1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja esitteli asialistan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05 ja esitteli asialistan."

Transkriptio

1 Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Pöytäkirja 5/2012 Aika: keskiviikko kello Paikka: OKM, Kokoushuone Venla, osoite Meritullinkatu 1, Helsinki Paikalla: Mika Tammilehto, johtaja, OKM (pj) Tuovi Aalto, koulutuspäällikkö, Hyria (siht.) Saija Miina, projektikoordinaattori, LYY-instituutti, Itä-Suomen yliopisto (siht.) Anne Bondarew, koulutuspäällikkö, Tapio Tuula Jusko, koulutusasiantuntija, Suomen metsäkeskus Tiina Eklund, yhteyspäällikkö, METO Sirpa Kärkkäinen, kouluyhteyspäällikkö, SMY Lasse Lahtinen, kehittämisasiantuntija, MTK Ville Manner, metsäasiantuntija, Koneyrittäjät Liisa Mäkijärvi, toiminnanjohtaja, Suomen metsäsäätiö Mika Rekola, yliopiston lehtori, HY Jouni Suoheimo, opetusneuvos, Opetushallitus (varalla: Anne Liimatainen) Päivi Turtiainen, järjestösihteeri, Paperiliitto Ari Vanaja, koulutuspäällikkö. Tampereen amk Markku Virtanen, neuvotteleva virkamies, TEM Poissa: Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö, MMM (vpj) Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto Heli Ketola, pj., MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry Anne Kettunen, viestintäpäällikkö, Metsäteollisuus ry Pia Lahti, Aalto-yliopisto, Biotuotetekniikan koulutusohjelma Tarmo Mykkänen, ylitarkastaja, OKM Martti Ranta, aikuiskoulutussuunnittelija, Jämsän ammattiopisto Tony Kiuru, edustaja, Metsäylioppilaat ry. Timo Tokola, osastonjohtaja, Itä-Suomen yliopisto Ritva Varis, toiminnanjohtaja, Puumiesten liitto 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja esitteli asialistan. Todettiin, että koulutustyöryhmän kokoonpanossa on tapahtunut muutamia muutoksia. Taustaorganisaatioiden edustajat toivotettiin tervetulleeksi joukkoon: Anne Bondarew, koulutuspäällikkö, Tapio Tuula Jusko, koulutusasiantuntija, Suomen metsäkeskus Ari Vanaja, koulutuspäällikkö. Tampereen amk (Aura Laukkasen sijalle pysyväksi jäseneksi). 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua. Samalla todettiin, että työryhmän työskentelyä ohjaava työohjelma viimeisteltiin ja valmistui kesäkuussa Liite1_Tyoohjelma_ pdf Ilmoitusasia: Miesten säätiön Ihminen ja metsä -kutsuseminaari pidetään 1.10 klo Teemana on Metsäalalla focus ihmisiin.

2 3. Tutkinnon perusteiden laatimisprosessi ammatilliset tutkinnot Anne Liimatainen, Opetushallitus Anne Liimatainen esitteli tutkinnon perusteiden laatimisprosessin, jossa on erotettavissa seuraavat vaiheet. 1) Aloite, perustyön käynnistäminen - työelämän tarve, osaamisen muutos 2) Työryhmän kokoaminen - kolmikanta 3) Perusteluonnoksen laatiminen: - tutkinnon muodostuminen (tutkinnon osat, osaamisalat, pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat), - ammattitaitovaatimukset, - arvioinnin kohteet ja kriteerit, - ammattitaidon osoittaminen - työelämän toimintaprosessit - yleiset osaamistarpeet 4) Lausuntokierros - alan toimijaverkosto 5) Tutkinnon perusteiden viimeistely ja hyväksyntä 6) Toimeenpano Tutkinnon perusteiden laatimispr Keskustelu laatimisprosessin esityksen pohjalta: Tutkinnon perusteita laativien työryhmien kokoonpanoista: - onko pohdittu, jos työryhmän kokoonpanossa olisi jatkossa mukana sidosryhmiä laajemmin esim. metsänomistajien sekä opiskelijoiden edustus. - jos halutaan varmistaa laajempi yhteiskunnan intressien mukaantulo, kokoonpanossa esim. luontojärjestöillä voisi olla intressejä osallistua - sidosryhmien edustusta kaiken kaikkiaan kannattaisi ottaa kattavasti mukaan työryhmää koottaessa. - käytännön työelämälähtöisyys on keskeistä, joten työryhmän tulee koostua alan ammattilaisista. - lausuntojen antajat edustavat hyvinkin laajaa joukkoa - lausuntoja saa pyytää ja antaa vapaasti - tutkinnon perusteista annettavat lausunnot ovat erittäin tervetulleita ja auttavat työtä eteenpäin Mitä osaamisalat ovat? - tutkinnosta riippuen tutkinnon perusteet voivat jakaantua kahteen tai useampaan osaamisalaan, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta pakollisesta tai valinnaisesta tutkinnon osasta - osaamisalat lähtevät ammattitaitovaatimuksista ja kuvaavat erikoistumista - tutkinnoissa osaamisalojen näkökulma mahdollistaa valinnaisuutta ja erikoistumista Toisen asteen tutkintojen määrästä - tällä hetkellä ammatillisia perustutkintoja on 52 kpl, ammattitutkintoja on noin 180 kpl ja erikoisammattitutkintoja noin 100 erilaista. Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishanke - parhaillaan on menossa ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishanke - kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä osaamisperusteisuutta painottamalla entistä enemmän osaamisvaatimuksia - pohditaan modulaarisuuden lisäämistä: tutkinnot muodostuisivat moduuleista siten, että eri tutkintojen osista voitaisiin joustavasti ja tarvelähtöisesti koota osaamiskokonaisuuksia entistä vapaammin

3 - vaikka uusia tutkintoja ja osaamisalueita voisi jatkossa rakentaa tutkintoja ja tutkinnon osia monipuolisesti hyödyntäen, on kuitenkin huolehdittava siitä, että ammattiosaamisen kova ydin on selkeästi määritelty - järjestelmä on muodostunut pitkän ajan kuluessa ja uusiin havaittuihin tarpeisiin on rakennettu yleensä tutkinto, minkä seurauksena Suomessa on tällä hetkellä melko paljon tutkintoja - tulevaisuudessa meillä voi hyvinkin olla laaja-alaisempia tutkintoja, joiden sisällä moduuleita yhdistelemällä pystyy erikoistumaan spesifiin ammattitaidon osaamisalueeseen - vanhan tutkinnon uudistamisen sijaan olisi mahdollisuus uudistaa joustavasti tutkinnon osia vastaamaan työelämän osaamisvaatimusten muutoksia Huoli metsäkoneasentajista - on ollut esityksiä, että metsäkoneasentajat erikoistuisivat raskaskonealan tutkinnosta - metsäkonealalla ollaan huolissaan, miten käy metsäasennusalan näkyvyydelle, häviääkö ala kokonaan - miten varmistetaan, että raskaskonealalle hakeutuneiden joukosta löytyy riittävä määrä metsäkoneasentajaksi erikoistuvia Tutkintoja uudistettaessa käydään koko ajan keskustelua siitä, mihin osaamistarpeet ovat kehittymässä. 4. Tuhansien mahdollisuuksien metsäala Tutkimus metsäalan vetovoimasta, Sirpa Kärkkäinen, SMY Imagotreffien vaikutuksista terveisiä; Olarin lukion opiskelijat innostuivat metsäalasta ja pyysivät maa- ja metsätalouden valinnaiskurssia lukioonsa; alykkäät pakkaukset ja paperit jne. kiinnostivat erityisesti. Opiskelijat saivat kurssin ja nyt suunnittelevat sekä koostavat itse kurssiohjelmansa. Imagotreffeistä käynnistyi myös 15/30 Research:n tutkimus, jossa tavoitteena oli selvittää (1) mikä on metsäalalla opiskelevien käsitys valitsemastaan alasta (2) mitä ajattelevat opiskelijat, jotka eivät ole valinneet metsäalaa (3) mitä ajattelevat alalla toimivat päättäjät Haastattelussa oli mukana 538 haastateltua nuorta, iältään v. Tutkimuksen sisältö: Nuorten oman alan valinta Nuorten mielikuvia työelämästä Mielikuvia metsäalasta ja metsäalalla työskentelevistä Metsäalan ilmiöitä Terveisiä metsäalan toimijoille Tuloksissa on runsaasti asiaa ja eväitä pohtia toimenpiteitä alan vetovoimaisuuden edistämiseksi. Metsäalan vetovoima 15_30_lyhytversio.pd - tutkimukseen vastaajista 150 nuorta metsäalan sekä muiden alojen opiskelijaa oli kiinnostunut tulemaan mukaan ryhmään kehittämään alaa tuoden ja testaten ajatuksia ja ideoita - nuorten paneelin ensimmäinen tapaaminen on sovittu pidettäväksi aluksi pohditaan, mitkä ovat alan perusviestit ja miltä nämä viestit nuorista tuntuvat - ajatus on, että ryhmää voidaan hyödyntää jatkossakin - leffalippujen ja vastaavien pienten palkkioiden kannustamana nuoret pääsevät aidosti vaikuttamaan saaden tunteen siitä, että heidän mielipiteillään on merkitystä

4 Keskustelu: - Paperiliitto, metsäteollisuus ja työterveyslaitos on kolme vuotta sitten tehnyt kattavan työhyvinvointikyselyn, jossa vastausten sävy oli kielteisempi kuin nyt esitetyt tuoreet tulokset. - vanhemmassa työhyvinvointikyselyssä nousivat esille korkeat sairauspoissaolot, työpahoinvointi, sekä kokemus siitä, että ei ole mahdollisuutta vaikuttaa työhön - ehkä on menty hieman parempaan suuntaan - myönteistä on, että alalla olevat uskovat alaan ja kokevat voivansa vaikuttaa - nuorisotutkimuksen mukaan alan valinneet ovat tyytyväisiä. Tämä viesti tulee saada näkyväksi ja perille laajemmin. - tutkimustulokset toivat uutta toivoa ja hyödyllistä pohdittavaa myös siihen, miten koulutustyöryhmän jäsenet tausta- ja sidosryhmineen voivat tehdä alan vetovoimaisuuden hyväksi. 5. Koulutustiedon verkkopalvelu KoTVe - OPH:n tekemä verkkosivu-uudistus, Ulla Angervo, Opetushallitus Angervo esitys_ pdf - haaste on, mitä uusia mahdollisuuksia uudet palvelut tuovat, kun ei enää ole olemassa esim. konkreettista kirjaa valintaoppaaksi - tavoite on siirtyä viranomaistiedon tuottamisesta aktiivisempaan oman tiedon rakennuksen suuntaan - jos oman koulutuksen löytää nopeasti, myös ammattiin valmistuminen nopeutuu - käyttäjien tarpeet ja tavoitteet ovat palvelukonseptin takana, palvelua tehdään arkkityypeille Verkkopalvelun tärkeimmät ominaisuudet: o kattavuus: koulutustarjonta yhdessä paikassa kaikkiin on tulossa hakupalvelut o löydettävyys: koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat o vertailtavuus kattava koulutustarjonta, yhteismitallisuus, koulutustarjonnan rakenteisuus o ohjauksellisuus läpäisevänä periaatteena koko palvelussa Koulutustiedon verkkopalvelun sisällöt o OPH:n verkkotoimituksen tuottamat sisällöt: tietoa tutkinnoista, opiskelusta ja hakeutumisesta eri asteilla o OPH:n ammatillisen yksikön tuottamat sisällöt koulutusalojen, ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen kuvaukset o TEM:n tuottamat sisällöt ammattikatalogin lyhyet ammatinkuvaukset o Korkeakoulujen tuottamat sisällöt korkeakoulujen ja yksiköiden kuvaukset korkeakoulututkintojen kuvaukset korkeakoulujen koulutusalojen kuvaukset o Oppilaitosten tuottamat sisällöt oppilaitosten ja opetuspisteiden kuvaukset o Hankittavat sisällöt artikkelit, haastattelut, valokuvat, videot, kuvakertomukset Hankesivu: Keskustelu: - miten KMOn koulutustyöryhmä voisi osallistua uudistukseen - mitä toimijat voivat tehdä, että hyvää tietoa löytyy

5 6. Muut asiat - haasteena on löytää oikeat sanat - KSHJ- korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä / hakeutujan hakupalvelu liittyy tähän - tilastot: kaikki tieto tuotetaan hakupalvelussa, mutta vielä ei tiedetä, minkälaista tilastotietoa ja raportointia otetaan - kiinnostavaa olisi saada alan työllistymistietoja tai vaikkapa palkkatietoja - tuleeko mahdolliseksi saada seurantatietoa, mistä asioista sivuilla on oltu kiinnostuneita - järjestämisen rakentamisen yhteydessä olisi hyödyllistä miettiä, miten kertyvää tietoa voitaisiin käyttää myös tutkimuksellisesti - tämä on paikka, jonne voi linkittää materiaalia sidosryhmille, tarvitaan kumppanit ympärille materiaalia tuottamaan Vanha työalusta eduuni on poistunut käytöstä. Uusi järjestelmä ja työtila uusine tunnuksineen avataan OKM:n järjestelmään kuluvan viikon lopulla. Vanha materiaali siirretään uuteen työtilaan. 7. Seuraava kokous kello Opetusministeriössä 8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Mika Tammilehto Tuovi Aalto Saija Miina puheenjohtaja sihteeri sihteeri

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 5/2011

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 5/2011 Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Pöytäkirja 5/2011 Aika: tiistai 22.11.2011 kello 13-16 Paikka: OKM, kokoushuoneet Aapo ja Tuomas B237, Meritullinkatu 1, Helsinki Paikalla: Mika Tammilehto, johtaja,

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS LATU - LAADUKAS TUTKINTOTILAISUUS Graafinen suunnittelu Eila Kivilompolo ISBN 978-952-99304-4-9 Painopaikka Nykypaino

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama)

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) 1 (10) Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15 Paikka: MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) Läsnä: Eki Karlsson, Suomen Latu (pj) Katja Matveinen-Huju, MMM (vpj) Essi Aarnio-Linnanvuori,

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Osaava Verso OSAAVA VERSO III RAPORTTI 2012-2013 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI

Osaava Verso OSAAVA VERSO III RAPORTTI 2012-2013 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI Osaava Verso OSAAVA VERSO III RAPORTTI 2012-2013 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI 1 2 SISÄLTÖ 1 Hankkeen lähtökohtana Ammatillisen opettajan osaamisen kehittäminen koulutusorganisaatiossa

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2012:11 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja

Lisätiedot

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS VERKKOPALVELU OPINTOPOLkU SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLTÖ 1 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Opintopolun toimitettu sisältö... 2 Opintopolun kohderyhmät

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS VERKKOPALVELU OPINTOPOLkU SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLTÖ 1 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Opintopolun toimitettu sisältö... 2 Opintopolun kohderyhmät

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

Kirsi Kallioniemi, Martti Majuri, Seija Mahlamäki-Kultanen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT JA NÄYTTÖTUTKINNOT VERTAILUSSA

Kirsi Kallioniemi, Martti Majuri, Seija Mahlamäki-Kultanen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT JA NÄYTTÖTUTKINNOT VERTAILUSSA Kirsi Kallioniemi, Martti Majuri, Seija Mahlamäki-Kultanen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT JA NÄYTTÖTUTKINNOT VERTAILUSSA Kirsi Kallioniemi, Martti Majuri ja Seija Mahlamäki-Kultanen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT JA

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi

Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi 1 Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi Kerro kuntatyöstä materiaalit kätevästi netistä Uudistunut Kuntatyo.fi-sivusto tarjoaa aineistoa opiskelijoiden tukemiseen. Kerro verkkosivuston ja sieltä

Lisätiedot

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti OPINTO- OHJAAJA ammattilehti 1/2015 Lehti uudistuu! Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti Uutuudet tammikuussa 2015! Uusi pätevä Futurix Oppilaan tueksi Futurix 7 9 Täysin uudistettu oppilaanohjaksen

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot