Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 5/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 5/2011"

Transkriptio

1 Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Pöytäkirja 5/2011 Aika: tiistai kello Paikka: OKM, kokoushuoneet Aapo ja Tuomas B237, Meritullinkatu 1, Helsinki Paikalla: Mika Tammilehto, johtaja, OKM (pj) Tuovi Aalto, koulutuspäällikkö, Hyria (siht.) Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto Tuula Jusko, koulutusasiantuntija, Tapio Heli Ketola, pj. MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry Anne Kettunen, viestintäpäällikkö, Metsäteollisuus ry. Axel Röhr, SMY (Sirpa Kärkkäinen, kouluyhteyspäällikkö) Pia Lahti, Aalto-yliopisto, Biotuotetekniikan koulutusohjelma Lasse Lahtinen, kehittämisasiantuntija, MTK Aura Loikkanen, korkeakoulupalveluiden johtaja, Tampereen amk Ville Manner, metsäasiantuntija (Niina Kakoyi, kehittämispäällikkö), Koneyrittäjät Mika Rekola, yliopiston lehtori, HY, puolesta välistä lähtien Päivi Turtiainen, järjestösihteeri, Paperiliitto Markku Virtanen, neuvotteleva virkamies, TEM Poissa Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö, MMM (vpj) Saija Miina, suunnittelija, Metsäalan ennakointiyksikkö (siht.) Jyrki Ketola, neuvottelupäällikkö, METO Tarmo Mykkänen, ylitarkastaja, OKM Liisa Mäkijärvi, toiminnanjohtaja, Suomen metsäsäätiö Martti Ranta, aikuiskoulutussuunnittelija, Jämsän ammattiopisto Jouni Suoheimo, kehityspäällikkö, TTS Kehitys Oy Osmo Suominen, edustaja, Metsäylioppilaat ry Ritva Varis, toiminnanjohtaja, Puumiesten liitto. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Henkilömuutokset koulutustyöryhmässä Todettiin, että Niina Kakoyin jäätyä pois Koneyrittäjien liitto ry:n edustaja koulutustyöryhmässä on Ville Manner. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen KMOkoulutus_kokous _2011_10_25_poytak Pöytäkirja todettiin kokouksen kulun mukaiseksi. 4. Imagotreffit -seminaari Aikataulullisista syistä syksyyn suunniteltu seminaari on päätetty siirtää ensi vuoden alkuun. Ajankohta on alkaen klo Seminaarin suunnitteluryhmä (Mika Rekola, Lasse Lahtinen, Anne Kettunen, Sirpa Kärkkäinen) on kokoontunut ja laatinut ohjelmaluonnoksen, jota Anne Kettunen sekä Axel Röhr SMY:n edustajana esittelivät. Imago on seminaarin punainen lanka, mukana niin koulutuksen, työelämän kuin ammattien näkökulma.

2 Seminaarin järjestämisen kannalta sopiviksi paikoiksi on kartoitettu Metsäteollisuus ry:n iso kokoustila sekä OKM:n Jukola. Jälkimmäinen siinä tapauksessa, että on vapaana. Mika Tammilehto lupasi vielä selvittää Jukolan varaustilanteen. Metsäteollisuus ry:n tiloissa tilojen ja tarjoilun organisointi olisi vaivatonta järjestää, mutta istumapaikat (40 50 kpl) voivat muodostua ongelmaksi. Jukolaan mahtuu noin 100 henkilöä. Keskusteltiin seminaaripäivän rakenteesta ja sisällöstä ja kohderyhmästä: Aamupäivän puheenjohtajana toimii Mika Tammilehto ja teemana on vetovoima ja imago; miten rakennetaan ja mikä merkitys imagolla on ammattialaa ja -opiskelupaikkaa valittaessa. Aamupäivällä tuodaan esille myös onnistuneita esimerkkejä TET-jaksojen toteuttamisesta. Teemasta kuullaan alan ulkopuolisten alustuksia sekä alustusten kommenttipuheenvuorot metsäalalle peilaten. Iltapäivän ohjelman etenemistä ja aikataulutusta ohjaa Hannes Mäntyranta SMY:sta. Aiheena ovat mm. esimerkit onnistuneista opiskelijarekrytoinneista sekä pohditaan syvemmin paneelikeskustelussa Voiko metsäopetus olla vetovoimainen? Tässä keskustelussa ovat mukana alustajat, työelämän, opiskelijoiden sekä oppilaitosten edustajia. Päivän lopuksi tuodaan esille Metsä puhuu -hankkeen kytkeytyminen seminaarin teemaan. Todettiin, että seminaarissa on tärkeää antaa riittävästi tilaa keskustelulle. Vuorovaikutuksen edistämiseksi on suunniteltu antaa oppilaitoksille ennakkopohdittavaa. Kysyttiin kohderyhmän rajauksesta ja todettiin seminaariin kutsuttavan mukaan: - kaikki oppilaitostasot peruskoulusta korkeakouluihin - käytännön työelämän toimijat - haasteena tunnistettiin alan yritysten ylin johto, jonka tulisi saada oivaltamaan asian tärkeys Todettiin, että olisi erinomaista saada panelistiksi johtaja sellaisesta yrityksestä, jossa nyt suunnitellaan ja hyödynnetään uusia tuotteita ja uutta teknologiaa. Seminaarissa haasteena on olla myönteinen ja samalla realistinen. Pääviestin tulisi olla, että kaikesta huolimatta alalla on toivoa ja tulevaisuutta. Seminaarin ennakkomarkkinointiviesti laitetaan nopeasti liikkeelle. Seminaaria valmisteleva työryhmä kokoontuu vielä välittömästi kokouksen jälkeen. Toivottiin, että ohjelmaluonnos lähetetään myös nähtäväksi ja kommentoitavaksi koulutustyöryhmälle. 5. Ideatyöpajan tulosten priorisoiminen ja konkreettiset toimenpiteet. Keskusteltiin ideoista, joita on työstetty ja syntynyt pienryhmissä sekä edellisen kokouksen alustusten ajatuksia. Tavoitteena oli priorisoida sellaisia toimenpiteitä, joihin tämä työryhmä voi tarttua. Kooste priorisointikeskustelusta ja liitteessä 1 työohjelman aihio: TEEMA 1: Metsäalan koulutuksen sisältöä muokataan alan vaatimuksia vastaavaksi. Koulutusohjelmat ja tutkinnot yritysten ja kasvavan biotalouden tarpeisiin. KOULUTUSTASOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ - Koulutustyöryhmän roolina on edesauttaa eri koulutustasojen välistä yhteistyötä järjestämällä esim. kick off -seminaareja ajankohtaisista teemoista ruokkien keskustelua. - Yhteistyöfoorumi mahdollistaa ajatusten vaihtoa ja ihmisten kohtaamista. Säännöllisten tapaamisten myötä on nostettavissa esille sektorin parhaita käytäntöjä, koulutuksen kehittämistarpeita ja vietävissä eteenpäin eri toimijoiden kesken erikseen sovittavilla tavoilla. HARJOITTELUJÄRJESTELMÄT JA TYÖSSÄ OPPIMINEN

3 Järjestelmä, jossa työnantajat voivat tarjota työssäoppimisen paikkoja - Koulutustyöryhmän mielestä jo olemassa olevia järjestelmiä voidaan hyvin hyödyntää: o AMK: JobStep o Yliopisto: Aarresaari o Toisella asteella on oppilaitoskohtaiset rekisterit - Lisäksi on vireillä sähköisiä palveluhankkeita kuten SADe* -ohjelmaan (*VM:n Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma, tavoitteena kattava kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi kaikissa keskeisissä palveluissa vuoteen 2013 mennessä) liittyvä OKM:n Oppijan verkkopalvelut - hanke. Se on opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus, jossa tuotetaan opiskelua ja siihen hakeutumista sekä oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluita elinikäisen oppimisen periaatteella. Palvelu on tarkoitettu mm. koulutukseen hakeutujille, opiskelijoille, oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille. - Opinnäytetyöpörssin tarvetta rajoittaa yritysten välisen kilpailun sanelema käytäntö suojella omaa kehitystyötään. Toimivien tapojen levittäminen laajemmalle, sopimukset yritysten ja oppilaitosten välille - Koska koulutustyöryhmässä on metsäsektorin eri toimijoita edustavia jäseniä, he voivat työryhmässä ja omalla toiminta-alueellaan edistää hyvien käytäntöjen tunnettuutta. o koulutustyöryhmän rooli on seurata metsäsektorin kaikkien koulutustasojen ja työelämän kohtaamiseen liittyviä tai vaikuttavia toimenpiteitä o työryhmä voi evästää ja muotoilla kannanottoja o työryhmän jäsenet vievät omalla toimialueellaan myönteistä viestiä työtilaisuuksista ja tulevaisuuden näkymistä - varsinkin pienille metsäalan yrittäjille resurssien rajallisuuden vuoksi tämä kohta on tärkeä. - oppilaitosten välinen kilpailu voi olla yhteistyön este - esimerkkejä onnistuneista yritysmaailman toimenpiteistä: o UPM:n Länsi-Suomessa toteutettu kampanja rekrytoida koululaisia istutustöihin oli menestys o Metsä puhuu TET-kampanja on ilahduttavasti menossa eteenpäin Työharjoittelun mahdollistaminen ja hyvien käytäntöjen/toimivien ohjeiden levittäminen - Hallitusohjelman mukaan TEM on yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa asettamassa työryhmää, jonka tehtävänä on laatia palkattomalle työlle ja työharjoittelulle pelisääntöjä. Todennäköisesti tulokset tulevat heijastumaan laajemminkin koskemaan kaikkea työpaikalla tapahtuvaa oppimista. - Suolahdessa on tulossa selvitys alle 18-vuotiaiden tehdassalissa tapahtuvan työharjoittelun pelisäännöistä. - Työtyhmä voi muotoilla kannanottoja evästyksenä vastuuministeriöille työpaikoilla tapahtuvan oppimisen koulutuksen järjestäjän ja työnantajien yhteistyön kehittämiseksi esim. metsäsektorin erilliskysymyksissä. Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen oppimisen näkökulmasta rakennettuja työssäoppimisen malleja - Koulutustyöryhmä voi antaa suosituksia, tehdä esityksiä ja aloitteita selvitystä kaipaamistaan asioista. - Hyvien käytäntöjen käsittely ja kehittäminen esim. yhteistyöfoorumin työpajatyöskentelynä. MONIPUOLISET OPISKELUMENETELMÄT Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja levittäminen - Yhteistyöfoorumi mahdollistaa verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen esittelyä ja edelleen kehittämistä. - Koulutustyöryhmä voi antaa suosituksia, tehdä esityksiä ja aloitteita, lisätä tunnettuutta sekä edistää verkostoitumista.

4 TEEMA 2: Edistetään elinikäistä oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia jatko-, täydennys- ja lisäkoulutukseen Elinkeinoelämän, tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyötä tiivistetään Koulutustyöryhmä nostaa tämän teeman oman roolinsa näkökulmasta keskeiseksi. OSAAMISTARPEIDEN KARTOITUS - Koulutustyöryhmä voi antaa suosituksia, tehdä esityksiä ja aloitteita esim. selvitystarpeista - Kartoituksissa saatavien vastausten hyödynnettävyys nopeasti muuttuvan työelämän johdosta jää helposti lyhytaikaiseksi. - TEM:n idea on tarjota kehittämis- ja analyysipalveluja pienyrittäjille. - Koulutuksen ennakointia varten valtioneuvosto vahvistaa neljän vuoden välein KESUn. - Koulutustyöryhmä voi keskustelun käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi toimia eri tahoja yhteen kokoavassa roolissa. OPPILAITOSTEN JA YRITYSTEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN - Imagotreffit on jatkoa biotreffien aloittamalle hyödylliseksi havaitulle verkostoitumismallille. Tavoitteena on jatkaa vuoropuhelun ylläpitämistä. - Koulutustyöryhmä voi antaa suosituksia, tehdä esityksiä ja aloitteita. - Koulutustyöryhmä eri toimijoita edustavine jäsenineen edistää hyvien käytäntöjen tunnettuutta. o työryhmä seuraa sektorin koulutuksen kaikkien tasojen ja työelämän kohtaamiseen liittyviä toimenpiteitä o työryhmä muotoilee kannanottoja o työryhmän jäsenet vievät omalla toiminta-alueellaan myönteistä viestiä työtilaisuuksista ja tulevaisuuden näkymistä - Koulutustyöryhmä on mukana edistämässä mm. Metsä puhuu -hankkeen tunnettuutta. ELINIKÄINEN OPPIMINEN, AIKUISOPISKELIJOIDEN VÄYLIEN ETSIMINEN - Koulutustyöryhmän toimenpiteet liittyvät ennen kaikkea parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja edelleen kehittämiseen. - Kaikkien koulutustasojen yhteistyön edistäminen ja käytännön kokemusten vaihtaminen työpajojen merkeissä tarjoaa mahdollisuuden benchmarkkaukseen, aiheita on runsaasti, esim. täydennyskoulutus korkeakoulujen maailmassa on akuutti asia. - Työelämän ja täydennyskoulutuksen edistäminen hyödyntäisi sekä työelämää että täydennyskoulutusta järjestävää oppilaitosta. - SAKlaiset liitot kouluttavat työelämän koulutusneuvojia, jotka toimivat työpaikoilla vertaistukena kannusten laajentamaan osaamistaan ja antaa vinkkejä muuntokoulutukseen. Järjestelmä on kopioitu Englannista. Tulisi saada laajennettua eri aloille. - KESUn luonnoksessa on elinikäisen oppimisen aihetta sivuavia kehittämisehdotuksia, joihin voidaan tutustua työryhmän kokouksissa ja sen jälkeen pohtia työryhmän roolia kehittämisehdotusten suhteen. - TUTKINNOT - KESUn luonnoksessa on tätä aihetta sivuavia kehittämisehdotuksia, joihin voidaan tutustua työryhmän kokouksissa. TEEMA 3: Tehokas elinkeinoelämän kanssa verkostoitunut oppilaitosverkosto, jonka koulutusohjelmien sisäänottomäärät mukautetaan tarpeeseen. Työelämän, tutkimuksen ja koulutuksen kohtaamisen ja yhteistyön tiivistäminen. Koulutustyöryhmä nostaa tämän teeman oman roolinsa näkökulmasta keskeiseksi.

5 TYÖELÄMÄN, TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN KOHTAAMISEN JA YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN Yhteistyöfoorumi, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheista oppilaitosten, opetuksen ja tutkintojen kehittämiseksi - Yhteistyöfoorumin aihiota kannattaa kehittää eteenpäin biotreffi-ajattelun pohjalta jalostaen; säännöllisesti kokoontuvafoorumi on konkreettinen työväline, jolla työryhmä voi olla nostamassa tärkeitä teemoja esille (esim. vetovoima) ja avaamassa keskustelua. - Oppilaitosverkosto on tärkeä asia, mutta toimivalta on pitkälti koulutuksen järjestäjillä. KOULUTUSOHJELMIEN SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT JA SISÄLLÖT VASTAAVAT TYÖELÄMÄN TARVETTA Tasokkaat selvitykset ja oppilaitosten roolien selkeyttäminen, Yhtenevä näkemys osaamisen painopistealueista - Haasteellinen kokonaisuus ottaa haltuun. - Mitoituksen osalta toimivalta on koulutusorganisaatioissa. - Yrityksetkään pystyvät harvoin ottamaan kantaa esim. viiden tai seitsemän vuoden päässä oleviin tarpeisiin. - Koulutustoimikuntajärjestelmän tehtävänä on erityisesti osaamistarpeiden ennakointi. Työryhmän kannalta kysymys on siitä, miten järjestelmää voisi hyödyntää ja saada palvelemaan sektoria laajemmin. Haaste metsäalan kohdallakin on se, että koulutustoimikunta ei koostu koko klusterista, joten on vaarana, että jokin osa jää tarkastelusta pois. - Osaamistarpeiden laadullista ennakointia pystytään ehkä määriä helpommin ennakoimaan. Tärkeiltä osaamistarpeilta näyttäisivät olevan mm. kansainvälinen liiketoiminta, kulttuuri- ja kieliopinnot, koko arvoketjun ymmärtäminen. Myös yrittäjyys on kasvava teema alalla kuin alalla. - Tarvitaan kuvaa muuttuvasta metsäsektorista. Mitkä ovat tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin työkalut? Metsäalan ennakointiyksikössä Joensuussa on pohdittu metsien osallisuutta tulevaisuuden ratkaisuissa. Koulutustyöryhmä tutustuu ennakointityöhön osallistuneen Saija Miinan kokemusta hyödyntäen siihen, millä työkaluilla ja tekniikalla ennakointityötä tehtiin ja minkälainen viesti on kiteytettävissä metsäalan koulutukselle oheistukseksi - Metsäteollisuus ry:n sisällä selvitetään parhaillaan laadullista ennakointia. Kun tulokset ovat julkistettavissa, niitä voidaan käsitellä koulutustyöryhmässä. - Metsäalankin on tarpeen tunnistaa ne valmiudet, joilla ihminen selviää vastaan tulevissa tehtävissä alati muuttuvassa maailmassa. Tulisi löytää tasapaino toimialaan liittyvän substanssin ja muiden tarpeellisten valmiuksien kesken. - Ammattikoulutuspuolella tulee enemmän esille perusammatillinen substanssiosaaminen. - Pääviesti on, että osaamistarpeiden laadullista ennakointia on tarpeen pitää vielä agendalla ja miettiä miten, sitä voidaan tukea. - Toimiala on suuressa muutoksessa. Oppilaitokset tarvitsevat heikkojenkin signaalien tunnistamista. - Meillä on hyviä käytäntöjä ja ennakointitietoa. Taustatietojen lisäksi tarvitaan näkemys muuttuvasta metsäsektorista ja miten metsäsektorin kuvaa päivitetään koulutuksen järjestäjien ratkaisujen tueksi. TEEMA 4: Alan imago ja vetovoimaisuus TYÖELÄMÄ MUKAAN ALAN VETOVOIMAN VAHVISTAMISEKSI Laaditaan toimintakonsepti yrityksille tulla mukaan oman alan vetovoiman rakentamiseen ja kasvattamiseen - Miten vaikutetaan alan vetovoimaan? Koulutuksen vetovoima syntyy alan vetovoiman kautta. Yhteistyö on sen vuoksi tärkeä. - Konseptin rakentaminen: miten pitää rakentaa ja missä pitää rakentaa? Eri viestintävälineiden merkitys, miten pitää tehdä käyttö, mikä on eri osapuolten ja toimijoiden rooli.

6 - Ydin on, että syntyy toimintamalli, jota voidaan pitää yllä pitkäjänteisesti ja viedä toimintaa eteenpäin, vaikka alalla tapahtuu muutoksia. - Miten itse viestimme alasta, riippuu paljon siitä miten hyvin voimme työssä. Yhteistyömahdollisuuksia kannattaa seurata siihenkin suuntaan, mikäli tästä aiheesta on hankkeita tekeillä. - Myönteinen suunta; viikossa on tuplattu TET-jaksolle tarjotut paikat. Kun työ aloitetaan aikaisin yläkouluikäisistä, pallo lähtee rullaamaan eteenpäin. VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT JA TOIMENPITEET KOHTAAMAAN Toteutetaan kampanjoita, joilla alan maine tulevaisuuden toimialana saadaan eri-ikäisen suuren yleisön tietoisuuteen, kohteena lapset, nuoret ja aikuiset. - Perinteisesti on keskitytty ikäluokkiin, jotka ovat opiskelupaikan hakuvaiheessa. Myönteistä suhdetta metsään tulee lähteä rakentamaan pienestä pitäen. - Asennekasvatus lähtee lapsista, jo päiväkoti-ikäisistä. Metsäalan toimijat ovat suunnitelleet jo järjestävänsä paikallisesti retkeilyn lapsille vanhempineen. - Toinen tärkeä kohderyhmä on nyt alalla työssä olevat. Alalle tulisi luoda uskoa sisältä päin saamalla perille viesti siitä, että on uusia tuotteita. Ala on vaan murroksessa ja muutoksessa. - Ilman vahvaa osaamista ja osaajia uudet tuotteet eivät jää Suomeen. Nyt työssä olevat tekevät paljon hallaa asenteellaan pitämällä itse metsäalaa auringonlaskun alana. - Tärkeintä on, miten ala puhuu itse itsestään. Metsä puhuu -hanke nojaa siihen, että saadaan metsäala itse aktiiviseksi. Samaa koulutusmateriaalia kannattaa käyttää alan sisällä markkinointiin. Löytyy osoitteesta: - yhteistyö 4H:n kanssa TOIMINNAN KOORDINOINTI Toiminnan pitkäjänteisyyden turvaamiseksi toimintaa on koordinoitava - Ensimmäinen askel on vireillä; imagotreffien myötä katsotaan jatkotoimia - Monia toimijoita on jo nyt, joten keskeistä on tehdä työnjako sekä saada yhteistyö toiminaan. 6. Selvitys biotaloutta tukevista T&K&I-hankkeista metsäsektorilla. Metlassa on kartoitettu sellaiset biotaloutta tukevat T&K&I-hankkeet, joissa on mukana puu tai metsä. Kartoituksesta on rajattu ulos koulutushankkeet. Saija Miina esittelee kartoitustulokset koulutustyöryhmän tammikuun kokouksessa. Biotaloushanke_rapo rtti.pdf Raportti löytyy MMM:n sivuilta > Metsät > Kansallinen metsäohjelma > Asiakirjat ja raportit > muut raportit sekä KMO koulutustyöryhmän eduuni -alustalta. 7. Muut asiat Ei muita asioita. 8. Seuraavat kokoukset Kartoituksen perusteella valittiin seuraavat kokousajankohdat: Tammikuu 18.1 klo Helmikuu 16.2 klo Maaliskuu 21.3 klo Huhtikuu 18.4 klo 13 16

7 Toukokuu 28.5klo Tammikuun kokouksessa raportoinnin käsittely (raportointipyyntö mennessä). 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Mika Tammilehto puheenjohtaja Tuovi Aalto sihteeri

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama)

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) 1 (10) Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15 Paikka: MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) Läsnä: Eki Karlsson, Suomen Latu (pj) Katja Matveinen-Huju, MMM (vpj) Essi Aarnio-Linnanvuori,

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Toiveiden tynnyristä kohti täydennyskoulutuksen. käytännön toimintamallia. Heli Paalamo (toim.) TIEDE + TEKNOLOGIA AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI

Toiveiden tynnyristä kohti täydennyskoulutuksen. käytännön toimintamallia. Heli Paalamo (toim.) TIEDE + TEKNOLOGIA AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto PRO Toiveiden tynnyristä kohti täydennyskoulutuksen käytännön toimintamallia Heli Paalamo (toim.) TIEDE + TEKNOLOGIA AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toimintamalleja

Työssäoppimisen toimintamalleja Tarja Frisk Anne Teittinen Työssäoppimisen toimintamalleja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Satakunnan Opin Oven toiminta

Satakunnan Opin Oven toiminta Satakunnan Opin Oven toiminta 1.8.2009 31.12.2013 Projektiryhmä: Elina Harju- Vahekoski,Ulla-Maija Heino, (Ari Tabell, Raija Vilponen,Niina Kóllar) Anu Hellesuo ja Liisa Sarasoja. Koonnut Ulla-Maija Heino

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Irma Rantonen, Pispalan kumppanuus ry 29.10.2010 1 Sisällysluettelo Hankkeen perustiedot...4 Selvitystyön sisältö...5 Selvitystyön tausta...5

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016

ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016 ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016 Kehittämisohjelman visio: Etelä-Pohjanmaalla on vuonna 2016 asiakkaiden tuntema aikuisohjaus- ja neuvontamalli, jonka avulla elämänsä

Lisätiedot