OK-opintokeskuksen palvelut jäsenyhteisöille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OK-opintokeskuksen palvelut jäsenyhteisöille. http://www.ok-opintokeskus.fi/infomateriaalit"

Transkriptio

1 OK-opintokeskuksen palvelut jäsenyhteisöille

2 OK-opintokeskuksen esittelyn pääaiheet Mikä on OK-opintokeskus Opintotoiminnan Keskusliitto ja sen jäsenyhteisöt opintokeskuksen palvelut jäsenyhteisöille 2

3 Mikä on OK-opintokeskus? Aikuiskasvatus- ja kulttuurijärjestö Kehittää, palvelee ja tukee jäsenyhteisöjen piirissä toteutettavaa aikuiskasvatusta ja kulttuuritoimintaa Liitto on aatteeltaan avoin ja puoluepoliittisesti sitoutumaton Käytämme OK-opintokeskusta yleisnimenä toiminnassamme 3

4 Opintotoiminnan Keskusliitto ry Jäseninä on 67 yhteisöä, joissa on yhteensä yli miljoona henkilöjäsentä Ylläpitää OK-opintokeskusta Harjoittaa kulttuuritoimintaa julkaisutoimintaa järjestömuotoisen sivistystyön edunvalvontaa 4

5 OK-opintokeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön valvoma valtakunnallinen aikuisoppilaitos Järjestää yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa vuosittain n opintojaksoa, joista kertyy yli tuntia Tukee vuosittain noin vertaisopintoryhmää 5

6 Jäsenyhteisöt toimialoittain ja yhteyshenkilöt Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt Liisa Leskinen, Antero Pohjatalo ja Minna Pesonen Kasvatus- ja kulttuurijärjestöt Riitta Tervasmäki,Eeva Jeronen ja Susanna Plathan Erityisjärjestöt Christina Erola ja Lotta Männikkö Neuvonta- luonto- ja ympäristöjärjestöt Lea Lihavainen, Marion Fields ja Matti Rautavirta 6

7 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt Aivohalvaus- ja dysfasialiitto Allergia- ja Astmaliitto Epilepsialiitto Hengitysliitto Heli Iholiitto Kehitysvammaiste n Tukiliitto Keliakialiitto Psoriasisliitto Suomen CP-Liitto Suomen Diabetesliitto Suomen Keliakialiitto Suomen Mielenterveysseur a Suomen MS-liitto 7

8 Kasvatus- ja kulttuurijärjestöt Ehkäisevä päihdetyö EHYT Kalevalaisten Naisten Liitto Kansanvalistusseura Karjalainen Nuorisoliitto Karjalan Liitto Kesälukioseura Kriittinen korkeakoulu Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA Mannerheimin Lastensuojeluliitto Näkövammaisten Kulttuuripalvelu Ortodoksinen Opiskelijaliitto Ortodoksisten Nuorten Liitto Perhehoitoliitto Raittiuden Ystävät Suomalaisen Kansantanssin Ystävät Suomen Filatelistiliitto Suomen Latu Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto SULASOL Suomen luonnonvalokuvaajat Suomen NMKY:n liitto Takaisin 8

9 Erityisjärjestöt Erilaisten oppijoiden liitto Ihmissuhdetyö Rajaseudun Kerhoyhdistys Reserviläisliitto Sotilaskotiliitto Suomen Meripelastusseura Suomen Partiolaiset Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Punainen Risti Suomen Uusperheellisten Liitto Vanhustyön keskusliitto Yhden Vanhemman Perheiden Liitto Takaisin 9

10 Neuvonta- luonto- ja ympäristöjärjestöt Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito Luonto-Liitto Marttaliitto ProAgria Keskusten Liitto Suomen Kiinteistöliitto Suomen luonnonsuojeluliitto Suomen 4H-liitto Suomen Omakotiliitto Tähtitieteellinen Yhdistys Ursa Viherympäristöliitto Takaisin 10

11 OK-opintokeskuksen palvelut jäsenille Opintojaksot Vertaisopintoryhmät Ammatillinen lisäkoulutus Koulutus- ja kehityshankkeet Opintosetelit Verkko-oppimisympäristöt Kulttuuripalvelut Julkaisut Tuki suunnittelussa, ohjauksessa ja arvioinnissa Koulutus- ja kouluttajapalvelut Verkkopalvelut 11

12 Opintojaksot Yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa toteutettuja kursseja, luentoja ja seminaareja Kesto vähintään yksi opetustunti (45 min) Koulutus suunniteltava vähintään 10 osallistujalle OK-tuki on enintään 21 tai 24 euroa/opetustunti ja enintään 55 % opintojakson toteutuksesta aiheutuneista hyväksyttävistä kuluista Tarkemmat ohjeet 12

13 Opintojakson toteuttamisprosessi Opetustuntien hakeminen syksyisin Ennen koulutusta Opintojakson suunnitelma Koulutuksen aikana Koulutuksen toteutuneen ohjelman kirjaaminen Osallistujaluettelon täyttäminen tarvittaessa Osallistujatietolomakkeen täyttäminen tarvittaessa Palkkiolaskut yms. tarvittaessa Osallistujien informoiminen opintokeskuksen suorittamasta opiskelijapalautteen keruusta tarvittaessa Koulutuksen jälkeen Selvitys 13

14 Vertaisopintoryhmä Järjestöjen ja yhdistysten toimintaa tukeva opiskelumuoto, joka mahdollistaa kehittämisen ja jäsenpalvelujen monipuolistamisen Mahdollistaa myös vertaistuen OK-tuen saaminen edellyttää: Pitkäjänteistä opiskelua (vähintään 10 tuntia), suunnitelma opintokeskukseen kahden viikon kuluessa opiskelun aloittamisesta Vähintään viisi 15-vuotta täyttänyttä jäsentä Tukihakemus ja osallistujaluettelo opintokeskukseen kahden viikon kuluessa opiskelun päättymisestä Tarkemmat ohjeet: Lisää vertaisopintoryhmästä 14

15 Vertaisopintoryhmät aktivoivat yhdistyksen toimintaa Vertaisuus vahvistaa ja syventää ymmärtämistä, uuden tiedon omaksumista ja näkökulmien laajentumista Vertaisuus vahvistaa identiteettiä ja lisää yhteisöllisyyttä Vertaisopintoryhmissä samasta aiheesta kiinnostuneet oppivat yhdessä jakaen tietoja, taitoja ja kokemuksia vertaisuuden pohjalta Yhdistystoimintaan liittyy luontaisesti uuden oppiminen, itsensä kehittäminen ja yhteisölliset taidot 15

16 Ammatillinen lisäkoulutus (1) Omaehtoista peruskoulutuksen jälkeistä jatkoja täydennyskoulutusta tai henkilöstökoulutusta Tavoitteena on kohentaa ammatissa toimivan vuotiaan väestön koulutustasoa ja ammatillista osaamista OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen toteuttamaa OK-opintokeskus on koulutuksen vastuullinen järjestäjä Koulutusta hallinnoidaan Okryverkossa 20

17 Ammatillinen lisäkoulutus (2) Koulutuksen tulee olla hyvin suunniteltua ja laadukasta Koulutuksen tulee kestää vähintään seitsemän (7) opetustuntia. Laitamme etusijalle pitempikestoisen koulutuksen. Teoriaopetustunnin pituus on 45 min, harjoitustunnin 60 min Osallistujien vähimmäismäärä on seitsemän Opintokeskus kerää opiskelijapalautteen jokaisesta koulutuksesta 21

18 Ammatillinen lisäkoulutus (3) Lisäkoulutustunteja haetaan omalla hakumenettelyllään loppuvuodesta seuraavaksi vuodeksi Opintokeskus päättää mitä koulutusta se ottaa ohjelmaansa Koulutuksen markkinoinnissa on mainittava, että se järjestetään OK-opintokeskuksen kanssa ja että se on ammatillista lisäkoulutusta Koulutuksen tuki on yleisessä koulutuksessa 3,50 euroa/opiskelijatyötunti ja henkilöstökoulutuksessa 2,50 euroa/opiskelijatyötunti Tarkemmat ohjeet: 22

19 Koulutus- ja kehityshankkeet OK-opintokeskus toteuttaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä hankkeita itse ja yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa Uusien koulutushankehakemusten jättöaika on syksyisin syys-lokakuussa Tutustu hankekriteereihin sekä käynnissä oleviin koulutushankkeisiin hankesivuillamme 23

20 Opintosetelit Vuosittainen hakuaika ilmoitetaan erikseen Järjestöiltä odotetaan valmiita koulutuskokonaisuuksia, joihin OKopintokeskus hakee tukea opetushallitukselta Tiedustelut: koulutuspäällikkö Ahti Valke, 24

21 Verkko-oppimisympäristöt Opintokeskuksella on käytössä Moodle- ja Optimaverkko-oppimisalustat, joiden avulla koulutus voidaan toteuttaa verkossa. Koulutus voi sisältää lähi- ja etäopetusta Moodlen tai Optiman käyttö opintokeskuksen tukemissa opintojaksoissa on maksutonta Muuhun koulutukseen käytettäessä veloitetaan 3 euroa/kk käyttäjätunnusta kohti OK tarjoaa verkko-oppimisympäristöistä maksullista teknistä ja pedagogista tilauskoulutusta Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Antero Pohjatalo,

22 OK-opintokeskuksen kulttuuritoiminta (1) Olemme kulttuurituottamisen asiantuntijaorganisaatio, jossa eri taiteenalojen hankkeet valmistetaan konsepti-ideoinnista valmiiseen tuotantoon asti Toteutamme hankkeet yhdessä ammattitaiteilijoiden parhaimmiston kanssa OK-opintokeskuksen osuus kulttuurituotannoissa kattaa mm. konsepti-suunnittelun, omarahoituksen ja lisärahoituksen hankinnan, taiteilijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden valinnan, tiedotuksen ja markkinoinnin sekä hankkeiden käytännön organisoinnin 26

23 OK-opintokeskuksen kulttuuritoiminta (2) OK-opintokeskus toteuttaa vuosittain toistuvan poikkitaiteellisen konserttikiertuesarjan, tuokioklubin, jolla on sanoma. Opintokeskus suunnittelee ja tuottaa kiertueet sellaisista yhteiskunnallisesti tärkeistä teemoista, joilla on erityinen merkitys jäsenjärjestöille. Kiertueiden ytimenä ovat tätä varten tilatut uudet sävellykset, joiden ympärille suunnitellaan teemaan soveltuva visuaalinen konsepti Jäsenjärjestöt voivat ehdottaa omia toiveitaan klubien sisällöksi vuosittaisen kattoteeman alle 27

24 Julkaisut Verkkolehti OK-kanava OK-opintokeskuksen julkaiseman materiaalin esittelyt ja tilauslomake ovat verkkosivuillamme 28

25 Verkkojulkaisut Verkkosivujemme etusivun alalaidassa on Verkkomateriaalit linkki. Tutustu materiaaleihin! Kouluttajan rakennustyömaa BOKSI työkaluja järjestökouluttajalle Kokouskäytännöt kaikille yhdistystoimijoille Kouluttajan esitystaito Apua hankkeen suunnitteluun Järjestövisiitti 29

26 OK-opintokeskuksen kulttuurihankkeena tuotettu verkkojulkaisu Sata kuvaa Suomesta 30

27 Tuki suunnittelussa, ohjauksessa ja arvioinnissa OK-opintokeskus osallistuu jäsenjärjestöjen toteuttaman koulutuksen laadun kehittämiseen ohjaamalla ja neuvomalla opintojaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä huolehtimalla, että opintojaksojen toteuttajat osaavat arvioida toteuttamiaan koulutuksia. Maksuttomat peruspalvelut jäsenjärjestöille Koulutukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus Kulttuuriin liittyvä neuvonta ja ohjaus Okryverkon käytön neuvonta ja ohjaus verkkosivujen sisältö Opintojaksojen, vertaisopintoryhmien ja ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet ja lomakkeet 31

28 Koulutus ja kouluttajapalvelut (1) OK-opintokeskus toteuttaa itse järjestöjen tarpeista lähteviä koulutuskokonaisuuksia seuraavilta osa-alueilta: kouluttaja- ja ohjaajakoulutus järjestö- ja kansalaistoiminta tieto- ja viestintätekniikka Tarjoamme myös maksullista tilauskoulutusta pääasiassa jäsenjärjestöille mm. seuraavilta aihealueilta: yhdistys- ja järjestötoiminnan kehittäminen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön toteuttaminen vertaisoppiminen verkkokurssien suunnittelu ja ohjaus sosiaalinen media projektien suunnittelu 32

29 Koulutus ja kouluttajapalvelut (2) OK kouluttaa -kalenterista verkkosivujen etusivun alalaidasta pääsee selaamaan OK:n omia koulutuksia ja ilmoittautumaan niihin Viestitämme ajankohtaisista koulutuksista myös sähköpostitse 33

30 Verkkopalvelut (1) kaikille avoin sivusto Ohjeet opintojaksojen, ammatillisen lisäkoulutuksen sekä vertaisopintoryhmien toteuttamiseen löytyvät verkkosivujen Koulutus-välilehdeltä Hae Okryverkon käyttäjätunnuksia (etusivun pikalinkki) Okryverkko tietojärjestelmä, jossa hallinnoidaan opintokeskuksen kanssa yhteistyössä järjestettäviä opintojaksoja ja vertaisopintoryhmiä sekä ammatillista lisäkoulutusta ja täytetään niitä koskevat sähköiset lomakkeet tarvittava ohjeistus löytyy verkkosivuiltamme ja Okryverkossa on sivukohtaiset tekniset ohjeet, jotka opastavat lomakkeiden täyttämisessä lomakkeet tallentuvat kakkossivun painikkeesta! 34

31 Verkkopalvelut (2) -sivuston etusivulta pääsee selaamaan kaikkia järjestöjen OK:n kanssa toteuttamia koulutuksia Järjestöjen OK-koulutukset kalenterissa 35

32 OK:n yhteisöilme ja jäsenjärjestöt OK-opintokeskuksen tuella toteutettavat koulutukset ovat OK-opintokeskuksen opintojaksoja. Niiden markkinoinnissa tulee käyttää OK-opintokeskuksen logoa. Linkitys OK-opintokeskuksen verkkosivuille: ohjeistamme, että jäsenjärjestöt liittävät omilta verkkosivuiltaan linkin verkkosivuillemme, jotta tiedon saaminen OK-opintokeskuksen palveluista olisi mahdollisimman mutkatonta. 36

33 Lisätietoa OK-opintokeskuksesta esitteet ja oppaat www-sivut: Okryverkko OK-opintokeskuksen keskustoimisto Paasivuorenkatu 2 A 2, Helsinki (09) aluetoimistot: Turku, Tampere, Joensuu, Seinäjoki, Oulu 37

Sisällys. Toiminta-ajatus

Sisällys. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus Sisällys OK-opintokeskus on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. 1 Katsaus vuoteen 2014 OK-opintokeskuksen toimintaa

Lisätiedot

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2015 2 Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö! Tervetuloa toteuttamaan

Lisätiedot

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 2014 Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 Hyvä koulutuksen toteuttaja! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat onnistuneesti yhteistyökoulutuksen OK-opintokeskuksen kanssa. Onnistumisen peruspilarit ovat laadukas

Lisätiedot

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 OK-opintokeskuksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 ohjeet päivitetty 16.1.2015 OK-opintokeskuksen 70-vuotisjuhlakuosi Hyvä koulutuksen toteuttaja! Tervetuloa toteuttamaan ammatillista lisäkoulutusta

Lisätiedot

OK-opintokeskuksen koulutukset 2014 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. Tiedot on päivitetty 11.2.2014

OK-opintokeskuksen koulutukset 2014 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. Tiedot on päivitetty 11.2.2014 OK-opintokeskuksen koulutukset 2014 Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. Tiedot on päivitetty 11.2.2014 OK-opintokeskus kouluttaa järjestötoimijoita: kouluttajia, toiminnan suunnittelijoita,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2011 Tampereella maaliskuussa 2011 Koonnut tiedottaja Jaana Teräväinen jaana.teravainen@kvtl.fi Lämmin juhlavuoden tervehdys Tampereelta! Hyvä jäsenyhdistys, talvi alkaa olla voiton puolella

Lisätiedot

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 2014 Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 Hyvä koulutuksen toteuttaja! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat onnistuneesti yhteistyökoulutuksen OK-opintokeskuksen kanssa. Onnistumisen peruspilarit ovat laadukas

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö ja opintokeskukset. Järjestöfoorumi 23.4.2014. Lea Lihavainen OK-opintokeskus

Vapaa sivistystyö ja opintokeskukset. Järjestöfoorumi 23.4.2014. Lea Lihavainen OK-opintokeskus Vapaa sivistystyö ja opintokeskukset Järjestöfoorumi 23.4.2014 Lea Lihavainen OK-opintokeskus Järjestöfoorumi 23.4.2014 Vapaa sivistystyö ja opintokeskukset Kansalaistoiminta oppimisympäristönä Opintokeskusten

Lisätiedot

KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ

KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ 22.10.2014 Osa 1 Kouluttajana Suomen Punaisessa Ristissä Kouluttajan rooli ja tehtävät Tuki kouluttajan tehtävään Yhteisymmärrys, sopiminen tehtävistä Kouluttajakoulutuksen

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA 2015 Ota talteen! SISÄLTÖ KSL KOULUTTAA 5 TIETOA OSALLISTUJALLE 5 HELSINKI 7 LAHTI 11 OULU 22 TAMPERE 25 UUTTA 2015: JYVÄSKYLÄ AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 29 TILAUSKOULUTUS

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA - ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n paikallisyhdistyksiin lähetetään kaksi ALUEVIISARI-tiedotetta vuonna 2014. Tässä ALUEVIISARISSA kerrotaan aluetyöstä, esitellään aluekohtaiset

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Perumisehdot 3 Koulutukset 4 Asiantuntija kouluttajana

Lisätiedot

SoveLi-info 1/2014 TOIMINNANJOHTAJALTA. Tilaa SoveLi-Info. Hyvä soveltavan liikunnan ystävä,

SoveLi-info 1/2014 TOIMINNANJOHTAJALTA. Tilaa SoveLi-Info. Hyvä soveltavan liikunnan ystävä, SoveLi-info 1/2014 TOIMINNANJOHTAJALTA Hyvä soveltavan liikunnan ystävä, SoveLin upea 20-vuotisjuhlavuosi Liiku terveemmäksi soveltaen on takana ja vuosi 2014 on lähtenyt vauhdikkaana ja toiminnantäyteisenä

Lisätiedot

L a i f f i a l a n d e l l a - kyläelämä on ihmisen parasta aikaa

L a i f f i a l a n d e l l a - kyläelämä on ihmisen parasta aikaa Hankkeen nimi: L a i f f i a l a n d e l l a - kyläelämä on ihmisen parasta aikaa 1 Hankkeen hallinnoija : Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry Kauppakatu 23 b A 8, 80100 Joensuu p.

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

TOIMINNANJOHTAMINEN...

TOIMINNANJOHTAMINEN... Toimintakertomus 2014 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.4.15 ja edustajiston kokouksessa 8.6.2015 1 1 TOIMINNANJOHTAMINEN... 4 Yhteiskunnalliset kampanjat... 6 Kansainvälinen toiminta... 8 Hankekeskus...

Lisätiedot

Yhteistyö. Vastuuhenkilöt

Yhteistyö. Vastuuhenkilöt Tämä lyhyt opas kertoo pääasiat OK-hankkeen elinkaaresta ja toteuttamisesta. Se on tarkoitettu OK-hanketta hakeville ja käynnistäville järjestöille. Hankkeen toteuttajat löytävät tarkempia ohjeita myös

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015 Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot 4

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015 Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Aikaansaava yhdistys - yhdistystoiminnan

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET KESÄ-SYKSY 2013. Tutustu ja hae: www.ksl.fi

AVOIMET KOULUTUKSET KESÄ-SYKSY 2013. Tutustu ja hae: www.ksl.fi AVOIMET KOULUTUKSET KESÄ-SYKSY 2013 Tutustu ja hae: www.ksl.fi TERVETULOA KOULUTUKSIIMME! Kädessäsi on KSL-opintokeskuksen koulutusesite, josta löydät syksyn 2013 avoimet koulutukset. Saat koulutuksistamme

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 Opinto-opas 2006 2007 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2006 2007 3 Sisällysluettelo Humanistinen ammattikorkeakoulu lukuvuonna 2006 2007 9 Opiskelu HUMAKissa 15 HUMAK-pedagogiikka ja oppimisympäristöt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet. Uutiskirje 1/2013. Yksi elämä alkaa sykkiä Tunne pulssisi -tahdissa

Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet. Uutiskirje 1/2013. Yksi elämä alkaa sykkiä Tunne pulssisi -tahdissa Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet Uutiskirje 1/2013 Yksi elämä alkaa sykkiä Tunne pulssisi -tahdissa Aivoliiton, Sydänliiton ja Diabetesliiton yhteisen Yksi elämä -hankekokonaisuuden ensimmäinen täysin uusi

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot