OK-opintokeskuksen koulutukset 2013 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OK-opintokeskuksen koulutukset 2013 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia."

Transkriptio

1 OK-opintokeskuksen koulutukset 2013 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. OK-opintokeskus kouluttaa järjestötoimijoita: kouluttajia, toiminnan suunnittelijoita, kehittäjiä ja johtajia, tiedottajia, järjestöaktiiveja ja muita. Kasva ja kehity kanssamme kansalaisyhteiskunnan osaajana! OK-opintokeskuksen tuottamat koulutukset on jaettu kolmeen opintokokonaisuuteen: kouluttaja- ja ohjaajakoulutukseen, järjestö- ja kansalaistoimintaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Vuonna 2013 koulutuksen pääteemana on verkostoituminen ja verkostoissa työskenteleminen. Teemaa kuljetetaan mukana koko koulutustarjonnassa. Perustietoa osallistujalle Kohderyhmät OK-opintokeskuksen koulutukset ovat tarkoitettu järjestötoimijoille keskusjärjestö-, piirija aluetasolla. Ensi sijainen kohderyhmämme ovat OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöjen edustajat, mutta jos opiskelupaikkoja jää täyttämättä, voidaan mukaan ottaa myös muiden järjestöjen toimijoita. Joidenkin koulutusten osallistujajoukko on rajattu tarkemmin. Ilmoittautuminen Koulutuksiin voi ilmoittautua OK-opintokeskuksen verkkosivujen koulutuskalenterin kautta,. Koulutuskalenterissa on tarjolla ajantasaisin tieto koulutuksen ajankohdasta, sisällöstä, kohderyhmistä ja järjestämispaikasta. Ilmoittautua voi myös puhelimitse numeroon (09) , tai sähköpostitse, Järjestämispaikat Useimmat lähiopetusta sisältävät koulutukset pidetään OK-opintokeskuksen toimistojen yhteydessä olevissa koulutustiloissa, ellei koulutuksen tiedoissa mainita toisin. Toimipisteiden osoitteet kerrotaan tämän esitteen viimeisellä sivulla. OK-opintokeskuksen toimipisteet eivät ole kaikilta osin esteettömiä, joten kannattaa ottaa yhteyttä koulutuksen vastuuhenkilöön ja varmistaa tarvittavat tiedot. Osallistumismaksut Osa koulutuksista on maksullisia. Osallistumismaksut kerrotaan OK-opintokeskuksen verkkosivujen koulutuskalenterissa. Lisätietojen antajat Koulutusta koskevia lisätietoja antavat OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelijat. Yhteystiedot ovat tämän esitteen viimeisellä sivulla. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää! 1/10

2 1 Kouluttaja- ja ohjaajakoulutus Bloggaa, twiittaa, wikitä kouluttajana sosiaalisessa mediassa (4 op) Aika: Toteutus: Lähiopetuspäivät ja klo 9 16, verkkotapaaminen yhdessä sovittavana ajankohtana ja itsenäistä työskentelyä verkossa. Lisätiedot: Minna Pesonen Koulutus johdattelee käyttämään sosiaalisen median sovelluksia osana laadukasta ja mielenkiintoista koulutusta. Jokainen osallistuja pääsee perehtymään syvällisesti koulutustarkoituksessa kiinnostaviin sosiaalisen median sovelluksiin sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan oman koulutustoteutuksensa, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Järjestöohjaus (4 op) Aika: Paikka: Turku, OK-opintokeskus Toteutus: Ennakkotehtävä, henkilökohtainen oppimissuunnitelma, kuusi lähipäivää 22.1., 12.2., 19.3., 16.4., ja (klo 12 16), itsenäinen työskentely verkkoympäristössä ja harjoitustehtävä. Lisätiedot: Christina Erola Millaisia ovat järjestö- ja yhdistystoiminnassa tarvittavat ohjaajan taidot? Kuinka ohjataan toimintaa, ryhmiä ja yksittäisiä vapaaehtoistoimijoita? Koulutus antaa eväitä kasvaa ja kehittyä ohjaajana omassa taustayhteisössään. Sen aikana paneudutaan mm. järjestössä työskentelevän ohjaajan muuttuvaan toimintaympäristöön, ohjauksen etiikkaan, toiminnan, ryhmien ja verkostojen sekä yksilöiden ohjaamiseen ja ohjaamistoiminnan kehittämiseen. Kehitä vuorovaikutustasi (kokonaisuus 2 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Turussa, Helsingissä, Seinäjoella ja Joensuussa (videoneuvottelu). Toteutus: viisi luentoa 19.9., , , ja (klo 13 16) ja etätyöskentely luentojen välissä. Huom.: on myös mahdollista osallistua yksittäisille luennoille. Lisätiedot: Christina Erola Vuorovaikutuksella on valtavan tärkeä merkitys järjestötoiminnassa: yhteisymmärrykseen pääsee sitä helpommin, mitä paremmin ymmärtää omaa ja muiden tapaa hahmottaa maailmaa. Luentosarjan aikana tarkastellaan vuorovaikutusta järjestöelämän erilaisissa tilanteissa, nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Sen kuluessa tutustutaan mm. vuorovaikuttamisen eettisiin lähtökohtiin, ratkaisukeskeiseen asenteeseen ja uusiin vuorovaikutuskanaviin. Kouluttajana verkossa (3 op) Aika: Toteutus: opiskelu verkko-oppimisympäristössä ja lähiopetuspäivät (klo 10 16), (klo 9 16) ja (klo 9 16). Lisätiedot: Antero Pohjatalo Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa mielekäs verkkokurssi, joka on antoisa sekä ohjaajan että osallistujan näkökulmasta. Käytännönläheisen koulutuksen aikana tutustutaan verkko-opetuksen ja -opiskelun periaatteisiin, opetellaan käyttämään oppimisalustan työkaluja sekä sovelletaan näitä tietoja ja taitoja oman kurssiympäristön rakentamiseen. Osallistujilla on hyvä olla jo koulutukseen tullessaan oma idea verkkokurssista, jonka pääsee rakentamaan oppimisalustalle kouluttajan tuella. 2/10

3 Mielekäs opetusmateriaali (1 op) Aika: Toteutus: Lähiopetuspäivät klo 9 16 ja klo 9 16, välissä itsenäistä työskentelyä. Lisätiedot: Hanna Alaniska Kouluttajat, ohjaajat ja hyvin monenlaiset muut järjestötoimijat pääsevät esiintymään monenlaisissa tilanteissa, joissa on tarpeen käyttää opetus- ja esitysmateriaalia. Kuinka materiaalista tehdään mielenkiintoista, vaikuttavaa ja oppimista edistävää? Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin, oppimisprosessiin ja tapoihin tehdä pedagogisesti hyvää ja kuulijaa aktivoivaa opetusmateriaalia. Harjoitustehtävänä työstetään jokin oma esitysmateriaali entistäkin laadukkaammaksi. Opetusmenetelmä kouluttajan työkalu (1 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa (videoneuvottelu) Toteutus: Lähiopetuspäivät (klo 10 16) ja (klo ) Lisätiedot: Lotta Männikkö Miten valitaan osuva ja tarkoituksenmukainen opetusmenetelmä? Kuinka erilaisia menetelmiä käytetään ja sovelletaan? Mistä tietää, onko menetelmän käyttö onnistunut? Koulutuksen aikana opitaan perusasiat opetusmenetelmien käytöstä koulutuksen eri vaiheissa eli aloituksen, toteutuksen ja lopetuksen tukena. Osallistujat myös pääsevät kokeilemaan erilaisia menetelmiä. Tabletit ja mobiililaitteet järjestötoiminnassa (1 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä ja Oulussa (videoneuvottelu) Toteutus: kaksi lähiopetuspäivää. Lisätiedot: Lotta Männikkö Tabletit ja mobiililaitteet ovat uudenlaisia välineitä, joita voi hyödyntää opetuksessa ja muussa järjestötyössä. Miten niitä käytetään teknisesti ja millaiset niiden toimintaperiaatteet ovat? Koulutuksen aikana tutustutaan laitteiden toimintaan ja niiden käyttömahdollisuuksiin työssä ja arjessa. Tunnista ja tunnusta osaaminen (2 op) Aika: Toteutus: Lähiopetuspäivät (klo 10 16), (klo ) ja 4.4. (klo 10 16) sekä välitehtävä. Lisätiedot: Lotta Männikkö Mitä osaaminen on ja kuinka se tunnistetaan? Kuinka järjestökoulutus suunnitellaan niin, että siitä syntyvä osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myös muilla koulutuksen kentillä ja yhteiskunnassa laajemminkin? Koulutuksen aikana paneudutaan koulutussuunnitteluun erilaisten mallien avulla: ydinainesanalyysi auttaa tärkeimmän sisällön valinnassa, mitoitus kertoo osallistujalle koulutuksen laajuudesta ja työmäärästä ja kuvaus selventää koulutuksen tavoitteet ja toteutustavat. Osallistujat pääsevät soveltamaan malleja johonkin omaan opintojaksoonsa. Lisäksi tutustutaan opintokokonaisuuksien rakentamiseen ja tuotteistamiseen sekä eportfolioihin. 3/10

4 Vauhtia ja ideoita vertaisopintoryhmän vetämiseen (1 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa (videoneuvottelu) Toteutus: lähiopetuspäivät ja sekä työskentelyä verkossa. Lisätiedot: Minna Pesonen Yhteinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on aina ollut yhdistystoiminnan ydintä, mutta nyt vertaisoppiminen on aivan uudenlaisessa nosteessa. Hyödynnä uudet tuulet omassa vertaisopintoryhmässäsi! Koulutus tarjoaa erilaisia toimintamalleja ja ideoita vertaisopintoryhmän toimintaan kasvokkaistapaamisissa ja verkossa. Sen aikana opitaan suunnittelemaan vertaisopintoryhmän tapaamisia monipuolisesti käyttäen erilaisia ryhmäharjoituksia ja vuorovaikutuskanavia. 2 Järjestö- ja kansalaistoiminta Yhdistystoiminnan perustaidot Näin laaditaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus Ajat ja paikat: Salo 26.1., Turku ja Vaasa Toteutus: lähiopetuspäivä (3 h). Lisätiedot: Christina Erola (Turku ja Salo), Riitta Tervasmäki (Vaasa) Tiiviin koulutuspäivän aikana opitaan perustiedot siitä, miten yhdistyksen toimintaa suunnitellaan, raportoidaan ja arvioidaan. Kenen tehtävä on laatia toiminnansuunnitelma ja toimintakertomus? Kenelle ne laaditaan ja mitä niiden tulee kertoa lukijalle? Kuinka niitä käytetään yhdistyksen viestinnässä? Yhdistyksen arkistoinnin perustaidot (2 op) Aika: Toteutus: verkkokurssi Moodle-oppimisympäristössä Lisätiedot: Liisa Leskinen, Riitta Tervasmäki ja Hanna Alaniska Verkkokurssin kuluessa selvitetään, miksi ja miten yhdistyksen asiakirjoja arkistoidaan sekä opitaan tarvittaessa seulomaan vanhat arkistot. Kurssin aiheita ovat vanhan arkiston järjestäminen, kertyvän arkistomateriaalin säilyttäminen ja arkistointiin liittyvä lainsäädäntö. Yhdistystiedottaja (3 op) Aika: Paikka: verkkokurssi ja Helsinki, OK-opintokeskus Toteutus: lähiopetuspäivät 8.2. ja klo sekä päivien välillä opiskelua Moodle-oppimisympäristössä. Lisätiedot: Anne Ilvonen Koulutuksen aikana perehdytään yhdistyksen viestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Sisällössä otetaan huomioon erityisesti yhdistysten ja pienten järjestöjen viestinnän erityispiirteet. Koulutuksen aikana osallistuja oppii tuntemaan keskeiset yhdistyksen tiedottajan tehtävät, laatimaan oman yhdistyksen viestintämateriaaleja ja kehittämissuunnitelmia sekä hyödyntämään sosiaalista mediaa ja verkkoviestintää yhdistyksen päivittäisessä viestinnässä. 4/10

5 Ymmärrä yhdistystä yhdistystoiminnan peruskurssi (2 op) Aika: Toteutus: verkkokurssi Moodle-oppimisympäristössä. Lisätiedot: Hanna Alaniska Verkkokurssi tarjoaa avaimet yhdistystoiminnan perusteisiin. Sen aikana selviää, mitä yhdistystoiminta on, keitä ovat luottamushenkilöt ja mitä he tekevät, millaista toimintaa yhdistyksen vuoteen mahtuu, kuinka kokoukset toimivat ja miten jäsenistä huolehditaan. Kurssi sopii yhdistystoiminnan vasta-alkajille, mutta siitä on hyötyä myös kokeneemmille toimijoille, jotka kaipaavat perustietojensa virkistämistä, tietoa uudistetun yhdistyslain vaikutuksista ja mahdollisuutta tutustua muihin yhdistysaktiiveihin ympäri Suomea. Toiminnan johtaminen ja kehittäminen Benchmarking Aika: lokakuu Toteutus: ennakkotehtävä, webinaari, ohjatut vertaiskäynnit järjestöjen välillä ja vierailun raportointi. Lisätiedot: Marion Fields ja Hanna Alaniska Benchmarking-prosessi on vertailukehittämistä, jossa mukana olevat järjestöt kuvaavat omaa koulutustoimintaansa ja oppivat kehittämään sitä vertailemalla itseään muihin. Vuonna 2013 vertailukehittämisen kohteena on osaamisen hallinta, tunnistaminen ja tunnustaminen. Teemaan liittyviä hyviä käytäntöjä kerätään monista eri järjestöistä ja tuloksia esitellään webinaarissa, johon on mahdollista osallistua tietokoneen ja verkkoyhteyden avulla mistä tahansa. Lisäksi halukkaat osallistujat voivat tehdä ohjatun järjestövisiitin johonkin toiseen järjestöön. Johtaminen järjestöissä ja yhdistyksissä (5 op) Aika: Paikka: Oulu, OK-opintokeskus Toteutus: lähiopetuspäivät (klo ), (klo ), 17.9., , ja (klo ), videoluento (klo 10 12), itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä ja harjoitustyö. Lisätiedot: Riitta Tervasmäki Järjestö- ja yhdistystoiminnan johtaminen poikkeaa merkittävällä tavalla yritysmaailman johtajuudesta: kansalaisjärjestöissä työskennellään vapaaehtoistoimijoiden kanssa, ja myös johtajuus voi olla vapaaehtoistoimintaa. Millaisia haasteita tästä syntyy? Koulutus tukee järjestö- ja yhdistysjohtajia kehittämään omia johtamistaitojaan sekä vapaaehtoistoimintaa ja -johtamista. Lisäksi tutustutaan järjestön strategiseen suunnitteluun, koulutuksen ja ohjauksen merkitykseen johtamisessa, ajankäytön hallintaan sekä johtamisen ajankohtaisiin teorioihin ja näkökulmiin. NGO English järjestöelämän englantia Aika: Toteutus: kolme lähipäivää 8.2., ja ja työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä. Lisätiedot: Marion Fields NGO English on järjestöelämässä tarvittavan englannin kielen taitoja edistävä ja kertaava kielikurssi. Se sisältää monipuolisesti kielen hallinnan eri osa-alueisiin liittyviä aineistoja ja harjoitteita: erityissanastoa, suullista ja kirjallista ilmaisua, luetun ja kuullun ymmärtämistä ja rakenteita. Kurssilla opitaan lukemaan kriittisesti järjestöalaan liittyviä asiatekstejä, kuuntelemaan järjestöalaan liittyviä keskusteluita ja osallistumaan niihin suullisesti ja kirjallisesti sekä kerrataan kommunikaatiossa tarvittavia kielen rakenteita. Tavoitetaso on B2 C1, opiskelijoista riippuen. 5/10

6 Tehdään toisin tulevaisuustaitoja yhdistystoimijalle (1 op) Paikkakunnat: Joensuu ja Tampere, OK-opintokeskus Aika: Joensuussa sekä Tampereella Toteutus: Ennakko-, väli- ja lopputehtävät sekä kaksi lähiopetuspäivää (Joensuussa ja , Tampereella ja ). Lisätiedot: Lea Lihavainen Koulutuksen aikana tutustutaan yhteisöllisyyden, jäsenyyden ja joukkoon kuulumisen tulevaisuudennäkymiin, tulevaisuuden ennakointiin ja siinä tarvittavien käytännön työkalujen hallintaan. Tavoitteena on oppia ennakoimaan tulevaisuutta omatoimisesti ja yhdessä muiden oman organisaatioiden toimijoiden kanssa sekä tunnistamaan muutostrendejä. Osallistuja saa käytännön valmiuksia yhdistyksen ja järjestön toiminnan kehittämiseen. Tyynesti työssä eli miten keskittyä olennaiseen ja voida hyvin (1 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Turussa, Helsingissä, Seinäjoella ja Joensuussa (videoneuvottelu) Toteutus: lähiopetuspäivät 4.2. ja 4.3. (klo 10 16) sekä etätyöjakso niiden välissä. Lisätiedot: Christina Erola Miten ja miksi stressi syntyy? Kuinka se vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin? Millä keinoilla stressiä voi vähentää ja hallita? Koulutus antaa tietoa stressistä sekä siitä, miten elämäntavat, vuorovaikutustaidot, hyvät ihmissuhteet ja erilaiset stressinhallintamenetelmät (liikunta, ravinto, rentoutus, Mindfulness, Voicefulness, TRE, jooga), voivat auttaa selviytymään vaativissa elämäntilanteissa. Uudistuva yhdistys Aika: Toteutus: lähiopetuspäivä (6 h) Lisätiedot: Lea Lihavainen Millainen on nykyaikainen, menestyvä yhdistys? Koulutuspäivän aikana pohditaan, miten keveästi hallinnoitu yhdistys voi toimia menestyksekkäästi, opitaan tunnistamaan yhdistystoiminnan nykytrendejä ja mietitään, miten uudenlaiset toimintatavat soveltuisivat oman yhdistyksen käyttöön. Verkostoyhteistyö malleja ja mahdollisuuksia (3 op) Aika: Paikka: verkkokurssi sekä Helsinki ja Oulu, OK-opintokeskus Lisätiedot: Antero Pohjatalo Toteutus: Lähiopetuspäivät ja , webinaareja ja itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisalustalla sekä yksin että ryhmässä. Koulutus perehdyttää verkostojen rakentamisen ja niissä toimimisen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin. Osallistuja pääsee kehittämään omia verkostoitumisvalmiuksiaan järjestökentällä, oppii ymmärtämään verkostomaisen toiminnan viestinnälliset ja vuorovaikutukselliset erityispiirteet sekä soveltamamaan tietojaan useita eri viestintävälineitä hyödyntävissä verkostoissa. Lisäksi tutustutaan teknologiaan, esimerkiksi yhteisöpalveluihin ja vuorovaikutteisiin sovelluksiin, verkostojen toiminnan tukena. 6/10

7 3 Tieto- ja viestintätekniikka Googlen työkalut järjestötoiminnassa Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa (videoneuvottelu) Lisätiedot: Minna Pesonen Toteutus: lähiopetuspäivä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan Googlen työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen järjestötoiminnassa. Päivän päätyttyä tunnet Googlen työkaluperheen, osaat käyttää keskeisimpiä työkaluja teknisesti ja ymmärrät, miten työkalujen on mahdollista soveltaa järjestön toiminnassa, erityisesti viestinnässä ja opetuksessa. Järjestelmäkamera tutuksi Aika: Paikka: Helsinki Toteutus: lähiopetuspäivä. Lisätiedot: Jarmo Siira Koulutuspäivässä tutustutaan digitaalisen järjestelmäkameran etuihin ja haasteisiin sekä opetellaan kameran käyttöä, etenkin asetusten (valotusaika ja aukkoarvo) käsisäätöä. Koulutuspäivä soveltuu järjestelmäkameralla kuvaamisen vasta-alkajille, ja mukaan tulee ottaa oma järjestelmäkamera. Koulutus on yleisluontoista, joten kameran merkillä ja mallilla ei ole väliä. Kamerassa täytyy kuitenkin olla manuaalisäädöt valotusajalle ja aukkoarvoille. Kouluttajalta voi tiedustella ennen kurssipäivää, onko oma kamera sovelias. Okryverkko-koulutukset Lisätiedot: Antero Pohjatalo Webinaarit Opintojaksot 5.2. Vertaisopintoryhmät 6.2. Ammatillinen lisäkoulutus 7.2. Webinaareihin voi osallistua tietokoneen ja verkkoyhteyden avulla omasta työhuoneestaan tai kotoa käsin. Osallistujille lähetetään ennen koulutuksen alkua ohjeet siitä, miten webinaariin liitytään. Tilaisuudet kestävät klo 13 14, ja niiden tarkoitus on esitellä tiiviisti kunkin koulutusmuodon toteuttamista ja hallinnointia Okryverkossa. Alueelliset koulutukset atk-luokissa Helsinki 7.3., TSL:n ATK-luokka (opintojakso, ammatillinen lisäkoulutus ja opintoryhmä) Turku 12.3., OK-opintokeskuksen toimisto (opintojakso, ammatillinen lisäkoulutus ja opintoryhmä) Tampere 12.3., Kirjastotalo Metson atk-luokka (opintojakso, ammatillinen lisäkoulutus ja opintoryhmä) Kuopio 14.3., kansalaisopiston ATK-luokka (opintojakso, ammatillinen lisäkoulutus ja opintoryhmä) Oulu 26.3., OK-opintokeskusen toimisto (opintojakso ja opintoryhmä) Vaasa 3.4., kaupunginkirjaston ATK-luokka (opintojakso ja opintoryhmä) Savonlinna 9.4., Linnalan kansalaisopiston ATK-luokka (opintojakso ja opintoryhmä) Okryverkko on monipuolinen tietojärjestelmä, jolla voi hallinnoida yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa toteutettavia järjestön tai yhdistyksen koulutuksia. Sen avulla asioidaan sähköisesti opintokeskuksen kanssa nopeasti, helposti ja turvallisesti. Opintojaksojen, vertaisopintoryhmien ja ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamista ja hallinnointia opiskel- 7/10

8 laan erillisissä osioissa. Niihin voi osallistua sen mukaan, minkä palvelun käyttämisestä on kiinnostunut. Osallistu ja osallista! Avoimesti ja aktiivisesti tietoyhteiskuntaan (2 op) Aika: Paikka: Helsinki ja Oulu, OK-opintokeskus Toteutus: lähiopetuspäivät ja (klo 10 16) sekä itsenäistä opiskelua päivien välissä. Lisätiedot: Lotta Männikkö Koulutuksessa perehdytään tietoyhteiskuntaan ja siihen liittyviin tietoteknisiin valmiuksiin sekä käydään läpi vertaisohjaukseen ja opetuksen suunnitteluun liittyviä tietoja ja taitoja. Koulutuksen aikana opitaan ymmärtämään tietoyhteiskuntataitojen merkityksen muuttuvassa maailmassa, käyttämään yleisimpiä tietoyhteiskunnan verkkosovelluksia sekä tietokoneen ohjelmia ja etsimään tietoa verkosta. Tämän osaamisen avulla osallistuja voi toimia yhdistyksessään tietoyhteiskuntataitojen vertaisohjaajana. Sosiaalisen median mahdollisuuksia järjestö- ja yhdistystoiminnassa (4 op) Aika: Paikka: Oulu ja Tampere, OK-opintokeskus Toteutus: lähiopetuspäivät 6.2., ja (klo 9 16) sekä itsenäistä ja yhteisöllistä verkkotyöskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Lisätiedot: Minna Pesonen Mitä sosiaalinen media on ja millaisia sovelluksia juuri tällä hetkellä on käytettävissä? Kuinka sosiaalisessa mediassa käyttäydytään ja toimitaan turvallisesti? Koulutuksen aikana paneudutaan sosiaaliseen mediaan sekä teoriassa että käytännössä ja opetellaan käyttämään sovelluksia. Itsenäinen työskentelyjakso antaa mahdollisuudet oppia uutta ja myös olla luova: oppimispäiväkirja toteutetaan videona, ja kehittämistehtävässä kokeillaan sosiaalisen median sovelluksia omassa työssä. Valokuvauskurssi (1 op) Aika: Syksy Toteutus: verkkokurssi Lisätiedot: Jarmo Siira Verkkokurssin aikana opiskellaan valokuvausta ilmaisukeinona ja ottamaan hyviä kuvia erilaisissa tilanteissa. Osallistuja oppii ymmärtämään kameran toimintaa ja osaa säätää asetuksia kuvaustilanteen mukaan: tuloksena kameran käyttö muuttuu sujuvammaksi ja kuvat kauniimmiksi ja selkeämmiksi. Opintojakso koostuu kuudesta harjoitustehtävästä, jotka liittyvät erilaisiin kuvaustilanteisiin. Harjoituksen tulokset eli kuvat arvioidaan yhdessä. Valokuvauksen verkkokurssi on suunniteltu jatkokurssiksi Digikuvauksen perusteet- ja Kuvankäsittelyn perusteet -koulutuksille, mutta niiden suorittaminen ei ole osallistumisen edellytys. Videoilmaisun perusteet (2 op) Aika: Paikka: Helsinki Toteutus: lähiopetuspäivät 27.9., ja Lisätiedot: Jarmo Siira ja Kari Sihvola Koulutus perehdyttää videotuotannon nykyaikaisiin työkaluihin. Painopiste on videoiden kevyttuotannossa. Koulutuksen aikana opetellaan kuvaamaan laadukkaasti, tutustutaan videotuotannon päävaiheisiin ideasta käsikirjoitukseen, editoidaan videokerrontaa ja perehdytään internetin ja sosiaalisen median videolevityskanaviin. Koulutus on tarkoitettu järjestöjen tiedotusvastaaville, mediatyöntekijöille sekä muille videokuvausta ja editointia jo jonkin aikaa harrastaneille. 8/10

9 4 Infotilaisuudet ja teematapaaminen Infotilaisuudet ovat noin kahden tunnin mittaisia tietoiskuja, joita järjestetään iltapäivisin ja alkuillalla. Niissä voi tavata OK-opintokeskuksen työntekijöitä sekä tutustua myös oman alueensa muihin järjestötoimijoihin. Tammikuun tilaisuudet on tarkoitettu järjestöjen ja yhdistyksen uusille toimijoille, jotka eivät tunne OK-opintokeskuksen palveluja, ja niissä kerrotaan perusasiat yhteistyömuodoista. Syyskuun tilaisuudet ovat puolestaan suunnattu heille, jotka jo tuntevat yhteistyötä opintokeskuksen kanssa, mutta kaipaavat tietoihinsa päivitystä. Syyskuun tietoiskut sisältävät myös mielenkiintoista tietoa jostakin järjestökoulutuksen ajankohtaisesta aiheesta. OK-opintokeskuksen palvelut jäsenyhteisöille (tammikuu) Helsinki 9.1. Kouvola Oulu Seinäjoki Turku Pori Mikkeli Kuopio Ajankohtaista OK-opintokeskuksessa (syyskuu) Oulu 2.9. Kajaani 3.9. Rovaniemi 4.9 Kouvola 4.9., päivä ja ilta Kuopio 5.9., päivä ja ilta Helsinki 5. ja päivä, ilta Lappeenranta 9.9., päivä ja ilta Seinäjoki Kokkola Turku ja 12.9., päivä ja ilta Vaasa Joensuu 12.9., päivä ja ilta Mikkeli 17.9., päivä ja ilta Pori 17.9., päivä ja ilta Salo 23.9., päivä Lisätiedot: Seija Blomqvist Teematapaamiset Aika: 7.5. Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Lisätiedot: Eeva Jeronen Vuonna 2013 teematapaamisen aiheena on verkostoituminen ja verkosto. Millaisia kansalaisjärjestöjen verkostot ovat nyt ja tulevaisuudessa? Kuinka OK-opintokeskus toimii verkostojen luojana ja tukijana? Tilaisuudet järjestetään samanaikaisesti kaikilla opintokeskuksen toimistopaikkakunnilla, ja ne ovat osa OK-opintokeskuksen ja Opintotoiminnan Keskusliiton 70-vuotisjuhlavuotta. 9/10

10 OK-opintokeskuksen toimipisteet ja koulutustilat HELSINKI Paasivuorenkatu 2 A 2, Helsinki puh. (09) / toimisto JOENSUU Kauppakatu 27 b A 39, Joensuu puh / Lea Lihavainen SEINÄJOKI Kauppakatu 1, Seinäjoki puh / Riitta Tervasmäki OULU Mäkelininkatu B 1, Oulu puh / Lotta Männikkö TAMPERE Aleksanterinkatu 21 A, Tampere puh / Matti Rautavirta TURKU Yliopistonkatu 24 A 14, Turku puh / Christina Erola OK-opintokeskuksen koulutusten suunnittelijat ja ohjaajat Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa Hanna Alaniska koulutussuunnittelija puh Seija Blomqvist viestintäsuunnittelija puh , (09) Christina Erola koulutussuunnittelija puh Marion Fields suunnittelija puh , (09) Anne Ilvonen innovointipäällikkö puh Eeva Jeronen suunnittelija puh Liisa Leskinen koulutussuunnittelija puh. (09) Lea Lihavainen koulutussuunnittelija puh Lotta Männikkö koulutussuunnittelija puh Minna Pesonen koulutussuunnittelija puh Antero Pohjatalo koulutussuunnittelija puh Matti Rautavirta koulutussuunnittelija puh Kari Sihvola IT-suunnittelija puh Jarmo Siira multimediasuunnittelija puh , (09) Riitta Tervasmäki koulutussuunnittelija puh /10

OK-opintokeskuksen koulutukset 2014 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. Tiedot on päivitetty 11.2.2014

OK-opintokeskuksen koulutukset 2014 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. Tiedot on päivitetty 11.2.2014 OK-opintokeskuksen koulutukset 2014 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. Tiedot on päivitetty 11.2.2014 OK-opintokeskus kouluttaa järjestötoimijoita: kouluttajia, toiminnan suunnittelijoita,

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA 2015 Ota talteen! SISÄLTÖ KSL KOULUTTAA 5 TIETOA OSALLISTUJALLE 5 HELSINKI 7 LAHTI 11 OULU 22 TAMPERE 25 UUTTA 2015: JYVÄSKYLÄ AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 29 TILAUSKOULUTUS

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET Symbolit auttavat sinua löytämään itsellesi sopivan koulutuksen. Suosittelemme koulutuksia myös sinulle, joka harkitset kyseistä tehtävää yhdistyksessäsi. P: puheenjohtaja

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille. syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille. syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2015 syksyyn 2016 Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Aikaansaava yhdistys yhdistystoiminnan jatkokoulutus 4 Arkistoi

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Perumisehdot 3 Koulutukset 4 Asiantuntija kouluttajana

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015 Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Aikaansaava yhdistys - yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Ammattilaisrinki Valmentajan opas Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Kirjoittaja: Tiina Lehtosaari, Amiedu Muut tekijät: Minna Karvinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot 4

Lisätiedot

Sisällys. Toiminta-ajatus

Sisällys. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus Sisällys OK-opintokeskus on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. 1 Katsaus vuoteen 2014 OK-opintokeskuksen toimintaa

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015 Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot 4

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET SYKSY 2013. Tutustu ja hae: www.ksl.fi

AVOIMET KOULUTUKSET SYKSY 2013. Tutustu ja hae: www.ksl.fi AVOIMET KOULUTUKSET SYKSY 2013 Tutustu ja hae: www.ksl.fi Tykkää meistä: facebook.com/kslry TERVETULOA KOULUTUKSIIMME! Kädessäsi on KSL-opintokeskuksen koulutusesite, josta löydät syksyn 2013 avoimet koulutukset.

Lisätiedot

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 2014 Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 Hyvä koulutuksen toteuttaja! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat onnistuneesti yhteistyökoulutuksen OK-opintokeskuksen kanssa. Onnistumisen peruspilarit ovat laadukas

Lisätiedot

Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä

Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 2/2013 Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä SISÄLLYSLUETTELO Osaaminen esille uudella tavalla Open Badgen avulla 4 Ajankohtaista 6 Vertaistukea ja ohjausta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2011 Tampereella maaliskuussa 2011 Koonnut tiedottaja Jaana Teräväinen jaana.teravainen@kvtl.fi Lämmin juhlavuoden tervehdys Tampereelta! Hyvä jäsenyhdistys, talvi alkaa olla voiton puolella

Lisätiedot

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 2014 Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 Hyvä koulutuksen toteuttaja! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat onnistuneesti yhteistyökoulutuksen OK-opintokeskuksen kanssa. Onnistumisen peruspilarit ovat laadukas

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 1 Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 Tarkemmat tiedot: www.aktiivi-instituutti.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA. Opistosta... 4 Ilmoittautumisesta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS...

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA - ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n paikallisyhdistyksiin lähetetään kaksi ALUEVIISARI-tiedotetta vuonna 2014. Tässä ALUEVIISARISSA kerrotaan aluetyöstä, esitellään aluekohtaiset

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET KESÄ-SYKSY 2013. Tutustu ja hae: www.ksl.fi

AVOIMET KOULUTUKSET KESÄ-SYKSY 2013. Tutustu ja hae: www.ksl.fi AVOIMET KOULUTUKSET KESÄ-SYKSY 2013 Tutustu ja hae: www.ksl.fi TERVETULOA KOULUTUKSIIMME! Kädessäsi on KSL-opintokeskuksen koulutusesite, josta löydät syksyn 2013 avoimet koulutukset. Saat koulutuksistamme

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot