Miten sitouttaa, innostaa ja motivoida taiteen keinoin fasilitoimalla? Kulttuurikeskus Sofia / Piritta Kantojärvi / Grape People Finland Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten sitouttaa, innostaa ja motivoida taiteen keinoin fasilitoimalla? Kulttuurikeskus Sofia 18.5.2010 / Piritta Kantojärvi / Grape People Finland Oy"

Transkriptio

1 Mitensitouttaa,innostaajamotivoida taiteenkeinoinfasilitoimalla? KulttuurikeskusSofia /PirittaKantojärvi/GrapePeopleFinlandOy

2 PirittaKantojärvi/GrapeArte 2

3 Miteninnostaa,motivoidajasitouttaa taiteenkeinoinfasilitoimalla? Tutustuminen Mitä on fasilitonti? Miten käyttää taidetta ja miksi? 3 Soveltaminen omaan työhön Musiikkia

4 Tavoitteet 1. Ymmärtää,mitäonfasilitointi 2. Saadaoivalluksia,miteninnostaa, motivoidajasitouttaaryhmiä 4 3. Tutustuataiteentarjoamiin mahdollisuuksiinorganisaatioidenja tiimienkehittämisessä Sofian päivä / Piritta Kantojärvi / Grape Arte

5 Mitäon fasilitointi? 5

6 Fasilitointionprosessiyhteisensuunnanlöytämiseen Fasilitoinnissaneutraalihenkilö fasilitaattori keskittyykokouksentai työpajanprosessiin;toimiikeskustelunohjaajanajaauttaaryhmänjäseniä tuomaanesilleideoitaanjafokusoimaannehaluttuunsuuntaan.fasilitaattorin roolionhelpottaaoppimista,oivaltamistajamuutosta. 6

7 Ryhmänvetäjänroolivaihtoehtoja Asiantuntija Valmentaja Sisältö 7 Prosessi Fasilitaattori Innostuminen Motivoituminen Sitoutuminen

8 Fasilitaattorinrooli SISÄLTÖ PROSESSI 100%neutraali läpinäkyvyys osallistaminen aktiivinenkuuntelu avoimetkysymykset asiantuntemuksenyhdistäminen selkeyttäminenjakiteyttäminen 8

9 Mihinmetarvitsemmefasilitointia? Hyödynnäihmistenosaamista!Osallistamalla: Luotoppivanorganisaation,jossa jaetaanjakehitetääntieto taitoa; javiedäänkehitysideat konkreettiseksitoiminnaksi. 9 Voimaannutat. Luotsitoutuneita,tehokkaita jamotivoituneitatiimejä. Teetparempaatulosta.

10 10 Luovat,innostuneetjasitoutuneetryhmätjayhteisöt ovatmenestyvienorganisaatioidenkivijalka.

11 Mitenjamiksi käyttäätaidetta 11 fasilitoinnissa?

12 Mitenkäyttäätaidettainnostamiseen, motivoimiseenjasitouttamiseen? Neljätapaakäyttäätaidettaorganisaatioissa Mitäontaiteenkeinoinfasilitointi? Mitäkompetenssejataiteenkäyttäminenedellyttää? 12 Mitensillävoidaanluodaarvoa?Millaisiatuloksiavoidaan odottaa? Casetarinoita Sofian päivä / Piritta Kantojärvi / Grape Arte

13 Taiteenkäyttöorganisaatioissa ADanishreseacherLotteDarsohasdiscoveredthat artisusedinbusinessesinfourways: 1. Decorationonly 2. Entertainmentand fringebenefits 3. Artasspecificdevelopment andtrainingtools 4. StrategicProcessofTransformation Sofian päivä / Piritta Kantojärvi / Grape Arte

14 Musiikki terapia Artistic interventions Design thinking Ekspressiivinen taideterapia Prosessi konsultointi Käsitteitä TAITEENKEINOIN FASILITOINNIN ympärillä Taidekurssit Taidepedagogiikka 14 Toiminnalliset menetelmät Sofian päivä / Piritta Kantojärvi / Grape Arte Kokemuksellinen oppiminen NLP

15 Mitäontaiteenkeinoinfasilitointi? Toimiala TAIDE BUSINESS Taiteenkäyttö ITSEISARVOINEN VÄLINEELLINEN Tavoitteet, 15 yhteyshenkilö, kesto TAPAHTUMA KONSULTOINTI Ryhmänohjajan rooli Lähestysmistapa SISÄLTÖ TERAPIA PROSESSI PEDAGOGIA Sofian päivä / Piritta Kantojärvi / Grape Arte

16 Taiteenkeinoinfasilitointion? Organisaatioidenjatiimienkehittämistäosallistavasti. Työskentelyäohjaaneutraalifasilitaattori,jokaonryhmätyöprosessienja tehokkaidentyökalujenkäytönasiantuntija. Prosessissakäytetääntaidelähtöisiämenetelmiäsyvemmänymmärryksen saavuttamisessajatunteidenhuomioimisessa. 16 Työskentelyssävuorottelevatintuitivienjakognitiivinenajattelu. Lopputuloksenasyntyyyhteistäymmärtämistäkäsilläolevastaaiheesta, uusianäkökulmiajaoivalluksia Sofian päivä / Piritta Kantojärvi / Grape Arte

17 Mitäkompetenssejavetäjältäedellytetään? Vahvataidetausta kuvataide/teatteri/musiikki/tanssi/.. luovanprosessinymmärtäminen tekniikoidentaitaminen Ryhmänvetäjäntaidot Innostaminen Fokuksenylläpitäminen Hankalattilanteet Prosessiensuunnittelu organisaationkehitysprossienvaiheiden tuntemus prosessienräätälöintitilanteenmukaan oikeidentyökalujenvalitseminen Liike elämäntuntemus Haasteidenjatavoitteidenymmärtäminen Mahdollisuuksienviestintä Yhteinenkielieritoimijoidenvälillä Sofian päivä / Piritta Kantojärvi / Grape Arte

18 Mitentaiteenkeinoinvoidaanluodaarvoa? 2. PORTTI - Turvallisen ilmapiirin rakentaminen 3. TAIDE - Mielikuvitus - Intuitio - Tunteet ARKI - Nykytilanne - Tavoitteet - Toimenpiteet 4. SILTA - Pohdinta - Seuraukset - Ymmärtäminen Sofian päivä / Piritta Kantojärvi / Grape Arte

19 Miksikäyttää taidetta fasilitoinnissa? 19 Missätilanteissa?

20 Miksikäyttäätaidettafasilitoinnissa? 1. Pysähtyminen, keskittyminenjaläsnäolo 2. Herkistyminen havaitsemaan 3. Ymmärryksenluominenja hiljainentieto 4. Henkilökohtainen prosessointija hienovaraisuus 5. Mielikuvatjaassosiaatiot 6. Voimauttaminen 7. Henkinentyöhyvinvointi 8. Luovuudenedellytykset 9. Kokeileminenjapilotointi 10. Erilaistenoppimistyylien vahvistaminen Ihearandiforget; IseeandIremember; IdoandIunderstand."(Confucius) Sofian päivä / Piritta Kantojärvi / Grape Arte

21 Caseesimerkki Case: TeamDevelopment Participants: Cross functionalteam(14members) Areaofbusiness: Metalindustry Process: Beginning(R) Warm up(g) Creativechallenge(A) basedonenvironmentalart Reflection:stagesofinnovationprocessandanalysisofteamperformance(B) FourSightTeamprofiling(R) Implications(A) creatingimagesandprintingthemont shirts Clarificationofoutcomes&nextsteps(B) Closing Dinner&sauna Sofian päivä / Piritta Kantojärvi / Grape Arte

22 Caseesimerkki Partsofastrategyprocess ManagementTeam(7members) Technology VISIONING IDENTIFY CHALLENGES ROADMAP Beginning(R) Beginning(R) Beginning(R) BuildingTrust(G) FindingDirection(A) ClarificationofVision(B) Nextsteps(R) Closing(R) Warm up(g) Sharingfailures(A) Reflection(B) Creatingsolutions(R) Closing(R) Sofian päivä / Piritta Kantojärvi / Grape Arte Sharingpositiveexperiences(G&A) Clarifytheelementsofsuccess(B) Drawingaroadmap(A) Actionplanning(R) Closing(R) 22 Case: Participants: Areaofbusiness:

23 GrapeArte isateamwithin 23 GrapePeople

24 FacilitatingtheBirthofInnovativeCulture Whatifthepeopleinyourorganisationwereinspiredtodevelopyourwaysof working,toseenewopportunitieswhenvisitingcustomersandtoimplement thechangesthatarenecessaryforrenewal?whatwouldthatmeanforyour innovationcapacity?howcouldthepotentialbereleased? Itmightalsomeanthatthepeoplequestionoutdated organisationalhabits,comeupwithridiculousideasthat don tmatchyourstrategyormightseemjustdifficult tomanage.howshouldyouhandlethecreativity? 24 Peopleareyourbestresourceforbecomingmore innovativeasanorganisation.grapepeopleoffers concretetoolsformanagers,developersandchange agentstoincreaseparticipationinyourorganisation andmakethebestofyourpeople.

25 GrapePeopleServices Facilitation of WORKSHOPS Organisational DEVELOPMENT Processes CREATING Learning Organisations Facilitator TRAINING Essentials Change Innovation Project Virtual Kick-offs Creativity workshops Virtual meetings Team meetings Change meetings Development Days Strategy Retreats Trend analysis Team development Innovation Virtual Teams Team Integration Recovery Workout Vision based strategy Values Process Coaching Conflict Resolution The Loop Horizontal Collaboration and Learning Organisations Participatory Innovation Structures 25

26 TransformationthroughArt Ourpassionistoimproveinnovation capacityofourcustomersbycollaborating inthedevelopmentofaparticipatory creativeculture.howtodothis? Intoday scomplexworldcreatingshared understandingisnoteasy.wildideasare heavilyresistedandself expression feared.constantneedforefficiency doesn tleavespaceforincubationorthe developmentofmentalwellbeing. Innovationrequiresacultureinwhichone isnotafraidoffailureandpeoplecan questionself evidentfactsandroutines. Artprovidesaprofoundwayto makeadifference! Ourwayofworkingderivesfromvisual culture,music,danceandtheatre tools thatnaturallyenhancecreativity.grape Arteconceptsareusedastoolsin organizationaldevelopmentandtraining processesalongsidemoretraditional methods. 26

27 TheKeyFocusAreasofGrapeArte CREATIVITY&INNOVATIONPROCESSES Artisoftenseentoincreasecreativity whichisabasicrequirementforinnovation. GrapeArtesupportsinnovationbydevelopingtheuseofintuition,makingiteasier tocreatenewthingsbynotgivingspaceforcommonlyexposedcriticalandlogical thinking.wearegoodatencouragingpeopletousetheir(hidden)creativeskills. Wewillinspireyoutorevolutionizeyourroutinewayofworking. CHANGEPROCESSES Bigorganisationalchangesevokefeelingsthatcannotbeignoredifyouwanttoget movingon.byvisualart,musicandtheatherbasedmethodswecandealwith emotionsatworkinaverydiscreetway.wecanalsosimulatedifferentfuture scenariousandrebuildsafety. 27 TEAMDEVELOPMENT Creatingsharedunderstandingwithoutwriting?Throughartwecanimprovethe communicationwithinateam,maketacitknowledgemoretangibleandsupport creativity.wehelpteamsinaexperientialwaytobuildtrustandimprovethewaythey worktogether.grapearteoffersalsotoolsforempowermentandbetterself esteem.

28 WeareoneoftheleadingEuropeancompaniesinOrganisational Developmentwhofocusontheinnerresourcesofthesystem youhavetheanswersandwehelpyoufindthem. WearethePioneersinfacilitationtraining incontinentaleurope. WespecialiseinBusinessFacilitation participation andempowermentwithconcreteresults. Ourpeoplearehighlyprofessional,pedagogicallyskilledand experiencedfacilitators.wehavemothertonguespeakersin English,Finnish,Russian,German,SwedishandCzech. 28

29 OurOffices Grape People in Finland Tallberginkatu 1 C Helsinki, Finland Tel Grape People in Russia Polarnaya Street 52, Moscow, Russia Tel Grape People in U.K. Cambridge, Tel Grape People in Germany Simon-Dach-Str. 9, Berlin, Deutschland Tel Grape People in Czech Republic Přístavní 53, Praha 7, Czech Republic Tel a2447

30 30 GrapePeopleFinlandOy Kaapelitehdas,Tallberginkatu1C Helsinki Yhteyshenkilönne: PirittaKantojärvi DirectorofGrapeArte GSM

Vahvempaa sitoutumista muutosprosessiin

Vahvempaa sitoutumista muutosprosessiin Vahvempaa sitoutumista muutosprosessiin Kai Laamanen FINAS-päivä 27.1.2015 www.innotiimi-icg.com 1 Esityksen teemoja Muutosjohtamisen haasteita Minä ja muutos Innostava Uudistuminen - Kestävä Kasvu Nopeat

Lisätiedot

Tilaisuuden aloittaminen

Tilaisuuden aloittaminen Osallistaminen ja tavoitteiden selkiyttäminen fasilitoinnin keinoin Kari Kukkola Tilaisuuden aloittaminen 2 > Fasilitaattorin käsikirja > Aloittaminen Osallistavan työpajan aloittaminen Tilan rakentaminen

Lisätiedot

Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus

Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus IBM Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus Liiketoiminnan IT-riskien hallinta ja IT riskienhallinnan tukena IBM Corporation 29.1.2009 Copyright IBM Corporation 2009 AGENDA 14:00 Seminaarin aloitus,

Lisätiedot

OHJEITA LUKIJALLE 7 DEGREE REQUIREMENTS OF THE MA PROGRAMMES OF THE SCHOOL OF DESIGN 9

OHJEITA LUKIJALLE 7 DEGREE REQUIREMENTS OF THE MA PROGRAMMES OF THE SCHOOL OF DESIGN 9 MUOTOILUN OSASTO Taiteen maisterin koulutusohjelmat OPETUSOHJELMA 2007-2008 SCHOOL OF DESIGN Ma programmes CURRICULUM 2007-2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT 1 OHJEITA LUKIJALLE 7 MUOTOILUN OSASTON TAITEEN

Lisätiedot

TERVETULOA TIE FASILITAATTORIKSI - VALMENNUKSEEN

TERVETULOA TIE FASILITAATTORIKSI - VALMENNUKSEEN Kaikille avoin valmennus TERVETULOA TIE FASILITAATTORIKSI - VALMENNUKSEEN Aika ja paikka Valmennukset järjestetään keväällä 2012 seuraavasti: v Fasilitoinnin tehopakkaus o 6.- 7.2.2012 ja 16.- 17.4.2012

Lisätiedot

FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA

FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA Case: Fasilitaattorin työkalupakki Carita Savin Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Tietojenkäsittely 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Tietohallintomalli Kokemukset ja yhteensopivuus kansainvälisiin käytäntöihin Katri Riikonen, Head of CIO Innovation Center

Tietohallintomalli Kokemukset ja yhteensopivuus kansainvälisiin käytäntöihin Katri Riikonen, Head of CIO Innovation Center Tietohallintomalli Kokemukset ja yhteensopivuus kansainvälisiin käytäntöihin Katri Riikonen, Head of CIO Innovation Center Miksi Tietohallintomallia tarvitaan? Tietohallinnon tulee auttaa liiketoimintaa

Lisätiedot

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen RETURN ON GIVING Best mindset and practices for co-designing Book 2: Co-designing in the field Fuad-Luke Salokannel Keinänen First edition produced and published by LADEC, Lahti, Finland, June 2015 Authors:

Lisätiedot

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS Miia Martinsuo LIST OF PUBLICATIONS Tampere University of Technology Department of Industrial Management P.O. Box 541, FI-33101 Tampere, Finland tel. mobile +358 40 849 0895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi

Lisätiedot

Kutsu Uudista ja. 25. - 26.09.2013 Finlandia-talo, Helsinki. Suomalainen ammattitaito veturina

Kutsu Uudista ja. 25. - 26.09.2013 Finlandia-talo, Helsinki. Suomalainen ammattitaito veturina Kutsu Uudista ja Uudistu 2013 25. - 26.09.2013 Finlandia-talo, Helsinki Suomalainen ammattitaito veturina Uudista ja Uudistu 2013 Suomalainen ammattitaito veturina Suomalaisen ammattitaidon syvimmän olemuksen

Lisätiedot

Myyntiin suhtautuminen, uudet liiketoimintamallit ja toimialojen murros

Myyntiin suhtautuminen, uudet liiketoimintamallit ja toimialojen murros Myyntiin suhtautuminen, uudet liiketoimintamallit ja toimialojen murros Petri Parvinen, Ph.D. Professor of Sales Management Helsinki School of Economics petri.parvinen@hse.fi KymiBusiness 2009 28.10.2009

Lisätiedot

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com julkaisut@haaga-helia.fi kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIAn julkaisut

Lisätiedot

21 st Century Selling for Books. Petri Parvinen, Ph.D. Professor of Sales Management Aalto School of Economics, Finland

21 st Century Selling for Books. Petri Parvinen, Ph.D. Professor of Sales Management Aalto School of Economics, Finland 21 st Century Selling for Books Petri Parvinen, Ph.D. Professor of Sales Management Aalto School of Economics, Finland Lecturer Petri Parvinen, Ph.D. Tukkk, London School of Economics, SSE, TKK, HSE, Stanford

Lisätiedot

Renew and regenerate!

Renew and regenerate! H e n k i l ö s t ö j o h d o n r y h m ä H E N R Y r y Renew and regenerate! Tutustuessani uutena hallituksen jäsenenä HENRYn strategiaan, asiakaskuntaan ja jäsenistön toiveisiin, esille on noussut kaksi

Lisätiedot

Tiimivalmentajan roolit ja piirteet

Tiimivalmentajan roolit ja piirteet Tiimivalmentajan roolit ja piirteet Näkökulmia tiimivalmentajuuteen Huhtikuu 2013 Partus Oy, Finland Pedler: The Learning Company Ohjaaja, valmentaja ja mentori Ohjaaja Valmentaja Mentori Tuen kohde Tehtävä

Lisätiedot

Innovaatiojohtamisesta kilpailukykyä bioalalle

Innovaatiojohtamisesta kilpailukykyä bioalalle Innovaatiojohtamisesta kilpailukykyä bioalalle 11.1.2011, Espoo, Dipoli Suomen Life Science-alan innovaatiotoiminta tänään entä huomenna? Pekka Berg, Tutkimusjohtaja Jussi Pihlajamaa, Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

ICT ja kestävä kehitys. Ulla Heinonen

ICT ja kestävä kehitys. Ulla Heinonen ICT ja kestävä kehitys Ulla Heinonen Sisältö Miksi kestävä kehitys on keskiössä? Kestävän kehityksen haasteita Logican kestävän kehityksen ratkaisut Logica 2010. All rights reserved No. 2 Miksi kestävä

Lisätiedot

MATKARAPORTTI. EMCC European Mentoring and Coaching Council Conference. 13 th International Conference. Köln 1.11-3.11.2006

MATKARAPORTTI. EMCC European Mentoring and Coaching Council Conference. 13 th International Conference. Köln 1.11-3.11.2006 Irja Leppisaari & Leena Vainio MATKARAPORTTI EMCC European Mentoring and Coaching Council Conference 13 th International Conference Köln 1.11-3.11.2006 Konferenssiin hyväksytty esitys: Leppisaari, I.,

Lisätiedot

CHAMPION - mestariainesta. Tero Juuti

CHAMPION - mestariainesta. Tero Juuti Tero Juuti Fasilitointi ja osallistavat CHAMPION - mestariainesta ryhmätyömenetelmät Fasilitoija on henkilö, joka vastaa prosessin etenemisestä ja tilaisuuden tavoitteiden saavuttamisesta On neutraali

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Meri Valvoo & Pallomeri

Meri Valvoo & Pallomeri Beverley Carpenter & Susana Nevado Meri Valvoo & Pallomeri Ethico-Aesthetic Interventions in Public Space Turun kaupunginkirjasto EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE

Lisätiedot

Fasilitointi. Ryhmäprosessien kehittäminen. Akseli Huhtanen Pertti Huhtanen Lähde: Grape People Oy

Fasilitointi. Ryhmäprosessien kehittäminen. Akseli Huhtanen Pertti Huhtanen Lähde: Grape People Oy Fasilitointi Ryhmäprosessien kehittäminen Akseli Huhtanen Pertti Huhtanen Lähde: Grape People Oy Sukupolvet 1: Hierarkia 2: Tiimit 3: Verkostot Pomo Tiimin vetäjä Valmentaja Verkostonhoitaja Autoritäärinen

Lisätiedot

Näkökulmia työelämäpedagogiikkaan

Näkökulmia työelämäpedagogiikkaan Näkökulmia työelämäpedagogiikkaan Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto LCCE -seminaari 28.3.2012 Luennon tarkoitus: - esitellä erilaisia malleja ja näkökulmia, joita on mahdollista

Lisätiedot

WHAT IS SHOK A STRATEGIC CENTRE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION?

WHAT IS SHOK A STRATEGIC CENTRE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION? B U I L T E N V I R O N M E N T - Strategic Centre for Science, Technology and Innovation WHAT IS SHOK A STRATEGIC CENTRE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION? New way of directing top research and R&D

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN CASE KONE Johanna Saarinen 6.6.2012

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN CASE KONE Johanna Saarinen 6.6.2012 OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN CASE KONE Johanna Saarinen 6.6.2012 KONE Suomessa ja maailmalla 2 KONE lyhyesti KONEen liiketoiminta: hissejä, liukuportaita ja automaattiovia monipuolisia ratkaisuja

Lisätiedot

Suomesta ovelta-ovelle palveluiden edelläkävijämarkkina! Finland as a lead market of door-to-doorservices!

Suomesta ovelta-ovelle palveluiden edelläkävijämarkkina! Finland as a lead market of door-to-doorservices! Suomesta ovelta-ovelle palveluiden edelläkävijämarkkina! Finland as a lead market of door-to-doorservices! Kaupunkilaisen arjen logistiikan palvelu Tuup Oy Tuup aims to be internationally significant mobility

Lisätiedot

Developing DHC Business by Quality Management

Developing DHC Business by Quality Management Developing DHC Business by Quality Management Mirja Tähtinen Helsingin Energia Contents 1. Helen DHC Vision and Challenges 2. Development and quality tools in Helen DHC 3. Self assessment EFQM Quality

Lisätiedot