BTJ:N METADATAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS KIRJASAMPO.FI-PALVELUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BTJ:N METADATAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS KIRJASAMPO.FI-PALVELUSSA"

Transkriptio

1 BTJ:N METADATAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS KIRJASAMPO.FI-PALVELUSSA Uusi BTJ-Kirjasampo sopimus astui voimaan Sen myötä saadaan rajapinnan kautta (BTJ SAHA) uutuusaineiston kuvailutiedot, kansikuvat ja takakansitekstit myös lasten- ja nuorten kirjallisuudesta sekä ruotsinkielisestä kirjallisuudesta vuosittaista lisenssimaksua vastaan. "Kirjasampo voi käyttää BTJ Finlandin kirjastolle tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen ja aiemmin välittämiä BTJ Finlandin AllFons-tietokannan tietueita vapaasti ja muokata tietueiden sisältöä haluamallaan tavalla. Kirjasampolla on myös oikeus luovuttaa edelleen tietueita ilman rajoituksia. Käyttö- ja edelleenluovutusta koskevat oikeudet jäävät voimaan sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeenkin siihen mennessä Kirjasammolle välitettyjä tietueita koskien." Määräaika: Optioaika: Kirjasampo-palvelun lopettaminen on hyväksyttävä syy sopimuksen irtisanomiselle.

2 Kirjastot.fi-sisältöjä ja palveluita Finnaan? Finna.fi:n on tarjottu: Makupalat.fi - noin kuvailtua ja asiasanoitettua (ysa) linkkiä - pilotoitavana. Kirjasampo.fi - rikastetut kuvailutiedot lähes romaanista, novellista ja runokokoelmasta sekä kirjailijasta sekä noin aikalaisarviota. Tiedot ovat avoimen linkitetyn datan muodossa ja kuvailussa käytetty ontologioita. Kysy kirjastonhoitajalta -arkisto - noin vastausta julkisessa arkistossa, ysa-asiasanoitus (yso tulossa). Kirjastokaista.fi - noin 950 kirjallisuusalan, kirjastoihin ja kirjallisuuteen liittyvää videoita. Asiasanoitettu (+yso). Digi.kirjastot.fi myöhemmin Lisäksi palveluina: Kysy kirjastonhoitajalta + chat. Mukana vastaamassa 75 kirjastoa. Kirjastohakemisto: kaikkien kirjastojen yhteys-, palvelu- ja (reaaliaikaiset) aukiolotiedot.

3 Kansallinen viestintästrategia: tilanne Mielikuva kirjastoista päivittyy yksittäisten pikku-uutisten yhteissummana: marimekkosauvoja, kirjastokoiria, tapahtumatuotantoa kirjastoilla on tarve kertoa päivittäisestä toiminnasta. Suuret kysymykset jäävät tällä hetkellä medialta peittoon, sillä niihin liittyy vain vähän päivittäistä uutisointia ja tavallista kansalaista juuri nyt liikuttavaa sisältöä. Tekijänoikeusjärjestöt ja oikeuksien haltijat ovat aktiivisesti liikkeellä eri areenoilla ja monet näistä toimijoita ovat mediapersoonia -> asiat valottuvat helposti vain heidän kannaltaan. Kirjastojen verkkomaailmaan liittyvät aiheet heikosti esillä, kansallisen kulttuuriperinnön yksityistyminen vain vähän tunnettua. Oma väki seuraa huonosti ammattitiedotusta ja sielläkin eri asioiden esittely on usein kiinni jonkun tilaisuuden aikataulusta.

4 Kansallinen viestintästrategia: ehdotus Muodostamme vuosittain sektoreiden yhteiskeskusteluissa näkemyksen ajankohtaisista tärkeistä teemoista ja kommunikoimme ne kentälle tehostetusti koko vuoden ajan. Tavoitteena on, että kaikki kirjastoalalla viestivät tahot tuntevat myös isot kysymykset ja osaavat ottaa ne esille eri vuorovaikutusyhteyksissä. Keinoina tiedottaa tärkeistä teemoista ovat ammattimediat, Kirjastot.fi:n tiedotuskanavat ja Kirjastokaistan ammattivideot. Suurten teemojen esille ottamisesta ja niiden ajankohtaisena pitämisestä laaditaan suunnitelma ja se kommunikoidaan sektorikokouksissa ym. Näiden uutisointiin panostetaan ja tarvittaessa hankitaan myös mediaa varten haastateltavia ja tuotetaan kansantajuista tausta-aineistoa. Teemojen kommunikoinnin väylät: Kirjastot.fi:n uutiskirjeet, Kirjastohakemiston tallennetut ammattiryhmien yhteystiedot nämä vaativat tehostettua pakkoa olla näiden kanavien piirissä, Kirjastokaistan ammattiuutispätkät. Mediakirjeet, joista on laadittava suunnitelma huomioon yleislehtien lisäksi myös eri alojen ammattimediat. Yhteiskuntasuhteiden hyväksikäyttö: Erityistä painoa kansainvälisille kannanotoille, IFLA, Eblida ym.

5 Kirjastohakemisto Julkinen (responsiivinen) käyttöliittymä, upokkeet hakemisto.kirjastot.fi kirjastot.fi/kirjastot Tietokanta, ylläpitoliittymä kirkanta.kirjastot.fi Viestitoiminnot osoitteiston pohjalta Rajapinta api.kirjastot.fi Avoin data Upokkeet kirjastojen (avoin verkkopalveluissa lähdekoodi) Käyttäjähallinta Kirjastohakemisto + Haka? eli Tiedot apin kautta kirjastojen verkkopalveluissa Tiedot apin kautta Finna.fi:ssä Kirjastojen verkkopalvelut Muut verkkopalvelut

6 Upoke Api

7 Kirjastohakemiston haasteita Hakemisto.kirjastot.fi-liittymän muutostyöt ovat vielä kesken. Yleisten kirjastojen tietojen ylläpito vanhaan tietokantaan suljettiin maaliskuussa Silti kymmenien kirjastojen tiedot joudutaan käymään julkaisemassa Kirjastot.fi-toimituksen toimesta lokakuussa. Ruotsinkielinen ylläpitoliittymä avataan lokakuussa > ruotsinkieliset kunnat mukaan. Ylläpito voidaan avata muille kirjastosektoreille marraskuussa. Ylläpidon kytkentä HAKA-autentikointiin ei ole edennyt. Reaaliaikaiset aukioloajat edellyttävät tietojen kattavaa päivittämistä. Kaikki kunnat eivät ole tähän halukkaita. Rajapintaa ja upokkeita on hyödynnetty toistaiseksi vähän, vaikka ne tarjoavat enemmän ominaisuuksia palveluiden esittämiseen kuin kirjastojen omat kotisivut sekä mahdollisuuden keskittää tietojen ylläpidon yhteen paikkaan. Henkilökunnan yhteystiedot tärkeitä, myös osaamisalueittain > kohdennetun viestinnän perusta > velvoite tietojen täyttämiseen? Kirjastoissa ei ole vielä nähty kirjastohakemistoa ja sen avointa dataa markkinoinnin ja löydettävyyden edistämisen välineenä.

8 Kirjastot.fi:n mediakasvatustoiminta Tukipalveluita kirjastojen mediakasvatustyön kehittämiselle ja arkipäivän työlle, koulutusta ja asiantuntija-apua. Luoda toimivia yhteistyömalleja sekä etsiä uusia yhteistyötahoja muista mediakasvatuksen toimijoista. Kirjastoammattilaisten tiedonhakutaitojen täydennyskoulutusta tukevan verkkoaineiston tuottaminen. Pelillistämisen kautta voidaan tiedonhausta tehdä elämyksellistä ja tukea sosiokonstruktivistista oppimista, joka perustuu yhdessä toimimiseen, muilta oppimiseen, tiedon jakamiseen muiden kanssa. Tiedonhaun ja pelien integroiminen mediakasvatustoimintaan tukee opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisun Hyvä medialukutaito: Suuntaviivat Ajantasaisen asiantuntijuuden saavuttaminen edellyttää kansallista koordinointia myös pelien osalta. Tavoitteena on julkaista pelaamiseen liittyviä tietosisältöjä ja tarjota koulutussisältöjä yleisten kirjastojen käyttöön. Mediakasvatus.kirjastot.fi-uudistus: uusi tiedonhaun osio, uusi pelit-osio, mediakasvatusaineiston päivitys. Mediakasvatustoiminnasta vastaava suunnittelija + kirjastot ja pelit tuntevat asiantuntija.

9 Kirjastot.fi-koulutukset syksyllä 2013 Hämeenlinna ja Mediakasvatus Porvoo Viestintä Kajaani Kokonaiskatsaus, Kirjastokaista Seinäjoki Viestintä Vaasa Lasten ja nuorten palvelut Porvoo Mediakasvatus Rovaniemi Kokonaiskatsaus Kuopio Tiedonhakupalvelut, tilastotietokanta ja hankerekisteri Hämeenlinna Kokonaiskatsaus, viestintä, Kirjasampo, lasten ja nuorten palvelut Tampere Kokonaiskatsaus, Kirjasampo Oulu Viestintä

10 Kokonaisarkkitehtuuri OKM KA

11 Kokonaisarkkitehtuuri KDK

12 Kokonaisarkkitehtuuri: kirjastoinfra Kustantajat Onix Logistiikka UKJ, OS, muut Paikallinen tietokanta Melinda-metatietovaranto Tunnistautuminen ja muut JulkICT-palvelut Kansalliskirjaston verkkopalvelut ja digitointi Verkkokirjastot + Haku, asiointi + E-kirjat + Rikastettu metadata kansallisista palveluista + Kirjastot.fi upokkeet ja data + Väylä kaikkiin kirjastopalveluihin + Sisältö- ja tiedonhakupalvelut + Meta-verkkokirjasto Digikirjasto? Ekirjasto.kirjastot.fi ONKI Avoin linkitetty tieto PAS

13 Kirjastoalan kokonaisarkkitehtuuri: toimijat OKM OpIT:n kokonaisarkkitehtuurijaosto KDK-kokonaisarkkitehtuuri Tiedonhallinnan ohjausryhmä Yleisten kirjastojen neuvosto Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Kansalliskirjasto Kirjastot.fi-ohjausryhmä Melinda Finna PAS UKJ Kirjastot.fi Kirjastot ja seutuyhteistyö Kirjastot koulut ja opetusympäristöt? Yleisten kirjastojen konsortio KuntaICT

14 Helsingin kaupunginkirjaston organisaatiouudistus 2014 ja keskuskirjastotoiminta Kirjastoimenjohtaja Kirjastotoimen apulaisjohtaja, Sisältöpalvelut Toimistopäällikkö Hankinta ja luettelointi Kirjastot.fi-tuotanto 14,5 htv Keskuskirjastoavustus 3,3 htv Valtakunnallinen kirjastopolitiikka/ykn Kansainvälinen politiikka Hankinta ja luettelointi, YKL, tilastot, Kaunokki Keskuskirjaston kaukopalvelu Monikielinen kirjasto 2 htv Ssyk-projekti 1 htv Pääkirjaston johtaja Yleisten kirjastojen konsortio 1 htv Tilanne 2013 Tilanne 2013

15 Organisaatiouudistuksen tavoitteet Ydinprosessit: sisältöprosessit, asiakkuusprosessit Avainprosessit: kehittäminen, markkinointi, yhteiset palvelut Asiakkaat: kirjastot, organisaatiot Keskuskirjastotoiminta: 1) Päätoiminen keskuskirjastotyö (100% OKM) 2) Osa työstä keskuskirjastotyötä (osittain OKM) 3) Omat työtehtävät liittyvät ajoittain/osittain keskuskirjastotehtäviin 4) Kaupunginkirjaston projektit keskuskirjastoiminnan ja muiden kirjastojen kanssa Miten varmistetaan: - keskuskirjastoiminnan toimintaedellytykset Helsingin kaupunkikonsernissa - organisatorinen ja resurssien käytön läpinäkyvyys ulospäin - päätöksenteko: linjaorganisaatio vs. keskuskirjastointressit, Kirjastot.fi-ohjausryhmä, YKN - kirjastokentän vaikutusmahdollisuudet keskuskirjastotoiminnan päätöksentekoon

16 Kirjastot.fi-toiminnan osa-alueet Verkkokirjasto Ammattipalvelut Viestintä Yhteistyö Koulutus E-aineisto ja digitointi Työvälineet Osallistumiskanavat Kirjastoalan ammattiviestintä verkossa Viestintä alan ulkopuolelle Viestintäapu kirjastoille Kirjastoverkon toimivuuden edistäminen Yhteistyö ja verkostoituminen alan ulkopuolelle Sisältö- ja tiedonhakupalvelut Täydennyskoulutus kirjastolaisille

17 Kirjastot.fi-tuotannon painopisteet 2014 Palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään entistä tarkemmin huomioimaan kirjastotyön ja kohderyhmien tarpeet sekä palveluiden käytettävyys ja esteettömyys. Tehostetaan Kirjastot.fi-palveluiden markkinointia, saavutettavuutta ja erityisesti kirjastokentän tavoittamista. Pyritään kirjastoalan keskeisenä verkkoviestintäkanavana edesauttamaan kirjastoalan kansallisen viestintästrategian toteutumista. Edistetään yhteistyössä Ssyk-projektin ja Yleisten kirjastojen konsortion kanssa e-aineiston löydettävyyttä ja yhtenäistä tarjontaa sekä tuetaan yleisten kirjastojen digitointityötä. Huolehditaan edelleen lapsille ja nuorille suunnattujen, lukemista ja mediataitoa edistävien verkkopalveluiden tuottamisesta. Tuetaan kirjastojen mediakasvatustyötä verkkoaineistoilla, kouluttamisella ja verkostoitumisen edistämisellä. Otetaan pelit mediakasvatustoiminnan osa-alueeksi. Toimitaan aktiivisesti kirjastojen ja kouluopetuksen yhteistyön tiivistämiseksi verkkopalveluiden ja e-aineiston osalta. Edistetään kirjastojen ja YLE:n yhteistyötä. Tuetaan kirjastoalan täydennyskoulutustavoitteita. Täydennyskoulutusyhteistyötä tiivistetään Kansalliskirjaston, ELY:jen ja maakuntakirjastojen kanssa. Järjestetään 2-3 teemaseminaaria kirjastolaisille sekä Kirjastot.fi-koulutusta ja viestintä- ja mediakasvatus-pelit-koulutusta.

18 Kehittämiskohteita 2014

19 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuus: tausta Kirjastot.fi-emosivusto Drupal 8 Meteor Kirjastohakemisto WordPress Sivut suom., ruots., eng., Ammattikalenteri, foorumit, uutiskirje, käyttäjähallinta, rekisteröityneiden rekisteri Kysy kirjastonhoitajalta 2014 Hankalat musiikkinimet Kaunokki.kirjastot.fi Lehtiseuranta Musiikkia aiheesta Soitinnimien ohjeluettelo Tilastot.kirjastot.fi Ykl.kirjastot.fi Kysy kirjastonhoitajalta Hakemisto.kirjastot.fi upotettuna (Django, Elastic search) Blogit.kirjastot.fi Oma julkaisujärjestelmät Omat julkaisujärjestelmät Chat.kirjastot.fi (Mibew) Data.kirjastot.fi Digi.kirjastot.fi (Omeka) Ekirjasto.kirjastot.fi (BookNavigator) Fono.fi (.net) Kiravo.kirjastot.fi (Drupal) Monihaku.kirjastot.fi (Django, Scrapy) Kirjasampo.fi (Drupal, Saha, Kulsa-backend) + saha.kirjastot.fi Kirjastokaista.fi (WordPress, VimeoPro, SoundCloud) Makupalat.fi (Drupal) Musiikkibasaari.fi (WordPress) Okariino.fi (Drupal) Sivupiiri.fi (Drupal) Uutiset.kirjastot.fi (FeedNavigtor) Hankkeet.kirjastot.fi (Drupal) Wiki.kirjastot.fi (MediaWiki) Mediakasvatus.kirjastot.fi (2014 WordPress) Ssyk.kirjastot.fi (Drupal) Tieto-lista (MhonArc) Webkake.kirjastot.fi Kyselyt.kirjastot.fi (LimeSurvey) Projektit.kirjastot.fi (Redmine) Buildings.libraries.fi (Drupal) Now.libraries.fi Palvelimet Dediserve, Helsingin kaupunginkirjasto, Lasipalatsin mediakeskus, Nebula, Seravo, Sigmatic, Vimeo, SoundCloud Yhdistävät elementit: yhteinen haku (Google täsmähaku), visuaaliset elementit, yhteinen käyttäjähallinta ja tilaukset (?), YSO-kuvailu

25.11.2013 Matti Sarmela KIRJASTOT.FI-PALVELUT 2014

25.11.2013 Matti Sarmela KIRJASTOT.FI-PALVELUT 2014 25.11.2013 Matti Sarmela KIRJASTOT.FI-PALVELUT 2014 Kirjastot.fi = kirjastojen yhteiset palvelut Kirjastolan tietoa Ammattipalveluita Osallistumiskanavia Työvälineitä Verkostoitumisen tuki Libraries.fi

Lisätiedot

Kirjastot.fi 2012. 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012. Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14

Kirjastot.fi 2012. 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012. Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14 Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14 Kirjastot.fi 2012 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012 Kirjastot.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston

Lisätiedot

Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita

Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita YKN 11.4.2013 - matti.sarmela@kirjastot.fi Kirjastohakemisto Kirjastot.fi:n yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011

Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011 1/11 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011 Luonnos 12.10.2010 MS 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2011 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuus on suunnattu

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50.

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50. Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kokous 23.4.2007 Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50. Läsnä: Hannu Taskinen, puheenjohtaja Ulla Ikäheimo Ritva Nurminoro Janne Ranta Ari

Lisätiedot

Kirjastot.fi-toimintakertomus 2010

Kirjastot.fi-toimintakertomus 2010 Kirjastot.fi-toimintakertomus 2010 1/22 Kirjastot.fi-toimintakertomus 2010 1 Toiminta Helsingin kaupunginkirjaston Yleisten kirjastojen keskuskirjaston keskuskirjastotoimintaan kuuluva Kirjastojen valtakunnalliset

Lisätiedot

Kirjastot.fi-palvelut 11.4.2008 Matti Sarmela, päätoimittaja, Kirjastot.fi-toimitus

Kirjastot.fi-palvelut 11.4.2008 Matti Sarmela, päätoimittaja, Kirjastot.fi-toimitus Kuva: Bastian Salmela Kirjastot.fi-palvelut 11.4.2008 Matti Sarmela, päätoimittaja, Kirjastot.fi-toimitus Kaunokirjallisuuden verkkopalvelu ja SW 2 funktionaalinen teosrekisteri Kirjastot.fi-toimintakenttä

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013

helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013 helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTA-AJATUS Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon. Kulttuuri, tieto ja mahdollisuus oppimiseen ovat ulottuvillasi kirjaston

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Sisällysluettelo 1. Toimeksianto ja selvityksen toteutus 2. Selvityksen taustaa: Kirjastojen toimintaa ohjaavat säädökset, ohjelmat ja strategiat Säädökset

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Tiivistelmä Kirjastot ovat pysyneet pitkään varsin muuttumattomina pääasiassa kirjojen ja muun painetun aineiston välittäjinä. Tämä perinteinen tehtävä on

Lisätiedot

SELVITYS ALUETIETOKANNOISTA JA NIIDEN TULEVAISUUDESTA -PROJEKTI 3.12. 2013-30.5.2014 Johanna Jauhonen, Petri Tonteri & projektiryhmä

SELVITYS ALUETIETOKANNOISTA JA NIIDEN TULEVAISUUDESTA -PROJEKTI 3.12. 2013-30.5.2014 Johanna Jauhonen, Petri Tonteri & projektiryhmä SELVITYS ALUETIETOKANNOISTA JA NIIDEN TULEVAISUUDESTA -PROJEKTI 3.12. 2013-30.5.2014 Johanna Jauhonen, Petri Tonteri & projektiryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 Projektin tarkoitus 2 2 Projektin osalliset 2 3 Projektin

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita

Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita Nina Hyvönen ja Petri Tonteri, 2009 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Miksi tarvitaan yhteisluettelo?... 7 Vapaa kansalaiskäyttö...

Lisätiedot

Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta -

Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta - Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta - strategia ja toimenpide-ehdotukset eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden palvelemiseksi 2011-2015 9.3.2011 Eduskunnan kirjasto Helsinki 2011 Tiivistelmä Tämä asiakirja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 Toiminta-ajatus Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon. Kulttuuri, tieto ja mahdollisuus oppimiseen ovat ulottuvillasi kirjaston tiloissa ja verkossa.

Lisätiedot

POIMINTOJA VUODELTA. Digitalkoissa voit poimia lehtileikkeitä

POIMINTOJA VUODELTA. Digitalkoissa voit poimia lehtileikkeitä VUOSIKERTOMUS 2014 POIMINTOJA VUODELTA Digitalkoissa voit poimia lehtileikkeitä digitaalisesta aineistosta. Kokeile, kerää ja jaa aineistoasi sosiaalisessa mediassa. Astu sisään osoitteessa digi.kansalliskirjasto.fi

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2015. Kirjastopalvelut

Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2015. Kirjastopalvelut Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2015 Kirjastopalvelut 1 Vuoden 2015 palvelusopimus 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus... 3 3. Sopimuksen voimassaoloaika ja muuttaminen... 3 4. Palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Tiedotustilaisuus erikoiskirjastoille 28.11.2014 Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15.

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15. Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kokous 11.10.2007 Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15. Läsnä: Erkki Lounasvuori, puheenjohtaja Ulla Ikäheimo Janne Ranta Ari Rouvari Anni

Lisätiedot

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto 040-1682636 aija.laine@turku.fi Yleisten kirjastojen neuvosto

Lisätiedot

KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012

KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012 KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012 2008-04-23 URN:NBN:FI-FE200804221251 KANSALLISKIRJASTO 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... 3 2 NYKYTILA... 4 2.1 Organisaatio ja talous...

Lisätiedot