TILINPÄÄTÖS 2013 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2013 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2014-2016"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2013 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN Tämä raportti sisältää vuonna 2013 kaupunginhallitukselle ja konsernijaokselle raportoivat konserniyhteisöt. Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien tilinpäätöstietojen perusteella vuoden 2013 talouden ja toiminnan toteutuminen verrattuna talousarvioon 2013 ja kehittyminen verrattuna edelliseen vuoteen 2012 ottaen kantaa koko taloussuunnitelmakauteen Strategia- ja talousyksikkö on lisäksi laatinut raporttiin yhteisöjen toimittamien tietojen perusteella lyhyen analyysin vuodesta Analyysiosa esitetään tilinpäätöstietojen yhteydessä ensimmäisen kerran ja se perustuu tilinpäätösanalyyseissa yleisesti käytettyihin tunnuslukuihin ja niiden tulkintaan. Kunnallisissa osakeyhtiöissä yhtiön olemassaololle voi olla muukin syy kuin voiton tuottaminen omistajalle. TUNNUSLUKU Kaupungin omistajaintressin olennaiset vaikutukset tunnuslukujen taustalla on korostettu ta ta vastaavissa tietolaatikoissa. RAJA-ARVOT (laskentakaavat) Erinom. Hyvä Tyydytt. Välttävä Heikko Oman pääoman tuotto % yli 20 % % % 5-10 % alle 5 % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % yli 15 % % 6-10 % 3-5 % alle 3 % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % yli 10 % 5-10 % alle 5 % (liikevoitto)/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 Liikevoitto % yli 10 % 5-10 % alle 5 % liikevoitto/liikevaihto*100 Omavaraisuusaste % yli 50 % % % % alle 15 % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 Current ratio yli alle 1 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio yli 1 0,5-1 alle 0,5 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) Lainanhoitokate yli alle 1 (Liikevoitto+Korkokulut)/ Korkokulut+Lainanlyhennykset) Mittaa varsinaisen toiminnan ja satunn. tuottojen riittävyyttä investointeihin. Investointien tulorahoitus % Mikäli tuotot eivät riitä yhtiö velkaantuu tai joutuu käyttämään pääomia (Liikevoitto/Investointien omahankintameno)*100 investointeihin. Kassan riittävyys, pv Ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa ('365*Rahavarat/Kassasta maksut tilikaudella) yhtiön/konsernin kassavaroilla. Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana) 365*(Rahavarat+Lpr konsernitilit)/kassasta maksut tilikaudella) Tunnuslukujen raja-arvot ovat yleisesti yritysten tilinpäätösanalyyseissa käytettyjä raja-arvoja. Analyysia tullaan jatkossa kehittämään siten, että vertailu ulotetaan vastaavan toimialan tai kunnallisen toiminnon tunnuslukuihin. 105

2 Yhtiön nimi (1000 ) Henkilöstömuutos 13 vs 12 TP 2012 Liikevaihto TP 2012 Tulos TA 2013 Liikevaihto TA 2013 Tulos TP 2013 Liikevaihto TP 2013 Tulos TYTÄRYHTEISÖT Lappeenrannan asuntopalvelu Oy - konserni Lappeenrannan Energia Oy - konserni Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy - konserni Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (emo) Lappeenrannan Yritystila Oy-konserni (alakonserni) Lappeenrannan Yritystila Oy Lappeenrannan Free Zone Oy Lappeenrannan Laivat Oy Wirma Lappeenranta Oy -0, Williparkki Oy 0, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa Lappeenrannan Teatterikiinteisto Oy Saimaan Tukipalvelut Oy OSAKKUUSYHTEISÖT Etelä-Karjalan Työkunto Oy Saimaan Talous ja Tieto Oy KUNTAYHTYMÄT Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

3 LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Asuntopalvelu Oy:n toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti. Asuntojen käyttöaste pysyi korkeana ja liikevaihto kasvoi n. 6 % edellisestä vuodesta. Tulos 10-kertaistui edellisestä vuodesta edullisten lämmitys- ja korkokulujen johdosta. Ikihonka Oy:n toimintaa ja tulosta rasittivat kohteiden korjauskulut ja kahden palvelutalon keittiön toimintamuutokset. Muutoin toimii suunnitellun mukaisesti. Yhtiöiden toiminta ja tulos tulevina kausina jatkuu samalla tasolla. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Yhtiö on vastannut kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttamisesta ja tarjonnut kaupunkilaisille ja muuttajille sopivia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja. Rakentamalla lisää asuntoja ja peruskorjaamalla vanhoja taloja vastaamme yritys ja elinkeinotoimien vaatimiin työntekijöiden asuntotarpeisiin sekä kaikille kaupunkilaisille. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiö on verotuksellisesti vapaa (TVL 20 3.) ja yleishyödyllinen joten ei tulouta tai jaa osinkoa omistajalleen. Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Yhtiön asuintalojen peruskorjaus jatkuu laaditun hankesuunnitelman mukaisesti, kohteita toteutetaan 1 2 taloa vuosittain. Toteutuneet v ovat Takojankatu 1 ja Savonkatu 38. Alkavat kohteet joiden rahoituspäätös ARA:lta on saatu, Pienpällinkatu 6 ja Liesharjunkatu 9 talot. Uudisrakentaminen, toteutunut Sirkkelimiehentie 6 ja alkavat Luukkaanraitti 13, Tietäjänkatu 33 ja Tk 34, sekä Patruunankatu 6 /erityisasuminen. Rahoituspäätökset on olemassa. Korjausinvestoinnit (pts-työt) ovat toteutuneet suunnitellusti ja jatkuvat samalla tasolla. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Palveluasuntoja omistavan yhtiön perustaminen kaupungilta siirrettäviä kohteita varten on valmisteltavana. Tavoitteena on Asuntopalvelu Oy:n tytäryhtiö E-K Palveluasunnot, joka on ns. vapaarahoitteinen, vrt. Ikihonka Oy on ARA:n rahoituksella toimiva. Kaikkiin hankkeisiin haetaan ARA:n rahoitus ja erityisasumisen sekä hissien rakentamisen avustukset. Lainat ovat korkotuettuja valtion takauksella ja tarvittaessa kaupungin täytetakaus. Asuntopalvelu Oy:llä ei ole kaupungin lainaa. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Rahoituskulujen ja lainakorkojen muutokset Asukkaiden vuokranmaksukyky Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset Onnettomuudet, tulipalot Tietotekniikan ja ohjelmien toimivuus 107

4 Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/ TA2013 Muutos TP 2013/ TP % % LIIKEVAIHTO , ,49 Liiketoiminnan muut tuotot ,15 Materialit ja palvelut , ,00 Henkilöstökulut , ,31 Poistot ja arvonalentumiset , ,30 Liiketoiminnan muut kulut , ,27 LIIKETULOS , ,84 Rahoitustuotot , ,65 Rahoituskulut , ,80 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,94 Satunnaiset erät (netto) 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,94 Tilinpäätössiirrot 0 Verot ,78 Vähemmistöosuus ,89 TILIKAUDEN TULOS , ,07 Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) ,36 Aineettomat hyödykkeet ,40 Aineelliset hyödykkeet ,94 Sijoitukset ,59 Vaihtuvat vastaavat (yht.) ,33 Vaihto-omaisuus Saamiset ,41 Rahoitusarvopaperit ,86 Rahat ja pankkisaamiset ,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,34 VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) ,69 Osakepääoma ,00 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot ,00 Ed. tilikausien voitto/tappio ,82 Tilikauden voitto/tappio ,07 Vähemmistöosuus ,49 Laskennallinen verovelka ,62 Pakolliset varaukset Vieras pääoma (yht.) ,64 Pitkäaikainen vieraspääoma ,41 Lyhytaikainen vieraspääoma ,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,34 108

5 Rahoituslaskelma TP TP Muutos TP 2013/TP % LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA tai TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto (tai Vuosikate) ,94 Oikeisut liikevoittoon (poistot) ,74 Käyttöpääoman muutos ,44 Maksetut korot ja maksut ,10 Saadut osingot Saadut korot ,89 Maksetut verot Satunnaiset erät LIIKETOIMINNAN tai TOIMINNAN RAHAVIRTA ,09 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit muihin sijoituksiin ,64 Investoinnit käyttöomaisuuteen ,27 Saadut investointiavustukset Luovutustulot käyttöomaisuudesta ,99 Luovutustulot muista sijoituksista ,10 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,39 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,66 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutokset ,23 Lyhytaikaisten lainojen muutokset ,93 Maksullinen osakeanti RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,28 RAHAVAROJEN MUUTOS ,08 Rahavarat ,00 Rahavarat ,92 Lainakanta ,31 Lainakanta ,20 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TP TP 2013/TP Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 1,1 5 3,9 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,6 2,6 0 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % 15,5 13,8-1,7 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*

6 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TP TP 2013/TP Muutos VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 15,3 16,1 0,8 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,6 0,6 0 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,6 0,7 0,1 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 37,2 49,9 12,7 (Liikevoitto/Investointien omahankintameno)*100 Lainanhoitokate 0,7 0,7 0 (Liikevoitto+Korkokulut)/ Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv ('365*Rahavarat/Kassasta maksut tilikaudella) Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana) *(Rahavarat+Lpr konsernitilit)/kassasta maksut tilikaudella) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan asuntopalvelut Oy konsernin tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 30,3 milj. euroa, joka on hieman vähemmän kuin talousarviossa, mutta 6,6 % enemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (28,4 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liikevoitto oli 4,2 milj. euroa, joka on hieman enemmän kuin talousarviossa, mutta 4,8 % vähemmän kuin tilikautena 2012 (4,4 milj. ). Tilikauden tulos1,3 miljoonaa oli huomattavasti parempi kuin edellisenä vuonna (0,3 milj. ), joka johtui rahoituskulujen pienenemisestä. Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 5 % on välttävä ja se on parantunut selkeästi edellisestä vuodesta, jolloin se oli 1,1 %. Sen sijaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti 2,6 % on pysynyt heikkona johtuen yhtiön investoinneista ja vieraan pääoman suuresta osuudesta suhteessa nettotulokseen. Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 13,8 % on edelleen hyvä, vaikka onkin hieman heikentynyt tilikaudesta 2012 (15,5 %). Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (16,1 %) konsernin vakavaraisuus on hieman parantunut edellisestä vuodesta (15,5 %) ja on välttävä. Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio jää edelleen heikoksi (0,6). Sen sijaan lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on tyydyttävä (0,7). Kassan riittävyys päivinä osoittaa konsernin hyvää maksuvalmiutta. Tunnuslukujen perusteella konsernin rahavaroilla voitiin tilivuoden 2013 aikana kattaa keskimäärin 48 päivän kassasta maksut ja Lappeenrannan konsernitilit mukaan lukien 59 päivän kassasta maksut. Rahoitus Investointien tulorahoitusprosentti osoittaa, että konsernin 110

7 investoinneista tilikautena 2013 on pystytty rahoittamaan tulorahoituksella 49,9 %, joka on 12,7 % parempi kuin edellisenä vuonna. Lainanhoitokate osoittaa kuinka konsernin tulorahoitus riittää vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Konsernin lainanhoitokate on heikko (0,7) eikä siinä ole muutosta edelliseen vuoteen. Vuoden 2013 aikana lainakanta kasvoi euroa ja rahavarat puolestaan euroa. Rahoituslaskelman ja kassan riittävyyden perusteella yhtiö pystyy hyvin rahoittamaan toimintansa. Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 31 henkilöä, joka on 4 henkilöä enemmän kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli euroa, joka on 7,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ( ) johtuen henkilöstömäärän kasvusta. Tunnuslukuja tarkasteltaessa on syyta huomioida, etta konsernin tehta va na on sosiaalinen asuntotuotanto, eika kaupungilla ole intressia saada tuottoja yhtio sta, vaan toteuttaa kaupungin asuntopolitiikkaa. LAPPEENRANNAN ENERGIA OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Lämmin loppuvuoden seurauksena Energia-konsernin liikevaihto, 121,4 miljoonaa euroa, jäi merkittävästi (= 8 miljoonaa euroa ) budjetoitua pienemmäksi. Säästöä budjettiin verrattuna tuli myös kuluissa ja tilikauden tulos 1,1 miljoonaa euroa oli vain 0,2 miljoonaa euroa alle budjetin. Vuoden 2012 vastaavat luvut olivat 119,3 ja 0,9 miljoonaa euroa. Tulevien vuosien liikevaihdon ja ennen kaikkea tuloksen ennakoidaan kasvavan merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Tavoitteena oli jätevesiratkaisun YVA-prosessin valmistuminen vuonna Valmistuminen siirtyy vuodelle 2014 ja sen perusteella tulevat ratkaisut päätetään loppuvuodesta Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Energia-konserni pystyi tulouttamaan kaupungille yhteensä 11,9 miljoonaa euroa vuonna Tulevina vuosina tuloutustavoite keskimäärin per vuosi on 14 miljoonaa euroa, jonka toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet ovat toteutuksessa. Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Kassatilanteen kiristyminen pakotti Energia-konsernin karsimaan voimakkaasti suunniteltuja investointeja. Alkuperäinen budjettisumma oli 34 miljoonaa euroa ja toteutuneet investoinnit olivat 27 miljoonaa euroa. Vuosien investoinnit on karsittu tasolle miljoonaa euroa. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista. Kaupunginvaltuusto teki keväällä 2012 päätöksen takauksesta yhteensä 36 miljoonan euron lainoille. Loppuosa takauksista otettiin käyttöön toukokuussa 2013, jolloin ulkopuolista lainaa otettiin 16 miljoonaa euroa. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Säästötoimenpiteiden onnistuminen ja investointimenojen pysyminen asetetuissa raameissa on ensiarvoisen tärkeää Energiakonsernin rahoitustilanteen vuoksi. Lämpimän sään seurauksena liikevaihto saattaa jäädä tavoitteesta mutta myös kustannuksia säästyy mm. polttoainehankinnoissa, joten kokonaisvaikutus ei ole kovinkaan suuri riski. 111

8 Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/TA2013 Muutos TP 2013/ TP % % LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot Vähemmistöosuus TILIKAUDEN TULOS Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat (yht.) Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed. tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Vähemmistöosuus Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Vieras pääoma (yht.) Pitkäaikainen vieraspääoma Lyhytaikainen vieraspääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

9 Rahoituslaskelma TP TP Muutos TP 2013/TP % LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA tai TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto (tai Vuosikate) ,9 % Oikeisut liikevoittoon (poistot) ,1 % Käyttöpääoman muutos ,5 % Maksetut korot ja maksut ,7 % Saadut osingot Saadut korot ,6 % Maksetut verot ,0 % Satunnaiset erät LIIKETOIMINNAN tai TOIMINNAN RAHAVIRTA ,0 % 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0 Investoinnit muihin sijoituksiin 0 Investoinnit käyttöomaisuuteen ,9 % Saadut investointiavustukset 0 Investoinnit varauksella katetut 0 Luovutustulot muista sijoituksista 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,9 % 0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,2 % 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 Antolainauksen muutokset ,7 % Pitkäaikaisten lainojen nostot ,0 % Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,5 % Maksullinen osakeanti ,5 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,5 % RAHAVAROJEN MUUTOS ,7 % Rahavarat Rahavarat Lainakanta Lainakanta Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TP TP 2013/TP Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 4,56 5,54 0,97 Sijoitetun pääoman tuotto % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 4,16 4,19 0,03 Liiketulos % liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 9,70 10,20 0,50 113

10 Tunnusluvut Lappeenrannan kaupungin tilinpäätös 2013 laskentakauden lopussa TP TP TP 2013/TP Muutos VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 7,10 6,40-0,70 MAKSUVALMIUS Current ratio (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat 1,05 1,02-0,03 Quick ratio (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) 0,94 0,94 0,00 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % (Liikevoitto/Investointien omahankintameno)* Lainanhoitokate (Liikevoitto+Korkokulut)/ Korkokulut+Lainanlyhennykset) 1,05 1,18 0,12 Kassan riittävyys, pv ('365*Rahavarat/Kassasta maksut tilikaudella) Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana) 365*(Rahavarat+Lpr konsernitilit)/kassasta maksut tilikaudella) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan Energia Oy konsernin tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 122 milj. euroa, joka on 12 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa, mutta 1,7 % enemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (120 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liikevoitto oli 12,4 milj. euroa, joka on 4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa, mutta 0,8 milj. euroa enemmän kuin tilikautena 2012 (11,6 milj. ). Tilikauden tulos1,1 miljoonaa euroa oli vähän parempi kuin edellisenä vuonna (0,9 milj. ). Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 5,5 % on välttävä ja se on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 4,6 %. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 4,19 % on samoin välttävä. Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 10,2 % on kivunnut hieman yli 10 %:n, jolloin sitä voidaan pitää hyvänä. Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (6,4 %) konsernin vakavaraisuus on erittäin heikko ja heikentynyt vielä edellisestä vuodesta (7,1 %) Alhainen omavaraisuusaste kertoo suuresta vieraan pääoman osuudesta yhtiön rahoituksessa. Vakavaraisuutta tarkasteltaessa tulee huomioida, etta konsernin vieraasta pa a omasta tilinpa a to ksen 2013 mukaan 43 % (89,9 milj milj. ) muodostuu lainoista kaupungille. Lainat ovat syntyneet Energia-konsernin yhtio itta misen seurauksena. Energia-konsernilta saatavat korkotuotot ovat merkitta va lisa kaupungin omassa talousarviossa. Konsernin investoinnit ja taloudellinen tilanne muodostavat riskin myo s kaupungin oman tulopohjan kehittymiselle. 114

11 Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio on tyydyttävä (1,02). Samoin lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on tyydyttävä (0,9). Yhtiö ei ole ilmoittanut rahoituslaskelman tunnusluvuista kassan riittävyyttä päivinä, joilla olisi voitu lisäksi arvioida konsernin maksuvalmiutta. Rahoitus Investointien tulorahoitusprosentti osoittaa, että konsernin investoinneista tilikautena 2013 on pystytty rahoittamaan tulorahoituksella 46 %, joka on 9 % enemmän kuin edellisenä vuonna, joka tosin johtuu enemmän investointimäärän supistumisesta yli 4 miljoonalla eurolla kuin liiketuloksen parantumisesta. Lainanhoitokate osoittaa kuinka konsernin tulorahoitus riittää vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Konsernin lainanhoitokate on tyydyttävä (1,18). Vuoden 2013 aikana lainakanta kasvoi 7,9 milj. euroa ja rahavarat vähenivät puolestaan 573 tuhatta euroa. Rahoituslaskelman perusteella konsernilla on vaikeuksia rahoittaa erittäin suuret investointitarpeensa ja konsernin lainakanta kasvaa edelleen. Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 247 henkilöä, joka on lähes sama kuin edellisenä vuonna (248) henkilöä. Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli euroa, joka on 2,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna ( ). LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Lappeenrannan liiketoiminnat -konserniin kuuluvat kaupungin ns. liiketoimintayhtiöt: Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy, emoyhtiö) Lappeenrannan Yritystila -konserni Wirma Lappeenranta Oy Williparkki Oy Fly Lappeenranta Oy (ei liiketoimintaa) OOO Finrusinno (ei liiketoimintaa) Omistajan puhevaltaa kaupunkiyhtiöissä käyttää kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto siten kuin kaupunginhallituksen johtosäännössä tarkemmin määrätään. Kaupunkiyhtiöiden toimintaperiaatteet ja kaupungin ohjausvallan käyttäminen on määritelty konserniohjeissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). Konsernin vuoden 2013 tulos oli euroa (TA 2013: euroa, TP euroa). Vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätösluvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska Lappeenrannan kaupungin satamalaitostoiminnot yhdistyivät Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:hen vuoden 2013 alusta. Vuosina konsernin toiminta säilynee vuoden 2013 tasolla. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Llt-konsernin työllistävä vaikutus ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n tiloissa työskentelevät henkilöt: 115

12 TA 2013 TP 2013 TP 2012 Henkilöstö (Lpr, ei sisällä oto) Välillinen työllistävä vaikutus (Lpr) * 154 Yritystilan tiloissa työskentelevät hlöt *) Wirma Lappeenranta Oy:n luku puuttuu; tilasto ei ole valmistunut. Sisältää satamalaitostoiminnot, jonka välillinen työllistävä vaikutus 200 hlöä; ei vertailukelpoinen edelliseen vuoteen eikä talousarvioon. b) Llt-konserni turvaa lentokentän ja lentoliikenteen toiminnan jatkuvuuden Lentokentän matkustajamäärä kasvoi n henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2013 matkustajamäärä oli ja vuoden henkilöä (Finavian matkustajatilasto). Lappeenrannan lentokentältä lennetään säännöllisesti Ryanairin toimesta Düsseldorf/Weezeen, Milano/Bergamoon ja Barcelona/Gironaan. Lentoliikenteen kehittämisessä on haasteita AirBalticin irtisanottua sopimuksen päättymään Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen - Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Esitetty yhtiökohtaisesti. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Lappeenrannan kaupungin satamalaitoksen liiketoiminnat yhtiöitettiin liiketoimintakaupalla Lappeenranta Free Zone Oy:öön siten, että kauppahintasaatava, 1,1 miljoonaa euroa, siirrettiin omanpääomanehtoisesti Llt Oy:lle sekä edelleen omanpääomanehtoisesti Lappeenrannan Yritystila Oy:lle ja konvertoitiin Lappeenranta Free Zone Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon omanpääomanehtoiseksi sijoitukseksi. Tilikauden aikana tehtiin Joutsenon kunnan vanhan teknisen varikon, Vanhan Tullin rakennuksen ja Lauritsalan Liiketalo Oy:n osakkeiden osalta järjestelyt, joissa kaupunki siirsi kauppahinta- ja velkasaatavat, yhteensä n euroa, omanpääomanehtoisesti Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, joka edelleen konvertoi saatavat sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston suoritukseksi Lappeenrannan Yritystila Oy:n taseeseen. Kouvolan hovioikeus antoi heinäkuussa 2013 tuomion Mustolan hallien kaupan riita-asiassa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd ja Lappeenrannan kaupunki velvoitettiin korvaamaan NREP Finland Log 2 Oy:lle kauppahinnan alennusta, tuottokorkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n maksettavaksi tullut osuus rahoitettiin siten, että noin 1/3 maksettiin FZ:n kassasta, 1/3 siten, että Lappeenrannan Yritystila Oy maksoi velkaansa tytäryhtiölle ja 1/3 Lappeenrannan Yritystila Oy:n ottamalla rahalaitoslainalla ja vastaavan suuruisella SVOP-sijoituksella tytäryhtiöön. Kaupunginhallitus velvoitti Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin korvamaan kaupungille tuomiosta aiheutuneet kulut euroa. Suoritus toteutettiin väliosinkomenettelyllä siten, että Llt Oy:n aiempien tilivuosien tappiot ,14 euroa, katettiin SVOP-rahastosta, Lappeenrannan Yritystila Oy antoi Llt Oy:lle euron osingon ja Llt Oy jakoi kaupungille osinkoa euroa. Samassa yhteydessä kaupunki velvoitti Llt Oy:n myymään hallussaan olevat pörssiyhtiöiden osakkeet ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n myymään Kiinteistö Oy Maakuntagallerian osakkeet mennessä. Lappeenrannan Yritystila Oy nosti euron lainan, jolla on kaupungin takaus. Kaupunki myönsi Williparkki Oy:lle euron takauksen pysäköintilaitosinvestointien toteuttamiseen. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kansainvälisen lentoliikenteen turvaamiseen sisältyy epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät reittien yritysrahoitukseen sekä lentooperaattoreiden päätöksiin reittien määrästä ja lentotaajuudesta. 116

13 Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/TA Muutos TP2013/TP % % LIIKEVAIHTO ,5 % ,2 % Liiketoiminnan muut tuotot ,8 % ,3 % Materialit ja palvelut ,3 % ,4 % Henkilöstökulut ,9 % 38-1,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,7 % Liiketoiminnan muut kulut ,9 % ,7 % LIIKETULOS ,0 % ,3 % Rahoitustuotot ,6 % ,5 % Rahoituskulut ,8 % ,7 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,5 % ,8 % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,4 % ,9 % Tilinpäätössiirrot % 0 0 % Verot ,8 % ,3 % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta ,5 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,6 % Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,1 % Aineettomat hyödykkeet ,6 % Aineelliset hyödykkeet ,2 % Sijoitukset ,1 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,4 % Vaihto-omaisuus ,6 % Saamiset ,7 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset ,6 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,3 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,7 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot ,9 % Ed. tilikausien voitto/tappio ,9 % Tilikauden voitto/tappio ,2 % Vähemmistöosuus ,0 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Konsernireservi ,6 % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä ,1 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,6 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,8 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,3 % 117

14 Tunnusluvut Muutos laskentakauden lopussa TP TP TP2013/ TP2012 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (sis. oto ja Wirman Pietarin edustuston) Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 2,7 8,3 5,6 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,2 5,5 2,2 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % 17,5 25,5 8,0 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 33,2 35,4 2,2 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,7 0,4-0,3 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,7 0,3-0,3 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 15,7 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa ja 21,7 % enemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (12,9 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liikevoitto oli 4 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa ja 77,3 % enemmän kuin tilikautena 2012 (2,3 milj. ). Tilikauden tulos 49 tuhatta euroa oli selkeästi heikompi kuin talousarviossa ja edellisenä vuonna (763 tuhatta ), joka johtui suurista satunnaisista eristä liittyen NREP -tuomioon. Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 8,3 % on välttävä ja se on parantunut selkeästi edellisestä vuodesta (2,7 %). Samoin sijoitetun pääoman tuottoprosentti 5,5 % on välttävä ja sekin on parantunut edellisestä vuodesta (3,2 %). Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 25,5 % on hyvä ja sekin on parantunut tilikaudesta 2012 (17,5 %). Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (35,4 %) konsernin vakavaraisuus on hyvä ja se hieman parantunut edellisestä vuodesta (33,2 %). Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio jää edelleen heikoksi (0,4) kuten myös lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on heikko (0,3). Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 54 henkilöä, joka on 5 henkilöä enemmän kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli 291 tuhatta euroa, joka on 10,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (263 tuhatta ) johtuen henkilöstömäärän kasvusta. Tilinpa a to stietoja ja analyysia lukiessa tulee ottaa huomioon, etta vuosien 2012 ja 2013 luvut eiva t ole suoraan vertailukelpoisia, koska Lappeenrannan kaupungin satamalaitostoiminnat yhdistyiva t Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:hen vuoden 2013 alusta. 118

15 LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy) on Lappeenrannan kaupungin 100 %:sti omistama konserniyhtiö, jonka toimialana on toimia Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien omistamiensa osakeyhtiöiden emoyhtiönä sekä koordinoida ja edistää niiden toimintaa. Yhtiö voi tarjota osakkuusyhtiöilleen rahoitus- ja muita yhteisiä palveluja. Yhtiö voi myöntää rahoitusta sekä antaa takauksia ja muita vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämisen vakuudeksi. Llt Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). Llt Oy:n vuoden 2013 tulos oli euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). Tilikauden tulokseen sisältyy ns. NREP-tuomioon liittyvä euron osinko Lappeenrannan Yritystila Oy:ltä sekä euron konserniavustus samalta yhtiöltä. Tuloksesta Llt Oy antoi Lappeenrannan kaupungille euron väliosingon, jolloin tilikauden tulokseksi taseelle jää euroa. Vuosina yhtiön toiminta säilynee nykyisen kaltaisena. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Lappeenrannan liiketoiminnat Oy toteuttaa kaupunkiomistajan antamia tehtäviä konserniyhtiöidensä avulla. Yhtiön operatiivisten tehtävien hoito on siirretty Wirma Lappeenranta Oy:lle lukuun ottamatta lento-operaattoreiden kanssa solmittuja markkinointiyhteistyösopimuksia ja lentoliikenteen kehittämiseen ja rahoitukseen liittyviä sopimuksia. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Llt Oy:n tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Vuonna 2013 yhtiö jakoi kaupungille euron väliosingon. Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Yhtiöllä ei ole investointeja. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Vuonna 2014 Llt Oy varautuu rahoittamaan Lappeenrannan Yritystila Oy:tä euron väliaikaisella lainalla. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät - 119

16 Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/TA Muutos TP2013/TP % % LIIKEVAIHTO ,4 % ,2 % Liiketoiminnan muut tuotot % 0 0 % Materialit ja palvelut % 0 0 % Henkilöstökulut ,5 % 2-2,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 0-48,5 % Liiketoiminnan muut kulut ,7 % ,8 % LIIKETULOS ,7 % 57-16,9 % Rahoitustuotot ,9 % ,2 % Rahoituskulut ,8 % -1 0,7 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,2 % ,5 % Satunnaiset erät (netto) ,0 % ,7 % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,2 % ,3 % Tilinpäätössiirrot % 0 0 % Verot % 7-57,9 % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta % 0 0 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % ,8 % Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,3 % Aineettomat hyödykkeet % Aineelliset hyödykkeet ,6 % Sijoitukset ,3 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,2 % Vaihto-omaisuus % Saamiset ,2 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset ,7 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,8 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,1 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot % Ed. tilikausien voitto/tappio % Tilikauden voitto/tappio ,3 % Vähemmistöosuus % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Konsernireservi % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä ,5 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,4 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,8 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,8 % 120

17 Tunnusluvut Muutos laskentakauden lopussa TP TP TP2013/ TP2012 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % -0,6 2,4 2,9 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,2 2,2 2,0 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % -45,1-42,0 3,1 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 64,8 69,2 4,5 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 16,6 15,8-0,8 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 3,0 3,1 0,1 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut - Tuloutus kaupungille (1000 ) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n (emo) tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 669 tuhatta euroa, joka on hieman enemmän kuin talousarviossa, mutta 12 % vähemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (749 tuhatta ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liiketappio oli -281 tuhatta euroa, joka on hieman vähemmän kuin talousarviossa ja tilikautena 2012 (- 338 tuhatta ). Rahoitustuotot, jotka oli saatu samasta konsernista, nostivat tilikauden tuloksen 730 tuhanteen euroon, joka on huomattavasti parempi kuin talousarviossa arvioitu tappio ja edellisen vuoden tulos (4 tuhatta ). Kannattavuuden tunnusluku oman pääoman tuottoprosentti 2,4 % on heikko, vaikka parempi kuin edellisenä vuonna (-0,6). Samoin sijoitetun pääoman tuottoprosentti 2,2 % on heikko, vaikka parempi kuin edellisenä vuonna (0,2). Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti painui tappiolliseksi -42 % johtuen negatiivisesta liiketuloksesta. Yhtiön kannattavuus on heikko. Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna 69,2 % yhtiön vakavaraisuus on erinomainen ja se on hieman parantunut edellisestä tilivuodesta (64,8 %). Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 yhtiön maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio on hyvä (15,8) samoin lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on hyvä (3,1). 121

18 Henkilöstö Yhtiön henkilöstömäärä oli vuonna henkilöä, joka on sama kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli euroa, joka on 10,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (749 tuhatta ). Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n tunnuslukuja tarkasteltaessa on syyta erityisesti huomioida se, etta kyseessa on konsernin emoyhtio. Konserni on olemassa toteuttaakseen kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita pitka lla aikava lilla. Llt Oy on voittoa tavoittelematon emoyhtio. Silla ei ole operatiivista toimintaa, lukuun ottamatta lentoliikenteen kehitta miseen liittyvia sopimuksia ja muita omistajan ma a ra a mia tehta via. Ta sta roolista johtuen tulosta voidaan tasata konsernin sisa lla konserniavustuksin. LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2013 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2013 verrattuna talousarvioon 2013 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2012 sekä suunta vuosille Lappeenrannan Yritystila -konserni on Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin alakonserni, johon kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt: 1. Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus 2. Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus 3. Lappeenrannan Matkakeskus Oy 4. Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka 5. Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan Laskettelukeskus 6. Lappeenrannan Laivat Oy 7. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd 8. Lauritsalan Liiketalo Oy Kiinteistöyhtiöille ei ole laadittu tilinpäätöstekstejä. Lappeenrannan Yritystila -konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). Konsernin tulos vuonna 2013 oli ,75 euroa (TA 2013: euroa, TP 2012: euroa). NREP-tuomio heikensi konsernin vuoden 2013 tulosta. Vuosien 2012 ja 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska Lappeenrannan kaupungin satamalaitostoiminnat yhdistyivät Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:hen vuoden 2013 alusta. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 sekä suunta vuosille Tavoitteet on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen - 122

19 Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2013 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Investoinnit on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Lappeenrannan kaupungin satamalaitoksen liiketoiminnat yhtiöitettiin liiketoimintakaupalla Lappeenranta Free Zone Oy:öön siten, että kauppahintasaatava, 1,1 miljoonaa euroa, siirrettiin omanpääomanehtoisesti Llt Oy:lle sekä edelleen omanpääomanehtoisesti Lappeenrannan Yritystila Oy:lle ja konvertoitiin Lappeenranta Free Zone Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon omanpääomanehtoiseksi sijoitukseksi. Tilikauden aikana tehtiin Joutsenon kunnan vanhan teknisen varikon, Vanhan Tullin rakennuksen ja Lauritsalan Liiketalo Oy:n osakkeiden osalta järjestelyt, joissa kaupunki siirsi kauppahinta- ja velkasaatavat, yhteensä n euroa, omanpääomanehtoisesti Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, joka edelleen konvertoi saatavat sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston suoritukseksi Lappeenrannan Yritystila Oy:n taseeseen. Kouvolan hovioikeus antoi heinäkuussa 2013 tuomion Mustolan hallien kaupan riita-asiassa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd ja Lappeen-rannan kaupunki velvoitettiin korvaamaan NREP Finland Log 2 Oy:lle kauppahinnan alennusta, tuottokorkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n maksettavaksi tullut osuus rahoitettiin siten, että noin 1/3 maksettiin FZ:n kassasta, 1/3 siten, että Lappeenrannan Yritystila Oy maksoi velkaansa tytäryhtiölle ja 1/3 Lappeenrannan Yritystila Oy:n ottamalla rahalaitoslainalla ja vastaavan suuruisella SVOP-sijoituksella tytäryhtiöön. Kaupunginhallitus velvoitti Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin korvamaan myös kaupungille tuomiosta aiheutuneet euron kulut. Järjestelyyn käytettiin väliosinkomenettelyä, johon Lappeenrannan Yritystila Oy osallistui antamalla Llt Oy:lle euron osingon ja Llt Oy jakoi kaupungille osinkoa euroa. Samassa yhteydessä kaupunki velvoitti Yritystilan myymään omistamansa Kiinteistö Oy Maakuntagallerian osakkeet heti, kun kauppahinta on riittävän korkea, kuitenkin viimeistään Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Riskit on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2013/TA Muutos TP2013/TP % % LIIKEVAIHTO ,2 % ,1 % Liiketoiminnan muut tuotot ,5 % ,9 % Materialit ja palvelut ,7 % ,7 % Henkilöstökulut ,2 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,0 % Liiketoiminnan muut kulut ,2 % ,1 % LIIKETULOS ,3 % ,9 % Rahoitustuotot ,3 % ,5 % Rahoituskulut ,0 % ,2 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,4 % ,0 % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,9 % ,2 % Tilinpäätössiirrot % 0 0 % Verot ,9 % 97-32,2 % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta ,5 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,5 % ,5 % 123

20 Tase TP TP Muutos TP 2013/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,6 % Aineettomat hyödykkeet ,4 % Aineelliset hyödykkeet ,7 % Sijoitukset ,4 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,7 % Vaihto-omaisuus % Saamiset ,2 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset ,3 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,7 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,4 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot ,9 % Ed. tilikausien voitto/tappio ,8 % Tilikauden voitto/tappio ,5 % Vähemmistöosuus ,0 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Konsernireservi ,8 % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä ,9 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,0 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,0 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,7 % Tunnusluvut Muutos laskentakauden lopussa TP TP TP2013/ TP2012 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 3,3 11,0 7,7 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,3 5,3 2,0 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % 30,0 34,6 4,6 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 19,8 22,6 2,8 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*

21 Tunnusluvut Muutos laskentakauden lopussa TP TP TP2013/ TP2012 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,6 0,4-0,2 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,4 0,3-0,2 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) STRATEGIA JA TALOUSYKSIKÖN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013 Kokonaistuotot Lappeenrannan Yritystila konserni Oy :n tilikauden 2013 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 10,1 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa ja 41 % enemmän kuin tilikauden 2012 kokonaistuotot (7,2 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2013 liikevoitto oli 3,5 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa ja 62,9 % enemmän kuin tilikautena 2012 (2,1 milj. ). Tilikauden tulos painui tappiolliseksi - 96 tuhatta euroa ja oli selkeästi heikompi kuin talousarviossa ja edellisenä vuonna (519 tuhatta ), joka johtui suurista satunnaisista eristä liittyen NREP-tuomioon. Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 11 % on tyydyttävä ja se on parantunut selkeästi edellisestä vuodesta (3,3 %). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 5,3 % on välttävä ja sekin on parantunut edellisestä vuodesta (3,3 %). Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 34,6 % on hyvä ja sekin on parantunut tilikaudesta 2012 (30 %). Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (22,6 %) konsernin vakavaraisuus on välttävä ja se hieman parantunut edellisestä vuodesta (19,8 %). Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2013 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio jää edelleen heikoksi (0,4) kuten myös lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on heikko (0,3). Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 9 henkilöä, joka on 4 henkilöä enemmän kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli 1,1 milj. euroa, joka on 21 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (1,4 milj. ), johtuen henkilöstömäärän kasvusta. Tilinpa a to stietoja ja analyysia lukiessa tulee ottaa huomioon, etta vuosien 2012 ja 2013 luvut eiva t ole suoraan vertailukelpoisia, koska Lappeenrannan kaupungin satamalaitostoiminnat yhdistyiva t Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:hen vuoden 2013 alusta. Yritystilakonsernin lainama a ra n kehitykseen on syyta kiinnitta a erityista huomiota. Takausvastuut ovat edelleen yli 26 milj. euroa vaikka eiva t ole kasvaneet edellisesta vuodesta. 125

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus 1004368-8 Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä 02150 Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin 020 7619 550 Hallituksen

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910)

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 29.06.2010 Yhteenveto Puhelin: +358 0102707000 Telefax: +358 0102707338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero: 161689 Rekisteröity: 10.11.1961

Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero: 161689 Rekisteröity: 10.11.1961 Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 20.05.2007 Yhteenveto Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1.7. 31.12.2012 1.7. 31.12.2011*) -4,80 % 1,16 %

1.7. 31.12.2012 1.7. 31.12.2011*) -4,80 % 1,16 % SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2012 puolivuotiskatsaus Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin muodostaa emoyhtiönä SAV-Rahoitus Oyj ja tytäryhtiönä Savlex Oy Konsernin tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot