OK-opintokeskuksen koulutukset 2013 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OK-opintokeskuksen koulutukset 2013 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia."

Transkriptio

1 OK-opintokeskuksen koulutukset 2013 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. OK-opintokeskus kouluttaa järjestötoimijoita: kouluttajia, toiminnan suunnittelijoita, kehittäjiä ja johtajia, tiedottajia, järjestöaktiiveja ja muita. Kasva ja kehity kanssamme kansalaisyhteiskunnan osaajana! OK-opintokeskuksen tuottamat koulutukset on jaettu kolmeen opintokokonaisuuteen: kouluttaja- ja ohjaajakoulutukseen, järjestö- ja kansalaistoimintaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Vuonna 2013 koulutuksen pääteemana on verkostoituminen ja verkostoissa työskenteleminen. Teemaa kuljetetaan mukana koko koulutustarjonnassa. Perustietoa osallistujalle Kohderyhmät OK-opintokeskuksen koulutukset ovat tarkoitettu järjestötoimijoille keskusjärjestö-, piirija aluetasolla. Ensi sijainen kohderyhmämme ovat OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöjen edustajat, mutta jos opiskelupaikkoja jää täyttämättä, voidaan mukaan ottaa myös muiden järjestöjen toimijoita. Joidenkin koulutusten osallistujajoukko on rajattu tarkemmin. Ilmoittautuminen Koulutuksiin voi ilmoittautua OK-opintokeskuksen verkkosivujen koulutuskalenterin kautta,. Koulutuskalenterissa on tarjolla ajantasaisin tieto koulutuksen ajankohdasta, sisällöstä, kohderyhmistä ja järjestämispaikasta. Ilmoittautua voi myös puhelimitse numeroon (09) , tai sähköpostitse, Järjestämispaikat Useimmat lähiopetusta sisältävät koulutukset pidetään OK-opintokeskuksen toimistojen yhteydessä olevissa koulutustiloissa, ellei koulutuksen tiedoissa mainita toisin. Toimipisteiden osoitteet kerrotaan tämän esitteen viimeisellä sivulla. OK-opintokeskuksen toimipisteet eivät ole kaikilta osin esteettömiä, joten kannattaa ottaa yhteyttä koulutuksen vastuuhenkilöön ja varmistaa tarvittavat tiedot. Osallistumismaksut Osa koulutuksista on maksullisia. Osallistumismaksut kerrotaan OK-opintokeskuksen verkkosivujen koulutuskalenterissa. Lisätietojen antajat Koulutusta koskevia lisätietoja antavat OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelijat. Yhteystiedot ovat tämän esitteen viimeisellä sivulla. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää! 1/10

2 1 Kouluttaja- ja ohjaajakoulutus Bloggaa, twiittaa, wikitä kouluttajana sosiaalisessa mediassa (4 op) Aika: Toteutus: Lähiopetuspäivät ja klo 9 16, verkkotapaaminen yhdessä sovittavana ajankohtana ja itsenäistä työskentelyä verkossa. Lisätiedot: Minna Pesonen Koulutus johdattelee käyttämään sosiaalisen median sovelluksia osana laadukasta ja mielenkiintoista koulutusta. Jokainen osallistuja pääsee perehtymään syvällisesti koulutustarkoituksessa kiinnostaviin sosiaalisen median sovelluksiin sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan oman koulutustoteutuksensa, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Järjestöohjaus (4 op) Aika: Paikka: Turku, OK-opintokeskus Toteutus: Ennakkotehtävä, henkilökohtainen oppimissuunnitelma, kuusi lähipäivää 22.1., 12.2., 19.3., 16.4., ja (klo 12 16), itsenäinen työskentely verkkoympäristössä ja harjoitustehtävä. Lisätiedot: Christina Erola Millaisia ovat järjestö- ja yhdistystoiminnassa tarvittavat ohjaajan taidot? Kuinka ohjataan toimintaa, ryhmiä ja yksittäisiä vapaaehtoistoimijoita? Koulutus antaa eväitä kasvaa ja kehittyä ohjaajana omassa taustayhteisössään. Sen aikana paneudutaan mm. järjestössä työskentelevän ohjaajan muuttuvaan toimintaympäristöön, ohjauksen etiikkaan, toiminnan, ryhmien ja verkostojen sekä yksilöiden ohjaamiseen ja ohjaamistoiminnan kehittämiseen. Kehitä vuorovaikutustasi (kokonaisuus 2 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Turussa, Helsingissä, Seinäjoella ja Joensuussa (videoneuvottelu). Toteutus: viisi luentoa 19.9., , , ja (klo 13 16) ja etätyöskentely luentojen välissä. Huom.: on myös mahdollista osallistua yksittäisille luennoille. Lisätiedot: Christina Erola Vuorovaikutuksella on valtavan tärkeä merkitys järjestötoiminnassa: yhteisymmärrykseen pääsee sitä helpommin, mitä paremmin ymmärtää omaa ja muiden tapaa hahmottaa maailmaa. Luentosarjan aikana tarkastellaan vuorovaikutusta järjestöelämän erilaisissa tilanteissa, nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Sen kuluessa tutustutaan mm. vuorovaikuttamisen eettisiin lähtökohtiin, ratkaisukeskeiseen asenteeseen ja uusiin vuorovaikutuskanaviin. Kouluttajana verkossa (3 op) Aika: Toteutus: opiskelu verkko-oppimisympäristössä ja lähiopetuspäivät (klo 10 16), (klo 9 16) ja (klo 9 16). Lisätiedot: Antero Pohjatalo Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa mielekäs verkkokurssi, joka on antoisa sekä ohjaajan että osallistujan näkökulmasta. Käytännönläheisen koulutuksen aikana tutustutaan verkko-opetuksen ja -opiskelun periaatteisiin, opetellaan käyttämään oppimisalustan työkaluja sekä sovelletaan näitä tietoja ja taitoja oman kurssiympäristön rakentamiseen. Osallistujilla on hyvä olla jo koulutukseen tullessaan oma idea verkkokurssista, jonka pääsee rakentamaan oppimisalustalle kouluttajan tuella. 2/10

3 Mielekäs opetusmateriaali (1 op) Aika: Toteutus: Lähiopetuspäivät klo 9 16 ja klo 9 16, välissä itsenäistä työskentelyä. Lisätiedot: Hanna Alaniska Kouluttajat, ohjaajat ja hyvin monenlaiset muut järjestötoimijat pääsevät esiintymään monenlaisissa tilanteissa, joissa on tarpeen käyttää opetus- ja esitysmateriaalia. Kuinka materiaalista tehdään mielenkiintoista, vaikuttavaa ja oppimista edistävää? Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin, oppimisprosessiin ja tapoihin tehdä pedagogisesti hyvää ja kuulijaa aktivoivaa opetusmateriaalia. Harjoitustehtävänä työstetään jokin oma esitysmateriaali entistäkin laadukkaammaksi. Opetusmenetelmä kouluttajan työkalu (1 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa (videoneuvottelu) Toteutus: Lähiopetuspäivät (klo 10 16) ja (klo ) Lisätiedot: Lotta Männikkö Miten valitaan osuva ja tarkoituksenmukainen opetusmenetelmä? Kuinka erilaisia menetelmiä käytetään ja sovelletaan? Mistä tietää, onko menetelmän käyttö onnistunut? Koulutuksen aikana opitaan perusasiat opetusmenetelmien käytöstä koulutuksen eri vaiheissa eli aloituksen, toteutuksen ja lopetuksen tukena. Osallistujat myös pääsevät kokeilemaan erilaisia menetelmiä. Tabletit ja mobiililaitteet järjestötoiminnassa (1 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä ja Oulussa (videoneuvottelu) Toteutus: kaksi lähiopetuspäivää. Lisätiedot: Lotta Männikkö Tabletit ja mobiililaitteet ovat uudenlaisia välineitä, joita voi hyödyntää opetuksessa ja muussa järjestötyössä. Miten niitä käytetään teknisesti ja millaiset niiden toimintaperiaatteet ovat? Koulutuksen aikana tutustutaan laitteiden toimintaan ja niiden käyttömahdollisuuksiin työssä ja arjessa. Tunnista ja tunnusta osaaminen (2 op) Aika: Toteutus: Lähiopetuspäivät (klo 10 16), (klo ) ja 4.4. (klo 10 16) sekä välitehtävä. Lisätiedot: Lotta Männikkö Mitä osaaminen on ja kuinka se tunnistetaan? Kuinka järjestökoulutus suunnitellaan niin, että siitä syntyvä osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myös muilla koulutuksen kentillä ja yhteiskunnassa laajemminkin? Koulutuksen aikana paneudutaan koulutussuunnitteluun erilaisten mallien avulla: ydinainesanalyysi auttaa tärkeimmän sisällön valinnassa, mitoitus kertoo osallistujalle koulutuksen laajuudesta ja työmäärästä ja kuvaus selventää koulutuksen tavoitteet ja toteutustavat. Osallistujat pääsevät soveltamaan malleja johonkin omaan opintojaksoonsa. Lisäksi tutustutaan opintokokonaisuuksien rakentamiseen ja tuotteistamiseen sekä eportfolioihin. 3/10

4 Vauhtia ja ideoita vertaisopintoryhmän vetämiseen (1 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa (videoneuvottelu) Toteutus: lähiopetuspäivät ja sekä työskentelyä verkossa. Lisätiedot: Minna Pesonen Yhteinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on aina ollut yhdistystoiminnan ydintä, mutta nyt vertaisoppiminen on aivan uudenlaisessa nosteessa. Hyödynnä uudet tuulet omassa vertaisopintoryhmässäsi! Koulutus tarjoaa erilaisia toimintamalleja ja ideoita vertaisopintoryhmän toimintaan kasvokkaistapaamisissa ja verkossa. Sen aikana opitaan suunnittelemaan vertaisopintoryhmän tapaamisia monipuolisesti käyttäen erilaisia ryhmäharjoituksia ja vuorovaikutuskanavia. 2 Järjestö- ja kansalaistoiminta Yhdistystoiminnan perustaidot Näin laaditaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus Ajat ja paikat: Salo 26.1., Turku ja Vaasa Toteutus: lähiopetuspäivä (3 h). Lisätiedot: Christina Erola (Turku ja Salo), Riitta Tervasmäki (Vaasa) Tiiviin koulutuspäivän aikana opitaan perustiedot siitä, miten yhdistyksen toimintaa suunnitellaan, raportoidaan ja arvioidaan. Kenen tehtävä on laatia toiminnansuunnitelma ja toimintakertomus? Kenelle ne laaditaan ja mitä niiden tulee kertoa lukijalle? Kuinka niitä käytetään yhdistyksen viestinnässä? Yhdistyksen arkistoinnin perustaidot (2 op) Aika: Toteutus: verkkokurssi Moodle-oppimisympäristössä Lisätiedot: Liisa Leskinen, Riitta Tervasmäki ja Hanna Alaniska Verkkokurssin kuluessa selvitetään, miksi ja miten yhdistyksen asiakirjoja arkistoidaan sekä opitaan tarvittaessa seulomaan vanhat arkistot. Kurssin aiheita ovat vanhan arkiston järjestäminen, kertyvän arkistomateriaalin säilyttäminen ja arkistointiin liittyvä lainsäädäntö. Yhdistystiedottaja (3 op) Aika: Paikka: verkkokurssi ja Helsinki, OK-opintokeskus Toteutus: lähiopetuspäivät 8.2. ja klo sekä päivien välillä opiskelua Moodle-oppimisympäristössä. Lisätiedot: Anne Ilvonen Koulutuksen aikana perehdytään yhdistyksen viestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Sisällössä otetaan huomioon erityisesti yhdistysten ja pienten järjestöjen viestinnän erityispiirteet. Koulutuksen aikana osallistuja oppii tuntemaan keskeiset yhdistyksen tiedottajan tehtävät, laatimaan oman yhdistyksen viestintämateriaaleja ja kehittämissuunnitelmia sekä hyödyntämään sosiaalista mediaa ja verkkoviestintää yhdistyksen päivittäisessä viestinnässä. 4/10

5 Ymmärrä yhdistystä yhdistystoiminnan peruskurssi (2 op) Aika: Toteutus: verkkokurssi Moodle-oppimisympäristössä. Lisätiedot: Hanna Alaniska Verkkokurssi tarjoaa avaimet yhdistystoiminnan perusteisiin. Sen aikana selviää, mitä yhdistystoiminta on, keitä ovat luottamushenkilöt ja mitä he tekevät, millaista toimintaa yhdistyksen vuoteen mahtuu, kuinka kokoukset toimivat ja miten jäsenistä huolehditaan. Kurssi sopii yhdistystoiminnan vasta-alkajille, mutta siitä on hyötyä myös kokeneemmille toimijoille, jotka kaipaavat perustietojensa virkistämistä, tietoa uudistetun yhdistyslain vaikutuksista ja mahdollisuutta tutustua muihin yhdistysaktiiveihin ympäri Suomea. Toiminnan johtaminen ja kehittäminen Benchmarking Aika: lokakuu Toteutus: ennakkotehtävä, webinaari, ohjatut vertaiskäynnit järjestöjen välillä ja vierailun raportointi. Lisätiedot: Marion Fields ja Hanna Alaniska Benchmarking-prosessi on vertailukehittämistä, jossa mukana olevat järjestöt kuvaavat omaa koulutustoimintaansa ja oppivat kehittämään sitä vertailemalla itseään muihin. Vuonna 2013 vertailukehittämisen kohteena on osaamisen hallinta, tunnistaminen ja tunnustaminen. Teemaan liittyviä hyviä käytäntöjä kerätään monista eri järjestöistä ja tuloksia esitellään webinaarissa, johon on mahdollista osallistua tietokoneen ja verkkoyhteyden avulla mistä tahansa. Lisäksi halukkaat osallistujat voivat tehdä ohjatun järjestövisiitin johonkin toiseen järjestöön. Johtaminen järjestöissä ja yhdistyksissä (5 op) Aika: Paikka: Oulu, OK-opintokeskus Toteutus: lähiopetuspäivät (klo ), (klo ), 17.9., , ja (klo ), videoluento (klo 10 12), itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä ja harjoitustyö. Lisätiedot: Riitta Tervasmäki Järjestö- ja yhdistystoiminnan johtaminen poikkeaa merkittävällä tavalla yritysmaailman johtajuudesta: kansalaisjärjestöissä työskennellään vapaaehtoistoimijoiden kanssa, ja myös johtajuus voi olla vapaaehtoistoimintaa. Millaisia haasteita tästä syntyy? Koulutus tukee järjestö- ja yhdistysjohtajia kehittämään omia johtamistaitojaan sekä vapaaehtoistoimintaa ja -johtamista. Lisäksi tutustutaan järjestön strategiseen suunnitteluun, koulutuksen ja ohjauksen merkitykseen johtamisessa, ajankäytön hallintaan sekä johtamisen ajankohtaisiin teorioihin ja näkökulmiin. NGO English järjestöelämän englantia Aika: Toteutus: kolme lähipäivää 8.2., ja ja työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä. Lisätiedot: Marion Fields NGO English on järjestöelämässä tarvittavan englannin kielen taitoja edistävä ja kertaava kielikurssi. Se sisältää monipuolisesti kielen hallinnan eri osa-alueisiin liittyviä aineistoja ja harjoitteita: erityissanastoa, suullista ja kirjallista ilmaisua, luetun ja kuullun ymmärtämistä ja rakenteita. Kurssilla opitaan lukemaan kriittisesti järjestöalaan liittyviä asiatekstejä, kuuntelemaan järjestöalaan liittyviä keskusteluita ja osallistumaan niihin suullisesti ja kirjallisesti sekä kerrataan kommunikaatiossa tarvittavia kielen rakenteita. Tavoitetaso on B2 C1, opiskelijoista riippuen. 5/10

6 Tehdään toisin tulevaisuustaitoja yhdistystoimijalle (1 op) Paikkakunnat: Joensuu ja Tampere, OK-opintokeskus Aika: Joensuussa sekä Tampereella Toteutus: Ennakko-, väli- ja lopputehtävät sekä kaksi lähiopetuspäivää (Joensuussa ja , Tampereella ja ). Lisätiedot: Lea Lihavainen Koulutuksen aikana tutustutaan yhteisöllisyyden, jäsenyyden ja joukkoon kuulumisen tulevaisuudennäkymiin, tulevaisuuden ennakointiin ja siinä tarvittavien käytännön työkalujen hallintaan. Tavoitteena on oppia ennakoimaan tulevaisuutta omatoimisesti ja yhdessä muiden oman organisaatioiden toimijoiden kanssa sekä tunnistamaan muutostrendejä. Osallistuja saa käytännön valmiuksia yhdistyksen ja järjestön toiminnan kehittämiseen. Tyynesti työssä eli miten keskittyä olennaiseen ja voida hyvin (1 op) Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Turussa, Helsingissä, Seinäjoella ja Joensuussa (videoneuvottelu) Toteutus: lähiopetuspäivät 4.2. ja 4.3. (klo 10 16) sekä etätyöjakso niiden välissä. Lisätiedot: Christina Erola Miten ja miksi stressi syntyy? Kuinka se vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin? Millä keinoilla stressiä voi vähentää ja hallita? Koulutus antaa tietoa stressistä sekä siitä, miten elämäntavat, vuorovaikutustaidot, hyvät ihmissuhteet ja erilaiset stressinhallintamenetelmät (liikunta, ravinto, rentoutus, Mindfulness, Voicefulness, TRE, jooga), voivat auttaa selviytymään vaativissa elämäntilanteissa. Uudistuva yhdistys Aika: Toteutus: lähiopetuspäivä (6 h) Lisätiedot: Lea Lihavainen Millainen on nykyaikainen, menestyvä yhdistys? Koulutuspäivän aikana pohditaan, miten keveästi hallinnoitu yhdistys voi toimia menestyksekkäästi, opitaan tunnistamaan yhdistystoiminnan nykytrendejä ja mietitään, miten uudenlaiset toimintatavat soveltuisivat oman yhdistyksen käyttöön. Verkostoyhteistyö malleja ja mahdollisuuksia (3 op) Aika: Paikka: verkkokurssi sekä Helsinki ja Oulu, OK-opintokeskus Lisätiedot: Antero Pohjatalo Toteutus: Lähiopetuspäivät ja , webinaareja ja itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisalustalla sekä yksin että ryhmässä. Koulutus perehdyttää verkostojen rakentamisen ja niissä toimimisen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin. Osallistuja pääsee kehittämään omia verkostoitumisvalmiuksiaan järjestökentällä, oppii ymmärtämään verkostomaisen toiminnan viestinnälliset ja vuorovaikutukselliset erityispiirteet sekä soveltamamaan tietojaan useita eri viestintävälineitä hyödyntävissä verkostoissa. Lisäksi tutustutaan teknologiaan, esimerkiksi yhteisöpalveluihin ja vuorovaikutteisiin sovelluksiin, verkostojen toiminnan tukena. 6/10

7 3 Tieto- ja viestintätekniikka Googlen työkalut järjestötoiminnassa Aika: Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa (videoneuvottelu) Lisätiedot: Minna Pesonen Toteutus: lähiopetuspäivä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan Googlen työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen järjestötoiminnassa. Päivän päätyttyä tunnet Googlen työkaluperheen, osaat käyttää keskeisimpiä työkaluja teknisesti ja ymmärrät, miten työkalujen on mahdollista soveltaa järjestön toiminnassa, erityisesti viestinnässä ja opetuksessa. Järjestelmäkamera tutuksi Aika: Paikka: Helsinki Toteutus: lähiopetuspäivä. Lisätiedot: Jarmo Siira Koulutuspäivässä tutustutaan digitaalisen järjestelmäkameran etuihin ja haasteisiin sekä opetellaan kameran käyttöä, etenkin asetusten (valotusaika ja aukkoarvo) käsisäätöä. Koulutuspäivä soveltuu järjestelmäkameralla kuvaamisen vasta-alkajille, ja mukaan tulee ottaa oma järjestelmäkamera. Koulutus on yleisluontoista, joten kameran merkillä ja mallilla ei ole väliä. Kamerassa täytyy kuitenkin olla manuaalisäädöt valotusajalle ja aukkoarvoille. Kouluttajalta voi tiedustella ennen kurssipäivää, onko oma kamera sovelias. Okryverkko-koulutukset Lisätiedot: Antero Pohjatalo Webinaarit Opintojaksot 5.2. Vertaisopintoryhmät 6.2. Ammatillinen lisäkoulutus 7.2. Webinaareihin voi osallistua tietokoneen ja verkkoyhteyden avulla omasta työhuoneestaan tai kotoa käsin. Osallistujille lähetetään ennen koulutuksen alkua ohjeet siitä, miten webinaariin liitytään. Tilaisuudet kestävät klo 13 14, ja niiden tarkoitus on esitellä tiiviisti kunkin koulutusmuodon toteuttamista ja hallinnointia Okryverkossa. Alueelliset koulutukset atk-luokissa Helsinki 7.3., TSL:n ATK-luokka (opintojakso, ammatillinen lisäkoulutus ja opintoryhmä) Turku 12.3., OK-opintokeskuksen toimisto (opintojakso, ammatillinen lisäkoulutus ja opintoryhmä) Tampere 12.3., Kirjastotalo Metson atk-luokka (opintojakso, ammatillinen lisäkoulutus ja opintoryhmä) Kuopio 14.3., kansalaisopiston ATK-luokka (opintojakso, ammatillinen lisäkoulutus ja opintoryhmä) Oulu 26.3., OK-opintokeskusen toimisto (opintojakso ja opintoryhmä) Vaasa 3.4., kaupunginkirjaston ATK-luokka (opintojakso ja opintoryhmä) Savonlinna 9.4., Linnalan kansalaisopiston ATK-luokka (opintojakso ja opintoryhmä) Okryverkko on monipuolinen tietojärjestelmä, jolla voi hallinnoida yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa toteutettavia järjestön tai yhdistyksen koulutuksia. Sen avulla asioidaan sähköisesti opintokeskuksen kanssa nopeasti, helposti ja turvallisesti. Opintojaksojen, vertaisopintoryhmien ja ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamista ja hallinnointia opiskel- 7/10

8 laan erillisissä osioissa. Niihin voi osallistua sen mukaan, minkä palvelun käyttämisestä on kiinnostunut. Osallistu ja osallista! Avoimesti ja aktiivisesti tietoyhteiskuntaan (2 op) Aika: Paikka: Helsinki ja Oulu, OK-opintokeskus Toteutus: lähiopetuspäivät ja (klo 10 16) sekä itsenäistä opiskelua päivien välissä. Lisätiedot: Lotta Männikkö Koulutuksessa perehdytään tietoyhteiskuntaan ja siihen liittyviin tietoteknisiin valmiuksiin sekä käydään läpi vertaisohjaukseen ja opetuksen suunnitteluun liittyviä tietoja ja taitoja. Koulutuksen aikana opitaan ymmärtämään tietoyhteiskuntataitojen merkityksen muuttuvassa maailmassa, käyttämään yleisimpiä tietoyhteiskunnan verkkosovelluksia sekä tietokoneen ohjelmia ja etsimään tietoa verkosta. Tämän osaamisen avulla osallistuja voi toimia yhdistyksessään tietoyhteiskuntataitojen vertaisohjaajana. Sosiaalisen median mahdollisuuksia järjestö- ja yhdistystoiminnassa (4 op) Aika: Paikka: Oulu ja Tampere, OK-opintokeskus Toteutus: lähiopetuspäivät 6.2., ja (klo 9 16) sekä itsenäistä ja yhteisöllistä verkkotyöskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Lisätiedot: Minna Pesonen Mitä sosiaalinen media on ja millaisia sovelluksia juuri tällä hetkellä on käytettävissä? Kuinka sosiaalisessa mediassa käyttäydytään ja toimitaan turvallisesti? Koulutuksen aikana paneudutaan sosiaaliseen mediaan sekä teoriassa että käytännössä ja opetellaan käyttämään sovelluksia. Itsenäinen työskentelyjakso antaa mahdollisuudet oppia uutta ja myös olla luova: oppimispäiväkirja toteutetaan videona, ja kehittämistehtävässä kokeillaan sosiaalisen median sovelluksia omassa työssä. Valokuvauskurssi (1 op) Aika: Syksy Toteutus: verkkokurssi Lisätiedot: Jarmo Siira Verkkokurssin aikana opiskellaan valokuvausta ilmaisukeinona ja ottamaan hyviä kuvia erilaisissa tilanteissa. Osallistuja oppii ymmärtämään kameran toimintaa ja osaa säätää asetuksia kuvaustilanteen mukaan: tuloksena kameran käyttö muuttuu sujuvammaksi ja kuvat kauniimmiksi ja selkeämmiksi. Opintojakso koostuu kuudesta harjoitustehtävästä, jotka liittyvät erilaisiin kuvaustilanteisiin. Harjoituksen tulokset eli kuvat arvioidaan yhdessä. Valokuvauksen verkkokurssi on suunniteltu jatkokurssiksi Digikuvauksen perusteet- ja Kuvankäsittelyn perusteet -koulutuksille, mutta niiden suorittaminen ei ole osallistumisen edellytys. Videoilmaisun perusteet (2 op) Aika: Paikka: Helsinki Toteutus: lähiopetuspäivät 27.9., ja Lisätiedot: Jarmo Siira ja Kari Sihvola Koulutus perehdyttää videotuotannon nykyaikaisiin työkaluihin. Painopiste on videoiden kevyttuotannossa. Koulutuksen aikana opetellaan kuvaamaan laadukkaasti, tutustutaan videotuotannon päävaiheisiin ideasta käsikirjoitukseen, editoidaan videokerrontaa ja perehdytään internetin ja sosiaalisen median videolevityskanaviin. Koulutus on tarkoitettu järjestöjen tiedotusvastaaville, mediatyöntekijöille sekä muille videokuvausta ja editointia jo jonkin aikaa harrastaneille. 8/10

9 4 Infotilaisuudet ja teematapaaminen Infotilaisuudet ovat noin kahden tunnin mittaisia tietoiskuja, joita järjestetään iltapäivisin ja alkuillalla. Niissä voi tavata OK-opintokeskuksen työntekijöitä sekä tutustua myös oman alueensa muihin järjestötoimijoihin. Tammikuun tilaisuudet on tarkoitettu järjestöjen ja yhdistyksen uusille toimijoille, jotka eivät tunne OK-opintokeskuksen palveluja, ja niissä kerrotaan perusasiat yhteistyömuodoista. Syyskuun tilaisuudet ovat puolestaan suunnattu heille, jotka jo tuntevat yhteistyötä opintokeskuksen kanssa, mutta kaipaavat tietoihinsa päivitystä. Syyskuun tietoiskut sisältävät myös mielenkiintoista tietoa jostakin järjestökoulutuksen ajankohtaisesta aiheesta. OK-opintokeskuksen palvelut jäsenyhteisöille (tammikuu) Helsinki 9.1. Kouvola Oulu Seinäjoki Turku Pori Mikkeli Kuopio Ajankohtaista OK-opintokeskuksessa (syyskuu) Oulu 2.9. Kajaani 3.9. Rovaniemi 4.9 Kouvola 4.9., päivä ja ilta Kuopio 5.9., päivä ja ilta Helsinki 5. ja päivä, ilta Lappeenranta 9.9., päivä ja ilta Seinäjoki Kokkola Turku ja 12.9., päivä ja ilta Vaasa Joensuu 12.9., päivä ja ilta Mikkeli 17.9., päivä ja ilta Pori 17.9., päivä ja ilta Salo 23.9., päivä Lisätiedot: Seija Blomqvist Teematapaamiset Aika: 7.5. Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Lisätiedot: Eeva Jeronen Vuonna 2013 teematapaamisen aiheena on verkostoituminen ja verkosto. Millaisia kansalaisjärjestöjen verkostot ovat nyt ja tulevaisuudessa? Kuinka OK-opintokeskus toimii verkostojen luojana ja tukijana? Tilaisuudet järjestetään samanaikaisesti kaikilla opintokeskuksen toimistopaikkakunnilla, ja ne ovat osa OK-opintokeskuksen ja Opintotoiminnan Keskusliiton 70-vuotisjuhlavuotta. 9/10

10 OK-opintokeskuksen toimipisteet ja koulutustilat HELSINKI Paasivuorenkatu 2 A 2, Helsinki puh. (09) / toimisto JOENSUU Kauppakatu 27 b A 39, Joensuu puh / Lea Lihavainen SEINÄJOKI Kauppakatu 1, Seinäjoki puh / Riitta Tervasmäki OULU Mäkelininkatu B 1, Oulu puh / Lotta Männikkö TAMPERE Aleksanterinkatu 21 A, Tampere puh / Matti Rautavirta TURKU Yliopistonkatu 24 A 14, Turku puh / Christina Erola OK-opintokeskuksen koulutusten suunnittelijat ja ohjaajat Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa Hanna Alaniska koulutussuunnittelija puh Seija Blomqvist viestintäsuunnittelija puh , (09) Christina Erola koulutussuunnittelija puh Marion Fields suunnittelija puh , (09) Anne Ilvonen innovointipäällikkö puh Eeva Jeronen suunnittelija puh Liisa Leskinen koulutussuunnittelija puh. (09) Lea Lihavainen koulutussuunnittelija puh Lotta Männikkö koulutussuunnittelija puh Minna Pesonen koulutussuunnittelija puh Antero Pohjatalo koulutussuunnittelija puh Matti Rautavirta koulutussuunnittelija puh Kari Sihvola IT-suunnittelija puh Jarmo Siira multimediasuunnittelija puh , (09) Riitta Tervasmäki koulutussuunnittelija puh /10

OK-opintokeskuksen koulutukset 2014 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. Tiedot on päivitetty 11.2.2014

OK-opintokeskuksen koulutukset 2014 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. Tiedot on päivitetty 11.2.2014 OK-opintokeskuksen koulutukset 2014 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. Tiedot on päivitetty 11.2.2014 OK-opintokeskus kouluttaa järjestötoimijoita: kouluttajia, toiminnan suunnittelijoita,

Lisätiedot

OK-opintokeskuksen koulutukset 2014 Helsingissä

OK-opintokeskuksen koulutukset 2014 Helsingissä OK-opintokeskuksen koulutukset 2014 Helsingissä Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. Tiedot on päivitetty 23.1.2014 OK-opintokeskus kouluttaa järjestötoimijoita: kouluttajia, toiminnan

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 19.8.2004 Sivu 1/5 KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 OPTIMA OPPIMISYMPÄRISTÖ -KOULUTUSOHJELMA II Tavoite Hankkeen tavoitteena on edelleen aktivoida ja tukea verkko-opetuksen käynnistämistä

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op Opetussuunnitelma 2017-2018 Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH 2017 2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa ensisijassa perusopetuksen

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Loka-joulukuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa

Lisätiedot

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus Toivakka 29.8.2017 Illan ohjelma Rehtorin ajankohtaiskatsaus Uusia käytäntöjä/poimintoja Opettajan oppaasta (mm. kiky-tunnit) Hankeuutisia

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA

SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulutuksen perusteet ja tavoitteet 2. Koulutustaidot 3. Koulutusmenetelmät 3.1. Perinteiset koulutusmenetelmät 3.2. Etä- ja verkko-opetus 4. Koulutuksen

Lisätiedot

Johdatusta sosiaalisen median koulutuskäyttöön. KM, koulutussuunnittelija Minna Pesonen OK-opintokeskus 7.10.2014

Johdatusta sosiaalisen median koulutuskäyttöön. KM, koulutussuunnittelija Minna Pesonen OK-opintokeskus 7.10.2014 Johdatusta sosiaalisen median koulutuskäyttöön KM, koulutussuunnittelija Minna Pesonen OK-opintokeskus 7.10.2014 Alustuksen aiheita Mitä sosiaalinen media on ja kenellä on edellytyksiä hyödyntää sosiaalista

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot 30 op 19.1.2012-30.11.2012 KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET KEVÄT 2013. Tutustu ja hae: www.ksl.fi

AVOIMET KOULUTUKSET KEVÄT 2013. Tutustu ja hae: www.ksl.fi AVOIMET KOULUTUKSET KEVÄT 2013 Tutustu ja hae: www.ksl.fi TERVETULOA! Kädessäsi on KSL-opintokeskuksen koulutusesite, josta löydät kevään 2013 avoimet koulutukset. Saat koulutuksistamme innostusta, taitoa

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009-

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- Päivämäärä Koulutuksen nimi Kohderyhmä Laajuus 12.3.2014 MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia 4/4 n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston 11.3.2014 Moduuli 3 (Joensuu)

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

DIGIPOLKU TÖIHIN HANKKEEN TOTEUTTAJAT JA KESTO

DIGIPOLKU TÖIHIN HANKKEEN TOTEUTTAJAT JA KESTO DIGIPOLKU TÖIHIN Digitaalisia taitoja maahanmuuttajille vertaisoppimista hyödyntäen Minna Pesonen 24.1.2018 HANKKEEN TOTEUTTAJAT JA KESTO Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) Aika: 15.2.2017 31.1.2019

Lisätiedot

OK-opintokeskuksen palvelut jäsenyhteisöille. http://www.ok-opintokeskus.fi/infomateriaalit

OK-opintokeskuksen palvelut jäsenyhteisöille. http://www.ok-opintokeskus.fi/infomateriaalit OK-opintokeskuksen palvelut jäsenyhteisöille 2012 http://www.ok-opintokeskus.fi/infomateriaalit 1 OK-opintokeskuksen esittelyn pääaiheet Mikä on OK-opintokeskus Opintotoiminnan Keskusliitto ja sen jäsenyhteisöt

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Marion Fields Suunnittelija, VTT, OK-opintokeskus 18.2.2016 1 OK-opintokeskus Valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Toteuttaa, tutkii,

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Suomen Kameraseurojen Liiton koulutukset syksyn 2014 aikana

Suomen Kameraseurojen Liiton koulutukset syksyn 2014 aikana Suomen Kameraseurojen Liiton koulutukset syksyn 2014 aikana VALOKUVAUS Valokuvauksen opettajana toimii pitkän linjan valokuvaaja ja kouluttaja Timo Ripatti. Kursseilla on mallit ja heidän kustannuksensa

Lisätiedot

LiikuntaKasVissa saatuja kokemuksia ja hyviä käytänteitä yliopistojen välisestä yhteistyöstä

LiikuntaKasVissa saatuja kokemuksia ja hyviä käytänteitä yliopistojen välisestä yhteistyöstä LiikuntaKasVissa saatuja kokemuksia ja hyviä käytänteitä yliopistojen välisestä yhteistyöstä Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin Vokke seminaari

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI KURSSIT KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI SEMINAARIT JA KESKUSTELUTILAISUUDET JULKAISUT KESKUSTELU- TILAISUUDET KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN SEMINAARIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus. Kuntouttajan muuttuva työnkuva

Turun Aikuiskoulutuskeskus. Kuntouttajan muuttuva työnkuva Turun Aikuiskoulutuskeskus Kuntouttajan muuttuva työnkuva Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishanke, työkokous IX 1.12.2011 Oili Niittynen, FM Kouluttaja Yrityspalvelut Sisältö Miksi työnkuva muuttuu? KELAn

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastossa elo-syyskuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, 3 tai tutustu tablettiin.

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Osallistu Elon työhyvinvointiaiheisiin koulutuksiin. Voit osallistua yksittäisille kursseille tai suorittaa työhyvinvoinnin superosaajan opintokokonaisuuden. Kaikki koulutukset

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Koulutukset syksyllä 2005

Koulutukset syksyllä 2005 Koulutukset syksyllä 2005 Agendi Modus Tuumasta toimeen yrittäjyyskasvatushankkeen tarjoama täydennyskoulutus eteläkarjalaisille opettajille. Koulutusteemoina mm. yrittävä elämänasenne, ideasta tuotteeksi,

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Minna-Liisa Myllylä, suunnittelija, OSAO minna-liisa.myllyla@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena ryhmälle:

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu)

Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu) Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu) Huom! Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löydät osoitteesta www.haapop.fi MAALISKUU 2012 SUOMI TUTUKSI -VIIKONLOPPUKURSSI: KIRJALLISUUS 30. 31.3.2012

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville

Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville 1 (5) Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville Kohderyhmä: PKSSK:n terveys- ja sosiaalialan opiskelijoita ohjaava henkilöstö. Tavoite: Koulutuksen kokonaistavoitteena

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö KUTSU ESAVI/5963/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään

Lisätiedot