Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 5/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 5/2011"

Transkriptio

1 Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Pöytäkirja 5/2011 Aika: tiistai kello Paikka: OKM, kokoushuoneet Aapo ja Tuomas B237, Meritullinkatu 1, Helsinki Paikalla: Mika Tammilehto, johtaja, OKM (pj) Tuovi Aalto, koulutuspäällikkö, Hyria (siht.) Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto Tuula Jusko, koulutusasiantuntija, Tapio Heli Ketola, pj. MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry Anne Kettunen, viestintäpäällikkö, Metsäteollisuus ry. Axel Röhr, SMY (Sirpa Kärkkäinen, kouluyhteyspäällikkö) Pia Lahti, Aalto-yliopisto, Biotuotetekniikan koulutusohjelma Lasse Lahtinen, kehittämisasiantuntija, MTK Aura Loikkanen, korkeakoulupalveluiden johtaja, Tampereen amk Ville Manner, metsäasiantuntija (Niina Kakoyi, kehittämispäällikkö), Koneyrittäjät Mika Rekola, yliopiston lehtori, HY, puolesta välistä lähtien Päivi Turtiainen, järjestösihteeri, Paperiliitto Markku Virtanen, neuvotteleva virkamies, TEM Poissa Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö, MMM (vpj) Saija Miina, suunnittelija, Metsäalan ennakointiyksikkö (siht.) Jyrki Ketola, neuvottelupäällikkö, METO Tarmo Mykkänen, ylitarkastaja, OKM Liisa Mäkijärvi, toiminnanjohtaja, Suomen metsäsäätiö Martti Ranta, aikuiskoulutussuunnittelija, Jämsän ammattiopisto Jouni Suoheimo, kehityspäällikkö, TTS Kehitys Oy Osmo Suominen, edustaja, Metsäylioppilaat ry Ritva Varis, toiminnanjohtaja, Puumiesten liitto. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Henkilömuutokset koulutustyöryhmässä Todettiin, että Niina Kakoyin jäätyä pois Koneyrittäjien liitto ry:n edustaja koulutustyöryhmässä on Ville Manner. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen KMOkoulutus_kokous _2011_10_25_poytak Pöytäkirja todettiin kokouksen kulun mukaiseksi. 4. Imagotreffit -seminaari Aikataulullisista syistä syksyyn suunniteltu seminaari on päätetty siirtää ensi vuoden alkuun. Ajankohta on alkaen klo Seminaarin suunnitteluryhmä (Mika Rekola, Lasse Lahtinen, Anne Kettunen, Sirpa Kärkkäinen) on kokoontunut ja laatinut ohjelmaluonnoksen, jota Anne Kettunen sekä Axel Röhr SMY:n edustajana esittelivät. Imago on seminaarin punainen lanka, mukana niin koulutuksen, työelämän kuin ammattien näkökulma.

2 Seminaarin järjestämisen kannalta sopiviksi paikoiksi on kartoitettu Metsäteollisuus ry:n iso kokoustila sekä OKM:n Jukola. Jälkimmäinen siinä tapauksessa, että on vapaana. Mika Tammilehto lupasi vielä selvittää Jukolan varaustilanteen. Metsäteollisuus ry:n tiloissa tilojen ja tarjoilun organisointi olisi vaivatonta järjestää, mutta istumapaikat (40 50 kpl) voivat muodostua ongelmaksi. Jukolaan mahtuu noin 100 henkilöä. Keskusteltiin seminaaripäivän rakenteesta ja sisällöstä ja kohderyhmästä: Aamupäivän puheenjohtajana toimii Mika Tammilehto ja teemana on vetovoima ja imago; miten rakennetaan ja mikä merkitys imagolla on ammattialaa ja -opiskelupaikkaa valittaessa. Aamupäivällä tuodaan esille myös onnistuneita esimerkkejä TET-jaksojen toteuttamisesta. Teemasta kuullaan alan ulkopuolisten alustuksia sekä alustusten kommenttipuheenvuorot metsäalalle peilaten. Iltapäivän ohjelman etenemistä ja aikataulutusta ohjaa Hannes Mäntyranta SMY:sta. Aiheena ovat mm. esimerkit onnistuneista opiskelijarekrytoinneista sekä pohditaan syvemmin paneelikeskustelussa Voiko metsäopetus olla vetovoimainen? Tässä keskustelussa ovat mukana alustajat, työelämän, opiskelijoiden sekä oppilaitosten edustajia. Päivän lopuksi tuodaan esille Metsä puhuu -hankkeen kytkeytyminen seminaarin teemaan. Todettiin, että seminaarissa on tärkeää antaa riittävästi tilaa keskustelulle. Vuorovaikutuksen edistämiseksi on suunniteltu antaa oppilaitoksille ennakkopohdittavaa. Kysyttiin kohderyhmän rajauksesta ja todettiin seminaariin kutsuttavan mukaan: - kaikki oppilaitostasot peruskoulusta korkeakouluihin - käytännön työelämän toimijat - haasteena tunnistettiin alan yritysten ylin johto, jonka tulisi saada oivaltamaan asian tärkeys Todettiin, että olisi erinomaista saada panelistiksi johtaja sellaisesta yrityksestä, jossa nyt suunnitellaan ja hyödynnetään uusia tuotteita ja uutta teknologiaa. Seminaarissa haasteena on olla myönteinen ja samalla realistinen. Pääviestin tulisi olla, että kaikesta huolimatta alalla on toivoa ja tulevaisuutta. Seminaarin ennakkomarkkinointiviesti laitetaan nopeasti liikkeelle. Seminaaria valmisteleva työryhmä kokoontuu vielä välittömästi kokouksen jälkeen. Toivottiin, että ohjelmaluonnos lähetetään myös nähtäväksi ja kommentoitavaksi koulutustyöryhmälle. 5. Ideatyöpajan tulosten priorisoiminen ja konkreettiset toimenpiteet. Keskusteltiin ideoista, joita on työstetty ja syntynyt pienryhmissä sekä edellisen kokouksen alustusten ajatuksia. Tavoitteena oli priorisoida sellaisia toimenpiteitä, joihin tämä työryhmä voi tarttua. Kooste priorisointikeskustelusta ja liitteessä 1 työohjelman aihio: TEEMA 1: Metsäalan koulutuksen sisältöä muokataan alan vaatimuksia vastaavaksi. Koulutusohjelmat ja tutkinnot yritysten ja kasvavan biotalouden tarpeisiin. KOULUTUSTASOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ - Koulutustyöryhmän roolina on edesauttaa eri koulutustasojen välistä yhteistyötä järjestämällä esim. kick off -seminaareja ajankohtaisista teemoista ruokkien keskustelua. - Yhteistyöfoorumi mahdollistaa ajatusten vaihtoa ja ihmisten kohtaamista. Säännöllisten tapaamisten myötä on nostettavissa esille sektorin parhaita käytäntöjä, koulutuksen kehittämistarpeita ja vietävissä eteenpäin eri toimijoiden kesken erikseen sovittavilla tavoilla. HARJOITTELUJÄRJESTELMÄT JA TYÖSSÄ OPPIMINEN

3 Järjestelmä, jossa työnantajat voivat tarjota työssäoppimisen paikkoja - Koulutustyöryhmän mielestä jo olemassa olevia järjestelmiä voidaan hyvin hyödyntää: o AMK: JobStep o Yliopisto: Aarresaari o Toisella asteella on oppilaitoskohtaiset rekisterit - Lisäksi on vireillä sähköisiä palveluhankkeita kuten SADe* -ohjelmaan (*VM:n Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma, tavoitteena kattava kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi kaikissa keskeisissä palveluissa vuoteen 2013 mennessä) liittyvä OKM:n Oppijan verkkopalvelut - hanke. Se on opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus, jossa tuotetaan opiskelua ja siihen hakeutumista sekä oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluita elinikäisen oppimisen periaatteella. Palvelu on tarkoitettu mm. koulutukseen hakeutujille, opiskelijoille, oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille. - Opinnäytetyöpörssin tarvetta rajoittaa yritysten välisen kilpailun sanelema käytäntö suojella omaa kehitystyötään. Toimivien tapojen levittäminen laajemmalle, sopimukset yritysten ja oppilaitosten välille - Koska koulutustyöryhmässä on metsäsektorin eri toimijoita edustavia jäseniä, he voivat työryhmässä ja omalla toiminta-alueellaan edistää hyvien käytäntöjen tunnettuutta. o koulutustyöryhmän rooli on seurata metsäsektorin kaikkien koulutustasojen ja työelämän kohtaamiseen liittyviä tai vaikuttavia toimenpiteitä o työryhmä voi evästää ja muotoilla kannanottoja o työryhmän jäsenet vievät omalla toimialueellaan myönteistä viestiä työtilaisuuksista ja tulevaisuuden näkymistä - varsinkin pienille metsäalan yrittäjille resurssien rajallisuuden vuoksi tämä kohta on tärkeä. - oppilaitosten välinen kilpailu voi olla yhteistyön este - esimerkkejä onnistuneista yritysmaailman toimenpiteistä: o UPM:n Länsi-Suomessa toteutettu kampanja rekrytoida koululaisia istutustöihin oli menestys o Metsä puhuu TET-kampanja on ilahduttavasti menossa eteenpäin Työharjoittelun mahdollistaminen ja hyvien käytäntöjen/toimivien ohjeiden levittäminen - Hallitusohjelman mukaan TEM on yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa asettamassa työryhmää, jonka tehtävänä on laatia palkattomalle työlle ja työharjoittelulle pelisääntöjä. Todennäköisesti tulokset tulevat heijastumaan laajemminkin koskemaan kaikkea työpaikalla tapahtuvaa oppimista. - Suolahdessa on tulossa selvitys alle 18-vuotiaiden tehdassalissa tapahtuvan työharjoittelun pelisäännöistä. - Työtyhmä voi muotoilla kannanottoja evästyksenä vastuuministeriöille työpaikoilla tapahtuvan oppimisen koulutuksen järjestäjän ja työnantajien yhteistyön kehittämiseksi esim. metsäsektorin erilliskysymyksissä. Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen oppimisen näkökulmasta rakennettuja työssäoppimisen malleja - Koulutustyöryhmä voi antaa suosituksia, tehdä esityksiä ja aloitteita selvitystä kaipaamistaan asioista. - Hyvien käytäntöjen käsittely ja kehittäminen esim. yhteistyöfoorumin työpajatyöskentelynä. MONIPUOLISET OPISKELUMENETELMÄT Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja levittäminen - Yhteistyöfoorumi mahdollistaa verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen esittelyä ja edelleen kehittämistä. - Koulutustyöryhmä voi antaa suosituksia, tehdä esityksiä ja aloitteita, lisätä tunnettuutta sekä edistää verkostoitumista.

4 TEEMA 2: Edistetään elinikäistä oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia jatko-, täydennys- ja lisäkoulutukseen Elinkeinoelämän, tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyötä tiivistetään Koulutustyöryhmä nostaa tämän teeman oman roolinsa näkökulmasta keskeiseksi. OSAAMISTARPEIDEN KARTOITUS - Koulutustyöryhmä voi antaa suosituksia, tehdä esityksiä ja aloitteita esim. selvitystarpeista - Kartoituksissa saatavien vastausten hyödynnettävyys nopeasti muuttuvan työelämän johdosta jää helposti lyhytaikaiseksi. - TEM:n idea on tarjota kehittämis- ja analyysipalveluja pienyrittäjille. - Koulutuksen ennakointia varten valtioneuvosto vahvistaa neljän vuoden välein KESUn. - Koulutustyöryhmä voi keskustelun käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi toimia eri tahoja yhteen kokoavassa roolissa. OPPILAITOSTEN JA YRITYSTEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN - Imagotreffit on jatkoa biotreffien aloittamalle hyödylliseksi havaitulle verkostoitumismallille. Tavoitteena on jatkaa vuoropuhelun ylläpitämistä. - Koulutustyöryhmä voi antaa suosituksia, tehdä esityksiä ja aloitteita. - Koulutustyöryhmä eri toimijoita edustavine jäsenineen edistää hyvien käytäntöjen tunnettuutta. o työryhmä seuraa sektorin koulutuksen kaikkien tasojen ja työelämän kohtaamiseen liittyviä toimenpiteitä o työryhmä muotoilee kannanottoja o työryhmän jäsenet vievät omalla toiminta-alueellaan myönteistä viestiä työtilaisuuksista ja tulevaisuuden näkymistä - Koulutustyöryhmä on mukana edistämässä mm. Metsä puhuu -hankkeen tunnettuutta. ELINIKÄINEN OPPIMINEN, AIKUISOPISKELIJOIDEN VÄYLIEN ETSIMINEN - Koulutustyöryhmän toimenpiteet liittyvät ennen kaikkea parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja edelleen kehittämiseen. - Kaikkien koulutustasojen yhteistyön edistäminen ja käytännön kokemusten vaihtaminen työpajojen merkeissä tarjoaa mahdollisuuden benchmarkkaukseen, aiheita on runsaasti, esim. täydennyskoulutus korkeakoulujen maailmassa on akuutti asia. - Työelämän ja täydennyskoulutuksen edistäminen hyödyntäisi sekä työelämää että täydennyskoulutusta järjestävää oppilaitosta. - SAKlaiset liitot kouluttavat työelämän koulutusneuvojia, jotka toimivat työpaikoilla vertaistukena kannusten laajentamaan osaamistaan ja antaa vinkkejä muuntokoulutukseen. Järjestelmä on kopioitu Englannista. Tulisi saada laajennettua eri aloille. - KESUn luonnoksessa on elinikäisen oppimisen aihetta sivuavia kehittämisehdotuksia, joihin voidaan tutustua työryhmän kokouksissa ja sen jälkeen pohtia työryhmän roolia kehittämisehdotusten suhteen. - TUTKINNOT - KESUn luonnoksessa on tätä aihetta sivuavia kehittämisehdotuksia, joihin voidaan tutustua työryhmän kokouksissa. TEEMA 3: Tehokas elinkeinoelämän kanssa verkostoitunut oppilaitosverkosto, jonka koulutusohjelmien sisäänottomäärät mukautetaan tarpeeseen. Työelämän, tutkimuksen ja koulutuksen kohtaamisen ja yhteistyön tiivistäminen. Koulutustyöryhmä nostaa tämän teeman oman roolinsa näkökulmasta keskeiseksi.

5 TYÖELÄMÄN, TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN KOHTAAMISEN JA YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN Yhteistyöfoorumi, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheista oppilaitosten, opetuksen ja tutkintojen kehittämiseksi - Yhteistyöfoorumin aihiota kannattaa kehittää eteenpäin biotreffi-ajattelun pohjalta jalostaen; säännöllisesti kokoontuvafoorumi on konkreettinen työväline, jolla työryhmä voi olla nostamassa tärkeitä teemoja esille (esim. vetovoima) ja avaamassa keskustelua. - Oppilaitosverkosto on tärkeä asia, mutta toimivalta on pitkälti koulutuksen järjestäjillä. KOULUTUSOHJELMIEN SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT JA SISÄLLÖT VASTAAVAT TYÖELÄMÄN TARVETTA Tasokkaat selvitykset ja oppilaitosten roolien selkeyttäminen, Yhtenevä näkemys osaamisen painopistealueista - Haasteellinen kokonaisuus ottaa haltuun. - Mitoituksen osalta toimivalta on koulutusorganisaatioissa. - Yrityksetkään pystyvät harvoin ottamaan kantaa esim. viiden tai seitsemän vuoden päässä oleviin tarpeisiin. - Koulutustoimikuntajärjestelmän tehtävänä on erityisesti osaamistarpeiden ennakointi. Työryhmän kannalta kysymys on siitä, miten järjestelmää voisi hyödyntää ja saada palvelemaan sektoria laajemmin. Haaste metsäalan kohdallakin on se, että koulutustoimikunta ei koostu koko klusterista, joten on vaarana, että jokin osa jää tarkastelusta pois. - Osaamistarpeiden laadullista ennakointia pystytään ehkä määriä helpommin ennakoimaan. Tärkeiltä osaamistarpeilta näyttäisivät olevan mm. kansainvälinen liiketoiminta, kulttuuri- ja kieliopinnot, koko arvoketjun ymmärtäminen. Myös yrittäjyys on kasvava teema alalla kuin alalla. - Tarvitaan kuvaa muuttuvasta metsäsektorista. Mitkä ovat tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin työkalut? Metsäalan ennakointiyksikössä Joensuussa on pohdittu metsien osallisuutta tulevaisuuden ratkaisuissa. Koulutustyöryhmä tutustuu ennakointityöhön osallistuneen Saija Miinan kokemusta hyödyntäen siihen, millä työkaluilla ja tekniikalla ennakointityötä tehtiin ja minkälainen viesti on kiteytettävissä metsäalan koulutukselle oheistukseksi - Metsäteollisuus ry:n sisällä selvitetään parhaillaan laadullista ennakointia. Kun tulokset ovat julkistettavissa, niitä voidaan käsitellä koulutustyöryhmässä. - Metsäalankin on tarpeen tunnistaa ne valmiudet, joilla ihminen selviää vastaan tulevissa tehtävissä alati muuttuvassa maailmassa. Tulisi löytää tasapaino toimialaan liittyvän substanssin ja muiden tarpeellisten valmiuksien kesken. - Ammattikoulutuspuolella tulee enemmän esille perusammatillinen substanssiosaaminen. - Pääviesti on, että osaamistarpeiden laadullista ennakointia on tarpeen pitää vielä agendalla ja miettiä miten, sitä voidaan tukea. - Toimiala on suuressa muutoksessa. Oppilaitokset tarvitsevat heikkojenkin signaalien tunnistamista. - Meillä on hyviä käytäntöjä ja ennakointitietoa. Taustatietojen lisäksi tarvitaan näkemys muuttuvasta metsäsektorista ja miten metsäsektorin kuvaa päivitetään koulutuksen järjestäjien ratkaisujen tueksi. TEEMA 4: Alan imago ja vetovoimaisuus TYÖELÄMÄ MUKAAN ALAN VETOVOIMAN VAHVISTAMISEKSI Laaditaan toimintakonsepti yrityksille tulla mukaan oman alan vetovoiman rakentamiseen ja kasvattamiseen - Miten vaikutetaan alan vetovoimaan? Koulutuksen vetovoima syntyy alan vetovoiman kautta. Yhteistyö on sen vuoksi tärkeä. - Konseptin rakentaminen: miten pitää rakentaa ja missä pitää rakentaa? Eri viestintävälineiden merkitys, miten pitää tehdä käyttö, mikä on eri osapuolten ja toimijoiden rooli.

6 - Ydin on, että syntyy toimintamalli, jota voidaan pitää yllä pitkäjänteisesti ja viedä toimintaa eteenpäin, vaikka alalla tapahtuu muutoksia. - Miten itse viestimme alasta, riippuu paljon siitä miten hyvin voimme työssä. Yhteistyömahdollisuuksia kannattaa seurata siihenkin suuntaan, mikäli tästä aiheesta on hankkeita tekeillä. - Myönteinen suunta; viikossa on tuplattu TET-jaksolle tarjotut paikat. Kun työ aloitetaan aikaisin yläkouluikäisistä, pallo lähtee rullaamaan eteenpäin. VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT JA TOIMENPITEET KOHTAAMAAN Toteutetaan kampanjoita, joilla alan maine tulevaisuuden toimialana saadaan eri-ikäisen suuren yleisön tietoisuuteen, kohteena lapset, nuoret ja aikuiset. - Perinteisesti on keskitytty ikäluokkiin, jotka ovat opiskelupaikan hakuvaiheessa. Myönteistä suhdetta metsään tulee lähteä rakentamaan pienestä pitäen. - Asennekasvatus lähtee lapsista, jo päiväkoti-ikäisistä. Metsäalan toimijat ovat suunnitelleet jo järjestävänsä paikallisesti retkeilyn lapsille vanhempineen. - Toinen tärkeä kohderyhmä on nyt alalla työssä olevat. Alalle tulisi luoda uskoa sisältä päin saamalla perille viesti siitä, että on uusia tuotteita. Ala on vaan murroksessa ja muutoksessa. - Ilman vahvaa osaamista ja osaajia uudet tuotteet eivät jää Suomeen. Nyt työssä olevat tekevät paljon hallaa asenteellaan pitämällä itse metsäalaa auringonlaskun alana. - Tärkeintä on, miten ala puhuu itse itsestään. Metsä puhuu -hanke nojaa siihen, että saadaan metsäala itse aktiiviseksi. Samaa koulutusmateriaalia kannattaa käyttää alan sisällä markkinointiin. Löytyy osoitteesta: - yhteistyö 4H:n kanssa TOIMINNAN KOORDINOINTI Toiminnan pitkäjänteisyyden turvaamiseksi toimintaa on koordinoitava - Ensimmäinen askel on vireillä; imagotreffien myötä katsotaan jatkotoimia - Monia toimijoita on jo nyt, joten keskeistä on tehdä työnjako sekä saada yhteistyö toiminaan. 6. Selvitys biotaloutta tukevista T&K&I-hankkeista metsäsektorilla. Metlassa on kartoitettu sellaiset biotaloutta tukevat T&K&I-hankkeet, joissa on mukana puu tai metsä. Kartoituksesta on rajattu ulos koulutushankkeet. Saija Miina esittelee kartoitustulokset koulutustyöryhmän tammikuun kokouksessa. Biotaloushanke_rapo rtti.pdf Raportti löytyy MMM:n sivuilta > Metsät > Kansallinen metsäohjelma > Asiakirjat ja raportit > muut raportit sekä KMO koulutustyöryhmän eduuni -alustalta. 7. Muut asiat Ei muita asioita. 8. Seuraavat kokoukset Kartoituksen perusteella valittiin seuraavat kokousajankohdat: Tammikuu 18.1 klo Helmikuu 16.2 klo Maaliskuu 21.3 klo Huhtikuu 18.4 klo 13 16

7 Toukokuu 28.5klo Tammikuun kokouksessa raportoinnin käsittely (raportointipyyntö mennessä). 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Mika Tammilehto puheenjohtaja Tuovi Aalto sihteeri

YRITYSTEN JA ALAN ORGANISAATIOIDEN TARPEET 2012-2015

YRITYSTEN JA ALAN ORGANISAATIOIDEN TARPEET 2012-2015 METSÄALAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEKSI 2012- KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEKSI 2012- Työryhmän kokoonpano: Juha Ojala, MMM (pj) Liisa Saarenmaa, MMM (varapj) Mika Tammilehto, OKM Marja Kokkonen, MMM Ari Eini/Antti

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05 ja esitteli asialistan.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05 ja esitteli asialistan. Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Pöytäkirja 5/2012 Aika: keskiviikko 22.8.2012 kello 14.00 15.20 Paikka: OKM, Kokoushuone Venla, osoite Meritullinkatu 1, Helsinki Paikalla: Mika Tammilehto, johtaja,

Lisätiedot

KMO:n määräaikainen työryhmä: Yritysten ja alan organisaatioiden tarpeet koulutuksen kehittämiseksi 2012 2015

KMO:n määräaikainen työryhmä: Yritysten ja alan organisaatioiden tarpeet koulutuksen kehittämiseksi 2012 2015 KMO:n määräaikainen työryhmä: Yritysten ja alan organisaatioiden tarpeet koulutuksen kehittämiseksi 2012 2015 Helsinki 2011 Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä "Yritysten ja alan organisaatioiden

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 1/2012

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 1/2012 Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Pöytäkirja 1/2012 Aika: keskiviikko 18.1.2012 kello 13-15.25 Paikka: Opetusministeriö, Kokoushuone Venla M1B437, Meritullinkatu 1, Helsinki Paikalla: Mika Tammilehto,

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Muistio 3/2014

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Muistio 3/2014 Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Muistio 3/2014 Aika: 6.5.2014 klo 13. -15.30 Paikka: OKM, kokoushuone Venla, os. Meritullinkatu 1 Paikalla: Mika Tammilehto, johtaja, OKM (pj) Matti Mäkelä, ylitarkastaja,

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Asiantuntijaselvitys talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutuksista KMO toteutukseen

Asiantuntijaselvitys talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutuksista KMO toteutukseen Asiantuntijaselvitys talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutuksista KMO toteutukseen Joensuun yliopisto Metsäalan ennakointiyksikkö Anssi Niskanen Mistä asiantuntijaselvityksessä on kysymys ja miten

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus

Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus Saija Miina & Anssi Niskanen 19.8.2009, maa- ja metsätalousministeriö Mikä oli Metsäalan tulevaisuusfoorumi 2003 2008? Tavoite ja tehtävä Omat tulevaisuusselvitykset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kehittäminen - rakenteistaminen ja sähköistäminen 14.2.2011

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Ennakointiryhmien aloitusseminaari 1.6.2017 Ylijohtaja Mika Tammilehto 1 Osaamisen ennakointifoorumi Toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.12.2013 Olli Pekka Hatanpää

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 7.5.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIESTINTÄVASTAAVILLE Erja Nokkanen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa linjatut korkeakouluhakuja

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Asialista 5/2014

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Asialista 5/2014 Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Asialista 5/2014 Aika: 25.11.2014 klo 13 15.30 Paikka: Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, Kemian talo, Tekniikantie 1, Otaniemi (Käynti Biologinkujan

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan koulutusasteet ja työelämän toimijat

Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan koulutusasteet ja työelämän toimijat Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan koulutusasteet ja työelämän toimijat Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivät 22.-23.2017 Ville Manner Metsäkoulutus ry 8.11.2017 8.11.2017

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Outi Kivipelto. Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012

Outi Kivipelto. Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012 Outi Kivipelto Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012 Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Oppijan verkkopalvelu tukee elinikäistä oppimista Oppijan

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen työryhmän linjaukset ja Oppijan verkkopalvelu-uudistuksen tilanne. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen foorumi

Elinikäisen ohjauksen työryhmän linjaukset ja Oppijan verkkopalvelu-uudistuksen tilanne. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen foorumi Elinikäisen ohjauksen työryhmän linjaukset ja Oppijan verkkopalvelu-uudistuksen tilanne Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen foorumi Laila Puranen 20.4.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.9.2010

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 28.11.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 14.6.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät 209 000 Työvoima 2

Lisätiedot

Ihminen ja metsä seminaari 10.12.2014 Päätössanat. Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö

Ihminen ja metsä seminaari 10.12.2014 Päätössanat. Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö Ihminen ja metsä seminaari 10.12.2014 Päätössanat Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö Metsä Puhuu hankkeessa on tehty hyvää työtä Hanke käynnistyi tilanteessa, jossa moni alalla toimiva koki, että alalla

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelut 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi SADe -ohjelma Valtiovarainministeriön koordinoima Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma. Rakennettavilla palveluilla

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Metsä. Evaluointi. Puhuu

Metsä. Evaluointi. Puhuu Metsä 2014 Evaluointi Puhuu Metsä Puhuu Evaluointi Esityksen ja keskustelun rakenne! Mitä on tehty Tärkeimmät havainnot Tulokset tavoitteisiin peilaten Työstöä ja ideoita Evaluointi Haastateltava Organisaatio

Lisätiedot

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3. ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.2015 HELSINKI VINKKEJÄ ASIAKASKUUNTELUN JÄRJESTÄMISEEN MIKÄ ON ASIAKASKUUNTELU TYÖPAIKKAKOULUTTAJA-

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

MTI-opetuksen tulevaisuusseminaari Loppupuheenvuoro. Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö

MTI-opetuksen tulevaisuusseminaari Loppupuheenvuoro. Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö MTI-opetuksen tulevaisuusseminaari 29.-30.10.2015 Loppupuheenvuoro Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö Metsäalan tulevaisuus on valoista BKT ja hyvinvointi Olemme tässä Biotalous Fossiilitalous Luontaistalous

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 Seija Aalto, koulutusjohtaja Yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Pohjois Savon biotalousosaajat Projektin tavoitteet tunnistaa ja priorisoida biotalouden osaamistarpeita

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 18.-19.4.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, OKM SADe -ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu

Lisätiedot

Tulevaisuuden asuntotuotanto Asuinympäristön digitaalisuushanke

Tulevaisuuden asuntotuotanto Asuinympäristön digitaalisuushanke Tulevaisuuden asuntotuotanto Asuinympäristön digitaalisuushanke Heli Suuronen 7.2.2018 MAL-verkosto ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts Asuinympäristön digitaalisuus Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN YRITTÄJYYS TEEMA Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv Ajankohta: 1. päivä 20.3.2012 ja 2. päivä 29.3.2012 Turku Kouluttaja: Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy 15-20 opettajaa Sisältö: - Työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

METSÄSUHTEIDEN KENTTÄ. FM Reetta Karhunkorva, Lusto & MMM Sirpa Kärkkäinen, SMY & dos. Leena Paaskoski, Lusto 2017

METSÄSUHTEIDEN KENTTÄ. FM Reetta Karhunkorva, Lusto & MMM Sirpa Kärkkäinen, SMY & dos. Leena Paaskoski, Lusto 2017 METSÄSUHTEIDEN KENTTÄ FM Reetta Karhunkorva, Lusto & MMM Sirpa Kärkkäinen, SMY & dos. Leena Paaskoski, Lusto 2017 METSÄSUHTEIDEN KENTTÄ I METSÄSUHDE KOHTEEN JA SUHTEEN NÄKÖKULMASTA Metsäsuhde on yksilön,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 1 Esityksen sisältö Perustetyöryhmän esittely Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Helsinki, Paasitorni 10.2.2011 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Laadullinen ennakointi JEDU

Laadullinen ennakointi JEDU Laadullinen ennakointi JEDU Ennakointitietojen hyödyntäminen hannu.simi@jedu.fi GSM 040 3120 441 1 Koulutus ja työmarkkinat - kysyntä ja tarjonta Yritykset Oppilaitokset Peruskoulutus 2. asteen koulutus

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Jarna Savolainen Kehittämispäällikkö, TTK Tukea toimialojen kehittämiseen aamuseminaari 1.11.2017 klo 8:30-11:00 Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli

PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli PS Aikoo Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli Tuomas Kylänpää Eurooppalaisen työvoimapolitiikan asiantuntija PS Aikoo -loppuseminaari 17.3.2015 Kuopio Oppilaitosten johtajat tukevat jo perustettuja

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Taitotalon kongressikeskus 10.5.2012 Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu ELINKEINOELÄMÄN JA KAUPPAKAMARIN TAVOITTEITA: 1. Koulutuksen ennakoinnin

Lisätiedot

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla ForeMassi 2011 2013 Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla Miksi? Mitä? Miten? Laurea/CoFi-tiimi yliopettaja Tarja Meristö tutkija Jukka Laitinen tutkija Hanna Tuohimaa Avausseminaari

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset. Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä

Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset. Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä Tampere, Turku & Vaasa, kaikille yhteiset teemat Miten työpaikalla tapahtuva osaaminen tehdään näkyväksi?

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Pöytäkirja 3/2013

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 Aika: 28.5.2013 kello 12-14.30 Paikka: OKM, Venla B437, Meritullinkatu 1 Paikalla: Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö, MMM (vpj) Tuovi

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tilanne. Heikki Pajuoja 10.12.2014 Ihminen ja metsä -seminaari

Ammatillisen koulutuksen tilanne. Heikki Pajuoja 10.12.2014 Ihminen ja metsä -seminaari Ammatillisen koulutuksen tilanne Heikki Pajuoja 10.12.2014 Ihminen ja metsä -seminaari Taustaa kuljettajakoulutuskeskusteluun Ainespuun käyttö ja hakkuumahdollisuudet www.metsateho.fi milj. m 3 120 100

Lisätiedot

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH Opintopolku hakeutujan palvelut Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari 17.02.2012 Satu Meriluoto / OPH SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut OPH Oppijan

Lisätiedot

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 11.2.2013 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.)

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 Aika 26.3.2015 klo 18.00 - Paikka Osanottajat Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi

Lisätiedot

Hollannin malli ja sen soveltuvuus metsäalan politiikkaan

Hollannin malli ja sen soveltuvuus metsäalan politiikkaan Hollannin malli ja sen soveltuvuus metsäalan politiikkaan Lauri Hetemäki Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen? Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -hankkeen seminaari,

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot