LOPPURAPORTTI. PARIKKALAN KOLMIKANNAN VÄLIVARASTOINTIALUE Työllisyysperusteinen investointiavustus. Kolmikannan TERMINAALI1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. PARIKKALAN KOLMIKANNAN VÄLIVARASTOINTIALUE Työllisyysperusteinen investointiavustus. Kolmikannan TERMINAALI1"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI PARIKKALAN KOLMIKANNAN VÄLIVARASTOINTIALUE Työllisyysperusteinen investointiavustus Kolmikannan TERMINAALI1 Hanke: Dnro KASELY/0184/ /2010 1

2 Parikkalan kunta Harjukuja Parikkala Hankkeen taustaa Parikkala Syväoron tilapäinen rajanylityspaikka on toiminut säännöllisin aukioloajoin ma pe vuodesta 2000 alkaen. Rajanylityspaikkaa käyttävät kuljetusyritykset olivat jo vuodesta 2002 lähtien etsineet sopivaa välivarastointialuetta rajanylityspaikan läheisyydestä. Yrityksiä palvelevan välivarastointialueen sijoittamista yksityiselle maalle ja mahdollisimman lähelle rajanylityspaikkaa suunniteltiin vuosina 2009 / Kaakkois-Suomen rajavartioston antaman lausunnon 2866/59/2009 perusteluista johtuen rajanylityspaikan logistiikkatoiminnoille oli etsittävä uusi sijoituspaikka kauemmaksi rajasta: Kaakkois-Suomen rajavartioston näkökulmasta säilytys- ja varastointialue vaikeuttaa rajanylityspaikan ja sen lähialueen valvontaa ja rajoittaa mahdollisia rajanylityspaikan laajentamissuunnitelmia (liikenteen lisääntymisestä aiheutuva laajentumistarve ja esim. Parikkalan kunnan ajama mahdollinen rajanylityspaikan kansainvälistäminen). Parikkalan kunta oli hankkinut vuonna 2008 Kolmikannantien tien varrelta noin 14 ha suuruisen määräalan Pyörölammen tien risteyksen molemmin puolin. Välivarastointialueen sijoituspaikaksi valikoitui siten noin 3-4 ha määräala hankitulta kiinteistöltä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus otti keväällä 2010 yhteyttä Parikkalan kuntaan ja tiedusteli kohteita työllisyysperusteisiin investointikohteisiin. Parikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan esittänyt työllisyysperusteiseksi investointikohteeksi Imatran seudun äkilliseen rakennemuutosohjelmaan Kolmikannan välivarastointialuetta. Tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli vastata Parikkalan rajanylityspaikan rajoitetusta aukioloajasta johtuvaan yritysten välivarastointitarpeiseen. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Parikkalan kunnan omistamalle määräalalle Kolmikannan tien varteen (no 4012) puutavaran ja jakeiden välivarastointialue. Hankkeeseen kuului myös Pyörölammentien kunnostus varastointialueen kohdalta ja liittymäjärjestelyt, alueen salaojitus ja asfaltointi. Rahoituspäätökset Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki rahoituspäätöksen KASELY/0184/ /2010 päivämäärällä Muutoshakemusten mukaan toteutusajaksi vahvistui Hankkeen kustannusarvio oli euroa, josta Kaakkois- Suomen ELY-keskuksen osarahoitus oli

3 euroa. Kokonaiskustannuksista euroa kohdistui alueen suunnittelu- ja tutkimuskustannuksiin. Toteutetut toimenpiteet Lähes koko Parikkalan rajanylityspaikan ympäristö on 2-luokan pohjavesialuetta, mikä johti siihen, että ELY-keskuksen vaatimuksesta välivarastointialueen hule- ja sulamisvedet oli johdettava 1,6 km päähän pohjavesialueen ulkopuolelle kunnan tätä varten ostamalle määräalalle. Hulevesiviemärin ja pumppaamon rakentaminen alueelle nosti alkuperäistä kustannusarviota noin eurolla: Ratkaisu on mitoitettu siten, että se palvelee myöhemmin alueen muuta rakentamista. Alueen pohjavesitilanne oli tutkittu aikaisemmin vuonna Alueelle teetettiin viranomaisten vaatimuksesta laaja pohjavesiselvitys v , jossa pohjaveden laadun ohella tutkittiin pohjaveden virtaussuuntia. Pohjavesinäytteissä ei ollut erityisiä muutoksia aiempiin tietoihin. Veden happipitoisuus oli pieni. Yhden pisteen näytteenoton yhteydessä todettiin rikkivedyn hajua (piste sijaitsi vanhan kaatopaikan tuntumassa). Raudan ja mangaanin pitoisuudet ovat olleet luontaisesti korkeat. Pohjavesitutkimukset ja pohjavesitilanteen seurantaa varten asennetut tarkkailuputket lisäsivät hankkeen kustannuksia noin eurolla. Pohjavesiselvityksen seuraamuksena viranomaiset asettivat hankkeen ehdoksi alueen pintavesien johtamisen pohjavesialueen ulkopuolelle. Suunnitelmia täydennettiin pintavesien kokoamisen ja johtamisen vuoksi. 3

4 Välivarastointialueen rakentaminen kilpailutettiin täydennetyillä suunnitelmilla ja rakentaminen toteutettiin suunnitelman mukaisesti siten, että se soveltuu erittäin raskaalle liikenteelle. Hankkeen toimenpideluvan ehtona oli, että alue täytyy varustaa rajaavalla aidalla. Työn kuluessa toimenpideluvan ehto toteutettiin kuormauskaluston kestävällä kaideratkaisulla. Hankkeen aikana hulevesiputken rakentamisen yhteydessä samaan kaivantoon sijoitettiin myös puhdasvesi- ja jätevesiputkistot ja siten varauduttiin Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymiseen. Putkistojen rakentamiskustannukset eivät sisälly hankkeen kustannuksiin. Hankkeessa toteutettiin suunnitelman mukaisesti: Kolmikannantien ja Pyörölammentien risteykseen vasemmalle puolelle noin 1,5 ha suuruinen salaojitettu ja asfaltoitu välivarastointialue Kolmikannan Terminaali1 Pyörölammentien kunnostus välivarastointialueen kohdalta ja tarvittavat liittymäjärjestelyt valmistui heinäkuussa Kustannusarvio, toteutuneet kustannukset ja rahoitus Kustannusarvio ja toteutuneet kustannukset alv 0 % kustannusarvi o toteutuneet kustannukset erotus 4

5 suunnittelu- ja , ,59 tutkimuskustannuk set rakennustekniset työt , ,67 yhteensä , ,26 Hankkeen kustannusarviota ja toteutuneita kustannuksia ovat nostaneet vaatimukset kentän hule- ja sulamisvesien johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle, mikä vaati myös pumppaamot. Näiden toteutuksessa huomioitiin toteutetun alueen lisäksi viereen suunnitellun alueen pintavesijärjestelyt. Lisäksi luvituksessa tuli velvoite rajata alue, joka toteutettiin teräskaiteella. Suunniteltu asfalttipinnoite arvioitiin alimittaiseksi erittäin raskaalle liikenteelle: painoluokka nostettiin 120 kg:sta 150 kg:aan. alkuperäisestä kustannusarviosta puuttui lisäksi asfalttipohjan viimeistely. Rahoitussuunnitelma ja toteutunut rahoitus rahoitussuunni toteutunut erotus telma rahoitus Työ- ja elinkeinohallinto oma rahoitus Parikkalan , ,26 kunta yhteensä , ,26 Hankkeessa on ollut investointimäärärahavarauksia vuodelta 2010 alkaen, jolloin investointiavustusta haettiin. Vuoden 2013 talousarviossa kustannusarvio oli Tavoitteiden toteutuminen Parikkalan rajanylityspaikkaa käyttävät yritykset ovat saaneet laadukkaasti ja kaikki ympäristövaatimukset täyttävän terminaalialueen, joka toimii lyhyt ja pitempiaikaisena puutavarajakeiden välivarastointipaikkana ja jossa voidaan tehdä nopeasti kuormien tasausta. Koska Lahdenpohjan piirin alueella työllisyystilanne on ratkaisevasti huonontunut vanerikombinaatin konkurssin jälkeen, välivarastointialue vaikuttaa välillisesti myös Lahdenpohjan piirin työllisyyttä parantavana, kun pienille puutavaran ja tuotteiden toimittajille löytyy länsimarkkinoita. Hankkeen seurantatietojen mukaan: investointivaiheen rakennusaikaiset työllisyysvaikutukset: tavoite 2 htv, toteutunut 2 htv. investoinnista johtuvat välilliset työpaikkavaikutukset: tavoite 4 kpl, toteutunut 2 kpl (tiedot Kuljetus Sääminki Oy, Taavetti Tuunanen ) hanke turvasi jo olemassa olevien työpaikkojen säilymistä; tavoite 4 kpl, toteutunut 8 kpl (tiedot Kuljetus Sääminki Oy, Taavetti Tuunanen ). 5

6 Alue on vuokrattu kokonaisuudessaan Kuljetus Sääminki Oy:lle: kuukausivuokra on euroa lisättynä kulloinkin voimassa olevalla arvonlisäverolla. Vuokran määrittelyssä ei ole huomioitu myönnettyä investointiavustusta. Alueen muutakin kehittämistä palvelevasta hule- ja sulamisvesien käsittelyyn tehdystä investoinnista on vuokraa määritettäessä huomioitu puolet. Heikki Määttänen va rakentamispäällikkö 6

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.02.2014 klo 16:00-19:00 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 1

Lisätiedot

PARIKKALA-SYVÄORON RAJANYLITYSPAIKAN KEHITTÄMINEN

PARIKKALA-SYVÄORON RAJANYLITYSPAIKAN KEHITTÄMINEN DEVELOPMENT OF PARIKKALA SYVÄORO BORDER CROSSING PARIKKALA-SYVÄORON RAJANYLITYSPAIKAN KEHITTÄMINEN Kaakkois-Suomi -Venäjä Naapuruusohjelma 1 1. HANKETIEDOT Hankkeen nimi: Development of Parikkala Syväoro

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.6.2011, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot

Lomakkeen täyttöohjeita:

Lomakkeen täyttöohjeita: Lomakkeen täyttöohjeita: 1 Tällä lomakkeella voi hakea Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta investointihankkeeseen tai kansallista työllisyysperusteista investointiavustusta. 1. TE keskuksen

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 2 Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 Pohjakartta AffectoGenimap Finland Oy, Lupa L7051/07 3 TIIVISTELMÄ Helsingin seudun lentokenttäselvitys

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 89 07.04.2014

Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä Kh

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 1/9

Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 1/9 RAUDANVEDET-HANKE LOPPURAPORTTI Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 1/9 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Rantasalmen kunta, Etelä-Savon ELY keskus ja Raudanveden osakaskunta allekirjoittivat 16.6.2010 yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA

LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA HALLITUS 124 26.08.2013 LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA 275/02/08/00/12/2010 HALL 124 HUS:n valtuusto päätti

Lisätiedot

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 13.1.2010 K(2009)10518 lopullinen Asia: Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 1(16) Kuopion kaupunginhallitus- ja valtuusto Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 2(16) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Hankkeen hallinnollinen

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 74/12/1 Dnro PSAVI/149/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 74/12/1 Dnro PSAVI/149/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 74/12/1 Dnro PSAVI/149/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2012 ASIA Voimalaitostuhkan rakeistaminen lannoitevalmisteeksi, Haukipudas LUVAN HAKIJA Oulun Autokuljetus Oy Poikkimaantie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALI, MATKUS 01.04.2013

Lisätiedot

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi.

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Vihdin kunnan ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 05.11.2014 337811114 7 / / / / 66y VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää Vihdin kunnan ympäristölautakunnalle jäljennöksen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:xx / Katu- ja puisto-osasto

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:xx / Katu- ja puisto-osasto Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:xx / Katu- ja puisto-osasto Lumen vastaanottopaikat Selvitys Luonnos 9.9.2010 1 Lumen vastaanottopaikat -selvitys Helsingin kaupungin rakennusviraston

Lisätiedot

ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa.

ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa. RAUTJÄRVEN KUNTA SIMPELE ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa. RAMBOLL FINLAND OY Valtakatu 25 53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0101197-5

Lisätiedot