Kinestetiikka. Veljeskotipäivät ja kuntouttavan hoitotyön sekä työhyvinvoinnin mahdollistajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kinestetiikka. Veljeskotipäivät 2.-3.10. 2014. . ja kuntouttavan hoitotyön sekä työhyvinvoinnin mahdollistajana"

Transkriptio

1 1 Kinestetiikka toimintakykyä. ylläpitävän ja kuntouttavan hoitotyön sekä työhyvinvoinnin mahdollistajana Virpi Hantikainen sairaanhoitaja, TtT, kinestetiikkakouluttaja / Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n puheenjohtaja Veljeskotipäivät

2 Miksi aihe on tärkeä? kuntoutuminen,toimintakyvyn ylläpitäminen, elämänlaatu työhyvinvointi kotona pärjääminen läheisen/omaisen jaksaminen Miten tämä todellisuudessa toteutuu?

3 Mistä kinestetiikassa on kyse? voimavaralähtöinen lähestymistapa liike olemassaolon perustana, luonnolliset liikemallit ja osallistumista tukeva vuorovaikutus lähtökohta siinä mitä ihminen vielä pystyy ja kykenee...ei siinä mitä hän ei enää pysty yksilöllisyys, luovuus ja tekemisen ilo mahdollistaa elävän, liikkuvan, tuntevan ja oppivan asiakkaan

4 Pohdinnan aiheita? Kuinka paljon ja millaisia liikkumiskokemuksia ikäihminen saa asuinympäristössään? Annammeko hänelle mahdollisuuden käyttää omia voimavarojaan vai rajoitammeko niitä omalla toiminnallamme? Siirrämmekö, makuutammeko ja istutammeko hoitopaikassa olevaa ikäihmistä kuin esinettä vai autammeko häntä liikkumaan ja toimimaan kuin elävää ihmistä?

5 aamuhoitojen aikana muistisairas vanhus lyö hoitajaa tai takertuu käsillään vuoteen laitaan asiakas on passiivinen huolimatta saamastaan avusta pitkään vuoteessa maannut asiakas ei hahmota omaa kehoaan ja kaatuu kävellessään Miksi meillä Suomessa on enemmän vuodepotilaita kuin muissa vuodeasiakas syö huonosti tai aspiroi syöttämisen aikana euroopan maissa? asiakas siirtyy ainoastaan pyörätuolilla, vaikka voisi kävellä muutamia askelia 5

6 Kinestetiikan teemat VUOROVAIKUTUS YMPÄRISTÖ TOIMINNALLINEN ANATOMIA KINESTETIIKAN KÄSITTEET IHMISEN TOIMINNOT VOIMA IHMISEN LIIKKUMINEN

7 Kuka hyötyy kinestetiikasta? Go Goes Slow Goes No Goes 7

8 8

9 9 Kuka hyötyy kinestetiikasta?

10 Parhaimmillaan kinestetiikka on muuttanut koko yksikön kinestetiikan pitäisi koskea koko hoitoketjua, sillä Vuodepotilaaksi ajattelutapaa, se osaltaan lisää intoa, määrittely kuntouttavan luovuutta ei ja kuulu tekemisen hoitotyön mihinkään riemua. laatua, diagnoosiin, Asiakkaat ja ehkäpä vastustavat/tarraavat vaan pienempi on päivittäisten määrä kiinni potilaita vähemmän ylipäätään hoitopäätösten joutuisi ja niin -valintojen huonoon tulosta kuntoon, kuin monet (sairaanhoitajan osastolla olevat kommentti). potilaat nyt ovat (sairaanhoitajan kommentti) avutustilanteissa, rentoutuvat, osallistuvat paremmin toimintoihin (esim syöminen,puhuminen), tilanteet ovat aitoja vuorovaikutustilanteita!(lähihoitajan kommentti) 10

11 Kuusamo, Posio Kinestetiikka Suomessa Hoitotyön alueet: Vanhukset Kehitysvammaiset Akuuttihoitotyö Omaishoitajat Palliatiivinen hoitotyö Oulu Pietarsaari Seinäjoki Joutsa Pori i Turenki Kitee Vuonna 2014 n koulutettua hototyöntekijää ja fysioterapeuttia, 24 kouluttajaa, joista 11 Keskipohjanmaan SOTE:ssa sekä 60 tutorial Kinestetiikan laatuyksiköiden sertifiointi Vantaa Somero/Salo Helsinki

12 Kinestetiikan oppiminen Koko työyhteisö Peruskurssi 4 pv (2+2 pv) 4-6 kk:n jaksossa Terveydenhoitoalan ammattilaiset Oppilaitokset hoitotyön perusopinnot Oppimisjatkumo Koko työyhteisö tai valitut henkilöt Syventäväkurssi 3 pv Motivoituneet ja taitavat henkilöt Tutor-koulutus Jalkauttaminen työyhteisöön Edellyttää esimiehen tukea, henkilöstön motivaatiota ja jatkuvaa ohjausta - Liikkumista ja toimintakykyä tukeva asentohoito Omaishoitajakurssit Kinestetiikka ja palliatiivinen hoitotyö 2014

13 Omaishoitajakurssit 1-2 pv OMAISEN AVUSTAMINEN KEHOA JA VOIMIA SÄÄSTÄEN JA TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄEN toimivia keinoja selvitä vaikeistakin avustustilanteista omaishoitajan fyysisen kuormittavuuden väheneminen jaksamisen lisääntyminen hoidettavan omaisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

14 Kokemuksia Hoitokoti Eerikan henkilökunta ja sijaiset koulutettiin kinestetiikan perus- ja syventävillä kursseilla sekä vastaava sairaanhoitaja valmistui kinestetiikkakouluttajaksi Kinestetiikka jalkautettiin arkeen näiden vuosien aikana ja tulokset ovat olleet poikkeuksetta vaikuttavia asukkaiden hyvinvoinnille ja elämän laadulle. Työntekijöiden jaksaminen ja työhyvinvointi on myös parantunut vaikka työ on edelleenkin fyysisesti ja henkisesti vaativaa. Faktat työturvallisuusjohtamisen näkökulmasta työntekijöillä 0 sairauslomapäivää, johtuen virheellisistä työtavoista (nostot jne.) työterveyshuollon kustannukset laskivat 33,8% Juhani Kuittinen toimitusjohtaja 14

15 Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa Helsingissä edetään vakain askelin muutokseen- Posteri projekti (Hoitaja/kinestetiikka tutori Anita Tanttu ja fysioterapeutti/kinestetiikkatutori Pia Byysing ) Asukkaat ovat paljon tyytyväisempiä, ja osallistuvat itse enemmän ja käytöshäiriöt ovat vähentyneet minimiin. Asukkaiden toimintakyky on kohentunut ja he ovat saaneet paljon onnistumisen kokemuksia 15

16 aktiivisempaa toimintaa, ei heti anneta periksi Kokemuksia Pietarsaaren kaupungin vanhuspalveluista kiinnitetään enemmän huomiota potilaan voimavaroihin, ajan anto potilaan aktivointi --->huomattu kun aktivoidaan enemmän "potilaat alkaneet elää uudelleen" (puhuminen, katseen kirkastuminen, ympäristöstä kiinnostuminen jne.) potilaille alettu puhua enemmän kirjaaminen kehittynyt ja tarkentunut enemmän tehdään yksin töitä vuorovaikutus potilaan kanssa helpompaa apuvälineiden oikeampi käyttö Osastolle tulevien uusien asukkaiden kohdalla ei enää niin vain uskota mitä saapuvan kansiossa lukee vaan lähdetään rohkeasti kokeilemaan millaisia voimavaroja ihmiseltä löytyy. Ja yllätykset ovatkin olleet melkoisia. Lyhytaikaiset potilaat kotiutuvat aiemmin ja paremmassa kunnossa. 16

17 Uudenkaarlepyyn sairaskoti sertifioitiin Suomen ensimmäiseksi kinestetiikan laatuyksiköksi 17

18 Sertifiointi prosessissa - Kuusamon kaupungin vanhusyksiköt - MS-liiton palvelutalo Pihapihlaja Seinäjoella - Pietarsaaren kaupungin vanhuspalvelut - Asuinyhteisö Kontu Tampereella - Hoivakoti Tupahoiva Sastamalassa - Koskelan monipuolinen palvelukeskus 18

19 Turun kaupungin terveystoimen hoivaosasto (1) Hartia- ja selkälihasten EMG-mittausten mukaan hoitajien toiminnassa tapahtui selkeitä muutoksia positiiviseen suuntaan. sairaslomat puolittuivat vuoden päivästä vuoden päivään Tamminen-Peter, L., Hantikainen, V. & Tuomisto, R. CAN IMPROVED TRANSFERRING SKILLS REDUCE MUSCLE STRAIN WHILE ASSISTING A GERIATRIC PATIENT FROM WHEELCHAIR TO BED? Abstracts and CD of the 14 th International Congress of The World Confederation for Physical Therapy, 2003 Jun Barcelona,Spain.COPYRIGHT by The World Confederation for Physical Therapy, 2003 London RR-PL

20 Turun kaupunginsairaalan tutkimushanke (1) Loppumittauksissa uusien menetelmien oppimisen jälkeen hoitajien fyysinen kuormittavuus aleni ja potilaat osallistuivat aktiivisemmin siirtymiseensa esim. saivat mahdollisuuden käyttää omia jalkojaan. Potilaat kokivat avustamisen miellyttävämpänä ja turvallisempana sekä pystyivät hallitsemaan omaa liikkumistaan paremmin verrattuna perinteisiin avustusmenetelmiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat uusien menetelmien vähentävän avustustilanteissa hoitohenkilökunnan tuki-ja liikuntaelimistön kuormittavuutta huomattavasti sekä muuttavan hoitajan toimintamalleja potilaan omatoimisuutta tukevaksi. Tamminen-Peter, L., Stenholm, S., Hantikainen, V. & Arve, S. An ergonomic evaluation of three transfer methods. In Proceedings of the 16th World Congress of the IEA, Maastricht

21 Suomi Suomalaisia ja Sveitsiläisiä hankkeita Kinestetiikka ja vanhusten hoitotyö (Pietarsaaren vanhuspalvelut) Kinestetiikka tehohoitopotilaan hoitotyössä (Vaasan keskussairaala) Kinestetiikka toimintamallina muistisairaiden hoitotyössä (opinnäytetyö ylempi AMK, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän Psykogeriatrinen osasto) Sveitsi Wirkung von Kinaesthetics auf die Verminderung herausfordernden Verhaltens während der Unterstützung der Lebensaktivitäten Waschen, Bewegung, Essen und Trinken bei Personen mit Demenz (väitöskirja ) Evaluation of nurses competence in Kinaesthetics Development of an observation instrument. Gattinger, H. (väitöskirja ). Empowering family caregivers and their older care recipients in managing activities of daily living (ADLs) at home: Evaluating and Optimizing the Kinaesthetics Movement Competence Building Program for family caregivers (Hantikainen , submitted to Swiss Academie of Medical Sciences) 21

22 Kinestetiikan tutkimustarpeet potilaan/asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntoutuminen Hoitohenkilöstön työhyvinvointi liikkumista ja toimintoja tukeva asentohoito painehaavaumien ja virheasentojen ehkäisy avustamisen kivuttomuus haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen (etenkin muistisairaiden kohdalla) omaishoitajien avustustaitojen kehittyminen,kuormittavuuden vaheneminen ja kotona selviytyminen saattohoitopotilaan liikkumisen ja toimintojen tukeminen ja kotona selviytyminen 22

23 Yhdistys Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kinestetiikan käyttöä ja tuntemusta erityisesti hoitotyössä. Perustettu toukokuussa 2009 Yhdistys: Järjestää koulutustilaisuuksia terveyden-ja sosiaalihuollon ammattilaisille, omaishoitajille sekä erityisryhmille yhteistyössä terveyden-ja sosiaalihuollon organisaatioiden, oppilaitosten, koulutusyksiköiden sekä liittojen ja yhdistysten kanssa. Edistää päättäjien ymmärrystä Kinestetiikan hyödyistä terveyden-ja sosiaalihuollon henkilöstön, omaishoitajien sekä erityisryhmien fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle, elämänlaadulle, työssä jaksamiselle sekä kansataloudelle tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomaisille. Harjoittaa Kinestetiikan tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa yhdessä yhteistyötahojensa kanssa. Ylläpitää yhdistyksen kotisivua.

24 Missio Yhdistyksen strategia Kinestetiikkayhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kinestetiikan käyttöä ja tunnettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ja täten edistää asiakkaiden, työntekijöiden ja palveluntuottajien hyvinvointia. Yhdistys vastaa kinestetiikan laadusta Suomessa. Visio Vuoteen 2017 mennessä kinestetiikasta on tullut sosiaali- ja terveydenhuollon alalla tunnettu ja arvostettu toimintamalli, jonka kysyntä on merkittävästi lisääntynyt Suomessa. Selvitystyö yhdistyksen muuttamisesta liitoksi valmis

25 Kinestetiikkaan investointi vastaa tämän päivän ja huomisen tarpeita.. ja maksaa itsensä takaisin 25

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI projektivastaava Anne Levomäki Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 4 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 HANKKEEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 3/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus

Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 90 Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus Hoitohenkilöstön kokemuksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 Tämä julkaisu on toimitettu Raili-Anneli Antilan ja Marja Höltän

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Vanhustyön keskusliitto s. 2 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri s. 5 SISÄLLÄ Ulla Nord, Helsingin Diakonissalaitos, Nuorten toimintakeskus

Lisätiedot

Kuntoutustyö. Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä

Kuntoutustyö. Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä Kuntoutustyö Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä Markku Holmi Fysioterapian Pro Gradu Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 TIIVISTELMÄ KUNTOUTUSTYÖ Palvelutalon

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6 Leena Tamminen-Peter, Maj-Britt Eloranta, Marja-Leena Kivivirta, Eija Mämmelä, Irma Salokoski, Arja Ylikangas Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

LAITOSHOIDOSSA OLEVAN IKÄIHMISEN SUUNHOIDON TOTEUTUS HOITOHENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMASTA

LAITOSHOIDOSSA OLEVAN IKÄIHMISEN SUUNHOIDON TOTEUTUS HOITOHENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMASTA LAITOSHOIDOSSA OLEVAN IKÄIHMISEN SUUNHOIDON TOTEUTUS HOITOHENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMASTA Vuokko Lehtonen ja Päivi Parkkinen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Hoitotyön

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Moilanen Aija, ARvire Ky ja Laine Maarit Terveyskunto Oy Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella hankkeessa kuntouttavalla

Lisätiedot

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, työterveyshuolto

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, työterveyshuolto TUUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVESITATIS TUKUENSIS SAJA - SE. C OSA - TOM. 228 SCIPTA LINGUA FENNICA EDITA HOITAJAN FYYSINEN KUOMITTUMINEN POTILAAN SIITYMISEN AVUSTAMISESSA - KOLMEN SIITOMENETELMÄN

Lisätiedot

Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit

Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit Vantaan kaupungin kotihoidossa Sosiaali- ja terveysala Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opinnäytetyö Kevät, 2006 Pia Leppänen Sosiaali- ja

Lisätiedot

Teema: muistisairaudet

Teema: muistisairaudet 2. 2012 Työikäisenä Alzheimerin tautiin sairastuminen Musiikki ja tanssi muistisairaiden hoidossa Muistisairaudet luokiteltava kansantaudeiksi Teema: muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

Yhdistyksemme vietti 20-vuotis juhlaa 12.4. 2014 Tapiolan kirkossa. Juhla oli lämminhenkinen ja sai paljon kiitosta osallistujilta.

Yhdistyksemme vietti 20-vuotis juhlaa 12.4. 2014 Tapiolan kirkossa. Juhla oli lämminhenkinen ja sai paljon kiitosta osallistujilta. PALVELUKOTI MÄNTYRANNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry. ylläpitää Palvelukoti Mäntyrantaa. Palvelukoti Mäntyranta on muistihäiriöisille asukkaille,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilu / Teollinen muotoilu. Asta Kainulainen ESTEETTÖMÄN NÄYTTELYTILAN SUUNNITTELU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilu / Teollinen muotoilu. Asta Kainulainen ESTEETTÖMÄN NÄYTTELYTILAN SUUNNITTELU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilu / Teollinen muotoilu Asta Kainulainen ESTEETTÖMÄN NÄYTTELYTILAN SUUNNITTELU Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teollinen muotoilu KAINULAINEN,

Lisätiedot

HÄNNÄNHEILAHDUKSIA. Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa

HÄNNÄNHEILAHDUKSIA. Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2012 Johanna Lundén HÄNNÄNHEILAHDUKSIA Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ. yhdistysesittely Elimäen Puustelli s. 6. Asiakkaitamme. Laskutus Tilastointi Tietoturva

Hoivapalvelut. DomaCare ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ. yhdistysesittely Elimäen Puustelli s. 6. Asiakkaitamme. Laskutus Tilastointi Tietoturva Hoivapalvelut Terveyspalvelut nro 1 NO 1 maalis-huhtikuu 2012 Aino Närkki: Yhteistyöllä eroon valelääkäreistä ja -hoitajista s. 9 Riitta Räsänen: Ikääntyneiden pitkäaikaishoivan asiakkaiden elämänlaatu

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Mäkelä Susanna Suihkonen Anne Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö

Lisätiedot

Hoivapalvelut. Tavoittelemisen arvoinen tehokosteuttaja. NO 3 kesä-heinäkuu 2010

Hoivapalvelut. Tavoittelemisen arvoinen tehokosteuttaja. NO 3 kesä-heinäkuu 2010 Hoivapalvelut Terveyspalvelut nro 5 NO 3 kesä-heinäkuu 2010 Reija Heinola: Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen s. 15 Yrjö Sariola: Hoidosta hoivaan s. 27 Mikko Ahola: Nyt on aika rakentaa

Lisätiedot

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA - seurantatutkimus ergonomisen kehittämistyön tuloksista English Abstract Kristiina Hellstén TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON ANNALES

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa TOIPILAASTA KUNTOON Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa Nadezhda Nikitina ja Svetlana Permi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot