SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 10.12.2013"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja Kokouskutsu... 1 Osallistujat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Edellisen kokouksen pöytäkirja Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä Tiedoksi saatettavat asiakirjat Tilinpäätösaikataulu Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto Talousarvion toimeenpano-ohjeet Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta Sopimus liiketoiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi Ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Pankkitilien käyttöoikeudet Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus Vastaus Tornion Elävä kaupunkikeskusta ry:n esitykseen Korvausvaatimus, Tapio Laine Kuntayhtymän autoihin liittyvät prosessit Lappian merkkipäiväohje henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta Yhteistoimintasopimukseen ehdotetut muutokset koskien sekä yhteistyötoimikuntaa että henkilöstötoimikuntaa AO:n täyttämättä olevat virat, amk:n virat ja toimet, rekrytointikielto Pellon toimipaikkasihteerin irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä Louen toimipaikan vakinaisen päätoimisen tuntiopettajan irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä Viran nro muutos Viran nro muutos Ammattiopisto Lappian rehtorin varahenkilö Oppisopimussuunnittelijan työsopimuksen muuttaminen virkamääräykseksi Irtisanoutumiset LISÄASIA: Yhtymähallituksen kokousten alkamisaika Seuraava kokous Pöytäkirjan tarkastaminen Muutoksenhakuohjeet (yh) Oikaisuohje ja valitusoikeus... 49

2 Kokouskutsu Sivu 1 Yhtymähallitus KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Erkki Keinänen

3 Sivu 2 AIKA: PAIKKA: , klo , lounas Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Juntunen Jouko jäsen, klo saakka Rissanen Marita jäsen, Kannala Teija jäsen, Lipponen Riitta jäsen, Myllykangas Matti varajäsen, Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, Hietanen Markku jäsen Halonen Hilkka jäsen. klo saakka Törmä Markus jäsen Korpikoski Terho varajäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, Kuusijärvi Risto yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, Lilja Virpi kuntayhtymän johtaja, esittelijä Keränen Hannele vs. rehtori, ammattikorkeakoulu, esittelijä, klo saakka Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto, esittelijä Korkala-Harju Merja johdon assistentti, sihteeri Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, asiakohta 223 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan asiakohta 252 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ( , oikaisuvaatimus asiakohta ) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

4 Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston asiakohdassa 11 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin.

5 Sivu Edellisen kokouksen pöytäkirja Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje ). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE 1, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

6 Sivu Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun hallituksen kokous Henkilöstötoimikunnan kokous ESITYSLISTAN LIITE 2, KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 3, HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja toteaa, etteivät päätökset aiheuta yhtymähallituksen toimenpiteitä. Esitys hyväksyttiin. Kuntayhtymän johtajan selonteko ajankohtaisista asioista - koulutuksen uudet ratkaisut

7 Sivu Tiedoksi saatettavat asiakirjat Kuntaliitto - Yleiskirje 20/80/2013, Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina 2014 ja Kuntaliitto ja Teosto ovat tehneet uuden sopimuksen, jossa korvauksen perusteena ovat ansiotasoindeksin kehitys sekä arvioitu musiikin esittämisen volyymi. Kuntatyönantajat - Kirje 13/2013, Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) - Kirje 14/2013, Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES ) - Kirje 15/2013, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

8 Sivu Tilinpäätösaikataulu 2013 D/586/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Ammattikorkeakoulujärjestelyjen ja tilinpäätöskäsittelyjen aikataulun vuoksi kuntayhtymän tilinpäätösaikataulu on aikaisempia vuosia tiiviimpi. Ammattikorkeakoulun eriyttäminen käsitellään tilinpäätöksessä tilikaudelle 2013 ja tilinpäätösehdotus laaditaan yhtymähallitukselle esitettäväksi tiistaiksi Ammattikorkeakoulujärjestelyjen ja tilinpäätöskäsittelyjen aikataulun vuoksi kuntayhtymän tilinpäätösaikataulu on aikaisempia vuosia tiiviimpi. Valmistautuminen Tulosyksiköiden tulee laskuttaa vuodelle 2013 kuuluvat tulot ajoissa, jotta tulot saadaan vuoden 2013 tilinpäätökseen mukaan. Vastaavasti, mikäli on tiedossa, että joltain kumppanilta pitäisi tulla vuodelle 2013 kohdistuva ostolasku, on hyvä muistuttaa vastapuolta toimittamaan lasku ajoissa. Vuoden lopun ostolaskut tulee käsitellä IP:n kierrossa ripeästi, jotta ne ehtivät mukaan vuoden 2013 lukuihin. Ostolaskujen kirjaamisessa vuodelle 2013 on muistettava, että pelkkä laskun päivämäärä vuodelle 2013 ei riitä, vaan itse tavara/palvelu tulee myös vastaanottaa vuoden 2013 puolella. Maksu sinänsä voi tapahtua vuoden 2014 puolella. Ti To Pe Marraskuun ja sitä aiemmat työaikailmoitukset on oltava asiatarkastettuna ja hyväksyttyinä. Loppuvuoden lomat haettuna webtallennuksessa (Lapin Ammattikorkeakoulu OY:n palvelukseen siirtyvät hakevat vuoden 2014 lomat Lamk Oy:n webtallennuksen kautta) Joulukuun (13.12.) palkanmaksuun liittyvä materiaali henkilöstöosastolle. Henkilöstön on toimitettava loput vuoden 2013 paperiset matkalaskut, palkkoihin liittyvien lisämaksujen yms. erien maksulomakkeet taloussihteereille. Pääsääntöisesti näitä ei enää ole. Vuoden viimeiseen palkanmaksuun liittyvät matkalaskut ja tunti-ilmoitukset toimitettava palkanlaskentaan. Kaikki vuoden 2013 palkkiolaskut, lisätyö- ja kokouspalkkiot. Repotronic -järjestelmään on tallennettava loppuvuoden työtunnit työsuunnitelman mukaisesti ennakoituna ja lähetettävä tiedot esimiehille hyväksymiskiertoon jälkeen ei AMK:n tunti-ilmoituksia enää kirjata kuntayhtymään, eikä niitä voi enää tilikaudelle 2013 osoittaa. Pe Viimeiset esimiesten Repotronic -työaikojen hyväksynnät.

9 Sivu 8 Ma Ma Vuoden viimeinen Repotronic- työaikojen palkkojen siirtoajo ja käsin siirrot kustannuspaikoille. Vuoden viimeinen palkanmaksujen ym. erien ajo kirjanpitoon ja maksatukseen. Vuoden viimeinen palkanmaksu ja matkalaskujen maksu. Ma Osto- ja myyntireskontra suljetaan klo Tähän mennessä on tehtävä viimeiset myyntilaskut vuodelle Kaikki vuodelle 2013 kuuluvat ostolaskut tulee olla tarkastettuna, hyväksyttynä ja kirjanpitoon siirrettynä tähän päivään mennessä. Erityistä huomiota kiinnitettävä kerran vuodessa tapahtuviin osto/myyntilaskuihin ja yhteistoiminnassa esim. kuntien kanssa hoidettavien asioiden/veloitusten/suoritusten jakoon. Pe Viimeiset oikaisu/tarkistus/muistiokirjaukset tilikaudelle Vuodelle 2013 tarkoitettujen tulojen (Oph:n kehittämisavustuksen yms.) jaksottamisesta tulee laatia tosite tilinpäätökseen mennessä. Näitä on ainakin joissakin projekteissa ja muissa vastaavissa useammalle vuodelle tarkoitetuissa määrärahapäätöksissä. Hankkeiden/projektien maksatushakemusten tiedot tallennettavaksi kirjanpitoon. Ti Tilinpäätösehdotus valmis yhtymähallitukselle esitettäväksi. (Yhtymähallitus ) Tilinpäätöksessä huomioitavaa Pääkirja tai FPM tulee tarkistaa kustannuspaikoittain siten, että kustannuspaikan tulot ja menot ovat oikeassa suhteessa. Kustannuspaikka, jossa tulojen ja menojen suhde on poikkeuksellisen suuri, vaatii erityisen perehtymisen. Myös IP:n omaa arkistoa ja monitoria voi käyttää hyväksi tarkistuksessa. Liian vähäiset menot voivat johtua siitä, että menoja on kirjattu väärälle kustannuspaikalle tai että tarvittavia kustannusten jakoja ei ole tehty. Tarvittavat oikaisukirjaukset on tehtävä välittömästi. Kirjanpidon luotettavuuden mittarina pidetään oikeita kirjauksia oikeille tileille ja oikeille kustannuspaikoille. Lapin amk Oy:llle siirtyneillä henkilöillä säilyy tarvittavat oikeudet Lappian järjestelmiin tilinpäätöksen ja siirtymävaiheen toimien loppuun saattamiseksi. Oikeuksia hallinnoi IT- Lappia.

10 Sivu 9 Yhtymähallitus hyväksyy tilinpäätösaikataulun Esitys hyväksyttiin.

11 Sivu Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto D/20/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Kuntayhtymän tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Ylätasoilla ne jakaantuvat vaikuttavuuden, toiminnan ja palvelujen, uudistumisen sekä voimavarojen ja talouden tavoitteisiin, joiden tavoitteiden saavuttaminen käytettävissä olevilla määrärahoilla on nähtävä talousarvion toimeenpanona. Toimeenpano edellyttää määräraha seurannan kanssa rinnan seurattavaksi myös rahalla aikaansaatuja tuloksia. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat toimeenpanon toteutuksesta. ESITYSLISTAN LIITE 4, YHTYMÄPALVELUT KÄYTTÖTALOUS JA KIINTEISTÖINVESTOINNIT ESITYSLISTAN LIITE 5, AMMATTIOPISTO KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA ESITYSLISTAN LIITE 6, AMMATTIOPISTO KALUSTOINVESTOINNIT Yhtymähallitus päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Investointeja ei toteuteta, ellei talousarviovuoden toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita saavuteta tai muuttuneesta tilanteesta johtuen investoinnille ei enää ole perusteita. Yhtymäpalveluiden ja ammattiopiston tulosyksiköiden johtajat ovat tilivelvollisia yhtymähallitukseen nähden tavoitteiden toteutumisen osalta. Esitys hyväksyttiin.

12 Sivu Talousarvion toimeenpano-ohjeet D/21/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano-ohjeissa ohjeistetaan talousarvion sitovuutta, taloudellisuutta, toteutumien seurantaa, investointeja, materiaali- ja palveluhankintoja, ostolaskujen ja menotositteiden käsittelyä, projekteja ja hankkeita, tavaroiden ja palvelujen myyntiä ja myyntilaskutusta, tilipitoa ohjaavia tietoja, henkilöstö- ja palvelussuhdeasioita ja matkustamista. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus tarkoittaa kuntalain mukaan sitä, ettei talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja saa käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen, eikä myöskään enempää kuin tarkoitukseen on osoitettu. Kuntayhtymässä noudatetaan kuitenkin ns. nettobudjetointia, joka sallii menojen ylittämisen, mikäli myös vastaavia tuloja syntyy arvioitua enemmän. Erityisesti projekti- ja hanketoiminnan kannalta tämä on välttämätöntä, jotta uusia projekteja voidaan käynnistää myös talousarviovuoden aikana itse talousarvion hyväksymisen jälkeen. Kuntayhtymän talousarviossa on määritelty talousarvion määrärahojen sitovuustasot suhteessa kuntayhtymän valtuustoon ja hallitukseen. Yhtymävaltuuston nähden sitova on kuntayhtymän vuosikate ja investoinnit yhteensä. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalouden sitovuustasoina on tulos. Taloudellisuus Kaikessa toiminnassa on huomioitava taloudellisuus ja toimittava kuntayhtymän kokonaistaloudellisuus huomioiden. Toteutumien seuranta Talousarvion ja käyttösuunnitelmien toteutumista on seurattava vähintään kuukausitasolla. Mikäli tilivuoden kuluessa joudutaan toteamaan, että tavoitteita ei saavuteta, tulee talousarvion muutosesitys valmistella yhtymähallitukselle siten, että muutokset voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa talousarviovuoden aikana. Toteutumisen seurannasta ja mahdollisesta talousarvion muutosesityksestä vastaavat tulosalueen osalta tulosalueen johtaja sekä tulosyksikön osalta tulosyksikön johtaja. Investoinnit Investointeihin liittyvissä päätöksissä on noudatettava kuntayhtymän investointien toteuttamisesta annettua ohjetta, lakia julkisista hankinnoista ja kuntayhtymän hankintaohjetta. Materiaali- ja palveluhankinnat Hankinnat tulee toteuttaa kilpailutetuilta toimittajilta ja sopimustoimittajilta. Hankinnoissa tulee noudattaa yhtymän hankintaohjetta ja lakia julkisista hankinnoista. Hankinnat tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Ostolaskujen ja menotositteiden käsittely

13 Sivu 12 Ostolaskut ja menotositteet (verkkolaskut ja skannatut tositteet), lukuun ottamatta kassatositteita, käsitellään sähköisessä ostolaskujen käsittelyohjelmassa ja toimitetaan sähköisinä asia-tarkastajalle ja hyväksyjälle. Asiatarkastuksessa tarkistetaan, että ostolaskun perusteena oleva tavara tai palvelu on saatu ja että hinta on sopimuksen mukainen sekä suoritetaan numero-tarkastus. Asiatarkastuksessa tehdään myös laskun tiliöinti. Tiliöinnissä erityistä huomiota tulee kiinnittää alv-koodin valintaan. Hyväksyjän tulee soveltaa esimiehille yhtymähallituksessa vahvistettuja euromääräisiä valtuuksia. Projektit ja hankkeet Projektien hallinnoinnissa ja talousasioissa tulee noudattaa kuntayhtymän projektinhallinnasta annettuja ohjeita sekä rahoittajan antamia ohjeita. Maksatushakemukset on laadittava projektisuunnitelmassa esitetyin tai rahoittajan ilmoittamien määräaikojen mukaisesti ja toimitetusta maksatushakemuksesta on aina toimitettava jäljennös tulosalueen talousvastaavalle projektien taloustilanteen seurantaa varten. Maksatushakemuksen oikea-aikaisesta ja ohjeen mukaisesta toimittamisesta vastaa projektipäällikkö. Projektin asettamispäätöksen tekee ammattiopiston osalta rehtori ja kuntayhtymän osalta kuntayhtymän johtaja. Tavaroiden ja palvelujen myynti ja myyntilaskutus Opiskelijatyönä tai työtoimintana/maksullisena palvelutoimintana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen myynti on pääsääntöisesti käteis- tai luottokorttikauppaa, joka edellyttää maksusuoritusta ennen tavaran tai palvelun luovutusta. Mikäli joidenkin huomattavaa taloudellista merkitystä omaavien toimitusten osalta asiakkaan kanssa sovitaan työn valmistumisen tai työn etenemisen mukaisesta maksupostijärjestelystä, tulee tällaisen järjestelyn perustua kirjallisiin toimitus-/urakkasopimuksiin, jotka hyväksyy kuntayhtymän johtaja tai ammattiopiston rehtori. Tulosyksikön on huolehdittava sopimuspohjaisten asiakastöiden laskutuksesta välittömästi, kun se tehdyn sopimuksen mukaan on mahdollista. Laskutuksessa on noudatettava kuntayhtymän laskutusohjetta. Tilipitoa ohjaavat tiedot Tilikartta, kustannuspaikkaluettelo, tunnistekartta sekä alv-koodit löytyvät intrasta sekä sähköisestä laskunkäsittelyohjelmasta. Henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat Viran- ja toimenhaltijoiden toimivalta on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston johtosäännöissä ja toimintaohjeissa/säännöissä. Kuntayhtymän henkilöstöasioita valmistelee henkilöstöjohtaja ja käsittelee henkilöstötoimikunta. Henkilöstön rekrytointi tapahtuu kuntayhtymän hallintosäännössä määritellyn toimivallan puitteissa. Henkilöstöasioissa konsultoidaan kuntayhtymän henkilöstöjohtajaa ennen päätöksien tekemistä. Matkustaminen

14 Sivu 13 Virka- ja virantoimitusmatkoja koskien noudatetaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen matkustamista koskevaa ohjeistusta ja kuntayhtymän matkaohjetta. Matkustavan viran- tai toimenhaltijan näkökulmasta on tärkeää, että matkasta on tehty matkasuunnitelma/matkamääräys. Matkasuunnitelma tehdään matkanhallintaohjelmaan ja toimitetaan sähköisesti esimiehen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän matkaohjeen mukaan paljon matkustaville voi hallitus myöntää kotimaan matkoja koskevan matkamääräyksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Yleistä Ohjeen vastainen toiminta tulkitaan kunnallisen viranhaltijalain tai työsopimuslain tarkoittamaksi virkaan/työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden rikkomiseksi tai laiminlyönniksi. Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Esitys hyväksyttiin.

15 Sivu Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna 2014 D/23/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Asiakohdan taulukot toimivat hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä, laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana sekä hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti ja hyväksyy esittelyn laskujen ja muiden tositteiden käsittelyn periaatteista. Eräissä julkis- ja yksityisoikeudellisissa asiakirjoissa vaaditaan päätös, jossa todetaan hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyys. Toteava päätös nimenkirjoitusoikeuksista tehdään kalenterivuosittain tai tehtävää hoitavien vaihtuessa. Yhtymähallitus päättää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjistä talousarviovuosittain ja hankintarajoista tarvittaessa. Seuraava luettelo toimii: hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä (tarjouspyynnöt ja päätökset) laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana (huom! taulukon alla määritellyt poikkeukset) hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena Taulukon alla on ilmaistu määritellyt poikkeukset.

16 Sivu 15 Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) Y H T Y M Ä P A L V E L U T: Kuntayhtymän johto Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja varalla Jussi Leponiemi Rehtori Hallintopalvelut Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja yhtymäpalvelujen tulosyksikön hanketoiminta Talouspalvelut Juha Kallo Talousjohtaja vakuutukset, rahoitustoimen kustannukset sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin kohdistuvat laskut Henkilöstöpalvelut Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja IT -palvelut Markku Koivumaa Tietohallintojohtaja Kiinteistö- ja asuntolapalvelut Juha Kallo Talousjohtaja rakennusten huolto Jorma Aapajärvi Toimistoinsinööri energiakustannukset Tomi Saapunki Talotekniikkainsinööri Urakoiden vastaavat työnjohtajat /J.Kallon valtuutus/sopimus Palvelut Juha Kallo Talousjohtaja ravintolat Tornio Hannele Karlsson Ravintolapäällikkö ravintolat Kemi-Keminmaa Anne Hast Ravintolapäällikkö ravintolat Kemi-Keminmaa Marja-Leena Puittinen Ravintolapäällikkö Kuntayhtymän luottamusmieshallinto Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja Rakennusinvestoinnit Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Ammattiopiston rehtori Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän johtaja Erkki Keinänen Hallituksen puheenjohtaja

17 Sivu 16 Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) A M M A T T I O P I S T O: Ammattiopisto Lappian johto Jussi Leponiemi Rehtori Ao varalla Pentti Heikkilä Opintojohtaja Yhteiset palvelut Pentti Heikkilä Opintojohtaja Opiskelijoiden sosiaaliset asiat, opintotoimisto, kansainvälinen toiminta, yhteisten opintojen tarvikkeet tms. välineet Aikuiskoulutus Anni Miettunen Aikouskoulutusjohtaja Oppisopimuspalvelut Teppo Frant Oppisopimuspäällikkö Oppisopimuspalvelut Katja Jaako-Körkkö Oppisopimussuunnittelija Kemi-Keminmaan toimipaikka Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Tekniikan ala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Rakennus, aikuiset (Sammonkatu) Martti Mylly Kouluttaja Auto- ja kuljetusala, aikuiskoulutus ja opso Hannu Ohenoja Kouluttaja Turva-ala, nuoret ja aikuiskoulutus Jani Harju Tuntiopettaja Palveluala Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Sanna Laihinen Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuriala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Hyvinvointiala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Nuorten koulutus Leena Hanni Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Tuulikki Haarakoski Aikuiskoulutuspäällikkö Tornion toimipaikka Antti Päivärinta Toimipaikkapäällikkö Tekniikan ala Antti Päivärinta Toimipaikkapäällikkö Kaivos-sähköosasto Ilkka Pukema Tiimivastaava Metalli, aikuiset Jouko Jussila Kouluttaja Rakennusosasto, nuoret Kari Höynälä Tiimivastaava Palveluala Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Sanna Laihinen Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuriala Markku Niva Koulutusjohtaja Musiikki Jussi Leipälä Koulutuspäällikkö Viestintä ja kuvataide, vaatetus Mika Leinonen Koulutuspäällikkö Jokivarsi Kyllikki Kurki Toimipaikkapäällikkö Luontoala Jarmo Saariniemi Toimipaikkapäällikkö

18 Sivu 17 Rahoitustoimen kustannusten ja muiden pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvien laskujen hyväksymisoikeus on henkilöstöjohtajalla, talousjohtajalla ja kuntayhtymän johtajalla ilman taulukossa mainittua rajaa omalla vastuualueellaan. Talousjohtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus vahvistetun talousarvion määrärahojen mukaisesti kiinteistövastuualueellaan. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus ja toimeenpanna hankintapäätös hallituksen päätösvaltaan kuuluviin hankintoihin. Hankinnoissa noudatetaan kuntayhtymän hankintaohjetta sitä täydentävine ohjeineen sekä talousarvio-ohjeita ja sen täytäntöönpano-ohjeita. Hankinnat tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Edellä luetellut hyväksymisoikeudet ovat voimassa myös henkilön vuosiloman ajan. Laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet päättyvät virka-/toimivapauden ajaksi tai palvelussuhteen päättyessä tai tehtävien muuttuessa. Itse vastaanotettujen suoritteiden ja muiden itseä koskevien tositteiden hyväksynnän suorittaa henkilön lähin esimies. Organisaatiossa korkeammalla olevalla henkilöllä on aina hyväksymisoikeus alaistensa tositteisiin. Kuntayhtymän johtajan ja rehtorin ollessa estyneenä allekirjoittamasta ja asian ollessa kiireellinen sijaisena toimii valtuuston tai hallituksen päättämä varahenkilö. Kuntayhtymän johtaja ja rehtori voivat tarvittaessa muuttaa päätöksellään hyväksyjiä asioiden järkevän hoitamisen kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla talousarviovuotena. Delegoinnista tehdään hallintopäätös, joka annetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle. Esimiehet tekevät päätöksen laskujen asiatarkastajista ja varahenkilöistä (IP-asiatarkastus). Asiatarkastajat tiliöivät tositteet ja kirjaavat vastaanottomerkinnät. Hyväksynnän edellytyksenä on tiliöity tosite. Yhtymähallitus päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

19 Sivu Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta D/591/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon sisältyy ammatilliseen koulutukseen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. Yhtymähallitukselle esitetään, että se keskustelee toimenpiteistä ja merkitsee tiedoksi hallituksen päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon sisältyy ammatilliseen koulutukseen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. Ohjelma julkistettiin perjantaina ja sen aineisto löytyy linkistä: Muutossuunnitelmat koskevat seuraavia aiheita: Nuorisotakuu Oppivelvollisuusikä Ammatillisen koulutuksen tarjonta Koulutuksen yhteistyön tiivistäminen Hyväksiluku ammatillisissa tutkinnoissa Oppisopimuskoulutus Kotouttamisohjelman toimeenpano Työttömien koulutuksen uudelleensuuntaaminen Työvoiman palvelukeskukset Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi Hankintalain kokonaisuudistus Kuntien velvoitteiden ja palveluiden tuottamista ohjaavien normien purkamisen merkittävästi vaikuttavia toimenpiteitä toista astetta koskien: Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen -195 M : Toteutetaan koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen siten, että rahoitus perustuu ensisijaisesti suorituksiin (esim. tutkinnot, osatutkinnot, osaamispisteet) ja tuloksiin, ei opiskeluaikaan. Tiivistetään 2. asteen koulutuksen järjestäjäverkkoa siten, että vahvojen lukio- ja ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) järjestäjien toimintaedellytyksiä

20 Sivu 19 parannetaan ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen saavutettavuus voidaan turvata. Toisen asteen koulutuksessa keskitytään tutkintojen rahoitukseen ja luovutaan muun koulutuksen julkisesta rahoituksesta -65 M : Keskitytään jatkossa tutkintojen osien ja tutkintojen järjestämiseen ja luovutaan muun koulutuksen julkisesta rahoituksesta: lukiokoulutuksen aineopinnoista ja ammatillisen lisäkoulutuksen (oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen) osatutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. ESITYSLISTAN LIITE 7, AMKEN TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 9/2013 Yhtymähallitus keskustelee toimenpiteistä ja merkitsee tiedoksi hallituksen päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Esitys hyväksyttiin.

21 Sivu Sopimus liiketoiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle D/197/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (Lappia) ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä luovuttajina (RKK) sekä Lapin ammattikorkeakoulu Oy (Lapin AMK Oy) luovutuksensaajana allekirjoittavat sopimuksen liiketoiminnan luovuttamisesta. Sopimuksessa RKK luopuu Rovaniemen ammattikorkeakoulun ylläpitämisestä ja Lappia luopuu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ylläpitämisestä. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy sopimusluonnoksen liiketoiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimukseen voidaan tehdä vielä teknisiä muutoksia. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (Lappia) ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä luovuttajina (RKK) sekä Lapin ammattikorkeakoulu Oy (Lapin AMK Oy) luovutuksensaajana allekirjoittavat sopimuksen liiketoiminnan luovuttamisesta. Osapuolet sopivat, että RKK luopuu Rovaniemen ammattikorkeakoulun ylläpitämisestä ja Lappia luopuu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ylläpitämisestä. Lapin AMK Oy toteuttaa valtioneuvoston myöntämän toimiluvan mukaista ammattikorkeakoulutoimintaa alkaen. Sopimuksen tarkoituksena on sopia määriteltävien omaisuuserien luovuttamisesta sekä yksilöidä siirtyvään toimintaan luovutuspäivänä kuuluvat varat sekä oikeudet ja velvoitteet. Luovuttamisen osalta noudatetaan Lapin AMK Oy:n osakassopimuksessa sovittuja periaatteita ja menettelytapoja, jotka koskevat pääomittamiseen kytkeytyviä kiinteistöjä, ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvää kalustoa, muuta irtaimistoa ja rahavaroja sekä muita aineettomia oikeuksia. Pääomittamiseen liittyvistä kiinteistösiirroista velkoineen ja muista apporttisiirroista laaditaan erilliset sopimukset osakassopimuksen osapuolten kesken. Sopimus liiketoiminnan luovuttamisesta allekirjoitetaan Rovaniemellä Myös yhtymähallituksen kokouksissa (asiakohta 48) ja (asiakohta 202) on käsitelty ammattikorkeakoulujen yhdistymiseen liittyvää asiaa. ESITYSLISTAN LIITE 8, SOPIMUS LIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA, LUONNOS ESITYSLISTAN LIITE 9, HENKILÖSTÖN SIIRTOSUUNNITELMA ESITYSLISTAN LIITE 10, SIIRTYVÄT JULKISEN ULKOISEN RAHOITTAJAN HANKKEET, NIIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SEKÄ NIIDEN SIIRTÄMISEN MENETTELYTAVAT ESITYSLISTAN LIITE 11, LUETTELO SIIRTYVISTÄ REKISTERÖIDYISTÄ TAVARAMERKEISTÄ ESITYSLISTAN LIITE 12, LUETTELO SIIRTYVISTÄ OHJELMISTOJEN JA JÄRJESTELMIEN LISENSSEISTÄ JA KÄYTTÖOIKEUKSISTA ESITYSLISTAN LIITE 13, HANKKEIDEN KOKONAISTILANTEEN KOONTITAULUKKO

22 Sivu 21 Puheenjohtajan esitys Ammattiopisto Lappia ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ovat listanneet yhteiskäyttöiset koneet ja laitteet ESITYSLISTAN LIITE 14, AMMATTIOPISTON JA AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISKÄYTTÖISET KONEET JA LAITTEET Yhtymähallitus hyväksyy sopimusluonnoksen liiketoiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimukseen voidaan tehdä vielä teknisiä muutoksia. Esitys hyväksyttiin.

23 Sivu Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi D/571/ /2013 Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi & talous- ja hallintosihteeri Tiina Pelimanni TULOKSELLISUUSTAULUKOT Vuosi Vaikuttavuusmittari (90 %) Opettajien kelpoisuusmittari (muodoll. kelpoisten opettajien osuus) (7 %) Ammattiopisto Lappia Hlöstön kehitt. mittari (osuus hlöstömenoista) (3 %) Tulosindeksi Rahoitusosuus Myönnetty Netto Tuloksellisuusrahoitus ,3-0,3 0, ,9 0,2 0, ,6 0,2 0, ,7 0,3 0, Ao Lappia Läpäissyt, työllinen Läpäissyt, jatkoopisk. Läpäissyt, ei-työll., ei jatko- opisk. Ei- läpäissyt, työllinen tai opisk. Keskeytt., ei-työll., eikä opisk. Vaikutt.- mittari, painotetut pisteet yhteensä Standar. vaik. mittari ,7-0,2 1 1,4 0,6-24,3-0, ,6 0 2,2 2,4 1,1-47,3-0,879 Kehitys heikkenee kohentuu kohentuu heikkenee heikkenee ,4-0,7 5,9-0,1 0,3-40,3-0,584 Kehitys kohentuu heikkenee kohentuu kohentuu kohentuu ,16-1,84 6,93-0, ,81 Kehitys kohentuu heikkenee kohentuu kohentuu kohentuu - Lappian vuodelle 2014 saama Opetushallituksen rahoituksen tuloksellisuusosan tulosindeksi on 939, mikä merkitsee, että Lappian tuloksellisuusrahoituksen rahoitusosuuden ollessa euroa ja tuloksellisuusrahoituksen kokonaismäärän ollessa euroa, Lappian nettomaksu on euroa. Tuloksellisuuden mittareiden osalta opettajien kelpoisuus (painoarvo 7 %) on positiivinen 0,3, Henkilöstön kehittämisen mittari (osuus henkilöstömenoista, painoarvo 3 %) on positiivinen 0,3 ja vaikuttavuusmittarin (läpäisy ja työllistyminen sekä jatkosijoittuminen, painoarvo 90 %) on negatiivinen 0,7. Vaikuttavuusmittarin heikkoa menestymistä selittää erityisesti heikko työllistyminen valmistumisen jälkeen otantavuonna, mutta myös osin heikko läpäisy. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysin. Esitys hyväksyttiin.

24 Sivu 23 Hannele Keränen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo

25 Sivu Ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma D/572/ /2013 Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Ammatillisen koulutuksen alueellisen kehittämissuunnitelman tavoitteena on auttaa koulutuksen järjestäjiä sitomaan valtakunnalliset tavoitteet vahvemmin yhteen paikallisista tarpeista nousevien kehittämiskohteiden kanssa yhteistyössä työelämän ja paikallis- ja alue-hallinnon kanssa. Lappia on mukana työstämässä Lapin maakunnan ammatillisen koulutuksen alueellista kehittämissuunnitelmaa muiden paikallisten koulutuksenjärjestäjien kanssa yhteistyössä. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelman. Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen alueellisen kehittämissuunnitelman tavoitteena on auttaa koulutuksen järjestäjiä sitomaan valtakunnalliset tavoitteet vahvemmin yhteen paikallisista tarpeista nousevien kehittämiskohteiden kanssa yhteistyössä työelämän ja paikallis- ja alue-hallinnon kanssa. Tavoitteena on myös lisätä koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia vaikuttaa kansalliseen koulutuspolitiikkaan paikallisten tarpeiden huomioon ottamiseksi. Ammattikoulutuksessa korostuu koulutuksenjärjestäjien alueellinen ja alakohtainen yhteistyö sekä koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointitiedon käyttö suunnittelussa ja päätöksen-teossa. Suunnitelmalla ohjataan yhteisiä tavoitteita ja koulutuksen järjestäjä tarkastelee toimintaansa neljän näkökulman; johtamisen, opiskelijoiden oppimisen, opetushenkilöstön osaamisen ja kestävän hyvinvoinnin kautta. Lappia on mukana työstämässä Lapin maakunnan ammatillisen koulutuksen alueellista kehittämissuunnitelmaa muiden paikallisten koulutuksenjärjestäjien kanssa yhteistyössä. Työn määräaika on tammikuussa Erityisinä painopisteinä suunnitelman valmistelutyössä ovat alueellisen tarkastelun pohjalta nousseet tavoitteet ja niiden linkittäminen maakunnalliseen koulutuspolitiikkaan. Tavoitteena on myös sopia alueellisista kehittämistarpeista Lapin maakunnassa sekä pyrkiä löytämään alueellisia ratkaisuja ammatillisen koulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden jalkauttamiseksi. Ammattiopiston rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelman valmistelun. Esitys hyväksyttiin. Hilkka Halonen poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo

26 Sivu Pankkitilien käyttöoikeudet D/348/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle esitetään, että se myöntää tilinkäyttöoikeudet kuntayhtymän johtaja Liljalle, ammattiopiston rehtori Leponiemelle, talousjohtaja Kallolle sekä taloussihteeri Kantolaiselle. Kuntayhtymällä on alla olevan taulukon mukaiset pankkitilit: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian pankkitilit Nordea FI Nordea käyttötili FI Kemin kauppaoppil Stipendirahasto Osuuspankki FI Tornion Osuuspankki käyttötili FI Kemin Osuuspankki käyttötili FI Olavi Vailahden muistorahasto Sampo FI Sampo käyttötili FI Laila Ponkalan muistorahasto Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus päättää, että tilinkäyttöoikeudet myönnetään seuraaville henkilöille: - kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja - ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi - talousjohtaja Juha Kallo - taloussihteeri Virpi Kantolainen Yhtymähallitus päättää lisäksi, että tilinkäyttövälineiden käytöstä päättää kuntayhtymän johtaja. Esitys hyväksyttiin.

27 Sivu Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus D/32/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Kuntayhtymän matkaohjeessa on paljon matkustaville viran- ja toimenhaltijoille mahdollistettu kotimaan virkamatkoja varten kalenterivuodeksi kerrallaan annettava matkamääräys, josta päättää hallitus. Matkaohjeen mukaan myös oman auton käyttöön virkamatkoille on oltava matkamääräyksessä annettu lupa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virka-matkamääräyksen ja oman auton käyttöluvan vuodeksi 2014 kuntayhtymän johtajalle sekä esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Kuntayhtymän matkaohjeessa on paljon matkustaville viran- ja toimenhaltijoille mahdollistettu kotimaan virkamatkoja varten kalenterivuodeksi kerrallaan annettava matkamääräys, josta päättää hallitus. Matkaohjeen mukaan myös oman auton käyttöön virkamatkoille on oltava matkamääräyksessä annettu lupa. Matkaohjeen mukaisesti kotimaan matkat kattava matkamääräys ja oman auton käyttöoikeus esitetään: yhtymäpalvelujen osalta: talousjohtajalle, henkilöstöjohtajalle ja tietohallintojohtajalle ammattiopiston osalta: ammattiopiston rehtorille ja aikuiskoulutusjohtajalle Yhtymähallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöoikeuden vuodeksi 2014 esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöluvan vuodeksi 2014 kuntayhtymän johtajalle. Esitys hyväksyttiin.

28 Sivu Vastaus Tornion Elävä kaupunkikeskusta ry:n esitykseen D/457/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Asian selvittämiseksi on käyty neuvotteluja, joita jatketaan edelleen. Yhtymähallitukselle esitetään, että se valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan Tornion kaupungin ja Tekk ry:n kanssa jatkotoimenpiteistä. Yhtymähallitus , asiakohta 145: Lappian saatavan maksuaika Jaloterässtudio on rakentanut Tornion elävä kaupunkikeskusta ry:lle (TEK ry) Joppari-kaupunkijunan. Junan ja lähinnä sen kahden vaunun rakentamisesta Lappialle on syntynyt n alv 23 % saatava, joka on erääntynyt Yhdistyksen edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näyttää, että yhdistys ei kykene maksamaan saatavaa kertasuorituksena. Yhdistyksen hallitus selvittää mahdollisuuksiaan saada maksu suoritettua ulkopuolisella lainalla. Yhdistys on myös ehdottanut, että se suorittaisi erääntyneen Lappian saatavan maksun 5 10 vuoden maksuajalla. Yhtymähallitus myöntää kuntayhtymän johtajalle valtuudet neuvotella ja myöntää tarvittaessa Tornion elävä kaupunkikeskusta ry:lle 5 10 vuoden maksuaika kuntayhtymän saatavan suoritukseen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus , asiakohta 169: Tornion Elävä Kaupunkikeskusta ry (TEKK) on lähettänyt Koulutuskuntayhtymä Lappian hallitukselle kirjeen liittyen kaupunkijuna Jopparin maksujärjestelyihin. TEKK toivoo, että tehtyä sopimusta ja maksusuunnitelmaa voitaisiin muuttaa siten, että kaupunkijuna pysyy osana Tornion kaupunkikuvaa jatkossakin. YH : ESITYSLISTAN LIITE 9, YHTEISTYÖSOPIMUS: KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA JA TORNION ELÄVÄ KAUPUNKIKESKUSTA RY YH : ESITYSLISTAN LIITE 10, TORNION ELÄVÄ KAUPUNKIKESKUSTA RY:N KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN HALLITUKSELLE Asiakohta valmistellaan yhtymähallituksen kokoukseen, koska TEKK:n kirje on saapunut koulutuskuntayhtymälle vasta

29 Sivu 28 Yhtymähallitus päättää siirtää maksusuunnitelman lokakuun lopun maksuerän eräpäivälle Muilta osin asia jätetään jatkovalmisteluun. Esitys hyväksyttiin. Asian selvittämiseksi on käyty neuvotteluja, mutta vastausta ei ehditä saamaan määräajassa. Neuvotteluja jatketaan edelleen. Yhtymähallitus on siirtänyt lokakuun erän maksuaikaa kokouksessaan päätöksen 169 mukaisesti saakka, jonka jälkeen yhteistyösopimus päättyy, mikäli maksua ei ole tähän mennessä suoritettu. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan Tornion kaupungin ja Tekk ry:n kanssa jatkotoimenpiteistä. Esitys hyväksyttiin.

30 Sivu Korvausvaatimus, Tapio Laine D/5/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Tapio Laine on lähettänyt yhtymähallitukselle korvausvaatimuksen (4 332 ) ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista. Lappia ei aikanaan ole pyynnöstä huolimatta saanut kohtuullisessa ajassa Laineelta korvauskulukuitteja. Lisäksi vaatimus kilpailu-uran keskeytyksestä aiheutuvasta menetyksestä on kyseenalainen, koska voitetun rahasumman määrään vaikuttavat monet tekijät. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei ole korvausvelvollinen Tapio Laineen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista, koska korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvauskulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Yhtymähallitus , asiakohta 68: Tapio Laine on lähettänyt yhtymähallitukselle kirjeen, joka liittyy hänen aikaisempaan Lappialle lähettämäänsä korvausvaatimukseen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista. Laine uudistaa korvausvaatimuksensa yhteensä 4 332, joka koostuu hoitokustannuksista (1 332 ) sekä menetetystä kilpailutulosta (3 000 ). Laineen mukaan Louen oppilaitoksen tallissa käytettiin vuosina kuivikkeena huonolaatuista turvetta, joka olisi johtanut siihen, että tallissa aiheutui vuokrakarsinassa olleelle Laineen hevoselle huoneilmasta olevista turpeen pienhiukkasista hengitystieongelmia. Lisäksi hevosen kilpailu-uraan oli tullut keskeytys hengitystiesairauden vuoksi. Turpeen toimittajan Vapo Oy:n kirjeen mukaan kuiviketurpeen laatua on vaikea enää jälkikäteen selvittää. Sama koskee myös tallin olosuhteita sekä sitä, ovatko jotkin muut tekijät kuin kuivikkeen pölyäminen mahdollisesti vaikuttaneet Laineen hevosen hengitystieongelmien syntymiseen. Koulutuskuntayhtymä Lappia toteaa kirjeessään , että Laine ei ole pyynnöstä huolimatta toimittanut kohtuullisessa ajassa korvauskulukuitteja. Lisäksi vaatimus kilpailuuran keskeytyksestä aiheutuvasta menetyksestä on kyseenalainen, sillä ravihevosilla vuosittain juostujen starttien ja voitetun rahasumman määrään vaikuttavat useat eri tekijät, joten ei voida osoittaa, että vuonna 2008 ansaittu rahamäärä olisi automaattisesti vastannut vuoden 2007 tuloja. Näin ollen Lappia ei katso olevansa asiassa korvausvelvollinen. YH : ESITYSLISTAN LIITE 9, TAPIO LAINEEN KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIALLE YH : ESITYSLISTAN LIITE 10, VAPO OY:N KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIALLE YH : ESITYSLISTAN LIITE 11, KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN KIRJE TAPIO LAINEELLE YH : ESITYSLISTAN LIITE 12, TAPIO LAINEEN KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN YHTYMÄ-HALLITUKSELLE

31 Sivu 30 Yhtymähallitus päättää, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei ole korvausvelvollinen Tapio Laineen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista, koska korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvauskulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Yhtymähallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Asiaa on selvitelty uudelleen, mutta edelleen on tultu samaan lopputulokseen. Korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ei ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvaus-kulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Näin olleen korvausvelvollisuutta ei enää ole. Yhtymähallitus päättää, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei ole korvausvelvollinen Tapio Laineen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista, koska korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvauskulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus päättää, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei ole korvausvelvollinen Tapio Laineen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista, koska korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvauskulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Yhtymähallitus päättää korvata Tapio Laineelle hevosen hoidosta aiheutuneet lääkekulut 372 hyvityksenä aiheutuneesta harmista. Muutosesitys hyväksyttiin.

32 Sivu Kuntayhtymän autoihin liittyvät prosessit 493/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Tarkastuslautakunta on pyytänyt selvitystä kuntayhtymän autoihin liittyvistä prosesseista. Kuntayhtymän autoja käyttää sekä henkilökunta että opiskelijat. Autot huolletaan yleensä oppilastyönä Keminmaan toimipisteen auto-osastolla. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi kuntayhtymän autoihin liittyvät prosessit ja toimittaa ne edelleen tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan pyytänyt selvittämään kuntayhtymän autoihin liittyviä prosesseja (kuka vastaa, missä säilytetään, kuka käyttää, huoltaa, miten ohjeistettu jne.). Liitteissä on eri yksiköiden tarkempia selvityksiä autoihin liittyvistä prosesseista. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuntayhtymän autoja käyttää sekä henkilökunta että opiskelijat ja autoja säilytetään sekä autotalleissa että pihoilla. Huoltopaikkana on yleensä Keminmaan toimipisteen auto-osasto, jossa huollot tehdään oppilastyönä. Autojen huoltotarpeesta huolehtivat joissakin toimipaikoissa autoasioihin koulutetut ammattilaiset, kuten esim. autoteknikko, ja joissakin toimipaikoissa sihteerit tai autosta vastaavat henkilöt. Autojen käytöstä täytetään ajopäiväkirjaa. ESITYSLISTAN LIITE 15, AMMATTIKORKEAKOULUN AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 16, HYVINVOINTIALAN AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 17, JOKIVARREN AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 18, KEMI-KEMINMAAN AUTOT (PAITSI HYVINVOINTIALA) ESITYSLISTAN LIITE 19, KULTTUURIALAN AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 20, TORNION TOIMIPAIKAN AUTOT (PAITSI KULTTUURIALA) ESITYSLISTAN LIITE 21, LUONTOALA ESITYSLISTAN LIITE 22, YHTYMÄPALVELUJEN VOLVO ESITYSLISTAN LIITE 23, IT-OSASTON AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 24, KIINTEISTÖPALVELUJEN AUTOT Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän autoihin liittyvät prosessit ja toimittaa ne edelleen tarkastuslautakunnalle. Esitys hyväksyttiin.

33 Sivu Lappian merkkipäiväohje henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta D/575/ /2013 Henkilöstöjohtaja Aila Näätsaari Tiivistelmä: Lappian merkkipäiväohjeen muistamisten euromääriä on alennettu kiristyvän taloustilanteen takia ja ohje on muokattu uudeksi ohjeeksi nimeltä Menettelytapaohjeet henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy Lappian merkkipäiväohjeen/menettelytapaohjeet henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta. Koulutuskuntayhtymä Lappian merkkipäiväohje on hyväksytty yhtymävaltuustossa ja , jossa sääntö muutettiin ohjeeksi ja yhtymähallituksen päätettäväksi. Henkilöstöjohtaja ja tiedottaja ovat muokanneet merkkipäiväohjetta. Ohjeen uusi nimi on Menettelytapaohjeet henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta. Ohjetta uusittaessa on huomioitu myös Lappian kiristyvä taloustilanne ja muistamiseen liittyviä euromääriä on alennettu. Uudistettu ohje on käsitelty henkilöstötoimikunnassa ja henkilöstötoimikunta on tehnyt omalta osaltaan asiakirjaan tarvittavat muutokset. Menettelytapaohje on voimassa alkaen. ESITYSLISTAN LIITE 25, MENETTELYTAPAOHJE HENKILÖSTÖN JA SIDOSRYHMIEN MUISTAMISESTA Yhtymähallitus hyväksyy Lappian merkkipäiväohjeen Menettelytapaohjeet henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta. Esitys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että asiakirjaan tehdään vielä tekninen korjaus.

34 Sivu D/442/ /2013 Yhteistoimintasopimukseen ehdotetut muutokset koskien sekä yhteistyötoimikuntaa että henkilöstötoimikuntaa Henkilöstöjohtaja Aila Näätsaari Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle esitetään päätettäväksi, että yhteistyötoimikuntaan kuuluu alkaen 12 jäsentä ja varajäsentä, joista puolet edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä. Työnantajaa edustaa kuntayhtymän johtaja, ammattiopiston rehtori, henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö ja kaksi yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus päättää, ketkä kaksi hallituksen edustajaa neljästä jäävät pois yhteistyötoimikunnasta. Henkilöstötoimikunnasta poislähtevän ammattikorkeakoulun henkilöstöedustajan (pääluottamusmies) tilalle valitaan työsuojeluvaltuutettu ja poislähtevän ammattikorkeakoulun työnantajan edustajan (rehtori) tilalle työsuojelupäällikkö. Ammattikorkeakoulun irtautuessa Lappiasta henkilöstöjohtaja on kuntayhtymän johtoryhmän valtuuttamana tehnyt yhteistoimintasopimukseen teknisiä korjauksia mm. poistamalla siitä ammattikorkeakoulua koskevat tekstiosuudet. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on ollut 18 henkilöä, joista puolet työnantajien edustajia ja puolet henkilöstön edustajia. Yhteistoimintasopimus on käsitelty henkilöstötoimikunnan kokouksessa Henkilöstötoimikunta esittää, että yhteistyötoimikuntaan kuuluu alkaen 12 jäsentä ja varajäsentä, joista puolet edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu 2 ammattiopiston opettajaa ja ammattiopiston pääluottamusmies. Muun henkilöstön edustajia on kaksi, joista toinen on heitä edustava pääluottamusmies. Henkilöstön edustajista siirtyy kaikkiaan 4 Lapin amk Oy: hyn ja henkilöstö valitsee tilalle yhden henkilön. Lisäksi yhteistyötoimikuntaan kuuluu henkilöstön edustajana toimiva työsuojeluvaltuutettu. Ammattikorkeakoulun rehtori siirtyy Lapin amk Oy:hyn. Henkilöstötoimikunta esittää, että työnantajaa edustaa kuntayhtymän johtaja, ammattiopiston rehtori, henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö ja kaksi yhtymähallituksen jäsentä. Hallitus päättää, ketkä kaksi hallituksen edustajaa neljästä jäävät pois yhteistyötoimikunnasta. Henkilöstötoimikunnasta poislähtevän ammattikorkeakoulun henkilöstöedustajan (pääluottamusmies) tilalle henkilöstötoimikunta esittää työsuojeluvaltuutettua ja poislähtevän ammattikorkeakoulun työnantajan edustajan (rehtori) tilalle työsuojelupäällikköä. ESITYSLISTAN LIITE 26, YHTEISTOIMINTASOPIMUS Yhtymähallitus päättää, että yhteistyötoimikuntaan kuuluu alkaen 12 jäsentä ja varajäsentä, joista puolet edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä.

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle.

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle. Kokouskutsu 1/2012 Kokouspäivä 1(45) KOKOUSAIKA: 14.02.2012, kello 10:10 14:40, keskeytys 11:20 12:45. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 169 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali. _ Asiakohta:

KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali. _ Asiakohta: KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Edellisen kokouksen pöytäkirja 32 Toimikuntien ja

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 1 Konsernihallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 8:30-9:55 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Osallistujat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 18.12.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 23.01.2013 Raahen kaupunginvaltuusto 25.02.2013 Siikajoen kunnanvaltuusto 27.02.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot