Amnesty kampanjoi pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta maailman laajuisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Amnesty kampanjoi pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta maailman laajuisesti"

Transkriptio

1 1 Amnesty kampanjoi pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta maailman laajuisesti Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen turvaa. Noin 80 prosenttia heistä on naisia ja lapsia. Valtaosa näistä ihmisistä jättää kotimaansa, koska maassa on sota tai konflikti ja sen takia kasvanut ihmisoikeusloukkauksen riski. Monet turvaa hakevista lapsista ja nuorista tulevat maista, joissa he ovat kokeneet aseellisia hyökkäyksiä ja taisteluita. Heidän perheenjäseniään ja ystäviään on kuollut tai kadonnut. Kaiken taakseen jättäneille lapsille siirtyminen paikasta ja maasta toiseen on kuluttavaa ja väsyttävää. Pakomatkan aikana he voivat joutua kohtaamaan monenlaista hyväksikäyttöä ja epäinhimillistä kohtelua. Joka vuosi satoja pakolaisia ja siirtolaisia kuolee pyrkiessään EU-alueelle. Lukemattomat muut käännytetään takaisin väkivalloin tai he jäävät loukkuun maihin, jotka eivät kunnioita heidän ihmisoikeuksiaan. Osa turvaa hakevista lapsista päätyy pakolaisleireille, joilla asuu valtaosa maailman pakolaisista. Leirien elinolot ovat alkeelliset ja elämä leirillä on usein turvatonta. Myös odottelu ja toivottomuus leimaavat päivittäistä elämää. Ihmisillä ei ole mahdollisuutta palata kotimaahansa ja toisaalta heillä ei ole mahdollisuutta rakentaa elämäänsä pysyvästi leirille. Pakolaisten ja siirtolaisten oikeudet Oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa ovat kaikki kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita ja yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. YK:n pakolaissopimus turvaa pakolaisille perusihmisoikeudet ja kieltää palautuksen alueille, joissa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan. Ihmiset hakevat kansainvälistä suojelua, koska heidän henkensä, vapautensa ja koskemattomuutensa on vaarassa kotimaassa. Kansainvälinen suojelu on enemmän kuin pelkkää fyysistä turvallisuutta. Pakolaisten on saatava vähintään samat oikeudet ja sama perusapu kuin keiden tahansa ulkomaalaisten, joilla on oleskelulupa maassa, ja 1

2 2 tähän sisältyy ajatuksen vapaus, liikkumisvapaus ja se, että ketään ei kiduteta eikä kohdella nöyryyttävästi. Sama koskee taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia: pakolaisella on oltava mahdollisuus lääkärinhoitoon, koulunkäyntiin ja oikeus tehdä työtä.( UNHCR) Amnestyn työ siirtolaisten ja pakolaisten oikeudet kampanjassa Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, joka tutkii ihmisoikeusloukkauksia ja julkaisee niistä tutkimusraportteja. Amnesty on julkaissut lukuisia raportteja liittyen pakolaisten ja turvapaikkaa hakevien ihmisten oikeuksiin ja heidän kohteluunsa matkalla turvaan. Tutkimusraporttien pohjalta Amnesty työskentelee tällä hetkellä mm. seuraavien tavoitteiden puolesta. Turvaa hakevien lasten ja nuorten ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa maiden rajoilla. Heidän turvapaikkahakemuksensa tulee käsitellä oikeudenmukaisesti. Lisäksi Euroopan maiden tulee kasvattaa kiintiöpakolaisten määrää ja näin taata pakeneville ihmisille turvallisia ja laillisia reittejä suojaan. Pakolaistilanteen mittakaava Euroopasta haki turvapaikkaa vuonna 2014 yhteensä henkeä. Kenian suurimmalla pakolaisleirillä asui samana vuonna yli pakolaista ja Etelä-Afrikka otti vastaan turvapaikkahakemusta. Eniten turvapaikanhakijoita Euroopassa oli Saksassa ja Ruotsissa Suomesta turvapaikkaa vuonna 2014 haki 3651 pakolaista ja pakolaisstatus myönnettiin 1346 henkilölle. Keskeiset sopimukset ja asiakirjat, jotka määrittävät pakolaisten oikeuksia YK:n pakolaissopimus Sopimus määrittää muun muassa kenelle annetaan turvapaikka. Euroopan ihmisoikeussopimus Sopimus määrittää keskeisiä ihmisoikeuksia muun muassa siitä, ettei ihmisiä saa palauttaa sellaisiin paikkoihin, joissa heitä uhkaa vaino tai kidutus. 2

3 3 Euroopan unionin perusoikeuskirja Euroopan unionin keskeinen ihmisoikeusasiakirja, joka turvaa muun muassa turvapaikanhakijoiden oikeuksia. Perustuslaki Perustuslaki määrittää muun muassa, että ketään ei saa palauttaa sellaiseen maahan, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Ulkomaalaislaki Ulkomaalaislaki määrittää muun muassa ulkomaalaisten oikeuksia oleskella Suomessa, turvapaikkaprosessia sekä säilöönottoa. Kuka sitten virallisesti on pakolainen? Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. Hänelle on voitu myöntää turvapaikka esimerkiksi YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen perusteella siksi, että hänellä on perusteltu aihe pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta. Pakolaisaseman (pakolaissatutuksen) saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun virasto UNHCR toteaa olevan pakolainen. Maan sisäinen pakolainen on ihminen, joka on joutunut jättämään kotinsa, mutta ei ole lähtenyt kotimaastaan. Osa on siirretty pakolla omalta kotiseudultaan, osa on paennut maan sisäisiä konflikteja. Maansisäisiä pakolaisia arvioidaan maailmassa olevan jopa 38 miljoonaa. Kiiintiöpakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka maakohtaisen pakolaiskiintiön puitteissa. Kiintiöpakolaiset ovat pääsääntöisesti pakolaisleireiltä muihin maihin sijoitettuja henkilöitä. Uudelleensijoittaminen pakolaiskiintiöiden avulla on eräs YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kannattama kestävä ratkaisu pakolaiskysymykseen. Kuitenkin vain pieni osa maailman valtioista ottaa osaa uudelleensijoittamiseen vahvistamalla vuotuisen pakolaiskiintiön. Eniten uudelleensijoituspaikkoja tarjoavat Yhdysvallat, Australia ja Kanada. Myös Pohjoismaat ottavat kiintiöpakolaisia. Kaiken kaikkiaan turvalliset ja vauraat EU-maat ovat olleet pienessä roolissa uudelleensijoittamisessa. Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut viime vuodet 750 henkeä, mutta viime vuonna se nostettiin 1050 henkilöön Syyrian sodan takia. Korotettu pakolaiskiintiö vaikuttaa vakiintuneen. Pakolaiskiintiön 3

4 4 kohdentamisesta päätetään UNHCR:n esityksestä. Pakolaiskiintiöön valitut henkilöt saavat pakolaisaseman ja turvallisen pääsyn kohdemaahan. Muita teemaan liittyviä sanoja: Maahanmuuttaja on ulkomailta toiseen maahan pysyvässä asumistarkoituksessa muuttava henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Maahanmuuttaja on yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä kuten pakolaisia, turvapaikanhakijoita, siirtolaisia ja paluumuuttajia. Toisinaan puhutaan myös ulkomaalaisista, uussuomalaisista ja etnisistä vähemmistöistä, joka tosin sisältää myös muut etniset vähemmistöt kuten saamelaiset ja romanit. Paperittomalla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole oleskelulupaa maassa, jossa hän oleskelee. Paperittomat kohtaavat siirtolaisuutensa aikana monesti erilaisia ihmisoikeusloukkauksia. Paperittomuus lisää yksilön haavoittuvuutta ja riskiä joutua eriasteisen hyväksikäytön kohteeksi. Siirtolainen on pysyvästi tai pitkäksi ajaksi toiseen maahan asumaan muuttanut henkilö. Syynä muuttoon voi olla mm. perhe, opiskelu, parisuhde tai työ (työsiirtolainen). Entäpä turvapaikanhakija? Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Turvapaikkahakemus tehdään heti maahan tultaessa tai mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Vain pienelle osalle turvapaikanhakijoista myönnetään YK:n pakolaissopimuksen mukainen pakolaisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen vainoon. Sen sijaan turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan suojeluntarpeen perusteella (esim.epäinhimillisen kohtelun uhka kotimaassa) tai humanitaarisin perustein (esim. kotiinpaluu mahdoton aseellisen selkkauksen tai ympäristökatastrofin takia). Turvapaikka tarkoittaa lupaa jäädä asumaan ja toimimaan maahan alkuperäisen kotialueen vaarallisuuden tai siellä esiintyvien vainojen takia. 4

5 5 Somalian konflikti ja pakolaistilanne Asukkaita: (2010) Pinta-ala: km² Pääkaupunki: Mogadishu Keniassa sijaitsevilla pakolaisleireillä oleilee pakolaista, joista valtaosa tulee Somaliasta. Amnesty raportoi 2013 myös Kenian leireillä tapahtuneesta poliisiväkivallasta, pakolaisten hakkaamisesta ja mielivaltaisista pidätyksistä. Omarin tarina: 13-vuotias poika pakenee sotaa Omar joutui lähtemään kotoaan Somaliasta, kun maassa syttyi sota. Hän oli 13-vuotias ja pakeni yksin. Vasta viiden vuoden kuluttua Omar pääsi turvaan Ruotsiin. Kun Omar pakeni kotoaan, hän matkusti ensin Libyaan töihin. Sitten myös Libyassa puhkesi sisällissota. Tilanne maassa muuttui sekasortoiseksi ja poliisit pahoinpitelivät Omarin pahasti. Hän menetti toisen munuaisensa ja hänen vatsassaan ja jaloissaan on edelleen luoteja. Libyan sisällissodan takia Omar joutui pakenemaan uudelleen, tällä kertaa Tunisiaan. Sotaa ei voi kuvitella. Olen nähnyt sodan pahimmat puolet, enkä halua nähdä enempää, Omar kertoo. Tunisiassa Omar pääsi asumaan Chouchan pakolaisleirille. Elämä leirillä oli täynnä pelkoa epävarman tulevaisuuden takia. Omar on kuitenkin moniin sotaa paenneisiin nuoriin verrattuna onnekas: hän pääsi lopulta pakolaisleiriltä turvaan Ruotsiin. Päivätyön opetuspaketissa on neljä toiminnallista harjoitusta Omarin elämäntarinan käsittelyyn. Amnesty international Amnesty perustettiin Englannissa vuonna Nykyisin Amnesty on jäsenmäärältään maailman suurin ihmisoikeusjärjestö (7 miljoonaa tukijaa). Amnesty International toimii 150 maassa. Suomen Amnestyn osasto on perustettu 1967 (2015: tukijaa). Amnesty sai alkunsa englantilaisen lakimiehen Peter Benensonin kirjoittamasta lehtiartikkelista The Forgotten Prisoners (Unohdetut vangit), joka julkaistiin The 5

6 6 Observer -lehdessä Lontoossa. Hän kirjoittaa ihmisistä, jotka ovat joutuneet vankilaan tai vainotuksi rauhanomaisen mielipiteensä ilmaisun vuoksi. Artikkelissa haastettiin lukijat kirjoittamaan kirjeitä mielipidevankien puolesta. Kuukauden sisällä yli tuhat ihmistä eri maista tarjoutui auttamaan. Amnesty on kansainvälinen järjestö. Amnestyn kansainvälinen sihteeristö työskentelee Lontoossa, jossa on n.450 työntekijää. Pääsihteerinä toimii Salil Shetty Intiasta. Suomen osaston toimisto on Helsingissä Hietaniemenkadulla. Suomessa työntekijöitä on n. 20 ja toiminnanjohtajana toimii Frank Johansson. Amnestyn kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta Amnesty tekee vaikuttamistyötä lähtömaiden ihmisoikeustilanteen paranemisen eteen. Pakolaisille on taattava mahdollisuus hakea ja nauttia turvaa. Amnesty vaatii lisää kiintiöpakolaispaikkoja EU:n alueelle. Vaikuttaminen ihmisoikeustilanteeseen lähtömaissa Amnestyn tavoitteena on maailma, jossa kaikki YK:n ihmisoikeuksien julistuksen (1948) oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille. Amnestyn kansainvälinen sihteeristö tekee laajaa tutkimustyötä eri maiden ihmisoikeustilanteesta. Kansainvälinen Amnesty saa tietoa mm. suoraan loukkausten uhreilta, omaisilta, esim. pakolaisilta, avustustyöntekijöiltä, lääkäreiltä ja toimittajilta. Tutkimuksen pohjalta Amnesty julkaisee raportteja, kannanottoja, tiedotteita ja erilaisia suosituksia maiden hallituksille ja viranomaisille ihmisoikeusloukkausten lopettamiseksi. Tutkimustyön pohjalta Amnestyn jäsenet kampanjoivat (esim. pakolaisten ja siirtolaisten oikeudet kampanja) ihmisoikeusloukkauksia vastaan ja toimivat yksittäisten ihmisoikeusloukkausten uhrien ja ihmisoikeuspuolustajien puolesta kaikkialla maailmassa. Pakolaisille on taattava mahdollisuus hakea ja nauttia turvaa Viime vuosina Euroopan valtiot ovat kiristäneet rajavalvontaansa estääkseen siirtolaisten saapumisen Eurooppaan. Tiukentuneet rajavalvontatoimet uhkaavat pakolaisten, siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja johtavat vakaviin 6

7 7 ihmisoikeusloukkauksiin. Suojelua tarvitsevia ihmisiä on palautettu väkisin valtioihin, joissa heitä uhkaavat ihmisoikeusloukkaukset, kuten kidutus ja mielivaltaiset vapaudenriistot. Pyrkiessään yksinomaan maahanmuuton rajoittamiseen Euroopan valtiot ovat laiminlyöneet jopa velvollisuutensa auttaa merihätään joutuneita. Hätää ja vainoa paenneita, Amnestyn kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta Amnesty tekee vaikuttamistyötä lähtömaiden ihmisoikeustilanteen paranemisen eteen. Pakolaisille on taattava mahdollisuus hakea ja nauttia turvaa. Amnesty vaatii lisää kiintiöpakolaispaikkoja EU:n alueelle. Tiukentuneen rajavalvonnan hinta on kova. Rajavalvonnan ulkoistaminen Euroopan rajojen ulkopuolelle sekä läpinäkyvyyden ja valvonnan puute uhkaavat vakavasti pakolaisten oikeusturvaa. Valvontatoimien siirtäminen valvovien katseiden ulottumattomiin ei kuitenkaan vapauta valtioita velvollisuudesta turvata ihmisoikeuksien toteutuminen. Ketään ei saa palauttaa maahan, jossa vakavat ihmisoikeusloukkaukset uhkaavat henkilön elämää. Kiristynyttä rajavalvontaa perustellaan pakolaistulvalla ja laittomalla siirtolaisuudella. Todellisuudessa pakolaisia ei tulvi rajojemme yli. Siirtolaisuuden syitä on monia, mutta yksikään ihminen ole laiton. Myös Euroopan on kannettava kansainvälinen vastuunsa. Lisää kiintiöpakolaispaikkoja EU:n alueelle Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka maakohtaisen pakolaiskiintiön puitteissa. He ovat pakolaisia, jotka ovat lähteneet kotimaastaan tai pysyvästä asuinmaastaan toiseen maahan, johon he eivät kuitenkaan voi pysyvästi asettua asumaan, voidaan ottaa uudelleen sijoitettaviksi kolmanteen maahan niin sanotussa pakolaiskiintiössä. Suomeen otetaan pakolaiskiintiössä henkilöitä, jotka Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu UNHCR on katsonut pakolaisiksi, tai muita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisia uudelleen sijoitusta varten. 7

8 8 Suomi ottaa vuosittain vastaan tietyn määrän pakolaisia, jotka valikoidaan suoraan ulkomailta, esimerkiksi pakolaisleireiltä. Viime vuonna Suomen pakolaiskiintiö nostettiin 1050 henkilöön Syyrian sodan takia. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR kautta tuleville kiintiöpakolaisille myönnetään Suomessa pakolaisstatus. Suurin osa viime vuosina Suomeen tulleista kiintiöpakolaisista on ollut Kongon demokraattisen tasavallan kansalaisia Ruandasta, irakilaisia Syyriasta ja Jordaniasta, myanmarilaisia Thaimaasta sekä afganistanilaisia Iranista. Yksi tapa helpottaa yksittäisen pakolaisten tilannetta ja purkaa leirien painetta on se, että kiintiöpakolaiset paikkojen määrä maailmassa kasvaisi. EU:n jäsenvaltioista vain 18 kuuluu kiintiöpakolaisjärjestelmään. EU:n jäsenvaltioiden on lisättävä kiintiöpakolaisten määrää ja yhä useamman jäsenvaltion on otettava osaa pakolaisten uudelleensijoittamiseen. 8

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 2 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista sisältö Euroopan rajat...4 Turvapaikkashoppailu...5 Paperittomat siirtolaiset...6

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Opettajan opas - JOHDANTO

Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan oppaan johdanto Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14.

Lisätiedot

Reilu ja hallittu maahanmuuttopolitiikka. SDP:n maahanmuuttotyöryhmän raportti. SDP. Kansan edustaja.

Reilu ja hallittu maahanmuuttopolitiikka. SDP:n maahanmuuttotyöryhmän raportti. SDP. Kansan edustaja. Reilu ja hallittu maahanmuuttopolitiikka SDP:n maahanmuuttotyöryhmän raportti SDP. Kansan edustaja. Elokuu 2010 Sisällysluettelo SDP:n maahanmuuttopolitiikan peruslinja Raportin keskeiset ehdotukset Esipuhe:

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN SISÄINEN MUUTTOLIIKE

MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN SISÄINEN MUUTTOLIIKE Turun yliopiston maantieteen laitos Karoliina Kokko MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN SISÄINEN MUUTTOLIIKE Tapaustutkimuksena Turku Maantieteen tutkielma Turku 2002 Sisällys Esipuhe Tiivistelmä 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA

ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA IOM:n päämäärä on edistää hallittua siirtolaisuutta ottamalla huomioon sekä valtioiden että siirtolaisten tarpeet.

Lisätiedot

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

Realismia turvapaikkapolitiikkaan, kotoutumiseen

Realismia turvapaikkapolitiikkaan, kotoutumiseen Kansanedustaja Arto Satosen raportti Realismia turvapaikkapolitiikkaan, resursseja kotoutumiseen Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Raportin termit ja käsitteet 9 3. Turvapaikkapolitiikka

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMIS- OHJELMA

KOKEMÄEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMIS- OHJELMA Luonnos 08.05.2012 KOKEMÄEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMIS- OHJELMA Ptlk xx.xx.2012 xxx KH xx.xx.2012 xxx 1. VIRANOMAISTEN TEHTÄVÄT MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESSA JA KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 3 1.1. Käsitteet...

Lisätiedot

7.5 Juridisia termejä

7.5 Juridisia termejä 7.5 Juridisia termejä Oikeustermit Tuomioistuimet Maahanmuutto, pakolaisuus, siirtolaisuus 7.5.1 Oikeustermit Alentuneesti tai alentuneesti syyntakeinen = Tekijä ei ole täysin ymmärtänyt tekoaan. Rangaistusta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maahanmuuttajien

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomessa ja Euroopassa

Maahanmuuttajat Suomessa ja Euroopassa Maahanmuuttajat Suomessa ja Euroopassa Esitys perustuu Siirtolaisuusinstituutin Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa opetuspakettiin. Paketin osat: 1. Siirtolaisuuden historia Suomessa ja Euroopassa 2.

Lisätiedot

Turun yliopiston maantieteen laitos

Turun yliopiston maantieteen laitos Turun yliopiston maantieteen laitos Aino Lääkkölä ILMAN TYÖTÄ EN TUNNE ITSEÄNI IHMISEKSI MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISINTEGRAATION ESTEET KEMI-TORNION ALUEELLA Maantieteen tutkielma Asiasanat: Maahanmuutto,

Lisätiedot

TULKKAUS TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ OPAS TULKEILLE

TULKKAUS TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ OPAS TULKEILLE TULKKAUS TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ OPAS TULKEILLE 1 ERF Euroopan pakolaisrahasto osallistuu hankeen rahoittamiseen. Tekijä on yksin vastuussa julkaisussa esitetyistä näkemyksistä, eikä Euroopan komissio

Lisätiedot

Meno-paluu Eurooppaan

Meno-paluu Eurooppaan Eurooppalaisen Suomen raportti nro 7 (1/2011) Kris Clarke, Liisa Folkersma, Ulla Hirvonen, Outi Lepola, Ralf Sund & Ismo Söderling Meno-paluu Eurooppaan Maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään ja huomenna

Lisätiedot

YLITÄ RAJA! Ekumeeninen vastuuviikko 2015. www.vastuuviikko.fi

YLITÄ RAJA! Ekumeeninen vastuuviikko 2015. www.vastuuviikko.fi YLITÄ RAJA! Ekumeeninen vastuuviikko 2015 www.vastuuviikko.fi Mikä Vastuuviikko? Vastuuviikko on Suomen kaikkien kirkkojen ja monien kristillisten järjestöjen ihmisoikeuskampanja, jossa kirkot toimivat

Lisätiedot

LAPSEN ETU ENSIN YKSINTULLEET ALAIKÄISET TURVAPAIKANHAKIJAT SUOMESSA

LAPSEN ETU ENSIN YKSINTULLEET ALAIKÄISET TURVAPAIKANHAKIJAT SUOMESSA LAPSEN ETU ENSIN YKSINTULLEET ALAIKÄISET TURVAPAIKANHAKIJAT SUOMESSA LAPSEN ETU ENSIN Yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat Suomessa Yksintulleet-projektin loppujulkaisu Yhteiset Lapsemme All Our

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä etsimässä

Ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä etsimässä Ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä etsimässä Selvitellessäni tätä julkaisua varten kehityksen ja kehitysyhteistyön suhdetta siirtolaisuuteen, mielikuvani ihmisten liikkumisesta toisenlaista maailmaa rakentavana

Lisätiedot

Pakolaisten asuminen ja palvelut

Pakolaisten asuminen ja palvelut Siirtolaisuusinstituutti Euroopan pakolaisrahasto Pakolaisten asuminen ja palvelut Omaan kotiin -hankkeen tutkimusraportti Maria Pikkarainen ja Sirkku Wilkman Webreports No 36 Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

Maahanmuuttajat töissä Suomessa

Maahanmuuttajat töissä Suomessa Maahanmuuttajat töissä Suomessa - Tarvitsemme uutta maahanmuuttopolitiikkaa Vihreät De Gröna Turvapaikkapoliittiset ehdotukset on valmistellut työryhmä, jonka puheenjohtajina toimivat Vihreän eduskuntaryhmän

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA

KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville Toimitus: Anu-Mari Janhonen, Turun opetustoimi Matti Mäkelä, Turun ammatti-instituutti Emma Nylund, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

tionen följer för sin del med den finländska flykting- och utlänningspolitiken.

tionen följer för sin del med den finländska flykting- och utlänningspolitiken. tionen följer för sin del med den finländska flykting- och utlänningspolitiken. + Ansökanden om asyl bör handläggas och avgöras av ett lagstadgat kollegialt organ. Organet kunde bestå av representanter

Lisätiedot

PERHEET MUUTTOLIIKKEESSÄ

PERHEET MUUTTOLIIKKEESSÄ PERHEET MUUTTOLIIKKEESSÄ PERUSTIETOA MAAHAN MUUTTANEIDEN KOHTAAMISEEN Minna Säävälä Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 41/ 2011 2011 Minna Säävälä ja Väestöliitto Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu

Lisätiedot

!"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!&

!#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+01001!& !"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!& '2232456677282469:7;4&

Lisätiedot

Paperittomien oikeus terveyteen

Paperittomien oikeus terveyteen Paperittomien oikeus terveyteen Oppaan suunnittelu ja toteutus: Nada Al Omair Tekstit: Nada Al Omair ja Karoliina Heikinheimo Oppaan taitto, graafinen suunnittelu ja kuvitus: Teemu Helenius Oppaan oikoluku:

Lisätiedot

DOKKINO-OPETUSMATERIAALI 2014

DOKKINO-OPETUSMATERIAALI 2014 DOKKINO-OPETUSMATERIAALI 2014 Ei kenenkään maalla Tanskalaisessa vastaanottokeskuksessa alaikäiset turvapaikanhakijat odottavat viranomaispäätöksiä. Oma perhe on jossain kaukana. Välillä turhautuminen,

Lisätiedot