SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 10.12.2013"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja Kokouskutsu... 1 Osallistujat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Edellisen kokouksen pöytäkirja Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä Tiedoksi saatettavat asiakirjat Tilinpäätösaikataulu Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto Talousarvion toimeenpano-ohjeet Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta Sopimus liiketoiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi Ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Pankkitilien käyttöoikeudet Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus Vastaus Tornion Elävä kaupunkikeskusta ry:n esitykseen Korvausvaatimus, Tapio Laine Kuntayhtymän autoihin liittyvät prosessit Lappian merkkipäiväohje henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta Yhteistoimintasopimukseen ehdotetut muutokset koskien sekä yhteistyötoimikuntaa että henkilöstötoimikuntaa AO:n täyttämättä olevat virat, amk:n virat ja toimet, rekrytointikielto Pellon toimipaikkasihteerin irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä Louen toimipaikan vakinaisen päätoimisen tuntiopettajan irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä Viran nro muutos Viran nro muutos Ammattiopisto Lappian rehtorin varahenkilö Oppisopimussuunnittelijan työsopimuksen muuttaminen virkamääräykseksi Irtisanoutumiset LISÄASIA: Yhtymähallituksen kokousten alkamisaika Seuraava kokous Pöytäkirjan tarkastaminen Muutoksenhakuohjeet (yh) Oikaisuohje ja valitusoikeus... 49

2 Kokouskutsu Sivu 1 Yhtymähallitus KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Erkki Keinänen

3 Sivu 2 AIKA: PAIKKA: , klo , lounas Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Juntunen Jouko jäsen, klo saakka Rissanen Marita jäsen, Kannala Teija jäsen, Lipponen Riitta jäsen, Myllykangas Matti varajäsen, Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, Hietanen Markku jäsen Halonen Hilkka jäsen. klo saakka Törmä Markus jäsen Korpikoski Terho varajäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, Kuusijärvi Risto yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, Lilja Virpi kuntayhtymän johtaja, esittelijä Keränen Hannele vs. rehtori, ammattikorkeakoulu, esittelijä, klo saakka Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto, esittelijä Korkala-Harju Merja johdon assistentti, sihteeri Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, asiakohta 223 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan asiakohta 252 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ( , oikaisuvaatimus asiakohta ) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

4 Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston asiakohdassa 11 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin.

5 Sivu Edellisen kokouksen pöytäkirja Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje ). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE 1, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

6 Sivu Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun hallituksen kokous Henkilöstötoimikunnan kokous ESITYSLISTAN LIITE 2, KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 3, HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja toteaa, etteivät päätökset aiheuta yhtymähallituksen toimenpiteitä. Esitys hyväksyttiin. Kuntayhtymän johtajan selonteko ajankohtaisista asioista - koulutuksen uudet ratkaisut

7 Sivu Tiedoksi saatettavat asiakirjat Kuntaliitto - Yleiskirje 20/80/2013, Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina 2014 ja Kuntaliitto ja Teosto ovat tehneet uuden sopimuksen, jossa korvauksen perusteena ovat ansiotasoindeksin kehitys sekä arvioitu musiikin esittämisen volyymi. Kuntatyönantajat - Kirje 13/2013, Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) - Kirje 14/2013, Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES ) - Kirje 15/2013, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

8 Sivu Tilinpäätösaikataulu 2013 D/586/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Ammattikorkeakoulujärjestelyjen ja tilinpäätöskäsittelyjen aikataulun vuoksi kuntayhtymän tilinpäätösaikataulu on aikaisempia vuosia tiiviimpi. Ammattikorkeakoulun eriyttäminen käsitellään tilinpäätöksessä tilikaudelle 2013 ja tilinpäätösehdotus laaditaan yhtymähallitukselle esitettäväksi tiistaiksi Ammattikorkeakoulujärjestelyjen ja tilinpäätöskäsittelyjen aikataulun vuoksi kuntayhtymän tilinpäätösaikataulu on aikaisempia vuosia tiiviimpi. Valmistautuminen Tulosyksiköiden tulee laskuttaa vuodelle 2013 kuuluvat tulot ajoissa, jotta tulot saadaan vuoden 2013 tilinpäätökseen mukaan. Vastaavasti, mikäli on tiedossa, että joltain kumppanilta pitäisi tulla vuodelle 2013 kohdistuva ostolasku, on hyvä muistuttaa vastapuolta toimittamaan lasku ajoissa. Vuoden lopun ostolaskut tulee käsitellä IP:n kierrossa ripeästi, jotta ne ehtivät mukaan vuoden 2013 lukuihin. Ostolaskujen kirjaamisessa vuodelle 2013 on muistettava, että pelkkä laskun päivämäärä vuodelle 2013 ei riitä, vaan itse tavara/palvelu tulee myös vastaanottaa vuoden 2013 puolella. Maksu sinänsä voi tapahtua vuoden 2014 puolella. Ti To Pe Marraskuun ja sitä aiemmat työaikailmoitukset on oltava asiatarkastettuna ja hyväksyttyinä. Loppuvuoden lomat haettuna webtallennuksessa (Lapin Ammattikorkeakoulu OY:n palvelukseen siirtyvät hakevat vuoden 2014 lomat Lamk Oy:n webtallennuksen kautta) Joulukuun (13.12.) palkanmaksuun liittyvä materiaali henkilöstöosastolle. Henkilöstön on toimitettava loput vuoden 2013 paperiset matkalaskut, palkkoihin liittyvien lisämaksujen yms. erien maksulomakkeet taloussihteereille. Pääsääntöisesti näitä ei enää ole. Vuoden viimeiseen palkanmaksuun liittyvät matkalaskut ja tunti-ilmoitukset toimitettava palkanlaskentaan. Kaikki vuoden 2013 palkkiolaskut, lisätyö- ja kokouspalkkiot. Repotronic -järjestelmään on tallennettava loppuvuoden työtunnit työsuunnitelman mukaisesti ennakoituna ja lähetettävä tiedot esimiehille hyväksymiskiertoon jälkeen ei AMK:n tunti-ilmoituksia enää kirjata kuntayhtymään, eikä niitä voi enää tilikaudelle 2013 osoittaa. Pe Viimeiset esimiesten Repotronic -työaikojen hyväksynnät.

9 Sivu 8 Ma Ma Vuoden viimeinen Repotronic- työaikojen palkkojen siirtoajo ja käsin siirrot kustannuspaikoille. Vuoden viimeinen palkanmaksujen ym. erien ajo kirjanpitoon ja maksatukseen. Vuoden viimeinen palkanmaksu ja matkalaskujen maksu. Ma Osto- ja myyntireskontra suljetaan klo Tähän mennessä on tehtävä viimeiset myyntilaskut vuodelle Kaikki vuodelle 2013 kuuluvat ostolaskut tulee olla tarkastettuna, hyväksyttynä ja kirjanpitoon siirrettynä tähän päivään mennessä. Erityistä huomiota kiinnitettävä kerran vuodessa tapahtuviin osto/myyntilaskuihin ja yhteistoiminnassa esim. kuntien kanssa hoidettavien asioiden/veloitusten/suoritusten jakoon. Pe Viimeiset oikaisu/tarkistus/muistiokirjaukset tilikaudelle Vuodelle 2013 tarkoitettujen tulojen (Oph:n kehittämisavustuksen yms.) jaksottamisesta tulee laatia tosite tilinpäätökseen mennessä. Näitä on ainakin joissakin projekteissa ja muissa vastaavissa useammalle vuodelle tarkoitetuissa määrärahapäätöksissä. Hankkeiden/projektien maksatushakemusten tiedot tallennettavaksi kirjanpitoon. Ti Tilinpäätösehdotus valmis yhtymähallitukselle esitettäväksi. (Yhtymähallitus ) Tilinpäätöksessä huomioitavaa Pääkirja tai FPM tulee tarkistaa kustannuspaikoittain siten, että kustannuspaikan tulot ja menot ovat oikeassa suhteessa. Kustannuspaikka, jossa tulojen ja menojen suhde on poikkeuksellisen suuri, vaatii erityisen perehtymisen. Myös IP:n omaa arkistoa ja monitoria voi käyttää hyväksi tarkistuksessa. Liian vähäiset menot voivat johtua siitä, että menoja on kirjattu väärälle kustannuspaikalle tai että tarvittavia kustannusten jakoja ei ole tehty. Tarvittavat oikaisukirjaukset on tehtävä välittömästi. Kirjanpidon luotettavuuden mittarina pidetään oikeita kirjauksia oikeille tileille ja oikeille kustannuspaikoille. Lapin amk Oy:llle siirtyneillä henkilöillä säilyy tarvittavat oikeudet Lappian järjestelmiin tilinpäätöksen ja siirtymävaiheen toimien loppuun saattamiseksi. Oikeuksia hallinnoi IT- Lappia.

10 Sivu 9 Yhtymähallitus hyväksyy tilinpäätösaikataulun Esitys hyväksyttiin.

11 Sivu Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto D/20/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Kuntayhtymän tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Ylätasoilla ne jakaantuvat vaikuttavuuden, toiminnan ja palvelujen, uudistumisen sekä voimavarojen ja talouden tavoitteisiin, joiden tavoitteiden saavuttaminen käytettävissä olevilla määrärahoilla on nähtävä talousarvion toimeenpanona. Toimeenpano edellyttää määräraha seurannan kanssa rinnan seurattavaksi myös rahalla aikaansaatuja tuloksia. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat toimeenpanon toteutuksesta. ESITYSLISTAN LIITE 4, YHTYMÄPALVELUT KÄYTTÖTALOUS JA KIINTEISTÖINVESTOINNIT ESITYSLISTAN LIITE 5, AMMATTIOPISTO KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA ESITYSLISTAN LIITE 6, AMMATTIOPISTO KALUSTOINVESTOINNIT Yhtymähallitus päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Investointeja ei toteuteta, ellei talousarviovuoden toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita saavuteta tai muuttuneesta tilanteesta johtuen investoinnille ei enää ole perusteita. Yhtymäpalveluiden ja ammattiopiston tulosyksiköiden johtajat ovat tilivelvollisia yhtymähallitukseen nähden tavoitteiden toteutumisen osalta. Esitys hyväksyttiin.

12 Sivu Talousarvion toimeenpano-ohjeet D/21/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano-ohjeissa ohjeistetaan talousarvion sitovuutta, taloudellisuutta, toteutumien seurantaa, investointeja, materiaali- ja palveluhankintoja, ostolaskujen ja menotositteiden käsittelyä, projekteja ja hankkeita, tavaroiden ja palvelujen myyntiä ja myyntilaskutusta, tilipitoa ohjaavia tietoja, henkilöstö- ja palvelussuhdeasioita ja matkustamista. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus tarkoittaa kuntalain mukaan sitä, ettei talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja saa käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen, eikä myöskään enempää kuin tarkoitukseen on osoitettu. Kuntayhtymässä noudatetaan kuitenkin ns. nettobudjetointia, joka sallii menojen ylittämisen, mikäli myös vastaavia tuloja syntyy arvioitua enemmän. Erityisesti projekti- ja hanketoiminnan kannalta tämä on välttämätöntä, jotta uusia projekteja voidaan käynnistää myös talousarviovuoden aikana itse talousarvion hyväksymisen jälkeen. Kuntayhtymän talousarviossa on määritelty talousarvion määrärahojen sitovuustasot suhteessa kuntayhtymän valtuustoon ja hallitukseen. Yhtymävaltuuston nähden sitova on kuntayhtymän vuosikate ja investoinnit yhteensä. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalouden sitovuustasoina on tulos. Taloudellisuus Kaikessa toiminnassa on huomioitava taloudellisuus ja toimittava kuntayhtymän kokonaistaloudellisuus huomioiden. Toteutumien seuranta Talousarvion ja käyttösuunnitelmien toteutumista on seurattava vähintään kuukausitasolla. Mikäli tilivuoden kuluessa joudutaan toteamaan, että tavoitteita ei saavuteta, tulee talousarvion muutosesitys valmistella yhtymähallitukselle siten, että muutokset voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa talousarviovuoden aikana. Toteutumisen seurannasta ja mahdollisesta talousarvion muutosesityksestä vastaavat tulosalueen osalta tulosalueen johtaja sekä tulosyksikön osalta tulosyksikön johtaja. Investoinnit Investointeihin liittyvissä päätöksissä on noudatettava kuntayhtymän investointien toteuttamisesta annettua ohjetta, lakia julkisista hankinnoista ja kuntayhtymän hankintaohjetta. Materiaali- ja palveluhankinnat Hankinnat tulee toteuttaa kilpailutetuilta toimittajilta ja sopimustoimittajilta. Hankinnoissa tulee noudattaa yhtymän hankintaohjetta ja lakia julkisista hankinnoista. Hankinnat tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Ostolaskujen ja menotositteiden käsittely

13 Sivu 12 Ostolaskut ja menotositteet (verkkolaskut ja skannatut tositteet), lukuun ottamatta kassatositteita, käsitellään sähköisessä ostolaskujen käsittelyohjelmassa ja toimitetaan sähköisinä asia-tarkastajalle ja hyväksyjälle. Asiatarkastuksessa tarkistetaan, että ostolaskun perusteena oleva tavara tai palvelu on saatu ja että hinta on sopimuksen mukainen sekä suoritetaan numero-tarkastus. Asiatarkastuksessa tehdään myös laskun tiliöinti. Tiliöinnissä erityistä huomiota tulee kiinnittää alv-koodin valintaan. Hyväksyjän tulee soveltaa esimiehille yhtymähallituksessa vahvistettuja euromääräisiä valtuuksia. Projektit ja hankkeet Projektien hallinnoinnissa ja talousasioissa tulee noudattaa kuntayhtymän projektinhallinnasta annettuja ohjeita sekä rahoittajan antamia ohjeita. Maksatushakemukset on laadittava projektisuunnitelmassa esitetyin tai rahoittajan ilmoittamien määräaikojen mukaisesti ja toimitetusta maksatushakemuksesta on aina toimitettava jäljennös tulosalueen talousvastaavalle projektien taloustilanteen seurantaa varten. Maksatushakemuksen oikea-aikaisesta ja ohjeen mukaisesta toimittamisesta vastaa projektipäällikkö. Projektin asettamispäätöksen tekee ammattiopiston osalta rehtori ja kuntayhtymän osalta kuntayhtymän johtaja. Tavaroiden ja palvelujen myynti ja myyntilaskutus Opiskelijatyönä tai työtoimintana/maksullisena palvelutoimintana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen myynti on pääsääntöisesti käteis- tai luottokorttikauppaa, joka edellyttää maksusuoritusta ennen tavaran tai palvelun luovutusta. Mikäli joidenkin huomattavaa taloudellista merkitystä omaavien toimitusten osalta asiakkaan kanssa sovitaan työn valmistumisen tai työn etenemisen mukaisesta maksupostijärjestelystä, tulee tällaisen järjestelyn perustua kirjallisiin toimitus-/urakkasopimuksiin, jotka hyväksyy kuntayhtymän johtaja tai ammattiopiston rehtori. Tulosyksikön on huolehdittava sopimuspohjaisten asiakastöiden laskutuksesta välittömästi, kun se tehdyn sopimuksen mukaan on mahdollista. Laskutuksessa on noudatettava kuntayhtymän laskutusohjetta. Tilipitoa ohjaavat tiedot Tilikartta, kustannuspaikkaluettelo, tunnistekartta sekä alv-koodit löytyvät intrasta sekä sähköisestä laskunkäsittelyohjelmasta. Henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat Viran- ja toimenhaltijoiden toimivalta on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston johtosäännöissä ja toimintaohjeissa/säännöissä. Kuntayhtymän henkilöstöasioita valmistelee henkilöstöjohtaja ja käsittelee henkilöstötoimikunta. Henkilöstön rekrytointi tapahtuu kuntayhtymän hallintosäännössä määritellyn toimivallan puitteissa. Henkilöstöasioissa konsultoidaan kuntayhtymän henkilöstöjohtajaa ennen päätöksien tekemistä. Matkustaminen

14 Sivu 13 Virka- ja virantoimitusmatkoja koskien noudatetaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen matkustamista koskevaa ohjeistusta ja kuntayhtymän matkaohjetta. Matkustavan viran- tai toimenhaltijan näkökulmasta on tärkeää, että matkasta on tehty matkasuunnitelma/matkamääräys. Matkasuunnitelma tehdään matkanhallintaohjelmaan ja toimitetaan sähköisesti esimiehen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän matkaohjeen mukaan paljon matkustaville voi hallitus myöntää kotimaan matkoja koskevan matkamääräyksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Yleistä Ohjeen vastainen toiminta tulkitaan kunnallisen viranhaltijalain tai työsopimuslain tarkoittamaksi virkaan/työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden rikkomiseksi tai laiminlyönniksi. Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Esitys hyväksyttiin.

15 Sivu Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna 2014 D/23/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Asiakohdan taulukot toimivat hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä, laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana sekä hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti ja hyväksyy esittelyn laskujen ja muiden tositteiden käsittelyn periaatteista. Eräissä julkis- ja yksityisoikeudellisissa asiakirjoissa vaaditaan päätös, jossa todetaan hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyys. Toteava päätös nimenkirjoitusoikeuksista tehdään kalenterivuosittain tai tehtävää hoitavien vaihtuessa. Yhtymähallitus päättää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjistä talousarviovuosittain ja hankintarajoista tarvittaessa. Seuraava luettelo toimii: hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä (tarjouspyynnöt ja päätökset) laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana (huom! taulukon alla määritellyt poikkeukset) hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena Taulukon alla on ilmaistu määritellyt poikkeukset.

16 Sivu 15 Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) Y H T Y M Ä P A L V E L U T: Kuntayhtymän johto Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja varalla Jussi Leponiemi Rehtori Hallintopalvelut Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja yhtymäpalvelujen tulosyksikön hanketoiminta Talouspalvelut Juha Kallo Talousjohtaja vakuutukset, rahoitustoimen kustannukset sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin kohdistuvat laskut Henkilöstöpalvelut Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja IT -palvelut Markku Koivumaa Tietohallintojohtaja Kiinteistö- ja asuntolapalvelut Juha Kallo Talousjohtaja rakennusten huolto Jorma Aapajärvi Toimistoinsinööri energiakustannukset Tomi Saapunki Talotekniikkainsinööri Urakoiden vastaavat työnjohtajat /J.Kallon valtuutus/sopimus Palvelut Juha Kallo Talousjohtaja ravintolat Tornio Hannele Karlsson Ravintolapäällikkö ravintolat Kemi-Keminmaa Anne Hast Ravintolapäällikkö ravintolat Kemi-Keminmaa Marja-Leena Puittinen Ravintolapäällikkö Kuntayhtymän luottamusmieshallinto Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja Rakennusinvestoinnit Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Ammattiopiston rehtori Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän johtaja Erkki Keinänen Hallituksen puheenjohtaja

17 Sivu 16 Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) A M M A T T I O P I S T O: Ammattiopisto Lappian johto Jussi Leponiemi Rehtori Ao varalla Pentti Heikkilä Opintojohtaja Yhteiset palvelut Pentti Heikkilä Opintojohtaja Opiskelijoiden sosiaaliset asiat, opintotoimisto, kansainvälinen toiminta, yhteisten opintojen tarvikkeet tms. välineet Aikuiskoulutus Anni Miettunen Aikouskoulutusjohtaja Oppisopimuspalvelut Teppo Frant Oppisopimuspäällikkö Oppisopimuspalvelut Katja Jaako-Körkkö Oppisopimussuunnittelija Kemi-Keminmaan toimipaikka Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Tekniikan ala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Rakennus, aikuiset (Sammonkatu) Martti Mylly Kouluttaja Auto- ja kuljetusala, aikuiskoulutus ja opso Hannu Ohenoja Kouluttaja Turva-ala, nuoret ja aikuiskoulutus Jani Harju Tuntiopettaja Palveluala Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Sanna Laihinen Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuriala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Hyvinvointiala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Nuorten koulutus Leena Hanni Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Tuulikki Haarakoski Aikuiskoulutuspäällikkö Tornion toimipaikka Antti Päivärinta Toimipaikkapäällikkö Tekniikan ala Antti Päivärinta Toimipaikkapäällikkö Kaivos-sähköosasto Ilkka Pukema Tiimivastaava Metalli, aikuiset Jouko Jussila Kouluttaja Rakennusosasto, nuoret Kari Höynälä Tiimivastaava Palveluala Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Sanna Laihinen Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuriala Markku Niva Koulutusjohtaja Musiikki Jussi Leipälä Koulutuspäällikkö Viestintä ja kuvataide, vaatetus Mika Leinonen Koulutuspäällikkö Jokivarsi Kyllikki Kurki Toimipaikkapäällikkö Luontoala Jarmo Saariniemi Toimipaikkapäällikkö

18 Sivu 17 Rahoitustoimen kustannusten ja muiden pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvien laskujen hyväksymisoikeus on henkilöstöjohtajalla, talousjohtajalla ja kuntayhtymän johtajalla ilman taulukossa mainittua rajaa omalla vastuualueellaan. Talousjohtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus vahvistetun talousarvion määrärahojen mukaisesti kiinteistövastuualueellaan. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus ja toimeenpanna hankintapäätös hallituksen päätösvaltaan kuuluviin hankintoihin. Hankinnoissa noudatetaan kuntayhtymän hankintaohjetta sitä täydentävine ohjeineen sekä talousarvio-ohjeita ja sen täytäntöönpano-ohjeita. Hankinnat tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Edellä luetellut hyväksymisoikeudet ovat voimassa myös henkilön vuosiloman ajan. Laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet päättyvät virka-/toimivapauden ajaksi tai palvelussuhteen päättyessä tai tehtävien muuttuessa. Itse vastaanotettujen suoritteiden ja muiden itseä koskevien tositteiden hyväksynnän suorittaa henkilön lähin esimies. Organisaatiossa korkeammalla olevalla henkilöllä on aina hyväksymisoikeus alaistensa tositteisiin. Kuntayhtymän johtajan ja rehtorin ollessa estyneenä allekirjoittamasta ja asian ollessa kiireellinen sijaisena toimii valtuuston tai hallituksen päättämä varahenkilö. Kuntayhtymän johtaja ja rehtori voivat tarvittaessa muuttaa päätöksellään hyväksyjiä asioiden järkevän hoitamisen kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla talousarviovuotena. Delegoinnista tehdään hallintopäätös, joka annetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle. Esimiehet tekevät päätöksen laskujen asiatarkastajista ja varahenkilöistä (IP-asiatarkastus). Asiatarkastajat tiliöivät tositteet ja kirjaavat vastaanottomerkinnät. Hyväksynnän edellytyksenä on tiliöity tosite. Yhtymähallitus päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

19 Sivu Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta D/591/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon sisältyy ammatilliseen koulutukseen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. Yhtymähallitukselle esitetään, että se keskustelee toimenpiteistä ja merkitsee tiedoksi hallituksen päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon sisältyy ammatilliseen koulutukseen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. Ohjelma julkistettiin perjantaina ja sen aineisto löytyy linkistä: Muutossuunnitelmat koskevat seuraavia aiheita: Nuorisotakuu Oppivelvollisuusikä Ammatillisen koulutuksen tarjonta Koulutuksen yhteistyön tiivistäminen Hyväksiluku ammatillisissa tutkinnoissa Oppisopimuskoulutus Kotouttamisohjelman toimeenpano Työttömien koulutuksen uudelleensuuntaaminen Työvoiman palvelukeskukset Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi Hankintalain kokonaisuudistus Kuntien velvoitteiden ja palveluiden tuottamista ohjaavien normien purkamisen merkittävästi vaikuttavia toimenpiteitä toista astetta koskien: Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen -195 M : Toteutetaan koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen siten, että rahoitus perustuu ensisijaisesti suorituksiin (esim. tutkinnot, osatutkinnot, osaamispisteet) ja tuloksiin, ei opiskeluaikaan. Tiivistetään 2. asteen koulutuksen järjestäjäverkkoa siten, että vahvojen lukio- ja ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) järjestäjien toimintaedellytyksiä

20 Sivu 19 parannetaan ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen saavutettavuus voidaan turvata. Toisen asteen koulutuksessa keskitytään tutkintojen rahoitukseen ja luovutaan muun koulutuksen julkisesta rahoituksesta -65 M : Keskitytään jatkossa tutkintojen osien ja tutkintojen järjestämiseen ja luovutaan muun koulutuksen julkisesta rahoituksesta: lukiokoulutuksen aineopinnoista ja ammatillisen lisäkoulutuksen (oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen) osatutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. ESITYSLISTAN LIITE 7, AMKEN TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 9/2013 Yhtymähallitus keskustelee toimenpiteistä ja merkitsee tiedoksi hallituksen päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Esitys hyväksyttiin.

21 Sivu Sopimus liiketoiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle D/197/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (Lappia) ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä luovuttajina (RKK) sekä Lapin ammattikorkeakoulu Oy (Lapin AMK Oy) luovutuksensaajana allekirjoittavat sopimuksen liiketoiminnan luovuttamisesta. Sopimuksessa RKK luopuu Rovaniemen ammattikorkeakoulun ylläpitämisestä ja Lappia luopuu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ylläpitämisestä. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy sopimusluonnoksen liiketoiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimukseen voidaan tehdä vielä teknisiä muutoksia. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (Lappia) ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä luovuttajina (RKK) sekä Lapin ammattikorkeakoulu Oy (Lapin AMK Oy) luovutuksensaajana allekirjoittavat sopimuksen liiketoiminnan luovuttamisesta. Osapuolet sopivat, että RKK luopuu Rovaniemen ammattikorkeakoulun ylläpitämisestä ja Lappia luopuu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ylläpitämisestä. Lapin AMK Oy toteuttaa valtioneuvoston myöntämän toimiluvan mukaista ammattikorkeakoulutoimintaa alkaen. Sopimuksen tarkoituksena on sopia määriteltävien omaisuuserien luovuttamisesta sekä yksilöidä siirtyvään toimintaan luovutuspäivänä kuuluvat varat sekä oikeudet ja velvoitteet. Luovuttamisen osalta noudatetaan Lapin AMK Oy:n osakassopimuksessa sovittuja periaatteita ja menettelytapoja, jotka koskevat pääomittamiseen kytkeytyviä kiinteistöjä, ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvää kalustoa, muuta irtaimistoa ja rahavaroja sekä muita aineettomia oikeuksia. Pääomittamiseen liittyvistä kiinteistösiirroista velkoineen ja muista apporttisiirroista laaditaan erilliset sopimukset osakassopimuksen osapuolten kesken. Sopimus liiketoiminnan luovuttamisesta allekirjoitetaan Rovaniemellä Myös yhtymähallituksen kokouksissa (asiakohta 48) ja (asiakohta 202) on käsitelty ammattikorkeakoulujen yhdistymiseen liittyvää asiaa. ESITYSLISTAN LIITE 8, SOPIMUS LIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA, LUONNOS ESITYSLISTAN LIITE 9, HENKILÖSTÖN SIIRTOSUUNNITELMA ESITYSLISTAN LIITE 10, SIIRTYVÄT JULKISEN ULKOISEN RAHOITTAJAN HANKKEET, NIIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SEKÄ NIIDEN SIIRTÄMISEN MENETTELYTAVAT ESITYSLISTAN LIITE 11, LUETTELO SIIRTYVISTÄ REKISTERÖIDYISTÄ TAVARAMERKEISTÄ ESITYSLISTAN LIITE 12, LUETTELO SIIRTYVISTÄ OHJELMISTOJEN JA JÄRJESTELMIEN LISENSSEISTÄ JA KÄYTTÖOIKEUKSISTA ESITYSLISTAN LIITE 13, HANKKEIDEN KOKONAISTILANTEEN KOONTITAULUKKO

22 Sivu 21 Puheenjohtajan esitys Ammattiopisto Lappia ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ovat listanneet yhteiskäyttöiset koneet ja laitteet ESITYSLISTAN LIITE 14, AMMATTIOPISTON JA AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISKÄYTTÖISET KONEET JA LAITTEET Yhtymähallitus hyväksyy sopimusluonnoksen liiketoiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimukseen voidaan tehdä vielä teknisiä muutoksia. Esitys hyväksyttiin.

23 Sivu Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi D/571/ /2013 Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi & talous- ja hallintosihteeri Tiina Pelimanni TULOKSELLISUUSTAULUKOT Vuosi Vaikuttavuusmittari (90 %) Opettajien kelpoisuusmittari (muodoll. kelpoisten opettajien osuus) (7 %) Ammattiopisto Lappia Hlöstön kehitt. mittari (osuus hlöstömenoista) (3 %) Tulosindeksi Rahoitusosuus Myönnetty Netto Tuloksellisuusrahoitus ,3-0,3 0, ,9 0,2 0, ,6 0,2 0, ,7 0,3 0, Ao Lappia Läpäissyt, työllinen Läpäissyt, jatkoopisk. Läpäissyt, ei-työll., ei jatko- opisk. Ei- läpäissyt, työllinen tai opisk. Keskeytt., ei-työll., eikä opisk. Vaikutt.- mittari, painotetut pisteet yhteensä Standar. vaik. mittari ,7-0,2 1 1,4 0,6-24,3-0, ,6 0 2,2 2,4 1,1-47,3-0,879 Kehitys heikkenee kohentuu kohentuu heikkenee heikkenee ,4-0,7 5,9-0,1 0,3-40,3-0,584 Kehitys kohentuu heikkenee kohentuu kohentuu kohentuu ,16-1,84 6,93-0, ,81 Kehitys kohentuu heikkenee kohentuu kohentuu kohentuu - Lappian vuodelle 2014 saama Opetushallituksen rahoituksen tuloksellisuusosan tulosindeksi on 939, mikä merkitsee, että Lappian tuloksellisuusrahoituksen rahoitusosuuden ollessa euroa ja tuloksellisuusrahoituksen kokonaismäärän ollessa euroa, Lappian nettomaksu on euroa. Tuloksellisuuden mittareiden osalta opettajien kelpoisuus (painoarvo 7 %) on positiivinen 0,3, Henkilöstön kehittämisen mittari (osuus henkilöstömenoista, painoarvo 3 %) on positiivinen 0,3 ja vaikuttavuusmittarin (läpäisy ja työllistyminen sekä jatkosijoittuminen, painoarvo 90 %) on negatiivinen 0,7. Vaikuttavuusmittarin heikkoa menestymistä selittää erityisesti heikko työllistyminen valmistumisen jälkeen otantavuonna, mutta myös osin heikko läpäisy. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysin. Esitys hyväksyttiin.

24 Sivu 23 Hannele Keränen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo

25 Sivu Ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma D/572/ /2013 Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Ammatillisen koulutuksen alueellisen kehittämissuunnitelman tavoitteena on auttaa koulutuksen järjestäjiä sitomaan valtakunnalliset tavoitteet vahvemmin yhteen paikallisista tarpeista nousevien kehittämiskohteiden kanssa yhteistyössä työelämän ja paikallis- ja alue-hallinnon kanssa. Lappia on mukana työstämässä Lapin maakunnan ammatillisen koulutuksen alueellista kehittämissuunnitelmaa muiden paikallisten koulutuksenjärjestäjien kanssa yhteistyössä. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelman. Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen alueellisen kehittämissuunnitelman tavoitteena on auttaa koulutuksen järjestäjiä sitomaan valtakunnalliset tavoitteet vahvemmin yhteen paikallisista tarpeista nousevien kehittämiskohteiden kanssa yhteistyössä työelämän ja paikallis- ja alue-hallinnon kanssa. Tavoitteena on myös lisätä koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia vaikuttaa kansalliseen koulutuspolitiikkaan paikallisten tarpeiden huomioon ottamiseksi. Ammattikoulutuksessa korostuu koulutuksenjärjestäjien alueellinen ja alakohtainen yhteistyö sekä koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointitiedon käyttö suunnittelussa ja päätöksen-teossa. Suunnitelmalla ohjataan yhteisiä tavoitteita ja koulutuksen järjestäjä tarkastelee toimintaansa neljän näkökulman; johtamisen, opiskelijoiden oppimisen, opetushenkilöstön osaamisen ja kestävän hyvinvoinnin kautta. Lappia on mukana työstämässä Lapin maakunnan ammatillisen koulutuksen alueellista kehittämissuunnitelmaa muiden paikallisten koulutuksenjärjestäjien kanssa yhteistyössä. Työn määräaika on tammikuussa Erityisinä painopisteinä suunnitelman valmistelutyössä ovat alueellisen tarkastelun pohjalta nousseet tavoitteet ja niiden linkittäminen maakunnalliseen koulutuspolitiikkaan. Tavoitteena on myös sopia alueellisista kehittämistarpeista Lapin maakunnassa sekä pyrkiä löytämään alueellisia ratkaisuja ammatillisen koulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden jalkauttamiseksi. Ammattiopiston rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelman valmistelun. Esitys hyväksyttiin. Hilkka Halonen poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo

26 Sivu Pankkitilien käyttöoikeudet D/348/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle esitetään, että se myöntää tilinkäyttöoikeudet kuntayhtymän johtaja Liljalle, ammattiopiston rehtori Leponiemelle, talousjohtaja Kallolle sekä taloussihteeri Kantolaiselle. Kuntayhtymällä on alla olevan taulukon mukaiset pankkitilit: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian pankkitilit Nordea FI Nordea käyttötili FI Kemin kauppaoppil Stipendirahasto Osuuspankki FI Tornion Osuuspankki käyttötili FI Kemin Osuuspankki käyttötili FI Olavi Vailahden muistorahasto Sampo FI Sampo käyttötili FI Laila Ponkalan muistorahasto Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus päättää, että tilinkäyttöoikeudet myönnetään seuraaville henkilöille: - kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja - ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi - talousjohtaja Juha Kallo - taloussihteeri Virpi Kantolainen Yhtymähallitus päättää lisäksi, että tilinkäyttövälineiden käytöstä päättää kuntayhtymän johtaja. Esitys hyväksyttiin.

27 Sivu Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus D/32/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Kuntayhtymän matkaohjeessa on paljon matkustaville viran- ja toimenhaltijoille mahdollistettu kotimaan virkamatkoja varten kalenterivuodeksi kerrallaan annettava matkamääräys, josta päättää hallitus. Matkaohjeen mukaan myös oman auton käyttöön virkamatkoille on oltava matkamääräyksessä annettu lupa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virka-matkamääräyksen ja oman auton käyttöluvan vuodeksi 2014 kuntayhtymän johtajalle sekä esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Kuntayhtymän matkaohjeessa on paljon matkustaville viran- ja toimenhaltijoille mahdollistettu kotimaan virkamatkoja varten kalenterivuodeksi kerrallaan annettava matkamääräys, josta päättää hallitus. Matkaohjeen mukaan myös oman auton käyttöön virkamatkoille on oltava matkamääräyksessä annettu lupa. Matkaohjeen mukaisesti kotimaan matkat kattava matkamääräys ja oman auton käyttöoikeus esitetään: yhtymäpalvelujen osalta: talousjohtajalle, henkilöstöjohtajalle ja tietohallintojohtajalle ammattiopiston osalta: ammattiopiston rehtorille ja aikuiskoulutusjohtajalle Yhtymähallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöoikeuden vuodeksi 2014 esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöluvan vuodeksi 2014 kuntayhtymän johtajalle. Esitys hyväksyttiin.

28 Sivu Vastaus Tornion Elävä kaupunkikeskusta ry:n esitykseen D/457/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Asian selvittämiseksi on käyty neuvotteluja, joita jatketaan edelleen. Yhtymähallitukselle esitetään, että se valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan Tornion kaupungin ja Tekk ry:n kanssa jatkotoimenpiteistä. Yhtymähallitus , asiakohta 145: Lappian saatavan maksuaika Jaloterässtudio on rakentanut Tornion elävä kaupunkikeskusta ry:lle (TEK ry) Joppari-kaupunkijunan. Junan ja lähinnä sen kahden vaunun rakentamisesta Lappialle on syntynyt n alv 23 % saatava, joka on erääntynyt Yhdistyksen edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näyttää, että yhdistys ei kykene maksamaan saatavaa kertasuorituksena. Yhdistyksen hallitus selvittää mahdollisuuksiaan saada maksu suoritettua ulkopuolisella lainalla. Yhdistys on myös ehdottanut, että se suorittaisi erääntyneen Lappian saatavan maksun 5 10 vuoden maksuajalla. Yhtymähallitus myöntää kuntayhtymän johtajalle valtuudet neuvotella ja myöntää tarvittaessa Tornion elävä kaupunkikeskusta ry:lle 5 10 vuoden maksuaika kuntayhtymän saatavan suoritukseen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus , asiakohta 169: Tornion Elävä Kaupunkikeskusta ry (TEKK) on lähettänyt Koulutuskuntayhtymä Lappian hallitukselle kirjeen liittyen kaupunkijuna Jopparin maksujärjestelyihin. TEKK toivoo, että tehtyä sopimusta ja maksusuunnitelmaa voitaisiin muuttaa siten, että kaupunkijuna pysyy osana Tornion kaupunkikuvaa jatkossakin. YH : ESITYSLISTAN LIITE 9, YHTEISTYÖSOPIMUS: KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA JA TORNION ELÄVÄ KAUPUNKIKESKUSTA RY YH : ESITYSLISTAN LIITE 10, TORNION ELÄVÄ KAUPUNKIKESKUSTA RY:N KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN HALLITUKSELLE Asiakohta valmistellaan yhtymähallituksen kokoukseen, koska TEKK:n kirje on saapunut koulutuskuntayhtymälle vasta

29 Sivu 28 Yhtymähallitus päättää siirtää maksusuunnitelman lokakuun lopun maksuerän eräpäivälle Muilta osin asia jätetään jatkovalmisteluun. Esitys hyväksyttiin. Asian selvittämiseksi on käyty neuvotteluja, mutta vastausta ei ehditä saamaan määräajassa. Neuvotteluja jatketaan edelleen. Yhtymähallitus on siirtänyt lokakuun erän maksuaikaa kokouksessaan päätöksen 169 mukaisesti saakka, jonka jälkeen yhteistyösopimus päättyy, mikäli maksua ei ole tähän mennessä suoritettu. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan Tornion kaupungin ja Tekk ry:n kanssa jatkotoimenpiteistä. Esitys hyväksyttiin.

30 Sivu Korvausvaatimus, Tapio Laine D/5/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Tapio Laine on lähettänyt yhtymähallitukselle korvausvaatimuksen (4 332 ) ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista. Lappia ei aikanaan ole pyynnöstä huolimatta saanut kohtuullisessa ajassa Laineelta korvauskulukuitteja. Lisäksi vaatimus kilpailu-uran keskeytyksestä aiheutuvasta menetyksestä on kyseenalainen, koska voitetun rahasumman määrään vaikuttavat monet tekijät. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei ole korvausvelvollinen Tapio Laineen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista, koska korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvauskulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Yhtymähallitus , asiakohta 68: Tapio Laine on lähettänyt yhtymähallitukselle kirjeen, joka liittyy hänen aikaisempaan Lappialle lähettämäänsä korvausvaatimukseen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista. Laine uudistaa korvausvaatimuksensa yhteensä 4 332, joka koostuu hoitokustannuksista (1 332 ) sekä menetetystä kilpailutulosta (3 000 ). Laineen mukaan Louen oppilaitoksen tallissa käytettiin vuosina kuivikkeena huonolaatuista turvetta, joka olisi johtanut siihen, että tallissa aiheutui vuokrakarsinassa olleelle Laineen hevoselle huoneilmasta olevista turpeen pienhiukkasista hengitystieongelmia. Lisäksi hevosen kilpailu-uraan oli tullut keskeytys hengitystiesairauden vuoksi. Turpeen toimittajan Vapo Oy:n kirjeen mukaan kuiviketurpeen laatua on vaikea enää jälkikäteen selvittää. Sama koskee myös tallin olosuhteita sekä sitä, ovatko jotkin muut tekijät kuin kuivikkeen pölyäminen mahdollisesti vaikuttaneet Laineen hevosen hengitystieongelmien syntymiseen. Koulutuskuntayhtymä Lappia toteaa kirjeessään , että Laine ei ole pyynnöstä huolimatta toimittanut kohtuullisessa ajassa korvauskulukuitteja. Lisäksi vaatimus kilpailuuran keskeytyksestä aiheutuvasta menetyksestä on kyseenalainen, sillä ravihevosilla vuosittain juostujen starttien ja voitetun rahasumman määrään vaikuttavat useat eri tekijät, joten ei voida osoittaa, että vuonna 2008 ansaittu rahamäärä olisi automaattisesti vastannut vuoden 2007 tuloja. Näin ollen Lappia ei katso olevansa asiassa korvausvelvollinen. YH : ESITYSLISTAN LIITE 9, TAPIO LAINEEN KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIALLE YH : ESITYSLISTAN LIITE 10, VAPO OY:N KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIALLE YH : ESITYSLISTAN LIITE 11, KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN KIRJE TAPIO LAINEELLE YH : ESITYSLISTAN LIITE 12, TAPIO LAINEEN KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN YHTYMÄ-HALLITUKSELLE

31 Sivu 30 Yhtymähallitus päättää, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei ole korvausvelvollinen Tapio Laineen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista, koska korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvauskulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Yhtymähallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Asiaa on selvitelty uudelleen, mutta edelleen on tultu samaan lopputulokseen. Korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ei ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvaus-kulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Näin olleen korvausvelvollisuutta ei enää ole. Yhtymähallitus päättää, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei ole korvausvelvollinen Tapio Laineen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista, koska korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvauskulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus päättää, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei ole korvausvelvollinen Tapio Laineen ravihevoselle aiheutuneiden hengitystieoireiden taloudellisista vahingoista, koska korvauksenhaku on ohjeistettu aiemmin eikä Laine ole pyynnöstä huolimatta toimittanut korvauskulukuitteja kohtuullisessa ajassa. Yhtymähallitus päättää korvata Tapio Laineelle hevosen hoidosta aiheutuneet lääkekulut 372 hyvityksenä aiheutuneesta harmista. Muutosesitys hyväksyttiin.

32 Sivu Kuntayhtymän autoihin liittyvät prosessit 493/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Tarkastuslautakunta on pyytänyt selvitystä kuntayhtymän autoihin liittyvistä prosesseista. Kuntayhtymän autoja käyttää sekä henkilökunta että opiskelijat. Autot huolletaan yleensä oppilastyönä Keminmaan toimipisteen auto-osastolla. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi kuntayhtymän autoihin liittyvät prosessit ja toimittaa ne edelleen tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan pyytänyt selvittämään kuntayhtymän autoihin liittyviä prosesseja (kuka vastaa, missä säilytetään, kuka käyttää, huoltaa, miten ohjeistettu jne.). Liitteissä on eri yksiköiden tarkempia selvityksiä autoihin liittyvistä prosesseista. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuntayhtymän autoja käyttää sekä henkilökunta että opiskelijat ja autoja säilytetään sekä autotalleissa että pihoilla. Huoltopaikkana on yleensä Keminmaan toimipisteen auto-osasto, jossa huollot tehdään oppilastyönä. Autojen huoltotarpeesta huolehtivat joissakin toimipaikoissa autoasioihin koulutetut ammattilaiset, kuten esim. autoteknikko, ja joissakin toimipaikoissa sihteerit tai autosta vastaavat henkilöt. Autojen käytöstä täytetään ajopäiväkirjaa. ESITYSLISTAN LIITE 15, AMMATTIKORKEAKOULUN AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 16, HYVINVOINTIALAN AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 17, JOKIVARREN AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 18, KEMI-KEMINMAAN AUTOT (PAITSI HYVINVOINTIALA) ESITYSLISTAN LIITE 19, KULTTUURIALAN AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 20, TORNION TOIMIPAIKAN AUTOT (PAITSI KULTTUURIALA) ESITYSLISTAN LIITE 21, LUONTOALA ESITYSLISTAN LIITE 22, YHTYMÄPALVELUJEN VOLVO ESITYSLISTAN LIITE 23, IT-OSASTON AUTOT ESITYSLISTAN LIITE 24, KIINTEISTÖPALVELUJEN AUTOT Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän autoihin liittyvät prosessit ja toimittaa ne edelleen tarkastuslautakunnalle. Esitys hyväksyttiin.

33 Sivu Lappian merkkipäiväohje henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta D/575/ /2013 Henkilöstöjohtaja Aila Näätsaari Tiivistelmä: Lappian merkkipäiväohjeen muistamisten euromääriä on alennettu kiristyvän taloustilanteen takia ja ohje on muokattu uudeksi ohjeeksi nimeltä Menettelytapaohjeet henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy Lappian merkkipäiväohjeen/menettelytapaohjeet henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta. Koulutuskuntayhtymä Lappian merkkipäiväohje on hyväksytty yhtymävaltuustossa ja , jossa sääntö muutettiin ohjeeksi ja yhtymähallituksen päätettäväksi. Henkilöstöjohtaja ja tiedottaja ovat muokanneet merkkipäiväohjetta. Ohjeen uusi nimi on Menettelytapaohjeet henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta. Ohjetta uusittaessa on huomioitu myös Lappian kiristyvä taloustilanne ja muistamiseen liittyviä euromääriä on alennettu. Uudistettu ohje on käsitelty henkilöstötoimikunnassa ja henkilöstötoimikunta on tehnyt omalta osaltaan asiakirjaan tarvittavat muutokset. Menettelytapaohje on voimassa alkaen. ESITYSLISTAN LIITE 25, MENETTELYTAPAOHJE HENKILÖSTÖN JA SIDOSRYHMIEN MUISTAMISESTA Yhtymähallitus hyväksyy Lappian merkkipäiväohjeen Menettelytapaohjeet henkilöstön ja sidosryhmien muistamisesta. Esitys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että asiakirjaan tehdään vielä tekninen korjaus.

34 Sivu D/442/ /2013 Yhteistoimintasopimukseen ehdotetut muutokset koskien sekä yhteistyötoimikuntaa että henkilöstötoimikuntaa Henkilöstöjohtaja Aila Näätsaari Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle esitetään päätettäväksi, että yhteistyötoimikuntaan kuuluu alkaen 12 jäsentä ja varajäsentä, joista puolet edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä. Työnantajaa edustaa kuntayhtymän johtaja, ammattiopiston rehtori, henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö ja kaksi yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus päättää, ketkä kaksi hallituksen edustajaa neljästä jäävät pois yhteistyötoimikunnasta. Henkilöstötoimikunnasta poislähtevän ammattikorkeakoulun henkilöstöedustajan (pääluottamusmies) tilalle valitaan työsuojeluvaltuutettu ja poislähtevän ammattikorkeakoulun työnantajan edustajan (rehtori) tilalle työsuojelupäällikkö. Ammattikorkeakoulun irtautuessa Lappiasta henkilöstöjohtaja on kuntayhtymän johtoryhmän valtuuttamana tehnyt yhteistoimintasopimukseen teknisiä korjauksia mm. poistamalla siitä ammattikorkeakoulua koskevat tekstiosuudet. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on ollut 18 henkilöä, joista puolet työnantajien edustajia ja puolet henkilöstön edustajia. Yhteistoimintasopimus on käsitelty henkilöstötoimikunnan kokouksessa Henkilöstötoimikunta esittää, että yhteistyötoimikuntaan kuuluu alkaen 12 jäsentä ja varajäsentä, joista puolet edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu 2 ammattiopiston opettajaa ja ammattiopiston pääluottamusmies. Muun henkilöstön edustajia on kaksi, joista toinen on heitä edustava pääluottamusmies. Henkilöstön edustajista siirtyy kaikkiaan 4 Lapin amk Oy: hyn ja henkilöstö valitsee tilalle yhden henkilön. Lisäksi yhteistyötoimikuntaan kuuluu henkilöstön edustajana toimiva työsuojeluvaltuutettu. Ammattikorkeakoulun rehtori siirtyy Lapin amk Oy:hyn. Henkilöstötoimikunta esittää, että työnantajaa edustaa kuntayhtymän johtaja, ammattiopiston rehtori, henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö ja kaksi yhtymähallituksen jäsentä. Hallitus päättää, ketkä kaksi hallituksen edustajaa neljästä jäävät pois yhteistyötoimikunnasta. Henkilöstötoimikunnasta poislähtevän ammattikorkeakoulun henkilöstöedustajan (pääluottamusmies) tilalle henkilöstötoimikunta esittää työsuojeluvaltuutettua ja poislähtevän ammattikorkeakoulun työnantajan edustajan (rehtori) tilalle työsuojelupäällikköä. ESITYSLISTAN LIITE 26, YHTEISTOIMINTASOPIMUS Yhtymähallitus päättää, että yhteistyötoimikuntaan kuuluu alkaen 12 jäsentä ja varajäsentä, joista puolet edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00

SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00 SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista 16.12.2015 13:00 Osallistujaluettelo... 1 127 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 128 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 3 129 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.00-17.37 KOKOUSPAIKKA Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus Kokoustiedot Aika: torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.08. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.4.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.6.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku 21 Kone-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2017 Kokousaika 24. tammikuuta 2017 klo 15.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta 1. Sopijaosapuolet Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi Kemin kaupunki.(tähän tulevat kaikki

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku Yhtymähallitus 16.6.2016 1 AIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.50-17.45 PAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot