Tutkimus maksasairauden vaikutuksesta toimintakykyyn

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus maksasairauden vaikutuksesta toimintakykyyn"

Transkriptio

1 Tutkimus maksasairauden vaikutuksesta toimintakykyyn Tutkimus maksasairauksien toteamisesta, hoidosta ja niiden vaikutuksesta sairastuneen toimintakykyyn: kouluttava kysely lääkäreille viranomaisaineistot Kela, THL

2 Tavoite ja toteutus Tutkimuskokonaisuuden tavoitteena oli saada Munuais- ja maksaliiton ennaltaehkäisyn teemavuoteen tietoa ja vaikuttamismateriaalia. Lisäksi tavoitteena oli antaa tietoa avopuolen ja erikoissairaanhoidon lääkäreille maksasairauksien hoitokäytännöistä. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti rasvamaksaan. Projekti koostui kahdesta osasta, kouluttavasta kyselystä sekä viranomaisaineistojen analyysistä. Maksasairauksien vaikutusta työ- ja toimintakykyyn pyrittiin selvittämään sekä kouluttavassa tutkimuksessa että viranomaisaineistojen (KELA ja THL) avulla. Tutkimuskokonaisuuden toteutti Respondeo Oy. Tutkimusta tukivat Berlin Chemie Menarini, Bristol Meyers Squibb, Gilead ja H. Lundbeck. Tutkimuksessa selvitettiin myös tukijoille tärkeitä teemoja. 2

3 Kouluttava tutkimus maksasairauksista Tavoitteena kouluttavassa tutkimuksessa oli selvittää maksasairauksien hoitokäytäntöjä sekä lääkäreiden tietotasoa ja asennetta maksasairauksia kohtaan. Vastaajia koulutettiin myös maksasairauksien diagnosoinnista, hoidosta ja seurannasta. Kouluttavaa osuutta konsultoi gastroenterologian erikoislääkäri Perttu Arkkila Hyksistä. Tutkimus käsitteli rasvamaksaa, virusperäisiä maksasairauksia sekä muita, ei-virusperäisiä maksasairauksia. Sähköinen kouluttava tutkimus käynnistyi ja päättyi Respondeo lahjoitti jokaisesta jälkeen annetusta vastauksesta 2 euroa Munuais- ja maksaliiton toiminnan tukemiseen. Lahjoitettava summa oli yhteensä 426 euroa. Esityksessä tarkastellaan tuloksia seuraavien vertailuryhmien näkökulmista: Kaikki vastaajat, n=249 Yleislääkärit, n=158 Erikoislääkärit, n=100 3

4 Johtopäätökset Alkoholi on selkeästi yleisin syy selvittää potilaan maksa-arvot. Vastaajista noin 90 % sanoi itse ottavansa aktiivisesti alkoholin puheeksi vastaanotolla. Hoidon tavoitteena on rasvamaksan hoito aktiivisesti ja siten taudin etenemisen estäminen. Rasvamaksan diagnosointia pidetään melko puutteellisena. Sen sijaan diagnosointia ei pidetä kovin vaikeana. Lääkäreiden mielestä kaikki potilaat eivät saa tarvitsemaansa hoitoa. Tärkeimmät ohjeet potilaalle ei-alkoholiperäisessä rasvamaksassa koskevat painonhallintaa, alkoholiperäisessä taudissa taasen juomisen vähentämistä. Lääkäreiden mielestä 40 %:lla maksapotilaista on heikentynyt toimintakyky. Suurimmat toimintakykyä alentavat syyt ovat väsymys, askites sekä liitännäissairaudet. Rasvamaksapotilaita lähetetään eteenpäin toiselle lääkärille huomattavasti harvemmin kuin muita maksasairauksia sairastavia potilaita. 4

5 Diagnosointi Diagnoosimäärät 12 kuukauden aikana Kaikki vastaajat, n=249 Eialkoholiperäinen ras vamaks atauti (NAF LD) Alkoholiperäinen ras vamaks atauti (AF LD) Autoimmuuni hepatiitti P rimaarinen biliaarinen kirroos i (P B C) P rimaarinen s kleros oiva kolangiitti (P S C) Alkoholimaks a- kirroos i Alkoholihepatiitti B -hepatiitti C-hepatiitti Keskiarvo 4,5 4,0 0,4 0,3 0,2 2,3 1,3 0,2 0,9 Keskihajonta 9,7 11,2 1,5 1,1 0,9 5,6 5,8 0,9 2,8 Mediaani 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yleislääkärit, n=158 Eialkoholiperäinen ras vamaks atauti (NAF LD) Alkoholiperäinen ras vamaks atauti (AF LD) Autoimmuuni hepatiitti P rimaarinen biliaarinen kirroos i (P B C) P rimaarinen s kleros oiva kolangiitti (P S C) Alkoholimaks a- kirroos i Alkoholihepatiitti B -hepatiitti C-hepatiitti Keskiarvo 3,8 2,5 0,1 0,1 0,1 1,2 0,7 0,1 0,7 Keskihajonta 5,9 3,4 0,4 0,5 0,4 1,9 1,5 0,5 3,1 Mediaani 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erikoislääkärit, n=100 Eialkoholiperäinen ras vamaks atauti (NAF LD) Alkoholiperäinen ras vamaks atauti (AF LD) Autoimmuuni hepatiitti P rimaarinen biliaarinen kirroos i (P B C) P rimaarinen s kleros oiva kolangiitti (P S C) Alkoholimaks a- kirroos i Alkoholihepatiitti B -hepatiitti C-hepatiitti Keskiarvo 5,7 6,4 0,9 0,6 0,5 4,0 2,3 0,4 1,3 Keskihajonta 13,8 17,6 2,2 1,6 1,3 8,4 9,1 1,3 2,3 Mediaani 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5

6 Diagnosointi Syyt selvittää maksa-arvot Missä tapauksissa tai minkä tekijöiden vuoksi tyypillisesti selvität potilaan maksa-arvot? epäily runsaasta alkoholinkäytöstä ylävatsan kipu todennettu runsas alkoholinkäyttö esim. AUDIT- jonkin lääkityksen aloittamisen yhteydessä aikuisiän diabetes metabolinen oireyhtymä kohonneet veren rasva-arvot vyötärölihavuus korkea verenpaine osana jonkin muun sairauden hoitoa korkea BMI väsymys työterveystarkastuksen tai terveystarkastuksen jokin muu, mikä? korkea ikä 7 89% 91% 6 77% 87% 57% 76% 83% 68% 76% 77% Kaikki vastaajat, n=249 37% 6 75% 41% 61% Erikoislääkärit, n=100 73% 37% 55% 66% 31% 48% 59% Yleislääkärit, n= % 54% 54% 55% 6 28% 43% 57% 27% 43% 51% 8% 34% 5 1 8% 17% 5%

7 Diagnosointi Jatkotutkimukset kohonneiden maksa-arvojen vuoksi Mikäli potilaalla on rasvamaksa sekä kohonneet maksa-arvot, mitä jatkotutkimuksia tai riskitekijöiden selvityksiä teet? Kaikki yllämainituista 34% 58% Alkoholinkäytön selvittäminen muulla tavalla kuin AUDIT-kyselyllä 44% 53% Yleislääkärit, n=158 Metabolisen oireyhtymä -diagnoosin varmistaminen 44% 45% Erikoislääkärit, n=100 Diabetesriskin selvittäminen 4 43% Alkoholinkäytön selvittäminen AUDITkyselyllä (http://www.paihdelinkki.fi/testaa/a 23% 35% Jokin muu, mikä? 6% 21%

8 Diagnosointi Lisätutkimukset erotusdiagnostisessa mielessä Mikäli potilaan alkoholinkäyttö on kohtuukäytön rajoissa (miehillä alle 21g ja naisilla alle 14g päivässä), mitä lisätutkimuksia erotusdiagnostisessa mielessä teet? S-HCV-va S-HBsAg TSH S-HAV-tot Transglutaminaasivasta-aineet Kaikki ylläolevat S-Ferrit T4V Mitokondriovasta-aineet HIV-Ag/ab Sileälihasvasta-aineet S-IgA S-IgG S-IgM P-Fe P-Trfesat 38% 38% 38% % 24% 23% 19% 28% 2 18% 23% 24% 18% 34% 18% 15% 23% 18% 25% 36% 19% 15% 28% 19% 15% 25% 15% % 9% 13% 1 6% 16% 44% 48% 51% 65% 64% 69% 61% 58% 66% Kaikki vastaajat, n=249 Erikoislääkärit, n=100 Yleislääkärit, n=158 8

9 Asenne hoitoa kohtaan Rasvamaksa 100,0 80,0 Yleislääkärit 4,0 4,5 4 60,0 40,0 3,2 3,5 3,5 3 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 Rasvamaksan hoito on minulle erittäin tuttua Rasvamaksan diagnosointi on mielestäni puutteellista 2,5 Rasvamaksan diagnosointi on vaikeaa eri mieltä samaa mieltä Keskiarvo 2,4 Kaikki potilaat saavat tarvitsemansa hoidon Tavoitteenani on estää rasvamaksataudin eteneminen hoitamalla tautia aktiivisesti 2,5 2 1,5 1 0,5 0 80,0 60,0 40,0 3,1 3,5 Erikoislääkärit 3,8 4 3,5 3 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Rasvamaksan hoito on minulle erittäin tuttua Rasvamaksan diagnosointi on mielestäni puutteellista 2,6 Rasvamaksan diagnosointi on vaikeaa 2,3 Kaikki potilaat saavat tarvitsemansa hoidon Tavoitteenani on estää rasvamaksataudin eteneminen hoitamalla tautia aktiivisesti 2,5 2 1,5 1 0,5-80,0 eri mieltä samaa mieltä Keskiarvo 0 9

10 Asenne hoitoa kohtaan Alkoholin käytöstä puhuminen Mikä seuraavista kuvaa parhaiten potilaan alkoholinkäytöstä puhumista hoitotyössäsi? Otan alkoholin käytön puheeksi potilaan kanssa useimmiten omasta aloitteestani 87% 96% Yleislääkärit, n=158 En osaa sanoa, keskustelen potilaiden kanssa alkoholinkäytöstä erittäin harvoin 1% 11% Erikoislääkärit, n=100 Potilaat ottavat alkoholin käytön useimmin itse puheeksi Jokin muu, mikä?

11 Seurantakäytännöt ja ohjeet Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa, alkoholiperäinen rasvamaksa, erikoislääkärit Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa Alkoholiperäinen rasvamaksa Painonhallinnan ohjeistus Labrakontrolli Elämäntapamuutosten ohjeistus Seuranta perusterveydenhuollossa 18% 15% 23% 35% Ohjeistus alkoholinkäytön lopettamisesta/vähentämisestä Seuranta perusterveydenhuollossa A-klinikkaan ohjaus 21% 36% 6 Lähete muualle 13% Laboratoriokokeet 19% MBO-seuranta/hoito Konsultoin toista lääkäriä Riskitekijöiden hoito 13% 13% 1 n=40 Ohjaan toiselle lääkärille Taudinkuvasta kertominen 7% 1 n=42 Lääkitys 8% En ole mukana seurannassa 5% Lääkkeetön hoito Ohjeet liitännäissairauksien hoidosta Diabeteksen hoitotasapaino 8% 8% 5% Muut elämäntapaohjeet Kontrolli n. kerran vuodessa 5% 5%

12 Seurantakäytännöt ja ohjeet Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa, alkoholiperäinen rasvamaksa, yleislääkärit Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa Alkoholiperäinen rasvamaksa Painonpudotus 48% Alkoholin käytön lopettaminen/vähennys 73% Kontrollit 47% Labrakontrolli 5 Ruokavalion muutokset Muiden riskitekijöiden hoito/seuranta Liikunnan lisääminen Ohjaus terveydenhoitajan seurantaan Konsultaatio Alkoholin haitoista puhuminen Muu 24% 19% 16% 11% 7% 6% 28% n=83 Säännöllinen seuranta vastaanotolla Neuvonta/motivointi Ohjaus päihdehoitoon Elintapojen muutokset Muiden riskitekijöiden arviointi/hoito Muu 21% 15% 1 5% 16% 44% n=

13 C-hepatiitti Koholla olevat vasta-aineet Mikä on todennäköisin hoitokäytäntösi, jos potilaan C-hepatiitti-vasta-aineet ovat koholla? Lähetän potilaan suoraan eteenpäin erikoissairaanhoitoon 44% 71% Otan HCV-RNA testin 17% 18% Yleislääkärit, n=158 Erikoislääkärit, n=100 Jokin muu, mikä? 6% 11% Otan HCV-RNA testin, ja määritän taudin genotyypin samassa yhteydessä 6% 27%

14 C-hepatiitti Hoitokäytäntöihin vaikuttavat tekijät Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat C-hepatiitin hoitopäätökseesi? huumeiden käyttö 88% 9 87% alkoholiriippuvuus epäonnistunut aikaisempi C-hepatiitin hoito 59% 65% 68% 81% 79% 81% Kaikki vastaajat, n=249 Erikoislääkärit, n=100 Yleislääkärit, n=158 pitkälle edennyt maksakirroosi 71% 74% 69% elämäntilanne 57% 57% 56% masennus 45% 43% 46% taudin tarttumistapa 19% 27% 3 Jokin muu, mikä? 4% 7%

15 C-hepatiitti Päätös lääkehoidosta Kuinka teet yleensä päätökset B- ja C-hepatiittia sairastavien potilaiden mahdollisesta lääkehoidosta? Jätä tyhjäksi, mikäli et tee lääkehoitopäätöksiä. Konsultoin kollegaa tai ylilääkäriä 4 61% Yleislääkärit, n=33 Jokin muu, mikä? 13% 24% Erikoislääkärit, n=24 Itsenäisesti 15% 29% Kokouksessa 17%

16 Hoitokäytännöt Tärkeimmät hoitosuositukset Hoitosuositukset, yleislääkärit 6 48% 49% 4% 7% 5% % 1 9% 9% 4% 4% 4% 1% 1% 1% Toimipaikan hoitosuositukset Sairaanhoitopiirin suositukset Käypä hoito suositukset Muut valtakunnalliset suositukset Kansainväliset suositukset Jokin muu suositus Rasvamaksa Virusperäiset maksasairaudet Muut ei-virusperäiset maksasairaudet Hoitosuositukset, erikoislääkärit 43% 33% 4 11% 11% 1 13% 24% 16% 18% 2 16% 14% 11% 1 1% 1% 1% Toimipaikan hoitosuositukset Sairaanhoitopiirin suositukset Käypä hoito suositukset Muut valtakunnalliset suositukset Kansainväliset suositukset Jokin muu suositus Rasvamaksa Virusperäiset maksasairaudet Muut ei-virusperäiset maksasairaudet 16

17 Hoitokäytännöt Eteenpäin lähettäminen Osuus (%) rasvamaks apotilaista, jotka lähetät eteenpäin Rasvamaksa Muu maksasairaus Virusperäinen maksasairaus Erikoislääkärit, (n=100) Yleislääkärit, (n=158) Osuus (%) eteenpäin lähetetyistä potilaista, joilla muu maksasairaus Erikoislääkärit, (n=100) Yleislääkärit, (n=158) Osuus (%) eteenpäin lähetetyistä potilaista, joilla virusperäinen maksasairaus Erikoislääkärit, (n=100) Yleislääkärit, (n=158) Keskiarvot: Rasvamaksa 19,4% Muu maksasairaus 70,6 % Virusperäinen sairaus 68,2 % 17

18 Hoitokäytännöt Eteenpäin lähettäminen Infektiolääkärille Gastroenterologille Päihdelääkärille Endokrinologille Sisätautilääkärille (Toiselle) työterveys- tai yleislääkärille Lähetyskäytännöt, yleislääkärit Muualle Psykiatrille Kardiologille 1% 1% 3% 1% 1 3% 1% 4% 4% 1% 28% 2 23% 38% 55% 56% 46% Rasvamaksataudit Muut maksasairaudet Virusperäiset maksasairaudet Infektiolääkärille Gastroenterologille Muualle Päihdelääkärille Endokrinologille Sisätautilääkärille (Toiselle) työterveys- tai yleislääkärille Lähetyskäytännöt, erikoislääkärit 5% 7% 4% 25% 2 37% 29% 29% 3 44%

19 Konsultointi Toimipaikka ja osasto, erikoislääkärit Ketä konsultoit maksasairauksien hoidossa? (toimipaikka) Ketä konsultoit maksasairauksien hoidossa? (osasto) Muu toimipaikka HYKS 5 8 Gastroenterologia 19 HUS 5 Sisätautilääkärit 9 KYS TYKS TAYS Mainintaa Infektiotaudit Maksakirurgian yksikkö 3 4 Mainintaa OYS 1 Siirtoklinikka

20 Konsultointi Toimipaikka ja osasto, yleislääkärit Ketä konsultoit maksasairauksien hoidossa? (toimipaikka) Ketä Ketä konsultoit konsultoit maksasairauksien maksasairauksien hoidossa? hoidossa? (osasto) (osasto) HUS OYS 6 6 Sisätautilääkärit 26 TYKS KYS 5 5 Gastroenterologit Gastroenterologit 25 TAYS 3 Peijaksen sairaala MKS 2 3 Mainintaa Muu erikoislääkärit Infektiolääkäri 6 Mainintaa HYKS Porvoon sairaala Satakunnan keskussairaala Muu toimipaikka Infektiolääkäri Erikoislääkärit Vanhempi kollega Vanhempi kollega

21 Konsultointi Tilanteet, erikoislääkärit Millaisissa maksasairauksien hoitoon liittyvissä tilanteissa konsultoit tyypillisesti jotakuta muuta? Aina/Lähes kaikissa tapauksissa Hepatiitti PSC Maksansiirrot Maksan vajaatoiminta Epäselvä diagnoosi Kirroosi Lääkehoito Vaikea tapaukset Muu 5% 7% 1 17% 17% 14% 14% 14% n=42 29% 29% 5% 1 15% 2 25% 3 21

22 Konsultointi Tilanteet, yleislääkärit Millaisissa maksasairauksien hoitoon liittyvissä tilanteissa konsultoit tyypillisesti jotakuta muuta? Epäselvät tilanteet Hepatiitti Muut vaikeat maksasairaudet Kirroosi Kaikissa tilanteissa/usein Muissa kuin alkoholi/elämäntapaperäisissä Hoidon järjestely Syöpä Tuore löytö Lääkehoitoa vaativat tilanteet En konsultoi Hemakromatoosi Muu 5% 3% 3% 9% 18% 17% 15% 18% 23% 35% n=

23 Toimintakyky Toimintakykyä alentavat oireet Mitkä ovat mielestäsi tyypillisimmät toimintakykyä alentavat oireet? väsymys maksasairauksien liitännäissairaudet askites pahoinvointi kipu vatsan alueella verta vuotavat laskimolaajentumat enkefalopatia jokin muu, mikä? 8% 1 9% 31% 29% 31% 38% 31% 37% 28% 4 43% 4 55% 48% 6 48% 54% 56% 6 69% 83% 79% 86% Kaikki vastaajat, n=249 Erikoislääkärit, n=100 Yleislääkärit, n= Jokin muu, mikä: Ylipaino Psyykkiset Päihdeongelmat ja psykiatriset oheissairaudet Metabolisen oireyhtymän seuraukset Masennus Kakeksia Osuus (%) maksapotilaista, joiden toimintakyky on heikentynyt (n=249) KA: 40,1 % 23

24 Kaivatut palvelut maksasairauksien hoitoon Millaisia palveluja kaipaat hoitotyön tai potilaan ohjauksen tueksi? potilasopas alkoholiperäisestä rasvamaksasta potilasopas ei-alkoholiperäisestä rasvamaksasta 51% 61% 73% 73% paperiset maksapotilasoppaat yleisesti 37% 46% Yleislääkärit, n=158 kirroosipotilaan opas 45% 49% sähköiset maksapotilasoppaat tai - palvelut yleisesti sähköinen virushepatiittiopas potilaille 26% 35% 37% 47% Erikoislääkärit, n=100 opas maksasairauksien välttämiseen matkalla ja matkailu maksasairauden ensitietopäivät tai muunlainen järjestetty ryhmäohjaus maksapotilaille 26% 31% 21% 16% jokin muu, mikä? 3% en kaipaa uusia palveluja, nykyiset tukimuodot potilaille ovat riittäviä 4% 16%

25 Munuais- ja maksaliiton palvelut ja tunnettuus Millä tavoin olet hyödyntänyt liiton palveluja työssäsi? en tunne lainkaan liittoa ja sen palveluja tiedän liiton, mutten ole käyttänyt palveluja olen käynyt liiton nettisivuilla olen kertonut potilaalle järjestön tarjoaman vertaistuen mahdollisuudesta 8% 7% 4 51% Erikoislääkäreistä (gastroenterologit, ge-kirurgit, infektiolääkärit, päihdelääkärit ja sisätautilääkärit) 71 % tunsi Munuais- ja maksaliiton ja sen palvelut. olen ohjannut potilaita liiton nettisivulle 8% Kaikki vastaajat, n=249 olen antanut potilaille liiton tuottamia potilasmateriaaleja 4% olen ohjannut maksapotilaita liiton järjestämälle kuntoutuskurssille 3% jokin muu tapa, mikä? 1% toimipaikallani on järjestetty ensitietopäivät maksapotilaille

26 Sairaanhoitopiiri Vastaajien taustat Ahvenanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri 1% Etelä-Pohjanmaan Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 3% Erikoisalasi? Helsingin ja Uudenmaan Itä-Savon sairaanhoitopiiri 3 Jokin, muu, mikä Yleislääketiede 21% 2 Kainuun sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan 4% Työterveyslääketiede Sisätaudit Päihdelääketieteen erikoispätevyys Infektiosairaudet Gastroenterologinen kirurgia 1 13% Kaikki vastaajat, n=249 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Lapin sairaanhoitopiiri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Karjalan Pohjois-Pohjanmaan 3% 3% 1% 1 7% Gastroenterologia Erikoistumaton 5% 3 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Satakunnan sairaanhoitopiiri 7% 3% Vaasan sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen

27 Viranomaisaineistot Kela, THL

28 Johtopäätökset KELAn aineistosta Työkyvyttömyyseläkkeellä on vain harva maksasairas, maksafibroosi ja kirroosi sekä alkoholin aiheuttama maksasairaus aiheuttavat jonkin verran työkyvyttömyyttä. Maksasairaat saavat keskimäärin 500 enemmän sairauspäivärahaa verrattuna muihin tauteihin. Eniten päivärahoja saivat kroonisesta virusmaksatulehduksesta, maksafibroosista ja kirroosista sekä alkoholin aiheuttamasta maksasairaudesta kärsivät. Alkaneet sairauspäivärahakaudet ovat maksafibroosista ja kirroosista, kroonisesta virusmaksatulehduksista sekä alkoholin aiheuttamasta maksasairaudesta kärsivillä keskimäärin selvästi muita sairausdiagnooseja pidempiä. Vuosittain Kelan kustantamaan kuntoutukseen pääsee maksasairaus diagnoosilla vain noin 15 sairastunutta. 28

29 Työkyvyttömyyseläke P ääs airaus B18 Kroon. Virusmaksatulehdus 10 5 Osuus tartunta- ja loistautiryhmästä 1,4 % 0,7 % K70 Alkoholin aih.maksasairaus K74 Maksafibroosi ja maksakirroosi K75 Muut tulehduks.maksasairaudet 13 9 K83 Muut sappitiesairaudet Osuus ruoansulatuselinten sairauksista 22,6 % 23,6 % Kaikki työkyvyttömyyseläkkeen saajat yhteensä Työkyvyttömyyseläkkeen saajat sairauksittain I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit II C00-D49 Kasvaimet III D50-D99 Veren ja vertamuodostavien IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet Muut pääryhmät (XV,XVI,XVIII,XX) V F00-F99 Mielenterveyden ja VI G00-G99 Hermoston sairaudet VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen X J00-J99 Hengityselinten sairaudet XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntael. sekä XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja muut XVII Q00-Q99 Synnynn. epämuod. ja

30 Sairauspäivärahat Saajat ja maksetut etuudet euroissa Maks etut s air aus päiv är ahat euroa S aajat Maks etut s air aus päivä r ahat euroa 2013 Maksetut päivär ahat /hlö S airausdiagnoosi S aajat B 18 Kroon. virusmaksatulehdus K 70 Alkoholin aih.maks as air aus K 71 T oks inen maks as air aus K 72 Muu maks an vajaatoiminta K73 Muut kr. Maksatulehdukset K 74 Maks afibr oosi ja maks akir r oosi K75 Muut tulehduks.maksasairaudet K 83 Muut s appitiesair audet Maks as air audet yhteens ä K aikki s air audet yhteens ä

31 Sairauspäivärahat Alkaneet kaudet ja kausien kesto päivissä K auden Alkaneet kesto Alkaneet kaudet päiviä kaudet K auden kesto päiviä S airausdiagnoosi B 18 Kroon. virusmaksatulehdus K 70 Alkoholin aih.maksasairaus K 71 T oks inen maks as air aus K 72 Muu maksan vajaatoiminta K73 Muut kr. maksatulehduks K 74 Maksafibroosi ja maksakirroosi K 75 Muut tulehduks.maksasairaudet K 83 Muut sappitiesairaudet Kauden kesto on alkaneiden sairauspäivärahakausien keskimääräinen kesto kautta kohti. Se lasketaan jakamalla tilastointivuonna alkaneiden sairauspäivärahakausien korvatut päivät näiden kausien lukumäärällä. Kauden kestoon lasketaan kauden korvattujen sairauspäivärahapäivien lukumäärä kauden päätyttyä. Alkaneiden kausien kestotilasto ajetaan alkamisvuotta seuraavan vuoden päätyttyä; sairauspäivärahan enimmäisaika on 300 päivää. 31

32 Sairauspäivärahat Alkaneet kaudet ja kausien kesto päivissä S airaus diagnoos i Alkaneet Kauden Alkaneet Kauden kaudet kes to kaudet kes to I A00-B 99 T ar tunta- ja lois taudit II C00-D49 K asvaimet IV E 00-E 99 Umpieritys -, ravitsemus - ja aineenvaihduntasai V F 00-F 99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt VI G00-G99 Hermoston sairaudet VII H00-H59 S ilmän ja sen apuelinten sairaudet VIII H60-H99 K orvan ja kar tiolis äkkeen s air audet IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet X J00-J99 Hengityselinten sairaudet XI K00-K99 R uoansulatuselinten sairaudet XII L 00-L 99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet XIII M00-M99 T uki- ja liikuntael. sekä sidekudoksen sair XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet XV O00-O99 R askaus, synnytys ja lapsivuoteus XIX S 00-T 99 Vammat, myrkytykset ja muut ulk. syiden seur Yhteensä

33 THL Kaikki maksasairaudet yhteensä, erikoissairaanhoito Vuos i Jaksot ja käynnit K aikki E nsikontakti P otilaat Jaksot ja käynnit P otilaat Käyntejä per potilas Potilas määrän kas vu Käyntimäärän kas vu Uus ien diagnoos ien kas vu 2,9 2,8 5,5 % 10,1 % 5,5 % S airaus Jaksot ja käynnit P otilaat Osuus maksapotilaista esh:ssa Jaksot ja käynnit P otilaat Osuus maksapotilaista esh:ssa B181 pitkäaikainen hepatiitti B ,3 % ,0 % B182 pitkäaikainen hepatiitti C ,2 % ,7 % K 700 Alkoholiperäinen ras vamaks atauti ,6 % ,4 % K701 alkoholihepatiitti ,2 % ,2 % K703, K702 alkoholimaks akirroos i ,8 % ,6 % K 7380, K 760 ei-alkoholiperäinen ras vamaks atauti ,9 % ,3 % K743 primaarinen biliaarinen kirroosi (PBC) ,6 % ,7 % K 754 autoimmuunihepatiitti ,0 % ,7 % K830 primaarinen sklerosoiva kolangiitti (PS C) ,5 % ,3 % 33

34 THL Uudet diagnoosit/ensikontaktit, erikoissairaanhoito S airaus Jaksot ja käynnit P otilaat Jaksot ja käynnit P otilaat Ensikontaktien kasvu 2013 vs 2012 B181 pitkäaikainen hepatiitti B ,4 % B182 pitkäaikainen hepatiitti C ,6 % K 700 Alkoholiperäinen ras vamaks atauti ,1 % K701 alkoholihepatiitti ,8 % K703, K702 alkoholimaks akirroos i ,1 % K 7380, K 760 ei-alkoholiperäinen ras vamaks atauti ,5 % K743 primaarinen biliaarinen kirroosi (PBC) ,3 % K 754 autoimmuunihepatiitti ,9 % K830 primaarinen sklerosoiva kolangiitti (PS C) ,0 % 34

35 THL Maksapotilaat ikäryhmittäin, erikoissairaanhoito P otilasmäärä 2013 P otilasmäärä 2012 Osuus kaikista potilaista 2013 Osuus kaikista potilaista Alle 10v ,8 % 0,9 % v ,9 % 1,9 % v ,2 % 10,9 % v ,2 % 15,9 % v ,7 % 15,5 % v ,3 % 21,8 % v ,0 % 20,7 % v ,6 % 8,5 % 9. 80v ja yli ,2 % 4,0 % Alle 50-vuotiaiden osuus erikoissairaanhoidossa on vajaa puolet (45 %), avosairaanhoidossa yli puolet Miehiä erikoissairaanhoidossa on vajaa 60 %, avosairaanhoidossa yli 70 % Maksapotilaita eniten hoitavat erikoisalat (yleisyysjärjestyksessä): Gastroenterologia sisätaudit Yleislääketiede Gastroenterologinen kirurgia kirurgia Infektiosairaudet Psykiatria Keuhkosairaudet Neurologia Kardiologia Ortopedia ja traumatologia Endokrinologia 35

36 THL Avosairaanhoito Vuosi Jaksot ja käynnit Kaikki P otilaat Käynnit per potilas Ensikontakti Jaksot ja käynnit P otilaat , , Muutos potilasmä ärissä 2013 vs 2012 Muutos ensikäynti määrissä 2013 vs ,7 % 14,0 % Palvelumuodot käyntien perusteena: Avosairaanhoito Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Muu terveydenhuolto Päihdetyö Lakisääteinen työterveyshuolto EI-lakisääteinen työterveyshuolto Kaikki Ensikontakti Kaikki Ensikontakti S airaus Käynnit P otilaat Käynnit per potilas Käynnit P otilaat Käynnit P otilaat Käynnit per potilas Käynnit P otilaat 01. B181 pitkäaikainen hepatiitti B , , B182 pitkäaikainen hepatiitti C , , K754 autoimmuunihepatiitti , , K743 primaarinen biliaarinen kirroosi (PBC) , , K830 primaarinen sklerosoiva kolangiitti (PSC) , , K703, K702 alkoholimaksakirroosi , , K701 alkoholihepatiitti , , K700 Alkoholiperäinen rasvamaksatauti , , K7380, K760 ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti , , D97 Maksasairaus, määrittämätön , , D72 Virushepatiitti , , P15 Pitkäaikainen alkoholin väärinkäyttö , , P16 Akuutti alkoholin väärinkäyttö , ,

37 Munuais- ja maksaliitto Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita. Liitto jakaa luotettavaa tietoa ja välittää vertaistukea. Liitto tukee kuntoutumista, järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaaliturvasta.

Perusterveydenhuolto 2011 Primärvård 2011 Primary health care services 2011

Perusterveydenhuolto 2011 Primärvård 2011 Primary health care services 2011 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Perusterveydenhuolto 2011 Primärvård 2011 Primary health care services 2011 Kaisa Mölläri +358 29 524 7363 kaisa.mollari@thl.fi Satu Vuorio +358 29 524

Lisätiedot

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi www.musili.fi Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA Sisällys JOHDANTO.................................................... 3 MAKSAN TOIMINTA.......................................... 4 Maksan rakenne...............................................

Lisätiedot

Maksasairaudet ja niiden hoito. 28.4.2009 Erikoislääkäri Pia Manninen Tampereen yliopistollinen sairaala

Maksasairaudet ja niiden hoito. 28.4.2009 Erikoislääkäri Pia Manninen Tampereen yliopistollinen sairaala Maksasairaudet ja niiden hoito 28.4.2009 Erikoislääkäri Pia Manninen Tampereen yliopistollinen sairaala Luennon sisältö Maksa ja sen tehtävät Maksasairaudet ja niiden hoito Alkoholimaksasairaudet Ei-alkoholiperäinen

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Dosentti Lauri Kyllönen: SUOMESSA MUNUAISSIIRROT HUIPPULUOKKAA

Dosentti Lauri Kyllönen: SUOMESSA MUNUAISSIIRROT HUIPPULUOKKAA Uumunen 3/2008 1 2 Uumunen 3/2008 10 Perttu Arkkila: ALKOHOLIN KÄYTTÖ JA YLIPAINOISUUS HUOLESTUTTAVAT 3/2008 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n jäsenlehti Uumunen 4/2008 ilmestyy viikolla 45

Lisätiedot

Biofine uudenajan pakkausmateriaali luonnon ja potilaiden parhaaksi.

Biofine uudenajan pakkausmateriaali luonnon ja potilaiden parhaaksi. -1- Biofine uudenajan pakkausmateriaali luonnon ja potilaiden parhaaksi. Freseniuksen peritoneaalidialyysituotteissa käytetään Biofine muovia, joka ei sisällä PVC:tä tai haitallisia muovinpehmentimiä.

Lisätiedot

Kuolemansyyt 2009. Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus

Kuolemansyyt 2009. Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus Terveys Kuolemansyyt 9 Vuosikatsaus Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy Kaatumiset ja putoamiset olivat yleisin kuolemaan johtanut tapaturma sekä miehillä että naisilla. Näissä

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutus

Nuorten ammatillinen kuntoutus Nuorten ammatillinen kuntoutus Kirsi Vainiemi,asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi 9.3.2012 Helsinki Päihdelääketieteen päivät Kansaneläkelaitos Kelan hoitamat etuudet 1937 alkaen Takuueläke 1.3.

Lisätiedot

3/2009. Elä elämää älä sairautta

3/2009. Elä elämää älä sairautta -- -- Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Munuais- ja maksaliiton jäsen Runeberginkatu 15 A 1 00100 Helsinki Puh. (09) 440 094 Fax (09) 454 4176 sihteeri@uumu.fi

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Juha Nyman, Riitta Simoila ja Outi Väistö Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsinkiläisten sairastavuus ja terveyskeskuksen järjestämien palvelujen

Lisätiedot

LIVSVILLKOR. Munuais- ja maksaliitto ry 2/2012. Kotidialyysi antaa itsenäisyyttä s.20. Autoimmuunihepatiitin hoito kehittyy s.14

LIVSVILLKOR. Munuais- ja maksaliitto ry 2/2012. Kotidialyysi antaa itsenäisyyttä s.20. Autoimmuunihepatiitin hoito kehittyy s.14 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 2/2012 Kotidialyysi antaa itsenäisyyttä s.20 Autoimmuunihepatiitin hoito kehittyy s.14 Suomen Paras Naisten Tapahtuma Likkojen Lenkki 18.8. klo 12 18 Oulu Raatin

Lisätiedot

3 2011 Kesäkuu 40. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Rodeo, Juha Tuomi. diabetes.fi

3 2011 Kesäkuu 40. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Rodeo, Juha Tuomi. diabetes.fi 3 2011 Kesäkuu 40. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Kuva: Rodeo, Juha Tuomi diabetes.fi Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011. Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus

Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011. Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011 Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus 1 Ajankohtaista Sairauspäivärahan lakimuutos 1.7.2011 Sairauspäivärahan lakimuutos

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto ry 3/2011. Häjyn hauskat syystryskööt s.8 Dialyysi on uusi tapa elää s. 18. Rokkarillakin on vain yksi elämä s.

Munuais- ja maksaliitto ry 3/2011. Häjyn hauskat syystryskööt s.8 Dialyysi on uusi tapa elää s. 18. Rokkarillakin on vain yksi elämä s. Livsvillkor Munuais- ja maksaliitto ry 3/2011 Häjyn hauskat syystryskööt s.8 Dialyysi on uusi tapa elää s. 18 Rokkarillakin on vain yksi elämä s. 10 Elinsiirron ansiosta elämä Pääkirjoitus voi jatkua täysipainoisena.

Lisätiedot

Lääkäriliite 2014. Uremian aktiivihoidon ennuste tyypin 1 diabeetikoilla... 3 ELINLUOVUTUKSELLE.

Lääkäriliite 2014. Uremian aktiivihoidon ennuste tyypin 1 diabeetikoilla... 3 ELINLUOVUTUKSELLE. LIVSVILLKOR Lääkäriliite 2014 Voiko rekisteri parantaa hoidon laatua?.... 3 Uremian aktiivihoidon ennuste tyypin 1 diabeetikoilla... 3 Maksa osana yleissairauksia... 3 Elinluovutustoiminnan lisääminen

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Liite 1 Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan hoitopolku, joka perustuu Käypä-hoito suosituksiin. Nämä

Lisätiedot

Maksansiirto opetti topakaksi s.10

Maksansiirto opetti topakaksi s.10 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 3/2012 Maksansiirto opetti topakaksi s.10 Oma tytär äidiltä saadulla munuaisella s.16 SANO KYLLÄ ELINLUOVUTUKSELLE. Sano KYLLÄ elinluovutuskortilla. Kerro tahtosi

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

KLL-potilaan opas. Krooninen lymfaattinen leukemia ja sen hoito Sairauden vaikutus elämään. Marika Javanainen

KLL-potilaan opas. Krooninen lymfaattinen leukemia ja sen hoito Sairauden vaikutus elämään. Marika Javanainen KLL-potilaan opas Krooninen lymfaattinen leukemia ja sen hoito Sairauden vaikutus elämään Marika Javanainen Teksti Lääketieteen toimittaja Marika Javanainen, Juttutoimisto Helmi Asiantuntija Veritautien

Lisätiedot

LASTEN B- ja C-HEPATIITTI KYS:N ERVA-ALUEELLA VUOSINA 2000 2012

LASTEN B- ja C-HEPATIITTI KYS:N ERVA-ALUEELLA VUOSINA 2000 2012 LASTEN B- ja C-HEPATIITTI KYS:N ERVA-ALUEELLA VUOSINA 2000 2012 Jenna Kärkkäinen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta lääketieteen laitos / oppiaine maaliskuu

Lisätiedot

HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA

HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA HIV-TIETOPAKETTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVILLE HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Kansanterveyslaitos 1997 HIV-TIETOPAKETTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVILLE HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Toimittaneet

Lisätiedot

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 9 / 2 0 0 6 Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13 Päihteet liikenteessä s. 16 Kansi: Maria Kuronen Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1994:16 ASTMAOHJELMA 1994-2004

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1994:16 ASTMAOHJELMA 1994-2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1994:16 ASTMAOHJELMA 1994-2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 1994 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 21.4.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET 2011 SISÄLLYSLUETTELO DRG-tuotteista... 3 Sisätaudit... 4 Kirurgia vuodeosastohoito... 24 Kirurgia/ päiväkirurgia... 44 Ortopedia ja Traumatologia... 51 Ortopedia ja Traumatologia

Lisätiedot