RAINION PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAINION PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013-2014"

Transkriptio

1 RAINION PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA päivitetty elokuussa 2013 Heinolassa esiopetus toteutetaan sivistystoimen alaisuudessa ja se on maksutonta. Esiopetuksen toimintaaika on neljä tuntia; Rainion päiväkodissa klo Loma-ajat noudattavat koulujen työjärjestystä. Esiopetus päättyy toukokuun loppuun. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta: lapsen kasvun ja kehityksen sekä oppimisen tavoitteellista ja suunnitelmallista tukemista. Oppiminen tapahtuu leikin ja monipuolisten toimintatapojen ja suunnitellun oppimisympäristön avulla. Tämä esiopetussuunnitelma täydentää päiväkotimme varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on luettavissa Heinolan kaupungin internet-sivuilta ja lainattavissa myös päiväkodista kotiin.

2 OHJAAVAT ASIAKIRJAT Esiopetuksen perusteet v. 2010, valtakunnallinen Heinolan kaupungin esiopetussuunnitelma v.2011 Heinolan kaupungin oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja tukimuodot v.2011 Heinolan perusopetuksen ohjaussuunnitelma v Varhaiskasvatuksen perusteet v. 2004, valtakunnallinen Heinolan kaupungin päivähoidon Varhaiskasvatussuunnitelma v Päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma Heinolan kaupungin esiopetussuunnitelma v.2013 JOHDANTO Rainion päiväkodissa toimii yksi 0-6 vuotiaiden ryhmä; Rainion päiväkotiryhmä. Toiminta toteutetaan pienryhmissä. Esiopetus tapahtuu yhteistyössä ryhmän lastentarhanopettajan ja erityiskasvatuksen päivähoitajan kanssa. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA YLEISET TAVOITTEET Auttaa lasta selviytymään arkipäivän tilanteista Vahvistaa lapsen terveyttä ja itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten kautta Kehittää ryhmässä toimimisen taitoja ja omatoimisuutta Ohjaa toimimaan kanssaeläjiä ja ympäristöä kunnioittaen Kehittää oppimaan oppimisen taitoja ja pitkäjänteisyyttä TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TYÖTAVAT Esiopetuksessa työskentely perustuu leikinomaisuuteen, lasten luonnollisen elämänpiirin ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvien kokonaisuuksien käsittelyyn. Keskeistä on eri sisältöalueiden yhdistäminen eli esiopetuksessa ei ole eri aineiden oppitunteja. Suunnittelussa otetaan huomioon lapsille ominaiset toimintatavat: leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen, sekä eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen. Lapset ovat osallisina toiminnan suunnittelussa. Päiväkodin toiminnan suunnittelun pohjana on varhaiskasvatussuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain. Suunnittelu toteutuu koko henkilökunnan yhteisissä suunnitteluilloissa syksy / kevät sekä tiimeissä. Oman pienryhmän toiminnan tarkemmasta suunnittelusta vastaa ryhmästä vastaava työntekijä lasten ja lapsiryhmän tarpeita ja toiveita kuunnellen. Päiväkodissa esikoululaisilla on mahdollisuus harjoitella vuorovaikutustaitoja erikokoisissa ryhmissä ja eri-ikäisten kanssa. Päivään sisältyy aamupala, ohjattua ja vapaavalintaista toimintaa, ulkoilua sekä ruokailu.

3 SISÄLTÖALUEET Esiopetus koostuu sisältöalueista, joita toteutetaan kokonaisvaltaisesti. Vuoden kiertokulku juhlapyhineen otetaan huomioon esiopetuksessa. Lasten tehtäväkirjana on Kirjakujan Eskarimäki. KIELI JA VUOROVAIKUTUS Lähtökohtana ovat lapsen kokemus- ja mielikuvitusmaailma sekä arkipäivän tilanteet. Tavoitteena olevaa kielellistä tietoisuutta herättelemme Kirjakujan Eskarimäen aineistoa seuraten. kuunteleminen, kuullun ymmärtäminen keskusteleminen, vuorovaikutus kertominen: kuvasta kertominen, saduttaminen ilmaiseminen, teatteri kuvitteleminen, mielikuvat sadut, tarinat, lorut, riimit auditiiviset-, visuaaliset- ja motoriset harjoitukset kirjaimiin tutustuminen kuvat ja sanat toimintatiloissa kirjastoauto / kirjastovierailut MATEMATIIKKA Lähtökohtana ovat lapsen kokemusmaailma ja arkipäivän tilanteet. Tavoitteena on herätellä matemaattista tietoisuutta havainnollisesti leikin ja arkielämän tilanteiden avulla. vertailu, pituus, suuruus, määrä, paino luokittelu esineen ominaisuuksien mukaan arviointi mittaaminen, paino, pituus aikajärjestys geometriset tasokuviot suunnat numeroihin tutustuminen lukukäsite; lukumäärän. lukusanan ja numeromerkin vastaavuus 0-10 kelloon tutustuminen

4 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Lähtökohtana ovat lasten tekemät havainnot, tutkiminen, kokemukset ja elämyksellisyys. Päiväkodilla on oma ympäristösuunnitelma. Tavoitteena on oppia luonnon lainalaisuuksia katsellen, kuunnellen, kysellen, tutkien ja oivaltaen. rakennettuun ja rakentamattomaan ympäristöön tutustuminen. (oma asuinalue, kotikaupunki) lähimetsän kasvit ja eläimet tutuksi luontopoluilla ja metsäretkillä osallistuminen erilaisiin tapahtumiin vuodenaikoihin sekä vuorokaudenaikoihin liittyvä havainnointi ja säähavainnointi roskattomat retket lajittelu, maatumiskokeilu luonnonmateriaalin käyttö siemenestä kasviksi - kasvun seuraaminen FYYSINEN JA MOTORINEN KEHITYS JA TERVEYS Lähtökohtana on lapsen luontainen tarve liikkua. Tavoitteena on liikunnan ilosta nauttiminen, myönteinen asenne liikuntaan ja omasta terveydestä huolehtiminen. - yleisurheilu sääntöleikit kuvasuunnistus välineliikunta luistelu hiihto - oman fyysisen ja sosiaalisen tilan löytäminen ryhmässä omasta siisteydestä huolehtiminen hampaiden hoito: ksylitol-pastilli ruuan jälkeen, hammashoitajan- hammashoitolassa vierailu päivärytmin löytäminen lepotaukoineen tilanteen mukaan pukeutuminen hyvien ja terveellisten ruokailutottumusten omaksuminen liikennekasvatus ohjattu ja vapaa liikkuminen sisällä ja ulkona

5 monipuolisuus; erilaisiin liikuntamuotoihin ja välineisiin tutustuminen Kunnossa Pienestä Pitäen Nuori Suomi: Varpaat Vauhtiin-liikuntaprojektiin osallistuminen - retket luova liikunta perusliikunta pihaleikit pelit ja liikuntaleikit TAIDE JA KULTTUURI Lähtökohtana on tekemisen ilo elämyksien, luovuuden ja toiminnan avulla. Tavoitteena on tutustua taiteeseen ja kulttuuriin monipuolisesti taidetta kokien ja itseään ilmaisten. KUVATAIDE erilaisten välineiden ja materiaalien käyttö: kynät, liidut, tussit, siveltimet, vesivärit, sormivärit, peitevärit, maalit, massat, lumi erilaiset työtavat tutuiksi: piirustus, maalaus, muovailu, rakentelu toisten tekemään kuvataiteeseen tutustuminen ASKARTELU JA KÄSITYÖT luovaa- ja malliaskartelua eri välineiden ja materiaalien käyttö: sakset, liimat, paperi, luonnonmateriaali, puu, kangas, lanka ym. erilaiset työtavat tutuiksi: leikkaaminen, liimaaminen, repiminen, taittelu, pujottelu, sahaaminen, naulaaminen, painaminen MUSIIKKI Vuodenaikojen ja juhlien mukaan vaihtelevat laulut. soittaminen keho- ja rytmisoittimilla musiikkiliikunta musiikin kuuntelu musiikkimaalaus omat esitykset esittäminen vierailuilla ja juhlissa

6 TEATTERI itse tuotetut spontaanit teatteriesitykset itse suunnitellut ja toteutetut teatteriesitykset päiväkodin henkilökunnan esitykset kaupungin esikoululaisten teatteriretki oikeaan teatteriin ETIIKKA JA KATSOMUS Lähtökohtana on lapsen jokapäiväisen elämän kohtaaminen tukien kotien uskonnollista ja elämänkatsomuksellista kasvatusta. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus lasta askarruttavien asioiden pohtimiseen ja keskusteluun sekä tutustua uskonnollisiin juhlapyhiin ja niiden viettoon hyvät käytöstavat, tervehtiminen, kiitos, ole hyvä toisten huomioonottaminen ja auttaminen erilaisuuden hyväksyminen hyvän itsetunnon vahvistaminen, syntymäpäivien vietto hiljentyminen luonnon kunnioittaminen ja suojeleminen lapsilta tulevien kysymysten pohtiminen kirkollisten juhlapyhien huomioon ottaminen kynttilähetket päiväkodilla ja metsäkirkko retki siunauskappeliin pyhäinpäivänä, joulukirkko sekä esikoululaisten koulutielle siunaaminen

7 YHTEISTYÖ JA YHTEISTYÖMUODOT Tavoitteena on avoin yhteistyö vanhempien, päiväkodin ja koulun välillä, mikä helpottaa lapsen siirtymistä päiväkodista kouluun. Keskustelut vanhempien kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa (lapsen henkilökohtaisen esiopetussuunnitelman pohjalta) sekä päivittäiset tapaamiset Toimintakauden alussa vanhempainilta ja keskustelut vanhempien kanssa Kiertävä erityislastentarhaopettaja Riitta Hellsten kuuluu päiväkotimme henkilökuntaan, kelto käy joka toinen viikko päiväkotimme esikouluryhmässä Keskustan aluetiimi; Rainion päiväkoti, Niemelä-talon esikoululaiset ja koulu sekä Seminaarin koulu. Päivähoidon ja koulujen välinen yhteistyö suunnitellaan tarkemmin toimintakauden alussa Tutustuminen ja yhteistyö Seminaarin koulun kanssa ns. alkuluokkatoiminnan merkeissä yhdessä ekaluokkalaisten kanssa aamupäivisin klo x syksyllä 2013 ja 3 x keväällä 2014 Kouluun ja mahdollisesti tulevaan opettajaan tutustuminen keväällä Koululaisten vierailu päiväkodissa mahdollisuuksien mukaan Kouluun lähtevien vanhempainilta on pidetty keväällä kouluilla Aluetiimin vanhempainilta HENKILÖKOHTAINEN LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA JA ARVIOINTI Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen esiopetussuunnitelma yhteistyössä vanhemman ja esikouluryhmän opettajan kanssa jossa lapsi voi halutessaan olla mukana. Suunnitelman tarkoitus on löytää lapsen vahvuudet sekä alueet, joita on hyvä esiopetusvuoden aikana vahvistaa. Suunnitelman ja tavoitteiden tarkistus tapahtuu yhteisissä keskusteluissa. Kouluvalmiuksia kartoitetaan esiopetusvuoden aikana. Tavoitteena on, että jokainen lapsi saisi aloittaa koulunsa mahdollisimman hyvin ja kehityksellisesti oikeaan aikaan. Lapsi harjoittelee itse arviointia. Esiopetuksen päättyessä jaetaan todistus osallistumisesta esiopetukseen. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN ESIOPETUS Esiopetuksessa huomioidaan lapsen tuki- ja kuntoutustarpeet. tarvittava tuki ja kuntoutus toteutetaan vanhempien, kiertävän erityislastentarhaopettajan, esikouluopettajan ja lasta hoitavien asiantuntijoiden laatiman suunnitelman pohjalta.

8 ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET Esiopetusryhmässä ei ole toimintakaudella eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. TUKIPALVELUT, YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA JA OPPILASHUOLTO kiertävän erityislastentarhanopettajan ohjaus ja tuki käytettävissä esiopetuksen oppilashuoltoa toteutetaan yhdessä vanhempien kanssa ja vanhempien luvalla yksilöllisen tarpeen mukaan tarvittaessa konsultointi toimintaterapeutin, terveyskeskus- ja perheneuvolapsykologin ja puheterapeutin kanssa sekä yhteydet sosiaalityöntekijöihin ja lasten- ja nuorten vastaanoton työntekijöihin yhteistyö lastenneuvolan ja hammashuollon kanssa päiväkodilla on turvallisuus- ja kriisisuunnitelma, jossa on toimintaohjeet ja työnjako erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden varalle Iloista esikouluvuotta!

1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA

1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA 1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA Vuorelan päiväkodissa esiopetusta annetaan neljässä ryhmässä. Hemuleissa, Simpukoissa ja Kotiloissa on vain esikoululaisia, Rilliputeissa 4 8-vuotiaita lapsia. Kaikissa

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET. 3 1.1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ.. 3 1.2. YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET 3 2. ESIOPETUKSEN

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Liite 1. Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SISÄLLYS 1 Savonlinnan normaalikoulun esiopetuksen toiminta-ajatus...1 2 Oppimisympäristö...1 3 Esiopetuksen

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011 Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011 Sivistyslautakunta 10.8.2011 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 3 1.1 Tehtävä 3 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 3

Lisätiedot

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 01.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. ESIOPETUS JA SEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET 1 2. ESIOPETUS PORISSA 2 2.1. Esiopetuksen järjestäminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

Ähtärin esiopetuksen OPETUSSUUNNITELMA. Perustuu Opetushallituksen esiopetuksen perusteisiin 2010

Ähtärin esiopetuksen OPETUSSUUNNITELMA. Perustuu Opetushallituksen esiopetuksen perusteisiin 2010 Ähtärin esiopetuksen OPETUSSUUNNITELMA Perustuu Opetushallituksen esiopetuksen perusteisiin 2010 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Esiopetus muodostaa yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa johdonmukaisesti

Lisätiedot

2011-2012. Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila

2011-2012. Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila 2011-2012 Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN PÄIVÄKOTI PELTOWILLASSA: Opetuksen ja kasvatuksen perustana käytetään Ulvilan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

KAUHAJOEN. bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmrtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu KAUPUNGIN

KAUHAJOEN. bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmrtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu KAUPUNGIN qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN SIJAINTI JA KUVAUS 2. TOIMINTA-AJATUS 3. KASVATUKSEEN VAIKUTTAVAT ARVOT 3.1 PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATTAJIEN ARVOT 3.2 VANHEMPIEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Päiväkoti Hattu-maakarin esiopetuksen järjestämisen suunnitelma

Päiväkoti Hattu-maakarin esiopetuksen järjestämisen suunnitelma . Päiväkoti Hattu-maakarin esiopetuksen järjestämisen suunnitelma 1 Sisältö sivu Johdanto 3 Esiopetus Päiväkoti Hattu-maakarissa 4 Toimintatavat Tavoitteet Ympäristö Toiminta-ajatus Arkemme esikoulussa

Lisätiedot

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Perusopetuslain mukainen esiopetus on kaikille 6-vuotiaille tarkoitettua maksutonta toimintaa, jonka perusteena on perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot