Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011 Luonnos MS 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2011 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuus on suunnattu kaikille kirjastosektoreille. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kansalliskirjaston kanssa on sovittu Kansalliskirjaston ja Kirjastot.fi:n työnjaosta siten, että Kansalliskirjasto tuottaa tietohuollon perusinfran sekä suljetut ammattipalvelut, Kirjastot.fi muut avoimet palvelut. Kirjastot.fi osallistuu Aalto-yliopiston Semanttisen laskennan työryhmän (Seco) vetämään ja Tekesrahoitteiseen SW 2.0 jatkohankkeeseen ja SUBI-hankkeeseen. Yhteistyötä Kansalliskirjaston kanssa tiivistetään, samoin yhteistyötä Suomen Kirjastoseuran ja Kirjastolehden kanssa.

2 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 2 Talousarvio ja hakemukset 2011 Resursointi 2011 Palvelu Sisältö Tekniikka Hakemus Kirjastot.fi-emoportaali, Kysy kirjastonhoitajalta, Linkkihakemisto, kirjastotietokanta, KirjastoWiki, Verkkotilastot, Buildings.libraries.fi, hankerekisteri, hyvät käytännöt, Frank, Fono.fi, Ifla2012.fi, Sivupiiri.fi Päätoimittaja + 3 suunnittelijaa + muu toimitus Käyttöliittymäsuunnittelija (6-12 kk) Sininen Meteoriitti Oy Lasipalatsin Mediakeskus Muut it-yritykset Freelancer-koodarit Seco Koodarisivari/Koodari A Koodari B OKM: Keskitetyt verkkopalvelut (2010: e) Viestintä + IFLA 2012 Viestinnän suunnittelija OKM: Kokeilutoiminta Kirjastokaista.fi Verkkotoimittaja, kuvaaja, harjoittelija, sivari Koodari B OKM: Kokeilutoiminta (2010: e) Labs.kirjastot.fi Suunnittelija (50%) Koodari C Koodari B Koodari E? Freelancer-koodarit ja ityritykset OKM: Kokeilutoiminta (2010: e) Okariino.fi ja Sivupiiri.fi Suunnittelija Kehittäjäresurssit Koodari D Okariino.fi: OKM: Mediakasvatuksen kehittäminen (2011: haettu e) Sivupiiri.fi: Kifi-hakemus Kirjasampo.fi Turun kaupunginkirjaston projektiryhmä Seco Kitkan koodari Koodarisivari/Koodari A OKM: Kokeilutoiminta (Turun kaupunginkirjasto hakee) Musiikkibasaari Suunnittelija (esim. 3 kk) Koodarisivari/Koodari A Kifi-hakemus Mediakasvatus Suunnittelija Koodarisivari/Koodari A Zento Oy OKM: Kokeilutoiminta ( e)

3 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 3 Palveluiden kehittäminen Kirjastot.fi-emoportaali Syksyllä 2010 uudistetun Kifi-emoportaalin kehittäminen jatkuu. Osa sisällöistä (Linkkikirjasto, Kirjallisuus) siirtyy erillisiin palveluihin Emoportaali toimii jatkossa ennen kaikkea väylänä Kifipalvelukokonaisuuteen. Emoportaaliin jäävät lähinnä Kysy kirjastonhoitajalta, KirjastotPro (erityisesti keskustelut) sekä kirjastot-osio. KirjastoPro:hon liitetään tavalla tai toisella kirjastoalan uutispalvelu ja verkkolehtimäisiä sisältöjä. Mobiilikäytettävyyttä pyritään parantamaan. Fono.fi, Musiikkia aiheesta Fono.fi:n kehittämistarpeita on kartoitettu yhdessä YLE:n äänilevystön kanssa. Palveluun tehdään joitain muutoksia (mm. englanninkielinen käyttöliittymä loppuvuonna 2010) ja korjauksia sekä selvitetään, voidaanko hakuja kehittää uudella tavalla Fono.fi-palvelimella olevan indeksin pohjalta. Pyritään selvittämään myös äänitteiden kuuntelua. Samalla tutkitaan muiden Musiikkikirjastot-kanavan tietokantojen liittämistä Fono.fi:n hakuihin sekä yhteisöllisten toimintojen lisäämistä. Musiikkia aiheesta palvelun sisällön ylläpidosta vastaa Lea Tastula Tampereen kaupunginkirjastosta. Labs.kirjastot.fi:n kehittämä Mino-musiikkihaku hyödyntää myös Fono.fi:tä ja Kirjastot.fi:n musiikkitietokantoja. Frank-monihaku Uusi Django-pohjainen Frank julkaistiin lokakuussa Myös Frankin api-rajapinta ja lähdekoodi julkaistaan. Api-rajapinta otetaan ensimmäiseksi käyttöön Sivupiiri.fi:ssä. Apin avulla Frankin hakutulokset voidaan näyttää toisen palvelun käyttöliittymässä. Labs-hankkeessa kehitetään edelleen Frankiä, mm. sen mobiilisovellusta. Vuoden 2011 aikana Frankiin kehitetään mahdollisesti uusia hakuryhmiä (esim. Fono.fi, LibraryThing, Google Books, WorldCat, Amazon, suomalaisia kirjakauppoja, Kongressin kirjasto) sekä mm. suosituimmat haut -näkymä. Ifla2012.fi Kirjastot.fi vastaa IFLA konferenssin kotimaisesta verkkoviestinnästä. Ifla2012.fi-sivusto avattiin keväällä Vuoden 2011 aikana se muokataan kohti lopullista versiota. Mobiilipalvelut, Kirjastokaista.fi sekä sosiaalinen media ovat olennainen osa konferenssin verkkoviestintää. Verkkoviestintä sekä konferenssitilassa tapahtuva viestintä ja siihen liittyvät kokeilut sovitaan IFLA:n kanssa. Hankerekisteri ja hyvä käytännöt ELY-tarkastajat ovat pyytäneet Kirjastot.fi:tä toteuttamaan yleisten kirjastojen hankerekisteri-palvelun. Myös hyviä kirjastoalan käytäntöjä esittelevää palvelua on toivottu. Kirjastot.fi on suunnittelut rakentavansa yhdistetyn hankerekisterin ja hyvät käytännöt -palvelun. Palvelu olisi avoin ja tukisi etenkin kirjastoalan markkinointia. Teknisessä toteutuksessa vältettäisiin turhan monimutkaisia ratkaisuja.

4 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Kirjasampo.fi Kaunokirjallisuuden verkkopalvelun Kirjasampo.fi:n semanttisessa tietokannassa on tällä hetkellä tiedot teoksesta (kaikki teostyypit): mm novellia, joista noin on kuvailtu, Arvostelevan kirjaluettelon arvostelua, 500 runoa kokotekstinä, kansikuvaa sekä tiedot tekijästä ja 1826 sarjasta suomalaisesta kirjailijasta on tarkemmat tiedot. Systemaattisesti on kuvailtu 1970-luvun kirjallisuus, 1980-luvun kirjallisuuden kuvailu on meneillään, samoin 1990-luvun alussa ilmestyneiden teosten. Kuvailutiedot tallennetaan Saha-annotointieditorin kautta Kulttuurisammon tietokantaan, josta ne haetaan haku- ja selailurajapinnan avulla Kirjasammon Drupal-julkaisujärjestelmään. Rajapintatyö valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä, jolloin saadaan Sahan ja Kulttuurisammon välille ajantasainen tiedonsiirto. Myös Kirjasampo.fi:n käyttöliittymäsuunnittelu valmistuu loppusyksystä Kirjasampo.fi pyritään avaamaan julkiseen testikäyttöön kevättalvella Sitä edeltää käyttöliittymän ja sen toimintojen koodausvaihe sekä testausvaihe. Testauksen jälkeen on periaatteessa mahdollista siirtää Kirjasammon Saha ja tietokanta Kirjastot.fi:n palvelimelle. Vuonna 2011 Turun kaupunginkirjaston projektiryhmä vastaisi edelleen Kirjasammon sisällön kartuttamisesta, luetteloinnista, toimitustyöstä, testaamisesta, ontologiatyöstä sekä osaltaan käyttöliittymän toteuttamisesta. Vaasan kaupunginkirjasto vastaisi kirjailijatiedon keräämisestä sekä Boksampo-versiosta. Kirjastot.fi resursoi visuaalisen suunnittelun, käyttöliittymän toteuttamisen ja julkaisujärjestelmän tekniikan, markkinoinnin sekä kuvailutietojen hankinnan BTJ Oy:ltä. Semanttisten toimintojen kehittämisestä vastaa Seco ja rajapintaprojektiin osallistuu Kitka-projektin koodari. BTJ toimittaa uutuusaineiston kuvailutiedot kansikuvineen ja takakansiteksteineen. Vuonna 2011 selvitetään ja tehdään rajapinnat KDK:on, kirjastojärjestelmiin ja yhteisluetteloon. Myös mobiililiittymä on tulossa. Lisäksi on tehtävänä erilaisten toiminta- ja yhteistyökäytäntöjen sekä metadatan käytön mallien selvittäminen, myös yleisemmällä tasolla (mitä voi käyttää avoimena datana, kaupallinen yhteistyö, tekijänoikeudet) sekä yhteistyöverkoston laajentaminen kirjastoalan ulkopuolelle, muihin kirja-alan toimijoihin (kirjakaupat, kustantajat, verkon muut kirjallisuuspalvelut) sekä lukijoihin ja kirjallisuuden harrastajiin. Kirjastoarkkitehtuuria Buildgins.libraries.fi on englanninkielinen uutta suomalaista kirjastoarkkitehtuuria esittelevä sivusto. Siinä julkaistaan myös englanninkielisiä kirjastoalan uutisia. Kirjastolehti tuottaa sivuston sisällön ja Kirjastot.fi vastaa sivuston toteutuksesta. Sivusto pyritään avaamaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Kirjastokaista.fi Kirjastoalan verkkotelevisio- ja radiopalvelu Kirjastokaista.fi kasvoi nopeasti vuoden 2010 aikana. Vuonna 2011 palvelu a on tarkasteltava entistä enemmän mediana, mikä vaatii huomion kiinnittämistä mm. tekijänoikeusasioihin Kirjastokaistalla työskentelisi verkkotoimittaja, kuvaaja, koodari sekä editoinnissa auttavat sivari ja harjoittelija. Lisäksi kuvausapua ja sisältötuotantoa hankitaan tarvittaessa muualta ja Biblioteken.fi:n toimittaja osallistuisi keskeisesti ruotsinkieliseen tuotantoon. Toimituskunta päättää palvelun kehittämisen yleislinjoista ja toimituspolitiikasta. Ohjelmantekoaikataulut ovat nähtävissä ajantasaisina Kirjastokaistan KirjastoWiki-sivuilla Kirjastokaistan kieliversioita työstetään syyskauden 2010 aikana. Vuonna 2011 ohjelmatuotanto pohjautuu voimakkaasti kohderyhmäajattelulle eli kenelle ohjelmia tehdään, millaisia ohjelmia tehdään ja miksi niitä tehdään.

5 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Alustava kohderyhmäjako (tarkennetaan vuoden 2011 alussa): Suomenkielinen: Kirjaston asiakkaat / potentiaaliset asiakkaat, kulttuurista kiinnostuneet: Kirjastoväki Suomessa Alan oppilaitokset Opettajat Ruotsinkielinen: Kirjaston asiakkaat / potentiaaliset asiakkaat, kulttuurista kiinnostuneet Kirjastoväki Pohjoismaissa Englanninkielinen: Kirjastoalan ihmiset maailmanlaajuisesti Kehittäjäyhteisö maailmanlaajuisesti. Vuonna 2011 työstetään myös Kirjastokaistan yhteistyökuvioita muihin pohjoismaihin. Asiaa on pohjustettu yhdessä Labs.kirjastot.fi-tiimin kanssa. Ohjelmatuotannon periaatteita 2011: ohjelmien hyvä hyödynnettävyys ja mielenkiintoisuus avoin jakelu yhteistyökumppaneiden verkkopalveluihin ja tilaisuuksiin voimakas verkostoituminen ja yhteistyö eri kirjastosektoreiden yhteistyön tukeminen maantieteellinen tasa-arvo ohjelmatuotannossa alan markkinointiyhteistyöhön osallistuminen. Kirjastokaista tuottaa vuonna 2011 yksittäisiä videoita haastatteluina, tapahtumatallenteina ja muina ohjelmina. Haastattelujen osuus pienenee vuoteen 2010 verrattuna. Ohjelmaa tehdään eri puolilla Suomea ja mahdollisesti myös ulkomailla. Yksittäisissä videoissa nostetaan keskiöön vuonna 2011 mm. seuraavia teemoja: mediakasvatus yhteistyö Okariinon kanssa yhteistyö Kirjasammon yhteistyö Kirjastolehden Prosak-proosaklubien kuvaaminen: kehitetään asiaa Nuoren voiman liiton kanssa Avaimen kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen IFLA-valmistelut. Syyskaudella 2010 käynnistettiin ammatillisten aiheiden haastattelujen oheen suurempia yleisöjä kiinnostavia ohjelmasarjoja. Vuonna 2011 Kirjastokaista tulee tuottamaan määrällisesti vähemmän, mutta sisällöllisesti laajempia yleisöjä kiinnostavia ohjelmia. Ohjelmien tuotannossa panostetaan entistä vahvemmin ennakkosuunnitteluun ja käsikirjoittamiseen. Vuonna 2011 tuotettavat ohjelmasarjat: Kirjallinen kaupunkini Kurkistus kulisseihin Debattiohjelma Kirjastouria Avaimen ja Kirjastokaistan kirjailijakohtaamiset Kirjaston kaverit -sarja Kirjailijoiden henkilökuvia -sarja

6 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Kirjastouutisen tuottaminen. Kirjastokaista-sivusto ei tule olemaan pelkkä ohjelma-arkisto, vaan Kirjastokaistaa kehitetään jatkuvasti ja siihen tuodaan uusia ominaisuuksia: Ohjelmakartta: kaikille avoimia käyttöä avustavia juttuja kuten valmiita hakuja ja kirjailijalista ja Suomen kartta, jonka pisteitä klikkaamalla pääsee ko. paikkakuntaa koskeviin ohjelmiin Yhteisö: koottuna kaikki rekisteröityneille käyttäjille eli yhteisön jäsenille suunnatut lisäominaisuudet kuten kommentoiminen, tähdittäminen, Facebook-laatikko ja playlistojen kokoaminen, Toimituksen blogi. Kieliversioiden valmiiksi työstäminen. Suorien lähetysten kokeileminen. Kategoriajaon selkiyttäminen. Keväällä 2011 Kirjastokaistalle tehdään käytettävyystutkimus ja käyttäjäkysely. Kirjastokaistan systemaattisempi markkinointi aloitetaan syyskaudella 2010 asiakkaille suunnattujen ohjelmasarjojen julkaisemisen jälkeen. Vuoden 2011 aikana luodaan myös mittarit ja käytännöt, joilla viestinnän ja markkinoinnin tuloksia mitataan. Kevätkauden 2011 tavoitteet: kävijämäärät nousevat noin 2000/ viikko eli 8000/ kuukausi katselluimmat videot yltävät useiden tuhansien katselukertoihin valtaosa uusista videoista saavuttaa yli 1000 katselukertaa. Lisäksi vuoden 2011 aikana viedään videoita YouTubeen, avataan Kirjastokaistan Twitter sekä mm. tehdään kirjalliset käyttösopimukset ohjelmiin. Kirjastotietokanta Vuoden 2010 kesäkuussa valmistui kirjastojen yhteisen kirjastotietokannan konseptisuunnitelma. Se ideoitiin eri kirjastosektoreiden edustajien kanssa työpajoissa ja konsultti laati niiden pohjalta konseptisuunnitelman. Tavoitteena on luoda moderni kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteinen yhteys- ja palvelutiedot sisältävä verkkopalvelu, joka vastaa kaikkien kirjastosektoreiden tarpeisiin. Uuden kirjastotietokannan avulla kirjastopalvelut ovat helpommin löydettävissä ja palvelu toimii keskeisenä markkinoinnin välineenä. Tärkeä ominaisuus on tietojen vienti ja tuonti. Kirjastot voivat esim. tuoda sisältöjä muista palveluistaan omien tietojensa yhteyteen. Kirjastotietokanta toimii myös helposti ylläpidettävänä julkaisualustana kirjastoille. Tietojen ajantasaisuuteen tullaan kiinnittämään huomiota. Siirrytään kirjastojen esittelyssä pois tietokantamaisesta esitystavasta kohti kiinnostavaa ja tietosisällöltään hyödyllistä ja ajantasaista näkymää kirjaston keskeisiin tietoihin. Kirjastotietokannan data avataan avoimena datana. Käyttäjähallinta pyritään kytkemään kirjastosektoreiden käyttäjähallintajärjestelmiin. Konseptisuunnitelma on ollut lausuntokierroksella syksyllä Seuraavaksi tehdään tarvittava tekninen lisämäärittely ja järjestetään tarjouskilpailu tai palkataan tekijä. Tavoitteena on saada kirjastotietokanta valmiiksi vuoden 2011 aikana KirjastoWiki Kirjastoalan avointa julkaisualustaa KirjastoWikiä käytetään mm. kirjastoalan projektien ja strategiatyön tiedottamiseen sekä kommenttien keräämiseen. KirjastoWikiin on tulossa mm. Kaukopalvelun käsikirja.

7 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Kysy kirjastonhoitajalta Asiakasmäärän lisääminen: markkinointisuunnitelma on tehty luodaan uusi logo, esitteet sekä kirjanmerkit, joita kirjastot voivat jakaa. Markkinoidaan palvelua viestimissä: lyhyet tiedotteet lehtiin, tarkistetaan näkyvyys kirjastojen sivuilla sekä tutkitaan, miten sosiaalisessa mediassa voidaan parhaiten näkyä (Facebook). Facebook: tutkitaan, miten Kysy kirjastonhoitajalta palvelun saadaan parhaiten näkyviin. Esimerkkikysymyksiä ja vastauksia viedään näkyviin, seinälle voi kirjoittaa kysymyksiä ja vastaamista varten kootaan ryhmä vastaajia. Tutkitaan, voidaanko toteuttaa Facebook-kirjautumisesta jonkinlaista yhteyttä Kysy kirjastonhoitajalta palvelun kirjautumiseen. Tällöin voisi saada vastauksia näkyviin omalle sivulleen, josta vastaus tavoittaisi muitakin lukijoita. Facebook Like Button. Erikoiskirjastojen tietämyksen hyödyntämisen parantaminen: suunnitelma 2010, toteutetaan Palvelu näkyviin erikoiskirjastojen sekä yhteistyötahojen sivulle paremmin. Tietämyksen esittely palvelussa näkyvämmin vastaajakarusellin avulla: kirjastojen sekä vastaajien esittelyjä, joissa on kuvaukset mm. erikoistietämyksestä. Käytettävyyden ja kiinnostavuuden parantaminen: vastausten tuominen esille näkyvämmin palvelussa. Vastaajien tuominen esille näkyvämmin palvelussa (ks. yllä). Tutkitaan, olisiko mahdollista toteuttaa jonkinlainen Online juuri nyt -sovellus eli kuva tai jonkinlainen esittely näkyvissä vastaajasta tai vastaajakirjastosta palvelun etusivulle silloin, kun vastaaja on kirjautuneena sisään. Keskustelufoorumi, jossa kysyjät saavat osallistua vastaamiseen. Kommentoinnin ja reittauksen hyötyjen parantaminen. Kysymyslomake jälleen tarkasteluun. Zeitgeist juuri nyt kysymyksissä yleisimmin esiintyvät sanat. Linkkikirjaston linkkien näkyvyyden parantaminen automaattisissa Katso, onko kysymykseen vastattu -hakutuloksissa. Vastaussovelluksen kehittäminen: toteutetaan vastaajakysely, jonka pohjaltaan kootaan kehittämisehdotukset. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Vastaajien kouluttaminen: uusien vastaajatahojen kouluttaminen sekä vanhojen vastaajien muistinvirkistyskoulutukset tarpeen mukaan. Chat: chatin tekniikan vaihto muihin kuin valtakunnalliseen kanavaan (jossa vaihdettu 2010). Valtakunnallisen kanavan tarpeen ja toiminnan tutkiminen käytännössä. Valtakunnallinen kanava on auki 2011 alkuun kesään saakka. Kesällä tehdään välitilinpäätös: tutkitaan, saavuttaako chat asiakkaita, ovatko asiakkaat samoja vai eri asiakkaita kuin sähköpostipalvelussa. Lisäksi pyritään selvittämään, pystyykö chat toimittamaan asiakkaille palvelua, jota muuten ei olisi tarjolla. Chatin toiminnan yhdistäminen tiiviimmin Kysy kirjastonhoitajalta palvelun kokonaisuuteen sekä näkyvyydeltään että käytöltään. Tutkitaan mahdollisuutta chatin sisäisestä käytöstä eräänlaisena kirjastoväen tietopalveluhelpdeskinä. Markkinointia sekä asiakkaille että kirjastoille vuonna 2010 luodun suunnitelman mukaisesti. Labs.kirjastot.fi Labs.kirjastot.fi on ajatushautumo, joka ideoi ja rakentaa prototyyppejä tulevaisuuden kirjastopalveluista. Kehitystyö toteutetaan avoimella lähdekoodilla. Vuonna 2011 labs.kirjastot.fi keskittyy kolmeen alueeseen: kirjastoon avoimena alustana Kansallisen digitaalisen kirjaston sovelluksiin yleisissä kirjastoissa pohjoismaisen laboratorioverkoston luomiseen. Kirjasto avoimena alustana: avoin kirjastotila, avoimet käyttöliittymät, avoin kirjastodata

8 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Avoin kirjastotila Kirjastotila on muuntumassa passiivisesta kirjahyllystöstä kohti aktiivista tilaa. Labs.kirjastot.fi on rakentanut vuonna 2010 teknisen pohjan, joka mahdollistaa kirjastojen luettelointi- ja käyttötietojen uudenlaisen esittämisen kirjastotilassa. Tehdyn työn pohjalta rakennamme ensi vuonna prototyyppejä, jotka limittävät perinteisen verkkokirjaston osaksi uutta, aktiivista kirjastotilaa. Avoimet käyttöliittymät Labs.kirjastot.fi on vuonna 2010 rakentanut teknisen pohjan, joka mahdollistaa uudenlaiset hakuliittymät suomalaisiin yleisiin kirjastoihin. Avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojen kansallinen musiikkihaku julkaistaan vielä tänä vuonna. Vuonna 2011 palvelu jatkokehitetään mobiiliksi ja erilaisiksi sovelluksiksi kirjastotilaan. Avoin data Avoin julkinen data voi mullistaa sen, millaisiksi olemme julkisen palvelumme ajatelleet. Vuonna 2011 jatkamme jo vuonna 2009 aloittamaamme projektia, joka pyrkii kaiken kirjastotiedon avaamiseen kansalaisille. Avoimen julkisen datan kentällä Labs.kirjastot.fi on ollut edelläkävijä - jopa globaalisti. KDK ja yleiset kirjastot Kansallinen digitaalinen kirjasto valmistuu ensi vuonna. Mikä mullistuu, mitä palvelu mahdollistaa? Pyrimme ottamaan tästä selvää. Suunnitelmissa on mm. KDK:hon perustuva mobiilisovellus. Library Beta: Helsinki, Tukholma, Oslo Labs.kirjastot.fi on vuonna 2010 kontaktoinut kaikki merkittävät kirjastokehittäjät pohjoismaissa. Olemme pitäneet tapaamisia verkossa ja mm. workshopanneet Tukholmassa. Seuraava Helsingin, Tukholman ja Oslon kirjastolaboratorioiden tapaaminen pidetään tammikuussa 2011 Helsingissä. Yhteisenä tavoitteenamme on pohjoismainen kirjastolaboratorioverkko. Lisäksi Labs.kirjastot.fi jatkaa mm. tuen tarjoamista avoimen lähdekoodiin kirjastojärjestelmien testaamiseen, osallistuu ekirja-projektiin sekä mobiileja semanttisia palveluita kehittävään SUBI-hankkeeseen. Yhteistyötä pyritään tekemään mm. Kansalliskirjaston, Tieken, ValtIT:n, KuntaIT:n, Forum Viriumin, Secon, COSS:in sekä Verkkodemokratiaseuran kanssa. Linkkihakemisto Kirjastot.fi:n Linkkikirjaston ja Makupalat.fi:n yhdistävässä Linkkihakemisto-projektissa molempien tietokantojen sisältö on siirretty XML-dumpin avulla Saha-annotointieditoriin. Parhaillaan tutkitaan siirrettyä sisältöä yhdessä Secon kanssa. Kirjastot.fi:n ja Hämeenlinnan kaupunginkirjaston yhteinen projektiryhmä on määrittänyt palvelun konseptin ja käyttöliittymäsuunnittelun tavoitteet. Seamk tekee opiskelijoiden kanssa käyttäjä- ja konseptitutkimuksen. Käyttöliittymän toteutus voidaan aloittaa, kun Saha-Drupal-rajapintatyö on tehty. Uusi Linkkihakemisto pyritään julkaisemaan vuoden 2011 aikana. Palvelun nimeksi tulee Makupalat.fi ja se sijoitetaan Kirjastot.fi:n palvelimelle. Sisältötuotanto ja kokoelmanhoito organisoidaan uudestaan. Osaaikainen luetteloija luetteloisi edelleen uudet linkit. Mediakasvatus Lapset, media ja kirjastot -hankkeen toiminnan tavoitteena on keskittyä toimintavuoden 2011 aikana erityisesti mediakasvatuksen toiminnalliseen puoleen. Vuoden 2010 aikana tehtyjä aineistoja testataan käytännössä. Näitä ovat muun muassa kirjastoille laadittu mediakasvatuksen Toimintasuunnitelma sekä Mediakasvatuskeskus Metkan tuottama mediatuntimateriaali. Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa on suunniteltu yhteistyössä pidettäväksi kuusi koulutuspäivää ja yksi koontipäivä. Alustaviksi paikkakunniksi on valittu Pori, Hämeenlinna, Kemi tai Tornio, Kotka, Pieksämäki ja Ylivieska. Koulutustilaisuuksissa aineistoa testaisivat kirjastonhoitajat yhdessä lasten kanssa. Pedagoginen osaaminen ja ohjeistus tulee Mediametkasta. Kirjaston roolina on tarjota tilat, valita koulutukseen sekä lapset että kirjastoammattilaiset, tiedottaa sekä aamukahvien tarjoilu. Tavoitteena on paitsi materiaaliin tutustuminen ja käyttöönotto, myös kirjastotyössä tarvittavien pedagogisten taitojen hankkiminen. Kirjastokaista.fi olisi

9 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 mukana kuvaamassa muutaman tilaisuuden ja näin Kirjastokaista.fi:hin saataisiin lapsille ja lasten kanssa toimiville mediakasvatuksellista materiaalia. Mediametkan kanssa tehdään yhteistyössä myös kaksi kirjaa. Metkan jo tekemä mediamateriaali toimitetaan kirjan muotoon, joka käännetään myös ruotsiksi. Toinen, uusi kirja on luonteva jatko tuolle edelliselle, sillä se sisältää puuttuvat aihealueet kuten musiikin, äänen, valokuvan ja mobiililaitteeet. Molemmissa kirjoissa näkökulma on kirjaston ja tekijän / tekijöiden avuksi muodostetaan kirjastoammattilaisista koostuva ohjausryhmä. Tämä kirja käännetään myös ruotsiksi. Rahoituksen uuteen kirjaan hakee Mediakasvatuskeskus Metka. Kirjasto on mukana asiantuntemuksellaan ja markkinoinnissa. Vuoden 2011 aikana on tarkoitus myös ottaa käyttöön ja soveltaa vuoden 2010 aikana kirjastoille tehtyä mediakasvatuksen toimintasuunnitelmaa. Työ on jo lähes valmis. Suunnitelma sijoitetaan Mediakasvatus.kirjastot.fi-sivustolle. Suunnitelmaa esitellään myös erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja messuilla ja erityisesti sitä markkinoidaan opettajille. Avustusta toimintavuodelle 2011 haetaan myös Kirjastot.fi:ssä valtakunnallisesti toimivalle mediakasvatuksen koordinaattorille. Koordinaattorin tehtävänä on toimia yhteistyössä aluekouluttajien ja ELY -keskusten kanssa tavoitteenaan mediakasvatuksen pysyvä juurruttaminen kirjastoihin. Hänen tehtävänään on yhteydenpito muihin alan toimijoihin ja uusien kontaktien solmiminen. Hän toimii myös tarvittaessa asiantuntijana koulutustilaisuuksissa ja koulutusten suunnittelussa. Keskeisimmät tavoitteet: Mediakasvatus käytännöiksi kirjastotyössä. Uusia taitoja lasten kanssa toimiville. Uusia työvälineitä. Näkyminen mediassa, mediakasvatuksellista ohjelmaa Kirjastokaista.fi:hin. Kirjastojen mediakasvatuksen valtakunnallisen koordinoinnin asiantuntijatehtävät. Mediakasvatusta koskevan koulutus- ja tiedotusmateriaalin tuottaminen. Mediakasvatuksen verkkoaineistojen saatavuuden organisoiminen Mediakasvatus.kirjastot.fisivustolle. Musiikkibasaari Musiikkibasaari on Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen ehdotus suomalaisten musiikkikirjastojen - niin yleisten kuin tieteellisten kirjastojen yhteisestä, asiakkaille suunnatusta verkkopalvelusta. Palvelun sisällöksi on suunniteltu: Ajankohtaisista musiikkitapahtumista tiedottaminen (konserttitarjonta jonkinlaisena automaattisyöttönä, uusia julkaisuja, ammattilaisten musiikkivinkkauksia ja arvioita, myös kirjastojen omat tilaisuudet). Voisi olla kaksitasoinen siten, että valinnan mukaan näkyisi erittäin iso valikoima koko maan alueella tai sitten voisi ottaa tarkemman rajauksen esimerkiksi paikkakunnan mukaan. Hakupalvelut: kirjastojen kokoelmatietokantoihin kohdistuvat haut (Mino, Frank. KDK). Jollain lailla räätälöityjä musiikkihakuja verkon uumeniin ja yleisiä hakuvinkkejä. Sisältöpalvelut: kirjastojen verkossa olevat sisältöpalvelut (kuunneltavaa, luettavaa, katsottavaa, ladattavaa, tiedonlähteitä), mahdollisesti linkkejä muiden tarjoamiin samankaltaisiin maksuttomiin palveluihin (kuten Raita-tietokanta). Neuvontapalvelut: Kysy musiikkikirjastonhoitajalta joko niin, että musiikkiin liittyvät kysymykset Kysy kirjastonhoitajalta-palvelusta ohjataan tänne tai sitten toteutetaan erillinen vastauspalvelu. Myös olla linkkejä sellaisiin osoitteisiin, joiden kautta moniin musiikkialan kysymyksiin voi muutenkin saada vastauksia (esimerkiksi FiMIC). Ehkä olisi tarvetta myös jonkinlaiselle verkon musiikkipalveluja koskevalle FAQ-alueelle, johon kerätään vastauksia usein toistuviin kysymyksiin (jotka eivät ole suoranaisesti tiedonhakukysymyksiä).

10 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Okariino.fi Okariino.fi-verkkopalvelussa siirrytään vuoden 2011 aikana testausvaiheesta varsinaiseen käyttöön ja ylläpitoon. Toimintojen kehittäminen toisaalta jatkuu, mm. alle kouluikäisten osion toteutus aloitetaan. Okariino.fi-palvelua varaudutaan muuttamaan joustavasti käyttäjäpalautteen mukaan. Okariino.fi:tä markkinoidaan aktiivisesti kouluilla ja kirjastoissa. Yhteistyötä kirjastojen kanssa tiivistetään. Käyttäjien ja avustajien verkostoa laajennetaan. On tärkeää saada lapset innostumaan Okariino.fi:n mahdollisuuksista sekä tehdä palvelu tutuksi ja opettaa sen käyttöä sekä lapsille että kirjastolaisille, opettajille ja lasten parissa työskenteleville. Uusia toimintoja kartoitetaan, esim. mahdollisuuksia julkaista lasten omia sarjakuvia. Uusina medioina Okariino.fi:ssa esitellään lastenlehtiä ja musiikkia (yhteistyössä musiikkikirjastojen kanssa). Virtuaalisen sanataidepiirin Viisarin toimintamuotoja hiotaan. Okariino.fi:n Peilisaliin suunnitellaan kirjastoille oma sivustonsa eli luodaan mahdollisuus esitellä ja/tai linkittää omaa toimintaansa. Uusia toimintoja ja sisältöjä 2011: Tarinapeli Ihmeiden saari suunnitellaan ja toteutetaan pilottina/demona yhdessä pelialan yrityksen kanssa. Hahmogeneraattori viimeistellään ja otetaan käyttöön. Virtuaalinen sanataidepiiri Viisari kehitellään sellaiseksi, että se palvelee lasten tarpeita ja että kirjoittamista harrastavat lapset todella hyötyvät siitä. Kirjojen, elokuvien, pelien ja sarjakuvien lisäksi esitellään myös lastenlehtiä ja musiikkia. Julkistetaan Kysy Pesosen perheeltä palvelu (yhteistyössä Kysy kirjastonhoitajalta palvelun ja vastaajaverkoston kanssa). Peilisaliin luodaan paikka kirjastojen omille sivuille. Tämä osio kytketään uuteen kirjastotietokantaan ja Frank-monihakuun. Ruotsinkielinen osio. Projektit.kirjastot.fi Kirjastot.fi-käyttää omassa toiminnassaan avoimen lähdekoodin Redmine-projektinhallintasovellusta. Myös kirjastot voivat hyödyntää sitä projekteissaan. Sivupiiri.fi Sivupiiri.fi pyritään rakentamaan teknisesti uudelleen vuoden 2011 aikana. Sivupiiri rakennettaisiin Okariinon tekniikan pohjalle siten, että siitä tulee käyttäjälle miellyttävämpi ja helpompi käyttää. Yhtenäisyys Okariinon kanssa helpottaa myös ylläpitoa ja kehittämistä. Uudistuksia vaatii erityisesti kirjautumisen helpottaminen ja käyttäjäprofiilin muokkauksen ja ylläpidon parantaminen. Lisäksi kirjastojen omaa näkymää ja sivuston hakua on kehitettävä toimivammaksi. Sivupiiri.fi:n esittelyt jatkuvat, tavoitteena käydä läpi myös Pohjois-Suomi. Tämän lisäksi panostetaan opettajiin ja pyritään saamaan Sivupiiri.fi osaksi kirjallisuuskursseja ja kirjallisuuden opetusta. Vuonna 2001 Sivupiirillä ja Okariinolla olisi yhteinen sisältötoimittaja kehittäjäresurssien lisäksi. Tiedonhaun portti Tiedonhaun portin hakutoimintoja on integroitu Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun ja jatkossa pyritään tekemään samoin muidenkin Kirjastot.fi:n tiedonhakupalveluiden kohdalla. Tiedonhaun porttia ei julkaistane enää itsenäisenä palveluna.

11 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Verkkotilastot.kirjastot.f ja Tilastot.kirjastot.fi Yleisille kirjastoille tarjotaan Verkkotilastot-palvelua, jolla kirjastojen verkkopalveluiden käyttöä voidaan mitata yhdenmukaisella tavalla. Toinen vaihtoehto kirjastoille on Goole Analytics. Verkkotilastot.kirjastot.fi-palvelun taustalla oleva Phpmyvisites-sovellus vaihdetaan uudempaan sovellukseen, todennäköisesti OWA:aan. Tilastot.kirjastot.fi-palveluun tehdään tarvittavia kerättävien tietojen muutoksia sekä pyritään avaamaan tilastotadata avoimeksi dataksi. Tavoitteena on myös luoda jonkinlainen yhteinen sivu tai näkymä Tilastot.kirjastot.fi-palveluun ja Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan. Viestintä Viestinnän suunnittelijan rekrytoinnin myötä Kirjastot.fi:ssä käynnistyi syksyllä 2010 järjestelmällinen viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen. Tavoitteena on parantaa huomattavasti Kirjastot.fi-palveluiden markkinointia sekä tukea kirjastoalan yleistä markkinointia ja auttaa kirjastoja niiden omassa markkinoinnissaan. Lisäksi viestinnän suunnittelijan vastuulla on IFLA konferenssin viestintä. Keskeisille Kirjastot.fi-palvelulle laaditaan markkinointisuunnitelma. Kirjastot.fi-emoportaalin tulee sivu, josta on poimittavissa Kirjastot.fi-palveluiden logot, esitteet ja muu aineisto. Kaikkia Kirjastot.fi-palveluita markkinoidaan Kirjastot.fi-brändin alla. KirjastoPro-osioon liitetään verkkolehti, joka kokoaa kirjastoalan uutiset, toimii alan seurantapalveluna ja Kirjastolehden verkkoversiona sekä antaa kirjastoille mahdollisuuden julkaista omia uutisiaan valtakunnallisesti. Kirjastokaista.fi on keskeinen osa tätä kokonaisuutta. Tärkeä osa viestintää on ovat uutiskirjeet: Ammatillinen täydennyskoulutuskirje: mitä uutta Kirjastot.fi-kokonaisuus tarjoaa (Kirjastokaistan ohjelmat, mediakasvatussivusto, uusia esitysmateriaaleja seminaareista ym.) Markkinointiapukirje: mitä juuri nyt voi eri asiakasryhmille kertoa (kaikkien tuotteiden vinkkejä). Kuukausikirjeet eri kohderyhmille. Luodaan kirjastojen tiedottajarinki. Lisäksi otetaan yhteyttä eri kohderyhmiin (opettajat, työväenopistot, avoin yliopisto ym.) sekä mm. paikallislehtiin ja YLE:n aluetoimituksiin. Tavoitteena on, että Kirjastot.fi-logo saataisiin kaikkien kirjastojen sivuille. Samoin Kirjastokaista.fi ja Kysy kirjastonhoitajalta -logot. Markkinoinnin keskeinen tavoite on saada Kirjastot.fi-palvelut linkkitettyä mahdollisimman monelle sivustolle ja tavoittaa kattavasti potentiaaliset käyttäjät. Facebokiin on luotu uusi Kirjastot.fi-sivu, josta on tullut suosittu. Tarkistetaan kirjastojen ja Kirjastot.fi:n tiedot Wikipediassa. Markkinoidaan Kirjastot.fi-palveluita aktiivisesti mm. maakuntakirjastopäivillä, kirjastoissa sekä messuilla. Kirjastot.fi-kokonaisuus on entistä enemmän media. Siihen liittyen on selvitettävä mm. tekijän- ja käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

11.10.2011 MS. Kirjastot.fi 2012

11.10.2011 MS. Kirjastot.fi 2012 11.10.2011 MS Kirjastot.fi 2012 2012 painopisteet 1. Nykyisten palveluiden kehittämisprosessien viimeistely, kehitteillä olevien palveluiden julkistaminen, panostus markkinointiin sekä tiiviimpään yhteistyöhön

Lisätiedot

Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita

Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita YKN 11.4.2013 - matti.sarmela@kirjastot.fi Kirjastohakemisto Kirjastot.fi:n yleisten kirjastojen

Lisätiedot

25.11.2013 Matti Sarmela KIRJASTOT.FI-PALVELUT 2014

25.11.2013 Matti Sarmela KIRJASTOT.FI-PALVELUT 2014 25.11.2013 Matti Sarmela KIRJASTOT.FI-PALVELUT 2014 Kirjastot.fi = kirjastojen yhteiset palvelut Kirjastolan tietoa Ammattipalveluita Osallistumiskanavia Työvälineitä Verkostoitumisen tuki Libraries.fi

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Kirjastot.fi 2012. 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012. Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14

Kirjastot.fi 2012. 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012. Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14 Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14 Kirjastot.fi 2012 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012 Kirjastot.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston

Lisätiedot

Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu

Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjastot.fi:n koulutukset Syksy 2013 Esityksen sisällöt Yleistä tietoa Kirjasammosta Kirjasammon käyttöliittymän uusimmat ominaisuudet Jatkoprojekti: Lasten-

Lisätiedot

MITÄ KUULUU KIRJASAMPO? TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO 22.11.2011/KAISA HYPÉN

MITÄ KUULUU KIRJASAMPO? TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO 22.11.2011/KAISA HYPÉN MITÄ KUULUU KIRJASAMPO? TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO 22.11.2011/KAISA HYPÉN JULKISTUS TURUN KIRJAMESSUJENYHTEYDESSÄ30.9.2011 OMA STÄNDI, PALVELUN ESITTELY, PINELLA-LAVA MIKÄ KIRJASAMPO? semanttisilla tekniikoilla

Lisätiedot

Kävijät 686 512 900 717 n. 974 500 1 232 345 1 438 670 868 520 Sivupyynnöt 8 548 707 9 534 527 n. 8 988 800 10 515 606 11 559 008 9 149 201

Kävijät 686 512 900 717 n. 974 500 1 232 345 1 438 670 868 520 Sivupyynnöt 8 548 707 9 534 527 n. 8 988 800 10 515 606 11 559 008 9 149 201 Kirjastot.fi-tilastoja 2011 1/18 Kirjastot.fi-tilastoja 2010 26.4.2011 MS 1 Yleistä Kirjastot-palveluiden käyttöä mitataan Kirjastot.fi:n Verkkotilastot-mittauksella, osin WTM-mittauksella ja Google Analyticsilla

Lisätiedot

Okariino.fi. Kirjastojen yhteinen lasten verkkopalvelu

Okariino.fi. Kirjastojen yhteinen lasten verkkopalvelu Okariino.fi Kirjastojen yhteinen lasten verkkopalvelu Okariino on suunnattu 6-126 - vuotiaille Okariino on kirjastot.fi toimituksen tuottama, valtakunnallinen palvelu lapsille. Okariino on parhaillaan

Lisätiedot

BTJ:N METADATAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS KIRJASAMPO.FI-PALVELUSSA

BTJ:N METADATAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS KIRJASAMPO.FI-PALVELUSSA BTJ:N METADATAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS KIRJASAMPO.FI-PALVELUSSA Uusi BTJ-Kirjasampo sopimus astui voimaan 1.10.2013. Sen myötä saadaan rajapinnan kautta (BTJ SAHA) uutuusaineiston kuvailutiedot, kansikuvat

Lisätiedot

Kirjastot.fi-toimintakatsaus 26.5.2015

Kirjastot.fi-toimintakatsaus 26.5.2015 Kirjastot.fi-toimintakatsaus 26.5.2015 1/7 Kirjastot.fi-toimintakatsaus 26.5.2015 Kirjastot.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston Yleisten kirjastojen keskuskirjaston

Lisätiedot

Kirjastot.fi-palvelut 11.4.2008 Matti Sarmela, päätoimittaja, Kirjastot.fi-toimitus

Kirjastot.fi-palvelut 11.4.2008 Matti Sarmela, päätoimittaja, Kirjastot.fi-toimitus Kuva: Bastian Salmela Kirjastot.fi-palvelut 11.4.2008 Matti Sarmela, päätoimittaja, Kirjastot.fi-toimitus Kaunokirjallisuuden verkkopalvelu ja SW 2 funktionaalinen teosrekisteri Kirjastot.fi-toimintakenttä

Lisätiedot

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto 040-1682636 aija.laine@turku.fi Yleisten kirjastojen neuvosto

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Nykytilanne 20.4.2012 *

Nykytilanne 20.4.2012 * Avoin kirjasto 2013 Nykytilanne Kolme järjestelmää: PallasPro, Origo, Libra Kolme kirjastoryhmää ja Valtimo yksinään Palvelimet: PTTK/Joensuu, PTTK/Nurmes, Kirkas/Axiell, Valtimo/Axiell Kustannukset Axiellille

Lisätiedot

KYSY KIRJASTONHOITAJALTA VASTAAJAVERKOSTO. Nina Granlund Kirjastot.fi

KYSY KIRJASTONHOITAJALTA VASTAAJAVERKOSTO. Nina Granlund Kirjastot.fi KYSY KIRJASTONHOITAJALTA VASTAAJAVERKOSTO Nina Granlund Kirjastot.fi Kirjastot.fi Kaikille avoin tiedonhaun ja kirjastopalveluiden kokonaisuus. Kolmikielinen palvelu: Kirjastot.fi, Biblioteken.fi, Libraries.fi.

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN. Virva Nousiainen-Hiiri

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN. Virva Nousiainen-Hiiri SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN Virva Nousiainen-Hiiri TAUSTAA YKN päätti kokouksessa 15.4.2011 perustaa valtakunnallisen hankkeen, joka keskittyy kirjastojen e-aineistoihin ja niiden lainaamiseen

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti

Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti Miten Kirjasampoa voi hyödyntää kaunokirjallisuuden etsimisessä ja lukemisessa Kun tarinoita ei kerrota, me olemme vaarassa eksyä. Valheisiin kompastuu,

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Ennakkometadata - ONIX. 26.3.2009 Maarit Huttunen

Ennakkometadata - ONIX. 26.3.2009 Maarit Huttunen Ennakkometadata - ONIX 26.3.2009 Maarit Huttunen Ennakkometadata Tunniste + ennakkometadata tukee tiedon löytyvyyttä tiedonhauissa Ennakkometadata julkaisusta ennen julkaisun ilmestymistä Ajantasainen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

E-KIRJASTO JA E. GRAAFINEN OHJEISTO Kirjastojen e-aineistotunnuksen ja ekirjasto-logon ohjeistus

E-KIRJASTO JA E. GRAAFINEN OHJEISTO Kirjastojen e-aineistotunnuksen ja ekirjasto-logon ohjeistus E-KIRJASTO JA E GRAAFINEN OHJEISTO Kirjastojen e-aineistotunnuksen ja ekirjasto-logon ohjeistus 1 Sisällys Tunnukset ja niiden käyttö 3 Terminologiasta asiakasviestinnässä 4 Tunnukset ja suoja-alueet 5

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Tavoiteltavat hyödyt Luo edellytyksiä kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin muutokselle. Tehostaa kirjastojen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012 Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306 AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 14.2.14 Aika 4.2.2014 klo 10.30 15.30 Paikka Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306 Osallistujat Laakkonen, Anna,

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Erikoiskirjastokokous 21.10.2009 Ari Rouvari Kansalliskirjasto AGENDA Mikä asiakasliittymä? Mitä asiakkaille? Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille? Miten? Asiakasliittymän ja yhteisluettelon

Lisätiedot

Yksinaruinen keinu. - Kirjasampo ja kaunokirjallisuuden tiedontallennus. 22.5.13 Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä.

Yksinaruinen keinu. - Kirjasampo ja kaunokirjallisuuden tiedontallennus. 22.5.13 Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä. Yksinaruinen keinu - Kirjasampo ja kaunokirjallisuuden tiedontallennus KAUNOKIRJALLISUUS JA YLEISET KIRJASTOT Kuva: Päivi Autere Annika Juvonen: Vaski-kirjastojen kokoelmaselvitys Opinnäytetyö, Turun AMK,

Lisätiedot

Keski-Suomen kirjastojen ekstranet. Maakuntakirjastokokous 19.3.2008/HM

Keski-Suomen kirjastojen ekstranet. Maakuntakirjastokokous 19.3.2008/HM Keski-Suomen kirjastojen ekstranet Maakuntakirjastokokous 19.3.2008/HM Taustaa Maakuntakirjastotoiminnan kehittämistyöryhmässä syntyi idea kirjastojen asiantuntijapankista jo vuonna 2002 Maakuntakirjastokokousten

Lisätiedot

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Triangelipäivät 29.10.2008 Erkki Tolonen Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Miksi kurssiaineistoja Nellistä? Monihaku l. yhden luukun periaate Virtuaalioppimisympäristöjen

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 24.1.2007 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS TVT-KYSELY 2014. suoritettu nettikyselynä E-lomakkeella (vastauksia 50 kpl, kysely osoitettu 86 henkilölle, vastausprosentti 58,14 %)

VARHAISKASVATUS TVT-KYSELY 2014. suoritettu nettikyselynä E-lomakkeella (vastauksia 50 kpl, kysely osoitettu 86 henkilölle, vastausprosentti 58,14 %) VARHAISKASVATUS TVT-KYSELY 2014 suoritettu nettikyselynä E-lomakkeella (vastauksia 50 kpl, kysely osoitettu 86 henkilölle, vastausprosentti 58,14 %) 1 (19) SISÄLTÖ SIVU KUINKA KAUAN OLET TOIMINUT NYKYISESSÄ

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015. Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä

Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015. Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015 Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä RDA-käyttöönotto Käännös kopioitu RDA toolkitin julkaisualustalle -> julkaiseminen

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Digitointi yleisissä kirjastoissa - hanke. YKN Matti Sarmela

Digitointi yleisissä kirjastoissa - hanke. YKN Matti Sarmela Digitointi yleisissä kirjastoissa - hanke YKN 6.11.2015 Matti Sarmela Toteutettu vuoden 2015 aikana mm. seuraavia asioita Digitointiselvitys yleisille kirjastoille: http:// www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/digitointiselvitys300915.pdf

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa

Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa Mika Pietilä, suunnittelija, Oulu Monday, May 10, 2010 1 Kyselyn taustaa Kyselyllä pyrittiin selvittämään nuorten tieto ja neuvontapalveluiden nykytilaa

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kuvailutyön kansallinen viitekehys. Yleisten kirjastojen neuvosto Anu Jäppinen 16.4.2015

Yleisten kirjastojen kuvailutyön kansallinen viitekehys. Yleisten kirjastojen neuvosto Anu Jäppinen 16.4.2015 Yleisten kirjastojen kuvailutyön kansallinen viitekehys Yleisten kirjastojen neuvosto Anu Jäppinen 16.4.2015 Nykytila Yleisillä kirjastoilla omat luettelot ja omat luetteloijat. Jotkut kirjastot poimivat

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15.

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15. Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kokous 11.10.2007 Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15. Läsnä: Erkki Lounasvuori, puheenjohtaja Ulla Ikäheimo Janne Ranta Ari Rouvari Anni

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Tampereen kaupunginkirjasto ja Melinda

Tampereen kaupunginkirjasto ja Melinda Tampereen kaupunginkirjasto ja Melinda Seinäjoki 12.4.2013 Johanna Jauhonen Melindan hyödyt: Yhtenäisyys Yhtenäiset kuvailukäytännöt, säännöt ja toimintatavat erilaiset kuvailukäytännöt vähenevät Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Aija Laine Suunnittelija Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto / Helsingin kaupunginkirjasto 040 168 2636 aija.laine@turku.fi Taustaa

Lisätiedot

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Sisältö Viestinnän Keskusliitto Next Media Kirjastolisenssihanke Kustantajanäkökulma Pilotti Pilotin tuloksia Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS Viestinnän

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Kaupalliset kirjastojärjestelmät

Kaupalliset kirjastojärjestelmät Kaupalliset kirjastojärjestelmät Lapin yhteinen kirjasto -projekti Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutustilaisuus 20.9.2012 Pori Leena Kinnunen, Rovaniemen kaupunginkirjasto Esityksen rakenne: Projektin

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Kirjastot.fi-toimintakertomus 2010

Kirjastot.fi-toimintakertomus 2010 Kirjastot.fi-toimintakertomus 2010 1/22 Kirjastot.fi-toimintakertomus 2010 1 Toiminta Helsingin kaupunginkirjaston Yleisten kirjastojen keskuskirjaston keskuskirjastotoimintaan kuuluva Kirjastojen valtakunnalliset

Lisätiedot

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012 Kansallinen metatietovarantohankkeen tilannekatsaus Nina Hyvönen 24.4.2012 Hankkeen tilanne nyt 3. vaihe 2011-2015 katteen laajentaminen yleisten kirjastojen projekti alkoi syksyllä 2011 ammattikorkeakoulukirjastojen

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Sektorikokous 6.11.2014 Finna: painopisteet 2014-2015 Metatietovaranto Versio 1.2 1.8.2013 2008-2011 2012 2013 2014 2015-2016 Ø Palvelun tuen nykytilan

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Energiansäästöviikko

Energiansäästöviikko Energiansäästöviikko verkossa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Motiva Oy, 2012 Nina Alsi ja Leila Timonen Aitoja tekoja joka päivä Energiansäästöviikko on aina lokakuussa viikolla 41 Tänä vuonna

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Internet-uudistuksen suunnittelu ja määrittely Aloituskokous 16.8.2012 Virpi Blom ja Seniha Cihangir, Sininen Meteoriitti Oy Virpi Blom, seniorikonsultti 16.8.2012 Asialistaa

Lisätiedot

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Mervi Holmén Johtaja, maakuva ja markkinointi 15.9.2014 2 Visit Finland -markkinointi Visit Finland -kohderyhmät kokonaisuudessaan Visit Finland -markkinointi,

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

KIRJASAMPO. Jyväskylä 5.11.2009

KIRJASAMPO. Jyväskylä 5.11.2009 KIRJASAMPO Jyväskylä 5.11.2009 Mikä? Yhteisöllisiä ominaisuuksia ja semanttista webiä hyödyntävä kaunokirjallisuusaiheinen verkkopalvelu Tiedonhaun apuväline Vrt. www.litteratursiden.dk Kuka? Kenelle?

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja

Thl.fi määrittely 3. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja 30/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Yllättävän hyvä kirjasto!

Yllättävän hyvä kirjasto! Yllättävän hyvä kirjasto! Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden yleisten kirjastojen laatuprosessi Hanna Kaisti Kirjastopäivät 28.11.2013 Hanke-esittely Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen

Lisätiedot

Visuaaliset aineistot ja Finna

Visuaaliset aineistot ja Finna Visuaaliset aineistot ja Finna Erkki Tolonen Kuva-arkistopäivät 2.11.2015 Kuva: Turun museokeskuksen kuvia Finnassa Taustaa KDK hankkeen asiakasliittymä (2008) Vaatimusmäärittelyt ja ensimmäinen aalto

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot