Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle."

Transkriptio

1 Kokouskutsu 1/2012 Kokouspäivä 1(45) KOKOUSAIKA: , kello 10:10 14:40, keskeytys 11:20 12:45. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 3 Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä 4 Tiedoksi saatettavat asiakirjat 5 Talouden toteutumaraportti 1-12/ Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto 7 Talousarvion toimeenpano-ohjeet 8 Kuntayhtymän hallinnon organisointi alkaen tai sopimuksen mukaan 9 Eräiden allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteaminen 10 Laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjät vuonna Rahoituslain mukaiset opiskelijat laskentapäivänä Erityisopiskelijat Ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä Sääntötyöryhmän perustaminen 15 Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus 16 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän tavoiteita koulutuskentän kehittämisessä ja raportti koulutuskuntayhtymien valmisteluvaiheista 17 Vastaus opetus- ja kulttuuriministeriölle esitykseen ammattikorkeakoulujen aloituspaikkaleikkauksista ja ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä Lapissa 18 Oikaisuvaatimus hyvinvointibussin hankintapäätöksen oikaisuvaatimuksen myöhästymispäätöksestä 19 Arkistotoimen toimintaohjeen päivittäminen 20 Irtisanoutuminen Lisäasia: 21 Virkamääräys pitkäaikaiseen sijaisuuteen, Irma Harila 22 Kalot-Training Oy:n osakepääoman korotus 23 Seuraava kokous 24 Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle. Erkki Keinänen

2 Pöytäkirja 1/2012 2(45) AIKA: Tiistai , kello 10:10 14:40, keskeytys 11:20 12:45. PAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Valkonen Asta jäsen, Kannala Teija jäsen, Leskinen Tarja jäsen, Juntunen Jouko jäsen, Blomqvist Seppo jäsen, Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, sijalla Hamari Helvi varajäsen, Lehtimäki Raija jäsen Päkkilä Matti jäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, Vaattovaara Pekka yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, Leipälä Pentti kuntayhtymän johtaja, esittelijä Tolppi Reijo rehtori, ammattikorkeakoulu, esittelijä Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto Lilja Virpi hallinto- ja talousjohtaja Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Korkala-Harju Merja johdon assistentti ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Lilja Virpi LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin, kohta 1 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastettiin kohta 24 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1-24 (oikaisuvaatimus asiakohta 25) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

3 3(45) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston asiakohdassa 31 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Kuntayhtymän johtaja esitys Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin.

4 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4(45) Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje 267). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE 1, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

5 3 Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä Ammattikorkeakoulun hallituksen kokous Kuntayhtymän johtajan päätökset Ammattikorkeakoulun hallituksen kokous (45) ESITYSLISTAN LIITE NRO 2, AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2011 ESITYSLISTAN LIITE NRO 3, KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO ESITYSLISTAN LIITE NRO 4, AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2012 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja toteaa, etteivät päätökset aiheuta yhtymähallituksen toimenpiteitä. Esitys hyväksyttiin.

6 4 Tiedoksi saatettavat asiakirjat 6(45) Suomen Kuntaliitto Yleiskirje 24/80/2011, Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2012 alusta. Yleiskirje 25/80/2011, Kunta voi hakea velkasaatavansa internetin kautta. Yleiskirje 26/80/2011, Vesilaki uudistuu Yleiskirje 27/80/2011, Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin alkaen Yleiskirje 28/80/2011, Suomen Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen Yleiskirje 29/80/2011, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2012 Yleiskirje 30/80/2011, Terveydenhuollon 58 :n mukainen kuntalaskutus Kunnallinen Työmarkkinalaitos 24/2011, , Vuoden2011 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2012 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus 25/2011, , Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) 26/2011, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus /2011, Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OV- TES ) 28/2011, Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS-12) 29/2011, Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus /2011, Kuntatyönantaja on lehti esimiehille ja päättäjille 31/2011, Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten tilaaminen 33/2011, Kunta-alan tuloksellisuuskamppanja ja aluetilaisuudet 34/2011, Suomen konepäällystöliiton jäsenten palvelussuhteen ehdot lukien 35/2011, Matkakustannusten korvaukset lukien 36/2011, Henkilöstöjohtamisen (HR) verkosto 37/2011, Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ) palkkausluvussa tapahtuneita muutoksia 38/2011, Vuoden 2011 yleiskirjeluettelo KEVA Yleiskirje 5/2011, Dnro 18/ /2011, KuEL-Maksut: Työnantajan keskimääräinen maksu pysyy ennallaan vuonna 2012 Virkakirja 3/2011, KEVAn valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto

7 7(45) Kuntayhtymän jäsenkunnat Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta/tornion kaupunki / 31, Yhden ammattikorkeakoulun perustaminen Lappiin: Päätetään tukea Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmän hyväksymässä raportissa esitettyjä toimenpiteitä ammattikorkeakoulutuksen säilyttämiseksi Torniossa ja yhden ammattikorkeakoulun perustamiseksi Lappiin. ESITYSLISTAN LIITE NRO 4B, TORNION KAUPUNGIN LAUSUNTO Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Todettiin, että Kemin kaupunki on tehnyt samansuuntaisen päätöksen ammattikorkeakouluasiassa, kuten Tornion kaupunki asiakohdan liitteessä.

8 5 Talouden toteutumaraportti 1 12/2011 8(45) Kuntayhtymän tilinpäätös käsitellään yhtymähallituksen maaliskuun kokouksessa. Tilinpäätöksen taso euromääräisesti alkaa olla kohdallaan, pieniä erien siirtoja lukuun ottamatta ja se osoittaa syksyn ennustusten olleen kokonaisuuden osalta pessimistisiä. Kuntayhtymä ylittää sitovan vuosikatevaatimuksen huomattavasti. Tilinpäätökseen esitetään seuraavaan kokoukseen perustettavaksi kehittämisrahasto syntyneestä tuloksesta. Ammattikorkeakoulun osalta ei toteutunut sama kehitys tuloksen suhteen kuin säännönmukaisesti aiempina vuosina on tapahtunut, eli että asetetut tavoitteet on joulukuun kirjauksilla lopulta aina ylitetty, mutta ei nyt. Ammattikorkeakoulun sitova toimintakate jäi saavuttamatta, toteutuen merkittävästi asetettua tavoitetta huonompana. Antamissaan ennusteissa syksyn kuluessa tätä ennakoitiinkin, mutta toimintakate toteutui ennustettakin heikompana. Päinvastoin tapahtui ammattiopistolla, joka ennusteiden perusteella oli ammattikorkeakoulun tavoin jäämässä tavoitteestaan, mutta joulukuun tapahtumilla lopulta ylitti sitovan toimintakatetavoitteensa. Yhtymäpalvelut toteutuivat lähes ennusteen mukaisesti. Yhtymäpalveluilla oli toimintojen muutoksien arvioimiseen liittyvää ylibudjetointia, josta syystä sitova katetavoite ylitettiin. Vuoden 2012 budjetointi on vuoden 2011 tasoa tiukempi. Marraskuussa päätettiin säästää kiinteistöjen korjauskustannuksista ja palautettiin kiinteistöveloituksesta ammattiopistolle ja ammattikorkeakoululle yhteensä euroa, kun silloisten ennusteiden mukaan yhtymän kokonaistulos oli jäämässä tavoiteltua heikommaksi. Rehtorit ovat laatineet asiakohdan liitteeksi raportin tulosalueiden toteutumista ja täydentävät liitteitä kokouksessa.

9 TULOSLASKELMA 9(45) Tot 12/2010 TA 2011 Ennuste 2011 Tot (joulukuu (alustava) ssa) 2011 Poikkeama % ta-tot TA Lappia 1 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Rahasto -500 TILIKAUDEN TULOS Yhtymäpalvelut 1 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Ammattikorkeakoulu 1 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Ammattiopisto 1 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Hallintosääntö 36 Kuntalain (365/95) 75 :n tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymän johtaja, ja yhtymäpalvelujen tulosyksikköjen johtajat, ammattikorkeakoulun osalta rehtori ja tulosyksikköjen johtajat sekä ammattiopiston osalta rehtori ja tulosyksikköjohtajat sekä kaikkien tulosalueiden projektivastaaviksi nimetyt päälliköt.

10 Kuntalaki 75 10(45) Tilintarkastuskertomus ja sen käsittely Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. ESITYSLISTAN LIITE NRO 5, TULOSALUEIDEN RAPORTTI TALOUDESTA AO ESITYSLISTAN LIITE NRO 5A, SELVITYS TOIMINTAKATTEEN POIKKEAMASTA ENNUSTEESSA AMK Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee talouden toteutuman tiedoksi ja keskustelee mihin toimenpiteisiin ammattikorkeakoulun sitovan toimintakatteen alittaminen johtaa. Esitys hyväksyttiin. Keskustelua asiakohdasta jatketaan seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa jaettiin tiedoksi 1/2012 toteutumaraportti. Kokous keskeytettiin 11:20 12:45 kunniamerkkien ja lounastauon ajaksi.

11 6 Talousarvion toimeenpano, ammattiopisto Lappia 11(45) Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Molempien kuntayhtymän ylläpitämien oppilaitosten toiminnalliset tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Ylätasoilla ne jakaantuvat vaikuttavuuden, toiminnan ja palvelujen, uudistumisen ja voimavarojen ja talouden tavoitteisiin, joiden tavoitteiden saavuttaminen käytettävissä olevilla taloudellisilla resursseilla on nähtävä talousarvion toimeenpanona. Toimeenpano edellyttää rahamäärien kanssa rinnan seurattavaksi myös rahalla aikaansaatuja tuloksia. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat toimeenpanon toteutuksesta. Ammattikorkeakoulun talousarvion toimeenpanon käsittelee ammattikorkeakoulun hallitus. ESITYSLISTAN LIITE NRO 6, AMMATTIOPISTON KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää, että oppilaitokset velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt raha määrät. Investointeja ei toteuteta, ellei toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita saavuteta. Tulosyksiköiden johtajat ovat tilivelvollisia yhtymähallitukseen nähden tavoitteiden toteutumisen osalta. Esitys hyväksyttiin.

12 7 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 12(45) Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus tarkoittaa kuntalain mukaan sitä, ettei talousarviossa hyväksyttyjä rahamääriä saa käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen, eikä myöskään enempää kuin tarkoitukseen on osoitettu. Kuntayhtymässä noudatetaan kuitenkin ns. nettobudjetointia, joka sallii menojen ylittämisen mikäli myös vastaavia tuloja syntyy arvioitua enemmän. Erityisesti projekti- ja hanketoiminnan kannalta tämä on välttämätöntä, jotta uusia projekteja voidaan käynnistää myös talousarviovuoden aikana itse talousarvion hyväksymisen jälkeen. Kuntayhtymän talousarviossa on määritelty talousarvon sitovuustasot suhteessa kuntayhtymän valtuustoon ja hallitukseen. Yhtymävaltuuston nähden sitova on kuntayhtymän vuosikate ja investoinnit yhteensä sekä tulosalueiden käyttötalouden sitovuustaso on toimintakate. Tulosyksiköiden käyttötalouden sitovuustaso yhtymähallitukseen tai ammattikorkeakoulun hallitukseen nähden on toimintakate. Taloudellisuus Kaikessa toiminnassa on huomioitava taloudellisuus ja toimittava kuntayhtymän kokonaistaloudellisuus huomioiden. Toteutumien seuranta Talousarvion ja käyttösuunnitelmien toteutumista on seurattava vähintään kuukausitasolla vastuuhenkilöiden toimesta. Mikäli tilivuoden kuluessa joudutaan toteamaan, että tavoitteita ei saavuteta, tulee talousarvion muutosesitys valmistella yhtymähallitukselle siten, että muutos voidaan käsitellä talousarviovuoden aikana. Toteutumisen seurannasta ja mahdollisesta talousarvion muutosesityksestä vastaavat tulosalueen osalta tulosalueen johtaja sekä tulosyksikön osalta tulosyksikön johtaja. Investoinnit Investointeihin liittyvissä päätöksissä on noudatettava kuntayhtymän investointien toteuttamisesta annettua ohjetta, hankeohjetta lakia julkisista hankinnoista ja kuntayhtymän hankintaohjetta. Materiaali- ja palveluhankinnat Hankinnat tulee toteuttaa kilpailutetuilta toimittajilta ja sopimustoimittajilta. Hankinnoissa tulee noudattaa yhtymän hankintaohjetta ja lakia julkisista hankinnoista. Ostolaskujen ja menotositteiden käsittely Ostolaskut pyydetään aina verkkolaskuina. Mikäli toimittaja ei pysty tuottamaan verkkolaskua, niin hänet ohjataan käyttämään laskutuskanavana Lappian ostolaskujärjestelmän toimittajaporttaalia. Ostolaskut ja menotositteet, lukuun ottamatta kassatositteita, viedään sähköiseen ostolaskujen käsittelyohjelmaan, (verkkolaskut siirretään sähköisesti ja paperilaskut skannataan) ja toimitetaan sähköisinä asiatarkastajalle, tiliöijille ja hyväksyjälle. Asiatarkastuksessa tarkistetaan, että ostolaskun perusteena oleva suorite on toimitussopimuksen mukainen sekä suoritetaan numerotarkastus. Asiatarkastuksen jälkeen suoritetaan laskun ti-

13 13(45) liöinti joko asiatarkastajan tai erillisen tiliöijän toimesta. Erityistä huomiota tiliöinnissä tulee kiinnittää alv-koodin valintaan. Asiatarkastajat ja tiliöijät vahvistetaan yksiköittäin/projekteittain ja välitetään tieto laskujen reitittäjille. Suoritteen tilaaja on velvollinen ilmoittamaan toimittajalle riittävän yksilöity viitetieto, jotta lasku voidaan kohdistaa oikealla yksikölle. Projektit Projektien hallinnoinnissa ja talousasioissa tulee noudattaa kuntayhtymän projektinhallinnasta annettuja ohjeita sekä rahoittajan antamia ohjeita. Projektipäälliköksi nimetty henkilö on kuntalain tarkoittamalla tavalla tilivelvollinen hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta. Maksatushakemukset on laadittava projektisuunnitelmassa esitetyin tai rahoittajan ilmoittamien määräaikojen mukaisesti ja toimitetusta maksatushakemuksesta on aina toimitettava jäljennös tulosalueen talousvastaavalle projektien taloustilanteen seurantaa varten. Maksatushakemuksen oikea-aikaisesta ja ohjeen mukaisesta toimittamisesta vastaa projektipäällikkö. Projektin asettamispäätöksen tekee ammattikorkeakoulun osalta rehtori, ammattiopiston pienimuotoisten hankkeiden osalta rehtori ja kuntayhtymän yhteisten ja koko kuntayhtymää koskevien hankkeiden osalta kuntayhtymän johtaja. Arvonlisäveron palautukseen oikeuttavat projektihakemukset laaditaan arvonlisäverollisina. Tavaroiden ja palvelujen myynti ja myyntilaskutus Opiskelijatyönä tai työtoimintana/maksullisena palvelutoimintana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen myynti on pääsääntöisesti käteis- tai luottokorttikauppaa, joka edellyttää maksusuoritusta ennen tavaran tai palvelun luovutusta. Mikäli joidenkin huomattavaa taloudellista merkitystä omaavien toimitusten osalta asiakkaan kanssa sovitaan työn valmistumisen tai työn etenemisen mukaiseen maksupostijärjestelyyn, tulee tällaisen järjestelyn perustua kirjallisiin toimitus-/urakkasopimuksiin, jotka hyväksyy kuntayhtymän johtaja tai ammattiopiston/ammattikorkeakoulun rehtori. Tulosyksikön on huolehdittava sopimuspohjaisten asiakastöiden laskutuksesta välittömästi kun se tehdyn sopimuksen mukaan on mahdollista. Laskutuksessa on noudatettava kuntayhtymän laskutusohjetta. Ohjeen vastainen toiminta tulkitaan kunnallisen viranhaltijalain tai työsopimuslain tarkoittamaksi virkaan/työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden rikkomiseksi tai laiminlyönniksi. Tilipitoa ohjaavat tiedot Tilikartta, kustannuspaikkaluettelo, tunnistekartta sekä alv-koodit löytyvät intrasta sekä sähköisestä laskunkäsittelyohjelmasta. Henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat Viran- ja toimenhaltijoiden toimivalta on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston johtosäännöissä ja toimintaohjeissa/säännöissä. Kuntayhtymän henkilöstöasioita valmistelee ja käsittelee henkilöstötoimikunta ja henkilöstöpäällikkö. Henkilöstön rekrytointi tapahtuu ky:n hallintosäännössä määritellyn toimivallan puitteissa, paitsi ammattikorkeakoulun osalta, jolla on ammattikorkeakoululain mukai-

14 14(45) nen toimivalta henkilöstöasioissa. On huomattava, että henkilöstön rekrytointia koskevia määräyksiä voidaan muuttaa delegointi- ja muin erillisin päätöksin. Matkustaminen Virka- ja virantoimitusmatkoja koskien noudatetaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen matkustamista koskevaa ohjeistusta ja kuntayhtymän matkaohjetta. Matkustavan virantai toimenhaltijan näkökulmasta on tärkeää, että matkasta on tehty matkasuunnitelma/matkamääräys. Matkasuunnitelma tehdään matkanhallintaohjelmaan ja toimitetaan sähköisesti esimiehen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän matkustusohjeen mukaan paljon matkustaville voi hallitus myöntää kotimaan matkoja koskevan matkamääräyksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Esitys hyväksyttiin.

15 15(45) 8 Kuntayhtymän hallinnon organisointi alkaen tai sopimuksen mukaan Yhtymävaltuusto päätti kuntayhtymän johtajan valinnasta kokouksessaan asiakohdassa 21 seuraavaa: Yhtymähallituksen esitys Yhtymähallituksen yksimielisenä esityksenä kuntayhtymän johtajaksi on hallinto- ja talousjohtaja Virpi Lilja. Valinnan ehtona on, että virka täytetään 5 vuoden määräajaksi. Lisäksi ehtona on, että tulevan kuntayhtymän johtajan nykyiset hallinto- ja talousjohtajan tehtävät jaetaan kuntayhtymän sisällä, jolloin organisaatio keventyy. Hallitus edellyttää seuraavaan hallituksen kokoukseen esitystä, miten tehtävät organisoidaan kuntayhtymän sisällä. Yhtymävaltuuston päätös Yhtymähallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi yhtymävaltuusto päätti, että päätökseen kirjataan erikseen, ettei nimityksestä aiheudu lisää henkilöstökustannuksia ja että yhtymähallitus seuraavassa kokouksessaan päättää, miten tulevan kuntayhtymän johtajan nykyiset hallinto- ja talousjohtajan tehtävät organisoidaan kuntayhtymän sisällä. Suunnitellussa toimintamallissa hallinto- ja talousjohtajan virka poistuu, mutta sitä ei lakkauteta. Kuntayhtymän johtajaksi siirtyessään Virpi Lilja säilyttää taustavirkana hallintoja talousjohtajan viran. Talousjohtajan virkaan ehdotetaan nimitettäväksi amk:n talousjohtajan viransijaisena toimivaa Sinikka Jänkälää. Jänkälä aloittaisi talousjohtajan virassa määräajan Jänkälä toimii muodollisesti hallinto- ja talousjohtajan viransijaisena , koska kuntayhtymän säännöt eivät tunne uutta hallintomallia ennen yhtymävaltuuston päättämiä muutoksia. Talousjohtajan viran toimenkuva muodostuu uudeksi osittain hallinto- ja talousjohtajan talousosasta ja osittain ammattiopiston talousjohtajan toimenkuvasta. Myös Sinikka Jänkälä säilyttää taustavirkansa ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin lehtorina. Ammattikorkeakoululla ja ammattiopistolla ei jatkossa ole talousjohtajaa. Taloussuunnitteluun, raportointiin ja talouden kehittämiseen nimitetään taloussuunnittelijat, jotka toimivat rehtorien alaisuudessa. Nämä tehtävät ovat uusia ja niihin laaditaan uudet toimenkuvat. Ammattikorkeakoulun taloussuunnittelijan tehtävään esitetään nimitettäväksi Aila Talala, joka toimii nyt ammattikorkeakoulun taloussihteerinä. Ammattikorkeakoulun rehtori tekee päätöksen taloussuunnittelijasta. Ammattiopiston taloussuunnittelijan nimittäminen on vielä auki. Talousasioiden osalta taloussuunnittelijoita johtaa kuntayhtymän talousjohtaja.

16 16(45) Talousjohtajan tueksi ja tämän alaisuudessa toimivaksi, ulkoisen laskennan osaajaksi taloussihteeri muutetaan kuntayhtymän taloussuunnittelijaksi ja tässä tehtävässä toimii Eija Herajärvi. Jukka Arola nimitetään sisäiseksi tarkastajaksi tai yhtymän laskentapäälliköksi, riippuen tehtäväjärjestelyjen etenemisestä. Henkilöstöpäällikkö muutetaan tässä yhteydessä henkilöstöjohtajaksi ja vastuu mm. yhteistyötoimikunnasta kytketään tähän tehtävään. Suojelujohtajan toimi sisällytetään henkilöstöhallinnon yksikköön. Henkilöstöpäällikkönä toimii Aila Näätsaari ja suojelujohtajana Ahti Rönkkö. Info pisteen asiakaspalvelusihteerin toimi kuuluu alkaen kiinteistöhallinnon yksiköön. Asiakaspalvelusihteerinä toimii määräajan Leila Tuunainen. Yleishallintoon sijoitetun Tiina Pelimannin talousihteerin nimike muutetaan talous- ja hallintosihteeriksi. Hallintojohtajan tehtävät jaetaan kuntayhtymän johtajan, johdon assistentin Merja Korkala- Harjun ja hallintosihteerin Maarit Kuuren, talous- ja hallintosihteerin Tiina Pelimannin ja kehityspäällikön Tuula Sillanpään kesken. Kehityspäällikön toimenkuvaa täsmennetään muun muassa tukemaan yhtymän kehittämistehtäviä, henkilöstön kehittämistä ja johdon tietotarpeita. Johdon assistentin toiminkuvaan lisätään muun muassa toimielinten sihteerin ja valmistelijan tehtäviä, sopimushallintaa ja laillisuusvalvontaa. Hallintosihteerin ja talous- ja hallintosihteerin toimenkuviin lisääntyy muun muassa hallinnon valmistelu ja asiakaspalvelutehtävät. Länsi-Pohjan ammattiopintosäätiön varainhoito kuuluu jatkossa kuntayhtymän talousjohtajan tehtävään. Lappiahalli Oy:n toimitusjohtajuudesta on keskuteltu kuraattori Arto Heralan kanssa. Päätöksen näistä tekevät säätiön ja osakeyhtiön hallitukset kevään kuluessa. Lisäksi kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimivat IT Lappia yksikköä johtava tietohallintojohtaja Markku Koivumaa, viestintäpalveluita määräaikaisesti johtava viesintäpäällikkö Heli Lohi, kiinteistöpalveluita johtajava kiinteistöjohtaja Juha Kallo ja rehtorit Reijo Tolppi ja Jussi Leponiemi.

17 17(45) KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA HALLINTO TALOUS HENKILÖSTÖHALL. VIESTINTÄ IT KIINTEISTÖHALL. AO AMK (Ky johtaja) Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Viestintäpäällikkö Tietohallintojohtaja Kiinteistöjohtaja Rehtori Rehtori Talousjohtajaminen Yhteistyötoimikunta Johdon assistentti Aos rahastonhoitaja Henkilöstötoimikunta ky johtajan sihteeri Henkilöstöjohtaminen toimielimien sihteeri Laskentapäällikkö (yv, yv, tark.ltk, ky jory) Ao taloussuunnittelu esityslista valmistelu Laskennan erityiskysymy Henkilöstötsto Viestintäpalvelut IT palvelut Kiinteistöpalvelut Ao Amk sopimushallinta laillisuusvalvonta Taloussuunnittelija Suojelujohtaja? Asiakaspalvelusihteeri Ulkoinen laskenta Puhelinvaihde Hallintosihteeri Postivastuuhlö Asiahallinta Asiakaspalvelu hallinnon valmistelu Taloussihteerit Kiinteistöhall. Arkistotoimi Infotaulut Reskontrasihteerit Talous ja hallintosihteeri Työsuojelupäällikkö? Sisäinen laskenta Hankintasihteeri hallinnon valmistelu hallinnon asiakaspalvelu Hankintakoordinaattori yhtymäpalveluiden varahlö Kehityspäällikkö Projektipäällikkö/PKI Sisäinen tarkastaja Taloussuunnittelija/amk (Taloussuunnittelija/ao) Lisäksi toteutetaan pienempiä tehtävien jakoja olemassa olevien virkojen ja tehtävien puitteissa. Muutokset edellyttävät sääntöjen muuttamista, joiltain osin toistaiseksi ja joiltain osin viiden vuoden määräajaksi. Yhtymähallitus päättää tätä varten sääntötyöryhmän nimeämisestä. Muutoksien vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei myöhemmin osoittaudu, että muutokset tätä edellyttävät. Kustannusten ostalta toimintamallista ei seuraa kustannusten nousua. Esitetty hallintomalli on, kaikki avoimet kysymykset huomioidenkin, nykyistä toimintamallia merkittävästi edullisempi ja asetettu reunaehto henkilöstökustannuksiin liittyen saavutetaan täysin. Työnjakoja ja yksiköitä muutetaan taloussuunnitelmissa ja erillisillä päätöksillä tarpeen mukaan. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää seuraavaa: Virpi Liljalle myönnetään virkavapaa hallinto- ja talousjohtajan virasta kuntayhtymän johtajan tehtävien hoidon ajaksi. Sinikka Jänkälä nimitetään hallinto- ja talousjohtajan sijaiseksi väliseksi ajaksi.

18 18(45) Jukka Arolan palvelussuhde muutetaan hänen suostumuksellaan kuntayhtymän sisäiseksi tarkastajaksi tai laskentapäälliköksi alkaen. Talousjohtajan viran (11003) tehtävän kuvaus muutetaan siten, että tehtävässä johdetaan kuntayhtymän taloushallintopalveluita kuntayhtymän johtajan alaisuudessa. Tehtävään kytkeytyy tarkempi tehtävän kuvaus erillisenä. Sinikka Jänkälä nimitetään talousjohtajan virkaan (11003) ajalle Jänkälä säilyttää määräaikana taustavirkansa ammattikorkeakoulun yliopettajana. Ammattikorkeakoulun talousjohtajan virka (21061) lakkautetaan. Taloussihteerin toimi (11054) muutetaan taloussuunnittelijan toimeksi alkaen. Henkilöstöpäällikön virka (11008) muutetaan henkilöstöjohtajan viraksi alkaen. Taloussihteerin (11067) nimike muutetaan talous- ja hallintosihteerin nimikkeeksi alkaen. Kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä valtuutetaan neuvottelemaan ja päättämään muutoksiin liittyvistä palvelussuhteen ehdoista ja toimenkuvista. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus päätti, että lopullinen ratkaisu esitellään yhtymähallitukselle.

19 9 Eräiden allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteaminen 19(45) Eräissä julkis- ja yksityisoikeudellisissa asiakirjoissa vaaditaan päätös, jossa todetaan hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyys. Toteava päätös nimenkirjoitusoikeuksista tehdään kalenterivuosittain tai tehtävää hoitavien vaihtuessa. Tehtävien hoitajat kalenterivuonna 2012 ovat: kuntayhtymän johtaja saakka on Pentti Leipälä kuntayhtymän johtaja alkaen on Virpi Lilja hallinto- ja talousjohtaja on Virpi Lilja vs. hallinto- ja talousjohtaja on on Sinikka Jänkälä talousjohtaja alkaen on Sinikka Jänkälä ammattiopiston talousjohtaja saakka on Jukka Arola kiinteistöjohtaja on Juha Kallo tietohallintojohtaja on Markku Koivumaa henkilöstöpäällikkö, myöh. henkilöstöjohtaja on Aila Näätsaari ammattiopiston rehtori on Jussi Leponiemi ammattiopiston rehtorin varahenkilö on Markku Niva ammattikorkeakoulun rehtori on Reijo Tolppi vs ammattikorkeakoulun vararehtori on Hannele Keränen aikuiskoulutusjohtaja on Martti Holster oppisopimuspäällikkö on Teppo Frant Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus toteaa henkilöllisyydet esityksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

20 10 Laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjät vuonna (45) Yhtymähallitus päättää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjiksi esitetyt henkilöt esittelyn mukaan. Hyväksynnän kohde: Y H T Y M Ä P A L V E L U T: Kuntayhtymän johto Hyväksyjä: Pentti Leipälä saakka, Kuntayhtymän yleishallinto, taloushallinto, vakuutukset, rahoitustoimen kustannukset sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin ja yhtymäpalvelujen tulosyksikön kehittämis- ja hanketoimintaan kohdistuvat laskut Virpi Lilja lähtien Virpi Lilja Sinikka Jänkälä Kuntayhtymän taloushallinto ja taloustoimisto, vakuutukset, rahoitustoimen kustannukset sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin kohdistuvat laskut Kuntayhtymän henkilöstöhallinto Kuntayhtymän taloustoimisto Tietohallinto Pohjoisen kulttuuri-insituutti hanke Kiinteistöt ja kiinteistöhallinto -rakennusten huolto -energiakustannukset Kuntayhtymän luottamusmieshallinto Rakennusinvestoinnit Ammattiopiston rehtori ja ammattikorkeakoulun rehtori Sinikka Jänkälä lähtien Aila Näätsaari Jukka Arola saakka Markku Koivumaa Veli-Pekka Räty Juha Kallo Jorma Aapajärvi Tomi Saapunki Virpi Lilja Sinikka Jänkälä lähtien Pentti Leipälä saakka, Virpi Lilja lähtien Pentti Leipälä saakka, Virpi Lilja lähtien Kuntayhtymän johtaja Erkki Keinänen

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot