OPISKELU HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA. Uusien opiskelijoiden johdantokurssi, kieliaineet Opintopäällikkö Sanna Mäkilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELU HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA. Uusien opiskelijoiden johdantokurssi, kieliaineet 19.8.2015 Opintopäällikkö Sanna Mäkilä"

Transkriptio

1 OPISKELU HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Uusien opiskelijoiden johdantokurssi, kieliaineet Opintopäällikkö Sanna Mäkilä

2 Käsiteltävät asiat 1. Keskeistä sanastoa 2. Opiskelun luonne 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät 4. Opintojen suunnittelu 5. Työllistyminen 6. Opintojen ohjaus

3 1. Keskeistä sanastoa TOP humanististen tieteiden kandidaatti (HuK, alempi korkeakoulututkinto) / filosofian maisteri (FM, ylempi korkeakoulututkinto) 2. aineyhdistelmä: pääaine + 1 tai useampia sivuaineita 3. pakolliset kieli- ja viestintäopinnot 4. vapaat opinnot / muut opinnot 5. opintopiste 6. opintojakso (=kurssi) / opintokokonaisuus 7. periodi lukukausi lukuvuosi 8. luennot, seminaarit, kirjatentit, esseet ym. 9. opinto-opas ja opetusohjelma 10. Nettiopsu

4 2. Opiskelun luonne Akateemisen opiskelun luonnetta kuvaa hyvin kaksi sanaa: VAPAUS JA VASTUU

5 2. Opiskelun luonne Vapaus: opintojen suunnittelu vapaus suunnitella opinnot itse (tarjonnan mukaan) vapaus suunnitella tutkinnon sisältö vapaus aikatauluttaa lukuvuosi (huomioi kuitenkin opintoraha, työssäkäynti, asuinpaikka, muu elämä ym.)

6 2. Opiskelun luonne Vastuu: opintojen eteneminen Opiskelija on opinnoista vastuussa vain itselleen, kaikilla luennoilla ei esimerkiksi ole läsnäolopakkoa Opintojen etenemistä seuraa opintotukilautakunta (keskimäärin 5 op opintoja/opintotukikuukausi) Tavoitteena vähintään 55 op vuodessa Opinto-oikeus on rajallinen (5 + 2 vuotta + mahd. äitiyslomat, varusmiespalvelus tms.) Opiskelun tavoitteena on suorittaa tutkinto ja työllistyä (pohdi, miten suoritat tutkinnon tarkoituksenmukaisesti).

7 2. Opiskelun luonne Lukuvuosi jakaantuu neljään periodiin, joista kaksi on syksyllä ja kaksi keväällä. Periodit lukuvuonna ovat: I periodi II periodi III periodi IV periodi Periodien viimeinen viikko on opetuksesta vapaa, mutta ei lomaviikko. Väliviikolla voi olla tenttejä tai kotiläksyjä.

8 2. Opiskelun luonne Yleisimmät tavat suorittaa opintoja ovat: Luennot, luento- ja kirjatentit: luentotentit pidetään luentosarjojen jälkeen; kirjatenttejä suoritetaan laitoksen ja tiedekunnan tenttipäivinä, joita on kerran kuukaudessa; voi olla myös sähköinen tenttiminen Harjoitukset, seminaarit, harjoitus- ja seminaarityöt ja luento- tai oppimispäiväkirjat, jotka tehdään annetun ohjeen mukaan esseet, joita tehdään kunkin oppiaineen ohjeistuksen mukaan, yleensä annetun kirjallisuuden pohjalta Moodle, itsenäinen työskentely Tarkempia tietoja opinto-oppaasta ja oppiaineista

9 2. Opiskelun luonne Opintojen arviointi ja opintorekisteri Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla 0 5 tai hyväksytty / hylätty 0=hylätty 1=välttävät tiedot 2=tyydyttävät tiedot 3=hyvät tiedot 4=kiitettävät tiedot 5=erinomaiset tiedot Opintokokonaisuus arvostellaan opintojaksojen painotetun keskiarvon mukaan.

10 2. Opiskelun luonne Pro gradu -tutkielma arvostellaan seitsenportaisella sanallisella arvioinnilla improbatur laudatur Tenttitulokset tulevat kahden viikon kuluessa tentistä näkyviin tenttitulostaululle sekä Nettiopsuun Nettiopsun opintosuorituksissa (opintorekisteri) näkyvät suoritetut opintojaksot, -kokonaisuudet, niiden arvosanat ja opintopisteet Opiskelija voi tulostaa opintosuoritusotteen itse Nettiopsusta (https://nettiopsu.utu.fi/) tai pyytää esim. oppiaineen toimistosta tai tiedekunnan kansliasta virallista, leimattua otetta

11 2. Opiskelun luonne Yliopiston palautejärjestelmä Opiskelijan pitää antaa palautetta, mahdollisuus vaikuttaa Opintojaksopalaute: kurssikohtaisia kyselyjä oppiaineissa Ensimmäisen vuoden palautekysely keväällä 2016 Kandipalaute kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen (n. 3 vuoden kuluttua)

12 2. Opiskelun luonne Vilppi Kaikki vilppi on kielletty akateemisessa tiedeyhteisössä! Vilpiksi katsotaan esimerkiksi lunttaaminen tentissä tai plagiointi esseetehtävässä. Tentissä vilppiin syyllistynyt opiskelija voidaan välittömästi poistaa tenttitilaisuudesta, ja hänen suorituksensa hylätään. Myös muu opintosuoritus hylätään, mikäli opiskelijan voidaan todeta sitä suorittaessaan syyllistyneen vilppiin. Sähköinen plagioinnintunnistus käytössä Rangaistuksina esim. varoitus tai määräajaksi erottaminen.

13 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät HuK-tutkinto alempi korkeakoulututkinto tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta laajuus 180 opintopistettä suoritettava ennen kuin voi tehdä ylemmän korkeakoulututkinnon (voidaan suorittaa osittain rinnakkain)

14 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät HuK-tutkinto (180 op) koostuu seuraavasti: pääaineen perus- ja aineopinnot 70 op pakolliset kieli- ja viestintäopinnot 15 op sivuaineita vähintään yksi 25 op:n laajuinen opintokokonaisuus kansainvälistymistä edistäviä opintoja väh. 10 op hyvässä tutkinnossa on useampia sivuainekokonaisuuksia (huomioitava myös tulevan ammatin edellyttämät sivuainevaatimukset) tutkinnossa voi olla myös ns. vapaita opintoja

15 Kansainvälistymistä edistävät opinnot Esimerkkejä suoritusvaihtoehdoista: opiskelijavaihto harjoittelu ulkomailla tai kotimaassa suoritettu kansainvälistymistä tukeva harjoittelu kielikeskuksen vieraan kielen opinnot, jotka eivät sisälly tutkinnon pakollisiin kieliopintoihin kansainvälisten vierailijoiden antama opetus oppiaineissa kansainväliset konferenssit (konferenssiavustajana tai -sihteerinä toimiminen tai esityksen pitäminen konferenssissa) kansainväliset tutkimus- ja opetushankkeet (esim. avustaja) vieraskielisissä ohjelmissa tehdyt opintosuoritukset kv-opiskelijoiden tuutorointi (opintopisteet myöntää tiedekunta) kansainväliset opintoretket, joista saa opintosuorituksen

16 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät Esimerkki HuK-tutkinnosta / opettajaksi aikova pääaine: kieli (esim. saksan kieli) perusopinnot aineopinnot - sisältää opiskelijavaihdossa tehtyjä opintoja 10 op eli kansainvälistymistä edistävät opinnot 25 op 45 op 1. sivuaine: kieli (esim. englannin kieli) perusopinnot 23 op (vrt. 25) aineopinnot 37 op 2. sivuaine: opettajan pedagogiset opinnot perusopinnot 25 op pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (saksa vieraana kielenä) 10 op vapaita opintoja 15 op YHT. 180 op

17 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät Esimerkki HuK-tutkinnosta / äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi aikova pääaine: suomen kieli tai suom.-ugr. kielentutkimus perusopinnot ja aineopinnot 1. sivuaine: kirjallisuusaine (kotimainen tai yleinen) perusopinnot ja aineopinnot op op 2. sivuaine kasvatustiede (myöhemmin osaksi opettajan pedagogisia) perusopintoja 15 op pakolliset kieli- ja viestintäopinnot 15 op äidinkielen ja kirj. opettajilta vaaditut viestintäopinnot 10 op Kansainvälistymistä edistävät opinnot: kielikeskuksen vieraan kielen opintoja kv-tuutorointi 8 op 2 op YHT. 180 op

18 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät Esimerkki HuK-tutkinnosta: pääaine (esim. ranska) perusopinnot aineopinnot 25 op 45 op 1. sivuaine (esim. pohjoismaiset kielet) perusopinnot 23 op (vrt. 25) aineopinnot 35 op 2. sivuaine (esim. valtio-oppi) perusopinnot 25 op pakolliset kieli- ja viestintäopinnot 5 op - ranska vieras kieli, ruotsi toinen kotimainen Kansainvälistymistä edistävät opinnot, esim. Baltic Sea Region Studies ohjelmasta perusopinnot 25 op YHT. 183 op

19 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät Esimerkki HuK-tutkinnosta: pääaine (esim. suomen kieli) perusopinnot 25 op aineopinnot 55 op 1. sivuaine (esim. kotimainen kirjallisuus) perusopinnot 25 op 2. sivuaine (esim. liiketoimintaosaaminen) perusopinnot 25 op 3. sivuaine (esim. englannin kieli) perusopinnot 23 op pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (saksa) 15 op vapaita opintoja 12 op YHT. 180 op

20 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät FM-tutkinto ylempi korkeakoulututkinto tavoitteellinen suoritusaika 2 vuotta laajuus 120 opintopistettä voidaan suorittaa loppuun vasta kun alempi korkeakoulututkinto on kokonaan valmis edellytys moniin virkoihin ja tehtäviin Maisterintutkinto suoritetaan opintopolulla (poikkeus klassilliset kielet, suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

21 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät Maisterivaiheen opintopolut Käännösviestinnän opintopolku 120 op Suoritetaan pääaineessa Muut polut: pääaine 80 op + muut opinnot 40 op Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku Kieliasiantuntijan opintopolku Tutkijan opintopolku Polkuvalikoima vaihtelee oppiaineissa Kansainvälistymistä edistäviä opintoja väh. 5 op

22 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät Esimerkki FM-tutkinnosta / opettajaksi aikova pääaine: esim. saksan kieli, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku syventävät opinnot (sis. gradun) sivuaine: opettajan pedagogiset opinnot 80 op perusopinnot (aiemmin tehty 20 op) 5 op aineopinnot 35 op YHT. 120 op

23 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät Esimerkki FM-tutkinnosta / äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi aikova pääaine: suomen kieli, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku syventävät opinnot (sis. gradun) 80 op sivuaine: opettajan pedagogiset opinnot aineopinnot 35 op vapaita opintoja 5 op YHT. 120 op

24 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät Esimerkki FM-tutkinnosta pääaine: esim. englannin kieli, käännösviestinnän opintopolku - teoria- ja menetelmäopinnot 15 op - käännösviestintä 40 op - valinnaiset opinnot 20 op - tutkimus (sis. gradun) 45 op YHT. 120 op

25 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät Esimerkki FM-tutkinnosta Pääaine: esim. espanja, kieliasiantuntijan opintopolku syventävät opinnot (sis. gradun) Sivuaine: esim. mediatutkimus aineopinnot Kielikeskuksen opintoja 80 op 35 op 5 op YHT. 120 op

26 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot äidinkieli 5 op: kirjallinen asiaviestintä 3 op ja puheviestinnän perusteet 2 op vieras kieli 5 op: kirjallinen ja suullinen taito toinen kotimainen kieli (ruotsi) 5 op: kirjallinen ja suullinen taito Huom! Kurssi 2. vuoden opiskelijoille YHTEENSÄ 15 op Lisätietoa opinto-oppaasta, kielikeskuksen oppaasta ja verkkosivuilta.

27 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät Kieli- ja viestintäopinnot on mahdollista korvata useilla eri tavoilla esim. üvieraan kielen tai pohjoismaisten kielten perusopinnoilla (aineopinnoilla ruotsista hyvä) üib-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnoilla (vieraan kielen kirjallinen ja suullinen osuus) ütoisessa korkeakoulussa tehdyillä vastaavilla opinnoilla (Huom! Suomi täydennettävä, jos suppeampi kuin 5 op) üoph:n puheviestinnän päättökokeella Katso tarkemmin opinto-oppaasta!

28 3. Tutkintorakenne ja aineyhdistelmät Mistä sivuaineita tutkintoon? omasta tiedekunnasta (tarkista mahd. sivuainekokeet) toisista Turun yliopiston tiedekunnista tai kauppakorkeakoulusta (esim. liiketoimintaosaaminen) Åbo Akademista Englanninkielisistä non-degree-ohjelmista JOO-opinnoilla toisista suomalaisista yliopistoista, hakuaika maaliskuun loppuun asti (ei automaattinen) omalla kustannuksella avoimesta yliopistosta tai erillisenä opiskelijana muista yliopistoista verkosto-opinnot (esim. matkailualan verkostoyliopisto) ulkomaisesta yliopistosta vaihto-opiskelijana

29 4. Opintojen suunnittelu HOPS = henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan yhdessä oppiaineen henkilökunnan kanssa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana päivitetään opintojen kuluessa, viimeistään siirryttäessä suorittamaan maisterivaihetta. HOPS ei ole sitova, vaan ohjeistava. Suunnitelmat saavat muuttua opintojen kuluessa.

30 4. Opintojen suunnittelu HOPSia varten syytä miettiä mm. seuraavia seikkoja: Miksi opiskelet? Mihin haluat työllistyä (esim. opettajaksi, museoon, viestintään)? Voitko sisällyttää tutkintoon joitain aiempia muualla suorittamiasi opintoja (avoin yliopisto ym.) Mitä sivuaineita haluat suorittaa? Oletko aikeissa lähteä ulkomaille opiskelijavaihtoon? Kansainvälistymisopinnot? Mitkä opinnot haluat sijoittaa HuK-tutkintoon, mitkä FM-tutkintoon? Mitkä muut asiat vaikuttavat opintoihisi ja niiden etenemiseen (työssäkäynti, perhe tms.)

31 4. Opintojen suunnittelu Miten HOPS toteutuu käytännössä? Laadi jokaista periodia/lukukautta varten lukujärjestys. Sijoita lukujärjestykseen kaikki luentosarjat ja harjoituskurssit, joilla aiot käydä. Suunnittele myös, milloin esimerkiksi luet kirjatentteihin ja kirjoitat esseitä. Tiedosta rajasi ja rajallisuutesi. Pidä huolta hyvinvoinnistasi! Muista, että opiskelu yliopistossa vaatii omaaloitteisuutta ja vastuuntuntoa!

32 4. Opintojen suunnittelu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai Luento: kansatiede Kurssi 1 Luento: kansatiede Kurssi 1 Englannin kieli Englannin kieli Saksan kieli 2 Saksan kieli 2 12 Kirjallisen viestinnän kurssi Luento: Saksan kieli Luento: kansatiede Kurssi 2 13 Kirjallisen viestinnän kurssi Luento: Saksan kieli Luento: kansatiede Kurssi Saksan kieli 1 Saksan kieli 1 Saksan kieli 3 Saksan kieli 3

33 4. Opintojen suunnittelu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8 Saksan kielen 3 esitelmän valmistelu Englannin kieli 9 Saksan kielen 3 esitelmän valmistelu Saksan kielen 1 kotitehtävät Englannin kieli Saksan kielen 2 harjoitustehtäviä 10 Luento: kansatiede Kurssi 1 Kansatieteen tenttiin lukeminen, kurssi 2 Saksan kielen 1 kotitehtävät Saksan kieli 2 Saksan kielen 2 harjoitustehtäviä 11 Luento: kansatiede Kurssi 1 Kansatieteen tenttiin lukeminen, kurssi 2 Saksan kielen 1 kotitehtävät Saksan kieli 2 Saksan kielen 2 harjoitustehtäviä 12 Kirjallisen viestinnän kurssi Luento: Saksan kieli Luento: kansatiede Kurssi 2 Englannin kielen kotitehtävät Saksan kielen 3 Harjoitustehtäviä 13 Kirjallisen viestinnän kurssi Luento: Saksan kieli Luento: kansatiede Kurssi 2 Englannin kielen kotitehtävät Saksan kielen 3 harjoitustehtäviä 14 Kirjallisen viestinnän kotitehtävät Saksan kielen luennon oppimispäiväkirjaa Saksan kieli 1 Saksan kieli 3 Saksan kielen 3 esitelmän valmistelu 15 Kansatieteen tenttiin lukeminen, kurssi 1 Saksan kielen luennon oppimispäiväkirjaa Saksan kieli 1 Saksan kieli 3 Saksan kielen 3 esitelmän valmistelu 16 Kansatieteen tenttiin lukeminen, kurssi 1

34 4. Opintojen suunnittelu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8 Tenttiin lukeminen Saksan kielen 3 esitelmän valmistelu Tenttiin lukeminen Englannin kieli Tenttiin lukeminen 9 Tenttiin lukeminen Saksan kielen 3 esitelmän valmistelu Saksan kielen 1 kotitehtävät Englannin kieli Saksan kielen 2 harjoitustehtäviä 10 Luento: kansatiede Kurssi 1 Kansatieteen tenttiin lukeminen, kurssi 2 Saksan kielen 1 kotitehtävät Saksan kieli 2 Saksan kielen 2 harjoitustehtäviä 11 Luento: kansatiede Kurssi 1 Kansatieteen tenttiin lukeminen, kurssi 2 Saksan kielen 1 kotitehtävät Saksan kieli 2 Saksan kielen 2 harjoitustehtäviä 12 Kirjallisen viestinnän kurssi Luento: Saksan kieli Luento: kansatiede Kurssi 2 Englannin kielen kotitehtävät Saksan kielen 3 Harjoitustehtäviä 13 Kirjallisen viestinnän kurssi Luento: Saksan kieli Luento: kansatiede Kurssi 2 Englannin kielen kotitehtävät Saksan kielen 3 harjoitustehtäviä 14 Kirjallisen viestinnän kotitehtävät Saksan kielen luennon oppimispäiväkirjaa Saksan kieli 1 Saksan kieli 3 Saksan kielen 3 esitelmän valmistelu 15 Kansatieteen tenttiin lukeminen, kurssi 1 Saksan kielen luennon oppimispäiväkirjaa Saksan kieli 1 Saksan kieli 3 Saksan kielen 3 esitelmän valmistelu 16 Kansatieteen tenttiin lukeminen, kurssi 1 Tenttiin lukeminen Tenttiin lukeminen Tenttiin lukeminen Tenttiin lukeminen

35 5. Työllistyminen Kielitaito Taito kirjoittaa ja viestiä äidinkielellä Esiintymistaito Sosiaaliset taidot ja ryhmätyötaidot Tiedonhankintataidot Tekniset taidot Kansainvälinen osaaminen ja monikulttuurinen ymmärrys Kaupallinen ja taloudellinen osaaminen Muut taidot ja valmiudet

36 5. Työllistyminen Sivuaineiden merkitys tutkinnossa ja työelämässä opettaja: kaksi opetettavaa ainetta ja opettajan pedagogiset opinnot kulttuuri- ja museoala: kulttuurien tutkimuksen aineet (museologia), taiteiden tutkimuksen aineet... kansainväliset tehtävät (esim. kv. hallinto): kielet, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan aineet... viestintä ja tiedottaminen: mediatutkimus, suomen kieli, luova kirjoittaminen... kustannusala: suomen kieli, kirjallisuusaine, kasvatustiede... Henkilöstöhallinto / koulutussuunnittelu: kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, psykologia Huom! Tässä on vain muutamia esimerkkejä!

37 5. Työllistyminen Kieltenopiskelijan tulevaisuus? Opettaja Aikuiskasvatus Kustannus- ja tiedotusala Hallinto Järjestöt Kielitaitoa vaativat tehtävät kansainvälisyys Kääntäjä tai kääntäjä-tulkki Elinkeinoelämä Konsulttitoiminta Tutkimus Diplomaattikoulutus

38 5. Työllistyminen Ammattialoja ja -nimikkeitä Hallinto, suunnittelu ja projektit: aluepäällikkö EU-suunnittelija kansanedustajan avustaja kongressisuunnittelija projektikoordinaattori projektinjohtaja Kääntäminen ja tulkkaus, kv-asiat: kääntäjä-tulkki konferenssitulkki kv-koordinaattori kansainvälisten asioiden sihteeri Language Consultant E-business Projectmanager Kirjasto ja arkisto: arkistonhoitaja arkistosuunnittelija informaatikko kirjastonhoitaja Tutkimus: tutkija arkeologi koordinaattori-luetteloija-tutkija Kustannusala: kustannustoimittaja taittaja graafinen sihteeri Matkailu ja markkinointi markkinointiassistentti markkinointisihteeri matkailusihteeri opas Opetus, koulutus, ohjaus, henkilöstö: opettaja opinto-ohjaaja kouluttaja koulutussuunnittelija henkilöstösuunnittelija henkilöstökonsultti Taide ja kulttuuri: draamaohjaaja gallerianhoitaja kriitikko museoamanuenssi kulttuuri- ja järjestösihteeri Viestintä: toimittaja tiedottaja järjestö- ja tiedotussihteeri mediaraportoija tiedotussihteeri viestintäsuunnittelija

39 5. Työllistyminen Harjoittelu opintojen aikana: Työharjoittelu pakollinen useimmissa oppiaineissa maisterivaiheen opintopoluilla Tiedekunnalta voi hakea palkkatukea Harjoittelupaikka hankitaan itse, Rekry julkaisee hakuilmoituksia Harjoitteluraportti à opintopisteitä Harjoittelun voi tehdä myös ulkomailla

40 6. Opintojen ohjaus oppiaineen henkilökunta (mm. HOPS) tiedekunnan kansliassa opintoneuvoja, opintopäällikkö Kv-palveluissa kansainvälisten asioiden suunnittelijat opiskelijapalvelut (yleiset opiskeluun liittyvät asiat esim. ilmoittautuminen ja opintotuki) Rekry (mm. harjoitteluun ja urasuunnitteluun liittyvät asiat, kursseja ja henk.koht. neuvontaa) opintopsykologi (opintomotivaatio ja oppimisvaikeudet) esteettömyyssuunnittelija (esteellisyysasiat, fyysiset opiskeluvaikeudet, terveysongelmat)

41 6. Opintojen ohjaus Opiskelua tukevaa tietoa löytyy myös yliopiston verkkosivuilta: https://intranet.utu.fi/fi/hakemisto/opiskelijalle/sivut/home.aspx Ajankohtaista ja tärkeää opiskeluun liittyvää tietoa löydät myös humanistisen tiedekunnan intranet-sivuilta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/sivut/home.aspx

42 Tiedekunnan kanslia 6. Opintojen ohjaus Opintopäällikkö Sanna Mäkilä puh vastaanotot ti ja to Opintoneuvoja Mauri Paloheimo puh vastaanotot ma, ke pe 12 14

43 Muutoksia tiedotus- ja neuvontatilaisuuksien aikatauluissa Historia-aineet - kulttuurihistoria - Suomen historia - yleinen historia Ma klo (P1-kurssin pakollinen avausluento) Ma klo (Historia-aineiden lukuvuoden avaus) Tauno Nurmela -sali, Päärakennus Sirkkalan kasarmi (salliessa ulkona) Uudet pääaine- ja sivuaineopiskelijat Uudet ja vanhat pää- ja sivuaineopiskelijat Venäjän kieli Ti 1.9. klo Juslenian seminaarisali 215 (oikea siipi, 2. kerros) Uudet pää- ja sivuaineopiskelijat

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013)

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013) RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea sekä tutkijoita

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot VAASAN YLIOPISTO 2011-2012 O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite:

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tervetuloa... 1. Opintojen suunnittelu... 2. Henkilökohtainen opintosuunnitelma... 2. Opintojen aikataulutus... 3. Tutkintorakenteet...

Tervetuloa... 1. Opintojen suunnittelu... 2. Henkilökohtainen opintosuunnitelma... 2. Opintojen aikataulutus... 3. Tutkintorakenteet... SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa... 1 Opintojen suunnittelu... 2 Henkilökohtainen opintosuunnitelma... 2 Opintojen aikataulutus... 3 Tutkintorakenteet... 4 Esimerkkejä opintojen aloittamisesta... 7 Korppi...

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

RANSKA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 2.10.2014)

RANSKA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 2.10.2014) RANSKA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 2.10.2014) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea sekä tutkijoita ja tuntiopettajia. Tarkista vastaanottoajat

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot