OK-opintokeskuksen koulutukset 2013 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OK-opintokeskuksen koulutukset 2013 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia."

Transkriptio

1 OK-opintokeskuksen koulutukset 2013 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. OK-opintokeskus kouluttaa järjestötoimijoita: kouluttajia, toiminnan suunnittelijoita, kehittäjiä ja johtajia, tiedottajia, järjestöaktiiveja ja muita. Kasva ja kehity kanssamme kansalaisyhteiskunnan osaajana! OK-opintokeskuksen tuottamat koulutukset on jaettu kolmeen opintokokonaisuuteen: kouluttaja- ja ohjaajakoulutukseen, järjestö- ja kansalaistoimintaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Vuonna 2013 koulutuksen pääteemana on verkostoituminen ja verkostoissa työskenteleminen. Teemaa kuljetetaan mukana koko koulutustarjonnassa. Perustietoa osallistujalle Kohderyhmät OK-opintokeskuksen koulutukset ovat tarkoitettu järjestötoimijoille keskusjärjestö-, piirija aluetasolla. Ensi sijainen kohderyhmämme ovat OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöjen edustajat, mutta jos opiskelupaikkoja jää täyttämättä, voidaan mukaan ottaa myös muiden järjestöjen toimijoita. Joidenkin koulutusten osallistujajoukko on rajattu tarkemmin. Ilmoittautuminen Koulutuksiin voi ilmoittautua OK-opintokeskuksen verkkosivujen koulutuskalenterin kautta,. Koulutuskalenterissa on tarjolla ajantasaisin tieto koulutuksen ajankohdasta, sisällöstä, kohderyhmistä ja järjestämispaikasta. Ilmoittautua voi myös puhelimitse numeroon (09) , tai sähköpostitse, Järjestämispaikat Useimmat lähiopetusta sisältävät koulutukset pidetään OK-opintokeskuksen toimistojen yhteydessä olevissa koulutustiloissa, ellei koulutuksen tiedoissa mainita toisin. Toimipisteiden osoitteet kerrotaan tämän esitteen viimeisellä sivulla. OK-opintokeskuksen toimipisteet eivät ole kaikilta osin esteettömiä, joten kannattaa ottaa yhteyttä koulutuksen vastuuhenkilöön ja varmistaa tarvittavat tiedot. Osallistumismaksut Osa koulutuksista on maksullisia. Osallistumismaksut kerrotaan OK-opintokeskuksen verkkosivujen koulutuskalenterissa. Lisätietojen antajat Koulutusta koskevia lisätietoja antavat OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelijat. Yhteystiedot ovat tämän esitteen viimeisellä sivulla. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää! 1/10

2 1 Kouluttaja- ja ohjaajakoulutus Bloggaa, twiittaa, wikitä kouluttajana sosiaalisessa mediassa (4 op) Aika: Toteutus: Lähiopetuspäivät ja klo 9 16, verkkotapaaminen yhdessä sovittavana ajankohtana ja itsenäistä työskentelyä verkossa. Lisätiedot: Minna Pesonen Koulutus johdattelee käyttämään sosiaalisen median sovelluksia osana laadukasta ja mielenkiintoista koulutusta. Jokainen osallistuja pääsee perehtymään syvällisesti koulutustarkoituksessa kiinnostaviin sosiaalisen median sovelluksiin sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan oman koulutustoteutuksensa, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Järjestöohjaus (4 op) Aika: Paikka: Turku, OK-opintokeskus Toteutus: Ennakkotehtävä, henkilökohtainen oppimissuunnitelma, kuusi lähipäivää 22.1., 12.2., 19.3., 16.4., ja (klo 12 16), itsenäinen työskentely verkkoympäristössä ja harjoitustehtävä. Lisätiedot: Christina Erola Millaisia ovat järjestö- ja yhdistystoiminnassa tarvittavat ohjaajan taidot? Kuinka ohjataan toimintaa, ryhmiä ja yksittäisiä vapaaehtoistoimijoita? Koulutus antaa eväitä kasvaa ja kehittyä ohjaajana omassa taustayhteisössään. Sen aikana paneudutaan mm. järjestössä työskentelevän ohjaajan muuttuvaan toimintaympäristöön, ohjauksen etiikkaan, toiminnan, ryhmien ja verkostojen sekä yksilöiden ohjaamiseen ja ohjaamistoiminnan kehittämiseen. Kehitä vuorovaikutustasi (kokonaisuus 2 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Turussa, Helsingissä, Seinäjoella ja Joensuussa (videoneuvottelu). Toteutus: viisi luentoa 19.9., , , ja (klo 13 16) ja etätyöskentely luentojen välissä. Huom.: on myös mahdollista osallistua yksittäisille luennoille. Lisätiedot: Christina Erola Vuorovaikutuksella on valtavan tärkeä merkitys järjestötoiminnassa: yhteisymmärrykseen pääsee sitä helpommin, mitä paremmin ymmärtää omaa ja muiden tapaa hahmottaa maailmaa. Luentosarjan aikana tarkastellaan vuorovaikutusta järjestöelämän erilaisissa tilanteissa, nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Sen kuluessa tutustutaan mm. vuorovaikuttamisen eettisiin lähtökohtiin, ratkaisukeskeiseen asenteeseen ja uusiin vuorovaikutuskanaviin. Kouluttajana verkossa (3 op) Aika: Toteutus: opiskelu verkko-oppimisympäristössä ja lähiopetuspäivät (klo 10 16), (klo 9 16) ja (klo 9 16). Lisätiedot: Antero Pohjatalo Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa mielekäs verkkokurssi, joka on antoisa sekä ohjaajan että osallistujan näkökulmasta. Käytännönläheisen koulutuksen aikana tutustutaan verkko-opetuksen ja -opiskelun periaatteisiin, opetellaan käyttämään oppimisalustan työkaluja sekä sovelletaan näitä tietoja ja taitoja oman kurssiympäristön rakentamiseen. Osallistujilla on hyvä olla jo koulutukseen tullessaan oma idea verkkokurssista, jonka pääsee rakentamaan oppimisalustalle kouluttajan tuella. 2/10

3 Mielekäs opetusmateriaali (1 op) Aika: Toteutus: Lähiopetuspäivät klo 9 16 ja klo 9 16, välissä itsenäistä työskentelyä. Lisätiedot: Hanna Alaniska Kouluttajat, ohjaajat ja hyvin monenlaiset muut järjestötoimijat pääsevät esiintymään monenlaisissa tilanteissa, joissa on tarpeen käyttää opetus- ja esitysmateriaalia. Kuinka materiaalista tehdään mielenkiintoista, vaikuttavaa ja oppimista edistävää? Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin, oppimisprosessiin ja tapoihin tehdä pedagogisesti hyvää ja kuulijaa aktivoivaa opetusmateriaalia. Harjoitustehtävänä työstetään jokin oma esitysmateriaali entistäkin laadukkaammaksi. Opetusmenetelmä kouluttajan työkalu (1 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa (videoneuvottelu) Toteutus: Lähiopetuspäivät (klo 10 16) ja (klo ) Lisätiedot: Lotta Männikkö Miten valitaan osuva ja tarkoituksenmukainen opetusmenetelmä? Kuinka erilaisia menetelmiä käytetään ja sovelletaan? Mistä tietää, onko menetelmän käyttö onnistunut? Koulutuksen aikana opitaan perusasiat opetusmenetelmien käytöstä koulutuksen eri vaiheissa eli aloituksen, toteutuksen ja lopetuksen tukena. Osallistujat myös pääsevät kokeilemaan erilaisia menetelmiä. Tabletit ja mobiililaitteet järjestötoiminnassa (1 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä ja Oulussa (videoneuvottelu) Toteutus: kaksi lähiopetuspäivää. Lisätiedot: Lotta Männikkö Tabletit ja mobiililaitteet ovat uudenlaisia välineitä, joita voi hyödyntää opetuksessa ja muussa järjestötyössä. Miten niitä käytetään teknisesti ja millaiset niiden toimintaperiaatteet ovat? Koulutuksen aikana tutustutaan laitteiden toimintaan ja niiden käyttömahdollisuuksiin työssä ja arjessa. Tunnista ja tunnusta osaaminen (2 op) Aika: Toteutus: Lähiopetuspäivät (klo 10 16), (klo ) ja 4.4. (klo 10 16) sekä välitehtävä. Lisätiedot: Lotta Männikkö Mitä osaaminen on ja kuinka se tunnistetaan? Kuinka järjestökoulutus suunnitellaan niin, että siitä syntyvä osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myös muilla koulutuksen kentillä ja yhteiskunnassa laajemminkin? Koulutuksen aikana paneudutaan koulutussuunnitteluun erilaisten mallien avulla: ydinainesanalyysi auttaa tärkeimmän sisällön valinnassa, mitoitus kertoo osallistujalle koulutuksen laajuudesta ja työmäärästä ja kuvaus selventää koulutuksen tavoitteet ja toteutustavat. Osallistujat pääsevät soveltamaan malleja johonkin omaan opintojaksoonsa. Lisäksi tutustutaan opintokokonaisuuksien rakentamiseen ja tuotteistamiseen sekä eportfolioihin. 3/10

4 Vauhtia ja ideoita vertaisopintoryhmän vetämiseen (1 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa (videoneuvottelu) Toteutus: lähiopetuspäivät ja sekä työskentelyä verkossa. Lisätiedot: Minna Pesonen Yhteinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on aina ollut yhdistystoiminnan ydintä, mutta nyt vertaisoppiminen on aivan uudenlaisessa nosteessa. Hyödynnä uudet tuulet omassa vertaisopintoryhmässäsi! Koulutus tarjoaa erilaisia toimintamalleja ja ideoita vertaisopintoryhmän toimintaan kasvokkaistapaamisissa ja verkossa. Sen aikana opitaan suunnittelemaan vertaisopintoryhmän tapaamisia monipuolisesti käyttäen erilaisia ryhmäharjoituksia ja vuorovaikutuskanavia. 2 Järjestö- ja kansalaistoiminta Yhdistystoiminnan perustaidot Näin laaditaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus Ajat ja paikat: Salo 26.1., Turku ja Vaasa Toteutus: lähiopetuspäivä (3 h). Lisätiedot: Christina Erola (Turku ja Salo), Riitta Tervasmäki (Vaasa) Tiiviin koulutuspäivän aikana opitaan perustiedot siitä, miten yhdistyksen toimintaa suunnitellaan, raportoidaan ja arvioidaan. Kenen tehtävä on laatia toiminnansuunnitelma ja toimintakertomus? Kenelle ne laaditaan ja mitä niiden tulee kertoa lukijalle? Kuinka niitä käytetään yhdistyksen viestinnässä? Yhdistyksen arkistoinnin perustaidot (2 op) Aika: Toteutus: verkkokurssi Moodle-oppimisympäristössä Lisätiedot: Liisa Leskinen, Riitta Tervasmäki ja Hanna Alaniska Verkkokurssin kuluessa selvitetään, miksi ja miten yhdistyksen asiakirjoja arkistoidaan sekä opitaan tarvittaessa seulomaan vanhat arkistot. Kurssin aiheita ovat vanhan arkiston järjestäminen, kertyvän arkistomateriaalin säilyttäminen ja arkistointiin liittyvä lainsäädäntö. Yhdistystiedottaja (3 op) Aika: Paikka: verkkokurssi ja Helsinki, OK-opintokeskus Toteutus: lähiopetuspäivät 8.2. ja klo sekä päivien välillä opiskelua Moodle-oppimisympäristössä. Lisätiedot: Anne Ilvonen Koulutuksen aikana perehdytään yhdistyksen viestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Sisällössä otetaan huomioon erityisesti yhdistysten ja pienten järjestöjen viestinnän erityispiirteet. Koulutuksen aikana osallistuja oppii tuntemaan keskeiset yhdistyksen tiedottajan tehtävät, laatimaan oman yhdistyksen viestintämateriaaleja ja kehittämissuunnitelmia sekä hyödyntämään sosiaalista mediaa ja verkkoviestintää yhdistyksen päivittäisessä viestinnässä. 4/10

5 Ymmärrä yhdistystä yhdistystoiminnan peruskurssi (2 op) Aika: Toteutus: verkkokurssi Moodle-oppimisympäristössä. Lisätiedot: Hanna Alaniska Verkkokurssi tarjoaa avaimet yhdistystoiminnan perusteisiin. Sen aikana selviää, mitä yhdistystoiminta on, keitä ovat luottamushenkilöt ja mitä he tekevät, millaista toimintaa yhdistyksen vuoteen mahtuu, kuinka kokoukset toimivat ja miten jäsenistä huolehditaan. Kurssi sopii yhdistystoiminnan vasta-alkajille, mutta siitä on hyötyä myös kokeneemmille toimijoille, jotka kaipaavat perustietojensa virkistämistä, tietoa uudistetun yhdistyslain vaikutuksista ja mahdollisuutta tutustua muihin yhdistysaktiiveihin ympäri Suomea. Toiminnan johtaminen ja kehittäminen Benchmarking Aika: lokakuu Toteutus: ennakkotehtävä, webinaari, ohjatut vertaiskäynnit järjestöjen välillä ja vierailun raportointi. Lisätiedot: Marion Fields ja Hanna Alaniska Benchmarking-prosessi on vertailukehittämistä, jossa mukana olevat järjestöt kuvaavat omaa koulutustoimintaansa ja oppivat kehittämään sitä vertailemalla itseään muihin. Vuonna 2013 vertailukehittämisen kohteena on osaamisen hallinta, tunnistaminen ja tunnustaminen. Teemaan liittyviä hyviä käytäntöjä kerätään monista eri järjestöistä ja tuloksia esitellään webinaarissa, johon on mahdollista osallistua tietokoneen ja verkkoyhteyden avulla mistä tahansa. Lisäksi halukkaat osallistujat voivat tehdä ohjatun järjestövisiitin johonkin toiseen järjestöön. Johtaminen järjestöissä ja yhdistyksissä (5 op) Aika: Paikka: Oulu, OK-opintokeskus Toteutus: lähiopetuspäivät (klo ), (klo ), 17.9., , ja (klo ), videoluento (klo 10 12), itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä ja harjoitustyö. Lisätiedot: Riitta Tervasmäki Järjestö- ja yhdistystoiminnan johtaminen poikkeaa merkittävällä tavalla yritysmaailman johtajuudesta: kansalaisjärjestöissä työskennellään vapaaehtoistoimijoiden kanssa, ja myös johtajuus voi olla vapaaehtoistoimintaa. Millaisia haasteita tästä syntyy? Koulutus tukee järjestö- ja yhdistysjohtajia kehittämään omia johtamistaitojaan sekä vapaaehtoistoimintaa ja -johtamista. Lisäksi tutustutaan järjestön strategiseen suunnitteluun, koulutuksen ja ohjauksen merkitykseen johtamisessa, ajankäytön hallintaan sekä johtamisen ajankohtaisiin teorioihin ja näkökulmiin. NGO English järjestöelämän englantia Aika: Toteutus: kolme lähipäivää 8.2., ja ja työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä. Lisätiedot: Marion Fields NGO English on järjestöelämässä tarvittavan englannin kielen taitoja edistävä ja kertaava kielikurssi. Se sisältää monipuolisesti kielen hallinnan eri osa-alueisiin liittyviä aineistoja ja harjoitteita: erityissanastoa, suullista ja kirjallista ilmaisua, luetun ja kuullun ymmärtämistä ja rakenteita. Kurssilla opitaan lukemaan kriittisesti järjestöalaan liittyviä asiatekstejä, kuuntelemaan järjestöalaan liittyviä keskusteluita ja osallistumaan niihin suullisesti ja kirjallisesti sekä kerrataan kommunikaatiossa tarvittavia kielen rakenteita. Tavoitetaso on B2 C1, opiskelijoista riippuen. 5/10

6 Tehdään toisin tulevaisuustaitoja yhdistystoimijalle (1 op) Paikkakunnat: Joensuu ja Tampere, OK-opintokeskus Aika: Joensuussa sekä Tampereella Toteutus: Ennakko-, väli- ja lopputehtävät sekä kaksi lähiopetuspäivää (Joensuussa ja , Tampereella ja ). Lisätiedot: Lea Lihavainen Koulutuksen aikana tutustutaan yhteisöllisyyden, jäsenyyden ja joukkoon kuulumisen tulevaisuudennäkymiin, tulevaisuuden ennakointiin ja siinä tarvittavien käytännön työkalujen hallintaan. Tavoitteena on oppia ennakoimaan tulevaisuutta omatoimisesti ja yhdessä muiden oman organisaatioiden toimijoiden kanssa sekä tunnistamaan muutostrendejä. Osallistuja saa käytännön valmiuksia yhdistyksen ja järjestön toiminnan kehittämiseen. Tyynesti työssä eli miten keskittyä olennaiseen ja voida hyvin (1 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Turussa, Helsingissä, Seinäjoella ja Joensuussa (videoneuvottelu) Toteutus: lähiopetuspäivät 4.2. ja 4.3. (klo 10 16) sekä etätyöjakso niiden välissä. Lisätiedot: Christina Erola Miten ja miksi stressi syntyy? Kuinka se vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin? Millä keinoilla stressiä voi vähentää ja hallita? Koulutus antaa tietoa stressistä sekä siitä, miten elämäntavat, vuorovaikutustaidot, hyvät ihmissuhteet ja erilaiset stressinhallintamenetelmät (liikunta, ravinto, rentoutus, Mindfulness, Voicefulness, TRE, jooga), voivat auttaa selviytymään vaativissa elämäntilanteissa. Uudistuva yhdistys Aika: Toteutus: lähiopetuspäivä (6 h) Lisätiedot: Lea Lihavainen Millainen on nykyaikainen, menestyvä yhdistys? Koulutuspäivän aikana pohditaan, miten keveästi hallinnoitu yhdistys voi toimia menestyksekkäästi, opitaan tunnistamaan yhdistystoiminnan nykytrendejä ja mietitään, miten uudenlaiset toimintatavat soveltuisivat oman yhdistyksen käyttöön. Verkostoyhteistyö malleja ja mahdollisuuksia (3 op) Aika: Paikka: verkkokurssi sekä Helsinki ja Oulu, OK-opintokeskus Lisätiedot: Antero Pohjatalo Toteutus: Lähiopetuspäivät ja , webinaareja ja itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisalustalla sekä yksin että ryhmässä. Koulutus perehdyttää verkostojen rakentamisen ja niissä toimimisen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin. Osallistuja pääsee kehittämään omia verkostoitumisvalmiuksiaan järjestökentällä, oppii ymmärtämään verkostomaisen toiminnan viestinnälliset ja vuorovaikutukselliset erityispiirteet sekä soveltamamaan tietojaan useita eri viestintävälineitä hyödyntävissä verkostoissa. Lisäksi tutustutaan teknologiaan, esimerkiksi yhteisöpalveluihin ja vuorovaikutteisiin sovelluksiin, verkostojen toiminnan tukena. 6/10

7 3 Tieto- ja viestintätekniikka Googlen työkalut järjestötoiminnassa Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa (videoneuvottelu) Lisätiedot: Minna Pesonen Toteutus: lähiopetuspäivä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan Googlen työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen järjestötoiminnassa. Päivän päätyttyä tunnet Googlen työkaluperheen, osaat käyttää keskeisimpiä työkaluja teknisesti ja ymmärrät, miten työkalujen on mahdollista soveltaa järjestön toiminnassa, erityisesti viestinnässä ja opetuksessa. Järjestelmäkamera tutuksi Aika: Paikka: Helsinki Toteutus: lähiopetuspäivä. Lisätiedot: Jarmo Siira Koulutuspäivässä tutustutaan digitaalisen järjestelmäkameran etuihin ja haasteisiin sekä opetellaan kameran käyttöä, etenkin asetusten (valotusaika ja aukkoarvo) käsisäätöä. Koulutuspäivä soveltuu järjestelmäkameralla kuvaamisen vasta-alkajille, ja mukaan tulee ottaa oma järjestelmäkamera. Koulutus on yleisluontoista, joten kameran merkillä ja mallilla ei ole väliä. Kamerassa täytyy kuitenkin olla manuaalisäädöt valotusajalle ja aukkoarvoille. Kouluttajalta voi tiedustella ennen kurssipäivää, onko oma kamera sovelias. Okryverkko-koulutukset Lisätiedot: Antero Pohjatalo Webinaarit Opintojaksot 5.2. Vertaisopintoryhmät 6.2. Ammatillinen lisäkoulutus 7.2. Webinaareihin voi osallistua tietokoneen ja verkkoyhteyden avulla omasta työhuoneestaan tai kotoa käsin. Osallistujille lähetetään ennen koulutuksen alkua ohjeet siitä, miten webinaariin liitytään. Tilaisuudet kestävät klo 13 14, ja niiden tarkoitus on esitellä tiiviisti kunkin koulutusmuodon toteuttamista ja hallinnointia Okryverkossa. Alueelliset koulutukset atk-luokissa Helsinki 7.3., TSL:n ATK-luokka (opintojakso, ammatillinen lisäkoulutus ja opintoryhmä) Turku 12.3., OK-opintokeskuksen toimisto (opintojakso, ammatillinen lisäkoulutus ja opintoryhmä) Tampere 12.3., Kirjastotalo Metson atk-luokka (opintojakso, ammatillinen lisäkoulutus ja opintoryhmä) Kuopio 14.3., kansalaisopiston ATK-luokka (opintojakso, ammatillinen lisäkoulutus ja opintoryhmä) Oulu 26.3., OK-opintokeskusen toimisto (opintojakso ja opintoryhmä) Vaasa 3.4., kaupunginkirjaston ATK-luokka (opintojakso ja opintoryhmä) Savonlinna 9.4., Linnalan kansalaisopiston ATK-luokka (opintojakso ja opintoryhmä) Okryverkko on monipuolinen tietojärjestelmä, jolla voi hallinnoida yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa toteutettavia järjestön tai yhdistyksen koulutuksia. Sen avulla asioidaan sähköisesti opintokeskuksen kanssa nopeasti, helposti ja turvallisesti. Opintojaksojen, vertaisopintoryhmien ja ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamista ja hallinnointia opiskel- 7/10

8 laan erillisissä osioissa. Niihin voi osallistua sen mukaan, minkä palvelun käyttämisestä on kiinnostunut. Osallistu ja osallista! Avoimesti ja aktiivisesti tietoyhteiskuntaan (2 op) Aika: Paikka: Helsinki ja Oulu, OK-opintokeskus Toteutus: lähiopetuspäivät ja (klo 10 16) sekä itsenäistä opiskelua päivien välissä. Lisätiedot: Lotta Männikkö Koulutuksessa perehdytään tietoyhteiskuntaan ja siihen liittyviin tietoteknisiin valmiuksiin sekä käydään läpi vertaisohjaukseen ja opetuksen suunnitteluun liittyviä tietoja ja taitoja. Koulutuksen aikana opitaan ymmärtämään tietoyhteiskuntataitojen merkityksen muuttuvassa maailmassa, käyttämään yleisimpiä tietoyhteiskunnan verkkosovelluksia sekä tietokoneen ohjelmia ja etsimään tietoa verkosta. Tämän osaamisen avulla osallistuja voi toimia yhdistyksessään tietoyhteiskuntataitojen vertaisohjaajana. Sosiaalisen median mahdollisuuksia järjestö- ja yhdistystoiminnassa (4 op) Aika: Paikka: Oulu ja Tampere, OK-opintokeskus Toteutus: lähiopetuspäivät 6.2., ja (klo 9 16) sekä itsenäistä ja yhteisöllistä verkkotyöskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Lisätiedot: Minna Pesonen Mitä sosiaalinen media on ja millaisia sovelluksia juuri tällä hetkellä on käytettävissä? Kuinka sosiaalisessa mediassa käyttäydytään ja toimitaan turvallisesti? Koulutuksen aikana paneudutaan sosiaaliseen mediaan sekä teoriassa että käytännössä ja opetellaan käyttämään sovelluksia. Itsenäinen työskentelyjakso antaa mahdollisuudet oppia uutta ja myös olla luova: oppimispäiväkirja toteutetaan videona, ja kehittämistehtävässä kokeillaan sosiaalisen median sovelluksia omassa työssä. Valokuvauskurssi (1 op) Aika: Syksy Toteutus: verkkokurssi Lisätiedot: Jarmo Siira Verkkokurssin aikana opiskellaan valokuvausta ilmaisukeinona ja ottamaan hyviä kuvia erilaisissa tilanteissa. Osallistuja oppii ymmärtämään kameran toimintaa ja osaa säätää asetuksia kuvaustilanteen mukaan: tuloksena kameran käyttö muuttuu sujuvammaksi ja kuvat kauniimmiksi ja selkeämmiksi. Opintojakso koostuu kuudesta harjoitustehtävästä, jotka liittyvät erilaisiin kuvaustilanteisiin. Harjoituksen tulokset eli kuvat arvioidaan yhdessä. Valokuvauksen verkkokurssi on suunniteltu jatkokurssiksi Digikuvauksen perusteet- ja Kuvankäsittelyn perusteet -koulutuksille, mutta niiden suorittaminen ei ole osallistumisen edellytys. Videoilmaisun perusteet (2 op) Aika: Paikka: Helsinki Toteutus: lähiopetuspäivät 27.9., ja Lisätiedot: Jarmo Siira ja Kari Sihvola Koulutus perehdyttää videotuotannon nykyaikaisiin työkaluihin. Painopiste on videoiden kevyttuotannossa. Koulutuksen aikana opetellaan kuvaamaan laadukkaasti, tutustutaan videotuotannon päävaiheisiin ideasta käsikirjoitukseen, editoidaan videokerrontaa ja perehdytään internetin ja sosiaalisen median videolevityskanaviin. Koulutus on tarkoitettu järjestöjen tiedotusvastaaville, mediatyöntekijöille sekä muille videokuvausta ja editointia jo jonkin aikaa harrastaneille. 8/10

9 4 Infotilaisuudet ja teematapaaminen Infotilaisuudet ovat noin kahden tunnin mittaisia tietoiskuja, joita järjestetään iltapäivisin ja alkuillalla. Niissä voi tavata OK-opintokeskuksen työntekijöitä sekä tutustua myös oman alueensa muihin järjestötoimijoihin. Tammikuun tilaisuudet on tarkoitettu järjestöjen ja yhdistyksen uusille toimijoille, jotka eivät tunne OK-opintokeskuksen palveluja, ja niissä kerrotaan perusasiat yhteistyömuodoista. Syyskuun tilaisuudet ovat puolestaan suunnattu heille, jotka jo tuntevat yhteistyötä opintokeskuksen kanssa, mutta kaipaavat tietoihinsa päivitystä. Syyskuun tietoiskut sisältävät myös mielenkiintoista tietoa jostakin järjestökoulutuksen ajankohtaisesta aiheesta. OK-opintokeskuksen palvelut jäsenyhteisöille (tammikuu) Helsinki 9.1. Kouvola Oulu Seinäjoki Turku Pori Mikkeli Kuopio Ajankohtaista OK-opintokeskuksessa (syyskuu) Oulu 2.9. Kajaani 3.9. Rovaniemi 4.9 Kouvola 4.9., päivä ja ilta Kuopio 5.9., päivä ja ilta Helsinki 5. ja päivä, ilta Lappeenranta 9.9., päivä ja ilta Seinäjoki Kokkola Turku ja 12.9., päivä ja ilta Vaasa Joensuu 12.9., päivä ja ilta Mikkeli 17.9., päivä ja ilta Pori 17.9., päivä ja ilta Salo 23.9., päivä Lisätiedot: Seija Blomqvist Teematapaamiset Aika: 7.5. Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Lisätiedot: Eeva Jeronen Vuonna 2013 teematapaamisen aiheena on verkostoituminen ja verkosto. Millaisia kansalaisjärjestöjen verkostot ovat nyt ja tulevaisuudessa? Kuinka OK-opintokeskus toimii verkostojen luojana ja tukijana? Tilaisuudet järjestetään samanaikaisesti kaikilla opintokeskuksen toimistopaikkakunnilla, ja ne ovat osa OK-opintokeskuksen ja Opintotoiminnan Keskusliiton 70-vuotisjuhlavuotta. 9/10

10 OK-opintokeskuksen toimipisteet ja koulutustilat HELSINKI Paasivuorenkatu 2 A 2, Helsinki puh. (09) / toimisto JOENSUU Kauppakatu 27 b A 39, Joensuu puh / Lea Lihavainen SEINÄJOKI Kauppakatu 1, Seinäjoki puh / Riitta Tervasmäki OULU Mäkelininkatu B 1, Oulu puh / Lotta Männikkö TAMPERE Aleksanterinkatu 21 A, Tampere puh / Matti Rautavirta TURKU Yliopistonkatu 24 A 14, Turku puh / Christina Erola OK-opintokeskuksen koulutusten suunnittelijat ja ohjaajat Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa Hanna Alaniska koulutussuunnittelija puh Seija Blomqvist viestintäsuunnittelija puh , (09) Christina Erola koulutussuunnittelija puh Marion Fields suunnittelija puh , (09) Anne Ilvonen innovointipäällikkö puh Eeva Jeronen suunnittelija puh Liisa Leskinen koulutussuunnittelija puh. (09) Lea Lihavainen koulutussuunnittelija puh Lotta Männikkö koulutussuunnittelija puh Minna Pesonen koulutussuunnittelija puh Antero Pohjatalo koulutussuunnittelija puh Matti Rautavirta koulutussuunnittelija puh Kari Sihvola IT-suunnittelija puh Jarmo Siira multimediasuunnittelija puh , (09) Riitta Tervasmäki koulutussuunnittelija puh /10

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Marion Fields Suunnittelija, VTT, OK-opintokeskus 18.2.2016 1 OK-opintokeskus Valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Toteuttaa, tutkii,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville

Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville 1 (5) Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville Kohderyhmä: PKSSK:n terveys- ja sosiaalialan opiskelijoita ohjaava henkilöstö. Tavoite: Koulutuksen kokonaistavoitteena

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät, Rovaniemi 30.9.2010 Marja Rautajoki www.amk.fi virtuaaliamk.fi www.avoinamk.fi oncapus.fi virtualyh.fi Copyright Marja

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 11/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä 6.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska Keskeinen sisältö ja osaamistavoitteet Käänteisen opetuksen suunnittelu ja elementit Erilaisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ulla Ilomäki-Keisala ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 MIKÄ ON? OPStuki

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 DIGITAALISUUS Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson Anita Johansson Käyttöönotto Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä 22.3.2013, Anita Johansson Käyttöönoton periaatteet Palveluiden käyttöönotto tehdään kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke ROVANIEMI OULU Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen henkilöstölle

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus osaamistavoitteet Suunta Huipulle -kurssi Taso 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa

Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa VY- päivät 22.-23.3.05 Ulla Ritvanen Kuopion yliopisto / Oppimiskeskus Esityksen sisältö Hankkeen esittely Koulutusten suunnittelu ja

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Selvittelyhankkeen tavoitteet vuodelle 2010 käynnistää pedagogisen johtamisen kehittäminen kollegiaalisena

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Toinen lähipäivä,

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Toinen lähipäivä, Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Toinen lähipäivä, 26.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska 2. tapaamiskerta Verkkomateriaalit: mm. videot, itseopiskelumateriaalit (ja artikkelikokoelmat)

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA Seututapaamiset käynnistyvät maaliskuussa 2016. Seututapaamiseen kutsutaan yhdistysaktiiveja lähialueilta ja kuullaan mitä kaikkea on lähikunnissa käynnistymässä

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät 30.11.2016 Elina Kauppila Tiimin lähtötilanne toimeksianto kirjaston johdolta tavoitteena luoda pohja systemaattiseen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 19.1. 16.12.2011 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa päivittämään ja kehittämään osaamistasi Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämiin

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA 22.4.2012 Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus anne.ilvonen@ok-opintokeskus.fi 1 MENESTYVÄ YHDISTYS Monipuolinen toiminta Aktiivinen jäsenistö Sujuvat

Lisätiedot