Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailut Veden laatu - Pohjaeläimet - Kalat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailut 2009-2012 Veden laatu - Pohjaeläimet - Kalat"

Transkriptio

1 Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailut Veden laatu - Pohjaeläimet - Kalat Aki Mettinen Jorma Valjus Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 246/2014

2 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU 246/2014 Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailut Veden laatu - Pohjaeläimet -Kalat Aki Mettinen Jorma Valjus Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

3 Laatija: Aki Mettinen, Jorma Valjus Tarkastaja: Aki Mettinen Hyväksyjä: Jaana Pönni LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY, JULKAISU 246/2014 Valokuva(t): LUVY ry Kansikuva: Aki Mettinen, LUVY ry (Oxyethira sp. pikkusirvikkäisiin kuuluva palkonen ) Julkaisu on saatavana myös internetistä: Harriprint Tmi Karkkila 2014 ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

4 Sisältö 1 Johdanto Vesistötarkkailun alue Kivikoskenpuron, Lempaanjoen ja Kirkkojoen osavaluma-alue Risubackajoen osavaluma-alue Vihdin Enäjärven, Poikkipuoliaisen, Tervalammen, Palojärven ja Palojoen osavaluma-alue Stora Lonoks ja Harvsån osavaluma-alue Siuntionjoen pääuoman keski- ja alaosa Jätevesikuormitus Yleistä Pistekuormitus vuonna Näytteenottoajankohdat Säätila ja virtaama Vesistötarkkailun fysikaalis-kemialliset tulokset Kivikoskenpuro ja Kirkkojoki (Munkkaan Jätekeskus) Risubackajoki (Muijalan haaran teollisuusalue ja Mäyräjoen haaran Nummelan puhdistamo) Kurjolammenoja ja Poikkipuoliainen Harvså Yhteenvetoa Karhujärveen laskevien jokien veden laadusta vuonna Siuntionjoen pääuoman keski- ja alaosa Jokialueiden vedenlaatu ja kuormituslaskelmat Kokonaisravinteet ja kiintoainepitoisuus sekä näiden kuormituslaskelmat Kiintoaine Kokonaisfosfori ja -typpi Vesistömalli Vemala ja kokonaisravinteiden kuormituslaskelmat Fosfaattifosfori Liukoiset typpiravinteet Lämpökestoiset kolibakteerit Muu veden laatu Ravinnehuuhtoumat/km 2 osavaluma-alueittain... 46

5 6.8 Yhteistarkkailun järvet Happi Ravinteet Klorofylli-a Muu veden laatu Vihdin Enäjärvi Vesistötarkkailun pohjaeläimet Pohjaeläintarkkailun perusteet Laaja tarkkailu 2012 ja suppeat tarkkailut 2010 ja Näytteenotto ja näytteiden käsittely Virtavesinäytteet Suvantonäytteet ja järvinäytteet Kuormitus ja virtavesihavaintoalueet Näytteiden esikäsittely ja määritys Pohjaeläinaineiston analysointi Suku- ja lajikohtainen tarkastelu Taksoni- ja yksilömäärät Virtavesien kosket, jokityypille ominaiset EPT-heimot Virtavesien suvantoalueet, RI Järvien syvänteiden tila, CI-indeksi Tulokset Virtavesihavaintoalueet Risubackajoki Kivikoskenpuro Kirkkojoen Lempaankoski ja Munksinkoski Siuntionjoen Kvarnbynkoski, Sjundbynkoski ja Palokoski Koskialueiden EPT-heimot Suvantoalueet RJS ja KÅS Uhanalaiset ja harvinaiset lajit Järvialueet Björnträsk Tjusträsk Vikträsk CI-indeksi... 69

6 7.7 Tulosten tarkastelua Taksonimäärät Latvapurot ja isot kosket Vanhat tyyppiominaiset EPT-heimot ja pohjaeläinluokka Uudet pohjaeläinluokkamuuttujat Pohjaeläimet ja taimen Pohjaeläintarkkailun jatkaminen Kalataloudellinen yhteistarkkailu Johdanto Taustatiedot Tarkkailualueen kuvaus Siuntionjoen vesistön kalasto ja kalastuksen säätely Kalataloudelliset kunnostukset Tarkkailun toteutus Sähkökoekalastus Kalastustiedustelu Kasteluveden käytön seuranta Kalatarkkailun tulokset Sähkökoekalastus Risubackajoki ja Siuntionjoen keskiosa Kivikoskenpuro ja Kirkkojoki Palojoki ja Kvarnbäcken Siuntionjoen vesistön taimen Kalastustiedustelu Pyyntimäärä ja kalastuksen ajoittuminen Saalis vuonna Havaintoja ja mielipiteitä Kasteluveden käyttö Kasteluvesimäärät vuosina Tulosten tarkastelu ja arvio jätevesikuormituksen ja kasteluveden oton vaikutuksista Virtavedet Epävarmuustekijöitä Yksilötiheys ja lajimäärä alueittain... 92

7 Risubackajoki Siuntionjoen keskiosa ja Palojoenkoski (vertailualue) Kivikoskenpuro ja Kirkkojoki Kvarnbäcken Karhujärvi Kasteluveden oton vaikutukset Siuntionjoen vesistössä vuosina Kalatarkkailun jatkaminen ja muutosehdotuksia Yhteenveto ja arvio jätevesikuormituksen vaikutuksista Siuntionjoen vesistön tarkkailualueella vuosina Jätevesi- ja muu kuormitus Siuntionjoen vesistöalueella 1990-luvulla Ravinnevirtaamat Pistekuormituksen osuus ravinnevirtaamista Kirkkojoki ja Kivikoskenpuro Munkkaan jätekeskus Risubackajoki Muijalan haaran teollisuusalue (Skanska Infra Oy) Risubackajoki Mäyräojan haara (Nummelan puhdistamo) Kurjolammenoja Nuorisokoti Nummela Siuntionjoen pääuoma Järvet Vaikutukset pohjaeläimistöön Virtavesien pohjaeläimet Järvet Vaikutukset kalastoon ja kalatalouteen Sähkökoekalastusalueet Kasteluveden oton vaikutukset Siuntionjoen vesistössä vuosina Karhujärven kalastus ja kalastusta haittaavat tekijät vuonna Tiivistelmä Siuntionjoen yhteistarkkailun jatkaminen Kirjallisuuslähteet:

8 Liitteet Liite 1. Yhteistarkkailualueen kartat ja havaintopaikat Liite 2. Pistekuormittajien jätevesikuormitus vuosina Liite 3. Vedenlaatutulokset Liite 4. Analyysimenetelmät ja määritysrajaluettelo Liite 5. Pohjaeläintaksonit ja yksilömäärät virtapaikoilla Liite 6. Pohjaeläintaksonit ja yksilömäärät järvipaikoilla Liite 7. Pohjaeläinbiomassat (suvanto- ja järvinäytteet) Liite 8. Pohjaeläinpaikkojen pohjan laatu ym. havainnot Liite 9. Siuntionjoen kalastusalueella esiintyvät kalat ja ravut Liite 10. Sähkökalastussaalis vuosina 2010, 2012 ja Liite 11. Karhujärven kalastustiedustelulomake Liite 12. Kasteluveden enimmäismäärät ja virtaamien raja-arvot Liite 13. Taimenen yksilötiheys (kpl/100 m 2 ) koealoittain vuosina

9

10 1 Johdanto Siuntionjoen vesistön tilaa tarkkaillaan vesistöalueella sijaitsevien suurimpien pistekuormittajien ja muiden tarkkailijoiden toimesta. Tarkkailu on toiminnanharjoittajille myönnettyjen ympäristölupien velvoittamaa ja se suoritetaan ns. yhteistarkkailuina. Siuntionjoen vesistöalueella on kaksi yhteistarkkailua, Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailu ja Siuntionjoen vesistön kalataloudellinen yhteistarkkailu. Siuntionjoen vesistön pistekuormittajien yhteistarkkailussa osallisina ovat Vihdin vesihuoltolaitos (Vihdin Vesi), Rosk n Roll Oy Ab, Skanska Infra Oy (Soraset Yhtiöt Oy), Kirkkonummen Aktiivikeskus, Kiinteistö Oy /KN Keskus OÜ sekä Nuorisokoti Nummela Uusimaa Oy. Vuoden 2012 heinäkuussa Nuorisokoti Nummela Uusimaa Oy liittyi yhteistarkkailuun aloittaessaan toiminnan Top Hotels Oy:n Kokoushotelli Elohovin kiinteistössä sen uutena omistajana. Velvoitetarkkailijoiden lisäksi yhteistarkkailuun on osallistunut vapaaehtoisena tarkkailijana Suomen Sokeri Oy, joka käyttää vesistön mereen laskevan pääuoman Pikkalanjoen vettä raakavesilähteenä sekä muina tarkkailijoina alueen kunnat Lohja, Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi ympäristön tilan yleisen seurantavelvoitteen perusteella. Vesistön yhteistarkkailua on toteutettu vuodesta 1974 alkaen. Voimassa oleva tarkkailuohjelma on vuodelta 2001 (Dnro 0196Y , ), johon on tehty joitakin pieniä yhteistarkkailukokouksissa tarkkailuvelvollisten ja viranomaisten kesken sovittuja muutoksia. Taulukossa 1 on esitetty Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun osalliset ja niille asetetut velvoitteet. Taulukko 1. Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun pistekuormittajat ja niiden toimintaa säätelevät lupamääräykset. Yhteistarkkailun osalliset Lupapäätös Vihdin vesihuoltolaitos, Nummelan puhdistamo LSY-2006-Y-350, Rosk n Roll Oy Ab, Munkkaan jätekeskus UUS-2004-Y Skanska Infra Oy (Soraset Yhtiöt Oy) YS 436 UUS-2002-Y , Ratametsän maankaatopaikka UUS-2008-Y , Muijalan teollisuuskaatopaikka UUS-2006-Y , KN Keskus OÜ (Kirkkonummen Akt.keskus, Kiinteistö Oy) UUS, No YS 1004, Dnro 0196Y (Kiinteistö Oy Aktiivi, Aktiivi-instituutti,Evitskog) Nuorisokoti Nummela Uusimaa Oy, Pikku-Nummela LSVO n:o 97/1976 A, (Elämäntapaliitto ry, Hotelli Elohovi) (Top Hotels Oy; ympäristölupahakemus jätetty ) Vuosi 2012 oli suppean fysikaalis-kemiallisen tarkkailun ja laajan biologisen tarkkailun vuosi. Järvien rehevyystason seurantaan kuuluvia ravinneanalyysejä ja a-klorofyllipitoisuutta mitataan joka toinen vuosi ja vuoden 2012 tarkkailuun ne eivät sisältyneet. Biologinen tarkkailu perustuu pohjaeläimistön analysointiin. Vesistötarkkailuun sisältyvässä pohjaeläinseurannassa vuosi 2012 oli laaja näytteenottovuosi. Tarkkailu painottuu pistekuormitettujen osavaluma-alueiden virtavesien laadun seurantaan ja toisaalta pistekuormituksen kannalta merkittävien järvien (Karhujärven eli Björnträskin, Tjusträskin, Vikträskin ja laajoina vuosina myös Stora Lonoksin) seurantaan. Fysikaalis-kemiallisessa tarkkailussa tarkastellaan ainepitoisuuksien ohella koko tutkimusalueen ravinnevirtaamia, pistekuormittajien kuormitusta osavaluma-alueittain sekä järvien ravinnetasoa. Vuoden 2012 fysikaalis-kemiallisesta vesistötarkkailun tuloksista on laadittu kausiraportit 12.6., 20.7., ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/2014 9

11 Fysikaalis-kemiallisesta näytteenotosta vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n sertifioitu ympäristönäytteenottaja (erikoistumispätevyyden ala vesi- ja vesistönäytteet). Näytteet analysoitiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratoriossa, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: Osa metallianalyyseistä tehtiin Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa (T064). Edellisen kerran Siuntionjoen yhteistarkkailun tuloksia on raportoitu vuoden 2011 yhteenvedossa (Valjus 2012). Vesistötarkkailuun sisältyvässä pohjaeläinseurannassa laajan vuoden 2012 näytteenotto sisälsi pohjaeläinnäytteenoton kymmeneltä koskipaikalta, kahdelta jokien suvantopaikalta ja kolmesta järvestä kustakin järvestä kahdelta eri syvyydeltä (tulokset luvussa 7). Pohjaeläintarkkailun tuloksia on raportoitu viimeksi erillisessä pohjaeläimistöä koskevassa pitkänajan koosteraportissa vuosilta (Mettinen 2010 ym.). Edellä kuvatun vesistön yhteistarkkailun lisäksi Siuntionjoen vesistöalueella on tehty kalataloudellista yhteistarkkailua vuodesta 1978 lähtien. Kalataloudellinen tarkkailuvelvoite perustuu eri velvoitteeseen kuin vesistötarkkailu ja siitä on laadittu oma tarkkailuohjelmansa. Luvussa 8 esitetään kalataloudellisen tarkkailun perusteet ja tulokset vuosilta Kalataloudellisen raportin on laatinut apulaistutkija Jorma Valjus. Molempien yhteistarkkailuiden vastuuhenkilönä on vesistötutkija Aki Mettinen, joka laati vesistötarkkailun raportin (veden laatu ja pohjaeläimet) ja kokosi yhteen sekä laati yhteenvedot tarkkailujen tuloksista. Tähän laajaan raporttiin sisällytetään alkuperäisenä kaikki Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailua ja kalataloudellista tarkkailua koskevat tulokset. Raportissa esitetään myös muita kuin yhteistarkkailuun sisältyviä tuloksia, erityisesti Siuntionjoen yläosassa sijaitsevista järvistä ja eräiltä jokialueilta. Järvien vedenlaatutulokset on saatu Uudenmaan ELY-keskuksen seurannasta tai muista yksityisistä lähteistä. 2 Vesistötarkkailun alue Siuntionjoen vesistöalue (22.00) rajoittuu luoteessa Lohjanharjun pohjavesialueeseen, länsipuolella Karjaanjoen vesistöalueeseen ja idässä pienehköjen Suomenlahteen laskevien jokien ja purojen alueeseen. Siuntionjoen vesistön valuma-alue on pinta-alaltaan noin 480 km 2, josta järviä on 5,3 % (Siuntionjokineuvottelukunta 1989). Siuntionjoki-nimisenä vesistöalueen pääuoma alkaa Karhujärvestä (Björnträskistä), mutta merkittävä osa vesistöalueesta sijaitsee Karhujärven yläpuolella, johon laskee vesiä pohjoisesta Risubackajoen, koillisesta Palojoen ja etelästä Harvsån osavaluma-alueilta. Siuntionjoen pääuomaan liittyy lännestä Kirkkojoen haara, joka on suurin osavaluma-alue ja poikkeaa luonteeltaan vesistöalueen muista valuma-alueista. Kirkkojoen haaran valuma-alueella hienorakeisten maalajien ja peltojen osuus on selvästi suurempi kuin pääuoman ja siihen laskevien pienempien purojen alueilla. Kirkkojoen yhtymisen jälkeen Siuntionjoki laskee Tjusträskin ja Vikträskin kautta Pikkalanjokena Pikkalanlahteen. Siuntionjoen pääuoman alueella virtausta tasoittavien järvien määrä onkin suurempi kuin Kirkkojoen ja toisaalta myös Risubackajoen valuma-alueilla (kuva 1, liite 1 (1/8)). Siuntionjoki on merkittävältä osaltaan Natura-aluetta. Siihen kuuluu pääuoma aina Pikkalanjoen suulta Sågarsforsin koskeen asti, Kirkkojoki Munksinkoskelle saakka sekä siitä haaroittuvat Lempansån ja Aiskosbäcken. Natura-alue asettaa lisävelvoitteita veden laadulle ja rajoitteita toiminnalle (kuva 1). 10 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/2014

12 Kuva 1. Siuntionjoen vesistön Natura-alue. MML maastotietokanta Siuntionjoen laakso kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Siuntionjoessa on jäljellä alkuperäinen taimenkanta ja vesistössä esiintyy myös vuollejokisimpukkaa (Unio crassus). Vuollejokisimpukka on luonnonsuojeluasetuksessa rauhoitettu eläinlaji ja taimenen merivaelteiset kannat määritellään Suomen eliölajien uhanalaisuusarviossa äärimmäisen uhanalaisiksi. Siuntionjoen vesistö jaetaan tulosten käsittelyn ja vertailun kannalta seuraaviin osavalumaalueisiin (katso alueet tarkemmin liitteestä 1): Kivikoskenpuron, Lempaanjoen ja Kirkkojoen osavaluma-alue (kuva 2) Risubackajoen osavaluma-alue (kuva 3) Vihdin Enäjärven, Poikkipuoliaisen, Tervalammen, Palojärven ja Palojoen osavalumaalue Stora Lonoks, Harvsån osavaluma-alue Siuntionjoen pääuoman keski- ja alaosa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/

13 Yhteistarkkailussa keskeisimmät vesimuodostuma-alueet on tyypitelty ympäristöhallinnon toimesta seuraaviin tyyppeihin (Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015). Vesistöaluetunnus Nimi Järvi/Joki Muodostuman tyyppi Kunta _y01 Siuntionjoen yläosa Joki Keskisuuret savimaiden joet Vihti (UUS), Siuntio (UUS) _001 Siuntionjoen alaosa Joki Keskisuuret savimaiden joet Siuntio (UUS) _001 Siuntionjoen keskiosa Joki Keskisuuret savimaiden joet Siuntio (UUS) _001 Kirkkojoki-Lempansån Joki Keskisuuret savimaiden joet Siuntio (UUS), Lohja (UUS) _001 Karhujärvi Björnträsk Järvi Runsasravinteiset järvet (Rr) Siuntio (UUS) _001 Tjusträsk Järvi Runsasravinteiset järvet (Rr) Siuntio (UUS) _001 Vikträsk Järvi Runsasravinteiset järvet (Rr) Siuntio (UUS) 2.1 Kivikoskenpuron, Lempaanjoen ja Kirkkojoen osavaluma-alue Osavaluma-alue sijaitsee tarkkailualueen länsi- ja luoteisosassa ja sen ainoa pistekuormittaja vuodesta 1993 lähtien on ollut Rosk n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskus Kivikoskenpuron latvoilla. Alempana Kivikoskenpuroon liittyy Lohjan suunnalta Munkkaanoja, minkä jälkeen Kivikoskenpuro muuttuu Lempaanjoeksi. Lempaanjokeen yhtyy alempana lännestä vielä Myransbäcken, Veijansån ja Aiskosbäcken, minkä jälkeen joki virtaa Kirkkojokena Siuntionjoen päähaaran yhtymäkohtaan saakka. Kirkkojoen keskivirtaaman on pitkällä aikavälillä arvioitu olevan 1,4 m 3 /s, mikä on selvästi suurempi kuin muilla jokihaaroilla. Munkkaan jätekeskuksessa on toiminut huhtikuusta 2005 lähtien oma käänteisosmoosiin perustuva jätevedenpuhdistamo, jossa puhdistetaan noin neljännes jätevesistä, loppuosa jätevesistä johdetaan Lohjan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Jätekeskuksen ympäristön, kaatopaikka-alueiden pintaveden sekä jätevedenpuhdistamolla puhdistetun jäteveden tilaa seurataan purkuojassa yhteistarkkailun havaintopaikalla Ki8. Havaintopaikka sijaitsee noin 30 metriä vanhasta tasausaltaasta alavirtaan. Havaintopaikalle kertyy kaatopaikkavesien lisäksi vesiä myös muualta valuma-alueelta. Purkuoja johtaa Kivikoskenpuroon, jossa on seuraava yhteistarkkailun havaintopaikka Ki9. Myös sinne kertyy vettä puron yläosan voimakkaasti hajakuormitetulta valuma-alueelta. Puhdistamonhaaran yläpuolella on vielä havaintopaikka Ki7 pelto-ojassa. Lempaanjoki ei ole mukana yhteistarkkailun fysikaalis-kemiallisessa vedenlaatuseurannassa, mutta Uudenmaan ELY-keskus seuraa Lempaanjoen alapuolisen Kirkkojoen vedenlaatua havaintopaikalla K3 (Kirkkojoki 1,2). Osavaluma-alueen vertailuhavaintopaikkana toimii Ki0 Kivikoskenpuron latvoilla (kuva 2). 12 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/2014

14 Kuva 2. Kivikoskenpuron vedenlaadun havaintopaikat. Virtaussuunta kuvassa ylhäältä alaspäin. MML maastotietokanta Munkkaan jätekeskuksen kuormitusta seurataan myös erillisellä pinta- ja pohjavesitarkkailulla. Tarkkailuun kuuluu kolme pintavesihavaintopaikkaa, joista näytteet on saatu viime vuosina vain kahdesta. Toisen ojavesihavaintopaikan vesi laskee Kivikoskenpuroon ja toisen lounaaseen Munkkaanojaan, mistä vedet sekoittuvat myöhemmin Kivikoskenpuroon, kuitenkin huomattavasti alempana kuin edellä mainitut itä-kaakkoisosan kaatopaikkavedet (ks. Ranta 2013). 2.2 Risubackajoen osavaluma-alue Skanska Infra Oy:n (ent. Soraset Yhtiöt Oy:n) Ratametsän maankaatopaikka ja Muijalan teollisuuskaatopaikka sijaitsevat Risubackajoen läntisen haaran latvoilla ns. Arvolanojan alueella. Ratametsän patopenkereen läpi kulkevan suotovesiputken (SV1) ja Muijalan teollisuuskaatopaikka-alueen pintavesikaivon (SV2) veden laatua seurataan Skanska Infra Oy:n pohja- ja pintavesitarkkailun yhteydessä (esim. Nummela 2013a). Yhteistarkkailun puitteissa veden laatua tarkkaillaan Arvolanojan havaintopaikalla R4 ja alempana ojan muuttuessa nimeltään Risubackajoeksi, havaintopaikalla R9 (kuva 3). Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/

15 Kuva 3. Risubackajoen vedenlaadun havaintopaikat. Virtaussuunta kuvassa ylhäältä alaspäin. MML maastotietokanta Tarkkailualueen pohjoisosaan sijoittuvalla Risubackajoen osavaluma-alueella sijaitsee myös Nummelan jätevedenpuhdistamo, jonka kuormitusta tarkkaillaan Risubackajokeen pohjoisesta liittyvän Mäyräojan itäisen haaran eli Nummelan haaran havaintopaikalla R10. Tähän haaraan ohjautuu myös vesiä Vihdin kunnan Höytiönnummen maankaatopaikalta (Nummela 2013b). Vihdin Vesihuoltolaitos seuraa nykyisin (vuonna 2013) vapaaehtoisesti veden laadun tilaa laskuojassa alempana sijaitsevalla havaintopaikalla R10a. Varsinaisessa Mäyräojan pääuomassa sijaitsee kaksi havaintopaikkaa, joista ylempi (MÄY) ennen Nummelan haaraa ja alempi (R8) Nummelan haaran alapuolella. Vasta näiden jälkeen Mäyräoja yhtyy alapuolella sijaitsevaan Risubackajokeen. Risubackajoen veden laatua seurataan vielä joen alimmalla havaintopaikalla R1, joka sijaitsee Niemenkylän sillan kohdalla juuri ennen joen laskemista Karhujärveen eli Björnträskiin (kuva 3). 14 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/2014

16 2.3 Vihdin Enäjärven, Poikkipuoliaisen, Tervalammen, Palojärven ja Palojoen osavaluma-alue Karhujärveltä koilliseen suuntautuvalla osavaluma-alueella, Kurjolammen rannalla on sijainnut Top Hotels Oy:n Kokoushotelli Elohovi, jonka puhdistamolta käsitellyt jätevedet on laskettu Kurjolammenojaan. Veden laatua seurataan havaintopaikalla Ku2. Hotelli Elohovin toiminta päättyi huhtikuun 2012 lopussa ja kiinteistö myytiin Case Component Oy:lle, jonka tytäryhtiö Nuorisokoti Nummela Uusimaa Oy perusti kiinteistöön nuorisokoti Pikku-Nummelan. Nuorisokodin toiminta kiinteistössä alkoi heinäkuussa Vesistön ensimmäinen latvajärvi Vihdin Enäjärvi laskee Poikkipuoliaiseen, josta lähtevää vettä tarkkaillaan myös yhteistarkkailussa havaintopaikalla PPL. Vihdin Enäjärven tilaa seuraa Uudenmaan ELY-keskus. Poikkipuoliaisen alapuolella sijaitsevat Tervalampi, Huhmarjärvi ja Palojärvi, joka laskee Palojokena Karhujärveen. Alueella toimii aktiivinen Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys (PoTeHu ry), joka seuraa näiden järvien veden laatua vapaaehtoisesti. Palojoessa juuri ennen Karhujärveä sijaitsee yhteistarkkailun pääuoman vertailuhavaintopaikka PALO. Alueen toinen purovesien referenssipaikka (Ru0) sijaitsee Nuuksion suunnalta Poikkipuoliaiseen laskevassa purossa. Yhteistarkkailun keskeinen järvi, Karhujärvi (Björnträsk), on voimakkaimmin pistekuormitettu. Karhujärveen laskee pohjoisesta Risubackajoki, koillisesta Palojoki ja etelästä Harvså. Karhujärven tilaa seurataan kahdella havaintopaikalla (B1 ja B2) viisi kertaa vuodessa. Lisäksi otetaan laajoina fysikaalis-kemiallisina tarkkailuvuosina trofia- eli rehevyysnäytteet kuusi kertaa avovesiaikana joka toinen vuosi (parittomina vuosina). 2.4 Stora Lonoks ja Harvsån osavaluma-alue Osavaluma-alue sijaitsee Siuntionjoen vesistöalueen keskiosassa. Yhteistarkkailun osallinen, Kirkkonummen Aktiivikeskus Kiinteistö Oy:n omistama KN Keskus OÜ Kirkkonummen Evitskogissa johtaa puhdistetut jätevedet Stora Lonoks -järven luusuaan. Yhteistarkkailussa järven tilaa seurataan joka toinen vuosi. Lisäksi vuosittain tarkkaillaan Stora Lonoks -järvestä Karhujärveen laskevan Harvsån tilaa. 2.5 Siuntionjoen pääuoman keski- ja alaosa Siuntionjoen pääuomaan ei kohdistu velvoitetarkkailuun kuuluvaa suoraa pistemäistä jätevesikuormitusta. Pikkalanjoen ylittävän kantatie 51:n tuntumassa sijaitsevan huoltoaseman vähäinen pistekuormitus on huomioitu pistekuormituksen kokonaismäärää laskettaessa, mutta asemalla ei ole vesistötarkkailuvelvoitetta. Siuntionjoen pääuoman keski- ja alaosa sisältää osia Karhujärven lähivaluma-alueesta ja pääuoman keski- ja alaosan valuma-alueet, jossa sijaitsee Tjusträsk, Vikträsk sekä useita pienempiä järviä. Alueen ylin havaintopaikka S7 sijaitsee noin kilometrin päässä Karhujärven luusuasta ja havaintopaikka S3 pääuomaan liittyvän Kirkkojoenhaaran alapuolella. Tarkkailualueen alin virtavesihavaintopaikka on S1, jonka veden laatua tarkkaillaan Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta. Liitteenä esitetään karttoja, jossa näkyvät Siuntionjoen vesistöalue osavaluma-alueineen ja yhteistarkkailuun sisältyvine havaintopaikkoineen, mistä sekä fysikaaliset että pohjaeläinnäytteet otetaan (liite1). Sekä Tjusträskillä (TJU) että Vikträskillä (VIK) on yksi havaintopaikka, joilta perusanalyysiin kuuluvat näytteet otetaan viisi kertaa vuodessa. Lisäksi järvien rehevyyttä tarkkaillaan yksityiskohtaisemmin joka toinen vuosi, jolloin trofianäytteet otetaan kuusi kertaa avovesiaikana. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/

17 3 Jätevesikuormitus 3.1 Yleistä Siuntionjoen vesistöalueen pistekuormitusta vähennettiin olennaisesti 1990-luvulla. Lohjan kaupunki rakensi vuonna 1993 siirtoviemärin Lohjan asemanseudun Munkkaanojan puhdistamolta Pitkäniemen puhdistamolle ja Siuntion kunta rakensi vuonna 1995 Pikkalanlahden keskuspuhdistamon, joka korvasi Siuntion asemanseudun puhdistamon. Vuoden 2000 alussa Cembrit Oy siirtyi tehdastuotannossa suljettuun vesikiertoon ja samaan aikaan saniteettijätevedet liitettiin Lohjan kaupungin viemäriverkkoon ja Honkanummen puhdistamo Kivikoskenpuron latvoilta poistettiin käytöstä. Vuonna 1976 valmistunutta Nummelan jätevedenpuhdistamoa on laajennettu vuosina 1992 ja Puhdistamossa käsitellään vuosittain noin m 3 jätevettä. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Nummelan jätevedenpuhdistamolle antama ympäristölupapäätös (LSY-2006-Y-350) sai lainvoiman KHO:n päätöksen (dnro: 2218/1/09) myötä. Ympäristöluvan tultua lainvoimaiseksi lupaehdot tiukkenivat mm. typenpoiston suhteen kesäkuusta 2010 alkaen. Vihdin vesihuoltolaitos teetti vuosina Nummelan puhdistamon jätevesien käsittelyyn liittyen kaksi selvitystyötä, joiden perusteella tehdään linjauksia tulevaisuuden jätevesien käsittelystä Nummelan alueella. Airix Ympäristö Oy (Jokihaara 2011) laati Nummelan nykyistä puhdistamoa ja sen laajentamista koskevan kapasiteettiselvityksen sisältäen kuormitusennusteet vuoteen 2040 asti. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (Mettinen 2012a) laati mm. tämän kapasiteettiselvityksen tiedot huomioiden kuormituksen vesistövaikutusselvityksen, jossa vertailtiin jätevesien johtamisen vaikutuksia Siuntionjoen vesistössä nykytilanteessa, kapasiteettilaajennuksen tilanteessa ja vaihtoehdossa, jossa jätevesiä ei johdeta Siuntionjokeen ollenkaan. Munkkaan jätekeskuksen ensimmäinen, 1960-luvulla avattu kaatopaikka on lähes kokonaan sulkurakennettu ja tällä hetkellä sulkurakennetaan toista, 1990-luvulla perustettua kaatopaikkaa, jolle jätteiden vastaanotto lopetettiin vuoden 2001 aikana. Sen jälkeen avattu uusi, neljän hehtaarin jätetäyttöalue täyttyi yhdeksässä vuodessa. Marraskuun alussa 2009 avattiin 1,8 hehtaarin laajennusalue, jonka on laskettu riittävän vuoden 2014 loppuun. Vuodesta 2000 käytössä olleen jätetäyttöalueen pohja on rakennettu täysin tiiviiksi, joten suotovedet voidaan kerätä talteen. Vanhoja läjitysalueita suljettaessa estetään sadeveden pääsyä jätteisiin ja siten likaisten suotovesien muodostumista. Suotovesien määrä on puolittunut vuodesta 2000 ja suotovesien veden laatukin on parantunut aikaisempiin vuosiin nähden. Jätekeskuksen ympäristön pintavedet, valtaosa suljettujen penkkojen pintavesistä ja uuden jätepenkan ympäristön pintavedet ohjautuvat ojituksin vanhan tasausaltaan ohi Kivikoskenpuroon. Kaatopaikkapenkkojen suotovedet kerätään talteen salaojituksin ja pumppaamalla ja ohjataan jätekeskuksen omalle jätevedenpuhdistamolle, josta puhdistetut jätevedet johdetaan myös Kivikoskenpuroon. Huhtikuusta 2005 toiminut puhdistamo puhdistaa nykyään noin puolet jätevesistä. Vuonna 2012 puhdistamon kautta vesistöön johdettiin m 3 käsiteltyä jätevettä. Loppuosa jätevedestä johdetaan Lohjan kaupungin Pitkäniemen jätevedenpuhdistamolle. Toinen pintavesien purkaussuunta on ojaa pitkin Suitiantien ali Munkkaanojaan. Nämä vedet ovat pääosin peräisin vastaanottoalueen kentiltä ja jonkin verran myös suljettujen kaatopaikkojen pintavesistä. Veden laatua tarkkaillaan Munkkaan jätekeskuksen pinta- ja pohjavesitarkkailussa (esim. Ranta 2013). 16 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/2014

18 Kirkkonummen Aktiivikeskuksessa toimivalla KN keskus OÜ:n ja Nuorisokoti Nummela Uusimaa Oy:n pienpuhdistamoilla on lisäksi omat puhdistamotoiminnan tarkkailuohjelmansa. 3.2 Pistekuormitus vuonna 2012 Tarkkailualueen pistekuormittajien yhteenlaskettu jätevesikuormituksen vaihtelu seuraa hyvin suuresti Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitusvaihtelua. Vesistöön puhdistamoilta johdetusta vedestä 90 % oli lähtöisin Nummelan puhdistamolta. Nummelan puhdistamolta vesistöön johdettiin 6 % edellisvuotta enemmän jätevettä, mikä nosti puhdistamoilta vesistöön kohdistuvan biologisen hapenkulutuskuorman edellisvuotta suuremmaksi. Puhdistamoiden yhteenlaskettu kokonaisfosforikuormitus oli hieman suurempi kuin edellisvuonna mutta typpikuormitus laski selvästi. Nummelan puhdistamon typpikuormitus on jo kolmantena perättäisenä vuonna alentunut ja oli vuonna 2012 koko tarkkailuhistorian alhaisin. Vuonna 2012 fosforin kokonaiskuormitus pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta biologinen hapenkulutus kasvoi hieman jätevesimäärän kasvun myötä. Nummelan puhdistamon vuoden 2012 puhdistustulokset saavuttivat vuosi- ja neljännesvuosikeskiarvoille luvissa asetetut ainepitoisuuksien ja poistotehojen (%) raja-arvot. Keskimääräinen fosforipitoisuus v vesistöön johdetussa vedessä oli 0,062 mg/l (raja-arvo enint. 0,30 mg/l) ja poistoteho 99,6 %. Typenpoistoteho oli vuosikeskiarvona laskettuna 81 % (raja-arvo vähintään 70 %). Biologisen hapenkulutuksen BHK-arvot (vaihtelu 2,0 3,8 mg O 2 /l) ja keskimääräinen käsittelyteho (vuosikeskiarvo 99,3 %) edustivat erittäin hyvää tasoa. Nummelan puhdistamolla saavutettiin myös valtioneuvoston asetuksen 888/2006 vaatimustaso koskien yksittäisiä näytteitä. Ammoniumtyppipitoisuudelle asetettu laskentajakson raja-arvo jäi saavuttamatta helmikuun näytteenottokerralla (21.2.), mutta uusien happianturien myötä nitrifikaation toimivuus alkoi parantua. Vuonna 2012 huhtikuussa ( ) Väistön jätevedenpumppaamolla oli toimintahäiriö, jonka johdosta pääsi käsittelemätöntä jätevettä maastoon. Ylivuotopaikka oli Ojakkalassa lähellä Enäjärveä, noin 150 m:n etäisyydellä järven rantaviivasta. Ylivuotomääräksi arvioitiin n. 500 m 3. Ylivuoto on huomioitu keskimääräisten puhdistustulosten ja kuormitusten laskennassa (Valtonen 2013a). Munkkaan jätekeskuksen suotovesien määrä on puolittunut vuodesta Laskuojan veden laadussa nähdään selviä jätevesivaikutuksia, mutta sen vesimäärä on melko vähäinen. Laskuojasta vedet laskevat Kivikoskenpuroon, joka sijaitsee noin 1,3 km etäisyydellä laskuojan purkupaikoista. Munkkaan jätekeskuksen jätevesikuormitus vesistöön on laskenut hieman kahteen edellisvuoteen verrattuna. Suurin merkitys on jätevesimäärän vähenemisellä eli kuormitus muuttuu melko suoraan jätevesimäärän suhteessa. Munkkaan jätekeskuksen vesistövaikutusten arviointia on vaikeuttanut kaatopaikka-alueelta vesistöön valuvien vesimäärien arviointi. Virtaamamittauksiin tuli tarkennus kesäkuussa 2012, kun laskuojaan rakennettiin kolmiomittauspato. Päivittäisiä, automaattisia virtaamamittaustuloksia (keskimäärin n. 25 mittaustulosta/vrk, mittausta/kk) saatiin kesäkuusta vuoden loppuun asti. Näistä laskettuja kuukausien keskiarvovirtaamalukuja käytettiin ainevirtaamien laskemiseen kesäkuun-joulukuun osalta. Alkuvuodesta (tammikuu, huhtikuu ja toukokuu) näytepäivinä tehtyjä virtaamatuloksia on käytetty suoraan näiden kuukausien osalta ainevirtaamalaskuissa. Niiltä kuukausilta, joilta ei ole käytössä virtaama- eikä näytetuloksia (helmikuu ja maaliskuu), kuukausivirtaama laskettiin vuoden keskivirtaamasta samassa suhteessa kuin Palokoskessa. Puuttuvina näytteiden pitoisuusarvoina käytettiin kaikkien otettujen näytteiden pitoisuuksien keskiarvoa, kuten muillakin yhteistarkkailun virtavesipaikoilla. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/

19 Kaikkien pistekuormittajien vuodesta 2002 lähtien johdetut jätevesi- ja kuormitusmäärät on esitetty kuvassa 4. Ryhmä muut sisältää KN keskus OÜ:n/Kirkkonummen Aktiivikeskuksen ja Nummelan Nuorisokoti Uusimaa Oy:n ja Pikkalanjoen suualueella sijaitsevan ABC Pickalan yhteiskuormitusta. Yksityiskohtaisemmat tiedot vuodesta 1992 lähtien löytyvät liitteestä 2. ABC Pickalan vuoden 2012 kuormitustietoja ei julkaisun painoon mennessä ollut käytettävissä, joten tulosten laskennassa on käytetty vuoden 2011 tietoja. Jätevesikuormitus (m 3 /vrk) vesistöön NUMMELA M. JÄTEKESKUS MUUT 34,0 33,4 27,8 24,8 30,4 33,71 37,17 12,85 12,51 13,01 27,39 BHK 7 -kuormitus (kg/vrk) vesistöön NUMMELA 7,90 6,40 7,90 7,80 7,10 9,60 7,40 5,00 7,20 5,10 7,50 M. JÄTEKESKUS 9,50 3,44 2,96 5,20 4,00 1,86 2,75 2,18 4,21 3,84 3,41 MUUT 0,53 0,39 0,18 0,11 0,19 0,19 0,38 0,10 0,10 0,10 0,17 Fosforia (kg/vrk) vesistöön ,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0, NUMMELA 0,24 0,29 0,18 0,24 0,32 0,30 0,18 0,17 0,25 0,16 0,16 M. JÄTEKESKUS 0,02 0,01 0,02 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,019 MUUT 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,005 0,011 0,009 0,028 Typpeä (kg/vrk) vesistöön NUMMELA 81,00 66,00 69,00 57,00 65,00 69,00 79,00 79,00 62,00 58,00 51,00 M. JÄTEKESKUS 2,45 2,94 3,76 4,16 3,73 1,33 1,73 1,39 2,91 2,00 1,54 MUUT 1,39 1,68 1,19 0,94 1,04 1,31 1,30 0,48 0,50 0,51 0,88 Kuva 4. Jätevesi-, BHK 7 -ATU-, fosfori- ja typpikuormitus Siuntionjoen vesistöön pistekuormittajien osalta vuosina Ryhmä muut sisältää Kirkkonummen Aktiivikeskuksen, Nuorisokoti Nummela Uusimaa Oy:n ja ABC Pickalan kuormitukset. 18 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/2014

20 4 Näytteenottoajankohdat Yhteistarkkailun vesinäytteet otettiin 17 virtahavaintopaikalta ja kolmelta järveltä Karhujärveltä eli Björnträskistä (B1, B2), Tjusträskistä (TJU) ja Vikträskistä (VIK) 2 9 kertaa havaintopaikkaa kohden taulukossa 2 esitettyinä ajankohtina. Veden laadun havainnointi keskittyy osavalumaalueiden latvavesistöihin virtavesihavaintopaikoille lähelle pistekuormittajia. Kuormituksen taustaa puroissa selvitetään kolmella referenssi- eli vertailuhavaintopaikalla. Pääuoman vertailuhavaintopaikka sijaitsee Palojärvestä laskevassa Palojoessa (PALO). Taulukko 2. Näytteenottoajankohdat vuonna Selite Havainto joet 2.5. joet 12.9 joet 3.10 joet paikka järvet järvet järvet järvet Virtapaikat Kivikoskenpuro Ki8 L L L L L L L L " Ki7 L L L L L L L L " Ki9 L L L L L L L L Risubackajoki R4 L L L L L L L L " R9 L L L L L L L L " R10 L L L L L L L L " R8 L L L L L L L L " R1 L L L L L L L L Poikkipuoliainen PPL L L L L L L L L Kurjolammenoja Ku2 L L L L L L L L Palojoki PALO L L L L L L L L Harvsån HA1 L L L L L L L L Siuntionjoki S7 L L L L L L L L " S3 L L L L L L L L Referenssit (purot) Ruuhilammenoja Ru0 S S Iilammenoja IL0 S S Kivikoskenpuro Ki0 S S Järvet Stora Lonoks 1) SL Björnträsk 1 B1 P P P P P Björnträsk 2 B2 P P P P P Tjusträsk TJU P P P P P Vikträsk VIK P P P P P L = Laajat jokianalyysit, 8 näytekierrosta, 14 näytepaikkaa S = Suppeat jokianalyysit, 2 näytekierrosta, 3 näytepaikkaa (referenssit) P = Perusanalyysit järvistä, 5 näytekierrosta, 4 järveä, 5 näytepaikkaa TR = Trofia- eli rehevyysanalyysit järvistä (B1, TJU, VIK), 6 näytekierrosta, joka toinen vuosi alkaen vuodesta ) Stora Lonoks järvestä otetaan näytteet joka toinen vuosi, alkaen vuodesta 2001 Lohjan kaupunki ja Nummelan vesihuoltolaitos ovat seuranneet Risubackajoen valuma-alueella sijaitsevan Mäyräojan vedenlaatua (MÄY) vuodesta 2002 lähtien. Tämän havaintopaikan tulokset esitetään myös tässä raportissa. Samoin huomioidaan Uudenmaan ELY-keskuksen seuraamien havaintopaikkojen (Vihdin Enäjärvi, Kirkkojoen alaosa (K3, Kirkkojoki 1,2) vedenlaatutulokset sekä Pikkalanlahden vesistön yhteistarkkailun tulokset Pikkalanjoesta (S1, Pikkalanjoki 1,6). Kaikki analyysitulokset on esitetty liitteessä 3. 5 Säätila ja virtaama Tarkkailuvuosi 2012 oli yleisesti selvästi tavanomaista sateisempi ja myös sateisin viimeisen 50 vuoden ajalta tarkasteltuna. Vuoden keskilämpötila oli lähellä tavanomaista. Kesän 2012 (kesä-elokuu) keskilämpötila oli koko maassa varsin lähellä vertailukauden keskiarvoja. Hellepäivät olivat kuitenkin harvassa, sillä koko maassa hellepäivien lukumäärä jäi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/

21 noin puoleen tavanomaisesta. Sademäärissä oli suuria paikallisia vaihteluita. Terminen kasvukausi kesti etelärannikollamme vuonna 2012 täydet kuusi kuukautta alkaen ja päättyen Terminen kasvukausi on aikaväli, jolloin lumi on sulanut aukeilta paikoilta ja vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli +5 asteen. Syksyllä ilmojen viileneminen ja kovat yöpakkaset useana yönä peräkkäin katkaisevat kasvukauden (Ilmatieteen laitos ). Myös Lohjan Porlan säähavaintoaseman mittausten mukaan vuosi 2012 oli useimpien kuukausien osalta edellisvuotta sateisempi. Erityisesti syyskuussa satoi huomattavasti edellisvuotta enemmän, kuitenkaan vuoden 2011 joulukuun ennätyslukemiin ei päästy. Lämpötilan osalta vuosi 2012 oli lähempänä pitkänajan keskiarvoa ja minimi- ja maksimilämpötilat olivat alempia kuin vuonna Alkutalvi 2012 oli normaali, pakkassäät vallitsivat ja maa oli lumen peitossa. Kesä ja syksy olivat edellisvuotta viileämpiä mutta kuitenkin lähellä keskiarvoa. Joulukuuta vietettiin pakkasten merkeissä päinvastoin kuin edellisvuonna, jolloin oli lauhaa ja erittäin sateista (kuvat 5 6). C Kuukauden keskilämpötila Lohja Porlan sääasema I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kuva 5. Kuukauden keskilämpötilat Lohjan Porlan säähavaintoasemalla vuosina verrattuna pitkän ajan keskiarvoon (Ilmatieteen laitos ). mm Kuukauden sadesumma Lohja Porlan sääasema I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kuva 6. Kuukauden sadesummat Lohjan Porlan säähavaintoasemalla vuosina verrattuna pitkän ajan keskiarvoon (Ilmatieteen laitos ). 20 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/2014

22 Vuonna 2012 Palojärveen laskevan Palojärvenkosken keskivirtaama oli 1,32 m 3 /s, mikä ylitti selvästi pitkänajan keskiarvon. Virtaama oli poikkeuksellisen suuri alkutalvesta edellisen vuoden lauhan ja sateisen joulukuun ansiosta, vaikka pakkaset sitoivat lumen ja jään melko tiukasti maa-alueilla. Kuten edellisvuonna kevään tulvahuippu käynnistyi huhtikuussa lumien sulaessa jatkuen toukokuullekin edellisvuotta runsaampana. Vuonna 2012 uomassa virtasi siis yleisesti ottaen selvästi enemmän vettä kuin edellisvuonna lukuun ottamatta vuoden 2011 heinä- ja elokuuta ja erityisesti vuoden 2011 lauhalle joulukuulle ajoittunutta poikkeuksellisen suurta virtauspiikkiä. Vuonna 2012 yhteistarkkailuun sisältyvät koekalastukset jouduttiin siirtämään suurimmista koskista vuodelle 2013 liian suuren virtaaman vuoksi. Vuonna 2013 elokuun lopulla virtaamat olivatkin huomattavasti pienemmät kuin syys-lokakuussa 2012 (kuva 7). Palojärvenkosken virtaamat ka-virtaama m3/s I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII (ka) Pal 09 0,46 0,32 0,26 1,66 0,58 0,52 0,25 0,17 0,21 0,64 0,97 1,20 0,60 Pal ,33 0,26 0,36 3,98 2,38 0,63 0,10 0,05 0,17 0,17 0,48 0,36 0,77 Pal ,36 0,35 0,23 2,51 1,01 0,19 0,11 0,11 0,26 0,96 0,63 3,20 0,83 Pal ,09 1,27 1,36 3,45 1,60 0,36 0,17 0,08 0,42 1,73 1,59 0,69 1,32 Pal ,00 0,45 0,28 1,72 1,69 1,83 0,19 0,05 0,10 0,17 1,87 1,49 0,90 Pal ,15 1,02 1,01 2,05 1,12 0,36 0,32 0,39 0,43 0,64 1,27 1,42 0,93 Kuva 7. Palojärveen laskevan Palojärvenkosken keskivirtaama kuukausittain vuosina sekä keskivirtaamakäyrä vuosilta (OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu ) Virtaamavaihtelut ovat suuria Siuntionjoen vesistössä, missä keskimääräinen järvien osuus valuma-alueen pinta-alasta on pieni (keskimäärin 5,3 %). Risubackajoen ja Kirkkojoen haaran alueilla virtaama-vaihtelut ovat vielä keskimääräistä suurempia, sillä näillä alueilla järvien osuus on alle 0,5 %. Voimakas sade näillä alueilla lisää virtaamia nopeasti mutta sateen loppuessa myös virtaamat pienentyvät myös nopeasti. Risubackajoessa Nummelan puhdistamolta tuleva suhteellisen tasainen puhdistetun jäteveden virta (vaihtelu usein l/s) tasaa etenkin Risubackajoen vesistön latva- ja keskiosien virtaamavaihteluita. 6 Vesistötarkkailun fysikaalis-kemialliset tulokset 6.1 Kivikoskenpuro ja Kirkkojoki (Munkkaan Jätekeskus) Munkkaan jätekeskuksen laskuojassa havaintopaikalla Ki8 veden likaantuneisuutta ilmentävät ominaisuudet olivat huomattavasti Kivikoskenpuron muita havaintopaikkoja korkeampia ja ilmensivät selvää jätevesikuormitusta. Tällaisia vedenlaatuominaisuuksia ovat sähkönjoh- Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/

23 tavuus, alkaliniteetti, kloridipitoisuus, orgaanisen aineksen hapenkulutus sekä kokonaistyppipitoisuudet. Liukoisten typpiravinteiden osuus kokonaistypestä oli vallitseva kuten yleensä ja ammoniumtyppipitoisuuden määrä erittäin korkea (4 600 ja µg/l), tarkkailualueen suurin. Lämpökestoisten kolibakteerien määrä oli keskimääräinen tai sitä alempi. Useimpien parametrien osalta veden laatu oli vuonna 2012 kuitenkin keskimääräistä selvästi parempi (kuvat 8 10) Sähkönjohtokyky Ki0 Ki7 Ki8 Ki Kuva 8. Sähkönjohtokyky (ms/m) Kivikoskenpuron havaintopaikoilla vuonna Kloridit (Cl) Ki7 Ki8 Ki9 Kuva 9. Kloridipitoisuus (mg/l) Kivikoskenpuron havaintopaikoilla vuonna 2012 mg/l Biologinen hapenkulutus (BOD 7 ) Ki7 Ki8 Ki9 Kuva 10. Biologinen hapenkulutus (BOD 7 -ATU mg/l) Kivikoskenpuron havaintopaikoilla vuonna Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/2014

24 Havaintopaikan Ki8 veden laadussa on merkittävää vuodenaikaisvaihtelua. Tyypillisesti pakkastalvina pitoisuudet ovat alhaisia maan jäätymisen takia. Sulan maan aikaan jätekeskuksen alueelta tuleva kuormitus on suurempaa, mutta keväällä sulamisvedet ja syksyllä sateet laimentavat pitoisuuksia. Keskikesällä virtaama on alhaisimmillaan ja tällöin ainepitoisuudet vedessä kohoavat. Kuva 11. Kivikoskenpuron havaintopaikka Ki Kokonaistyppi Ki0 Ki7 Ki8 Ki9 0 Kuva 12. Kokonaistyppipitoisuus Kivikoskenpuron havaintopaikoilla vuonna µg/l Ammoniumtyppi (NH4-N) Ki7 Ki8 Ki9 Kuva 13. Ammoniumtyppipitoisuus Kivikoskenpuron havaintopaikoilla vuonna Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/

25 Kuva 14. Lämpökestoisten kolibakteerien määrä (pmy/100 ml) Kivikoskenpuron havaintopaikoilla vuonna 2012 µg/l Fosfaattifosfori (PO 4 P) Ki7 Ki8 Ki9 Kuva 15. Fosfaattifosforipitoisuus Kivikoskenpuron havaintopaikoilla vuonna Jätekeskukselta tulevan kuormituksen vaikutus laskuojan jälkeisellä Kivikoskenpuron havaintopaikalla Ki9 näkyy kuitenkin vain hyvin lievänä muutoksena, kun sitä verrataan laskuojan haaran yläpuolella sijaitsevan havaintopaikan Ki7 veden laatuun. Kaatopaikan laskuojan fosforipitoisuus ja kemiallinen hapenkulutus jäivät useimmilla näytteenottokerroilla Kivikoskenpuron muiden havaintoasemien pitoisuuksia alhaisemmiksi. Kivikoskenpuron latvoilla sijaitsevalla referenssihavaintopaikalla Ki0 veden laatu oli toisaalta selvästi parempaa kuin muualla Kivikoskenpurossa. Syynä on varsin voimakkaasti hajakuormitettu Kivikoskenpuron valuma-alue, jonka valuma-alueesta merkittävä osa on viljelysmaata ja myös laidunmaata. Vertailuhavaintopaikan valuma-alueeseen kuuluu metsää, peltoa ja pieni suoalue lampineen. Vesi on luontaisesti tällä alueella hapanta. Munkkaan jätekeskuksen erillisessä pinta- ja pohjavesitarkkailussa (Ranta 2013) Kivikoskenpuroon laskevien pintavesiojien virtaamat olivat kaiken kaikkiaan pieniä, eikä näytteitä saatu 24 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/2014

26 esim. kesäaikaan ollenkaan. Ojavedet olivat ulkonäöltään pääosin kirkkaita ja kellertäviä, mutta marraskuussa syksyn sateisuus oli kuitenkin samentanut ojien vettä. Tällöin ravinnepitoisuudet olivat erittäin korkeita (kokp µg/l, kokn µg/l) ja mm. veden sähkönjohtavuus suurta (25,4 72,7 ms/m). Neljän näytekerran perusteella arvioituna ravinnekuorma oli ojissa varsin vähäistä, marraskuussa luvut kuitenkin kasvoivat sateisen syksyn vuoksi kasvattaen koko vuoden keskimääräistä kuormitusta. Kevään tutkimuskerralla kaatopaikan pintavesihavaintopaikoilta mitattiin myös valikoima metalleja, öljyhiilivedyt C10 C40, liuottimet ja TOC (orgaaninen kokonaishiili). Metalleja todettiin mitattavissa olevia määriä kuparista, molybdeenistä, nikkelistä, raudasta, sinkistä ja vanadiinista. Pintavesien ympäristölaatunormit (Karvonen ym. 2012) eivät ylittyneet, öljyhiilivetyjä tai liuottimia ei ollut ja TOC-pitoisuus oli normaali (Ranta 2013). Kivikoskenpuroon liittyy alempana pohjoisesta Munkkaanoja, minkä jälkeen puro jatkaa Lempaanjoki (Lempansån) nimisenä ja kasvaessaan alaosastaan Kirkkojoki (Kyrkån) nimisenä Siuntion laajojen peltoalueiden ja Kirkonkylän taajama-alueen läpi Siuntionjoen pääuomaan asti. Kirkkojoessa noin kilometri ennen Siuntionjoen pääuomaa sijaitsee Uudenmaan ELY-keskuksen veden laadun seurantapaikka K3 (Kirkkojoki 1,2). Tältä vedenlaadun seurantapaikalta ELYkeskus otti näytteitä kahdeksan kertaa vuoden 2012 aikana. Ravinnekuormitus vaihtelee Kirkkojoen alaosassa eri tavalla kuin Kivikoskenpurossa. Alkuvuonna ravinnepitoisuudet ovat Kirkkojoessa yleensä alhaisempia kuin Kivikoskenpuron havaintopaikoilla, mutta kohoavat hajakuormituksen vaikutuksesta selvästi Kivikoskenpuron pitoisuuksia korkeammaksi runsaimpien virtaamien aikaan keväällä ja syksyllä. Keskikesällä pitoisuudet eivät eroa paljon toisistaan, molemmissa joissa ravinnepitoisuudet ovat kuitenkin kesäaikaan erittäin korkeita. 6.2 Risubackajoki (Muijalan haaran teollisuusalue ja Mäyräjoen haaran Nummelan puhdistamo) Risubackajoen valuma-alueella, sen läntisessä haarassa sijaitsevalta Skanska Infra Oy:n Muijalan teollisuuskaatopaikka-alueelta otettiin toukokuussa pintavesinäyte vanhan teollisuuskaatopaikan alueelta kaivosta SV2 ja marraskuussa ratametsän penkereen alittavasta suotovesiputkesta SV1 (ks. Nummela 2012 ja 2013). Suotovesiputkesta vedet kulkeutuvat avo-ojaa pitkin Arvolanojaan ja edelleen Risubackajokeen. Kaivon SV2 vesien kulkeutumisesta esim. Arvolanojan latvoille ei ole varmuutta, mutta osa saattaa suodattua alempana alueella maaperään ja osaksi haihtua ilmaan vähäisen pintavirtaaman vuoksi. Kaivon SV2 pintavesinäytteen sähkönjohtokyky (87,9 ms/m), alkaliteetti (6,7 mmol/l), kemiallinen hapenkulutus CODCr (160 mg O2/l), kokonaistyppi (3,8 mg/l), ammoniumtyppi (1,7 mg/l) ja kokonaisfosfori (520 µg/l) ylittivät puhtaaksi katsotun pintaveden pitoisuudet. Sulfaattipitoisuus oli edelleen koholla: 78 mg/l. Näytteen ph oli 7,7 ja se oli ulkonäöltään keltainen ja kirkas (YB) sekä kiintoainepitoisuus oli 23 mg/l. Tulokset olivat samaa suuruusluokkaa kuin marraskuussa 2011; poikkeuksena ammoniumtypen pitoisuus (1 700 g/l) oli lähes puolittunut ja kokonaisfosforin pitoisuus (520 µg/l) taas lähes kolminkertaistunut edellisestä mittauksesta. Veden sulfaattipitoisuus oli 78 mg/l. Pitoisuudet olivat erittäin suuria vesistöjen normaalipitoisuuksiin verrattuna kertoen suuresta kuormituksesta (Nummela 2012). Marraskuussa Arvolanojaan johtavan suotovesiputken (SV1) veden sähkönjohtokyky (47,6 ms/m), alkaliteetti (2,3 mmol/l), kemiallinen hapenkulutus CODCr (24 mg O2/l) ylittivät puhtaaksi katsotun pintaveden pitoisuudet. Kromipitoisuus oli 1 µg/l ja sulfaattipitoisuus 82 mg/l. Näytteen ph oli 7,8. Näytevesi oli sameaa ja siinä oli lievä tunnistamaton haju. Virtaama oli 6 l/s. (Nummela 2013a). Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/

27 Yhteistarkkailun Risubackajoen valuma-alueen vedenlaadun tuloksia tärkeimpien parametrien osalta esitetään kuvissa Tarkkailussa mukana olevan Arvolanojan (R4) ja Risubackajoen havaintopaikan R9 veden laatu oli vuoden eri näyteajankohtiin nähden yleisesti tarkastellen keskimääräistä tai hieman parempilaatuista. Sille on kuitenkin ominaista kohonneet ja voimakkaasti virtaamien ja vuodenajan mukaan vaihtelevat alkaliniteettiarvot (R4, 0,63 3,2 mmol/l) ja sähkönjohtokyky (R4, 14,7 58,6 ms/m). Sulfaattipitoisuudet (21 54 mg/l) olivat kevään tulva-aikaa lukuun ottamatta selvästi kohonneita ja ilmensivät kuormitusta, mutta kromipitoisuudet pysyivät melko lähellä taustapitoisuuden vaihdellen 2,1 4,2 µg Cr /l. Arvolanojan ja sen alapuolisen Risubackajoen haaran veden laadulle on ominaista korkeat fosforipitoisuudet sekä lämpökestoisten kolibakteerien pitoisuudet. Tammikuun ja kevään tulva-aikojen suuret virtaamat näkyivät pitoisuuksien laimenemisena. Erityisesti tulva-aikaan vesi on hyvin sameaa. Veden ph ei noussut keväällä juurikaan yli ph 8,0, mikä johtui sateisesta kesästä ja keskimääräistä suuremmista virtaamista kesän aikana. Veden hygieeninen laatu oli heikko erityisesti heinäkuun alussa ja syyskuussa (lämpökestoisia kolibakteereita ja 1500 pmy/100 ml). ms/m Sähkönjohtokyky, Risubackajoki R4 R9 R10 MÄY R8 R1 PALO Kuva 16. Sähkönjohtokyky Risubackajoen havaintopaikoilla ja vertailuhavaintopaikalla PALO vuonna Arvolanojan heikon hygieniatason lähteeksi on epäilty maa- ja metsätaloutta sekä karjan- tai hevosten laiduntamista. Lohjan kaupungin tekemässä valuma-aluekartoituksessa edellisenä kesänä 2011 ei kuitenkaan havaittu tekijöitä, jotka olisivat voineet selittää korkeita bakteerimääriä (Valjus 2012). 26 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/2014

28 µg/l Kokonaistyppi, Risubackajoki R4 R9 R10 MÄY R8 R1 PALO µg/l Nitraatti-nitriittityppi (NO 2 +NO 3 -N), Risubackajoki R4 R9 R10 MÄY R8 R1 PALO Kuva 17. Typpipitoisuudet (kokn, NH 4 N, NO 2 +NO 3 -N) Risubackajoen havaintopaikoilla ja vertailuhavaintopaikalla PALO vuonna Alempana vesiuomassa havaintopaikalla R9 veden laatu oli parempaa useimpien parametrien osalta. Hajakuormituksen vaikutus näkyy kuitenkin mm. korkeampina ravinnepitoisuuksina kuin ylempänä latvavesissä. Keväällä typpipitoisuudet olivat havaintopaikan R4 tapaan tavallista korkeampia. Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamon purkuvesi ylläpitää virtaamaa laskuojassaan Mäyräojan haarassa sen latvoilta ainakin ojan keskivaiheille, joka muuten saattaisi kuivua alivirtaamakausina kesällä ja talvella. Jätevedenpuhdistamon läheisellä havaintopaikalla reilun kilometrin päässä puhdistamosta R10 kuormitus näkyy erityisen selvästi korkeina typpipitoisuuksina (kokn µg/l) ja sähkönjohtokykynä (15,2 64,6 ms/m). Kokonaistypen keskipitoisuus oli tällä paikalla kuitenkin historian alin (kok.n µg/l) samoin kuin puhdistamoveden typpikuormituskin (51 kg N/vrk). Kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat havaintopaikalla R10 kokp µg/l ja liukoisen nuclepore-suodatetun fosfaattifosforinpitoisuudet PO4-P (np) 5 31 µg/l, josta liukoista fosforia oli suhteessa eniten lokakuun ja kesäkuun alussa. Lämpökestoisten kolibakteerien määrät olivat Nummelan laskuojassa muiden vesien tasoa tai jopa niiden alle. Vihdin vesihuoltolaitos seuraa vuoden 2013 aikana lisänäytteillä laskuojan alaosan tilaa havaintopaikalla R10a, joka sijaitsee noin 3,5 km näytepaikan R10 alapuolella ja noin 50 metriä ennen liittymistä Mäyräojan pääuomaan. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 246/

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

OSA II VESISTÖTARKKAILU

OSA II VESISTÖTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 OSA II VESISTÖTARKKAILU ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 28.5.2014 Satu Ojala, FM limnologi Sisällysluettelo 1. TARKKAILUN TOTEUTUS... 1 2. VEDEN

Lisätiedot

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Siuntionjoen kalastusalue SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Laatinut: Juhani Niinimäki ja Pasi Kauppinen, Kala- ja Vesitutkimus Oy Hyväksytty18.4.2005 kalastusalueen kokouksessa 2

Lisätiedot

~AMBIOTICA ~- I. Niiniveden ja Konneveden välisen vesistöalueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2010

~AMBIOTICA ~- I. Niiniveden ja Konneveden välisen vesistöalueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2010 ~- I JYVÄSKYLÄN VUOPISTO Multaharjunsuon, Heinsuon-Lotakonsuon ja Rastunsuon turvetuotantoalueet, Savon Taimen Oy, Rautalammin kunnan jätevedenpuhdistamo ja Kierinniemen Hoitokoti Oy Niiniveden ja Konneveden

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitus- ja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2012 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA

LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA Vastaanottaja Lahti Aqua, Lahti Energia Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18/01/2010 Viite 89101397 LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA LAHTI AQUA,

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Mekrijärvensuon kevättulvan aikaan 9.5.2012 Lauri Heitto 25.2.2014

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Rukan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta PL 117

Lisätiedot

Päätös. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 124/2010/1 Dnro LSSAVI/163/04.08/2010. Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 124/2010/1 Dnro LSSAVI/163/04.08/2010. Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Päätös Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 124/2010/1 Dnro LSSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2010 ASIA Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Kannus HAKIJA Kannuksen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Pirkanmaan ympäristökeskus on korjannut päätöksen lupamääräystä 1 hallintolain 51

Lisätiedot

SAIMAAN TILA JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. VESIHALLITUS NAflONAL BOARD OF WATERS, FINLAND. Tiedotus Report

SAIMAAN TILA JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. VESIHALLITUS NAflONAL BOARD OF WATERS, FINLAND. Tiedotus Report VESIHALLITUS NAflONAL BOARD OF WATERS, FINLAND Tiedotus Report MARJA KAUPPI ILPPO KETTUNEN JARMO KIVINEN RIITTA NIINIOJA OLAVI SANDMAN SAIMAAN TILA JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT HELSINKI 985 Tekijät ovat

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 242 Ari Saura Katriina Könönen Vantaanjoen yhteistarkkailu Kalatalous- ja pohjaeläintarkkailuohjelma 2002 Helsinki 2002 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu

Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu Kaukjärven, Kuivajärven ja Pyhäjärven kunnostustoimenpide-ehdotuksia Suvi Mäkelä Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Töölönlahden kunnostushanke

Töölönlahden kunnostushanke Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2008 Töölönlahden kunnostushanke Töölönlahden nykytila ja meriveden juoksutuksen vaikutus ensimmäisten kolmen vuoden aikana Päivi Munne, Maria Tiensuu

Lisätiedot

Kala- ja vesijulkaisuja nro 169. Ari Haikonen, Jani Helminen, Sauli Vatanen, Lauri Paasivirta & Jouni Kervinen

Kala- ja vesijulkaisuja nro 169. Ari Haikonen, Jani Helminen, Sauli Vatanen, Lauri Paasivirta & Jouni Kervinen Kala- ja vesijulkaisuja nro 169 Ari Haikonen, Jani Helminen, Sauli Vatanen, Lauri Paasivirta & Jouni Kervinen Vantaanjoen yhteistarkkailu Kalasto ja pohjaeläimet vuonna 2014 KUVAILULEHTI Julkaisija: Kala-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen hakemus, joka koskee Oy Forcit Ab:n räjähdysainetehtaan ympäristöluvan No YS 1184, 12.10.2004 lupamääräysten

Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen hakemus, joka koskee Oy Forcit Ab:n räjähdysainetehtaan ympäristöluvan No YS 1184, 12.10.2004 lupamääräysten Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2013/1 Dnro ESAVI/607/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen hakemus, joka koskee Oy Forcit Ab:n räjähdysainetehtaan ympäristöluvan

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristön tila 2013

Ylöjärven ympäristön tila 2013 Ylöjärven ympäristön tila 2013 Maankäyttö ja ympäristö Pentti Keskitalo 2014 www.ylojarvi.fi sivu Sisällys Johdanto 1 1. Maankamara ja pohjavedet 1 1.1 Maankamaran ainekset 1 1.2 Geologisesti arvokkaat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Laatija: Kirsti Lahti. Kannen kuvat: Kirsti Lahti

Vuosikertomus 2014. Laatija: Kirsti Lahti. Kannen kuvat: Kirsti Lahti Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Laatija: Kirsti Lahti Kannen kuvat: Kirsti Lahti Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 5 2 Yhdistyksen jäsenistö... 6 3 Hallinto... 7 3.1 Yhdistyksen kokoukset... 7 3.2

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot