HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset"

Transkriptio

1 LUVY/ HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset Hiidenveden yhteistarkkailu perustuu seuraaviin lupapäätöksiin: Pistekuormittaja Oikeuden tai vesiviranomaisen lupapäätös Karkkilan kaupunki, LSY , dnro: LSY-2007-Y-9 kaupungin jätevedenpuhdistamo KHO , dnro 3749/1/08 Vihdin vesihuoltolaitos, Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo UUS-2008-Y Hopeaniemen kuntoutumiskeskus ja kylpylä, UUS-2007-Y jätevedenpuhdistamo No YS 1569 Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos, Vihdin ympäristöasiain lautakunta jätevedenpuhdistamo /53/540/95 Edellisten lisäksi yhteistarkkailussa ovat vapaaehtoisesti mukana myös Karkkilassa sijaitseva valukomponentteja valmistava Componenta Finland Oy Högfors ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä, jonka oikeus säännöstellä Hiidenvettä liittyy Helsingin seudun vedenhankinnan varajärjestelmän ylläpitämiseen. Vihdin kunnan ympäristönsuojelu ja Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelu ovat yhteistarkkailussa mukana perustuen kuntien lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristönsä tilaa. Tarkkailututkimuksen tammi-maaliskuun tutkimusohjelmaan kuuluivat Vihti- ja Vanjoen alimpien havaintopaikkojen näytteenotto kuukausittain, Vihtijoen, Vanjoen ja Saavajoen talven tilannetta kuvaava laaja näytteenotto tammikuun lopulla ja talven lämpötilakerrosteisuuden aikaa kuvaava näytteenotto Hiidenvedellä, Pyhäjärvellä ja Averialla maaliskuussa. Helmi- ja maaliskuun näytteenoton Vihti- ja Vanjoen alimmilla havaintopaikoilla teki Uudenmaan ELYkeskus. Tulokset ovat käytettävissä yhteistarkkailun vuosiyhteenvedossa. Hiidenveden havaintopaikoilla 5, 6 ja 8 oli mukana joitakin lisäanalyysejä liittyen Vihdin jätevesien YVA-prosessiin. Lopputalven näytteenottokierros tehtiin helmikuun lopulla, koska näytti siltä, että järvien jäät ovat sulamassa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf Länsi-Louhenkatu 31, PL 51, LOHJA / Västra Louhigatan 31, PB 51, LOJO puh./tel (019) , faksi/fax (019) Y-tunnus

2 2 Näytteenotosta vastasi sertifioitu ympäristönäytteenottaja (erikoistumispätevyyden ala vesija vesistönäytteet), vesianalyyseistä vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: Analyysituloslomakkeet ja kartta havaintopaikkojen sijainnista on esitetty liitteenä. Ilman keskilämpötila oli tammikuussa pitkän ajan keskiarvoja ( ) lauhempi, helmikuussa kuta kuinkin pitkän ajan keskiarvojen tasoa. Maaliskuu on ollut Etelä-Suomessa ennätysmäisen lauha. Lunta tuli talven kuukausina normaalia vähemmän; Lohjan Porlassa lumen syvyys on tätä kirjoitettaessa (18.3.) 5 cm, kun se edellistalvena oli vastaavaan aikaan kymmenkertainen. Helmikuun lopulla Hiidenveden jään paksuus vaihteli välillä cm, jäällä ei ollut lunta. Averian ja Pyhäjärven jään paksuus oli 26 ja 28 cm. Vihtijoki, Vanjoki ja Saavajoki Tammikuun 29 päivänä tehdyn jokikierroksen aikaan kokonaisfosforipitoisuudet olivat suunnilleen samaa tasoa kuin lokakuussa 2013 lukuun ottamatta Vihtijoen havaintopaikkaa 1. Kokonaistyppipitoisuudet olivat lokakuuta 2013 suurempia lukuun ottamatta puhdistamon alapuolella olevaa havaintopaikkaa 12 (kuva 1). Jätevesiä ilmentävät ammoniumtyppipitoisuudet eivät olleet oleellisesti koholla, mutta Vanjoen havaintopaikoilla 12, 13 ja 14 oli huomattavat määrät ulosteperäisiä kolibakteereita ( pmy/100 ml). Havaintopaikalla 12 bakteeripitoisuus viitannee kaupungin puhdistamolta jokeen laskevaan veteen, joen alaosilla on yleensä myös hajakuormituksesta peräisin olevaa bakteerikuormitusta. Tälläkin kertaa bakteerimäärät olivat suurimmat Vanjoen alaosien havaintopaikoilla 13 ja 14.

3 3 Kok.P µg/l Fosfori Saavaj loka.13 tammi Typpi 2000 Kok.N µg/l loka.13 tammi Saavaj Kuva 1. Vihtijoen ja Vanjoen havaintopaikkojen kokonaisravinnepitoisuudet lokakuussa 2013 ja tammikuussa Averia ja Pyhäjärvi Karkkilan Pyhäjärven veden laatu oli maaliskuun alussa varsin hyvä. Näkösyvyys oli 1,6 m, happitilanne oli erinomainen ja ravinnepitoisuudet ilmensivät lievää rehevyystasoa. Vesi oli väriltään voimakkaan ruskeaa ilmentäen valuma-alueen humusvaikutusta. Vedessä ei ollut merkittävää määrää ulosteperäisiä kolibakteereita. Averian vesi oli poikkeuksellisen sameaa, näkösyvyys oli vain 30 cm. Vesi oli sameuden lisäksi voimakkaan ruskeaa. Happipitoisuus oli hyvä. Ravinnepitoisuudet ilmensivät rehevyyttä, pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli huomattavan suuri (120 µg/l). Järven vedessä ei käytännössä ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Hiidenvesi Hiidenveden näkösyvyys vaihteli välillä cm. Happipitoisuus oli tutkituilla alueilla pohjan tuntumassakin hyvä lukuun ottamatta Kirkkojärveä, jossa 2,5 metrin syvyydessä oli happea 4,9 mg/l hapen kyllästysasteen ollessa 36 %. Hiidenveden pintavesien kokonaistyppipitoisuudet vaihtelivat välillä µg/l ja kokonaisfosforipitoisuudet välillä µg/l. Pitoisuudet olivat vähän edellistalvea suuremmat. Suurim-

4 4 mat ravinnepitoisuudet mitattiin Kirkkojärvellä ja Mustionselällä. Kirkkojärven pohjan tuntumassa erityisesti ammoniumtyppipitoisuus oli suuri (2400 µg/l), myös sähkönjohtavuus oli koholla, tämä viittaa kirkonkylän puhdistamon jätevesivaikutukseen. Veden lämpökestoisten kolibakteerien määrä oli melko suuri Mustionselän havaintopaikalla 6 (140 pmy/100 ml). Eeva Ranta Vesistötutkija p Liitteet: Jakelu (s-postina): Tiedoksi (s-postina): Analyysituloslomakkeet (2 kpl) Kartta ( MML (Maastokarttarasteri 1:100k 01/2014) Karkkilan kaupunki/esko Vuolukka Karkkilan ympäristönsuojelu, Minna Sulander Componenta Finland Oy Högfors/Virpi Tarkiainen Vihdin vesihuoltolaitos/hilkka Peltoharju Vihdin ympäristönsuojelu/minna Sulander Hopeaniemen kuntoutumiskeskus ja kylpylä/harri Saarinen Helsingin seudun ympäristöpalvelut/ V.-P. Vuorilehto, Matti Löksy Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos Vihti/K. Ekströn Hiidenveden kunnostus/sanna Helttunen Uudenmaan ELY-keskus/Heidi Åkerla Lohjan ympäristönsuojelu/risto Murto, Ville Hahkala

5 Hiidenvesi (HII) Vihti- ja Vanjoki (VIVA) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju Virt Kiint.GFC *Sameus O2 Happi% *ph *Sähkönj. Väriluku Suod.väri *BOD7 *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *NO2-N *NO3N *KOK.P *PO4P(Np) *Lämp.koli Näytepaikka oc m3/s mg/l FNU mg/l Kyll % ms/m mg/l mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml VIVA / 1 Vihtijoki 8,4 Jää 32 cm; Lumi 1 cm; Klo 8:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T -10 oc; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 36; ,1 5,5 13,5 92 7,2 12,8 60 <1, VIVA / 11 Vanjoki 25,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 10:25; Näytt.ottaja amu; Ilman T -10 oc; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 14; 0.1 0,4 1,1 2,0 12,9 89 6,7 6,6 120 <1, VIVA / 12 Vanjoki 18,3 Jää 33 cm; Lumi 1 cm; Klo 10:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T -8 oc; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 5,0; 0.1 0,1 P 1,8 2,6 13,7 94 7,0 7,6 120 <1, VIVA / 13 Vanjoki 7,4 Jää 30 cm; Lumi 1 cm; Klo 11:20; Näytt.ottaja amu; Ilman T -8 oc; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 5,0; 0.1 0,1 P 3,4 3,8 13,5 92 6,9 8,1 120 <1, VIVA / 14 Vanjoki 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 13:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T -8 oc; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. 18; ,1 8,2 11,4 78 6,8 8,9 120 <1, VIVA / 4 Olkkalanjoki 0,4 Jää 23 cm; Lumi 1 cm; Klo 9:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T -10 oc; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 36; 0.1 0,1 4, ,7 87 7,1 13, , VIVA / S3 Saavajoki 1,0 Jää 24 cm; Lumi 2 cm; Klo 10:00; Näytt.ottaja amu; Ilman T -10 oc; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 14; P 2,8 2,6 13,0 89 6,8 6,2 120 <1, HII / 5 Kirkkojärvi, keskiosa 16 Jää 30 cm; Kok.syv. 3,5 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,9 m; Klo 10:35; Näytt.ottaja amu; Ilman T 4 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,4 YEB H 25 10,9 77 7,1 13, ,7 YEF H 42 4,9 36 6,8 19, HII / 6 Hiidenv. Mustionselkä 11 Jää 25 cm; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,0 m; Klo 9:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 4 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,4 YEB H 22 10,4 74 7,0 14, ,4 YEF H 47 8,7 64 7,0 14, *Akkreditoitu menetelmä YEB= Kellertävä kirkas, YEF= Kellertävä samea, H= Hajuton

6 Hiidenvesi (HII) Vihti- ja Vanjoki (VIVA) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju Virt Kiint.GFC *Sameus O2 Happi% *ph *Sähkönj. Väriluku Suod.väri *BOD7 *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *NO2-N *NO3N *KOK.P *PO4P(Np) *Lämp.koli Näytepaikka oc m3/s mg/l FNU mg/l Kyll % ms/m mg/l mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml HII / 7 Hiidenv. Raatosaari 9 Jää 29 cm; Kok.syv. 6,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,9 m; Klo 8:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 4 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,2 YEB H 22 12,9 91 7,4 11, , ,1 YEB H 34 12,2 86 7,3 13, HII / 8 Hiidenv. Yhdyksennokka 8 Jää 29 cm; Kok.syv. 17,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,0 m; Klo 11:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T 4 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,4 YEB H 17 12,6 90 7,3 10, ,0 YEB H 26 11,9 86 7,3 12, HII / 9 Hiidenvesi, syvänne 90 Jää 28 cm; Kok.syv. 28,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,0 m; Klo 12:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T 4 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,7 YEB H 13 11,7 82 6,9 8, , ,3 88 7,4 10, , , , ,9 80 7,2 11, ,5 10, ,4 YEB H 26 10,1 74 7,2 11, VIVA / 10 Pyhäjärvi, Tuorila 4 Jää 28 cm; Kok.syv. 8,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,6 m; Klo 13:20; Näytt.ottaja amu; Ilman T 4 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,6 3,7 12,8 89 6,9 6, ,7 12, ,6 2,4 11,0 78 6,8 7, VIVA / 3 Averia, keskiosa 1 Jää 26 cm; Kok.syv. 6,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,3 m; Klo 14:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 6 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0, ,5 87 7,1 11,4 E , ,3 74 7,0 13, *Akkreditoitu menetelmä YEB= Kellertävä kirkas, YEF= Kellertävä samea, H= Hajuton

7

LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista

LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista LUVY/004 19.3.2014 LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista Lohjanjärven pistekuormittajien osalta tarkkailu perustuu oheisessa taulukossa esitettyihin lupavelvoitteisiin:

Lisätiedot

Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailut 2009-2012 Veden laatu - Pohjaeläimet - Kalat

Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailut 2009-2012 Veden laatu - Pohjaeläimet - Kalat Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailut 2009-2012 Veden laatu - Pohjaeläimet - Kalat Aki Mettinen Jorma Valjus Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 246/2014 LÄNSI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Jenni Tikka 8.8.212 Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Yleiskuvaus Kovelanjärvi sijaitsee melko lähellä Nummen taajamaa Pitkäjärven länsipuolella. Sen pinta-ala on noin

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy EEVA RANTA LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY 2010 Tutkimusraportti

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

OSA II VESISTÖTARKKAILU

OSA II VESISTÖTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 OSA II VESISTÖTARKKAILU ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 28.5.2014 Satu Ojala, FM limnologi Sisällysluettelo 1. TARKKAILUN TOTEUTUS... 1 2. VEDEN

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS

LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Anne-Marie Hagman LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 2/08 LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Anne-Marie Hagman Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA

LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA Vastaanottaja Lahti Aqua, Lahti Energia Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18/01/2010 Viite 89101397 LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA LAHTI AQUA,

Lisätiedot

LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUODEN 2009 HAVAIN- TOJEN PERUSTEELLA

LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUODEN 2009 HAVAIN- TOJEN PERUSTEELLA Vastaanottaja Lahti Aqua Oy Lahti Energia Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.21 Viite 8912854 LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUODEN 29 HAVAIN- TOJEN PERUSTEELLA LAHTI AQUA OY,

Lisätiedot

~AMBIOTICA ~- I. Niiniveden ja Konneveden välisen vesistöalueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2010

~AMBIOTICA ~- I. Niiniveden ja Konneveden välisen vesistöalueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2010 ~- I JYVÄSKYLÄN VUOPISTO Multaharjunsuon, Heinsuon-Lotakonsuon ja Rastunsuon turvetuotantoalueet, Savon Taimen Oy, Rautalammin kunnan jätevedenpuhdistamo ja Kierinniemen Hoitokoti Oy Niiniveden ja Konneveden

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI Usminjärvi

UIMAVESIPROFIILI Usminjärvi UIMAVESIPROFIILI Usminjärvi 25.1.2011/sr SISÄLLYS 1. Uimavesiprofiilin laatiminen ja tarkistaminen 3 2. Usminjärven uimarannan perustiedot 4 2.1 Maantieteellinen sijainti 4 2.2 Sijaintivesistö 4 2.3 Uimarannan

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILUN YHTEENVETO OSA

Lisätiedot

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitus- ja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2012 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Lisätiedot

SAIMAAN TILA JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. VESIHALLITUS NAflONAL BOARD OF WATERS, FINLAND. Tiedotus Report

SAIMAAN TILA JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. VESIHALLITUS NAflONAL BOARD OF WATERS, FINLAND. Tiedotus Report VESIHALLITUS NAflONAL BOARD OF WATERS, FINLAND Tiedotus Report MARJA KAUPPI ILPPO KETTUNEN JARMO KIVINEN RIITTA NIINIOJA OLAVI SANDMAN SAIMAAN TILA JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT HELSINKI 985 Tekijät ovat

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA UIMAVESIPROFIILI

HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA UIMAVESIPROFIILI Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Uimavesiprofiili Päivämäärä 28.2.2011 Viite 82130872 HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA Päivämäärä

Lisätiedot

1. Johdanto. Maarian allas

1. Johdanto. Maarian allas 1 1. Johdanto Tämä raportti on laadittu Aurajokisäätiölle osana Maarian allas-hanketta. Maarian allas -hanke on saanut osarahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leadertoimintalinjasta Varsin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Rukan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta PL 117

Lisätiedot