SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 10.12.2013"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja Kokouskutsu... 1 Osallistujat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Edellisen kokouksen pöytäkirja Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä Tiedoksi saatettavat asiakirjat Tilinpäätösaikataulu Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto Talousarvion toimeenpano-ohjeet Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta Sopimus liiketoiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi Ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Pankkitilien käyttöoikeudet Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus Vastaus Tornion Elävä kaupunkikeskusta ry:n esitykseen Korvausvaatimus, Tapio Laine Kuntayhtymän autoihin liittyvät prosessit Lappian merkkipäiväohje henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta Yhteistoimintasopimukseen ehdotetut muutokset koskien sekä yhteistyötoimikuntaa että henkilöstötoimikuntaa AO:n täyttämättä olevat virat, amk:n virat ja toimet, rekrytointikielto Pellon toimipaikkasihteerin irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä Louen toimipaikan vakinaisen päätoimisen tuntiopettajan irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä Viran nro muutos Viran nro muutos Ammattiopisto Lappian rehtorin varahenkilö Oppisopimussuunnittelijan työsopimuksen muuttaminen virkamääräykseksi Irtisanoutumiset LISÄASIA: Yhtymähallituksen kokousten alkamisaika Seuraava kokous Pöytäkirjan tarkastaminen Muutoksenhakuohjeet (yh) Oikaisuohje ja valitusoikeus... 49

2 Kokouskutsu Sivu 1 Yhtymähallitus KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Erkki Keinänen

3 Sivu 2 AIKA: PAIKKA: , klo , lounas Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Juntunen Jouko jäsen, klo saakka Rissanen Marita jäsen, Kannala Teija jäsen, Lipponen Riitta jäsen, Myllykangas Matti varajäsen, Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, Hietanen Markku jäsen Halonen Hilkka jäsen. klo saakka Törmä Markus jäsen Korpikoski Terho varajäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, Kuusijärvi Risto yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, Lilja Virpi kuntayhtymän johtaja, esittelijä Keränen Hannele vs. rehtori, ammattikorkeakoulu, esittelijä, klo saakka Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto, esittelijä Korkala-Harju Merja johdon assistentti, sihteeri Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, asiakohta 223 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan asiakohta 252 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ( , oikaisuvaatimus asiakohta ) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

4 Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston asiakohdassa 11 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin.

5 Sivu Edellisen kokouksen pöytäkirja Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje ). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE 1, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

6 Sivu Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun hallituksen kokous Henkilöstötoimikunnan kokous ESITYSLISTAN LIITE 2, KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 3, HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja toteaa, etteivät päätökset aiheuta yhtymähallituksen toimenpiteitä. Esitys hyväksyttiin. Kuntayhtymän johtajan selonteko ajankohtaisista asioista - koulutuksen uudet ratkaisut

7 Sivu Tiedoksi saatettavat asiakirjat Kuntaliitto - Yleiskirje 20/80/2013, Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina 2014 ja Kuntaliitto ja Teosto ovat tehneet uuden sopimuksen, jossa korvauksen perusteena ovat ansiotasoindeksin kehitys sekä arvioitu musiikin esittämisen volyymi. Kuntatyönantajat - Kirje 13/2013, Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) - Kirje 14/2013, Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES ) - Kirje 15/2013, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

8 Sivu Tilinpäätösaikataulu 2013 D/586/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Ammattikorkeakoulujärjestelyjen ja tilinpäätöskäsittelyjen aikataulun vuoksi kuntayhtymän tilinpäätösaikataulu on aikaisempia vuosia tiiviimpi. Ammattikorkeakoulun eriyttäminen käsitellään tilinpäätöksessä tilikaudelle 2013 ja tilinpäätösehdotus laaditaan yhtymähallitukselle esitettäväksi tiistaiksi Ammattikorkeakoulujärjestelyjen ja tilinpäätöskäsittelyjen aikataulun vuoksi kuntayhtymän tilinpäätösaikataulu on aikaisempia vuosia tiiviimpi. Valmistautuminen Tulosyksiköiden tulee laskuttaa vuodelle 2013 kuuluvat tulot ajoissa, jotta tulot saadaan vuoden 2013 tilinpäätökseen mukaan. Vastaavasti, mikäli on tiedossa, että joltain kumppanilta pitäisi tulla vuodelle 2013 kohdistuva ostolasku, on hyvä muistuttaa vastapuolta toimittamaan lasku ajoissa. Vuoden lopun ostolaskut tulee käsitellä IP:n kierrossa ripeästi, jotta ne ehtivät mukaan vuoden 2013 lukuihin. Ostolaskujen kirjaamisessa vuodelle 2013 on muistettava, että pelkkä laskun päivämäärä vuodelle 2013 ei riitä, vaan itse tavara/palvelu tulee myös vastaanottaa vuoden 2013 puolella. Maksu sinänsä voi tapahtua vuoden 2014 puolella. Ti To Pe Marraskuun ja sitä aiemmat työaikailmoitukset on oltava asiatarkastettuna ja hyväksyttyinä. Loppuvuoden lomat haettuna webtallennuksessa (Lapin Ammattikorkeakoulu OY:n palvelukseen siirtyvät hakevat vuoden 2014 lomat Lamk Oy:n webtallennuksen kautta) Joulukuun (13.12.) palkanmaksuun liittyvä materiaali henkilöstöosastolle. Henkilöstön on toimitettava loput vuoden 2013 paperiset matkalaskut, palkkoihin liittyvien lisämaksujen yms. erien maksulomakkeet taloussihteereille. Pääsääntöisesti näitä ei enää ole. Vuoden viimeiseen palkanmaksuun liittyvät matkalaskut ja tunti-ilmoitukset toimitettava palkanlaskentaan. Kaikki vuoden 2013 palkkiolaskut, lisätyö- ja kokouspalkkiot. Repotronic -järjestelmään on tallennettava loppuvuoden työtunnit työsuunnitelman mukaisesti ennakoituna ja lähetettävä tiedot esimiehille hyväksymiskiertoon jälkeen ei AMK:n tunti-ilmoituksia enää kirjata kuntayhtymään, eikä niitä voi enää tilikaudelle 2013 osoittaa. Pe Viimeiset esimiesten Repotronic -työaikojen hyväksynnät.

9 Sivu 8 Ma Ma Vuoden viimeinen Repotronic- työaikojen palkkojen siirtoajo ja käsin siirrot kustannuspaikoille. Vuoden viimeinen palkanmaksujen ym. erien ajo kirjanpitoon ja maksatukseen. Vuoden viimeinen palkanmaksu ja matkalaskujen maksu. Ma Osto- ja myyntireskontra suljetaan klo Tähän mennessä on tehtävä viimeiset myyntilaskut vuodelle Kaikki vuodelle 2013 kuuluvat ostolaskut tulee olla tarkastettuna, hyväksyttynä ja kirjanpitoon siirrettynä tähän päivään mennessä. Erityistä huomiota kiinnitettävä kerran vuodessa tapahtuviin osto/myyntilaskuihin ja yhteistoiminnassa esim. kuntien kanssa hoidettavien asioiden/veloitusten/suoritusten jakoon. Pe Viimeiset oikaisu/tarkistus/muistiokirjaukset tilikaudelle Vuodelle 2013 tarkoitettujen tulojen (Oph:n kehittämisavustuksen yms.) jaksottamisesta tulee laatia tosite tilinpäätökseen mennessä. Näitä on ainakin joissakin projekteissa ja muissa vastaavissa useammalle vuodelle tarkoitetuissa määrärahapäätöksissä. Hankkeiden/projektien maksatushakemusten tiedot tallennettavaksi kirjanpitoon. Ti Tilinpäätösehdotus valmis yhtymähallitukselle esitettäväksi. (Yhtymähallitus ) Tilinpäätöksessä huomioitavaa Pääkirja tai FPM tulee tarkistaa kustannuspaikoittain siten, että kustannuspaikan tulot ja menot ovat oikeassa suhteessa. Kustannuspaikka, jossa tulojen ja menojen suhde on poikkeuksellisen suuri, vaatii erityisen perehtymisen. Myös IP:n omaa arkistoa ja monitoria voi käyttää hyväksi tarkistuksessa. Liian vähäiset menot voivat johtua siitä, että menoja on kirjattu väärälle kustannuspaikalle tai että tarvittavia kustannusten jakoja ei ole tehty. Tarvittavat oikaisukirjaukset on tehtävä välittömästi. Kirjanpidon luotettavuuden mittarina pidetään oikeita kirjauksia oikeille tileille ja oikeille kustannuspaikoille. Lapin amk Oy:llle siirtyneillä henkilöillä säilyy tarvittavat oikeudet Lappian järjestelmiin tilinpäätöksen ja siirtymävaiheen toimien loppuun saattamiseksi. Oikeuksia hallinnoi IT- Lappia.

10 Sivu 9 Yhtymähallitus hyväksyy tilinpäätösaikataulun Esitys hyväksyttiin.

11 Sivu Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto D/20/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Kuntayhtymän tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Ylätasoilla ne jakaantuvat vaikuttavuuden, toiminnan ja palvelujen, uudistumisen sekä voimavarojen ja talouden tavoitteisiin, joiden tavoitteiden saavuttaminen käytettävissä olevilla määrärahoilla on nähtävä talousarvion toimeenpanona. Toimeenpano edellyttää määräraha seurannan kanssa rinnan seurattavaksi myös rahalla aikaansaatuja tuloksia. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat toimeenpanon toteutuksesta. ESITYSLISTAN LIITE 4, YHTYMÄPALVELUT KÄYTTÖTALOUS JA KIINTEISTÖINVESTOINNIT ESITYSLISTAN LIITE 5, AMMATTIOPISTO KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA ESITYSLISTAN LIITE 6, AMMATTIOPISTO KALUSTOINVESTOINNIT Yhtymähallitus päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Investointeja ei toteuteta, ellei talousarviovuoden toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita saavuteta tai muuttuneesta tilanteesta johtuen investoinnille ei enää ole perusteita. Yhtymäpalveluiden ja ammattiopiston tulosyksiköiden johtajat ovat tilivelvollisia yhtymähallitukseen nähden tavoitteiden toteutumisen osalta. Esitys hyväksyttiin.

12 Sivu Talousarvion toimeenpano-ohjeet D/21/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano-ohjeissa ohjeistetaan talousarvion sitovuutta, taloudellisuutta, toteutumien seurantaa, investointeja, materiaali- ja palveluhankintoja, ostolaskujen ja menotositteiden käsittelyä, projekteja ja hankkeita, tavaroiden ja palvelujen myyntiä ja myyntilaskutusta, tilipitoa ohjaavia tietoja, henkilöstö- ja palvelussuhdeasioita ja matkustamista. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus tarkoittaa kuntalain mukaan sitä, ettei talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja saa käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen, eikä myöskään enempää kuin tarkoitukseen on osoitettu. Kuntayhtymässä noudatetaan kuitenkin ns. nettobudjetointia, joka sallii menojen ylittämisen, mikäli myös vastaavia tuloja syntyy arvioitua enemmän. Erityisesti projekti- ja hanketoiminnan kannalta tämä on välttämätöntä, jotta uusia projekteja voidaan käynnistää myös talousarviovuoden aikana itse talousarvion hyväksymisen jälkeen. Kuntayhtymän talousarviossa on määritelty talousarvion määrärahojen sitovuustasot suhteessa kuntayhtymän valtuustoon ja hallitukseen. Yhtymävaltuuston nähden sitova on kuntayhtymän vuosikate ja investoinnit yhteensä. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalouden sitovuustasoina on tulos. Taloudellisuus Kaikessa toiminnassa on huomioitava taloudellisuus ja toimittava kuntayhtymän kokonaistaloudellisuus huomioiden. Toteutumien seuranta Talousarvion ja käyttösuunnitelmien toteutumista on seurattava vähintään kuukausitasolla. Mikäli tilivuoden kuluessa joudutaan toteamaan, että tavoitteita ei saavuteta, tulee talousarvion muutosesitys valmistella yhtymähallitukselle siten, että muutokset voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa talousarviovuoden aikana. Toteutumisen seurannasta ja mahdollisesta talousarvion muutosesityksestä vastaavat tulosalueen osalta tulosalueen johtaja sekä tulosyksikön osalta tulosyksikön johtaja. Investoinnit Investointeihin liittyvissä päätöksissä on noudatettava kuntayhtymän investointien toteuttamisesta annettua ohjetta, lakia julkisista hankinnoista ja kuntayhtymän hankintaohjetta. Materiaali- ja palveluhankinnat Hankinnat tulee toteuttaa kilpailutetuilta toimittajilta ja sopimustoimittajilta. Hankinnoissa tulee noudattaa yhtymän hankintaohjetta ja lakia julkisista hankinnoista. Hankinnat tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Ostolaskujen ja menotositteiden käsittely

13 Sivu 12 Ostolaskut ja menotositteet (verkkolaskut ja skannatut tositteet), lukuun ottamatta kassatositteita, käsitellään sähköisessä ostolaskujen käsittelyohjelmassa ja toimitetaan sähköisinä asia-tarkastajalle ja hyväksyjälle. Asiatarkastuksessa tarkistetaan, että ostolaskun perusteena oleva tavara tai palvelu on saatu ja että hinta on sopimuksen mukainen sekä suoritetaan numero-tarkastus. Asiatarkastuksessa tehdään myös laskun tiliöinti. Tiliöinnissä erityistä huomiota tulee kiinnittää alv-koodin valintaan. Hyväksyjän tulee soveltaa esimiehille yhtymähallituksessa vahvistettuja euromääräisiä valtuuksia. Projektit ja hankkeet Projektien hallinnoinnissa ja talousasioissa tulee noudattaa kuntayhtymän projektinhallinnasta annettuja ohjeita sekä rahoittajan antamia ohjeita. Maksatushakemukset on laadittava projektisuunnitelmassa esitetyin tai rahoittajan ilmoittamien määräaikojen mukaisesti ja toimitetusta maksatushakemuksesta on aina toimitettava jäljennös tulosalueen talousvastaavalle projektien taloustilanteen seurantaa varten. Maksatushakemuksen oikea-aikaisesta ja ohjeen mukaisesta toimittamisesta vastaa projektipäällikkö. Projektin asettamispäätöksen tekee ammattiopiston osalta rehtori ja kuntayhtymän osalta kuntayhtymän johtaja. Tavaroiden ja palvelujen myynti ja myyntilaskutus Opiskelijatyönä tai työtoimintana/maksullisena palvelutoimintana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen myynti on pääsääntöisesti käteis- tai luottokorttikauppaa, joka edellyttää maksusuoritusta ennen tavaran tai palvelun luovutusta. Mikäli joidenkin huomattavaa taloudellista merkitystä omaavien toimitusten osalta asiakkaan kanssa sovitaan työn valmistumisen tai työn etenemisen mukaisesta maksupostijärjestelystä, tulee tällaisen järjestelyn perustua kirjallisiin toimitus-/urakkasopimuksiin, jotka hyväksyy kuntayhtymän johtaja tai ammattiopiston rehtori. Tulosyksikön on huolehdittava sopimuspohjaisten asiakastöiden laskutuksesta välittömästi, kun se tehdyn sopimuksen mukaan on mahdollista. Laskutuksessa on noudatettava kuntayhtymän laskutusohjetta. Tilipitoa ohjaavat tiedot Tilikartta, kustannuspaikkaluettelo, tunnistekartta sekä alv-koodit löytyvät intrasta sekä sähköisestä laskunkäsittelyohjelmasta. Henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat Viran- ja toimenhaltijoiden toimivalta on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston johtosäännöissä ja toimintaohjeissa/säännöissä. Kuntayhtymän henkilöstöasioita valmistelee henkilöstöjohtaja ja käsittelee henkilöstötoimikunta. Henkilöstön rekrytointi tapahtuu kuntayhtymän hallintosäännössä määritellyn toimivallan puitteissa. Henkilöstöasioissa konsultoidaan kuntayhtymän henkilöstöjohtajaa ennen päätöksien tekemistä. Matkustaminen

14 Sivu 13 Virka- ja virantoimitusmatkoja koskien noudatetaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen matkustamista koskevaa ohjeistusta ja kuntayhtymän matkaohjetta. Matkustavan viran- tai toimenhaltijan näkökulmasta on tärkeää, että matkasta on tehty matkasuunnitelma/matkamääräys. Matkasuunnitelma tehdään matkanhallintaohjelmaan ja toimitetaan sähköisesti esimiehen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän matkaohjeen mukaan paljon matkustaville voi hallitus myöntää kotimaan matkoja koskevan matkamääräyksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Yleistä Ohjeen vastainen toiminta tulkitaan kunnallisen viranhaltijalain tai työsopimuslain tarkoittamaksi virkaan/työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden rikkomiseksi tai laiminlyönniksi. Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Esitys hyväksyttiin.

15 Sivu Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna 2014 D/23/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Asiakohdan taulukot toimivat hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä, laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana sekä hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti ja hyväksyy esittelyn laskujen ja muiden tositteiden käsittelyn periaatteista. Eräissä julkis- ja yksityisoikeudellisissa asiakirjoissa vaaditaan päätös, jossa todetaan hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyys. Toteava päätös nimenkirjoitusoikeuksista tehdään kalenterivuosittain tai tehtävää hoitavien vaihtuessa. Yhtymähallitus päättää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjistä talousarviovuosittain ja hankintarajoista tarvittaessa. Seuraava luettelo toimii: hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä (tarjouspyynnöt ja päätökset) laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana (huom! taulukon alla määritellyt poikkeukset) hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena Taulukon alla on ilmaistu määritellyt poikkeukset.

16 Sivu 15 Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) Y H T Y M Ä P A L V E L U T: Kuntayhtymän johto Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja varalla Jussi Leponiemi Rehtori Hallintopalvelut Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja yhtymäpalvelujen tulosyksikön hanketoiminta Talouspalvelut Juha Kallo Talousjohtaja vakuutukset, rahoitustoimen kustannukset sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin kohdistuvat laskut Henkilöstöpalvelut Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja IT -palvelut Markku Koivumaa Tietohallintojohtaja Kiinteistö- ja asuntolapalvelut Juha Kallo Talousjohtaja rakennusten huolto Jorma Aapajärvi Toimistoinsinööri energiakustannukset Tomi Saapunki Talotekniikkainsinööri Urakoiden vastaavat työnjohtajat /J.Kallon valtuutus/sopimus Palvelut Juha Kallo Talousjohtaja ravintolat Tornio Hannele Karlsson Ravintolapäällikkö ravintolat Kemi-Keminmaa Anne Hast Ravintolapäällikkö ravintolat Kemi-Keminmaa Marja-Leena Puittinen Ravintolapäällikkö Kuntayhtymän luottamusmieshallinto Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja Rakennusinvestoinnit Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Ammattiopiston rehtori Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän johtaja Erkki Keinänen Hallituksen puheenjohtaja

17 Sivu 16 Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) A M M A T T I O P I S T O: Ammattiopisto Lappian johto Jussi Leponiemi Rehtori Ao varalla Pentti Heikkilä Opintojohtaja Yhteiset palvelut Pentti Heikkilä Opintojohtaja Opiskelijoiden sosiaaliset asiat, opintotoimisto, kansainvälinen toiminta, yhteisten opintojen tarvikkeet tms. välineet Aikuiskoulutus Anni Miettunen Aikouskoulutusjohtaja Oppisopimuspalvelut Teppo Frant Oppisopimuspäällikkö Oppisopimuspalvelut Katja Jaako-Körkkö Oppisopimussuunnittelija Kemi-Keminmaan toimipaikka Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Tekniikan ala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Rakennus, aikuiset (Sammonkatu) Martti Mylly Kouluttaja Auto- ja kuljetusala, aikuiskoulutus ja opso Hannu Ohenoja Kouluttaja Turva-ala, nuoret ja aikuiskoulutus Jani Harju Tuntiopettaja Palveluala Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Sanna Laihinen Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuriala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Hyvinvointiala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Nuorten koulutus Leena Hanni Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Tuulikki Haarakoski Aikuiskoulutuspäällikkö Tornion toimipaikka Antti Päivärinta Toimipaikkapäällikkö Tekniikan ala Antti Päivärinta Toimipaikkapäällikkö Kaivos-sähköosasto Ilkka Pukema Tiimivastaava Metalli, aikuiset Jouko Jussila Kouluttaja Rakennusosasto, nuoret Kari Höynälä Tiimivastaava Palveluala Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Sanna Laihinen Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuriala Markku Niva Koulutusjohtaja Musiikki Jussi Leipälä Koulutuspäällikkö Viestintä ja kuvataide, vaatetus Mika Leinonen Koulutuspäällikkö Jokivarsi Kyllikki Kurki Toimipaikkapäällikkö Luontoala Jarmo Saariniemi Toimipaikkapäällikkö

18 Sivu 17 Rahoitustoimen kustannusten ja muiden pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvien laskujen hyväksymisoikeus on henkilöstöjohtajalla, talousjohtajalla ja kuntayhtymän johtajalla ilman taulukossa mainittua rajaa omalla vastuualueellaan. Talousjohtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus vahvistetun talousarvion määrärahojen mukaisesti kiinteistövastuualueellaan. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus ja toimeenpanna hankintapäätös hallituksen päätösvaltaan kuuluviin hankintoihin. Hankinnoissa noudatetaan kuntayhtymän hankintaohjetta sitä täydentävine ohjeineen sekä talousarvio-ohjeita ja sen täytäntöönpano-ohjeita. Hankinnat tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Edellä luetellut hyväksymisoikeudet ovat voimassa myös henkilön vuosiloman ajan. Laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet päättyvät virka-/toimivapauden ajaksi tai palvelussuhteen päättyessä tai tehtävien muuttuessa. Itse vastaanotettujen suoritteiden ja muiden itseä koskevien tositteiden hyväksynnän suorittaa henkilön lähin esimies. Organisaatiossa korkeammalla olevalla henkilöllä on aina hyväksymisoikeus alaistensa tositteisiin. Kuntayhtymän johtajan ja rehtorin ollessa estyneenä allekirjoittamasta ja asian ollessa kiireellinen sijaisena toimii valtuuston tai hallituksen päättämä varahenkilö. Kuntayhtymän johtaja ja rehtori voivat tarvittaessa muuttaa päätöksellään hyväksyjiä asioiden järkevän hoitamisen kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla talousarviovuotena. Delegoinnista tehdään hallintopäätös, joka annetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle. Esimiehet tekevät päätöksen laskujen asiatarkastajista ja varahenkilöistä (IP-asiatarkastus). Asiatarkastajat tiliöivät tositteet ja kirjaavat vastaanottomerkinnät. Hyväksynnän edellytyksenä on tiliöity tosite. Yhtymähallitus päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

19 Sivu Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta D/591/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon sisältyy ammatilliseen koulutukseen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. Yhtymähallitukselle esitetään, että se keskustelee toimenpiteistä ja merkitsee tiedoksi hallituksen päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon sisältyy ammatilliseen koulutukseen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. Ohjelma julkistettiin perjantaina ja sen aineisto löytyy linkistä: Muutossuunnitelmat koskevat seuraavia aiheita: Nuorisotakuu Oppivelvollisuusikä Ammatillisen koulutuksen tarjonta Koulutuksen yhteistyön tiivistäminen Hyväksiluku ammatillisissa tutkinnoissa Oppisopimuskoulutus Kotouttamisohjelman toimeenpano Työttömien koulutuksen uudelleensuuntaaminen Työvoiman palvelukeskukset Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi Hankintalain kokonaisuudistus Kuntien velvoitteiden ja palveluiden tuottamista ohjaavien normien purkamisen merkittävästi vaikuttavia toimenpiteitä toista astetta koskien: Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen -195 M : Toteutetaan koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen siten, että rahoitus perustuu ensisijaisesti suorituksiin (esim. tutkinnot, osatutkinnot, osaamispisteet) ja tuloksiin, ei opiskeluaikaan. Tiivistetään 2. asteen koulutuksen järjestäjäverkkoa siten, että vahvojen lukio- ja ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) järjestäjien toimintaedellytyksiä

20 Sivu 19 parannetaan ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen saavutettavuus voidaan turvata. Toisen asteen koulutuksessa keskitytään tutkintojen rahoitukseen ja luovutaan muun koulutuksen julkisesta rahoituksesta -65 M : Keskitytään jatkossa tutkintojen osien ja tutkintojen järjestämiseen ja luovutaan muun koulutuksen julkisesta rahoituksesta: lukiokoulutuksen aineopinnoista ja ammatillisen lisäkoulutuksen (oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen) osatutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. ESITYSLISTAN LIITE 7, AMKEN TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 9/2013 Yhtymähallitus keskustelee toimenpiteistä ja merkitsee tiedoksi hallituksen päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Esitys hyväksyttiin.

21 Sivu Sopimus liiketoiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle D/197/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (Lappia) ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä luovuttajina (RKK) sekä Lapin ammattikorkeakoulu Oy (Lapin AMK Oy) luovutuksensaajana allekirjoittavat sopimuksen liiketoiminnan luovuttamisesta. Sopimuksessa RKK luopuu Rovaniemen ammattikorkeakoulun ylläpitämisestä ja Lappia luopuu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ylläpitämisestä. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy sopimusluonnoksen liiketoiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimukseen voidaan tehdä vielä teknisiä muutoksia. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (Lappia) ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä luovuttajina (RKK) sekä Lapin ammattikorkeakoulu Oy (Lapin AMK Oy) luovutuksensaajana allekirjoittavat sopimuksen liiketoiminnan luovuttamisesta. Osapuolet sopivat, että RKK luopuu Rovaniemen ammattikorkeakoulun ylläpitämisestä ja Lappia luopuu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ylläpitämisestä. Lapin AMK Oy toteuttaa valtioneuvoston myöntämän toimiluvan mukaista ammattikorkeakoulutoimintaa alkaen. Sopimuksen tarkoituksena on sopia määriteltävien omaisuuserien luovuttamisesta sekä yksilöidä siirtyvään toimintaan luovutuspäivänä kuuluvat varat sekä oikeudet ja velvoitteet. Luovuttamisen osalta noudatetaan Lapin AMK Oy:n osakassopimuksessa sovittuja periaatteita ja menettelytapoja, jotka koskevat pääomittamiseen kytkeytyviä kiinteistöjä, ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvää kalustoa, muuta irtaimistoa ja rahavaroja sekä muita aineettomia oikeuksia. Pääomittamiseen liittyvistä kiinteistösiirroista velkoineen ja muista apporttisiirroista laaditaan erilliset sopimukset osakassopimuksen osapuolten kesken. Sopimus liiketoiminnan luovuttamisesta allekirjoitetaan Rovaniemellä Myös yhtymähallituksen kokouksissa (asiakohta 48) ja (asiakohta 202) on käsitelty ammattikorkeakoulujen yhdistymiseen liittyvää asiaa. ESITYSLISTAN LIITE 8, SOPIMUS LIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA, LUONNOS ESITYSLISTAN LIITE 9, HENKILÖSTÖN SIIRTOSUUNNITELMA ESITYSLISTAN LIITE 10, SIIRTYVÄT JULKISEN ULKOISEN RAHOITTAJAN HANKKEET, NIIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SEKÄ NIIDEN SIIRTÄMISEN MENETTELYTAVAT ESITYSLISTAN LIITE 11, LUETTELO SIIRTYVISTÄ REKISTERÖIDYISTÄ TAVARAMERKEISTÄ ESITYSLISTAN LIITE 12, LUETTELO SIIRTYVISTÄ OHJELMISTOJEN JA JÄRJESTELMIEN LISENSSEISTÄ JA KÄYTTÖOIKEUKSISTA ESITYSLISTAN LIITE 13, HANKKEIDEN KOKONAISTILANTEEN KOONTITAULUKKO

22 Sivu 21 Puheenjohtajan esitys Ammattiopisto Lappia ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ovat listanneet yhteiskäyttöiset koneet ja laitteet ESITYSLISTAN LIITE 14, AMMATTIOPISTON JA AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISKÄYTTÖISET KONEET JA LAITTEET Yhtymähallitus hyväksyy sopimusluonnoksen liiketoiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimukseen voidaan tehdä vielä teknisiä muutoksia. Esitys hyväksyttiin.

23 Sivu Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi D/571/ /2013 Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi & talous- ja hallintosihteeri Tiina Pelimanni TULOKSELLISUUSTAULUKOT Vuosi Vaikuttavuusmittari (90 %) Opettajien kelpoisuusmittari (muodoll. kelpoisten opettajien osuus) (7 %) Ammattiopisto Lappia Hlöstön kehitt. mittari (osuus hlöstömenoista) (3 %) Tulosindeksi Rahoitusosuus Myönnetty Netto Tuloksellisuusrahoitus ,3-0,3 0, ,9 0,2 0, ,6 0,2 0, ,7 0,3 0, Ao Lappia Läpäissyt, työllinen Läpäissyt, jatkoopisk. Läpäissyt, ei-työll., ei jatko- opisk. Ei- läpäissyt, työllinen tai opisk. Keskeytt., ei-työll., eikä opisk. Vaikutt.- mittari, painotetut pisteet yhteensä Standar. vaik. mittari ,7-0,2 1 1,4 0,6-24,3-0, ,6 0 2,2 2,4 1,1-47,3-0,879 Kehitys heikkenee kohentuu kohentuu heikkenee heikkenee ,4-0,7 5,9-0,1 0,3-40,3-0,584 Kehitys kohentuu heikkenee kohentuu kohentuu kohentuu ,16-1,84 6,93-0, ,81 Kehitys kohentuu heikkenee kohentuu kohentuu kohentuu - Lappian vuodelle 2014 saama Opetushallituksen rahoituksen tuloksellisuusosan tulosindeksi on 939, mikä merkitsee, että Lappian tuloksellisuusrahoituksen rahoitusosuuden ollessa euroa ja tuloksellisuusrahoituksen kokonaismäärän ollessa euroa, Lappian nettomaksu on euroa. Tuloksellisuuden mittareiden osalta opettajien kelpoisuus (painoarvo 7 %) on positiivinen 0,3, Henkilöstön kehittämisen mittari (osuus henkilöstömenoista, painoarvo 3 %) on positiivinen 0,3 ja vaikuttavuusmittarin (läpäisy ja työllistyminen sekä jatkosijoittuminen, painoarvo 90 %) on negatiivinen 0,7. Vaikuttavuusmittarin heikkoa menestymistä selittää erityisesti heikko työllistyminen valmistumisen jälkeen otantavuonna, mutta myös osin heikko läpäisy. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysin. Esitys hyväksyttiin.

24 Sivu 23 Hannele Keränen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo

25 Sivu Ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma D/572/ /2013 Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Ammatillisen koulutuksen alueellisen kehittämissuunnitelman tavoitteena on auttaa koulutuksen järjestäjiä sitomaan valtakunnalliset tavoitteet vahvemmin yhteen paikallisista tarpeista nousevien kehittämiskohteiden kanssa yhteistyössä työelämän ja paikallis- ja alue-hallinnon kanssa. Lappia on mukana työstämässä Lapin maakunnan ammatillisen koulutuksen alueellista kehittämissuunnitelmaa muiden paikallisten koulutuksenjärjestäjien kanssa yhteistyössä. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelman. Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen alueellisen kehittämissuunnitelman tavoitteena on auttaa koulutuksen järjestäjiä sitomaan valtakunnalliset tavoitteet vahvemmin yhteen paikallisista tarpeista nousevien kehittämiskohteiden kanssa yhteistyössä työelämän ja paikallis- ja alue-hallinnon kanssa. Tavoitteena on myös lisätä koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia vaikuttaa kansalliseen koulutuspolitiikkaan paikallisten tarpeiden huomioon ottamiseksi. Ammattikoulutuksessa korostuu koulutuksenjärjestäjien alueellinen ja alakohtainen yhteistyö sekä koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointitiedon käyttö suunnittelussa ja päätöksen-teossa. Suunnitelmalla ohjataan yhteisiä tavoitteita ja koulutuksen järjestäjä tarkastelee toimintaansa neljän näkökulman; johtamisen, opiskelijoiden oppimisen, opetushenkilöstön osaamisen ja kestävän hyvinvoinnin kautta. Lappia on mukana työstämässä Lapin maakunnan ammatillisen koulutuksen alueellista kehittämissuunnitelmaa muiden paikallisten koulutuksenjärjestäjien kanssa yhteistyössä. Työn määräaika on tammikuussa Erityisinä painopisteinä suunnitelman valmistelutyössä ovat alueellisen tarkastelun pohjalta nousseet tavoitteet ja niiden linkittäminen maakunnalliseen koulutuspolitiikkaan. Tavoitteena on myös sopia alueellisista kehittämistarpeista Lapin maakunnassa sekä pyrkiä löytämään alueellisia ratkaisuja ammatillisen koulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden jalkauttamiseksi. Ammattiopiston rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelman valmistelun. Esitys hyväksyttiin. Hilkka Halonen poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo

26 Sivu Pankkitilien käyttöoikeudet D/348/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle esitetään, että se myöntää tilinkäyttöoikeudet kuntayhtymän johtaja Liljalle, ammattiopiston rehtori Leponiemelle, talousjohtaja Kallolle sekä taloussihteeri Kantolaiselle. Kuntayhtymällä on alla olevan taulukon mukaiset pankkitilit: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian pankkitilit Nordea FI Nordea käyttötili FI Kemin kauppaoppil Stipendirahasto Osuuspankki FI Tornion Osuuspankki käyttötili FI Kemin Osuuspankki käyttötili FI Olavi Vailahden muistorahasto Sampo FI Sampo käyttötili FI Laila Ponkalan muistorahasto Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus päättää, että tilinkäyttöoikeudet myönnetään seuraaville henkilöille: - kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja - ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi - talousjohtaja Juha Kallo - taloussihteeri Virpi Kantolainen Yhtymähallitus päättää lisäksi, että tilinkäyttövälineiden käytöstä päättää kuntayhtymän johtaja. Esitys hyväksyttiin.

27 Sivu Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus D/32/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Kuntayhtymän matkaohjeessa on paljon matkustaville viran- ja toimenhaltijoille mahdollistettu kotimaan virkamatkoja varten kalenterivuodeksi kerrallaan annettava matkamääräys, josta päättää hallitus. Matkaohjeen mukaan myös oman auton käyttöön virkamatkoille on oltava matkamääräyksessä annettu lupa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virka-matkamääräyksen ja oman auton käyttöluvan vuodeksi 2014 kuntayhtymän johtajalle sekä esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Kuntayhtymän matkaohjeessa on paljon matkustaville viran- ja toimenhaltijoille mahdollistettu kotimaan virkamatkoja varten kalenterivuodeksi kerrallaan annettava matkamääräys, josta päättää hallitus. Matkaohjeen mukaan myös oman auton käyttöön virkamatkoille on oltava matkamääräyksessä annettu lupa. Matkaohjeen mukaisesti kotimaan matkat kattava matkamääräys ja oman auton käyttöoikeus esitetään: yhtymäpalvelujen osalta: talousjohtajalle, henkilöstöjohtajalle ja tietohallintojohtajalle ammattiopiston osalta: ammattiopiston rehtorille ja aikuiskoulutusjohtajalle Yhtymähallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöoikeuden vuodeksi 2014 esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöluvan vuodeksi 2014 kuntayhtymän johtajalle. Esitys hyväksyttiin.

28 Sivu Vastaus Tornion Elävä kaupunkikeskusta ry:n esitykseen D/457/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Asian selvittämiseksi on käyty neuvotteluja, joita jatketaan edelleen. Yhtymähallitukselle esitetään, että se valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan Tornion kaupungin ja Tekk ry:n kanssa jatkotoimenpiteistä. Yhtymähallitus , asiakohta 145: Lappian saatavan maksuaika Jaloterässtudio on rakentanut Tornion elävä kaupunkikeskusta ry:lle (TEK ry) Joppari-kaupunkijunan. Junan ja lähinnä sen kahden vaunun rakentamisesta Lappialle on syntynyt n alv 23 % saatava, joka on erääntynyt Yhdistyksen edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näyttää, että yhdistys ei kykene maksamaan saatavaa kertasuorituksena. Yhdistyksen hallitus selvittää mahdollisuuksiaan saada maksu suoritettua ulkopuolisella lainalla. Yhdistys on myös ehdottanut, että se suorittaisi erääntyneen Lappian saatavan maksun 5 10 vuoden maksuajalla. Yhtymähallitus myöntää kuntayhtymän johtajalle valtuudet neuvotella ja myöntää tarvittaessa Tornion elävä kaupunkikeskusta ry:lle 5 10 vuoden maksuaika kuntayhtymän saatavan suoritukseen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus , asiakohta 169: Tornion Elävä Kaupunkikeskusta ry (TEKK) on lähettänyt Koulutuskuntayhtymä Lappian hallitukselle kirjeen liittyen kaupunkijuna Jopparin maksujärjestelyihin. TEKK toivoo, että tehtyä sopimusta ja maksusuunnitelmaa voitaisiin muuttaa siten, että kaupunkijuna pysyy osana Tornion kaupunkikuvaa jatkossakin. YH : ESITYSLISTAN LIITE 9, YHTEISTYÖSOPIMUS: KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA JA TORNION ELÄVÄ KAUPUNKIKESKUSTA RY YH : ESITYSLISTAN LIITE 10, TORNION ELÄVÄ KAUPUNKIKESKUSTA RY:N KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN HALLITUKSELLE Asiakohta valmistellaan yhtymähallituksen kokoukseen, koska TEKK:n kirje on saapunut koulutuskuntayhtymälle vasta

29 Sivu 28 Yhtymähallitus päättää siirtää maksusuunnitelman lokakuun lopun maksuerän eräpäivälle Muilta osin asia jätetään jatkovalmisteluun. Esitys hyväksyttiin. Asian selvittämiseksi on käyty neuvotteluja, mutta vastausta ei ehditä saamaan määräajassa. Neuvotteluja jatketaan edelleen. Yhtymähallitus on siirtänyt lokakuun erän maksuaikaa kokouksessaan päätöksen 169 mukaisesti saakka, jonka jälkeen yhteistyösopimus päättyy, mikäli maksua ei ole tähän mennessä suoritettu. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan Tornion kaupungin ja Tekk ry:n kanssa jatkotoimenpiteistä. Esitys hyväksyttiin.

30 Sivu Korvausvaatimus, Tapio Laine D/5/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Tapio Laine on lähettänyt yhtymähallitukselle korvausvaatimuksen (4 332 ) ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista. Lappia ei aikanaan ole pyynnöstä huolimatta saanut kohtuullisessa ajassa Laineelta korvauskulukuitteja. Lisäksi vaatimus kilpailu-uran keskeytyksestä aiheutuvasta menetyksestä on kyseenalainen, koska voitetun rahasumman määrään vaikuttavat monet tekijät. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei ole korvausvelvollinen Tapio Laineen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista, koska korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvauskulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Yhtymähallitus , asiakohta 68: Tapio Laine on lähettänyt yhtymähallitukselle kirjeen, joka liittyy hänen aikaisempaan Lappialle lähettämäänsä korvausvaatimukseen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista. Laine uudistaa korvausvaatimuksensa yhteensä 4 332, joka koostuu hoitokustannuksista (1 332 ) sekä menetetystä kilpailutulosta (3 000 ). Laineen mukaan Louen oppilaitoksen tallissa käytettiin vuosina kuivikkeena huonolaatuista turvetta, joka olisi johtanut siihen, että tallissa aiheutui vuokrakarsinassa olleelle Laineen hevoselle huoneilmasta olevista turpeen pienhiukkasista hengitystieongelmia. Lisäksi hevosen kilpailu-uraan oli tullut keskeytys hengitystiesairauden vuoksi. Turpeen toimittajan Vapo Oy:n kirjeen mukaan kuiviketurpeen laatua on vaikea enää jälkikäteen selvittää. Sama koskee myös tallin olosuhteita sekä sitä, ovatko jotkin muut tekijät kuin kuivikkeen pölyäminen mahdollisesti vaikuttaneet Laineen hevosen hengitystieongelmien syntymiseen. Koulutuskuntayhtymä Lappia toteaa kirjeessään , että Laine ei ole pyynnöstä huolimatta toimittanut kohtuullisessa ajassa korvauskulukuitteja. Lisäksi vaatimus kilpailuuran keskeytyksestä aiheutuvasta menetyksestä on kyseenalainen, sillä ravihevosilla vuosittain juostujen starttien ja voitetun rahasumman määrään vaikuttavat useat eri tekijät, joten ei voida osoittaa, että vuonna 2008 ansaittu rahamäärä olisi automaattisesti vastannut vuoden 2007 tuloja. Näin ollen Lappia ei katso olevansa asiassa korvausvelvollinen. YH : ESITYSLISTAN LIITE 9, TAPIO LAINEEN KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIALLE YH : ESITYSLISTAN LIITE 10, VAPO OY:N KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIALLE YH : ESITYSLISTAN LIITE 11, KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN KIRJE TAPIO LAINEELLE YH : ESITYSLISTAN LIITE 12, TAPIO LAINEEN KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN YHTYMÄ-HALLITUKSELLE

31 Sivu 30 Yhtymähallitus päättää, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei ole korvausvelvollinen Tapio Laineen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista, koska korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvauskulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Yhtymähallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Asiaa on selvitelty uudelleen, mutta edelleen on tultu samaan lopputulokseen. Korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ei ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvaus-kulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Näin olleen korvausvelvollisuutta ei enää ole. Yhtymähallitus päättää, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei ole korvausvelvollinen Tapio Laineen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista, koska korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvauskulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus päättää, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei ole korvausvelvollinen Tapio Laineen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista, koska korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvauskulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Yhtymähallitus päättää korvata Tapio Laineelle hevosen hoidosta aiheutuneet lääkekulut 372 hyvityksenä aiheutuneesta harmista. Muutosesitys hyväksyttiin.

32 Sivu Kuntayhtymän autoihin liittyvät prosessit 493/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Tarkastuslautakunta on pyytänyt selvitystä kuntayhtymän autoihin liittyvistä prosesseista. Kuntayhtymän autoja käyttää sekä henkilökunta että opiskelijat. Autot huolletaan yleensä oppilastyönä Keminmaan toimipisteen auto-osastolla. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi kuntayhtymän autoihin liittyvät prosessit ja toimittaa ne edelleen tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan pyytänyt selvittämään kuntayhtymän autoihin liittyviä prosesseja (kuka vastaa, missä säilytetään, kuka käyttää, huoltaa, miten ohjeistettu jne.). Liitteissä on eri yksiköiden tarkempia selvityksiä autoihin liittyvistä prosesseista. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuntayhtymän autoja käyttää sekä henkilökunta että opiskelijat ja autoja säilytetään sekä autotalleissa että pihoilla. Huoltopaikkana on yleensä Keminmaan toimipisteen auto-osasto, jossa huollot tehdään oppilastyönä. Autojen huoltotarpeesta huolehtivat joissakin toimipaikoissa autoasioihin koulutetut ammattilaiset, kuten esim. autoteknikko, ja joissakin toimipaikoissa sihteerit tai autosta vastaavat henkilöt. Autojen käytöstä täytetään ajopäiväkirjaa. ESITYSLISTAN LIITE 15, AMMATTIKORKEAKOULUN AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 16, HYVINVOINTIALAN AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 17, JOKIVARREN AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 18, KEMI-KEMINMAAN AUTOT (PAITSI HYVINVOINTIALA) ESITYSLISTAN LIITE 19, KULTTUURIALAN AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 20, TORNION TOIMIPAIKAN AUTOT (PAITSI KULTTUURIALA) ESITYSLISTAN LIITE 21, LUONTOALA ESITYSLISTAN LIITE 22, YHTYMÄPALVELUJEN VOLVO ESITYSLISTAN LIITE 23, IT-OSASTON AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 24, KIINTEISTÖPALVELUJEN AUTOT Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän autoihin liittyvät prosessit ja toimittaa ne edelleen tarkastuslautakunnalle. Esitys hyväksyttiin.

33 Sivu Lappian merkkipäiväohje henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta D/575/ /2013 Henkilöstöjohtaja Aila Näätsaari Tiivistelmä: Lappian merkkipäiväohjeen muistamisten euromääriä on alennettu kiristyvän taloustilanteen takia ja ohje on muokattu uudeksi ohjeeksi nimeltä Menettelytapaohjeet henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy Lappian merkkipäiväohjeen/menettelytapaohjeet henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta. Koulutuskuntayhtymä Lappian merkkipäiväohje on hyväksytty yhtymävaltuustossa ja , jossa sääntö muutettiin ohjeeksi ja yhtymähallituksen päätettäväksi. Henkilöstöjohtaja ja tiedottaja ovat muokanneet merkkipäiväohjetta. Ohjeen uusi nimi on Menettelytapaohjeet henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta. Ohjetta uusittaessa on huomioitu myös Lappian kiristyvä taloustilanne ja muistamiseen liittyviä euromääriä on alennettu. Uudistettu ohje on käsitelty henkilöstötoimikunnassa ja henkilöstötoimikunta on tehnyt omalta osaltaan asiakirjaan tarvittavat muutokset. Menettelytapaohje on voimassa alkaen. ESITYSLISTAN LIITE 25, MENETTELYTAPAOHJE HENKILÖSTÖN JA SIDOSRYHMIEN MUISTAMISESTA Yhtymähallitus hyväksyy Lappian merkkipäiväohjeen Menettelytapaohjeet henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta. Esitys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että asiakirjaan tehdään vielä tekninen korjaus.

34 Sivu D/442/ /2013 Yhteistoimintasopimukseen ehdotetut muutokset koskien sekä yhteistyötoimikuntaa että henkilöstötoimikuntaa Henkilöstöjohtaja Aila Näätsaari Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle esitetään päätettäväksi, että yhteistyötoimikuntaan kuuluu alkaen 12 jäsentä ja varajäsentä, joista puolet edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä. Työnantajaa edustaa kuntayhtymän johtaja, ammattiopiston rehtori, henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö ja kaksi yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus päättää, ketkä kaksi hallituksen edustajaa neljästä jäävät pois yhteistyötoimikunnasta. Henkilöstötoimikunnasta poislähtevän ammattikorkeakoulun henkilöstöedustajan (pääluottamusmies) tilalle valitaan työsuojeluvaltuutettu ja poislähtevän ammattikorkeakoulun työnantajan edustajan (rehtori) tilalle työsuojelupäällikkö. Ammattikorkeakoulun irtautuessa Lappiasta henkilöstöjohtaja on kuntayhtymän johtoryhmän valtuuttamana tehnyt yhteistoimintasopimukseen teknisiä korjauksia mm. poistamalla siitä ammattikorkeakoulua koskevat tekstiosuudet. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on ollut 18 henkilöä, joista puolet työnantajien edustajia ja puolet henkilöstön edustajia. Yhteistoimintasopimus on käsitelty henkilöstötoimikunnan kokouksessa Henkilöstötoimikunta esittää, että yhteistyötoimikuntaan kuuluu alkaen 12 jäsentä ja varajäsentä, joista puolet edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu 2 ammattiopiston opettajaa ja ammattiopiston pääluottamusmies. Muun henkilöstön edustajia on kaksi, joista toinen on heitä edustava pääluottamusmies. Henkilöstön edustajista siirtyy kaikkiaan 4 Lapin amk Oy: hyn ja henkilöstö valitsee tilalle yhden henkilön. Lisäksi yhteistyötoimikuntaan kuuluu henkilöstön edustajana toimiva työsuojeluvaltuutettu. Ammattikorkeakoulun rehtori siirtyy Lapin amk Oy:hyn. Henkilöstötoimikunta esittää, että työnantajaa edustaa kuntayhtymän johtaja, ammattiopiston rehtori, henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö ja kaksi yhtymähallituksen jäsentä. Hallitus päättää, ketkä kaksi hallituksen edustajaa neljästä jäävät pois yhteistyötoimikunnasta. Henkilöstötoimikunnasta poislähtevän ammattikorkeakoulun henkilöstöedustajan (pääluottamusmies) tilalle henkilöstötoimikunta esittää työsuojeluvaltuutettua ja poislähtevän ammattikorkeakoulun työnantajan edustajan (rehtori) tilalle työsuojelupäällikköä. ESITYSLISTAN LIITE 26, YHTEISTOIMINTASOPIMUS Yhtymähallitus päättää, että yhteistyötoimikuntaan kuuluu alkaen 12 jäsentä ja varajäsentä, joista puolet edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä.

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Kokouskutsu 1/2013. Kokouspäivä 1(46)

Kokouskutsu 1/2013. Kokouspäivä 1(46) KOKOUSAIKA: 29.1.2013, klo 10.00 Kokouskutsu 1/2013 Kokouspäivä 1(46) KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. MUISTIO 1.10.2009 LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 1.10.2009 kello 9.30-13.00 Paikka Läsnä, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.12.2014

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.12.2014 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 230 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 231 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 232 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 (2. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 (2. krs) KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 19.2.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 (2. krs) 6 Vuoden

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1 Yhtymähallitus 16.9.2014 1 AIKA Tiistai 16.9.2014 klo 17.00-18.35 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus Kokoustiedot Aika: torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.08. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA Hallituksen vahvistamana voimaan 1.1.2017, päivitetty 16.3.2017 Sisällys 1. TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00

SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00 SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista 16.12.2015 13:00 Osallistujaluettelo... 1 127 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 128 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 3 129 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.00-17.37 KOKOUSPAIKKA Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, auditorio, Yhdystie

Sataedu Ulvila, auditorio, Yhdystie KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 21.11.2014 1 KOKOUSAIKA Torstai 27.11.2014 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, auditorio, Yhdystie 42 Koulutusjohtaja

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 30.4.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 30.4.2014 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 30.4.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.4.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki

KOKOUSAIKA Tiistai klo Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 1.6.2017 1 KOKOUSAIKA Tiistai 6.6.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki 34 Ammatillisen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016 AIKA Torstai 22.9.2016 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö Toimintasäännöllä määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle.

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle. Kokouskutsu 1/2012 Kokouspäivä 1(45) KOKOUSAIKA: 14.02.2012, kello 10:10 14:40, keskeytys 11:20 12:45. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Kankaanpää

Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Kankaanpää KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 16.2.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan aikuiskoulutuskeskus,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Villilän Kartano, Villiläntie 1, Nakkila

Villilän Kartano, Villiläntie 1, Nakkila KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 8.12.2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 15.12.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Villilän Kartano, Villiläntie

Lisätiedot

Kangasniemi Pöytäkirja 8/ (12) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:00-16:54. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone

Kangasniemi Pöytäkirja 8/ (12) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:00-16:54. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Kangasniemi Pöytäkirja 8/2017 1 (12) Aika 07.11.2017, klo 14:00-16:54 Paikka Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Käsitellyt asiat 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/ Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Teuvo Tolvanen. Merja Hietala taloussihteeri 1 10

Muonion kunta Esityslista/ 1/ Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Teuvo Tolvanen. Merja Hietala taloussihteeri 1 10 Muonion kunta Esityslista/ 1/2016 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika klo 16.30 18.15 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Tarja Salo jäsen Teuvo

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.6.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku 21 Kone-

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 27.08.2013

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 27.08.2013 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 27.08.2013 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 130 Yhtymähallituksen kokoonpano... 3 131 Yhtymähallituksen sihteeri... 6 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.2.2017 1 KOKOUSAIKA Tiistai 14.2.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Harjavalta, kokoushuone, 2. krs, Myllykatu 10 7 Rehtori Hannu

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 24.1.2017 1 AIKA Tiistai 24.1.2017 klo 17.00-18.14 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, 1. krs, (Suoratie 1) PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula* Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x)

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula* Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 28.02.2017 Kokousaika Tiistai 28.02.2017 klo 17.00-17.55. Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot