YLIJÄÄMÄMAIDEN JA AURAUSLUMEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA SIJOITTAMISSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIJÄÄMÄMAIDEN JA AURAUSLUMEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA SIJOITTAMISSELVITYS"

Transkriptio

1 YLIJÄÄMÄMAIDEN JA AURAUSLUMEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA SIJOITTAMISSELVITYS Selvityksen keskeisiä tuloksia Hyvät rakennuskäytännöt Jätteet ja hyötykäyttö Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen

2 HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeen tavoitteeksi asetettiin ratkaisumallin luominen sille, miten Kuopion keskeisellä kaupunkialueella syntyvät ylijäämämaat ja aurauslumet voitaisiin kustannustehokkaimmin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen käsitellä ja sijoittaa seuraavan 20 vuoden aikajänteellä. Keskeisestä oli hahmotella massojen käytölle yleistettävä, myös muilla alueilla käytettävissä oleva malli (selkeä prosessikaavio). Selvitystyön aikana on tehty yhteistyötä sidosryhmien kanssa, jotta eri tahot saataisiin sitoutumaan yhteiseen toimintamalliin. Selvitystyön tulosten tavoitteena on tehostaa kaupungin ja alan yritysten toimintaa, kun massojen käsittely ja sijoittaminen on suunniteltua. Taloudellisen yhdyskuntarakenteen lisäksi selvitystyöllä pyritään edistämään turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja vetovoimaisen elin- ja toimintaympäristön luomista.

3 HANKKEEN TOTEUTTAMINEN Hankkeen vastuutahona Kuopion kaupungin kunnallistekninen osasto Hankkeen aikana tehty yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien ja muiden sidosryhmien kanssa Ohjaus- ja työryhmätyöskentely Työpaja Pohjois-Savon ympäristökeskus myöntänyt hankkeelle osarahoituksen EU:n aluekehitysrahastosta (70 %) Selvitystyötä ohjannut ja valvonut hankkeen ohjausryhmä Selvitystyön toteuttamisesta on huolehtinut hankkeen työryhmä Selvityksen on laatinut konsultti WSP Finland Oy Selvitysehdotus valmistunut Selvityksestä pyydetty lausunnot sidosryhmiltä ja kuultu kuntalaisia Selvityksen tulokset on hyväksytty kaupunginhallituksessa Ł otetaan ohjeellisena käyttöön tulevan toiminnan järjestämisessä

4 YLIJÄÄMÄMAAT - NYKYTILANNE Nykyisin ylijäämämaat läjitetään valtaosin Rautaniemen maankaatopaikalle ja Heinjoen ampuma- ja moottorirata-alueen valleihin Urakoitsijoita ohjeistettu massojen kuljettamiseen läjitysalueille Vuonna 2008 maankaatopaikalle vastaanotettu massoja yhteensä noin m 3 itd Ylijäämämaiden hyötykäyttöä ei ole systemaattisesti suunniteltu Kaupungin eri hankkeista vastaavat viranhaltijat ovat keskenään sopineet massojen siirrosta tarpeen mukaan Massojen hyötykäyttö suhteellisen vähäistä Hyötykäyttökohteita mm. tonttien ja liikuntapaikkojen rakentaminen, puistot, satamat Jatkojalostusta louheen ja kasvualustojen osalta

5 YLIJÄÄMÄMAAT - KEHITETTÄVÄÄ SUUNNITTELUSSA JA YHTEISTYÖSSÄ Massatalouden suunnittelu tärkeää yleiskaavoituksesta lähtien Massojen synty ja sijoittaminen alueilla, joilla rakennetaan Ylijäämämaiden varastointi- ja läjityspaikkojen tilavaraukset Asemakaavan taustasuunnitelmaksi tulisi laatia aina massataloussuunnitelma Rakentamishankkeen suunnitteluvaiheessa tulisi tehdä mahdollisimman tarkka arvio rakentamisessa syntyvien massojen määrästä ja laadusta Jatkossa huolehdittava riittävästä, vuorovaikutteisesta yhteistyöstä suunnittelijoiden ja toteuttajien kesken Yhteistyössä mukana kaupungin eri hallintokunnat ja ulkopuoliset organisaatiot

6 YLIJÄÄMÄMAAT - KEHITETTÄVÄÄ MASSOJEN HALLINNASSA Yleisellä tasolla voidaan ylijäämämaiden jatkokäsittelyllä määritellä seuraavat tavoitteet 1/3 hyödynnetään lähellä 1/3 välitetään muille kohteille 1/3 läjitetään maankaatopaikalle Kaupungin asetettava selkeät tavoitteet ja ajankohta, johon mennessä tavoitteisiin pyritään pääsemään Ylijäämämaiden käsittelyn seurantaa kehitettävä Kunnallistekniselle osastolle vastuu ylijäämämaiden koordinoinnista Ns. massainsinööri hoitamaan asiaa Massapankki hallinnan työkaluksi Aluksi kaupungin omana toimintana, myöhemmin laajentaminen Alueellisessa yhteistyössä myös kehitettävää (Siilinjärvi)

7 YLIJÄÄMÄMAAT MASSOJEN HYÖTYKÄYTÖN JA SIJOITTAMISEN KEHITTÄMINEN Työmailla otetaan käyttöön massojen lajittelu Ensisijaisesti massat hyödynnetään rakentamiskohteen läheisyydessä Aluerakentamiskohteisiin järjestetään omat massojen käsittely- ja varastointialueet, joista massoja ohjataan muihin rakentamiskohteisiin Rakennusurakoiden kilpailutuksessa huomioidaan ylijäämämaiden hyödyntäminen ja sijoittamiskohteet edellyttämällä suunnitelmaa massatalouden järjestämisestä Hyödyntämiseen kelpaamattomat massat ohjataan läjitysalueille, joille selvitetään hyvissä ajoin sopiva sijainnit ja ne suunnitellaan elinkaarimallin mukaisesti Ylijäämämaiden vastaanottomaksuja kehitetään niin, että ne edistävät hyötykäyttöä ja vastaavat sijoituspaikan elinkaarikustannuksia Lähiläjityksen ja hyötykäytön kehittämisellä voitaisiin säästää arviolta vuodessa CO2-päästöt vähenisivät 75 t vuodessa

8 Arvio ylijäämämaiden sijoittamismahdollisuuksista rakennettavilla alueilla

9 KANNOT - NYKYTILANNE JA KEHITYSTARPEET Kaupungin omistamilta, riittävän laajoilta maa-alueilta kantojen korjaus toimii nykytilanteessa Kannot toimitetaan energiahyötykäyttöön Haasteena erityisesti yksityisiltä tahoilta tulevat kannot Läjitys Heinjoen alueen valleihin Tarve kantojen vastaanotto- ja kuivatuspaikalle Selviteltävä energiahyötykäyttö Kuopion alueella (uusi Kuopion Energian voimalaitos)

10 AURAUSLUMET - NYKYTILANNE Kuopion kaupunkialueen lumet kuljetetaan kahdelle lumenkaatopaikalle ja 30 lähiläjitysalueelle Haapaniemen Kumpusaaren lumenkaatopaikalle max m 3 vuodessa Kirveslahden lumenkaatopaikalle max m 3 vuodessa Lähiläjitysalueille m 3 vuodessa Kumpusaari pohjarakenteeltaan aurauslumen läjitykseen soveltuva, mutta kulunvalvonta- ja laskutusjärjestelmä vanhentunut Kirveslahdessa ei lumenläjitykseen sopivia pohjarakenteita

11 AURAUSLUMI - SELVITETYT SIJOITUSVAIHTOEHDOT 0 nykytilanne (Kumpusaari ja Kirveslahti) 0 + Kumpusaaren ja Kirveslahden kehittäminen 1 Kumpusaari ennallaan, Kirveslahden tilalle lumenkaatopaikka Pieneen Neulamäkeen, 2 Kumpusaari ennallaan, Kirveslahden tilalle lumenkaatopaikka Hepomäkeen 3 Pieneen Neulamäkeen iso lumenkaatopaikka, Kumpusaaressa pienempi läjitysalue 4 Kumpusaari korvataan Pieneen Neulamäkeen sijoitettavalla lumenkaatopaikalla 5 Kumpusaari pienenee hieman, Kirveslahti puolitetaan, Pieneen Neulamäkeen uusi paikka - Lähiläjityspaikkoja on vaihtoehdossa 0 nykyinen määrä, 30 kpl - Vaihtoehdoissa 0+ ja 1-5 lähiläjityspaikkoja on 39

12 Lumenläjitysalueet

13 Vaihtoehtoisten lumenläjitysalueiden investointi- ja kuljetuskustannukset verrattuina nykytilanteeseen (VE 0) Kuopion keskeisellä kaupunkialueella

14 AURAUSLUMET TULOKSET Tarkastelussa vaihtoehto 0+ sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta kaikkein edullisin Tarkoituksenmukaista säilyttää Kumpusaari kaupungin pääasiallisena lumenkaatopaikkana Kulunvalvonta- ja laskutusjärjestelmän uusiminen alueelle Kirveslahtea perusteltua kehittää eteläisten alueiden lumenkaatopaikkana, Pientä Neulamäkeä kannattaa tutkia Pohjatöiden, sulamisvesien käsittelyjärjestelmän ja jäädytysjärjestelmän tekeminen alueelle Uusia lumen lähiläjitysalueita järkevää ottaa käyttöön (ympäristönäkökohdat huomioon ottaen)

15 JATKOTOIMENPITEET 1 Massatarkastelut / Lumensijoitustarkastelut aina kaavoitus- ja suunnitteluprosesseihin Määrätiedot, välivarastointi, loppusijoitus Arviot massojen laadusta Massojen hallinnan kehittäminen -> massainsinööri hallitsemaan massojen hyötykäyttöä Massapankki, ulkopuolisten mukaanotto Tiedottaminen ja pelisäännöt

16 JATKOTOIMENPITEET 2 Kannot pienalueilla, lähinnä energiakäyttö Lumen lisäläjitysalueet Paikkojen pohjarakenteet, hiekoitushiekan hyödyntäminen

17 RAPORTTI KOKONAISUUDESSAAN

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla 2012-2015

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla 2012-2015 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla 2012-2015 Satu Appelqvist, Anne Lindholm, Nina Nenonen, Heikki Nurmi, Olli Sallasmaa, Matti Vänskä Pirkanmaan

Lisätiedot

Ylijäämämassojen vastaanotto palvelutoimintana pääkaupunkiseudulla -hankintaklinikka. Loppuraportti 31.5.2011

Ylijäämämassojen vastaanotto palvelutoimintana pääkaupunkiseudulla -hankintaklinikka. Loppuraportti 31.5.2011 Ylijäämämassojen vastaanotto palvelutoimintana pääkaupunkiseudulla -hankintaklinikka Loppuraportti 31.5.2011 2 Sisältö Tiivistetyt johtopäätökset 3 Mistä ylijäämämassaongelmassa on kysymys? 4 Ylijäämämassojen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA 28.12.2007 2 ESIPUHE Hulevesien hallinta liittyy kaupungin organisaatiossa usean hallintokunnan toimialaan keskeisesti, jolloin hulevesien hallintaa koskevia yhteisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAANLÄJITYSALUEIDEN SIJAINNIT TULEVAISUUDESSA

JYVÄSKYLÄN MAANLÄJITYSALUEIDEN SIJAINNIT TULEVAISUUDESSA JENNI SABEL JYVÄSKYLÄN MAANLÄJITYSALUEIDEN SIJAINNIT TULEVAISUUDESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jorma Mäntynen, rakennuttajapäällikkö Jari Lohi Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

Puurakentamisen edistämisohjelma vuosille 2014-2020

Puurakentamisen edistämisohjelma vuosille 2014-2020 Puurakentamisen edistämisohjelma vuosille 2014-2020 1 Espoon kaupungin puurakentamisen edistämisohjelma vuosille 2014-2020 Sisällys Sivut OHJELMAN TAVOITE JA TARKOITUS...3 Kumppaneiden rooli ohjelmatavoitteiden

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen

KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen KANNANOTTO 1 (9) Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Espoon toimenpideohjelma pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttamiseksi PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 ESPOON TOIMENPIDEOHJELMA

Espoon toimenpideohjelma pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttamiseksi PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 ESPOON TOIMENPIDEOHJELMA PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 ESPOON TOIMENPIDEOHJELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO YTV:N ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTAA JA VALMISTELUPROSESSI... 3 ILMASTOSTRATEGIAN TAVOITTEET TIIVISTETYSTI... 4 ESPOON TOIMENPIDEOHJELMA...

Lisätiedot

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Pirkanmaan

Lisätiedot

LAUSUNTO PISARA-RADAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOIN- TISELOSTUKSESTA

LAUSUNTO PISARA-RADAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOIN- TISELOSTUKSESTA LAUSUNTO UUDELY/6/07.04/2010 14.7.2011 JULKINEN Liikennevirasto PL 33 00521 Helsinki Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 2100 00099 Helsingin kaupunki Viite: Arviointiselostus 18.3.2011 LAUSUNTO

Lisätiedot

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö Uusiutuva energia Asukasyhteistyö Kuntien energiaohjelma Liikkumisen ohjaus Ilmastostrategia Energiatehokkuus Siuntion kuntakeskuksen energialinjaukset Yhteenvetoraportti 1/2011 Siuntion kuntakeskuksen

Lisätiedot

Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus

Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus Arkkitehtuurin laitos Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus Kimmo Lylykangas, Pekka Lahti, Tuukka Vainio TIEDE + TEKNOLOGIA RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 13/2013 Ilmastotavoitteita

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi

Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi 6.6.2010 SISÄLLYS Alkusanat... 2 1. Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet... 2 1.1 Energiaryhmän kokoonpano... 3 2. Sopimuksen rajaukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Sisällys Saatteeksi..............................................................4 1. Johdanto.............................................................5

Lisätiedot

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus 14.1.2005 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 9 2 Hankkeen tausta... 9 2.1 Hankkeesta vastaava... 9 2.1.1 Niska & Nyyssönen

Lisätiedot

JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Joulukuu 2008 Watrec Oy Wahreninkatu 11 30100 Forssa BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA 1 (19) HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA Tekijä(t) Heikki Voutilainen, Sirpa Palamaa, Veli Ylitalo, Nordic Healthcare Group Oy Suunnitelmaa ovat

Lisätiedot