Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 5/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 5/2011"

Transkriptio

1 Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Pöytäkirja 5/2011 Aika: tiistai kello Paikka: OKM, kokoushuoneet Aapo ja Tuomas B237, Meritullinkatu 1, Helsinki Paikalla: Mika Tammilehto, johtaja, OKM (pj) Tuovi Aalto, koulutuspäällikkö, Hyria (siht.) Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto Tuula Jusko, koulutusasiantuntija, Tapio Heli Ketola, pj. MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry Anne Kettunen, viestintäpäällikkö, Metsäteollisuus ry. Axel Röhr, SMY (Sirpa Kärkkäinen, kouluyhteyspäällikkö) Pia Lahti, Aalto-yliopisto, Biotuotetekniikan koulutusohjelma Lasse Lahtinen, kehittämisasiantuntija, MTK Aura Loikkanen, korkeakoulupalveluiden johtaja, Tampereen amk Ville Manner, metsäasiantuntija (Niina Kakoyi, kehittämispäällikkö), Koneyrittäjät Mika Rekola, yliopiston lehtori, HY, puolesta välistä lähtien Päivi Turtiainen, järjestösihteeri, Paperiliitto Markku Virtanen, neuvotteleva virkamies, TEM Poissa Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö, MMM (vpj) Saija Miina, suunnittelija, Metsäalan ennakointiyksikkö (siht.) Jyrki Ketola, neuvottelupäällikkö, METO Tarmo Mykkänen, ylitarkastaja, OKM Liisa Mäkijärvi, toiminnanjohtaja, Suomen metsäsäätiö Martti Ranta, aikuiskoulutussuunnittelija, Jämsän ammattiopisto Jouni Suoheimo, kehityspäällikkö, TTS Kehitys Oy Osmo Suominen, edustaja, Metsäylioppilaat ry Ritva Varis, toiminnanjohtaja, Puumiesten liitto. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Henkilömuutokset koulutustyöryhmässä Todettiin, että Niina Kakoyin jäätyä pois Koneyrittäjien liitto ry:n edustaja koulutustyöryhmässä on Ville Manner. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen KMOkoulutus_kokous _2011_10_25_poytak Pöytäkirja todettiin kokouksen kulun mukaiseksi. 4. Imagotreffit -seminaari Aikataulullisista syistä syksyyn suunniteltu seminaari on päätetty siirtää ensi vuoden alkuun. Ajankohta on alkaen klo Seminaarin suunnitteluryhmä (Mika Rekola, Lasse Lahtinen, Anne Kettunen, Sirpa Kärkkäinen) on kokoontunut ja laatinut ohjelmaluonnoksen, jota Anne Kettunen sekä Axel Röhr SMY:n edustajana esittelivät. Imago on seminaarin punainen lanka, mukana niin koulutuksen, työelämän kuin ammattien näkökulma.

2 Seminaarin järjestämisen kannalta sopiviksi paikoiksi on kartoitettu Metsäteollisuus ry:n iso kokoustila sekä OKM:n Jukola. Jälkimmäinen siinä tapauksessa, että on vapaana. Mika Tammilehto lupasi vielä selvittää Jukolan varaustilanteen. Metsäteollisuus ry:n tiloissa tilojen ja tarjoilun organisointi olisi vaivatonta järjestää, mutta istumapaikat (40 50 kpl) voivat muodostua ongelmaksi. Jukolaan mahtuu noin 100 henkilöä. Keskusteltiin seminaaripäivän rakenteesta ja sisällöstä ja kohderyhmästä: Aamupäivän puheenjohtajana toimii Mika Tammilehto ja teemana on vetovoima ja imago; miten rakennetaan ja mikä merkitys imagolla on ammattialaa ja -opiskelupaikkaa valittaessa. Aamupäivällä tuodaan esille myös onnistuneita esimerkkejä TET-jaksojen toteuttamisesta. Teemasta kuullaan alan ulkopuolisten alustuksia sekä alustusten kommenttipuheenvuorot metsäalalle peilaten. Iltapäivän ohjelman etenemistä ja aikataulutusta ohjaa Hannes Mäntyranta SMY:sta. Aiheena ovat mm. esimerkit onnistuneista opiskelijarekrytoinneista sekä pohditaan syvemmin paneelikeskustelussa Voiko metsäopetus olla vetovoimainen? Tässä keskustelussa ovat mukana alustajat, työelämän, opiskelijoiden sekä oppilaitosten edustajia. Päivän lopuksi tuodaan esille Metsä puhuu -hankkeen kytkeytyminen seminaarin teemaan. Todettiin, että seminaarissa on tärkeää antaa riittävästi tilaa keskustelulle. Vuorovaikutuksen edistämiseksi on suunniteltu antaa oppilaitoksille ennakkopohdittavaa. Kysyttiin kohderyhmän rajauksesta ja todettiin seminaariin kutsuttavan mukaan: - kaikki oppilaitostasot peruskoulusta korkeakouluihin - käytännön työelämän toimijat - haasteena tunnistettiin alan yritysten ylin johto, jonka tulisi saada oivaltamaan asian tärkeys Todettiin, että olisi erinomaista saada panelistiksi johtaja sellaisesta yrityksestä, jossa nyt suunnitellaan ja hyödynnetään uusia tuotteita ja uutta teknologiaa. Seminaarissa haasteena on olla myönteinen ja samalla realistinen. Pääviestin tulisi olla, että kaikesta huolimatta alalla on toivoa ja tulevaisuutta. Seminaarin ennakkomarkkinointiviesti laitetaan nopeasti liikkeelle. Seminaaria valmisteleva työryhmä kokoontuu vielä välittömästi kokouksen jälkeen. Toivottiin, että ohjelmaluonnos lähetetään myös nähtäväksi ja kommentoitavaksi koulutustyöryhmälle. 5. Ideatyöpajan tulosten priorisoiminen ja konkreettiset toimenpiteet. Keskusteltiin ideoista, joita on työstetty ja syntynyt pienryhmissä sekä edellisen kokouksen alustusten ajatuksia. Tavoitteena oli priorisoida sellaisia toimenpiteitä, joihin tämä työryhmä voi tarttua. Kooste priorisointikeskustelusta ja liitteessä 1 työohjelman aihio: TEEMA 1: Metsäalan koulutuksen sisältöä muokataan alan vaatimuksia vastaavaksi. Koulutusohjelmat ja tutkinnot yritysten ja kasvavan biotalouden tarpeisiin. KOULUTUSTASOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ - Koulutustyöryhmän roolina on edesauttaa eri koulutustasojen välistä yhteistyötä järjestämällä esim. kick off -seminaareja ajankohtaisista teemoista ruokkien keskustelua. - Yhteistyöfoorumi mahdollistaa ajatusten vaihtoa ja ihmisten kohtaamista. Säännöllisten tapaamisten myötä on nostettavissa esille sektorin parhaita käytäntöjä, koulutuksen kehittämistarpeita ja vietävissä eteenpäin eri toimijoiden kesken erikseen sovittavilla tavoilla. HARJOITTELUJÄRJESTELMÄT JA TYÖSSÄ OPPIMINEN

3 Järjestelmä, jossa työnantajat voivat tarjota työssäoppimisen paikkoja - Koulutustyöryhmän mielestä jo olemassa olevia järjestelmiä voidaan hyvin hyödyntää: o AMK: JobStep o Yliopisto: Aarresaari o Toisella asteella on oppilaitoskohtaiset rekisterit - Lisäksi on vireillä sähköisiä palveluhankkeita kuten SADe* -ohjelmaan (*VM:n Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma, tavoitteena kattava kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi kaikissa keskeisissä palveluissa vuoteen 2013 mennessä) liittyvä OKM:n Oppijan verkkopalvelut - hanke. Se on opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus, jossa tuotetaan opiskelua ja siihen hakeutumista sekä oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluita elinikäisen oppimisen periaatteella. Palvelu on tarkoitettu mm. koulutukseen hakeutujille, opiskelijoille, oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille. - Opinnäytetyöpörssin tarvetta rajoittaa yritysten välisen kilpailun sanelema käytäntö suojella omaa kehitystyötään. Toimivien tapojen levittäminen laajemmalle, sopimukset yritysten ja oppilaitosten välille - Koska koulutustyöryhmässä on metsäsektorin eri toimijoita edustavia jäseniä, he voivat työryhmässä ja omalla toiminta-alueellaan edistää hyvien käytäntöjen tunnettuutta. o koulutustyöryhmän rooli on seurata metsäsektorin kaikkien koulutustasojen ja työelämän kohtaamiseen liittyviä tai vaikuttavia toimenpiteitä o työryhmä voi evästää ja muotoilla kannanottoja o työryhmän jäsenet vievät omalla toimialueellaan myönteistä viestiä työtilaisuuksista ja tulevaisuuden näkymistä - varsinkin pienille metsäalan yrittäjille resurssien rajallisuuden vuoksi tämä kohta on tärkeä. - oppilaitosten välinen kilpailu voi olla yhteistyön este - esimerkkejä onnistuneista yritysmaailman toimenpiteistä: o UPM:n Länsi-Suomessa toteutettu kampanja rekrytoida koululaisia istutustöihin oli menestys o Metsä puhuu TET-kampanja on ilahduttavasti menossa eteenpäin Työharjoittelun mahdollistaminen ja hyvien käytäntöjen/toimivien ohjeiden levittäminen - Hallitusohjelman mukaan TEM on yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa asettamassa työryhmää, jonka tehtävänä on laatia palkattomalle työlle ja työharjoittelulle pelisääntöjä. Todennäköisesti tulokset tulevat heijastumaan laajemminkin koskemaan kaikkea työpaikalla tapahtuvaa oppimista. - Suolahdessa on tulossa selvitys alle 18-vuotiaiden tehdassalissa tapahtuvan työharjoittelun pelisäännöistä. - Työtyhmä voi muotoilla kannanottoja evästyksenä vastuuministeriöille työpaikoilla tapahtuvan oppimisen koulutuksen järjestäjän ja työnantajien yhteistyön kehittämiseksi esim. metsäsektorin erilliskysymyksissä. Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen oppimisen näkökulmasta rakennettuja työssäoppimisen malleja - Koulutustyöryhmä voi antaa suosituksia, tehdä esityksiä ja aloitteita selvitystä kaipaamistaan asioista. - Hyvien käytäntöjen käsittely ja kehittäminen esim. yhteistyöfoorumin työpajatyöskentelynä. MONIPUOLISET OPISKELUMENETELMÄT Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja levittäminen - Yhteistyöfoorumi mahdollistaa verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen esittelyä ja edelleen kehittämistä. - Koulutustyöryhmä voi antaa suosituksia, tehdä esityksiä ja aloitteita, lisätä tunnettuutta sekä edistää verkostoitumista.

4 TEEMA 2: Edistetään elinikäistä oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia jatko-, täydennys- ja lisäkoulutukseen Elinkeinoelämän, tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyötä tiivistetään Koulutustyöryhmä nostaa tämän teeman oman roolinsa näkökulmasta keskeiseksi. OSAAMISTARPEIDEN KARTOITUS - Koulutustyöryhmä voi antaa suosituksia, tehdä esityksiä ja aloitteita esim. selvitystarpeista - Kartoituksissa saatavien vastausten hyödynnettävyys nopeasti muuttuvan työelämän johdosta jää helposti lyhytaikaiseksi. - TEM:n idea on tarjota kehittämis- ja analyysipalveluja pienyrittäjille. - Koulutuksen ennakointia varten valtioneuvosto vahvistaa neljän vuoden välein KESUn. - Koulutustyöryhmä voi keskustelun käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi toimia eri tahoja yhteen kokoavassa roolissa. OPPILAITOSTEN JA YRITYSTEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN - Imagotreffit on jatkoa biotreffien aloittamalle hyödylliseksi havaitulle verkostoitumismallille. Tavoitteena on jatkaa vuoropuhelun ylläpitämistä. - Koulutustyöryhmä voi antaa suosituksia, tehdä esityksiä ja aloitteita. - Koulutustyöryhmä eri toimijoita edustavine jäsenineen edistää hyvien käytäntöjen tunnettuutta. o työryhmä seuraa sektorin koulutuksen kaikkien tasojen ja työelämän kohtaamiseen liittyviä toimenpiteitä o työryhmä muotoilee kannanottoja o työryhmän jäsenet vievät omalla toiminta-alueellaan myönteistä viestiä työtilaisuuksista ja tulevaisuuden näkymistä - Koulutustyöryhmä on mukana edistämässä mm. Metsä puhuu -hankkeen tunnettuutta. ELINIKÄINEN OPPIMINEN, AIKUISOPISKELIJOIDEN VÄYLIEN ETSIMINEN - Koulutustyöryhmän toimenpiteet liittyvät ennen kaikkea parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja edelleen kehittämiseen. - Kaikkien koulutustasojen yhteistyön edistäminen ja käytännön kokemusten vaihtaminen työpajojen merkeissä tarjoaa mahdollisuuden benchmarkkaukseen, aiheita on runsaasti, esim. täydennyskoulutus korkeakoulujen maailmassa on akuutti asia. - Työelämän ja täydennyskoulutuksen edistäminen hyödyntäisi sekä työelämää että täydennyskoulutusta järjestävää oppilaitosta. - SAKlaiset liitot kouluttavat työelämän koulutusneuvojia, jotka toimivat työpaikoilla vertaistukena kannusten laajentamaan osaamistaan ja antaa vinkkejä muuntokoulutukseen. Järjestelmä on kopioitu Englannista. Tulisi saada laajennettua eri aloille. - KESUn luonnoksessa on elinikäisen oppimisen aihetta sivuavia kehittämisehdotuksia, joihin voidaan tutustua työryhmän kokouksissa ja sen jälkeen pohtia työryhmän roolia kehittämisehdotusten suhteen. - TUTKINNOT - KESUn luonnoksessa on tätä aihetta sivuavia kehittämisehdotuksia, joihin voidaan tutustua työryhmän kokouksissa. TEEMA 3: Tehokas elinkeinoelämän kanssa verkostoitunut oppilaitosverkosto, jonka koulutusohjelmien sisäänottomäärät mukautetaan tarpeeseen. Työelämän, tutkimuksen ja koulutuksen kohtaamisen ja yhteistyön tiivistäminen. Koulutustyöryhmä nostaa tämän teeman oman roolinsa näkökulmasta keskeiseksi.

5 TYÖELÄMÄN, TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN KOHTAAMISEN JA YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN Yhteistyöfoorumi, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheista oppilaitosten, opetuksen ja tutkintojen kehittämiseksi - Yhteistyöfoorumin aihiota kannattaa kehittää eteenpäin biotreffi-ajattelun pohjalta jalostaen; säännöllisesti kokoontuvafoorumi on konkreettinen työväline, jolla työryhmä voi olla nostamassa tärkeitä teemoja esille (esim. vetovoima) ja avaamassa keskustelua. - Oppilaitosverkosto on tärkeä asia, mutta toimivalta on pitkälti koulutuksen järjestäjillä. KOULUTUSOHJELMIEN SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT JA SISÄLLÖT VASTAAVAT TYÖELÄMÄN TARVETTA Tasokkaat selvitykset ja oppilaitosten roolien selkeyttäminen, Yhtenevä näkemys osaamisen painopistealueista - Haasteellinen kokonaisuus ottaa haltuun. - Mitoituksen osalta toimivalta on koulutusorganisaatioissa. - Yrityksetkään pystyvät harvoin ottamaan kantaa esim. viiden tai seitsemän vuoden päässä oleviin tarpeisiin. - Koulutustoimikuntajärjestelmän tehtävänä on erityisesti osaamistarpeiden ennakointi. Työryhmän kannalta kysymys on siitä, miten järjestelmää voisi hyödyntää ja saada palvelemaan sektoria laajemmin. Haaste metsäalan kohdallakin on se, että koulutustoimikunta ei koostu koko klusterista, joten on vaarana, että jokin osa jää tarkastelusta pois. - Osaamistarpeiden laadullista ennakointia pystytään ehkä määriä helpommin ennakoimaan. Tärkeiltä osaamistarpeilta näyttäisivät olevan mm. kansainvälinen liiketoiminta, kulttuuri- ja kieliopinnot, koko arvoketjun ymmärtäminen. Myös yrittäjyys on kasvava teema alalla kuin alalla. - Tarvitaan kuvaa muuttuvasta metsäsektorista. Mitkä ovat tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin työkalut? Metsäalan ennakointiyksikössä Joensuussa on pohdittu metsien osallisuutta tulevaisuuden ratkaisuissa. Koulutustyöryhmä tutustuu ennakointityöhön osallistuneen Saija Miinan kokemusta hyödyntäen siihen, millä työkaluilla ja tekniikalla ennakointityötä tehtiin ja minkälainen viesti on kiteytettävissä metsäalan koulutukselle oheistukseksi - Metsäteollisuus ry:n sisällä selvitetään parhaillaan laadullista ennakointia. Kun tulokset ovat julkistettavissa, niitä voidaan käsitellä koulutustyöryhmässä. - Metsäalankin on tarpeen tunnistaa ne valmiudet, joilla ihminen selviää vastaan tulevissa tehtävissä alati muuttuvassa maailmassa. Tulisi löytää tasapaino toimialaan liittyvän substanssin ja muiden tarpeellisten valmiuksien kesken. - Ammattikoulutuspuolella tulee enemmän esille perusammatillinen substanssiosaaminen. - Pääviesti on, että osaamistarpeiden laadullista ennakointia on tarpeen pitää vielä agendalla ja miettiä miten, sitä voidaan tukea. - Toimiala on suuressa muutoksessa. Oppilaitokset tarvitsevat heikkojenkin signaalien tunnistamista. - Meillä on hyviä käytäntöjä ja ennakointitietoa. Taustatietojen lisäksi tarvitaan näkemys muuttuvasta metsäsektorista ja miten metsäsektorin kuvaa päivitetään koulutuksen järjestäjien ratkaisujen tueksi. TEEMA 4: Alan imago ja vetovoimaisuus TYÖELÄMÄ MUKAAN ALAN VETOVOIMAN VAHVISTAMISEKSI Laaditaan toimintakonsepti yrityksille tulla mukaan oman alan vetovoiman rakentamiseen ja kasvattamiseen - Miten vaikutetaan alan vetovoimaan? Koulutuksen vetovoima syntyy alan vetovoiman kautta. Yhteistyö on sen vuoksi tärkeä. - Konseptin rakentaminen: miten pitää rakentaa ja missä pitää rakentaa? Eri viestintävälineiden merkitys, miten pitää tehdä käyttö, mikä on eri osapuolten ja toimijoiden rooli.

6 - Ydin on, että syntyy toimintamalli, jota voidaan pitää yllä pitkäjänteisesti ja viedä toimintaa eteenpäin, vaikka alalla tapahtuu muutoksia. - Miten itse viestimme alasta, riippuu paljon siitä miten hyvin voimme työssä. Yhteistyömahdollisuuksia kannattaa seurata siihenkin suuntaan, mikäli tästä aiheesta on hankkeita tekeillä. - Myönteinen suunta; viikossa on tuplattu TET-jaksolle tarjotut paikat. Kun työ aloitetaan aikaisin yläkouluikäisistä, pallo lähtee rullaamaan eteenpäin. VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT JA TOIMENPITEET KOHTAAMAAN Toteutetaan kampanjoita, joilla alan maine tulevaisuuden toimialana saadaan eri-ikäisen suuren yleisön tietoisuuteen, kohteena lapset, nuoret ja aikuiset. - Perinteisesti on keskitytty ikäluokkiin, jotka ovat opiskelupaikan hakuvaiheessa. Myönteistä suhdetta metsään tulee lähteä rakentamaan pienestä pitäen. - Asennekasvatus lähtee lapsista, jo päiväkoti-ikäisistä. Metsäalan toimijat ovat suunnitelleet jo järjestävänsä paikallisesti retkeilyn lapsille vanhempineen. - Toinen tärkeä kohderyhmä on nyt alalla työssä olevat. Alalle tulisi luoda uskoa sisältä päin saamalla perille viesti siitä, että on uusia tuotteita. Ala on vaan murroksessa ja muutoksessa. - Ilman vahvaa osaamista ja osaajia uudet tuotteet eivät jää Suomeen. Nyt työssä olevat tekevät paljon hallaa asenteellaan pitämällä itse metsäalaa auringonlaskun alana. - Tärkeintä on, miten ala puhuu itse itsestään. Metsä puhuu -hanke nojaa siihen, että saadaan metsäala itse aktiiviseksi. Samaa koulutusmateriaalia kannattaa käyttää alan sisällä markkinointiin. Löytyy osoitteesta: - yhteistyö 4H:n kanssa TOIMINNAN KOORDINOINTI Toiminnan pitkäjänteisyyden turvaamiseksi toimintaa on koordinoitava - Ensimmäinen askel on vireillä; imagotreffien myötä katsotaan jatkotoimia - Monia toimijoita on jo nyt, joten keskeistä on tehdä työnjako sekä saada yhteistyö toiminaan. 6. Selvitys biotaloutta tukevista T&K&I-hankkeista metsäsektorilla. Metlassa on kartoitettu sellaiset biotaloutta tukevat T&K&I-hankkeet, joissa on mukana puu tai metsä. Kartoituksesta on rajattu ulos koulutushankkeet. Saija Miina esittelee kartoitustulokset koulutustyöryhmän tammikuun kokouksessa. Biotaloushanke_rapo rtti.pdf Raportti löytyy MMM:n sivuilta > Metsät > Kansallinen metsäohjelma > Asiakirjat ja raportit > muut raportit sekä KMO koulutustyöryhmän eduuni -alustalta. 7. Muut asiat Ei muita asioita. 8. Seuraavat kokoukset Kartoituksen perusteella valittiin seuraavat kokousajankohdat: Tammikuu 18.1 klo Helmikuu 16.2 klo Maaliskuu 21.3 klo Huhtikuu 18.4 klo 13 16

7 Toukokuu 28.5klo Tammikuun kokouksessa raportoinnin käsittely (raportointipyyntö mennessä). 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Mika Tammilehto puheenjohtaja Tuovi Aalto sihteeri

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 1 Esityksen sisältö Perustetyöryhmän esittely Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.)

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 Aika 26.3.2015 klo 18.00 - Paikka Osanottajat Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi

Lisätiedot

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 18.-19.4.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, OKM SADe -ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH Opintopolku hakeutujan palvelut Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari 17.02.2012 Satu Meriluoto / OPH SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut OPH Oppijan

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Teijo Wahlman, Johanna Alanen, Kari-Matti Koittola Omnia 27.1.2011 WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Henkilökuntaa 750 Opiskelijoita

Lisätiedot

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla ForeMassi 2011 2013 Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla Miksi? Mitä? Miten? Laurea/CoFi-tiimi yliopettaja Tarja Meristö tutkija Jukka Laitinen tutkija Hanna Tuohimaa Avausseminaari

Lisätiedot

MTI-opetuksen tulevaisuusseminaari Loppupuheenvuoro. Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö

MTI-opetuksen tulevaisuusseminaari Loppupuheenvuoro. Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö MTI-opetuksen tulevaisuusseminaari 29.-30.10.2015 Loppupuheenvuoro Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö Metsäalan tulevaisuus on valoista BKT ja hyvinvointi Olemme tässä Biotalous Fossiilitalous Luontaistalous

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

eperusteet esi- ja perusopetuksessa

eperusteet esi- ja perusopetuksessa eperusteet esi- ja perusopetuksessa Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 8.-9.12.2014 Ulla Angervo, OPH Oppijan verkkopalvelut -hanke Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Oppijan

Lisätiedot

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa Finlandia-talo 5.2.2014 pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Kehittämisviraston lähtökohdat

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä?

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? KJY:n henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 2010 Soili Saikkonen, kehittämispäällikkö, Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari Tallink Silja Line 6.5.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat. Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka konferenssi , Helsinki

Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat. Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka konferenssi , Helsinki Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012- konferenssi 26.-27.2.2007, Helsinki Alustajat: Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat Hannele Niemi, professori,

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Futurex seminaari Sanna Hirsivaara ylitarkastaja Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Futurex seminaari Sanna Hirsivaara ylitarkastaja Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Futurex seminaari 6.6. 2011 Sanna Hirsivaara ylitarkastaja Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Osaava ja luova Suomi Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010 Tulevaisuuskatsaus Suomen menestyminen edellyttää, että

Lisätiedot

Koulutustiedon verkkopalvelu. OpinOvi-klinikka Satu Meriluoto (OPH)

Koulutustiedon verkkopalvelu. OpinOvi-klinikka Satu Meriluoto (OPH) Koulutustiedon verkkopalvelu OpinOvi-klinikka 31.8.2012 Satu Meriluoto (OPH) Palvelun suunnittelun ja toteutuksen kulmakiviä: Koulutustiedon tuottamiseen liittyvä muutos: Painetuista oppaista luopuminen

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut -seminaari

Oppijan verkkopalvelut -seminaari Oppijan verkkopalvelut -seminaari Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja Finlandiatalo 9.12.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011 Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä Turku 30.8.2011 1 KOULUTUSTOIMIKUNTAJÄRJESTELMÄ Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä. Koulutustoimikuntajärjestelmä

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot