Yhteenveto Tesomajärven ympäristössä järjestetyn. asukaskävelyn ja -keskustelun näkemyksistä. Eveliina Asikainen & Nina Nygren

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto 27.5.2014 Tesomajärven ympäristössä järjestetyn. asukaskävelyn ja -keskustelun näkemyksistä. Eveliina Asikainen & Nina Nygren"

Transkriptio

1 Yhteenveto Tesomajärven ympäristössä järjestetyn asukaskävelyn ja -keskustelun näkemyksistä Eveliina Asikainen & Nina Nygren OmaTesoma -hanke Tutkimusosuuskunta TAPAUS Toukokuu 2014

2 1 Asukaskävely ja -tilaisuus osana OmaTesoma -hanketta Asukaskävelyn pohjamateriaalina käytettiin aiemmissa osallistumistilaisuuksissa ( ) tuotettuja asukkaiden ideoita. Tarkoituksena oli jäsentää ja priorisoida ideoita jatkotyöstämistä ja budjetointia varten. Osallistumiskävelyllä oli kuusi rastia, joilla esiteltiin erilaisia Tesomajärven ympäristön kehittämiseen liittyviä aihealueita. Jokaiselle rastille oli koottu aihealueeseen liittyvät asukkaiden ideat ja yleensä tehtävänä oli jollain tavoin ottaa kantaa ideoiden toteuttamiseen. Asukkaat merkitsivät kommenttinsa valmiiksi tulostetuille tehtäväpapereille. Tämä materiaali tuotettiin OmaTesoma -hankkeessa. Noin puolitoista tuntia kestäneen kävelykierroksen jälkeen osallistujat viimeistelivät kommenttinsa Tesoman uimahallin kahvilassa ja ne purettiin rasteittain fläpeille. Eveliina Asikainen ja Nina Nygren Tutkimusosuuskunta Tapauksesta fasilitoivat keskustelua, jossa tiivistettiin tärkeimmät eri aihealueiden kehittämisehdotukset. Asukkaiden lisäksi keskusteluun osallistui Tampereen kaupungin asiantuntijoita. Keskustelussa oli mahdollista selventää ehdotusten toteutuskelpoisuuteen ja hintaan liittyviä yksityiskohtia. Tässä yhteenvedossa esitetään kootusti kävelyllä täytettyjen papereiden ja keskustelun tulokset toimenpiteiden priorisoinnista sekä muutamia omia tilaisuudesta nousseita kehitysideoitamme.

3 2 Uimaranta ja uimapaikka Asukkaiden vastauksissa korostetaan molempien uimarantojen tasavertaista kohtelua (tavalla tai toisella 8 kommentissa). Yksi vastaaja painottaa Ikurin puoleisen rannan korjaamista. Asukkaiden prioriteettilistan kärkeen nousevat pukukopit (7 mainintaa), laiturien kunnostaminen (6 mainintaa), vessat (5 mainintaa), penkit (4 mainintaa) ja hiekan vaihto (3 mainintaa). Laitureihin toivottiin myös hyviä portaita (2 mainintaa). Selkeimmin turhiksi koettuja ideoita olivat suihkulähde (4 mainintaa), saarake(3 mainintaa) taide (2 mainintaa) ja suihkut. Liuku, hyppytorni, hiekan korvaaminen nurmikolla, nuotiopaikka tai kota/laavu sekä talviliukumäki (luonnontalvinen liukumäki) sijoittuivat näiden väliin. Niitä siis sekä kannatettiin että vastustettiin, eikä pidetty mitenkään erityisen tärkeinä. Osin niiden arveltiin myös joutuvan ilkivallan kohteiksi. Toiminnallisesta näkökulmasta tärkeimmäksi koettiin siisteys ja turvallisuus (turvallinen ranta lapsille ja valaistus). Rannoille toivottiin myös uimakoulua, uimavalvojaa ja pelastusvenettä. Lisäksi keskustelussa tuli esille valosaasteen välttäminen, siis mahdollisuus pimeyden kokemukseen. Talviuintipaikka mainittiin, mutta avannosta ei käyty keskustelua. Jatkokehittelyn kannalta suurin haaste on päätöksen tekeminen uimarannan ja uimapaikan kesken. Tulkintamme on, että asukkaille on tärkeää molempien uimarantojen perustoimintojen eli uimisen - tukeminen eli se että uimarannat ja laiturit ovat siistejä ja turvallisia. Tärkeämpää asukkaille on siis laiturien uusiminen ja (edes vaatimattomien) uimakoppien rakentaminen molemmille rannoille, vähemmän tärkeää on saada viimeisen päälle oleva uimakoppirakennus jommallekummalle rannalle jolloin toiselle uimarannalle ei olisi ilmeisesti varaa edes uusia laituria (vs. kaupungin periaate isosta ja kalliista uimakoppirakennelmasta harvoille rannoille).

4 3 Kuva 1. Sanapilvi uimarantoihin liittyvistä kommenteista. Sanojen koko ilmaisee mainintojen yleisyyttä. Metsien hoito ja metsäpuutarha Metsien hoito Asukkaiden kommentit metsänhoidosta jakautuvat. Metsien luonnontilaisuutta kannattaa 6 vastaajaa, kevyttä pusikkojen hoitoa ja siistimistä 7 vastaajaa ja vahvempaa kunnostusta ja lahopuiden poistoa 3 asukasta. Kuitenkin keskustelussa kävi ilmi, että eri suunnitelma-alueella voidaan toteuttaa kaikkia näitä näkökulmia. Ne kohdistuvat eri osiin aluetta. Turvallisuudesta käytiin pitkällinen keskustelu, jonka aikana, samoin kuin ilmeisesti aiemmissa analyyseissä on löydetty ne alueet, joilla metsien hoito on tärkeää tästä näkökulmasta. Asukkaiden kirjallisissa kommenteissa sanottiin mm. että täydellistä turvallisuuden tunnetta ei voida saavuttaa. Yksittäisissä kommenteissa alueelle toivottiin kylttejä ( siisteys, valistus ), penkkejä ja pelikenttiä. Pelikenttien käytöstä näkemykset olivat kuitenkin ristiriitaisia. Niin kirjallisissa kommenteissa kuin keskustelussakin tuli esille myös tarve saada vaikuttaa ja osallistua metsien hoidon suunnitteluun. Keskustelua metsien hoidosta ja eri toimenpiteiden kohdentamisesta kannattaa jatkaa osana hanketta, sillä Anne Tuomisen mukaan heidän omat resurssinsa osallistamisen toteuttamiseen ovat hyvin rajalliset. Metsäpuutarha Metsäpuutarhaidea esiteltiin asukkaille ensimmäisen kerran asukaskävelyllä. Esittelijöinä toimivat Jere Nieminen ja Joakim Nyman Villi Vyöhyke ry:stä, joka on saanut apurahan hankkeen suunnitteluun. Asukkaat

5 4 osoittivat kiinnostusta metsäpuutarhaa kohtaan. Lomakkeilla positiivisen kiinnostuksen oli ilmaissut 5 asukasta. Yhteystietonsa Villi Vyöhyke -yhdistykselle antoi 9 asukasta. Hankkeen nähdään lisäävän arvostusta luontoa kohtaan ja mahdollisuuksia lisätä monimuotoisuutta, joskin asiasta esitettiin myös epäilyjä. Se tarjoaa asukkaille myös mahdollisuuden osallistua lähiluonnon hoitoon, kuten asukkaat toivovat. Hanketta kommentoivat asukkaat esittivät linnunpönttöjä (2 mainintaa), luontopolkua tai luontoon liittyviä opaskylttejä, esim. kasvien nimiä (4 mainintaa), lahopuun lisäämistä (2 mainintaa) ja pitkospuita (3 mainintaa, yhdessä ne kohdistettiin järven eteläpäähän). Luontoretkien tai luontoon liittyvien tapahtumien järjestämistä (luontopäivä) esitti 2 asukasta. Yksi asukas esitti suunnistuskartan tekemistä. Kriittiset kommentit liittyivät siihen löytyykö tekijöitä (2) sekä käytännön järjestelyihin, kuten välineisiin ja pohjien tekemiseen (1 maininta). Lisäksi esitettiin yksittäisiä mainintoja asioita, joita metsäpuutarhaan ei haluta: pensaita tai kukkia, vanhoja perennoja, istutuksia metsäluhdalle, ei kasveja, jotka voivat levitä. Metsäpuutarha-rasti oli luonteeltaan erilainen rasti kuin muut, tarkoituksena ei ollut priorisoida aiempia ideoita vaan esitellä uutta ideaa. Metsäpuutarhahanke kehittyy ja muotoutuu yhdessä asukkaiden kanssa, joten ehdotukset ja kriittisetkin kommentit pystytään ottamaan huomioon hankkeen kuluessa. Luontopolun perustamiseen ja esim. pitkospuihin liittyvät ideat sen sijaan täytyisi viedä eteenpäin jollekulle toiselle toimijalle. Kuntoiluvälineet, valaistus ja polut Asukkaiden ehdottomasti eniten toivoma liikkumiseen liittyvä palvelu ovat kuntoilulaitteet (11 mainintaa). Niiden sijaintipaikaksi esitettiin uimahallin lähiympäristöä (4 mainintaa, joista 1 rastin 6 kohdalla), reitin vartta (1 maininta), vanhaa kenttää (1 maininta) ja Veikonpuistoa (1 maininta). Lisäksi toivottiin polkujen pohjien parantamista, pururataa ja rantalentopallokenttää uimarannalle (kaikilla 1 mainita). Lasten leikkipaikoista esitettiin jossain määrin ristiriitaisia kommentteja. Erityisesti keskustelun jälkeen johtopäätöksenä voi pitää, että asukkaiden mielestä melua tuottava toiminta, kuten isompi leikkikenttä tai lähiliikuntapaikka kannattaa sijoittaa Tesomajärven puiston ulkopuolelle, esimerkiksi Veikonpuistoon. Leikkivälineitä ei pidetty tarpeellisina uimarannoilla. Kaksi asukasta esitti metsäistä leikkipaikkaa. Valaistuksesta esitettiin papereissa vain muutamia mainintoja. Niissä ei toivottu valaistuksen lisäämistä. Keskustelussa vaikutettiin yleisesti kannattavan tehtyä valaistussuunnitelmaa, joka perustuu olemassa olevien valaistujen reittien valaistuksen uusimiseen ja mahdollisesti yhden uuden, pelottavaksi koetun polun valaisemiseen järven eteläpuolella. Myös se, että uusi valaistus suuntautuu paremmin ja tuottaa vähemmän hajavaloa sai yleisen hyväksynnän keskustelussa. Keskustelussa tuli esiin että uimarannoilla jatketaan uintia pitkälle syksyyn jolloin uimarannoilla on jo pimeää, ja sinne toivottiin valaistusta. Toisaalta, kuten yllä mainittiinkin, pidettiin tärkeänä myös pimeyttä

6 5 ja tähtitaivaan katselun mahdollisuutta. Kenties olisi mahdollista laittaa jonkinlainen tunnelmavalaistus toiselle rannalle (ei siis normaalikokoisia valaisinpylväitä)? Uimahallin ympäristö Uimahallin lähiympäristön kohdalla korostui siisteyden ja viihtyisyyden lisääminen. Erityisesti haluttiin lisää roska-astioita parkkipaikoille. Oma havaintomme oli, että Kävelyteiden varrella näkyi t varsin vähän roskaastioita ja nekin hankalasti käytettäviä (kannellisia), ja yksi rikkinäinen joka on ilmeisesti juuri se, jonka on kommenteissa aiemmin mainittu olevan aina rikki potkittu. Voisiko ajatella useampien, tukevampien ja helpompien roska-astioiden sijoittamista alueelle? Näkymän avaamiseen uimahallilta järvelle suhtauduttiin kommenteissa pääosin epäillen. Keskustelussa vähäinen avaaminen, niin että järvi väikkyy puuston läpi, sai kannatusta. Vastauksissa kommentoitiin myös pohjoispään polkua. Sen kunnostaminen hyväksyttiin, valaistusta ei haluttu. Polun varteen toivottiin myös levähdyspaikkaa. Kaksi asukasta toivoi talviuintimahdollisuuksien kehittämistä ja yksi terapia-allasta. Yhdessä paperissa tunneli-idea tyrmättiin. Samanlainen suhtautuminen tunneliin tuli esille myös rastilla käydyssä keskustelussa. Tiivistäen uimahallialueen ympäristössä siisteyden lisääminen ja jonkinlainen alueen jäsentäminen vaikuttaisivat lisäävän viihtyvyyttä. Kuntoilulaitteiden sijoittaminen uimahallin ympäristöön voisi lisätä ulkoalueiden käyttöä ja samalla vähentää roskaamista.

7 6 YHTEENVETO Kävelyn ja keskustelutilaisuuden pohjalta asukkaat pitävät tärkeimpinä uimarantojen toimivuutta, koko alueen turvallisuutta ja siisteyttä sekä suhteellisen luonnontilaista luonnetta. Tilaisuuden perusteella on mahdollista tunnistaa tärkeimmät selvästi edistettävät toimenpiteet, valintojen paikat, tarkennettavat ja kehiteltävät ideat sekä selvästi hylättävät ideat. Selvästi edistettäviä toimenpiteitä ovat rantojen perusparantaminen (laiturit, pukukopit, vessa, penkit, roskikset), valaistuksen kehittäminen suunnitelman mukaan ja kuntoiluvälineiden sijoittaminen Tesomäjärven puiston reunalle, mahdollisesti uimahallin lähistölle. Myös polkujen perusparantaminen tarpeen mukaan ja penkkien lisääminen polkujen varteen sai yleistä kannatusta. Tärkein päätöksentekoa vaativa asia on uimarantojen kehittämisen painopisteen määrittely. Tilaisuudessa vahvasti esille tullut tasapuolisuuden vaatimus vaikeuttaa tätä. Kenties alustavilla luonnoksilla olisi mahdollista esitellä, millaisia asioita eri rannoilla on mahdollista toteuttaa. Tässä yhteydessä kannattaisi tutkia ehdotusta beachvolleykentästä. Se voisi antaa uudenlaista merkitystä rannalle. Lisäksi yksityiskohtaisempaa selvittämistä tai asukkaiden osallistamista vaativat vielä metsänhoitotoimiin ja metsäpuutarhaan liittyvät päätökset, kuntoilulaitteiden lopullinen sijoittaminen ja mahdollisesti metsään sopivien leikkivälineiden sijoittaminen alueelle. Näillä päätöksillä on mahdollista suunnata uudelleen ihmisten tapoja käyttää puistoa ja samalla muuttaa kokemuksia puistoista. Metsäpuutarhaidea synnytti monia luontoon ja luonto-opastukseen tai luontopolkuihin liittyviä ideoita (kasvien nimeäminen, opastaminen, linnunpöntöt), joita on syytä kehitellä eteenpäin osin metsäpuutarhahankkeessa osin erikseen. Esityksiä, joista voidaan luopua, ovat leikkivälineet ja tulentekopaikat rannoilla, suihkulähde, suihkut, saareke, tunneli rannalle ja suurimittaiset taideteokset. Kuitenkin leikkipuisto tai nuorison hengailuun sopiva alue on syytä rakentaa Tesomajärven puiston ulkopuolelle, puiston läheisyyteen.

Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka

Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka LAPSIASIAVALTUUTETTU Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka Lasten mielestä hyvä kunta Lapsiasiavaltuutetun ja Suomen Lasten Parlamentin kuntakyselyn tulosten raportti 7.6.2012 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO

Lisätiedot

Osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun pilotointi Tesoman alueen kehittämisessä

Osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun pilotointi Tesoman alueen kehittämisessä Osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun pilotointi Tesoman alueen kehittämisessä Osallistuva budjetointi -pilotin loppuraportti, helmikuu 2015 Tampereen kaupunki, Oma Tesoma -hanke Tanja Koivumäki

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään LAPSIASIAVALTUUTETTU Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Mustalammen huvimaja

Mustalammen huvimaja Mustalammen huvimaja Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi IVA-kurssin lopputyö kevät 2003 Kestävän kehityksen koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu Toimittajat: Anna Kangas ja Jenni Koivisto

Lisätiedot

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Näkökulmia tiedon tuotannon menetelmiin ja niiden tulkintaan Huhtikuu 2013 Jarkko Bamberg 1 Työn tilaaja: Tampereen kaupunki/ Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

MUUTTO-OHJE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE

MUUTTO-OHJE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE MUUTTO-OHJE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE Teemu Teräväinen Tuomas Virsu Opinnäytetyö Huhtikuu 2010 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

PEHMOGIS- KYSELY I ASEMAKAALUONNOS

PEHMOGIS- KYSELY I ASEMAKAALUONNOS PEHMOGIS- KYSELY I ASEMAKAALUONNOS PEHMOGIS-KYSELY, KEVÄT 2014 Rykmentinpuiston I asemakaavaluonnoksen PehmoGIS-kysely avautui yleisölle maaliskuussa 2014 ja päättyi 21.4.2014. Kyselyssä kysyttiin vastaajien

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

Alueellinen osallistuminen demokratian vahvistajana käytäntöjä ja keinoja

Alueellinen osallistuminen demokratian vahvistajana käytäntöjä ja keinoja Alueellinen osallistuminen demokratian vahvistajana käytäntöjä ja keinoja Mikko Saukko 30.09.2009 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 Alueellisen osallistumisen malleja 4 Hollolan lähipalvelualueneuvosto 4 Lähipalvelualueneuvostojen

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto Mun Vuoro! -hanke 2009-2011 Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Luoman Kyläsuunnitelman päivitys 2011-2015

Luoman Kyläsuunnitelman päivitys 2011-2015 Luoman Kyläsuunnitelman päivitys 2011-2015 Alkusanat Tämä raportti täydentää Vuonna 2009 julkistettua Luoman Kyläsuunnitelmaa 1. Kyläsuunnitelman saatesanoissa todetaan: Tämän suunnitelman avulla kyläyhdistyksen

Lisätiedot

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä.

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä. TieVie-kouluttajakoulutus 2003-2004 Organisatorinen muutos verkkojakson koonti 7.1.2003 1. Johdanto Organisatorinen muutos verkkojakson tavoitteena oli antaa osallistujille perustiedot strategiatyöstä.

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut 1 JOHDANTO... 4 2 YLEISTÄ... 5 2.1 Suunnittelualueen sijainti... 5 2.2 Suunnitteluprosessi... 6 3 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Kaunista luontoa, hyviä polkuja Päiväkummun asukaskysely 2008 Riikka Henriksson Osoite - Adress: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa

Lisätiedot

4.7 Lähiympäristön nykytila, kehitystarpeet ja mahdollisuudet

4.7 Lähiympäristön nykytila, kehitystarpeet ja mahdollisuudet 4.7 Lähiympäristön nykytila, kehitystarpeet ja mahdollisuudet Mari Myllylä 4.7.1 Tausta Ikääntyvän väestön omatoimisuuden tukemisen ja edistämisen kannalta on tärkeää, että he voivat ja haluavat liikkua

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

YHDESSÄ VEHMAALLA. Vehmaan yhdistysohjelma. Suuntaviivat julkisen sektorin ja yhdistyskentän yhteistyön kehittämiseen

YHDESSÄ VEHMAALLA. Vehmaan yhdistysohjelma. Suuntaviivat julkisen sektorin ja yhdistyskentän yhteistyön kehittämiseen YHDESSÄ VEHMAALLA Vehmaan yhdistysohjelma Suuntaviivat julkisen sektorin ja yhdistyskentän yhteistyön kehittämiseen JOHDANTO MIKÄ ON YHDISTYSOHJELMA? Vehmaan yhdistysohjelman tavoitteena on kirjoittaa

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Sisältö. 1 Esittely Tiimi ja sidosryhmät. 2-3 Hankkeen kohteet. 3-4 Kadotettuja taiteen paikkoja Kohteiden haasteita Taide lähemmäksi kaupunkilaisia

Sisältö. 1 Esittely Tiimi ja sidosryhmät. 2-3 Hankkeen kohteet. 3-4 Kadotettuja taiteen paikkoja Kohteiden haasteita Taide lähemmäksi kaupunkilaisia Sisältö 1 Esittely Tiimi ja sidosryhmät Muotoilutiimi Ohjauskulma Sidosryhmät kohteittain 2-3 Hankkeen kohteet Kankaanpään Taidekehä Porin lyhytaaltoasema Vanha Rauma 3-4 Kadotettuja taiteen paikkoja Kohteiden

Lisätiedot

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON!

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malikkeen toimintavälinekoulutus yhteistyökoulutuksena Satakunnan ammattikorkeakoulussa 2011. Selvitys koulutuksen merkityksestä opiskelijoille.

Lisätiedot

Näkemyksiä ikäteknologiasta

Näkemyksiä ikäteknologiasta 6 Näkemyksiä ikäteknologiasta LEA STENBERG, MARIKA NORDLUND, KIRSI ALASTALO, KRISTINA FORSBERG, HENNARIIKKA INTOSALMI, JAANA NYKÄNEN, KIRSTI PESOLA, PAULA RANTA, ANNE VIRKKUNEN KÄKÄTE-kyselyt yksissä kansissa

Lisätiedot

Hyvinvointia luonnosta Keski-Suomessa GREEN CARE esiselvityshanke 2013 LOPPURAPORTTI

Hyvinvointia luonnosta Keski-Suomessa GREEN CARE esiselvityshanke 2013 LOPPURAPORTTI Hyvinvointia luonnosta Keski-Suomessa GREEN CARE esiselvityshanke 2013 LOPPURAPORTTI Toteutusaika 1.1.2013 31.12.2013 Hallinnoija Toteutusalue Maaseudun Sivistysliitto (MSL) / Länsi- ja Keski-Suomen aluekeskus

Lisätiedot