Vapaaehtoinen tulee Kierrätyskeskukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaaehtoinen tulee Kierrätyskeskukseen"

Transkriptio

1 Vapaaehtoinen tulee Kierrätyskeskukseen Vapaaehtoistoiminnan ohjeet ja lomakkeet Esimiehille ja vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöille Vapaaehtoinen tulee Kierrätyskeskukseen Vapaaehtoistoiminnan ohjeet ja lomakkeet Esimiehille ja vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöille

2 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Tästä kansiosta löydät vapaaehtoistoiminnasta vastaaville henkilöille tarkoitettuja ohjeita ja lomakkeita. Sisältää: 1. Vapaaehtoinen tulee Kierrätyskeskukseen: kooste käytännöistä vastuuhenkilöille Tarkemmat ohjeet/lomakkeet: 2. Vapaaehtoisen haastattelulomake 3. Vapaaehtoisen sopimus 4. Ohje: Vapaaehtoisen haastattelulomakkeen käyttö ja sopimuksen teko 5. Vapaaehtoisten vakuutukset Kierrätyskeskuksessa 6. Ohje: Alaikäiset vapaaehtoiset Kierrätyskeskuksessa 7. Ohje: sopimusravintoloiden ruokalippujen käyttö 8. Ruokalippujen seurantalista 9. Toimipisteen vastuuhenkilöt vapaaehtoisasioissa -huoneentaulupohja 11. Vapaaehtoisen opas (annetaan vapaaehtoiselle) Saatavilla osoitteesta: 12. Tuntikeräys Kierrätyskeskuksen vapaaehtoiselle, ohje 13. VETY kuittiliite, vapaaehtoisen matkakulut Vapaaehtoisille ajankohtaista:

3 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Vapaaehtoinen tulee Kierrätyskeskukseen Kooste käytännöistä vastuuhenkilöille Kun tarvitaan uusi vapaaehtoinen Päällikkö, hallinnon tai koulutuslinjan vastuuhenkilö ilmoittaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille, joka laittaa tehtävän hakuun. Huom! Mahdollisuudesta tehdä vapaaehtoistyötä Kierrätyskeskuksessa on jatkuvasti esillä tietoa osoitteessa: Haastattelu Uuden vapaaehtoisen yhteydenotto ja puhelinkeskustelu: Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ottaa vastaan yhteydenotot ja kertoo yleisistä käytännöistä. Jos kaikki on ok, ohjaa haastatteluun. Haastattelu ja päätös vapaaehtoisen ottamisesta: Päällikkö, hallinnon ja koulutuslinjan vastuuhenkilö tai heidän edustajansa tekee haastattelun ja päätöksen siitä, otetaanko vapaaehtoinen hommiin Haastattelussa täytetään vapaaehtoisen haastattelulomake Haastateltavalle annetaan Vapaaehtoisen opas Vapaaehtoisen haastattelulomake toimitetaan haastattelun jälkeen täytettynä henkilöstöosastolle. Sen tiedot viedään Kierrätyskeskuksen sisäiseen vapaaehtoisrekisteriin (pääsy päälliköt ja avainhenkilöt). Sopimus Vapaaehtoisen sopimuksessa sovitaan vapaaehtoistyön yhteisistä periaatteista. Sopimus tehdään, jos haastateltu otetaan vapaaehtoiseksi. Se tehdään joko 1-2 kokeilukäynnin jälkeen tai suoraan haastattelun aikana. Sopimuksen tekee henkilö, joka vapaaehtoisen haastattelee. Sopimuksen toinen kappale toimitetaan henkilöstöosastolle, toinen vapaaehtoiselle. Molemmat kappaleet tulee täyttää huolella. Sopimuksessa sovitaan mm. yhteyshenkilöt vapaaehtoiselle. Nämä yhteyshenkilöt sopivat käytännön arjen asioista (mm. vuoroista, ottavat vastaan sairasilmoitukset jne.) sekä opastavat vapaaehtoista. Aloituspäivä Haastattelun yhteydessä sovitaan vapaaehtoisen kanssa milloin hän aloittaa, jos hän sopii tehtävään. Jos aika peruuntuu, sovi selkeästi, kenen kanssa vapaaehtoinen sopii uuden ajan. Perehdytys Ensimmäinen työpäivä: Sama opastus toimipisteeseen ja sen käytäntöihin kuin kenelle tahansa työntekijälle. Tehtäviin perehdytys, sovittu henkilö toimipisteessä

4 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Kierrätyskeskuksen keskitetty perehdytys: Kaksi ensimmäistä osiota; yritysesittely, ympäristöosuus. Ilmoita samalla kuin työntekijätkin (kysy sopiiko vapaaehtoiselle). Vapaaehtoisten oma yleisperehdytys Pidetään 2 4 kertaa vuodessa, tulee ilmoitus sähköpostilla toimipisteeseen. Työvaatteet ja nimilappu Vapaaehtoiselle tulee tarjota työasu. Vapaaehtoisilla on työliivit, haalarit, talvitakit jne. kuten henkilökunnalla. Lisäksi turvakengät purkutöissä, varastossa ja kuljetuksessa. Vapaaehtoisen nimilappu, jossa on vapaaehtoisen nimi ja logo tekstillä vapaaehtoinen. Avaimet ja esmikko-lätkä Vapaaehtoisille ei luovuteta avaimia. Kun vapaaehtoinen käy säännöllisesti, hänelle tehdään esmikko-lätkä (annetaan noin 1 kk jälkeen). Työajat ja niistä sopiminen, vapaaehtoisten vuorolistat Päivittäinen työaika voi vaihdella suurimmassa osassa tehtäviä (noin 3 7 tuntia/kerta, riippuen, mitä toimipisteen johdon kanssa on sovittu). Vapaaehtoisilla on oma vuorolista, johon he voivat ilmoittautua. Vuoron merkitsemisen jälkeenkin vapaaehtoisella on oikeus perua tulonsa (toki oletamme, että voimme luottaa sovittuihin asioihin). Vapaaehtoisen sopimuksessa määritelty yhteyshenkilö on vastuussa työajoista sopimisesta. Vapaaehtoisen tulee perua sovittu vuoro/työ soittamalla yhteyshenkilölle hyvissä ajoin etukäteen. Tauot vapaaehtoiset viettävät tauoille varatuissa tiloissa, suositellaan toimipisteessä/tehtävässä sopivaa taukokäytäntöä. Tehtävistä ja iästä Vapaaehtoiset eivät voi toimia esimiestehtävissä avata ja sulkea ovia laskea kassaa allekirjoittaa asiakirjoja Kierrätyskeskuksen edustajana Iän suhteen huomioitavaa: Alaikäisiä otetaan vain kevyisiin ja ajaltaan lyhytkestoisiin töihin. Alle 15-vuotiaita ei pääsääntöisesti oteta myymälätyöhön. Alle 15-vuotiailta tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus. Tästä tarkempi ohjeistus ks. Alaikäiset vapaaehtoiset. Muuta: Määräaikaisen työsuhteen päätyttyä henkilö ei voi jäädä tekemään vapaaehtoisena täysin samaa työtä, jota hän on aikaisemmin tehnyt.

5 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Vierailijat ja ulkomaiset opiskelijat vapaaehtoisina Henkilöt, jolla on vain tilapäinen oleskelulupa Suomessa, eivät lähtökohtaisesti voi tehdä vapaaehtoistyötä Kierrätyskeskuksessa, koska vakuutuksemme ei kata heidän mahdollisia tapaturmiaan. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi ulkomaiset opiskelijat ja vierailijat Suomessa. Työttömät työnhakijat vapaaehtoistyöntekijöinä Lain mukaan työttömät eivät saa tehdä vapaaehtoistyötä yrityksissä. Joidenkin TEtoimistojen mielestä tämä koskee myös Kierrätyskeskusta, vaikka olemme voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yritys. Tämä tulee kertoa vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Vastuu asian selvittämisestä TE-toimiston kanssa on kuitenkin työttömällä itsellään. Kierrätyskeskus ei saa kysyä vapaaehtoiselta onko hän työtön, koska se on ihmisen yksityisasia. Tuntiseuranta Vapaaehtoistyön järkevän toteutuksen kannalta on tärkeää seurata vapaaehtoisten tekemiä tunteja. Tuntiseuranta tehdään seuraavasti: Esmikko-lätkä niille, jotka ovat olleet suhteellisen säännöllisesti noin kuukauden töissä ja jatkavat. Sitä ennen/harvemmin käyvät: Nettilomakkeella (yksinkertainen lomake: nimi, tehtävä, kuukauden yhteenlasketut tunnit, ks. erillinen ohje annettavaksi vapaaehtoisille: Tuntikeräys vapaaehtoiselle). Tällä lomakkeella vapaaehtoista pyydetään itse kirjaamaan tunnit, tai joku toimipisteessä ilmoittaa toimipisteessä työskentelevien vapaaehtoisten tunnit lomakkeella kerran kuussa. Tästä sovitaan toimipistekohtaisesti. Toimipisteen yhteiset palaverit ja virkistystapahtumat Vapaaehtoiset ovat tervetulleita sellaisiin koko henkilökunnan palavereihin, joiden sisältö saattaa koskea heitä (esim. myymälöiden henkilökuntainfot). Heidät kutsutaan myös henkilökunnan yhteisiin virkistystapahtumiin. Vapaaehtoisille järjestetään yhteisiä tapaamisia vuosittain. Ne järjestää vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Koulutukset Vapaaehtoiset voivat osallistua Kierrätyskeskuksen omiin koulutuksiin soveltuvin osin. Esimerkiksi Ekopassi-koulutukset ovat vapaaehtoisille suositeltavia. Tapaturmat, vakuutukset Tapaturman sattuessa tärkeintä on huolehtia hoitoon pääsystä. Jos vamma on sellainen, että vapaaehtoinen voidaan ohjata hoitoon Kierrätyskeskuksen työterveydestä huolehtivaan yritykseen, toimitaan seuraavasti: Toimipisteen päällikkö tai myymälävastaava (tai heidän poissa ollessa vastuussa oleva henkilö) täyttää ja allekirjoittaa maksusitoumuksen, jonka kanssa vapaaehtoinen lähetään hoitoon.

6 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Lisäksi hän kirjaa vahingon sattumisen perustiedot ylös ja ilmoittaa ne henkilöstöhallintoon. Henkilöstöhallinto tekee tapahtumasta vahinkoilmoituksen. Henkilöstöhallinnolta voi kysyä tarkempia ohjeita. Jos vapaaehtoinen menee hoitoon muualle kuin työterveyshuollosta vastaavaan yritykseen, pyydetään vapaaehtoista ottamaan kuitit talteen. Hän saa niitä vastaan rahat hoidon kustannuksista Kierrätyskeskuksesta. Erona työntekijöiden tapaturmiin on: vakuutus ei kata työmatkalla sattuneita tapaturmia. Muut vakuutukset Vastuu-, ajoneuvo- ja liikennevakuutukset voimassa samoin kuin työntekijöiden kohdalla Vakuutuksista tarkemmin erillisessä ohjeessa (Vapaaehtoisten vakuutukset Kierrätyskeskuksessa). Sairastapaukset Sairastumisesta vapaaehtoinen ilmoittaa yhteyshenkilölle puhelimitse. Kahvi/tee Vapaaehtoisella on samat kahviedut kuin työntekijöilläkin. Ruokailu 5 tuntia tai pitempään kestävästä vapaaehtoistyöpäivästä tarjotaan ruoka sopimusravintolassa (ruokalipuke toimipisteestä, tarkemmat ohjeet ks. Ruokalippujen käyttö - ohje). Ruokaliput antaa toimipisteessä sovittu vastuuhenkilö (useimmiten assistentti tai myymälävastaava) Alennus Kierrätyskeskuksen kaupoista 30 % kertaostosalennuskuponki (vapaaehtoisen etukuponki) jokaista vapaaehtoispäivää/kertaa kohden (ei tuntirajoitusta). Voimassa 2 kuukautta antamispäivästä. Kupongissa on vapaaehtoisen nimi, henkilöllisyys todistettava pyydettäessä. Lipukkeita voi antaa esimerkiksi 1 2 kertaa kuussa ansaitun määrän tai tarpeeseen (ei kannata antaa kaikkia, jos vapaaehtoinen ei tarvitse). Alennuskupongit jakaa toimipisteessä sovittu vastuuhenkilö (assistentti/ myymälävastaava useimmiten) Matkojen korvaaminen Vapaaehtoiselle maksetaan joukkoliikenneliput kuitteja vastaan silloin, kun Kierrätyskeskus pyytää häntä vapaaehtoistöihin kuntarajan yli (tehtävästä riippumatta). Kuittien liitteeksi tulee laittaa vetyhankkeen kuittiliite (ks. VETYkuittiliite). Matkakorvaus annetaan kassasta. Muuten matkoja ei korvata.

7 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Kun vapaaehtoinen lopettaa Muista kiittää! Vapaaehtoisen saa halutessaan todistuksen tehdystä vapaaehtoistyöstä Varmista että hänen halussaan mahdollisesti oleva Kierrätyskeskuksen omaisuus palautetaan (esim. esmikko-lätkä). Kysymykset ja mahdolliset ongelmatilanteet Ota yhteys toimipisteen päällikköön tai vastaavaan, tai jos heitä ei tavoiteta, vapaaehtoiskoordinaattoriin.

8 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 VAPAAEHTOISEN HAASTATTELULOMAKE * Täytä ainakin tähdellä merkityt kohdat. Täytä ennen haastattelua: * Vapaaehtoisen nimi: * Haastattelija: * Päivämäärä: * Hakeeko vapaaehtoinen (ympyröi vaihtoehto 1 tai 2) 1) suoraan tiettyyn tehtävään. Mihin tehtävään? 2) yleisesti Kierrätyskeskukseen vapaaehtoistöihin. * Mistä sait tiedon vapaaehtoistyöstä Kierrätyskeskuksessa? Miksi vapaaehtoistyö Kierrätyskeskuksessa kiinnostaa? * Mitä haluaisit tehdä vapaaehtoisena/tehtävät, joista olet kiinnostunut? * Missä toimipisteessä tai toimipisteissä voit tehdä vapaaehtoistöitä? * Milloin sinulle sopii parhaiten tulla vapaaehtoistöihin (voi valita useampia)? päivisin viikonloppuisin loma-aikoina milloin vain tiettyinä viikonpäivinä, minä: muina aikoina, milloin: * Kuinka usein olet valmis toimimaan vapaaehtoisena? Kuinka monta tuntia kerrallaan? Onko sinulla joitain taitoja, joita haluaisit käyttää vapaaehtoisena? Onko jotain, mitä et haluaisi tehdä?

9 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Onko sinulla aiempaa kokemusta vapaaehtoistoiminnasta? Millaista? Mitä odotat vapaaehtoistyöltä? Millaista tukea toivot saavasi vapaaehtoisena? * Miten haluat, että sinuun pidetään yhteyttä ensisijaisesti (sähköposti, puhelin)? Muita asioita, jotka olisi hyvä ottaa huomioon (jotka esim. vaikuttavat siihen, millaisia tehtäviä voit tehdä)?

10 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Vapaaehtoisen sopimus Vapaaehtoisen nimi: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n vapaaehtoistoiminnassa noudatetaan Kierrätyskeskuksen toimintatapoja ja työohjeita sekä seuraavia vapaaehtoistyön periaatteita: Arvot Kaikessa toiminnassamme noudatetaan Kierrätyskeskuksen arvoja. Ne ovat ympäristövastuullisuus, aitous, yhteisöllisyys, järkevyys ja empaattisuus. Vapaaehtoisuus Jokainen on vapaaehtoistoiminnassa mukana omasta tahdostaan, ja palkkiona osallistumisesta on hyvä mieli. Vapaaehtoiset eivät korvaa työntekijöitä vaan tukevat heidän työtään. Vastuu toiminnasta on lopulta aina sillä esimiehellä, joka toiminnosta vastaa, ei vapaaehtoisella. Sitoutuminen Luotettavuus on tärkeää myös vapaaehtoistoiminnassa, ja on tärkeä tehdä niin kuin on sovittu. Ilmoita ajoissa mahdollisista muutoksista tai esteistä yhteyshenkilöllesi. Sinulla on aina oikeus lopettaa vapaaehtoistyö, jos haluat. Oppiminen Saat perehdytyksen tehtävääsi ja Kierrätyskeskuksen toimintaan. Voit myös osallistua sopiviin koulutuksiin, kuten Ekopassi-koulutuksiin. Todistus Saat tekemästäsi vapaaehtoistyöstä todistuksen, jos haluat. Kysy siitä yhteyshenkilöltäsi. Vakuutus Kun teet Kierrätyskeskukselle vapaaehtoistyötä, sinut on vakuutettu vahinkojen varalta. Pulmatilanteet Mahdolliset ristiriidat ja hankaluudet pyritään ratkaisemaan aina keskustelemalla mahdollisimman pian. Pulmatilanteet asiakkaiden kanssa ratkaisee aina esimies. Tarvittaessa ota yhteyttä yhteyshenkilöösi tai vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin. Tapaamiset Vapaaehtoisilla on vuosittain yhteisiä tapaamisia, joissa kehitetään toimintaa ja virkistytään. Vapaaehtoiset kutsutaan mukaan myös Kierrätyskeskuksen virkistystapahtumiin, kuten muutkin kierkeläiset. Luottamuksellisuus Sitoudut siihen, että et kerro ilman lupaa sivullisille sellaisia salassa pidettäviä tietoja, jotka kuulet vapaaehtoistyön aikana ja jotka koskevat työnantajaa, henkilöstöä, yhteistyökumppaneita tai asiakkaita. Hyvinvointi Pidä huolta itsestäsi! Me kaikki tarvitsemme vapaa-aikaa, eikä kenenkään tarvitse jaksaa kaikkea. Yhteistyö Pidä huolta myös muista: ole ystävällinen, auta toveria ja asiakkaita mahdollisuuksiesi mukaan. Kierrätyskeskuksen vapaaehtoiset ja työntekijät ovat kaikki samanarvoisia. Moninaisuus Meitä on Kierrätyskeskuksessa monenlaisia: eri ikäisiä ja näköisiä ihmisiä, jotka tulevat eri elämäntilanteista, taustoista, uskonnoista ja kulttuureista. Erilaisuus hyväksytään ja toisia kunnioitetaan. Tekemisen ilo Teet tärkeää työtä ympäristön hyväksi. Nauti siitä yhdessä toisten kierkeläisten kanssa.

11 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Annan suostumukseni siihen, että vapaaehtoistoiminnan järjestämisen kannalta olennaiset tietoni viedään vapaaehtoisrekisteriin, jota pääsevät katsomaan ainoastaan Kierrätyskeskuksen henkilöstöhallinnon ja vapaaehtoistyön vastuuhenkilöt. Hyväksyn yllä olevat periaatteet ja haluan tehdä vapaaehtoistöitä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle. Vapaaehtoistyön ajat sovitaan erikseen. Paikka ja päivämäärä: Vapaaehtoinen Nimi: Kierrätyskeskuksen edustaja Nimi: Allekirjoitus Allekirjoitus Vapaaehtoisen yhteystiedot Puhelinnumero: Sähköposti: Osoite: Yhteyshenkilöt Kierrätyskeskuksessa Yhteyshenkilö 1. Nimi: Puhelinnumero: Sähköposti: Yhteyshenkilö 2. Nimi: Puhelinnumero: Sähköposti: Sovittu aloittamispäivä, tehtävä ja toimipiste: Sovit sinulle sopivista työajoista ja työpäivistä jatkossa yhteyshenkilösi kanssa. Vapaaehtoista voidaan tarvita nopeallakin aikataululla, ja silloin Kierrätyskeskus voi ottaa yhteyttä vapaaehtoiseen. Vapaaehtoinen voi aina kieltäytyä pyynnöstä tulla vapaaehtoistöihin. Vapaaehtoistyö voidaan järjestää niin että olet työmarkkinoiden käytettävissä, eikä Kierrätyskeskus aseta mitään rajoituksia työllistymiselle. Sähköpostiosoitteeni voi lisätä Kierrätyskeskuksen vapaaehtoisten sähköpostilistalle. Kyllä Ei

12 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Ohje henkilöstölle: Vapaaehtoisen haastattelulomakkeen käyttö ja sopimuksen teko 1. Haastattelija täyttää lyhyesti vastaukset haastattelulomakkeen kysymyksiin. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia täyttää. 2. Täytetty haastattelulomake lähetetään henkilöstöhallintoon. Tämä koskee myös niitä haastateltuja, joita ei oteta vapaaehtoisiksi. (Mainitkaa tämä lomakkeessa lomakkeessa esim. ei otetettu vapaaehtoiseksi.) 3. Tähdellä merkittyjen kysymysten tiedot viedään vapaaehtoisrekisteriin (pääsy päälliköt ja avainhenkilöt), jonka jälkeen lomake hävitetään. Täytetystä lomakkeesta voi antaa vapaaehtoiselle kopion, jos hän tahtoo. Ainakin on hyvä kertoa, että kirjatuista tiedoista vapaaehtoistyön kannalta olennaiset asiat (yhteystiedot, sovitut tehtävät, kiinnostuksen kohteet, pahaiten sopivat vapaaehtoistyön ajat) viedään rekisteriin, josta vapaaehtoisen sopimuksessa puhutaan. 4. Vapaaehtoisen sopimus tehdään, jos haastateltu otetaan vapaaehtoiseksi. Se tehdään joko 1-2 kokeilukäynnin jälkeen tai suoraan haastattelun aikana. Sopimuksen tekee henkilö, joka vapaaehtoisen haastattelee. 5. Sopimuksen toinen kappale toimitetaan henkilöstöosastolle, toinen vapaaehtoiselle. Molemmat kappaleet tulee täyttää huolella.

13 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Muistilista uuden vapaaehtoisen haastattelijalle Lomakkeen kysymysten lisäksi keskustelussa tulee käydä läpi olennaisia asioita, jotka liittyvät tehtävään ja Kierrätyskeskukseen. Kuvaile arkirutiineja työssä ja työyhteisöä: arvot, monikulttuurisuus jne. Kuvaile mahdollisimman selkeästi tehtäviä ja kerro, mitä tehtävän hyvässä hoidossa on eduksi/tarvitaan, ja mitkä asiat voivat olla esteitä tehtävän hoitamiselle (tarkoitus antaa realistinen kuva tehtävistä). Käy läpi yleisellä tasolla yhteiset pelisäännöt ja työtilat (mukaan lukien taukokäytännöt, nollatoleranssi päihteisiin, tupakointi, vaitiolovelvollisuus, palkitseminen, sosiaalitilat, yhteiset tilaisuudet, vakuutusten kattavuus). Varmista, että käyt kaikki vapaaehtoisen sopimuksen periaatteet läpi. Anna Vapaaehtoisen opas haastateltavalle Kerro erosta vapaaehtoistoiminnan ja palkkatyön välillä. Kerro, mitä tarkoittaa sitoutuminen vapaaehtoistehtävissä. Käy keskustelua henkilön mahdollisuuksista tehdä vapaaehtoistyötä ja omasta jaksamisesta. Kerro, että lain mukaan työttömät eivät voi tehdä vapaaehtoistyötä yrityksissä. Joidenkin TE-toimistojen tulkintojen mukaan tämä koskee myös Kierrätyskeskusta, joka on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yritys. Tämä tulee kertoa vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Vastuu asian selvittämisestä TE-toimiston kanssa on kuitenkin työttömällä itsellään. Kierrätyskeskus ei saa kysyä vapaaehtoiselta onko hän työtön, koska se on ihmisen yksityisasia (eikä meillä näin ollen ole asiassa valvontavelvoitetta). Kerro kuinka tärkeitä vapaaehtoiset ovat ja rohkaise mukaan. Ota huomioon lisäksi: Ikä: Alaikäisiä otetaan vain kevyisiin ja ajaltaan lyhytkestoisiin töihin. Alle 15-vuotiaita ei pääsääntöisesti oteta myymälätyöhön. Kevyisiin ja lyhytkestoisiinkin töihin alle 15-vuotiailta tarvitaan aina huoltajan kirjallinen suostumus. Ulkomaiset opiskelijat ja vierailijat: Henkilöt, joilla on vain tilapäinen oleskelulupa Suomessa eivät kuulu suomalaisen sairausvakuutuksen piiriin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ulkomaiset opiskelijat ja vierailijat. Kierrätyskeskuksen nykyiset vakuutukset eivät kata heille vapaaehtoistyössä sattuvien vahinkojen hoitoa. Siksi heitä ei voida toistaiseksi ottaa vapaaehtoisiksi Kierrätyskeskukseen.

14 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Vapaaehtoisten vakuutukset Kierrätyskeskuksessa Kierrätyskeskuksen vapaaehtoisilla on talkoovakuutus. Vakuutus on XX henkilölle, joita ei tarvitse etukäteen nimetä. Eli vakuutus riittää niin kauan kuin meillä ei ole yli XX:ää vapaaehtoista yhtä aikaa hommissa eri toimipisteissä. Vakuutus kattaa vapaaehtoistehtävän suorittamisen aikana tapahtuneet tapaturmat. Kierken vapaaehtoisilla teettämä työ on vakuutuksen piirissä riippumatta siitä, missä työ tehdään (myös kotona, tapahtumissa tai kuljetusten yhteydessä Kierkelle tehtävä työ on vakuutuksen piirissä, paitsi liikennevahingot, jotka kuuluvat liikennevakuutuksen piiriin). Vakuutus EI KATA matkoja vapaaehtoistyön tekopaikalle (toisin kuin työntekijöiden tapaturmavakuutus). Vakuutuksessa ei ole ikärajaa kumpaankaan suuntaan. Vakuutus ei edellytä tietyn lääkäriaseman käyttöä. Kaikki vahingot käsitellään aina tapauskohtaisesti korvaushakemusten perusteella, niin kuin vakuutuksissa aina. Tapaturman sattuessa tärkeintä on huolehtia hoitoon pääsystä. POIKKEUS EDELLISIIN: Henkilöt, joilla on vain tilapäinen oleskelulupa Suomessa eivät kuulu suomalaisen sairausvakuutuksen piiriin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ulkomaiset opiskelijat ja vierailijat. Alaikäiset vapaaehtoiset Kierrätyskeskuksessa Kierrätyskeskukseen voidaan ottaa alle 18-vuotiaita vapaaehtoisia valikoituihin tehtäviin. Lain mukaan: Tehtävä ei saa haitata koulunkäyntiä, kasvua eikä henkistä kehitystä, eikä olla vaaraksi terveydelle. Ei saa vaatia ikään tai voimiin nähden kohtuuttomia. Työhön on saatava riittävä opastus, jotta se ei aiheuta vaaraa itselle tai muille. Lisäksi noudatetaan Kierrätyskeskuksen omia periaatteita: Alle 15-vuotiaalta pyydetään aina huoltajan suostumus. Huoltajille kerrotaan, että alaikäiset ovat edelleen heidän vastuullaan (Kierke ei ole hoitopaikka). Myymälätyöhön ei pääsääntöisesti oteta alle 15-vuotiaita.

15 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Alle 18-vuotiaille nimetään yhteyshenkilö, jolta voi pyytää apua. Yhteyshenkilö on sellainen, joka on vapaaehtoistoiminnan aikana paikalla ja helposti löydettävissä. Myymälöissä esimerkiksi osastovastaava tai tiiminvetäjä. Alaikäisille annettavien tehtävien on oltava kevyitä ja ajaltaan lyhytkestoisia. Pääsääntöisesti tehtävien tulee olla kivoja ja helppoja, mutta saavat olla myös sellaisia, joissa voi kehittyä ja oppia. Alaikäisiä ei voi vaatia kantamaan painavaa tavaraa tai käyttämään vaarallisia koneita/työkaluja. Esimerkkejä alaikäisille sopivista tehtävistä: Kevyet järjestelytyöt tai muut kevyet avustavat työt myymälöissä Askartelumateriaalien purkaminen, askartelumallien tekeminen, askartelupajoissa avustaminen Kompostimatojen hoitaminen Lasten & nuorten tapahtumien järjestelyihin ja ohjelman tuottamiseen osallistuminen Aineistojen ja materiaalien tuottamiseen osallistuminen, nettisivujen päivitykseen osallistuminen ja valokuvaus.

16 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Ohje: sopimusravintoloiden ruokalippujen käyttö Ruokaliput on tarkoitettu ensisijaisesti vapaaehtoisten ja avotyösopimuksella työskentelevien ruokailuun. Ruokailu tapahtuu sopimusravintoloissa. Lippuja voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen vain päälliköiden tai johtajien toimesta. Jokaisella sopimusravintolalla on oma sopimusruokalippu. Jokaisen ravintolan lipukkeet numeroidaan juoksevasti, niitä että numerointi aloitetaan aina numerosta yksi (1) vuoden alussa (seuraavaksi vuoden 2014 alussa). Ruokalipun arvo on määritelty sopimuksessa. Lipusta ei saa vaihtorahaa. Lippu on kertakäyttöinen ja se on jätettävä ravintolaan. Kaikissa toimipisteissä on vastuuhenkilöt, jotka vastaavat ruokalippujen luovuttamisesta, juoksevasta numeroinnista ja seurannasta. Vastuuhenkilö: 1. Tulostaa ruokaliput. 2. Numeroi ne juoksevasti (jokaisella ravintolalla oma numerointi). Numerointi alkaa alusta aina vuoden vaihtuessa. 3. Kun lipuke luovutetaan, vastuuhenkilö lisää siihen päivämäärän, jona lipuke on voimassa (luovutuspäivä). 4. Lisää ravintolan seurantalistaan lipukkeen numeron, päivämäärän ja saajan nimen. Seurantalistoja säilytetään omassa toimipisteessä/vastuuhenkilön koneella. Täytä lista sähköisesti. Pyydettäessä lista toimitetaan taloushallintoon. Ruokalipukkeiden lipukepohja ja seurantalista lähetetään vastuuhenkilöille sähköpostilla.

17 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Ruokalippujen seuranta, ravintola: Täytä alla olevat kentät, kun annat ruokalipun. Muista laittaa ruokalipun numero ja päivämäärä myös ruokalippuun. Ruokalippujen juokseva numerointi alkaa alusta aina vuoden alussa (esim. ensimmäinen lippu vuonna 2012: 1/2012). Jos saaja on vapaaehtoinen, laita ruksi siihen sarakkeeseen. Jos saaja on muu (esim. avotyöntekijä, työntekijä, vieras), kirjoita se viimeiseen sarakkeeseen. Tämä lista säilytetään toimipisteessä. Pyydettäessä lista toimitetaan taloushallintoon. Ruokalipun nro Päivämäärä Saajan nimi Vapaaehtoinen Muu

18 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Toimipisteen vastuuhenkilöt vapaaehtoisasioissa Vapaaehtoisten vuorolistoista vastaa: Vapaaehtoisten vuorolistat löytyvät: Vapaaehtoisten alennuskupongeista vastaa: Vapaaehtoisten ruokalipukkeista vastaa: Muihin vapaaehtoisasioihin liittyviin kysymyksiin vastaa:

19 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Tuntikeräys Kierrätyskeskuksen vapaaehtoiselle Tärkeä vapaaehtoistyö näkyväksi! Kehitämme jatkuvasti vapaaehtoistoimintaamme, ja yksi osa sitä on tärkeän vapaaehtoistyön tekeminen näkyväksi. Siksi keräämme tietoa siitä, kuinka paljon Kierrätyskeskukselle tehdään vapaaehtoistunteja. Pyytäisinkin, että kävisit vapaaehtoishommia tehtyäsi kertomassa meille oman arviosi siitä, kuinka monta tuntia olet tehnyt vapaaehtoishommia Kierrätyskeskukselle. Tuntien kertominen tapahtuu helposti alla olevan linkin kautta. Jokainen tunti on tärkeä, eikä mikään tehtävä ole merkityksetön! Voit ilmoittaa kerralla useamman päivän tai vapaaehtoistuokion tunnit, eikä siihen mene kuin hetki. Jos teet meille kertaluontoisen vapaaehtoishomman, riittää kun käyt kerran ilmoittamassa tuntisi. Jos teet pidempään vapaaehtoishommia Kierrätyskeskukselle, olisi hienoa, jos ilmoittaisit tunnit vähintään kerran kuukaudessa. Aivan upeaa, että olet olemassa kiitos avusta! Terveisin, XXX Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

20 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 KUITTILIITE, vapaaehtoisen matkakulu Päivämäärä: Kuka laskuttaa: Mitä on ostettu/maksettu: matkakulut vapaaehtoiselle yli kuntarajan (pyydetty tekemään matka kierrätyskeskuksen toimesta) Miksi ostettu: matka kuntarajan yli (kerro mistä mihin, minä päivänä) Summa: Laskuttajan allekirjoitus: Hyväksyntä: Nimenselvennys:

21 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, vapaaehtoisen infopaketti, /21 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Hermannin rantatie 2 A Helsinki TODISTUS (Vapaaehtoisen nimi) on osallistunut vapaaehtoistoimintaan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:ssä tekemällä (lisää toimenkuva). Vapaaehtoistoiminta on tapahtunut (täydennä kuukaudet ja vuosi) välisenä aikana (lisää paikka, esim. Kyläsaaren kaupassa). Täydennä tähän kappaleeseen muutamalla lauseelle vapaaehtoisen tekemät tehtävät ja mihin Kierrätyskeskuksen toimintoihin ne liittyivät. (esim. Henkilö X on tehnyt tulkkausta mandariinikiinasta suomeen ja suomesta mandariinikiinaan. Tulkkausta vaatineet keskustelut liittyivät asiakkaan työllistymispolun kartoittamiseen ja työllistämistä edistävien toimenpiteiden laatimiseen. Tulkkauksen hoitaminen edellytti ennakkoon keskusteluissa käytettäviin lomakkeisiin tutustumista.) (Vapaaehtoisen nimi) on suoriutunut tästä tehtävistään erinomaisesti ja tunnollisesti. Voin suositella häntä lämpimästi vastaaviin tehtäviin. (Lisää paikka ja päivämäärä, esim. Helsingissä ) Allekirjoitus ja nimen selvennys (Lisää tänne yhteystietosi Oma nimi Titteli Työtoimipisteen osoite Työnumero Sähköpostiosoite)

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Hoitajan käsikirja. Lastenhoitotoiminta

Hoitajan käsikirja. Lastenhoitotoiminta Hoitajan käsikirja Lastenhoitotoiminta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO TAMPERE

PEREHDYTYSKANSIO TAMPERE PEREHDYTYSKANSIO TAMPERE Helmikuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO OVV lyhyesti...4 OVV:n tapa toimia...5 Salassapitovelvollisuus...5 Työntekijän toimenkuva...7 Asiakaspalvelu...7 Kohderyhmät...9 Vuokranantajat...9

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

2(29) Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke SISÄLLYS

2(29) Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke SISÄLLYS 2(29) SISÄLLYS 1. Mitä on tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta... 3 1.1. Vapaaehtoistoimintaa... 3 1.2. Taustalla lastensuojelu... 3 1.3. Tukemista arjessa... 3 1.4. Luottamusta... 3 1.5. Yhteistyötä... 4

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä Terveydenhuoltoala Palvelualat Opetusala Päiväkoti- ja nuorisoala llä Kun työ on väliä Sisältö Sisältö Tervetuloa Seureen! Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisesti

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

VAPAAEHTOISET OSANA TYÖYHTEISÖÄ -KOULUTUS

VAPAAEHTOISET OSANA TYÖYHTEISÖÄ -KOULUTUS VAPAAEHTOISET OSANA TYÖYHTEISÖÄ -KOULUTUS Koulutuksen pitäjän materiaali Koulutuksen kohderyhmä on henkilökunta ja vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöt yhteisössä, jossa on sekä henkilökuntaa että vapaaehtoisia,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA 1 TANJA LAATIKAINEN Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Kustantaja Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Kirjoittaja Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja kuvitus Marja Muhonen

Lisätiedot

Yhdistys työnantajana

Yhdistys työnantajana Yhdistys työnantajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi Tämä opas on

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

4H-Yritys Nuoren työkirja

4H-Yritys Nuoren työkirja YRIT YS 4H-Yritys Nuoren työkirja Onko sinulla idea joka haiskahtaa rahalle? 4H-Yrityksessä voit kokeilla yrityksen perustamista, bisneksen pyörittämistä ja yrittäjänä oloa. Työkirjan avulla kehitetään

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

varmasti vapaaehtoinen Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa

varmasti vapaaehtoinen Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa varmasti vapaaehtoinen Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa sisältö Tervetuloa vapaaehtoiseksi... 3 1. Mitä on vapaaehtoistoiminta... 4 Miksi vapaaehtoiseksi? 2. Mitä vapaaehtoisena voi tehdä?...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Tämä opas tarjoaa perustietoa työelämästä. Oppaassa käydään läpi työelämän sanastoa ja muuta perustietoa työelämästä. Työpaikalla kannattaa pitää kiinni

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Tervetuloa työelämään! Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. krs

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä

Lisätiedot

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009 //YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA //PÄÄKIRJÄKIRJ EDUNVALVONTAA, KOULUTUSTA JA TUKEA TYÖELÄMÄÄN //PÄÄKIRJOITUS Hauskaa Tarjosiko YKL näitä asioita sinulle viime vuonna? Ammattiliitto on sanana suurimmalle osalle

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnasta. iloa monille

Vapaaehtoistoiminnasta. iloa monille Sitran selvityksiä 93 Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt Elina Willberg Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 93 ISBN 978-951-563-915-8 (PDF)

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot