LIITE 5/ liite tarjoukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 5/ liite tarjoukseen"

Transkriptio

1 1/15 LIITE 5/ liite tarjoukseen 1. TIEDOT TARJOUKSEN TEKIJÄSTÄ HANKINTAPÄÄTÖKSEN VASTAANOTTAMINEN TARJOTUN OSAAMISEN KEHITTÄMISALUSTAN YLEISET TIEDOT PAKOLLISET VAATIMUKSET TARJOUKSEN HINTA JA LAADULLISET OMINAISUUDET Tarjoushinnat Laatu KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA VAADITTAVAT ASIAKIRJAT SITOUTUMINEN... 14

2 2/15 1. TIEDOT TARJOUKSEN TEKIJÄSTÄ Tarjouksen tekijä : LY-tunnus: Sähköposti: Yhteyshenkilön nimi: Postiosoite: Puhelin: 2. HANKINTAPÄÄTÖKSEN VASTAANOTTAMINEN Tarjouksen tekijällä on valmius ottaa hankintapäätös vastaan sähköpostitse Kyllä Ei Sähköpostiosoite johon hankintapäätöksen voi lähettää (mikäli tarjouksen tekijällä on valmius vastaanottaa hankintapäätös sähköpostilla Sähköpostiosoite 1: Sähköpostiosoite 2:

3 3/15 3. TARJOTUN OSAAMISEN KEHITTÄMISALUSTAN YLEISET TIEDOT Tarjotun osaamisen kehittämisalustan yleiset tiedot (kuten tuotemerkki, malli, tekninen versio tms). : 4. PAKOLLISET VAATIMUKSET Tarjouspyynnön liitteellä 1 on esitetty tarjouspyynnön kohteena olevaa osaamisen kehittämisalustaa ja siihen liittyvää palvelua koskevat pakolliset vaatimukset. Tarjottavan alustan sekä siihen liittyvän palvelun tulee täyttää liitteen 1 mukaiset vaatimukset. Tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa täyttääkö tarjottu osaamisen kehittämisalustan ja tarjotut palvelut liitteen 1 mukaiset vaatimukset. Pakollinen vaatimus 1. Alustan tulee tarjota tarjoushintaan sisällytettynä integrointimahdollisuus käyttäjän oman kuntansa/kaupunkinsa olemassa oleviin oppimisympäristöihin (ainakin Fronter, Opit ja Moodle-ympäristöihin), intraan ja omiin sisäisessä verkossa oleviin tiedostoihin. 2. Tarjottuun alustaan ja alustassa olevaan sisältöön voidaan sisäänkirjautua kertakirjautumisen periaatteella. 3. Alustan käyttäminen tulee olla mahdollista PC-, tablet-, älypuhelin- sekä mobiililaitteilla, (ainakin Windows, Linux, Android ja Mac-laitteille) yleisimmillä käytössä olevilla internetselaimien Tarjouksen tekijä ilmoittaa onko tarjotussa osaamisen kehittämisalustassa / tarjotussa palvelussa vaadittu ominaisuus vastaamalla Kyllä mikäli vaatimus täyttyy ja EI mikäli vaatimus ei täyty. Tarjouksen tekijän kuvaus sarakkeessa Pakollinen vaatimus tarkoitetun ominaisuuden toteutumisesta tarjotussa osaamisen kehittämisalustassa/ palvelussa.

4 4/15 versioilla (ainakin IE, Firefox, Safari ja Chrome- Selaimet) käyttöjärjestelmästä riippumatta. 4. Alustan tulee sisältää kalenteri. Kalenterissa tulee olla synkronointimahdollisuus yleisimmin käytössä oleviin PC-, tablet-, älypuhelin- sekä mobiililaitteiden (ainakin Windows, Linux, Android ja Mac-laitteet) kalenteriohjelmiin. 5. Alustassa on täydennyskoulutus-tilaisuuksien markkinointi ja tiedottaminen sähköpostitse eri kohderyhmille on toteutettavissa postituslistoilla, käyttäjäryhmillä vastaavalla tavalla. 6. Alustassa tulee voida luoda, poistaa ja ylläpitää sähköposti-postituslistoja kohde- ja/ käyttäjäryhmittäin vastaavalla tavalla. 7. Alustassa tulee olla useisiin eri käyttötarkoituksiin (esim. hanke, kurssi, verkosto ym.) käytettävä tallennustila. Tallennustilan tulee olla minimissään 6 TB (terabittiä). 8. Kohdassa 7 tarkoitetun tallennustilan tulee olla laajennettavissa ja toimittajan on ilmoitettava laajentamista koskevat hinnoitteluperusteet (esim. /TB). Laajennusta koskevia hintoja ei sisällytetä tarjousten verluhintaan. 9. Alustan vaihtoehtoiset kielet ovat ainakin suomi, ruotsi ja englanti. 10. Ruotsinkieliseen käyttäjän ohjeeseen on pääsy alustasta. 11. Ruotsinkielisen pääkäyttäjän ohje on käytettävissä ainakin sähköisessä muodossa. 12. Ruotsinkielinen tukipalvelu on saatavilla kalenteriviikon arkipäivinä klo välisenä aikana ainakin 3 h/päivä, sovittuna ajankohtana. 13. Alustassa on mahdollisuus määritellä ja hallinnoida käyttäjiä, käyttäjäryhmiä, Ilmoitettava tallennustilan määrä TB (terabittiä) Ilmoitettava onko tallennustila laajennettavissa ja sovellettava tallennustilan laajentamista koskeva hinnoitteluperuste / tb (alv 0 %) muu hinnoitteluperuste.

5 käyttöoikeuksia, näkymiä sekä koulutus- ym. tilaisuuksia. Käyttäjät tulee voida ryhmitellä kunnitn, rooleitn muulla käyttäjien ryhmittelemiseen soveltuvalla tavalla. 14. Pääkäyttäjät pystyvät vahvistamaan läsnäolon ja keräämään tilastoa vastauksista/tiedoista. 15. Alustassa voidaan luoda tehtäviä, kokeita ja kyselyjä. 16. Alustassa voidaan muokata tekstiä ja tallentaa sähköistä opetusmateriaalia verkkoon valitun ryhmän käyttöön. 17. Alusta mahdollistaa koulutusilmoittautuminen, ilmoitusten vastaanottaminen ja kuittauksen lähettäminen. 18. Alustaan voidaan luoda erityyppisiä verkostoja ja ryhmiä, joihin voidaan liittyä alustan kautta. 19. Pääkäyttäjäkoulutus kymmenelle pääkäyttäjälle Espoon keskuksessa sijaitsevassa kokoustilassa käyttöönottovaiheessa, koulutuksen kesto vähintään 4 h. 20. Alustasta voidaan tulostaa ainakin osallistujalistoja, tilastoa osallistumisista teemoitn, koulutustilaisuuksitn ja kunnitn. 21. Alustaan voidaan tuoda käyttäjätiedot kuntien/kaupunkien käytössä olevista Primus- ja Helmi -järjestelmistä. Käyttäjätietoihin voidaan tuoda ainakin nimi, kunta, koulu, ammatti, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite. 22. Alustassa käyttäjä voi itse muokata omia tietojaan profiili-osiossa, esim. vaihtaa salasanansa. 23. Alustassa on keskustelu- ja pikaviestintoiminnot, joita voi käyttää pikaviestintään, sekä erilaisten keskusteluryhmien muodostamiseen ja jossa kutsuttavat voivat verkostoitua, keskustella, jakaa materiaalia, jne. 5/15

6 6/15 5. TARJOUKSEN HINTA JA LAADULLISET OMINAISUUDET Tarjoukset verllaan tarjouspyynnössä tarkoitettua kokonaistaloudellista edullisuutta koskevaa verlutapaa käyttäen. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevassa verlussa hinnan painoarvo on 50 % ja laadun painoarvo 50 %. Tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa tarjouksensa hintaa ja laatua koskevat tiedot jäljempänä olevissa taulukoissa. Laadun arvioinnin osalta laadun arvioinnin osana oleva liitteen 2 mukaista arviointiperustetta L1 yleiset Osaamisen kehittämisalustaa koskevat arviointiperusteet tarjouksen tekijän ilmoittamien laadullisten ominaisuuksien toteutumisen perusteella (tarjouksen tekijä ilmoitta kohdan ominaisuuksien toteutumisen tarjoamassaan osaamisen kehittämisalustassa jäljempänä kohdassa L1/ Yleiset osaamisen kehittämisalustaa koskevat laadulliset ominaisuudet olevassa taulukossa). Tarjouspyynnön liitteen 2 mukaista Osaamisen kehittämisalustan käytettävyyttä arvioidaan koekäytön perusteella, joka järjestetään välisenä Espoon kaupungin tiloissa Espoon Olarissa. Koekäytön voi korvata liitteellä 2 määrätyllä tavalla tarjoukseen liitetyillä kirjallisilla dokumenteilla. Tarjouksen tekijää pyydetään ilmoittamaan jäljempänä kohdassa L2 Osaamisen kehittämisalustan käytettävyys mikäli tällä on mahdollisuus järjestää tarjotun osaamisen kehittämisalustan koekäyttömahdollisuus edellä tarkoitetulla tavalla.

7 7/ Tarjoushinnat VUOSIKUSTANNUKSET (toistuvat kustannukset) H1 H2 Käyttöoikeusmaksut (ilmoitetaan käyttöoikeusmaksuina tilaajalta perittävät kustannukset) Lisenssimaksut (ilmoitetaan lisenssimaksuina tilaajalta veloitettavat kustannukset) Tarjoushinta (alv 0 %) Tarjouksen tekijä ilmoittaa tilaajalta veloitettaviin käyttöoikeusmaksuihin sovellettavan hinnoitteluperusteen: (alv 0 %)/ oppilas/ kuukausi / (alv 0 %)/ käyttäjä /kuukausi (alv 0 %)/ oppilas/ vuosi / (alv 0 %)/ käyttäjä /vuosi mikäli käyttöoikeusmaksujen hinnoitteluperuste muu kuin joku edellisistä ilmoitetetaan se tässä: / (lisää hinnoitteluperuste tähän)/ kuukausi/ vuosi (yliviivaa tarpeeton) Tarjouksen tekijä ilmoittaa tilaajalta veloitettaviin lisenssimaksuihin sovellettavan hinnoitteluperusteen: (alv 0 %)/ oppilas/ kuukausi / (alv 0 %)/ käyttäjä /kuukausi (alv 0 %)/ oppilas/ vuosi / (alv 0 %)/ käyttäjä /vuosi mikäli lisenssioikeusmaksujen hinnoitteluperuste muu kuin joku edellisistä ilmoitetetaan se tässä: / (lisää hinnoitteluperuste tähän)/ kuukausi/ vuosi (yliviivaa tarpeeton)

8 8/15 H3 Ylläpitomaksut (ilmoitetaan ylläpitomaksuina tilaajalta veloitettavat kustannukset) Tarjouksen tekijä ilmoittaa tilaajalta veloitettaviin ylläpitomaksuihin sovellettavan hinnoitteluperusteen: (alv 0 %)/ oppilas/ kuukausi/ vuosi / (alv 0 %)/ käyttäjä /kuukausi (alv 0 %)/ oppilas/ kuukausi/ vuosi / (alv 0 %)/ käyttäjä /vuosi mikäli ylläpitomaksujen hinnoitteluperuste muu kuin joku edellisistä ilmoitetetaan se tässä: / (lisää hinnoitteluperuste tähän)/ kuukausi/ vuosi (yliviivaa tarpeeton) H4 Muut vuositset/ toistuvat (ilmoitetaan ne tilaajalta veloitettavat vuositset/ toistuvat kustannukset joita ei ole sisällytetty edellä kohtiin H1-H3) Tarjouksen tekijä ilmoittaa tässä muihin kuin edellä tarkoitettuihin kohtiin H1-H3 sisältymättömät tilaajalta veloitettavat vuotuiset (toistuvat) kustannukset ja niihin sovellettavan hinnoitteluperusteen: (alv 0 %)/ oppilas/ kuukausi / (alv 0 %)/ käyttäjä /kuukausi (alv 0 %)/ oppilas/ vuosi / (alv 0 %)/ käyttäjä /vuosi mikäli hinnoitteluperuste muu kuin joku edellisistä ilmoitetetaan se tässä: / (lisää hinnoitteluperuste tähän)/ kuukausi/ vuosi (yliviivaa tarpeeton)

9 9/15 OSAAMISEN KEHITTÄMISALUSTAN KÄYTTÖÖNOTTOON LIITTYVÄT KERTAKUSTANNUKSET Tarjoushinta (alv 0 %) Huom. Kohdissa H5-H7 tarkoitetut hinnat tulee tarjota kiinteinä ja lopullisina kokonaishintoina, kohdassa H5-H7 tarkoitettuja hintoja ei saa tarjota yksikköön (kuten tuntihinta/ päivähinta tms.) sidottuna, siten H5-H7 hinnan tarjoaminen tuntihintana ( / tunti) päivähintana ( / päivä) ei ole tarjouspyynnön mukainen kiinteä ja lopullinen kokonaishinta. H5 Järjestelmäintegraation hinta / alv 0 % H6 Käyttöönottoprojektin hinta / alv 0 % H7 Osaamisen kehittämisalustan käyttöönottoon liittyvät tilaajalta veloitettavat kustannukset, joita ei ole sisällytetty edellä kohtiin H5-H6 (alv 0 %)

10 10/ Laatu L1 /YLEISET OSAAMISEN KEHITTÄMISALUSTAA KOSKEVAT LAADULLISET OMINAISUUDET L1/ ARVIOINTIPERUSTEET YLEISET OSAAMISEN KEHITTÄMISALUSTAA KOSKEVAT LAADULLISET OMINAISUUDET 1. Tiedostojen esikatselumahdollisuus ennen lataamista. 2. SCORM -oppimateriaalin käyttäminen sivustossa. 3. Käyttäjän kirjautumisen näkyminen sivustolla (alustan antama sisäänkirjautumisilmoitus käyttäjälle). 4. FLASH vastaavan materiaalin käyttäminen sivustolla. 5. Käyttäjät voivat luoda ja muokata sivustoja heidän käyttäjäkohsten oikeuksien puitteessa. Sivujen layout on käyttäjän muokattavissa. Sivulle näkyviksi saatavien elementtien muunneltavuus. Tarjouksen tekijä mainittava elementtien ominaisuudet niiden muunneltavuuden osalta. 6. Monikanavaisen tiedottamisen mahdollisuus. Tiedotteet ja ilmoitukset näkyvät käyttäjän kotisivulla ns. ilmoitustauluna (uutiset, RSS, ilmoitus, s-posti). 7. Ilmoittautumisten (automatisoitu) hallinnointi: tilaisuus täynnä/peruutusmahdollisuus/odotuslistaominaisuus. Ilmoittautumisten perusteella muodostuu automaattisesti uusi ryhmä. Tarjouksen tekijä ilmoittaa onko tarjotussa osaamisen kehittämisalustassa sarakkeessa L1/ Arviointiperusteet tarkoitettu ominaisuus vastaamalla Kyllä mikäli ominaisuus on tarjotussa alustassa ja EI mikäli omnaisuutta ei tarjotussa alustassa ole. Tarjouksen tekijän kuvaus sarakkeessa L1/ Arviointiperusteet tarkoitetun ominaisuuden toteutumisesta tarjotussa osaamisen kehittämisalustassa

11 11/15 8. Mahdollisuus tehdä automatisoituja ryhmäkohsia osallistumiskiintiöitä. 9. Henkilökohsen osaamisportfolion luominen ja jakaminen nk. näyteportfoliona. Portfolion tiedostojen ja tietojen tuonti ja vienti mahdollisuus. Näyteportfolioon tulee voida kerätä erilaista materiaalia, kuten työnäytteitä, koulutuksia johon osallistunut/joista kiinnostunut ym 10. Alustan tulee sisältää mahdollisuus lomakepohjaisen kehityskeskustelun käymiseen alustalla ja vastaaminen kysymyksiin tulee olla mahdollista alustan asiakirjassa. 11. Alustan raportointimahdollisuuksien monipuolisuus. Mahdollisuudet erilaisten raporttien ajamiseen alustassa olevista tiedoista (esim. henkilö- ja ryhmäkohsista). 12. Tietoväylät kohdekunnilla käytössä olevien oppimisympäristöjen ja kurssiilmoittautumisjärjestelmien ja Kohur-alustan välillä: mahdollisuus julkaista Kohur uutisia ainakin nykyisissä oppimisympäristöissä. L2 OSAAMISEN KEHITTÄMISALUSTAN KÄYTETTÄVYYS Tarjouksen tekijä järjestää tarjoamansa osaamisen kehittämisalustan koekäyttömahdollisuuden välisenä aikana (tarjouksen tekijän ja hankintayksikön täsmällisemmin sopimana, ko. aikavälille sijoittuvana aikana) Espoon kaupungin tiloissa Espoon Olarissa Kyllä Ei

12 12/15 6. KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA Tarjoajan tulee käyttöönottosuunnitelmassaan huomioida tarjouspyynnön ehdot, käyttöönottosuunnitelma ei saa sisältää tarjouspyynnön vassia ehtoja. Tarjoajan tulee sitoutua tarjoukseensa liittämään käyttöönottosuunnitelmaan. Tarjoaja ei voi tullessaan valituksi tarjouspyynnön perusteella sopimuskumppaniksi poiketa hankintayksikön kannalta negatiiviseen suuntaan tarjoukseensa liittämänsä käyttöönottosuunnitelman sisällöstä. Tarjoukseen liitettävän käyttöönottosuunnitelman selostuksen sisältää Alustava aikataulu (huomioiden tarjouspyynnön ehtojen mukainen toimitusaikataulu, jonka mukaan tarjouspyynnön kohteena olevan osaamisen kehittämisalustan tulee olla kaikkien tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla jäsenkuntien käytössä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta) Tarjouksen tekijän selostus alustavasta aikataulusta: Asiakkaan varattavat resurssit Tarjouksen tekijän selostus resursseista, joita asiakaan tulee varata käyttöönottovaiheessa: Toimittajan varaamat resurssit Tarjouksen tekijän selostus toimittajan (tarjouksen tekijän) käyttöönottovaiheessa varaamista resursseista: Asennustoimenpiteet Tarjouksen tekijän selostus toimittajan (tarjouksen tekijän) käyttöönottovaiheen asennustoimista ja niiden toteuttamistavasta: Käyttäjätietojen käsittelystä sopiminen Tarjouksen tekijän selostus käyttäjätietojen käsittelystä ja menettelytavoista sopimisesta: Koekäyttö / Testausmahdollisuudet Tarjouksen tekijän selostus koekäyttö/ testausmahdollisuuksista käyttönottovaiheessa:

13 13/15 Vastuut Tarjouksen tekijän selostus vastuiden jakautumisesta tarjouksen tekijän ja tilaajan välillä käyttönottovaiheessa: Käyttöönottosuunnitelman seuranta Tarjouksen tekijän selostus siitä, miten käyttöönottosuunnitelman toteumisen seuranta aiotaan käyttöönottovaiheessa järjestää: Käyttöönotto- ja toimitusprosessin vastuuhenkilön nimet ja yhteystiedot Tarjouksen tekijän ilmoitus vastuuhenkilöiden nimistä ja yhteystiedoista: 7. VAADITTAVAT ASIAKIRJAT Tarjoukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: Verottajan todistus verojen maksamisesta verovelkatodistus* Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta* Kaupparekisterinote* * Todistukset voivat olla enintään kolme (3 ) kuukautta vanhoja tarjouksen jättöpäivästä lukien.

14 14/15 8. SITOUTUMINEN Tarjouspyynnön ehtoihin sitoutuminen Sitoudumme tarjouspyynnössä sanottuihin ehtoihin tarjouspyynnön kohteena olevan osaamisen kehittämisalustan ja alustaan littyvien palveluiden toimittamisessa. Kyllä Ei Sopimusehtoihin sitoutuminen Tarjouksen tekijä sitoutuu tarjouspyynnön liitteen 4 mukaisiin sopimusehtoihin Kyllä Ei Tarjouksen voimassaolo Tarjouksemme on voimassa asti (tarjouksen tulee olla voimassa ainakin asti). Aika, paikka ja allekirjoitus Aika ja paikka Allekirjoitus

LIITE 2. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet:

LIITE 2. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet: 1/ LIITE 2 Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet: Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan eduksi. Tarjousten kokonaistaloudellista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ

VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ 1 VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2012 Kirkkonummen kunnan sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne jäljempänä tässä tarjouspyynnössä tarkoitetusta

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua TARJOUSPYYNTÖ 1/17 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄ

TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 2/2014 1 (8) TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄ Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä TILAAJA ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 27.11.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 27.11.2008 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2008 1 TARJOUSPYYNTÖ JULKISEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ TÄHÄN LIITTYVISTÄ LISÄPALVELUISTA Kirkkonummen kunnan tarkastuslautakunta, joka on tässä tarjouspyynnössä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta 1/14 HANKEKUVAUS Liite 1 14.9.2010 Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta HUS-Logistiikka PL 441 Puh (09) 4711 www.hus.fi Stenbäckinkatu 9 etunimi.sukunimi@hus.fi 00029 HUS 2/14 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta 24.1.2014 Määräaika toimittaa tarjoukset 10.3.2014 klo 12.00 mennessä ADHD-LIITTO RY:N MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot