Kokouskutsu 1/2013. Kokouspäivä 1(46)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouskutsu 1/2013. Kokouspäivä 1(46)"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA: , klo Kokouskutsu 1/2013 Kokouspäivä 1(46) KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 3 Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä sekä kuntayhtymän johtajan selonteko ajankohtaisista asioista 4 Tiedoksi saatettavat asiakirjat 5 Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto 6 Talousarvion toimeenpano-ohjeet 7 Palautekirjelmä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeeseen : Palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna Ammattiopisto Lappian ja asuntoloiden järjestyssäännöt 10 Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi 11 Rahoituslain mukaiset opiskelijat laskentapäivänä Erityisopiskelijat Ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus 15 Kokonaisarkkitehtuurin organisointi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa 16 Ammattiopiston johtamisjärjestelyt 17 Louen toimipaikkapäällikön viran lakkauttaminen ja hankekoordinaattorin toimen perustaminen 18 Muutosohjausryhmän perustaminen 19 Kevan päätös, Tapio Sirkka 20 Irtisanoutuminen, Kähkönen Leena 21 Irtisanoutuminen, Mömmö-Koskiniemi Nina 22 Seuraava kokous 23 Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen lounastaukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako kymmenelle henkilölle. Kokouksen jälkeen iltakoulu aiheesta ammattikorkeakoulun rakentaminen Erkki Keinänen

2 2(46) AIKA: Tiistai , kello , lounastauko PAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Valkonen Asta jäsen, Kannala Teija jäsen, Leskinen Tarja jäsen, Juntunen Jouko jäsen, Blomqvist Seppo jäsen, Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, Lehtimäki Raija jäsen, Päkkilä Matti jäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, klo saakka Vaattovaara Pekka yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, saapui klo Lilja Virpi kuntayhtymän johtaja, esittelijä Tolppi Reijo rehtori, ammattikorkeakoulu, esittelijä Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto, esittelijä Korkala-Harju Merja johdon assistentti, sihteeri Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, kohta 1 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan, kohta 23 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 23 (oikaisuvaatimus asiakohta 24) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3(46) Yhtymävaltuuston asiakohdassa 25 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

4 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4(46) Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje 261). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE 1, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

5 5(46) 3 Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä sekä kuntayhtymän johtajan selonteko ajankohtaisista asioista Kuntayhtymän johtajan päätökset Yhteistyötoimikunnan kokous Viestintä ja informaatiotieteet ammatillisen neuvottelukunnan kokous ESITYSLISTAN LIITE 2, KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET ESITYSLISTAN LIITE 3, YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 4, VIESTINTÄ JA INFORMAATIOTIETEET AMMATILLISEN NEUVOTTELU- KUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja toteaa, etteivät päätökset aiheuta yhtymähallituksen toimenpiteitä. Päätös Esitys hyväksyttiin.

6 6(46) 4 Tiedoksi saatettavat asiakirjat Jyty-Tornio ry - Tiedote Luottamusmiesvaalitulokset. Kirjeessä ilmoitetaan toimikauden luottamusmiehet. Keminmaan kunta, kunnanhallitus - Kirje Lappian kalatalousopetus Kemi-Tornio alueella. Keminmaan kunnan mielestä uudet investoinnit kalatalousopetukseen eivät ole perusteltuja Simossa, koska alueella on tarjolla myös valmiita tiloja kalatalousopetuksen käyttöön. Keminmaan Palvelukylä Oy:n omistama Valmarin Portti on sellaisenaan tähän tarkoitukseen sopiva. Keva - Yleiskirje 3/2012, KuEL-maksut vuonna Kevan valtuuskunta on päättänyt vuoden 2013 eläkemaksuista, joista ilmoittaa yleiskirjeessään. Kuntaliitto - Yleiskirje 1/80/2013, Vuoden 2012 yleiskirjeluettelo. Yleiskirje sisältää luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 yleiskirjeistä. - Yleiskirje 2/80/2013, Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle Suomen Kuntaliiton ja Kopioston suositus vuodelle 2013 perustuu radio- ja televisioohjelmien kirjastokäyttöä koskevaan neuvottelumuistioon eli korvaukset ovat samat kuin suosituksessa vuodelle Korjattu yleiskirje 2/80/2013, Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle Yleiskirje on korjattu. Tallennekohtainen korvaus on muuttunut. - Yleiskirje 3/80/2013, Lasten päivähoidosta annetun lain 11 a :n, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 32 :n muuttaminen alkaen. Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa, mutta oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole hoidossa isyysrahakauden aikana. - Yleiskirje 4/80/2013, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista Suomen Kuntaliitto lähettää suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle Kuntatyönantajat - Kirje 17/2012, KT luopuu paperisten yleiskirjeiden lähettämisestä vuonna KT:n yleiskirjeet julkaistaan KT Kuntatyönantajien verkkosivuilla suomenkielisenä osoitteessa - Kirje 18/2012, Kuntatyönantaja-lehti on työväline esimiehille ja päättäjille.

7 7(46) KT:n asiantuntijat toimittavat Kuntatyönantaja-lehden kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöhallinnon työvälineeksi. - Kirje 19/2012, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset Kirjeessä lähetetään tiedoksi kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan määräysten mukaisesti sovituista palkantarkistuksista. - Kirje 20/2012, Matkakustannusten korvaukset lukien. Kirjeessä selostetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu lukien. - Kirje 21/2012, Vuoden 2012 yleiskirjeluettelo. Kirje sisältää luettelon Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2012 yleiskirjeistä. - Kirje 1/2013, Työelämän kehittämisstrategia: Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuonna Kansallisessa työelämän kehittämisstrategiassa kehittämisen painopisteiksi on valittu innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, osaava työvoima sekä työhyvinvointi ja terveys. Näillä pyritään saamaan aikaan työllisyyttä, työelämän laatua ja työn tuottavuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö - Päätös OKM/73/221/2012, Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismäärien toinen täydennyspäätös vuodelle Valtion vuoden 2012 talousarvioissa on varauduttu oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen osalta paikan vuotuiseen enimmäismäärään. Päätöksellä jaetaan koulutuksen järjestäjille käyttämättä jääneistä paikoista yhteensä 215 lisäkoulutuspaikkaa. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä ei ole lisäkoulutuspaikkoja saaneiden listalla. - Päätös OKM/57/221/2012, Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän lisäkoulutuksen enimmäismäärä vuonna 2013, jatkopäätös. Valtion vuoden 2013 talousarvioon on esitetty oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismääräksi vuotuista paikkaa, jotka jaetaan tällä päätöksellä. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän osuus tästä on 401 paikkaa. - Päätös OKM/70/210/2012, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen väliset sopimukset kaudelle Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun ylläpitäjä ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain nojalla sopineet ammattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista määrällisistä ja laadullisista tavoitteista. ESITYSLISTAN LIITE 5, OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN JA KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE Päätös Dnro 92/221/2012. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2013.

8 Kuntayhtymän johtajan esitys 8(46) Valtionosuus/rahoitus käyttökustannuksiin vuodelle 2013 taulukon mukaan Kemi- Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtionosuus/rahoitus on euroa. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

9 9(46) 5 Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Kuntayhtymän tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Ylätasoilla ne jakaantuvat vaikuttavuuden, toiminnan ja palvelujen, uudistumisen sekä voimavarojen ja talouden tavoitteisiin, joiden tavoitteiden saavuttaminen käytettävissä olevilla määrärahoilla on nähtävä talousarvion toimeenpanona. Toimeenpano edellyttää määrärahaseurannan kanssa rinnan seurattavaksi myös rahalla aikaansaatuja tuloksia. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat toimeenpanon toteutuksesta. ESITYSLISTAN LIITE NRO 6, AMMATTIOPISTON JA YHTYMÄPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT JA INVESTOINTISUUNNITELMAT Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Investointeja ei toteuteta, ellei talousarviovuoden toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita saavuteta tai muuttuneesta tilanteesta johtuen investoinnille ei enää ole perusteita. Yhtymäpalveluiden ja ammattiopiston tulosyksiköiden johtajat ovat tilivelvollisia yhtymähallitukseen nähden tavoitteiden toteutumisen osalta. Ammattikorkeakoulun tulosyksiköiden johtajat ovat tilivelvollisia ammattikorkeakoulun hallitukseen nähden. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pekka Vaattovaara saapui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo

10 6 Talousarvion toimeenpano-ohjeet 10(46) Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano-ohjeissa ohjeistetaan talousarvion sitovuutta, taloudellisuutta, toteutumien seurantaa, investointeja, materiaali- ja palveluhankintoja, ostolaskujen ja menotositteiden käsittelyä, projekteja ja hankkeita, tavaroiden ja palvelujen myyntiä ja myyntilaskutusta, tilipitoa ohjaavia tietoja, henkilöstö- ja palvelussuhdeasioita ja matkustamista. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus tarkoittaa kuntalain mukaan sitä, ettei talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja saa käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen, eikä myöskään enempää kuin tarkoitukseen on osoitettu. Kuntayhtymässä noudatetaan kuitenkin ns. nettobudjetointia, joka sallii menojen ylittämisen, mikäli myös vastaavia tuloja syntyy arvioitua enemmän. Erityisesti projekti- ja hanketoiminnan kannalta tämä on välttämätöntä, jotta uusia projekteja voidaan käynnistää myös talousarviovuoden aikana itse talousarvion hyväksymisen jälkeen. Kuntayhtymän talousarviossa on määritelty talousarvion määrärahojen sitovuustasot suhteessa kuntayhtymän valtuustoon ja hallitukseen. Yhtymävaltuustoon nähden sitova on kuntayhtymän vuosikate ja investoinnit yhteensä. Tulosalueiden käyttötalouden sitovuustaso on toimintakate. Tulosyksiköiden käyttötalouden sitovuustaso on toimintakate. Taloudellisuus Kaikessa toiminnassa on huomioitava taloudellisuus ja toimittava kuntayhtymän kokonaistaloudellisuus huomioiden. Toteutumien seuranta Talousarvion ja käyttösuunnitelmien toteutumista on seurattava vähintään kuukausitasolla. Mikäli tilivuoden kuluessa joudutaan toteamaan, että tavoitteita ei saavuteta, tulee talousarvion muutosesitys valmistella yhtymähallitukselle siten, että muutokset voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa talousarviovuoden aikana. Toteutumisen seurannasta ja mahdollisesta talousarvion muutosesityksestä vastaavat tulosalueen osalta tulosalueen johtaja sekä tulosyksikön osalta tulosyksikön johtaja. Investoinnit Investointeihin liittyvissä päätöksissä on noudatettava kuntayhtymän investointien toteuttamisesta annettua ohjetta, lakia julkisista hankinnoista ja kuntayhtymän hankintaohjetta. Materiaali- ja palveluhankinnat Hankinnat tulee toteuttaa kilpailutetuilta toimittajilta ja sopimustoimittajilta. Hankinnoissa tulee noudattaa yhtymän hankintaohjetta ja lakia julkisista hankinnoista. Hankintoja tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Ostolaskujen ja menotositteiden käsittely Ostolaskut ja menotositteet (verkkolaskut ja skannatut tositteet), lukuun ottamatta kassatositteita, käsitellään sähköisessä ostolaskujen käsittelyohjelmassa ja toimitetaan sähköisinä

11 11(46) asiatarkastajalle ja hyväksyjälle. Asiatarkastuksessa tarkistetaan, että ostolaskun perusteena oleva tavara tai palvelu on saatu ja että hinta on sopimuksen mukainen sekä suoritetaan numerotarkastus. Asiatarkastuksessa tehdään myös laskun tiliöinti. Tiliöinnissä erityistä huomiota tulee kiinnittää alv-koodin valintaan. Hyväksyjän tulee soveltaa esimiehille yhtymähallituksessa vahvistettuja euromääräisiä valtuuksia. Projektit ja hankkeet Projektien hallinnoinnissa ja talousasioissa tulee noudattaa kuntayhtymän projektinhallinnasta annettuja ohjeita sekä rahoittajan antamia ohjeita. Maksatushakemukset on laadittava projektisuunnitelmassa esitetyin tai rahoittajan ilmoittamien määräaikojen mukaisesti ja toimitetusta maksatushakemuksesta on aina toimitettava jäljennös tulosalueen talousvastaavalle projektien taloustilanteen seurantaa varten. Maksatushakemuksen oikea-aikaisesta ja ohjeen mukaisesta toimittamisesta vastaa projektipäällikkö. Projektin asettamispäätöksen tekee ammattikorkeakoulun/ammattiopiston osalta rehtori ja kuntayhtymän osalta kuntayhtymän johtaja. Tavaroiden ja palvelujen myynti ja myyntilaskutus Opiskelijatyönä tai työtoimintana/maksullisena palvelutoimintana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen myynti on pääsääntöisesti käteis- tai luottokorttikauppaa, joka edellyttää maksusuoritusta ennen tavaran tai palvelun luovutusta. Mikäli joidenkin huomattavaa taloudellista merkitystä omaavien toimitusten osalta asiakkaan kanssa sovitaan työn valmistumisen tai työn etenemisen mukaisesta maksupostijärjestelystä, tulee tällaisen järjestelyn perustua kirjallisiin toimitus-/urakkasopimuksiin, jotka hyväksyy kuntayhtymän johtaja tai ammattiopiston/ammattikorkeakoulun rehtori. Tulosyksikön on huolehdittava sopimuspohjaisten asiakastöiden laskutuksesta välittömästi, kun se tehdyn sopimuksen mukaan on mahdollista. Laskutuksessa on noudatettava kuntayhtymän laskutusohjetta. Tilipitoa ohjaavat tiedot Tilikartta, kustannuspaikkaluettelo, tunnistekartta sekä alv-koodit löytyvät intrasta sekä sähköisestä laskunkäsittelyohjelmasta. Henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat Viran- ja toimenhaltijoiden toimivalta on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston johtosäännöissä ja toimintaohjeissa/säännöissä. Kuntayhtymän henkilöstöasioita valmistelee ja käsittelee henkilöstötoimikunta ja henkilöstöjohtaja. Henkilöstön rekrytointi tapahtuu kuntayhtymän hallintosäännössä määritellyn toimivallan puitteissa, paitsi ammattikorkeakoulun osalta, jolla on ammattikorkeakoululain mukainen toimivalta henkilöstöasioissa. Henkilöstöasioissa konsultoidaan kuntayhtymän henkilöstöjohtajaa ennen päätöksien tekemistä. Matkustaminen Virka- ja virantoimitusmatkoja koskien noudatetaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen matkustamista koskevaa ohjeistusta ja kuntayhtymän matkaohjetta. Matkustavan viran-

12 12(46) tai toimenhaltijan näkökulmasta on tärkeää, että matkasta on tehty matkasuunnitelma/matkamääräys. Matkasuunnitelma tehdään matkanhallintaohjelmaan ja toimitetaan sähköisesti esimiehen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän matkaohjeen mukaan paljon matkustaville voi hallitus myöntää kotimaan matkoja koskevan matkamääräyksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Yleistä Ohjeen vastainen toiminta tulkitaan kunnallisen viranhaltijalain tai työsopimuslain tarkoittamaksi virkaan/työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden rikkomiseksi tai laiminlyönniksi. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Päätös Esitys hyväksyttiin.

13 13(46) 7 Palautekirjelmä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeeseen : Palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Tiivistelmä: Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetyssä ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevaan suunnitelmaan liittyvässä palautekirjelmässään Lappia korostaa maakuntatasolla Lapin kehityskulkujen huomioimista, koulutuksellista tasa-arvoa, Lapin työelämälähtöistä kehittymistä sekä väestökehitystä. Lisäksi Lappia hyväksyy 700 opiskelijapaikan leikkauksen Lapissa ministeriön esittämän paikan sijasta. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetyn palautekirjelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille kirjeen OKM/4/500/2012 Palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Kirjeen ehdotuksen mukaan Lapin ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien kokonaisopiskelijamäärän vähennys vuonna 2016 olisi verrattuna vuoteen ESITYSLISTAN LIITE 7, OKM:N KIRJE : PALAUTEPYYNTÖ AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KOULUTUSTARJONTAA JA KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRIÄ KOSKEVASTA SUUNNITELMASTA VUOSILLE Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja ja ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi valmistelivat liitteet sisältävän palautekirjelmän, joka hyväksytettiin yhtymähallituksen jäsenillä sähköpostitse. Palautekirjelmä jätettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle. Palautekirjelmässä Lappia korostaa maakuntatasolla erityisesti: Lapin kehityskulkujen huomioimista koulutuksellista tasa-arvoa Lapin työelämälähtöistä kehittymistä väestökehitystä Lisäksi Lappia yhtyy kirjelmässä Lapin liiton vastaesitykseen, jossa hyväksyisimme noin 700 opiskelijapaikan leikkauksen koko Lappiin ministeriön esittämän paikan sijasta. Tämän jälkeen asian käsittely etenee seuraavasti: OKM antaa koulutuksen järjestäjäkohtaisen esityksen leikkauksista noin maaliskuussa Lappia antaa ministeriön ohjeistuksen mukaisesti vastineen em. esitykseen todennäköisesti huhti-toukokuussa OKM antaa päätöksen leikkauksista noin touko-kesäkuussa Lappiassa sekä yhtymäjohto että luottamuselimet ovat yhdessä linjanneet etenemistä siten, että vaikutetaan monikanavaisesti ja samansuuntaisesti siihen, että päätöksiä tehtäessä on käytettävissä asiaankuuluva oikea tieto ja keskeiset huomioitavat näkökulmat tiedotamme etenemisestä aktiivisesti

14 14(46) valmistaudumme vastaanottamaan tulevaisuuden kehittävällä otteella teemme päätöksiä, kun meillä on OKM:n päätökset tiedossa ESITYSLISTAN LIITE 8, KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN PALAUTE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ESITYKSEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KOULUTUSTARJONNASTA JA KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRISTÄ VUOSILLE JA ESITYS JATKOVALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI Palautekirjelmään kuuluvat seuraavat liitteet: ESITYSLISTAN LIITE 9, ALLE 25 JA YLI 25 VUOTIAAT 2010 ESITYSLISTAN LIITE 10, KATSE POHJOISEEN ESITYSLISTAN LIITE 11, KOULUTUKSEN SAATAVUUS JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN, LAPIN LUOTSI, AVI ESITYSLISTAN LIITE 12, KOULUTUSRAKENNE JÄSENKUNNAT ESITYSLISTAN LIITE 13, KOULUTUSRAKENNE LAPPI ESITYSLISTAN LIITE 14, TILASTOKESKUS VUOTIAAT ESITYSLISTAN LIITE 15, KEMIN KAUPUNGIN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 16, KEMINMAAN KUNNAN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 17, KEMI-TORNIO ALUEEN MERKONOMIT RY:N KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 18, LAPIN KAUPPAKAMARIN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 19, LAPIN LIITON VALTUUSTON KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 20, LAPIN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 21, LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 22, LÄNSIPOHJAN YRITTÄJIEN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 23, MUONION KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS ESITYSLISTAN LIITE 24, PELLON KUNNAN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 25, PERÄPOHJOLAN OPISTON LAUSUNTO ESITYSLISTAN LIITE 26, TERVOLAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS ESITYSLISTAN LIITE 27, TORNION KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖS ESITYSLISTAN LIITE 28, LAPPIAN OKM:LLE TOIMITTAMA KIRJE Palautekirjelmän lähetyksen jälkeen on saatu seuraavat kannanotot: ESITYSLISTAN LIITE 29, TERVOLAN KUNNAN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 30, MUONION KUNNAN KANNANOTTO Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetyn palautekirjelmän ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjonnasta ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Päätös Esitys hyväksyttiin.

15 15(46) 8 Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna 2013 Tiivistelmä: Asiakohdan taulukot toimivat hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä, laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana sekä hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti ja hyväksyy esittelyn laskujen ja muiden tositteiden käsittelyn periaatteista. Eräissä julkis- ja yksityisoikeudellisissa asiakirjoissa vaaditaan päätös, jossa todetaan hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyys. Toteava päätös nimenkirjoitusoikeuksista tehdään kalenterivuosittain tai tehtävää hoitavien vaihtuessa. Yhtymähallitus päättää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjistä talousarviovuosittain ja hankintarajoista tarvittaessa. Näistä kaikista on aiemmin laadittu kolme erillistä päätöstä. Koska asiat limittyvät tiiviisti toisiinsa, on asiasisällöt liitetty nyt yhteen. Seuraava luettelo toimii: hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä (tarjouspyynnöt ja päätökset) laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana (huom! taulukon alla määritellyt poikkeukset) hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena Taulukon alla on ilmaistu määritellyt poikkeukset.

16 16(46) Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) Y H T Y M Ä P A L V E L U T: Kuntayhtymän johto Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja varalla Jussi Leponiemi Rehtori Kuntayhtymän yleishallinto ja yhtymäpalvelujen tulosyksikön kehittämis- ja hanketoimintaan kohdistuvat laskut Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän taloushallinto ja taloustoimisto, vakuutukset, rahoitustoimen kustannukset sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin kohdistuvat laskut Sinikka Jänkälä Talousjohtaja Kuntayhtymän henkilöstöhallinto Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja Tietohallinto Markku Koivumaa Tietohallintojohtaja Kiinteistöt ja kiinteistöhallinto Juha Kallo Kiinteistöjohtaja rakennusten huolto Jorma Aapajärvi Toimistoinsinööri energiakustannukset Tomi Saapunki Talotekniikkainsinööri Urakoiden vastaavat työnjohtajat /J.Kallon valtuutus/sopimus Kuntayhtymän luottamusmieshallinto Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja Rakennusinvestoinnit Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Ammattiopiston rehtori ja ammattikorkeakoulun rehtori Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän johtaja Erkki Keinänen Hallituksen puheenjohtaja

17 17(46) Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) A M M A T T I K O R K E A K O U L U: Ammattikorkeakoulun hallinto Reijo Tolppi, Rehtori Hannele Keränen Vararehtori Amk Tekniikka Matti Uusimäki Toimialajohtaja Amk Kaupan ja kulttuurin ala Leena Alalääkkölä Toimialajohtaja Amk Sosiaali- ja terveysala Leena Leväsvirta Toimialajohtaja Sinikka Kähkölä vs. toimialajohtaja Amk TKI-yksikkö Eero Pekkarinen Kehitysjohtaja Amk Kirjasto, LUC Marjatta Puustinen Kirjastonjohtaja Amk Palvelukeskus, LUC Markku Tarvainen Konsernin johtaja Amk palvelukeskus, LUC Tki-palvelut Riitta Alajärvi-Kauppi Palvelupäällikkö Amk Jaloterässtudio Matti Uusimäki Toimialajohtaja Amk:n strategiaraha Lapin amk oy:n perustamiseen Jouko Tiirola Muutosjohtaja A M M A T T I O P I S T O: Ammattiopisto Lappian johto Jussi Leponiemi Rehtori Ao varalla Markku Niva Koulutusjohtaja Opiskelijoiden sosiaaliset asiat sekä Tornion asuntolatoimi, opintotoimisto, kansainvälinen toiminta, yhteisten opintojen tarvikkeet tms. välineet Pentti Heikkilä Opintojohtaja Aikuiskoulutuspalvelut Anni Miettunen Aikouskoulutusjohtaja Oppisopimuspalvelut Teppo Frant Oppisopimuspäällikkö Kemin tulosyksikkö Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Tekniikka Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Sähköosasto, ict ja prosessi, nuoret ja aikuiset Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Metalliosasto, nuoret ja aikuiset Taisto Kuula Koulutuspäällikkö Rakennusosasto, nuoret Pekka Pitkänen Lehtori Rakennus, aikuiset (Sammonkatu) Martti Mylly Kouluttaja

18 18(46) Palvelu Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala ja ravintolat Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus vs. Katja Jaako- Körkkö (Sanna Laihinen) Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuri/vaatetus Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Hyvinvointiala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Nuorten koulutus Leena Hanni Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Tuulikki Haarakoski Aikuiskoulutuspäällikkö Keminmaa Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Auto- ja kuljetusala, nuoret Pertti Heinonen Lehtori Auto- ja kuljetusala, aikuiskoulutus ja opso Hannu Ohenoja Kouluttaja Turva-ala, nuoret ja aikuiskoulutus Jani Harju Tuntiopettaja Ravitsemis- ja talousala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Kemin asuntolatoiminta ja toimipisteen tukipalvelut, pl. ravintolat Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Tornion tulosyksikkö Jussi Leponiemi Rehtori Ao Tekniikan ala, Tornio Jussi Leponiemi Rehtori Ao Sähköosasto ja prosessi, nuoret Markku Sandberg kouluttaja Sähköosasto, aikuiset Markku Sandberg kouluttaja Metalliosasto, nuoret Leo Ojala Tuntiopettaja Metalli, aikuiset Jouko Jussila Kouluttaja Rakennusosasto, nuoret Antti Päivärinta Koulutuspäällikkö Kaivos Ilkka Pukema Koulutttaja Palveluala Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala ja ravintolat Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus vs. Katja Jaako- Körkkö (Sanna Laihinen) Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuriala Markku Niva Koulutusjohtaja Musiikki Jussi Leipälä Koulutuspäällikkö Viestintä ja kuvataide Mika Leinonen Koulutuspäällikkö Vaatetus Mika Leinonen Koulutuspäällikkö Jokivarren tulosyksikkö Muonio Kyllikki Kurki Toimipaikkapäällikkö Kolari ja Pello Eero Ylitalo Toimipaikkapäällikkö Luontoalan yksikkö (Loue ja Simo) Jarmo Saariniemi Koulutusjohtaja

19 19(46) Rahoitustoimen kustannusten ja muiden pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvien laskujen hyväksymisoikeus on kiinteistöjohtajalla, henkilöstöjohtajalla, talousjohtajalla ja kuntayhtymän johtajalla ilman taulukossa mainittua rajaa omalla vastuualueellaan. Kiinteistöjohtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus vahvistetun talousarvion määrärahojen mukaisesti vastuualueellaan. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus ja toimeenpanna hankintapäätös hallituksen päätösvaltaan kuuluviin hankintoihin. Hankinnoissa noudatetaan kuntayhtymän hankintaohjetta sitä täydentävine ohjeineen sekä talousarvio-ohjeita ja sen täytäntöönpano-ohjeita. Hankinnat tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Edellä luetellut hyväksymisoikeudet ovat voimassa myös henkilön vuosiloman ajan. Laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet päättyvät virka-/toimivapauden ajaksi tai palvelussuhteen päättyessä tai tehtävien muuttuessa. Itse vastaanotettujen suoritteiden ja muiden itseä koskevien tositteiden hyväksynnän suorittaa henkilön lähin esimies. Organisaatiossa korkeammalla olevalla henkilöllä on aina hyväksymisoikeus alaistensa tositteisiin. Kuntayhtymän johtajan ja rehtoreiden ollessa estyneenä allekirjoittamasta ja asian ollessa kiireellinen sijaisena toimii valtuuston tai hallituksen päättämä varahenkilö. Kuntayhtymän johtaja ja rehtorit voivat tarvittaessa muuttaa päätöksellään hyväksyjiä asioiden järkevän hoitamisen kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla talousarviovuotena. Delegoinnista tehdään hallintopäätös, joka annetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle. Esimiehet tekevät päätöksen laskujen asiatarkastajista ja varahenkilöistä (IP-asiatarkastus). Asiatarkastajat tiliöivät tositteet ja kirjaavat vastaanottomerkinnät. Hyväksynnän edellytyksenä on tiliöity tosite. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

20 20(46) 9 Ammattiopisto Lappian ja asuntoloiden järjestyssäännöt Tiivistelmä: SORA-lainsäädännön käyttöönotto sekä laki ammatillisesta koulutuksesta edellyttivät muutoksia ammattiopiston ja asuntoloiden järjestyssääntöihin. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi Ammattiopisto Lappian ja asuntoloiden järjestyssäännöt. SORA-lainsäädännön käyttöönotto vuonna 2012 sekä samassa yhteydessä tehdyt muutokset lakiin ammatillisesta koulutuksesta edellyttivät myös sekä ammattiopiston että asuntoloiden järjestyssääntöihin muutoksia (951/ ). Sora-lainsäädäntö ja ammatillisen koulutuksen lakimuutokset koskivat - opiskelijaksi ottamisen edellytysten tarkentamista ja terveydentilavaatimusten määrittelyä tutkinnon perusteissa - oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön - opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se olisi turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua - muutoksenhakua opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevista päätöksistä opiskelijan oikeusturvalautakuntaan - huumausainetestauksia - kurinpitosäännöksiä - koulutuksen järjestäjien ja viranomaisten tietojen saantia ESITYSLISTAN LIITE 31, AMMATTIOPISTO LAPPIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ESITYSLISTAN LIITE 32, ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Ammattiopiston rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Ammattiopisto Lappian ja asuntoloiden järjestyssäännöt. Päätös Esitys hyväksyttiin.

21 21(46) 10 Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi Tiivistelmä: Ammattiopiston tuloksista voidaan todeta, että kehitys edelliseen vuoteen verrattuna on +merkkistä neljässä mittarissa. Voidaan todeta, että tuloksellisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota, että siirrymme nettomaksajista nettosaajaksi tuloksellisuudellakin mitattuna. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tuloksellisuusrahoitusanalyysin tiedoksi. Ammattiopiston tuloksellisuusmittaristo muodostuu seuraavista mittareista: Vaikuttavuus 90% Läpäissyt työllinen (TR1 painolla 10) Läpäissyt jatko-opiskelija (TR2 painolla 6) Läpäissyt ei työll. ei j.opisk. (TR3 painolla 3) Ei-läpäissyt työll tai opiskelija (TR4 painolla 1) Keskeyttänyt, ei työll, ei opisk (TR5 Painolla 0) Opettajien kelpoisuus 7% Henkilöstön kehittäminen 3% Vaikuttavuusmittari (90 %) Opettajien kelpoisuusmittari (muodoll. kelpoisten opettajien osuus) (7 %) Hlöstön kehitt. mittari (osuus hlöstömenoista) (3 %) Tulos-indeksi Ao Lappia Tuloksellisuusraha Rahoitusosuus Myönnetty Netto ,3 0,3 0, ,9 0,2 0, ,6 0,2 0, Ammattiopisto Lappia sijoittuu 44. yhteensä 48 suuren koulutuksen järjestäjän sarjassa. Vaikuttavuusmittarin tarkastelu suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin: Läpäissyt työllinen -5,4 (TR1) Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen on parantunut. Läpäissyt, jatko-opiskeluun päässyt -0,7 (TR2) Valmistuneista suoraan jatko-opintoihin on lähtenyt edellisvuotta vähemmän opiskelijoita. Läpäissyt, ei työllistynyt eikä jatko-opintoihin 5,9 (TR3) Läpäisyaste on merkittävästi parantunut edellisestä vuodesta, mutta työllistyminen samassa suhteessa ei.

22 22(46) Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelee -0,1 (TR4) Vaikka tutkinto on jäänyt suorittamatta, opiskelija on työllistynyt tai saanut uuden opiskelupaikan. Keskeyttänyt, ei työllistynyt eikä opiskele 0,3 (TR5) Negatiivinen keskeyttäminen, jolloin opiskelija on jäänyt ns. tyhjän päälle, on vähentynyt. Ao Lappia Läpäissyt, työllinen Läpäissyt, jatko- opisk. Läpäissyt, ei-työll., ei jatko- opisk. Ei- läpäissyt, Keskeytt., työllinen tai ei-työll., eikä opisk. opisk. Vaikutt.- mittari, painotetut pisteet yhteensä Standar. vaik. mittari ,7-0,2 1 1,4 0,6-24,3-0, ,6 0 2,2 2,4 1,1-47,3-0,879 Kehitys ,4-0,7 5,9-0,1 0,3-40,3-0,584 Kehitys Tuloksista voidaan todeta, että kehitys edelliseen vuoteen verrattuna on +merkkistä neljässä mittarissa. Voidaan todeta, että tuloksellisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota, että siirrymme nettomaksajista nettosaajaksi tuloksellisuudellakin mitattuna. Ammattiopiston rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tuloksellisuusrahoitusanalyysin tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Kunniamerkit jaettiin tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen. Lounas klo Timo Niemelä poistui tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo

23 23(46) 11 Rahoituslain mukaiset opiskelijat laskentapäivänä Ammattiopisto, ammatillinen peruskoulutus: Ammattiopisto Lappia syksyn yhteisvalinta tammikuussa aloittaneet aloitusp. mukaan oppilasmäärä Vahvistanut Al.paikat Jäämässä Arvio (sis.alut) 4.alut 1. vsk paikkoja hakutoive Organisaation mukaan toimialoittain Tekniikka Palveluala Kulttuuri Hyvo Luonto Paikkakunnat Kemi Keminmaa Kolari Muonio Pello Simo Loue Tornio nuoret 2251 nuoret 145 nuoret 38 nuoret 78 nuoret 2474 nuoret 2434 aiko 222 aiko 0 aiko 46 aiko 0 aiko 222 aiko 268 Järjestämislupa 2740 Järjestämisluvan mukainen laskenta pitäisi olla jotta saadaan KA Rahoitus pitäisi olla jotta saadaan KA

24 24(46) Oppisopimuskoulutus: 2. Opiskelijamäärät (sisältää yrittäjät) 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimukset Koulutusala 2.1 Tutkintoon johtava koulutus -joista erityisopiskelijoita Ammattitutkintoon valmistava koulutus Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Eitutkintotavoitteinen koulutus -joista erityisopiskelijat yhteensä kohdista Humanistinen ja kasvatusala 2 Kulttuuriala 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala 5 Tekniikan ja liikenteen ala 6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 Yhteensä, josta Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimukset Erittelytiedot 2.1 Tutkintoon johtava koulutus Ammattitutkintoon valmistava koulutus Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Eitutkintotavoitteinen koulutus - yrittäjät - yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opsperusteisessa työnjohtokoulutuskokeilussa - tekniikan ja liikenteen alalla ops-perusteisessa työnjohtokoululutuskokeilussa - logistiikan perustutkintokoulutuksessa olevat (pl. varastonhoitaja) - linja-autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoihin valmistavassa koulutuksessa olevat - johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevat - virkasuhteiset opiskelijat - suomenkielisessä koulutuksessa olevat - ruotsinkielisessä koulutuksessa olevat vuotiaat, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa Ammatillinen lisäkoulutus yhteensä 394 Ammatillinen lisäkoulutus yhteensä Niiden työnantajien lukumäärä, joilla oppisopimusopiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa Niiden työnantajien lukumäärä, joilla oppisopimusopiskelijoita ammatillisessa lisäkoulutuksessa Kuntayhtymän johtajan esitys

25 25(46) Yhtymähallitus vahvistaa esitetyt ammatillisen perusopetuksen ja oppisopimusopiskelijoiden määrät Opetushallitukselle ilmoitetuksi opiskelijamääräksi ja merkitsee opiskelijamäärät tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

26 26(46) 12 Erityisopiskelijat Tiivistelmä: Erityisopiskelijoiksi määriteltäviä on yhteensä 230 opiskelijaa, joille kaikille on tehty lain edellyttämä HOJKS-suunnitelma. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy erityisopiskelijatilanteen laskentapäivältä kokonaisluvulla 230. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy esityksen erityisopiskelijoista ja heidän määräytymisperusteistaan ja päättää ilmoittaa erityisopiskelijamäärän opetushallitukselle yksikköhinnan määrittelyä varten. Toimipaikkojen ryhmänohjaajat ja erityisopetuksesta vastaavat opettajat ovat yhteistyössä opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa tarkistaneet ja määritelleet erityisopiskelijoiksi esitettävät opiskelijat opiskelijatilanteen mukaan. Erityisopiskelijoiden määrittelykokouksessa on tarkistettu vielä alojen tekemät esitykset, että perusteet noudattavat lain 630/ edellytyksiä. Erityisopiskelijoiksi määriteltäviä on yhteensä 230 opiskelijaa. Kaikille opiskelijoille on tehty lain edellyttämä HOJKS suunnitelma. Pöytäkirja esitetään kokouksessa. paikkakunnat opiskelijat yhteensä erit.opisk yhteensä UUDET % opiskelijat % kaikista nuoret ( 2434 ) Tornio ,73 4,15 Kemi ,05 3,04 Keminmaa ,27 0,86 Simo ,33 0,08 Loue ,98 0,78 Pello 36 Kolari 35 Muonio ,45 0,53 yhteensä ,44

27 27(46) Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy erityisopiskelijatilanteen laskentapäivältä kokonaisluvulla 230. Yhtymähallitus hyväksyy esityksen erityisopiskelijoista ja heidän määräytymisperusteistaan. Yhtymähallitus päättää ilmoittaa erityisopiskelijamäärän opetushallitukselle yksikköhinnan määrittelyä varten. Päätös Esitys hyväksyttiin.

28 28(46) 13 Ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULU Läsnäolevat Poissaolevat Yhteensä Nuoret Aikuiset Terveysala (N49, A12) 599 Ylempi amk-tutkinto 33 Sosiaaliala (N20, A10) 466 Erikoistumisopinnot 24 Ylempi amk-tutkinto 27 Tekniikka (N42, A18) 751 Ylempi amk-tutkinto 67 Liiketalous, Kemi (N1) 51 Liiket. Ja tiet.käs, Tornio (N36, A 9) 603 Ylempi amk-tutkinto 59 Kulttuuri (N13) 238 YHTEENSÄ (N161, A49) 2708 Erikoistumisopinnot 24 Ylempi amk-tutkinto 186

29 29(46) KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU AMK-TUTKINNON SUORITTANEET Tutkinto Nuoret Aikuiset Työvoima- Ylempi Yhteensä Yhteensä poliittinen amk-tutkinto kaikki Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tradenomi, Bachelor of Business Administration Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi (ylempi AMK) Master of Business Administration Luonnontieteiden ala Tradenomi, Bachelor of Business Administration Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Engineering, Insinööri (AMK) 9 9 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (ylempi AMK) Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Medianomi (AMK) Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Kuvataiteilija (AMK) Sairaanhoitaja, Bachelor of Health Care Sosionomi, Bachelor Social Services 3 3 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Geronomi (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Terveydenhoitaja (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Terveydenhoitaja (ylempi AMK) 1 1 Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (ylempi AMK) 1 1 Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti (ylempi AMK) YHTEENSÄ Ammattikorkeakoulun rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee ammattikorkeakoulun opiskelijamäärän tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

30 30(46) 14 Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus Tiivistelmä: Kuntayhtymän matkaohjeessa on paljon matkustaville viran- ja toimenhaltijoille mahdollistettu kotimaan virkamatkoja varten kalenterivuodeksi kerrallaan annettava matkamääräys, josta päättää hallitus. Matkaohjeen mukaan myös oman auton käyttöön virkamatkoille on oltava matkamääräyksessä annettu lupa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöluvan vuodeksi 2013 kuntayhtymän johtajalle sekä esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Kuntayhtymän matkaohjeessa on paljon matkustaville viran- ja toimenhaltijoille mahdollistettu kotimaan virkamatkoja varten kalenterivuodeksi kerrallaan annettava matkamääräys, josta päättää hallitus. Matkaohjeen mukaan myös oman auton käyttöön virkamatkoille on oltava matkamääräyksessä annettu lupa. Matkaohjeen mukaisesti kotimaan matkat kattava matkamääräys ja oman auton käyttöoikeus esitetään: yhtymäpalvelujen osalta: talousjohtajalle, henkilöstöjohtajalle, kiinteistöjohtajalle ja tietohallintojohtajalle ammattikorkeakoulun hallinnon osalta: ammattikorkeakoulun rehtorille, vararehtorille, kv-koordinaattorille sekä ammattikorkeakoulun yksiköiden toimialajohtajille, amk:n kehitysjohtajalle, hankevalmistelupäällikölle, toimialueen juristille ammattiopiston osalta: ammattiopiston rehtorille ja aikuiskoulutusjohtajalle Kotimaan matkat kattava virkamatkamääräys ja oman auton käyttöoikeus vuodeksi 2013 myönnetään myös palvelukeskuksen johtaja Markku Tarvaiselle. Kuntayhtymän johtajan esitys Hallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöoikeuden vuodeksi 2013 esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan esitys Hallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöluvan vuodeksi 2013 kuntayhtymän johtajalle. Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöoikeuden vuodeksi 2013 esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Yhtymähallitus päättää lisäksi, että kotimaan matkat kattava virkamatkamääräys ja oman auton käyttöoikeus vuodeksi 2013 myönnetään ammattikorkeakoulun TKI-palvelupäällikkö Riitta Alajärvi-Kaupille.

31 31(46) Päätös Puheenjohtajan esitys ja kuntayhtymän johtajan muutosesitys hyväksyttiin.

32 32(46) 15 Kokonaisarkkitehtuurin organisointi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa Tiivistelmä: Laki edellyttää julkisen hallinnon viranomaisten käyttävän yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisiä palveluita. Lappiassa on kokonaisarkkitehtuurityö aloitettu mm. asianhallintaprojektissa soveltamalla arkkitehtuuriperiaatteita uuden tietojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprosessissa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää perustaa työryhmän toteuttamaan kokonaisarkkitehtuuria Lappiassa. Tietohallintolain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta /634) tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. Laki painottuu julkisen hallinnon, eli valtion ja kuntien, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämiseen. Tämän toteutumiseksi laki edellyttää julkisen hallinnon viranomaisten käyttävän yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisiä palveluita. Lisäksi järjestelmien tulee olla yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten mukaisia. (Tietohallintolaki-esite, Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto). Yhtymähallitukselle esitetään, että se perustaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle kokonaisarkkitehtuuriryhmän (KA-ryhmä). Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa on kokonaisarkkitehtuurityö aloitettu mm. asianhallintaprojektissa soveltamalla arkkitehtuuriperiaatteita uuden tietojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprosessissa. Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämiseksi tulee Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa järjestää koulutusta johdolle ja asiantuntijoille. KA-ryhmän tehtävänä on järjestää kohdennettu koulutustilaisuus alkuvuodesta 2013 ja käynnistää kokonaisarkkitehtuurityön jalkauttaminen sekä suunnitella arkkitehtuurikäytänteiden ylläpito ja kehittäminen. KA-ryhmä osallistuu kehittämishankkeisiin ja avustaa projektiryhmiä KA-dokumentaation teossa. KA-ryhmä raportoi KY Lappian johtoryhmälle ja tarvittaessa AO Lappian johtoryhmille puheenjohtajansa välityksellä. Lapin Ammattikorkeakoulu Oy hoitaa oman KA-työn lähtien. ESITYSLISTAN LIITE 33, KOKONAISARKKITEHTUURIN ORGANISOINTI Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää perustaa esityksen mukaisen työryhmän toteuttamaan kokonaisarkkitehtuuria Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa. Kuntayhtymän johtaja nimittää kuntayhtymän edustajat toistaiseksi ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun rehtori nimittää Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun edustajan vuodelle Päätös Esitys hyväksyttiin.

33 33(46) 16 Ammattiopiston johtamisjärjestelyt Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy ammattiopiston tulosyksikköjaon, johtamisjärjestelyn ja vastuuhenkilöt seuraavasti: Kemin toimipaikkapäällikkö Pentti Koskela ottaa vastuulleen Kemi-Keminmaan toimipaikkapäällikkyyden. Luontoalan tulosyksikköä johtaa luontoalan koulutusjohtaja Jarmo Saariniemi. Jokivarren tulosyksikön Pello-Kolarin toimipaikkapäällikkönä jatkaa Eero Ylitalo ja Muonion toimipaikkapäällikkönä Kyllikki Kurki. Tornion toimipaikan johtamisjärjestelyt pysyvät ennallaan. Yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessaan asiakohdassa 21 ammattiopiston uuden organisaation linjauksen. Hallintosäännön 4. pykälän mukaan yhtymähallitus päättää Ammattiopisto Lappian ja yhtymäpalveluiden tulosalueen jakamisesta tulosyksiköiksi. Ammattiopisto Lappian organisaatio alkaen: Tulosyksiköiden osalta esitetään seuraavia johtamisjärjestelyjä: Kemin toimipaikkapäällikkö Pentti Koskela ottaa vastuulleen Kemi-Keminmaan toimipaikkapäällikkyyden. Luontoalan tulosyksikköä johtaa luontoalan koulutusjohtaja Jarmo Saariniemi. Jokivarren tulosyksikön Pello-Kolarin toimipaikkapäällikkönä jatkaa Eero Ylitalo ja Muonion toimipaikkapäällikkönä Kyllikki Kurki. Tornion toimipaikan johtamisjärjestelyt

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.6.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku 21 Kone-

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00

SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00 SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista 16.12.2015 13:00 Osallistujaluettelo... 1 127 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 128 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 3 129 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku Yhtymähallitus 16.6.2016 1 AIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.50-17.45 PAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.00-17.37 KOKOUSPAIKKA Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.01.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 21.05.2013

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 21.05.2013 SISÄLLYSLUETTELO pöytäkirja Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 78 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 3 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 80 Tiedoksi saatettavat asiakirjat... 5 81 Toimikuntien

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus Kokoustiedot Aika: torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.08. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 1/2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2017 Kokousaika 24. tammikuuta 2017 klo 15.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.4.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

+Hannu Mällinen +Markku Tarvainen asiantuntijajäsen

+Hannu Mällinen +Markku Tarvainen asiantuntijajäsen MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: 21.1.2011, klo 9.10-11.45 Paikka: MTI, kokoushuone 328 Osallistujat: +Martti Lampela +Jaakko Lehtonen >9.24 +Arto

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2012 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin ammattikorkeakoulu Oy EVOLUUTIOTA JA REVOLUUTIOTA! Rakennamme uutta ammattikorkeakoulua Lappiin Kemi-Tornion AMK & Rovaniemen AMK Muutoksen taustaa Kataisen hallitusohjelman lähtökohdat Aloituspaikkaleikkaukset

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot.

Lisätiedot

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2012 Aika Keskiviikko 23.5.2012 kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Talousjohtaja B 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Villilän kartano, Villiläntie 1, Nakkila

Villilän kartano, Villiläntie 1, Nakkila KOKOUSKUTSU 11 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 9.12.2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 15.12.2011 kello 17.00 - KOKOUSPAIKKA Villilän kartano, Villiläntie 1, 29250 Nakkila

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 19.08.2014 Aika Tiistai 19.08.2014 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Veteraanimaja Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen Kyllikki

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

29 Janika Reunasen oikaisuvaatimus 30 Tuija Sundellin oikaisuvaatimus 31 Teija Österlundin oikaisuvaatimus 32 Kirsi-Marja Lehtimäen oikaisuvaatimus

29 Janika Reunasen oikaisuvaatimus 30 Tuija Sundellin oikaisuvaatimus 31 Teija Österlundin oikaisuvaatimus 32 Kirsi-Marja Lehtimäen oikaisuvaatimus KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.8.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 19.8.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 29 Janika Reunasen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Tuorin kartano, Lyttyläntie 247, Pori

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Tuorin kartano, Lyttyläntie 247, Pori Yhtymähallitus 20.12.2016 1 AIKA Tiistai 20.12.2016 klo 17.00-18.04 PAIKKA Tuorin kartano, Lyttyläntie 247, Pori PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot