Pöytäkirja 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja 6/13 20.8.2013 1"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 6/ Aika Tiistaina 20. päivänä elokuuta 2013 klo Paikka Seurakuntatalo Läsnä Koskela Krister puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Alasaari Antti Allila Leena Koski Anne Halvars Raimo Kankaanpää Tuula Ranne Lea Riippi Paula varajäsen Yli-Huita Harri Ylihärsilä Pauli Lisäksi Korkeamäki Marja sihteeri, talouspäällikkö Myllymäki Mikko kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 81 Kokouksen avaus Vs. kirkkoherra Krister Koskela avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Vietettiin hiljainen hetki seurakunnan luottamushenkilö Jorma Koskisen muistolle. 82 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liitteen n:o 1 mukainen kokouskutsu liiteasiakirjoineen on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille Hannele Viianen oli ilmoittanut esteestä ja varajäsen Paula Riippi oli paikalla. Myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Päivi Lapiolahti oli ilmoittanut esteestä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 83 Pöytäkirjan tarkastajat Esitys: päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi aakkosjärjestyksessä seuraavaa paikalla olevaa kirkkoneuvoston jäsentä. Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Antti Alasaari ja Hannele Uitto-Rintamäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Koski ja Raimo Halvars.

2 Pöytäkirja 6/ Seurakuntatalon alakerran remontti KN Seurakuntatalon alakerrassa todettiin kesällä ja syksyllä 2012 tehtyjen tutkimusten perusteella olevan kosteusvaurioita. päätti perustaa rakennustoimikunnan, joka valmistelee korjaustoimenpiteitä asiantuntijaa käyttäen ja tuo esitykset kirkkoneuvostolle päätettäviksi. Talousarvioon varattiin euron määräraha vuodelle Asiantuntijana hankkeessa toimii Ari Karppinen, joka toimi myös kirkkoherranviraston ja harrastetilan rakennushankkeiden työmaavalvojana. valitsi pidetyssä kokouksessa korjausten suunnittelijaksi Insinööritoimisto Contria Oy:n Vaasasta. Suunnittelijan toimesta otettiin seurakuntatalon alakerrasta lisää materiaalinäytteitä kevään 2013 aikana Contria Oy toimitti seurakuntaan vahinkokartoituksen, jossa todetaan, että seurakuntatalon alakerran tilanne on huonompi kuin mitä alun perin arvioitiin. Suurin osa tiloista on kärsinyt kosteusvaurioista. Kosteus nousee sisä- ja ulkoseinissä kapillaarisesti ylöspäin yli 500 mm:n saakka. Kosteus aiheuttaa myös PVC-maton lattialiiman ja pehmitteiden hajoamista, josta hajoamistuotteina syntyy hiilivetyjä. Seurakuntatalon salaojat ovat huonossa kunnossa ja ulkoseinien vedeneristys on rakennusvaiheessa tehty virheellisesti betoniseinän sisäpintaan. Nämä seikat ovat osaltaan vaikuttaneet kellarikerroksen kastumiseen. Lattiaa ei ole tässä vaiheessa avattu suuremmalta alueelta, vaan joitain materiaalinäytteitä on otettu eri puolilta alakertaa. Ottaen huomioon rakennuksen käyttöiän ja tutkimustulokset Contria Oy esittää toimenpiteeksi täydellistä peruskorjausta, joka pitäisi sisällään ainakin lattioiden ja seinien purkamisen ja salaojituksen uusimisen. Kun ottaa huomioon, että seurakuntatalon alakerrassa on ollut pitkään ongelmia myös viemäreiden ja ilmastoinnin kanssa, olisi lvis-työt myös syytä sisällyttää peruskorjaukseen. Rakennustoimikunta kokoontui pohtimaan tilannetta. Myös Ari Karppinen osallistui kokoukseen. Toimikunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että lattia avattaisiin päiväkerhon tiloissa, jotta nähtäisiin tarkemmin, mistä kosteus tulee ja miten laajalle se on levinnyt. Sen jälkeen pyydettäisiin kustannusarvio alakerran peruskorjauksesta Contria Oy:ltä ja mahdollisesti myös joltain toiselta suunnittelutoimistolta. Kun kustannusarvio on saatu, päättää kirkkovaltuusto kirkkoneuvoston esityksestä peruskorjauksesta. Palkataan urakoitsija avaamaan päiväkerhotilojen lattia kosteusvahinkojen laajuuden selvittämiseksi ja pyydetään sen jälkeen kustannusarvio seurakuntatalon alakerran peruskorjauksesta, sisältäen lvis-työt, Contria Oy:lta ja joltain toiselta suunnittelutoimistolta. 84 Contria Oy on luvannut toimittaa kustannusarvion peruskorjauksesta kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Muita kustannusarvioita ei tällä aikataululla ollut mahdollista saada, mutta Ari Karppisen mukaan Contria Oy:tä voidaan pitää yhtenä luotettavimmista toimijoista korjausrakentamisen suunnittelussa ja laskennassa tällä alueella. Contria Oy:n tekemän kustannusarvion (liite 2) loppusumma arvonlisäverollisena on Seurakunta voi vähentää noin puolet arvonlisäverosta, koska osa seurakuntatalon toiminnasta, kuten muistotilaisuudet, on verollista. Contria Oy:lta saatujen mittaustietojen perusteella seurakuntatalon kellarikerroksen seinien yläosissa ei ole kosteusvaurioita, minkä perusteella voisi olettaa, että myöskään yläkerran seinät eivät olisi vaurioituneet. Vaikka peruskorjauksen hinta on

3 Pöytäkirja 6/ korkea, tuntuu se tässä tilanteessa ainoalta järkevältä vaihtoehdolta, koska kokonaan uuden seurakuntatalon rakentaminen tulisi kuitenkin vielä huomattavan paljon kalliimmaksi eikä myöskään alakerran sulkeminen ole järkevää, koska kosteusvauriot voivat ajan myötä levitä myös muualle rakennukseen. esittää kirkkovaltuustolle, että suunnitellaan kirkkoneuvoston johdolla seurakuntatalon alakerran peruskorjausta Contria Oy:n tekemän kustannusarvion osoittamassa laajuudessa, ottaen kuitenkin huomioon se, että arvion tekovaiheessa ei ole voitu kaikkia kulueriä vielä tarkasti määritellä. Rakennusurakasta päätetään vielä erikseen kirkkovaltuustossa sen jälkeen, kun urakkatarjoukset on saatu. 85 Vuoden 2014 veroprosentti KL:n 15:2 :n 3 momentin mukaisesti kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin kirkkoneuvoston esityksen pohjalta. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Valtiovarainministeriön antaman suhdannekatsauksen mukaan maamme BKT:n odotetaan laskevan vuonna 2013 keskimäärin 0,4 prosentin verran, mutta kääntyvän kasvuun jo loppuvuodesta. Vuonna 2014 BKT:n ennustetaan jo kasvavan 1,2%. Euroopan taloudessa on edelleen kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä, jotka hankaloittavat tulevaisuuden ennustamista. Työttömyysasteen odotetaan kohoavan 8,3%:in kuluvana vuonna, mutta kääntyvän jälleen laskuun vuonna Inflaation ennustetaan olevan noin 2%:n tasolla vuonna Verohallinnosta saatujen tietojen mukaan ovat kaikkien seurakuntien kirkollisverotulot pienentyneet 1,3 % tammi-heinäkuussa 2013 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhteisöverotulot sen sijaan ovat kasvaneet 4,1%. Kun verrataan Laihian seurakunnan tammi-heinäkuun 2013 verotilityksiä edellisen vuoden vastaaviin, ovat kirkollisverotulot kasvaneet edellisestä vuodesta 1,7 % ja osuus yhteisöveron tuotosta 5,4%. Euroina tämä tarkoittaa noin euron lisäystä. Vuoden 2013 talousarvioon ennustettiin 2,4%:n kasvua kokonaisverotuloihin, ja näyttäisi siltä, että ellei suuria yllätyksiä loppuvuonna tule, päästään lähelle arviota. Vuodelle 2014 on ennustettu pientä talouskasvua ja työttömyysasteen lievää alenemista. Laihian seurakunnan jäsenmäärä on pysynyt suhteellisen vakaana eikä mi-

4 Pöytäkirja 6/ tään merkittäviä muutoksia vuosikuluihin ole tiedossa. Näin ollen kirkollisveroprosentin muutokseen ei ole välitöntä tarvetta. esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 1,50%. 86 Toimistonhoitajan vuosiloma- ja hoitovapaa-anomus myönsi kokouksessaan toimistonhoitaja Virpi Koskenrannalle äitiys- ja vanhempainvapaata ajalle Toimistonhoitaja anoo päivätyssä anomuksessaan vuosilomaa ajalle yhteensä 22 pv. Loput lomapäivät (7 pv) siirtyisivät pidettäväksi myöhemmin. Toimistonhoitaja anoo myös hoitovapaata ajalle Myönnetään toimistonhoitaja Virpi Koskenrannalle vuosilomaa ajalle sekä hoitovapaata ajalle Toimistonhoitajan sijaisuus Edellisessä pykälässä päätettiin toimistonhoitajan vuosilomasta ja hoitovapaasta. Mikäli päätös on esityksen mukainen, tarvitaan toimistonhoitajalle sijainen ajalle Sijaisuutta äitiys- ja vanhempainvapaan ajan on hoitanut Tarja Nurmi. Hän on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa sijaisuutta myös vuosiloman ja hoitovapaan ajan. Valitaan toimistonhoitajan sijaiseksi ajalle Tarja Nurmi.

5 Pöytäkirja 6/ Muut asiat Uusi jäsen jumalanpalvelustyön ja diakoniatyön johtokuntiin Esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi uuden jäsenen Jorma Koskisen tilalle jumalanpalvelustyön ja diakoniatyön johtokuntiin. Lasten valinta päiväkerhoihin Harri Yli-Huita tiedusteli, millä perusteella päiväkerhoihin valitaan lapset. Häneltä oli seurakuntalainen tiedustellut asiaa, koska tänä vuonna kaikki halukkaat eivät mahtuneet kerhoihin. Talouspäällikkö totesi, että saamansa tiedon mukaan kaikki ilmoittautuneet 4 ja 5 -vuotiaat lapset on voitu ottaa kerhoihin, mutta 3-vuotiaita ilmoittautuneita oli niin paljon, että kaikki eivät mahtuneet mukaan. Vs. kirkkoherra totesi, että tällaisissa tilanteissa on hyvä olla olemassa ohjeistus, jonka perusteella valinnat tehdään. ssa mukana oleva lapsityön johtokunnan jäsen kertoi, että lapset valitaan kerhoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Vanhan viraston alueen pelto ja Napuen puiston alue Luottamushenkilöiltä oli kyselty mahdollisuudesta niittää vanhan virastotalon alueella oleva pelto, koska siihen ja sen ympäristöön kerääntyy paljon hiiriä ja myyriä. Samoin oltiin huolissaan Napuen puiston alueen ilkivallasta. Talouspäällikkö lupasi selvittää asioita. 89 Ilmoitusasiat Lapuan hiippakunta ilmoitti käynnistävänsä seurakuntia koskevan yhteistyökartoituksen syyskuussa. Hanke liittyy kirkossa valmisteilla olevaan seurakuntarakenneuudistukseen. Pöytäkirjan liitteenä 3 on hiippakunnan nettisivuilla oleva ilmoitus. Vs. kirkkoherra kertoi, että ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidetään 3.9. Yhteistyökartoitusta toteutetaan käymällä keskusteluja rovastikunnittain. Isonkyrön rovastikunta on vuorossa keväällä Sovittiin, että liitteenä oleva ilmoitus annetaan tiedoksi myös kirkkovaltuustolle. Seurakuntatalon alakerran remontin takia lasten kerhot kokoontuvat syys- ja kevätkaudella siten, että seurakuntatalon asunnoista kaksi on kerhojen käytössä ja osallistujamäärältään suurimmat kerhot eli avoin päiväkerho, maanantain äiti-lapsipiiri ja perhepäivähoitajien kerho kokoontuvat meijerillä.

6 Pöytäkirja 6/ Tuula Kankaanpää ilmoitti, että Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä. Hän suositteli koulutuspäivää kaikille. Sovittiin, että myös kirkkovaltuuston jäsenille ilmoitetaan pidettävästä neuvottelupäivästä. Valtakunnalliset jumalanpalveluspäivät järjestetään helmikuuta Seinäjoella. Seija Hämäläisen kiitosjuhlaa vietetään Mikkelinpäivänä Juhlan ohjelmaa valmistellaan kirkkoherranvirastolla 9.9. klo Luottamushenkilöiden edustajat ovat myös tervetulleita juhlan suunnittelutilaisuuteen. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään klo 18. Kesäteologi Riina Niemisen työsopimusta on jatkettu saakka. 90 Valitusosoitus Annettiin liitteen 4 mukainen valitusosoitus. 91 Kokouksen päättäminen Kokous päättyi Herran siunaukseen ja virteen 548. Kokouksen puolesta Krister Koskela puheenjohtaja Marja Korkeamäki sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kirjoitetun kokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti. Laihia 22. päivänä elokuuta 2013 Anne Koski pöytäkirjan tarkastaja Raimo Halvars pöytäkirjan tarkastaja

7 Pöytäkirja 6/ Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen Laihian seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla tiistaina 20. päivänä elokuuta 2013 klo Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Seurakuntatalon alakerran remontti 5. Vuoden 2014 veroprosentti 6. Toimistonhoitajan vuosiloma- ja hoitovapaa-anomus 7. Toimistonhoitajan sijaisuus 8. Muut asiat 9. Ilmoitusasiat 10. Valitusosoitus 11. Kokouksen päättäminen Laihia 12. päivänä elokuuta 2013 Krister Koskela vs. kirkkoherra Marja Korkeamäki sihteeri

8 Pöytäkirja 6/ I L M O I T U S Laihian seurakunnan kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla Ilmoitus nähtävillä olosta on asetettu ilmoitustaululle Laihia 21. päivänä elokuuta 2013 Krister Koskela puheenjohtaja Marja Korkeamäki sihteeri

Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1. Aika Torstaina 4. päivänä heinäkuuta 2013 klo 17.00 20.55

Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1. Aika Torstaina 4. päivänä heinäkuuta 2013 klo 17.00 20.55 Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1 Aika Torstaina 4. päivänä heinäkuuta 2013 klo 17.00 20.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Keinänen Tiina puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Alasaari Antti Halvars Raimo poistui klo 19.11

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1. Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10

Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1. Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10 Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1 Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10 Paikka Kirkkoherranvirasto Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jussila Erja Kankaanpää Tuula puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.35

Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.35 Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.35 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jaskari Anita Kankaanpää Tuula Leppiniemi Pauli poistui kokouksesta 18.20

Lisätiedot

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Torikulman kokoustilat, Keskuskatu 51, Kankaanpää

Torikulman kokoustilat, Keskuskatu 51, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 2.9.2015 klo 18.15 19.50 Paikka: Torikulman kokoustilat, Keskuskatu 51, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 23.8.2012 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2013 23.10.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2013 23.10.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 23.10.2013 klo 17.00 17.40 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Haavisto

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 Kirkkoneuvosto Nro 10/2014. 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 Kirkkoneuvosto Nro 10/2014. 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki Kari

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) AIKA Tiistai 20.8.2013 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 102 Kokouksen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 24.7.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 24.7.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 Paikka Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Sahla Taru Isotalo Timo MUUT Marja Laaksonen, kirkkovaltuuston pj Tarja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina. Soukkio-Salminen Marja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina. Soukkio-Salminen Marja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014 AIKA Keskiviikko 10.9.2014 klo 9 11.35 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010 AIKA Tiistai 2.3.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

Keskiviikko 20.8.2014 klo 17.15 20.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 20.8.2014 klo 17.15 20.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 142 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 20.8.2014 klo 17.15 20.15 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 25.2.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 25.2.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 25.2.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokouspäivä

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokouspäivä 3/2014 Kokouspäivä Sivu 2.10.2014 31 Paikka ja aika Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja kello 18.30 19.40 Läsnäolevat jäsenet Aho Pirjo Aila Saarinen Jaakko Heino Irja Salonen Seppo

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 1/2015 Kirkkoneuvosto 10.02.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 1/2015 Kirkkoneuvosto 10.02.2015 KIRKKONEUVOSTO Kokous 1/2015 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.30 21.56 Paikka Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja x Ari Hartonen x Kristiina Häkkänen x Panu Karjalainen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen.

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen. SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014 Kokousaika klo 18.00-20.10 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Juha Ilonen,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 12. maaliskuuta 2015 klo 15.30 17.10 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KONTIO-OLLILA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot