AMMATTIA EDISTÄVÄN HARJOITTELUN TOIMINTAOHJEET; LUE HUOLELLISESTI!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIA EDISTÄVÄN HARJOITTELUN TOIMINTAOHJEET; LUE HUOLELLISESTI!"

Transkriptio

1 Kymenlaakson amk AMMATTIA EDISTÄVÄN HARJOITTELUN TOIMINTAOHJEET; LUE HUOLELLISESTI! 1. Työharjoittelusta kertyy 30 op (1,5 op = 40 h), joten käytännössä työharjoittelun kesto on yhteensä 5 kk (8 h x 100 päivää). Harjoittelun voi suorittaa myös pienissä jaksoissa. 2. W-asemalta Muotoilu ja media/työharjoittelu-kansion alta tai opintotoimiston www-sivuilta löydät kaikki työharjoittelulomakkeet samasta tiedostosta pdf-muotoisina (tai opintotoimistosta paperiversioina): työharjoittelusopimus (kolme alkuperäistä kappaletta!) raportointiohjeet työtehtävien seurantataulukko (tulosta/kopioi useampi kappale tarpeen mukaan) työpaikkaharjoittelun arviointi (työnantajalle) kysely työpaikkaharjoittelusta (työnantajalle) 3. Työharjoittelusopimuksen allekirjoittaa harjoittelusta vastaava opettaja. 4. Lomakkeet ja raportti (2 3 sivua) palautetaan työharjoittelun päätyttyä (joko syys- tai tammikuun loppuun mennessä) harjoittelusta vastaavalle opettajalle, jotta opintoviikot saadaan ajoissa rekisteriin. raportit tulevat julkisesti luettaviksi kansioihin, jotka sijaitsevat muotoilun ja viestinnän kirjastoissa 5. Työharjoittelun päätyttyä järjestetään palautetilaisuus, johon osallistuvat harjoittelunsa päättäneet ja seuraavaksi harjoittelunsa aloittavat opiskelijat. Tilaisuuteen valmistellaan n min. pituinen esitys omasta työharjoittelusta. Huom! Opintopisteet saat vasta sen jälkeen, kun olet osallistunut palautetilaisuuteen ja palauttanut kaikki edelliset (raportti ja lomakkeet) sovittuun päivämäärään mennessä.

2 Kymenlaakson amk PUUTTUVIEN ARVOSANOJEN OHJEISTO Toimi näiden ohjeiden mukaisesti, mikäli sinulta puuttuu jostakin suoritetusta kurssista arviointi! Opiskelija ottaa henkilökohtaisesti yhteyden puhelimitse/sähköpostitse/kirjeitse/ tapaamisen kautta kyseiseen opettajaan ellei arvosanoja ole tullut 4 viikon kuluttua kurssin loppumisesta. Kukaan muu ei hoida opiskelijan puuttuvia arvosanoja kuin opiskelija itse, opiskelija on itse ensisijaisesti vastuussa rekisterinsä ajan tasalla olemisesta. Opettajien yhteystietoja antavat mm. opinto-ohjaaja ja opintotoimisto. Viime kädessä puuttuvista arvosanoista vastaa koulutusohjelmajohtaja. Kaikki puutteet kannattaa hoitaa mahdollisimman pikaisesti, sillä niiden selvittely myöhemmin (esim. harjoittelun aikana) on aina hankalaa mm. opettajien vaihtumisen vuoksi.

3 Kymenlaakson amk MUOTOILUN JA MEDIAN TOIMIALAN HARJOITTELUSTA VASTAAVAT OPETTAJAT Koulutusohjelma Vastaava Lankapuhelin Matkapuhelin Faksi Av-media Kari Pirilä (05) (05) Graafinen suunnittelu Auli Mattila-Möller (05) (05) Kaluste- ja sisustussuunnittelu Pekka Malinen (05) (05) Restaurointi Heidi Rajala (05) (05) Tekstiili- ja vaatetussuunnittelu Esko Ahola (05) (05) Teollinen muotoilu Ari Hynynen (05) (05) Tuoteviestintä ja visualisointi Marjo Suviranta (05) (05) Verkkomedia Osku Kiri (05) (05) Yhteisöviestintä Nina Hartikainen (05) (05)

4 Työharjoittelijan tiedot Nimi TYÖHARJOITTELU- SOPIMUS Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kymenlaakson amk Sähköpostiosoite Puhelin Koulutusohjelma Ryhmätunnus Työharjoittelupaikan tiedot Yrityksen nimi / harjoittelupaikka Yhteystiedot Työharjoittelun ohjaajat Harjoitteluohjaaja (työnantajan puolesta) Puhelin Sähköpostiosoite Harjoitteluvastaava (koulutusohjelman puolesta) Puhelin Sähköpostiosoite Työharjoittelun aika ja sisältö Alkamispäivä Päättymispäivä Päivittäinen työaika Työtehtävien kuvaus Työharjoittelusta kertyy kuusi opintopistettä/kk. Vakuutus Palkattomassa työharjoittelussa (ei työsopimusta) opiskelijat on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella sekä myös vapaaehtoisella opiskelijatapaturmavakuutuksella (teoria + matkat + palkaton työharjoittelu + työharjoittelumatkat). Työsopimussuhteessa opiskelija kuuluu harjoittelupaikan työtapaturmavakuutuksen piiriin. Allekirjoitukset Olemme tutustuneet harjoitteluohjeistukseen. Harjoittelu täyttää sille asetetut tavoitteet. Harjoittelun aikana harjoittelija noudattaa työnantajan työsääntöjä sekä toimii työharjoittelun antajan työnjohdon alaisena. Työsuojelussa noudatetaan alan yleisiä säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan omia turvallisuusmääräyksiä. Palkkaus on työnantajan ja harjoittelijan sovittavissa oleva asia. Tästä sopimuksesta on laadittu kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi työnantajalle, yksi harjoittelijalle ja yksi Kymenlaakson ammattikorkeakoululle. Päiväys Työnantajan edustajan allekirjoitus Päiväys Työharjoittelijan allekirjoitus Päiväys Työharjoitteluvastaavan allekirjoitus

5 Kymenlaakson amk TYÖHARJOITTELUN TOTEUTTAMINEN Hyväksyttävä harjoittelu Opetussuunnitelman mukaan harjoittelun tavoitteena on soveltaa teoreettista tietoa käytännön suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Harjoittelun aikana perehdytään myös oman ammattialan fyysiseen ja sosiaaliseen työympäristöön sekä ammatilliseen käytäntöön. Harjoittelun ajoitus Harjoittelun hyväksyminen Harjoittelu tapahtuu opiskelun aikana joko kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelun voi ajoittaa myös loma-ajaksi. Opintoviikot harjoittelusta kootaan työtunneista (40 h = 1,5 op). Aikaisempaa työkokemusta ei yleensä voi lukea hyväksi, vaan harjoittelu suoritetaan opiskelujen kuluessa. Työharjoittelusta laaditaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, opiskelijan ja työnantajan kesken työharjoittelusopimus. Työharjoittelija hyväksyttää työharjoittelusopimuksen ensin koulutusohjelmansa harjoitteluvastaavalla. Harjoittelija tekee harjoittelustaan kirjallisen raportin (2 3 sivua). Harjoittelun jälkeen järjestetään palautetilaisuus sekä palautetaan raportti ja lomakkeet, jotka ovat: työtehtävien seurantataulukko, kysely työpaikkaharjoittelusta ja työpaikkaharjoittelun arviointi. Harjoittelun ohjaus ja valvonta Vakuutus Harjoittelun merkitseminen opintorekisteriin Työaika ja palkkaus harjoittelun aikana Harjoittelupaikan hankkiminen Työnantaja nimeää ohjaajan, joka perehdyttää ja ohjaa työhön. Harjoittelun tueksi voidaan laatia harjoittelusuunnitelma. Työharjoittelusta vastaavat opettajat pitävät yhteyttä harjoittelupaikkaan ja harjoittelijaan ja käyvät tarvittaessa vierailukäynnillä. Palkattomassa harjoittelussa (ei työsopimusta) opiskelijat on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella sekä myös vapaaehtoisella opiskelijatapaturmavakuutuksella (teoria + matkat + palkaton harjoittelu + harjoittelun työmatkat). Työsopimussuhteessa opiskelija kuuluu harjoittelupaikan vakuutusten piiriin. Harjoittelu merkitään opintorekisteriin sen jälkeen, kun opiskelija on toimittanut harjoittelun jälkeen raportin, työtehtävien seurantataulukon, kyselyn työpaikkaharjoittelusta ja työpaikkaharjoittelun arvioinnin harjoittelusta vastaavalle opettajalle, sekä osallistunut palautetilaisuuteen. Harjoittelun aikana opiskelija noudattaa työnantajaorganisaation työaikoja ja sääntöjä. Opiskelijan työsuojelussa noudatetaan alan yleisiä säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan omia turvallisuusmääräyksiä. Palkkaus on työnantajan ja työntekijän keskenään sovittavissa oleva asia. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan pääsääntöisesti itse. Työharjoittelun ohjaajat avustavat sopivan harjoittelupaikan löytämisessä. Tuki harjoittelu- Tuen myöntämisessä etusijalla ovat: paikkojen rahoitukselle ulkomailla suoritettava harjoittelu työskentely ammattikorkeakoulun tehtävissä, jotka hyväksytään harjoitteluksi. Ulkomailla suoritettavaa harjoittelua tuetaan esim. matkakustannusten osalta taloudellisten resurssien mukaan. Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella toimialajohtajalta. Opintotuki kesäaikaan Jos opiskelija on kesäaikaan ( ) sijoittuvassa palkattomassa työharjoittelussa tai palkka on sijoittuvalta keskimäärin alle 505 e/kk (brutto), voi opiskelija anoa opintotukea harjoittelun ajaksi. Ohjeet tuen harjoitteluajalta hakemiseksi saa opintotoimistosta tai opintotukilautakunnan sihteeriltä (Päivi Vakkari, p. (05) ).

6 Kymenlaakson amk TYÖHARJOITTELUN RAPORTOINTI Harjoitteluun kuuluu aina työharjoitteluraportin kirjoittaminen. Raportin runkona voidaan käyttää seuraavanlaista jäsentelyä. Harjoitteluvastaavalle luovutettu raportti on yksi harjoittelun hyväksynnän edellytyksistä. Raportin (2 3 sivua) sisällys 1. Kansilehti 2. Johdanto 3. Työpaikkaharjoittelun tavoite 4. Harjoittelupaikka 5. Työharjoittelun ajankohta työpaikkaharjoittelun lähtökohtia miksi valitsit juuri tämän työharjoittelupaikan mitä halusit oppia ja saada selville nimi, osoite, puhelinnumero, yhdyshenkilö lyhyt kuvaus harjoittelupaikasta; liikeidea, työntekijämäärä, tuotteet ym. mistä mihin erikoisjärjestelyt 6. Selostus työpaikkaharjoittelun suorittamisesta 7. Harjoittelun arviointi 8. Muu materiaali työtehtävien kuvaus miten kehittynyt ammatillisesti oma näkemyksesi harjoittelun kulusta ym. kenen kanssa toimit yhteistyössä, muut kontaktit jne. miten asettamasi tavoitteet, odotukset toteutuivat mihin asioihin toivot oppilaitoksen / seuraavan työharjoittelijan kiinnittävän huomiota tarkastele harjoitteluaikaa rakentavan kriittisesti kerro positiiviset asiat unohtamatta takaiskuja on toivottavaa liittää mukaan kirjallista ja kuvallista materiaalia harjoittelupaikasta

7 kuu Työtehtävät pv h Taulukon täyttöohjeet Täytä taulukkoa päivittäin. Merkitse kuukausi. Laita päivän työtuntimäärä numeron alle. Kirjoita työtehtävät allekkain. Mainitse kukin työtehtävä vain kerran. Laita harmaalle alueelle rasti niiden työtehtävien kohdalle, joita olet päivittäin tehnyt. Kuukauden loputtua laske työtunnit yhteen h / yht. Harjoitteluaika Koulutusohjelma Harjoittelupaikka Harjoittelun ohjaaja Harjoittelija Tarkastettu (paikka ja aika) TYÖHARJOITTELUN TOTEUTTAMINEN

8 TYÖNANTAJAN ARVIOINTI TYÖ- HARJOITTELUSTA (1/2) Kymenlaakson amk Työharjoittelijan tiedot Nimi Opiskelijatunnus Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Sähköpostiosoite Puhelin Työharjoittelupaikan tiedot Yrityksen nimi / harjoittelupaikka Osoite Harjoitteluaika Harjoittelutunnit yhteensä Arviointi E Käyttäytyminen Huolellisuus Kyky itsenäiseen työskentelyyn Yhteistyökyky Työmenetelmien hallinta Esteettinen näkemys Taitojen kehittyminen harjoittelun aikana kiitettävä h y v ä h y v ä tyydyttävä tyydyttävä ei voida arvioida harjoittelun perusteella Lisäksi mainittavaa Päiväys Työnantajan allekirjoitus

9 TYÖNANTAJAN ARVIOINTI TYÖ- HARJOITTELUSTA (2/2) Kymenlaakson amk Työtuntien jakautuminen eri tehtävien osalle Työtehtävä Tunteja (h) Päiväys Työnantajan allekirjoitus

10 KYSELY TYÖHARJOITTELUSTA Työnantaja täyttää Kymenlaakson amk Työharjoittelutiedot Työharjoittelijan nimi Yrityksen nimi / harjoittelupaikka Yrityksen toimiala Harjoittelun ohjaaja(t) työpaikalla 1. Teittekö harjoittelijan kanssa harjoittelusuunnitelman etukäteen? Ei Kyllä Kuinka se toteutui? 2. Onko harjoittelijan ohjauksessa ollut ongelmia? Ei Kyllä Millaisia? 3. Toivoisitteko saavanne lisätietoja työharjoittelijan koulutuksesta? Ei Kyllä 4. Mihin asioihin haluaisitte opetuksessamme kiinnitettävän enemmän huomiota? 5. Oletteko valmiit jatkossakin vastaanottamaan työharjoittelijoita Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta? Ei Kyllä Kiitos palautteestanne! Käytämme sitä työharjoittelun kehittämiseen jatkossa. Pyydämme palauttamaan lomakkeen työharjoittelun päätyttyä työharjoitteluvastaavalle ylläolevaan osoitteeseen.

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkintoon kuuluva harjoittelu 2011 2012 TIEDOTE OPISKELIJOILLE 6.10.2011/PV Sisältö DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE HARJOITTELUOHJE Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Tradenomin tutkintoon kuuluu Opetusministeriön päätöksen mukaan 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu koulutusalaan liittyvässä työympäristössä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Liiketalouden koulutusala HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Työ tekijäänsä opettaa Harjoitteluohjelman (30 opintopistettä) vaiheet: Perusharjoittelu

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Harjoittelu. tekee mestarin. Opas viestintäalan harjoittelusta. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Harjoittelu. Minä! käy työstä. Sinä!

Harjoittelu. tekee mestarin. Opas viestintäalan harjoittelusta. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Harjoittelu. Minä! käy työstä. Sinä! Opas viestintäalan harjoittelusta Harjoittelu käy työstä Minä! Työkokemusta hakemassa Palkka motivoi työhön! Mikä? Sinä! Reilu peli harjoitteluun! Uusi päivitetty laitos 2009 Harjoittelu tekee mestarin

Lisätiedot

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Pro Europass Apprentice Across the Border MALLI Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Miksi? Opiskelijan suorituksien arviointi ulkomaan työssä oppimisjakson aikana on olennainen osa korkeatasoista

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN!

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! Oppisopimuskansio on tehty auttamaan opiskelijaa, työpaikkakouluttajaa ja työnantajaa oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela ZOOMAUS OPAS Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen 2013 Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela JÄITKÖ ILMAN OPISKELUPAIKKAA? Zoomaa eteenpäin NuorTenTIla TrIplassa ti 18.6.2013 klo

Lisätiedot

Yhteistyössä oppimisen puolesta

Yhteistyössä oppimisen puolesta Yhteistyössä oppimisen puolesta Oppisopimuskoulutus on yksilöllistä opiskelua työtä tekemällä sen me tiedämme. Toimijoina ovat opiskelija, työnantaja, oppilaitos ja oppisopimuskeskus. Tässä esitteessä

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO TUTKINTOON KUULUVIEN OPINTOJEN SUORITTAMINEN ULKOMAILLA LUKUVUONNA 2010 2011 TIEDOTE OPISKELIJOILLE /PV Kv-info 28.1.2010

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen Opas työssäoppimisen ohjaamiseen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 1. YHTEYSTIEDOT... 5 2. OPISKELU... 6 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat...6 Koulutus- ja opintoalat...7 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 9 Opiskelun eteneminen...11

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas Lahden diakonian instituutti Opiskelijan opas syksy 2010 - kevät 2011 Sisällysluettelo 3 Rehtorin tervehdys 4 Mitä, missä ja milloin 4 Yhteystiedot 4 Aukioloajat 4 Aikataulut 5 Luokkatilat 7 Atk ja internet

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Työssäoppimisen yleisopas

Työssäoppimisen yleisopas Työssäoppimisen yleisopas SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TIETOA ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSTA... 2 3 MITÄ TYÖSSÄOPPIMINEN ON?... 2 4 OPISKELIJAN TAVOITTEELLINEN OHJAAMINEN... 2 5 KIRJALLINEN SOPIMUS

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. OPISKELU... 5 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat... 5 Koulutus- ja opintoalat... 5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 8 Opiskelun eteneminen... 9 Opiskelijan

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman harjoitteluopas työnantajille

Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman harjoitteluopas työnantajille Tarvitsetko viestintäalan harjoittelijoita? Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman harjoitteluopas työnantajille Hyvä media-alan ammattilainen Sisältö Kädessäsi on Oulun seudun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot