Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta?"

Transkriptio

1 TIETEESSÄ LEENA VÄISÄLÄ LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, kliininen seksologi (NACS), asiantuntijalääkäri Bayer Oy Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta? Potilaan seksuaalisuus pitää huomioida terveydenhuollossa, koska monet sairaudet ja hoidot vaikuttavat siihen. Lääkärien tulee olla aloitteellisia seksuaalisuudesta puhuttaessa, koska potilaat yleensä toivovat sitä. Heidän on usein vaikeaa itse ottaa aihetta esiin. Yleisin naisten valittama seksuaaliongelma on haluttomuus. Miesten yleisin ammattilaiselle esitetty ongelma on erektiohäiriö. Niiden taustalta voi löytyä monenlaisia syitä. On tärkeää, että lääkäri opettelee puhumaan seksuaalisuudesta potilaan kanssa. Suurin osa potilaista saa apua siitä, että saa luvan puhua seksuaalisuuteen liittyvistä ongelmista ja lääkäri kuuntelee ja keskustelee aktiivisesti. Artikkeli perustuu aiemmin Finska Läkaresällskapets Handlingar -lehdessä julkaistuun artikkeliin (Väisälä L. Gynekologen som sexolog. Finska Läkaresällskapets Handlingar 2009;169:38 42.) ja julkaistaan tässä alkuperäisen julkaisijan luvalla. VERTAISARVIOITU VV Nykyään puhutaan paljon potilaan kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta ja hoidosta. Kokonaisvaltaisuuteen kuuluu erottamattomasti ihmisen seksuaalisuus (1). Seksuaalisuus käsitetään ihmisessä olevaksi ominaisuudeksi, joka on meissä kaikissa, halusimme sitä tai emme. Potilaan seksuaalisuus tulisikin huomioida aktiivisesti myös terveydenhuollossa, koska monet terveydenhuollon toimenpiteet, lääkitykset tai sairaudet vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti potilaan seksuaalisuuteen ja myös toisin päin. Lääkäreiden tulisi opetella puhumaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kuten sukupuolielimistä, seksuaalireaktioista ja näihin liittyvistä tunteista ja tuntemuksista. Tämä artikkeli kuvaakin sitä, kuinka lääkäri voi selvitellä potilaan seksuaalisuuteen liittyvää ongelmakenttää ja tukea avoimella keskustelulla potilaan seksuaalisuutta. Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat ovat hetero-, homo- ja bi-seksuaaleilla hyvin samantyyppisiä. Yksilölliset erot ihmisten välillä ovat paljon suurempia kuin ryhmien välillä. Tämän vuoksi artikkelissa ei erityisesti puhuta seksuaalisesta suuntautumisesta. Toisaalta lääkärin tulisi itse olla kriittinen, ettei käytä keskustelussa hetero-olettamusta. Olisi hyvä esimerkiksi kysyä aina potilaan mahdollisesta kumppanista tai kumppaneista, eikä olettaa kumppanin olevan tiettyä sukupuolta nimeämällä hänet vaikkapa vaimoksi tai poikaystäväksi. Gynekologi ja urologi hoitavat nimenomaan sukupuolielimiä, joten toiminta on aina myös seksologista. Toisaalta myös yleislääkäri hoitaa usein gynekologiaan, raskauteen, ehkäisyyn tai miesten sukupuolielimiin liittyviä oireita tai sairauksia. Myös monet yleissairaudet ja niiden lääkitykset (ks. Vuola, s ) vaikuttavat potilaan seksuaalisuuteen. Tämä tulisi huomioida aktiivisesti vastaanotolla niin, ettei potilaan itse tarvitse kysyä mahdollisista vaikutuksista seksuaalisuuteen. Keskustelu seksuaalisuuteen liittyvistä ongelmista koetaan usein niin intiimiiksi ja jopa häpeälliseksi, että monen potilaan on itse vaikea ottaa aihetta esille. Potilaat yleensä toivovatkin, että lääkäri ottaisi asian puheeksi osana esimerkiksi sairauden hoitoa. Lääkärin aktiiviselle otteelle seksuaalisuudesta puhuttaessa on tarvetta, ja lääkärit tarvitsevat myös koulutusta seksuaalisuuden alueella. Lääketieteessä seksuaalisuutta käsitellään ristiriitaisesti Lääketieteessä on aiemmin käsitelty naisen sukupuolielimiä ja seksuaalisuutta lähinnä lisääntymisfunktion kautta. On puhuttu lisääntymiselimistöstä ja esimerkiksi ulkoisia sukupuolielimiä kutsutaan yleisesti ulkosynnyttimiksi. Suomalainen nainen synnyttää kuitenkin keskimäärin alle kaksi kertaa elämässään. Seksuaalista toimintaa sen sijaan on paljon useammin. Myös esimerkiksi vaihtelevasta verentungoksesta johtuvat sukupuolielinten tuntemukset ovat sekä miehillä että naisilla jokapäiväisiä, puhumattakaan seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvistä ajatuksista ja toiveista. Seksuaalisuuden käsittely lääketieteessä on ollut varsin ristiriitaista, ja se on kokenut valtavia muutoksia. Juuri lääkärit kehittivät vibraattoreja laukaisemaan naisten hysteerisluontoisia 2505

2 WHO:n määritelmä seksuaalisuudesta. Seksuaalisuus on olennainen osa jokaisen ihmisen persoonallisuutta. Tämä koskee niin miehiä, naisia kuin lapsiakin. Se on perustarve ja yksi ihmisyyden osa, jota ei voida erottaa muista elämän osa-alueista. Seksuaalisuus ei ole yhdynnän synonyymi. Se ei liity ihmisen kykyyn saada orgasmeja, eikä se myöskään ole yhteenveto elämämme eroottisista piirteistä. Ne voivat kuulua seksuaalisuuteemme, mutta eivät välttämättä ole osa sitä. Seksuaalisuus on paljon enemmän: se on mukana energiassa, joka saa meidät etsimään rakkautta, ihmissuhteita, lämpöä ja läheisyyttä; se ilmenee tavassamme tuntea ja herättää tunteita sekä koskettaa toisiamme. Seksuaalisuus vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin, tekoihin ja reaktioihin sekä sitä kautta henkiseen ja ruumiilliseen terveyteemme. KIRJALLISUUTTA 1 WHO:n seksuaalisuusmääritelmä suomennettuna si-ja-suhteet/ 2 Haavio-Mannila E, Kontula O. Suomalainen seksi, tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksista. Helsinki: WSOY Venhola M, Brusila P: Naisten seksuaalinen haluttomuus. Suom Lääkäril 2006; 61: Risen CB: A guide to taking a sexual history. Psyc Clin North Am 1995;18: Masters W, Johnson V. Human Sexual Response. Toronto, New York, Bantam Books Väisälä L: Naisen seksuaaliongelmat. Kirjassa Apter D, Väisälä L ja Kaimola K toim. Seksuaalisuus. Helsinki: Duodecim 2006, s Lukkarinen O. Erektiohäiriöt. Kirjassa Apter D, Väisälä L ja Kaimola K toim. Seksuaalisuus. Helsinki: Duodecim 2006, s Kaipia A, Tammela T. Ikääntyvän miehen seksuaalisuus ja sen häiriöt. Duodecim 2009;125: Piha J: Ennenaikainen siemensyöksy aiheuttaa miehelle, kumppanille ja parisuhteelle merkittävää haittaa. Suom Lääkäril 2007;62: Piha J: Dapoksetiini-lääke ennnenaikaiseen siemensyöksyyn. Suom Lääkäril 2009;64: Annon J. The PLISSIT Model: a Proposed Conceptual Scheme for the Behavioral Treatment of Sexual Problems. J Sex Ed Ther, 1976,2:1 15. SIDONNAISUUDET Kirjoittaja työskentelee asiantuntijalääkärinä Bayer Oy:ssä. tiloja (orgasmilla), mutta kuitenkin varsinainen tietous naisen seksuaalisuudesta ja seksuaalireaktioista on edelleen varsin vajavaista ja vähäistä. Miehen fysiologiasta tietoa on enemmän. Lääkärikoulutuksessa seksologinen koulutus on toistaiseksi ollut marginaalissa ja vasta hiljalleen muodostumassa legitiimiksi aiheeksi. Lääkärin rooli on kuitenkin tärkeä. Tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa naisista, jotka hakeutuivat seksuaalielämän ongelmien vuoksi ammattiauttajalle, menivät lääkärin vastaanotolle, useimmiten gynekologin (2). Ammattiauttajan puheille hakeutuvista miehistä taas puolet hakeutui yleislääkärin vastaanotolle (2). Aktiivinen vai passiivinen rooli? Mikä sitten voi olla lääkärin rooli seksuaalisuuden ongelmatilanteissa? Rooli voi olla passiivinen, eli vastataan vain potilaan itse esittämiin kysymyksiin seksuaalisuudesta. Toisaalta ote voisi olla myös aktiivinen, jolloin seksuaalisuus otettaisiin huomioon potilaan kohtaamisessa silloin, kun jokin sairaus tai elämäntilanne vaikuttaa oleellisesti potilaan seksuaalisuuteen. Naistentautien ja urologian kohdalla tämä koskee ihan perusanamneesia. Eli samalla kun selvitetään, onko potilaalla gynekologisia oireita kuten esimerkiksi kutinaa, kirvelyä tai ylimääräistä valkovuotoa, voi hyvin kysyä myös yhdyntäkivuista ja seksuaalisuudesta. Voi esimerkiksi kysyä, onko seksuaalisuuden alueella tällä hetkellä mitään sellaista, mistä potilas haluaisi keskustella lääkärin kanssa. Yleislääkärin kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että seksuaalisuudesta keskustellaan aina kun tiedetään jonkin lääkityksen tai yleissairauden usein vaikuttavan seksuaalisuuteen. Tällaisia sairauksia ovat mm. pahanlaatuiset sairaudet, sydäninfarkti, diabetes, verenpainetauti ja muut vaikeat krooniset sairaudet. Tämä vaatii tietenkin eläytyvää, hienotunteista vuorovaikutusta ja osaamista lääkäriltä. Venhola ja Brusila esittävät avaavia esimerkkilauseita, joilla lääkäri voi kysellä seksuaalisuudesta ja varsinkin seksuaalisesta haluttomuudesta (3) (taulukko 1). Oletteko tyytyväinen seksuaalielämäänne? Kuinka siellä kotona kumppanin kanssa sujuu? Jokaisen lääkärin on löydettävä omaan suuhun ja tilanteeseen sopivat lauseet, mutta esimerkit antavat osviittaa keskustelun avaamiseen. Usein seksuaalisia sivuvaikutuksia aiheuttavan lääkityksen ja sairauden yhteydessä voi kysyä vaikkapa seuraavasti: Tiedetään, että lääke X/sairaus Y aiheuttaa usein seksuaalisia sivuvaikutuksia, esimerkiksi haluttomuutta. Onko sinulla / teillä esiintynyt tämän asian suhteen oireita tai ongelmia? Potilaan omaa toivetta keskustelusta täytyy luonnollisesti kunnioittaa. Potilas määrittelee viime kädessä, haluaako hän puhua aiheesta vai ei. Lääkärin tulee kuitenkin aktiivisesti tarjota potilaalle mahdollisuus puhua seksuaalisuutta askarruttavista asioista. Joskus potilas ohittaa asian, mutta palaakin siihen seuraavalla vastanottokerralla saatuaan luvan. Lääkärin ongelmia seksuaalisuudesta keskusteltaessa Risenin mukaan tiedon ja osaamisen puutteesta voi tulla lääkärille ongelma, jos suurin osa tiedoista perustuu omaan kokemukseen. Yhteisen kielen löytämisestä voi tulla ongelma, jos neutraali seksisanasto puuttuu. Lääkäri voi myös pelätä seksuaalisuudesta keskustelemisen herättämiä tunteita ja tuntemuksia, esimerkiksi omaa kiihottumista (4). Suuri osa ihmisistä, myös lääkäreistä, on tottunut keskustelemaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista vain oman seksikumppanin kanssa, jos hänenkään. Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista oppii keskustelemaan luontevasti harjoittelemalla. Lääkärin tulee myös muistaa, että vastaanotolla gynekologisen ja urologisen tutkimuksen yhteydessä potilaan seksuaalisuus on aina läsnä. Lääkärin roolina on toimia asiantuntijana ja ammattilaisena, eikä missään nimessä sekoittaa omaa seksuaalisuuttaan potilaan tilanteeseen. Omista henkilökohtaisista kokemuksista seksuaalisuuden alueella ei tulisi missään tapauk- 2506

3 TIETEESSÄ TAULUKKO 1. Esimerkkilauseita, joilla lääkäri voi kysellä seksuaalisuudesta ja varsinkin seksuaalisesta haluttomuudesta. Oletteko tyytyväinen seksuaalielämäänne? Kuinka siellä kotona kumppanin kanssa sujuu? Kiinnostaako rakasteleminen lainkaan, vai onko käyntiin pääseminen työläämpää kuin ennen? Haluaisitteko kertoa, onko teillä intiimejä asioita, jotka askarruttavat mieltänne? Teidän ikäisillä naisilla seksuaalinen haluttomuus on tavallista, haluaisitteko keskustella asiasta? sessa puhua vastaanotolla. Myöskään omia asenteita tai ennakkoluuloja ei saisi tyrkyttää potilaalle, vaan hänen näkemystään täytyy kunnioittaa. Puolialastoman potilaan tutkimus vaatii hienotunteisuutta Monet potilaat kokevat puolialastomana olemisen gynekologisella tutkimuspöydällä ja urologin vastaanotolla vaikeaksi, ja tilanne saattaa nostaa mieleen epämiellyttäviä tai väkivaltaisia kokemuksia menneisyydestä. Tutkimustilanne vaatii lääkäriltä herkkyyttä ja hienotunteisuutta. Toisaalta tällainen tilanne parhaimmillaan myös mahdollistaa esiin nousevien asioiden rakentavan käsittelyn, jos lääkäri vain osaa tarttua tähän mahdollisuuteen ja potilas on valmis keskusteluun. Millaisia seksuaalisuuden ongelmia tai pulmatilanteita lääkäri sitten kohtaa vastaanotollaan? Seksuaaliongelmat jaotellaan edelleen Mastersin ja Johnsonin (5) seksuaalivastesyklin mukaan haluun, kiihottumiseen tai orgasmiin liittyvinä ongelmina tai seksuaalireaktioon liittyvänä kipuna. Yleisin naisten valittama seksuaaliongelma on seksuaalinen haluttomuus (ks. Väisälä, s ). Miesten yleisin ammattilaiselle esitetty ongelma on erektiohäiriö. Seksuaaliongelmien syiden selvittely on tärkeää Haluttomuuden ja yleensäkin seksuaaliongelman taustalta voi löytyä mitä moninaisimpia syitä. Eri ihmiset tarkoittavat myös esimerkiksi haluttomuudella tai erektiohäiriöllä eri asioita. Jos potilas valittaa seksuaalista haluttomuutta tai muuta seksuaalielämää haittaavaa oiretta, on ensisijaisen tärkeää ottaa kunnollinen seksuaalianamneesi eli kysyä potilaalta, mitä hän oireellaan tarkoittaa ja häiritseekö oire lähinnä häntä itseään vai kumppania vai molempia yhtä paljon (6). Kysyminen kannattaa aloittaa tämänhetkisestä tilanteesta, ja aluksi selvitetään kuinka kauan haluttomuus tai potilaan kertoma seksuaalisuuden ongelma on vaivannut. On esimerkiksi aivan eri asia, jos henkilöllä ei ole ikinä ollut kiinnostusta seksuaalisuuden toteuttamiseen, kuin että haluttomuutta on esiintynyt vain lyhyemmän ajan tai jonkin tietyn tapahtuman jälkeen. Arviolta noin prosentti ihmisistä on aseksuaaleja, joilla on häviävän vähän tai ei lainkaan seksuaalista halua. Useimmiten haluttomuutta esiintyy pitkäaikaisessa parisuhteessa. Kyseessä voi pikemminkin olla halujen eriparisuus tai valtataistelutilanne, jossa seksi tai siitä kieltäytyminen on otettu yhdeksi aseeksi. Usein tämä tapahtuu henkilön sitä tiedostamatta, joskus voi myös olla kyseessä opittujen mallien toistaminen. Tällaisissa tilanteissa jo avoin keskustelu voi avata tilannetta ja samalla myös antaa mallia siitä, että seksuaaliasioistakin voi keskustella avoimesti. Lääkärillä ei siis tarvitse olla tarjolla mitään ihmerohtoa potilaan seksuaalisuuden parantamiseksi, vaan nimenomaan aikaa ja kuuntelutaitoa. Parisuhdetilanne kannattaa selvittää huolella Haluttomuuden ja yleensä seksuaaliongelmien taustalla voi siis olla monenlaisia parisuhdeongelmia ja kohtaamattomuutta. Kokemuksia arvostuksen puutteesta esiintyy usein. Parisuhdetilanne tuleekin selvittää huolella, ilman ennakkoasenteita. Selvitys kannattaa aloittaa kysymällä ensin tämänhetkisestä parisuhdetilanteesta ja sitten aiemmasta tilanteesta. On aivan eri asia, jos seksi ei ole parisuhteessa koskaan ollut kovin toimivaa ja intohimoista, kuin että jos se on muutamien viime vuosien aikana muuttunut. Kannattaa kysyä myös mahdollisista muista, parisuhteen ulkopuolisista kumppaneista. Taustalla voi myös olla käsittelemättömiä traumoja seksuaalisuuden alueella, tai vähäisempiä, mutta kuitenkin vaikuttavia häpeällisiksi koettuja tapahtumia. Seksuaalisuuteen vaikuttavat luonnollisesti potilaan aikaisemmat kokemukset aivan vauvasta ja lapsuudesta lähtien, mutta on kuitenkin hyvä keskittyä ajankohtaiseen ongelmaan ja sitten tarvittaessa edetä sel- 2507

4 vittelemään taustoja. Puhutaankin usein seksuaalisuuden käsikirjoituksesta, joka luodaan pitkälti lapsuuden ja nuoruuden aikana. Parisuhteessa voi esiintyä myös väkivaltaa Parisuhteissa esiintyy paljon sekä fyysistä että henkistä väkivaltaa. Mahdollisesta väkivallasta on muistettava kysyä, ja kysymyksen voi hienotunteisesti toistaa seuraavallakin vastaanotolla. Yleensä potilaan on erityisen vaikea myöntää, että hänen kumppaninsa on väkivaltainen, ja että hän itse alistuu siihen. Seksuaalista väkivaltaa kokeneet ihmiset syyllistävät helposti itseään tapahtuneesta, ja häpeä voi estää kokonaan avoimen puhumisen aiheesta vuosikausiksi. Tällaisten solmujen aukaisemisen aloittamiseksi lääkäriltä tarvitaankin erityistä herkkyyttä ja kannustavaa myötäelämisen taitoa, mutta tärkeintä on kuitenkin uskaltaa avoimesti kysyä mahdollisesta väkivallasta. Millaista potilaan seksielämä on? Kannattaa myös selvittää, millaista pariskunnan seksuaalielämä on. Kuka tekee aloitteen, mitä sitten tapahtuu jne. Täytyy muistaa, että ihmisten seksuaalisuuden toteuttaminen on paljon yksilöllisempää kuin ehkä aina ymmärrämmekään ajatella. Pitää myös kysyä, ovatko kiihottumisen tunne ja orgasmi naiselle/miehelle tuttuja kokemuksia, ja miten ne onnistuvat kumppanin kanssa. Haluttomuuden taustalla on usein toiminnallisia seksuaaliongelmia kuten orgasmi- ja kiihottumisongelmia tai kumppanin ongelmia, kuten esimerkiksi miesten erektio-ongelma tai herkkä siemensyöksy tai naisella ongelmia orgasmin kokemisessa ja kiihottumisessa. On hyvä kysyä myös, onko itsetyydytys tuttua ja onnistuuko orgasmi silloin. Samalla kysymykset antavat potilaalle luvan sekä itsensä tutkimiseen että seksuaalisuudesta puhumiseen. Seksuaalisuudesta keskusteleminen voi olla aluksi lääkärille vaikeaa, koska sitä ei juuri koulutuksessa opeteta. Harjoittelemalla oppii hiljalleen puhumaan aroistakin asioista omalla ammattilaisen tyylillä, hienotunteisesti. TAULUKKO 2. Naisten kiihottumisongelman osat. Subjektiivisen kiihottumisen häiriö Genitaalisen kiihottumisen häiriö Yhdistelmä edellisistä Jatkuva epämiellyttävä kiihottuneisuuden tila (persistant sexual arousal disorder) Naisten kiihottumisongelmat Kiihottumisongelmat ja varsinkin emättimen kuivuus yleistyvät vaihdevuosi-iässä. Paikallisestrogeeni on vaihdevuosi-iässä ja sen jälkeen turvallinen ratkaisu emättimen limakalvon peruskunnon turvaamiseksi, mutta nautinnollinen seksi sinänsä vaatii naisen subjektiivista kiihottumista. Myös liukasteiden käyttöä kannattaa neuvoa kaikenikäisille potilaille. Naisten kiihottumisongelma on jaettu kansainvälisen FSD-komitean toimesta neljään osaan (taulukko 2). Kiihottumishäiriöt esiintyvät naisilla harvoin erillisinä. Yleensä mukaan kuuluu orgasmiongelma ja melko usein haluttomuus. Jatkuva epämiellyttävä kiihottuneisuuden tila on kaikkein harvinaisin kiihottumisongelma naisilla, mutta esiintyessään varsin kiusallinen, koska siihen ei toistaiseksi ole olemassa mitään tehokasta hoitoa (6). Orgasmiongelmat Orgasmiongelmat ovat naisilla hyvin yleisiä, miehillä harvinaisempia. Näitä naiset eivät tosin niin usein tuo spontaanisti vastaanotolla esille. Orgasmihäiriöksi katsotaan tilanne, jossa naista itseään häiritsee orgasmin puuttuminen tai sen harvinaisuus tai saavuttamisen vaikeus. Toisaalta naisen valittaessa seksuaalista haluttomuutta on syytä kysyä kiihottumisesta ja orgasmin kokemisesta. Haluttomuuden taustalla ja siihen liittyneenä on usein kiihottumis- ja orgasmiongelmia joko itsellä tai kumppanilla. Eli kun kiihottuminen on vaikeaa, ei seksiin tule lähdettyä niin helposti, jos seksuaalinen kanssakäyminen kumppanin kanssa tuo enemmän stressiä kuin nautintoa. Ensin selvitetään, onko nainen missään olosuhteissa kokenut orgasmia, esimerkiksi itsetyydytyksellä. Jos orgasmi onnistuu itsetyydytyksellä, mietitään, mitä esteitä sen kokemisessa on kumppanin kanssa. Tutkimusten mukaan monet naiset eivät koe orgasmia pelkässä yhdynnässä, vaan tärkeämpää on stimuloida suoraan naisen klitorisaluetta joko kädellä, suulla tai vibraattorilla. Jos itsetyydytys onnistuu, voi sen tietenkin ottaa myös osaksi pariskunnan rakastelua. Monesti esteenä nautinnolle onkin suorituskeskeisyys ja yhdyntäorgasmin paremmuuden 2508

5 TIETEESSÄ Seksologia on saatava erikoislääkärien erityispätevyyksien listalle ja yliopistoaineeksi. myytti. Yritetään toteuttaa jotakin myyttistä käsikirjoitusta vaikkapa yhtäaikaisesta yhdyntäorgasmista, eikä edes osata etsiä muita yksilöllisiä nautinnonlähteitä hyväilemällä, suuseksillä, fantasioimalla, apuvälineillä tai kaikilla niillä asioilla, jotka kiihottavat ja antavat nautintoa. Yhdyntäkivut Yhdyntäkipuja esiintyy eri tutkimusten mukaan jossakin vaiheessa elämää yli 10 %:lla naisista. Tärkeää on perusteellisen haastattelun lisäksi tarkka gynekologinen status, johon kuuluu myös niin sanottu vanutikkutesti. Haastattelussa kysytään, tuntuuko kipu emättimen aukossa penistä tai muuta naisen haluamaa esinettä sisään vietäessä vai vasta yhdynnän aikana syvemmällä lantiossa tai mahdollisesti yhdynnän jälkeen. Vanutikkutestissä kosketetaan kostealla vanutikulla varovasti introituksen vieruskudosta, ns. emättimen eteistä eli vestibulumia. Jos tällä alueella on kovasti kipua, viittaa se vestibuliittiin, jos taas ei, todennäköisesti kivun taustalla on jokin muu ongelma. Muita kivun syitä ovat erilaiset tulehdukset ja vulvan ihotaudit, syvemmissä kivuissa endometrioosi, tulehdukset ja kasvaimet. Miehillä yhdyntäkivut ovat harvinaisempia, mutta silloinkin anatomian tarkka tutkimus on tarpeen. Erektio-ongelmat Miehillä erektiohäiriöiden esiintyvyys lisääntyy iän myötä niin, että suomalaisessa aineistossa keskivaikea tai vaikea erektiohäiriö esiintyi 12 %:lla 50-vuotiaista miehistä, 25 %:lla 60-vuotiaista ja 49 %:lla 70-vuotiaista miehistä (7). Ennen ajateltiin, että erektiohäiriön etiologia on useimmiten psyykkinen, mutta nykytutkimuksen valossa etiologia on useimmiten fysiologinen ainakin osittain. Yleensä mukana on peniksen paisuvaisten verenkiertohäiriö. Erektiohäiriö saattaa myös olla ensimmäinen oire miestä vaivaavasta sepelvaltimotaudista (8). Vaikka erektiohäiriön syy olisi pääasiallisesti fysiologinen, on muistettava, että mies on psykofysiologinen kokonaisuus, jolloin psyykkiset syyt voivat vielä pahentaa tilannetta. Jos miespotilas tuo erektio-ongelmat esiin vastaanotolla, tulisi seksuaalisuuden tilanne kartoittaa laajemmin ja kysyä tarkemmin, mitä potilas tarkoittaa erektiohäiriöllä. Erektiohäiriön taustalla tai sitä pahentamassa on usein elintapa-asioita kuten lihavuus, tupakointi ja alkoholinkäyttö, joihin tulisi puuttua. Myös lääkitys, terveydentila, yleinen elämäntilanne ja parisuhdetilanne tulisi selvittää. Miehen seksuaalinen halukkuuskin tulisi selvittää ennen erektiohäiriölääkkeen määräämistä. Joskus miehet tuovat lääkärille oireena erektiohäiriön, tai kansanomaisemmin ettei ota eteen tai ei seiso, vaikka taustalla vaikuttaa myös haluttomuus ja parisuhdeongelmat. Melko yleisenä myyttinä elää edelleenkin ajatus siitä, että mies haluaa aina, ja miehen haluttomuus on tabu. Tablettina otettavat erektiohäiriölääkkeethän eivät tehoa haluttomuuteen, mutta ovat erittäin tehokkaita erektiohäiriön hoidossa. Toisaalta myös kumppanin tilanne tulisi selvittää, että mahdollisen yhdyntäseksin tauon jälkeen myös kumppanilla olisi fysiologia, esimerkiksi emättimen limakalvo, ja halukkuus kunnossa. Liian herkkä siemensyöksy Liian herkästä siemensyksystä käytetään lääketieteessä usein nimitystä ennenaikainen siemensyöksy (ejaculatio praecox). Siinä siemensyöksy tapahtuu hyvin vähästä stimulaatiosta ja nopeammin kuin mies toivoo, yleensä alle minuutissa siitä kun penis viedään emättimeen tai joskus jo ennen sisäänvientiä. Määritelmässä puhutaan yleensä heterotilanteesta. Ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsii epidemiologisten tutkimusten mukaan % kaikenikäisistä miehistä. Vaiva aiheuttaa tutkimusten mukaan paitsi miehelle myös kumppanille ja parisuhteelle merkittävää haittaa. Nykykäsityksen mukaan vaivan etiologia on suurimmalla osalla biogeeninen tai sekamuotoinen ja vain pienellä osalla puhtaasti psykogeeninen (9). Toisin kuin usein luullaan, ennenaikainen siemensyöksy ei helpota iän mukana. Se, kuinka paljon siemensyöksyn herkkyys vaikuttaa parisuhteen seksuaalisuuteen riippuu paljon pariskunnan käyttämistä seksitekniikoista ja kumppanin seksuaalisista mieltymyksistä. On muistettava jälleen, että mitään normaaliaikaa laukeamiseen, yhdyntään tai muuhun seksitapahtumaan ei ole olemassa, ja niin kuin yleensä seksuaalihäiriön yhteydessä, oleellisinta ovat potilaan subjektiiviset tuntemukset. Jos vaiva häiritsee potilasta oleellisesti, on kyseessä hoidettava häiriö. Siemensyöksyn säätelyssä erityisen keskeinen 2509

6 KUVIO 1. PLISSIT-kaavio, seksuaaliongelmien hoito Perusterveydenhuolto Erityispalvelut rooli on serotonergisellä järjestelmällä, ja tehokkaimmat lääkkeet vaikuttavatkin tähän järjestelmään. Ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsiviä hoidetaan seksuaaliterapialla ja lääkkeillä tai näiden yhdistelmällä. Käyttäytymisterapeuttisina keinoina käytetään ns. stop start-tekniikkaa ja puristustekniikkaa, joilla molemmilla pyritään totuttamaan mies korkeamman kiihotuksen tilaan, jolloin stimulaatio lopetetaan ja aloitetaan jälleen pienen hetken jälkeen uudelleen totuttamalla mies näin pidennettyyn stimulaatioon. Suuri osa potilaista saa merkittävää apua selektiivisistä serotoniinin takaisinottoa estävistä mielialalääkkeistä. Vuodesta 2009 lähtien markkinoilla on myös ollut nimenomaan ennenaikaiseen siemensyöksyyn vaikuttava lääkeaine dapoksetiini. Se on tutkimuksissa todettu merkittävästi tehokkaammaksi kuin lume, ja se pidentää ejakulaatioon kuluvan ajan noin 3 4-kertaiseksi (10). Luvananto = (Permission) Rajattu tieto = (Limited information) Erityiset ohjeet = (Specific suggestions) Seksuaaliterapia = (Intensive therapy) Mitä lääkäri sitten voi tehdä? Tärkeintä on opetella puhumaan seksuaalisuudesta potilaan kanssa. Siihen ei tarvita mitään monimutkaista erikoiskoulutusta. Lääkäriä auttaa, jos on sinut oman seksuaalisuutensa kanssa. Toki seksuaalisuuden alueen koulutuksista, esimerkiksi seksuaalineuvojakoulutuksesta (20 op) ja kirjallisuuteen perehtymisestä voi olla hyötyä. Seksuaalisuudesta keskustellessa potilaan kanssa lähdetään nykyongelmasta, selvitetään seksuaalireaktioiden toimivuus, parisuhteen seksuaalinen toiminta ja yleinen parisuhdetilanne ja elämäntilanne. Luonnollisesti myös gynekologinen/androloginen anamneesi ja sairaus- ja lääkitystilanne selvitetään. Tämän jälkeen tehdään arvio jatkohoidon tarpeesta ja mahdollisuuksista. Yleisesti seksuaaliongelmien hoitoon kannattaa soveltaa ns. PLISSITkaaviota (kuvio 1). PLISSIT-kaavion on kehittänyt amerikkalainen seksologi Jack Annon (11). Se tarkoittaa sitä, että suurinta osaa potilaista voidaan auttaa ihan luvanannolla (permission). Luvananto tarkoittaa lupaa puhua seksuaalisuuteen liittyvistä ongelmista ja lääkärin aktiivista, mielellään takaisin heijastavaa kuuntelua ja keskustelua. Luvananto voi myös olla lupaa etsiä tyydytystä ja nautintoa monenlaisten hyväilyjen, mielikuvien ja fantasioiden avulla. Se voi olla lupaa käyttää kiihottavaa eroottista materiaalia kuten kirjallisuutta, eroottisia filmejä tai pornoa, mikä vain sopii asiakkaan ajatusmaailmaan ja innostaa. Yksinkertaista, mutta usein erittäin tärkeää luvanantoa on ajankäytöstä keskustelu ja ajan ottaminen parisuhdetta varten. Luvan voi myös antaa liukasteiden ja apuvälineiden käyttöön sekä nautinnon etsimiseen itsetyydytyksen kautta, käyttämällä uusia hyväilykeinoja kuten käsin hyväilyjä ja suuseksiä. Se voi olla luvanantoa olla seksuaalisesti omanlainen, myös seksuaaliselta orientaatioltaan, esimerkiksi homo- tai biseksuaali. Luvananto Luvan antamisessa nonverbaali kommunikaatio on erityisen tärkeää. Potilas huomaa heti, jos lääkäri suhtautuu hiukan paheksuen tai ihmetellen esimerkiksi potilaan seksuaaliseen suuntautumiseen tai apuvälineisiin, vaikka yrittäisikin puhua näistä asiallisesti. Lääkärin tulisi suhtautua neutraalisti potilaan valitsemaan elämäntapaan, jos siihen ei kuulu mitään rikollisia tai selvästi vaarallisia seikkoja. Tämä ei tietenkään tarkoita etteikö riskeistä voisi puhua asiallisesti, esimerkiksi seksitautiriskistä, jos harrastetaan seksiä useampien kumppanien kanssa ilman kondomia. Silloinkin informaation tulisi olla mahdollisimman asiallista eikä perustua lähinnä vaikkapa ennakkoluuloihin, paheksuntaan tai johonkin muuhun lääkärin omaan tunnesyyhyn. Lääkärillä on myös hyvä olla mielessä muutama kirja, joiden lukemista voi suositella potilaalle. Luvanantoa on myös seksuaalisuudesta ja parisuhteesta keskustelu ja normalisointi raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Normali- 2510

7 TIETEESSÄ Lääkäriä auttaa, jos on sinut oman seksuaalisuutensa kanssa. sointi ei saa kuitenkaan olla potilaan vaivan mitätöintiä. Jos kuunteleminen ja keskustelu ei tuo potilaalle riittävää apua, potilas pitää ohjata asiaan perehtyneelle asiantuntijalle. Lääkärinkin on tiedostettava omat tunteensa Luvanantoa ei pidä sotkea lääkärin omaan seksuaalisuuteen niin, että lääkärin pitäisi esimerkiksi itse olla kokenut kaikki seksin alueelta tai hyväksyä omaan elämäänsä kaikki, mitä potilas tekee. Lääkärin ei tule koskaan ammatillisessa tilanteessa kertoa mitään omasta seksuaalisuudestaan tai seksikokemuksistaan. Lääkärin on oleellista tutkia vastaanottotilanteessa herääviä omia tunteitaan ja olla niistä tietoinen, mutta keskustella kuitenkin ammatillisesti potilaan kanssa. Hyvää apua näiden omien tunteiden käsittelylle lääkäri voi saada työnohjauksesta, joka onkin tärkeä nykyaikainen ammatillisen kehittymisen väline. Rajattu tieto Seuraava taso on rajattu tieto (limited information). Se tarkoittaa tietoa, joka liittyy potilaan tiettyyn ongelmaan, esimerkiksi anatomiaan ja fysiologiaan ja vaikkapa klitoriksen tärkeyteen naisen orgasmin saavuttamisessa tai iän mukana lisääntyvään suoran stimulaation tarpeeseen (miesten erektion saavuttamiseksi). Luvananto ja rajattu tieto katsotaan perusterveydenhuollon velvollisuudeksi, ja lääkäritkin tekevät näitä molempia paljon työssään. Erityiset ohjeet Erityiset ohjeet vaativat usein enemmän koulutusta ja perehtyneisyyttä seksologiaan. Ne voivat olla vaikkapa itsetyydytysohjeita naiselle, joka ei ole koskaan kokenut orgasmia tai puristustekniikan opetusta miehelle, jolla on herkkä siemensyöksy. Seksuaalineuvonta voi myös sisältää erityisohjeita esimerkiksi pariskunnan läheisyyden parantamiseksi yhdyntäkiellon ja erilaisten hellyysharjoitusten avulla. Seksuaaliterapia Vain pieni osa ihmisistä, joilla on seksuaaliongelmia, tarvitsee varsinaista seksuaaliterapiaa tai yksilöterapiaa. Tämä vaatii erityiskoulutusta. Seksuaaliterapiassa pureudutaan nimenomaan seksuaaliongelmaan. Viitekehyksiä on monia, ja usein taustalla on ratkaisukeskeinen tai kognitiivinen ajatustapa. Suuri osa seksuaaliterapiasta on pariterapiaa. Usein kuitenkin vain toinen osapuoli haluaa tulla terapiaan. Sekin on mahdollista, jopa toivottavaa, varsinkin jos taustalla on aiemmin koettuja traumoja. Useimmiten kuitenkin seksuaaliongelmat esiintyvät juuri tietyssä parisuhteessa, joten parhaat tulokset hoidossa saavutetaan, jos molemmat osapuolet ovat aktiivisesti terapiassa mukana ja sitoutuneet parisuhteen seksuaalisuuden parantamiseen. Seksuaaliterapia voi kestää vain muutaman käynnin, useimmiten kuitenkin 4 20 kertaa. Vakavammissa hyväksikäyttötilanteissa yksilöterapia voi kestää vuosia. Lääkkeet seksuaaliongelmiin Naisten seksuaaliongelmien hoitoon on toistaiseksi valitettavasti tarjolla vain hyvin vähän lääkkeitä. Potilaan hormonaalinen tilanne tulee tarkistaa (anamneesi), ja vaihdevuosi-ikäiselle määrätä joko paikallisestrogeeneja tai häiritsevien vaihdevuosioireiden yhteydessä systeemistä hormonihoitoa. Kun naisen yleisvointi paranee, usein myös seksuaalinen nautinto paranee. Lisäksi liukasteiden neuvomisen pitäisi olla tuttua jokaiselle lääkärille. Liukasteet eivät vain korvaa puuttuvaa kostumista, vaan ne tekevät seksuaalisista hyväilyistä ja esimerkiksi klitoriksen ja peniksen eroottisesta hieronnasta miellyttäviä. Liukasteiden tuottamasta mielihyvästä tulisikin puhua kaikenikäisille, jotta kynnys niiden käyttöön olisi matala ja ne kuuluisivat mukaan tavalliseen nautinnolliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen. Liukasteita on vesiliukoisia, silikonipohjaisia ja öljyjä. Niitä kokeilemalla jokainen löytää suosikkinsa. Mitään varsinaista halulääkettä naisille ei toistaiseksi ole saatavilla. Myöskään mitään naisille testattua ja sopivaa testosteronilisää ei ole Suomessa markkinoilla. Jonkin verran käytetään miehille tarkoitettuja testosteronivalmisteita, 1/5 1/10-annoksella, mutta tämä on tietenkin täysin off-label-käyttöä, josta myös potilasta on informoitava. Miesten seksuaalisiin ongelmiin on käytössä erektiohäiriölääkkeinä fosfodiesteraasin estäjiä (sildenafiili, tadalafiili ja vardenofiili) ja pistoksena sekä virtsaputkeen vietävänä pillerinä alprostadiili. Kaikki edellä mainitut lääkkeet ovat tehokkaita erektiohäiriön hoidossa. Ennenaikaiseen siemensyöksyyn on erityisesti kehitetty daboksetiini. Vaihtoehtoisesti käytetään vanhem- 2511

8 pia serotoniinin takaisinoton estäjiä. Jos miehellä todetaan hypogonadismi ja matalat testosteronipitoisuudet, kannattaa aloittaa testosteronikorvaushoito. Mitä tulevaisuus tuo? Seksologinen tutkimus lisääntyy ja lääkkeiden kehittäminen sekä naisten että miesten seksuaaliongelmiin on vilkasta. Naisten seksuaalista halua parantavia lääkkeitä tutkitaan laajasti, vaikka ensimmäinen naisten HSDD:n eli seksuaalisen vähäisen halun hoitoon tarkoitettu lääke flibanseriini ei päässytkään markkinoille Yhdysvalloissa. Sitä kehittänyt lääkeyritys luopui lääkkeen jatkokehityksestä ja -tutkimuksista. Myös naisten kiihottumishäiriöihin etsitään lääkkeitä, ja naisten testosteronihormonilisävalmisteita tutkitaan ahkerasti. Miehillekin kehitetään uusia lääkkeitä seksuaalisen toimintakyvyn turvaamiseksi. Yksilöllistymistrendi jatkuu, ja tulevaisuudessa myös seksuaalinen nautinto katsotaan ihmisen hyvinvointiin kuuluvaksi oleelliseksi asiaksi. Ihmiset tulevat yhä lisääntyvässä määrin terveydenhuollon ammattilaisten luo hakemaan apua erilaisiin seksuaalisuteen liittyviin ongelmin ja häiriöihin. Tämä asettaa vaatimuksia terveydenhuollon ammattilaisten osaamiselle. Koulutusta on järjestelmällisesti kehitettävä jo lääkärikoulutuksen perustasolla ja seksologia on saatava myös erikoislääkärien erityispätevyyksien listalle ja yliopistoaineeksi. Vain näin voimme turvata WHO:n lanseeraamien seksuaalioikeuksien toteutumisen ja kansalaisille kuuluvat seksuaaliterveyspalvelut. n English summary > in english The physician s role in supporting sexuality ELÄMÄSI LÄÄKÄRIKOULU koulutuskalenterissa! Koulutustilaisuuksien päivitetyt tiedot sähköisestä koulutuskalenterista Finska Läkaresällskapet, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto 2512

9 TIETEESSÄ LEENA VÄISÄLÄ ENGLISH SUMMARY The physician s role in supporting sexuality In our modern world patients want comprehensive and holistic medical care. Sexuality is an innate quality of every human being irrespective of age, race and gender, regardless of our wishes. As such, it should be taken into consideration when seeing and treating patients for medical care. Many medical operations, medications and diseases also interfere with and can have an effect on patients sexuality and vice versa. What then is the role of the physician as a sexologist? Often the role is just passive: only questions expressed out loud are answered. Patients, however, would like the doctor to address sexual issues actively as part of the history taking if the condition/disease affects sexuality. It is therefore important for the doctor to learn how to discuss sexual themes and issues effectively and professionally. That demands, of course, tactful interaction where sexological knowledge and experience help. There are many reasons underlying sexual problems and concerns. The most important tool of the doctor is sexual history taking. A symptom like low sexual desire can mean very different things to different people and the background of sexual symptoms varies greatly. It is therefore of the utmost importance to learn to do a thorough sexual history so that the situation can be handled efficiently. Sexual problems should be treated according to the PLISSIT model. It is a model proposed by Jack Annon, stating that most patients benefit from the lowest level of the model which is Permission. This means permission to talk about sexual issues and, from the doctor, active participation in the discussion. It is permission to be sexual and to enjoy one s sexuality in a unique and personal way. It can be suggestions to arrange more time together with one s sexual partner or to read suitable books about sexuality and/or watch films and erotica. Often it is permission to use fantasy, lubricants, sexual aids and different kinds of sexual stimulation. It can be permission to self-love in order to learn better how sexual arousal and orgasm can be experienced and enjoyed, and many other things. The other levels of the model are Limited Information (LI), Specific Suggestions (SS) and Intensive Therapy (IT). Limited information can be given to the patient on specific problems such as anatomy, sexual responses, etc. Most patients are treated at the levels of permission and limited information. The upper levels of the model, specific suggestions and intensive therapy, need specialist sexological training, and fewer patients need these. The doctor should also know when to treat hormone deficiency states in both men and women. Sexological research is increasing and the development of new drugs to treat sexual dysfunction in both men and women is extensive. Sexual pleasure is viewed as a natural part of a person s well being. Healthcare personnel get more frequent consultations regarding sexual concerns and problems. This demands more knowledge and expertise on the part of healthcare professionals including doctors. Education in sexual issues and dysfunction must be better organized already at the MD level and sexology needs to be taught at university level. Only by increasing educational efforts can we secure sexual rights, as declared by WHO, and provide the sexual health services our citizens need. 2512a

Ikämiesten seksuaalisuus

Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Turku 26.1.2012 Juhana Piha Fysiologian dosentti, Kliinisen fysiologian erikoislääkäri Kliininen seksologi (vaativa erityistaso, NACS) Seksuaalisuuden

Lisätiedot

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet.

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet. Yleinen luulo on, että syy erektiohäiriöön löytyisi korvien välistä. Tosiasiassa suurin osa erektiohäiriöistä liittyy sairauksiin tai lääkitykseen. Jatkuessaan erektiohäiriö voi toki vaikuttaa mielialaankin.

Lisätiedot

Seksi ja Seurustelu Sanasto

Seksi ja Seurustelu Sanasto Seksi ja Seurustelu Sanasto Sisältö Ystävyys ja seurustelu 3 Kehonosat 4 Seksuaalisuus 6 Seksi ja itsetyydytys 8 Turvallinen seksi ja ehkäisy 10 Seksuaalinen hyväksikäyttö 12 2 Ystävyys ja seurustelu Poikakaveri

Lisätiedot

Anu Mällinen Kätilö (YAMK), Seksuaaliterapeutti (NACS), Seksuaaliterveyden asiantuntija (NACS) 2.9.2013, Tampere

Anu Mällinen Kätilö (YAMK), Seksuaaliterapeutti (NACS), Seksuaaliterveyden asiantuntija (NACS) 2.9.2013, Tampere Anu Mällinen Kätilö (YAMK), Seksuaaliterapeutti (NACS), Seksuaaliterveyden asiantuntija (NACS) 2.9.2013, Tampere Olennainen osa ihmisyyttä koko elämän ajan (perustarve) Seksuaalisuus on ihmisen synnynnäinen

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS. Terveystieto Anne Partala

IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS. Terveystieto Anne Partala IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS Terveystieto Anne Partala Ihmissuhteet Elämään kuuluvat erilaiset ihmissuhteet perhe, sukulaiset ystävät, tuttavat seurustelu, avo-/avioliitto työ-, opiskelu- ja harrastuskaverit

Lisätiedot

Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta

Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta Liisa Laitinen sh, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti NACS KYS 16.10.2011 1 Seksuaalisuudesta vaginan

Lisätiedot

Rakastatko minua tänäänkin?

Rakastatko minua tänäänkin? Rakastatko minua tänäänkin? Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAS JA SEKSI

TEKONIVELPOTILAS JA SEKSI TEKONIVELPOTILAS JA SEKSI Seksuaalisuus ja seksi ovat edelleen asioita, joista on vaikea puhua, erityisesti sairauksien yhteydessä. Monia sairauksia osataan jo hoitaa menestyksellisesti, mutta se mitä

Lisätiedot

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Maaret Kallio Erityisasiantuntija Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja Seksuaaliterveysklinikka, Väestöliitto Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus

Lisätiedot

Sisällys. Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle... 18

Sisällys. Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle... 18 Sisällys Esipuhe... 11 OSA I SEKSUAALITERAPIAN LÄHTÖKOHDAT.... 15 Seksuaalisuus... 17 Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle.... 18 Turvallinen kiintymyssuhde....

Lisätiedot

LUPA PUHUA. Asiakkaan ja potilaan seksuaaliohjaus hoitotyössä

LUPA PUHUA. Asiakkaan ja potilaan seksuaaliohjaus hoitotyössä LUPA PUHUA Asiakkaan ja potilaan seksuaaliohjaus hoitotyössä 1 Ryttyläinen K. & Virolainen L. 2009. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ALUKSI Seksuaaliterveyden edistäminen on

Lisätiedot

Liite 2. Saate. Sairaanhoitaja. Arvoisa Työterveyshoitaja,

Liite 2. Saate. Sairaanhoitaja. Arvoisa Työterveyshoitaja, Liite 2. Saate Arvoisa Työterveyshoitaja, Olemme hoitotyön opiskelijoita Lahden Ammattikorkeakoulusta täydentämässä aiempaa opistoasteen tutkintoa AMK- tasoiseksi. Opinnäytetyömme aiheena on Seksuaaliterveyden

Lisätiedot

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa.

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Poikien oma opas Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Seksuaaliterveyden ensiapupakkaus: Kunnioitus, Kumppani, Kumi Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista.

Lisätiedot

Selkä, seksuaalisuus ja seksi

Selkä, seksuaalisuus ja seksi Selkä, seksuaalisuus ja seksi Työryhmä Kirjoittajat: Jari Kannisto, THM, projektipäällikkö, Suomen Selkäliitto ry Kirsi Töyrylä-Aapio, TtM, selkäneuvoja, Suomen Selkäliitto ry Anu Parantainen, fysioterapeutti,

Lisätiedot

HALUT JÄISSÄ. Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014. Tuula Korpela

HALUT JÄISSÄ. Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014. Tuula Korpela HALUT JÄISSÄ Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014 Tuula Korpela SEKSUAALITERVEYS osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia vapaus ja kyky kokea ja ilmaista seksuaalista halua ja nautintoa,

Lisätiedot

Maailman aids-päivä 1.12. Harjoitus 1: Erilaiset seksitavat ja niihin liittyvät seksitautiriskit

Maailman aids-päivä 1.12. Harjoitus 1: Erilaiset seksitavat ja niihin liittyvät seksitautiriskit Maailman aids-päivä 1.12. Harjoitus 1: Erilaiset seksitavat ja niihin liittyvät seksitautiriskit Tehtävän tarkoitus: Oppia, että seksitapoja on paljon erilaisia ja huomioida eri seksitapoihin liittyvät

Lisätiedot

SEKSITAUDIT Hiv-säätiö / Aids-tukikeskus Vaihde 0207 465 700 (ma - pe 9-16) Neuvonta ja ajanvaraus 0207 465 705 (ma - pe 10-15.30) www.aidstukikeskus.fi SEKSUAALITERVEYS Rakkaus, seksuaalisuus ja seksi

Lisätiedot

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Johdantoa Vuonna 2009 Suomessa todettiin miehillä 14747 syöpätapausta, joista urologisia syöpätapauksia

Lisätiedot

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1. Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: LAKI JA PARISUHDE Parisuhde Avoliitto Tasa-arvo Seksuaalioikeudet Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

Asiantuntijahoitaja, seksuaali- ja paripsykoterapeutti Sirkka Näsänen

Asiantuntijahoitaja, seksuaali- ja paripsykoterapeutti Sirkka Näsänen Asiantuntijahoitaja, seksuaali- ja paripsykoterapeutti Sirkka Näsänen Erottamaton osa ihmisyyttä ja jokaisen ihmisen perusoikeus Se on miehenä, naisena tai jonakin muuna olemista omalla tavalla tai tyylillä

Lisätiedot

Seksuaalisuus. osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016

Seksuaalisuus. osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016 Seksuaalisuus osana kokonaisvaltaista hoitotyötä Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016 Hoitotyössä seksuaalisuuden huomioon ottaminen jää usein muiden terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula

Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula Muutoksia Osmo Kontula seksuaalisuudessa suhteessa Alkuvaiheen suvaitsevaisuus ja into vähenee vähitellen, koska kumppanin kanssa

Lisätiedot

Naisten orgasmihäiriö. Leena Hattunen psykoterapeutti kliininen seksologi (nacs)

Naisten orgasmihäiriö. Leena Hattunen psykoterapeutti kliininen seksologi (nacs) Naisten orgasmihäiriö Leena Hattunen psykoterapeutti kliininen seksologi (nacs) Mikä on orgasmi? Häiriöt orgasmissa Mikä avuksi? Mikä on orgasmi? turvota nesteillä orgaein hekumallinen kiihtymys orgasmos

Lisätiedot

ETENE. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattietiikka ja seksuaalisuus. Raimo Sulkava, professori, ETENE

ETENE. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattietiikka ja seksuaalisuus. Raimo Sulkava, professori, ETENE Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattietiikka ja seksuaalisuus Raimo Sulkava, professori, ETENE ETENE Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Valtakunnallisen sosiaali-

Lisätiedot

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti,

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö Rajat ry www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Myyttejä poikien kokemasta seksuaalisesta väkivallasta Myytti I stereotyyppiset

Lisätiedot

Kivusta nautintoon seksuaalisuuden kohtaaminen potilastyössä

Kivusta nautintoon seksuaalisuuden kohtaaminen potilastyössä Kivusta nautintoon seksuaalisuuden kohtaaminen potilastyössä Kirsi Porras Sairaanhoitaja, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja (STOry) kirsi249@gmail.com Luennon sisältö Häpeä Seksuaalisuus

Lisätiedot

Seksuaaliterveys. Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen

Seksuaaliterveys. Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen Seksuaaliterveys Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Joensuun kaupunki Eeva Ruutiainen Terveyden edistämisen suunnittelija

Lisätiedot

Alueelliset nuorisotyöpäivät 6.8.2014 Peräpohjolan Opistolla

Alueelliset nuorisotyöpäivät 6.8.2014 Peräpohjolan Opistolla Alueelliset nuorisotyöpäivät 6.8.2014 Peräpohjolan Opistolla Seksuaalisuus työpaja Nina Mömmö-Koskiniemi KM, kasvatuspsykologi, Auktorisoitu seksuaaliterapeutti ja ET Psykoterapeutti www.sileatkivet.fi

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Naisen seksuaalinen haluttomuus

Naisen seksuaalinen haluttomuus Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2015 Sexpo-säätiö Naisen seksuaalinen haluttomuus Työkaluja seksuaalineuvontaan Jonna Räisänen Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Halu ja haluttomuus... 4 2.1 Mistä halu

Lisätiedot

Seksuaaliset mieltymykset lomake, jonka pohjalta voit keskustella kumppanisi kanssa avoimesti seksuaalisuudesta

Seksuaaliset mieltymykset lomake, jonka pohjalta voit keskustella kumppanisi kanssa avoimesti seksuaalisuudesta Housuitta.com / lomaketta saa jakaa vapaasti Nimi: Pvm: Seksuaaliset mieltymykset lomake, jonka pohjalta voit keskustella kumppanisi kanssa avoimesti seksuaalisuudesta 1. Tulosta kaksi lomaketta, molemmille

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Pikkulapsen seksuaalisuus

Pikkulapsen seksuaalisuus Pikkulapsen seksuaalisuus Tunteita ja turvallisuutta Erityisasiantuntija Psykoterapeutti (YET), seksuaaliterapeutti (ET, NACS), työnohjaaja Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikka Seksuaalikehityksen tasot

Lisätiedot

Sinulle, joka tarvitset paikallista estrogeenihoitoa.

Sinulle, joka tarvitset paikallista estrogeenihoitoa. Sinulle, joka tarvitset paikallista estrogeenihoitoa. POTILASTIEDOTE 1 2 SISÄLLYS Vähentynyt estrogeenituotanto ja sukupuolielinten vaivat... 4 Oestring-hoito... 5 Kenelle Oestring sopii?... 7 Onko Oestringillä

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Seksi Seksi ja seksuaalisuus Mikä ei ole seksiä Kohti hyvää seksiä Seksuaalinen itsetunto Kommunikaatio Porno Hyvä seksi Kenelle seksistä voi puhua? 2. Erektiohäiriö Erektion

Lisätiedot

LÄHTÖVAIHEEN KYSELY - HIV-POSITIIVINEN MIES

LÄHTÖVAIHEEN KYSELY - HIV-POSITIIVINEN MIES OHJEET TUTKIMUSHENKILÖKUNNALLE: Antakaa tutkimukseen osallistujien täyttää tämä lähtövaiheen kysely tutkimukseen ilmoittauduttaessa. Varmistakaa, että annatte oikean kyselylomakkeen. Kun kyselylomake on

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen. Kehittämispäällikkö Minna Piispa

Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen. Kehittämispäällikkö Minna Piispa Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen Kehittämispäällikkö Minna Piispa 11.10.2013 Neuvolapäivät/ Minna Piispa 2 Väkivallan yleisyydestä raskauden aikana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdyn

Lisätiedot

Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON

Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON Jatkuvat erektiohäiriöt painavat omaa ja puolison mieltä. Se on raskasta. Ihan tavallinen ilmiö 50+ miehet: 60+ miehet: 70+ miehet:

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

PARISUHTEEN TASAVERTAISEN SEKSUAALISUUDEN TUKEMINEN

PARISUHTEEN TASAVERTAISEN SEKSUAALISUUDEN TUKEMINEN PARISUHTEEN TASAVERTAISEN SEKSUAALISUUDEN TUKEMINEN 20.9.2013 Soili Lukkarila Fysioterapeutti, Seksuaaliterapeutti, erityistaso (NACS) SISÄLTÖ Seksuaalisuus Seksi Yleisimmät seksuaaliset toimintahäiriöt

Lisätiedot

Mies ilman parisuhdetta

Mies ilman parisuhdetta Mies ilman parisuhdetta Suomalaisten yksinäisyys hanke Yksinäisyys elämänkulussa -työpaja Seinäjoella 18.2.2016 Anu Kinnunen Yksin eläminen vaikuttaa terveyteen Eliniän odotteen laskeminen Parisuhteettomat

Lisätiedot

Seksuaalisuudesta ei juuri ollut tutkittua tietoa

Seksuaalisuudesta ei juuri ollut tutkittua tietoa Seksuaalilääketiede Mitä seksuaaliterapia on? Tapani Vuola Masters ja Johnson esittelivät seksuaaliterapiatekniikan 1970-luvulla. Heidän saamansa tulokset olivat huomattavan hyviä. Myöhempi tutkimus on

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Haluttomuuden monet kasvot

Haluttomuuden monet kasvot KATSAUS TIETEESSÄ LEENA VÄISÄLÄ LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, kliininen seksologi (NACS), asiantuntijalääkäri Bayer Oy leena.vaisala@bayer.com Haluttomuuden monet kasvot Seksuaalinen

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Sexual Education for Adults with Disabilities

Sexual Education for Adults with Disabilities Sexual Education for Adults with Disabilities Tool 3 Korttipeli The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

SEURANTAKYSELY - HIV-POSITIIVINEN MIES

SEURANTAKYSELY - HIV-POSITIIVINEN MIES OHJEET TUTKIMUSHENKILÖKUNNALLE: Antakaa tutkimukseen osallistujien täyttää seurantakysely säännöllisin, - kuukauden väliajoin. Varmistakaa, että annatte oikean kyselylomakkeen. Kun kyselylomake on täytetty,

Lisätiedot

Valtakunnallinen verkostofoorumi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaaville 16.8.2012 KUOPIO

Valtakunnallinen verkostofoorumi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaaville 16.8.2012 KUOPIO Valtakunnallinen verkostofoorumi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaaville 16.8.2012 KUOPIO Tyttöjen Talon seksuaalinen väkivaltatyö Asiakasprofiili SEKSUAALISUUS, Plissit-malli NUORTEN SEKSUAALIOIKEUDET

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Hanna Vilkka Mistä on pienet tytöt tehty? Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Etanoista,

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos

MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos Miten yleistä kipu on? Mitä kipuja suomalaiset kokevat? Miten suomalaiset hoitavat kipujaan? Käytetäänkö

Lisätiedot

Seksuaaliterveyden käsite luotiin muutama vuosikymmen. Naisten seksuaalinen haluttomuus. lääketiede. Katsausartikkeli. Tärkein tieto.

Seksuaaliterveyden käsite luotiin muutama vuosikymmen. Naisten seksuaalinen haluttomuus. lääketiede. Katsausartikkeli. Tärkein tieto. Katsausartikkeli Mia Venhola, Pirkko Brusila Naisten seksuaalinen haluttomuus Tärkein tieto K Seksuaaliterveys on tärkeää ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Useimmilla meistä on kaipaus läheisyyteen, hellyyteen

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Naisen kiihottuminen

Naisen kiihottuminen Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2015 Sexpo-säätiö Naisen kiihottuminen Minna Kallio Jokainen joka on pidellyt aaltojen silittämää kiveä kädessään tietää, että jatkuvilla hyväilyillä on ihmeitä

Lisätiedot

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita?

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Anne Pitkäranta Opetuksesta vastaava varadekaani Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori Ylilääkäri, korvaklinikka

Lisätiedot

Virheen diagnostiikka

Virheen diagnostiikka Virheen diagnostiikka Työolot ja organisaatio Yksilön ja systeemin näkökohta Millaisia virheitä tapahtuu? Miten virheet havaitaan? To Err Is Human Diagnostic Treatment Preventive Other Types of errors

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

VAIETTU KIPU. Eine Siimes. Seksuaalineuvonnan merkitys naisen yhdyntäkipujen hoidossa. Opas ammattilaisille

VAIETTU KIPU. Eine Siimes. Seksuaalineuvonnan merkitys naisen yhdyntäkipujen hoidossa. Opas ammattilaisille Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö VAIETTU KIPU Seksuaalineuvonnan merkitys naisen yhdyntäkipujen hoidossa Opas ammattilaisille Eine Siimes Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Seksuaalisuus...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

SEKSOLOGISEN SEURAN KEVÄTSEMINAARI 29.04.2011 HELSINKI Mitä seksuaalisuutesi kertoo sinusta ja parisuhteestasi. 5/2/2011 Riitta Ala - Luhtala,JAMK

SEKSOLOGISEN SEURAN KEVÄTSEMINAARI 29.04.2011 HELSINKI Mitä seksuaalisuutesi kertoo sinusta ja parisuhteestasi. 5/2/2011 Riitta Ala - Luhtala,JAMK SEKSOLOGISEN SEURAN KEVÄTSEMINAARI 29.04.2011 HELSINKI Mitä seksuaalisuutesi kertoo sinusta ja parisuhteestasi TEORIAPOHJAA PERUSTEOKSET: David Schnarch: Constructing the Sexual Crucible. An Integration

Lisätiedot

LÄHTÖVAIHEEN KYSELY - HIV-POSITIIVINEN NAINEN

LÄHTÖVAIHEEN KYSELY - HIV-POSITIIVINEN NAINEN OHJEET TUTKIMUSHENKILÖKUNNALLE: Antakaa tutkimukseen osallistujien täyttää tämä lähtövaiheen kysely tutkimukseen ilmoittauduttaessa. Varmistakaa, että annatte oikean kyselylomakkeen. Kun kyselylomake on

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen

Lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen Lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen suodatin- ja kartoituslomakkeen avulla Neuvolapäivät 21.10.2015 1 Paras tapa ehkäistä väkivaltaa on puhua väkivallasta Asia, josta ei puhuta, ei ole olemassa.

Lisätiedot

SEURANTAKYSELY - HIV-NEGATIIVINEN NAINEN

SEURANTAKYSELY - HIV-NEGATIIVINEN NAINEN OHJEET TUTKIMUSHENKILÖKUNNALLE: Antakaa tutkimukseen osallistujien täyttää seurantakysely säännöllisin, -6 kuukauden väliajoin. Varmistakaa, että annatte oikean kyselylomakkeen. Kun kyselylomake on täytetty,

Lisätiedot

Copyright Invalidiliitto. Invalidiliiton julkaisuja O.21. ISBN 952-9615-94-9 ISSN 1457-1471

Copyright Invalidiliitto. Invalidiliiton julkaisuja O.21. ISBN 952-9615-94-9 ISSN 1457-1471 Mies, ikä ja seksi Copyright Invalidiliitto Invalidiliiton julkaisuja O.21. ISBN 952-9615-94-9 ISSN 1457-1471 Ulkoasu: Inka Happo/Puhuri Piirrokset: Matti Remes Paino: PrintMill, 2004 S a r i R ä s ä n

Lisätiedot

Nuorten (15-17 vuotta) seurusteluväkivalta. Katriina Bildjuschkin, asiantuntija Suvi Nipuli, projektikoordinaattori

Nuorten (15-17 vuotta) seurusteluväkivalta. Katriina Bildjuschkin, asiantuntija Suvi Nipuli, projektikoordinaattori Nuorten (15-17 vuotta) seurusteluväkivalta Katriina Bildjuschkin, asiantuntija Suvi Nipuli, projektikoordinaattori Seksuaalisuus Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja

Lisätiedot

Vauva näkyvissä! Suvi Laru, Perheverkko. 18.11.2013 Suvi Laru, laillistettu psykologi

Vauva näkyvissä! Suvi Laru, Perheverkko. 18.11.2013 Suvi Laru, laillistettu psykologi Vauva näkyvissä! Suvi Laru, Perheverkko Suvi Laru, laillistettu psykologi Onneksi olkoon! Hip hei hurraa! Matka vanhemmuuteen alkamassa. Raskaus koskettaa koko kehoa, mieltä, naiseutta, mieheyttä, ihmissuhteita

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Rakkautta, läheisyydestä suudelmiin

Rakkautta, läheisyydestä suudelmiin Riitta Palonen-Munnukka Rakkautta, läheisyydestä suudelmiin Opas kehitysvammaisten seksuaalisuuden kohtaamiseen kehitysvammaisten parissa työskenteleville ammattilaisille ja omaisille Olen kiitollinen

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Seksioppaan. lisälehdet. Mitä terveydenhoitajasi ei kertonut

Seksioppaan. lisälehdet. Mitä terveydenhoitajasi ei kertonut Seksioppaan lisälehdet Mitä terveydenhoitajasi ei kertonut Alkusanat Seksi on mukava ja terveellinen harrastus. Koska perusasiat, kuten ehkäisy ja seksitaudit, on jo käsitelty terveydenhoitajan antamissa

Lisätiedot

T U I J A H E L L S T E N

T U I J A H E L L S T E N TRAUMAATTINEN KRIISI T U I J A H E L L S T E N 16.3.2016 1 ELÄMÄNTILANTEITA Stressi ristiriitaisia vaatimuksia reaktiot yksilöllisiä Kehityskriisi elämänkulkuun kuuluvia muutosvaiheita useimmiten sujuvat

Lisätiedot

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto EETTINEN LÄHTÖKOHTA HELSINGIN JULISTUS (Artikla 8): Vaikka lääketieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua. Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko

Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua. Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko 21.8.2013 Neljän pöydänjalan malli o Minä itse o Parisuhde o Kodin ulkopuolinen elämä o Vanhemmuus Mutta

Lisätiedot

SEKSUAALIOPETUS YLÄKOULUSSA; MITÄ, MILLOIN JA MITEN

SEKSUAALIOPETUS YLÄKOULUSSA; MITÄ, MILLOIN JA MITEN Lämpimät kiitokseni *Kaikille tutkimukseen osallistuneille opiskelijoille. *Seppo Degermanille tutkimusluvasta. *Satu Lahdelle, Sari Niinimäelle ja Mika Vuorelle siitä, että sain toteuttaa tutkimukseni

Lisätiedot

Oikeiden vastausten osuus tietotestissä 2000 ja 2006

Oikeiden vastausten osuus tietotestissä 2000 ja 2006 Liiteet 159 LIITTEET LIITE 1 Oikeiden vastausten osuus tietotestissä 2000 ja 2006 Väittämä 1. Murrosiän fyysiset muutokset tapahtuvat teini-ikäisille eri ikäisinä 2. Seksuaaliasiat alkavat kiinnostaa murrosikäisiä

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

Potilasnäkökulma hivhoitotyöhön

Potilasnäkökulma hivhoitotyöhön Potilasnäkökulma hivhoitotyöhön SINI PASANEN TOIMINNANJOHTAJA, POSITIIVISET RY Potilasnäkökulma hiv-hoitotyöhön - Hiv-positiivisten merkitys hiv-hoitotyössä - Mikä vastaanotolla, asenteissa, suhtautumisessa

Lisätiedot

ARTIKKELI KÄTILÖLEHTEEN 4.3.2011

ARTIKKELI KÄTILÖLEHTEEN 4.3.2011 ARTIKKELI KÄTILÖLEHTEEN 4.3.2011 annevuokila@gmail.com Anne Vuokila 0400-151180 KYPSÄ NAINEN TARVITSEE APUASI Artikkeliin pohjautuvan opinnäytetyön tutkimustulosten mukaan vaihdevuosi-ikäiset naiset kärsivät

Lisätiedot

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa -menetelmäkäsikirjassa (2011) todetaan että seksuaaliterveyden edistäminen on tärkeä

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot