TILINPÄÄTÖS 2013 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2013 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2014-2016"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2013 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN Tämä raportti sisältää vuonna 2013 kaupunginhallitukselle ja konsernijaokselle raportoivat konserniyhteisöt. Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien tilinpäätöstietojen perusteella vuoden 2013 talouden ja toiminnan toteutuminen verrattuna talousarvioon 2013 ja kehittyminen verrattuna edelliseen vuoteen 2012 ottaen kantaa koko taloussuunnitelmakauteen Strategia- ja talousyksikkö on lisäksi laatinut raporttiin yhteisöjen toimittamien tietojen perusteella lyhyen analyysin vuodesta Analyysiosa esitetään tilinpäätöstietojen yhteydessä ensimmäisen kerran ja se perustuu tilinpäätösanalyyseissa yleisesti käytettyihin tunnuslukuihin ja niiden tulkintaan. Kunnallisissa osakeyhtiöissä yhtiön olemassaololle voi olla muukin syy kuin voiton tuottaminen omistajalle. TUNNUSLUKU Kaupungin omistajaintressin olennaiset vaikutukset tunnuslukujen taustalla on korostettu ta ta vastaavissa tietolaatikoissa. RAJA-ARVOT (laskentakaavat) Erinom. Hyvä Tyydytt. Välttävä Heikko Oman pääoman tuotto % yli 20 % % % 5-10 % alle 5 % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % yli 15 % % 6-10 % 3-5 % alle 3 % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % yli 10 % 5-10 % alle 5 % (liikevoitto)/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 Liikevoitto % yli 10 % 5-10 % alle 5 % liikevoitto/liikevaihto*100 Omavaraisuusaste % yli 50 % % % % alle 15 % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 Current ratio yli alle 1 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio yli 1 0,5-1 alle 0,5 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) Lainanhoitokate yli alle 1 (Liikevoitto+Korkokulut)/ Korkokulut+Lainanlyhennykset) Mittaa varsinaisen toiminnan ja satunn. tuottojen riittävyyttä investointeihin. Investointien tulorahoitus % Mikäli tuotot eivät riitä yhtiö velkaantuu tai joutuu käyttämään pääomia (Liikevoitto/Investointien omahankintameno)*100 investointeihin. Kassan riittävyys, pv Ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa ('365*Rahavarat/Kassasta maksut tilikaudella) yhtiön/konsernin kassavaroilla. Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana) 365*(Rahavarat+Lpr konsernitilit)/kassasta maksut tilikaudella) Tunnuslukujen raja-arvot ovat yleisesti yritysten tilinpäätösanalyyseissa käytettyjä raja-arvoja. Analyysia tullaan jatkossa kehittämään siten, että vertailu ulotetaan vastaavan toimialan tai kunnallisen toiminnon tunnuslukuihin. 105

2 Yhtiön nimi (1000 ) Henkilöstömuutos 13 vs 12 TP 2012 Liikevaihto TP 2012 Tulos TA 2013 Liikevaihto TA 2013 Tulos TP 2013 Liikevaihto TP 2013 Tulos TYTÄRYHTEISÖT Lappeenrannan asuntopalvelu Oy - konserni Lappeenrannan Energia Oy - konserni Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy - konserni Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (emo) Lappeenrannan Yritystila Oy-konserni (alakonserni) Lappeenrannan Yritystila Oy Lappeenrannan Free Zone Oy Lappeenrannan Laivat Oy Wirma Lappeenranta Oy -0, Williparkki Oy 0, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa Lappeenrannan Teatterikiinteisto Oy Saimaan Tukipalvelut Oy OSAKKUUSYHTEISÖT Etelä-Karjalan Työkunto Oy Saimaan Talous ja Tieto Oy KUNTAYHTYMÄT Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

3 LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Asuntopalvelu Oy:n toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti. Asuntojen käyttöaste pysyi korkeana ja liikevaihto kasvoi n. 6 % edellisestä vuodesta. Tulos 10-kertaistui edellisestä vuodesta edullisten lämmitys- ja korkokulujen johdosta. Ikihonka Oy:n toimintaa ja tulosta rasittivat kohteiden korjauskulut ja kahden palvelutalon keittiön toimintamuutokset. Muutoin toimii suunnitellun mukaisesti. Yhtiöiden toiminta ja tulos tulevina kausina jatkuu samalla tasolla. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Yhtiö on vastannut kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttamisesta ja tarjonnut kaupunkilaisille ja muuttajille sopivia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja. Rakentamalla lisää asuntoja ja peruskorjaamalla vanhoja taloja vastaamme yritys ja elinkeinotoimien vaatimiin työntekijöiden asuntotarpeisiin sekä kaikille kaupunkilaisille. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiö on verotuksellisesti vapaa (TVL 20 3.) ja yleishyödyllinen joten ei tulouta tai jaa osinkoa omistajalleen. Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Yhtiön asuintalojen peruskorjaus jatkuu laaditun hankesuunnitelman mukaisesti, kohteita toteutetaan 1 2 taloa vuosittain. Toteutuneet v ovat Takojankatu 1 ja Savonkatu 38. Alkavat kohteet joiden rahoituspäätös ARA:lta on saatu, Pienpällinkatu 6 ja Liesharjunkatu 9 talot. Uudisrakentaminen, toteutunut Sirkkelimiehentie 6 ja alkavat Luukkaanraitti 13, Tietäjänkatu 33 ja Tk 34, sekä Patruunankatu 6 /erityisasuminen. Rahoituspäätökset on olemassa. Korjausinvestoinnit (pts-työt) ovat toteutuneet suunnitellusti ja jatkuvat samalla tasolla. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Palveluasuntoja omistavan yhtiön perustaminen kaupungilta siirrettäviä kohteita varten on valmisteltavana. Tavoitteena on Asuntopalvelu Oy:n tytäryhtiö E-K Palveluasunnot, joka on ns. vapaarahoitteinen, vrt. Ikihonka Oy on ARA:n rahoituksella toimiva. Kaikkiin hankkeisiin haetaan ARA:n rahoitus ja erityisasumisen sekä hissien rakentamisen avustukset. Lainat ovat korkotuettuja valtion takauksella ja tarvittaessa kaupungin täytetakaus. Asuntopalvelu Oy:llä ei ole kaupungin lainaa. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Rahoituskulujen ja lainakorkojen muutokset Asukkaiden vuokranmaksukyky Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset Onnettomuudet, tulipalot Tietotekniikan ja ohjelmien toimivuus 107

4 Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/ TA2013 Muutos TP 2013/ TP % % LIIKEVAIHTO , ,49 Liiketoiminnan muut tuotot ,15 Materialit ja palvelut , ,00 Henkilöstökulut , ,31 Poistot ja arvonalentumiset , ,30 Liiketoiminnan muut kulut , ,27 LIIKETULOS , ,84 Rahoitustuotot , ,65 Rahoituskulut , ,80 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,94 Satunnaiset erät (netto) 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,94 Tilinpäätössiirrot 0 Verot ,78 Vähemmistöosuus ,89 TILIKAUDEN TULOS , ,07 Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) ,36 Aineettomat hyödykkeet ,40 Aineelliset hyödykkeet ,94 Sijoitukset ,59 Vaihtuvat vastaavat (yht.) ,33 Vaihto-omaisuus Saamiset ,41 Rahoitusarvopaperit ,86 Rahat ja pankkisaamiset ,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,34 VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) ,69 Osakepääoma ,00 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot ,00 Ed. tilikausien voitto/tappio ,82 Tilikauden voitto/tappio ,07 Vähemmistöosuus ,49 Laskennallinen verovelka ,62 Pakolliset varaukset Vieras pääoma (yht.) ,64 Pitkäaikainen vieraspääoma ,41 Lyhytaikainen vieraspääoma ,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,34 108

5 Rahoituslaskelma TP TP Muutos TP 2013/TP % LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA tai TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto (tai Vuosikate) ,94 Oikeisut liikevoittoon (poistot) ,74 Käyttöpääoman muutos ,44 Maksetut korot ja maksut ,10 Saadut osingot Saadut korot ,89 Maksetut verot Satunnaiset erät LIIKETOIMINNAN tai TOIMINNAN RAHAVIRTA ,09 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit muihin sijoituksiin ,64 Investoinnit käyttöomaisuuteen ,27 Saadut investointiavustukset Luovutustulot käyttöomaisuudesta ,99 Luovutustulot muista sijoituksista ,10 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,39 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,66 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutokset ,23 Lyhytaikaisten lainojen muutokset ,93 Maksullinen osakeanti RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,28 RAHAVAROJEN MUUTOS ,08 Rahavarat ,00 Rahavarat ,92 Lainakanta ,31 Lainakanta ,20 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TP TP 2013/TP Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 1,1 5 3,9 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,6 2,6 0 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % 15,5 13,8-1,7 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*

6 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TP TP 2013/TP Muutos VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 15,3 16,1 0,8 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,6 0,6 0 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,6 0,7 0,1 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 37,2 49,9 12,7 (Liikevoitto/Investointien omahankintameno)*100 Lainanhoitokate 0,7 0,7 0 (Liikevoitto+Korkokulut)/ Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv ('365*Rahavarat/Kassasta maksut tilikaudella) Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana) *(Rahavarat+Lpr konsernitilit)/kassasta maksut tilikaudella) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan asuntopalvelut Oy konsernin tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 30,3 milj. euroa, joka on hieman vähemmän kuin talousarviossa, mutta 6,6 % enemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (28,4 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liikevoitto oli 4,2 milj. euroa, joka on hieman enemmän kuin talousarviossa, mutta 4,8 % vähemmän kuin tilikautena 2012 (4,4 milj. ). Tilikauden tulos1,3 miljoonaa oli huomattavasti parempi kuin edellisenä vuonna (0,3 milj. ), joka johtui rahoituskulujen pienenemisestä. Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 5 % on välttävä ja se on parantunut selkeästi edellisestä vuodesta, jolloin se oli 1,1 %. Sen sijaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti 2,6 % on pysynyt heikkona johtuen yhtiön investoinneista ja vieraan pääoman suuresta osuudesta suhteessa nettotulokseen. Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 13,8 % on edelleen hyvä, vaikka onkin hieman heikentynyt tilikaudesta 2012 (15,5 %). Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (16,1 %) konsernin vakavaraisuus on hieman parantunut edellisestä vuodesta (15,5 %) ja on välttävä. Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio jää edelleen heikoksi (0,6). Sen sijaan lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on tyydyttävä (0,7). Kassan riittävyys päivinä osoittaa konsernin hyvää maksuvalmiutta. Tunnuslukujen perusteella konsernin rahavaroilla voitiin tilivuoden 2013 aikana kattaa keskimäärin 48 päivän kassasta maksut ja Lappeenrannan konsernitilit mukaan lukien 59 päivän kassasta maksut. Rahoitus Investointien tulorahoitusprosentti osoittaa, että konsernin 110

7 investoinneista tilikautena 2013 on pystytty rahoittamaan tulorahoituksella 49,9 %, joka on 12,7 % parempi kuin edellisenä vuonna. Lainanhoitokate osoittaa kuinka konsernin tulorahoitus riittää vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Konsernin lainanhoitokate on heikko (0,7) eikä siinä ole muutosta edelliseen vuoteen. Vuoden 2013 aikana lainakanta kasvoi euroa ja rahavarat puolestaan euroa. Rahoituslaskelman ja kassan riittävyyden perusteella yhtiö pystyy hyvin rahoittamaan toimintansa. Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 31 henkilöä, joka on 4 henkilöä enemmän kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli euroa, joka on 7,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ( ) johtuen henkilöstömäärän kasvusta. Tunnuslukuja tarkasteltaessa on syyta huomioida, etta konsernin tehta va na on sosiaalinen asuntotuotanto, eika kaupungilla ole intressia saada tuottoja yhtio sta, vaan toteuttaa kaupungin asuntopolitiikkaa. LAPPEENRANNAN ENERGIA OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Lämmin loppuvuoden seurauksena Energia-konsernin liikevaihto, 121,4 miljoonaa euroa, jäi merkittävästi (= 8 miljoonaa euroa ) budjetoitua pienemmäksi. Säästöä budjettiin verrattuna tuli myös kuluissa ja tilikauden tulos 1,1 miljoonaa euroa oli vain 0,2 miljoonaa euroa alle budjetin. Vuoden 2012 vastaavat luvut olivat 119,3 ja 0,9 miljoonaa euroa. Tulevien vuosien liikevaihdon ja ennen kaikkea tuloksen ennakoidaan kasvavan merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Tavoitteena oli jätevesiratkaisun YVA-prosessin valmistuminen vuonna Valmistuminen siirtyy vuodelle 2014 ja sen perusteella tulevat ratkaisut päätetään loppuvuodesta Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Energia-konserni pystyi tulouttamaan kaupungille yhteensä 11,9 miljoonaa euroa vuonna Tulevina vuosina tuloutustavoite keskimäärin per vuosi on 14 miljoonaa euroa, jonka toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet ovat toteutuksessa. Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Kassatilanteen kiristyminen pakotti Energia-konsernin karsimaan voimakkaasti suunniteltuja investointeja. Alkuperäinen budjettisumma oli 34 miljoonaa euroa ja toteutuneet investoinnit olivat 27 miljoonaa euroa. Vuosien investoinnit on karsittu tasolle miljoonaa euroa. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista. Kaupunginvaltuusto teki keväällä 2012 päätöksen takauksesta yhteensä 36 miljoonan euron lainoille. Loppuosa takauksista otettiin käyttöön toukokuussa 2013, jolloin ulkopuolista lainaa otettiin 16 miljoonaa euroa. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Säästötoimenpiteiden onnistuminen ja investointimenojen pysyminen asetetuissa raameissa on ensiarvoisen tärkeää Energiakonsernin rahoitustilanteen vuoksi. Lämpimän sään seurauksena liikevaihto saattaa jäädä tavoitteesta mutta myös kustannuksia säästyy mm. polttoainehankinnoissa, joten kokonaisvaikutus ei ole kovinkaan suuri riski. 111

8 Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/TA2013 Muutos TP 2013/ TP % % LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot Vähemmistöosuus TILIKAUDEN TULOS Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat (yht.) Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed. tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Vähemmistöosuus Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Vieras pääoma (yht.) Pitkäaikainen vieraspääoma Lyhytaikainen vieraspääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

9 Rahoituslaskelma TP TP Muutos TP 2013/TP % LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA tai TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto (tai Vuosikate) ,9 % Oikeisut liikevoittoon (poistot) ,1 % Käyttöpääoman muutos ,5 % Maksetut korot ja maksut ,7 % Saadut osingot Saadut korot ,6 % Maksetut verot ,0 % Satunnaiset erät LIIKETOIMINNAN tai TOIMINNAN RAHAVIRTA ,0 % 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0 Investoinnit muihin sijoituksiin 0 Investoinnit käyttöomaisuuteen ,9 % Saadut investointiavustukset 0 Investoinnit varauksella katetut 0 Luovutustulot muista sijoituksista 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,9 % 0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,2 % 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 Antolainauksen muutokset ,7 % Pitkäaikaisten lainojen nostot ,0 % Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,5 % Maksullinen osakeanti ,5 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,5 % RAHAVAROJEN MUUTOS ,7 % Rahavarat Rahavarat Lainakanta Lainakanta Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TP TP 2013/TP Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 4,56 5,54 0,97 Sijoitetun pääoman tuotto % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 4,16 4,19 0,03 Liiketulos % liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 9,70 10,20 0,50 113

10 Tunnusluvut Lappeenrannan kaupungin tilinpäätös 2013 laskentakauden lopussa TP TP TP 2013/TP Muutos VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 7,10 6,40-0,70 MAKSUVALMIUS Current ratio (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat 1,05 1,02-0,03 Quick ratio (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) 0,94 0,94 0,00 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % (Liikevoitto/Investointien omahankintameno)* Lainanhoitokate (Liikevoitto+Korkokulut)/ Korkokulut+Lainanlyhennykset) 1,05 1,18 0,12 Kassan riittävyys, pv ('365*Rahavarat/Kassasta maksut tilikaudella) Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana) 365*(Rahavarat+Lpr konsernitilit)/kassasta maksut tilikaudella) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan Energia Oy konsernin tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 122 milj. euroa, joka on 12 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa, mutta 1,7 % enemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (120 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liikevoitto oli 12,4 milj. euroa, joka on 4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa, mutta 0,8 milj. euroa enemmän kuin tilikautena 2012 (11,6 milj. ). Tilikauden tulos1,1 miljoonaa euroa oli vähän parempi kuin edellisenä vuonna (0,9 milj. ). Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 5,5 % on välttävä ja se on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 4,6 %. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 4,19 % on samoin välttävä. Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 10,2 % on kivunnut hieman yli 10 %:n, jolloin sitä voidaan pitää hyvänä. Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (6,4 %) konsernin vakavaraisuus on erittäin heikko ja heikentynyt vielä edellisestä vuodesta (7,1 %) Alhainen omavaraisuusaste kertoo suuresta vieraan pääoman osuudesta yhtiön rahoituksessa. Vakavaraisuutta tarkasteltaessa tulee huomioida, etta konsernin vieraasta pa a omasta tilinpa a to ksen 2013 mukaan 43 % (89,9 milj milj. ) muodostuu lainoista kaupungille. Lainat ovat syntyneet Energia-konsernin yhtio itta misen seurauksena. Energia-konsernilta saatavat korkotuotot ovat merkitta va lisa kaupungin omassa talousarviossa. Konsernin investoinnit ja taloudellinen tilanne muodostavat riskin myo s kaupungin oman tulopohjan kehittymiselle. 114

11 Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio on tyydyttävä (1,02). Samoin lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on tyydyttävä (0,9). Yhtiö ei ole ilmoittanut rahoituslaskelman tunnusluvuista kassan riittävyyttä päivinä, joilla olisi voitu lisäksi arvioida konsernin maksuvalmiutta. Rahoitus Investointien tulorahoitusprosentti osoittaa, että konsernin investoinneista tilikautena 2013 on pystytty rahoittamaan tulorahoituksella 46 %, joka on 9 % enemmän kuin edellisenä vuonna, joka tosin johtuu enemmän investointimäärän supistumisesta yli 4 miljoonalla eurolla kuin liiketuloksen parantumisesta. Lainanhoitokate osoittaa kuinka konsernin tulorahoitus riittää vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Konsernin lainanhoitokate on tyydyttävä (1,18). Vuoden 2013 aikana lainakanta kasvoi 7,9 milj. euroa ja rahavarat vähenivät puolestaan 573 tuhatta euroa. Rahoituslaskelman perusteella konsernilla on vaikeuksia rahoittaa erittäin suuret investointitarpeensa ja konsernin lainakanta kasvaa edelleen. Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 247 henkilöä, joka on lähes sama kuin edellisenä vuonna (248) henkilöä. Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli euroa, joka on 2,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna ( ). LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Lappeenrannan liiketoiminnat -konserniin kuuluvat kaupungin ns. liiketoimintayhtiöt: Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy, emoyhtiö) Lappeenrannan Yritystila -konserni Wirma Lappeenranta Oy Williparkki Oy Fly Lappeenranta Oy (ei liiketoimintaa) OOO Finrusinno (ei liiketoimintaa) Omistajan puhevaltaa kaupunkiyhtiöissä käyttää kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto siten kuin kaupunginhallituksen johtosäännössä tarkemmin määrätään. Kaupunkiyhtiöiden toimintaperiaatteet ja kaupungin ohjausvallan käyttäminen on määritelty konserniohjeissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). Konsernin vuoden 2013 tulos oli euroa (TA 2013: euroa, TP euroa). Vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätösluvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska Lappeenrannan kaupungin satamalaitostoiminnot yhdistyivät Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:hen vuoden 2013 alusta. Vuosina konsernin toiminta säilynee vuoden 2013 tasolla. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Llt-konsernin työllistävä vaikutus ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n tiloissa työskentelevät henkilöt: 115

12 TA 2013 TP 2013 TP 2012 Henkilöstö (Lpr, ei sisällä oto) Välillinen työllistävä vaikutus (Lpr) * 154 Yritystilan tiloissa työskentelevät hlöt *) Wirma Lappeenranta Oy:n luku puuttuu; tilasto ei ole valmistunut. Sisältää satamalaitostoiminnot, jonka välillinen työllistävä vaikutus 200 hlöä; ei vertailukelpoinen edelliseen vuoteen eikä talousarvioon. b) Llt-konserni turvaa lentokentän ja lentoliikenteen toiminnan jatkuvuuden Lentokentän matkustajamäärä kasvoi n henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2013 matkustajamäärä oli ja vuoden henkilöä (Finavian matkustajatilasto). Lappeenrannan lentokentältä lennetään säännöllisesti Ryanairin toimesta Düsseldorf/Weezeen, Milano/Bergamoon ja Barcelona/Gironaan. Lentoliikenteen kehittämisessä on haasteita AirBalticin irtisanottua sopimuksen päättymään Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen - Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Esitetty yhtiökohtaisesti. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Lappeenrannan kaupungin satamalaitoksen liiketoiminnat yhtiöitettiin liiketoimintakaupalla Lappeenranta Free Zone Oy:öön siten, että kauppahintasaatava, 1,1 miljoonaa euroa, siirrettiin omanpääomanehtoisesti Llt Oy:lle sekä edelleen omanpääomanehtoisesti Lappeenrannan Yritystila Oy:lle ja konvertoitiin Lappeenranta Free Zone Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon omanpääomanehtoiseksi sijoitukseksi. Tilikauden aikana tehtiin Joutsenon kunnan vanhan teknisen varikon, Vanhan Tullin rakennuksen ja Lauritsalan Liiketalo Oy:n osakkeiden osalta järjestelyt, joissa kaupunki siirsi kauppahinta- ja velkasaatavat, yhteensä n euroa, omanpääomanehtoisesti Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, joka edelleen konvertoi saatavat sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston suoritukseksi Lappeenrannan Yritystila Oy:n taseeseen. Kouvolan hovioikeus antoi heinäkuussa 2013 tuomion Mustolan hallien kaupan riita-asiassa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd ja Lappeenrannan kaupunki velvoitettiin korvaamaan NREP Finland Log 2 Oy:lle kauppahinnan alennusta, tuottokorkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n maksettavaksi tullut osuus rahoitettiin siten, että noin 1/3 maksettiin FZ:n kassasta, 1/3 siten, että Lappeenrannan Yritystila Oy maksoi velkaansa tytäryhtiölle ja 1/3 Lappeenrannan Yritystila Oy:n ottamalla rahalaitoslainalla ja vastaavan suuruisella SVOP-sijoituksella tytäryhtiöön. Kaupunginhallitus velvoitti Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin korvamaan kaupungille tuomiosta aiheutuneet kulut euroa. Suoritus toteutettiin väliosinkomenettelyllä siten, että Llt Oy:n aiempien tilivuosien tappiot ,14 euroa, katettiin SVOP-rahastosta, Lappeenrannan Yritystila Oy antoi Llt Oy:lle euron osingon ja Llt Oy jakoi kaupungille osinkoa euroa. Samassa yhteydessä kaupunki velvoitti Llt Oy:n myymään hallussaan olevat pörssiyhtiöiden osakkeet ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n myymään Kiinteistö Oy Maakuntagallerian osakkeet mennessä. Lappeenrannan Yritystila Oy nosti euron lainan, jolla on kaupungin takaus. Kaupunki myönsi Williparkki Oy:lle euron takauksen pysäköintilaitosinvestointien toteuttamiseen. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kansainvälisen lentoliikenteen turvaamiseen sisältyy epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät reittien yritysrahoitukseen sekä lentooperaattoreiden päätöksiin reittien määrästä ja lentotaajuudesta. 116

13 Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/TA Muutos TP2013/TP % % LIIKEVAIHTO ,5 % ,2 % Liiketoiminnan muut tuotot ,8 % ,3 % Materialit ja palvelut ,3 % ,4 % Henkilöstökulut ,9 % 38-1,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,7 % Liiketoiminnan muut kulut ,9 % ,7 % LIIKETULOS ,0 % ,3 % Rahoitustuotot ,6 % ,5 % Rahoituskulut ,8 % ,7 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,5 % ,8 % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,4 % ,9 % Tilinpäätössiirrot % 0 0 % Verot ,8 % ,3 % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta ,5 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,6 % Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,1 % Aineettomat hyödykkeet ,6 % Aineelliset hyödykkeet ,2 % Sijoitukset ,1 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,4 % Vaihto-omaisuus ,6 % Saamiset ,7 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset ,6 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,3 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,7 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot ,9 % Ed. tilikausien voitto/tappio ,9 % Tilikauden voitto/tappio ,2 % Vähemmistöosuus ,0 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Konsernireservi ,6 % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä ,1 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,6 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,8 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,3 % 117

14 Tunnusluvut Muutos laskentakauden lopussa TP TP TP2013/ TP2012 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (sis. oto ja Wirman Pietarin edustuston) Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 2,7 8,3 5,6 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,2 5,5 2,2 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % 17,5 25,5 8,0 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 33,2 35,4 2,2 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,7 0,4-0,3 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,7 0,3-0,3 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 15,7 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa ja 21,7 % enemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (12,9 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liikevoitto oli 4 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa ja 77,3 % enemmän kuin tilikautena 2012 (2,3 milj. ). Tilikauden tulos 49 tuhatta euroa oli selkeästi heikompi kuin talousarviossa ja edellisenä vuonna (763 tuhatta ), joka johtui suurista satunnaisista eristä liittyen NREP -tuomioon. Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 8,3 % on välttävä ja se on parantunut selkeästi edellisestä vuodesta (2,7 %). Samoin sijoitetun pääoman tuottoprosentti 5,5 % on välttävä ja sekin on parantunut edellisestä vuodesta (3,2 %). Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 25,5 % on hyvä ja sekin on parantunut tilikaudesta 2012 (17,5 %). Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (35,4 %) konsernin vakavaraisuus on hyvä ja se hieman parantunut edellisestä vuodesta (33,2 %). Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio jää edelleen heikoksi (0,4) kuten myös lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on heikko (0,3). Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 54 henkilöä, joka on 5 henkilöä enemmän kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli 291 tuhatta euroa, joka on 10,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (263 tuhatta ) johtuen henkilöstömäärän kasvusta. Tilinpa a to stietoja ja analyysia lukiessa tulee ottaa huomioon, etta vuosien 2012 ja 2013 luvut eiva t ole suoraan vertailukelpoisia, koska Lappeenrannan kaupungin satamalaitostoiminnat yhdistyiva t Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:hen vuoden 2013 alusta. 118

15 LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy) on Lappeenrannan kaupungin 100 %:sti omistama konserniyhtiö, jonka toimialana on toimia Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien omistamiensa osakeyhtiöiden emoyhtiönä sekä koordinoida ja edistää niiden toimintaa. Yhtiö voi tarjota osakkuusyhtiöilleen rahoitus- ja muita yhteisiä palveluja. Yhtiö voi myöntää rahoitusta sekä antaa takauksia ja muita vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämisen vakuudeksi. Llt Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). Llt Oy:n vuoden 2013 tulos oli euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). Tilikauden tulokseen sisältyy ns. NREP-tuomioon liittyvä euron osinko Lappeenrannan Yritystila Oy:ltä sekä euron konserniavustus samalta yhtiöltä. Tuloksesta Llt Oy antoi Lappeenrannan kaupungille euron väliosingon, jolloin tilikauden tulokseksi taseelle jää euroa. Vuosina yhtiön toiminta säilynee nykyisen kaltaisena. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Lappeenrannan liiketoiminnat Oy toteuttaa kaupunkiomistajan antamia tehtäviä konserniyhtiöidensä avulla. Yhtiön operatiivisten tehtävien hoito on siirretty Wirma Lappeenranta Oy:lle lukuun ottamatta lento-operaattoreiden kanssa solmittuja markkinointiyhteistyösopimuksia ja lentoliikenteen kehittämiseen ja rahoitukseen liittyviä sopimuksia. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Llt Oy:n tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Vuonna 2013 yhtiö jakoi kaupungille euron väliosingon. Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Yhtiöllä ei ole investointeja. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Vuonna 2014 Llt Oy varautuu rahoittamaan Lappeenrannan Yritystila Oy:tä euron väliaikaisella lainalla. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät - 119

16 Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/TA Muutos TP2013/TP % % LIIKEVAIHTO ,4 % ,2 % Liiketoiminnan muut tuotot % 0 0 % Materialit ja palvelut % 0 0 % Henkilöstökulut ,5 % 2-2,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 0-48,5 % Liiketoiminnan muut kulut ,7 % ,8 % LIIKETULOS ,7 % 57-16,9 % Rahoitustuotot ,9 % ,2 % Rahoituskulut ,8 % -1 0,7 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,2 % ,5 % Satunnaiset erät (netto) ,0 % ,7 % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,2 % ,3 % Tilinpäätössiirrot % 0 0 % Verot % 7-57,9 % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta % 0 0 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % ,8 % Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,3 % Aineettomat hyödykkeet % Aineelliset hyödykkeet ,6 % Sijoitukset ,3 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,2 % Vaihto-omaisuus % Saamiset ,2 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset ,7 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,8 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,1 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot % Ed. tilikausien voitto/tappio % Tilikauden voitto/tappio ,3 % Vähemmistöosuus % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Konsernireservi % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä ,5 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,4 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,8 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,8 % 120

17 Tunnusluvut Muutos laskentakauden lopussa TP TP TP2013/ TP2012 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % -0,6 2,4 2,9 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,2 2,2 2,0 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % -45,1-42,0 3,1 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 64,8 69,2 4,5 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 16,6 15,8-0,8 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 3,0 3,1 0,1 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut - Tuloutus kaupungille (1000 ) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n (emo) tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 669 tuhatta euroa, joka on hieman enemmän kuin talousarviossa, mutta 12 % vähemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (749 tuhatta ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liiketappio oli -281 tuhatta euroa, joka on hieman vähemmän kuin talousarviossa ja tilikautena 2012 (- 338 tuhatta ). Rahoitustuotot, jotka oli saatu samasta konsernista, nostivat tilikauden tuloksen 730 tuhanteen euroon, joka on huomattavasti parempi kuin talousarviossa arvioitu tappio ja edellisen vuoden tulos (4 tuhatta ). Kannattavuuden tunnusluku oman pääoman tuottoprosentti 2,4 % on heikko, vaikka parempi kuin edellisenä vuonna (-0,6). Samoin sijoitetun pääoman tuottoprosentti 2,2 % on heikko, vaikka parempi kuin edellisenä vuonna (0,2). Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti painui tappiolliseksi -42 % johtuen negatiivisesta liiketuloksesta. Yhtiön kannattavuus on heikko. Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna 69,2 % yhtiön vakavaraisuus on erinomainen ja se on hieman parantunut edellisestä tilivuodesta (64,8 %). Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 yhtiön maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio on hyvä (15,8) samoin lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on hyvä (3,1). 121

18 Henkilöstö Yhtiön henkilöstömäärä oli vuonna henkilöä, joka on sama kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli euroa, joka on 10,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (749 tuhatta ). Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n tunnuslukuja tarkasteltaessa on syyta erityisesti huomioida se, etta kyseessa on konsernin emoyhtio. Konserni on olemassa toteuttaakseen kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita pitka lla aikava lilla. Llt Oy on voittoa tavoittelematon emoyhtio. Silla ei ole operatiivista toimintaa, lukuun ottamatta lentoliikenteen kehitta miseen liittyvia sopimuksia ja muita omistajan ma a ra a mia tehta via. Ta sta roolista johtuen tulosta voidaan tasata konsernin sisa lla konserniavustuksin. LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Lappeenrannan Yritystila -konserni on Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin alakonserni, johon kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt: 1. Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus 2. Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus 3. Lappeenrannan Matkakeskus Oy 4. Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka 5. Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan Laskettelukeskus 6. Lappeenrannan Laivat Oy 7. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd 8. Lauritsalan Liiketalo Oy Kiinteistöyhtiöille ei ole laadittu tilinpäätöstekstejä. Lappeenrannan Yritystila -konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). Konsernin tulos vuonna 2013 oli ,75 euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). NREP-tuomio heikensi konsernin vuoden 2013 tulosta. Vuosien 2012 ja 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska Lappeenrannan kaupungin satamalaitostoiminnat yhdistyivät Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:hen vuoden 2013 alusta. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Tavoitteet on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen - 122

19 Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Investoinnit on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Lappeenrannan kaupungin satamalaitoksen liiketoiminnat yhtiöitettiin liiketoimintakaupalla Lappeenranta Free Zone Oy:öön siten, että kauppahintasaatava, 1,1 miljoonaa euroa, siirrettiin omanpääomanehtoisesti Llt Oy:lle sekä edelleen omanpääomanehtoisesti Lappeenrannan Yritystila Oy:lle ja konvertoitiin Lappeenranta Free Zone Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon omanpääomanehtoiseksi sijoitukseksi. Tilikauden aikana tehtiin Joutsenon kunnan vanhan teknisen varikon, Vanhan Tullin rakennuksen ja Lauritsalan Liiketalo Oy:n osakkeiden osalta järjestelyt, joissa kaupunki siirsi kauppahinta- ja velkasaatavat, yhteensä n euroa, omanpääomanehtoisesti Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, joka edelleen konvertoi saatavat sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston suoritukseksi Lappeenrannan Yritystila Oy:n taseeseen. Kouvolan hovioikeus antoi heinäkuussa 2013 tuomion Mustolan hallien kaupan riita-asiassa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd ja Lappeen-rannan kaupunki velvoitettiin korvaamaan NREP Finland Log 2 Oy:lle kauppahinnan alennusta, tuottokorkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n maksettavaksi tullut osuus rahoitettiin siten, että noin 1/3 maksettiin FZ:n kassasta, 1/3 siten, että Lappeenrannan Yritystila Oy maksoi velkaansa tytäryhtiölle ja 1/3 Lappeenrannan Yritystila Oy:n ottamalla rahalaitoslainalla ja vastaavan suuruisella SVOP-sijoituksella tytäryhtiöön. Kaupunginhallitus velvoitti Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin korvamaan myös kaupungille tuomiosta aiheutuneet euron kulut. Järjestelyyn käytettiin väliosinkomenettelyä, johon Lappeenrannan Yritystila Oy osallistui antamalla Llt Oy:lle euron osingon ja Llt Oy jakoi kaupungille osinkoa euroa. Samassa yhteydessä kaupunki velvoitti Yritystilan myymään omistamansa Kiinteistö Oy Maakuntagallerian osakkeet heti, kun kauppahinta on riittävän korkea, kuitenkin viimeistään Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Riskit on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/TA Muutos TP2013/TP % % LIIKEVAIHTO ,2 % ,1 % Liiketoiminnan muut tuotot ,5 % ,9 % Materialit ja palvelut ,7 % ,7 % Henkilöstökulut ,2 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,0 % Liiketoiminnan muut kulut ,2 % ,1 % LIIKETULOS ,3 % ,9 % Rahoitustuotot ,3 % ,5 % Rahoituskulut ,0 % ,2 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,4 % ,0 % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,9 % ,2 % Tilinpäätössiirrot % 0 0 % Verot ,9 % 97-32,2 % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta ,5 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,5 % ,5 % 123

20 Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,6 % Aineettomat hyödykkeet ,4 % Aineelliset hyödykkeet ,7 % Sijoitukset ,4 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,7 % Vaihto-omaisuus % Saamiset ,2 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset ,3 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,7 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,4 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot ,9 % Ed. tilikausien voitto/tappio ,8 % Tilikauden voitto/tappio ,5 % Vähemmistöosuus ,0 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Konsernireservi ,8 % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä ,9 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,0 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,0 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,7 % Tunnusluvut Muutos laskentakauden lopussa TP TP TP2013/ TP2012 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 3,3 11,0 7,7 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,3 5,3 2,0 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % 30,0 34,6 4,6 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 19,8 22,6 2,8 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*

21 Tunnusluvut Muutos laskentakauden lopussa TP TP TP2013/ TP2012 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,6 0,4-0,2 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,4 0,3-0,2 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan Yritystila konserni Oy :n tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 10,1 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa ja 41 % enemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (7,2 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liikevoitto oli 3,5 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa ja 62,9 % enemmän kuin tilikautena 2012 (2,1 milj. ). Tilikauden tulos painui tappiolliseksi - 96 tuhatta euroa ja oli selkeästi heikompi kuin talousarviossa ja edellisenä vuonna (519 tuhatta ), joka johtui suurista satunnaisista eristä liittyen NREP-tuomioon. Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 11 % on tyydyttävä ja se on parantunut selkeästi edellisestä vuodesta (3,3 %). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 5,3 % on välttävä ja sekin on parantunut edellisestä vuodesta (3,3 %). Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 34,6 % on hyvä ja sekin on parantunut tilikaudesta 2012 (30 %). Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (22,6 %) konsernin vakavaraisuus on välttävä ja se hieman parantunut edellisestä vuodesta (19,8 %). Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio jää edelleen heikoksi (0,4) kuten myös lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on heikko (0,3). Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 9 henkilöä, joka on 4 henkilöä enemmän kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli 1,1 milj. euroa, joka on 21 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (1,4 milj. ), johtuen henkilöstömäärän kasvusta. Tilinpa a to stietoja ja analyysia lukiessa tulee ottaa huomioon, etta vuosien 2012 ja 2013 luvut eiva t ole suoraan vertailukelpoisia, koska Lappeenrannan kaupungin satamalaitostoiminnat yhdistyiva t Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:hen vuoden 2013 alusta. Yritystilakonsernin lainama a ra n kehitykseen on syyta kiinnitta a erityista huomiota. Takausvastuut ovat edelleen yli 26 milj. euroa vaikka eiva t ole kasvaneet edellisesta vuodesta. 125

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Lukusarjat Yritysanalyysi

Lukusarjat Yritysanalyysi Lukusarjat Yritysanalyysi Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 www.malliyritys.fi Laatinut: Lukusarjat Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 10/ Lukusarjat Yritysanalyysi Sisällysluettelo Yrityksen tiedot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Talous- ja suunnittelukeskus Varainhallinta 11.5.2009 TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1/2009 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinro Y-tunnus PL 20 Pohjoisesplanadi 11-13 +358

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1.

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1. TILINPÄÄÄTÖS VUODELTA 2012 -TOIMINTAKERTOMUS -TILINPÄÄTÖSLASKELMAT -TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU -LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 Vuoden 2014 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2014.. 7 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin...7 1.2

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 4 2013. Tytäryhteisöraportti. Kaupunginkanslia. Tytäryhteisöraportti 4 2013 1

Helsingin kaupunki 4 2013. Tytäryhteisöraportti. Kaupunginkanslia. Tytäryhteisöraportti 4 2013 1 Helsingin kaupunki 4 2013 Tytäryhteisöraportti Kaupunginkanslia Tytäryhteisöraportti 4 2013 1 Julkaisija Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto Tiedustelut controller Pia Halinen (09) 310 25718

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015

Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Pormestarin katsaus Tammikuussa 2015 julkaistiin Kuntarating 2014 - tutkimuksen tulokset, jotka kertoivat, että Pirkkalassa on maan parhaat kuntapalvelut.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta 27.2.2014 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto...

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot