Kirjastot.fi Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen Kirjastot.fi hakemus: liite 1/14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastot.fi 2012. 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012. Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14"

Transkriptio

1 Kirjastot.fi hakemus: liite 1/14 Kirjastot.fi Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012 Kirjastot.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston Yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja tuottama kaikille avoin kirjastoverkkopalveluiden kokonaisuus, joka on suunnattu kaikille kirjastosektoreille ja niiden asiakkaille. Palveluita tuotetaan ja kehitetään yhdessä kirjastojen ja käyttäjien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden 2012 toiminnan painopistealueet ovat: 1) Nykyisten palveluiden kehittämisprosessien viimeistely, kehitteillä olevien palveluiden julkistaminen, panostus markkinointiin sekä tiiviimpään yhteistyöhön kirjastokentän kanssa (koulutus, sisältöjen tarjonta kirjastojen verkkopalveluihin, palvelukohtaiset toimituskunnat). 2) Kirjastot.fi:n osuuden kasvattaminen kirjastoalan verkkoviestinnässä (Kirjastokaista.fi, uutispalvelun, kansainvälinen viestintä). 3) Kirjastojen verkkopalvelutuotannon kansallisen koordinoinnin ja järkeistämisen edistäminen. 4) IFLA konferenssin järjestämiseen osallistuminen. 5) Kirjastot.fi:n tehtävä kansallisen kirjastoverkon kehittämisessä: hahmotetaan Kirjastot.fi:n roolia ja tulevaisuutta muuttuvassa kirjastoverkossa ja toimintaympäristössä. Kansallisen kirjastoverkon keskeisiä kohtia: KDK Yhteistyö ja työnjako Kansalliskirjaston kanssa Kirjastot.fi:n ja Yleisten kirjastojen neuvoston suhde Kirjastot.fi:n resursointi, organisointi ja organisatorinen asema tulevaisuudessa e-aineiston hankinta ja jakelu yhteisluettelo ja luetteloinnin kehittäminen (funktionaalinen luettelointi, ontologiat, linked data, avoin data) yhteinen kirjastojärjestelmä, digitaalisen kirjaston järjestelmä kirjastopalveluiden integrointi e-oppimisympäristöihin kirjastopalveluiden ja kaupallisen median sekä käyttäjäyhteisöjen välinen yhteistyö.

2 Kirjastot.fi hakemus: liite 2/14 Kirjastot.fi:n ja Keskuskirjaston edustus pyritään saamaan kaikkiin kirjastoverkon kehittämiseen liittyviin työryhmiin. Kirjastot.fi osallistuu Aalto-yliopiston Semanttisen laskennan työryhmän (Seco) vetämään ja Tekesrahoitteiseen Linked data Finland -hankkeeseen ja SUBI-hankkeeseen. Kansainvälinen toiminta: IFLA:n lisäksi mm. pohjoismainen yhteistyö, Nordic Labs -verkosto, Cycling for Libraries -verkosto, osallistuminen mm. London Onlineen. Suunnitteilla on myös viestintäteknologiakonsultin vetämä matka OKM:n ja Kansalliskirjaston kanssa Hongkongiin ja Tokioon. Kirjastot.fi-palveluiden tietotekniikka hankitaan osin täysin ulkoistettuna, osin osittain ulkoistettuna ja omana työnä avoimen lähdekoodiin sovelluksia hyödyntäen. Palveluiden tekniikka: Drupal, WordPress, Django, MediaWiki, Mibew, OsTube, VimeoPro, Redmine, Elastic search, LimeSurvey, Saha, Connexor, Meteor,.Net. Palveluiden kehittämisessä käytetään pohjana tilastojen, web master -työkalujen ja palauteanalyysin lisäksi vuonna 2011 tehtyjä käyttäjäkyselyitä. Käytettävyyttä testataan ns. Krugerin menetelmällä sekä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Verkkotilastoinnissa käytetään Google Analyticsiä, kyselyissä LimeSurveytä ja Digiumia.

3 Kirjastot.fi hakemus: liite 3/14 Palveluiden yhteiset komponentit: Kysy: Kysy kirjastonhoitajalta Yhteystiedot: kirjastotietokanta Paikannus: Frank-monihaku Videot ja äänitiedostot: Kirjastokaista.fi Linkit: linkkihakemisto Haku: Google täsmähaku Teosrekisteri: Kirjasampo-Saha (toisaiseksi vain Kirjasammossa)

4 Vuoden 2012 yleinen aikatauluarvio Tammikuu - toukokuu Toukokuu - elokuu IFLA 2012 Syyskuu - joulukuu Uusi kirjastotietokanta, käyttäjähallinta Kirjastot.fi-emoportaalin uudistus Uutispalvelu Kirjastokaistan uudistus Okariinon pienten lasten osio Musiikkibasaari, Pinkka Uusi linkkihakemisto Uusi Frank Sivupiirin uudistus Kysy kirjastonhoitajalta (aloitus) Kirjastot.fi hakemus: liite 4/14 Aikataulu täsmentyy vuoden alussa, kun nähdään mitä vuonna 2011 saadaan valmiiksi. Normaali palveluiden pienempi kehittämistoiminta jatkuu läpi vuoden. 2 Talousarvio 2012 OKM-avustushakemukset: 1. Kirjastot.fi: Keskitetyt palvelut: euroa 2. Kirjastot.fi-kehittäminen: Kokeilu- ja kehittämistoiminta: euroa 3. Kirjastokaista.fi: Kokeilu- ja kehittämistoiminta: euroa 4. IFLA 2012 ja viestintä: Kokeilu- ja kehittämistoiminta: euroa 5. Mediakasvatus: Kokeilu- ja kehittämistoiminta: euroa Kirjastot.fi-perusrahoituksella katetaan suurin osa Kirjastot.fi-palveluiden kehittämis- ja ylläpitokuluista. Osa kehittämis- ja ylläpitotyön kuluista katetaan lisäavustuksella. Kirjastokaista.fi:n tekniikan ylläpitokulut katetaan Kirjastokaistan avustuksesta.

5 Kirjastot.fi hakemus: liite 5/14 Kirjastot.fi-budjetti 2012 Henkilöstömenot: - päätoimittaja - 3 suunnittelija-toimittajaa - Sivupiiri.fi:n / Okariino.fi:n toimittaja - tekninen suunnittelija - käyttöliittymäsuunnittelija - siviilipalvelusmies Toimituspalkkiot: - Kirjastoalan lehtiseuranta - Musiikkibasaarin toimitus - Musiikkikirjastot-kanava - Linkkikirjaston toimittaja - Kysy kirjastonhoitajalta valvojat Yhteensä: Matkat: Virkamatkat ja muut matkustuskulut (ml. ohjausryhmä) Muut: Puhelin, mobiilidata Lehdet Markkinointi Koulutus Laitteet Muut kulut Yhteensä: Lisenssit (vuosikustannus): - Fono-tietokanta / YLE - Connexor-kieliteknologia - Linked data Finland - BTJ-uutuusaineisto: Kirjasampo.fi - Muut Yhteensä: Tietotekniikkapalveluiden osto ja ylläpito: Meteor-pohjaiset palvelut: Kirjastot.fi-emoportaali, tilastotietokanta, Verkko-YKL ja Kaunokki - Ylläpito ((ylläpito- ja lisenssimaksut) - Kehittäminen Open source -pohjaiset palvelut: - Ylläpito (palvelimet) - Kehittäminen Yhteensä: Helsingin kaupunginkirjaston kulut Yhteensä euroa

6 Kirjastot.fi hakemus: liite 6/14 3 Palveluiden kehittäminen Kirjastot.fi-emoportaali Emoportaalin etusivua ja navigointia uudistetaan loppuvuonna Koska kirjastotietokanta on Kirjastot.fiemoportaalin ydin, vaikuttaa uuden kirjastotietokannan käyttöönotto myös emoportaaliin. Vuoden 2012 aikana pyritään toteuttamaan uudistus, jossa uusi kirjastotietokanta sijoitetaan avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmään ja sen pohjalta rakennetaan uusi emoportaali. Myös käyttöliittymää hiotaan, logot jäävät kuitenkin ennalleen. Uusi emoportaali toimii ennen kaikkea väylänä Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuteen ja sisältää nykyistä vähemmän sisältöjä ja palveluita. Nykyisestä Meteor-julkaisujärjestelmästä ei voida kuitenkaan täysin luopua vuoden 2012 aikana, vaan sinne jää osa palveluista. Tarkempi suunnitelma uudesta arkkitehtuurista ja sen aikataulusta täsmentyy myöhemmin. Alustava malli: Uusi julkaisujärjestelmä: kirjastotietokanta, keskustelut, blogit, KirjastoPro, tiedotteet, mahdollisesti uutispalvelu. Meteor-julkaisujärjestelmä: Kysy kirjastonhoitajalta, osa KirjastoPro-palveluista, Musiikkikirjastotkanavan tietokannat, tilastotietokanta, Kaunokki, Verkko-YKL ym. Käyttöliittymätasolla pyritään siihen, ettei kahden julkaisujärjestelmän rakenne näy käyttäjälle. Kirjastot.fikokonaisuuden integrointia parannetaan lisäämällä eri Kirjastot.fi-palveluihin nykyistä selkeämpi visuaalisen yhdistäjä ja kaikille KirjastotPro-palveluille oma yhdistävä elementtinsä. Buildings.libraries.fi Buildings.libraries.fi on englanninkielinen suomalaista kirjastoarkkitehtuuria esittelevä sivusto. Sivusto otettiin käyttöön keväällä Sivusto on vuonna 2012 osa suomalaisen kirjastolaitoksen markkinointia IFLA konferenssiin liittyen. Palvelussa olevat kirjastot pitäisivät olla arkkitehtuuriltaan merkittäviä, kuvat korkealaatuisia ja nimenomaan arkkitehtuuriin ja tiloihin keskittyviä. Kuvia joudutaan ottamaan uudestaan, Kirjastot.fi-toimitus hoitaa kuvaukset. Kirjastojen valinta palveluun on hieman haasteellinen tehtävä. Jatkossa kirjastoja koskevat tiedot tallennetaan vain uuteen kirjastotietokantaan, josta ne haetaan Buildingssivustolle. Fono.fi Fono.fi-äänitetietokanta perustuu YLE:n äänilevystön Fono-tietokantaan. Tiedot siirretään osittain muokattuina säännöllisin väliajoin Fonosta Fono.fi-palveluun. Fono-tietokannan käyttöoikeudesta ja tietokannan tietohuollosta maksetaan YLE:lle vuosittain lisenssimaksu. Fono.fi ei ole osa Meteorjulkaisujärjestelmää, vaan taustalla on erillinen räätälöity.net-tietokantasovellus. Fono.fi:n kehittämistarpeita on kartoitettu yhdessä YLE:n äänilevystön kanssa. Palveluun ei ole kohdistunut erityisiä kehittämisodotuksia ja sen käyttö on kasvanut tasaisesti. Suurin puute on se, ettei musiikkia voi kuunnella. Vuodelle 2012 ei ole suunniteltu erityisiä uudistuksia Fono.fi-palveluun. Palvelun laajamuotoinen kehittäminen vaatisi teknisen perustan ja arkkitehtuurin uudistamista, mikä olisi suhteellisen suuritöinen projekti.

7 Frank-monihaku / SökSam Kirjastot.fi hakemus: liite 7/14 Uusi Django-pohjainen Frank julkaistiin lokakuussa Frank on edelleen Nellin ohella ainoa hakupalvelu, jolla voi hakea kaikkien suomalaisten kirjastojen avoimista kokoelmatietokannoista ja se on ollut Kirjastot.fi:n suosituimpia palveluita. Frankia käytetään integroituna paikannuspalveluna Sivupiiri.fi:ssä, Kirjasampo.fi:ssä ja Pinkka.kirjastot.fi:ssä sekä ikirjasto-appsissa. Frankin hakuliittymään tehdään syksyn 2011 aikana palautteeseen perustuvia parannuksia. Sen jälkeen Frankin arkkitehtuuria ryhdytään uudistamaan. Suunnitelmissa on web-käyttöliittymän irrottaminen hakumoottorista ja hakumoottorin korvaaminen Scrapy web-scraper -sovelluksella. Frank-monihaun tulevia käyttötarpeita ryhdytään kartoittamaan (kuten verkkokirjakaupat, e-kirjat ym.). Frank-paikannus tulee myös mm. uuteen kirjastotietokantaan. Lisäksi selvitetään SRU-hakuprotokollan käyttöönottoa. Ifla2012.fi Ifla2012.fi-sivusto avattiin keväällä Siihen ei tehdä isompia muutoksia vuonna Suomalaisen kirjastoverkon kansainvälinen markkinointi tehdään Libraries.fi-sivustolla. IFLA konferenssin verkkoviestinnän lopullinen muoto ja työnjako sovitaan IFLA:n ja konferenssitoimiston kanssa. Hankkeet.kirjastot.fi Hankkeet.kirjastot.fi-palvelu avattiin syksyllä Yleisten kirjastot vievät palveluun OKM- ja Ely-rahoitteiset hankkeensa. Lisäksi palveluun voi tallentaa hyvien käytänteiden esittelyitä. Hankkeet-palvelu toimii sekä osana hakuprosessia että tukee kirjastojen hankkeiden ja käytänteiden markkinointia ja koordinointia. Vuonna 2012 palvelua kehitetään ensimmäisen hakukierroksen kokemusten pohjalta. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös siihen, että hakemukset voisi virallisesti jättää palvelun kautta. Kirjasampo.fi / Boksampo.fi Kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampo.fi/Boksampo.fi julkaistiin Palvelun semanttisessa tietokannassa oli syyskuussa 2011: noin romaanin, novellin, sarjakuva-albumin ja lähes runokokoelman tiedot tietoja noin kirjallisuuden tekijästä, kuten kirjailijoista, kääntäjistä ja kuvittajista yli aikalaisarviota teoksista (Arvosteleva kirjaluettelo ja Resonerande bokkatalog) lähes linkkiä teoksiin liittyvään materiaaliin muualla verkossa. Palvelun ovat toteuttaneet okm-avustuksilla Turun kaupunginkirjasto (hankkeen koordinointi, palvelun sisällöt), Vaasan kaupunginkirjasto (kirjailijatieto ja ruotsinkielinen kirjallisuus), Kirjastot.fi (julkaisutekniikka, palvelun ylläpito ja jatkokehittäminen, visuaalinen ilme), Semanttisen laskennan tutkimusyksikkö SeCo (palvelun semanttiset työkalut) ja BTJ Finland Oy (uutuuskirjallisuuden kuvailutiedot). Loppusyksyn 2011 aikana Kirjasampoon tulee lisää ominaisuuksia (mm. omat hyllyt, opastava haku, tarkka haku, karttanäkymät, moninäkymähaut, teoskohtaiset keskustelut ja kansikuvakaruselli). Vuoden 2012 kuluessa tietosisältöjä kartutetaan yhdessä kirjastojen kanssa, yhteistyöverkostoja laajennetaan, markkinointiin panostetaan ja palvelua hiotaan palautteen pohjalta. Kirjasammon sisältöjä pyritään saamaan näkyviin muissa verkkopalveluissa, myös kaupallisissa palveluissa.

8 Kirjastot.fi hakemus: liite 8/14 Keskeinen kehittämiskohde on palvelun tietotekninen arkkitehtuuri (Saha-Kulttuurisampo-Drupal): pyritään saamaan aikaiseksi ratkaisu, jossa tietosisällöt saadaan siirrettyä tai replikoitua Kulttuurisampo-ympäristöstä Kirjasammon palvelimelle. SUBI-hankkeelta odotetaan elementtejä Kirjasammon mobiiliversion rakentamiseen. Turun kaupunginkirjaston Kirjasampo-avustus kattaa Kirjasammon vaatiman henkilöresurssin (70 % toimitusja luettelointityötä, 30 % luetteloinnin, semantiikan ja Kaunokki-ontologian kehittämistä) puoleksi vuodeksi sekä arkkitehtuuriuudistuksen kulut. Kirjastot.fi vastaa toimittajan puolen vuoden henkilöresurssista, muusta kehittämisestä ja ylläpidosta. Kirjasammon datan avaamista harkitaan, siihen vaikuttaa BTJ:n tuottamat luettelointitiedot. Kirjastokaista.fi Kirjastoalan verkkotelevisio- ja radiopalvelu Kirjastokaista.fi:n on vakiinnuttanut asemansa kirjastoalan yhteisenä viestintäpalveluna. Palvelu on saavuttanut myös kansainvälistä mainetta (mm. IFLA 2011, Cycling for Libraries). Kirjastokaista.fi:n vuoden 2012 painopistealueet ovat: 6) Julkaisutekniikan uudistaminen. 7) Käyttöliittymän parantaminen erityisesti ohjelmien löydettävyyden osalta, ohjelmien kohderyhmäkohtainen markkinointi. 8) Kirjastoalan tilaisuuksien suoralähetykset. 9) Asiakkaille suunnattujen ohjelmien (ohjelmasarjojen) osuuden kasvattaminen. 10) IFLA konferenssin kuvaus- ja lähetystoiminta. Kirjastokaista.fi:n tekniikkaa ja toimivuutta kehitetään vuonna Tekninen uudistus pyritään toteuttamaan alkuvuoden aikana. Uudistuksessa julkaisujärjestelmä ja videoiden tallennuspalvelu erotetaan toisistaan. Syksystä 2011 lähtien videoita on tallennettu OsTube-järjestelmän lisäksi VimeoPro-palveluun. VimeoProssa videoiden tekninen laatu on korkeampi, esitystekniikkaa kehitetään jatkuvasti ja ennen kaikkea videoiden esitystekniikka voidaan tuoda avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmään. VimeoPro-pilvipalvelun tallennustila on rajaton, mutta vuosimaksu huomattavasti edullisempi verrattuna omiin tuotantopalvelimiin. Video- ja äänitallenteiden varmuuskopiot tallennetaan omiin palvelimiin ja massamuisteihin. Kirjastokaista.fi:n käyttöliittymää hiotaan, mm. ohjelmien löydettävyyttä parannetaan. Ammattiohjelmat ja asiakasohjelmat jaetaan selvemmin erottuviksi osa-alueiksi. Ohjelmat ovat uudistuksen myötä myös paremmin kirjastojen hyödynnettävissä omilla sivuilla (esim. paikkakuntakohtaiset hakutulosnäkymät). Palveluun on tulossa myös karttapohjainen näkymä. Sisältöjen osalta pääpaino on asiakkaille suunnatuissa sarjoissa ja niiden markkinoinnissa ja jakelussa sekä keskeisiin kirjastoalan seminaareihin osallistumisessa. Niissä tehdään haastatteluja ja lähetetään suoralähetyksiä. Kirjastokaista.fi:n markkinointiin ja verkostoitumiseen panostetaan aktiivisesti. Erityisen tärkeää on tehdä ohjelmayhteistyötä kaikkien kirjastosektoreiden kanssa ja tuoda ohjelmat kirjastojen jokapäiväiseen toimintaan ja täydennyskoulutukseen: Kirjastokaistan ohjelmien julkaiseminen kirjaston omissa verkkopalveluissa, ohjelmien näyttäminen kirjaston järjestämissä tilaisuuksissa, ohjelmat mukaan opetustilaisuuksiin ja kirjastojen tuottamien sisältöjen tallentaminen Kirjastokaistalle. IFLA konferenssin tehtäviä: Suomalaista kirjastomaailmaa esittelevän verkkojulkaisun videoiden ja muiden konferenssia markkinoivien videoiden tuotanto (käsikirjoitus, kuvaus, haastattelut, editointi, grafiikat, julkaiseminen ja markkinointi).

9 Kirjastot.fi hakemus: liite 9/14 Konferenssin avajaisten ja kulttuuri-illan kuvaaminen ja näyttötekniikka. Ohjelmatuotanto konferenssista Kirjastokaista.fi-tiimiin kuuluvat verkkotoimittaja ja kuvaaja/editori sekä siviilipalvelusmies ja harjoittelijoita. Lisäksi kuvaus-, editointi- ja haastatteluapua saadaan Kirjastot.fi-toimituksesta sekä muualta. Toimituspolitiikan ja kehittämislinjojen päättämisessä on mukana toimituskunta. Toimituskunnassa on edustajia mm. muista kirjastoalan medioista sekä kirjastoista. Kirjastokaista.fi:n julkaisutekniikan kehittämis- ja ylläpitokulut katetaan Kirjastot.fi:n budjetista, palvelinkuluja lukuuottamatta. IFLA konferenssin kulut haetaan erillisessä avustushakemuksessa. Kirjastokaista kuvauskalenteri julkaistaan KirjastoWikissä. Kirjastotietokanta Vuoden 2010 kesäkuussa valmistui kirjastojen yhteisen kirjastotietokannan konseptisuunnitelma. Se ideoitiin eri kirjastosektoreiden edustajien kanssa. Tavoitteena on luoda moderni kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteinen yhteys- ja palvelutiedot sisältävä verkkopalvelu, joka vastaa kaikkien kirjastosektoreiden tarpeisiin. Keskeinen tavoite on, että tietokannan sisältöjä voidaan helposti näyttää kirjastojen omissa palveluissa ja muissa palveluissa, kuten KDK:ssa. Esim. aukioloaikoja voidaan näyttää gadgettien avulla. Myös tietojen tuonti on tärkeä ominaisuus: kirjastot voivat esim. tuoda sisältöjä muista palveluistaan omien tietojensa yhteyteen. Tietokannan toteutus aloitettiin keväällä Tietokannan teknistä arkkitehtuuria suunniteltiin ensin Labs.kirjastot.fi-projektin toimesta. Tekniseksi ratkaisuksi valittiin avoimen lähdekoodin Lucene-perustainen Elastic search -hakumoottori ja Python-pohjainen Django-framework. Tietokanta ja ylläpitoliittymä valmistuvat pilottikirjastojen käyttöön lokakuun 2011 lopulla. Pilottikirjastoja ovat mm. Helmet-kirjastot ja Vaski-kirjastot sekä muiden sektoreiden pilotit. Pilotointi ja testaus päättyvät vuoden 2012 alkupuolella. Sen jälkeen tietokanta ja ylläpitoliittymä viimeistellään ja käynnistetään palvelun julkisen käyttöliittymän toteutus Kirjastot.fi-emoportaalissa. Yleisten kirjastojen yhteys- ja palvelutiedot saadaan siirrettyä koneellisesti nykyisestä kirjastotietokannasta. Suurempi haaste on saada tiedot ajantasalle ja erityisesti saada muut kirjastosektorit mukaan syöttämään, siirtämään ja päivittämään tietojaan. Kirjastotietokannan laajentaminen kaikille kirjastosektoreille tuo muutoksia myös nykyiseen käyttäjähallintaan. Käyttäjähallintaa kehitetään yhdessä Kansalliskirjaston kanssa ja pyritään kytkemään se kirjastosektoreiden autentikointijärjestelmiin. Kirjastotietokantaan tulee paikannusta hyödyntävä mobiiliversio IFLA konferenssiin mennessä. KirjastoWiki Kirjastoalan avointa julkaisualustaa KirjastoWikiä käytetään mm. kirjastoalan projektien ja strategiatyön tiedottamiseen sekä kommenttien keräämiseen. KirjastoWikissä on mm. Kaukopalvelun käsikirja sekä uusien projektien tiedot (mm. Alueellinen verkkopalvelustrategia, Avoin kirjasto 2013, Kestävä Kehitys Kirjastoissa).

10 Kysy kirjastonhoitajalta Kirjastot.fi hakemus: liite 10/14 Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun markkinointia ja verkostoitumista tehostetaan vuonna Tavoitteena on saa lisää vastaajia ja lisä kysymyksiä ja tuoda palvelu myös muiden kuin kirjastojen verkkopalveluihin. Palveluun luotiin vuonna 2011 uusi logo, Facebook-sivut ja -painikkeet (käyttäjien osallistuminen vastaamiseen), vastaajien esittely sekä parannettiin vastausten löytyvyyttä Googlessa. Valtakunnallinen Kysy kirjastonhoitajalta chat käynnistyi avoimen lähdekoodin Mibew-sovelluksen pohjalta. Vuoden 2012 aikana käynnistetään Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun uudistusprojektin määrittely. Tavoitteena on vaihtaa vastaussovellus avoimen lähdekoodin sovellukseen, vaihtaa Connexor-tekniikka FinnOnto-projektissa tuotettuun tekstin analysointitekniikkaan ja kytkeä vastausarkisto Kulttuurisammon semanttiseen ympäristöön. Teknisen määrittelyn lisäksi määritetään myös palvelun konseptin uudistaminen. Palveluun on tulossa mobiilisovellus, jossa kysymyksen voi äänittää ja lähettää sitten eteenpäin vastaajille. Labs.kirjastot.fi Labs.kirjastot.fi on ajatushautumo, joka ideoi ja rakentaa prototyyppejä tulevaisuuden kirjastopalveluista. Kehitystyö toteutetaan avoimella lähdekoodilla. Labs-projekti muuttuu vuoden 2012 aikana lähinnä yhteistyö- ja tiedotusverkostoksi, jossa ei ole enää päätoimisia työntekijöitä. Linkkihakemisto Kirjastot.fi:n Linkkikirjaston ja Makupalat.fi:n yhdistävässä Linkkihakemisto-projektissa molempien tietokantojen sisältö on siirretty XML-dumpin avulla Saha-annotointieditoriin. Vuoden 2011 keväällä Kirjastot.fi:n ja Hämeenlinnan kaupunginkirjaston yhteinen projektiryhmä määritti palvelun konseptin ja käyttöliittymäsuunnittelun tavoitteet. Tekniikan ja käyttöliittymän toteutus käynnistyi lokakuussa 2011 ja palvelun julkistetaan vuoden 2012 aikana. Palvelun nimeksi tulee Makupalat.fi ja se sijoitetaan Kirjastot.fi:n palvelimelle. Sisältötuotanto ja kokoelmanhoito organisoidaan uudestaan. Osa-aikainen luetteloija luetteloisi edelleen uudet linkit. Mediakasvatus Kirjastot.fi edistää osaltaan aktiivisesti kirjastojen mediakasvatustyötä. Kirjastokentälle suuntautuvan koulutuksen ja tiedotustoiminnan sekä mediakasvatusalan verkostoyhteistyön lisäksi Kirjastot.fi tuottaa kirjastojen mediakasvatustyötä tukevan Mediakasvatus.kirjastot.fi-sivuston sekä lukemista ja medialukutaitoa kehittäviä palveluita, kuten Kirjasampo.fi, Okariino.fi ja Sivupiiri.fi. Kirjastot.fi:n mediakasvatustoiminnan keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2012: Lapsille ja varhaisnuorille suunnattujen Kirjastot.fi-palveluiden ja muidenkin Kirjastot.fi (palveluiden kuten Kysy kirjastonhoitajalta, Linkkikirjasto ym.) aktiivisen käytön ja sisällöntuotantoon osallistumisen edistäminen (oppilaat, opettajat ja muut kasvattajat). Kirjastot.fi:n mediakasvatukseen liittyvien palveluiden esittely ja markkinointi kirjastoalan oppilaitoksissa. Kirjastoammattilaisten aktivointi Kirjastot.fi-palveluiden sisältötuotantoon. Mediakasvatukseen ja medialukutaitoon liittyviä ohjelmien tuottaminen Kirjastokaista.fi:hin.

11 Kirjastot.fi hakemus: liite 11/14 Vuoden 2012 aikana toimintaa laajennetaan mahdollisimman moneen kouluun. Kunnianhimoisena tavoitteena olisi tavoittaa kattavasti koulukirjastot, joiden kautta palveluja voitaisiin markkinoida kouluihin. Tärkeä markkinointitapahtuma on opettajien Educa-messut. Mediakasvatukseen sekä lapsille ja nuorille suunnattujen verkkopalveluiden opastus ja esittely kohdennetaan paitsi perustason oppilaitoksiin myös kirjastoalan oppilaitoksiin. Parin viimeisen vuoden kirjastoihin on hankittu mediakasvatusaineistoa, jonka on tuottanut kirjaston ulkopuolinen taho, mutta jossa kirjastoammattilaiset ovat olleet mukana asiantuntijaryhmänä. Sisällöissä on pääasiassa keskitytty uusiin medioihin ja mediavälineisiin. Kirjastot.fi haluaa olla omalta osaltaan edistämässä näiden aineistojen käyttöä ja yhteistyössä ELY- keskusten kanssa kouluttaa kirjastoammattilaisia niiden käytössä ja markkinoinnissa. Kirjastot.fi:ssä toimii mediakasvatukseen keskittyvä suunnittelija. Suunnittelija tekee yhteistyötä mediakasvatuksen aluekouluttajien, kirjastojen ja ELY-keskusten kanssa. Tehtäviin kuuluu myös yhteydenpito muihin alan toimijoihin ja uusien kontaktien solmiminen. Lisäksi hän toimii myös tarvittaessa asiantuntijana koulutustilaisuuksissa ja koulutusten suunnittelussa sekä osallistuu markkinointiin, sisältöjen tuotantoon sekä uusien palvelujen suunnitteluun. Suunnittelija vastaa Mediakasvatus.kirjastot.fi-sivuston toimittamisesta. Mediakasvatus.kirjastot.fi-sivuston tekniikan ja käyttöliittymän kulut katetaan Kirjastot.fi:n budjetista. Musiikkibasaari, Pinkka.kirjastot.fi, Musiikkikirjastot-osio Musiikkibasaari on Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen ehdotus suomalaisten musiikkikirjastojen - niin yleisten kuin tieteellisten kirjastojen yhteisestä, asiakkaille suunnatusta verkkopalvelusta. Vuoden 2011 aikana selvitysmies on kartoittanut musiikkikirjastojen sisällöt, valmiudet ja intressit yhteisen palvelun kannalta. Palvelun konseptia on mietitty perusteellisesti Kirjastot.fi-toimituksen sisällä sekä musiikkikirjastolaisten kanssa. Palvelun konseptisuunnitelma valmistuu loppusyksystä Palvelun rakentaminen käynnistyy vuoden 2012 alkupuolella. Musiikkibasaariin on suunniteltu sisällöiksi: musiikkikirjastojen palveluiden esittely, musiikkikirjastoissa tuotettujen sisältöjen, kuten musiikkivinkkien, kokoaminen, tapahtumamarkkinointi, digitoidun musiikin kuuntelu, musiikin hakupalvelut ym. Palvelun ytimeksi on suunniteltu Kysy musiikista -verkkotietopalvelu. Se toteutetaan Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun osana ja pohjalta. Vastaajiksi kootaan musiikkikirjastolaisten verkosto. Toinen ydinpalvelu olisi Pinkka.kirjastot.fi-palvelu, jonka ensimmäisen version toteutti Labs.kirjastot.fi. Pinkka on avoimen lähdekoodin musiikkipalvelu kirjastoille ja sisältää n musiikkiin liittyvää aineistotietuetta. Asiakkaat voivat tehdä palvelussa omia listoja ( pinkkoja ) ja ne voi jakaa palveluun tai sosiaaliseen mediaan. Palvelussa on automaattinen linkitys musiikkia streamaavaan Spotify-palveluun ja aineiston saatavuustiedot haetaan Frank-monihaun avulla. Haku hyödyntää musiikin luettelointia käyttäjäystävällisellä tavalla. Pinkka viritetään varsinaiseksi tuotantopalveluksi vuoden 2012 aikana. Nykyinen Kirjastot.fi-emoportaalin Musiikkikirjastot-osio säilynee erillisenä ammattipalveluna. Sen keskeisiä sisältöjä ovat Musiikkia aiheesta, Hankalat musiikkinimet, Soitinnimien ohjeluettelo, yhtenäistetyt nimekkeet. Lisäksi suunnitteilla on Intervalli-lehden julkaiseminen osion sisällä tai muulla Kirjastot.fi:ssä. Okariino.fi Okariino.fi-verkkopalvelun uudistettu käyttöliittymä avataan vuoden 2011 lopulla. Samalla julkaistaan mm. kysy-palvelu lapsille ja Runoraitti-osio. Syksyllä 2011 käynnistettiin pienten lasten osion suunnittelu alan asiantuntijoiden voimin. Osiosta tulee hauska ja helposti lähestyttävä, mediaa ja kirjastoja esittelevä ja käsittelevä kokonaisuus. Siinä harjoitellaan mediataitoja ja opitaan mediasta ja kirjastoista. Osio valmistuu vuoden 2012 alkupuolella.

12 Kirjastot.fi hakemus: liite 12/14 Vuoden 2012 aikana Okariinon markkinointiin panostetaan, palvelua markkinoidaan aktiivisesti kouluilla ja kirjastoissa. Keskeinen markkinointitapahtuma on Educa-messut. Yhteistyötä kirjastojen kanssa tiivistetään, Okariinon sisältöjä pyritään saamaan näkyviin myös kirjastojen omille lastensivuille. Uusia toimintoja kartoitetaan, esim. mahdollisuuksia julkaista lasten omia sarjakuvia. Uusina medioina Okariino.fi:ssa esitellään lastenlehtiä ja musiikkia (yhteistyössä musiikkikirjastojen kanssa). Virtuaalisen sanataidepiirin Viisarin toimintamuotoja hiotaan. Videot tallennetaan Kirjastokaistaan, josta ne haetaan Okariinon näytettäväksi. Vuoden 2012 aikana pyritään toteuttamaan ruotsinkielinen osio. Okariino-Tarinakirja julkaistaan vuoden 2011 lopulla. Projektit.kirjastot.fi Kirjastot.fi-käyttää omassa toiminnassaan avoimen lähdekoodin Redmine-projektinhallintasovellusta. Myös kirjastot voivat hyödyntää sitä projekteissaan. Sivupiiri.fi Sivupiiri.fi:n tekninen uudistus siirtyy vuodelle Julkaisujärjestelmä päivitetään, käyttöliittymä uusitaan ja uusi versio pyritään rakentamaan Okariinon tekniikan pohjalle siten, että siitä tulee käyttäjälle miellyttävämpi ja helpompi käyttää. Yhtenäisyys Okariinon kanssa helpottaa myös ylläpitoa ja kehittämistä. Sivupiiriä markkinoidaan kirjastoille ja kouluille aktiivisesti mm. mediakasvatuskiertueilla. Tiedonhaun portti Tiedonhaun portin hakutoimintoja on integroitu Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun. Tiedonhaun portti suljetaan Kirjastot.fi-julkaisujärjestelmän vaihdoksen yhteydessä. Verkkotilastot.kirjastot.fi ja Tilastot.kirjastot.fi Verkkotilastot-palvelu jouduttiin sulkemaan kesäkuussa 2011 teknisten ongelmien vuoksi. Kirjastot ovat toivoneet palvelun jatkamista. Muita tilastointisovelluksia on kokeiltu, mutta päätöstä palvelun jatkamisesta ei ole tehty. Kirjastoille on suositeltu Google Analytics- palvelua. Myös Kirjastot.fi-palveluissa on Google Analytics -käytössä. Tilastot.kirjastot.fi sijaitsee Kirjastot.fi:n Meteor-julkaisujärjestelmässä. Tilastotietokantasovelluksen sijoitusmahdollisuudet täytyy selvittää, ennen kuin Meteor-julkaisujärjestelmästä luovutaan. Tilastot.kirjastot.fi-palvelun ylläpitomaksut ja pienemmät kehitystyöt katetaan Kirjastot.fi:n budjetista. Tilastodata julkaistaan avoimena xml-datana.

13 Kirjastot.fi hakemus: liite 13/14 Viestintä ja IFLA 2012 Viestintä Kirjastot.fi:n viestintä on paitsi viestintää yksikön palveluista myös työtä kirjastojen välisen viestinnän parantamiseksi ja kirjastojen oman asiakasviestinnän aktivoimiseksi. Suuri osa työstä tapahtuu vuonna 2012 IFLA WLIC 2012 konferenssin viestinnän järjestämisen yhteydessä. Tämä tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden kommunikaatioon yli kirjastosektorirajojen. Kirjastot, Kirjastot.fi, Libraries.fi Viestintäyhteistyötä tehdään kirjastojen tiedottajien, Suomen Kirjastoseuran ja Kirjastolehden sekä mm. Kansalliskirjaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Yhteistyö on Kirjastokaista.fi:n kanssa on tiivistä markkinointi- ja IFLA-aiheiden osalta. Keskeisille Kirjastot.fi-palveluille laaditaan markkinointisuunnitelma. Kirjastot.fi-palveluita markkinoidaan Kirjastot.fi-brändin alla. Pyrkimys on saada kaikkien yleisten kirjastojen verkkosivuille mm. Kirjastot.fi:n, Kysy kirjastonhoitajalta ja Kirjastokaista.fi:n linkit. Kirjastot.fi-palveluista julkaistaan yleisesite ja KirjastoPropalveluista oma esitteensä. KirjastoPro-osioon suunnitellaan verkkolehti, joka kokoaa kirjastoalan uutiset, toimii alan seurantapalveluna ja Kirjastolehden verkkoversiona sekä antaa kirjastoille mahdollisuuden julkaista omia uutisiaan valtakunnallisesti. Tämä osio tulee olemaan kaksi/kolmikielinen: uutiset kootaan alkuperäkielellä yhteiseen kokonaisuuteen, joka voi toimia myös Biblioteken.fi-sivuston ammattiuutisina. Kirjastokaista.fi on keskeinen osa tätä kokonaisuutta. Libraries.fi sivustoa kehitetään yhdessä alan eri toimijoiden kanssa. Siitä pyritään saamaan IFLA-vuoden ajaksi Suomen kirjastoja esittelevä sivusto, johon voidaan linkata kansainvälisissä yhteyksissä. Kokonaisuuteen liittyy myös Buildings.libraries.fi-sivusto. IFLA-konferenssin kansallinen järjestelykomitea on asettanut julkaisutyöryhmän, joka kokoaa Suomen kirjastomaailman ajankohtaisista keskustelunaiheista kokonaisuuden julkaistavaksi verkkoaineistona Libraries.fi:ssä ja paperisena aineistona konferenssin osanottajille jaettavassa materiaalissa. Viestinnänsuunnittelija on mukana tämän aineiston tuotannossa. Facebokiin on luotu uusi Kirjastot.fi-sivu, josta on tullut suosittu, käyttäjiä yli Vuoden 2011 aikana käynnistettiin myös Digitorstai-tilaisuuden ja FB-sivu, joissa on pyritty käsittelemään verkkoviestinnälle tärkeitä aiheita. Kerran kuussa pidettyjen kokousten suoralähetys verkkoon on osa valtakunnallista avointa viestintää. Myös verkkotoimintaa käsittelevien kokousten live-lähettämistä tullaan harkitsemaan mm. YKN:n alaisten työryhmien ajankohtaisista keskusteluista. Tässä toiminnassa Kirjastokaista.fi ja Helsingin kaupunginkirjaston Kohtaamispaikka ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Viestinnänsuunnittelija on kirjastojen käytettävissä alustajana markkinoinnista ja asiakaspalveluun liittyvistä aiheista. Vierailuja pyritään tekemään maakuntakirjastokokouksiin, joissa esitellään samalla myös Kirjastot.fikokonaisuutta. Oppilaitosyhteistyö käynnistetään, jolloin erityisesti Kirjastot.fi Pro alueen palvelut pyritään tekemään tutuiksi alan opiskelijoille. Samalla markkinoidaan Suomen IFLA-konferenssia, jonka osallistujatavoitteen saavuttaminen vaatii runsasta kotimaista panosta maailmanlaajuisen taloustilanteen takia. IFLA 2012 Viestinnän suunnittelija vastaa IFLA konferenssin viestinnästä yhdessä IFLA:n viestintäorganisaation kanssa sekä toimii kansallisen komitean (NC) sihteerinä ja vastaa osaltaan konferenssijärjestelyiden suunnittelusta, yritysyhteistyökumppaneiden hankinnasta verkostoitumisesta sekä muusta operatiivisesta toiminnasta. Konferenssin operatiivisesta toiminnasta vastaa K.I.T. Group konferenssitoimisto Saksasta. Yhteydenpito IFLA:n ja konferenssitoimiston kanssa tulee olemaan tiivistä loppukevään ja kesän 2012

14 Kirjastot.fi hakemus: liite 14/14 aikana. Vuonna 2012 viestinnän suunnittelijan tehtäviin kuuluvat mm. Ifla2012.fi-verkkosivuston toimittaminen, viestinnän järjestäminen kotimaassa, 2012-konferenssiin liittyvän viestintämateriaalin ja messuesiintymisen suunnittelu. Lisäksi yhteistyössä eri kirjastosektoreiden ja kirjastoseurojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotuksen kanssa suunnitellaan mediaviestintä konferenssin osalta. Viestinnänsuunnittelija koordinoi Suomen vastuulla olevien IFLA-tapahtumien tuotantoa sekä konferenssiin liittyen että konferenssin aikana kirjastoammattilaisille järjestettäviä muita tapahtumia. Konferenssin avajaisten ja cultural eveningin ohjelman ideointi ja tapahtumien toteutuksen koordinointi yhdessä IFLA:n ja Kirjastot.fi:n AD:n ja Kirjastokaistan kanssa on viestinnänsuunnittelijan vastuulla. Viestinnän suunnittelijan työpanoksen lisäksi IFLA konferenssi tulee vaikuttamaan laajalti Kirjastot.fitoimituksen työhön. Tehtäviä ovat mm. konferenssin visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus sekä kuvat (mm. kirjastovierailukohteiden kirjastojen kuvaus) cultural eveningin av-tekniikka avajaiset live-ilmetoteutus (Kirjastokaista.fi) live-streemaus konferenssiviikon aikana (Kirjastokaista.fi) ohjelmatuotanto konferenssiviikon aikana (toimitus, radio, (Kirjastokaista.fi) messuosasto (Suomen kirjastomaailman yhteinen messuosasto, visuaalinen ilme ja toimiminen osastolla) Englanninkielinen verkkoviestintä.

Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita

Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita YKN 11.4.2013 - matti.sarmela@kirjastot.fi Kirjastohakemisto Kirjastot.fi:n yleisten kirjastojen

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Mahdollisuuksien ikkunoita

Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 40 AULIKKI HOLMA JA NIINA PUNELPURO (TOIM.) Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 10 vuotta Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Tiina Kaltiainen Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Opinnäytetyö Kevät 2008 Kulttuurialan yksikkö, Seinäjoki Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 41:2002 2 (42) ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 Selvitys kirjastoalan osaamisen ja resurssien kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista isbn: 952-442-166-6

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot