Kokouskutsu 1/2013. Kokouspäivä 1(46)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouskutsu 1/2013. Kokouspäivä 1(46)"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA: , klo Kokouskutsu 1/2013 Kokouspäivä 1(46) KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 3 Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä sekä kuntayhtymän johtajan selonteko ajankohtaisista asioista 4 Tiedoksi saatettavat asiakirjat 5 Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto 6 Talousarvion toimeenpano-ohjeet 7 Palautekirjelmä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeeseen : Palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna Ammattiopisto Lappian ja asuntoloiden järjestyssäännöt 10 Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi 11 Rahoituslain mukaiset opiskelijat laskentapäivänä Erityisopiskelijat Ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus 15 Kokonaisarkkitehtuurin organisointi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa 16 Ammattiopiston johtamisjärjestelyt 17 Louen toimipaikkapäällikön viran lakkauttaminen ja hankekoordinaattorin toimen perustaminen 18 Muutosohjausryhmän perustaminen 19 Kevan päätös, Tapio Sirkka 20 Irtisanoutuminen, Kähkönen Leena 21 Irtisanoutuminen, Mömmö-Koskiniemi Nina 22 Seuraava kokous 23 Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen lounastaukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako kymmenelle henkilölle. Kokouksen jälkeen iltakoulu aiheesta ammattikorkeakoulun rakentaminen Erkki Keinänen

2 2(46) AIKA: Tiistai , kello , lounastauko PAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Valkonen Asta jäsen, Kannala Teija jäsen, Leskinen Tarja jäsen, Juntunen Jouko jäsen, Blomqvist Seppo jäsen, Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, Lehtimäki Raija jäsen, Päkkilä Matti jäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, klo saakka Vaattovaara Pekka yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, saapui klo Lilja Virpi kuntayhtymän johtaja, esittelijä Tolppi Reijo rehtori, ammattikorkeakoulu, esittelijä Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto, esittelijä Korkala-Harju Merja johdon assistentti, sihteeri Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, kohta 1 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan, kohta 23 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 23 (oikaisuvaatimus asiakohta 24) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3(46) Yhtymävaltuuston asiakohdassa 25 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

4 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4(46) Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje 261). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE 1, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

5 5(46) 3 Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä sekä kuntayhtymän johtajan selonteko ajankohtaisista asioista Kuntayhtymän johtajan päätökset Yhteistyötoimikunnan kokous Viestintä ja informaatiotieteet ammatillisen neuvottelukunnan kokous ESITYSLISTAN LIITE 2, KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET ESITYSLISTAN LIITE 3, YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 4, VIESTINTÄ JA INFORMAATIOTIETEET AMMATILLISEN NEUVOTTELU- KUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja toteaa, etteivät päätökset aiheuta yhtymähallituksen toimenpiteitä. Päätös Esitys hyväksyttiin.

6 6(46) 4 Tiedoksi saatettavat asiakirjat Jyty-Tornio ry - Tiedote Luottamusmiesvaalitulokset. Kirjeessä ilmoitetaan toimikauden luottamusmiehet. Keminmaan kunta, kunnanhallitus - Kirje Lappian kalatalousopetus Kemi-Tornio alueella. Keminmaan kunnan mielestä uudet investoinnit kalatalousopetukseen eivät ole perusteltuja Simossa, koska alueella on tarjolla myös valmiita tiloja kalatalousopetuksen käyttöön. Keminmaan Palvelukylä Oy:n omistama Valmarin Portti on sellaisenaan tähän tarkoitukseen sopiva. Keva - Yleiskirje 3/2012, KuEL-maksut vuonna Kevan valtuuskunta on päättänyt vuoden 2013 eläkemaksuista, joista ilmoittaa yleiskirjeessään. Kuntaliitto - Yleiskirje 1/80/2013, Vuoden 2012 yleiskirjeluettelo. Yleiskirje sisältää luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 yleiskirjeistä. - Yleiskirje 2/80/2013, Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle Suomen Kuntaliiton ja Kopioston suositus vuodelle 2013 perustuu radio- ja televisioohjelmien kirjastokäyttöä koskevaan neuvottelumuistioon eli korvaukset ovat samat kuin suosituksessa vuodelle Korjattu yleiskirje 2/80/2013, Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle Yleiskirje on korjattu. Tallennekohtainen korvaus on muuttunut. - Yleiskirje 3/80/2013, Lasten päivähoidosta annetun lain 11 a :n, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 32 :n muuttaminen alkaen. Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa, mutta oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole hoidossa isyysrahakauden aikana. - Yleiskirje 4/80/2013, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista Suomen Kuntaliitto lähettää suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle Kuntatyönantajat - Kirje 17/2012, KT luopuu paperisten yleiskirjeiden lähettämisestä vuonna KT:n yleiskirjeet julkaistaan KT Kuntatyönantajien verkkosivuilla suomenkielisenä osoitteessa - Kirje 18/2012, Kuntatyönantaja-lehti on työväline esimiehille ja päättäjille.

7 7(46) KT:n asiantuntijat toimittavat Kuntatyönantaja-lehden kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöhallinnon työvälineeksi. - Kirje 19/2012, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset Kirjeessä lähetetään tiedoksi kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan määräysten mukaisesti sovituista palkantarkistuksista. - Kirje 20/2012, Matkakustannusten korvaukset lukien. Kirjeessä selostetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu lukien. - Kirje 21/2012, Vuoden 2012 yleiskirjeluettelo. Kirje sisältää luettelon Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2012 yleiskirjeistä. - Kirje 1/2013, Työelämän kehittämisstrategia: Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuonna Kansallisessa työelämän kehittämisstrategiassa kehittämisen painopisteiksi on valittu innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, osaava työvoima sekä työhyvinvointi ja terveys. Näillä pyritään saamaan aikaan työllisyyttä, työelämän laatua ja työn tuottavuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö - Päätös OKM/73/221/2012, Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismäärien toinen täydennyspäätös vuodelle Valtion vuoden 2012 talousarvioissa on varauduttu oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen osalta paikan vuotuiseen enimmäismäärään. Päätöksellä jaetaan koulutuksen järjestäjille käyttämättä jääneistä paikoista yhteensä 215 lisäkoulutuspaikkaa. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä ei ole lisäkoulutuspaikkoja saaneiden listalla. - Päätös OKM/57/221/2012, Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän lisäkoulutuksen enimmäismäärä vuonna 2013, jatkopäätös. Valtion vuoden 2013 talousarvioon on esitetty oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismääräksi vuotuista paikkaa, jotka jaetaan tällä päätöksellä. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän osuus tästä on 401 paikkaa. - Päätös OKM/70/210/2012, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen väliset sopimukset kaudelle Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun ylläpitäjä ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain nojalla sopineet ammattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista määrällisistä ja laadullisista tavoitteista. ESITYSLISTAN LIITE 5, OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN JA KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE Päätös Dnro 92/221/2012. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2013.

8 Kuntayhtymän johtajan esitys 8(46) Valtionosuus/rahoitus käyttökustannuksiin vuodelle 2013 taulukon mukaan Kemi- Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtionosuus/rahoitus on euroa. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

9 9(46) 5 Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Kuntayhtymän tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Ylätasoilla ne jakaantuvat vaikuttavuuden, toiminnan ja palvelujen, uudistumisen sekä voimavarojen ja talouden tavoitteisiin, joiden tavoitteiden saavuttaminen käytettävissä olevilla määrärahoilla on nähtävä talousarvion toimeenpanona. Toimeenpano edellyttää määrärahaseurannan kanssa rinnan seurattavaksi myös rahalla aikaansaatuja tuloksia. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat toimeenpanon toteutuksesta. ESITYSLISTAN LIITE NRO 6, AMMATTIOPISTON JA YHTYMÄPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT JA INVESTOINTISUUNNITELMAT Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Investointeja ei toteuteta, ellei talousarviovuoden toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita saavuteta tai muuttuneesta tilanteesta johtuen investoinnille ei enää ole perusteita. Yhtymäpalveluiden ja ammattiopiston tulosyksiköiden johtajat ovat tilivelvollisia yhtymähallitukseen nähden tavoitteiden toteutumisen osalta. Ammattikorkeakoulun tulosyksiköiden johtajat ovat tilivelvollisia ammattikorkeakoulun hallitukseen nähden. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pekka Vaattovaara saapui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo

10 6 Talousarvion toimeenpano-ohjeet 10(46) Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano-ohjeissa ohjeistetaan talousarvion sitovuutta, taloudellisuutta, toteutumien seurantaa, investointeja, materiaali- ja palveluhankintoja, ostolaskujen ja menotositteiden käsittelyä, projekteja ja hankkeita, tavaroiden ja palvelujen myyntiä ja myyntilaskutusta, tilipitoa ohjaavia tietoja, henkilöstö- ja palvelussuhdeasioita ja matkustamista. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus tarkoittaa kuntalain mukaan sitä, ettei talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja saa käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen, eikä myöskään enempää kuin tarkoitukseen on osoitettu. Kuntayhtymässä noudatetaan kuitenkin ns. nettobudjetointia, joka sallii menojen ylittämisen, mikäli myös vastaavia tuloja syntyy arvioitua enemmän. Erityisesti projekti- ja hanketoiminnan kannalta tämä on välttämätöntä, jotta uusia projekteja voidaan käynnistää myös talousarviovuoden aikana itse talousarvion hyväksymisen jälkeen. Kuntayhtymän talousarviossa on määritelty talousarvion määrärahojen sitovuustasot suhteessa kuntayhtymän valtuustoon ja hallitukseen. Yhtymävaltuustoon nähden sitova on kuntayhtymän vuosikate ja investoinnit yhteensä. Tulosalueiden käyttötalouden sitovuustaso on toimintakate. Tulosyksiköiden käyttötalouden sitovuustaso on toimintakate. Taloudellisuus Kaikessa toiminnassa on huomioitava taloudellisuus ja toimittava kuntayhtymän kokonaistaloudellisuus huomioiden. Toteutumien seuranta Talousarvion ja käyttösuunnitelmien toteutumista on seurattava vähintään kuukausitasolla. Mikäli tilivuoden kuluessa joudutaan toteamaan, että tavoitteita ei saavuteta, tulee talousarvion muutosesitys valmistella yhtymähallitukselle siten, että muutokset voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa talousarviovuoden aikana. Toteutumisen seurannasta ja mahdollisesta talousarvion muutosesityksestä vastaavat tulosalueen osalta tulosalueen johtaja sekä tulosyksikön osalta tulosyksikön johtaja. Investoinnit Investointeihin liittyvissä päätöksissä on noudatettava kuntayhtymän investointien toteuttamisesta annettua ohjetta, lakia julkisista hankinnoista ja kuntayhtymän hankintaohjetta. Materiaali- ja palveluhankinnat Hankinnat tulee toteuttaa kilpailutetuilta toimittajilta ja sopimustoimittajilta. Hankinnoissa tulee noudattaa yhtymän hankintaohjetta ja lakia julkisista hankinnoista. Hankintoja tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Ostolaskujen ja menotositteiden käsittely Ostolaskut ja menotositteet (verkkolaskut ja skannatut tositteet), lukuun ottamatta kassatositteita, käsitellään sähköisessä ostolaskujen käsittelyohjelmassa ja toimitetaan sähköisinä

11 11(46) asiatarkastajalle ja hyväksyjälle. Asiatarkastuksessa tarkistetaan, että ostolaskun perusteena oleva tavara tai palvelu on saatu ja että hinta on sopimuksen mukainen sekä suoritetaan numerotarkastus. Asiatarkastuksessa tehdään myös laskun tiliöinti. Tiliöinnissä erityistä huomiota tulee kiinnittää alv-koodin valintaan. Hyväksyjän tulee soveltaa esimiehille yhtymähallituksessa vahvistettuja euromääräisiä valtuuksia. Projektit ja hankkeet Projektien hallinnoinnissa ja talousasioissa tulee noudattaa kuntayhtymän projektinhallinnasta annettuja ohjeita sekä rahoittajan antamia ohjeita. Maksatushakemukset on laadittava projektisuunnitelmassa esitetyin tai rahoittajan ilmoittamien määräaikojen mukaisesti ja toimitetusta maksatushakemuksesta on aina toimitettava jäljennös tulosalueen talousvastaavalle projektien taloustilanteen seurantaa varten. Maksatushakemuksen oikea-aikaisesta ja ohjeen mukaisesta toimittamisesta vastaa projektipäällikkö. Projektin asettamispäätöksen tekee ammattikorkeakoulun/ammattiopiston osalta rehtori ja kuntayhtymän osalta kuntayhtymän johtaja. Tavaroiden ja palvelujen myynti ja myyntilaskutus Opiskelijatyönä tai työtoimintana/maksullisena palvelutoimintana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen myynti on pääsääntöisesti käteis- tai luottokorttikauppaa, joka edellyttää maksusuoritusta ennen tavaran tai palvelun luovutusta. Mikäli joidenkin huomattavaa taloudellista merkitystä omaavien toimitusten osalta asiakkaan kanssa sovitaan työn valmistumisen tai työn etenemisen mukaisesta maksupostijärjestelystä, tulee tällaisen järjestelyn perustua kirjallisiin toimitus-/urakkasopimuksiin, jotka hyväksyy kuntayhtymän johtaja tai ammattiopiston/ammattikorkeakoulun rehtori. Tulosyksikön on huolehdittava sopimuspohjaisten asiakastöiden laskutuksesta välittömästi, kun se tehdyn sopimuksen mukaan on mahdollista. Laskutuksessa on noudatettava kuntayhtymän laskutusohjetta. Tilipitoa ohjaavat tiedot Tilikartta, kustannuspaikkaluettelo, tunnistekartta sekä alv-koodit löytyvät intrasta sekä sähköisestä laskunkäsittelyohjelmasta. Henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat Viran- ja toimenhaltijoiden toimivalta on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston johtosäännöissä ja toimintaohjeissa/säännöissä. Kuntayhtymän henkilöstöasioita valmistelee ja käsittelee henkilöstötoimikunta ja henkilöstöjohtaja. Henkilöstön rekrytointi tapahtuu kuntayhtymän hallintosäännössä määritellyn toimivallan puitteissa, paitsi ammattikorkeakoulun osalta, jolla on ammattikorkeakoululain mukainen toimivalta henkilöstöasioissa. Henkilöstöasioissa konsultoidaan kuntayhtymän henkilöstöjohtajaa ennen päätöksien tekemistä. Matkustaminen Virka- ja virantoimitusmatkoja koskien noudatetaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen matkustamista koskevaa ohjeistusta ja kuntayhtymän matkaohjetta. Matkustavan viran-

12 12(46) tai toimenhaltijan näkökulmasta on tärkeää, että matkasta on tehty matkasuunnitelma/matkamääräys. Matkasuunnitelma tehdään matkanhallintaohjelmaan ja toimitetaan sähköisesti esimiehen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän matkaohjeen mukaan paljon matkustaville voi hallitus myöntää kotimaan matkoja koskevan matkamääräyksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Yleistä Ohjeen vastainen toiminta tulkitaan kunnallisen viranhaltijalain tai työsopimuslain tarkoittamaksi virkaan/työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden rikkomiseksi tai laiminlyönniksi. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Päätös Esitys hyväksyttiin.

13 13(46) 7 Palautekirjelmä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeeseen : Palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Tiivistelmä: Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetyssä ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevaan suunnitelmaan liittyvässä palautekirjelmässään Lappia korostaa maakuntatasolla Lapin kehityskulkujen huomioimista, koulutuksellista tasa-arvoa, Lapin työelämälähtöistä kehittymistä sekä väestökehitystä. Lisäksi Lappia hyväksyy 700 opiskelijapaikan leikkauksen Lapissa ministeriön esittämän paikan sijasta. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetyn palautekirjelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille kirjeen OKM/4/500/2012 Palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Kirjeen ehdotuksen mukaan Lapin ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien kokonaisopiskelijamäärän vähennys vuonna 2016 olisi verrattuna vuoteen ESITYSLISTAN LIITE 7, OKM:N KIRJE : PALAUTEPYYNTÖ AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KOULUTUSTARJONTAA JA KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRIÄ KOSKEVASTA SUUNNITELMASTA VUOSILLE Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja ja ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi valmistelivat liitteet sisältävän palautekirjelmän, joka hyväksytettiin yhtymähallituksen jäsenillä sähköpostitse. Palautekirjelmä jätettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle. Palautekirjelmässä Lappia korostaa maakuntatasolla erityisesti: Lapin kehityskulkujen huomioimista koulutuksellista tasa-arvoa Lapin työelämälähtöistä kehittymistä väestökehitystä Lisäksi Lappia yhtyy kirjelmässä Lapin liiton vastaesitykseen, jossa hyväksyisimme noin 700 opiskelijapaikan leikkauksen koko Lappiin ministeriön esittämän paikan sijasta. Tämän jälkeen asian käsittely etenee seuraavasti: OKM antaa koulutuksen järjestäjäkohtaisen esityksen leikkauksista noin maaliskuussa Lappia antaa ministeriön ohjeistuksen mukaisesti vastineen em. esitykseen todennäköisesti huhti-toukokuussa OKM antaa päätöksen leikkauksista noin touko-kesäkuussa Lappiassa sekä yhtymäjohto että luottamuselimet ovat yhdessä linjanneet etenemistä siten, että vaikutetaan monikanavaisesti ja samansuuntaisesti siihen, että päätöksiä tehtäessä on käytettävissä asiaankuuluva oikea tieto ja keskeiset huomioitavat näkökulmat tiedotamme etenemisestä aktiivisesti

14 14(46) valmistaudumme vastaanottamaan tulevaisuuden kehittävällä otteella teemme päätöksiä, kun meillä on OKM:n päätökset tiedossa ESITYSLISTAN LIITE 8, KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN PALAUTE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ESITYKSEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KOULUTUSTARJONNASTA JA KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRISTÄ VUOSILLE JA ESITYS JATKOVALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI Palautekirjelmään kuuluvat seuraavat liitteet: ESITYSLISTAN LIITE 9, ALLE 25 JA YLI 25 VUOTIAAT 2010 ESITYSLISTAN LIITE 10, KATSE POHJOISEEN ESITYSLISTAN LIITE 11, KOULUTUKSEN SAATAVUUS JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN, LAPIN LUOTSI, AVI ESITYSLISTAN LIITE 12, KOULUTUSRAKENNE JÄSENKUNNAT ESITYSLISTAN LIITE 13, KOULUTUSRAKENNE LAPPI ESITYSLISTAN LIITE 14, TILASTOKESKUS VUOTIAAT ESITYSLISTAN LIITE 15, KEMIN KAUPUNGIN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 16, KEMINMAAN KUNNAN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 17, KEMI-TORNIO ALUEEN MERKONOMIT RY:N KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 18, LAPIN KAUPPAKAMARIN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 19, LAPIN LIITON VALTUUSTON KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 20, LAPIN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 21, LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 22, LÄNSIPOHJAN YRITTÄJIEN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 23, MUONION KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS ESITYSLISTAN LIITE 24, PELLON KUNNAN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 25, PERÄPOHJOLAN OPISTON LAUSUNTO ESITYSLISTAN LIITE 26, TERVOLAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS ESITYSLISTAN LIITE 27, TORNION KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖS ESITYSLISTAN LIITE 28, LAPPIAN OKM:LLE TOIMITTAMA KIRJE Palautekirjelmän lähetyksen jälkeen on saatu seuraavat kannanotot: ESITYSLISTAN LIITE 29, TERVOLAN KUNNAN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 30, MUONION KUNNAN KANNANOTTO Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetyn palautekirjelmän ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjonnasta ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Päätös Esitys hyväksyttiin.

15 15(46) 8 Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna 2013 Tiivistelmä: Asiakohdan taulukot toimivat hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä, laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana sekä hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti ja hyväksyy esittelyn laskujen ja muiden tositteiden käsittelyn periaatteista. Eräissä julkis- ja yksityisoikeudellisissa asiakirjoissa vaaditaan päätös, jossa todetaan hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyys. Toteava päätös nimenkirjoitusoikeuksista tehdään kalenterivuosittain tai tehtävää hoitavien vaihtuessa. Yhtymähallitus päättää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjistä talousarviovuosittain ja hankintarajoista tarvittaessa. Näistä kaikista on aiemmin laadittu kolme erillistä päätöstä. Koska asiat limittyvät tiiviisti toisiinsa, on asiasisällöt liitetty nyt yhteen. Seuraava luettelo toimii: hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä (tarjouspyynnöt ja päätökset) laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana (huom! taulukon alla määritellyt poikkeukset) hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena Taulukon alla on ilmaistu määritellyt poikkeukset.

16 16(46) Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) Y H T Y M Ä P A L V E L U T: Kuntayhtymän johto Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja varalla Jussi Leponiemi Rehtori Kuntayhtymän yleishallinto ja yhtymäpalvelujen tulosyksikön kehittämis- ja hanketoimintaan kohdistuvat laskut Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän taloushallinto ja taloustoimisto, vakuutukset, rahoitustoimen kustannukset sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin kohdistuvat laskut Sinikka Jänkälä Talousjohtaja Kuntayhtymän henkilöstöhallinto Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja Tietohallinto Markku Koivumaa Tietohallintojohtaja Kiinteistöt ja kiinteistöhallinto Juha Kallo Kiinteistöjohtaja rakennusten huolto Jorma Aapajärvi Toimistoinsinööri energiakustannukset Tomi Saapunki Talotekniikkainsinööri Urakoiden vastaavat työnjohtajat /J.Kallon valtuutus/sopimus Kuntayhtymän luottamusmieshallinto Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja Rakennusinvestoinnit Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Ammattiopiston rehtori ja ammattikorkeakoulun rehtori Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän johtaja Erkki Keinänen Hallituksen puheenjohtaja

17 17(46) Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) A M M A T T I K O R K E A K O U L U: Ammattikorkeakoulun hallinto Reijo Tolppi, Rehtori Hannele Keränen Vararehtori Amk Tekniikka Matti Uusimäki Toimialajohtaja Amk Kaupan ja kulttuurin ala Leena Alalääkkölä Toimialajohtaja Amk Sosiaali- ja terveysala Leena Leväsvirta Toimialajohtaja Sinikka Kähkölä vs. toimialajohtaja Amk TKI-yksikkö Eero Pekkarinen Kehitysjohtaja Amk Kirjasto, LUC Marjatta Puustinen Kirjastonjohtaja Amk Palvelukeskus, LUC Markku Tarvainen Konsernin johtaja Amk palvelukeskus, LUC Tki-palvelut Riitta Alajärvi-Kauppi Palvelupäällikkö Amk Jaloterässtudio Matti Uusimäki Toimialajohtaja Amk:n strategiaraha Lapin amk oy:n perustamiseen Jouko Tiirola Muutosjohtaja A M M A T T I O P I S T O: Ammattiopisto Lappian johto Jussi Leponiemi Rehtori Ao varalla Markku Niva Koulutusjohtaja Opiskelijoiden sosiaaliset asiat sekä Tornion asuntolatoimi, opintotoimisto, kansainvälinen toiminta, yhteisten opintojen tarvikkeet tms. välineet Pentti Heikkilä Opintojohtaja Aikuiskoulutuspalvelut Anni Miettunen Aikouskoulutusjohtaja Oppisopimuspalvelut Teppo Frant Oppisopimuspäällikkö Kemin tulosyksikkö Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Tekniikka Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Sähköosasto, ict ja prosessi, nuoret ja aikuiset Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Metalliosasto, nuoret ja aikuiset Taisto Kuula Koulutuspäällikkö Rakennusosasto, nuoret Pekka Pitkänen Lehtori Rakennus, aikuiset (Sammonkatu) Martti Mylly Kouluttaja

18 18(46) Palvelu Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala ja ravintolat Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus vs. Katja Jaako- Körkkö (Sanna Laihinen) Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuri/vaatetus Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Hyvinvointiala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Nuorten koulutus Leena Hanni Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Tuulikki Haarakoski Aikuiskoulutuspäällikkö Keminmaa Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Auto- ja kuljetusala, nuoret Pertti Heinonen Lehtori Auto- ja kuljetusala, aikuiskoulutus ja opso Hannu Ohenoja Kouluttaja Turva-ala, nuoret ja aikuiskoulutus Jani Harju Tuntiopettaja Ravitsemis- ja talousala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Kemin asuntolatoiminta ja toimipisteen tukipalvelut, pl. ravintolat Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Tornion tulosyksikkö Jussi Leponiemi Rehtori Ao Tekniikan ala, Tornio Jussi Leponiemi Rehtori Ao Sähköosasto ja prosessi, nuoret Markku Sandberg kouluttaja Sähköosasto, aikuiset Markku Sandberg kouluttaja Metalliosasto, nuoret Leo Ojala Tuntiopettaja Metalli, aikuiset Jouko Jussila Kouluttaja Rakennusosasto, nuoret Antti Päivärinta Koulutuspäällikkö Kaivos Ilkka Pukema Koulutttaja Palveluala Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala ja ravintolat Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus vs. Katja Jaako- Körkkö (Sanna Laihinen) Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuriala Markku Niva Koulutusjohtaja Musiikki Jussi Leipälä Koulutuspäällikkö Viestintä ja kuvataide Mika Leinonen Koulutuspäällikkö Vaatetus Mika Leinonen Koulutuspäällikkö Jokivarren tulosyksikkö Muonio Kyllikki Kurki Toimipaikkapäällikkö Kolari ja Pello Eero Ylitalo Toimipaikkapäällikkö Luontoalan yksikkö (Loue ja Simo) Jarmo Saariniemi Koulutusjohtaja

19 19(46) Rahoitustoimen kustannusten ja muiden pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvien laskujen hyväksymisoikeus on kiinteistöjohtajalla, henkilöstöjohtajalla, talousjohtajalla ja kuntayhtymän johtajalla ilman taulukossa mainittua rajaa omalla vastuualueellaan. Kiinteistöjohtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus vahvistetun talousarvion määrärahojen mukaisesti vastuualueellaan. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus ja toimeenpanna hankintapäätös hallituksen päätösvaltaan kuuluviin hankintoihin. Hankinnoissa noudatetaan kuntayhtymän hankintaohjetta sitä täydentävine ohjeineen sekä talousarvio-ohjeita ja sen täytäntöönpano-ohjeita. Hankinnat tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Edellä luetellut hyväksymisoikeudet ovat voimassa myös henkilön vuosiloman ajan. Laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet päättyvät virka-/toimivapauden ajaksi tai palvelussuhteen päättyessä tai tehtävien muuttuessa. Itse vastaanotettujen suoritteiden ja muiden itseä koskevien tositteiden hyväksynnän suorittaa henkilön lähin esimies. Organisaatiossa korkeammalla olevalla henkilöllä on aina hyväksymisoikeus alaistensa tositteisiin. Kuntayhtymän johtajan ja rehtoreiden ollessa estyneenä allekirjoittamasta ja asian ollessa kiireellinen sijaisena toimii valtuuston tai hallituksen päättämä varahenkilö. Kuntayhtymän johtaja ja rehtorit voivat tarvittaessa muuttaa päätöksellään hyväksyjiä asioiden järkevän hoitamisen kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla talousarviovuotena. Delegoinnista tehdään hallintopäätös, joka annetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle. Esimiehet tekevät päätöksen laskujen asiatarkastajista ja varahenkilöistä (IP-asiatarkastus). Asiatarkastajat tiliöivät tositteet ja kirjaavat vastaanottomerkinnät. Hyväksynnän edellytyksenä on tiliöity tosite. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

20 20(46) 9 Ammattiopisto Lappian ja asuntoloiden järjestyssäännöt Tiivistelmä: SORA-lainsäädännön käyttöönotto sekä laki ammatillisesta koulutuksesta edellyttivät muutoksia ammattiopiston ja asuntoloiden järjestyssääntöihin. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi Ammattiopisto Lappian ja asuntoloiden järjestyssäännöt. SORA-lainsäädännön käyttöönotto vuonna 2012 sekä samassa yhteydessä tehdyt muutokset lakiin ammatillisesta koulutuksesta edellyttivät myös sekä ammattiopiston että asuntoloiden järjestyssääntöihin muutoksia (951/ ). Sora-lainsäädäntö ja ammatillisen koulutuksen lakimuutokset koskivat - opiskelijaksi ottamisen edellytysten tarkentamista ja terveydentilavaatimusten määrittelyä tutkinnon perusteissa - oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön - opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se olisi turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua - muutoksenhakua opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevista päätöksistä opiskelijan oikeusturvalautakuntaan - huumausainetestauksia - kurinpitosäännöksiä - koulutuksen järjestäjien ja viranomaisten tietojen saantia ESITYSLISTAN LIITE 31, AMMATTIOPISTO LAPPIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ESITYSLISTAN LIITE 32, ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Ammattiopiston rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Ammattiopisto Lappian ja asuntoloiden järjestyssäännöt. Päätös Esitys hyväksyttiin.

21 21(46) 10 Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi Tiivistelmä: Ammattiopiston tuloksista voidaan todeta, että kehitys edelliseen vuoteen verrattuna on +merkkistä neljässä mittarissa. Voidaan todeta, että tuloksellisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota, että siirrymme nettomaksajista nettosaajaksi tuloksellisuudellakin mitattuna. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tuloksellisuusrahoitusanalyysin tiedoksi. Ammattiopiston tuloksellisuusmittaristo muodostuu seuraavista mittareista: Vaikuttavuus 90% Läpäissyt työllinen (TR1 painolla 10) Läpäissyt jatko-opiskelija (TR2 painolla 6) Läpäissyt ei työll. ei j.opisk. (TR3 painolla 3) Ei-läpäissyt työll tai opiskelija (TR4 painolla 1) Keskeyttänyt, ei työll, ei opisk (TR5 Painolla 0) Opettajien kelpoisuus 7% Henkilöstön kehittäminen 3% Vaikuttavuusmittari (90 %) Opettajien kelpoisuusmittari (muodoll. kelpoisten opettajien osuus) (7 %) Hlöstön kehitt. mittari (osuus hlöstömenoista) (3 %) Tulos-indeksi Ao Lappia Tuloksellisuusraha Rahoitusosuus Myönnetty Netto ,3 0,3 0, ,9 0,2 0, ,6 0,2 0, Ammattiopisto Lappia sijoittuu 44. yhteensä 48 suuren koulutuksen järjestäjän sarjassa. Vaikuttavuusmittarin tarkastelu suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin: Läpäissyt työllinen -5,4 (TR1) Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen on parantunut. Läpäissyt, jatko-opiskeluun päässyt -0,7 (TR2) Valmistuneista suoraan jatko-opintoihin on lähtenyt edellisvuotta vähemmän opiskelijoita. Läpäissyt, ei työllistynyt eikä jatko-opintoihin 5,9 (TR3) Läpäisyaste on merkittävästi parantunut edellisestä vuodesta, mutta työllistyminen samassa suhteessa ei.

22 22(46) Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelee -0,1 (TR4) Vaikka tutkinto on jäänyt suorittamatta, opiskelija on työllistynyt tai saanut uuden opiskelupaikan. Keskeyttänyt, ei työllistynyt eikä opiskele 0,3 (TR5) Negatiivinen keskeyttäminen, jolloin opiskelija on jäänyt ns. tyhjän päälle, on vähentynyt. Ao Lappia Läpäissyt, työllinen Läpäissyt, jatko- opisk. Läpäissyt, ei-työll., ei jatko- opisk. Ei- läpäissyt, Keskeytt., työllinen tai ei-työll., eikä opisk. opisk. Vaikutt.- mittari, painotetut pisteet yhteensä Standar. vaik. mittari ,7-0,2 1 1,4 0,6-24,3-0, ,6 0 2,2 2,4 1,1-47,3-0,879 Kehitys ,4-0,7 5,9-0,1 0,3-40,3-0,584 Kehitys Tuloksista voidaan todeta, että kehitys edelliseen vuoteen verrattuna on +merkkistä neljässä mittarissa. Voidaan todeta, että tuloksellisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota, että siirrymme nettomaksajista nettosaajaksi tuloksellisuudellakin mitattuna. Ammattiopiston rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tuloksellisuusrahoitusanalyysin tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Kunniamerkit jaettiin tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen. Lounas klo Timo Niemelä poistui tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo

23 23(46) 11 Rahoituslain mukaiset opiskelijat laskentapäivänä Ammattiopisto, ammatillinen peruskoulutus: Ammattiopisto Lappia syksyn yhteisvalinta tammikuussa aloittaneet aloitusp. mukaan oppilasmäärä Vahvistanut Al.paikat Jäämässä Arvio (sis.alut) 4.alut 1. vsk paikkoja hakutoive Organisaation mukaan toimialoittain Tekniikka Palveluala Kulttuuri Hyvo Luonto Paikkakunnat Kemi Keminmaa Kolari Muonio Pello Simo Loue Tornio nuoret 2251 nuoret 145 nuoret 38 nuoret 78 nuoret 2474 nuoret 2434 aiko 222 aiko 0 aiko 46 aiko 0 aiko 222 aiko 268 Järjestämislupa 2740 Järjestämisluvan mukainen laskenta pitäisi olla jotta saadaan KA Rahoitus pitäisi olla jotta saadaan KA

24 24(46) Oppisopimuskoulutus: 2. Opiskelijamäärät (sisältää yrittäjät) 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimukset Koulutusala 2.1 Tutkintoon johtava koulutus -joista erityisopiskelijoita Ammattitutkintoon valmistava koulutus Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Eitutkintotavoitteinen koulutus -joista erityisopiskelijat yhteensä kohdista Humanistinen ja kasvatusala 2 Kulttuuriala 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala 5 Tekniikan ja liikenteen ala 6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 Yhteensä, josta Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimukset Erittelytiedot 2.1 Tutkintoon johtava koulutus Ammattitutkintoon valmistava koulutus Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Eitutkintotavoitteinen koulutus - yrittäjät - yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opsperusteisessa työnjohtokoulutuskokeilussa - tekniikan ja liikenteen alalla ops-perusteisessa työnjohtokoululutuskokeilussa - logistiikan perustutkintokoulutuksessa olevat (pl. varastonhoitaja) - linja-autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoihin valmistavassa koulutuksessa olevat - johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevat - virkasuhteiset opiskelijat - suomenkielisessä koulutuksessa olevat - ruotsinkielisessä koulutuksessa olevat vuotiaat, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa Ammatillinen lisäkoulutus yhteensä 394 Ammatillinen lisäkoulutus yhteensä Niiden työnantajien lukumäärä, joilla oppisopimusopiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa Niiden työnantajien lukumäärä, joilla oppisopimusopiskelijoita ammatillisessa lisäkoulutuksessa Kuntayhtymän johtajan esitys

25 25(46) Yhtymähallitus vahvistaa esitetyt ammatillisen perusopetuksen ja oppisopimusopiskelijoiden määrät Opetushallitukselle ilmoitetuksi opiskelijamääräksi ja merkitsee opiskelijamäärät tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

26 26(46) 12 Erityisopiskelijat Tiivistelmä: Erityisopiskelijoiksi määriteltäviä on yhteensä 230 opiskelijaa, joille kaikille on tehty lain edellyttämä HOJKS-suunnitelma. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy erityisopiskelijatilanteen laskentapäivältä kokonaisluvulla 230. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy esityksen erityisopiskelijoista ja heidän määräytymisperusteistaan ja päättää ilmoittaa erityisopiskelijamäärän opetushallitukselle yksikköhinnan määrittelyä varten. Toimipaikkojen ryhmänohjaajat ja erityisopetuksesta vastaavat opettajat ovat yhteistyössä opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa tarkistaneet ja määritelleet erityisopiskelijoiksi esitettävät opiskelijat opiskelijatilanteen mukaan. Erityisopiskelijoiden määrittelykokouksessa on tarkistettu vielä alojen tekemät esitykset, että perusteet noudattavat lain 630/ edellytyksiä. Erityisopiskelijoiksi määriteltäviä on yhteensä 230 opiskelijaa. Kaikille opiskelijoille on tehty lain edellyttämä HOJKS suunnitelma. Pöytäkirja esitetään kokouksessa. paikkakunnat opiskelijat yhteensä erit.opisk yhteensä UUDET % opiskelijat % kaikista nuoret ( 2434 ) Tornio ,73 4,15 Kemi ,05 3,04 Keminmaa ,27 0,86 Simo ,33 0,08 Loue ,98 0,78 Pello 36 Kolari 35 Muonio ,45 0,53 yhteensä ,44

27 27(46) Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy erityisopiskelijatilanteen laskentapäivältä kokonaisluvulla 230. Yhtymähallitus hyväksyy esityksen erityisopiskelijoista ja heidän määräytymisperusteistaan. Yhtymähallitus päättää ilmoittaa erityisopiskelijamäärän opetushallitukselle yksikköhinnan määrittelyä varten. Päätös Esitys hyväksyttiin.

28 28(46) 13 Ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULU Läsnäolevat Poissaolevat Yhteensä Nuoret Aikuiset Terveysala (N49, A12) 599 Ylempi amk-tutkinto 33 Sosiaaliala (N20, A10) 466 Erikoistumisopinnot 24 Ylempi amk-tutkinto 27 Tekniikka (N42, A18) 751 Ylempi amk-tutkinto 67 Liiketalous, Kemi (N1) 51 Liiket. Ja tiet.käs, Tornio (N36, A 9) 603 Ylempi amk-tutkinto 59 Kulttuuri (N13) 238 YHTEENSÄ (N161, A49) 2708 Erikoistumisopinnot 24 Ylempi amk-tutkinto 186

29 29(46) KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU AMK-TUTKINNON SUORITTANEET Tutkinto Nuoret Aikuiset Työvoima- Ylempi Yhteensä Yhteensä poliittinen amk-tutkinto kaikki Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tradenomi, Bachelor of Business Administration Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi (ylempi AMK) Master of Business Administration Luonnontieteiden ala Tradenomi, Bachelor of Business Administration Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Engineering, Insinööri (AMK) 9 9 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (ylempi AMK) Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Medianomi (AMK) Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Kuvataiteilija (AMK) Sairaanhoitaja, Bachelor of Health Care Sosionomi, Bachelor Social Services 3 3 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Geronomi (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Terveydenhoitaja (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Terveydenhoitaja (ylempi AMK) 1 1 Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (ylempi AMK) 1 1 Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti (ylempi AMK) YHTEENSÄ Ammattikorkeakoulun rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee ammattikorkeakoulun opiskelijamäärän tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

30 30(46) 14 Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus Tiivistelmä: Kuntayhtymän matkaohjeessa on paljon matkustaville viran- ja toimenhaltijoille mahdollistettu kotimaan virkamatkoja varten kalenterivuodeksi kerrallaan annettava matkamääräys, josta päättää hallitus. Matkaohjeen mukaan myös oman auton käyttöön virkamatkoille on oltava matkamääräyksessä annettu lupa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöluvan vuodeksi 2013 kuntayhtymän johtajalle sekä esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Kuntayhtymän matkaohjeessa on paljon matkustaville viran- ja toimenhaltijoille mahdollistettu kotimaan virkamatkoja varten kalenterivuodeksi kerrallaan annettava matkamääräys, josta päättää hallitus. Matkaohjeen mukaan myös oman auton käyttöön virkamatkoille on oltava matkamääräyksessä annettu lupa. Matkaohjeen mukaisesti kotimaan matkat kattava matkamääräys ja oman auton käyttöoikeus esitetään: yhtymäpalvelujen osalta: talousjohtajalle, henkilöstöjohtajalle, kiinteistöjohtajalle ja tietohallintojohtajalle ammattikorkeakoulun hallinnon osalta: ammattikorkeakoulun rehtorille, vararehtorille, kv-koordinaattorille sekä ammattikorkeakoulun yksiköiden toimialajohtajille, amk:n kehitysjohtajalle, hankevalmistelupäällikölle, toimialueen juristille ammattiopiston osalta: ammattiopiston rehtorille ja aikuiskoulutusjohtajalle Kotimaan matkat kattava virkamatkamääräys ja oman auton käyttöoikeus vuodeksi 2013 myönnetään myös palvelukeskuksen johtaja Markku Tarvaiselle. Kuntayhtymän johtajan esitys Hallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöoikeuden vuodeksi 2013 esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan esitys Hallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöluvan vuodeksi 2013 kuntayhtymän johtajalle. Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöoikeuden vuodeksi 2013 esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Yhtymähallitus päättää lisäksi, että kotimaan matkat kattava virkamatkamääräys ja oman auton käyttöoikeus vuodeksi 2013 myönnetään ammattikorkeakoulun TKI-palvelupäällikkö Riitta Alajärvi-Kaupille.

31 31(46) Päätös Puheenjohtajan esitys ja kuntayhtymän johtajan muutosesitys hyväksyttiin.

32 32(46) 15 Kokonaisarkkitehtuurin organisointi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa Tiivistelmä: Laki edellyttää julkisen hallinnon viranomaisten käyttävän yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisiä palveluita. Lappiassa on kokonaisarkkitehtuurityö aloitettu mm. asianhallintaprojektissa soveltamalla arkkitehtuuriperiaatteita uuden tietojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprosessissa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää perustaa työryhmän toteuttamaan kokonaisarkkitehtuuria Lappiassa. Tietohallintolain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta /634) tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. Laki painottuu julkisen hallinnon, eli valtion ja kuntien, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämiseen. Tämän toteutumiseksi laki edellyttää julkisen hallinnon viranomaisten käyttävän yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisiä palveluita. Lisäksi järjestelmien tulee olla yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten mukaisia. (Tietohallintolaki-esite, Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto). Yhtymähallitukselle esitetään, että se perustaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle kokonaisarkkitehtuuriryhmän (KA-ryhmä). Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa on kokonaisarkkitehtuurityö aloitettu mm. asianhallintaprojektissa soveltamalla arkkitehtuuriperiaatteita uuden tietojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprosessissa. Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämiseksi tulee Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa järjestää koulutusta johdolle ja asiantuntijoille. KA-ryhmän tehtävänä on järjestää kohdennettu koulutustilaisuus alkuvuodesta 2013 ja käynnistää kokonaisarkkitehtuurityön jalkauttaminen sekä suunnitella arkkitehtuurikäytänteiden ylläpito ja kehittäminen. KA-ryhmä osallistuu kehittämishankkeisiin ja avustaa projektiryhmiä KA-dokumentaation teossa. KA-ryhmä raportoi KY Lappian johtoryhmälle ja tarvittaessa AO Lappian johtoryhmille puheenjohtajansa välityksellä. Lapin Ammattikorkeakoulu Oy hoitaa oman KA-työn lähtien. ESITYSLISTAN LIITE 33, KOKONAISARKKITEHTUURIN ORGANISOINTI Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää perustaa esityksen mukaisen työryhmän toteuttamaan kokonaisarkkitehtuuria Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa. Kuntayhtymän johtaja nimittää kuntayhtymän edustajat toistaiseksi ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun rehtori nimittää Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun edustajan vuodelle Päätös Esitys hyväksyttiin.

33 33(46) 16 Ammattiopiston johtamisjärjestelyt Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy ammattiopiston tulosyksikköjaon, johtamisjärjestelyn ja vastuuhenkilöt seuraavasti: Kemin toimipaikkapäällikkö Pentti Koskela ottaa vastuulleen Kemi-Keminmaan toimipaikkapäällikkyyden. Luontoalan tulosyksikköä johtaa luontoalan koulutusjohtaja Jarmo Saariniemi. Jokivarren tulosyksikön Pello-Kolarin toimipaikkapäällikkönä jatkaa Eero Ylitalo ja Muonion toimipaikkapäällikkönä Kyllikki Kurki. Tornion toimipaikan johtamisjärjestelyt pysyvät ennallaan. Yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessaan asiakohdassa 21 ammattiopiston uuden organisaation linjauksen. Hallintosäännön 4. pykälän mukaan yhtymähallitus päättää Ammattiopisto Lappian ja yhtymäpalveluiden tulosalueen jakamisesta tulosyksiköiksi. Ammattiopisto Lappian organisaatio alkaen: Tulosyksiköiden osalta esitetään seuraavia johtamisjärjestelyjä: Kemin toimipaikkapäällikkö Pentti Koskela ottaa vastuulleen Kemi-Keminmaan toimipaikkapäällikkyyden. Luontoalan tulosyksikköä johtaa luontoalan koulutusjohtaja Jarmo Saariniemi. Jokivarren tulosyksikön Pello-Kolarin toimipaikkapäällikkönä jatkaa Eero Ylitalo ja Muonion toimipaikkapäällikkönä Kyllikki Kurki. Tornion toimipaikan johtamisjärjestelyt

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle.

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle. Kokouskutsu 1/2012 Kokouspäivä 1(45) KOKOUSAIKA: 14.02.2012, kello 10:10 14:40, keskeytys 11:20 12:45. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 10.12.2013

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 10.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 10.12.2013 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 224 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 225 Toimikuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00

SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00 SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista 16.12.2015 13:00 Osallistujaluettelo... 1 127 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 128 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 3 129 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.6.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku 21 Kone-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 21.05.2013

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 21.05.2013 SISÄLLYSLUETTELO pöytäkirja Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 78 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 3 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 80 Tiedoksi saatettavat asiakirjat... 5 81 Toimikuntien

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 27.08.2013

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 27.08.2013 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 27.08.2013 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 130 Yhtymähallituksen kokoonpano... 3 131 Yhtymähallituksen sihteeri... 6 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.01.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 13.2.2012, kello 8.45 9.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku Yhtymähallitus 16.6.2016 1 AIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.50-17.45 PAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää (kokoustila Alakaari)

Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää (kokoustila Alakaari) KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 17.8.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 23.8.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.00-17.37 KOKOUSPAIKKA Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkintokoulutus

Ammatillinen perustutkintokoulutus Hallitus 80 16.12.2011 Luksian tuloksellisuusrahoitus 2012 KYH 80 Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus otettiin ensimmäisen kerran osaksi yksikköhinnan määräytymisperustetta vuoden 2006 rahoituksessa.

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 30.4.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 30.4.2014 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 30.4.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.12.2014

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.12.2014 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 230 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 231 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 232 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 7.6.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 19.6.2012 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Lisätiedot

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 1/2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1 Yhtymähallitus 16.9.2014 1 AIKA Tiistai 16.9.2014 klo 17.00-18.35 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Hallitus 2/2015. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 2/2015. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 5.3.2015 klo 15.00 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Kokouskutsu 6/2012. Kokouspäivä 1(48)

Kokouskutsu 6/2012. Kokouspäivä 1(48) KOKOUSAIKA: 21.8.2012, klo 10.00 Kokouskutsu 6/2012 Kokouspäivä 1(48) KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 150 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin ammattikorkeakoulu Oy EVOLUUTIOTA JA REVOLUUTIOTA! Rakennamme uutta ammattikorkeakoulua Lappiin Kemi-Tornion AMK & Rovaniemen AMK Muutoksen taustaa Kataisen hallitusohjelman lähtökohdat Aloituspaikkaleikkaukset

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13 20.01.2014. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

Kunnanhallitus 13 20.01.2014. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat: Kunnanhallitus 13 20.01.2014 ILMOITUSASIAT 30/00.02/2014 KHALL 13 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat: 1. Kuntatyönantajat 11.12.2013: Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten 2014-2016

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 30.10.2013 25 Kokousaika 30.10.2013 klo 17.00 18.25 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kallio Reino Ketola Hannu Kulmala

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Kuninkaanlähteenkatu 14, Kankaanpää, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Kuninkaanlähteenkatu 14, Kankaanpää, auditorio KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.9.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.9.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kuninkaanlähteenkatu 14, Kankaanpää,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Kankaanpää

Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Kankaanpää KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 16.2.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan aikuiskoulutuskeskus,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö Toimintasäännöllä määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä

Lisätiedot