TILINPÄÄTÖS 2013 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2013 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2014-2016"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2013 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN Tämä raportti sisältää vuonna 2013 kaupunginhallitukselle ja konsernijaokselle raportoivat konserniyhteisöt. Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien tilinpäätöstietojen perusteella vuoden 2013 talouden ja toiminnan toteutuminen verrattuna talousarvioon 2013 ja kehittyminen verrattuna edelliseen vuoteen 2012 ottaen kantaa koko taloussuunnitelmakauteen Strategia- ja talousyksikkö on lisäksi laatinut raporttiin yhteisöjen toimittamien tietojen perusteella lyhyen analyysin vuodesta Analyysiosa esitetään tilinpäätöstietojen yhteydessä ensimmäisen kerran ja se perustuu tilinpäätösanalyyseissa yleisesti käytettyihin tunnuslukuihin ja niiden tulkintaan. Kunnallisissa osakeyhtiöissä yhtiön olemassaololle voi olla muukin syy kuin voiton tuottaminen omistajalle. TUNNUSLUKU Kaupungin omistajaintressin olennaiset vaikutukset tunnuslukujen taustalla on korostettu ta ta vastaavissa tietolaatikoissa. RAJA-ARVOT (laskentakaavat) Erinom. Hyvä Tyydytt. Välttävä Heikko Oman pääoman tuotto % yli 20 % % % 5-10 % alle 5 % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % yli 15 % % 6-10 % 3-5 % alle 3 % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % yli 10 % 5-10 % alle 5 % (liikevoitto)/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 Liikevoitto % yli 10 % 5-10 % alle 5 % liikevoitto/liikevaihto*100 Omavaraisuusaste % yli 50 % % % % alle 15 % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 Current ratio yli alle 1 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio yli 1 0,5-1 alle 0,5 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) Lainanhoitokate yli alle 1 (Liikevoitto+Korkokulut)/ Korkokulut+Lainanlyhennykset) Mittaa varsinaisen toiminnan ja satunn. tuottojen riittävyyttä investointeihin. Investointien tulorahoitus % Mikäli tuotot eivät riitä yhtiö velkaantuu tai joutuu käyttämään pääomia (Liikevoitto/Investointien omahankintameno)*100 investointeihin. Kassan riittävyys, pv Ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa ('365*Rahavarat/Kassasta maksut tilikaudella) yhtiön/konsernin kassavaroilla. Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana) 365*(Rahavarat+Lpr konsernitilit)/kassasta maksut tilikaudella) Tunnuslukujen raja-arvot ovat yleisesti yritysten tilinpäätösanalyyseissa käytettyjä raja-arvoja. Analyysia tullaan jatkossa kehittämään siten, että vertailu ulotetaan vastaavan toimialan tai kunnallisen toiminnon tunnuslukuihin. 105

2 Yhtiön nimi (1000 ) Henkilöstömuutos 13 vs 12 TP 2012 Liikevaihto TP 2012 Tulos TA 2013 Liikevaihto TA 2013 Tulos TP 2013 Liikevaihto TP 2013 Tulos TYTÄRYHTEISÖT Lappeenrannan asuntopalvelu Oy - konserni Lappeenrannan Energia Oy - konserni Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy - konserni Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (emo) Lappeenrannan Yritystila Oy-konserni (alakonserni) Lappeenrannan Yritystila Oy Lappeenrannan Free Zone Oy Lappeenrannan Laivat Oy Wirma Lappeenranta Oy -0, Williparkki Oy 0, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa Lappeenrannan Teatterikiinteisto Oy Saimaan Tukipalvelut Oy OSAKKUUSYHTEISÖT Etelä-Karjalan Työkunto Oy Saimaan Talous ja Tieto Oy KUNTAYHTYMÄT Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

3 LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Asuntopalvelu Oy:n toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti. Asuntojen käyttöaste pysyi korkeana ja liikevaihto kasvoi n. 6 % edellisestä vuodesta. Tulos 10-kertaistui edellisestä vuodesta edullisten lämmitys- ja korkokulujen johdosta. Ikihonka Oy:n toimintaa ja tulosta rasittivat kohteiden korjauskulut ja kahden palvelutalon keittiön toimintamuutokset. Muutoin toimii suunnitellun mukaisesti. Yhtiöiden toiminta ja tulos tulevina kausina jatkuu samalla tasolla. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Yhtiö on vastannut kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttamisesta ja tarjonnut kaupunkilaisille ja muuttajille sopivia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja. Rakentamalla lisää asuntoja ja peruskorjaamalla vanhoja taloja vastaamme yritys ja elinkeinotoimien vaatimiin työntekijöiden asuntotarpeisiin sekä kaikille kaupunkilaisille. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiö on verotuksellisesti vapaa (TVL 20 3.) ja yleishyödyllinen joten ei tulouta tai jaa osinkoa omistajalleen. Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Yhtiön asuintalojen peruskorjaus jatkuu laaditun hankesuunnitelman mukaisesti, kohteita toteutetaan 1 2 taloa vuosittain. Toteutuneet v ovat Takojankatu 1 ja Savonkatu 38. Alkavat kohteet joiden rahoituspäätös ARA:lta on saatu, Pienpällinkatu 6 ja Liesharjunkatu 9 talot. Uudisrakentaminen, toteutunut Sirkkelimiehentie 6 ja alkavat Luukkaanraitti 13, Tietäjänkatu 33 ja Tk 34, sekä Patruunankatu 6 /erityisasuminen. Rahoituspäätökset on olemassa. Korjausinvestoinnit (pts-työt) ovat toteutuneet suunnitellusti ja jatkuvat samalla tasolla. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Palveluasuntoja omistavan yhtiön perustaminen kaupungilta siirrettäviä kohteita varten on valmisteltavana. Tavoitteena on Asuntopalvelu Oy:n tytäryhtiö E-K Palveluasunnot, joka on ns. vapaarahoitteinen, vrt. Ikihonka Oy on ARA:n rahoituksella toimiva. Kaikkiin hankkeisiin haetaan ARA:n rahoitus ja erityisasumisen sekä hissien rakentamisen avustukset. Lainat ovat korkotuettuja valtion takauksella ja tarvittaessa kaupungin täytetakaus. Asuntopalvelu Oy:llä ei ole kaupungin lainaa. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Rahoituskulujen ja lainakorkojen muutokset Asukkaiden vuokranmaksukyky Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset Onnettomuudet, tulipalot Tietotekniikan ja ohjelmien toimivuus 107

4 Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/ TA2013 Muutos TP 2013/ TP % % LIIKEVAIHTO , ,49 Liiketoiminnan muut tuotot ,15 Materialit ja palvelut , ,00 Henkilöstökulut , ,31 Poistot ja arvonalentumiset , ,30 Liiketoiminnan muut kulut , ,27 LIIKETULOS , ,84 Rahoitustuotot , ,65 Rahoituskulut , ,80 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,94 Satunnaiset erät (netto) 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,94 Tilinpäätössiirrot 0 Verot ,78 Vähemmistöosuus ,89 TILIKAUDEN TULOS , ,07 Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) ,36 Aineettomat hyödykkeet ,40 Aineelliset hyödykkeet ,94 Sijoitukset ,59 Vaihtuvat vastaavat (yht.) ,33 Vaihto-omaisuus Saamiset ,41 Rahoitusarvopaperit ,86 Rahat ja pankkisaamiset ,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,34 VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) ,69 Osakepääoma ,00 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot ,00 Ed. tilikausien voitto/tappio ,82 Tilikauden voitto/tappio ,07 Vähemmistöosuus ,49 Laskennallinen verovelka ,62 Pakolliset varaukset Vieras pääoma (yht.) ,64 Pitkäaikainen vieraspääoma ,41 Lyhytaikainen vieraspääoma ,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,34 108

5 Rahoituslaskelma TP TP Muutos TP 2013/TP % LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA tai TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto (tai Vuosikate) ,94 Oikeisut liikevoittoon (poistot) ,74 Käyttöpääoman muutos ,44 Maksetut korot ja maksut ,10 Saadut osingot Saadut korot ,89 Maksetut verot Satunnaiset erät LIIKETOIMINNAN tai TOIMINNAN RAHAVIRTA ,09 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit muihin sijoituksiin ,64 Investoinnit käyttöomaisuuteen ,27 Saadut investointiavustukset Luovutustulot käyttöomaisuudesta ,99 Luovutustulot muista sijoituksista ,10 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,39 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,66 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutokset ,23 Lyhytaikaisten lainojen muutokset ,93 Maksullinen osakeanti RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,28 RAHAVAROJEN MUUTOS ,08 Rahavarat ,00 Rahavarat ,92 Lainakanta ,31 Lainakanta ,20 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TP TP 2013/TP Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 1,1 5 3,9 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,6 2,6 0 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % 15,5 13,8-1,7 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*

6 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TP TP 2013/TP Muutos VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 15,3 16,1 0,8 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,6 0,6 0 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,6 0,7 0,1 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 37,2 49,9 12,7 (Liikevoitto/Investointien omahankintameno)*100 Lainanhoitokate 0,7 0,7 0 (Liikevoitto+Korkokulut)/ Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv ('365*Rahavarat/Kassasta maksut tilikaudella) Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana) *(Rahavarat+Lpr konsernitilit)/kassasta maksut tilikaudella) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan asuntopalvelut Oy konsernin tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 30,3 milj. euroa, joka on hieman vähemmän kuin talousarviossa, mutta 6,6 % enemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (28,4 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liikevoitto oli 4,2 milj. euroa, joka on hieman enemmän kuin talousarviossa, mutta 4,8 % vähemmän kuin tilikautena 2012 (4,4 milj. ). Tilikauden tulos1,3 miljoonaa oli huomattavasti parempi kuin edellisenä vuonna (0,3 milj. ), joka johtui rahoituskulujen pienenemisestä. Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 5 % on välttävä ja se on parantunut selkeästi edellisestä vuodesta, jolloin se oli 1,1 %. Sen sijaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti 2,6 % on pysynyt heikkona johtuen yhtiön investoinneista ja vieraan pääoman suuresta osuudesta suhteessa nettotulokseen. Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 13,8 % on edelleen hyvä, vaikka onkin hieman heikentynyt tilikaudesta 2012 (15,5 %). Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (16,1 %) konsernin vakavaraisuus on hieman parantunut edellisestä vuodesta (15,5 %) ja on välttävä. Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio jää edelleen heikoksi (0,6). Sen sijaan lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on tyydyttävä (0,7). Kassan riittävyys päivinä osoittaa konsernin hyvää maksuvalmiutta. Tunnuslukujen perusteella konsernin rahavaroilla voitiin tilivuoden 2013 aikana kattaa keskimäärin 48 päivän kassasta maksut ja Lappeenrannan konsernitilit mukaan lukien 59 päivän kassasta maksut. Rahoitus Investointien tulorahoitusprosentti osoittaa, että konsernin 110

7 investoinneista tilikautena 2013 on pystytty rahoittamaan tulorahoituksella 49,9 %, joka on 12,7 % parempi kuin edellisenä vuonna. Lainanhoitokate osoittaa kuinka konsernin tulorahoitus riittää vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Konsernin lainanhoitokate on heikko (0,7) eikä siinä ole muutosta edelliseen vuoteen. Vuoden 2013 aikana lainakanta kasvoi euroa ja rahavarat puolestaan euroa. Rahoituslaskelman ja kassan riittävyyden perusteella yhtiö pystyy hyvin rahoittamaan toimintansa. Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 31 henkilöä, joka on 4 henkilöä enemmän kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli euroa, joka on 7,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ( ) johtuen henkilöstömäärän kasvusta. Tunnuslukuja tarkasteltaessa on syyta huomioida, etta konsernin tehta va na on sosiaalinen asuntotuotanto, eika kaupungilla ole intressia saada tuottoja yhtio sta, vaan toteuttaa kaupungin asuntopolitiikkaa. LAPPEENRANNAN ENERGIA OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Lämmin loppuvuoden seurauksena Energia-konsernin liikevaihto, 121,4 miljoonaa euroa, jäi merkittävästi (= 8 miljoonaa euroa ) budjetoitua pienemmäksi. Säästöä budjettiin verrattuna tuli myös kuluissa ja tilikauden tulos 1,1 miljoonaa euroa oli vain 0,2 miljoonaa euroa alle budjetin. Vuoden 2012 vastaavat luvut olivat 119,3 ja 0,9 miljoonaa euroa. Tulevien vuosien liikevaihdon ja ennen kaikkea tuloksen ennakoidaan kasvavan merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Tavoitteena oli jätevesiratkaisun YVA-prosessin valmistuminen vuonna Valmistuminen siirtyy vuodelle 2014 ja sen perusteella tulevat ratkaisut päätetään loppuvuodesta Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Energia-konserni pystyi tulouttamaan kaupungille yhteensä 11,9 miljoonaa euroa vuonna Tulevina vuosina tuloutustavoite keskimäärin per vuosi on 14 miljoonaa euroa, jonka toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet ovat toteutuksessa. Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Kassatilanteen kiristyminen pakotti Energia-konsernin karsimaan voimakkaasti suunniteltuja investointeja. Alkuperäinen budjettisumma oli 34 miljoonaa euroa ja toteutuneet investoinnit olivat 27 miljoonaa euroa. Vuosien investoinnit on karsittu tasolle miljoonaa euroa. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista. Kaupunginvaltuusto teki keväällä 2012 päätöksen takauksesta yhteensä 36 miljoonan euron lainoille. Loppuosa takauksista otettiin käyttöön toukokuussa 2013, jolloin ulkopuolista lainaa otettiin 16 miljoonaa euroa. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Säästötoimenpiteiden onnistuminen ja investointimenojen pysyminen asetetuissa raameissa on ensiarvoisen tärkeää Energiakonsernin rahoitustilanteen vuoksi. Lämpimän sään seurauksena liikevaihto saattaa jäädä tavoitteesta mutta myös kustannuksia säästyy mm. polttoainehankinnoissa, joten kokonaisvaikutus ei ole kovinkaan suuri riski. 111

8 Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/TA2013 Muutos TP 2013/ TP % % LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot Vähemmistöosuus TILIKAUDEN TULOS Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat (yht.) Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed. tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Vähemmistöosuus Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Vieras pääoma (yht.) Pitkäaikainen vieraspääoma Lyhytaikainen vieraspääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

9 Rahoituslaskelma TP TP Muutos TP 2013/TP % LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA tai TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto (tai Vuosikate) ,9 % Oikeisut liikevoittoon (poistot) ,1 % Käyttöpääoman muutos ,5 % Maksetut korot ja maksut ,7 % Saadut osingot Saadut korot ,6 % Maksetut verot ,0 % Satunnaiset erät LIIKETOIMINNAN tai TOIMINNAN RAHAVIRTA ,0 % 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0 Investoinnit muihin sijoituksiin 0 Investoinnit käyttöomaisuuteen ,9 % Saadut investointiavustukset 0 Investoinnit varauksella katetut 0 Luovutustulot muista sijoituksista 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,9 % 0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,2 % 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 Antolainauksen muutokset ,7 % Pitkäaikaisten lainojen nostot ,0 % Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,5 % Maksullinen osakeanti ,5 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,5 % RAHAVAROJEN MUUTOS ,7 % Rahavarat Rahavarat Lainakanta Lainakanta Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TP TP 2013/TP Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 4,56 5,54 0,97 Sijoitetun pääoman tuotto % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 4,16 4,19 0,03 Liiketulos % liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 9,70 10,20 0,50 113

10 Tunnusluvut Lappeenrannan kaupungin tilinpäätös 2013 laskentakauden lopussa TP TP TP 2013/TP Muutos VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 7,10 6,40-0,70 MAKSUVALMIUS Current ratio (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat 1,05 1,02-0,03 Quick ratio (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) 0,94 0,94 0,00 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % (Liikevoitto/Investointien omahankintameno)* Lainanhoitokate (Liikevoitto+Korkokulut)/ Korkokulut+Lainanlyhennykset) 1,05 1,18 0,12 Kassan riittävyys, pv ('365*Rahavarat/Kassasta maksut tilikaudella) Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana) 365*(Rahavarat+Lpr konsernitilit)/kassasta maksut tilikaudella) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan Energia Oy konsernin tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 122 milj. euroa, joka on 12 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa, mutta 1,7 % enemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (120 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liikevoitto oli 12,4 milj. euroa, joka on 4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa, mutta 0,8 milj. euroa enemmän kuin tilikautena 2012 (11,6 milj. ). Tilikauden tulos1,1 miljoonaa euroa oli vähän parempi kuin edellisenä vuonna (0,9 milj. ). Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 5,5 % on välttävä ja se on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 4,6 %. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 4,19 % on samoin välttävä. Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 10,2 % on kivunnut hieman yli 10 %:n, jolloin sitä voidaan pitää hyvänä. Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (6,4 %) konsernin vakavaraisuus on erittäin heikko ja heikentynyt vielä edellisestä vuodesta (7,1 %) Alhainen omavaraisuusaste kertoo suuresta vieraan pääoman osuudesta yhtiön rahoituksessa. Vakavaraisuutta tarkasteltaessa tulee huomioida, etta konsernin vieraasta pa a omasta tilinpa a to ksen 2013 mukaan 43 % (89,9 milj milj. ) muodostuu lainoista kaupungille. Lainat ovat syntyneet Energia-konsernin yhtio itta misen seurauksena. Energia-konsernilta saatavat korkotuotot ovat merkitta va lisa kaupungin omassa talousarviossa. Konsernin investoinnit ja taloudellinen tilanne muodostavat riskin myo s kaupungin oman tulopohjan kehittymiselle. 114

11 Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio on tyydyttävä (1,02). Samoin lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on tyydyttävä (0,9). Yhtiö ei ole ilmoittanut rahoituslaskelman tunnusluvuista kassan riittävyyttä päivinä, joilla olisi voitu lisäksi arvioida konsernin maksuvalmiutta. Rahoitus Investointien tulorahoitusprosentti osoittaa, että konsernin investoinneista tilikautena 2013 on pystytty rahoittamaan tulorahoituksella 46 %, joka on 9 % enemmän kuin edellisenä vuonna, joka tosin johtuu enemmän investointimäärän supistumisesta yli 4 miljoonalla eurolla kuin liiketuloksen parantumisesta. Lainanhoitokate osoittaa kuinka konsernin tulorahoitus riittää vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Konsernin lainanhoitokate on tyydyttävä (1,18). Vuoden 2013 aikana lainakanta kasvoi 7,9 milj. euroa ja rahavarat vähenivät puolestaan 573 tuhatta euroa. Rahoituslaskelman perusteella konsernilla on vaikeuksia rahoittaa erittäin suuret investointitarpeensa ja konsernin lainakanta kasvaa edelleen. Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 247 henkilöä, joka on lähes sama kuin edellisenä vuonna (248) henkilöä. Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli euroa, joka on 2,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna ( ). LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Lappeenrannan liiketoiminnat -konserniin kuuluvat kaupungin ns. liiketoimintayhtiöt: Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy, emoyhtiö) Lappeenrannan Yritystila -konserni Wirma Lappeenranta Oy Williparkki Oy Fly Lappeenranta Oy (ei liiketoimintaa) OOO Finrusinno (ei liiketoimintaa) Omistajan puhevaltaa kaupunkiyhtiöissä käyttää kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto siten kuin kaupunginhallituksen johtosäännössä tarkemmin määrätään. Kaupunkiyhtiöiden toimintaperiaatteet ja kaupungin ohjausvallan käyttäminen on määritelty konserniohjeissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). Konsernin vuoden 2013 tulos oli euroa (TA 2013: euroa, TP euroa). Vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätösluvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska Lappeenrannan kaupungin satamalaitostoiminnot yhdistyivät Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:hen vuoden 2013 alusta. Vuosina konsernin toiminta säilynee vuoden 2013 tasolla. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Llt-konsernin työllistävä vaikutus ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n tiloissa työskentelevät henkilöt: 115

12 TA 2013 TP 2013 TP 2012 Henkilöstö (Lpr, ei sisällä oto) Välillinen työllistävä vaikutus (Lpr) * 154 Yritystilan tiloissa työskentelevät hlöt *) Wirma Lappeenranta Oy:n luku puuttuu; tilasto ei ole valmistunut. Sisältää satamalaitostoiminnot, jonka välillinen työllistävä vaikutus 200 hlöä; ei vertailukelpoinen edelliseen vuoteen eikä talousarvioon. b) Llt-konserni turvaa lentokentän ja lentoliikenteen toiminnan jatkuvuuden Lentokentän matkustajamäärä kasvoi n henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2013 matkustajamäärä oli ja vuoden henkilöä (Finavian matkustajatilasto). Lappeenrannan lentokentältä lennetään säännöllisesti Ryanairin toimesta Düsseldorf/Weezeen, Milano/Bergamoon ja Barcelona/Gironaan. Lentoliikenteen kehittämisessä on haasteita AirBalticin irtisanottua sopimuksen päättymään Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen - Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Esitetty yhtiökohtaisesti. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Lappeenrannan kaupungin satamalaitoksen liiketoiminnat yhtiöitettiin liiketoimintakaupalla Lappeenranta Free Zone Oy:öön siten, että kauppahintasaatava, 1,1 miljoonaa euroa, siirrettiin omanpääomanehtoisesti Llt Oy:lle sekä edelleen omanpääomanehtoisesti Lappeenrannan Yritystila Oy:lle ja konvertoitiin Lappeenranta Free Zone Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon omanpääomanehtoiseksi sijoitukseksi. Tilikauden aikana tehtiin Joutsenon kunnan vanhan teknisen varikon, Vanhan Tullin rakennuksen ja Lauritsalan Liiketalo Oy:n osakkeiden osalta järjestelyt, joissa kaupunki siirsi kauppahinta- ja velkasaatavat, yhteensä n euroa, omanpääomanehtoisesti Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, joka edelleen konvertoi saatavat sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston suoritukseksi Lappeenrannan Yritystila Oy:n taseeseen. Kouvolan hovioikeus antoi heinäkuussa 2013 tuomion Mustolan hallien kaupan riita-asiassa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd ja Lappeenrannan kaupunki velvoitettiin korvaamaan NREP Finland Log 2 Oy:lle kauppahinnan alennusta, tuottokorkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n maksettavaksi tullut osuus rahoitettiin siten, että noin 1/3 maksettiin FZ:n kassasta, 1/3 siten, että Lappeenrannan Yritystila Oy maksoi velkaansa tytäryhtiölle ja 1/3 Lappeenrannan Yritystila Oy:n ottamalla rahalaitoslainalla ja vastaavan suuruisella SVOP-sijoituksella tytäryhtiöön. Kaupunginhallitus velvoitti Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin korvamaan kaupungille tuomiosta aiheutuneet kulut euroa. Suoritus toteutettiin väliosinkomenettelyllä siten, että Llt Oy:n aiempien tilivuosien tappiot ,14 euroa, katettiin SVOP-rahastosta, Lappeenrannan Yritystila Oy antoi Llt Oy:lle euron osingon ja Llt Oy jakoi kaupungille osinkoa euroa. Samassa yhteydessä kaupunki velvoitti Llt Oy:n myymään hallussaan olevat pörssiyhtiöiden osakkeet ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n myymään Kiinteistö Oy Maakuntagallerian osakkeet mennessä. Lappeenrannan Yritystila Oy nosti euron lainan, jolla on kaupungin takaus. Kaupunki myönsi Williparkki Oy:lle euron takauksen pysäköintilaitosinvestointien toteuttamiseen. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kansainvälisen lentoliikenteen turvaamiseen sisältyy epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät reittien yritysrahoitukseen sekä lentooperaattoreiden päätöksiin reittien määrästä ja lentotaajuudesta. 116

13 Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/TA Muutos TP2013/TP % % LIIKEVAIHTO ,5 % ,2 % Liiketoiminnan muut tuotot ,8 % ,3 % Materialit ja palvelut ,3 % ,4 % Henkilöstökulut ,9 % 38-1,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,7 % Liiketoiminnan muut kulut ,9 % ,7 % LIIKETULOS ,0 % ,3 % Rahoitustuotot ,6 % ,5 % Rahoituskulut ,8 % ,7 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,5 % ,8 % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,4 % ,9 % Tilinpäätössiirrot % 0 0 % Verot ,8 % ,3 % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta ,5 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,6 % Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,1 % Aineettomat hyödykkeet ,6 % Aineelliset hyödykkeet ,2 % Sijoitukset ,1 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,4 % Vaihto-omaisuus ,6 % Saamiset ,7 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset ,6 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,3 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,7 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot ,9 % Ed. tilikausien voitto/tappio ,9 % Tilikauden voitto/tappio ,2 % Vähemmistöosuus ,0 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Konsernireservi ,6 % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä ,1 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,6 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,8 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,3 % 117

14 Tunnusluvut Muutos laskentakauden lopussa TP TP TP2013/ TP2012 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (sis. oto ja Wirman Pietarin edustuston) Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 2,7 8,3 5,6 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,2 5,5 2,2 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % 17,5 25,5 8,0 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 33,2 35,4 2,2 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,7 0,4-0,3 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,7 0,3-0,3 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 15,7 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa ja 21,7 % enemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (12,9 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liikevoitto oli 4 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa ja 77,3 % enemmän kuin tilikautena 2012 (2,3 milj. ). Tilikauden tulos 49 tuhatta euroa oli selkeästi heikompi kuin talousarviossa ja edellisenä vuonna (763 tuhatta ), joka johtui suurista satunnaisista eristä liittyen NREP -tuomioon. Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 8,3 % on välttävä ja se on parantunut selkeästi edellisestä vuodesta (2,7 %). Samoin sijoitetun pääoman tuottoprosentti 5,5 % on välttävä ja sekin on parantunut edellisestä vuodesta (3,2 %). Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 25,5 % on hyvä ja sekin on parantunut tilikaudesta 2012 (17,5 %). Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (35,4 %) konsernin vakavaraisuus on hyvä ja se hieman parantunut edellisestä vuodesta (33,2 %). Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio jää edelleen heikoksi (0,4) kuten myös lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on heikko (0,3). Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 54 henkilöä, joka on 5 henkilöä enemmän kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli 291 tuhatta euroa, joka on 10,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (263 tuhatta ) johtuen henkilöstömäärän kasvusta. Tilinpa a to stietoja ja analyysia lukiessa tulee ottaa huomioon, etta vuosien 2012 ja 2013 luvut eiva t ole suoraan vertailukelpoisia, koska Lappeenrannan kaupungin satamalaitostoiminnat yhdistyiva t Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:hen vuoden 2013 alusta. 118

15 LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy) on Lappeenrannan kaupungin 100 %:sti omistama konserniyhtiö, jonka toimialana on toimia Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien omistamiensa osakeyhtiöiden emoyhtiönä sekä koordinoida ja edistää niiden toimintaa. Yhtiö voi tarjota osakkuusyhtiöilleen rahoitus- ja muita yhteisiä palveluja. Yhtiö voi myöntää rahoitusta sekä antaa takauksia ja muita vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämisen vakuudeksi. Llt Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). Llt Oy:n vuoden 2013 tulos oli euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). Tilikauden tulokseen sisältyy ns. NREP-tuomioon liittyvä euron osinko Lappeenrannan Yritystila Oy:ltä sekä euron konserniavustus samalta yhtiöltä. Tuloksesta Llt Oy antoi Lappeenrannan kaupungille euron väliosingon, jolloin tilikauden tulokseksi taseelle jää euroa. Vuosina yhtiön toiminta säilynee nykyisen kaltaisena. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Lappeenrannan liiketoiminnat Oy toteuttaa kaupunkiomistajan antamia tehtäviä konserniyhtiöidensä avulla. Yhtiön operatiivisten tehtävien hoito on siirretty Wirma Lappeenranta Oy:lle lukuun ottamatta lento-operaattoreiden kanssa solmittuja markkinointiyhteistyösopimuksia ja lentoliikenteen kehittämiseen ja rahoitukseen liittyviä sopimuksia. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Llt Oy:n tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Vuonna 2013 yhtiö jakoi kaupungille euron väliosingon. Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Yhtiöllä ei ole investointeja. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Vuonna 2014 Llt Oy varautuu rahoittamaan Lappeenrannan Yritystila Oy:tä euron väliaikaisella lainalla. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät - 119

16 Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/TA Muutos TP2013/TP % % LIIKEVAIHTO ,4 % ,2 % Liiketoiminnan muut tuotot % 0 0 % Materialit ja palvelut % 0 0 % Henkilöstökulut ,5 % 2-2,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 0-48,5 % Liiketoiminnan muut kulut ,7 % ,8 % LIIKETULOS ,7 % 57-16,9 % Rahoitustuotot ,9 % ,2 % Rahoituskulut ,8 % -1 0,7 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,2 % ,5 % Satunnaiset erät (netto) ,0 % ,7 % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,2 % ,3 % Tilinpäätössiirrot % 0 0 % Verot % 7-57,9 % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta % 0 0 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % ,8 % Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,3 % Aineettomat hyödykkeet % Aineelliset hyödykkeet ,6 % Sijoitukset ,3 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,2 % Vaihto-omaisuus % Saamiset ,2 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset ,7 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,8 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,1 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot % Ed. tilikausien voitto/tappio % Tilikauden voitto/tappio ,3 % Vähemmistöosuus % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Konsernireservi % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä ,5 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,4 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,8 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,8 % 120

17 Tunnusluvut Muutos laskentakauden lopussa TP TP TP2013/ TP2012 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % -0,6 2,4 2,9 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,2 2,2 2,0 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % -45,1-42,0 3,1 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 64,8 69,2 4,5 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 16,6 15,8-0,8 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 3,0 3,1 0,1 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut - Tuloutus kaupungille (1000 ) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n (emo) tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 669 tuhatta euroa, joka on hieman enemmän kuin talousarviossa, mutta 12 % vähemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (749 tuhatta ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liiketappio oli -281 tuhatta euroa, joka on hieman vähemmän kuin talousarviossa ja tilikautena 2012 (- 338 tuhatta ). Rahoitustuotot, jotka oli saatu samasta konsernista, nostivat tilikauden tuloksen 730 tuhanteen euroon, joka on huomattavasti parempi kuin talousarviossa arvioitu tappio ja edellisen vuoden tulos (4 tuhatta ). Kannattavuuden tunnusluku oman pääoman tuottoprosentti 2,4 % on heikko, vaikka parempi kuin edellisenä vuonna (-0,6). Samoin sijoitetun pääoman tuottoprosentti 2,2 % on heikko, vaikka parempi kuin edellisenä vuonna (0,2). Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti painui tappiolliseksi -42 % johtuen negatiivisesta liiketuloksesta. Yhtiön kannattavuus on heikko. Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna 69,2 % yhtiön vakavaraisuus on erinomainen ja se on hieman parantunut edellisestä tilivuodesta (64,8 %). Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 yhtiön maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio on hyvä (15,8) samoin lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on hyvä (3,1). 121

18 Henkilöstö Yhtiön henkilöstömäärä oli vuonna henkilöä, joka on sama kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli euroa, joka on 10,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (749 tuhatta ). Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n tunnuslukuja tarkasteltaessa on syyta erityisesti huomioida se, etta kyseessa on konsernin emoyhtio. Konserni on olemassa toteuttaakseen kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita pitka lla aikava lilla. Llt Oy on voittoa tavoittelematon emoyhtio. Silla ei ole operatiivista toimintaa, lukuun ottamatta lentoliikenteen kehitta miseen liittyvia sopimuksia ja muita omistajan ma a ra a mia tehta via. Ta sta roolista johtuen tulosta voidaan tasata konsernin sisa lla konserniavustuksin. LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Lappeenrannan Yritystila -konserni on Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin alakonserni, johon kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt: 1. Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus 2. Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus 3. Lappeenrannan Matkakeskus Oy 4. Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka 5. Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan Laskettelukeskus 6. Lappeenrannan Laivat Oy 7. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd 8. Lauritsalan Liiketalo Oy Kiinteistöyhtiöille ei ole laadittu tilinpäätöstekstejä. Lappeenrannan Yritystila -konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). Konsernin tulos vuonna 2013 oli ,75 euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). NREP-tuomio heikensi konsernin vuoden 2013 tulosta. Vuosien 2012 ja 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska Lappeenrannan kaupungin satamalaitostoiminnat yhdistyivät Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:hen vuoden 2013 alusta. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Tavoitteet on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen - 122

19 Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Investoinnit on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Lappeenrannan kaupungin satamalaitoksen liiketoiminnat yhtiöitettiin liiketoimintakaupalla Lappeenranta Free Zone Oy:öön siten, että kauppahintasaatava, 1,1 miljoonaa euroa, siirrettiin omanpääomanehtoisesti Llt Oy:lle sekä edelleen omanpääomanehtoisesti Lappeenrannan Yritystila Oy:lle ja konvertoitiin Lappeenranta Free Zone Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon omanpääomanehtoiseksi sijoitukseksi. Tilikauden aikana tehtiin Joutsenon kunnan vanhan teknisen varikon, Vanhan Tullin rakennuksen ja Lauritsalan Liiketalo Oy:n osakkeiden osalta järjestelyt, joissa kaupunki siirsi kauppahinta- ja velkasaatavat, yhteensä n euroa, omanpääomanehtoisesti Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, joka edelleen konvertoi saatavat sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston suoritukseksi Lappeenrannan Yritystila Oy:n taseeseen. Kouvolan hovioikeus antoi heinäkuussa 2013 tuomion Mustolan hallien kaupan riita-asiassa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd ja Lappeen-rannan kaupunki velvoitettiin korvaamaan NREP Finland Log 2 Oy:lle kauppahinnan alennusta, tuottokorkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n maksettavaksi tullut osuus rahoitettiin siten, että noin 1/3 maksettiin FZ:n kassasta, 1/3 siten, että Lappeenrannan Yritystila Oy maksoi velkaansa tytäryhtiölle ja 1/3 Lappeenrannan Yritystila Oy:n ottamalla rahalaitoslainalla ja vastaavan suuruisella SVOP-sijoituksella tytäryhtiöön. Kaupunginhallitus velvoitti Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin korvamaan myös kaupungille tuomiosta aiheutuneet euron kulut. Järjestelyyn käytettiin väliosinkomenettelyä, johon Lappeenrannan Yritystila Oy osallistui antamalla Llt Oy:lle euron osingon ja Llt Oy jakoi kaupungille osinkoa euroa. Samassa yhteydessä kaupunki velvoitti Yritystilan myymään omistamansa Kiinteistö Oy Maakuntagallerian osakkeet heti, kun kauppahinta on riittävän korkea, kuitenkin viimeistään Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Riskit on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/TA Muutos TP2013/TP % % LIIKEVAIHTO ,2 % ,1 % Liiketoiminnan muut tuotot ,5 % ,9 % Materialit ja palvelut ,7 % ,7 % Henkilöstökulut ,2 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,0 % Liiketoiminnan muut kulut ,2 % ,1 % LIIKETULOS ,3 % ,9 % Rahoitustuotot ,3 % ,5 % Rahoituskulut ,0 % ,2 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,4 % ,0 % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,9 % ,2 % Tilinpäätössiirrot % 0 0 % Verot ,9 % 97-32,2 % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta ,5 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,5 % ,5 % 123

20 Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,6 % Aineettomat hyödykkeet ,4 % Aineelliset hyödykkeet ,7 % Sijoitukset ,4 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,7 % Vaihto-omaisuus % Saamiset ,2 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset ,3 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,7 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,4 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot ,9 % Ed. tilikausien voitto/tappio ,8 % Tilikauden voitto/tappio ,5 % Vähemmistöosuus ,0 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Konsernireservi ,8 % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä ,9 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,0 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,0 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,7 % Tunnusluvut Muutos laskentakauden lopussa TP TP TP2013/ TP2012 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 3,3 11,0 7,7 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,3 5,3 2,0 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % 30,0 34,6 4,6 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 19,8 22,6 2,8 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*

21 Tunnusluvut Muutos laskentakauden lopussa TP TP TP2013/ TP2012 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,6 0,4-0,2 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,4 0,3-0,2 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan Yritystila konserni Oy :n tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 10,1 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa ja 41 % enemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (7,2 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liikevoitto oli 3,5 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa ja 62,9 % enemmän kuin tilikautena 2012 (2,1 milj. ). Tilikauden tulos painui tappiolliseksi - 96 tuhatta euroa ja oli selkeästi heikompi kuin talousarviossa ja edellisenä vuonna (519 tuhatta ), joka johtui suurista satunnaisista eristä liittyen NREP-tuomioon. Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 11 % on tyydyttävä ja se on parantunut selkeästi edellisestä vuodesta (3,3 %). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 5,3 % on välttävä ja sekin on parantunut edellisestä vuodesta (3,3 %). Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 34,6 % on hyvä ja sekin on parantunut tilikaudesta 2012 (30 %). Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (22,6 %) konsernin vakavaraisuus on välttävä ja se hieman parantunut edellisestä vuodesta (19,8 %). Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio jää edelleen heikoksi (0,4) kuten myös lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on heikko (0,3). Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 9 henkilöä, joka on 4 henkilöä enemmän kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli 1,1 milj. euroa, joka on 21 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (1,4 milj. ), johtuen henkilöstömäärän kasvusta. Tilinpa a to stietoja ja analyysia lukiessa tulee ottaa huomioon, etta vuosien 2012 ja 2013 luvut eiva t ole suoraan vertailukelpoisia, koska Lappeenrannan kaupungin satamalaitostoiminnat yhdistyiva t Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:hen vuoden 2013 alusta. Yritystilakonsernin lainama a ra n kehitykseen on syyta kiinnitta a erityista huomiota. Takausvastuut ovat edelleen yli 26 milj. euroa vaikka eiva t ole kasvaneet edellisesta vuodesta. 125

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2014 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2014 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2014 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015 2017 Tämä raportti sisältää vuonna 2014 kaupunginhallitukselle ja konsernijaokselle raportoivat konserniyhteisöt.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2016 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2016 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2016 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2017 2019 Tämä raportti sisältää vuonna 2016 kaupunginhallitukselle ja konsernijaokselle raportoivat konserniyhteisöt.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2017 1

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2017 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.03.2017 AIKA 20.03.2017 klo 13:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asianro Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI... 2 LAPPEEN RAKENNUTTAJA OY... 5 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY -KONSERNI... 8

LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI... 2 LAPPEEN RAKENNUTTAJA OY... 5 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY -KONSERNI... 8 Sisällys LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI... 2 LAPPEEN RAKENNUTTAJA OY... 5 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY -KONSERNI... 8 LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT KONSERNI... 11 ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTO OY... 34

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TALOUSARVIO Konserniyhtiöt & kuntayhtymät

TALOUSARVIO Konserniyhtiöt & kuntayhtymät TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 Konserniyhtiöt & kuntayhtymät Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖT TYTÄRYHTIÖT LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 HKLjk 21.8.2014 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA Alla esitetään tiivistelmä Admicomin taloudellisesta kehityksestä tilikausilta 1.1.2016 31.12.2016 ja 1.1.2017 31.12.2017. Tilinpäätöksen 2016 on tarkastanut Sysaudit Oy ja 2017

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot