Kaupunkikeskus on kauppapaikka, työtiloja,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkikeskus on kauppapaikka, työtiloja,"

Transkriptio

1 Mielenkiintoiset loft-asunnot messujen oheiskohteena KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaupunkikeskus on Kivistön sydän Kivistön aseman ympärille tulee ajaton ja elävä kaupunkikeskus, joka edustaa sujuvaa arkea ja kestävää kaupunkisuunnittelua. Tärkeät luvut Asumista n kerrosneliötä Kaupan tiloja 1. vaiheessa kerrosneliötä ja 2. vaiheessa lisäksi kerrosneliötä Palvelutiloja kerrosneliötä Työpaikkatiloja kerrosneliötä Julkisia rakennuksia kerrosneliötä Loft-asunnoissa viehättää ostajan vapaus päättää itse tyylistä, laadusta, huonejaosta ja materiaaleista. Ensi kesän asuntomessujen oheiskohteena on kolme erilaista loftasuntoa. Näyttelyasunnot ovat aivan messualueen tuntumassa, ja niiden uskotaan kiinnostavan erityisesti kävijöitä, jotka haluavat nähdä uudenlaista kerrostalorakentamista. Muuntuva asunto elää perheiden ja elämäntilanteiden mukana, sillä tiloja on helppo muuttaa myöhemmin tarvittaessa. Ostaja saa viimeistellä asuntonsa juuri haluamallaan tavalla ja mieleisillään materiaaleilla. Asunnot toteutetaan yhtenä suurena tilana, jonka voi jakaa huoneiksi tai jättää yhdeksi avaraksi tilaksi. Valmiiksi toteutetaan märkätilat, jolloin asukkaalle ei jää enää luvanvaraisia töitä. Keittiöissä ovat valmiina vain vesijohto, viemäri ja sähkövaraus, joten senkin voi helposti asentaa tarpeitaan vastaavaksi. - Pinnoiltaan viimeistelemätön asunto tarjoaa asukkaalle mahdollisuuden omaleimaisen ja persoonallisen kodin hankkimiseen, sanoo EKE Rakennus Oy:n myyntipäällikkö Katri Waris. Oheiskohteeseen ei pääsymaksua Koneisto-nimisen talon asunnot on rakennettu rivitaloon aivan messualueen viereen Timanttikiteenkuja 10:een. Koneisto on messuilla mukana oheiskohteena, mikä tarkoittaa sitä, että näyttelyasunnot ovat messualueen ulkopuolella ja niitä voi tulla katsomaan ilmaiseksi. Kävijät voivat KATI HARKOMA tutustua näihin kohteisiin messujen aukioloaikoina. Yleisölle on avoinna kolme asuntoa, joista ensimmäinen esittelee loftasumisen uusimpia trendejä valmiine sisustuksineen, toinen on rakennettu valmiiksi käyttäen lisätyömateriaaleja ja kolmas asunto on jätetty raakapintaiseksi eli ostaja itse päättää pintarakenteet ja kalusteet. - Sisustamattomassa asunnossa kävijät voivat päästää mielikuvituksen valloilleen ja miettiä, miten kyseisen asunnon itse sisustaisivat, Waris sanoo. Aika moni uuden asunnon ostaja haluaa vaikuttaa muun muassa asunnon materiaalivalintoihin ja usein tiloja on aikojen saatossa tarvetta hiukan muunnella. - Haluaisimme herättää myös rakennusalaa miettimään, miten kerrostalorakentamista voisi kehittää yksilöllisempään suuntaan. l KATI HARKOMA Asuntomessut pidetään Vantaan Kivistössä Messuilla on esillä asumisen monia muotoja ja tyylejä. Kaupunkikeskus on kauppapaikka, työtiloja, palveluita, asuntoja, bussiasema juna-aseman vieressä, aukioita ja taidetta. Arkielämässä eri toimintojen yhdistelmä tarkoittaa sujuvaa työn, asumisen ja vapaa-ajan yhdistämistä. Junalla voi käydä töissä kaupunkikeskuksen toimistoissa tai palvelupisteissä, ja kotimatkalla voi piipahtaa kuntosalilla tai hakemassa uutuuskirjan kirjastosta. Lentokentälle pääsee 10 minuutissa. Jos taas kotona olo maistuu paremmalta, voi viettää rauhallista iltaa viherhuoneessa tai käydä iltakävelyllä Petikon laajoilla virkistysalueilla. Maisema muuttuu vähitellen Kaupunkikeskus on merkittävä yhteistyöhanke pääkaupunkiseudulla. Vantaan kaupungin kumppaneina ja toimijoina ovat Skanska, NCC, Hok-Elanto ja Kesko. Hanke sisältää erikoiskauppojen ja palveluiden runsaan valikoiman kauppakeskuksessa sekä kaksi hyper-kauppaa. Kaupungin palveluista tuodaan ensimmäisessä rakennusvaiheessa kirjasto- ja nuorisotilat sekä terveysasema. Asuntoja toteutetaan eri rakennusvaiheissa yhteensä noin 1500, mikä vastaa lähes vuosittaista Vantaan kerrostalotuotantoa. Kehäradan yli rakennetaan uusi silta ja Vantaankoskentien linjaus siirtyy sen avulla lähemmäksi YLEISKAAVA KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kivistön kaupunkikeskuksesta tulee monipuolinen kauppapaikka, mutta sinne tulee myös työtiloja, palveluita, asuntoja, aukioita ja bussiasema. moottoriväylää. Katujen ja rakennusten toteuttaminen edellyttää väliaikaisia järjestelyjä, mikä puolestaan tarkoittaa maiseman muuttumista vähitellen metsäisestä luonnontilasta kaupunkimaiseksi keskustaksi. Muutos on innostanut arkkitehteja ja suunnittelijoita ideoimaan luontoon liittyviä aiheita: julkisivuissa on kehitelty mäntymetsän runkojen väriskaalaa, luonnon kiviä tuodaan kivivirraksi rakennuskokonaisuuden läpi ja katoilla käytetään viherkattoja. Suunnittelu etenee vuoden 2015 keväällä ja tavoitteena on kaupunginvaltuuston käsittely ennen kesälomakautta. l LEA VARPANEN Rakennusluvan saa nyt yhdeltä luukulta Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön uusi periaate pientalojen rakentajille. Uudistus on helpotus, sillä aiemmin rakennuslupaa varten saattoi joutua asioimaan esimerkiksi mittausosaston, kuntatekniikan keskuksen ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kanssa erikseen. Nyt riittää, kun on yhteydessä rakennusvalvontaan. Lupahakemuksen voi toimittaa sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Lupahakemuksen vastaanotettuaan rakennusvalvonnan henkilökunta hakee kaikki tarvittavat lausunnot hakijan puolesta. Uusien pientalojen lupaprosessiin on laskettu kuluvan normaalisti kahdeksan viikkoa. Vielä ei pystytä sano- maan varmasti, miten uusi järjestelmä vaikuttaa lupien käsittelyaikoihin. On kuitenkin oletettavaa, että käsittelyaika lyhenee. Yhden luukun palvelumalli on osoittautunut suosituksi. Ensimmäinen lupahakemus vastaanotettiin viime lokakuun lopussa. Helmikuun alkuun mennessä lupia oli saapunut kaikkiaan lähes 200. Miten yhden luukun periaate toimii? Uudiskohteiden rakentajien tulee varata aika neuvontapalavereihin, joissa rakentamisprosessi käydään läpi rakennusvalvonnan asiantuntijan kanssa. Ensimmäisen palaveriajan voi varata heti sopivan tontin ja pääsuunnittelijan löydyttyä, ennen kuin varsinaisia suunnitelmia aletaan tehdä. Ensimmäiseen palaveriin olisi hyvä saapua yhdessä pääsuunnittelijan kanssa. Kun rakennussuunnitelman luonnos on valmis, voi varata ajan toiseen neuvontapalaveriin. Toisessa palaverissa rakennusvalvonnan asiantuntija tutustuu luonnokseen ja kertoo lupahakemuksen jättämisestä Lupapistepalvelun kautta. Suositeltavaa on, että kohteen pääsuunnittelija valmistelee ja toimittaa lupahakemuksen. Kun lupahakemus on saapunut käsiteltäväksi, rakennusvalvonnan asiantuntija hakee kaikki tarvittavat lausunnot rakennuslupaa varten. Järjestelmä lähettää sähköpostitse ilmoituksen hakijalle, kun rakennuslupa on myönnetty. Rakentaminen voidaan aloittaa, kun rakennuslupa saa lainvoiman ja kun aloituskokous on pidetty. Rakennuslupa tulee lainvoimaiseksi noin kaksi viikkoa rakennuslupapäätöksen jälkeen. Aloituskokouksessa käydään läpi rakentamisaikainen toiminta. l PIRKKO VÄÄNÄNEN PATRICIA ESKELINEN YLEISKAAVAPÄÄLLIKKÖ Mari Siivola Sakari Jäppinen Anne Mäkynen Paula Kankkunen Jussi Viinikka YK0044 AVIAPOLIKSEN KAAVA- RUNKO Aviapoliksen ydinalueelle laaditaan voimassa olevaa yleiskaavaa tarkentava kaavarunko, joka mahdollistaa alueen rakentumisen urbaaniksi ja viihtyisäksi monitoimintaiseksi kaupunkikeskustaksi. Valmistuttuaan kaavarunko ohjaa alueen asemaakaavoitusta ja hankekehittämistä. Työtä tehdään laajan yhteistyöverkoston kanssa siten, että suunnitteluun saadaan mukaan myös yksityisten toimijoiden ja maanomistajien uudet ideat. Kaavarunko valmistuu syksyyn 2015 mennessä. (Siivola, Häsänen, Jäppinen, Mäkynen, Heikkola, Kujala) YK0042 LUOTEIS-VANTAAN OSA- YLEISKAAVAN POHJASELVITYS Selvityksen pohjalta voidaan vaikuttaa käynnissä olevan 4. vaihemaakuntakaavan sisältöön. Maakuntakaavan teemoina ovat muun muassa elinkeinot ja logistiikka, viherrakenne ja kulttuurimaisemat. Selvitystyö pohjaa tulevia yleiskaavatöitä ja valmistuu kevään 2015 aikana. (Siivola, Viinikka, Mäkynen) YK0045 YLEISKAAVAN MUUTOS Kaivoksela Joukkoliikennekaupunki Vantaa -työssä linjattiin aluekokonaisuuksia, joiden muuttaminen nykyistä tehokkaampaan käyttöön vahvistaisi kestävään liikkumiseen perustuvaa kaupunkikehitystä. Kaivokselan vajaakäyttöinen työpaikka-alue vuonna 2015 käynnistyvän Jokeri 2:n varrella on yksi näistä aluekokonaisuuksista. Myös maanomistajilta on saatu ehdotuksia alueen muuttamisesta asuinkäyttöön. Yleiskaavan muutoksen valmistelu käynnistyy loppukeväästä siten, että alueen asemakaavojen laadinta voidaan käynnistää tarvittaessa rinnakkain muutosprosessin kanssa. (Siivola, Mäkynen, Jäppinen, Rajala) HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYT- TÖSUUNNITELMA JA LIIKENNE- JÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Helsingin seudun aiesopimuksen edellyttämän maankäyttösuunnitelman ja siihen sisältyvän asuntostrategian sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) luonnokset valmistuivat loppuvuodesta Alkuvuodesta suunnitelmaluonnoksia muokataan lausuntojen pohjalta siten, että ne valmistuvat huhtikuun alkuun mennessä seuraavien MAL-sopimusneuvottelujen pohjaksi. (Siivola, Jäppinen) UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavan tavoitteena on tukea kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellamaalla. Neljäs vaihekaava on aiempia maakuntakaavoja strategisempi. Siinä määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat muun muassa seuraavien teemojen osalta: elinkeinot, logistiikka, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaan laaditaan Östersundomin aluetta koskeva täydennys, joka tulee sisältämään myös 4. vaihemaakuntakaavan teemat. (Siivola, Mäkynen, Jäppinen, Heikkola, Viinikka) YK0035 ÖSTERSUNDOMIN YH- TEINEN YLEISKAAVA Yleiskaavaehdotus on nähtävillä ja lausunnoilla heti alkuvuodesta Tavoitteena on, että kommenttien pohjalta muokattu yleiskaava lähtee vahvistumiskäsittelyyn vuoden 2015 aikana. (Siivola, Karisalo) YK0038 VANTAAN VIHERRAKENNE Viheralueselvitys päivitetään ja uudistetaan. Viherrakennetta tarkastellaan myös ekosysteemipalveluiden näkökulmasta. Selvityksessä käsitellään viherverkoston kasvupotentiaalia ja jatkuvuutta, viherverkoston tarjoamia virkistysmahdollisuuksia, virkistysalueiden saavutettavuutta ja käyttöpainetta, viljelymaata ja metsiä luonnonvarana sekä luonnon monimuotoisuutta. Kaavoissa varatun viheralueverkoston lisäksi tarkastellaan myös tonttimaan kasvullisten alueiden merkitystä viherrakenteen osana. (Mäkynen) YK0043 KAUPAN PALVELUVERK- KOSELVITYS Seudulliset kaupan kysymykset on ratkaistu syksyllä 2014 vahvistetussa toisessa vaihemaakuntakaavassa. Vantaan kaupan palveluverkkoselvitys tarkentaa maakuntakaavan ratkaisuja kuntatasolle ja ottaa kantaa kaupan maankäytölliseen ohjaamiseen muuttuneessa toimintaympäristössä. Selvityksessä mitoitetaan kaupan liiketilan lisätarve ja osoitetaan sen alueellinen jakautuminen, määritellään kaupan alueiden rajaukset sekä uudet potentiaaliset kaupan paikat. Selvitys tehdään yhteistyössä kaupan edustajien kanssa. Vantaan kaupan palveluverkkoselvitys palvelee muun muassa tulevia yleis- ja asemakaavatasoisia suunnitelmia. (Heikkola) KESTÄVÄ JA KOKONAISVALTAI- NEN HULEVESIEN HALLINTA Viherrakenneselvityksen rinnalla tehdään yleiskaavatasoinen tarkastelu hulevesien hallinnasta ja purojen kantokyvystä maankäytön yhteensovittamiseksi. (Kankkunen) 14 15

2 LÄNSI-VANTAA KAAVOITUSKATSAUS 2015 KIVISTÖ KAAVOITUSKATSAUS 2015 LÄNSI-VANTAA ALUEARKKITEHTI Timo Kallaluoto Johanna Rajala Hanna Tiira Mikko Järvi A1 HÄMEENKYLÄ Tuomelan koulutontti asumiseen. Nähtäville keväällä. A2 MYYRMÄKI Piipuistoon asuntorakentamista, Raappavuorentie 3. Nähtäville keväällä. A3 MYYRMÄKI Ruukkukujalle palvelukeskus vanhuksille ja vammaisille. Nähtäville keväällä. A4 MYYRMÄKI Myyrmäen keskustaan korkeatasoinen kaupunkikeskus, tehokasta rakentamista ja laadukas julkinen ulkotila. Suunnittelu- ja toteuttamiskilpailu päättyy. Valmisteluvaiheessa. (Tiira) A5 MARTINLAAKSO Martinkeskus puretaan, sen tilalle asuntorakentamista, päivittäistavarakauppa ja muuta liiketilaa. Nähtäville kesällä. (Rajala) A6 MARTINLAAKSO Laajavuoren koulutontille asuinkerrostaloja, päiväkoti ja liiketilaa. Nähtäville kesällä. (Rajala) A7 YLÄSTÖ Tuupakantie 22 ja 24, rakennusoikeutta lisätään. Nähtäville keväällä. (Kuparinen) A8 HÄMEVAARA Köysikujalle toimisto- ja asuntorakentamista sekä tie- ja katualueet. Kaavatyö alkaa. A9 HÄMEENKYLÄ Hämeenkylän kartanon kaava ajantasaistetaan ja Vanhankyläntien toimistotontti muutetaan asumiseen. Nähtäville syksyllä. A10 HÄMEENKYLÄ Ainonkujalle ja Vakokujalle asuntoja. Nähtävillä keväällä. A11 VAPAALA Rajatorpan asemakaavan ajantasaistaminen ja pysäköintijärjestelyt. Ostoskeskuksen paikalle on haettu asuinja liiketaloa. Nähtäville syksyllä. A12 VAPAALA Vapaalantie 10 c, pientalotontteja. Valmisteluvaiheessa. A13 VAPAALA JA VARISTO Luhtitien katulinjaus ja lähivirkistysalue. Valmisteluvaiheessa. A14 VARISTO Sarkatie 4 ja 7, liike- ja toimistotilaa ja tiealuetta. Valmisteluvaiheessa. A15 VARISTO Ulkoniitylle pientaloja ja Haravakuja 19, tontin laajennus. Kaavatyö alkaa syksyllä. A16 VARISTO Riihimiehentie 8, tilaa vaativan vähittäiskaupan suuryksikkö. Nähtäville keväällä. A17 MYYRMÄKI Uomatien länsipäähän asuinkerrostaloja (Loisketie), Luhtitie ja Raappavuoren virkistysaluetta. Kaavatyö alkaa keväällä. (Tiira) A18 MYYRMÄKI Uomatien eteläpuolelle ja Raappavuorentien länsipuolelle asuinkerrostaloja (Lainerinne ja Suistokuja). Kaavatyö alkaa keväällä. (Tiira) A19 MYYRMÄKI Eräkuja 2, asuinkerrostalo. Kaava hyväksytty. A20 MYYRMÄKI Ojapuistoon asuntorakentamista, Uomatie 2b. Valmisteluvaiheessa. A21 MYYRMÄKI Ajopuunpuistoon asuntorakentamista, Rajatorpantie 18. Valmisteluvaiheessa. A22 MYYRMÄKI Uomarinteen päähän 6 8-kerroksinen asuinkerrostalo. Nähtäville keväällä. (Rajala) A23 MYYRMÄKI Kilterinkuja 4, asuntorakentamista. Kaavatyö alkaa keväällä. (Tiira) A24 MYYRMÄKI Kehä II:n Korutien liittymä, Honkasuontunneli, kerrostalotontin ajojärjestely, Kilterinmäenpuisto, Naapurinniitty ja Löydöspuisto. Päätöskäsittelyyn keväällä. A25KAIVOKSELA VANHAN Kaivokselan asemakaavan ajantasaistaminen suojelutarpeineen ja pysäköintijärjestelyt. Valmisteluvaiheessa. (Rajala) A26 KAIVOKSELA Laitilankuja 7, tarpeeton katualue liitetään tonttiin. Valmisteluvaiheessa. A27 KAIVOKSELA Kaivokselan ostoskeskuksen tilalle on haettu asuntorakentamista ja liiketilaa. Valmisteluvaiheessa. (Rajala) A28 MARTINLAAKSO Laajaniitynkuja 5, kolme uutta 8-kerroksista kerrostaloa, jolloin yksi kerrostalo puretaan. Nähtäville keväällä. A29 MARTINLAAKSO Raiviosuonmäki 1:n pysäköintitontille 7-kerroksinen asuintalo, johon myös liiketilaa. Raiviosuonmäki 7:n kerrostalot korvataan uusilla 6 7-kerroksisilla asuintaloilla. Nähtäville kesällä. (Rajala) A30 MARTINLAAKSO Raikukuja 4, uusi kuusikerroksinen kerrostalo. Nähtäville keväällä. A31 MARTINLAAKSO Viherpuisto 3, Martinlaaksontie 24, kerrostaloja. (Rajala) A32 MARTINLAAKSO Viherpuisto 3, Martinlaaksontie 26, pientaloja (Rajala) A33 MARTINLAAKSO, VANTAAN- LAAKSO, Viinikkala Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet. Kaava hyväksytty. A34 VANTAANLAAKSO Myllymäen koulu- ja pysäköintitontit toimitilatonteiksi. Nähtäville keväällä. A35 VANTAANLAAKSO Stenbackan ja Smedsin tiloille omakotitaloja sekä Ylästöntien katualue ja Martinkylänranta. Päätöskäsittelyyn keväällä. A36 ASKISTO Askinpuistikkoon omakotitontteja. Päätöskäsittelyyn keväällä. A37 HÄMEENKYLÄ, VARISTO, Askisto Kehä III:n tiealue Espoon rajalta Vihdintielle, omakotitontteja ja yritystontti Askistoon, yritystontti Varistoon sekä katu-, virkistys- ja luonnonsuojelualueita. Päätöskäsittelyyn keväällä. A38 ASKISTO Lehtokujalle omakotitontteja sekä Pikkujärven ja Kakolanmäen alueet. Päätöskäsittelyyn keväällä. A39 PETIKKO Vihdintie ja Tiilipojanlenkki 9. Nähtäville keväällä. A40 LUHTAANMÄKI Luhtaanmäki 2, Klaukkalantien liittymään tiepalvelualue. Valmisteluvaiheessa. A41 SEUTULA Pirttiranta. Valmisteluvaiheessa. A42 KIILA Lavanko, moottoriradan lisäalue. Nähtäville keväällä. (Kuparinen) A43 YLÄSTÖ Ylästö 7, pientaloja Isonmännyntielle ja Tolkinkylänkujalle. Valmisteluvaiheessa. A44 YLÄSTÖ Kuukusentien omakotitontit. Päätöskäsittely keväällä. A45 YLÄSTÖ Linkokuja 8, yritystontin laajennus. Nähtäville syksyllä. (Kuparinen) A46 YLÄSTÖ Ahokuja 6, kolme omakotitonttia. Nähtäville kesällä. A47 YLÄSTÖ, VIINIKKALA Voutilan kylän suojelu ja vähäinen täydennysrakentaminen. Valmisteluvaiheessa. A48 VIINIKKALA Turvalaaksonkujalle tilaa vaativan vähittäiskaupan suuryksikkö. Valmisteluvaiheessa. A49 VIINIKKALA Varsikujan liittäminen tonttiin. Valmisteluvaiheessa. A49 VIINIKKALA Varsikujalle liiketilaa. Nähtäville keväällä. A50 VIINIKKALA Tikkurilantie 143, rautatien kuilu. Nähtäville keväällä. KIVISTÖ KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ Lea Varpanen Anna-Riitta Kujala Riikka-Maija Pihlaja Veli-Pekka Ristimäki Kai Zukale K1 PIISPANKYLÄ Mestarintien ja Tikkurilantien liittymän siirto. Kaavatyö alkaa keväällä. (Zukale) K2 KIVISTÖ Kivistön Kaupunkikeskus 1 sijoittuu valtatie 3:n, Tikkurilantien, Keimolantien (ent. Vanhan Nurmijärventien) sekä Syväkiventien rajaamalle alueelle. Kaavasuunnittelu sisältää runsaasti eri toimintoja, kauppakeskuksen, linja-autoterminaalin, yksityisiä ja julkisia palveluja, asumista, jne. keväällä. (Ristimäki, Pihlaja, Kujala) K3 KIVISTÖ Asumista ja päiväkoti nykyisen koulun ympäristöön. Päätöskäsittelyyn keväällä. (Ristimäki) K4 KIVISTÖ Keskustaasuminen 5, ns. Herkules-korttelit Kehäradan ja Safiiriaukion eteläpuolella, Keimolantien itäpuolella sisältää asumista (n. 950 uutta asukasta). Kaavaehdotusaineisto on nähtävillä Tavoitteena saada kaava päätöskäsittelyyn syksyllä (Kujala) K5 KIVISTÖ Keskustaasuminen 7, Tikkurilantien varressa, sisältää ko. tien siirron, asumista (n uutta asukasta) ja toimitilarakentamista. Nähtäville keväällä. (Varpanen, Kujala) K6 LAPINKYLÄ Riipiläntien varren yleissuunnitelma ja ensimmäinen asemakaava. Yleissuunnitelma alkaa keväällä. (Pihlaja) K7 LAPINKYLÄ Asumista Sinikvartsinkadun pohjoispuolelle. Sinikvartsinkadun jatke Riipiläntielle. Kaavatyö alkaa keväällä. (Pihlaja) K8 MYLLYMÄKI R00121 Vehkalan 1. työpaikka-alueen rakentamisohje. Työ alkaa keväällä. (Ristimäki) K9 KIVISTÖ Keskusta-asuminen 6, ns. Puu-Kivistö keskustan pääkadun, Ruusukvartsinkadun ja Kehäradan välisellä alueella sisältää asumista (n uutta Taide tulee osaksi kivistöläisten elämää Taiteen toteutukset perustuvat uuteen toimintamalliin: asemakaavoissa edellytetään, että taide liitetään kaikkeen rakennus- ja ympäristösuunnitteluun alusta alkaen. Kahdeksan vuoden kehitystyön tuloksia alkaa näkyä jo konkreettisesti Kivistössä, osa odottaa valmiine suunnitelmineen oikeaa aikaansa. Keimolanmäessä entisen moottoristadionin valvontatornin muutos valo- ja ääniteokseksi toteutetaan, kun asukkaita on muuttanut sen äärelle uusiin kerrostaloihin. Arkkitehdeista ja taiteilijoista muodostetut työparit tekevät yhdessä töitä, etsivät ideoita ja laativat ensin rakentajien hyväksymät alustavat esitykset taiteen muodoista ja sijainneista. Asemakaavasuunnittelija Anna-Riitta Kujala on ohjannut ja koonnut esityksistä yhteisen Taiteen konseptin. Taiteen hintaa ei ole määrätty prosenttina rakentamiskustannuksista, asukasta). Kaavatyö laaditaan kaupungin omana työnä, ja sen yhteydessä selvitetään mm. puurakentamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on saada kaavaehdotusaineisto syksyllä kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn ja nähtäville. (Kujala) K10 PIISPANKYLÄ Varman teollisuustontin asemakaavan ajantasaistaminen. Kaavatyö alkaa keväällä. (Zukale) vaan kaikki perustuu yhteistyöhön ja yhteiseen tahtoon tuoda elämyksiä arkeen. Yhteistyössä on toimittu sekä valtion että yksityisten rakentajien kanssa, kaupunki tuo myös oman panoksensa aukioille, kaduille ja puistoihin. Näin eri hankkeisiin on saatu Suomen eturivin taiteilijoita tuomaan panoksensa Kivistön katukuvaan. Miten taide ilmenee? Taide näkyy Kivistössä jo heti asemalla, kun värikylläiset seinät ottavat vastaan kannenalaisella asemalaiturilla. Tunnelin pohjoisseinään on jo toteutettu suurin osa Leonhard Lapinin seinämaalauksesta. Loppuosa odottaa Kvartsiraitin tulevia rakentamisvaiheita. Asemalle ratakaukalon pohjoissivustalle on myös toteutettu usean sadan metrin mittainen graafinen taideteos. Sen aiheena on metsän muuttuminen kaupungiksi. Kvartsiraittia länteen mentäessä Hämeenlinnanväylän ali katetusta tilasta löytyy tulevaisuudessa mittava seinämaalaus eläinhahmoineen. Tikkurilantien kevyen liikenteen alitukseen toteutetaan ensi keväänä sei- K11 PIISPANKYLÄ Liikuntakeskus Tikkurilantien eteläpuolelle. Kaavatyö alkaa syksyllä. (Kujala) K12 KIVISTÖ Hiekkakiventie 14, puistoalueen liittäminen tonttiin. Kaava hyväksytty. (Zukale) K13 KIVISTÖ Vantaankoskentien ja Tikkurilantien eritasoliittymän ramppien väliin polttonesteen jakeluasema. Kaavatyö alkaa keväällä. (Zukale) K14 KIVISTÖ R00120 Kivistön koulun ympäristön rakentamisohje. Työ alkaa keväällä. (Ristimäki) K15 KIVISTÖ Linnan kartanon alue: suojelukysymykset, hevosmaneesi, lisärakentaminen. Kaavatyö alkaa keväällä. (Pihlaja) K16 LAPINKYLÄ Asumista Sinikvartsinkadun länsipuolelle. (Pihlaja) K17 LAPINKYLÄ Asumista Sinikvartsinkadun eteläpuolelle. (Pihlaja) K18 MYLLYMÄKI Vehkalan työpaikka-alueet 2 sijaitsee Myllymäessä, Kehä III:n pohjoispuolella, valtatie 3:n länsipuolella. Alueen pinta-ala on noin 4,8 ha. Lähtökohtana on laajentaa Vehkalan rakenteilla olevaa työpaikka-aluetta sekä lisätä ja monipuolistaa alueen yritystoimintaa palvelevia tonttivarantoja. Nähtäville keväällä. (Ristimäki) K19 MYLLYMÄKI Pääkonttoritontti Vehkalan aseman yhteyteen. (Ristimäki) nämaalaus, joka on suunniteltu yhteistyössä nuorten kanssa. Keskustassa toteutetaan useita taideteoksia, jotka ovat kiinteä osa asuinrakennuksia. Tällainen taideteos voi olla esimerkiksi sateenkaaren väreissä hehkuva julkisivu. Ensimmäisenä teoksista julkistettiin helmikuussa Pertti Metsälammen värilasiteos Peikonkiven pihan kulkuportissa. Kaupunki on jo toteuttanut osan värikiveyksistä, joita tulee Jaspiskujalle sekä Ruusu- ja Lumikvartsinkadulle. Gobo-valoilla heijastetaan jalkakäytäville Aurinkokiven kehrän ja Rubiinin kuviot. Lasten kanssa on tehty asuntomessualueen Tiikerinsilmään eläinaiheisia pronssivaluteoksia, jotka sijoitetaan aukion muun kiveyksen sekaan. Aurinkokiven julkiseen rakennukseen toteutetaan sisäänkäynnin yhteyteen taidekilpailun voittajan teos vuonna Kaupunki tekee yhteistyötä Vantaan Energian kanssa verhoamalla sähköjakokaappeja taideteosten kuvilla, jotka vaihdetaan kahden-kolmen vuoden välein. Kivistön, ja koko Vantaan ensimmäinen Katugalleria voidaan avata vielä tänä vuonna! l LEA VARPANEN 16 17

3 KESKI-VANTAA KAAVOITUSKATSAUS 2015 ITÄ-VANTAA KAAVOITUSKATSAUS 2015 KESKI-VANTAA ALUEARKKITEHTI Asta Tirkkonen Merja Häsänen Minna Koskinen Ritva Kotilainen Seppo Niva Anna-Liisa Vanhala Satu Onnela (sij.) B1 PAKKALA Backaksen kartano. Kaavatyössä tutkitaan nykyisten rakennusten suojelutarvetta ja täydennysrakennusmahdollisuutta kulttuurihistoriallisista ja maisemallisista lähtökohdista. Valmisteluvaiheessa. (Kotilainen, Häsänen) B2 VEROMIES Asuinalue laajenee Aerolassa. Valmisteluvaiheessa. (Häsänen) B3 VEROMIES Kehäradan Aviapolis-aseman ympärille kaavoitetaan kaupunkikeskus, johon tulee toimistoja, asuntoja ja liiketilaa sekä muita palveluita. Nähtäville ja päätöskäsittelyyn keväällä. B4 52. VEROMIES Huberin halli. Kaavatyö alkaa keväällä. B5 TIKKURILA Orvokkirinne 4:än asuinkerrostaloja, joihin voidaan sijoittaa myös erityisasumista. Päätöskäsittelyyn keväällä. B6 TIKKURILA Talvikkitie 7-9. Entisen Anttilan tavaratalon paikalle kaavoitetaan keskustamaista kerrostaloasumista. Pysäköinti sijoittuu tontille osittain maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Katutasoon tulee liiketilaa. Päätöskäsittelyyn B7 TIKKURILA Osoitteeseen Orvokkitie 20 suunnitellaan kaksi kolme- ja viisikerroksista asuinkerrostaloa luvuilla rakennetut pientalot ja myymälärakennus puretaan. Päätöskäsittelyyn keväällä. (Koskinen, Kotilainen) B8 TIKKURILA Tikkurilan kaavarunko määrittelee reunaehdot alueen tuleville asemakaavamuutoksille. Kaava hyväksytty. (Tirkkonen) B9 TIKKURILA Orvokkikuja 1:ssä on tarkoituksena aluksi rakentaa uusi rakennus nykyisen viereen, Tikkurilantien varteen. Myöhemmin vanha rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Kerrosluku kasvaa nykyisestä neljästä enimmillään kahdeksaan kerrokseen. Nähtäville B10 TIKKURILA Rautatiealueen laajennus. Päätöskäsittelyyn keväällä. B11 TIKKURILA Tikkurilan kirkon kortteli. Kaavatyö alkaa syksyllä. (Niva) B12 TIKKURILA Veturipolku 8, Kaavamuutoksessa puretaan vanhat rakennukset ja tilalle rakennetaan asumista sekä päiväkoti. Kaavatyö alkaa keväällä. B13 JOKINIEMI Metsäntutkimuslaitoksen tontille suunnitellaan neljä kolme- ja nelikerroksista kerrostaloa, jotka sijoittuisivat olemassa olevien rakennusten luoteis- ja koillispuolelle. Alueella on Metsäntutkimuslaitoksen vuosina rakennettuja rakennuksia, joista suurin osa on suojeltu asemakaavalla. Rakennuksia ei tarvita enää valtion omaan käyttöön ja niille etsitään uusi käyttötarkoitus. Nähtäville syksyllä. B14 VIERTOLA Kultarikontie 5 7:ssä sijaitsevat huonokuntoiset rakennukset on tarkoitus korvata uusilla kerrostaloilla. Kerrosluku nykyisiin rakennuksiin nähden kasvaa, Kultarikontie pyritään säilyttämään pienimittakaavaisena ja vehreänä. Autopaikat sijoitetaan pääosin pihakannen alle. Nähtäville B15 VIERTOLA Hernetie 1 (Niva) B16 VIERTOLA Talvikkitie 38:ssa Pajunotkon tontin nykyinen vuonna 1964 valmistunut 3-kerroksinen asuinkerrostalo on tarkoitus purkaa ja tilalle rakentaa 6 7 -kerroksinen asuinkerrostalo. B17 TAMMISTO Sähkötie 3-5, asemakaava ajan tasalle. Nähtäville keväällä. (Onnela) B18 TAMMISTO Sähkötie 1. Tontin käyttötarkoituksen muuttaminen liike-, toimisto- ja liikuntatiloiksi. B19 PAKKALA Hotelli- ja B28 HIEKKAHARJU Kulleropuisto. Alueelle kaavoitetaan kylpyläkeskus Flamingo laajenee nykyisen pysäköinti- ja huoltopihan päälle. Päätöskäsittelyyn Kaavatyö alkaa syksyllä. (Kotilai- kerrostalo- ja rivitaloasumista. nen) B20 PAKKALA Rautakesko Oy (Silvastintie 2, K-rauta Vantaanportti). Asemakaava ajan tasalle. Päätöskäsittelyyn keväällä. (Onnela) B21 PAKKALA Tammiston sähköasema laajenee. Nähtäville ja päätöskäsittelyyn syksyllä. (Onnela) B22 VEROMIES luvun kerrostalot puretaan ja tilalle rakennetaan kolme kuusikerroksista pistetaloa ja yksi kolmekerroksinen pienkerrostalo. Nähtäville B23 VEROMIES Pyhtäänkorventie 8. Alueen käyttötarkoitus muutetaan teollisuudesta asumiseen. Kaavatyö alkaa syksyllä. (Häsänen) B24 VEROMIES Perintötie 5. Alueen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen. Kaavatyö alkaa keväällä. (Häsänen) B25 VEROMIES Perintötie 3. Alueen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen. Kaavatyö alkaa keväällä. (Häsänen) B26 VEROMIES Alueen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen. Kaavatyö alkaa keväällä. B27 VEROMIES Aviapolisaseman ympäristö, kaavarunko. Valmisteluvaiheessa. (Häsänen) B29 HIEKKAHARJU Talkootie 1:een, entisen Elannon punatiilisen, vuonna 1938 valmistuneen yksikerroksisen liikerakennuksen tilalle on suunnitteilla 6-kerroksinen asuinkerrostalo. Osa vanhasta liiketilan julkisivusta säilytetään. Nähtäville keväällä. B30 TIKKURILA Hotelli Vantaa laajentaa Tikkurilantien katualueen päälle. Uutta rakennusoikeutta kerrosneliömetriä. Nähtäville syksyllä. (Niva) B31 JOKINIEMI Gammelbacka, alueelle on suunnitteilla kaksikerroksisia luhtitaloja ja yksikerroksisia erillispientaloja. B32 SIMONKYLÄ Kallioimarteenrinteeseen kerrostalo, johon asuntoja on tulossa kappaletta. Nähtäville keväällä. B33 KOIVUHAKA Asuinpientalojen aluetta täydennetään. Päätöskäsittelyyn B34 KOIVUHAKA (samassa ) Kuriirikuja 3:n asuinrakentamisen asemakaavan päivittäminen. Hyväksymiskäsittelyyn keväällä. (Onnela) B34 KOIVUHAKA Kuriirikuja 3:n kaava ajantasalle. Päätöskäsittelyyn keväällä. (Onnela) B35 KOIVUHAKA Uusitie 12 ja 15. Varikon järjestelyt ja kahden omakotitontin laajennus. Valmisteluvaiheessa. (Vanhala) B36 KOIVUHAKA Osoitteen Niittyvillankuja 2 noutotukkumyymälä. Päätöskäsittelyyn keväällä. (Kuparinen) B37 KOIVUHAKA Koivupuistontie-Koivulehdontie, kaava ajantasalle. keväällä. (Kuparinen) MARKKU LAPPALAINEN ITÄ-VANTAA ALUEARKKITEHTI Vesa Karisalo Lassi Tolkki Noora Koskivaara Eeva Sauramo Mikel Aizpuru-Ruiz Jukka Köykkä Jyrki Nieminen C1 HAKKILA Vantaan Akselin kaavarunko 2 laaditaan Hakkilan pohjoisosien tulevan asemakaavoituksen lähtöaineistoksi. Valmisteluvaiheessa. (Köykkä) C2 HAKKILA Honkatalon alueen asemakaavaa tarkistetaan vastaamaan Honkakallionkuja 2:en siirtynyttä Metso Oyj:n teollisuustoimintaa. keväällä. (Köykkä) C3 HAKKILA Oy Kontino Ab laajentaa tuotantotiloja Hakintie 6 8 tonteilla, jotka yhdistetään. Päätöskäsittelyyn keväällä. (Sauramo) C4 HAVUKOSKI Tarhapuiston purettavan koulun tilalle asuinkerrostalorakentamista. keväällä. (Tolkki) C5 HAVUKOSKI Koivukylän vanhan ostoskeskuksen ja radan väliin liike-asuintiloja. keväällä. (Tolkki) C6 KORSO KESKUSTAKILPAILUN kaavamuutokset, YIT:n ja Lujatalon kanssa. (Tolkki) C7 KORSO Korson keskustaan asuintornitalo. Kaavatyö alkaa keväällä. (Tolkki) C8 LEPPÄKORPI Asumista, virkistysalueita, lähikauppa. Työ käynnistyy keväällä. (Koskivaara, Aizpuru) C9 LÄNSIMÄKI Pallas. Purettavan koulurakennuksen tilalle uutta asuinrakentamista. keväällä. (Sauramo) C10 LÄNSIMÄKI Maalinauhantie 6-16, asuntoja. Nähtäville ja päätöskäsittelyyn keväällä. (Köykkä) C11 LÄNSIMÄKI Y/PX Östersundomin yhteisen yleiskaavan mukainen metrokeskus. Yleissuunnitelma. Valmisteluvaiheessa. (Köykkä, Karisalo) C12 LÄNSIMÄKI Y/P7 Östersundomin yhteinen yleiskaava, yhdessä yleiskaavayksikön kanssa. (Karisalo, Köykkä) C13 LÄNSIMÄKI KUNTOPOLULLE asuntoja ja palveluja. Kaavatyö alkaa syksyllä. (Karisalo) C14 VAARALA Lähdepuistosta osa muutetaan matalaksi ja tiiviiksi asuinalueeksi. Nähtäville ja päätöskäsittelyyn syksyllä. (Sauramo) C15 HAKUNILA Destian varikko Kaskelan eteläosassa muutetaan asuinkerrostaloalueeksi. Kaava tullut voimaan. (Karisalo, Köykkä) C16 HAKUNILA HAKUNILAN keskustan kaavarunko, yhteistyössä yleiskaavoituksen kanssa. Valmisteluvaiheessa. (Karisalo, Köykkä) C17 HAKUNILA Hevoshaantien varteen kaavoitetaan Kormuniityn asuinalue ja lisäksi erityisasumista. Kaavatyö nähtäville keväällä. (Tolkki, Koskivaara, Aizpuru) C18 RAJAKYLÄ Osa Rimapuistoa lähikaupalle. Kaavatyö alkaa kesällä. (Aizpuru) C19 KUNINKAANMÄKI Kuusijärvi-Sipoonkorpi -selvitys, Sipoonkorven kansallispuiston ympäristön ja Kuusijäven virkis- Kaavoja zoomailemaan Vantaa-infoon Kun haluat katsella karttoja, kaavahankkeita ja myynnissä olevia tontteja vähän tarkemmin, käytä hyödyksi tammikuussa Dixissä avatun Vantaa-infon isoa kosketusnäyttöä. Samalla kannattaa tarkistaa, mikä näyttely Vantaa-infossa on esillä. Esittelyssä kevään aikana muun muassa Purojen Vantaa ja luonnonsuojelualueet. Vantaa-info Tikkurila, Dixi, Ratatie 11, 2. krs ma to klo , pe klo tysalueen toiminnallinen ja maisemallinen selvitys. Valmisteluvaiheessa. (Muukka, Karisalo) C21 PÄIVÄKUMPU Seniorikeskus Ulpuntielle. Valmisteluvaiheessa. (Koskivaara) C22 MATARI Seniorikeskus Joukontielle. Valmisteluvaiheessa. (Koskivaara) C23 METSOLA Metsotorni hoivakodiksi. Kaava hyväksytty valtuustossa (Tolkki) C24 NIKINMÄKI Senioriasumista ja pientaloasumista Harrikujalle. keväällä. (Koskivaara) C25 NIKINMÄKI Rakennusoikeuden lisäys. (Karisalo) C26 NIKINMÄKI Äyriäisenkuja. Valmisteluvaiheessa. (Hokkanen) C27 VALLINOJA Vallinoja 8 -asemakaava, tiivis-matala -pientaloja kaupungin omistamille maille. Valmisteluvaiheessa. (Tolkki) C28 VALLINOJA Vallinojan asuntoalueen kaavarunko. Valmisteluvaiheessa. (Tolkki) C29 LÄNSIMÄKI Selvitystyö. Kaavatyö alkaa kesällä. (Köykkä) C30 VAARALA Kukkarokujalle asuntoja. Nähtäville kesällä. (Sauramo) C31 KUNINKAANMÄKI BYÄNDA. Kaavatyö alkaa syksyllä. (Karisalo) C32 KUNINKAANMÄKI MAANMIT- TARINTIE, puistoon rakennettu uima-allas, tontin laajennus, täydennysrakentamista. Kaavatyö käynnistyy syksyllä. (Koskivaara) 18 19

4 LYHYESTI KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVAILEE Korson torni Kotkansiipi 7:ssä sijaitsee v rakennettu sosiaalitoimen käytössä oleva rakennus. Sen tilalle on tarkoitus rakentaa 16-kerroksinen asuintalo. Urpiaisentien toisella puolella on v rakennettu pysäköintitalo, johon saisi sijoittaa myös uuden asuintalon pysäköintipaikat. Korson keskustakilpailun tuloksena rakentajana on Lujatalo Oy. Merikotkankujan varrella olevaa yleistä pysäköintialuetta pienennetään ja pysäköintitalon eteläpuolinen kevyen liikenteen väylä merkitään asemakaavaan. Mielipiteet mennessä, nro Lisätietoja: Lassi Tolkki, Gammelbackaan asumista Jokiniemessä Satomäenrantaan, Ohratien ja Valkoisenlähteentien risteyksen kaakkoispuolelle on suunnitteilla kaksikerroksisia luhtitaloja ja yksikerroksisia erillispientaloja. Alueen itäpuolella kulkevan Keravanjoen ja kaavamuutosalueen väliin varataan tilaa yleiselle puisto- ja lähivirkistysalueelle. Mielipiteet mennessä, nro Lisätietoja: Minna Koskinen, Sähkötie 1 liikerakennusten korttelialueeksi Kaavamuutosalue sijaitsee Tammistossa, Sähkötien ja Valimotien risteyksessä. Alueen käyttötarkoitus muutetaan nykytarpeita vastaavaksi. Mielipiteet mennessä, nro Lisätietoja: Minna Koskinen, Asemakaava päivitetään Tammistossa Osoitteessa Sähkötie 3 5 on Gigantin ja XXL:n myymälät, joista jälkimmäinen on toteutet tu poikkeamispäätöksillä. Nyt asemakaava päivitetään vastaamaan poikkeamispäätösten mukaista rakentamista. Samalla tarkastellaan pysäköintiä ja muuta piha-alueiden toimivuutta. Mielipiteet mennes sä, nro Lisätietoja: Satu Onnela, Riipiläntien varrelle yleissuunnitelma Riipiläntien ja Kenraalinpolun väliselle alueelle laaditaan yleissuunnitelma, joka sisältää kerrostalo- ja pientaloasumista noin 800 asukkaalle. Suunnitelma sisältää lisäksi viheralueita ja uuden kadun alueen läpi Riipiläntieltä Kivistön keskustaan. Pohjoisen ja etelän suunnassa suunnittelualueen rajaus ratkaistaan työn kuluessa. Mielipiteet mennessä, nro Lisätiedot: Riikka-Maija Pihlaja, Linnan kartanon alue Linnan kartanon alueelle tutkitaan ratsastuskeskuksen ja siirtolapuutarhan sijoittamista. Asemakaavassa huomioidaan erityisesti rakennuskantaan ja maisemaan liittyvät suojelukysymykset. Mielipiteet mennessä, nro Lisätiedot: Riikka-Maija Pihlaja, Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan asiakaspalvelussa (Kielotie 28), yhteispalveluissa ja osoitteessa fi/fi/kaavoitus_ja_maankaytto Mielipiteet kirjallisesti 26.1 mennessä: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnittelu Postiosoite: Asematie 7, Vantaa Puhelinnro: , Faksinro: sähköpostilla: Vantaa kasvaa ja kehittyy joukkoliikennekaupunkina Heinäkuussa avautuva Kehärata on seudun merkittävimpiä raideliikennehankkeita vuosikymmeniin. Kehäradan myötä lentoasemalle muodostuu vaihdoton raideyhteys yli kahdeltakymmeneltä asemalta eri puolilta pääkaupunkiseutua. Matka-aika Tikkurilasta lentoasemalle lyhenee alle puoleen nykyisestä. Kehäradan avautuessa myös Vantaan bussilinjasto uudistuu. Kehärata kuroo Länsi- ja Itä-Vantaata yhteen tarjoten erinomaisen ponnahduslaudan 2000-luvun vantaalaiselle joukkoliikennekaupungille. Viime vuonna valmistunut Joukkoliikennekaupunki Vantaa -suunnitelma luotsaa Vantaata kohti joukkoliikennekaupunkia, jossa liikkuminen perustuu kestäviin kulkumuotoihin. Suunnitelma ohjaa kasvua keskustoihin ja vahvoille joukkoliikennevyöhykkeille joukkoliikenteen runkolinjaston ääreen. Vantaan väestö on kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana vuosittain yli 2000 asukkaalla. Huomattava osa kasvusta on kohdistunut alueille, joissa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kilpailukyky on ollut heikkoa suhteessa henkilöautoiluun. Jatkossa kasvua ohjataan vahvemmin keskusta-alueille sekä hyvän palvelutason joukkoliikennevyöhykkeille. Selkärankana raideliikenne Vantaan keskusta-alueiden uudistaminen on vauhdissa. Vantaan keskusta-alueilla on vielä runsaasti tiivistämisen varaa. Hyvä esimerkki keskusta-alueiden uudistamisesta on vastikään avautunut Tikkurilan uusi matka- ja kauppakeskus Dixi. Oleellista on suunnitella uudistus jalankulkijan ja pyöräilijän mittakaavaan siksikin, että jokainen joukkoliikenteen matkustaja on osan matkaa myös kävelijä ja/tai pyöräilijä. Näin tehdään laadukkaampaa, viihtyisämpää ja turvallisempaa liikkumisympäristöä ja parannetaan näiden kulkumuotojen asemaa kaupunkiliikenteessä. Vantaan joukkoliikennejärjestelmän selkärangan muodostaa raideliikenne. Se tarjoaa kuitenkin heikohkosti mahdollisuuksia itä-länsi -suuntaiseen liikkumiseen. Poikittaisliikenne on silti lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Vantaan tavoitteena on kehittää poikittaisliikenteen joukkoliikenneyhteyksiä bussiliikenteeseen perustuvien runkolinjojen avulla. Runkolinjat ovat linjoja, joille annetaan tavallisesti liikenteellisiä etuuksia ja niiden vuoroväli on tavallista linjaa tiheämpi sekä keskimääräinen pysäkkiväli suurempi. Tämän johdosta runkolinjat parantavat joukkoliikenteen palvelutasoa ja kilpailukykyä. l SAKARI JÄPPINEN Kuka on vuoden vantaalainen pyöräilijä? Nyt haetaan jälleen vuoden vantaalaista pyöräilijää! Tittelin saaja voi olla yksityishenkilö tai yhteisö. Esimerkillisyys pyörällä liikkujana voi syntyä jo vakituisesta työ- tai koulumatkan pyöräilystä. Muita ansioita ovat esimerkiksi pyöräilyn edistäminen vaikkapa lähipiirissä tai osallistuminen pyöräilyn seura- tai järjestötoimintaan. Ehdottajien kesken arvotaan huhtikuun valintakokouksessa pyöräilytuotteita. Vuoden vantaalainen pyöräilijä 2015 julkistetaan ja palkitaan lahjakortilla toukokuussa Vantaan kaupunkijuhlan ja valtakunnallisen pyöräilyviikon aikaan. Vuoden vantaalaista pyöräilijää voi ehdottaa kaupungin Poljin-työryhmälle 6.4. mennessä osoitteessa bit.ly/vuoden_vantaalainen_pyöräilijä. Tavoitteena on nostaa pyöräilyä esille itsenäisenä kulkutapana ja hyötyliikuntana sekä motivoida vantaalaisia valitsemaan yhä useammin kestävä tapa liikkua. l SAKARI MANNINEN KADUT JA VIHERALUEET 2015 Katuja ja viheralueita 35 miljoonalla tänä vuonna Vantaalla katujen ja viheralueiden eli kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteuttamiseen (ilman Kehärataa ja Kehä III:a) on kuluvalle vuodelle varattu yhteensä 35 miljoonaa euroa. Noin 80 prosenttia summasta menee liikennealueiden rakentamiseen ja parantamiseen. Katujen alle kaupunki rakentaa vesihuoltolinjoja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:lle noin 8 miljoonalla eurolla. Näiden lisäksi Vantaa osallistuu Kehä III:n rakentamiseen noin 7 miljoonalla eurolla ja Kehäradan rakentamiseen noin 18 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät rakennushankkeet liittyvät Kehäradan asemien ympäristön rakentamiseen Kivistössä, Vehkalassa, Aviapoliksessa, Tikkurilassa ja Leinelässä. Kivistön keskustassa uusien asemakaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu muun muassa asuntomessualueen katujen ja puistojen valaistus-, istutus- ja päällystystöillä. Teitä peruskorjataan Tikkurilassa viimeistellään muun muassa Ratatie sekä kunnostetaan Tikkurilan aseman eteläinen alikulku. Kehäradan liikennöinti aiheuttaa linjastomuutoksia, joiden takia tehdään muutoksia katuverkostoon, kuten rakennetaan uusi katu- ja liittymäyhteys Tuusulanväylältä Himalajantielle. Kehä III:n perusparantamisen 2. vaihe jatkuu sekä Lentoasemantien Uutta valoa! että Lahdentien ja Porvoontien välisellä osuudella. Katuverkon kiireellisimpien täydennys- sekä kuntovajekohteiden rakentamiseen on varattu noin viisi miljoonaa euroa. Näissä kohteissa on ilmennyt joko vakavia hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuudessa. Rakentamisohjelmaan on varattu vuosittain noin miljoona euroa siltojen peruskorjauksia varten. Vuoden 2015 aikana peruskorjataan muun muassa Länsimäen kirjaston alikulkusilta ja Linnoituspolun alikulkusilta. Vanhan katuverkon valaistuksen perusparantamiseen sekä elohopeavalaisimien uusimiseen on varattu noin 1,8 miljoonaa euroa. Puistoja rakennetaan ja korjataan Urheilualuerakentamisessa merkittävimmät hankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto, Kartanokosken liikuntapuisto, Korson urheilukenttä sekä Myyrmäen ja Hiekkaharjun urheilupuistot. Puistoja rakennetaan pääasiassa uusilla asuin- ja yritysalueilla sekä keskusta-alueilla, joihin muukin rakennustoiminta kohdistuu, kuten Kivistössä, Pähkinärinteessä, Aviapoliksessa ja Leinelässä. Puistojen perusparantamisen osuus on noin 20 prosenttia viheralueiden rakentamisesta. Perusparantamiskohteiden valinnassa on painotettu erityisesti turvallisuutta. Länsimäen kaduilla loistaa nyt natrium-lamppuja. Kaupunki uusii noin elohopeavalaisinta energiatehokkaampiin malleihin. Tavoitteena on vaihtaa kaikki valaisimet vuoden 2018 loppuun mennessä budjetin niin salliessa. Vaihtourakan taustalla on Eco Design -direktiivi, jonka tarkoituksena on muun muassa parantaa valaistuksen energiatehokkuutta ja pienentää elohopeakuormitusta. Uudet määräykset asettavat rajoituksia markkinoilla olevien tuotteiden myyntiin. Myös kaupungin valaisimissa käytetyt elohopealamput poistuvat markkinoilta. Lisätietoja katujen suunnittelusta ja rakentamisesta : KAUPUNGININSINÖÖRI Henry Westlin, p KEHITYSINSINÖÖRI Paula Jääskeläinen, p SUUNNITTELU: KADUNSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Olli Lappalainen, p SUUNNITTELUINSINÖÖRI Timo Rintelä p TOTEUTUS: RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ Kari Saatsi, p TYÖPÄÄLLIKKÖ Jari Gärdström, p Rakentamisohjelmaa täydennetään vuoden edetessä työohjelmilla, jotka tekninen lautakunta hyväksyy. Kunnallistekniikan investointikohteisiin voi tutustua myös osoitteessa www. vantaa.fi > Kadut ja liikenne > Katujen suunnittelu ja rakentaminen Rakentamisohjelman kohteet löytyvät Vantaan karttapalvelusta kohdasta hankkeet - kunnallistekniikan rakentamisohjelma. kartta.vantaa.fi l Uusia lamppuja ei voida vaihtaa suoraan elohopealamppujen tilalle, vaan vaihto vaatii muutostöitä itse valaisimeen. Koska valtaosa elohopealamppujen valaisimista on elinkaarensa lopussa, uusitaan valaisimet kokonaisuudessaan. Uusissa valaisimissa on kehittyneempi optiikka, joka parantaa myös valaistuksen laatua. Korvattavat lampputyypit ovat noin 40 prosenttia energiatehokkaampia kuin vanhat lamput. Kun kaikki lamput on korvattu uusilla, sähköä säästyy arviolta noin 3,2 gigawattia vuodessa. Määrä vastaa 160 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulusta. Suur-Hakunilan alueella vaihtotyöt ovat jo loppusuoralla. Seuraavia kohteita kartoitetaan parhaillaan, ja vaihtotöiden uusilla alueilla arvioidaan alkavan kesällä. Työt pyritään aloittamaan kaikista huonokuntoisimmista kohteista. Lisätietoja viher-, liikunta- ja urheilualueiden suunnittelusta ja rakentamisesta SUUNNITTELU: SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Hanna Keskinen, p MAISEMA-ARKKITEHTI Heidi Burjam, p MAISEMA-ARKKITEHTI Petra Tammisto, p AVIAPOLIKSEN, KIVISTÖN JA MYYRMÄEN SUURALUEET: ALUESUUNNITTELIJA Satu Nätynki, p AVIAPOLIKSEN JA TIKKURILAN SUURALUEET: ALUESUUNNITTELIJA Eija Välimäki, p HAKUNILAN JA KORSO- KOIVUKYLÄN SUURALUEET: ALUESUUNNITTELIJA Camilla Lindroth-Vanhala, p LIIKUNTA- JA URHEILU- ALUEIDEN SUUNNITTELU: SUUNNITTELUINSINÖÖRI Ari Asikainen, p RAKENTAMINEN JA PERUSPARANTAMINEN: TYÖPÄÄLLIKKÖ Bo Backman, p VIHERKUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖ Pirjo Kosonen, p VALVOJAPUUTARHURI Juha Kivimäki, p Yhtenäistäminen suunnitteilla Kaupungin valaistusta suunnitellaan tulevaisuudessa hiljattain valmistuneen valaistuksen tarveselvityksen pohjalta. Tarveselvitys toimii yleissuunnitelmana, jonka tavoitteena on yhtenäistää kaupungin eri alueiden valaistus johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Selvityksessä on määritelty koko Vantaan kaupungin julkisten alueiden, katujen, aukioiden sekä puistojen ja virkistysalueiden valaistuksen tavoitteet ja periaatteet. Esimerkiksi kävelyalueilla valaistuksen tulee tukea viihtyisyyttä ja turvallisuutta, puistoja virkistysalueilla valaistuksella voidaan luoda tunnelmaa korostamalla erikoiskohteita kuten puita, istutuksia, muureja ja kallioita. Selvityksessä on huomioitu myös kaupunginosien erilaisuus ja identiteetti. l PIRKKO VÄÄNÄNEN 20 21

5 VIHER-, LIIKUNTA- JA LIIKENNEALUEET 2015 MYYRMÄKI, 1 LINNAINEN / KULKUS Linnaistentien varrella oleva leikkialue perusparannetaan. Leikkipaikka aidataan ja varusteet ja valaistus uusitaan. Aidatun leikkialueen ulkopuolelle sijoitetaan välineitä myös isoille lapsille. Pallottelualueen käyttötarkoitus muutetaan paremmin vastaamaan alueen asukkaiden tarpeita. Alueen suunnittelu tehdään yhteistyössä asukkaiden ja yhdistysten kanssa. (Nätynki) 2 HÄMEENKYLÄ / SAHRA Hämeenkylän kirkon läheisyydessä olevan Yhteismaanpuistoon istutetun kasvillisuuden esittelemiseksi puistoon suunnitellaan uusi opastaulu- ja materiaali. (Nätynki) 3 PÄHKINÄRINNE / LAMMAS- N TOIMINTA Lammaslammen läheisyydessä sijaitseva aidattu leikkipaikka kunnostetaan alueen asukkaita ja eri ikäryhmiä paremmin palvelevaksi viihtyisäksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi. Leikkialueen kalusteet, varusteet ja valaistus uusitaan. Suunnittelu toteutetaan asukasyhteistyönä. (Nätynki) 4 VARISTO / VARISTONNIITYT JA RAAPPAVUORI Varistonniityille suunnitellaan frisbeegolfrata vastaamaan Länsi-Vantaan tarpeita. Vantaan frisbeegolfrataselvityksessä (2012) määritelty alue soveltuu laajuudeltaan ja maastonmuotoilultaan hyvin frisbeegolfiin. Varistonniityille on tavoitteena suunnitella 18-väyläinen rata. Väylien linjauksissa pyritään hyödyntämään alueella sijaitsevia laskettelurinteitä ja vanhoja peltoalueita. Kohteen suunnittelu tehdään yhteistyössä lajin harrastajien kanssa. (Nätynki) 5 MYYRMÄKI / MYYRMÄEN URHEILU Myyrmäen urheilupuiston alueelle laaditaan yleissuunnitelma, jossa lähtökohtana on pysäköintijärjestelyjen, kevyen liikenteen reittiyhteyksien, toimintojen ja kaupunkikuvan kehittäminen. (Burjam) 6 MYYRMÄKI / LEIRIMÄKI Asemakaavamuutoksessa Kilterinkaaren varrelta poistuneen puistoleikkipaikan tilalle suunnitellaan uusi pieni puistoleikkipaikka ja sinne johtavat käytävät sekä valaistus. Kohteen toteutus (Nätynki) 7 KAIVOKSELA / KAIVOKSELAN LIIKUNTAN PAIKOITUS- ALUE Kaivokselan liikuntapuiston perusparannus jatkuu paikoitusalueen suunnittelulla ja rakentamisella Luolapolun päässä olevan kääntöpaikan yhteyteen. (Asikainen) 8 VANTAANLAAKSO / MARTIN- KYLÄNRANTA Vantaanjoen ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman mukaisesti Ylästön palstaviljelyalueen läheisyydessä olevaan Martinkylänrantaan suunnitellaan ulkoilureitistö. (Nätynki) 9 VANTAANLAAKSO / NYBACKAN Virpipolun ja Ylästöntien välillä olevan Nybackanpuiston rajat ovat muuttuneet asemakaavamuutoksen yhteydessä. Tämän johdosta puistosta laaditaan muutossuunnitelma ao. osa-alueilta, ja alueelle suunniteltu puistokäytäväyhteys linjataan uudelleen. (Nätynki) MYYRMÄKI, 10 HÄMEVAARA / PÖLLÖKALLIO Vuonna 2013 aloitetun puiston rakentamisen loppuunsaattaminen, sisältäen mm. täydennysistutuksia. ( 11 HÄMEENKYLÄ / KOLMIKAL- LION Pähkinärinne 4 -asuinalueen viereen on suunniteltu puisto, jossa käsitellään kosteikkomaisessa painanteessa alueen hulevesiä. Tänä vuonna valmistuu puiston eteläosa ja osa pohjoisosasta reitteineen. Puistoon tulee muutama istumapaikka, jätteiden syväkeräyssäiliö, valaistusta sekä istutuksia. (Tammisto, 12 VARISTO / HÄMEENKYLÄN KOULUN KENTTÄ Koulun kentälle suunnitellaan ja toteutetaan vanhan areenan paikalle uusi aidattu kumirouhepintainen pienpelikenttä. (Asikainen, 13 VAPAALA / RAJATORPAN- Rajatorpanpuistossa olevan pallottelualueen ympärillä oleva huonokuntoinen puuaita poistetaan. Pallottelualueen maali uusitaan ja asfalttiin maalataan pelikuviot ja hyppyruudut. Alue kunnostetaan puu- ja pensasistutuksin puistomaiseksi suojaviheralueeksi. Puistokäytävä kunnostetaan ja sen varrella olevat valaisimet uusitaan. (Nätynki, Kosonen) 14 VAPAALA / VAPAALAN KENTTÄ Ison hiekkakentän koulun puoleiseen päähän suunnitellaan ja toteutetaan uusi aidattu kumirouhepintainen pienpelikenttä. (Asikainen, 15 VAPAALA / SAHA Sahapuiston leikkipaikan aita, varusteet ja valaistus uusitaan. Leikkipaikan läheisyydessä olevan koirapuiston sijaintia tarkistetaan ja alueen aita sekä varusteet uusitaan. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä asukkaiden ja yhdistysten kanssa. Toteutus vuosina (Nätynki, Kosonen) 16 KAIVOKSELA / AAPRAMIN-, HUSBACKANNIITTY, VASKIPELTO, VASKIVUOREN ETELÄOSA Uuden Kaivoksela 3B -asuinalueen puistojen rakentaminen käynnistyy. Aapraminpuistoon on suunniteltu monipuolinen aidattu leikkialue ja Vaskipellon lähivirkistysalueelle oleskelualue. Husbackanniityn ja Vaskipellon lähivirkistysalueet säilytetään avoimina viheralueina, joiden kautta kulkee Mätäojan varren ulkoilureitti. Alueen keskellä kulkevasta purosta kehitetään monimuotoinen vesiaihe. (Keskinen, 17 MYYRMÄKI / MYYRMÄEN URHEILU Myyrmäen urheilukentän paikoitusalueen pintamateriaali vaihdetaan helpommin kunnossapidettäväksi betonikivi-/asfalttipinnotteeksi. (Asikainen, 18 MARTINLAAKSO / KIVIVUORI Metsikköpolun varrella olevan puistoleikkipaikan perusparantamisen loppuunsaattaminen. Leikkialueen valaistus uusitaan energiaystävällisillä ja kestävillä ledvalaisimilla. (Nätynki, Kosonen) 19 ASKISTO / KAKOLANMÄKI Pikkujärven-Kakolanmäen luonnonsuojelualueelle suunnitellaan alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset polkureitistöt, portaat ja opastetaulut. Alueella olevilla katajaketoalueilla suoritetaan maisemanhoitotoimenpiteitä. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Vantaan ympäristökeskuksen kanssa. (Nätynki, 20 PETIKKO / PETIKON LUON- TOVIRKISTYSALUE Tallimäentien varteen sijoittuvan paikoitusalueen jatkorakentaminen. ( 21 VANTAANLAAKSO / MYLLÄ- RIN Polkuverkoston, viivästyspainanteiden ja hulevesijärjestelmän rakentaminen. ( 22 VIISARITIE, VIETERITIE, VIE- TERIKUJA JA VIETERIRINNE Hankkeessa rakennetaan uuden pientaloalueen kunnallistekniikka. Samalla perusparannetaan Viisaritie. 23 PUNAMULTATORIN TERMINAALI Vuonna 2015 viimeistellään Punamultatorin perusparantaminen ja rakennetaan liikennevalot Jönsaksentielle. 24 LOISKEKUJA Hankkeessa rakennetaan uudelle kerrostaloalueelle katuyhteys ja saneerataan vesihuolto. Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelmassa Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelmassa Liikennealueiden rakentamisohjelmassa KIVISTÖ, 1 KEIMOLA / PIKKU-KEIMO- LAN Keimolanmäen uuden asuinalueen 1. rakennusvaiheeseen liittyvälle puistoalueelle suunnitellaan kuntoilupaikka sekä vesiaihe. (Keskinen) 2 KIVISTÖ / LIPUNKANTAJAN-, TIMANTTIKITEENPUIS- TO, LIPPU JA LIPUN- KANTAJANKENTTÄ Kivistön keskustan ja Vanhan Kivistön välisen laajan viher- ja urheilualueen suunnittelua jatketaan yleissuunnitelman pohjalta. Tavoitteena on kattavan reitti- ja latuverkoston luominen, uusien toimintojen kehittäminen, luonnonmukaiset hulevesijärjestelyt sekä metsäalueiden suunnittelussa liito-oravan elinpiirin huomioiminen. (Keskinen) 3 KIVISTÖ / OPAALI- JA SAKASTI Sakastipuisto on Kivistön kirkon yhteydessä sijaitseva metsäinen viheralue, jonka kautta kulkee ulkoilureitti- ja latuyhteys Petikkoon. Puistoon suunnitellaan käytävät, latuyhteys ja hulevesijärjestelyt. Kivistön koulun asemakaava-alueen keskelle sijoittuvaan Opaalipuistoon suunnitellaan oleskelualue. Suunnittelun lähtökohtana on avokallion ja olevan puuston säilyttäminen. Molempiin puistoihin laaditaan vuonna 2015 sekä yleis- että toteutussuunnitelmat. (Keskinen) PATRICIA ESKELINEN 4 MYLLYMÄKI / MYLLYMÄEN- JA HÄRKÄ Vehkalan aseman ja tulevan työpaikka-alueen yhteyteen kaavoitettujen puistojen yleissuunnitelmat valmistuvat tänä keväänä. Myllymäenpuistoon on suunniteltu laaja tulva-allas työpaikka-alueen ja Kivistön hulevesien viivyttämistä varten. Myllymäenpuiston pohjoisosaan on linjattu ratsastusreitti ja latu-ura Vantaannotkon jäädessä kevyen liikenteen reitiksi. Härkäpuisto tulee aikanaan palvelemaan keskustatoimintojen aluetta Kehäradan länsipuolella. (Tammisto) KIVISTÖ, 5 KIVISTÖ / MAITORPAN- Maitorpanpuistoon rakennetun leikkialueen loppuunsaattaminen. Puistoalueelle istutetaan lehti- ja havupuita, kuten tammia, pihlajia, mäntyjä sekä makedonianmäntyjä. Rakennetun puistokäytävän reuna-alueet viimeistellään kuorikkeella ja kuntalla. (Nätynki, 6 KIVISTÖ / MURRONN HULEVESIALLAS Kivistön keskustan hulevesille rakennetaan yleissuunnitelman mukainen ensimmäinen allas. Altaan tarkoituksena on viivyttää ja puhdistaa hulevesiä ennen Koivupäänojaan ja sitä kautta Vantaanjokeen laskemista. Murronpuiston pohjoisosa säilytetään toistaiseksi viljeltävänä peltona. (Burjam, 7 KIVISTÖ / KVARTSIJUONEN-, RUBIINI, TIIKE- RINSILMÄN, KENRAA- LIN Kivistön vuoden 2015 asuntomessualueen viheralueet valmistuvat. Kvartsijuonenpuiston hiekkakuoppaan on tulossa monipuolinen toimintakeidas kaikenikäisille. Kenraalinpuiston lähivirkistysalueella pääpaino on ulkoilureitistön rakentamisessa sekä metsämaisemanhoidossa. Asuntomessujen jälkeen tehdään puistojen viimeistelytyöt ja puistot avataan yleiseen käyttöön. (Keskinen, 8 VEHKALAN KADUT Vehkalan aseman itäpuolelle kaavoitetun uuden työpaikka-alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen. 9 ÅBYNKUJA Uuden katuyhteyden rakentaminen mahdollistaa kulun tonteille ja KEIMOLANTIEN JA TIKKURI- LANTIEN LIITTYMÄ Kivistön uusien asemakaava-alueiden takia on tehtävä muutostöitä Keimolantien ja Tikkurilantien risteykseen. 11 KEIMOLANMÄKI Uuden asemakaava-alueen katuja vesihuoltoverkoston vaatiman katu- ja vesihuoltoverkon rakentaminen. Rakentaminen mahdollistaa kulun kortteleille KIVISTÖN KESKUSTAN KADUT Kivistön uuden keskustan ja asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentaminen. 13 MIEKKATIE Miekkatie rakennetaan välillä Kenraalitie- Kannistonkuja. 14 RUUSUMÄENRAITTI Hankkeessa rakennetaan Kivistön ja Tikkurilan keskustaa yhdistävän pyörätieverkoston puuttuva osuus. Katso rakentamiskohteet karttapalvelusta Vantaan kaupungin karttaja paikkatietopalvelussa voi muun muassa katsella, missä päin on suunnitteilla tai käynnissä talojen, katujen, puistojen ja urheilualueiden rakentamishankkeita. Karttanäkymään avautuu kaupunkikartta Tikkurilasta, mutta näkymää voi siirtää haluttuun paikkaan pienestä lähestymiskartasta osoittamalla tai syöttämällä osoitteen hakukenttään. Kaupunkikarttaa voi loitontaa koko Vantaan kartaksi tai lähentää yhden tontin kartaksi. Aineistovalikosta kartaksi voi vaihtaa muun kartan, ortoilmakuvan tai ajantasa-asemakaavan. Karttoja voi myös valita katseltavaksi päällekkäin ja säätää karttojen läpinäkyvyyttä. Rakennusluvan hakuvaiheessa olevat talonrakennushankkeet saa näkyviin kohdasta Rakentaminen > Rakennusluvat > Hakuvaiheessa olevat. Palvelu lataa karttanäkymään hankkeiden sijaintipaikat. Osoittamalla kuvaketta saa kartan päälle rakennushankkeen kuvailun. Kohdasta Valitusvaiheessa olevat saa näkyviin kohteet, joille rakennuslupa on myönnetty, mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen. Kohdasta Keskeneräiset työkohteet saa puolestaan tiedot rakennushankkeista ja työkohteista, joilla on voimassa oleva rakennuslupa, mutta jotka ovat vielä kesken tai aloittamatta. Kohde voi olla valmistunut ja otettu käyttöön, mutta se näkyy palvelussa edelleen keskeneräisenä, kunnes rakennusvalvonta suorittaa lopullisen loppukatselmuksen. Kohdasta Perusrekisteritiedot > Rakennukset näkee avautuvista tiedoista rakennuksen valmistumispäivän. Kuluvan vuoden suunnitellut katujen, puistojen ja urheilualueiden rakentamishankkeiden alueet saa näkyviin ruk kohdasta Hankkeet > Kunnallistekniikan rakentamisohjelma. Aluetta osoittamalla kartalle avautuu pieni infoikkuna rakentamisohjelmakohteen perustiedoista. Tulevaisuuden rakentamishankkeita voi ennakoida vireillä olevista kaavoitushankkeista, jotka saa näkyviin kohdasta Hankkeet > Vireillä olevat kaavat. Kaavan tultua voimaan vireillä olevan kaavan alue poistuu karttapalvelusta, ja uuden kaavan kartta siirretään palvelun aineistovalikon karttoihin sisältyvään ajantasaasemakaavaan. Tutustu karttapalveluun osoitteessa kartta.vantaa.fi! Palvelun käyttöohjeet löytyvät vasemmalta aineistovalikosta alhaalta kohdasta Linkit > Palvelun kotisivu. l PEKKA TERVONEN 22 23

6 AVIAPOLIS, 1 YLÄSTÖ / PITKÄKOSKEN REITTISUUNNITELMA Pitkäkosken luonnonsuojelualueen ympäristöarvojen turvaamiseksi alueelle suunnitellaan luonnonsuojelualueen ohittava kuntoilu-/latuyhteys sähkölinjojen alle. (Asikainen) 2 YLÄSTÖ / ISONMÄNNYN-, YLÄSTÖN JA SUTARSIN YS Isonmännynpuiston, Ylästönpuiston ja Sutarsinpuiston yleissuunnitelman laatimisen tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen puistokäytäväverkoston luominen, uusien osa-alueiden ja toimintojen kehittäminen sekä puistoissa olevien erityisominaisuuksien esille tuominen. Suunnittelukokonaisuuteen kuuluva Sutarsinpuisto on kulttuurihistoriallisesti merkittävä muinaisjäännösalueen osa ja sen suunnittelu tehdään yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. (Nätynki) 3 PAKKALA / PAKKALA 3C TUULENSUUN, SPANS- KIN JA JUHLA Puistoista laaditaan yleissuunnitelmien tarkistukset sekä toteutussuunnitelmat. Pakkala 3 c:n asuinalueen hulevedet viivytetään Tuulensuunpuistoon rakennettavissa altaissa ennen niiden pääsyä Krakanojaan. Puron yli suunnitellaan kevyen liikenteen siltayhteys. Krakanojan lähialueita suunnitellaan yhdessä ympäristökeskuksen kanssa. Tuulensuunpuiston alueella tutkitaan mm. viljelypalstojen ja pienen lähiliikuntapaikan perustamista. Lisäksi Tuulensuunpuiston eteläosaan suunnitellaan melueste suojaamaan tulevaa asutusta Tulkintien liikenteen melulta. Juhlapuisto tulee toimimaan pienipiirteisenä läpikulkupuistona. Spanskinpuiston ilme jää luonnonmukaiseksi. (Tammisto) 4 PAKKALA / PEHTOORIN Pehtoorinpuiston länsiosaan suunnitellaan lisäistutuksia ja arvioidaan uuden polkuyhteyden tarve. (Välimäki) AVIAPOLIS, 5 YLÄSTÖ / KARHUNIITTY Ylästön koulun ja Ylästön päiväkodin läheisyydessä olevan Karhuniityn puiston käytäväyhteys välillä Karhuniityntie-Ylästöntie kunnostetan ja valaistaan. (Nätynki, 6 PAKKALA / KARTANONKOS- KEN LIIKUNTA Vuonna 2013 aloitetun liikuntapuiston jatkorakentaminen sisältäen mm. paikoitusalueen, monitoimikentän jäädytyslaitteiston sekä skeittialueen. ( 7 PAKKALA / TILKUNPELTO Tilkunpellon viheralueelta suunnitellaan ja toteutetaan kulkuyhteys Tammiston luonnonsuojelualueelle. (Nätynki, 8 VEROMIES / TIIRAN Aviapoliksen pohjoisen aseman yhteyteen tulevan Tiiranpuiston rakentaminen käynnistetään maanrakennustöillä sekä väliaikaisen käytäväyhteyden toteuttamisella. (Välimäki, 9 VEROMIES / KARHUMÄEN- KALLIO JA KARHUMÄEN Karhumäenkallion rakentaminen viimeistellään asentamalla puiston valaistus, pintamateriaalit, levähdyspaikat sekä taideaiheet. Lentoasemantien yli rakennettu kevyenliikenteensilta yhdistää Karhumäenkallion Karhumäenpuistoon, jonne rakennetaan tukimuurit, kiveykset taideaiheineen, valaistus ja istutukset. (Välimäki, 10 VARPUKALLIONTIE Varpukalliontien rakentaminen mahdollistaa kulun korttelille SUUTARINKUJA Uuden pientaloalueen kadun ja vesihuollon rakentaminen. 12 YLÄSTÖNTIE Ylästöntie perusparannetaan, minkä yhteydessä rakennetaan puuttuvat osuudet jalankulku- ja pyörätieyhteyksistä sekä kiertoliittymä. 13 TAPANINKYLÄNTIEN JA VALIMOTIEN RISTEYS Syksyllä 2015 liikennöinnin aloittavan bussi nro 560 takia on tehtävä muutoksia katuverkkoon. 14 TIKKURILANTIEN JA RÄLS- SITIEN RISTEYKSEN LIIKENNE- VALOT Rakennetaan Rälssitien ja Tikkurilantien risteykseen nykyvaatimuksen mukaiset liikennevalot ja samalla tehdään vaadittavat muutokset ajoradalle. 15 AVIABULEVARDI Aviabulevardille toteutetaan pysäkkimuutokset sekä muut Kehäradan käyttöönottamiseksi vaadittavat järjestelyt sekä rakennetaan väliaikainen bussien odotusalue. 16 MARKKATIE Uuden asemakaava-alueen katuja vesihuollonverkoston rakentaminen. TIKKURILA, 1 VIERTOLA / KIELOTIEN KEVY- ENLIIKENTEEN SILLAN ALITUS JA VIERTOLANRANTA Sillan alitukseen suunnitellaan teräksinen kansirakenne Keravanjoen ylittävän kevyenliikenteen sillan osalla, jossa maavara on kapea. Kansirakenteesta laaditaan rakennesuunnitelma. Sillan länsiosan käytävä Viertolanrannassa suunnitellaan yhdistymään aiemmin toteutetulle Keravanjoen. Ympäristön käsittelyssä huomioidaan mm. kasvillisuus, kiveykset sekä jokirannan tukirakenteiden tarve. Suunnitelma on osa Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman toteuttamista. (Välimäki) 2 TIKKURILA / TIKKURILAN PATO Tikkurilan padon kunnostussuunnittelu käynnistetään hankesuunnitelman ja tarveselvityksen laatimisella. Valitun vaihtoehdon pohjalta jatketaan toteutussuunnitelman laatimista. Työn yhteydessä tarkastellaan mm. patorakenteen kuntoa, kalaportaiden toimivuutta sekä eri kunnostusmenetelmien vaikutuksia virtaamiin, kalastoon, virkistyskäyttöön ja kaupunkikuvaan. (Keskinen, Asikainen) 3 JOKINIEMI / SATOMÄEN- RANTA JA KARHUNRANTA Satomäenrannan ja Karhunrannan yleissuunnitelmien laatiminen on osa Keravanjoen virkistyskäytön kehittämistä. Suunnittelun tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen, toimintatarpeiden selvittäminen sekä luonto- ja maisema-arvojen hyödyntäminen maisemanhoidon keinoin. Satomäenranta on kulttuurihistoriallisesti merkittävän muinaisjäännösalueen osa ja suunnittelu tehdään yhteistyössä museoviraston ja Vantaan kaupunginmuseon kanssa. (Välimäki) 4 HAKKILA / KANERVA Kuntoradan siirrosta Kanervannummesta Kanervapuistoon laaditaan toteutussuunnitelma. Hiihtoladun viereen suunnitellaan myös seudullinen ulkoilureitti. (Tammisto) TIKKURILA, 5 KOIVUHAKA / TIKKURILAN KESKUS, LÄNSIOSA Puiston hulevesialtaiden, vihertöiden ja polkuverkoston rakentamista jatketaan viimeistelytöillä. ( 6 KOIVUHAKA / ARBORETUM Arboretumiin suunnitellaan ja sijoitetaan uusi opastaulu. (Välimäki, Törrönen) 7 TIKKURILA / KIRJASTON- Tikkurilanpuiston toteutussuunnitelmat viimeistellään ja puiston rakentaminen käynnistetään. Tavoitteena on luoda puistosta osa korkeatasoista elävää kaupunkikeskustaa. Puistoon on tulossa monipuolinen leikkialue, nuorison toiminta-alue, laaja nurmikenttä sekä oleskelupaikkoja. Säilynyt puusto ja monipuoliset kukkivat pensaat ja perennat muodostavat vehreää ja viihtyisää ympäristöä. Puistoon on tulossa myös lisää taiteilijoiden teoksia osana keskustan taidekonseptia. (Keskinen, 8 JOKINIEMI / MUINAIS Muinaispuisto on kulttuurihistoriallisesti merkittävän muinaisjäännösalueen osa. Keravanjoen varren ulkoilureitin osuudelle laaditaan valaistussuunnitelma. Rakentamiseen kuuluu vanhan puutarhan jäänteen ja sen yhteydessä sijaitsevan luonnonkivin reunustetun puutarhaterassin kunnostaminen, maisemanhoito sekä valaistun ulkoilureitin rakentaminen. Suunnitelma on tehty yhteistyössä museoviraston ja Vantaan kaupunginmuseon kanssa. (Välimäki, 9 JOKINIEMI / WINTERINMÄKI Winterinmäen viheralueelle rakennetaan valaistus välille Lauri Korpisenpolku Urheilutie. Käytäväosuuden varrelle rakennetaan myös levähdyspaikka. (Välimäki, 10 HIEKKAHARJU / HIEKKA- HARJUN LIIKUNTA Yleisurheilukentän pinnoitteen uusiminen ja teknisten rakenteiden korjauksia. (Asikainen, 11 HAKKILA / MAARINKUN- NAAN KOIRA-AITAUS Maarinojan viheralueelle Keravanjoen ulkoilureitin varteen suunnitellaan ja rakennetaan koira-aitaus, joka palvelee mm. Jokiniemen, Hakkilan ja Kuninkaalan asukkaita. Tavoitteena on toteuttaa viihtyisä, turvallinen, aidattu ja valaistu alue erikseen pienille ja isoille koirille. Koira-aitauksen varustukseen kuuluvat mm. koirien agilityvälineet, sadekatokset ja opastetaulut, joissa esitellään koira-aitauksen säännöt. (Välimäki, 12 SIMONKYLÄ / MALMINII- TYN Malminiitynpuiston rakentamista jatketaan. Tarkoituksena on siirtää frisbeegolfrata Simonmetsänpuistosta Malminiitynpuistoon. Samalla tarkastellaan puiston reittiverkoston kehittämistä sekä muutoksia asemakaavan muuttumisen myötä. Olemassa oleva koirapuisto säilyy alueella. (Törrönen, 13 SIMONKYLÄ / SIMONKYLÄN PURURATA Simonkylän kuntoradan valaistuksen uusiminen on aloitettu rakentamalla uusi älykäs hahmontunnistukseen perustuva led-valaistus yhdysreitille kuntoradalta Ilolan ABC:n alikululle. Hanke jatkuu myöhemmin kuntoradan koko pohjoisen lenkin valaisimien uusimisella nykyvaatimusten mukaisiksi. (Asikainen, 14 KAUNOKKIKUJA Kadun ja vesihuoltoverkon saneeraus. 15 RATATIE Ratatien katumuutosten viimeistely matkakeskuksen ympäristössä. Lisäksi on varauduttu Tikkurilan aseman kauppakeskuksen 2.vaiheen käynnistämisen aiheuttamiin pieniin muutoksiin katualueella. Ratakujalla ja Männistönpolulla toteutetaan viimeistelytöitä. Kartanonkosken liikuntapuisto palvelee lapsia ja aikuisia Kartanokosken koulun viereen Tilkuntien päähän on valmistumassa korkeatasoinen ja monipuolinen liikuntapuisto, joka palvelee sekä viereistä koulua että alueen asukkaita. Suurimman osan alueesta vievät kaksi tekonurmipintaista jalkapallokenttää, joista toinen on kansainväliset mitat täyttävä uusittu kenttä ja toinen täysin uusi pienempi harjoituskäyttöön soveltuva. Alueella on myös kaksi tenniskenttää sekä futsal- ja koripallokentät. Talvisin kentät voidaan muuttaa luistelijoiden käyttöön. Ensi syksynä alueelle on tarkoitus saada tekojääkontti, joka mahdollistaa Vantaalle lisää tekojäätä. Nyt tekojäitä on Hiekkaharjussa ja Myyrmäessä, ensi syksynä tekojää on tarkoitus saada myös Korsoon. Liikuntapuistossa on myös täysimittainen sählykaukalo, jonka muovilaattapohja takaa turvallisen pelialustan ja säästää mailoja kulumiselta. Lisäksi alueelle on rakennettu rantajalkapallokenttä sekä kaksi rantalentopallokenttää, kertoo suunnitteluinsinööri Ari Asikainen. Kenttien lisäksi alueelle rakennetaan skeittialue, fitness-rata sekä muita ulkokuntoiluvälineitä. Ennestään alueella olleet kuulantyöntö- ja pituushyppypaikat on uusittu. Myös Tilkuntien puolella olevaa pysäköintialuetta on uusittu ja laajennettu. Vuoden-parin päästä liikuntapuistoon on tulossa myös huoltorakennus. Liikuntapuisto liittyy ympäröiviin puistoalueisiin ulkoilureitein, joiden varteen on tehty pohjat talven hiihtolatuja varten. Liikuntapuiston ja viereisen Krakanojan välistä peltoaluetta on myös kunnostettu puistomaiseksi ja sinne on pystytetty muutamia frisbeegolf-koreja. l PIRJO KIVISTÖ FCG FINNISH CONSULTING GROUP. KOIVUKYLÄ, 1 KOIVUKYLÄ / EPINKOSKEN Puistokäytävien ja latupohjien rakennussuunnittelua yleissuunnitelman mukaisesti. Samalla tarkistetaan ojien toimivuutta sekä arvioidaan leikkipaikan yleissuunnitelman ajanmukaisuus. (Burjam) 2 HAVUKOSKI / RAUTKALLIO Puistoleikkipaikan perusparannuksella luodaan monipuoliset puitteet eri-ikäisten lasten liikunnalliseen toimintaan sekä leikkiin. Suunnittelussa huomioidaan alueen luonne, turvallisuus ja kestävyys. Valaistuksen tarve arvioidaan ja tarvittaessa laaditaan valaistussuunnitelma. Suunnittelu tehdään yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Suunnittelu ja rakentaminen tehdään vuosien aikana. (Lindroth-Vanhala) 3 ASOLA / LIPSTIKKA, LIPSTIKANVARSI, HAXBERGIN- METSÄ JA REKOLANMETSÄ ASEMAKAAVASSA RAJATULTA ALUEELTA Tavoitteena on laatia tulevan Lipstikan asuinalueen ympärillä olevien viheralueiden yleissuunnitelma. Haxberginmetsä ja Rekolanmetsä muodostavat itä-länsisuuntaisen, seudullisesti merkittävän ulkoilureittiyhteyden. Keskeinen elementti alueella on Lipstikkaoja (Lipstikkapuisto, Lipstikanvarsi), jota tullaan siirtämään asuinrakentamisen tieltä kahdessa kohtaa. Lipstikkaojan varret suunnitellaan puistomaisiksi ja asuinalueen hulevedet viivytetään purossa. Lipstikanvarsi-nimisestä puistosta laaditaan myös toteutussuunnitelma. (Tammisto) 4 REKOLA/ JOUKONTIEN SILTA Vantaan- ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman mukaisen Keravanjoen ylittävän sillan suunnittelu ja lupamenettely käynnistetään. Sillan kautta toteutetaan yleiskaavan mukainen ulkoilureittiyhteys Keravanjoen vartta pitkin. (Keskinen) KOIVUKYLÄ, 5 ILOLA / ATLAS Pientaloalueella sijaitsevan leikkipuiston perusparantaminen viimeistellään. (Välimäki, Kosonen) 6 ASOLA / ELMON URHEILU- N LADUT Kulokukkula (Kulomäen täyttömäki) Kulomäki Asolanväylä latuverkoston täydennyssuunnittelu ja rakentaminen käynnistetään Elmon urheilupuiston osalta, koska uusi Lipstikan asuinalue katkaisee osan nykyisistä latuyhteyksistä. (Asikainen, 7 ASOLA / LIPSTIKANVARSI Lipstikanvarsi-nimisessä puistossa rakennetaan Lipstikkaojalle uusi uoma vanhan uoman jäädessä asuinalueen alle. Tavoitteena on tehdä mutkitteleva ja loivaluiskainen purouoma ja jättää mahdollisuuksien mukaan nykyistä puustoa puiston reunoille. (Tammisto, 8 KOIVUKYLÄ / KUKKUKALLIO Leinelän keskeisen viheralueen rakentaminen pitää sisällään pääreitit, aukiomaiset sisääntuloalueet, oleskelupaikat sekä puistoon suunnitellut taideteokset. Puustoa hoidetaan osana rakentamista ja lisäksi tehdään täydennysistutuksia. Puisto rakennetaan valmiiksi vuonna ( 9 KOIVUKYLÄ / OJALEHTO Puistoleikkipaikasta laaditaan perusparannussuunnitelma. Suunnittelussa huomioidaan alueen turvallisuus ja viihtyisyys ja sen toiminnot suunnataan monipuolisesti eri-ikäisille lapsille. Leikkipaikan välineet, kalusteet ja varusteet uusitaan. Valaistuksen ja käytäväyhteyksien uusimisen tarve arvioidaan. Puiston kasvillisuutta käsitellään poistamalla huonokuntoiset puut ja pensaat sekä arvioidaan lisäistutusten tarve. Suunnittelu tehdään asukasyhteistyönä vuoden 2015 aikana. (Lindroth-Vanhala, Kosonen) 10 KOIVUKYLÄ / REKOLANOJA KEHÄRADAN KOHDALLA Uuden ratasillan ympäristössä parannetaan kalaston elinolosuhteita sekä alueen luonto- ja virkistyskäyttöarvoja.(keskinen) 11 HIMALAJANTIEN LIITTYMÄ TUUSULANTIELLE Rakennetaan liittymä. Hanke liittyy Kehäradan aiheuttamiin joukkoliikenteen linjastomuutoksiin. 12 HONKATIE Kadun ja vesihuollon saneeraus

7 13 ELMONTIE Rakennetaan Elmontie sekä kanavointi Valtimotielle. Lisäksi Elmontien päähän toteutetaan muutama pysäköintipaikka. 14 KOIVUKYLÄNVÄYLÄN JA PÄIVÄKUMMUNTIEN LIITTYMÄ Hankkeessa toteutetaan Koivukylänväylän ja Päiväkummuntien liittymän kaistajärjestelyt. HAKUNILA, 1 ITÄ-HAKKILA/KASKIKALLION REITIT Kaskikallioon suunnitellut reittiyhteydet tarkistetaan. Reittiyhteys Itä-Hakkilan puistoon pyritään toteuttamaan ensisijaisesti. (Lindroth-Vanhala) 2 HAKUNILA / HAKUNILAN URHEILU Urheilupuiston alueelle on tehty yleissuunnitelman päivitys, jossa on otettu huomioon mm. uuden ylipainehallin, skeittialueen sekä pienen frisbeegolf-harjoitusradan sijoittuminen alueelle. Hanke jatkuu toteutussuunnitelmien laatimisella. (Keskinen, Asikainen) 3 HAKUNILA / HAKUNILAN URHEILU- SIPOON- KORPI REITTI Ulkoilureitin yleissuunnitelmassa tutkitaan vaihtoehtoisia reittiyhteyksiä Hakunilan urheilupuiston ja Sipoonkorven kansallispuiston välille. (Tammisto) 4 HAKUNILA / HARMO Hakunilanraittiin ja uusittuun leikkipaikkaan rajoittuvan Harmopuiston osalle laaditaan kunnostussuunnitelma. Huonokuntoiset, korkeat pensaat poistetaan ja tarvittavia puiden poistoja tehdään harkitusti. Tilanjakoa selkeytetään maastonmuotoilulla ja matalalla kasvillisuudella. (Lindroth-Vanhala, Kivimäki) KORSO, 1 MIKKOLA / MAARUKAN Puistoon rakennetaan polkuyhteys. Samalla arvioidaan, lisätäänkö polun yhteyteen levähdyspaikka ja istutuksia. (Lindroth-Vanhala) KORSO, 2 KORSO / KORSON KESKUS- Korson keskuspuiston yleissuunnitelman toteuttaminen käynnistetään rakentamalla luonnonmukainen hulevesijärjestely urheilukentän rinteeseen. (Keskinen, HAKUNILA, 5 ITÄ-HAKKILA/ ITÄ-HAKKILAN URHEILUKENTTÄ Paikoitusalueen suunnittelu ja rakentaminen. (Asikainen, 6 HAKUNILA/ HEPO Hepopuiston leikkipaikan ja allasaukion oleskelualueen perusparannus valmistuu alkukesästä Puiston leikkivälineet on uusittu painottaen kestävyyttä, monipuolisuutta ja turvallisuutta kaupunkimainen ympäristö huomioiden. Leikkipaikan ja oleskelualueen valaistus uusitaan. (Lindroth-Vanhala, Kivimäki) 7 HAKUNILA/HEVOSHAKA- N PORTAAT Puistoalueelle toteutetaan käytäväyhteydet Hepokujalta Hevoshaantielle. Yhteydet sijoittuvat paikoituskannen molemmin puolin. Talvikunnossapidettäviin portaisiin lisätään valaistus. Valmistuminen kesän 2015 aikana. (Lindroth- Vanhala, Kivimäki) 8 HAKUNILA/ HEVOSHAKA, RAVURIN JA SUITSI- Vuoden 2014 syksyllä aloitettuja harvennus- siistimis- ja haketustöitä jatketaan pohjoisemmassa Ravurin- ja Suitsipuistossa. Hevoshaan puiston ja Ravurinpuiston puistokäytäviä perusparannetaan. (Kivimäki) 9 HAKUNILA/ VAUNUKALLION- Vaunukallionpuiston tenniskentät kunnostetaan ja toinen kentistä muutetaan koripallokentäksi. Kenttien yhteyteen lisätään lähiliikuntavälineitä kaikenikäisille käyttäjille. (Asikainen, Äärelä, Kivimäki) 10 HAKUNILA/NISSBACKAN KARTANORAUNIOT Nissbackan kartanoraunioille suunnitellaan ja sijoitetaan uusi 3 KORSO / KORSON URHEILU- KENTTÄ Kentälle rakennetaan monitoimikentän tekojäärataa varten jäädytyslaitteisto ja muovipinnoitteinen monitoimiareena, areena eri pallopelejä varten sekä skeittialue. ( 4 MATARI / KIERTOTÄHDEN- Kiertotähdenpuiston skeittialueen suunnittelu on tehty yhteistyössä asukkaiden, lajin harrastajien ja yhdistysten kanssa. Skeittipaikan rakentaminen saatetaan loppuun alkukesästä ( 5 JOKIVARSI / JOKIVARREN URHEILUKENTTÄ Jokivarren koulun kentän yhteyteen suunnitellaan ja toteutetaan uusi aidattu kumirouhepintainen pienpelikenttä sekä uusitaan pituushyppypaikka ja kuulantyöntörinki. (Asikainen, 6 NIKINMÄKI / POHJOIS- NIKINMÄEN REITIT, SIIMA Yleissuunnitelmavaiheessa esitettyjen puistoreittien sijoittuminen opastaulu. Selvitetään myös alueen valaistuksen parantamista. Rinnealueen tiheää aluskasvillisuutta harvennetaan noudattaen ekologisia ja maisemanhoidollisia tavoitteita. (Keskinen, Törrönen) 11 HAKUNILA/ NISSAKSEN- Ulkoilureitin parantaminen ja valaiseminen koulureitteihin liittyen. (Lindroth-Vanhala, 12 VAARALA/LÄHDE Puistoleikkipaikan perusparannuksella luodaan monipuoliset puitteet eri-ikäisten lasten liikunnalliseen toimintaan sekä leikkiin. Suunnittelussa huomioidaan alueen luonne, turvallisuus ja kestävyys. Samalla rakennetaan pelastus- ja huoltotie Koivumäentieltä leikkipaikalle. Leikkialueelle laaditaan valaistussuunnitelma. Leikkipaikka ja huoltotie rakennetaan kesän ja syksyn 2015 aikana. (Äärelä, Kivimäki) Alueen kevyen liikenteen reittien parantaminen suunnitellaan ja toteutetaan vuosina Valaistuksen tarve selvitetään. (Lindroth-Vanhala, Kivimäki) ja laajuus tarkistetaan. Reiteistä laaditaan toteutus- ja valaistussuunnitelma vuoden 2015 aikana. Säynetien ja Nikinmäentien välinen reittiyhteys toteutetaan ensimmäisenä. (Burjam, 7 NIKINMÄENTIE JA ONGEN- KOUKKU Nikinmäen uuden asuinalueen katu- ja vesishuoltoverkon rakentaminen. Nikinmäentie avataan läpikulkuliikenteelle sen jälkeen kun Sipoontien liittymäjärjestelyt ovat valmiita. 8 SIPOONTIE Hankkeessa toteutetaan liittymäjärjestelyt Nikinmäentielle, alikulkutunneli sekä melusuojauksen perustukset. 13 RAJAKYLÄ/ PALLO Puiston pohjoispäässä oleva tenniskenttien alue kunnostetaan kokonaisuudeksi, jossa voi pelata mm. lentopalloa, jalkapalloa, tennistä sekä käyttää ulkokuntoiluvälineitä. Puiston keskiosissa sijaitsevan leikkikentän läheisyyteen rakennetaan koripallokenttä, joka toimii talvisin luistelualueena. Lisäksi puiston kasvillisuutta uusitaan sekä kulkureittejä kohennetaan. (Asikainen, Äärelä, 14 RAJAKYLÄ/ RIMA Maratontien pohjoispuolelle suunnitellaan urheilualuetta ja Rimapuiston puutarhapalsta-aluetta palvelevaa parkkipaikkaa. Rimapuiston palsta-alueen käytävien reunat siistitään. (Kivimäki) 15 LÄNSIMÄKI/ RAJAKYLÄN LIIKUNTA Liikuntapuiston alueen perusparannus aloitetaan uuden yleissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on luoda liikuntapuisto, josta löytyy kaikille kuntoilu- ja harrastusmahdollisuuksia ikään ja osaamistasoon katsomatta. Työt aloitetaan laatimalla toteutussuunnitelmat uudesta jalkapallokentästä sekä parkkipaikasta rajakentäntien varteen. Lisäksi alueelle tullaan asentamaan uusia ulkokuntoilulaitteita. (Burjam, Asikainen) 16 LÄNSIMÄKI/ JUOKSUHAU- DAN JA KURU Juoksuhaudanpuiston leikkipaikkaa kohennetaan uusilla leikkivälineillä ja korjaamalla olemassa olevia välineitä. Turvallisuutta parannetaan uusimalla ja lisäämällä turva-alustoja. Juoksuhaudanpuiston ja Kurupuiston puistokäytäväverkoston käyttöaste tulee lisääntymään uusien kaavoitettujen asuinalueiden myötä. Käytävien käytettävyyttä ja turvallisuutta parannetaan rakentamalla käytäviä uudestaan palvelemaan alueen nykyisiä ja tulevia asukkaita. (Kivimäki) 17 OJANGON LUMENVAS- TAANOTTOPAIKKA Vuonna 2015 aloitetaan lumenvastaanottoalueen rakentaminen. 18 RAJATIE Rajatie siirretään kulkemaan asemakaavan mukaiselle paikalleen. Samalla katu perusparannetaan Rajarinne-kadusta etelään. 19 SOMPAKUJA Rakennetaan uuden kerrostaloalueen katu- ja vesihuoltoverkko. 20 KUUSIMÄENTIE JA KIERTO- MÄENTIE Uusi katuyhteys Kuusimäentien sekä Kiertomäentien perusparantaminen. Samalla Kiertomäentien ajoliittymä Vanhalle Porvoontielle suljetaan. 21 KIILTOMÄKI Uuden katuyhteyden rakentaminen PEKKA TURTIAINEN Tänä vuonna remontoidaan konserttitalo Martinus Suunnitelmissa isoja rakennustöitä ja remontteja Tänä vuonna Vantaalla rakennetaan uutta, ja samalla vanhoja ja huonokuntoisia rakennuksia peruskorjataan. Rakentamisohjelmaan kuuluu uusien kohteiden lisäksi keskeneräisiä sekä perusparannettavia kohteita. Suurin urakka on Kivistön Aurinkokiven monitoimirakennus, jonka työt jatkuvat vuoteen Tänä vuonna rapataan myös Harjulan nuorisokodin julkisivu. Vuoden sisällä valmistuvat VAV:n Malminniitty, vammaisten Hämevaaran ja Lehtikallion asunnot sekä erityisryhmille perusparannetut asunnot Näätäkujalla ja Pyykujalla. VAV-Asunnot Oy:ltä vuokrataan palveluasuntoja ja palvelutiloja. Halmekujan kiinteistössä tehdään muutostöitä pesulapalveluiden ja ruoka-apuvaraston käyttöön tulevissa tiloissa. Uudiskohteista valmistuvat linjaautokuljettajien taukotilat Aviapoliksen ja Kivistön asemien läheisyyteen sekä huoltokatos Petikon tukikohtaan. Hakunilaan rakennetaan harjoitusjalkapallohalli. Tänä vuonna aloitetaan Itä-Hakkilan uuden päiväkodin ja Simonkallion päiväkodin rakennustyöt, jotka valmistuvat ensi vuonna. Lisäksi aloitetaan Heurekan laajennus, Viertolaan Koisoniitty -hanke sekä vammaisten asuntojen rakentaminen Martinlaaksoon. Uudiskohteita suunnitellaan Vuoden 2015 aikana aloitetaan Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennuksen, Nikinmäen koulun laajennuksen ja asukas- ja nuorisotilojen sekä Vaaralanpuiston päiväkodin suunnittelu. Selviteltävänä on useita erillisen rahoituspäätöksen vaativia hankkeita. Näitä ovat esimerkiksi Martinlaakson päiväkoti, Myyrmäen urheilupuiston huoltokatos, Keski-Vantaan koulu-, asukas- ja nuorisotilat sekä Kartanokosken urheilupuiston huoltorakennus ja työkonehalli. Myös Peijaksen geriatrisen sairaalan laajennusta selvitetään. Tikkurilaan harjoitusjäähalli Tikkurilan harjoitusjäähallista tehdään tarveselvitys ja suunnitelma yhdessä Tikkurilan urheilutalon kanssa. VAV Asunnot Oy:n kanssa tehdään tarveselvityksiä kohteissa, joissa on palveluasumista ja palveluasumiseen liittyviä tiloja. Tarveselvitykseen tai hankesuunnitteluun varaudutaan muun muassa aikuisten työpajakeskusten, Tikkurilan Työterveys-liikelaitoksen toimitilojen, yhteispalvelupisteiden, Koivukylän kirjaston sekä Kivistön terveysaseman ja kirjaston osalta. Länsi-Vantaalla selvitetään A-klinikan ja nuorisoaseman tilatarpeita. Hanke on mahdollista toteuttaa vuokratilana tai laajennuksena Myyrmäen katkaisuhoitoaseman ja A-klinikan peruskorjauksen yhteydessä. Asemia ja kulttuuritiloja remontoidaan Pian valmistuvista perusparannuksista merkittävimmät ovat Hakunilanrinteen koulun saliosa, Myyrmäkitalo sekä Martinlaakson ja Myyrmäen asemat. Kuudessa päiväkodissa tehdään peruskorjausluonteisia parannuksia. Tänä vuonna aloitetaan Korson vanhustenkeskuksen peruskorjaus, Pähkinärinteen koulun osittainen peruskorjaus ja Martinus-konserttisalin korjaustyöt. Katriinan remontti suunnitteilla Vuoden 2015 merkittävimmät suunnittelukohteet ovat Katriinan sairaalan B-osan ja potilasarkiston perusparannukset, Vantaankosken paloaseman peruskorjaus sekä usean päiväkodin korjaukset. Kaupunki varautuu aloittamaan Vantaan päihdevieroitusyksikön peruskorjauksen ja mahdollisen laajennuksen suunnittelun. Tuleviin vuosiin varaudutaan tarveselvityksillä, hankesuunnitelmilla ja selvitysten tarkistuksilla. Näitä ovat esimerkiksi Simonkodin peruskorjaus, Rajatorpan koulun päärakennuksen ja vanhan rakennuksen osittainen peruskorjaus sekä useiden päiväkotien korjaukset. Tarveselvityksiä tehdään Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman peruskorjauksesta sekä VTK:n omistaman henkilöstökeskuksen toimitilan vuoden 2017 perusparannuksesta. Myös Tikkurilan Työterveys-liikelaitoksen korjaus- ja muutostöitä tai uusiin tiloihin sijoittumista selvitellään. Useissa kohteissa tehdään esimerkiksi korjauksia sisätiloissa, tilamuutoksia ja tilojen käytön tehostamista, vesikattojen ja julkisivujen korjauksia sekä sisäilmaongelmien poistamisia. Vuokra- ja osaketilojen korjaustöitä tehdään muun muassa Variston ja Håkansbölen päiväkodeissa ja niiden pihoilla. Lisäksi tehdään Lumo-talon urheilusalin, sisääntuloaulan ja keittiön muutos- ja korjaustyöt. Leppäkorven päiväkodissa tehdään korjaustöitä vuonna 2015 tai 2016 riippuen väistötilajärjestelyistä. l 26 27

Vuonna 2015 viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelmassa Myyrmäen palvelualueella ovat seuraavat hankkeet:

Vuonna 2015 viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelmassa Myyrmäen palvelualueella ovat seuraavat hankkeet: Myyrmäki Vuonna 2015 viher- ja liikunta-alueiden ssa Myyrmäen palvelualueella ovat Linnainen/ Kulkuspuisto Linnaistentien varrella olevan leikkialue perusparannetaan. Leikkipaikka aidataan, varusteet ja

Lisätiedot

kumirouhepintainen pienpelikenttä. (Yhdyshenkilöt Ari Asikainen, Bo Backman)

kumirouhepintainen pienpelikenttä. (Yhdyshenkilöt Ari Asikainen, Bo Backman) Myyrmäki Vuonna 2015 viher ja liikunta alueiden rakentamisohjelmassa Myyrmäen palvelualueella ovat Hämevaara/ Pöllökallio Vuonna 2013 aloitetun puiston rakentamisen loppuunsaattaminen, sisältäen mm. täydennysistutuksia.

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaan yleiskaavan kehityskohteet 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaata on rakennettu yleiskaavoilla Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen suunnitelma 1976: kasvun

Lisätiedot

Kivistön Kaupunkikeskus ja Kivistön tulevaisuus. 3.8.2015 Lea Varpanen

Kivistön Kaupunkikeskus ja Kivistön tulevaisuus. 3.8.2015 Lea Varpanen Kivistön Kaupunkikeskus ja Kivistön tulevaisuus 3.8.2015 Lea Varpanen Kivistö pääkaupunkiseudulla 4 500 -> 30 000 asukasta City 1 Kivistö = Fillarikaupunki, Taidekaupunki, Ekokaupunki TAIDEKAUPUNKI = p

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

Vantaa kehittyy joukkoliikennekaupunkina

Vantaa kehittyy joukkoliikennekaupunkina Vantaa kehittyy joukkoliikennekaupunkina 29.10.2015 KEHTO-FOORUMI Kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine Ylivertainen sijainti MAAILMAN PARAS LENTOKENTTÄKAUPUNKI Kaupunkisuunnittelun työkalut TALOUS KAUPUNKI

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

haasteet ja ratkaisut

haasteet ja ratkaisut Täydennysrakentamisen haasteet ja ratkaisut pääkaupunkiseudulla MAL-verkoston seminaari Mari Siivola yleiskaavapäällikkö Strateginen valinta kehittää nykyistä kaupunkia Olemassa oleva kehittyy uudisrakentamisen

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Uusi kerrostalo Mantelipolulle

Uusi kerrostalo Mantelipolulle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 12.4.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavamuutos nro 002091,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Asuntoja, asuntoja, asuntoja!

Asuntoja, asuntoja, asuntoja! Asuntoja, asuntoja, asuntoja! Vantaan asuntopolitiikkaa, sen taustoja ja tulevaisuutta Tarja Laine Kaupunkisuunnittelujohtaja Tämä sivu sisältää juonipaljastuksen ASUNTOJEN KYSYNTÄ YLITTÄÄ TARJONNAN HELSINGIN

Lisätiedot

RAKENNAMME JOUKKOLIIKENNEKAUPUNKIA

RAKENNAMME JOUKKOLIIKENNEKAUPUNKIA Vantaan kaupunkisuunnittelusta: RAKENNAMME JOUKKOLIIKENNEKAUPUNKIA Tarja Laine kaupunkisuunnittelujohtaja VANTAAN LÄHTÖKOHDAT 2015 210 000 asukasta, kasvu yli 2000 asukasta vuodessa Yli 104 000 työpaikkaa

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194.

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 4.11.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Kymppi-Moni hankkeen aloituskokous Tampere 30.11.2011 Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 2010: 51 063 2020: 51 598 1. Mikä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella projektinjohtaja Reijo Sandberg Marja-Vantaa-projekti Maankäytön ja ympäristön toimiala www.vantaa.fi/marja-vantaa Marja- Vantaa city ASUNTOMESSUT 2015 KESKUSTA

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2012

Kaavoituskatsaus 2012 12 suunnittelee ja rakentaa 2012 Kaavoituskatsaus 2012 Länsi-Vantaa A1 Hämevaara 110400 Asuntorakentamista Hämevaaran Pöllölaaksoon Suunniteltavana oleva alue sijaitsee Hämevaaran kaupunginosassa. Pohjoisessa

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019 KH 23.3.2015 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019 TEKNINEN TOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 1 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis

Lisätiedot

Tammiston irtaimistovarastopalvelut

Tammiston irtaimistovarastopalvelut Tammiston irtaimistovarastopalvelut Asemakaavamuutos nro 002215 osoitteessa Sähkötie 12 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.10.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

TRENDIKÄS BETONI JA KAAVOITUKSEN MAHDOLLISUUDET. 26.1.2012 Lea Varpanen kaavoituspäällikkö Marja-Vantaa -projekti

TRENDIKÄS BETONI JA KAAVOITUKSEN MAHDOLLISUUDET. 26.1.2012 Lea Varpanen kaavoituspäällikkö Marja-Vantaa -projekti TRENDIKÄS BETONI JA KAAVOITUKSEN MAHDOLLISUUDET 26.1.2012 Lea Varpanen kaavoituspäällikkö Marja-Vantaa -projekti mitä kestävä kaupunkisuunnittelu ohjaa? 1 kaavoitus on viranomaistoimintaa 2 kestävä yhdyskuntarakenne!

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 29.12.2011 Tarkistettu 9.1.2012

Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 29.12.2011 Tarkistettu 9.1.2012 Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 29.12.2011 Tarkistettu 9.1.2012 Arvoisa naapuri, osallinen ja viranomainen, voit osallistua kaavoitukseen ja poikkeamislupavalmisteluun Kolme kerrostaloa Kilterinkaarelle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 30 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus Valmistelijat

Lisätiedot

Työohjelma vuodelle 2015 Kaupunkisuunnittelu. Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.1.2015

Työohjelma vuodelle 2015 Kaupunkisuunnittelu. Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.1.2015 Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.1.2015 Sisältö Julkaisija Tekstit Kartat Taulukot Ulkoasu, taitto Kannen kuva C1/2015 Kaupunkisuunnittelu Tarja Laine, Anitta Pentinmikko, Timo Kallaluoto,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2016 OSMANKÄÄMINTIEN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002308 Kaavamuutosalue sijaitsee Viertolassa Tikkurilan urheilupuiston länsiosassa. Lännessä alue rajautuu

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Tulevaisuuden Vantaa. verkostot kaupunkisuunnittelussa. Tarja Laine Kaupunkisuunnittelujohtaja

Tulevaisuuden Vantaa. verkostot kaupunkisuunnittelussa. Tarja Laine Kaupunkisuunnittelujohtaja Tulevaisuuden Vantaa verkostot kaupunkisuunnittelussa Tarja Laine Kaupunkisuunnittelujohtaja Kaupunki on perusominaisuuksiltaan verkoston solmu. Kulkureittien risteys Kohtaamispaikka Kauppapaikka Asuinpaikka

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Vantaan Energia, asemakaavan muutos nro 002277

Vantaan Energia, asemakaavan muutos nro 002277 Vantaan Energia, asemakaavan muutos nro 002277 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro 002277, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Hotelli Vantaan laajennus, asemakaavan muutos nro 002190.

Hotelli Vantaan laajennus, asemakaavan muutos nro 002190. Hotelli Vantaan laajennus, asemakaavan muutos nro 002190. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 27.5.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro Hernetie 1, asemakaavan muutos nro 002256 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.12.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa Sisäsivuilla kaavoituskatsaus sekä katujen ja viheralueiden suunnittelu- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tarkistettu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tarkistettu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.10.2016, tarkistettu 14.12.2016 KURIIRITIE 10B-12 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002306 Kaavamuutosalue sijaitsee Helsingin pitäjän kirkonkylällä, Kehä III:n ja Tuusulanväylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kivistön Kaupunkikeskus Kuntatekniikkapäivillä 2015. Turussa 22.5.2015 Lea Varpanen, kaavoituspäällikkö, Kivistö Vantaan kaupunki

Kivistön Kaupunkikeskus Kuntatekniikkapäivillä 2015. Turussa 22.5.2015 Lea Varpanen, kaavoituspäällikkö, Kivistö Vantaan kaupunki Kivistön Kaupunkikeskus Kuntatekniikkapäivillä 2015 Turussa 22.5.2015 Lea Varpanen, kaavoituspäällikkö, Kivistö Vantaan kaupunki esityksen sisältö 1 Mikä Kivistö? 2 Kivistön kaupunkikeskus = Kike 3 tekniikkaa

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Kuntatekniikan hankkeet Hankkeisiin liittyvä vesihuolto Kehärata

KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Kuntatekniikan hankkeet Hankkeisiin liittyvä vesihuolto Kehärata VANTAAN KAUPUNKI TELA 8.12.2015 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA KUNTATEKNIIKAN KESKUS KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Kuntatekniikan hankkeet Hankkeisiin liittyvä vesihuolto Kehärata Rakentamisohjelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Sirkka-Liisa Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja

Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Sirkka-Liisa Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Aika 26.6.2014 klo 8.30 11.15 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, vs. rakennusvalvontajohtaja, puheenjohtaja Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos Työ nro 002153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Uusi kuuleminen, kuultu 1. kerran 15.2.2012 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU MARJA-VANTAA-PROJEKTI C16:2012 SUUNNITTELUOHJELMA S2012 10.9.2012

VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU MARJA-VANTAA-PROJEKTI C16:2012 SUUNNITTELUOHJELMA S2012 10.9.2012 VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU MARJA-VANTAA-PROJEKTI C16:2012 SUUNNITTELUOHJELMA S2012 10.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 Projektiyksikkö Suunnitteluohjelma S2012 6 Itä-Vantaa Suunnitteluohjelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.5.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.5.2009 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.5.2009 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001835, VEROMIES, OSA KORTTELI 52131 SEKÄ KATU- LIIKENNE- JA SUOJAVIHERALUETTA. KAAVAMUUTOSALUE

Lisätiedot

Työohjelma vuodelle 2014. Kaupunkisuunnittelu 20.1.2014

Työohjelma vuodelle 2014. Kaupunkisuunnittelu 20.1.2014 Työohjelma vuodelle 2014 Kaupunkisuunnittelu 20.1.2014 Sisältö Julkaisija Kaupunkisuunnittelu Tekstit Tarja Laine, Timo Kallaluoto, Vesa Karisalo, Anitta Pentinmikko, Mari Siivola, Asta Tirkkonen, Lea

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarinumero 2310-2014 Asemakaavatunnus 9/2014 Asemakaava laaditaan Skanssin

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

LUHTAANMÄKI 2, Luhtaanmäki (31) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHTAANMÄKI 2, Luhtaanmäki (31) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 310200 LUHTAANMÄKI 2, Luhtaanmäki (31) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 28.11.2007 Aloite Innovarch Oy / Vantaan kaupunki Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.4.2016 MYYRMÄEN KESKUSTA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.4.2016 MYYRMÄEN KESKUSTA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.4.2016 MYYRMÄEN KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS NRO 001925 Kaavamuutosalue sijaitsee Myyrmäen keskustassa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Tikkurilan lähivuodet. Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki

Tikkurilan lähivuodet. Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki Tikkurilan lähivuodet Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki 1932 Tikkurila 1942 Tikkurila Tikkurilan keskusta v. 2010 Tikkurilan keskusta v. 2015 (DIXIn eteläpää tuolloin

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Paikkatiedot maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnissa Vantaalla

Paikkatiedot maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnissa Vantaalla Paikkatiedot maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnissa Vantaalla HSY:n paikkatietoseminaari Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 21: 51 63 22: 51 598 1. Mikä maankäytön toteuttamisen

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot