Kokouskutsu 1/2013. Kokouspäivä 1(46)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouskutsu 1/2013. Kokouspäivä 1(46)"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA: , klo Kokouskutsu 1/2013 Kokouspäivä 1(46) KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 3 Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä sekä kuntayhtymän johtajan selonteko ajankohtaisista asioista 4 Tiedoksi saatettavat asiakirjat 5 Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto 6 Talousarvion toimeenpano-ohjeet 7 Palautekirjelmä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeeseen : Palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna Ammattiopisto Lappian ja asuntoloiden järjestyssäännöt 10 Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi 11 Rahoituslain mukaiset opiskelijat laskentapäivänä Erityisopiskelijat Ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus 15 Kokonaisarkkitehtuurin organisointi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa 16 Ammattiopiston johtamisjärjestelyt 17 Louen toimipaikkapäällikön viran lakkauttaminen ja hankekoordinaattorin toimen perustaminen 18 Muutosohjausryhmän perustaminen 19 Kevan päätös, Tapio Sirkka 20 Irtisanoutuminen, Kähkönen Leena 21 Irtisanoutuminen, Mömmö-Koskiniemi Nina 22 Seuraava kokous 23 Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen lounastaukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako kymmenelle henkilölle. Kokouksen jälkeen iltakoulu aiheesta ammattikorkeakoulun rakentaminen Erkki Keinänen

2 2(46) AIKA: Tiistai , kello , lounastauko PAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Valkonen Asta jäsen, Kannala Teija jäsen, Leskinen Tarja jäsen, Juntunen Jouko jäsen, Blomqvist Seppo jäsen, Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, Lehtimäki Raija jäsen, Päkkilä Matti jäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, klo saakka Vaattovaara Pekka yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, saapui klo Lilja Virpi kuntayhtymän johtaja, esittelijä Tolppi Reijo rehtori, ammattikorkeakoulu, esittelijä Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto, esittelijä Korkala-Harju Merja johdon assistentti, sihteeri Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, kohta 1 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan, kohta 23 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 23 (oikaisuvaatimus asiakohta 24) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3(46) Yhtymävaltuuston asiakohdassa 25 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

4 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4(46) Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje 261). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE 1, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

5 5(46) 3 Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä sekä kuntayhtymän johtajan selonteko ajankohtaisista asioista Kuntayhtymän johtajan päätökset Yhteistyötoimikunnan kokous Viestintä ja informaatiotieteet ammatillisen neuvottelukunnan kokous ESITYSLISTAN LIITE 2, KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET ESITYSLISTAN LIITE 3, YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 4, VIESTINTÄ JA INFORMAATIOTIETEET AMMATILLISEN NEUVOTTELU- KUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja toteaa, etteivät päätökset aiheuta yhtymähallituksen toimenpiteitä. Päätös Esitys hyväksyttiin.

6 6(46) 4 Tiedoksi saatettavat asiakirjat Jyty-Tornio ry - Tiedote Luottamusmiesvaalitulokset. Kirjeessä ilmoitetaan toimikauden luottamusmiehet. Keminmaan kunta, kunnanhallitus - Kirje Lappian kalatalousopetus Kemi-Tornio alueella. Keminmaan kunnan mielestä uudet investoinnit kalatalousopetukseen eivät ole perusteltuja Simossa, koska alueella on tarjolla myös valmiita tiloja kalatalousopetuksen käyttöön. Keminmaan Palvelukylä Oy:n omistama Valmarin Portti on sellaisenaan tähän tarkoitukseen sopiva. Keva - Yleiskirje 3/2012, KuEL-maksut vuonna Kevan valtuuskunta on päättänyt vuoden 2013 eläkemaksuista, joista ilmoittaa yleiskirjeessään. Kuntaliitto - Yleiskirje 1/80/2013, Vuoden 2012 yleiskirjeluettelo. Yleiskirje sisältää luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 yleiskirjeistä. - Yleiskirje 2/80/2013, Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle Suomen Kuntaliiton ja Kopioston suositus vuodelle 2013 perustuu radio- ja televisioohjelmien kirjastokäyttöä koskevaan neuvottelumuistioon eli korvaukset ovat samat kuin suosituksessa vuodelle Korjattu yleiskirje 2/80/2013, Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle Yleiskirje on korjattu. Tallennekohtainen korvaus on muuttunut. - Yleiskirje 3/80/2013, Lasten päivähoidosta annetun lain 11 a :n, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 32 :n muuttaminen alkaen. Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa, mutta oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole hoidossa isyysrahakauden aikana. - Yleiskirje 4/80/2013, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista Suomen Kuntaliitto lähettää suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle Kuntatyönantajat - Kirje 17/2012, KT luopuu paperisten yleiskirjeiden lähettämisestä vuonna KT:n yleiskirjeet julkaistaan KT Kuntatyönantajien verkkosivuilla suomenkielisenä osoitteessa - Kirje 18/2012, Kuntatyönantaja-lehti on työväline esimiehille ja päättäjille.

7 7(46) KT:n asiantuntijat toimittavat Kuntatyönantaja-lehden kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöhallinnon työvälineeksi. - Kirje 19/2012, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset Kirjeessä lähetetään tiedoksi kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan määräysten mukaisesti sovituista palkantarkistuksista. - Kirje 20/2012, Matkakustannusten korvaukset lukien. Kirjeessä selostetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu lukien. - Kirje 21/2012, Vuoden 2012 yleiskirjeluettelo. Kirje sisältää luettelon Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2012 yleiskirjeistä. - Kirje 1/2013, Työelämän kehittämisstrategia: Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuonna Kansallisessa työelämän kehittämisstrategiassa kehittämisen painopisteiksi on valittu innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, osaava työvoima sekä työhyvinvointi ja terveys. Näillä pyritään saamaan aikaan työllisyyttä, työelämän laatua ja työn tuottavuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö - Päätös OKM/73/221/2012, Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismäärien toinen täydennyspäätös vuodelle Valtion vuoden 2012 talousarvioissa on varauduttu oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen osalta paikan vuotuiseen enimmäismäärään. Päätöksellä jaetaan koulutuksen järjestäjille käyttämättä jääneistä paikoista yhteensä 215 lisäkoulutuspaikkaa. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä ei ole lisäkoulutuspaikkoja saaneiden listalla. - Päätös OKM/57/221/2012, Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän lisäkoulutuksen enimmäismäärä vuonna 2013, jatkopäätös. Valtion vuoden 2013 talousarvioon on esitetty oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismääräksi vuotuista paikkaa, jotka jaetaan tällä päätöksellä. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän osuus tästä on 401 paikkaa. - Päätös OKM/70/210/2012, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen väliset sopimukset kaudelle Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun ylläpitäjä ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain nojalla sopineet ammattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista määrällisistä ja laadullisista tavoitteista. ESITYSLISTAN LIITE 5, OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN JA KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE Päätös Dnro 92/221/2012. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2013.

8 Kuntayhtymän johtajan esitys 8(46) Valtionosuus/rahoitus käyttökustannuksiin vuodelle 2013 taulukon mukaan Kemi- Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtionosuus/rahoitus on euroa. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

9 9(46) 5 Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Kuntayhtymän tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Ylätasoilla ne jakaantuvat vaikuttavuuden, toiminnan ja palvelujen, uudistumisen sekä voimavarojen ja talouden tavoitteisiin, joiden tavoitteiden saavuttaminen käytettävissä olevilla määrärahoilla on nähtävä talousarvion toimeenpanona. Toimeenpano edellyttää määrärahaseurannan kanssa rinnan seurattavaksi myös rahalla aikaansaatuja tuloksia. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat toimeenpanon toteutuksesta. ESITYSLISTAN LIITE NRO 6, AMMATTIOPISTON JA YHTYMÄPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT JA INVESTOINTISUUNNITELMAT Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Investointeja ei toteuteta, ellei talousarviovuoden toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita saavuteta tai muuttuneesta tilanteesta johtuen investoinnille ei enää ole perusteita. Yhtymäpalveluiden ja ammattiopiston tulosyksiköiden johtajat ovat tilivelvollisia yhtymähallitukseen nähden tavoitteiden toteutumisen osalta. Ammattikorkeakoulun tulosyksiköiden johtajat ovat tilivelvollisia ammattikorkeakoulun hallitukseen nähden. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pekka Vaattovaara saapui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo

10 6 Talousarvion toimeenpano-ohjeet 10(46) Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano-ohjeissa ohjeistetaan talousarvion sitovuutta, taloudellisuutta, toteutumien seurantaa, investointeja, materiaali- ja palveluhankintoja, ostolaskujen ja menotositteiden käsittelyä, projekteja ja hankkeita, tavaroiden ja palvelujen myyntiä ja myyntilaskutusta, tilipitoa ohjaavia tietoja, henkilöstö- ja palvelussuhdeasioita ja matkustamista. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus tarkoittaa kuntalain mukaan sitä, ettei talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja saa käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen, eikä myöskään enempää kuin tarkoitukseen on osoitettu. Kuntayhtymässä noudatetaan kuitenkin ns. nettobudjetointia, joka sallii menojen ylittämisen, mikäli myös vastaavia tuloja syntyy arvioitua enemmän. Erityisesti projekti- ja hanketoiminnan kannalta tämä on välttämätöntä, jotta uusia projekteja voidaan käynnistää myös talousarviovuoden aikana itse talousarvion hyväksymisen jälkeen. Kuntayhtymän talousarviossa on määritelty talousarvion määrärahojen sitovuustasot suhteessa kuntayhtymän valtuustoon ja hallitukseen. Yhtymävaltuustoon nähden sitova on kuntayhtymän vuosikate ja investoinnit yhteensä. Tulosalueiden käyttötalouden sitovuustaso on toimintakate. Tulosyksiköiden käyttötalouden sitovuustaso on toimintakate. Taloudellisuus Kaikessa toiminnassa on huomioitava taloudellisuus ja toimittava kuntayhtymän kokonaistaloudellisuus huomioiden. Toteutumien seuranta Talousarvion ja käyttösuunnitelmien toteutumista on seurattava vähintään kuukausitasolla. Mikäli tilivuoden kuluessa joudutaan toteamaan, että tavoitteita ei saavuteta, tulee talousarvion muutosesitys valmistella yhtymähallitukselle siten, että muutokset voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa talousarviovuoden aikana. Toteutumisen seurannasta ja mahdollisesta talousarvion muutosesityksestä vastaavat tulosalueen osalta tulosalueen johtaja sekä tulosyksikön osalta tulosyksikön johtaja. Investoinnit Investointeihin liittyvissä päätöksissä on noudatettava kuntayhtymän investointien toteuttamisesta annettua ohjetta, lakia julkisista hankinnoista ja kuntayhtymän hankintaohjetta. Materiaali- ja palveluhankinnat Hankinnat tulee toteuttaa kilpailutetuilta toimittajilta ja sopimustoimittajilta. Hankinnoissa tulee noudattaa yhtymän hankintaohjetta ja lakia julkisista hankinnoista. Hankintoja tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Ostolaskujen ja menotositteiden käsittely Ostolaskut ja menotositteet (verkkolaskut ja skannatut tositteet), lukuun ottamatta kassatositteita, käsitellään sähköisessä ostolaskujen käsittelyohjelmassa ja toimitetaan sähköisinä

11 11(46) asiatarkastajalle ja hyväksyjälle. Asiatarkastuksessa tarkistetaan, että ostolaskun perusteena oleva tavara tai palvelu on saatu ja että hinta on sopimuksen mukainen sekä suoritetaan numerotarkastus. Asiatarkastuksessa tehdään myös laskun tiliöinti. Tiliöinnissä erityistä huomiota tulee kiinnittää alv-koodin valintaan. Hyväksyjän tulee soveltaa esimiehille yhtymähallituksessa vahvistettuja euromääräisiä valtuuksia. Projektit ja hankkeet Projektien hallinnoinnissa ja talousasioissa tulee noudattaa kuntayhtymän projektinhallinnasta annettuja ohjeita sekä rahoittajan antamia ohjeita. Maksatushakemukset on laadittava projektisuunnitelmassa esitetyin tai rahoittajan ilmoittamien määräaikojen mukaisesti ja toimitetusta maksatushakemuksesta on aina toimitettava jäljennös tulosalueen talousvastaavalle projektien taloustilanteen seurantaa varten. Maksatushakemuksen oikea-aikaisesta ja ohjeen mukaisesta toimittamisesta vastaa projektipäällikkö. Projektin asettamispäätöksen tekee ammattikorkeakoulun/ammattiopiston osalta rehtori ja kuntayhtymän osalta kuntayhtymän johtaja. Tavaroiden ja palvelujen myynti ja myyntilaskutus Opiskelijatyönä tai työtoimintana/maksullisena palvelutoimintana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen myynti on pääsääntöisesti käteis- tai luottokorttikauppaa, joka edellyttää maksusuoritusta ennen tavaran tai palvelun luovutusta. Mikäli joidenkin huomattavaa taloudellista merkitystä omaavien toimitusten osalta asiakkaan kanssa sovitaan työn valmistumisen tai työn etenemisen mukaisesta maksupostijärjestelystä, tulee tällaisen järjestelyn perustua kirjallisiin toimitus-/urakkasopimuksiin, jotka hyväksyy kuntayhtymän johtaja tai ammattiopiston/ammattikorkeakoulun rehtori. Tulosyksikön on huolehdittava sopimuspohjaisten asiakastöiden laskutuksesta välittömästi, kun se tehdyn sopimuksen mukaan on mahdollista. Laskutuksessa on noudatettava kuntayhtymän laskutusohjetta. Tilipitoa ohjaavat tiedot Tilikartta, kustannuspaikkaluettelo, tunnistekartta sekä alv-koodit löytyvät intrasta sekä sähköisestä laskunkäsittelyohjelmasta. Henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat Viran- ja toimenhaltijoiden toimivalta on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston johtosäännöissä ja toimintaohjeissa/säännöissä. Kuntayhtymän henkilöstöasioita valmistelee ja käsittelee henkilöstötoimikunta ja henkilöstöjohtaja. Henkilöstön rekrytointi tapahtuu kuntayhtymän hallintosäännössä määritellyn toimivallan puitteissa, paitsi ammattikorkeakoulun osalta, jolla on ammattikorkeakoululain mukainen toimivalta henkilöstöasioissa. Henkilöstöasioissa konsultoidaan kuntayhtymän henkilöstöjohtajaa ennen päätöksien tekemistä. Matkustaminen Virka- ja virantoimitusmatkoja koskien noudatetaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen matkustamista koskevaa ohjeistusta ja kuntayhtymän matkaohjetta. Matkustavan viran-

12 12(46) tai toimenhaltijan näkökulmasta on tärkeää, että matkasta on tehty matkasuunnitelma/matkamääräys. Matkasuunnitelma tehdään matkanhallintaohjelmaan ja toimitetaan sähköisesti esimiehen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän matkaohjeen mukaan paljon matkustaville voi hallitus myöntää kotimaan matkoja koskevan matkamääräyksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Yleistä Ohjeen vastainen toiminta tulkitaan kunnallisen viranhaltijalain tai työsopimuslain tarkoittamaksi virkaan/työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden rikkomiseksi tai laiminlyönniksi. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Päätös Esitys hyväksyttiin.

13 13(46) 7 Palautekirjelmä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeeseen : Palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Tiivistelmä: Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetyssä ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevaan suunnitelmaan liittyvässä palautekirjelmässään Lappia korostaa maakuntatasolla Lapin kehityskulkujen huomioimista, koulutuksellista tasa-arvoa, Lapin työelämälähtöistä kehittymistä sekä väestökehitystä. Lisäksi Lappia hyväksyy 700 opiskelijapaikan leikkauksen Lapissa ministeriön esittämän paikan sijasta. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetyn palautekirjelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille kirjeen OKM/4/500/2012 Palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Kirjeen ehdotuksen mukaan Lapin ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien kokonaisopiskelijamäärän vähennys vuonna 2016 olisi verrattuna vuoteen ESITYSLISTAN LIITE 7, OKM:N KIRJE : PALAUTEPYYNTÖ AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KOULUTUSTARJONTAA JA KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRIÄ KOSKEVASTA SUUNNITELMASTA VUOSILLE Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja ja ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi valmistelivat liitteet sisältävän palautekirjelmän, joka hyväksytettiin yhtymähallituksen jäsenillä sähköpostitse. Palautekirjelmä jätettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle. Palautekirjelmässä Lappia korostaa maakuntatasolla erityisesti: Lapin kehityskulkujen huomioimista koulutuksellista tasa-arvoa Lapin työelämälähtöistä kehittymistä väestökehitystä Lisäksi Lappia yhtyy kirjelmässä Lapin liiton vastaesitykseen, jossa hyväksyisimme noin 700 opiskelijapaikan leikkauksen koko Lappiin ministeriön esittämän paikan sijasta. Tämän jälkeen asian käsittely etenee seuraavasti: OKM antaa koulutuksen järjestäjäkohtaisen esityksen leikkauksista noin maaliskuussa Lappia antaa ministeriön ohjeistuksen mukaisesti vastineen em. esitykseen todennäköisesti huhti-toukokuussa OKM antaa päätöksen leikkauksista noin touko-kesäkuussa Lappiassa sekä yhtymäjohto että luottamuselimet ovat yhdessä linjanneet etenemistä siten, että vaikutetaan monikanavaisesti ja samansuuntaisesti siihen, että päätöksiä tehtäessä on käytettävissä asiaankuuluva oikea tieto ja keskeiset huomioitavat näkökulmat tiedotamme etenemisestä aktiivisesti

14 14(46) valmistaudumme vastaanottamaan tulevaisuuden kehittävällä otteella teemme päätöksiä, kun meillä on OKM:n päätökset tiedossa ESITYSLISTAN LIITE 8, KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN PALAUTE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ESITYKSEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KOULUTUSTARJONNASTA JA KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRISTÄ VUOSILLE JA ESITYS JATKOVALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI Palautekirjelmään kuuluvat seuraavat liitteet: ESITYSLISTAN LIITE 9, ALLE 25 JA YLI 25 VUOTIAAT 2010 ESITYSLISTAN LIITE 10, KATSE POHJOISEEN ESITYSLISTAN LIITE 11, KOULUTUKSEN SAATAVUUS JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN, LAPIN LUOTSI, AVI ESITYSLISTAN LIITE 12, KOULUTUSRAKENNE JÄSENKUNNAT ESITYSLISTAN LIITE 13, KOULUTUSRAKENNE LAPPI ESITYSLISTAN LIITE 14, TILASTOKESKUS VUOTIAAT ESITYSLISTAN LIITE 15, KEMIN KAUPUNGIN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 16, KEMINMAAN KUNNAN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 17, KEMI-TORNIO ALUEEN MERKONOMIT RY:N KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 18, LAPIN KAUPPAKAMARIN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 19, LAPIN LIITON VALTUUSTON KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 20, LAPIN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 21, LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 22, LÄNSIPOHJAN YRITTÄJIEN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 23, MUONION KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS ESITYSLISTAN LIITE 24, PELLON KUNNAN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 25, PERÄPOHJOLAN OPISTON LAUSUNTO ESITYSLISTAN LIITE 26, TERVOLAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS ESITYSLISTAN LIITE 27, TORNION KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖS ESITYSLISTAN LIITE 28, LAPPIAN OKM:LLE TOIMITTAMA KIRJE Palautekirjelmän lähetyksen jälkeen on saatu seuraavat kannanotot: ESITYSLISTAN LIITE 29, TERVOLAN KUNNAN KANNANOTTO ESITYSLISTAN LIITE 30, MUONION KUNNAN KANNANOTTO Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetyn palautekirjelmän ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjonnasta ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Päätös Esitys hyväksyttiin.

15 15(46) 8 Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna 2013 Tiivistelmä: Asiakohdan taulukot toimivat hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä, laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana sekä hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti ja hyväksyy esittelyn laskujen ja muiden tositteiden käsittelyn periaatteista. Eräissä julkis- ja yksityisoikeudellisissa asiakirjoissa vaaditaan päätös, jossa todetaan hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyys. Toteava päätös nimenkirjoitusoikeuksista tehdään kalenterivuosittain tai tehtävää hoitavien vaihtuessa. Yhtymähallitus päättää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjistä talousarviovuosittain ja hankintarajoista tarvittaessa. Näistä kaikista on aiemmin laadittu kolme erillistä päätöstä. Koska asiat limittyvät tiiviisti toisiinsa, on asiasisällöt liitetty nyt yhteen. Seuraava luettelo toimii: hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä (tarjouspyynnöt ja päätökset) laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana (huom! taulukon alla määritellyt poikkeukset) hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena Taulukon alla on ilmaistu määritellyt poikkeukset.

16 16(46) Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) Y H T Y M Ä P A L V E L U T: Kuntayhtymän johto Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja varalla Jussi Leponiemi Rehtori Kuntayhtymän yleishallinto ja yhtymäpalvelujen tulosyksikön kehittämis- ja hanketoimintaan kohdistuvat laskut Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän taloushallinto ja taloustoimisto, vakuutukset, rahoitustoimen kustannukset sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin kohdistuvat laskut Sinikka Jänkälä Talousjohtaja Kuntayhtymän henkilöstöhallinto Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja Tietohallinto Markku Koivumaa Tietohallintojohtaja Kiinteistöt ja kiinteistöhallinto Juha Kallo Kiinteistöjohtaja rakennusten huolto Jorma Aapajärvi Toimistoinsinööri energiakustannukset Tomi Saapunki Talotekniikkainsinööri Urakoiden vastaavat työnjohtajat /J.Kallon valtuutus/sopimus Kuntayhtymän luottamusmieshallinto Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja Rakennusinvestoinnit Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Ammattiopiston rehtori ja ammattikorkeakoulun rehtori Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän johtaja Erkki Keinänen Hallituksen puheenjohtaja

17 17(46) Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) A M M A T T I K O R K E A K O U L U: Ammattikorkeakoulun hallinto Reijo Tolppi, Rehtori Hannele Keränen Vararehtori Amk Tekniikka Matti Uusimäki Toimialajohtaja Amk Kaupan ja kulttuurin ala Leena Alalääkkölä Toimialajohtaja Amk Sosiaali- ja terveysala Leena Leväsvirta Toimialajohtaja Sinikka Kähkölä vs. toimialajohtaja Amk TKI-yksikkö Eero Pekkarinen Kehitysjohtaja Amk Kirjasto, LUC Marjatta Puustinen Kirjastonjohtaja Amk Palvelukeskus, LUC Markku Tarvainen Konsernin johtaja Amk palvelukeskus, LUC Tki-palvelut Riitta Alajärvi-Kauppi Palvelupäällikkö Amk Jaloterässtudio Matti Uusimäki Toimialajohtaja Amk:n strategiaraha Lapin amk oy:n perustamiseen Jouko Tiirola Muutosjohtaja A M M A T T I O P I S T O: Ammattiopisto Lappian johto Jussi Leponiemi Rehtori Ao varalla Markku Niva Koulutusjohtaja Opiskelijoiden sosiaaliset asiat sekä Tornion asuntolatoimi, opintotoimisto, kansainvälinen toiminta, yhteisten opintojen tarvikkeet tms. välineet Pentti Heikkilä Opintojohtaja Aikuiskoulutuspalvelut Anni Miettunen Aikouskoulutusjohtaja Oppisopimuspalvelut Teppo Frant Oppisopimuspäällikkö Kemin tulosyksikkö Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Tekniikka Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Sähköosasto, ict ja prosessi, nuoret ja aikuiset Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Metalliosasto, nuoret ja aikuiset Taisto Kuula Koulutuspäällikkö Rakennusosasto, nuoret Pekka Pitkänen Lehtori Rakennus, aikuiset (Sammonkatu) Martti Mylly Kouluttaja

18 18(46) Palvelu Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala ja ravintolat Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus vs. Katja Jaako- Körkkö (Sanna Laihinen) Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuri/vaatetus Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Hyvinvointiala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Nuorten koulutus Leena Hanni Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Tuulikki Haarakoski Aikuiskoulutuspäällikkö Keminmaa Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Auto- ja kuljetusala, nuoret Pertti Heinonen Lehtori Auto- ja kuljetusala, aikuiskoulutus ja opso Hannu Ohenoja Kouluttaja Turva-ala, nuoret ja aikuiskoulutus Jani Harju Tuntiopettaja Ravitsemis- ja talousala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Kemin asuntolatoiminta ja toimipisteen tukipalvelut, pl. ravintolat Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Tornion tulosyksikkö Jussi Leponiemi Rehtori Ao Tekniikan ala, Tornio Jussi Leponiemi Rehtori Ao Sähköosasto ja prosessi, nuoret Markku Sandberg kouluttaja Sähköosasto, aikuiset Markku Sandberg kouluttaja Metalliosasto, nuoret Leo Ojala Tuntiopettaja Metalli, aikuiset Jouko Jussila Kouluttaja Rakennusosasto, nuoret Antti Päivärinta Koulutuspäällikkö Kaivos Ilkka Pukema Koulutttaja Palveluala Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala ja ravintolat Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus vs. Katja Jaako- Körkkö (Sanna Laihinen) Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuriala Markku Niva Koulutusjohtaja Musiikki Jussi Leipälä Koulutuspäällikkö Viestintä ja kuvataide Mika Leinonen Koulutuspäällikkö Vaatetus Mika Leinonen Koulutuspäällikkö Jokivarren tulosyksikkö Muonio Kyllikki Kurki Toimipaikkapäällikkö Kolari ja Pello Eero Ylitalo Toimipaikkapäällikkö Luontoalan yksikkö (Loue ja Simo) Jarmo Saariniemi Koulutusjohtaja

19 19(46) Rahoitustoimen kustannusten ja muiden pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvien laskujen hyväksymisoikeus on kiinteistöjohtajalla, henkilöstöjohtajalla, talousjohtajalla ja kuntayhtymän johtajalla ilman taulukossa mainittua rajaa omalla vastuualueellaan. Kiinteistöjohtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus vahvistetun talousarvion määrärahojen mukaisesti vastuualueellaan. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus ja toimeenpanna hankintapäätös hallituksen päätösvaltaan kuuluviin hankintoihin. Hankinnoissa noudatetaan kuntayhtymän hankintaohjetta sitä täydentävine ohjeineen sekä talousarvio-ohjeita ja sen täytäntöönpano-ohjeita. Hankinnat tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Edellä luetellut hyväksymisoikeudet ovat voimassa myös henkilön vuosiloman ajan. Laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet päättyvät virka-/toimivapauden ajaksi tai palvelussuhteen päättyessä tai tehtävien muuttuessa. Itse vastaanotettujen suoritteiden ja muiden itseä koskevien tositteiden hyväksynnän suorittaa henkilön lähin esimies. Organisaatiossa korkeammalla olevalla henkilöllä on aina hyväksymisoikeus alaistensa tositteisiin. Kuntayhtymän johtajan ja rehtoreiden ollessa estyneenä allekirjoittamasta ja asian ollessa kiireellinen sijaisena toimii valtuuston tai hallituksen päättämä varahenkilö. Kuntayhtymän johtaja ja rehtorit voivat tarvittaessa muuttaa päätöksellään hyväksyjiä asioiden järkevän hoitamisen kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla talousarviovuotena. Delegoinnista tehdään hallintopäätös, joka annetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle. Esimiehet tekevät päätöksen laskujen asiatarkastajista ja varahenkilöistä (IP-asiatarkastus). Asiatarkastajat tiliöivät tositteet ja kirjaavat vastaanottomerkinnät. Hyväksynnän edellytyksenä on tiliöity tosite. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

20 20(46) 9 Ammattiopisto Lappian ja asuntoloiden järjestyssäännöt Tiivistelmä: SORA-lainsäädännön käyttöönotto sekä laki ammatillisesta koulutuksesta edellyttivät muutoksia ammattiopiston ja asuntoloiden järjestyssääntöihin. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi Ammattiopisto Lappian ja asuntoloiden järjestyssäännöt. SORA-lainsäädännön käyttöönotto vuonna 2012 sekä samassa yhteydessä tehdyt muutokset lakiin ammatillisesta koulutuksesta edellyttivät myös sekä ammattiopiston että asuntoloiden järjestyssääntöihin muutoksia (951/ ). Sora-lainsäädäntö ja ammatillisen koulutuksen lakimuutokset koskivat - opiskelijaksi ottamisen edellytysten tarkentamista ja terveydentilavaatimusten määrittelyä tutkinnon perusteissa - oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön - opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se olisi turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua - muutoksenhakua opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevista päätöksistä opiskelijan oikeusturvalautakuntaan - huumausainetestauksia - kurinpitosäännöksiä - koulutuksen järjestäjien ja viranomaisten tietojen saantia ESITYSLISTAN LIITE 31, AMMATTIOPISTO LAPPIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ESITYSLISTAN LIITE 32, ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Ammattiopiston rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Ammattiopisto Lappian ja asuntoloiden järjestyssäännöt. Päätös Esitys hyväksyttiin.

21 21(46) 10 Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi Tiivistelmä: Ammattiopiston tuloksista voidaan todeta, että kehitys edelliseen vuoteen verrattuna on +merkkistä neljässä mittarissa. Voidaan todeta, että tuloksellisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota, että siirrymme nettomaksajista nettosaajaksi tuloksellisuudellakin mitattuna. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tuloksellisuusrahoitusanalyysin tiedoksi. Ammattiopiston tuloksellisuusmittaristo muodostuu seuraavista mittareista: Vaikuttavuus 90% Läpäissyt työllinen (TR1 painolla 10) Läpäissyt jatko-opiskelija (TR2 painolla 6) Läpäissyt ei työll. ei j.opisk. (TR3 painolla 3) Ei-läpäissyt työll tai opiskelija (TR4 painolla 1) Keskeyttänyt, ei työll, ei opisk (TR5 Painolla 0) Opettajien kelpoisuus 7% Henkilöstön kehittäminen 3% Vaikuttavuusmittari (90 %) Opettajien kelpoisuusmittari (muodoll. kelpoisten opettajien osuus) (7 %) Hlöstön kehitt. mittari (osuus hlöstömenoista) (3 %) Tulos-indeksi Ao Lappia Tuloksellisuusraha Rahoitusosuus Myönnetty Netto ,3 0,3 0, ,9 0,2 0, ,6 0,2 0, Ammattiopisto Lappia sijoittuu 44. yhteensä 48 suuren koulutuksen järjestäjän sarjassa. Vaikuttavuusmittarin tarkastelu suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin: Läpäissyt työllinen -5,4 (TR1) Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen on parantunut. Läpäissyt, jatko-opiskeluun päässyt -0,7 (TR2) Valmistuneista suoraan jatko-opintoihin on lähtenyt edellisvuotta vähemmän opiskelijoita. Läpäissyt, ei työllistynyt eikä jatko-opintoihin 5,9 (TR3) Läpäisyaste on merkittävästi parantunut edellisestä vuodesta, mutta työllistyminen samassa suhteessa ei.

22 22(46) Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelee -0,1 (TR4) Vaikka tutkinto on jäänyt suorittamatta, opiskelija on työllistynyt tai saanut uuden opiskelupaikan. Keskeyttänyt, ei työllistynyt eikä opiskele 0,3 (TR5) Negatiivinen keskeyttäminen, jolloin opiskelija on jäänyt ns. tyhjän päälle, on vähentynyt. Ao Lappia Läpäissyt, työllinen Läpäissyt, jatko- opisk. Läpäissyt, ei-työll., ei jatko- opisk. Ei- läpäissyt, Keskeytt., työllinen tai ei-työll., eikä opisk. opisk. Vaikutt.- mittari, painotetut pisteet yhteensä Standar. vaik. mittari ,7-0,2 1 1,4 0,6-24,3-0, ,6 0 2,2 2,4 1,1-47,3-0,879 Kehitys ,4-0,7 5,9-0,1 0,3-40,3-0,584 Kehitys Tuloksista voidaan todeta, että kehitys edelliseen vuoteen verrattuna on +merkkistä neljässä mittarissa. Voidaan todeta, että tuloksellisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota, että siirrymme nettomaksajista nettosaajaksi tuloksellisuudellakin mitattuna. Ammattiopiston rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tuloksellisuusrahoitusanalyysin tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Kunniamerkit jaettiin tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen. Lounas klo Timo Niemelä poistui tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo

23 23(46) 11 Rahoituslain mukaiset opiskelijat laskentapäivänä Ammattiopisto, ammatillinen peruskoulutus: Ammattiopisto Lappia syksyn yhteisvalinta tammikuussa aloittaneet aloitusp. mukaan oppilasmäärä Vahvistanut Al.paikat Jäämässä Arvio (sis.alut) 4.alut 1. vsk paikkoja hakutoive Organisaation mukaan toimialoittain Tekniikka Palveluala Kulttuuri Hyvo Luonto Paikkakunnat Kemi Keminmaa Kolari Muonio Pello Simo Loue Tornio nuoret 2251 nuoret 145 nuoret 38 nuoret 78 nuoret 2474 nuoret 2434 aiko 222 aiko 0 aiko 46 aiko 0 aiko 222 aiko 268 Järjestämislupa 2740 Järjestämisluvan mukainen laskenta pitäisi olla jotta saadaan KA Rahoitus pitäisi olla jotta saadaan KA

24 24(46) Oppisopimuskoulutus: 2. Opiskelijamäärät (sisältää yrittäjät) 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimukset Koulutusala 2.1 Tutkintoon johtava koulutus -joista erityisopiskelijoita Ammattitutkintoon valmistava koulutus Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Eitutkintotavoitteinen koulutus -joista erityisopiskelijat yhteensä kohdista Humanistinen ja kasvatusala 2 Kulttuuriala 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala 5 Tekniikan ja liikenteen ala 6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 Yhteensä, josta Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimukset Erittelytiedot 2.1 Tutkintoon johtava koulutus Ammattitutkintoon valmistava koulutus Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Eitutkintotavoitteinen koulutus - yrittäjät - yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opsperusteisessa työnjohtokoulutuskokeilussa - tekniikan ja liikenteen alalla ops-perusteisessa työnjohtokoululutuskokeilussa - logistiikan perustutkintokoulutuksessa olevat (pl. varastonhoitaja) - linja-autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoihin valmistavassa koulutuksessa olevat - johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevat - virkasuhteiset opiskelijat - suomenkielisessä koulutuksessa olevat - ruotsinkielisessä koulutuksessa olevat vuotiaat, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa Ammatillinen lisäkoulutus yhteensä 394 Ammatillinen lisäkoulutus yhteensä Niiden työnantajien lukumäärä, joilla oppisopimusopiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa Niiden työnantajien lukumäärä, joilla oppisopimusopiskelijoita ammatillisessa lisäkoulutuksessa Kuntayhtymän johtajan esitys

25 25(46) Yhtymähallitus vahvistaa esitetyt ammatillisen perusopetuksen ja oppisopimusopiskelijoiden määrät Opetushallitukselle ilmoitetuksi opiskelijamääräksi ja merkitsee opiskelijamäärät tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

26 26(46) 12 Erityisopiskelijat Tiivistelmä: Erityisopiskelijoiksi määriteltäviä on yhteensä 230 opiskelijaa, joille kaikille on tehty lain edellyttämä HOJKS-suunnitelma. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy erityisopiskelijatilanteen laskentapäivältä kokonaisluvulla 230. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy esityksen erityisopiskelijoista ja heidän määräytymisperusteistaan ja päättää ilmoittaa erityisopiskelijamäärän opetushallitukselle yksikköhinnan määrittelyä varten. Toimipaikkojen ryhmänohjaajat ja erityisopetuksesta vastaavat opettajat ovat yhteistyössä opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa tarkistaneet ja määritelleet erityisopiskelijoiksi esitettävät opiskelijat opiskelijatilanteen mukaan. Erityisopiskelijoiden määrittelykokouksessa on tarkistettu vielä alojen tekemät esitykset, että perusteet noudattavat lain 630/ edellytyksiä. Erityisopiskelijoiksi määriteltäviä on yhteensä 230 opiskelijaa. Kaikille opiskelijoille on tehty lain edellyttämä HOJKS suunnitelma. Pöytäkirja esitetään kokouksessa. paikkakunnat opiskelijat yhteensä erit.opisk yhteensä UUDET % opiskelijat % kaikista nuoret ( 2434 ) Tornio ,73 4,15 Kemi ,05 3,04 Keminmaa ,27 0,86 Simo ,33 0,08 Loue ,98 0,78 Pello 36 Kolari 35 Muonio ,45 0,53 yhteensä ,44

27 27(46) Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy erityisopiskelijatilanteen laskentapäivältä kokonaisluvulla 230. Yhtymähallitus hyväksyy esityksen erityisopiskelijoista ja heidän määräytymisperusteistaan. Yhtymähallitus päättää ilmoittaa erityisopiskelijamäärän opetushallitukselle yksikköhinnan määrittelyä varten. Päätös Esitys hyväksyttiin.

28 28(46) 13 Ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULU Läsnäolevat Poissaolevat Yhteensä Nuoret Aikuiset Terveysala (N49, A12) 599 Ylempi amk-tutkinto 33 Sosiaaliala (N20, A10) 466 Erikoistumisopinnot 24 Ylempi amk-tutkinto 27 Tekniikka (N42, A18) 751 Ylempi amk-tutkinto 67 Liiketalous, Kemi (N1) 51 Liiket. Ja tiet.käs, Tornio (N36, A 9) 603 Ylempi amk-tutkinto 59 Kulttuuri (N13) 238 YHTEENSÄ (N161, A49) 2708 Erikoistumisopinnot 24 Ylempi amk-tutkinto 186

29 29(46) KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU AMK-TUTKINNON SUORITTANEET Tutkinto Nuoret Aikuiset Työvoima- Ylempi Yhteensä Yhteensä poliittinen amk-tutkinto kaikki Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tradenomi, Bachelor of Business Administration Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi (ylempi AMK) Master of Business Administration Luonnontieteiden ala Tradenomi, Bachelor of Business Administration Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Engineering, Insinööri (AMK) 9 9 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (ylempi AMK) Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Medianomi (AMK) Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Kuvataiteilija (AMK) Sairaanhoitaja, Bachelor of Health Care Sosionomi, Bachelor Social Services 3 3 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Geronomi (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Terveydenhoitaja (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Terveydenhoitaja (ylempi AMK) 1 1 Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (ylempi AMK) 1 1 Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti (ylempi AMK) YHTEENSÄ Ammattikorkeakoulun rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee ammattikorkeakoulun opiskelijamäärän tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

30 30(46) 14 Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus Tiivistelmä: Kuntayhtymän matkaohjeessa on paljon matkustaville viran- ja toimenhaltijoille mahdollistettu kotimaan virkamatkoja varten kalenterivuodeksi kerrallaan annettava matkamääräys, josta päättää hallitus. Matkaohjeen mukaan myös oman auton käyttöön virkamatkoille on oltava matkamääräyksessä annettu lupa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöluvan vuodeksi 2013 kuntayhtymän johtajalle sekä esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Kuntayhtymän matkaohjeessa on paljon matkustaville viran- ja toimenhaltijoille mahdollistettu kotimaan virkamatkoja varten kalenterivuodeksi kerrallaan annettava matkamääräys, josta päättää hallitus. Matkaohjeen mukaan myös oman auton käyttöön virkamatkoille on oltava matkamääräyksessä annettu lupa. Matkaohjeen mukaisesti kotimaan matkat kattava matkamääräys ja oman auton käyttöoikeus esitetään: yhtymäpalvelujen osalta: talousjohtajalle, henkilöstöjohtajalle, kiinteistöjohtajalle ja tietohallintojohtajalle ammattikorkeakoulun hallinnon osalta: ammattikorkeakoulun rehtorille, vararehtorille, kv-koordinaattorille sekä ammattikorkeakoulun yksiköiden toimialajohtajille, amk:n kehitysjohtajalle, hankevalmistelupäällikölle, toimialueen juristille ammattiopiston osalta: ammattiopiston rehtorille ja aikuiskoulutusjohtajalle Kotimaan matkat kattava virkamatkamääräys ja oman auton käyttöoikeus vuodeksi 2013 myönnetään myös palvelukeskuksen johtaja Markku Tarvaiselle. Kuntayhtymän johtajan esitys Hallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöoikeuden vuodeksi 2013 esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan esitys Hallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöluvan vuodeksi 2013 kuntayhtymän johtajalle. Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus päättää myöntää kotimaan matkat kattavan virkamatkamääräyksen ja oman auton käyttöoikeuden vuodeksi 2013 esittelyssä mainituille viran- ja toimenhaltijoille. Yhtymähallitus päättää lisäksi, että kotimaan matkat kattava virkamatkamääräys ja oman auton käyttöoikeus vuodeksi 2013 myönnetään ammattikorkeakoulun TKI-palvelupäällikkö Riitta Alajärvi-Kaupille.

31 31(46) Päätös Puheenjohtajan esitys ja kuntayhtymän johtajan muutosesitys hyväksyttiin.

32 32(46) 15 Kokonaisarkkitehtuurin organisointi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa Tiivistelmä: Laki edellyttää julkisen hallinnon viranomaisten käyttävän yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisiä palveluita. Lappiassa on kokonaisarkkitehtuurityö aloitettu mm. asianhallintaprojektissa soveltamalla arkkitehtuuriperiaatteita uuden tietojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprosessissa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää perustaa työryhmän toteuttamaan kokonaisarkkitehtuuria Lappiassa. Tietohallintolain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta /634) tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. Laki painottuu julkisen hallinnon, eli valtion ja kuntien, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämiseen. Tämän toteutumiseksi laki edellyttää julkisen hallinnon viranomaisten käyttävän yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisiä palveluita. Lisäksi järjestelmien tulee olla yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten mukaisia. (Tietohallintolaki-esite, Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto). Yhtymähallitukselle esitetään, että se perustaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle kokonaisarkkitehtuuriryhmän (KA-ryhmä). Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa on kokonaisarkkitehtuurityö aloitettu mm. asianhallintaprojektissa soveltamalla arkkitehtuuriperiaatteita uuden tietojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprosessissa. Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämiseksi tulee Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa järjestää koulutusta johdolle ja asiantuntijoille. KA-ryhmän tehtävänä on järjestää kohdennettu koulutustilaisuus alkuvuodesta 2013 ja käynnistää kokonaisarkkitehtuurityön jalkauttaminen sekä suunnitella arkkitehtuurikäytänteiden ylläpito ja kehittäminen. KA-ryhmä osallistuu kehittämishankkeisiin ja avustaa projektiryhmiä KA-dokumentaation teossa. KA-ryhmä raportoi KY Lappian johtoryhmälle ja tarvittaessa AO Lappian johtoryhmille puheenjohtajansa välityksellä. Lapin Ammattikorkeakoulu Oy hoitaa oman KA-työn lähtien. ESITYSLISTAN LIITE 33, KOKONAISARKKITEHTUURIN ORGANISOINTI Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää perustaa esityksen mukaisen työryhmän toteuttamaan kokonaisarkkitehtuuria Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa. Kuntayhtymän johtaja nimittää kuntayhtymän edustajat toistaiseksi ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun rehtori nimittää Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun edustajan vuodelle Päätös Esitys hyväksyttiin.

33 33(46) 16 Ammattiopiston johtamisjärjestelyt Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy ammattiopiston tulosyksikköjaon, johtamisjärjestelyn ja vastuuhenkilöt seuraavasti: Kemin toimipaikkapäällikkö Pentti Koskela ottaa vastuulleen Kemi-Keminmaan toimipaikkapäällikkyyden. Luontoalan tulosyksikköä johtaa luontoalan koulutusjohtaja Jarmo Saariniemi. Jokivarren tulosyksikön Pello-Kolarin toimipaikkapäällikkönä jatkaa Eero Ylitalo ja Muonion toimipaikkapäällikkönä Kyllikki Kurki. Tornion toimipaikan johtamisjärjestelyt pysyvät ennallaan. Yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessaan asiakohdassa 21 ammattiopiston uuden organisaation linjauksen. Hallintosäännön 4. pykälän mukaan yhtymähallitus päättää Ammattiopisto Lappian ja yhtymäpalveluiden tulosalueen jakamisesta tulosyksiköiksi. Ammattiopisto Lappian organisaatio alkaen: Tulosyksiköiden osalta esitetään seuraavia johtamisjärjestelyjä: Kemin toimipaikkapäällikkö Pentti Koskela ottaa vastuulleen Kemi-Keminmaan toimipaikkapäällikkyyden. Luontoalan tulosyksikköä johtaa luontoalan koulutusjohtaja Jarmo Saariniemi. Jokivarren tulosyksikön Pello-Kolarin toimipaikkapäällikkönä jatkaa Eero Ylitalo ja Muonion toimipaikkapäällikkönä Kyllikki Kurki. Tornion toimipaikan johtamisjärjestelyt

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle.

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle. Kokouskutsu 1/2012 Kokouspäivä 1(45) KOKOUSAIKA: 14.02.2012, kello 10:10 14:40, keskeytys 11:20 12:45. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 10.12.2013

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 10.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 10.12.2013 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 224 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 225 Toimikuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtymähallitus pöytäkirja 09.10.2013

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtymähallitus pöytäkirja 09.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 09.10.2013 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 162 Tiedoksi saatettavat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 03.02.2015

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 03.02.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 03.02.2015 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 3 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 169 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali. _ Asiakohta:

KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali. _ Asiakohta: KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Edellisen kokouksen pöytäkirja 32 Toimikuntien ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

Hallintosäänt Hallint ö osäänt ö

Hallintosäänt Hallint ö osäänt ö Hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Luku KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN HALLINTO... 1 2 Luottamuselimet... 1 3 Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin ja sen tehtävät... 1

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 1 Konsernihallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 8:30-9:55 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Osallistujat

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

185 Keskustan asemakaavan tarkistaminen (palvelutalon rakentaminen), ehdotus valtuustolle

185 Keskustan asemakaavan tarkistaminen (palvelutalon rakentaminen), ehdotus valtuustolle Kunnanhallituksen kokous 179 Askel askeleelta -hanke ja työpajatoiminta, selostus tiedoksi 180 Vuoden 2012 määrärahaylitykset, ehdotus valtuustolle 181 Vuoden 2012 tilinpäätös, ehdotus valtuustolle 182

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo 17.00 18.21 1 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo 15.45 16.29 219 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto/Paimio Taatilantie

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Hallitus Aika 17.03.2014 klo08:00-09:35 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Laillisuuden

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 24 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot