PARISUHTEEN TASAVERTAISEN SEKSUAALISUUDEN TUKEMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARISUHTEEN TASAVERTAISEN SEKSUAALISUUDEN TUKEMINEN"

Transkriptio

1 PARISUHTEEN TASAVERTAISEN SEKSUAALISUUDEN TUKEMINEN Soili Lukkarila Fysioterapeutti, Seksuaaliterapeutti, erityistaso (NACS)

2 SISÄLTÖ Seksuaalisuus Seksi Yleisimmät seksuaaliset toimintahäiriöt Miksi seksuaalisuudesta pitäisi puhua Näkökulmia seksuaalisuuden käsittelyyn Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen Parisuhteesta Kirjallisuutta

3 MITÄ ON SEKSUAALISUUS? 3

4 SEKSUAALISUUDESTA WHO (maailman terveysjärjestö): Seksuaalisuus on läsnä ihmisessä läpi koko elämän Sitä ilmentävät biologinen sukupuoli, sukupuoliidentiteetti ja - roolit, seksuaalinen suuntautuminen, erotiikka, mielihyvä, läheisyys ja lisääntyminen Seksuaalisuus koetaan ja ilmaistaan ajatuksissa, fantasioissa, toiveissa, uskomuksissa, asenteissa, arvoissa, käyttäytymisessä, tavoissa, rooleissa ja suhteissa

5 SEKSUAALISUUDESTA WHO: Seksuaalisuuden toteutumiseen vaikuttavat biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset, eettiset, juridiset, historialliset, uskonnolliset tekijät Seksuaalisuus sisältää hellyyden, kosketuksen ja intiimiyden perustarpeet, joita ilmaistaan sekä tietoisesti että tiedostamatta Seksuaalisuus voi olla tyydytyksen lähde, mutta se voi myös tuottaa turhautumista ja kärsimystä.

6 TOISIN SANOEN Seksuaalisuus on ihmisen syntymälahja; oikeus jota kukaan ei voi häneltä ottaa pois, jokainen omalla yksilöllisellä tavalla Seksuaalisuus voidaan siis käsittää kykynä ja haluna iloita oman ruumiin elämyksistä. Nämä elämykset, ilmentymät ovat erilaisia eri ikäkausina, elämänkaaren eri vaiheissa.

7 SEKSI Seksi on osa seksuaalisuutta Seksi on vapaaehtoista, omaan valintaan tapahtuvaa toimintaa, jos joutuu pakotetuksi, kyseessä on väkivalta! Seksiin kuuluvat tunteet, positiivinen jännite, rakkaus, viestien välittäminen, koskettelu, läheisyys, luottamus, mielikuvat ja nautinto Seksistä puhuttaessa käsite normaaliudesta voidaan kokonaan unohtaa, sillä kaikki mikä tuntuu hyvältä ja tuottaa tyydytystä on sallittua, kunhan se sopii suhteen molemmille osapuolille Seksiä voidaan harrastaa toisen henkilön kanssa, ryhmässä tai yksin ja voi tapahtua esim. kehollisesti, mielikuvissa, netissä ja puhelimitse Seksi on aikuisten leikkiä, johon voi liittää ilon, hymyn, huumorin, estottomuuden, naurun ja leikkikalut

8 Seksuaalisuus on sitä mitä olemme, seksi sitä mitä teemme. Seksuaalisuus on elämän ilo ja voima

9 YLEISIMMÄT SEKSUAALISET TOIMINTAHÄIRIÖT Seksuaalinen toimintahäiriö voi olla Sukupuoliseen haluun, kiihottumiseen tai laukeamiseen Sukupuolielinten toimintaan Yhdynnän häiriöihin liittyvä toimintahäiriö tai ongelma, jonka kyseinen henkilö kokee häiritseväksi tai haittaavaksi Seksuaalinen toimintahäiriö voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen

10 YLEISIMMÄT SEKSUAALISET TOIMINTAHÄIRIÖT Häiriön taustalla voi olla elimellisiä tai /ja eielimellisiä syitä Yksittäisten etiologisten syiden selvittäminen voi olla jopa mahdotonta Syy-seuraussuhteiden osoittaminen vaikeaa

11 TAUSTALLA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Psykofyysisiä syitä Yleisen kulttuurihistorian ja esim. uskonnon vaikutus; ajatusmallit, myytit, tabut Yksilön oma historia Elimellisiä syitä Fysiologiset syyt Esim. sairaudet, leikkaukset, vammautuminen, lääkkeet, nautintoaineet jne

12 YKSILÖN OMA HISTORIA Varhaiset vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet Myönteinen ja onnistunut kiintymyssuhde luo perustan perusturvallisuuden, rakastetuksi tulemisen ja autonomian kokemukselle, joka mahdollistaa terveen, aikuisen ihmisen kyvyn luoda ja antautua intiimiin parisuhteeseen Lapsuuden ja nuoruuden kasvatus Asenteiden ja esim. roolimallien omaksuminen, oman sukupuoli-identiteetin rakentuminen

13 YKSILÖN OMA HISTORIA Aikaisemman elämänkokemukset, kokemukset seksuaalisuudesta ja vuorovaikutuksesta parisuhteessa Erityisesti epäonnistumiset, seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemukset Mahdolliset sairaudet Opittu käyttäytyminen, ongelmien ratkaisukyky

14 AJANKOHTAISET TEKIJÄT Arkiset kuormittavat tekijät Stressi, ruuhkavuodet, työelämä, taloushuolet Akuutit tai pitkittyneet kriisit Fyysiset tai psyykkiset sairaudet Parisuhdeongelmat Viestinnän puute tai häiriintyminen Elämän kokonaistilanne voi vaikuttaa seksuaalisuuteen ja seksielämään.

15 ELIMELLISIÄ SYITÄ Anatomiset syyt Esim. emättimen puuttuminen Endokrinologiset syyt Hormonituotannon ongelmat Sairaudet Verenkiertoelimistön sairaudet Diabetes Neurologiset sairaudet Selkäsairaudet Krooninen kipu Psyykkiset sairaudet Vammautuminen Lääkkeiden haittavaikutukset Päihteet

16 YLEISIMMÄT SEKSUAALISET TOIMINTAHÄIRIÖT Seksuaalinen haluttomuus yleistä molemmilla sukupuolilla Naisilla Kiihottumisongelmat Orgasmiongelmat Kivulias yhdyntä Vulvodynia Vaginismi Miehillä Erektiohäiriöt Ejakulaation ja orgasmiin liittyvät ongelmat Herkkä siemensyöksy

17 HALUTTOMUUS Tutkimuksissa haluttomuuden esiintyminen vaihtelee Naisilla 15-60% parisuhteessa Naisilla haluttomuuden esiintyminen lisääntyy merkittävästi postmenopausaalisesti Pienten lasten perheissä naisen haluttomuus on yleistä, jopa 40% kokee haluttomuutta, kun nuorimmainen on alle 1-vuotias Suomessa aikana naisten haluttomuus parisuhteen laadusta riippumatta on kasvanut 34>>>46%:iin (Kontula) Miehillä 12-28% parisuhteessa On merkkejä miesten haluttomuuden lisääntymisestä, mutta Kontulan tutkimuksessa ei tätä kuitenkaan havaittu

18 HALUTTOMUUS Seksuaalinen haluttomuus on ongelma vain, jos yksilö sen kokee ongelmaksi Seksuaalinen halu/haluttomuus ei ole muuttumaton tila Usein ongelmana pariskunnan halujen eriparisuus; ajallisesti, laadullisesti tai määrällisesti

19 HALUTTOMUUS Haluttomuuden syy usein monitekijäinen Psykogeeniset: Parisuhdeongelma; erit. valtataistelu Tunteiden ristiriitaisuus kumppania kohtaan, erit. viha Seksuaalisen viestinnän ongelmat Urautuminen seksuaalitavoissa Huono, tyydytystä tuottamaton seksi Toiminnalliset seksuaaliongelmat Läheisyys- ja sitoutumisongelmat Häpeäntunteet, traumat jne. Tahaton lapsettomuus Ehkäisyongelmat Synnytyksen jälkeinen jälkitila

20 HALUTTOMUUS Orgaaniset: Psyykkiset ja somaattiset sairaudet Päihteet ja anaboliset streoidit Testosteronin ja estrogeenin vähyys Lääkkeet jne

21 MIKSI SEKSUAALISUUDESTA PITÄISI PUHUA

22 WAS (World Association for Sexology - Seksologian maailmanjärjestö) Hong Kong 1999 on laatinut seksuaalioikeuksien julistuksen 1. Oikeus seksuaaliseen vapauteen: Seksuaalinen vapaus sisältää yksilöiden oikeuden ilmaista seksuaalisuuttaan täydesti. Se kuitenkin sulkee pois seksuaalisen väkivallan, hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston. 2. Oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen, seksuaaliseen loukkaamattomuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen: Tämä oikeus sisältää kyvyn tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta seksuaalielämästä oman henkilökohtaisen ja yhteisön etiikan mukaisesti. Siihen sisältyy myös oman kehon hallinta ja nautinto vapaana kidutuksesta, silpomisesta ja mistä hyvänsä väkivallasta.

23 WAS 3. Oikeus seksuaaliseen yksityisyyteen: Tähän sisältyy oikeus tehdä yksilöllisiä päätöksiä ja käyttäytyä yksilöllisesti läheisissä suhteissa silloin kun ne eivät häiritse muiden seksuaalisia oikeuksia. 4. Oikeus seksuaaliseen oikeudenmukaisuuteen: Tämä tarkoittaa vapautta kaikesta syrjinnästä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, ihonvärin, sosiaaliluokan, uskonnon ja fyysisen tai psyykkisen vamman vuoksi. 5. Oikeus seksuaaliseen mielihyvään: Seksuaalinen mielihyvä, mukaan lukien sooloseksi, on ruumiillisen, henkisen, älyllisen ja hengellisen hyvinvoinnin lähde.

24 WAS 6. Oikeus seksuaalisten tunteiden ilmaisuun: Seksuaalinen ilmaisu on enemmän kuin eroottista mielihyvää ja seksuaalista toimintaa. Yksilöillä on oikeus ilmaista seksuaalisuuttaan kommunikoimalla, koskettamalla, ilmaisemalla tunteita ja rakastamalla. 7. Oikeus vapaaseen seksuaaliseen liittymiseen: Tämä tarkoittaa mahdollisuutta mennä naimisiin tai olla menemättä, mahdollisuutta erota ja mahdollisuutta solmia muunlaisia vastuullisia seksuaalisia suhteita. 8. Oikeus tehdä vapaita ja vastuullisia ehkäisyvalintoja: Tämä sisältää oikeuden päättää hankkiiko lapsia vaiko ei, oikeuden päättää lasten lukumäärästä ja ajoituksesta sekä täyden käyttöoikeuden syntyvyyden säännöstelyn menetelmiin.

25 WAS 9. Oikeus seksuaalisuutta koskevaan tieteellisesti perusteltuun tietoon: Tämä oikeus tarkoittaa sitä, että tieto seksuaalisuudesta tulisi tuottaa riippumattoman ja eettisen tutkimuksen avulla, ja että tätä tietoa jaetaan sopivilla tavoilla yhteiskunnan kaikille tahoille. 10. Oikeus monipuoliseen seksuaalikasvatukseen ja valistukseen: Tämä on elämän pituinen prosessi syntymästä läpi elämänkaaren ja sen tulisi koskea yhteiskunnan kaikkia instituutioita. 11. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin: Seksuaaliterveyspalveluiden tulisi olla käytettävissä kaikkien seksuaalisuuteen liittyviin huolenaiheiden, ongelmien ja toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

26 WAS Korostetaan ettei seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden suhteen kukaan saa joutua syrjinnän kohteeksi esim. psyykkisen tai fyysisen vamman vuoksi Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus oman seksuaalisuutensa toteuttamiseen omilla ehdoillaan ja omilla keinoillaan, kuitenkaan muita vahingoittamatta

27 Seksuaaliterveyden edistäminen Suomessa toimintaohjelma ( ) Sosiaali- ja terveysministeriön laatima Ohjelman tarkoituksena on huomioida sairauksien ja hoitotoimenpiteiden vaikutukset seksuaaliseen toimintakykyyn hoitoon liittyvässä ohjauksessa ja neuvonnassa Seksuaalineuvontaa tulee olla saatavissa integroituna normaaleihin terveydenhuoltopalveluihin ja neuvonnan tulee toteutua tasa-arvoisesti asiakkaan tarpeen mukaan

28 Seksuaaliterveyden edistäminen Suomessa toimintaohjelma ( ) Jokaisella terveyskeskuksella tulee olla käytettävissä seksuaalineuvonnan täydennyskoulutuksen saanut työntekijä Sairaanhoitopiirissä tulee olla asiantuntijoiden hyväksymän erikoistumiskoulutuksen saaneita työntekijöitä (seksuaaliterapeutti) Ohjelmassa korostetaan ammattihenkilöiden seksuaali- ja lisääntymisterveyden osaamisen lisäämistä eri ammattiryhmissä

29 POTILAAT ODOTTAVAT AMMATTILAISTEN KYSYVÄN JA PUHUVAN SEKSUAALISUUTEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 29

30 NÄKÖKULMIA SEKSUAALISUUDEN KÄSITTELYYN 30

31 MIKSI SEKSUAALISUUDESTA PUHUMINEN VOI OLLA VAIKEAA? Seksuaalisuuden asemaan yhteiskunnassa vaikuttaa mm. kulttuurihistoria, uskonto, media luomalla mm. myyttejä, tabuja, jotka ohjaavat mistä saa tai ei saa puhua Suomessa taustalla vahva uskonnollinen historia, jossa seksuaalisuus kiedottu häpeän ja syyllisyyden viittaan Toisaalta kansanperinteessä suhtautuminen seksuaalisuuteen ollut hyvinkin mutkatonta ja suoraa Vastailmiönä länsimaissa eletään nykyisin yliseksualisoitunutta aikakautta Oma seksuaalisuus kuitenkin jokaiselle se intiimein osa-alue, johon liittyy epävarmuutta ja riski haavoittumiseen

32 NAISEN SEKSUAALISUUTTA MÄÄRITTELEVIÄ MYYTTEJÄ Positiivisesti seksuaalisesti aktiivisen mallin puuttuminen Epäseksuaalinen ja haluton madonna ja äiti/ alati seksiä haluava, yliseksuaalinen mutta katuva huora Naisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus uusi asia Naimisissa oleva nainen on voinut omistaa oman ruumiinsa vasta vuodesta 1994 alkaen, jolloin raiskauksesta tuli rikos avioliitossa Naisen seksuaalisuudella kaksi tarkoitusta, miehen halujen tyydyttäminen ja jälkeläisten, synnyttäminen Hyvä nainen tyydyttää tarpeet ja paha nainen ei Nainen ruumiillaan vastuussa mahdollisesta raskaudesta

33 MIEHEN SEKSUAALISUUTTA MÄÄRITTELEVIÄ MYYTTEJÄ Seksuaalisuus miehisyyden määrittäjänä Se on mies, jolla seisoo Miesten seksuaalisia tarpeita ja niiden toteuttamista pidetään itsestäänselvyytenä Miehen tulisi tyydyttää nainen seksuaalisesti Yhdyntäkeskeinen aktiivinen seksuaalinen toiminta Hyväilyt ja hellyys näyttäytyvät vähempiarvoisena Miehen keho nähdään usein suorittamisen välineenä, ei halun kohteena Vastuu seksuaalisesta toiminnasta ja toiminnan onnistumisesta lisää painetta ja pakkoa

34 NÄILLE VITSEILLEHÄN ME NAURAMME...

35 SEKSUAALISUUDESTA PUHUMISTA VOI OPETELLA JA SIINÄ VOI KEHITTYÄ

36 NÄKÖKULMIA SEKSUAALISUUDEN KÄSITTELYYN Oman seksuaalisuuteni tuntemus: Mitä itselle seksuaalisuus merkitsee? Mistä saa/ei saa puhua? Mitä saa/ei saa tehdä seksuaalisuuden alueella? Mitkä ovat minun omat rajani? >>>>>>>Miten asenteeni heijastuvat valitsemissani termeissä ja sanattomassa viestinnässä? Seksuaalisuudesta voi puhua vain niin pitkälle kuin on itse asian pohdinnassa edennyt

37 MITKÄ ASIAT VAIKUTTAVAT MEIDÄN SEKSUAALISUUTEEMME?

38 MYYTIT Minuun nämä myytit eivät ainakaan vaikuta! 38

39 NÄKÖKULMIA SEKSUAALISUUDEN KÄSITTELYYN Ammatillisuus Toimimme ihmiskuvamme, elämänkokemuksemme, koulutuksemme ja omaksumamme ammatillisen viitekehyksen pohjalta Sisältää myös vastuun olla aloitteentekijä ja luvan antaja Hienotunteisuus Seksuaalisuus on intiimeimpiä osia meistä; meidän tulee aina edetä potilaan asettamien rajojen mukaisesti Kaikille seksi/seksuaalisuus ei ole tärkeäksi koettu asia 39

40 NÄKÖKULMIA SEKSUAALISUUDEN KÄSITTELYYN Luvan anto keskusteluun Vihjeistys vastaanottohuoneessa tai esim. osastolla Kirjat, esitteet, julisteet, myös keskustelun avuksi Sivulauseessa tulevat kommentoinnit ja ohjeistukset Esim. lääkkeiden sivuvaikutuksia läpikäytäessä Suorat avoimet kysymykset Rauhalliset, intimiteetin suojaavat puitteet Suljettu huone asian käsittelyyn, riittävä äänieristys Riittävästi aikaa asian käsittelyyn

41 KÄYTÄNNÖN ELÄMÄÄ

42 MITEN PUHUA SEKSUAALISUUDESTA Tavallisena elämään kuuluvana asiana Ymmärrettävillä sanoilla, jotka sopivat itselle Valitsemalla neutraalit tai positiiviset termit Antamalla keskustelukumppanilleni tilaa keskustelussa Varmistamalla, että asiakas tuntee tulleensa kuulluksi ts. olen ymmärtänyt hänet oikein Huomioimalla myös kehon kielellä puhumisen (mm. ilmeet, eleet, asennot) Kysymällä asiakkaalta suoraan seksuaalisuudesta, seksistä, parisuhteesta Muistamalla, että henkilöllä on myös oikeus kieltäytyä puhumasta seksuaalisuudesta ja tätä oikeutta sinun tulee kunnioittaa

43 Esimerkkejä Miten tämä tilanne on vaikuttanut seksuaalielämäänne/ parisuhteeseenne? Meillä on tapana keskustella kaikkien potilaiden kanssa sairauden, hoidon ja lääkityksen vaikutuksesta seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen. Onko Teillä mielessänne mieltä askarruttavia kysymyksiä? Seksuaaliohjaus ja neuvonta ovat osa hoitoa. Sopisimmeko ajan, jolloin voisimme keskustella? Sairastuminen saattaa tuoda mukanaan seksuaalisen toimintakyvyn muutoksia, haluaisitteko keskustella niistä? Monet potilaat ja asiakkaat miettivät seksuaalielämää/ parisuhdeasiaa sairastumisen jälkeen, kun menevät kotiin, miten sinulla?.

44 SEKSUAALISUUDEN PUHEEKSI OTTAMINEN Ammatillisuuteen kuuluu, että työntekijä ottaa seksuaalisuuteen tai seksuaaliterveyteen vaikuttavat tekijät puheeksi, eikä jätä kysymyksien tai ongelmien esille ottamista asiakkaan tai potilaan vastuulle Tuisku Ilmonen, kliininen seksologi

45 SEKSUAALISUUDEN PUHEEKSI OTTAMINEN Suomessa käytössä ns. PLISSIT-malli Terveydenhuollon ammattilaisen tulisi kyetä kahteen ensimmäiseen tasoon peruskoulutuksensa pohjalta Kaksi ensimmäistä tasoa kattaa suurimman osan potilaiden kysymyksistä Näillä tasoilla voi helpoimmin auttaa monia potilaita Keskustelu ja ohjaus voi tapahtua esim. päivittäisten toimintojen yhteydessä, hoitotapahtumassa, yksilö- /pari- tai ryhmäohjauksena

46 PLISSIT-MALLI 46

47 P permission: luvan antaminen Tällä tasolla on eniten asiakkaita Myönteinen ja salliva ilmapiiri seksuaalisuudesta puhumiselle Lupa omaan seksuaalisuuteen, lupa olla sellainen kuin on Lupa välittyy kokonaisilmaisusta ja erityisesti sanattomasta viestinnästä Normalisointia Esim. normaalia/ epänormaalia, moninaisuus, fantasiat, eri lämänvaiheet, itsetyydytys jne. Luvan saaminen voi auttaa luopumaan seksuaalisuuteen liittyvistä syyllisyyden ja häpeän tunteista sekä huonosta omastatunnosta.

48 LI limited information: rajatun tiedon antaminen Asianmukaisen tiedon antamista juuri siitä asiasta, josta tietoa puuttuu Esim. anatomiasta (koko, ulkonäkö), fysiologiasta, seksuaalisen reaktiosarjan eri vaiheista, iän, vammojen, sairauksien, lääkkeiden vaikutuksista jne. Odotusten realisointia Esim.nuorten mallina voi olla tv:stä saadut mallit ja odotukset itselle/kumppanille epärealistiset Pyritään purkamaan myyttejä asianmukaisen tiedon puute korvaantuu usein uskomuksilla ja kuvitelmilla, jotka voivat aiheuttaa henkilölle turhia pelkoja ja ahdistusta Tietämättömyys ja tarkistamattomat uskomukset voivat olla tuhoisia sekä yksilön että parisuhteen seksille

49 SS spesific suggestion: erityisohjeiden antaminen Edellyttää työntekijältä tarkka kuva ongelmasta, voi tarvita varsin yksityiskohtaista tietoa asiakkaansa seksuaalielämästä, elämän tilanteesta ja muutostoiveista Elämäntapaan liittyvät ohjeet Itsetuntemukseen liittyvät tehtävät Suorituspaineita poistavat harjoitteet Kommunikaation parantamiseen tähtäävät harjoitteet Seksivälineiden ohjaus Rentoutumismenetelmät Lantionpohjalihasten harjoitteet

50 IT Intensiv therapy: intensviivinen Tällä tasolla on vähiten asiakkaita, koska suurin osa ihmisistä voi tulla autetuksi ja edellisillä tasoilla Myönteisen ja luottamuksellisen luominen omaan itseensä ja omaan seksuaalisuuteen Seksuaalisuuteen liittyvien ongelmien hoitoa erilaisilla terapiamenetelmillä tai menetelmien yhdistelmillä.

51 PARISUHTEESTA Parisuhde tarkoittaa kiintymykseen ja seksuaalisuuteen perustuvaa kahdenvälistä suhdetta Seksuaalisuus ja seksi voivat olla parisuhteessa voimavara, joka lujittaa ja ylläpitää suhdetta; toisaalta suhteen elinvoima ja intiimiys kärsivät, jos seksuaalisuudessa ilmenee häiriöitä tai parisuhteessa ei ole seksiä lainkaan Parisuhde on yksi elämämme merkittävimmistä ihmissuhteista; toimiva parisuhde lisää henkistä ja fyysistä hyvinvointimme ja se heijastuu myös lähiympäristöömme Parisuhdetta kannattaa hoitaa, jotta se toisi iloa ja tyydytystä molemmille osapuolille, suhteen hoitaminen ja siihen panostaminen on molempien vastuulla

52 INTIIMIYS Intiimiys on läheisin yhteys ihmisten välillä - Se on mahdollisuus kohdata itsessään omaa elämäänsä ja paljastaa sitä toiselle Fyysinen intiimiys Opettele tuntemaan oma kehosi ja anna myös kumppanisi tietää, tuntea ja tulla tutuksi kehosi kanssa Emotionaalinen intiimiys Tunnista tunteitasi ja anna kumppanisi olla tietoinen tunteistasi ja tunnemaailmastasi Psykologinen intiimiys anna kumppanisi tietää, mitä mielessäsi liikkuu, mukaan luettuna arvosi, tavoitteesi ja toiveesi, mielipiteesi, uskomuksesi, unelmasi, mielihalusi, odotuksesi ja fantasiasi Seksuaalinen intiimiys Oman eroottisuuden ja seksuaalisuuden kohtaamista ja paljastamista sekä itselle että kumppanille

53 KIRJALLISUUTTA SEKSUAALISUUS (2007, 478 sivua) Dan Apter, Leena Väisälä, Kari Kaimola (toim.)

54 KIRJALLISUUTTA Seksuaalisuus hoitotyössä Katri Ryttyläinen, Sirpa Valkama 2010

55 KIRJALLISUUTTA SEKSUAALISUUDEN PUHEEKSI OTTAMINEN terveyden- ja sairaanhoidossa perusteet Yksiköiden henkilökunnan materiaali tit/21414/puheeksiottaminen.pdf

56 KIRJALLISUUTTA Seksuaalineuvonnan tueksi Osa I: Seksuaalineuvojana toimiminen Osa II: Esimerkkejä seksuaalineuvonnan käytänteistä Maija Ritamo Katri Ryttyläinen-Korhonen Saana Saarinen (toim.)

57 Seksuaalisuuden portaat; Korteniemi-Poikela, E. & ja Cacciatore, R Läsnä ja lähellä; Kaija Maria Junkkari, Lari Junkkari Syvyyttä seksiin; Kallio Maaret, jussila Taru Rietas orkidea Erotica(naisten kirjoittamia fantasioita)

58 Kun tiedän kuka olen - voi näyttä myös Sinulle kuka olen Sinullapa ei ole tällaista!!!! Ei se minua haittaa, minun äitini sanoi, että muutaman vuoden kuluttua minä voin saada noita niin paljon kuin haluan, koska minulla on tämä!!!!

LUPA PUHUA. Asiakkaan ja potilaan seksuaaliohjaus hoitotyössä

LUPA PUHUA. Asiakkaan ja potilaan seksuaaliohjaus hoitotyössä LUPA PUHUA Asiakkaan ja potilaan seksuaaliohjaus hoitotyössä 1 Ryttyläinen K. & Virolainen L. 2009. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ALUKSI Seksuaaliterveyden edistäminen on

Lisätiedot

Seksuaalineuvonnan tueksi

Seksuaalineuvonnan tueksi Maija Ritamo Katri Ryttyläinen-Korhonen Saana Saarinen (toim.) Seksuaalineuvonnan tueksi Osa I: Seksuaalineuvojana toimiminen Osa II: Esimerkkejä seksuaalineuvonnan käytänteistä RAPORTTI 27 2011 RAPORTTI

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS)

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPAAN KÄYTTÖ 4 1.1 SEKSUAALISUUS 4 1.2 SEKSUAALIOIKEUDET 4 1.3 SEKSUAALITERVEYS 5

Lisätiedot

MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ, HYVÄ VAIMO JA MÄ OLEN HYVÄ YSTÄVÄ Liikuntavammaisten naisten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan

MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ, HYVÄ VAIMO JA MÄ OLEN HYVÄ YSTÄVÄ Liikuntavammaisten naisten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ, HYVÄ VAIMO JA MÄ OLEN HYVÄ YSTÄVÄ Liikuntavammaisten naisten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan Eeva Airikkala MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ,

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

ON PAIKKA PERHEESSÄ JUMALAN VAI ONKO? SEKSUAALIVÄHEMMISTÖIHIN KUULUVIEN KOKEMUKSIA, TOIVEITA JA ODOTUKSIA SEURAKUNNASTA

ON PAIKKA PERHEESSÄ JUMALAN VAI ONKO? SEKSUAALIVÄHEMMISTÖIHIN KUULUVIEN KOKEMUKSIA, TOIVEITA JA ODOTUKSIA SEURAKUNNASTA ON PAIKKA PERHEESSÄ JUMALAN VAI ONKO? SEKSUAALIVÄHEMMISTÖIHIN KUULUVIEN KOKEMUKSIA, TOIVEITA JA ODOTUKSIA SEURAKUNNASTA Marianne Rönkkö-Miinalainen Päättötyö Seksuaalineuvoja Seksologian perusteet 15 op

Lisätiedot

ONKO SEKSUAALISUUS TABU OPAS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE

ONKO SEKSUAALISUUS TABU OPAS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE ONKO SEKSUAALISUUS TABU? OPAS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE SISÄLTÖ LUKIJALLE 3 KOHTAAVATKO KULTTUURIT VAI IHMISET? 4 MAAHANMUUTTOON LIITTYVÄT HAASTEET 4 KULTTUURI

Lisätiedot

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF)

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09)228 050 www.vaestoliitto.fi ISBN

Lisätiedot

VAIETTU KIPU. Eine Siimes. Seksuaalineuvonnan merkitys naisen yhdyntäkipujen hoidossa. Opas ammattilaisille

VAIETTU KIPU. Eine Siimes. Seksuaalineuvonnan merkitys naisen yhdyntäkipujen hoidossa. Opas ammattilaisille Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö VAIETTU KIPU Seksuaalineuvonnan merkitys naisen yhdyntäkipujen hoidossa Opas ammattilaisille Eine Siimes Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Seksuaalisuus...

Lisätiedot

Seksuaaliterapia osana kuntoutusprosessia

Seksuaaliterapia osana kuntoutusprosessia Lopputyö Seksuaaliterapiakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö Seksuaaliterapia osana kuntoutusprosessia Tiina Suro 2 Kehittämistyö (Sexpo) Tiivistelmä Sexpo-säätiö Seksuaaliterapeuttikoulutus 26.5.2014 63

Lisätiedot

opas hyvään arkeen Seksuaalisuus Tutkimusmatkalla omaan kehoon suomen ms-liiton julkaisuja

opas hyvään arkeen Seksuaalisuus Tutkimusmatkalla omaan kehoon suomen ms-liiton julkaisuja opas hyvään arkeen Seksuaalisuus Tutkimusmatkalla omaan kehoon suomen ms-liiton julkaisuja seksuaalisuus tutkimusmatkalla omaan kehoon Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 29 1. painos 2006 Marja Ylikylä,

Lisätiedot

Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta?

Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta? TIETEESSÄ LEENA VÄISÄLÄ LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, kliininen seksologi (NACS), asiantuntijalääkäri Bayer Oy leena.vaisala@bayer.com Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta?

Lisätiedot

Näkymätön seksuaalisuus. Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista

Näkymätön seksuaalisuus. Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista Näkymätön seksuaalisuus Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista MUISTILIITON JULKAISUSARJA 2014 Rakkauden kipeä viilto kun istun yksin iltaa ja muistelen sinua.

Lisätiedot

ÄITIYS JA SEKSUAALISUUS

ÄITIYS JA SEKSUAALISUUS Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö ÄITIYS JA SEKSUAALISUUS Emma Dufva 2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. MITÄ TARKOITAMME, KUN PUHUMME ÄITIYDESTÄ TAI SEKSUAALISUUDESTA? 4 1.1. Äitiydestä yleisesti

Lisätiedot

Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi

Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi Seksologian perusteet -koulutus Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 2007 Kehittämistehtävä Pia Piispanen

Lisätiedot

ONKO SEKSUAALISUUS TABU OPAS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE

ONKO SEKSUAALISUUS TABU OPAS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE ONKO SEKSUAALISUUS TABU? OPAS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE SISÄLTÖ KOHTAAVATKO KULTTUURIT VAI IHMISET? 4 MAAHANMUUTTOON LIITTYVÄT HAASTEET 4 KULTTUURI VAI USKONTO?

Lisätiedot

Teksti: Maalaukset: Julkaisija:

Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg 1 Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg, sairaanhoitaja, seksologi Eeva Halme Suomen Syöpäpotilaat ry Paino: Redfina Oy, 2015 3. uusittu painos 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE...

Lisätiedot

HALUT JÄISSÄ. Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014. Tuula Korpela

HALUT JÄISSÄ. Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014. Tuula Korpela HALUT JÄISSÄ Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014 Tuula Korpela SEKSUAALITERVEYS osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia vapaus ja kyky kokea ja ilmaista seksuaalista halua ja nautintoa,

Lisätiedot

1 Johdanto 1. 2 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden käsitteitä 2. 3 Seksuaaliterveys ja seksuaalineuvonta 3. 4 Lisääntymisterveys ja ehkäisy 8

1 Johdanto 1. 2 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden käsitteitä 2. 3 Seksuaaliterveys ja seksuaalineuvonta 3. 4 Lisääntymisterveys ja ehkäisy 8 Katja Härkönen Jenna Näppi Seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden toteutuminen Helsingin kaupungin äitiysneuvoloissa Metropolia Ammattikorkeakoulu Kätilö Hoitotyö Opinnäytetyö 14.9.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Copyright Invalidiliitto. Invalidiliiton julkaisuja O.21. ISBN 952-9615-94-9 ISSN 1457-1471

Copyright Invalidiliitto. Invalidiliiton julkaisuja O.21. ISBN 952-9615-94-9 ISSN 1457-1471 Mies, ikä ja seksi Copyright Invalidiliitto Invalidiliiton julkaisuja O.21. ISBN 952-9615-94-9 ISSN 1457-1471 Ulkoasu: Inka Happo/Puhuri Piirrokset: Matti Remes Paino: PrintMill, 2004 S a r i R ä s ä n

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS NEUVOLA - ASIAKKAIDEN SEKSUAALISESTA HYVINVOINNISTA JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNAN JA TUEN TARPEESTA

KYSELYTUTKIMUS NEUVOLA - ASIAKKAIDEN SEKSUAALISESTA HYVINVOINNISTA JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNAN JA TUEN TARPEESTA KYSELYTUTKIMUS NEUVOLA - ASIAKKAIDEN SEKSUAALISESTA HYVINVOINNISTA JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNAN JA TUEN TARPEESTA Riitta Ala-Luhtala Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Seksuaalisuus ja MS. Tutkimusmatkalla omaan kehoon. Marja Ylikylä - Minna Aallontie - Marjut Ojala

Seksuaalisuus ja MS. Tutkimusmatkalla omaan kehoon. Marja Ylikylä - Minna Aallontie - Marjut Ojala Seksuaalisuus ja MS Tutkimusmatkalla omaan kehoon Marja Ylikylä - Minna Aallontie - Marjut Ojala Seksuaalisuus ja MS Tutkimusmatkalla omaan kehoon Suomen MS-liiton julkaisusarja nro 29 Teksti Kuvat Ulkoasu

Lisätiedot

FYYSINEN MINÄKUVA JA SEKSUAALISUUS RASKAUSAIKANA - Äitien kokemuksia minäkuvastaan ja äitiysneuvolan

FYYSINEN MINÄKUVA JA SEKSUAALISUUS RASKAUSAIKANA - Äitien kokemuksia minäkuvastaan ja äitiysneuvolan Sanna Maarit Emilia Lammi & Johanna Annika Ylinen FYYSINEN MINÄKUVA JA SEKSUAALISUUS RASKAUSAIKANA - Äitien kokemuksia minäkuvastaan ja äitiysneuvolan seksuaalineuvonnasta Sosiaali- ja terveysala 2012

Lisätiedot

Avoimen Tilan Ulottuma

Avoimen Tilan Ulottuma atu Avoimen Tilan Ulottuma Nappi julkaisut 1/2008 1. painos teksti: Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti ulkoasu: Pia Barclay Nappituntumalla Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä

Lisätiedot

Seksuaalisuus ammattihenkilöstön koulutuksessa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyspalveluissa

Seksuaalisuus ammattihenkilöstön koulutuksessa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyspalveluissa S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 6 / 2 0 0 8 maija ritamo (toim.) Seksuaalisuus ammattihenkilöstön koulutuksessa sekä vammaisten ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN

AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN Tytöstä naiseksi Vastauksia maahanmuuttajatyttöjen kysymyksiin SISÄLLYS Kehittämistyön ohjaajina ovat toimineet Metropolian lehtori Sirkka Pietiläinen sekä Helsingin

Lisätiedot

PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI

PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI Kelppe-Räsänen Elina Nieminen Suvi Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

Parkinsonin tautia sairastavalle

Parkinsonin tautia sairastavalle SEKSUAALIOPAS Parkinsonin tautia sairastavalle Opas sairastaville, heidän kumppaneilleen ja ammattilaisille Kirjoittajat Päivi Liippola, ft, auktorisoitu seksuaalineuvoja, Aivoliitto ry Kirsti Martikainen,

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot