Kirjastot.fi Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen Kirjastot.fi hakemus: liite 1/14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastot.fi 2012. 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012. Kirjastot.fi 2012 -hakemus: liite 1/14"

Transkriptio

1 Kirjastot.fi hakemus: liite 1/14 Kirjastot.fi Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2012 Kirjastot.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston Yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja tuottama kaikille avoin kirjastoverkkopalveluiden kokonaisuus, joka on suunnattu kaikille kirjastosektoreille ja niiden asiakkaille. Palveluita tuotetaan ja kehitetään yhdessä kirjastojen ja käyttäjien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden 2012 toiminnan painopistealueet ovat: 1) Nykyisten palveluiden kehittämisprosessien viimeistely, kehitteillä olevien palveluiden julkistaminen, panostus markkinointiin sekä tiiviimpään yhteistyöhön kirjastokentän kanssa (koulutus, sisältöjen tarjonta kirjastojen verkkopalveluihin, palvelukohtaiset toimituskunnat). 2) Kirjastot.fi:n osuuden kasvattaminen kirjastoalan verkkoviestinnässä (Kirjastokaista.fi, uutispalvelun, kansainvälinen viestintä). 3) Kirjastojen verkkopalvelutuotannon kansallisen koordinoinnin ja järkeistämisen edistäminen. 4) IFLA konferenssin järjestämiseen osallistuminen. 5) Kirjastot.fi:n tehtävä kansallisen kirjastoverkon kehittämisessä: hahmotetaan Kirjastot.fi:n roolia ja tulevaisuutta muuttuvassa kirjastoverkossa ja toimintaympäristössä. Kansallisen kirjastoverkon keskeisiä kohtia: KDK Yhteistyö ja työnjako Kansalliskirjaston kanssa Kirjastot.fi:n ja Yleisten kirjastojen neuvoston suhde Kirjastot.fi:n resursointi, organisointi ja organisatorinen asema tulevaisuudessa e-aineiston hankinta ja jakelu yhteisluettelo ja luetteloinnin kehittäminen (funktionaalinen luettelointi, ontologiat, linked data, avoin data) yhteinen kirjastojärjestelmä, digitaalisen kirjaston järjestelmä kirjastopalveluiden integrointi e-oppimisympäristöihin kirjastopalveluiden ja kaupallisen median sekä käyttäjäyhteisöjen välinen yhteistyö.

2 Kirjastot.fi hakemus: liite 2/14 Kirjastot.fi:n ja Keskuskirjaston edustus pyritään saamaan kaikkiin kirjastoverkon kehittämiseen liittyviin työryhmiin. Kirjastot.fi osallistuu Aalto-yliopiston Semanttisen laskennan työryhmän (Seco) vetämään ja Tekesrahoitteiseen Linked data Finland -hankkeeseen ja SUBI-hankkeeseen. Kansainvälinen toiminta: IFLA:n lisäksi mm. pohjoismainen yhteistyö, Nordic Labs -verkosto, Cycling for Libraries -verkosto, osallistuminen mm. London Onlineen. Suunnitteilla on myös viestintäteknologiakonsultin vetämä matka OKM:n ja Kansalliskirjaston kanssa Hongkongiin ja Tokioon. Kirjastot.fi-palveluiden tietotekniikka hankitaan osin täysin ulkoistettuna, osin osittain ulkoistettuna ja omana työnä avoimen lähdekoodiin sovelluksia hyödyntäen. Palveluiden tekniikka: Drupal, WordPress, Django, MediaWiki, Mibew, OsTube, VimeoPro, Redmine, Elastic search, LimeSurvey, Saha, Connexor, Meteor,.Net. Palveluiden kehittämisessä käytetään pohjana tilastojen, web master -työkalujen ja palauteanalyysin lisäksi vuonna 2011 tehtyjä käyttäjäkyselyitä. Käytettävyyttä testataan ns. Krugerin menetelmällä sekä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Verkkotilastoinnissa käytetään Google Analyticsiä, kyselyissä LimeSurveytä ja Digiumia.

3 Kirjastot.fi hakemus: liite 3/14 Palveluiden yhteiset komponentit: Kysy: Kysy kirjastonhoitajalta Yhteystiedot: kirjastotietokanta Paikannus: Frank-monihaku Videot ja äänitiedostot: Kirjastokaista.fi Linkit: linkkihakemisto Haku: Google täsmähaku Teosrekisteri: Kirjasampo-Saha (toisaiseksi vain Kirjasammossa)

4 Vuoden 2012 yleinen aikatauluarvio Tammikuu - toukokuu Toukokuu - elokuu IFLA 2012 Syyskuu - joulukuu Uusi kirjastotietokanta, käyttäjähallinta Kirjastot.fi-emoportaalin uudistus Uutispalvelu Kirjastokaistan uudistus Okariinon pienten lasten osio Musiikkibasaari, Pinkka Uusi linkkihakemisto Uusi Frank Sivupiirin uudistus Kysy kirjastonhoitajalta (aloitus) Kirjastot.fi hakemus: liite 4/14 Aikataulu täsmentyy vuoden alussa, kun nähdään mitä vuonna 2011 saadaan valmiiksi. Normaali palveluiden pienempi kehittämistoiminta jatkuu läpi vuoden. 2 Talousarvio 2012 OKM-avustushakemukset: 1. Kirjastot.fi: Keskitetyt palvelut: euroa 2. Kirjastot.fi-kehittäminen: Kokeilu- ja kehittämistoiminta: euroa 3. Kirjastokaista.fi: Kokeilu- ja kehittämistoiminta: euroa 4. IFLA 2012 ja viestintä: Kokeilu- ja kehittämistoiminta: euroa 5. Mediakasvatus: Kokeilu- ja kehittämistoiminta: euroa Kirjastot.fi-perusrahoituksella katetaan suurin osa Kirjastot.fi-palveluiden kehittämis- ja ylläpitokuluista. Osa kehittämis- ja ylläpitotyön kuluista katetaan lisäavustuksella. Kirjastokaista.fi:n tekniikan ylläpitokulut katetaan Kirjastokaistan avustuksesta.

5 Kirjastot.fi hakemus: liite 5/14 Kirjastot.fi-budjetti 2012 Henkilöstömenot: - päätoimittaja - 3 suunnittelija-toimittajaa - Sivupiiri.fi:n / Okariino.fi:n toimittaja - tekninen suunnittelija - käyttöliittymäsuunnittelija - siviilipalvelusmies Toimituspalkkiot: - Kirjastoalan lehtiseuranta - Musiikkibasaarin toimitus - Musiikkikirjastot-kanava - Linkkikirjaston toimittaja - Kysy kirjastonhoitajalta valvojat Yhteensä: Matkat: Virkamatkat ja muut matkustuskulut (ml. ohjausryhmä) Muut: Puhelin, mobiilidata Lehdet Markkinointi Koulutus Laitteet Muut kulut Yhteensä: Lisenssit (vuosikustannus): - Fono-tietokanta / YLE - Connexor-kieliteknologia - Linked data Finland - BTJ-uutuusaineisto: Kirjasampo.fi - Muut Yhteensä: Tietotekniikkapalveluiden osto ja ylläpito: Meteor-pohjaiset palvelut: Kirjastot.fi-emoportaali, tilastotietokanta, Verkko-YKL ja Kaunokki - Ylläpito ((ylläpito- ja lisenssimaksut) - Kehittäminen Open source -pohjaiset palvelut: - Ylläpito (palvelimet) - Kehittäminen Yhteensä: Helsingin kaupunginkirjaston kulut Yhteensä euroa

6 Kirjastot.fi hakemus: liite 6/14 3 Palveluiden kehittäminen Kirjastot.fi-emoportaali Emoportaalin etusivua ja navigointia uudistetaan loppuvuonna Koska kirjastotietokanta on Kirjastot.fiemoportaalin ydin, vaikuttaa uuden kirjastotietokannan käyttöönotto myös emoportaaliin. Vuoden 2012 aikana pyritään toteuttamaan uudistus, jossa uusi kirjastotietokanta sijoitetaan avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmään ja sen pohjalta rakennetaan uusi emoportaali. Myös käyttöliittymää hiotaan, logot jäävät kuitenkin ennalleen. Uusi emoportaali toimii ennen kaikkea väylänä Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuteen ja sisältää nykyistä vähemmän sisältöjä ja palveluita. Nykyisestä Meteor-julkaisujärjestelmästä ei voida kuitenkaan täysin luopua vuoden 2012 aikana, vaan sinne jää osa palveluista. Tarkempi suunnitelma uudesta arkkitehtuurista ja sen aikataulusta täsmentyy myöhemmin. Alustava malli: Uusi julkaisujärjestelmä: kirjastotietokanta, keskustelut, blogit, KirjastoPro, tiedotteet, mahdollisesti uutispalvelu. Meteor-julkaisujärjestelmä: Kysy kirjastonhoitajalta, osa KirjastoPro-palveluista, Musiikkikirjastotkanavan tietokannat, tilastotietokanta, Kaunokki, Verkko-YKL ym. Käyttöliittymätasolla pyritään siihen, ettei kahden julkaisujärjestelmän rakenne näy käyttäjälle. Kirjastot.fikokonaisuuden integrointia parannetaan lisäämällä eri Kirjastot.fi-palveluihin nykyistä selkeämpi visuaalisen yhdistäjä ja kaikille KirjastotPro-palveluille oma yhdistävä elementtinsä. Buildings.libraries.fi Buildings.libraries.fi on englanninkielinen suomalaista kirjastoarkkitehtuuria esittelevä sivusto. Sivusto otettiin käyttöön keväällä Sivusto on vuonna 2012 osa suomalaisen kirjastolaitoksen markkinointia IFLA konferenssiin liittyen. Palvelussa olevat kirjastot pitäisivät olla arkkitehtuuriltaan merkittäviä, kuvat korkealaatuisia ja nimenomaan arkkitehtuuriin ja tiloihin keskittyviä. Kuvia joudutaan ottamaan uudestaan, Kirjastot.fi-toimitus hoitaa kuvaukset. Kirjastojen valinta palveluun on hieman haasteellinen tehtävä. Jatkossa kirjastoja koskevat tiedot tallennetaan vain uuteen kirjastotietokantaan, josta ne haetaan Buildingssivustolle. Fono.fi Fono.fi-äänitetietokanta perustuu YLE:n äänilevystön Fono-tietokantaan. Tiedot siirretään osittain muokattuina säännöllisin väliajoin Fonosta Fono.fi-palveluun. Fono-tietokannan käyttöoikeudesta ja tietokannan tietohuollosta maksetaan YLE:lle vuosittain lisenssimaksu. Fono.fi ei ole osa Meteorjulkaisujärjestelmää, vaan taustalla on erillinen räätälöity.net-tietokantasovellus. Fono.fi:n kehittämistarpeita on kartoitettu yhdessä YLE:n äänilevystön kanssa. Palveluun ei ole kohdistunut erityisiä kehittämisodotuksia ja sen käyttö on kasvanut tasaisesti. Suurin puute on se, ettei musiikkia voi kuunnella. Vuodelle 2012 ei ole suunniteltu erityisiä uudistuksia Fono.fi-palveluun. Palvelun laajamuotoinen kehittäminen vaatisi teknisen perustan ja arkkitehtuurin uudistamista, mikä olisi suhteellisen suuritöinen projekti.

7 Frank-monihaku / SökSam Kirjastot.fi hakemus: liite 7/14 Uusi Django-pohjainen Frank julkaistiin lokakuussa Frank on edelleen Nellin ohella ainoa hakupalvelu, jolla voi hakea kaikkien suomalaisten kirjastojen avoimista kokoelmatietokannoista ja se on ollut Kirjastot.fi:n suosituimpia palveluita. Frankia käytetään integroituna paikannuspalveluna Sivupiiri.fi:ssä, Kirjasampo.fi:ssä ja Pinkka.kirjastot.fi:ssä sekä ikirjasto-appsissa. Frankin hakuliittymään tehdään syksyn 2011 aikana palautteeseen perustuvia parannuksia. Sen jälkeen Frankin arkkitehtuuria ryhdytään uudistamaan. Suunnitelmissa on web-käyttöliittymän irrottaminen hakumoottorista ja hakumoottorin korvaaminen Scrapy web-scraper -sovelluksella. Frank-monihaun tulevia käyttötarpeita ryhdytään kartoittamaan (kuten verkkokirjakaupat, e-kirjat ym.). Frank-paikannus tulee myös mm. uuteen kirjastotietokantaan. Lisäksi selvitetään SRU-hakuprotokollan käyttöönottoa. Ifla2012.fi Ifla2012.fi-sivusto avattiin keväällä Siihen ei tehdä isompia muutoksia vuonna Suomalaisen kirjastoverkon kansainvälinen markkinointi tehdään Libraries.fi-sivustolla. IFLA konferenssin verkkoviestinnän lopullinen muoto ja työnjako sovitaan IFLA:n ja konferenssitoimiston kanssa. Hankkeet.kirjastot.fi Hankkeet.kirjastot.fi-palvelu avattiin syksyllä Yleisten kirjastot vievät palveluun OKM- ja Ely-rahoitteiset hankkeensa. Lisäksi palveluun voi tallentaa hyvien käytänteiden esittelyitä. Hankkeet-palvelu toimii sekä osana hakuprosessia että tukee kirjastojen hankkeiden ja käytänteiden markkinointia ja koordinointia. Vuonna 2012 palvelua kehitetään ensimmäisen hakukierroksen kokemusten pohjalta. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös siihen, että hakemukset voisi virallisesti jättää palvelun kautta. Kirjasampo.fi / Boksampo.fi Kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampo.fi/Boksampo.fi julkaistiin Palvelun semanttisessa tietokannassa oli syyskuussa 2011: noin romaanin, novellin, sarjakuva-albumin ja lähes runokokoelman tiedot tietoja noin kirjallisuuden tekijästä, kuten kirjailijoista, kääntäjistä ja kuvittajista yli aikalaisarviota teoksista (Arvosteleva kirjaluettelo ja Resonerande bokkatalog) lähes linkkiä teoksiin liittyvään materiaaliin muualla verkossa. Palvelun ovat toteuttaneet okm-avustuksilla Turun kaupunginkirjasto (hankkeen koordinointi, palvelun sisällöt), Vaasan kaupunginkirjasto (kirjailijatieto ja ruotsinkielinen kirjallisuus), Kirjastot.fi (julkaisutekniikka, palvelun ylläpito ja jatkokehittäminen, visuaalinen ilme), Semanttisen laskennan tutkimusyksikkö SeCo (palvelun semanttiset työkalut) ja BTJ Finland Oy (uutuuskirjallisuuden kuvailutiedot). Loppusyksyn 2011 aikana Kirjasampoon tulee lisää ominaisuuksia (mm. omat hyllyt, opastava haku, tarkka haku, karttanäkymät, moninäkymähaut, teoskohtaiset keskustelut ja kansikuvakaruselli). Vuoden 2012 kuluessa tietosisältöjä kartutetaan yhdessä kirjastojen kanssa, yhteistyöverkostoja laajennetaan, markkinointiin panostetaan ja palvelua hiotaan palautteen pohjalta. Kirjasammon sisältöjä pyritään saamaan näkyviin muissa verkkopalveluissa, myös kaupallisissa palveluissa.

8 Kirjastot.fi hakemus: liite 8/14 Keskeinen kehittämiskohde on palvelun tietotekninen arkkitehtuuri (Saha-Kulttuurisampo-Drupal): pyritään saamaan aikaiseksi ratkaisu, jossa tietosisällöt saadaan siirrettyä tai replikoitua Kulttuurisampo-ympäristöstä Kirjasammon palvelimelle. SUBI-hankkeelta odotetaan elementtejä Kirjasammon mobiiliversion rakentamiseen. Turun kaupunginkirjaston Kirjasampo-avustus kattaa Kirjasammon vaatiman henkilöresurssin (70 % toimitusja luettelointityötä, 30 % luetteloinnin, semantiikan ja Kaunokki-ontologian kehittämistä) puoleksi vuodeksi sekä arkkitehtuuriuudistuksen kulut. Kirjastot.fi vastaa toimittajan puolen vuoden henkilöresurssista, muusta kehittämisestä ja ylläpidosta. Kirjasammon datan avaamista harkitaan, siihen vaikuttaa BTJ:n tuottamat luettelointitiedot. Kirjastokaista.fi Kirjastoalan verkkotelevisio- ja radiopalvelu Kirjastokaista.fi:n on vakiinnuttanut asemansa kirjastoalan yhteisenä viestintäpalveluna. Palvelu on saavuttanut myös kansainvälistä mainetta (mm. IFLA 2011, Cycling for Libraries). Kirjastokaista.fi:n vuoden 2012 painopistealueet ovat: 6) Julkaisutekniikan uudistaminen. 7) Käyttöliittymän parantaminen erityisesti ohjelmien löydettävyyden osalta, ohjelmien kohderyhmäkohtainen markkinointi. 8) Kirjastoalan tilaisuuksien suoralähetykset. 9) Asiakkaille suunnattujen ohjelmien (ohjelmasarjojen) osuuden kasvattaminen. 10) IFLA konferenssin kuvaus- ja lähetystoiminta. Kirjastokaista.fi:n tekniikkaa ja toimivuutta kehitetään vuonna Tekninen uudistus pyritään toteuttamaan alkuvuoden aikana. Uudistuksessa julkaisujärjestelmä ja videoiden tallennuspalvelu erotetaan toisistaan. Syksystä 2011 lähtien videoita on tallennettu OsTube-järjestelmän lisäksi VimeoPro-palveluun. VimeoProssa videoiden tekninen laatu on korkeampi, esitystekniikkaa kehitetään jatkuvasti ja ennen kaikkea videoiden esitystekniikka voidaan tuoda avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmään. VimeoPro-pilvipalvelun tallennustila on rajaton, mutta vuosimaksu huomattavasti edullisempi verrattuna omiin tuotantopalvelimiin. Video- ja äänitallenteiden varmuuskopiot tallennetaan omiin palvelimiin ja massamuisteihin. Kirjastokaista.fi:n käyttöliittymää hiotaan, mm. ohjelmien löydettävyyttä parannetaan. Ammattiohjelmat ja asiakasohjelmat jaetaan selvemmin erottuviksi osa-alueiksi. Ohjelmat ovat uudistuksen myötä myös paremmin kirjastojen hyödynnettävissä omilla sivuilla (esim. paikkakuntakohtaiset hakutulosnäkymät). Palveluun on tulossa myös karttapohjainen näkymä. Sisältöjen osalta pääpaino on asiakkaille suunnatuissa sarjoissa ja niiden markkinoinnissa ja jakelussa sekä keskeisiin kirjastoalan seminaareihin osallistumisessa. Niissä tehdään haastatteluja ja lähetetään suoralähetyksiä. Kirjastokaista.fi:n markkinointiin ja verkostoitumiseen panostetaan aktiivisesti. Erityisen tärkeää on tehdä ohjelmayhteistyötä kaikkien kirjastosektoreiden kanssa ja tuoda ohjelmat kirjastojen jokapäiväiseen toimintaan ja täydennyskoulutukseen: Kirjastokaistan ohjelmien julkaiseminen kirjaston omissa verkkopalveluissa, ohjelmien näyttäminen kirjaston järjestämissä tilaisuuksissa, ohjelmat mukaan opetustilaisuuksiin ja kirjastojen tuottamien sisältöjen tallentaminen Kirjastokaistalle. IFLA konferenssin tehtäviä: Suomalaista kirjastomaailmaa esittelevän verkkojulkaisun videoiden ja muiden konferenssia markkinoivien videoiden tuotanto (käsikirjoitus, kuvaus, haastattelut, editointi, grafiikat, julkaiseminen ja markkinointi).

9 Kirjastot.fi hakemus: liite 9/14 Konferenssin avajaisten ja kulttuuri-illan kuvaaminen ja näyttötekniikka. Ohjelmatuotanto konferenssista Kirjastokaista.fi-tiimiin kuuluvat verkkotoimittaja ja kuvaaja/editori sekä siviilipalvelusmies ja harjoittelijoita. Lisäksi kuvaus-, editointi- ja haastatteluapua saadaan Kirjastot.fi-toimituksesta sekä muualta. Toimituspolitiikan ja kehittämislinjojen päättämisessä on mukana toimituskunta. Toimituskunnassa on edustajia mm. muista kirjastoalan medioista sekä kirjastoista. Kirjastokaista.fi:n julkaisutekniikan kehittämis- ja ylläpitokulut katetaan Kirjastot.fi:n budjetista, palvelinkuluja lukuuottamatta. IFLA konferenssin kulut haetaan erillisessä avustushakemuksessa. Kirjastokaista kuvauskalenteri julkaistaan KirjastoWikissä. Kirjastotietokanta Vuoden 2010 kesäkuussa valmistui kirjastojen yhteisen kirjastotietokannan konseptisuunnitelma. Se ideoitiin eri kirjastosektoreiden edustajien kanssa. Tavoitteena on luoda moderni kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteinen yhteys- ja palvelutiedot sisältävä verkkopalvelu, joka vastaa kaikkien kirjastosektoreiden tarpeisiin. Keskeinen tavoite on, että tietokannan sisältöjä voidaan helposti näyttää kirjastojen omissa palveluissa ja muissa palveluissa, kuten KDK:ssa. Esim. aukioloaikoja voidaan näyttää gadgettien avulla. Myös tietojen tuonti on tärkeä ominaisuus: kirjastot voivat esim. tuoda sisältöjä muista palveluistaan omien tietojensa yhteyteen. Tietokannan toteutus aloitettiin keväällä Tietokannan teknistä arkkitehtuuria suunniteltiin ensin Labs.kirjastot.fi-projektin toimesta. Tekniseksi ratkaisuksi valittiin avoimen lähdekoodin Lucene-perustainen Elastic search -hakumoottori ja Python-pohjainen Django-framework. Tietokanta ja ylläpitoliittymä valmistuvat pilottikirjastojen käyttöön lokakuun 2011 lopulla. Pilottikirjastoja ovat mm. Helmet-kirjastot ja Vaski-kirjastot sekä muiden sektoreiden pilotit. Pilotointi ja testaus päättyvät vuoden 2012 alkupuolella. Sen jälkeen tietokanta ja ylläpitoliittymä viimeistellään ja käynnistetään palvelun julkisen käyttöliittymän toteutus Kirjastot.fi-emoportaalissa. Yleisten kirjastojen yhteys- ja palvelutiedot saadaan siirrettyä koneellisesti nykyisestä kirjastotietokannasta. Suurempi haaste on saada tiedot ajantasalle ja erityisesti saada muut kirjastosektorit mukaan syöttämään, siirtämään ja päivittämään tietojaan. Kirjastotietokannan laajentaminen kaikille kirjastosektoreille tuo muutoksia myös nykyiseen käyttäjähallintaan. Käyttäjähallintaa kehitetään yhdessä Kansalliskirjaston kanssa ja pyritään kytkemään se kirjastosektoreiden autentikointijärjestelmiin. Kirjastotietokantaan tulee paikannusta hyödyntävä mobiiliversio IFLA konferenssiin mennessä. KirjastoWiki Kirjastoalan avointa julkaisualustaa KirjastoWikiä käytetään mm. kirjastoalan projektien ja strategiatyön tiedottamiseen sekä kommenttien keräämiseen. KirjastoWikissä on mm. Kaukopalvelun käsikirja sekä uusien projektien tiedot (mm. Alueellinen verkkopalvelustrategia, Avoin kirjasto 2013, Kestävä Kehitys Kirjastoissa).

10 Kysy kirjastonhoitajalta Kirjastot.fi hakemus: liite 10/14 Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun markkinointia ja verkostoitumista tehostetaan vuonna Tavoitteena on saa lisää vastaajia ja lisä kysymyksiä ja tuoda palvelu myös muiden kuin kirjastojen verkkopalveluihin. Palveluun luotiin vuonna 2011 uusi logo, Facebook-sivut ja -painikkeet (käyttäjien osallistuminen vastaamiseen), vastaajien esittely sekä parannettiin vastausten löytyvyyttä Googlessa. Valtakunnallinen Kysy kirjastonhoitajalta chat käynnistyi avoimen lähdekoodin Mibew-sovelluksen pohjalta. Vuoden 2012 aikana käynnistetään Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun uudistusprojektin määrittely. Tavoitteena on vaihtaa vastaussovellus avoimen lähdekoodin sovellukseen, vaihtaa Connexor-tekniikka FinnOnto-projektissa tuotettuun tekstin analysointitekniikkaan ja kytkeä vastausarkisto Kulttuurisammon semanttiseen ympäristöön. Teknisen määrittelyn lisäksi määritetään myös palvelun konseptin uudistaminen. Palveluun on tulossa mobiilisovellus, jossa kysymyksen voi äänittää ja lähettää sitten eteenpäin vastaajille. Labs.kirjastot.fi Labs.kirjastot.fi on ajatushautumo, joka ideoi ja rakentaa prototyyppejä tulevaisuuden kirjastopalveluista. Kehitystyö toteutetaan avoimella lähdekoodilla. Labs-projekti muuttuu vuoden 2012 aikana lähinnä yhteistyö- ja tiedotusverkostoksi, jossa ei ole enää päätoimisia työntekijöitä. Linkkihakemisto Kirjastot.fi:n Linkkikirjaston ja Makupalat.fi:n yhdistävässä Linkkihakemisto-projektissa molempien tietokantojen sisältö on siirretty XML-dumpin avulla Saha-annotointieditoriin. Vuoden 2011 keväällä Kirjastot.fi:n ja Hämeenlinnan kaupunginkirjaston yhteinen projektiryhmä määritti palvelun konseptin ja käyttöliittymäsuunnittelun tavoitteet. Tekniikan ja käyttöliittymän toteutus käynnistyi lokakuussa 2011 ja palvelun julkistetaan vuoden 2012 aikana. Palvelun nimeksi tulee Makupalat.fi ja se sijoitetaan Kirjastot.fi:n palvelimelle. Sisältötuotanto ja kokoelmanhoito organisoidaan uudestaan. Osa-aikainen luetteloija luetteloisi edelleen uudet linkit. Mediakasvatus Kirjastot.fi edistää osaltaan aktiivisesti kirjastojen mediakasvatustyötä. Kirjastokentälle suuntautuvan koulutuksen ja tiedotustoiminnan sekä mediakasvatusalan verkostoyhteistyön lisäksi Kirjastot.fi tuottaa kirjastojen mediakasvatustyötä tukevan Mediakasvatus.kirjastot.fi-sivuston sekä lukemista ja medialukutaitoa kehittäviä palveluita, kuten Kirjasampo.fi, Okariino.fi ja Sivupiiri.fi. Kirjastot.fi:n mediakasvatustoiminnan keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2012: Lapsille ja varhaisnuorille suunnattujen Kirjastot.fi-palveluiden ja muidenkin Kirjastot.fi (palveluiden kuten Kysy kirjastonhoitajalta, Linkkikirjasto ym.) aktiivisen käytön ja sisällöntuotantoon osallistumisen edistäminen (oppilaat, opettajat ja muut kasvattajat). Kirjastot.fi:n mediakasvatukseen liittyvien palveluiden esittely ja markkinointi kirjastoalan oppilaitoksissa. Kirjastoammattilaisten aktivointi Kirjastot.fi-palveluiden sisältötuotantoon. Mediakasvatukseen ja medialukutaitoon liittyviä ohjelmien tuottaminen Kirjastokaista.fi:hin.

11 Kirjastot.fi hakemus: liite 11/14 Vuoden 2012 aikana toimintaa laajennetaan mahdollisimman moneen kouluun. Kunnianhimoisena tavoitteena olisi tavoittaa kattavasti koulukirjastot, joiden kautta palveluja voitaisiin markkinoida kouluihin. Tärkeä markkinointitapahtuma on opettajien Educa-messut. Mediakasvatukseen sekä lapsille ja nuorille suunnattujen verkkopalveluiden opastus ja esittely kohdennetaan paitsi perustason oppilaitoksiin myös kirjastoalan oppilaitoksiin. Parin viimeisen vuoden kirjastoihin on hankittu mediakasvatusaineistoa, jonka on tuottanut kirjaston ulkopuolinen taho, mutta jossa kirjastoammattilaiset ovat olleet mukana asiantuntijaryhmänä. Sisällöissä on pääasiassa keskitytty uusiin medioihin ja mediavälineisiin. Kirjastot.fi haluaa olla omalta osaltaan edistämässä näiden aineistojen käyttöä ja yhteistyössä ELY- keskusten kanssa kouluttaa kirjastoammattilaisia niiden käytössä ja markkinoinnissa. Kirjastot.fi:ssä toimii mediakasvatukseen keskittyvä suunnittelija. Suunnittelija tekee yhteistyötä mediakasvatuksen aluekouluttajien, kirjastojen ja ELY-keskusten kanssa. Tehtäviin kuuluu myös yhteydenpito muihin alan toimijoihin ja uusien kontaktien solmiminen. Lisäksi hän toimii myös tarvittaessa asiantuntijana koulutustilaisuuksissa ja koulutusten suunnittelussa sekä osallistuu markkinointiin, sisältöjen tuotantoon sekä uusien palvelujen suunnitteluun. Suunnittelija vastaa Mediakasvatus.kirjastot.fi-sivuston toimittamisesta. Mediakasvatus.kirjastot.fi-sivuston tekniikan ja käyttöliittymän kulut katetaan Kirjastot.fi:n budjetista. Musiikkibasaari, Pinkka.kirjastot.fi, Musiikkikirjastot-osio Musiikkibasaari on Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen ehdotus suomalaisten musiikkikirjastojen - niin yleisten kuin tieteellisten kirjastojen yhteisestä, asiakkaille suunnatusta verkkopalvelusta. Vuoden 2011 aikana selvitysmies on kartoittanut musiikkikirjastojen sisällöt, valmiudet ja intressit yhteisen palvelun kannalta. Palvelun konseptia on mietitty perusteellisesti Kirjastot.fi-toimituksen sisällä sekä musiikkikirjastolaisten kanssa. Palvelun konseptisuunnitelma valmistuu loppusyksystä Palvelun rakentaminen käynnistyy vuoden 2012 alkupuolella. Musiikkibasaariin on suunniteltu sisällöiksi: musiikkikirjastojen palveluiden esittely, musiikkikirjastoissa tuotettujen sisältöjen, kuten musiikkivinkkien, kokoaminen, tapahtumamarkkinointi, digitoidun musiikin kuuntelu, musiikin hakupalvelut ym. Palvelun ytimeksi on suunniteltu Kysy musiikista -verkkotietopalvelu. Se toteutetaan Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun osana ja pohjalta. Vastaajiksi kootaan musiikkikirjastolaisten verkosto. Toinen ydinpalvelu olisi Pinkka.kirjastot.fi-palvelu, jonka ensimmäisen version toteutti Labs.kirjastot.fi. Pinkka on avoimen lähdekoodin musiikkipalvelu kirjastoille ja sisältää n musiikkiin liittyvää aineistotietuetta. Asiakkaat voivat tehdä palvelussa omia listoja ( pinkkoja ) ja ne voi jakaa palveluun tai sosiaaliseen mediaan. Palvelussa on automaattinen linkitys musiikkia streamaavaan Spotify-palveluun ja aineiston saatavuustiedot haetaan Frank-monihaun avulla. Haku hyödyntää musiikin luettelointia käyttäjäystävällisellä tavalla. Pinkka viritetään varsinaiseksi tuotantopalveluksi vuoden 2012 aikana. Nykyinen Kirjastot.fi-emoportaalin Musiikkikirjastot-osio säilynee erillisenä ammattipalveluna. Sen keskeisiä sisältöjä ovat Musiikkia aiheesta, Hankalat musiikkinimet, Soitinnimien ohjeluettelo, yhtenäistetyt nimekkeet. Lisäksi suunnitteilla on Intervalli-lehden julkaiseminen osion sisällä tai muulla Kirjastot.fi:ssä. Okariino.fi Okariino.fi-verkkopalvelun uudistettu käyttöliittymä avataan vuoden 2011 lopulla. Samalla julkaistaan mm. kysy-palvelu lapsille ja Runoraitti-osio. Syksyllä 2011 käynnistettiin pienten lasten osion suunnittelu alan asiantuntijoiden voimin. Osiosta tulee hauska ja helposti lähestyttävä, mediaa ja kirjastoja esittelevä ja käsittelevä kokonaisuus. Siinä harjoitellaan mediataitoja ja opitaan mediasta ja kirjastoista. Osio valmistuu vuoden 2012 alkupuolella.

12 Kirjastot.fi hakemus: liite 12/14 Vuoden 2012 aikana Okariinon markkinointiin panostetaan, palvelua markkinoidaan aktiivisesti kouluilla ja kirjastoissa. Keskeinen markkinointitapahtuma on Educa-messut. Yhteistyötä kirjastojen kanssa tiivistetään, Okariinon sisältöjä pyritään saamaan näkyviin myös kirjastojen omille lastensivuille. Uusia toimintoja kartoitetaan, esim. mahdollisuuksia julkaista lasten omia sarjakuvia. Uusina medioina Okariino.fi:ssa esitellään lastenlehtiä ja musiikkia (yhteistyössä musiikkikirjastojen kanssa). Virtuaalisen sanataidepiirin Viisarin toimintamuotoja hiotaan. Videot tallennetaan Kirjastokaistaan, josta ne haetaan Okariinon näytettäväksi. Vuoden 2012 aikana pyritään toteuttamaan ruotsinkielinen osio. Okariino-Tarinakirja julkaistaan vuoden 2011 lopulla. Projektit.kirjastot.fi Kirjastot.fi-käyttää omassa toiminnassaan avoimen lähdekoodin Redmine-projektinhallintasovellusta. Myös kirjastot voivat hyödyntää sitä projekteissaan. Sivupiiri.fi Sivupiiri.fi:n tekninen uudistus siirtyy vuodelle Julkaisujärjestelmä päivitetään, käyttöliittymä uusitaan ja uusi versio pyritään rakentamaan Okariinon tekniikan pohjalle siten, että siitä tulee käyttäjälle miellyttävämpi ja helpompi käyttää. Yhtenäisyys Okariinon kanssa helpottaa myös ylläpitoa ja kehittämistä. Sivupiiriä markkinoidaan kirjastoille ja kouluille aktiivisesti mm. mediakasvatuskiertueilla. Tiedonhaun portti Tiedonhaun portin hakutoimintoja on integroitu Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun. Tiedonhaun portti suljetaan Kirjastot.fi-julkaisujärjestelmän vaihdoksen yhteydessä. Verkkotilastot.kirjastot.fi ja Tilastot.kirjastot.fi Verkkotilastot-palvelu jouduttiin sulkemaan kesäkuussa 2011 teknisten ongelmien vuoksi. Kirjastot ovat toivoneet palvelun jatkamista. Muita tilastointisovelluksia on kokeiltu, mutta päätöstä palvelun jatkamisesta ei ole tehty. Kirjastoille on suositeltu Google Analytics- palvelua. Myös Kirjastot.fi-palveluissa on Google Analytics -käytössä. Tilastot.kirjastot.fi sijaitsee Kirjastot.fi:n Meteor-julkaisujärjestelmässä. Tilastotietokantasovelluksen sijoitusmahdollisuudet täytyy selvittää, ennen kuin Meteor-julkaisujärjestelmästä luovutaan. Tilastot.kirjastot.fi-palvelun ylläpitomaksut ja pienemmät kehitystyöt katetaan Kirjastot.fi:n budjetista. Tilastodata julkaistaan avoimena xml-datana.

13 Kirjastot.fi hakemus: liite 13/14 Viestintä ja IFLA 2012 Viestintä Kirjastot.fi:n viestintä on paitsi viestintää yksikön palveluista myös työtä kirjastojen välisen viestinnän parantamiseksi ja kirjastojen oman asiakasviestinnän aktivoimiseksi. Suuri osa työstä tapahtuu vuonna 2012 IFLA WLIC 2012 konferenssin viestinnän järjestämisen yhteydessä. Tämä tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden kommunikaatioon yli kirjastosektorirajojen. Kirjastot, Kirjastot.fi, Libraries.fi Viestintäyhteistyötä tehdään kirjastojen tiedottajien, Suomen Kirjastoseuran ja Kirjastolehden sekä mm. Kansalliskirjaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Yhteistyö on Kirjastokaista.fi:n kanssa on tiivistä markkinointi- ja IFLA-aiheiden osalta. Keskeisille Kirjastot.fi-palveluille laaditaan markkinointisuunnitelma. Kirjastot.fi-palveluita markkinoidaan Kirjastot.fi-brändin alla. Pyrkimys on saada kaikkien yleisten kirjastojen verkkosivuille mm. Kirjastot.fi:n, Kysy kirjastonhoitajalta ja Kirjastokaista.fi:n linkit. Kirjastot.fi-palveluista julkaistaan yleisesite ja KirjastoPropalveluista oma esitteensä. KirjastoPro-osioon suunnitellaan verkkolehti, joka kokoaa kirjastoalan uutiset, toimii alan seurantapalveluna ja Kirjastolehden verkkoversiona sekä antaa kirjastoille mahdollisuuden julkaista omia uutisiaan valtakunnallisesti. Tämä osio tulee olemaan kaksi/kolmikielinen: uutiset kootaan alkuperäkielellä yhteiseen kokonaisuuteen, joka voi toimia myös Biblioteken.fi-sivuston ammattiuutisina. Kirjastokaista.fi on keskeinen osa tätä kokonaisuutta. Libraries.fi sivustoa kehitetään yhdessä alan eri toimijoiden kanssa. Siitä pyritään saamaan IFLA-vuoden ajaksi Suomen kirjastoja esittelevä sivusto, johon voidaan linkata kansainvälisissä yhteyksissä. Kokonaisuuteen liittyy myös Buildings.libraries.fi-sivusto. IFLA-konferenssin kansallinen järjestelykomitea on asettanut julkaisutyöryhmän, joka kokoaa Suomen kirjastomaailman ajankohtaisista keskustelunaiheista kokonaisuuden julkaistavaksi verkkoaineistona Libraries.fi:ssä ja paperisena aineistona konferenssin osanottajille jaettavassa materiaalissa. Viestinnänsuunnittelija on mukana tämän aineiston tuotannossa. Facebokiin on luotu uusi Kirjastot.fi-sivu, josta on tullut suosittu, käyttäjiä yli Vuoden 2011 aikana käynnistettiin myös Digitorstai-tilaisuuden ja FB-sivu, joissa on pyritty käsittelemään verkkoviestinnälle tärkeitä aiheita. Kerran kuussa pidettyjen kokousten suoralähetys verkkoon on osa valtakunnallista avointa viestintää. Myös verkkotoimintaa käsittelevien kokousten live-lähettämistä tullaan harkitsemaan mm. YKN:n alaisten työryhmien ajankohtaisista keskusteluista. Tässä toiminnassa Kirjastokaista.fi ja Helsingin kaupunginkirjaston Kohtaamispaikka ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Viestinnänsuunnittelija on kirjastojen käytettävissä alustajana markkinoinnista ja asiakaspalveluun liittyvistä aiheista. Vierailuja pyritään tekemään maakuntakirjastokokouksiin, joissa esitellään samalla myös Kirjastot.fikokonaisuutta. Oppilaitosyhteistyö käynnistetään, jolloin erityisesti Kirjastot.fi Pro alueen palvelut pyritään tekemään tutuiksi alan opiskelijoille. Samalla markkinoidaan Suomen IFLA-konferenssia, jonka osallistujatavoitteen saavuttaminen vaatii runsasta kotimaista panosta maailmanlaajuisen taloustilanteen takia. IFLA 2012 Viestinnän suunnittelija vastaa IFLA konferenssin viestinnästä yhdessä IFLA:n viestintäorganisaation kanssa sekä toimii kansallisen komitean (NC) sihteerinä ja vastaa osaltaan konferenssijärjestelyiden suunnittelusta, yritysyhteistyökumppaneiden hankinnasta verkostoitumisesta sekä muusta operatiivisesta toiminnasta. Konferenssin operatiivisesta toiminnasta vastaa K.I.T. Group konferenssitoimisto Saksasta. Yhteydenpito IFLA:n ja konferenssitoimiston kanssa tulee olemaan tiivistä loppukevään ja kesän 2012

14 Kirjastot.fi hakemus: liite 14/14 aikana. Vuonna 2012 viestinnän suunnittelijan tehtäviin kuuluvat mm. Ifla2012.fi-verkkosivuston toimittaminen, viestinnän järjestäminen kotimaassa, 2012-konferenssiin liittyvän viestintämateriaalin ja messuesiintymisen suunnittelu. Lisäksi yhteistyössä eri kirjastosektoreiden ja kirjastoseurojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotuksen kanssa suunnitellaan mediaviestintä konferenssin osalta. Viestinnänsuunnittelija koordinoi Suomen vastuulla olevien IFLA-tapahtumien tuotantoa sekä konferenssiin liittyen että konferenssin aikana kirjastoammattilaisille järjestettäviä muita tapahtumia. Konferenssin avajaisten ja cultural eveningin ohjelman ideointi ja tapahtumien toteutuksen koordinointi yhdessä IFLA:n ja Kirjastot.fi:n AD:n ja Kirjastokaistan kanssa on viestinnänsuunnittelijan vastuulla. Viestinnän suunnittelijan työpanoksen lisäksi IFLA konferenssi tulee vaikuttamaan laajalti Kirjastot.fitoimituksen työhön. Tehtäviä ovat mm. konferenssin visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus sekä kuvat (mm. kirjastovierailukohteiden kirjastojen kuvaus) cultural eveningin av-tekniikka avajaiset live-ilmetoteutus (Kirjastokaista.fi) live-streemaus konferenssiviikon aikana (Kirjastokaista.fi) ohjelmatuotanto konferenssiviikon aikana (toimitus, radio, (Kirjastokaista.fi) messuosasto (Suomen kirjastomaailman yhteinen messuosasto, visuaalinen ilme ja toimiminen osastolla) Englanninkielinen verkkoviestintä.

11.10.2011 MS. Kirjastot.fi 2012

11.10.2011 MS. Kirjastot.fi 2012 11.10.2011 MS Kirjastot.fi 2012 2012 painopisteet 1. Nykyisten palveluiden kehittämisprosessien viimeistely, kehitteillä olevien palveluiden julkistaminen, panostus markkinointiin sekä tiiviimpään yhteistyöhön

Lisätiedot

25.11.2013 Matti Sarmela KIRJASTOT.FI-PALVELUT 2014

25.11.2013 Matti Sarmela KIRJASTOT.FI-PALVELUT 2014 25.11.2013 Matti Sarmela KIRJASTOT.FI-PALVELUT 2014 Kirjastot.fi = kirjastojen yhteiset palvelut Kirjastolan tietoa Ammattipalveluita Osallistumiskanavia Työvälineitä Verkostoitumisen tuki Libraries.fi

Lisätiedot

Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita

Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita Kirjastohakemisto Frank-monihaun uudistaminen Kirjastot.fi-uudistus Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita YKN 11.4.2013 - matti.sarmela@kirjastot.fi Kirjastohakemisto Kirjastot.fi:n yleisten kirjastojen

Lisätiedot

MITÄ KUULUU KIRJASAMPO? TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO 22.11.2011/KAISA HYPÉN

MITÄ KUULUU KIRJASAMPO? TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO 22.11.2011/KAISA HYPÉN MITÄ KUULUU KIRJASAMPO? TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO 22.11.2011/KAISA HYPÉN JULKISTUS TURUN KIRJAMESSUJENYHTEYDESSÄ30.9.2011 OMA STÄNDI, PALVELUN ESITTELY, PINELLA-LAVA MIKÄ KIRJASAMPO? semanttisilla tekniikoilla

Lisätiedot

BTJ:N METADATAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS KIRJASAMPO.FI-PALVELUSSA

BTJ:N METADATAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS KIRJASAMPO.FI-PALVELUSSA BTJ:N METADATAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS KIRJASAMPO.FI-PALVELUSSA Uusi BTJ-Kirjasampo sopimus astui voimaan 1.10.2013. Sen myötä saadaan rajapinnan kautta (BTJ SAHA) uutuusaineiston kuvailutiedot, kansikuvat

Lisätiedot

Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011

Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011 1/11 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2011 Luonnos 12.10.2010 MS 1 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden kehittäminen 2011 Kirjastot.fi-palvelukokonaisuus on suunnattu

Lisätiedot

Kirjastot.fi-palvelut 11.4.2008 Matti Sarmela, päätoimittaja, Kirjastot.fi-toimitus

Kirjastot.fi-palvelut 11.4.2008 Matti Sarmela, päätoimittaja, Kirjastot.fi-toimitus Kuva: Bastian Salmela Kirjastot.fi-palvelut 11.4.2008 Matti Sarmela, päätoimittaja, Kirjastot.fi-toimitus Kaunokirjallisuuden verkkopalvelu ja SW 2 funktionaalinen teosrekisteri Kirjastot.fi-toimintakenttä

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Kirjastot.fi-toimintakatsaus 26.5.2015

Kirjastot.fi-toimintakatsaus 26.5.2015 Kirjastot.fi-toimintakatsaus 26.5.2015 1/7 Kirjastot.fi-toimintakatsaus 26.5.2015 Kirjastot.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston Yleisten kirjastojen keskuskirjaston

Lisätiedot

Kävijät 686 512 900 717 n. 974 500 1 232 345 1 438 670 868 520 Sivupyynnöt 8 548 707 9 534 527 n. 8 988 800 10 515 606 11 559 008 9 149 201

Kävijät 686 512 900 717 n. 974 500 1 232 345 1 438 670 868 520 Sivupyynnöt 8 548 707 9 534 527 n. 8 988 800 10 515 606 11 559 008 9 149 201 Kirjastot.fi-tilastoja 2011 1/18 Kirjastot.fi-tilastoja 2010 26.4.2011 MS 1 Yleistä Kirjastot-palveluiden käyttöä mitataan Kirjastot.fi:n Verkkotilastot-mittauksella, osin WTM-mittauksella ja Google Analyticsilla

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Yksinaruinen keinu. - Kirjasampo ja kaunokirjallisuuden tiedontallennus. 22.5.13 Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä.

Yksinaruinen keinu. - Kirjasampo ja kaunokirjallisuuden tiedontallennus. 22.5.13 Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä. Yksinaruinen keinu - Kirjasampo ja kaunokirjallisuuden tiedontallennus KAUNOKIRJALLISUUS JA YLEISET KIRJASTOT Kuva: Päivi Autere Annika Juvonen: Vaski-kirjastojen kokoelmaselvitys Opinnäytetyö, Turun AMK,

Lisätiedot

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Erikoiskirjastokokous 21.10.2009 Ari Rouvari Kansalliskirjasto AGENDA Mikä asiakasliittymä? Mitä asiakkaille? Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille? Miten? Asiakasliittymän ja yhteisluettelon

Lisätiedot

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto 040-1682636 aija.laine@turku.fi Yleisten kirjastojen neuvosto

Lisätiedot

Nykytilanne 20.4.2012 *

Nykytilanne 20.4.2012 * Avoin kirjasto 2013 Nykytilanne Kolme järjestelmää: PallasPro, Origo, Libra Kolme kirjastoryhmää ja Valtimo yksinään Palvelimet: PTTK/Joensuu, PTTK/Nurmes, Kirkas/Axiell, Valtimo/Axiell Kustannukset Axiellille

Lisätiedot

E-KIRJASTO JA E. GRAAFINEN OHJEISTO Kirjastojen e-aineistotunnuksen ja ekirjasto-logon ohjeistus

E-KIRJASTO JA E. GRAAFINEN OHJEISTO Kirjastojen e-aineistotunnuksen ja ekirjasto-logon ohjeistus E-KIRJASTO JA E GRAAFINEN OHJEISTO Kirjastojen e-aineistotunnuksen ja ekirjasto-logon ohjeistus 1 Sisällys Tunnukset ja niiden käyttö 3 Terminologiasta asiakasviestinnässä 4 Tunnukset ja suoja-alueet 5

Lisätiedot

Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2015

Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2015 Kirjastot.fi-hakemus 2015: liite 1/25 Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2015 Kirjastot.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston Yleisten kirjastojen keskuskirjaston

Lisätiedot

Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti

Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti Miten Kirjasampoa voi hyödyntää kaunokirjallisuuden etsimisessä ja lukemisessa Kun tarinoita ei kerrota, me olemme vaarassa eksyä. Valheisiin kompastuu,

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Tavoiteltavat hyödyt Luo edellytyksiä kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin muutokselle. Tehostaa kirjastojen

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 24.1.2007 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012 Kansallinen metatietovarantohankkeen tilannekatsaus Nina Hyvönen 24.4.2012 Hankkeen tilanne nyt 3. vaihe 2011-2015 katteen laajentaminen yleisten kirjastojen projekti alkoi syksyllä 2011 ammattikorkeakoulukirjastojen

Lisätiedot

AHAA-palvelu ja Finnan räätälöinti 11.11.2014

AHAA-palvelu ja Finnan räätälöinti 11.11.2014 AHAA-palvelu ja Finnan räätälöinti 11.11.2014 MIKÄ ON AAHA? AHAA on arkistoille suunnattu palvelu ja työkalu arkistokuvailun toteuttamiseksi Arkistoille palvelu tarjoaa työkalun aineistojen kuvailuja järjestämisprosessin

Lisätiedot

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306 AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 14.2.14 Aika 4.2.2014 klo 10.30 15.30 Paikka Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306 Osallistujat Laakkonen, Anna,

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Aija Laine Suunnittelija Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto / Helsingin kaupunginkirjasto 040 168 2636 aija.laine@turku.fi Taustaa

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kuvailutyön kansallinen viitekehys. Yleisten kirjastojen neuvosto Anu Jäppinen 16.4.2015

Yleisten kirjastojen kuvailutyön kansallinen viitekehys. Yleisten kirjastojen neuvosto Anu Jäppinen 16.4.2015 Yleisten kirjastojen kuvailutyön kansallinen viitekehys Yleisten kirjastojen neuvosto Anu Jäppinen 16.4.2015 Nykytila Yleisillä kirjastoilla omat luettelot ja omat luetteloijat. Jotkut kirjastot poimivat

Lisätiedot

KYSY KIRJASTONHOITAJALTA VASTAAJAVERKOSTO. Nina Granlund Kirjastot.fi

KYSY KIRJASTONHOITAJALTA VASTAAJAVERKOSTO. Nina Granlund Kirjastot.fi KYSY KIRJASTONHOITAJALTA VASTAAJAVERKOSTO Nina Granlund Kirjastot.fi Kirjastot.fi Kaikille avoin tiedonhaun ja kirjastopalveluiden kokonaisuus. Kolmikielinen palvelu: Kirjastot.fi, Biblioteken.fi, Libraries.fi.

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012 Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle

Lisätiedot

- kaksi vuotta amkien yhteisen julkaisuarkiston koordinointia

- kaksi vuotta amkien yhteisen julkaisuarkiston koordinointia - kaksi vuotta amkien yhteisen julkaisuarkiston koordinointia Minna Marjamaa 6/14/2012 Theseuksen rakennusvaihe Rakentaminen aloitettiin amkien Open Accesshankkeella, vetäjänä Anna-Kaisa Sjölund ja asiantuntijoina

Lisätiedot

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

KIRJASAMPO. Jyväskylä 5.11.2009

KIRJASAMPO. Jyväskylä 5.11.2009 KIRJASAMPO Jyväskylä 5.11.2009 Mikä? Yhteisöllisiä ominaisuuksia ja semanttista webiä hyödyntävä kaunokirjallisuusaiheinen verkkopalvelu Tiedonhaun apuväline Vrt. www.litteratursiden.dk Kuka? Kenelle?

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

Tampereen kaupunginkirjasto ja Melinda

Tampereen kaupunginkirjasto ja Melinda Tampereen kaupunginkirjasto ja Melinda Seinäjoki 12.4.2013 Johanna Jauhonen Melindan hyödyt: Yhtenäisyys Yhtenäiset kuvailukäytännöt, säännöt ja toimintatavat erilaiset kuvailukäytännöt vähenevät Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015. Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä

Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015. Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015 Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä RDA-käyttöönotto Käännös kopioitu RDA toolkitin julkaisualustalle -> julkaiseminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15.

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15. Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kokous 11.10.2007 Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15. Läsnä: Erkki Lounasvuori, puheenjohtaja Ulla Ikäheimo Janne Ranta Ari Rouvari Anni

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Maaseutumatkailutuotteille myyntiä uudessa jakelukanavassa. Lomalaidun ry. info- ja keskustelutilaisuus 26.4.2013. Enjoy the Finnish Countryside!

Maaseutumatkailutuotteille myyntiä uudessa jakelukanavassa. Lomalaidun ry. info- ja keskustelutilaisuus 26.4.2013. Enjoy the Finnish Countryside! Maaseutumatkailutuotteille myyntiä uudessa jakelukanavassa Lomalaidun ry info- ja keskustelutilaisuus 26.4.2013 11:00 Tervetuloa, Minna-Mari Kaila, hallituksen puheenjohtaja, Lomalaidun ry + Lomalaidun

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä ja museot. Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto

KDK-asiakasliittymä ja museot. Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK-asiakasliittymä ja museot Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Asiakasliittymän tavoitteita Arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä

Lisätiedot

LUKUINTO. Eeva Kurttila-Matero, FT Projektipäällikkö

LUKUINTO. Eeva Kurttila-Matero, FT Projektipäällikkö 1 LUKUINTO Eeva Kurttila-Matero, FT Projektipäällikkö 2 LUKUINTO-OHJELMA OKM rahoittaa Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta toteuttavat vahvistaa lasten ja nuorten kiinnostusta

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin XIII Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Mordvan Tasavalta, Saransk Teemaseminaari 7.10.2011: Lasten ja nuorten informaatio- ja medialukutaitojen edistäminen yleisissä kirjastoissa Suomen kansalliset

Lisätiedot

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Uusi Kirjastolaki ja asetus 1.1.2017 OKM 2014 kirjastopäivät / Maija Berndtsonin esiselvitys on hänen näkemys,

Lisätiedot

Yllättävän hyvä kirjasto!

Yllättävän hyvä kirjasto! Yllättävän hyvä kirjasto! Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden yleisten kirjastojen laatuprosessi Hanna Kaisti Kirjastopäivät 28.11.2013 Hanke-esittely Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Keskitettyjen palveluiden ohjaus Ohjausryhmä Ohjattavat palvelut

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Keski-Suomen kirjastojen ekstranet. Maakuntakirjastokokous 19.3.2008/HM

Keski-Suomen kirjastojen ekstranet. Maakuntakirjastokokous 19.3.2008/HM Keski-Suomen kirjastojen ekstranet Maakuntakirjastokokous 19.3.2008/HM Taustaa Maakuntakirjastotoiminnan kehittämistyöryhmässä syntyi idea kirjastojen asiantuntijapankista jo vuonna 2002 Maakuntakirjastokokousten

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee?

Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee? Kuva: KDK-asiakasliittymän käyttäjätesti 23.5.2012 Kuvaaja: Carita Sirkeä 2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee? OKM:n kirjastopäivät 12.12.2012 Heli Kautonen, Kansalliskirjasto

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Okariino.fi. Kirjastojen yhteinen lasten verkkopalvelu

Okariino.fi. Kirjastojen yhteinen lasten verkkopalvelu Okariino.fi Kirjastojen yhteinen lasten verkkopalvelu Okariino on suunnattu 6-126 - vuotiaille Okariino on kirjastot.fi toimituksen tuottama, valtakunnallinen palvelu lapsille. Okariino on parhaillaan

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Asiantuntijaseminaari 25.4.2012 Anna Niemelä Esityksen kulku Palvelukyselyn tarkoitus ja toteuttaminen Keskeiset tulokset Jatkotoimenpiteet Silmäys vuoden 2010

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

Ennakkometadata - ONIX. 26.3.2009 Maarit Huttunen

Ennakkometadata - ONIX. 26.3.2009 Maarit Huttunen Ennakkometadata - ONIX 26.3.2009 Maarit Huttunen Ennakkometadata Tunniste + ennakkometadata tukee tiedon löytyvyyttä tiedonhauissa Ennakkometadata julkaisusta ennen julkaisun ilmestymistä Ajantasainen

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma. Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10.

Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma. Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10. Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10. 11.2.2014 Tapahtumajärjestäjien ohjaus AS-loppukilpailu Kansalaistarinat Infografiikka,

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Arkistolaitos ja avoin tieto Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Avoimuus on keskeisin arvo Arkistolaitos edistää hyvän tiedonhallintatavan

Lisätiedot

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Sektorikokous 6.11.2014 Finna: painopisteet 2014-2015 Metatietovaranto Versio 1.2 1.8.2013 2008-2011 2012 2013 2014 2015-2016 Ø Palvelun tuen nykytilan

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö Julkaisutoiminnan ja henkilöstön yleisesittely Ideasta julkaisuksi eli miten julkaisu syntyy Mistä käsikirjoitukset tulevat, mitä julkaistaan Verkkojulkaiseminen

Lisätiedot

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN. Virva Nousiainen-Hiiri

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN. Virva Nousiainen-Hiiri SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN Virva Nousiainen-Hiiri TAUSTAA YKN päätti kokouksessa 15.4.2011 perustaa valtakunnallisen hankkeen, joka keskittyy kirjastojen e-aineistoihin ja niiden lainaamiseen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa

Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa Mika Pietilä, suunnittelija, Oulu Monday, May 10, 2010 1 Kyselyn taustaa Kyselyllä pyrittiin selvittämään nuorten tieto ja neuvontapalveluiden nykytilaa

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Laskuttajan viestintäaineisto > Kirje laskuttajalta kuluttajalle

Lisätiedot

Rakennerahastot.fi -verkkopalvelu 2014-2020

Rakennerahastot.fi -verkkopalvelu 2014-2020 Rakennerahastot.fi -verkkopalvelu 2014-2020 Ville Törmälä Yhteystietoja Jyrki Virtanen Consultorin yhteyshenkilö jyrki.virtanen@consultor.fi 040 865 8445 Ville Törmälä Projektipäällikkö, vastuukonsultti

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista Nina Hyvönen 25.11.2011 Nykytilanne LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja yhteiskirjastoissa mukana olevien

Lisätiedot

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Tutkimuksen tietoaineistot 2014-2017 Keskeinen tavoite edistää sähköisten tutkimusaineistojen hyödyntämistä,

Lisätiedot

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Mikä Melinda on? (Diojen 1-7 sisältö: Johanna Jauhonen)

Lisätiedot

VERKKOKIRJASTO theseus

VERKKOKIRJASTO theseus VERKKOKIRJASTO theseus ammattikorkeakoulujen Open Access toteutuksena a Sjölund ija a.sjolund@seamk.fi 02230 theseus verkkokirjasto Kaikille ammattikorkeakouluille yhteinen opinnäyte- j julkaisutietokanta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50.

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50. Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kokous 23.4.2007 Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50. Läsnä: Hannu Taskinen, puheenjohtaja Ulla Ikäheimo Ritva Nurminoro Janne Ranta Ari

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 17.8.2015/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto.

Lisätiedot

FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset

FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset Iina Peltonen, Arja Tuuliniemi 15.5.2014 FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset Viestintä - mistä tuoreimmat kuulumiset löytyvät nyt ja jatkossa? E-kurssikirjaprojekti

Lisätiedot