Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011 Luonnos MS 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2011 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuus on suunnattu kaikille kirjastosektoreille. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kansalliskirjaston kanssa on sovittu Kansalliskirjaston ja Kirjastot.fi:n työnjaosta siten, että Kansalliskirjasto tuottaa tietohuollon perusinfran sekä suljetut ammattipalvelut, Kirjastot.fi muut avoimet palvelut. Kirjastot.fi osallistuu Aalto-yliopiston Semanttisen laskennan työryhmän (Seco) vetämään ja Tekesrahoitteiseen SW 2.0 jatkohankkeeseen ja SUBI-hankkeeseen. Yhteistyötä Kansalliskirjaston kanssa tiivistetään, samoin yhteistyötä Suomen Kirjastoseuran ja Kirjastolehden kanssa.

2 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 2 Talousarvio ja hakemukset 2011 Resursointi 2011 Palvelu Sisältö Tekniikka Hakemus Kirjastot.fi-emoportaali, Kysy kirjastonhoitajalta, Linkkihakemisto, kirjastotietokanta, KirjastoWiki, Verkkotilastot, Buildings.libraries.fi, hankerekisteri, hyvät käytännöt, Frank, Fono.fi, Ifla2012.fi, Sivupiiri.fi Päätoimittaja + 3 suunnittelijaa + muu toimitus Käyttöliittymäsuunnittelija (6-12 kk) Sininen Meteoriitti Oy Lasipalatsin Mediakeskus Muut it-yritykset Freelancer-koodarit Seco Koodarisivari/Koodari A Koodari B OKM: Keskitetyt verkkopalvelut (2010: e) Viestintä + IFLA 2012 Viestinnän suunnittelija OKM: Kokeilutoiminta Kirjastokaista.fi Verkkotoimittaja, kuvaaja, harjoittelija, sivari Koodari B OKM: Kokeilutoiminta (2010: e) Labs.kirjastot.fi Suunnittelija (50%) Koodari C Koodari B Koodari E? Freelancer-koodarit ja ityritykset OKM: Kokeilutoiminta (2010: e) Okariino.fi ja Sivupiiri.fi Suunnittelija Kehittäjäresurssit Koodari D Okariino.fi: OKM: Mediakasvatuksen kehittäminen (2011: haettu e) Sivupiiri.fi: Kifi-hakemus Kirjasampo.fi Turun kaupunginkirjaston projektiryhmä Seco Kitkan koodari Koodarisivari/Koodari A OKM: Kokeilutoiminta (Turun kaupunginkirjasto hakee) Musiikkibasaari Suunnittelija (esim. 3 kk) Koodarisivari/Koodari A Kifi-hakemus Mediakasvatus Suunnittelija Koodarisivari/Koodari A Zento Oy OKM: Kokeilutoiminta ( e)

3 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 3 Palveluiden kehittäminen Kirjastot.fi-emoportaali Syksyllä 2010 uudistetun Kifi-emoportaalin kehittäminen jatkuu. Osa sisällöistä (Linkkikirjasto, Kirjallisuus) siirtyy erillisiin palveluihin Emoportaali toimii jatkossa ennen kaikkea väylänä Kifipalvelukokonaisuuteen. Emoportaaliin jäävät lähinnä Kysy kirjastonhoitajalta, KirjastotPro (erityisesti keskustelut) sekä kirjastot-osio. KirjastoPro:hon liitetään tavalla tai toisella kirjastoalan uutispalvelu ja verkkolehtimäisiä sisältöjä. Mobiilikäytettävyyttä pyritään parantamaan. Fono.fi, Musiikkia aiheesta Fono.fi:n kehittämistarpeita on kartoitettu yhdessä YLE:n äänilevystön kanssa. Palveluun tehdään joitain muutoksia (mm. englanninkielinen käyttöliittymä loppuvuonna 2010) ja korjauksia sekä selvitetään, voidaanko hakuja kehittää uudella tavalla Fono.fi-palvelimella olevan indeksin pohjalta. Pyritään selvittämään myös äänitteiden kuuntelua. Samalla tutkitaan muiden Musiikkikirjastot-kanavan tietokantojen liittämistä Fono.fi:n hakuihin sekä yhteisöllisten toimintojen lisäämistä. Musiikkia aiheesta palvelun sisällön ylläpidosta vastaa Lea Tastula Tampereen kaupunginkirjastosta. Labs.kirjastot.fi:n kehittämä Mino-musiikkihaku hyödyntää myös Fono.fi:tä ja Kirjastot.fi:n musiikkitietokantoja. Frank-monihaku Uusi Django-pohjainen Frank julkaistiin lokakuussa Myös Frankin api-rajapinta ja lähdekoodi julkaistaan. Api-rajapinta otetaan ensimmäiseksi käyttöön Sivupiiri.fi:ssä. Apin avulla Frankin hakutulokset voidaan näyttää toisen palvelun käyttöliittymässä. Labs-hankkeessa kehitetään edelleen Frankiä, mm. sen mobiilisovellusta. Vuoden 2011 aikana Frankiin kehitetään mahdollisesti uusia hakuryhmiä (esim. Fono.fi, LibraryThing, Google Books, WorldCat, Amazon, suomalaisia kirjakauppoja, Kongressin kirjasto) sekä mm. suosituimmat haut -näkymä. Ifla2012.fi Kirjastot.fi vastaa IFLA konferenssin kotimaisesta verkkoviestinnästä. Ifla2012.fi-sivusto avattiin keväällä Vuoden 2011 aikana se muokataan kohti lopullista versiota. Mobiilipalvelut, Kirjastokaista.fi sekä sosiaalinen media ovat olennainen osa konferenssin verkkoviestintää. Verkkoviestintä sekä konferenssitilassa tapahtuva viestintä ja siihen liittyvät kokeilut sovitaan IFLA:n kanssa. Hankerekisteri ja hyvä käytännöt ELY-tarkastajat ovat pyytäneet Kirjastot.fi:tä toteuttamaan yleisten kirjastojen hankerekisteri-palvelun. Myös hyviä kirjastoalan käytäntöjä esittelevää palvelua on toivottu. Kirjastot.fi on suunnittelut rakentavansa yhdistetyn hankerekisterin ja hyvät käytännöt -palvelun. Palvelu olisi avoin ja tukisi etenkin kirjastoalan markkinointia. Teknisessä toteutuksessa vältettäisiin turhan monimutkaisia ratkaisuja.

4 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Kirjasampo.fi Kaunokirjallisuuden verkkopalvelun Kirjasampo.fi:n semanttisessa tietokannassa on tällä hetkellä tiedot teoksesta (kaikki teostyypit): mm novellia, joista noin on kuvailtu, Arvostelevan kirjaluettelon arvostelua, 500 runoa kokotekstinä, kansikuvaa sekä tiedot tekijästä ja 1826 sarjasta suomalaisesta kirjailijasta on tarkemmat tiedot. Systemaattisesti on kuvailtu 1970-luvun kirjallisuus, 1980-luvun kirjallisuuden kuvailu on meneillään, samoin 1990-luvun alussa ilmestyneiden teosten. Kuvailutiedot tallennetaan Saha-annotointieditorin kautta Kulttuurisammon tietokantaan, josta ne haetaan haku- ja selailurajapinnan avulla Kirjasammon Drupal-julkaisujärjestelmään. Rajapintatyö valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä, jolloin saadaan Sahan ja Kulttuurisammon välille ajantasainen tiedonsiirto. Myös Kirjasampo.fi:n käyttöliittymäsuunnittelu valmistuu loppusyksystä Kirjasampo.fi pyritään avaamaan julkiseen testikäyttöön kevättalvella Sitä edeltää käyttöliittymän ja sen toimintojen koodausvaihe sekä testausvaihe. Testauksen jälkeen on periaatteessa mahdollista siirtää Kirjasammon Saha ja tietokanta Kirjastot.fi:n palvelimelle. Vuonna 2011 Turun kaupunginkirjaston projektiryhmä vastaisi edelleen Kirjasammon sisällön kartuttamisesta, luetteloinnista, toimitustyöstä, testaamisesta, ontologiatyöstä sekä osaltaan käyttöliittymän toteuttamisesta. Vaasan kaupunginkirjasto vastaisi kirjailijatiedon keräämisestä sekä Boksampo-versiosta. Kirjastot.fi resursoi visuaalisen suunnittelun, käyttöliittymän toteuttamisen ja julkaisujärjestelmän tekniikan, markkinoinnin sekä kuvailutietojen hankinnan BTJ Oy:ltä. Semanttisten toimintojen kehittämisestä vastaa Seco ja rajapintaprojektiin osallistuu Kitka-projektin koodari. BTJ toimittaa uutuusaineiston kuvailutiedot kansikuvineen ja takakansiteksteineen. Vuonna 2011 selvitetään ja tehdään rajapinnat KDK:on, kirjastojärjestelmiin ja yhteisluetteloon. Myös mobiililiittymä on tulossa. Lisäksi on tehtävänä erilaisten toiminta- ja yhteistyökäytäntöjen sekä metadatan käytön mallien selvittäminen, myös yleisemmällä tasolla (mitä voi käyttää avoimena datana, kaupallinen yhteistyö, tekijänoikeudet) sekä yhteistyöverkoston laajentaminen kirjastoalan ulkopuolelle, muihin kirja-alan toimijoihin (kirjakaupat, kustantajat, verkon muut kirjallisuuspalvelut) sekä lukijoihin ja kirjallisuuden harrastajiin. Kirjastoarkkitehtuuria Buildgins.libraries.fi on englanninkielinen uutta suomalaista kirjastoarkkitehtuuria esittelevä sivusto. Siinä julkaistaan myös englanninkielisiä kirjastoalan uutisia. Kirjastolehti tuottaa sivuston sisällön ja Kirjastot.fi vastaa sivuston toteutuksesta. Sivusto pyritään avaamaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Kirjastokaista.fi Kirjastoalan verkkotelevisio- ja radiopalvelu Kirjastokaista.fi kasvoi nopeasti vuoden 2010 aikana. Vuonna 2011 palvelu a on tarkasteltava entistä enemmän mediana, mikä vaatii huomion kiinnittämistä mm. tekijänoikeusasioihin Kirjastokaistalla työskentelisi verkkotoimittaja, kuvaaja, koodari sekä editoinnissa auttavat sivari ja harjoittelija. Lisäksi kuvausapua ja sisältötuotantoa hankitaan tarvittaessa muualta ja Biblioteken.fi:n toimittaja osallistuisi keskeisesti ruotsinkieliseen tuotantoon. Toimituskunta päättää palvelun kehittämisen yleislinjoista ja toimituspolitiikasta. Ohjelmantekoaikataulut ovat nähtävissä ajantasaisina Kirjastokaistan KirjastoWiki-sivuilla Kirjastokaistan kieliversioita työstetään syyskauden 2010 aikana. Vuonna 2011 ohjelmatuotanto pohjautuu voimakkaasti kohderyhmäajattelulle eli kenelle ohjelmia tehdään, millaisia ohjelmia tehdään ja miksi niitä tehdään.

5 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Alustava kohderyhmäjako (tarkennetaan vuoden 2011 alussa): Suomenkielinen: Kirjaston asiakkaat / potentiaaliset asiakkaat, kulttuurista kiinnostuneet: Kirjastoväki Suomessa Alan oppilaitokset Opettajat Ruotsinkielinen: Kirjaston asiakkaat / potentiaaliset asiakkaat, kulttuurista kiinnostuneet Kirjastoväki Pohjoismaissa Englanninkielinen: Kirjastoalan ihmiset maailmanlaajuisesti Kehittäjäyhteisö maailmanlaajuisesti. Vuonna 2011 työstetään myös Kirjastokaistan yhteistyökuvioita muihin pohjoismaihin. Asiaa on pohjustettu yhdessä Labs.kirjastot.fi-tiimin kanssa. Ohjelmatuotannon periaatteita 2011: ohjelmien hyvä hyödynnettävyys ja mielenkiintoisuus avoin jakelu yhteistyökumppaneiden verkkopalveluihin ja tilaisuuksiin voimakas verkostoituminen ja yhteistyö eri kirjastosektoreiden yhteistyön tukeminen maantieteellinen tasa-arvo ohjelmatuotannossa alan markkinointiyhteistyöhön osallistuminen. Kirjastokaista tuottaa vuonna 2011 yksittäisiä videoita haastatteluina, tapahtumatallenteina ja muina ohjelmina. Haastattelujen osuus pienenee vuoteen 2010 verrattuna. Ohjelmaa tehdään eri puolilla Suomea ja mahdollisesti myös ulkomailla. Yksittäisissä videoissa nostetaan keskiöön vuonna 2011 mm. seuraavia teemoja: mediakasvatus yhteistyö Okariinon kanssa yhteistyö Kirjasammon yhteistyö Kirjastolehden Prosak-proosaklubien kuvaaminen: kehitetään asiaa Nuoren voiman liiton kanssa Avaimen kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen IFLA-valmistelut. Syyskaudella 2010 käynnistettiin ammatillisten aiheiden haastattelujen oheen suurempia yleisöjä kiinnostavia ohjelmasarjoja. Vuonna 2011 Kirjastokaista tulee tuottamaan määrällisesti vähemmän, mutta sisällöllisesti laajempia yleisöjä kiinnostavia ohjelmia. Ohjelmien tuotannossa panostetaan entistä vahvemmin ennakkosuunnitteluun ja käsikirjoittamiseen. Vuonna 2011 tuotettavat ohjelmasarjat: Kirjallinen kaupunkini Kurkistus kulisseihin Debattiohjelma Kirjastouria Avaimen ja Kirjastokaistan kirjailijakohtaamiset Kirjaston kaverit -sarja Kirjailijoiden henkilökuvia -sarja

6 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Kirjastouutisen tuottaminen. Kirjastokaista-sivusto ei tule olemaan pelkkä ohjelma-arkisto, vaan Kirjastokaistaa kehitetään jatkuvasti ja siihen tuodaan uusia ominaisuuksia: Ohjelmakartta: kaikille avoimia käyttöä avustavia juttuja kuten valmiita hakuja ja kirjailijalista ja Suomen kartta, jonka pisteitä klikkaamalla pääsee ko. paikkakuntaa koskeviin ohjelmiin Yhteisö: koottuna kaikki rekisteröityneille käyttäjille eli yhteisön jäsenille suunnatut lisäominaisuudet kuten kommentoiminen, tähdittäminen, Facebook-laatikko ja playlistojen kokoaminen, Toimituksen blogi. Kieliversioiden valmiiksi työstäminen. Suorien lähetysten kokeileminen. Kategoriajaon selkiyttäminen. Keväällä 2011 Kirjastokaistalle tehdään käytettävyystutkimus ja käyttäjäkysely. Kirjastokaistan systemaattisempi markkinointi aloitetaan syyskaudella 2010 asiakkaille suunnattujen ohjelmasarjojen julkaisemisen jälkeen. Vuoden 2011 aikana luodaan myös mittarit ja käytännöt, joilla viestinnän ja markkinoinnin tuloksia mitataan. Kevätkauden 2011 tavoitteet: kävijämäärät nousevat noin 2000/ viikko eli 8000/ kuukausi katselluimmat videot yltävät useiden tuhansien katselukertoihin valtaosa uusista videoista saavuttaa yli 1000 katselukertaa. Lisäksi vuoden 2011 aikana viedään videoita YouTubeen, avataan Kirjastokaistan Twitter sekä mm. tehdään kirjalliset käyttösopimukset ohjelmiin. Kirjastotietokanta Vuoden 2010 kesäkuussa valmistui kirjastojen yhteisen kirjastotietokannan konseptisuunnitelma. Se ideoitiin eri kirjastosektoreiden edustajien kanssa työpajoissa ja konsultti laati niiden pohjalta konseptisuunnitelman. Tavoitteena on luoda moderni kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteinen yhteys- ja palvelutiedot sisältävä verkkopalvelu, joka vastaa kaikkien kirjastosektoreiden tarpeisiin. Uuden kirjastotietokannan avulla kirjastopalvelut ovat helpommin löydettävissä ja palvelu toimii keskeisenä markkinoinnin välineenä. Tärkeä ominaisuus on tietojen vienti ja tuonti. Kirjastot voivat esim. tuoda sisältöjä muista palveluistaan omien tietojensa yhteyteen. Kirjastotietokanta toimii myös helposti ylläpidettävänä julkaisualustana kirjastoille. Tietojen ajantasaisuuteen tullaan kiinnittämään huomiota. Siirrytään kirjastojen esittelyssä pois tietokantamaisesta esitystavasta kohti kiinnostavaa ja tietosisällöltään hyödyllistä ja ajantasaista näkymää kirjaston keskeisiin tietoihin. Kirjastotietokannan data avataan avoimena datana. Käyttäjähallinta pyritään kytkemään kirjastosektoreiden käyttäjähallintajärjestelmiin. Konseptisuunnitelma on ollut lausuntokierroksella syksyllä Seuraavaksi tehdään tarvittava tekninen lisämäärittely ja järjestetään tarjouskilpailu tai palkataan tekijä. Tavoitteena on saada kirjastotietokanta valmiiksi vuoden 2011 aikana KirjastoWiki Kirjastoalan avointa julkaisualustaa KirjastoWikiä käytetään mm. kirjastoalan projektien ja strategiatyön tiedottamiseen sekä kommenttien keräämiseen. KirjastoWikiin on tulossa mm. Kaukopalvelun käsikirja.

7 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Kysy kirjastonhoitajalta Asiakasmäärän lisääminen: markkinointisuunnitelma on tehty luodaan uusi logo, esitteet sekä kirjanmerkit, joita kirjastot voivat jakaa. Markkinoidaan palvelua viestimissä: lyhyet tiedotteet lehtiin, tarkistetaan näkyvyys kirjastojen sivuilla sekä tutkitaan, miten sosiaalisessa mediassa voidaan parhaiten näkyä (Facebook). Facebook: tutkitaan, miten Kysy kirjastonhoitajalta palvelun saadaan parhaiten näkyviin. Esimerkkikysymyksiä ja vastauksia viedään näkyviin, seinälle voi kirjoittaa kysymyksiä ja vastaamista varten kootaan ryhmä vastaajia. Tutkitaan, voidaanko toteuttaa Facebook-kirjautumisesta jonkinlaista yhteyttä Kysy kirjastonhoitajalta palvelun kirjautumiseen. Tällöin voisi saada vastauksia näkyviin omalle sivulleen, josta vastaus tavoittaisi muitakin lukijoita. Facebook Like Button. Erikoiskirjastojen tietämyksen hyödyntämisen parantaminen: suunnitelma 2010, toteutetaan Palvelu näkyviin erikoiskirjastojen sekä yhteistyötahojen sivulle paremmin. Tietämyksen esittely palvelussa näkyvämmin vastaajakarusellin avulla: kirjastojen sekä vastaajien esittelyjä, joissa on kuvaukset mm. erikoistietämyksestä. Käytettävyyden ja kiinnostavuuden parantaminen: vastausten tuominen esille näkyvämmin palvelussa. Vastaajien tuominen esille näkyvämmin palvelussa (ks. yllä). Tutkitaan, olisiko mahdollista toteuttaa jonkinlainen Online juuri nyt -sovellus eli kuva tai jonkinlainen esittely näkyvissä vastaajasta tai vastaajakirjastosta palvelun etusivulle silloin, kun vastaaja on kirjautuneena sisään. Keskustelufoorumi, jossa kysyjät saavat osallistua vastaamiseen. Kommentoinnin ja reittauksen hyötyjen parantaminen. Kysymyslomake jälleen tarkasteluun. Zeitgeist juuri nyt kysymyksissä yleisimmin esiintyvät sanat. Linkkikirjaston linkkien näkyvyyden parantaminen automaattisissa Katso, onko kysymykseen vastattu -hakutuloksissa. Vastaussovelluksen kehittäminen: toteutetaan vastaajakysely, jonka pohjaltaan kootaan kehittämisehdotukset. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Vastaajien kouluttaminen: uusien vastaajatahojen kouluttaminen sekä vanhojen vastaajien muistinvirkistyskoulutukset tarpeen mukaan. Chat: chatin tekniikan vaihto muihin kuin valtakunnalliseen kanavaan (jossa vaihdettu 2010). Valtakunnallisen kanavan tarpeen ja toiminnan tutkiminen käytännössä. Valtakunnallinen kanava on auki 2011 alkuun kesään saakka. Kesällä tehdään välitilinpäätös: tutkitaan, saavuttaako chat asiakkaita, ovatko asiakkaat samoja vai eri asiakkaita kuin sähköpostipalvelussa. Lisäksi pyritään selvittämään, pystyykö chat toimittamaan asiakkaille palvelua, jota muuten ei olisi tarjolla. Chatin toiminnan yhdistäminen tiiviimmin Kysy kirjastonhoitajalta palvelun kokonaisuuteen sekä näkyvyydeltään että käytöltään. Tutkitaan mahdollisuutta chatin sisäisestä käytöstä eräänlaisena kirjastoväen tietopalveluhelpdeskinä. Markkinointia sekä asiakkaille että kirjastoille vuonna 2010 luodun suunnitelman mukaisesti. Labs.kirjastot.fi Labs.kirjastot.fi on ajatushautumo, joka ideoi ja rakentaa prototyyppejä tulevaisuuden kirjastopalveluista. Kehitystyö toteutetaan avoimella lähdekoodilla. Vuonna 2011 labs.kirjastot.fi keskittyy kolmeen alueeseen: kirjastoon avoimena alustana Kansallisen digitaalisen kirjaston sovelluksiin yleisissä kirjastoissa pohjoismaisen laboratorioverkoston luomiseen. Kirjasto avoimena alustana: avoin kirjastotila, avoimet käyttöliittymät, avoin kirjastodata

8 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Avoin kirjastotila Kirjastotila on muuntumassa passiivisesta kirjahyllystöstä kohti aktiivista tilaa. Labs.kirjastot.fi on rakentanut vuonna 2010 teknisen pohjan, joka mahdollistaa kirjastojen luettelointi- ja käyttötietojen uudenlaisen esittämisen kirjastotilassa. Tehdyn työn pohjalta rakennamme ensi vuonna prototyyppejä, jotka limittävät perinteisen verkkokirjaston osaksi uutta, aktiivista kirjastotilaa. Avoimet käyttöliittymät Labs.kirjastot.fi on vuonna 2010 rakentanut teknisen pohjan, joka mahdollistaa uudenlaiset hakuliittymät suomalaisiin yleisiin kirjastoihin. Avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojen kansallinen musiikkihaku julkaistaan vielä tänä vuonna. Vuonna 2011 palvelu jatkokehitetään mobiiliksi ja erilaisiksi sovelluksiksi kirjastotilaan. Avoin data Avoin julkinen data voi mullistaa sen, millaisiksi olemme julkisen palvelumme ajatelleet. Vuonna 2011 jatkamme jo vuonna 2009 aloittamaamme projektia, joka pyrkii kaiken kirjastotiedon avaamiseen kansalaisille. Avoimen julkisen datan kentällä Labs.kirjastot.fi on ollut edelläkävijä - jopa globaalisti. KDK ja yleiset kirjastot Kansallinen digitaalinen kirjasto valmistuu ensi vuonna. Mikä mullistuu, mitä palvelu mahdollistaa? Pyrimme ottamaan tästä selvää. Suunnitelmissa on mm. KDK:hon perustuva mobiilisovellus. Library Beta: Helsinki, Tukholma, Oslo Labs.kirjastot.fi on vuonna 2010 kontaktoinut kaikki merkittävät kirjastokehittäjät pohjoismaissa. Olemme pitäneet tapaamisia verkossa ja mm. workshopanneet Tukholmassa. Seuraava Helsingin, Tukholman ja Oslon kirjastolaboratorioiden tapaaminen pidetään tammikuussa 2011 Helsingissä. Yhteisenä tavoitteenamme on pohjoismainen kirjastolaboratorioverkko. Lisäksi Labs.kirjastot.fi jatkaa mm. tuen tarjoamista avoimen lähdekoodiin kirjastojärjestelmien testaamiseen, osallistuu ekirja-projektiin sekä mobiileja semanttisia palveluita kehittävään SUBI-hankkeeseen. Yhteistyötä pyritään tekemään mm. Kansalliskirjaston, Tieken, ValtIT:n, KuntaIT:n, Forum Viriumin, Secon, COSS:in sekä Verkkodemokratiaseuran kanssa. Linkkihakemisto Kirjastot.fi:n Linkkikirjaston ja Makupalat.fi:n yhdistävässä Linkkihakemisto-projektissa molempien tietokantojen sisältö on siirretty XML-dumpin avulla Saha-annotointieditoriin. Parhaillaan tutkitaan siirrettyä sisältöä yhdessä Secon kanssa. Kirjastot.fi:n ja Hämeenlinnan kaupunginkirjaston yhteinen projektiryhmä on määrittänyt palvelun konseptin ja käyttöliittymäsuunnittelun tavoitteet. Seamk tekee opiskelijoiden kanssa käyttäjä- ja konseptitutkimuksen. Käyttöliittymän toteutus voidaan aloittaa, kun Saha-Drupal-rajapintatyö on tehty. Uusi Linkkihakemisto pyritään julkaisemaan vuoden 2011 aikana. Palvelun nimeksi tulee Makupalat.fi ja se sijoitetaan Kirjastot.fi:n palvelimelle. Sisältötuotanto ja kokoelmanhoito organisoidaan uudestaan. Osaaikainen luetteloija luetteloisi edelleen uudet linkit. Mediakasvatus Lapset, media ja kirjastot -hankkeen toiminnan tavoitteena on keskittyä toimintavuoden 2011 aikana erityisesti mediakasvatuksen toiminnalliseen puoleen. Vuoden 2010 aikana tehtyjä aineistoja testataan käytännössä. Näitä ovat muun muassa kirjastoille laadittu mediakasvatuksen Toimintasuunnitelma sekä Mediakasvatuskeskus Metkan tuottama mediatuntimateriaali. Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa on suunniteltu yhteistyössä pidettäväksi kuusi koulutuspäivää ja yksi koontipäivä. Alustaviksi paikkakunniksi on valittu Pori, Hämeenlinna, Kemi tai Tornio, Kotka, Pieksämäki ja Ylivieska. Koulutustilaisuuksissa aineistoa testaisivat kirjastonhoitajat yhdessä lasten kanssa. Pedagoginen osaaminen ja ohjeistus tulee Mediametkasta. Kirjaston roolina on tarjota tilat, valita koulutukseen sekä lapset että kirjastoammattilaiset, tiedottaa sekä aamukahvien tarjoilu. Tavoitteena on paitsi materiaaliin tutustuminen ja käyttöönotto, myös kirjastotyössä tarvittavien pedagogisten taitojen hankkiminen. Kirjastokaista.fi olisi

9 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 mukana kuvaamassa muutaman tilaisuuden ja näin Kirjastokaista.fi:hin saataisiin lapsille ja lasten kanssa toimiville mediakasvatuksellista materiaalia. Mediametkan kanssa tehdään yhteistyössä myös kaksi kirjaa. Metkan jo tekemä mediamateriaali toimitetaan kirjan muotoon, joka käännetään myös ruotsiksi. Toinen, uusi kirja on luonteva jatko tuolle edelliselle, sillä se sisältää puuttuvat aihealueet kuten musiikin, äänen, valokuvan ja mobiililaitteeet. Molemmissa kirjoissa näkökulma on kirjaston ja tekijän / tekijöiden avuksi muodostetaan kirjastoammattilaisista koostuva ohjausryhmä. Tämä kirja käännetään myös ruotsiksi. Rahoituksen uuteen kirjaan hakee Mediakasvatuskeskus Metka. Kirjasto on mukana asiantuntemuksellaan ja markkinoinnissa. Vuoden 2011 aikana on tarkoitus myös ottaa käyttöön ja soveltaa vuoden 2010 aikana kirjastoille tehtyä mediakasvatuksen toimintasuunnitelmaa. Työ on jo lähes valmis. Suunnitelma sijoitetaan Mediakasvatus.kirjastot.fi-sivustolle. Suunnitelmaa esitellään myös erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja messuilla ja erityisesti sitä markkinoidaan opettajille. Avustusta toimintavuodelle 2011 haetaan myös Kirjastot.fi:ssä valtakunnallisesti toimivalle mediakasvatuksen koordinaattorille. Koordinaattorin tehtävänä on toimia yhteistyössä aluekouluttajien ja ELY -keskusten kanssa tavoitteenaan mediakasvatuksen pysyvä juurruttaminen kirjastoihin. Hänen tehtävänään on yhteydenpito muihin alan toimijoihin ja uusien kontaktien solmiminen. Hän toimii myös tarvittaessa asiantuntijana koulutustilaisuuksissa ja koulutusten suunnittelussa. Keskeisimmät tavoitteet: Mediakasvatus käytännöiksi kirjastotyössä. Uusia taitoja lasten kanssa toimiville. Uusia työvälineitä. Näkyminen mediassa, mediakasvatuksellista ohjelmaa Kirjastokaista.fi:hin. Kirjastojen mediakasvatuksen valtakunnallisen koordinoinnin asiantuntijatehtävät. Mediakasvatusta koskevan koulutus- ja tiedotusmateriaalin tuottaminen. Mediakasvatuksen verkkoaineistojen saatavuuden organisoiminen Mediakasvatus.kirjastot.fisivustolle. Musiikkibasaari Musiikkibasaari on Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen ehdotus suomalaisten musiikkikirjastojen - niin yleisten kuin tieteellisten kirjastojen yhteisestä, asiakkaille suunnatusta verkkopalvelusta. Palvelun sisällöksi on suunniteltu: Ajankohtaisista musiikkitapahtumista tiedottaminen (konserttitarjonta jonkinlaisena automaattisyöttönä, uusia julkaisuja, ammattilaisten musiikkivinkkauksia ja arvioita, myös kirjastojen omat tilaisuudet). Voisi olla kaksitasoinen siten, että valinnan mukaan näkyisi erittäin iso valikoima koko maan alueella tai sitten voisi ottaa tarkemman rajauksen esimerkiksi paikkakunnan mukaan. Hakupalvelut: kirjastojen kokoelmatietokantoihin kohdistuvat haut (Mino, Frank. KDK). Jollain lailla räätälöityjä musiikkihakuja verkon uumeniin ja yleisiä hakuvinkkejä. Sisältöpalvelut: kirjastojen verkossa olevat sisältöpalvelut (kuunneltavaa, luettavaa, katsottavaa, ladattavaa, tiedonlähteitä), mahdollisesti linkkejä muiden tarjoamiin samankaltaisiin maksuttomiin palveluihin (kuten Raita-tietokanta). Neuvontapalvelut: Kysy musiikkikirjastonhoitajalta joko niin, että musiikkiin liittyvät kysymykset Kysy kirjastonhoitajalta-palvelusta ohjataan tänne tai sitten toteutetaan erillinen vastauspalvelu. Myös olla linkkejä sellaisiin osoitteisiin, joiden kautta moniin musiikkialan kysymyksiin voi muutenkin saada vastauksia (esimerkiksi FiMIC). Ehkä olisi tarvetta myös jonkinlaiselle verkon musiikkipalveluja koskevalle FAQ-alueelle, johon kerätään vastauksia usein toistuviin kysymyksiin (jotka eivät ole suoranaisesti tiedonhakukysymyksiä).

10 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Okariino.fi Okariino.fi-verkkopalvelussa siirrytään vuoden 2011 aikana testausvaiheesta varsinaiseen käyttöön ja ylläpitoon. Toimintojen kehittäminen toisaalta jatkuu, mm. alle kouluikäisten osion toteutus aloitetaan. Okariino.fi-palvelua varaudutaan muuttamaan joustavasti käyttäjäpalautteen mukaan. Okariino.fi:tä markkinoidaan aktiivisesti kouluilla ja kirjastoissa. Yhteistyötä kirjastojen kanssa tiivistetään. Käyttäjien ja avustajien verkostoa laajennetaan. On tärkeää saada lapset innostumaan Okariino.fi:n mahdollisuuksista sekä tehdä palvelu tutuksi ja opettaa sen käyttöä sekä lapsille että kirjastolaisille, opettajille ja lasten parissa työskenteleville. Uusia toimintoja kartoitetaan, esim. mahdollisuuksia julkaista lasten omia sarjakuvia. Uusina medioina Okariino.fi:ssa esitellään lastenlehtiä ja musiikkia (yhteistyössä musiikkikirjastojen kanssa). Virtuaalisen sanataidepiirin Viisarin toimintamuotoja hiotaan. Okariino.fi:n Peilisaliin suunnitellaan kirjastoille oma sivustonsa eli luodaan mahdollisuus esitellä ja/tai linkittää omaa toimintaansa. Uusia toimintoja ja sisältöjä 2011: Tarinapeli Ihmeiden saari suunnitellaan ja toteutetaan pilottina/demona yhdessä pelialan yrityksen kanssa. Hahmogeneraattori viimeistellään ja otetaan käyttöön. Virtuaalinen sanataidepiiri Viisari kehitellään sellaiseksi, että se palvelee lasten tarpeita ja että kirjoittamista harrastavat lapset todella hyötyvät siitä. Kirjojen, elokuvien, pelien ja sarjakuvien lisäksi esitellään myös lastenlehtiä ja musiikkia. Julkistetaan Kysy Pesosen perheeltä palvelu (yhteistyössä Kysy kirjastonhoitajalta palvelun ja vastaajaverkoston kanssa). Peilisaliin luodaan paikka kirjastojen omille sivuille. Tämä osio kytketään uuteen kirjastotietokantaan ja Frank-monihakuun. Ruotsinkielinen osio. Projektit.kirjastot.fi Kirjastot.fi-käyttää omassa toiminnassaan avoimen lähdekoodin Redmine-projektinhallintasovellusta. Myös kirjastot voivat hyödyntää sitä projekteissaan. Sivupiiri.fi Sivupiiri.fi pyritään rakentamaan teknisesti uudelleen vuoden 2011 aikana. Sivupiiri rakennettaisiin Okariinon tekniikan pohjalle siten, että siitä tulee käyttäjälle miellyttävämpi ja helpompi käyttää. Yhtenäisyys Okariinon kanssa helpottaa myös ylläpitoa ja kehittämistä. Uudistuksia vaatii erityisesti kirjautumisen helpottaminen ja käyttäjäprofiilin muokkauksen ja ylläpidon parantaminen. Lisäksi kirjastojen omaa näkymää ja sivuston hakua on kehitettävä toimivammaksi. Sivupiiri.fi:n esittelyt jatkuvat, tavoitteena käydä läpi myös Pohjois-Suomi. Tämän lisäksi panostetaan opettajiin ja pyritään saamaan Sivupiiri.fi osaksi kirjallisuuskursseja ja kirjallisuuden opetusta. Vuonna 2001 Sivupiirillä ja Okariinolla olisi yhteinen sisältötoimittaja kehittäjäresurssien lisäksi. Tiedonhaun portti Tiedonhaun portin hakutoimintoja on integroitu Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun ja jatkossa pyritään tekemään samoin muidenkin Kirjastot.fi:n tiedonhakupalveluiden kohdalla. Tiedonhaun porttia ei julkaistane enää itsenäisenä palveluna.

11 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma /11 Verkkotilastot.kirjastot.f ja Tilastot.kirjastot.fi Yleisille kirjastoille tarjotaan Verkkotilastot-palvelua, jolla kirjastojen verkkopalveluiden käyttöä voidaan mitata yhdenmukaisella tavalla. Toinen vaihtoehto kirjastoille on Goole Analytics. Verkkotilastot.kirjastot.fi-palvelun taustalla oleva Phpmyvisites-sovellus vaihdetaan uudempaan sovellukseen, todennäköisesti OWA:aan. Tilastot.kirjastot.fi-palveluun tehdään tarvittavia kerättävien tietojen muutoksia sekä pyritään avaamaan tilastotadata avoimeksi dataksi. Tavoitteena on myös luoda jonkinlainen yhteinen sivu tai näkymä Tilastot.kirjastot.fi-palveluun ja Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan. Viestintä Viestinnän suunnittelijan rekrytoinnin myötä Kirjastot.fi:ssä käynnistyi syksyllä 2010 järjestelmällinen viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen. Tavoitteena on parantaa huomattavasti Kirjastot.fi-palveluiden markkinointia sekä tukea kirjastoalan yleistä markkinointia ja auttaa kirjastoja niiden omassa markkinoinnissaan. Lisäksi viestinnän suunnittelijan vastuulla on IFLA konferenssin viestintä. Keskeisille Kirjastot.fi-palvelulle laaditaan markkinointisuunnitelma. Kirjastot.fi-emoportaalin tulee sivu, josta on poimittavissa Kirjastot.fi-palveluiden logot, esitteet ja muu aineisto. Kaikkia Kirjastot.fi-palveluita markkinoidaan Kirjastot.fi-brändin alla. KirjastoPro-osioon liitetään verkkolehti, joka kokoaa kirjastoalan uutiset, toimii alan seurantapalveluna ja Kirjastolehden verkkoversiona sekä antaa kirjastoille mahdollisuuden julkaista omia uutisiaan valtakunnallisesti. Kirjastokaista.fi on keskeinen osa tätä kokonaisuutta. Tärkeä osa viestintää on ovat uutiskirjeet: Ammatillinen täydennyskoulutuskirje: mitä uutta Kirjastot.fi-kokonaisuus tarjoaa (Kirjastokaistan ohjelmat, mediakasvatussivusto, uusia esitysmateriaaleja seminaareista ym.) Markkinointiapukirje: mitä juuri nyt voi eri asiakasryhmille kertoa (kaikkien tuotteiden vinkkejä). Kuukausikirjeet eri kohderyhmille. Luodaan kirjastojen tiedottajarinki. Lisäksi otetaan yhteyttä eri kohderyhmiin (opettajat, työväenopistot, avoin yliopisto ym.) sekä mm. paikallislehtiin ja YLE:n aluetoimituksiin. Tavoitteena on, että Kirjastot.fi-logo saataisiin kaikkien kirjastojen sivuille. Samoin Kirjastokaista.fi ja Kysy kirjastonhoitajalta -logot. Markkinoinnin keskeinen tavoite on saada Kirjastot.fi-palvelut linkkitettyä mahdollisimman monelle sivustolle ja tavoittaa kattavasti potentiaaliset käyttäjät. Facebokiin on luotu uusi Kirjastot.fi-sivu, josta on tullut suosittu. Tarkistetaan kirjastojen ja Kirjastot.fi:n tiedot Wikipediassa. Markkinoidaan Kirjastot.fi-palveluita aktiivisesti mm. maakuntakirjastopäivillä, kirjastoissa sekä messuilla. Kirjastot.fi-kokonaisuus on entistä enemmän media. Siihen liittyen on selvitettävä mm. tekijän- ja käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Kirjastot.fi: tiedonhaku Nina Granlund Kirjastot.fi-toimitus

Kirjastot.fi: tiedonhaku Nina Granlund Kirjastot.fi-toimitus Kirjastot.fi: tiedonhaku 2013 Nina Granlund Kirjastot.fi-toimitus Kirjastot.fi Tekijät: Kirjastot.fi-toimitus ja kirjastot. Toimitukseen kuuluu suunnittelijoita, koodareita, kuvaajia, viestintävastaava,

Lisätiedot

Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu

Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjastot.fi:n koulutukset Syksy 2013 Esityksen sisällöt Yleistä tietoa Kirjasammosta Kirjasammon käyttöliittymän uusimmat ominaisuudet Jatkoprojekti: Lasten-

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Ennakkometadata - ONIX. 26.3.2009 Maarit Huttunen

Ennakkometadata - ONIX. 26.3.2009 Maarit Huttunen Ennakkometadata - ONIX 26.3.2009 Maarit Huttunen Ennakkometadata Tunniste + ennakkometadata tukee tiedon löytyvyyttä tiedonhauissa Ennakkometadata julkaisusta ennen julkaisun ilmestymistä Ajantasainen

Lisätiedot

Mitä uutta e-aineistojen osalta

Mitä uutta e-aineistojen osalta Mitä uutta e-aineistojen osalta Uusi Ellibs-kirjasto Käyttöön vuodenvaihteessa 2014 Kuukausittain palveluun rekisteröityy noin 2 500 asiakasta ja nyt asiakkaita noin 7000 Maaliskuun lopussa Otava julkaisi

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot Linnea2-konsortion yleiskokous, 22.11.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Yliopistojen uusi rahoitusmalli ja julkaisutiedot Yliopistojen uutta

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

KYSY KIRJASTONHOITAJALTA VASTAAJAVERKOSTO. Nina Granlund Kirjastot.fi

KYSY KIRJASTONHOITAJALTA VASTAAJAVERKOSTO. Nina Granlund Kirjastot.fi KYSY KIRJASTONHOITAJALTA VASTAAJAVERKOSTO Nina Granlund Kirjastot.fi Kirjastot.fi Kaikille avoin tiedonhaun ja kirjastopalveluiden kokonaisuus. Kolmikielinen palvelu: Kirjastot.fi, Biblioteken.fi, Libraries.fi.

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti

Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti Miten Kirjasampoa voi hyödyntää kaunokirjallisuuden etsimisessä ja lukemisessa Kun tarinoita ei kerrota, me olemme vaarassa eksyä. Valheisiin kompastuu,

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset

Lisätiedot

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU Marraskuu 2016 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto - Kirjastot.fi YKN:n viestintäryhmä Mukana:

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA OJS digitoitujen aineistojen julkaisualustana Mikä Open Journal Systems

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Palvelukyselyn tulosten käsittely Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 Tulokset on raportoitu keväällä ja julkaistu verkossa: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Antti-Jussi Nygård. OJS-palvelun kehittämishankkeen eteneminen & välähdyksiä tulevasta

Antti-Jussi Nygård. OJS-palvelun kehittämishankkeen eteneminen & välähdyksiä tulevasta Antti-Jussi Nygård OJS-palvelun kehittämishankkeen eteneminen & välähdyksiä tulevasta TSV:n OJS jo vuodesta 2006 OJS-palvelun kehitystyön tavoitteet Tunnisteet, näkyvyys ja oikeudet DOI, ORCID tuki ja

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

eperusteet esi- ja perusopetuksessa

eperusteet esi- ja perusopetuksessa eperusteet esi- ja perusopetuksessa Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 8.-9.12.2014 Ulla Angervo, OPH Oppijan verkkopalvelut -hanke Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Oppijan

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS TVT-KYSELY 2014. suoritettu nettikyselynä E-lomakkeella (vastauksia 50 kpl, kysely osoitettu 86 henkilölle, vastausprosentti 58,14 %)

VARHAISKASVATUS TVT-KYSELY 2014. suoritettu nettikyselynä E-lomakkeella (vastauksia 50 kpl, kysely osoitettu 86 henkilölle, vastausprosentti 58,14 %) VARHAISKASVATUS TVT-KYSELY 2014 suoritettu nettikyselynä E-lomakkeella (vastauksia 50 kpl, kysely osoitettu 86 henkilölle, vastausprosentti 58,14 %) 1 (19) SISÄLTÖ SIVU KUINKA KAUAN OLET TOIMINUT NYKYISESSÄ

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

SEURAKUNTIEN VERKKOHANKE. Hanke-esittely. Syyskuu 2013 sakasti.evl.fi/verkkohanke

SEURAKUNTIEN VERKKOHANKE. Hanke-esittely. Syyskuu 2013 sakasti.evl.fi/verkkohanke SEURAKUNTIEN VERKKOHANKE Hanke-esittely Syyskuu 2013 sakasti.evl.fi/verkkohanke 1a. Hankkeen tavoite KOKO KIRKKO VERKKOON! 2 1b. Hankkeen tavoite Seurakuntien verkkohanke tuottaa monipuolisen yhteisen

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 18.-19.4.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, OKM SADe -ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 25.11.2013 Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos

SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos SADe-hankkeen ja Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden OPH:n vastuulla olevien palveluiden tilannekatsaus

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi Kirjastojärjestelmä Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi 6.5.2015 Kaupalliset kirjastojärjestelmät Rovaniemen kaupunginkirjaston hankkeessa vuosina 2011-2013 selvitettiin tarjolla olevia kaupallisia

Lisätiedot

Aluetietokantaselvitys

Aluetietokantaselvitys Aluetietokantaselvitys 4.2.2015 Petri Tonteri, petri.tonteri@tampere.fi Työryhmä Anna-Mari Andersson (Kouvola) Johanna Jauhonen (Tampere) Jaana Käki (Hämeenlinna) Liisa Rossi (Kuopio) Maija Saraste (Oulu)

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Digitointi yleisissä kirjastoissa - hanke. YKN Matti Sarmela

Digitointi yleisissä kirjastoissa - hanke. YKN Matti Sarmela Digitointi yleisissä kirjastoissa - hanke YKN 6.11.2015 Matti Sarmela Toteutettu vuoden 2015 aikana mm. seuraavia asioita Digitointiselvitys yleisille kirjastoille: http:// www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/digitointiselvitys300915.pdf

Lisätiedot

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson Anita Johansson Käyttöönotto Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä 22.3.2013, Anita Johansson Käyttöönoton periaatteet Palveluiden käyttöönotto tehdään kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista Nina Hyvönen 25.11.2011 Nykytilanne LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja yhteiskirjastoissa mukana olevien

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin?

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Annette Hotari, PTV-käyttöönottojen projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus KaPA-info 16.8.2016 Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

Kokoelmat esiin - kimpassa -

Kokoelmat esiin - kimpassa - Kokoelmat esiin - kimpassa - PIKI-verkkokirjasto kohtaamispaikaksi ja kokoelmien monipuolisuus ja ammatillinen osaaminen esiin Se lähti l kirjasto2.0:sta sta Asettajat:Tampereen kaupunginkirjasto ja PIKI-kirjastot

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Finna ja ontologiat tms.

Finna ja ontologiat tms. Finna ja ontologiat tms. Erkki Tolonen 3.9.2014 Finna.fi - taustaa FINNA on osa Kansallinen digitaalinen kirjasto hanketta, sen asiakasliittymä, joka on toteutettu avoimen lähdekoodin ohjelmistojen päälle.

Lisätiedot

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Toimintakertomus v. 2013 30.1.2014 Pekka Alhojärvi, MMM/HSO/OTY 1 Toimintakertomus: rakenne Yleistä Avoin toiminta Selkeä kieli Avoin tieto Hallinto mahdollistajana

Lisätiedot

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus Juulin kehittäminen: tilannekatsaus VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöiden kokous, 4.11.2016 Jyrki Ilva Juuli-julkaisutietoportaali Juuli-portaali (www.juuli.fi) ollut käytössä kesäkuusta 2013 lähtien Uutta dataa

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

ONKI-PROJEKTIN ESITTELY. Matias Frosterus ja Osma Suominen JHKA sanastotyöpaja

ONKI-PROJEKTIN ESITTELY. Matias Frosterus ja Osma Suominen JHKA sanastotyöpaja ONKI-PROJEKTIN ESITTELY Matias Frosterus ja Osma Suominen JHKA sanastotyöpaja 5.11.2013 Taustaa FinnONTO -- Suomalaiset semanttisen webin ontologiat (2003-2012) Aalto-yliopiston semanttisen laskennan ryhmän

Lisätiedot

KIRJASAMPO. Jyväskylä 5.11.2009

KIRJASAMPO. Jyväskylä 5.11.2009 KIRJASAMPO Jyväskylä 5.11.2009 Mikä? Yhteisöllisiä ominaisuuksia ja semanttista webiä hyödyntävä kaunokirjallisuusaiheinen verkkopalvelu Tiedonhaun apuväline Vrt. www.litteratursiden.dk Kuka? Kenelle?

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN KÄYTÄNNÖSSÄ

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN KÄYTÄNNÖSSÄ SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN KÄYTÄNNÖSSÄ Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjasto 1.5.2012 SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN TYÖRYHMÄN KOKOUKSET Työryhmän kokoukset kerran

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA 16.10.2015 PALVELUN MÄÄRITELMÄ LYHYESTI (Lukuvalmentajapalvelun konseptin mukaan) Lukuvalmentaja-palvelu on Helsingin kaupunginkirjaston henkilökohtainen, räätälöity opastuspalvelu,

Lisätiedot

JYX-julkaisuarkisto työtä ja kehitystyötä

JYX-julkaisuarkisto työtä ja kehitystyötä JYX-julkaisuarkisto työtä ja kehitystyötä Marja-Leena Harjuniemi, Irene Ylönen 6.10.2009 Mikä JYX? JYX on JY:n verkkopalvelu, johon tallennetaan oman yliopiston elektronista tuotantoa kokotekstinä Tarjoaa

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi Aikuiskoulutuksen asiakirjat 28.4.2015 Ulla Angervo Opetushallitus Esityksen sisältö Oppijan verkkopalvelu eperusteet palvelu avattu Opintopolku aikuiskoulutuksessa 2 28.4.2015 Alatunnisteteksti Oppijan

Lisätiedot

Kilda-projektin tulokset. Kildan ohjausryhmä Marja-Liisa Seppälä

Kilda-projektin tulokset. Kildan ohjausryhmä Marja-Liisa Seppälä Kilda-projektin 2014-2016 tulokset Kildan ohjausryhmä 21.12.2016 Marja-Liisa Seppälä Kildan tavoitteet 2014-2016 Tukea kirjastometatiedon muokkaamista linkitetyn dataksi Vahvistaa Kansalliskirjaston roolia

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokanta Auktoriteettitietokanta Linnea2 yleiskokous 24.11.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Nykytila Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestelmällä, jossa ei

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

PIKIn Melinda-kokemuksia

PIKIn Melinda-kokemuksia PIKIn Melinda-kokemuksia Petri Tonteri, 7.4.2016 etunimi.sukunimi@tampere.fi Eräitä lähtökohtia PIKIssä käytössä Aurora + Arena järjestelmäympäristö usean kunnan käytössä mukana 22 kuntaa yli 60 kirjastoa

Lisätiedot