Lasten visuaaliset. Sokeus on ÓsuhteellinenÓ kšsite, kapeutta (alle 20 ) molemmissa. voimakasta nššn tarkkuuden. 1Ð8/ syntynyttš lasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten visuaaliset. Sokeus on ÓsuhteellinenÓ kšsite, kapeutta (alle 20 ) molemmissa. voimakasta nššn tarkkuuden. 1Ð8/10 000 syntynyttš lasta"

Transkriptio

1 Lasten visuaaliset hahmotushširišt Pekka RŠsŠnen JyvŠskylŠ, 1998 NŠkšhŠirišt Sokeus on ÓsuhteellinenÓ kšsite, jolla tarkoitetaan erittšin voimakasta nššn tarkkuuden heikkoutta tai nškškentšn kapeutta (alle 20 ) molemmissa silmissš SynnynnŠisen sokeuden esiintyvyys lšnsimaissa on 1Ð8/ syntynyttš lasta kohden. (myšhempiš sokeutumisia on noin 25%synnynnŠisten mššršstš) PR/HahmotushŠirišt 2

2 Visuaaliset hširišt SynnynnŠisistŠ visuaalisista hširišistš kšrsivillš on usein muitakin vammoja Ð 17 % kuulovaurioita Ð 46 % epileptisiš kohtauksia Ð 78 % kehitysviivšstymiš (Gradner, 1986; Wilkinson, 1987) TyypillisimmŠt visuaalisten hširišiden aiheuttajat ovat Ð Alhainen syntymšpaino Ð Perinnšlliset nškšhširišt Ð Raskauden aikaiset infektiot Ð Vaikea ja/tai avustettu synnytys PR/HahmotushŠirišt 3 SilmŠn liikkeet Karsastus eli strabismus voi johtaa Ð stereoskooppisen nššn puutteeseen tai Ð kaksoiskuviin, jotka ovat nuorilla lapsilla harvinaisia, koska lapset pyrkivšt hšivyttšmššn toisen kuvan všlttšškseen sitš SilmŠnliikkeiden hširišt voivat johtua Ð silmšnlihaksistohširišistš tai keskushermostoperšisistš syistš, kuten Vaurioista (hapenpuute, infektiot) Aivohermojen puristuksesta, joka johtuu kallonsisšisen paineen kasvusta Myrkytystiloista PR/HahmotushŠirišt 4

3 Muita nškšhširišitš Amblyopialla tarkoitetaan pysyvšš tai hetkellistš nššn tarkkuuden heikkenemistš ilman vauriota retinassa tai nškšhermoradoissa Ð Voi ilmetš sekudaarisena verenkiertohširišissš tai kasvaimen aiheuttamissa puristustiloissa Ð Yleisin syy sensorinen deprivaatio varhaislapsuudessa Ð Lapsilla havaittu usein keskitasoa heikompi O (Stewart-Brown ym., 1985) Akromatopsia eli všrien erotteluvaikeus Prosopagnosia eli kasvojen tunnistusvaikeus PR/HahmotushŠirišt 5 Takaraivolohkon vauriot Riippuen vaurioiden laajuudesta seurauksena voi olla havaintohširišt Ósokeista pisteistšó kokonaiseen kortikaaliseen sokeuteen Lapsilla toipuminen kortikaaliseen sokeudesta huomattavasti suurempaa kuin aikuisilla Ð Usein jššnnšsoireina korkeamman tasoisia havaintoprosessoinnin hširišitš Usein havaintohširišt osa laajempaa aivojen vaurioitumista ja psykologista tutkimista vaikeuttavat Šlylliset vaikeudet PR/HahmotushŠirišt 6

4 Visuaaliset prosessit Yleisin on jako kolmeen osaalueeseen (esim. Chalfant & Scheffelin, 1969) Ð Spatiaalinen orientaatio Ð Visuaalinen erottelu Ð Havaitun tunnistaminen PR/HahmotushŠirišt 7 Spatiaaliset prosessit 1 Spatiaalisten kykyjen mššrittelyssš ei ole saavutettu yksimielisyyttš Linn & Petersen (1985) jakavat sen kolmeen osa-alueeseen Ð Spatiaalinen havaitseminen Kyky mieltšš avaruudellisia suhteita Ð Mentaalinen rotaatio Kyky kššntšš ja pyšritellš mielessššn 2- ja 3-ulotteista kuvaa tai kuviota Ð Spatiaalinen visualisaatio Kyky kšsitellš spatiaalista informaatiota useissa vaiheissa ratkaisuun pššsemiseksi PR/HahmotushŠirišt 8

5 Diagnosointi Diagnostiikka voidaan perustaa joko Ð Testituloksiin tai Ð Lapsen arkitodellisuudessa ilmeneviin vaikeuksiin ja taitoihin YllŠttŠvŠn usein nšmš kaksi nšyttšvšt ensisilmšyksellš olevan ristiriidassa keskenššn!! Oma kantani on: arki painaa enemmšn Ð Kuinka kerštš ja analysoida vanhempien, hoitajien ja opettajien tekemiš havaintoja on diagnostiikan kriittisin kysymys PR/HahmotushŠirišt 9 TestejŠ: Yleiskuva A. Kompleksien kuvien havainnointi Ð Kuvasta kertominen B. Etsi samanlainen Ð Esim. muistipelikortit C. PiirtŠminen D. Palapelin tekeminen PR/HahmotushŠirišt 10

6 TestejŠ: Tunnistaminen 1. Visuaalinen identifikaatio Ð Piirroskuvien tunnistaminen (esim. Bostonin nimešmistesti) Ð Oikeiden esineiden tunnistaminen Ð Kuvien ja niitš esittšvien esineiden yhdistšminen 2 Kasvojen tunnistaminen Ð Tutut kasvot Ð Tuntemattomat kasvot 3 Kirjainten ja numeroiden tunnistaminen 4. Yleisten symbolien tunnistaminen (esim. McDonalds) PR/HahmotushŠirišt 11 TestejŠ: Visuaalisten piirteiden erottelu Esim. 1. Suuntaorientaatio (viivojen suunnat) 2. Kuvio-taustaerottelu 3. Muodontunnistus 4. PŠŠllekkŠiset kuvat 5. Fragmentaariset kuvat Ð EpŠtarkat Ð Osittaiset PR/HahmotushŠirišt 12

7 TestejŠ: Suunnat ja tila 1. Vasen-oikea erottelu 2. KŠsitteiden hallinta (pššllš, alla, sivulla, takana, edessš, jne.) 3. Paikan muistaminen Ð Suhteessa tilaan: PiilotustehtŠvŠt Ð Suhteessa toisiin esineisiin (kuviosarjan muistaminen) 4. Kartan piirtšminen Ð (esim. oma huone, piha, luokka, Suomi) PR/HahmotushŠirišt 13 Kuntoutus Kuntoutus on aina perustettava sen hetkisen elšmšntilanteen ja oman ympšristšn hallinnan parantamiseen HahmotushŠirišiden kuntoutus on aina pššllekkšistš toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden kuntoutuksen kanssa PR/HahmotushŠirišt 14

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET Niilo Mäki Instituutti Jyväskylä Isot aivot Otsalohko Päälaenlohko Takaraivolohko Ohimolohko Pikkuaivot Liitemateriaalia Niilo Mäki Instituutin oppimisvaikeuksia

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä

Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä Syitä, haastavan tilanteen purkaminen ja muuttaminen Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, asiantuntijapalvelun päällikkö Eteva ky Haastavan käyttäytymisen

Lisätiedot

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen oppija lukiossa Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen vai monenlainen? Kaikki ovat erilaisia oppijoita erityisine tarpeineen. Puhutaankin jo monenlaisista oppijoista. Erityinen tuki, ohjaus

Lisätiedot

KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI?

KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI? KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI? Heli Isomäki Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Neuropsykologipalvelu LUDUS Oy www.ludusoy.fi NEUROPSYKOLOGIPALVELU LUDUS

Lisätiedot

Viivi KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE LAPSEN KEHITYKSESTÄ JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ

Viivi KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE LAPSEN KEHITYKSESTÄ JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ 5 1 5 Viivi KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE LAPSEN KEHITYKSESTÄ JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ Tämä kyselylomake pyrkii kartoittamaan yksityiskohtaisesti lapsesi kykyjä ja käyttäytymistä. Lapset ovat erilaisia, joten heidän

Lisätiedot

Tiina Siiskonen. Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Tiina Siiskonen. Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 386 Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Lisätiedot

AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC

AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC Kyllikki Kerola, KT, konsultoiva erityisopettaja Anna-Kaisa Sipilä, KM, ohjaava opettaja Koulutusmateriaalin suunnittelussa mukana konsultoivat erityisopettajat

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Kirjaimet kiinnostavat lapsia jo varhain. Kielellisesti suuntautuneet

Lisätiedot

Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla

Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 357 Riitta Valtonen Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla Kehityksen ongelmien päällekkäisyys ja

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta Jenni Isomettä Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU

TOIMINNAN SUUNNITTELU TOIMINNAN SUUNNITTELU Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäiselle lapselle päivähoitoympäristön, jossa heidän tulee saada hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä ohjausta ja kannustusta kehittyäkseen minäkuvaltaan

Lisätiedot

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry SELKOESITE Autismi Autismi- ja Aspergerliitto ry 1 Mitä autismi on? Autismi on aivojen kehityksen häiriö. Autismi vaikuttaa aivojen eri alueilla. Autismiin voi olla useita syitä. Autistinen ihminen ei

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

47,XYY (Kun pojalla on ylimääräinen Y- kromosomi)

47,XYY (Kun pojalla on ylimääräinen Y- kromosomi) Tietolehtiset on tarkoitettu yleiskatsauksiksi johonkin tiettyyn oireyhtymään tai sairauteen, ne eivät korvaa perinnöllisyysneuvontaa tai erikoislääkärin konsultaatiota. 47,XYY (Kun pojalla on ylimääräinen

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Sikiö sydänpotilaana ENSITIETOA VANHEMMILLE. www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY

Sikiö sydänpotilaana ENSITIETOA VANHEMMILLE. www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY ENSITIETOA VANHEMMILLE Sikiö sydänpotilaana www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY 2 Suomessa syntyy vuosittain noin 500 synnynnäisesti sydänvikaista lasta. Heistä noin puolet tarvitsee leikkaushoitoa joko

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot