Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011 Luonnos MS 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2011 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuus on suunnattu kaikille kirjastosektoreille. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kansalliskirjaston kanssa on sovittu Kansalliskirjaston ja Kirjastot.fi:n työnjaosta siten, että Kansalliskirjasto tuottaa tietohuollon perusinfran sekä suljetut ammattipalvelut, Kirjastot.fi muut avoimet palvelut. Kirjastot.fi osallistuu Aalto-yliopiston Semanttisen laskennan työryhmän (Seco) vetämään ja Tekesrahoitteiseen SW 2.0 jatkohankkeeseen ja SUBI-hankkeeseen. Yhteistyötä Kansalliskirjaston kanssa tiivistetään, samoin yhteistyötä Suomen Kirjastoseuran ja Kirjastolehden kanssa.

2 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 2 Talousarvio ja hakemukset 2011 Resursointi 2011 Palvelu Sisältö Tekniikka Hakemus Kirjastot.fi-emoportaali, Kysy kirjastonhoitajalta, Linkkihakemisto, kirjastotietokanta, KirjastoWiki, Verkkotilastot, Buildings.libraries.fi, hankerekisteri, hyvät käytännöt, Frank, Fono.fi, Ifla2012.fi, Sivupiiri.fi Päätoimittaja + 3 suunnittelijaa + muu toimitus Käyttöliittymäsuunnittelija (6-12 kk) Sininen Meteoriitti Oy Lasipalatsin Mediakeskus Muut it-yritykset Freelancer-koodarit Seco Koodarisivari/Koodari A Koodari B OKM: Keskitetyt verkkopalvelut (2010: e) Viestintä + IFLA 2012 Viestinnän suunnittelija OKM: Kokeilutoiminta Kirjastokaista.fi Verkkotoimittaja, kuvaaja, harjoittelija, sivari Koodari B OKM: Kokeilutoiminta (2010: e) Labs.kirjastot.fi Suunnittelija (50%) Koodari C Koodari B Koodari E? Freelancer-koodarit ja ityritykset OKM: Kokeilutoiminta (2010: e) Okariino.fi ja Sivupiiri.fi Suunnittelija Kehittäjäresurssit Koodari D Okariino.fi: OKM: Mediakasvatuksen kehittäminen (2011: haettu e) Sivupiiri.fi: Kifi-hakemus Kirjasampo.fi Turun kaupunginkirjaston projektiryhmä Seco Kitkan koodari Koodarisivari/Koodari A OKM: Kokeilutoiminta (Turun kaupunginkirjasto hakee) Musiikkibasaari Suunnittelija (esim. 3 kk) Koodarisivari/Koodari A Kifi-hakemus Mediakasvatus Suunnittelija Koodarisivari/Koodari A Zento Oy OKM: Kokeilutoiminta ( e)

3 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 3 Palveluiden kehittäminen Kirjastot.fi-emoportaali Syksyllä 2010 uudistetun Kifi-emoportaalin kehittäminen jatkuu. Osa sisällöistä (Linkkikirjasto, Kirjallisuus) siirtyy erillisiin palveluihin Emoportaali toimii jatkossa ennen kaikkea väylänä Kifipalvelukokonaisuuteen. Emoportaaliin jäävät lähinnä Kysy kirjastonhoitajalta, KirjastotPro (erityisesti keskustelut) sekä kirjastot-osio. KirjastoPro:hon liitetään tavalla tai toisella kirjastoalan uutispalvelu ja verkkolehtimäisiä sisältöjä. Mobiilikäytettävyyttä pyritään parantamaan. Fono.fi, Musiikkia aiheesta Fono.fi:n kehittämistarpeita on kartoitettu yhdessä YLE:n äänilevystön kanssa. Palveluun tehdään joitain muutoksia (mm. englanninkielinen käyttöliittymä loppuvuonna 2010) ja korjauksia sekä selvitetään, voidaanko hakuja kehittää uudella tavalla Fono.fi-palvelimella olevan indeksin pohjalta. Pyritään selvittämään myös äänitteiden kuuntelua. Samalla tutkitaan muiden Musiikkikirjastot-kanavan tietokantojen liittämistä Fono.fi:n hakuihin sekä yhteisöllisten toimintojen lisäämistä. Musiikkia aiheesta palvelun sisällön ylläpidosta vastaa Lea Tastula Tampereen kaupunginkirjastosta. Labs.kirjastot.fi:n kehittämä Mino-musiikkihaku hyödyntää myös Fono.fi:tä ja Kirjastot.fi:n musiikkitietokantoja. Frank-monihaku Uusi Django-pohjainen Frank julkaistiin lokakuussa Myös Frankin api-rajapinta ja lähdekoodi julkaistaan. Api-rajapinta otetaan ensimmäiseksi käyttöön Sivupiiri.fi:ssä. Apin avulla Frankin hakutulokset voidaan näyttää toisen palvelun käyttöliittymässä. Labs-hankkeessa kehitetään edelleen Frankiä, mm. sen mobiilisovellusta. Vuoden 2011 aikana Frankiin kehitetään mahdollisesti uusia hakuryhmiä (esim. Fono.fi, LibraryThing, Google Books, WorldCat, Amazon, suomalaisia kirjakauppoja, Kongressin kirjasto) sekä mm. suosituimmat haut -näkymä. Ifla2012.fi Kirjastot.fi vastaa IFLA konferenssin kotimaisesta verkkoviestinnästä. Ifla2012.fi-sivusto avattiin keväällä Vuoden 2011 aikana se muokataan kohti lopullista versiota. Mobiilipalvelut, Kirjastokaista.fi sekä sosiaalinen media ovat olennainen osa konferenssin verkkoviestintää. Verkkoviestintä sekä konferenssitilassa tapahtuva viestintä ja siihen liittyvät kokeilut sovitaan IFLA:n kanssa. Hankerekisteri ja hyvä käytännöt ELY-tarkastajat ovat pyytäneet Kirjastot.fi:tä toteuttamaan yleisten kirjastojen hankerekisteri-palvelun. Myös hyviä kirjastoalan käytäntöjä esittelevää palvelua on toivottu. Kirjastot.fi on suunnittelut rakentavansa yhdistetyn hankerekisterin ja hyvät käytännöt -palvelun. Palvelu olisi avoin ja tukisi etenkin kirjastoalan markkinointia. Teknisessä toteutuksessa vältettäisiin turhan monimutkaisia ratkaisuja.

4 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Kirjasampo.fi Kaunokirjallisuuden verkkopalvelun Kirjasampo.fi:n semanttisessa tietokannassa on tällä hetkellä tiedot teoksesta (kaikki teostyypit): mm novellia, joista noin on kuvailtu, Arvostelevan kirjaluettelon arvostelua, 500 runoa kokotekstinä, kansikuvaa sekä tiedot tekijästä ja 1826 sarjasta suomalaisesta kirjailijasta on tarkemmat tiedot. Systemaattisesti on kuvailtu 1970-luvun kirjallisuus, 1980-luvun kirjallisuuden kuvailu on meneillään, samoin 1990-luvun alussa ilmestyneiden teosten. Kuvailutiedot tallennetaan Saha-annotointieditorin kautta Kulttuurisammon tietokantaan, josta ne haetaan haku- ja selailurajapinnan avulla Kirjasammon Drupal-julkaisujärjestelmään. Rajapintatyö valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä, jolloin saadaan Sahan ja Kulttuurisammon välille ajantasainen tiedonsiirto. Myös Kirjasampo.fi:n käyttöliittymäsuunnittelu valmistuu loppusyksystä Kirjasampo.fi pyritään avaamaan julkiseen testikäyttöön kevättalvella Sitä edeltää käyttöliittymän ja sen toimintojen koodausvaihe sekä testausvaihe. Testauksen jälkeen on periaatteessa mahdollista siirtää Kirjasammon Saha ja tietokanta Kirjastot.fi:n palvelimelle. Vuonna 2011 Turun kaupunginkirjaston projektiryhmä vastaisi edelleen Kirjasammon sisällön kartuttamisesta, luetteloinnista, toimitustyöstä, testaamisesta, ontologiatyöstä sekä osaltaan käyttöliittymän toteuttamisesta. Vaasan kaupunginkirjasto vastaisi kirjailijatiedon keräämisestä sekä Boksampo-versiosta. Kirjastot.fi resursoi visuaalisen suunnittelun, käyttöliittymän toteuttamisen ja julkaisujärjestelmän tekniikan, markkinoinnin sekä kuvailutietojen hankinnan BTJ Oy:ltä. Semanttisten toimintojen kehittämisestä vastaa Seco ja rajapintaprojektiin osallistuu Kitka-projektin koodari. BTJ toimittaa uutuusaineiston kuvailutiedot kansikuvineen ja takakansiteksteineen. Vuonna 2011 selvitetään ja tehdään rajapinnat KDK:on, kirjastojärjestelmiin ja yhteisluetteloon. Myös mobiililiittymä on tulossa. Lisäksi on tehtävänä erilaisten toiminta- ja yhteistyökäytäntöjen sekä metadatan käytön mallien selvittäminen, myös yleisemmällä tasolla (mitä voi käyttää avoimena datana, kaupallinen yhteistyö, tekijänoikeudet) sekä yhteistyöverkoston laajentaminen kirjastoalan ulkopuolelle, muihin kirja-alan toimijoihin (kirjakaupat, kustantajat, verkon muut kirjallisuuspalvelut) sekä lukijoihin ja kirjallisuuden harrastajiin. Kirjastoarkkitehtuuria Buildgins.libraries.fi on englanninkielinen uutta suomalaista kirjastoarkkitehtuuria esittelevä sivusto. Siinä julkaistaan myös englanninkielisiä kirjastoalan uutisia. Kirjastolehti tuottaa sivuston sisällön ja Kirjastot.fi vastaa sivuston toteutuksesta. Sivusto pyritään avaamaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Kirjastokaista.fi Kirjastoalan verkkotelevisio- ja radiopalvelu Kirjastokaista.fi kasvoi nopeasti vuoden 2010 aikana. Vuonna 2011 palvelu a on tarkasteltava entistä enemmän mediana, mikä vaatii huomion kiinnittämistä mm. tekijänoikeusasioihin Kirjastokaistalla työskentelisi verkkotoimittaja, kuvaaja, koodari sekä editoinnissa auttavat sivari ja harjoittelija. Lisäksi kuvausapua ja sisältötuotantoa hankitaan tarvittaessa muualta ja Biblioteken.fi:n toimittaja osallistuisi keskeisesti ruotsinkieliseen tuotantoon. Toimituskunta päättää palvelun kehittämisen yleislinjoista ja toimituspolitiikasta. Ohjelmantekoaikataulut ovat nähtävissä ajantasaisina Kirjastokaistan KirjastoWiki-sivuilla Kirjastokaistan kieliversioita työstetään syyskauden 2010 aikana. Vuonna 2011 ohjelmatuotanto pohjautuu voimakkaasti kohderyhmäajattelulle eli kenelle ohjelmia tehdään, millaisia ohjelmia tehdään ja miksi niitä tehdään.

5 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Alustava kohderyhmäjako (tarkennetaan vuoden 2011 alussa): Suomenkielinen: Kirjaston asiakkaat / potentiaaliset asiakkaat, kulttuurista kiinnostuneet: Kirjastoväki Suomessa Alan oppilaitokset Opettajat Ruotsinkielinen: Kirjaston asiakkaat / potentiaaliset asiakkaat, kulttuurista kiinnostuneet Kirjastoväki Pohjoismaissa Englanninkielinen: Kirjastoalan ihmiset maailmanlaajuisesti Kehittäjäyhteisö maailmanlaajuisesti. Vuonna 2011 työstetään myös Kirjastokaistan yhteistyökuvioita muihin pohjoismaihin. Asiaa on pohjustettu yhdessä Labs.kirjastot.fi-tiimin kanssa. Ohjelmatuotannon periaatteita 2011: ohjelmien hyvä hyödynnettävyys ja mielenkiintoisuus avoin jakelu yhteistyökumppaneiden verkkopalveluihin ja tilaisuuksiin voimakas verkostoituminen ja yhteistyö eri kirjastosektoreiden yhteistyön tukeminen maantieteellinen tasa-arvo ohjelmatuotannossa alan markkinointiyhteistyöhön osallistuminen. Kirjastokaista tuottaa vuonna 2011 yksittäisiä videoita haastatteluina, tapahtumatallenteina ja muina ohjelmina. Haastattelujen osuus pienenee vuoteen 2010 verrattuna. Ohjelmaa tehdään eri puolilla Suomea ja mahdollisesti myös ulkomailla. Yksittäisissä videoissa nostetaan keskiöön vuonna 2011 mm. seuraavia teemoja: mediakasvatus yhteistyö Okariinon kanssa yhteistyö Kirjasammon yhteistyö Kirjastolehden Prosak-proosaklubien kuvaaminen: kehitetään asiaa Nuoren voiman liiton kanssa Avaimen kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen IFLA-valmistelut. Syyskaudella 2010 käynnistettiin ammatillisten aiheiden haastattelujen oheen suurempia yleisöjä kiinnostavia ohjelmasarjoja. Vuonna 2011 Kirjastokaista tulee tuottamaan määrällisesti vähemmän, mutta sisällöllisesti laajempia yleisöjä kiinnostavia ohjelmia. Ohjelmien tuotannossa panostetaan entistä vahvemmin ennakkosuunnitteluun ja käsikirjoittamiseen. Vuonna 2011 tuotettavat ohjelmasarjat: Kirjallinen kaupunkini Kurkistus kulisseihin Debattiohjelma Kirjastouria Avaimen ja Kirjastokaistan kirjailijakohtaamiset Kirjaston kaverit -sarja Kirjailijoiden henkilökuvia -sarja

6 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Kirjastouutisen tuottaminen. Kirjastokaista-sivusto ei tule olemaan pelkkä ohjelma-arkisto, vaan Kirjastokaistaa kehitetään jatkuvasti ja siihen tuodaan uusia ominaisuuksia: Ohjelmakartta: kaikille avoimia käyttöä avustavia juttuja kuten valmiita hakuja ja kirjailijalista ja Suomen kartta, jonka pisteitä klikkaamalla pääsee ko. paikkakuntaa koskeviin ohjelmiin Yhteisö: koottuna kaikki rekisteröityneille käyttäjille eli yhteisön jäsenille suunnatut lisäominaisuudet kuten kommentoiminen, tähdittäminen, Facebook-laatikko ja playlistojen kokoaminen, Toimituksen blogi. Kieliversioiden valmiiksi työstäminen. Suorien lähetysten kokeileminen. Kategoriajaon selkiyttäminen. Keväällä 2011 Kirjastokaistalle tehdään käytettävyystutkimus ja käyttäjäkysely. Kirjastokaistan systemaattisempi markkinointi aloitetaan syyskaudella 2010 asiakkaille suunnattujen ohjelmasarjojen julkaisemisen jälkeen. Vuoden 2011 aikana luodaan myös mittarit ja käytännöt, joilla viestinnän ja markkinoinnin tuloksia mitataan. Kevätkauden 2011 tavoitteet: kävijämäärät nousevat noin 2000/ viikko eli 8000/ kuukausi katselluimmat videot yltävät useiden tuhansien katselukertoihin valtaosa uusista videoista saavuttaa yli 1000 katselukertaa. Lisäksi vuoden 2011 aikana viedään videoita YouTubeen, avataan Kirjastokaistan Twitter sekä mm. tehdään kirjalliset käyttösopimukset ohjelmiin. Kirjastotietokanta Vuoden 2010 kesäkuussa valmistui kirjastojen yhteisen kirjastotietokannan konseptisuunnitelma. Se ideoitiin eri kirjastosektoreiden edustajien kanssa työpajoissa ja konsultti laati niiden pohjalta konseptisuunnitelman. Tavoitteena on luoda moderni kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteinen yhteys- ja palvelutiedot sisältävä verkkopalvelu, joka vastaa kaikkien kirjastosektoreiden tarpeisiin. Uuden kirjastotietokannan avulla kirjastopalvelut ovat helpommin löydettävissä ja palvelu toimii keskeisenä markkinoinnin välineenä. Tärkeä ominaisuus on tietojen vienti ja tuonti. Kirjastot voivat esim. tuoda sisältöjä muista palveluistaan omien tietojensa yhteyteen. Kirjastotietokanta toimii myös helposti ylläpidettävänä julkaisualustana kirjastoille. Tietojen ajantasaisuuteen tullaan kiinnittämään huomiota. Siirrytään kirjastojen esittelyssä pois tietokantamaisesta esitystavasta kohti kiinnostavaa ja tietosisällöltään hyödyllistä ja ajantasaista näkymää kirjaston keskeisiin tietoihin. Kirjastotietokannan data avataan avoimena datana. Käyttäjähallinta pyritään kytkemään kirjastosektoreiden käyttäjähallintajärjestelmiin. Konseptisuunnitelma on ollut lausuntokierroksella syksyllä Seuraavaksi tehdään tarvittava tekninen lisämäärittely ja järjestetään tarjouskilpailu tai palkataan tekijä. Tavoitteena on saada kirjastotietokanta valmiiksi vuoden 2011 aikana KirjastoWiki Kirjastoalan avointa julkaisualustaa KirjastoWikiä käytetään mm. kirjastoalan projektien ja strategiatyön tiedottamiseen sekä kommenttien keräämiseen. KirjastoWikiin on tulossa mm. Kaukopalvelun käsikirja.

7 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Kysy kirjastonhoitajalta Asiakasmäärän lisääminen: markkinointisuunnitelma on tehty luodaan uusi logo, esitteet sekä kirjanmerkit, joita kirjastot voivat jakaa. Markkinoidaan palvelua viestimissä: lyhyet tiedotteet lehtiin, tarkistetaan näkyvyys kirjastojen sivuilla sekä tutkitaan, miten sosiaalisessa mediassa voidaan parhaiten näkyä (Facebook). Facebook: tutkitaan, miten Kysy kirjastonhoitajalta palvelun saadaan parhaiten näkyviin. Esimerkkikysymyksiä ja vastauksia viedään näkyviin, seinälle voi kirjoittaa kysymyksiä ja vastaamista varten kootaan ryhmä vastaajia. Tutkitaan, voidaanko toteuttaa Facebook-kirjautumisesta jonkinlaista yhteyttä Kysy kirjastonhoitajalta palvelun kirjautumiseen. Tällöin voisi saada vastauksia näkyviin omalle sivulleen, josta vastaus tavoittaisi muitakin lukijoita. Facebook Like Button. Erikoiskirjastojen tietämyksen hyödyntämisen parantaminen: suunnitelma 2010, toteutetaan Palvelu näkyviin erikoiskirjastojen sekä yhteistyötahojen sivulle paremmin. Tietämyksen esittely palvelussa näkyvämmin vastaajakarusellin avulla: kirjastojen sekä vastaajien esittelyjä, joissa on kuvaukset mm. erikoistietämyksestä. Käytettävyyden ja kiinnostavuuden parantaminen: vastausten tuominen esille näkyvämmin palvelussa. Vastaajien tuominen esille näkyvämmin palvelussa (ks. yllä). Tutkitaan, olisiko mahdollista toteuttaa jonkinlainen Online juuri nyt -sovellus eli kuva tai jonkinlainen esittely näkyvissä vastaajasta tai vastaajakirjastosta palvelun etusivulle silloin, kun vastaaja on kirjautuneena sisään. Keskustelufoorumi, jossa kysyjät saavat osallistua vastaamiseen. Kommentoinnin ja reittauksen hyötyjen parantaminen. Kysymyslomake jälleen tarkasteluun. Zeitgeist juuri nyt kysymyksissä yleisimmin esiintyvät sanat. Linkkikirjaston linkkien näkyvyyden parantaminen automaattisissa Katso, onko kysymykseen vastattu -hakutuloksissa. Vastaussovelluksen kehittäminen: toteutetaan vastaajakysely, jonka pohjaltaan kootaan kehittämisehdotukset. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Vastaajien kouluttaminen: uusien vastaajatahojen kouluttaminen sekä vanhojen vastaajien muistinvirkistyskoulutukset tarpeen mukaan. Chat: chatin tekniikan vaihto muihin kuin valtakunnalliseen kanavaan (jossa vaihdettu 2010). Valtakunnallisen kanavan tarpeen ja toiminnan tutkiminen käytännössä. Valtakunnallinen kanava on auki 2011 alkuun kesään saakka. Kesällä tehdään välitilinpäätös: tutkitaan, saavuttaako chat asiakkaita, ovatko asiakkaat samoja vai eri asiakkaita kuin sähköpostipalvelussa. Lisäksi pyritään selvittämään, pystyykö chat toimittamaan asiakkaille palvelua, jota muuten ei olisi tarjolla. Chatin toiminnan yhdistäminen tiiviimmin Kysy kirjastonhoitajalta palvelun kokonaisuuteen sekä näkyvyydeltään että käytöltään. Tutkitaan mahdollisuutta chatin sisäisestä käytöstä eräänlaisena kirjastoväen tietopalveluhelpdeskinä. Markkinointia sekä asiakkaille että kirjastoille vuonna 2010 luodun suunnitelman mukaisesti. Labs.kirjastot.fi Labs.kirjastot.fi on ajatushautumo, joka ideoi ja rakentaa prototyyppejä tulevaisuuden kirjastopalveluista. Kehitystyö toteutetaan avoimella lähdekoodilla. Vuonna 2011 labs.kirjastot.fi keskittyy kolmeen alueeseen: kirjastoon avoimena alustana Kansallisen digitaalisen kirjaston sovelluksiin yleisissä kirjastoissa pohjoismaisen laboratorioverkoston luomiseen. Kirjasto avoimena alustana: avoin kirjastotila, avoimet käyttöliittymät, avoin kirjastodata

8 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Avoin kirjastotila Kirjastotila on muuntumassa passiivisesta kirjahyllystöstä kohti aktiivista tilaa. Labs.kirjastot.fi on rakentanut vuonna 2010 teknisen pohjan, joka mahdollistaa kirjastojen luettelointi- ja käyttötietojen uudenlaisen esittämisen kirjastotilassa. Tehdyn työn pohjalta rakennamme ensi vuonna prototyyppejä, jotka limittävät perinteisen verkkokirjaston osaksi uutta, aktiivista kirjastotilaa. Avoimet käyttöliittymät Labs.kirjastot.fi on vuonna 2010 rakentanut teknisen pohjan, joka mahdollistaa uudenlaiset hakuliittymät suomalaisiin yleisiin kirjastoihin. Avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojen kansallinen musiikkihaku julkaistaan vielä tänä vuonna. Vuonna 2011 palvelu jatkokehitetään mobiiliksi ja erilaisiksi sovelluksiksi kirjastotilaan. Avoin data Avoin julkinen data voi mullistaa sen, millaisiksi olemme julkisen palvelumme ajatelleet. Vuonna 2011 jatkamme jo vuonna 2009 aloittamaamme projektia, joka pyrkii kaiken kirjastotiedon avaamiseen kansalaisille. Avoimen julkisen datan kentällä Labs.kirjastot.fi on ollut edelläkävijä - jopa globaalisti. KDK ja yleiset kirjastot Kansallinen digitaalinen kirjasto valmistuu ensi vuonna. Mikä mullistuu, mitä palvelu mahdollistaa? Pyrimme ottamaan tästä selvää. Suunnitelmissa on mm. KDK:hon perustuva mobiilisovellus. Library Beta: Helsinki, Tukholma, Oslo Labs.kirjastot.fi on vuonna 2010 kontaktoinut kaikki merkittävät kirjastokehittäjät pohjoismaissa. Olemme pitäneet tapaamisia verkossa ja mm. workshopanneet Tukholmassa. Seuraava Helsingin, Tukholman ja Oslon kirjastolaboratorioiden tapaaminen pidetään tammikuussa 2011 Helsingissä. Yhteisenä tavoitteenamme on pohjoismainen kirjastolaboratorioverkko. Lisäksi Labs.kirjastot.fi jatkaa mm. tuen tarjoamista avoimen lähdekoodiin kirjastojärjestelmien testaamiseen, osallistuu ekirja-projektiin sekä mobiileja semanttisia palveluita kehittävään SUBI-hankkeeseen. Yhteistyötä pyritään tekemään mm. Kansalliskirjaston, Tieken, ValtIT:n, KuntaIT:n, Forum Viriumin, Secon, COSS:in sekä Verkkodemokratiaseuran kanssa. Linkkihakemisto Kirjastot.fi:n Linkkikirjaston ja Makupalat.fi:n yhdistävässä Linkkihakemisto-projektissa molempien tietokantojen sisältö on siirretty XML-dumpin avulla Saha-annotointieditoriin. Parhaillaan tutkitaan siirrettyä sisältöä yhdessä Secon kanssa. Kirjastot.fi:n ja Hämeenlinnan kaupunginkirjaston yhteinen projektiryhmä on määrittänyt palvelun konseptin ja käyttöliittymäsuunnittelun tavoitteet. Seamk tekee opiskelijoiden kanssa käyttäjä- ja konseptitutkimuksen. Käyttöliittymän toteutus voidaan aloittaa, kun Saha-Drupal-rajapintatyö on tehty. Uusi Linkkihakemisto pyritään julkaisemaan vuoden 2011 aikana. Palvelun nimeksi tulee Makupalat.fi ja se sijoitetaan Kirjastot.fi:n palvelimelle. Sisältötuotanto ja kokoelmanhoito organisoidaan uudestaan. Osaaikainen luetteloija luetteloisi edelleen uudet linkit. Mediakasvatus Lapset, media ja kirjastot -hankkeen toiminnan tavoitteena on keskittyä toimintavuoden 2011 aikana erityisesti mediakasvatuksen toiminnalliseen puoleen. Vuoden 2010 aikana tehtyjä aineistoja testataan käytännössä. Näitä ovat muun muassa kirjastoille laadittu mediakasvatuksen Toimintasuunnitelma sekä Mediakasvatuskeskus Metkan tuottama mediatuntimateriaali. Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa on suunniteltu yhteistyössä pidettäväksi kuusi koulutuspäivää ja yksi koontipäivä. Alustaviksi paikkakunniksi on valittu Pori, Hämeenlinna, Kemi tai Tornio, Kotka, Pieksämäki ja Ylivieska. Koulutustilaisuuksissa aineistoa testaisivat kirjastonhoitajat yhdessä lasten kanssa. Pedagoginen osaaminen ja ohjeistus tulee Mediametkasta. Kirjaston roolina on tarjota tilat, valita koulutukseen sekä lapset että kirjastoammattilaiset, tiedottaa sekä aamukahvien tarjoilu. Tavoitteena on paitsi materiaaliin tutustuminen ja käyttöönotto, myös kirjastotyössä tarvittavien pedagogisten taitojen hankkiminen. Kirjastokaista.fi olisi

9 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 mukana kuvaamassa muutaman tilaisuuden ja näin Kirjastokaista.fi:hin saataisiin lapsille ja lasten kanssa toimiville mediakasvatuksellista materiaalia. Mediametkan kanssa tehdään yhteistyössä myös kaksi kirjaa. Metkan jo tekemä mediamateriaali toimitetaan kirjan muotoon, joka käännetään myös ruotsiksi. Toinen, uusi kirja on luonteva jatko tuolle edelliselle, sillä se sisältää puuttuvat aihealueet kuten musiikin, äänen, valokuvan ja mobiililaitteeet. Molemmissa kirjoissa näkökulma on kirjaston ja tekijän / tekijöiden avuksi muodostetaan kirjastoammattilaisista koostuva ohjausryhmä. Tämä kirja käännetään myös ruotsiksi. Rahoituksen uuteen kirjaan hakee Mediakasvatuskeskus Metka. Kirjasto on mukana asiantuntemuksellaan ja markkinoinnissa. Vuoden 2011 aikana on tarkoitus myös ottaa käyttöön ja soveltaa vuoden 2010 aikana kirjastoille tehtyä mediakasvatuksen toimintasuunnitelmaa. Työ on jo lähes valmis. Suunnitelma sijoitetaan Mediakasvatus.kirjastot.fi-sivustolle. Suunnitelmaa esitellään myös erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja messuilla ja erityisesti sitä markkinoidaan opettajille. Avustusta toimintavuodelle 2011 haetaan myös Kirjastot.fi:ssä valtakunnallisesti toimivalle mediakasvatuksen koordinaattorille. Koordinaattorin tehtävänä on toimia yhteistyössä aluekouluttajien ja ELY -keskusten kanssa tavoitteenaan mediakasvatuksen pysyvä juurruttaminen kirjastoihin. Hänen tehtävänään on yhteydenpito muihin alan toimijoihin ja uusien kontaktien solmiminen. Hän toimii myös tarvittaessa asiantuntijana koulutustilaisuuksissa ja koulutusten suunnittelussa. Keskeisimmät tavoitteet: Mediakasvatus käytännöiksi kirjastotyössä. Uusia taitoja lasten kanssa toimiville. Uusia työvälineitä. Näkyminen mediassa, mediakasvatuksellista ohjelmaa Kirjastokaista.fi:hin. Kirjastojen mediakasvatuksen valtakunnallisen koordinoinnin asiantuntijatehtävät. Mediakasvatusta koskevan koulutus- ja tiedotusmateriaalin tuottaminen. Mediakasvatuksen verkkoaineistojen saatavuuden organisoiminen Mediakasvatus.kirjastot.fisivustolle. Musiikkibasaari Musiikkibasaari on Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen ehdotus suomalaisten musiikkikirjastojen - niin yleisten kuin tieteellisten kirjastojen yhteisestä, asiakkaille suunnatusta verkkopalvelusta. Palvelun sisällöksi on suunniteltu: Ajankohtaisista musiikkitapahtumista tiedottaminen (konserttitarjonta jonkinlaisena automaattisyöttönä, uusia julkaisuja, ammattilaisten musiikkivinkkauksia ja arvioita, myös kirjastojen omat tilaisuudet). Voisi olla kaksitasoinen siten, että valinnan mukaan näkyisi erittäin iso valikoima koko maan alueella tai sitten voisi ottaa tarkemman rajauksen esimerkiksi paikkakunnan mukaan. Hakupalvelut: kirjastojen kokoelmatietokantoihin kohdistuvat haut (Mino, Frank. KDK). Jollain lailla räätälöityjä musiikkihakuja verkon uumeniin ja yleisiä hakuvinkkejä. Sisältöpalvelut: kirjastojen verkossa olevat sisältöpalvelut (kuunneltavaa, luettavaa, katsottavaa, ladattavaa, tiedonlähteitä), mahdollisesti linkkejä muiden tarjoamiin samankaltaisiin maksuttomiin palveluihin (kuten Raita-tietokanta). Neuvontapalvelut: Kysy musiikkikirjastonhoitajalta joko niin, että musiikkiin liittyvät kysymykset Kysy kirjastonhoitajalta-palvelusta ohjataan tänne tai sitten toteutetaan erillinen vastauspalvelu. Myös olla linkkejä sellaisiin osoitteisiin, joiden kautta moniin musiikkialan kysymyksiin voi muutenkin saada vastauksia (esimerkiksi FiMIC). Ehkä olisi tarvetta myös jonkinlaiselle verkon musiikkipalveluja koskevalle FAQ-alueelle, johon kerätään vastauksia usein toistuviin kysymyksiin (jotka eivät ole suoranaisesti tiedonhakukysymyksiä).

10 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Okariino.fi Okariino.fi-verkkopalvelussa siirrytään vuoden 2011 aikana testausvaiheesta varsinaiseen käyttöön ja ylläpitoon. Toimintojen kehittäminen toisaalta jatkuu, mm. alle kouluikäisten osion toteutus aloitetaan. Okariino.fi-palvelua varaudutaan muuttamaan joustavasti käyttäjäpalautteen mukaan. Okariino.fi:tä markkinoidaan aktiivisesti kouluilla ja kirjastoissa. Yhteistyötä kirjastojen kanssa tiivistetään. Käyttäjien ja avustajien verkostoa laajennetaan. On tärkeää saada lapset innostumaan Okariino.fi:n mahdollisuuksista sekä tehdä palvelu tutuksi ja opettaa sen käyttöä sekä lapsille että kirjastolaisille, opettajille ja lasten parissa työskenteleville. Uusia toimintoja kartoitetaan, esim. mahdollisuuksia julkaista lasten omia sarjakuvia. Uusina medioina Okariino.fi:ssa esitellään lastenlehtiä ja musiikkia (yhteistyössä musiikkikirjastojen kanssa). Virtuaalisen sanataidepiirin Viisarin toimintamuotoja hiotaan. Okariino.fi:n Peilisaliin suunnitellaan kirjastoille oma sivustonsa eli luodaan mahdollisuus esitellä ja/tai linkittää omaa toimintaansa. Uusia toimintoja ja sisältöjä 2011: Tarinapeli Ihmeiden saari suunnitellaan ja toteutetaan pilottina/demona yhdessä pelialan yrityksen kanssa. Hahmogeneraattori viimeistellään ja otetaan käyttöön. Virtuaalinen sanataidepiiri Viisari kehitellään sellaiseksi, että se palvelee lasten tarpeita ja että kirjoittamista harrastavat lapset todella hyötyvät siitä. Kirjojen, elokuvien, pelien ja sarjakuvien lisäksi esitellään myös lastenlehtiä ja musiikkia. Julkistetaan Kysy Pesosen perheeltä palvelu (yhteistyössä Kysy kirjastonhoitajalta palvelun ja vastaajaverkoston kanssa). Peilisaliin luodaan paikka kirjastojen omille sivuille. Tämä osio kytketään uuteen kirjastotietokantaan ja Frank-monihakuun. Ruotsinkielinen osio. Projektit.kirjastot.fi Kirjastot.fi-käyttää omassa toiminnassaan avoimen lähdekoodin Redmine-projektinhallintasovellusta. Myös kirjastot voivat hyödyntää sitä projekteissaan. Sivupiiri.fi Sivupiiri.fi pyritään rakentamaan teknisesti uudelleen vuoden 2011 aikana. Sivupiiri rakennettaisiin Okariinon tekniikan pohjalle siten, että siitä tulee käyttäjälle miellyttävämpi ja helpompi käyttää. Yhtenäisyys Okariinon kanssa helpottaa myös ylläpitoa ja kehittämistä. Uudistuksia vaatii erityisesti kirjautumisen helpottaminen ja käyttäjäprofiilin muokkauksen ja ylläpidon parantaminen. Lisäksi kirjastojen omaa näkymää ja sivuston hakua on kehitettävä toimivammaksi. Sivupiiri.fi:n esittelyt jatkuvat, tavoitteena käydä läpi myös Pohjois-Suomi. Tämän lisäksi panostetaan opettajiin ja pyritään saamaan Sivupiiri.fi osaksi kirjallisuuskursseja ja kirjallisuuden opetusta. Vuonna 2001 Sivupiirillä ja Okariinolla olisi yhteinen sisältötoimittaja kehittäjäresurssien lisäksi. Tiedonhaun portti Tiedonhaun portin hakutoimintoja on integroitu Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun ja jatkossa pyritään tekemään samoin muidenkin Kirjastot.fi:n tiedonhakupalveluiden kohdalla. Tiedonhaun porttia ei julkaistane enää itsenäisenä palveluna.

11 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Verkkotilastot.kirjastot.f ja Tilastot.kirjastot.fi Yleisille kirjastoille tarjotaan Verkkotilastot-palvelua, jolla kirjastojen verkkopalveluiden käyttöä voidaan mitata yhdenmukaisella tavalla. Toinen vaihtoehto kirjastoille on Goole Analytics. Verkkotilastot.kirjastot.fi-palvelun taustalla oleva Phpmyvisites-sovellus vaihdetaan uudempaan sovellukseen, todennäköisesti OWA:aan. Tilastot.kirjastot.fi-palveluun tehdään tarvittavia kerättävien tietojen muutoksia sekä pyritään avaamaan tilastotadata avoimeksi dataksi. Tavoitteena on myös luoda jonkinlainen yhteinen sivu tai näkymä Tilastot.kirjastot.fi-palveluun ja Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan. Viestintä Viestinnän suunnittelijan rekrytoinnin myötä Kirjastot.fi:ssä käynnistyi syksyllä 2010 järjestelmällinen viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen. Tavoitteena on parantaa huomattavasti Kirjastot.fi-palveluiden markkinointia sekä tukea kirjastoalan yleistä markkinointia ja auttaa kirjastoja niiden omassa markkinoinnissaan. Lisäksi viestinnän suunnittelijan vastuulla on IFLA konferenssin viestintä. Keskeisille Kirjastot.fi-palvelulle laaditaan markkinointisuunnitelma. Kirjastot.fi-emoportaalin tulee sivu, josta on poimittavissa Kirjastot.fi-palveluiden logot, esitteet ja muu aineisto. Kaikkia Kirjastot.fi-palveluita markkinoidaan Kirjastot.fi-brändin alla. KirjastoPro-osioon liitetään verkkolehti, joka kokoaa kirjastoalan uutiset, toimii alan seurantapalveluna ja Kirjastolehden verkkoversiona sekä antaa kirjastoille mahdollisuuden julkaista omia uutisiaan valtakunnallisesti. Kirjastokaista.fi on keskeinen osa tätä kokonaisuutta. Tärkeä osa viestintää on ovat uutiskirjeet: Ammatillinen täydennyskoulutuskirje: mitä uutta Kirjastot.fi-kokonaisuus tarjoaa (Kirjastokaistan ohjelmat, mediakasvatussivusto, uusia esitysmateriaaleja seminaareista ym.) Markkinointiapukirje: mitä juuri nyt voi eri asiakasryhmille kertoa (kaikkien tuotteiden vinkkejä). Kuukausikirjeet eri kohderyhmille. Luodaan kirjastojen tiedottajarinki. Lisäksi otetaan yhteyttä eri kohderyhmiin (opettajat, työväenopistot, avoin yliopisto ym.) sekä mm. paikallislehtiin ja YLE:n aluetoimituksiin. Tavoitteena on, että Kirjastot.fi-logo saataisiin kaikkien kirjastojen sivuille. Samoin Kirjastokaista.fi ja Kysy kirjastonhoitajalta -logot. Markkinoinnin keskeinen tavoite on saada Kirjastot.fi-palvelut linkkitettyä mahdollisimman monelle sivustolle ja tavoittaa kattavasti potentiaaliset käyttäjät. Facebokiin on luotu uusi Kirjastot.fi-sivu, josta on tullut suosittu. Tarkistetaan kirjastojen ja Kirjastot.fi:n tiedot Wikipediassa. Markkinoidaan Kirjastot.fi-palveluita aktiivisesti mm. maakuntakirjastopäivillä, kirjastoissa sekä messuilla. Kirjastot.fi-kokonaisuus on entistä enemmän media. Siihen liittyen on selvitettävä mm. tekijän- ja käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Kirjastot.fi 2012. 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012. Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14

Kirjastot.fi 2012. 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012. Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14 Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14 Kirjastot.fi 2012 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012 Kirjastot.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston

Lisätiedot

Kirjastot.fi-toimintakertomus 2010

Kirjastot.fi-toimintakertomus 2010 Kirjastot.fi-toimintakertomus 2010 1/22 Kirjastot.fi-toimintakertomus 2010 1 Toiminta Helsingin kaupunginkirjaston Yleisten kirjastojen keskuskirjaston keskuskirjastotoimintaan kuuluva Kirjastojen valtakunnalliset

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50.

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50. Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kokous 23.4.2007 Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50. Läsnä: Hannu Taskinen, puheenjohtaja Ulla Ikäheimo Ritva Nurminoro Janne Ranta Ari

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita

Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita Nina Hyvönen ja Petri Tonteri, 2009 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Miksi tarvitaan yhteisluettelo?... 7 Vapaa kansalaiskäyttö...

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita

Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita YKN 11.4.2013 - matti.sarmela@kirjastot.fi Kirjastohakemisto Kirjastot.fi:n yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15.

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15. Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kokous 11.10.2007 Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15. Läsnä: Erkki Lounasvuori, puheenjohtaja Ulla Ikäheimo Janne Ranta Ari Rouvari Anni

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

Kansallisista yhteisluettelo ja käyttöliittymäratkaisuista

Kansallisista yhteisluettelo ja käyttöliittymäratkaisuista Kansallisista yhteisluettelo ja käyttöliittymäratkaisuista Petri Tonteri 2009 petri.tonteri@kouvola.fi Petri Tonteri, Kansallisista yhteisluettelo ja käyttöliittymäratkaisuista 2 Sisällysluettelo ESIPUHE...4

Lisätiedot

Nuorisotyö bloggaa. Nuorisotyö bloggaa. Verke. Blogit ja bloggaaminen I 1

Nuorisotyö bloggaa. Nuorisotyö bloggaa. Verke. Blogit ja bloggaaminen I 1 Nuorisotyö bloggaa Verke Blogit ja bloggaaminen I 1 Nuorisotyö bloggaa Verke Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Toimittajat: Tero Huttunen, Heikki Lauha, Henna Middeke & Veera Säilä Kansi

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti 0 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010 Raportti 0 1 SISÄLLYS 1. Alkusanat... 1 2. Seminaarin avaus: Sosiaaliset verkot ja hankepyydykset... 2 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia

Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia Rami Heinisuo Opetusministeriön julkaisuja 2004:5 Sanna Koskela

Lisätiedot

Toimeksianto ja selvitystyön tavoite

Toimeksianto ja selvitystyön tavoite 1. Toimeksianto ja selvitystyön tavoite... 1 2. Taustaa yhteisluetteloista... 1 3. Yhteisluetteloiden arkkitehtuuriratkaisuista... 2 A. Arkkitehtiratkaisujen vahvuudet ja heikkoudet... 2 4. Yhteisluetteloiden

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Tiivistelmä Kirjastot ovat pysyneet pitkään varsin muuttumattomina pääasiassa kirjojen ja muun painetun aineiston välittäjinä. Tämä perinteinen tehtävä on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

TERVETULOA KESKUSTAKIRJASTOON. Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus. Kaupunginhallitus 17.6.2013

TERVETULOA KESKUSTAKIRJASTOON. Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus. Kaupunginhallitus 17.6.2013 TERVETULOA KESKUSTAKIRJASTOON Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus Kaupunginhallitus 17.6.2013 Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja Pirjo Lipasti, projektisuunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto

Lisätiedot