Pöytäkirja 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja 2/"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 2/ Aika Torstai 30. päivänä elokuuta 2018 klo Paikka Seurakuntatalon kokoustila Läsnä Ranne Lea puheenjohtaja Alasaari Antti Heikkilä Juha-Matti Hietanen Helena Jokipii Annukka Kankaanpää Tuula poissa Koski Anne Koskinen Pekka Korvola-Mäkinen Kirsi poissa Laakso Pasi Mäkinen Heikki Pohjola Miika Riippi Paula Tekoniemi Vilho Tuomela Sauli Tuori Anita Viianen Hannele Visuri Kaija Yli-Huita Harri Varajäsenet: Kuusisto Taneli Lisäksi Mäki Marja-Liisa kirkkoherra Tuomela Eija-Maria sihteeri, talouspäällikkö 12 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottamalla osallistujat tervetulleiksi. Kirkkoherra piti alkuhartauden lukemalla tekstikappaleen 1. Johanneksen kirjeen 4. luvusta. Rukoiltiin ja laulettiin virsi Nimenhuuto Sihteeri suoritti nimenhuudon. Paikalla oli 17 varsinaista valtuutettua, ja 1 varavaltuutettu. Taneli Kuusisto toimi varajäsenenä Tuula Kankaanpäälle.

2 Pöytäkirja 2/ Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu liiteasiakirjoineen on postitettu valtuuston jäsenille Liitteen n:o 1 mukainen kuulutus asialuetteloineen pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa siitä ilmenevän ajan. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 15 Pöytäkirjan tarkastajat Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Anita Tuori ja Hannele Viianen. valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksessä kaksi seuraavaa paikalla olevaa kirkkovaltuuston jäsentä. Päätös: Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja. 16 Kokouksen työjärjestys n työjärjestyksen mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esitys: päättää työjärjestykseksi esityslistan mukaisen järjestyksen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Pöytäkirja 2/ Veroprosentti vuodelle 2019 Valtionvarainministeriö ennustaa, että vuonna 2018 Suomen bruttokansantuote kasvaa 2,9 %. Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostaisivat työllisten määrää 1,9 % edellisvuotta korkeammaksi ja työllisyysasteen 71,2 prosenttiin. Investointien kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi v Tämä johtuu erityisesti uusien rakennushankkeiden aloitusmäärien kääntymisestä laskuun. Lisäksi suurten metsäteollisuushankkeiden investointipäätöksiä on siirretty eteenpäin. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,7 %. Inflaatioksi ennustetaan vuodelle ,4 %. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaisesti Suomen talouden suhdannenousu jatkuu vielä vuonna 2018, minkä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimainen kysyntä. Viennin kasvu tasoittuu maailmankaupan kasvun mukaiseksi ja nettoviennin kasvua tukeva vaikutus pienenee. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa reaalisten käytettävissä olevien tulojen hidastuva kasvu. Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousu ja työllisyyden koheneminen. Palkkasumma nousee 3,5 % ja pitää kotitalouksen käytettävissä olevien tulojen kasvun viime vuosiin verrattuna nopeana. Reaalisesti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kuitenkin hidastuu inflaation kiihtyessä, mikä hidastaa yksityisen kulutuksen kasvua. Marraskuun kirkolliskokous päättää, paljonko ovat keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu vuonna Vuonna 2019 kilpailukykysopimuksen mukaisesti julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Kilpailukykysopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi Julkisen talouden alijäämä pienenee ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee lähivuosina hyvän talouskasvun siivittämänä. Julkinen talous on pitkän heikon talouskehityksen kauden jäljiltä kuitenkin edelleen selvästi finanssikriisiä edeltänyttä aikaa haavoittuvammassa tilassa. Puskurit tulevien menopaineiden ja taantumien varalle ovat vielä hyvin ohuet. Väestön ikääntyminen luo paineita julkiseen talouteen ensi vuosikymmenellä, kun erityisesti hoito- ja hoivamenojen kasvu jatkuu nopeana. Oheisessa kaaviossa on kuvattuna Laihian seurakunnan jäsenmäärän kehitys ja jakautuminen tammi-toukokuun aikana 2018.

4 Pöytäkirja 2/ Kaaviosta nähdään, että jäsenmäärässä ei ole tapahtunut muutoksia aikajaksolla tammikuu toukokuu Kirkollisverotuloja on kertynyt kesäkuun 2018 loppuun mennessä , muutosta edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta on 2,1 % enemmän. Valtakunnallisesti verotuloja on kesäkuun 2018 loppuun mennessä kertynyt noin 5 miljoonaa enemmän vuoteen 2017 verrattuna. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria. Valtakunnallisesti seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Seurakunnissa on tärkeää jatkuvasti seurata jäsenmäärän kehittymistä ja tehdä omia ennusteita. Talouden näkökulmasta

5 Pöytäkirja 2/ kokonaisjäsenmäärän lisäksi on oleellista seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä. Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallitus varasi vuodelle 2018 evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin 114 miljoonaa euroa. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 107 miljoonaa euroa jaettiin vuonna 2018 seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, viisi miljoonaa euroa myönnettiin seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytettiin Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Päätöksen vuoden 2019 jakoerästä tekee marraskuun kirkolliskokous. Indeksikorotus on toistaiseksi jäädytetty. Seurakunnassa on pyritty kiinnittämään huomiota tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun, karsimaan kustannuksia, löytämään säästöjä ja tehostamaan toimintoja niin henkilöstössä kuin rakennusten osalta. Meijerin ja vanhan virastotalon alueen myynnin toteutuminen tuovat tuloja seurakuntaan, joilla voidaan lyhentää seurakuntataloon otettua lainaa. Veroprosentti Laihialla on Lapuan hiippakunnan alimpia. Toisaalta Laihialla kirkkoon kuulumisaste on hyvä. Veroprosentin nostolla saattaisi olla jäsenmäärään pienentävä vaikutus ja siten kokonaisvaikutus saattaisi olla seurakunnalle epäedullinen. Toistaiseksi nostolle ei ole välitöntä tarvetta. Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että päätetään kirkollisveroprosentiksi vuodelle ,5 %. Päätös: päätti yksimielisesti päättää vuodelle 2019 kirkollisveroprosentiksi 1,5 %.

6 Pöytäkirja 2/ Ilmoitusasiat Seurakuntavaalit järjestetään Ennakkoäänestys pidetään tiistaista lauantaihin Ehdokasasettelu päättyy maanantaina klo Vaalilautakunta on päättänyt alustavasti ennakkoäänestyspaikoiksi seuraavat paikat: Laihian lukio, Laihian kunnan kirjasto, Toiska, Siskontien palvelutalo tai Mikintupa, Laihian terveyskeskus, K-Market Pirkka ja S-Market sekä Laihian seurakunnan kirkkoherranvirasto. Joulujuhla luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja työntekijöille pidetään torstaina klo seurakuntatalolla. Talouspäällikkö kertoi, että Laihian kunta ja seurakunta ovat tehneet alkaen vuokrasopimukset koskien Meijerin tiloja. Laihian kunnan kotipalvelu ja kotisairaanhoito toimivat Meijerin yläkerran entisissä nuorisotyöntekijöiden työhuoneissa ja nuorisotyön kokoontumistiloissa sekä yksiössä ja Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen päivätoiminta toimii Meijerin alakerran salissa. Vuokraustoiminta on lähtenyt sujuvasti käyntiin. Kirkkoherra kertoi, että jumalanpalvelusryhmien toiminta syksyn osalta on lähtenyt hyvin käyntiin. Puheenjohtaja kertoi, että Vähänkyrön seurakuntatalon käyttöönottojuhlaa vietetään sunnuntaina Seuraava kirkkovaltuuston kokous klo

7 Pöytäkirja 2/ Valitusosoitus Annettiin liitteen 2. mukainen valitusosoitus. 20 Kokouksen päättäminen Veisattiin iltavirsi 563. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta puheenjohtaja Lea Ranne sihteeri Eija-Maria Tuomela Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kirjoitetun kokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti. Laihia.päivänä syyskuuta 2018 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

8 Pöytäkirja 2/ Arvoisa kirkkovaltuutettu Laihian seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontuu torstaina 30. päivänä elokuuta 2018 klo seurakuntatalon kokoustilassa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Nimenhuuto 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. Veroprosentti vuodelle Ilmoitusasiat 8. Valitusosoitus 9. Kokouksen päättäminen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Laihialla Lea Ranne n puheenjohtaja

9 Pöytäkirja 2/ KUULUTUS Laihian seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontuu torstaina 30. päivänä toukokuuta 2018 klo seurakuntatalon kokoustilassa. Kokouksen asialuettelo on seurakuntalaisten nähtävänä arkipäivinä ennen kokousta kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Laihia 20. päivänä elokuuta 2018 Lea Ranne kirkkovaltuuston puheenjohtaja

10 Pöytäkirja 2/ ASIALUETTELO Laihian seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävistä asioista. 1. Kokouksen avaus 2. Nimenhuuto 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. Veroprosentti vuodelle Ilmoitusasiat 8. Valitusosoitus 9. Kokouksen päättäminen Laihia 20. päivänä elokuuta 2018 Lea Ranne n puheenjohtaja