KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISSELVITYS"

Transkriptio

1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Yhtiöittämisselvityksen toteutus Kajaanin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen käynnistää Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) yhtiöittämisselvitys. Siinä tuli: - selvittää edellytykset ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen 100-prosenttisesti Kajaanin kaupungin omistukseen; - tehdä tarvittaessa perustellut ehdotukset yhtiöittämisen toteutuksesta; - toteuttaa selvitys niin, että uusi osakeyhtiömuotoinen Kajaanin ammattikorkeakoulu voi hakea syksyllä 2013 ammattikorkeakoulun toimilupaa, mikäli välittömään yhtiöittämiseen päädytään; - saada selvityksen aikana Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) päätös riittävästä rahoitustuesta yhtiöittämisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin keskeisenä yhtiöittämisen toteuttamisen edellytyksenä. Kaupunginhallitus asetti selvitystä varten kaupunginjohtajan johdolla toimivan valmisteluryhmän ja nimesi siihen jäseniksi: Kajaanin ammattikorkeakoulu - liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan Aki Räisäsen, rehtori Turo Kilpeläisen, hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkisen, talousjohtaja Juha Huotarin ja kansliapäällikkö Risto Hämäläisen. Valmisteluryhmän oli toteutettava selvitys huhtikuun 2013 loppuun mennessä. Valmisteluryhmä on toteuttanut selvityksen tehtävänannon mukaisesti. Selvitystyön aikana valmisteluryhmä on neuvotellut OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston johdon kanssa ministeriön rahoitustuesta ja verotuskompensaatioista mahdollisen yhtiöittämisen osalta. Asiasta on saatu osaston johdon lausunto. Edelleen osaston johdosta ylijohtaja Anita Lehikoinen ja johtaja Hannu Siren ovat vierailleet Kajaanissa 2.4. informoimassa kaupungin ja KAMK:n luottamushenkilöitä ja KAMK:n henkilöstöä ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilanteesta ja etenemisestä. Selvitystyön aikana kaupungin vuonna 2012 toteuttamaan, Ernst&Youngin tekemään selvitykseen yhtiöittämisen vaikutuksista on päivitetty KAMK:nuusimmat taloustiedot, sekä ammattikorkeakoulujen uuden rahoitusjärjestelmän arvioitu vaikutus. Edelleen selvitystyön aikana on valmisteltu mm. tarvittavia tietojärjestelmämuutoksia kustannuksineen. Valmisteluryhmä on toteuttanut Kajaanin ammattikorkeakoulun yhtiöittämisselvityksen kaupunginhallituksen asettaman tehtävän mukaisesti, ja esittää selvityksen perusteella, että Kajaanin ammattikorkeakoulu muutetaan kaupungin kokonaan omistamaksi

2 osakeyhtiömuotoiseksi ammattikorkeakouluksi siten, että uusi toimilupa haetaan syksyllä 2013 yhtiömuotoiselle ammattikorkeakoululle. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen lainsäädäntö ja yleishyödyllinen osakeyhtiömuoto Hallitusohjelmaan kirjattu ammattikorkeakoulu-uudistus on jatkoa OKM:n korkeakoulujen rakenteelliselle kehittämiselle, jonka ensimmäinen osa oli yliopistouudistus. Siinä yliopistoista tehtiin lainsäädännöllä itsenäisiä oikeushenkilöitä, säätiöitä tai julkisoikeudellisia yhteisöjä, ja niiden rahoitusjärjestelmää muutettiin. Ammattikorkeakoulu-uudistustoteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan ammattikorkeakoululaki ja ammattikorkeakoulujen toimiluvat. Uusittu ammattikorkeakoululainsäädäntötulee voimaan vuoden 2014 alussa. Nykyiset ammattikorkeakoulujen toimiluvat lakkaavat, ja ylläpitäjät hakevat uusia toimilupia syksyllä Toimiluvista päättää valtioneuvosto OKM:nvalmistelun pohjalta ja ne astuvat voimaan OKM on valmistellut amk-lain muutokseen liittyen ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisen. Asetuksella säädetään tarkemmin toimilupien hakemisesta. OKM on aloittanut myös uudistuksen toisen vaiheen lainvalmistelutyön. Hallituksen esitys amk-lain muuttamisesta siltä osin on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa Toisessa vaiheessa tavoitteena on muodostaa kaikista ammattikorkeakouluista itsenäisiä oikeushenkilöitä, käytännössä osakeyhtiöitä. Linjaus on tehty hallituksen iltakoulussa Muutos on tarkoitus toteuttaa samanaikaisesti, kun ammattikorkeakoulujen rahoitus muuttuu valtionosuusjärjestelmän uudistuksen yhteydessäkokonaan valtionrahoitukseksi yliopistojen tapaan. OKM:ntarkoitus on säätää lailla, että ammattikorkeakouluista tulee yleishyödyllisiä osakeyhtiöitä. Ne toteuttavat julkista korkeakoulutehtävää amk-lain ja toimiluvan mukaisesti. Amk-yhtiöt eivät ole voittoa tavoittelevia eivätkä ne voi jakaa osinkoja ja niiden toiminnassa noudatetaan julkisuuslakia ja tasa-arvolakia. Yhtiön purkautuessa sen varat voidaan käyttää vain vastaavaan tarkoitukseen kuin sen julkinen korkeakoulutehtävä. Osakeyhtiölakia noudatetaan yhtiöissä lähinnä vain itsenäisen oikeushenkilön aseman luomiseksi, eli hallinnon ja toiminnan järjestämiseksi. Toimilupien uudistaminen Ammattikorkeakoulu-uudistus ja sen lainsäädäntö toteutuu kahdessa vaiheessa. Velvoite yhtiöittämisestä säädetään samalla kun ammattikorkeakoulujen rahoitusperusta muuttuu kokonaan valtionrahoitteiseksi valtionosuusuudistuksen lainsäädännön yhteydessä keväällä Ammattikorkeakouluista tulee yleishyödyllisiä, julkista tehtävää toteuttavia osakeyhtiöitä. Ammattikorkeakoulun toimiluvan saajalla tulee olla pitkän tähtäimen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisten tehtävien (opetus,

3 tutkimus ja aluekehitys) asianmukaiseen ja kansainvälisesti korkeatasoiseen järjestämiseen laadukkaasti ja tuloksellisesti. Toimiluvissa eräs keskeinen kriteeri on hakijan taloudellinen tilanne ja kantokyky. Toimilupahakemuksessa tulee esittää selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta ja niiden hallinnasta toimintaa aloitettaessa ja seuraavan viiden vuoden ajanjaksolla, eli vuoteen 2018 saakka. Taloudellisessa kantokyvyssä olennainen seikka on uuden tulosperusteisen rahoitusmallin vaikutus ammattikorkeakoulun valtionosuusrahoitukseen. Toimilupaprosessi tulee olemaan kaksivaiheinen. Syksyllä 2013 toimilupaa hakevien on esitettävä selvitys taloudellisesta ja toiminnallisesta kyvystä toteuttaa toimiluvan mukaista korkeakoulutoimintaa pitkällä tähtäimellä. Toisessa vaiheessa toimilupia tullaan arvioimaan ja samalla edellytetään yhtiömuotoa ammattikorkeakoulujen hallintomalliksi muutetun amk-lain mukaisesti. Ammattikorkeakoulujen itsenäinen oikeushenkilöasema edellyttää ammattikorkeakoulujen toimilupien uusimista myös uudistuksen toisessa vaiheessa. Tarkoitus on, että uudistuksen toisen vaiheen toimilupaprosessi olisi mahdollisimmankevyt ja yksinkertainen.mikäli ammattikorkeakoulu siirtyy yhtiömuotoon vasta uudistuksen toisessa vaiheessa, niin toimiluvan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset arvioidaan kuten syksyn 2013 toimilupahaussa. OKM ohjeistaa uudistuksen toista vaihetta koskevaaammattikorkeakoulujen toimilupamenettelyä myöhemmin. Ministeriö suosittelee toimilupaohjeistuksessa ja sen pohjana olevan amk-asetuksen perusteluissa, että osakeyhtiömuotoon siirtyminen jo uudistuksenensimmäisessä vaiheessa on suositeltavaa, että toisen vaiheen toimilupaprosessi olisi tavoitteen mukaisesti kevyt.koska yhtiömuotoisesta ylläpitäjämuodosta ei ole vielä lainsäädännöllisiä määräyksiä, niin toimilupaa voi hakea amk-lain mukaisesti edelleen myös kunnalle tai kuntayhtymälle. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät ja hallinto Ammattikorkeakoulu-uudistuksen kaksivaiheisuus aiheuttaa myös toimilupaprosessin kaksivaiheisuuden. Jo ensimmäisessä vaiheessa yhtiömuotoisena toimiluvan hakeneiden ja saaneiden ammattikorkeakoulujen toisen vaiheen toimilupa-arviointi on kevyempi kuin siinä vaiheessa yhtiöityvien ammattikorkeakoulujen. Toimiluvan voi silti hakea ensimmäisessä vaiheessa myös kunnalle tai kuntayhtymälle. Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua sekä niille rinnakkaisina mutta erillisinä HögskolanpåÅland sekä Poliisiammattikorkeakoulu. Osakeyhtiömuotoisia niistä on 17, yksi on säätiön ylläpitämä. Kuntayhtymämuotoisia ammattikorkeakouluja on viisi, niistä neljä on yhtiöitymässä joko vuoden 2014 tai vuoden 2015 alusta. Kuopion Savonia-amk:n osalta on toteutettu yhtiöittämisselvitys, mutta päätöstä siirtymisestä kuntayhtymämuodosta osakeyhtiöksi ei ole tehty. Kuntien suoraan ylläpitämiä on kaksi, Turun ja Kajaanin ammattikorkeakoulut. Turun osalta on tehty päätös yhtiöittämisestä vuoden 2014 alusta alkaen.

4 Valtionhallinnossa ammattikorkeakoulu toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toisena osana suomalaista korkeakoulujärjestelmää yliopistojen rinnalla. Ammattikorkeakouluilla on sisäisissä asioissaan itsehallinto, jota hoitavat hallitus ja rehtori. Ylläpitäjän tehtäviin kuuluu ammattikorkeakoulun strateginen johtaminen ja kehittäminen. OKM:n kautta tuleva ammattikorkeakoulujen valtionosuusrahoitus tulee sekä kunnilta että valtiolta. Perusrahoituksesta valtion osuus on 41,89% ja kuntien 58,11%. Ammattikorkeakoulut Kuopion kuntayhtymäomisteista Savonia - ammattikorkeakoulua lukuun ottamatta ovat siirtyneet osakeyhtiömuotoon tai ovat tehneet päätöksen siihen siirtymisestä. Kajaanin ammattikorkeakoulun taloustilanne ja sen kehitys 2018 saakka Valtionosuusrahoitus Ammattikorkeakoulujen valtiolta tuleva perusrahoitus (valtionosuusrahoitus, VOS) uudistetaan ammattikorkeakoululain muutoksessa. Rahoitus muuttuu tulosperusteiseksi. Korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyy pääasiassa suoritettujen tutkintojen, opintoprosessien laadun, tehokkuuden, työllistymisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. KAMK:n tulevaisuuden taloudellisen kantokyvyn arvioimisessa olennainen seikka on uudistuvan VOS-rahoituksen kehitys. Koska toimilupa-arvioinnissa ammattikorkeakoulujen talous on keskeinen kriteeri, niin OKM on tehnyt arviot kunkin ammattikorkeakoulun perusrahoituksen kehittymisestä vuosina ja toimittanut ne maaliskuussa. Arviota käytetään pohjana toimilupahakemukseen liittyvissä perusrahoituksen kehitystä koskevissa viiden vuoden skenaariolaskelmissa. Taulukko: OKM:n arvio KAMK:nperusrahoituksen kehityksestä (korjattu laskelma ) Huom! Laskelmassa vuoden 2015 rahoituksenperusteena on toimintavuosien tulosten keskiarvo, joka on siis osittain oletusta. Vuosien laskelmat ovat vahvasti spekulatiivisia jo sentakia, että vuoden 2018 rahoitusperusteena toimivat vuosien vielä toteutumattomat tulokset.okm:n mukaan rahoitusarviota voi kuitenkin pitää suuntaa antavana. Huom!Täytyy ottaa myös huomioon, että ammattikorkeakoulukohtainen perusrahoituksen kehitys riippuu tuloskehityksestä suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin. Rahoitussuhteet muuttuvat sen mukaan, miten ammattikorkeakoulut pystyvät kehittämään toimintaansa ja tuloksellisuuttaan, eli korkeakoulukohtainen rahoitus elää tuloksellisuuden kehittymisen myötä. Kaupungin rahoitus

5 Kajaanin kaupunki on tukenut KAMK:n toimintaan vuosittaisella toiminta-avustuksella. Sillä on suuri merkitys KAMK:n hyvään tuloksellisuuteen, toiminta-avustusta on käytetty kehittämis- ja hanketoiminnan omarahoitukseen. VOS-rahoitus on tällöin pystytty käyttämään täysimääräisesti opetukseen ja sen kehittämiseen. Kehittämistoiminta on yksi tuloksellisuuden olennainen mittari. Kaupungin toiminta-avustus oli aiemmin euroa/vuosi. Talouden sopeuttamisohjelmassa se leikattiin tasoon euroa vuodesta 2010 alkaen. Sen pitäminen nykyisellä tasolla on perusteltua ainakin vuosien 2014 ja 2015 muutosvaiheessa, toimilupaprosessin ja amk-uudistuksen kaksivaiheisen ylimenokauden ajan. Mikäli KAMK:n yhtiöittämiseen päädytään, niin toimilupahaun taloustarkastelussa on vastattava osakeyhtiön maksuvalmiuden kysymyksiin. Kaupunkikonsernin tytäryhtiönä KAMKkäyttää konsernitiliä maksuvalmiuden varmistamiseen. Edelleen 100-prosenttisesti omistetulle tytäryhtiölle voidaan antaa valtuuston päätöksellä omavelkaisia takauksia. Kajaanin ammattikorkeakoulun perusrahoituksen kehitys vaikuttaa tämän hetkisen tiedon valossa hyvältä uuteen tulosperusteiseen rahoitukseen siirryttäessä. Valtionosuusrahoitus ei liity KAMK:n ylläpitäjämuotoon, vaan se määräytyy tuloskriteerien mukaan. Yhtiömuodon voi kuitenkin olettaa olevan joustavampi vastaamaan tuloskehityksen turvaamisen haasteisiin. Verotuskompensaatiot ja OKM:n tuki yhtiöittämiseen Kaupunki on todennut amk-uudistuksen kannanotoissaan, että KAMK:n yhtiöittäminen on mahdollinen ratkaisu. Taloudellisiin toimintaedellytyksiin liittyvät olennaiset kompensaatiot on kuitenkin oltava siinä vaiheessa ratkaistu pitkäjänteisellä ja kestävällä tavalla. Yhtiöittämisselvityksen käynnistyspäätöksessä linjausta tarkennettiin siten, että selvityksen aikana tulee saada OKM:npäätös riittävästä rahoitustuesta yhtiöittämisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin keskeisenä yhtiöittämisen toteuttamisen edellytyksenä. OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto on antanut KAMK:lle osoitetun lausunnon sen yhtiöittämisestä ja verotusmuutosten kompensaatioista. Lausunto on raportin liitteenä. Siinä tuodaan esille Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset verotusmuutosten kompensoimiseksi. Niillä pyritään siihen, että yksittäisen ammattikorkeakoulun toimintaedellytykset eivät heikkenisi yhtiöitymisen vuoksi, eli muutos olisi kustannusneutraali viimeistään amk-uudistuksen toisen vaiheen jälkeen. OKM:llä on käytössä verotuskompensaatioissa yhtiömuotoisille ammattikorkeakouluille yleinen yksikköhintojen korotus 4,03%suuruisena. Sen lisäksi ministeriö voi myöntää yhtiöittämisiin erillisen harkinnanvaraisen yksikköhinnan korotuksen, joka on haettava aina erikseen. Sen suuruus on 0,5 % kolmen vuoden ajan, mikä tarkoittaisi KAMK:n osalta noin euroa/vuosi, yhteensä euroa. Mikäli yhtiöittämiseen päätetään edetä, tulee KAMK hakemaan harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta.

6 OKM:lle on esitetty kaupungin ja KAMK:n yhteisenä esityksenä yhtiöittämisen välittömiksi lisäkustannuksiksi euroa. Lausunnossaan OKM toteaa, että yhtiöittämisen tukemiseksi se voi ottaa puuttuvaa osuutta huomioon KAMK:lle myönnettävällä hankerahoituksella vuonna Rahoitusesitystä koskevassa neuvottelussa helmikuussa OKM:n kanssa käsiteltiin euron rahoitusta täysimääräisenä. OKM voi tehdä hankerahoituspäätöksen yhtiöittämisen tukemisesta siinä vaiheessa, kun kaupunki on tehnyt päätöksen KAMK:n yhtiöittämisestä. Uutena valtion tukimuotona yhtiömuotoisille ammattikorkeakouluille on hallituksen kehysriihen päätös siitä, että amk-uudistuksen tueksi valtio varautuu tekemään ammattikorkeakouluihin finanssisijoituksia vuonna Päätös tarkentuu vasta myöhemmin, tässä vaiheessa ei voida arvioida sen vaikutuksia. OKM.nlausunnon ja ministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella voi todeta, että KAMK:n osalta yhtiöittämisen verotusmuutokset eivät tule aiheuttamaan sellaista rasitetta, joka olisi taloudellisena esteenä yhtiömuotoon siirtymiselle. Edelleen lausunnon ja neuvottelujen perusteella voi todeta, että ministeriöltä voidaan saada riittävä rahoitustuki yhtiöittämisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Yhtiöittämisen taloudelliset vaikutukset, Ernst&Youngin selvitys Kaupunki teetti vuonna 2012 Ernst&YoungillaKAMK:n yhtiöittämisselvityksen, jonka tavoitteena oli tuottaa riittävästi tietoa yhtiöittämisen taloudellisista, toiminnallisista, oikeudellisista vaikutuksista tulevaa päätöksentekoa varten. Selvityksen tekeminen perustui kaupungin vuoden 2012 talousarvion tavoitteeseen: Valmistellaan ammattikorkeakoulun yhtiöittämistä ammattikorkeakoulu-uudistuksen suuntaviivojen ja kaupungin omistajapolitiikan linjausten mukaisesti. Selvitys valmistui elokuussa Siinä käytettiin pohjana nykytasoista valtionosuusrahoitusta KAMK:n taloustietoihin perustuen, ja siinä vertailtiin liikelaitosja osakeyhtiömuotoa. Selvitys osoitti mm. sen, ettäamk-uudistukseen kaavailtu täysimääräinen arvonlisäverokompensaatio on yksi edellytys elinkelpoisen osakeyhtiön syntymiselle. Riskeistä huolimatta Ernst&Young suositti yhtiöittämisen valmistelun jatkamista siten, että talouden kantokyvyn elementtejä pyritään varmistamaan ja parantamaan. Kevään 2013 yhtiöittämisselvityksen yhteydessä Ernst&Youngin selvitys on päivitetty KAMK:n vuoden 2012 tilinpäätöstiedoilla sekä OKM:n toimittamalla rahoitusennusteellakamk:n valtionosuusrahoituksen kehittymisestä uudessa tulospohjaisessa rahoitusjärjestelmässä vuoteen 2018 mennessä. Selvityksessä on arvioitu yhtiömuodon osalta myös verotuskompensaatioiden vaikutus.päivitetty selvitys liitteenä. Selvitys osoittaa, että uusi rahoitusmalli parantaa KAMK:n taloudellista kantokykyä sekä yhtiö- että liikelaitosmuotoisena. Molemmissa malleissa KAMK kykenee rahoittamaan nykyisen laajuisen ammattikorkeakoulutoiminnan vuoteen 2018 saakka ulottuvalla skenaariojaksolla. Vakavaraisuus säilyy ja maksuvalmius pysyy tyydyttävällä tasolla. Yhtiömuodossa KAMK jopa hyötyisiliikelaitosmalliin verrattuna jonkin verran alv- käsittelyn muutoksista ja verotuskompensaatioista.

7 Skenaariotarkastelu on tehtyokm:n arviolaskelmiinperustuvillaoletuksilla tulevien vuosien VOS-rahoituksen kehityksestä, ja sisältää siten merkittävän epävarmuuden. Esimerkiksi jos valtio jatkaa säästötoimenpiteenään yksikköhintojen vuotuisen indeksikorotuksen jäädytystä, niin se aiheuttaa uutta talouden sopeuttamistarvetta. Ernst&Youngin päivitetty selvitys osoittaa, että KAMK:n yhtiömuotoon siirtymiselle ei ole taloudellista estettä. KAMK kykenee sekä osakeyhtiönä että liikelaitoksena rahoittamaan nykytasoisen toimintansa ja säilyttämään maksuvalmiutensa. Toimilupahaku liikelaitosmuodossa vai osakeyhtiömuodossa - vertailu Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toinen vaihe ja siihen sisältyvä yhtiöittämisvelvoite tulee toteutumaan erittäin todennäköisesti. Kajaanin kaupungin tulee tehdä päätös ammattikorkeakoulun toimiluvan hakemisesta syksyllä 2013 jommankumman vaihtoehdon mukaisesti: a) toimiluvan haku kunnallisena liikelaitoksena toimivalle ammattikorkeakoululle ja sen yhtiöittäminen uudistuksen toisessa vaiheessa vuoden 2015 alusta alkaen; b) toimiluvan haku välittömästi 2013 perustettavalle osakeyhtiölle, joka aloittaa ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä vuoden 2014 alusta alkaen. A) Toimilupahaku liikelaitokselle, yhtiöittäminen 2015 VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET Liikelaitoksena toiminta hyvä, tuttu ja tuloksellinen malli Yhtiöittämisen valmisteluun voidaan käyttää enemmän aikaa AMK-lain perusteella toimiluvan haku kunnalle edelleen mahdollinen B) Toimilupahaku osakeyhtiölle, yhtiöittäminen jo 2014 Toimilupa saatavissa ensimmäisessä vaiheessa vahvana ilman toisen vaiheen raskasta menettelyä OKM tuki lisäkustannuksille saatavissa, verotuskompensaatiot täysimääräisinä Muutosvaiheen lyhyys voi paremmin varmistaa työrauhan, kun väistämätön yhtiöittäminen hoidetaan nopeasti Yhtiömuoto OKM:n ja hallitustason tavoite, joka toteutetaan lainsäädännöllä AMK:t lähes kaikki jo yhtiömuodossa = tasavertainen kohtelu Kajaanille korkeakoulupolitiikan linjauksissa A) Toimilupahaku liikelaitokselle, B) Toimilupahaku osakeyhtiölle, yhtiöittäminen 2015 yhtiöittäminen jo 2014 HEIKKOUDET JA UHKAT Yhtiöittäminen tehtävä joka tapauksessa Kireä valmisteluaikataulu, useiden toisessa vaiheessa 2015 alkaen samanaikaisten muutosten hoitaminen OKM:n tuki lisäkustannuksille epävarma, Tietojärjestelmämuutokset mittavia,

8 kun yhtiöittämiselle tulee lakivelvoite Toimilupahausta tulee täysimittaisesti kaksivaiheinen ja riskejä sisältävä Henkilöstö pidemmän aikaa epävarmuudessa asemastaan Verotuskompensaatiot eivät toteudu suunnitellulla tavalla Kuntaomisteinen ylläpitäjämalli poistumassa lähes kaikkialla muualla niiden toimimattomuudessa riski AMK-uudistuksen toinen vaihe ei toteudu tai viivästyy Verotuskompensaatiot eivät toteudu suunnitellulla tavalla Valmisteluryhmän arvio ja johtopäätös: Ammattikorkeakoulun toimiluvan hakeminen perustettavalle osakeyhtiölle 2013 ja KAMK:n yhtiöittäminen vuoden 2014 alusta on toimilupaprosessin kaksivaiheisuuden takia perusteltua. Niin saadaan varmemmin jo ensimmäisessä vaiheessa vahva, pysyvä toimilupa. OKM:ltä saatava tuki yhtiöittämiselle helpottaa merkittävästi kireää valmisteluaikataulua. KAMK:n henkilöstölle on parempi ammattikorkeakoulu-uudistuksen aiheuttamien muutosten toteuttaminen ja siirtyminen yhtiömuotoon nopeutetulla aikataululla. Yhtiöittämisen toteutus valmisteluryhmän esitys Perustaminen Ammattikorkeakoulunyhtiöittäminen käynnistyy perustavan kokouksen pitämisellä. Kokouksessa mm. käsitellään kaupunginhallituksessa jo aiemmin käsitelty yhtiöjärjestys ja valitaan yhtiölle kaupunginhallituksen nimeämä hallitus. Hallituksen tulee kokoontua sen jälkeen mahdollisimman pian ja valita yhtiölle toimitusjohtaja, joka virkansa puolesta on käytännössä KAMK:n rehtori. Mikäli yhtiöittämiseen päädytään jo vuoden 2013 aikana ensimmäisessä vaiheessa, niinperustamiskokous kannattaa pitää mahdollisimman pian, koska valmisteluaika toimilupahaulle ja yhtiön toiminnan täysimittaiselle käynnistämiselle vuoden 2014 alusta alkaen on lyhyt. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy yhtiöittämisen kokouksessaan 29.4., niin yhtiön perustaminen ja perustamisasiakirjat käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 6.5. KAMK-liikelaitos jatkaa toimintaansa ja toteuttaa ammattikorkeakoulutoimintaa nykyisen toimiluvan puitteissa vuoden 2013 loppuun saakka, jolloin toimilupa lakkaa ammattikorkeakoululain mukaisesti. Osakeyhtiömuotoinen ammattikorkeakoulu jatkaa ammattikorkeakoulutoimintaa katkeamatta alkaen, mikäli saa toimiluvan. Liikelaitoksen toiminta siirtyy liikkeenluovutuksena toimiluvan saaneelle KAMK-osakeyhtiölle. Liikelaitoksen toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä päätetään erikseen asianmukaisessa järjestyksessä. Perustamisasiakirjat Yhtiöjärjestys on olennainen uuden osakeyhtiön toiminnan kannalta. Siinä on otettava huomioon amk-uudistuksen toisen vaiheen tavoite, että ammattikorkeakouluista muodostetaan yleishyödyllisiä osakeyhtiöitä. Yhtiöjärjestykseen on kirjattava, että

9 yhtiö noudattaa toiminnassaan ammattikorkeakoululakia. Kirjaus kattaa jatkossa kaikki lakiin tehtävät muutokset, ja tekee siitä julkista tehtävää toteuttavan osakeyhtiön. Yhtiöjärjestys laaditaan OKM:n lakiasiantuntijoiden konsultaatiota hyödyksi käyttäen. Yhtiö syntyy perustavalla kokouksella, josta laaditaan pöytäkirja.vaikka Kajaanin kaupunki omistaa uuden yhtiön sataprosenttisesti, niin yhtiön perustaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista perustamissopimusta. Siinä on oltava kaikkiosakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet (kaupunki 100 %), osakkeesta yhtiölle maksettava määrä (merkintähinta), osakkeen maksuaika sekä yhtiön hallituksen jäsenet.sopimukseen on otettava tai liitettävä yhtiöjärjestys. Tilikaudesta on määrättävä joko sopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.perustamissopimuksessa on lisäksi tarvittaessa mainittava mm. yhtiön toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Hallinnon järjestäminen Mikäli KAMK:n yhtiöittäminen päätetään tehdä niin, että osakeyhtiömuotoinen ammattikorkeakoulu hakee toimilupaa syksyllä 2013, niin on perusteltua nimetä perustettavalle yhtiölle aluksi väliaikainen hallitus toimilupahakua ja yhtiön toiminnan käynnistämisen käytännön valmistelua varten. Väliaikaiseksi hallitukseksi ehdotetaan nimettäväksi yhtiöittämisselvityksen valmisteluryhmä, jolloin aloitettu valmistelutyö jatkuu ilman katkoksia. Kaupunginjohtaja on tällöin väliaikaisen hallituksen puheenjohtaja. KAMKliikelaitoksen johtokunta jatkaa edelleen toimivan liikelaitoksen ylläpitäjähallinnon elimenä. Johtokunnan puheenjohtajan on perusteltua kuulua väliaikaiseen hallitukseen. Rehtori toimii molemmissa elimissä esittelijänä. Mikäli toimilupa saadaan ja yhtiömuotoinen KAMK aloittaa toimintansa vuoden 2014 alusta, on kaupungin luottamushenkilöpaikoista tehdyn sopimuksen mukaisesti perusteltua, että nykyinen KAMK-liikelaitoksen johtokunta nimetään yhtiön hallitukseksi valtuustokauden loppuun saakka. Hallinnon järjestämisen yhteydessä otetaan huomioon työ- ja elinkeinoelämän edustus OKM:n esittämien amkuudistuksen toisen vaiheen tavoitelinjausten mukaisesti. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisen vaiheen lainsäädännön mahdollisesti asettamat kriteerit hallituksen kokoonpanolle otetaan huomioon.seuraavan valtuustokauden osalle asetetaan tavoitteeksi yhtiön hallituksen koon tiivistäminen. Henkilöstön asema Yhtiöittämisen mahdollisesti käynnistyessä KAMK:n tulee aloittaa YT-menettely henkilöstön kanssa. YT-lain hengessä henkilöstölle on jo tiedotettu yhtiöittämisselvityksen käynnistymisestä ja sen etenemisestä ja sitä on käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa. Koska kyseessä on liikkeenluovutus, niin henkilöstö siirtyy uuden osakeyhtiöin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Kaikki virkasuhteet muutetaan työsuhteiksi ja virat lakkautetaan. Myös kaikille työsuhteisille tehdään uudet työsopimukset, joissa työnantajana on uusi osakeyhtiö.

10 Henkilöstön palkka- ym. edut säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Koska osakeyhtiö ei voi noudattaa kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) eikä kunnallista opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES), niin on perusteltua, että se liittyy Palvelulaitosten työnantajayhdistykseen (PTY). PTY toimii yhteistyössä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa ja sen työehtosopimukset ovat hyvin samankaltaisia KVTESin ja OVTESin kanssa. Koska Kajaanin kaupunki omistaa perustettavan osakeyhtiön kokonaan, voi yhtiö jatkaa kunnallisessa eläkejärjestelmässä KuELissa. Samoin eläkevakuutus on syytäsäilyttää ennallaan kunnallisessa eläkevakuuttajassa KEVAssa. Tilat, muutostehtävät KAMK jatkaa Vimpelinlaakson kampuksen tiloissa VILAKE:n vuokralaisena. Vuoden 2012 Ernst&Youngin yhtiöittämisen vaikutusten selvitys osoitti, että vuokrausvaihtoehto on taloudellisesti parempi. Toiminnallisesti VILAKE:n sekä KAMK:n ja KAO:n yhteistyö tilahallinnossa ja tilojen kehittämisessä on ollut kaikille osapuolille hyvin toimiva ratkaisu. Kaupungin liikelaitoksena KAMK on hyödyntänyt maakunta kuntayhtymän yhteisiä tietojärjestelmiä (etyöpöytä eri ohjelmistoineen, asiahallinnan järjestelmät ja taloushallinnon ohjelmistot). Niiden muuttaminen kuntatoimijasta osakeyhtiölle sopiviksi aiheuttaa merkittävän kustannuserän ja työmäärän. Muutokseen liittyy paljon erilaisia hallinnon ja toimintamallien muutostoimenpiteitä, jotka nekin aiheuttavat selvitys-, koulutus- ja konsultointikustannuksia sekä henkilöstölle lisätyötä ja työkustannuksia. Liikelaitoksen sopimukset siirtyvät uudelle osakeyhtiölle, sopimussiirtojen toteuttaminen on myös suuritöinen tehtävä. LIITTEET: OKM:nkorkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston lausunto Ernst&Younginyhtiöittämisselvitys

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN II VAIHE Hallituksen esitys uudeksi ammattikorkeakoululaiksi eduskunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013. Jakelussa mainituille. Viite. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset. Asia

Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013. Jakelussa mainituille. Viite. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset. Asia Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.3.2013 ohjeistanut ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä ja ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB HALLITUS 27.1.2015

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB HALLITUS 27.1.2015 OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB HALLITUS 27.1.2015 EHDOTUS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISMALLISTA ITÄISELLÄ UUDELLAMAALLA TIEKARTTA HYVÄÄN PÄÄTÖKSENTEKOON TOISEN ASTEEN TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen Yliopistouudistus Suomessa Johtaja Anita Lehikoinen 8.6.2010 Yliopistouudistuksen tavoitteet tavoitteena luoda suomalaisille yliopistoille vastaavat toimintaedellytykset kuin parhailla ulkomaisilla yliopistoilla

Lisätiedot

Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 (2) 18.9.2013 9356-2013 (033, 50) Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/25/010/2013 Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Turun

Lisätiedot

YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT. Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007

YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT. Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007 YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007 JOHDANNOKSI Hallitusohjelman mukaisesti yliopistojen oikeudellinen asema uudistetaan tavoitteena kaikkien yliopistojen

Lisätiedot

Toimilupahakemus; talousselvitys. Seminaari

Toimilupahakemus; talousselvitys. Seminaari Toimilupahakemus; talousselvitys Seminaari 3.4.2013 Laadinnan lähtökohdat Toimiluvan saajalla tulee olla pitkän tähtäimen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisten

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

1. Taustaa. 2. Asian valmistelu. PERUSTELU- JA PÄÄTÖSMUISTIO Omistajavalmisteluryhmä 7.9.2012

1. Taustaa. 2. Asian valmistelu. PERUSTELU- JA PÄÄTÖSMUISTIO Omistajavalmisteluryhmä 7.9.2012 PERUSTELU- JA PÄÄTÖSMUISTIO Omistajavalmisteluryhmä 7.9.2012 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN JA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN YHDISTÄMINEN JA YHTIÖITTÄMINEN Asian valmistelu ja päätösehdotus 1. Taustaa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN V EROTUKSEEN LIITTYVIÄ PERIAATTEITA

AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN V EROTUKSEEN LIITTYVIÄ PERIAATTEITA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 28.9.2012 AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN V EROTUKSEEN LIITTYVIÄ PERIAATTEITA Taustaa H allitusohjelmassa on päätetty, että ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskeva

Lisätiedot

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.4.2013 Toimilupien uudistamisen tavoitteista Korkeakoulujen nykyistä toimipisteverkkoa

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Eduskunnan sivistysvaliokunta Muistio P. Väisänen-Haapanen 14.10.2013 3746/90/2013 Eduskunnan sivistysvaliokunta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttaminen ja väliaikainen muuttaminen, vapaasta sivistystyöstä

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit

Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit Kuormitus hallintaan, Kuntatalo 5.6.2017 Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Maakunnille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (5) 88 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Esitys esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Lausunto selvityshenkilöiden raportista (OKM 2010:23) "Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen"

Lausunto selvityshenkilöiden raportista (OKM 2010:23) Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen Suomen Keskusta r.p. Apollonkatu 11 a 00100 Helsinki 21.1.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Lausunto selvityshenkilöiden raportista (OKM 2010:23) "Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan. Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti

Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan. Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti 24.11.2017 Henkilöstöä siirtyy maakuntakonserniin 1.1.2020 2 Maakunnille siirtyvä

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja 11.2017, Hämeenkyrön kunta 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Pirkanmaa2019: yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen 13.4.2017 2 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n perustaminen (Kj)

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n perustaminen (Kj) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 10800-2011 (011, 70) Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n perustaminen (Kj) Tiivistelmä: - Kh 446 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.9.2011 64: Apulaiskaupunginjohtaja

Lisätiedot

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä YT-menettely liikkeen luovutuksessa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Liikkeenluovutus pähkinänkuoressa Liikkeenluovutus on työoikeuden alalle kehittynyt käsite, jolla on seuraava

Lisätiedot

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, 12.10.2017 HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS JA SOTE-YHTEENSOPIVAT TUKIPALVELUT HUS valtuusto päätti 15.6.2017, että hallitus valtuutetaan

Lisätiedot

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUS, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUS, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUS, 25.10.2017 HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS JA SOTE-YHTEENSOPIVAT TUKIPALVELUT HUS valtuusto päätti 15.6.2017, että hallitus

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Sopimus 1 (6)

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Sopimus 1 (6) Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Sopimus 1 (6) SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolet (myöhemmin osakkaat) ovat: 1) Lappeenrannan kaupunki, PL 11, 53101

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin Sida 1 av 9 Lausuntopyyntökysely 3110/00.04.00/2016 Vastausaika 10:28:29 FIN Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen

Lisätiedot

Seudullinen elinkeinosopimus ja yhteistyön organisoiminen

Seudullinen elinkeinosopimus ja yhteistyön organisoiminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 871/00.04.01/2014 106 Seudullinen elinkeinosopimus ja yhteistyön organisoiminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.11.2015 308: Kaupunginsihteeri Petra Määttänen

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 63 4.10.2016 Asianro 825/12.03.02/2016 292 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Päätöshistoria Vapaa-aikalautakunta 4.10.2016

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN Hallitusneuvos Eerikki Nurmi 30.5.2008 Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOLAIN UUDISTAMISEN AIKATAULUTUS Yliopistolain uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta Raision vesihuoltopalveluiden

Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta Raision vesihuoltopalveluiden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 56 26.4.2016 Asianro 484/01.04.00/2016 111 Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen päättämisestä Raision vesihuoltopalveluiden yhtiöittämisen

Lisätiedot

11) Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, Skinnarilankatu 36, Lappeenranta

11) Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, Skinnarilankatu 36, Lappeenranta 1 (6) SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolet (myöhemmin osakkaat) ovat: 1) Lappeenrannan kaupunki, PL 11, 53101 Lappeenranta 2) Imatran kaupunki, Virastokatu

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle. Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009

Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle. Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009 Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009 Yliopistouudistuksen tavoitteet Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman vahvistaminen muodostamalla

Lisätiedot

LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULULAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOISTA. lausuu pyydettynä seuraavaa:

LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULULAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOISTA. lausuu pyydettynä seuraavaa: LAUSUNTO 1 / 5 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 14.9.2011 LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULULAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOISTA Yleistä Uudistuksen peruslinjaukset

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 30.1.2012 8 Voimaan: 1.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Soveltamisala 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen Kunnanhallitus 101 13.06.2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen 177/00.04.01/2016 Kunnanhallitus 13.06.2016 101 Valmistelija: kunnanjohtaja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on käsitellyt

Lisätiedot

YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012

YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012 YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012 Ylijohtaja Anita Lehikoinen Amk-uudistuksen toteuttaminen Ammattikorkeakoulujen hallintoa ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 1 (5) 5 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto hallintomalliselvityksestä HEL 2013-010294 T 00 01 00 Päätösehdotus päättää antaa HKL:n hallintomalliselvityksestä

Lisätiedot

AMK-LAKIEHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ VEROSEURAAMUSTEN KOMPENSOINTI. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 5.11.

AMK-LAKIEHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ VEROSEURAAMUSTEN KOMPENSOINTI. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 5.11. AMK-LAKIEHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ VEROSEURAAMUSTEN KOMPENSOINTI Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 5.11.2012 Hannu Sirén Korkeakoulututkinnot 1985-2011 Ammattikorkeakoulujen uudistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Iisa Järvinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo

Iisa Järvinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo Tekninen lautakunta 17 16.03.2016 Tekninen lautakunta 26 11.05.2016 Kaupunginhallitus 209 30.05.2016 Tekninen lautakunta 72 02.11.2016 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen järjestämistavan valinta 455/00.01.02.02/2016

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN Konsernijaosto 18 28.09.2017 Konsernijaosto 24 18.10.2017 Kunnanhallitus 376 30.10.2017 Valtuusto 88 06.11.2017 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA 1.1.2018 ALKAEN 587/2.23.232/2014, 192/3.32.336/2015

Lisätiedot

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset Kaupunginhallitus 283 22.05.2017 Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset 973/00.00.01.10/2015 KH 283 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2-2013 Kokousaika klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa.

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa. Kaupunginhallitus 49 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 20.03.2017 Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen Khall 13.03.2017 49 Vuoden 2017 talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyi taloudellisen tilanteen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018.

kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2017 1 (5) 769 V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 HEL 2017-009006 T 00 01 01 Päätös Käsittely esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 85 Asianro 1950/00.04.01/2013 Juankosken ja Kuopion kaupunkien kuntaliitos / yhdistymissopimuksen muuttaminen 22.02.2016 57: Kaupunginsihteeri Heikki Vienola Kansliapalvelu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014 Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 498/11.30/2014 KH 19.08.2014 304 Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Kaupunginsihteeri Petra Määttänen :

Kaupunginsihteeri Petra Määttänen : Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 871/00.04.01/2014 308 Seudullinen elinkeinosopimus ja yhteistyön organisoiminen Kaupunginsihteeri Petra Määttänen 25.11.2015: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (6) 3 Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017 HEL 2017-000806 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen. Case:TAMK

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen. Case:TAMK Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen Case:TAMK Historiaa Tampereen ammattikorkeakoulu Väliaikainen toimilupa v. 1992 Vakinainen toimilupa v.1996 Ylläpitäjä: Tampereen kaupunki Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Kirje Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet sopimuskauden aikana ja toimintaa koskeva raportointi

Kirje Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet sopimuskauden aikana ja toimintaa koskeva raportointi Kirje OKM/12/210/2013 04.02.2013 Ammattikorkeakoulut Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet sopimuskauden 2013 2016 aikana ja toimintaa koskeva raportointi Ammattikorkeakoulu-uudistus

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Valmistelija: Kari Puumalainen p , Outi Rautiala p

Valmistelija: Kari Puumalainen p , Outi Rautiala p Yhtymähallitus 88 21.09.2016 Yhtymähallitus 64 23.05.2017 HENKILÖSTÖN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN YHALL 88 Valmistelija: Kari Puumalainen p. 040 1778 600, Outi Rautiala p. 0400 793 153 Ammatillisen

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.04.2016 Sivu 1 / 1 1673/2016 00.04.02.00 30 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh.

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Koulutuslautakunta 90 26.11.2015 Selvitys

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 250 Asianro 5922/00.01.01/2016 Ylimääräinen asia / Savo-Pielisen jätelautakunnan johtosäännön muuttaminen historia (asianumerolta 2388/2016) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen 12.05.2014 Sivu 1 / 1 405/00.04.01/2014 28 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot