Asumisympäristön toimivuuden ja. aktiivisempi ja hoitajan työ keveämpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumisympäristön toimivuuden ja. aktiivisempi ja hoitajan työ keveämpää"

Transkriptio

1 Asumisympäristön toimivuuden ja turvallisuuden avainasioita: asiakas aktiivisempi ja hoitajan työ keveämpää Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari Folkhälsan Sipiläinen Pirjo, arkkitehti

2 Aiheet Hoidon piirissä olevat ikäihmiset Hoitoympäristöt Asuinympäristöt ja niiden ongelmat Avustaminen asunnoissa Omatoimisuuden painottaminen tilojen kehittämisessä

3 S äännöllisen hoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuonna 2008, % vastaavanikäisestä väestöstä THL, Tilas to ja indikaattoripankki SOTKAnet Kotihoito T ehos tettu palveluas uminen O mais hoidon tuki Vanhainkoti Terveyskeskus T avallinen palveluas l uminen

4 Vanhainkodit 1970-luvulla kunnalliset vanhainkodit olivat melko suuria, ja niissä oli suuret kokoontumistilat, aulatilat ja ruokailutilat luvun loppupuolella kehitettiin kaksikäytäväratkaisu, jossa asukkaiden tilat olivat käytävän ikkunan puoleisella reunalla ja hoitajaja aputilat käytävien välissä. Tilat oli suunniteltu ennemminkin ikääntyneille ill kuin toimintaesteisille. i t t i ill Rakennuksissa oli jo yhden hengen huoneita, mutta ne eivät olleet koteja. Asuinhuoneiden id wc- ja peseytymistilat til t olivat pieniä. VANHUSTENTALOT Samaan aikaa rakennettiin vanhustentaloja, jotka erosivat tavallisista asuinkerrostaloista ainoastaan siinä, että niissä oli vain pieniä asuntoja ja toisinaan yhteistilat ja pesula pohjakerroksessa

5 Palvelutalot 1980-luvulla käynnistyi palvelutalojen rakentaminen. Palveluasunnon muodosti huone, jossa oli pieni keittokulmaus, wc ja yleensä suihku. Rakennuksissa oli paljon yhteistiloja ja palveluja tarjottiin myös lähiseudun asukkaille. Esteettömyys otettiin huomioon käytävien, hissien ja ovien mitoituksessa.

6 Vanhusten vuokra-asunnotasunnot Vanhuksille tarkoitettuja kerrostaloasuntoja on rakennettu luvulta lt lähtien mm. Helsingissä i Aluksi ne olivat yksiöitä ja kaksioita käsittäviä vuokra-asuintaloja 60 vuotta täyttäneille Vanhusten vuokra-asunnot olivat pinta-alaltaan lt pieniä, iä eikä niitä suunniteltu pyörätuolin tai rollaattorin käyttöön. Asuntojen eteis-, wc- ja peseytymis- sekä keittiötiloja pitäisi suurentaa, jotta ne soveltuisivat liikkumisen apuvälineiden käyttöön ja avustamiseen.

7 Senioritalot Senioriasumisesta on tullut uusi rakennusliikkeiden myyntivaltti viime vuosina. Senioriasunnoille ei ole yhtenäisiä suunnitteluohjeita, vaan eri rakennuttajat ovat laatineet omia ohjeistuksiaan. Tulevaisuuden senioritalohankkeessa (Tuppurainen, 2006) haastatelluista senioreista suuri osa oli jossain vaiheessa halukas muuttamaan tavallisessa kerrostalossa sijaitsevaan senioriasuntoon,,joka olisi turvallinen ja esteetön. Useat olivat halukkaita muuttamaan senioritaloon, jossa asuisi vain yli 55-vuotiaita. Seuraavaksi suosituin muuton kohde oli palvelutalo. Vanhainkotiin halusi muuttaa vain 1 % vastaajista.

8 Kotihoidon asiakkaiden asunnot Tutkimuksen kotihoidon asiakkaista (n= 1541) asui kerrostaloissa o ssa 72 % omakotitaloissa 6 % rivi- tai paritaloissa 5 % pienkerrostaloissa 3 % vanhustentaloissa 3 % palvelutaloissa 12 % Kotihoidon asiakkaiden asuntojen rakennusvuodet 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0 % ennen lukua % asunnoista (n=843 asuntoa)

9 Liikkuminen I äi liikk i lä ä l d k l k k i kijä Itsenäinen liikkuminen on elämänlaadun kannalta keskeinen tekijä. Liikkuminen on sidoksissa päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen

10 Asuinympäristön vaaratekijöitä Yleisimpiä i iä olivat sisäportaat, t ulkoportaat, t palvelujen kaukainen sijainti ja lähimaaston vaikeakulkuisuus (Sakari-Rantala & Lampoinen, 1999). Liikkumisympäristön puutteet lisäävät avun tarvetta ja aiheuttavat huomattavia kustannuksia niin avun antajille kuin ikääntyneillekin. Rahan lisäksi liikkumismahdollisuudet vaikuttavat elämisen laatuun, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja henkiseen hyvinvointiin (Ruonakoski ym., 2005).

11 Kerrostalon hissittömyys Hissittömyys on erityisesti ikääntyville asukkaille liikkumisen, asioiden hoitamisen, itsenäisen suoriutumisen ja kotona asumisen este (Rönkä ym., 1997). Hissittömyys haittaa kaiken ikäisiä asukkaita riippumatta siitä, missä kerroksessa he asuvat tai millainen itse rakennus on (Rönkä & Kallio, 2002).

12 Kerrostalojen ongelmia itsenäisen suoriutumien ja avustamisen kannalta Erityisesti kerrostalojen hissittömyys ja pesutilojen ahtaus vaikeuttavat kotona selviytymistä. Myös portaat ja tasoerot, oviaukkojen ja käytävien kapeus, kynnykset ja rakennustekniikasta johtuvat lattioiden tasoerot, aiheuttavat ongelmia ja vaaratilanteita, estävät apuvälineiden avulla liikkumisen ja lisäävät avun tarvetta (Sipiläinen ym., 2002). Hygieniatilassa kaatumisen riskitekijöitä ovat wc-istuimelle siirtymisessä, peseytymisessä ja avustajan työskennellessä ahtaissa tiloissa. Esteitä aiheuttaa kulkuyhteys ulos sekä parvekkeen kynnys, jolloin asukkaat eivät pääse apuvälineiden id avulla itsenäisesti i ulos. Tekijät, jotka aiheuttivat asukkaille kaatumisvaaroja, olivat myös avustajien työn vaaratekijöitä. Kun apuvälinettä ei ole mahdollista käyttää, tarvitaan avustajaa tukemaan ja kannattelemaan. (Sipiläinen ym., 2002)

13 Henkilökunnan kokema kuormitus avustettaessa päivittäisissä toimissa jaoteltuna asiakkaan liikkumiskyvyn mukaan (1512 asiakasta, % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % tehdyistä tehtävistä) 0 % itsenäinen liikkuja vähän apua tarvitseva liikkuja paljon apua tarvitseva liikkuja täysin autettava Peseytyminen 9 % 8 % 20 % 26 % Ulkona liikkuminen 0 % 8 % 15 % 25 % Pukeutuminen 13 % 6 % 12 % 26 % Portaissa liikkuminen 0 % 13 % 15 % 50 % Syöminen 0 % 5 % 0 % 0 % Wc-käynnit 0 % 14 % 20 % 42 % Sisällä liikkuminen 0 % 4 % 13 % 30 % Siirtyminen vuoteesta/vuoteeseen 0 % 33 % 34 % 38 %

14 Avustaminen asiakkaiden asunnoissa Useimmiten peseytymisessä, ulkona liikkumisessa, pukeutumisessa, portaissa liikkumisessa, wc-käynneissä käynneissä, sisällä liikkumisessa sekä vuoteeseen ja vuoteesta siirtymisissä. Kotihoito avusti asiakkaita päivittäisissä toimissa sitä enemmän ja sitä hankalammaksi työntekijät kokivat avustamisen, mitä huonompi oli asiakkaiden liikkumiskyky. Wc- ja peseytymistiloissa avustetaan enemmän ja useammissa tehtävissä kuin asunnon muissa tiloista. Kapeat oviaukot, kynnykset ja tasoerot sekä ahtaat tilat estivät apuvälineiden käytön ja avustajan pääsyn lähelle avustettavaa. Wc-istuinta käytettiin usein istuimena pesemisen, pukemisen ja hoitotehtävien aikana, jolloin istuimen ympäristön ahtaus vaikeutti avustamista. Liikkumisessa avustettiin yleensä makuutiloista wc- ja peseytymistiloihin, ja sitä hankaloittivat kapeat oviaukot, korkeat kynnykset sekä käytävien kapeus ja mutkaisuus. Makuutiloissa vuoteen ympärillä avustamista vaikeuttivat yleensä ahtaat tilat, matala vuode, vaikea pääsy vuoteen ääreen sekä apuvälineiden puuttuminen. Asuntojen ja erityisesti i i wc- ja peseytymistilojen il ahtaus on keskeinen, k kotihoitoa i hankaloittava tekijä. Tavallisten 1900-luvulla rakennettujen asuntojen ja palvelutaloasuntojen peseytymistilat ovat liian ahtaita rollaattorin ja pyörätuolin käyttämiseen sekä paljon apua tarvitsevan henkilön avustamiseen. Asukkaan liikkumis- i ja toimimiskyky, i i k liikkumisen i apuvälineiden id käyttö sekä avun tarve eri toiminnoissa asettavat vaatimuksia asuntojen tiloille. Avustamistehtävien onnistunut tekeminen edellyttää hyviä ergonomisia työasentoja sekä tilaa apuvälineiden käyttämiseen. Mitä enemmän apua tarvitaan, sitä moninaisempia ovat tiloihin kohdistuvat vaatimukset.

15 Kerrostaloasunnot

16 Kylpyhuoneessa avustaminen 2230 pk jakkara suihkutuoli tukikahva h= 50 tukikahvat Päivittäisissä perustoimissa avustettaessa vaatimuksia tiloille tuovat samanaikaisesti tilassa toimivat avustaja ja avustettava sekä käytössä olevat apuvälineet. Kotona asuvien vanhusten asuntojen pitäisi tukea mahdollisimman hyvin itsenäistä toimintaa. Lisäksi niiden pitäisi tarvittaessa tukea avustajan toimintaa tai olla helposti sellaiseksi muutettavissa. Jokaisen yksilön toimintakyky on erilainen ja muuttuu eri tavalla.

17 Peseytymistilan yy toimivuuden kriteerit Hygieniatilan ja sen kalusteiden tulee tukea asukkaiden omatoimisuutta, avustajien ergonomiaa sekä liikkumisen, siirtämisen ja nostamisen apuvälineiden käyttöä. Tilalle ja kalusteiden toimivuudelle asetettiin kriteerit tilaan ja tilassa liikkumiselle wc-toimille pesualtaan käytölle suihkun käytölle

18 Liikkuminen Huoneeseen siirtyminen kulkureitin toimivuus huoneesta eteisen kautta tilaan, oviaukon riittävä leveys, tila oven avaamiseen ja sulkemiseen, kynnyksen y toimivuus Tilassa liikkumisen ja siirtymisen helppous selkeä kulkureitti wc-istuimelle, tukeutumisen mahdollisuus reitti wc-istuimelta pesualtaalle, apuvälineen käytön helppous, ei ylimääräistä kääntymisen tai takaperin kävelemisen tarvetta apuvälineen avulla liikkumisen tila pesualtaan luona reitti pesualtaalta ovelle, ei takaperin kävelemistä, helppo kääntyminen reitti ovelta suihkutilaan, apuvälineiden käytön helppous

19 Pesualtaan käyttö Pesualtaan käyttö ja käytettävyys seisaaltaan, istualtaan, eri apuvälineitä itä käytettäessä ttä ä ja avustettaessa tt tukeutumisen mahdollisuus: tukikaiteen korkeus ja sijainti altaan päälle kumartumisen mahdollisuus: etureunan muotoilu, altaan korkeusasema, jalkatila pyörätuolin käyttäjälle, vesitilan matala muoto riittävän korkean jalkatilaan saamiseksi hanan helppokäyttöisyys ja ulottuminen hanaan laskutilan riittävyys avustajan tilan riittävyys Peili ja muut tarvikkeet pesualtaan luona peilin korkeus, vartalon ja kasvojen näkeminen seisaaltaan ja istualtaan muiden tarvikkeiden sijainti, niihin ulottuminen ja niiden käytettävyys ja havaittavuus, roskakori, käsipyyhe

20 Peseytyminen ja suihkun käyttö suihkutuolin luokse siirtymisen tila suihkutuoliin siirtymisen tukikahvat ja kaiteet suihkutuolissa istumisen turvallisuus, istumamukavuus, käsituet suihkuhanoihin ulottuminen ja niiden käytettävyys pesuaineiden sijainti, niihin ulottuminen suihkutuolista nouseminen: tukikahvat ja kaiteet, apuvälineen sijainti avustajan tila

21 Wc-käynti tukeutumisen mahdollisuus wc-istuimen luona seisottaessa, käännyttäessä, istuuduttaessa ja istumasta ylös noustessa turvallinen istuminen, tukeutumisen mahdollisuus, ulottuminen bideesuihkuun ja muihin tarvikkeisiin avustajan tila wc-istuimen ympärillä avustajan ulottuminen bidee-suihkuun ja muihin tarvikkeisiin tarvittava laskutila muut tarkasteltavat tekijät: lattian pinta, tukikaiteiden, kahvojen, wc-istuimen korkeus, istumamukavuus

22 Avustamisen tilantarve Avustamistehtävien sisältö ja tilan riittävyys riippuivat asiakkaan toimintakyvystä, tilan koosta ja muodosta, kalusteista, käytettävistä apuvälineistä ja työntekijän työtaidoista. Työntekijän käyttämät potilassiirtomenetelmät ja siirtotaidot vaikuttivat osittain siihen, millainen tila oli riittävä tietyn avustamistehtävän tekemiseen. Hieman pienempikin p tila riitti, kun apuvälineiden ominaisuuksia käytettiin hyväksi tai kun asiakkaan voimavarat oli osattu ottaa huomioon tukikaiteiden ja kahvojen asentamisessa ja työmenetelmiä valittaessa. Asiakkaan itsenäisen toiminnan mahdollisuuksia oli lisätty joissakin asunnoissa, mutta yksilöllisiä ratkaisuja oli tehty yleisesti ottaen hyvin vähän.

23 Asuntojen tilat ja avustamisen vaatimuksia Kotihoidon onnistumisen kannalta asuntojen tilojen pitäisi tukea asukkaiden omatoimisuutta ja mahdollistaa ergonominen avustaminen päivittäisissä perustoimissa. Asunnoissa pitäisi olla mahdollisuus itsenäiseen liikkumiseen rollaattorin avulla sekä mahdollisuus käyttää pyörätuolia päivittäisten perustoimien yhteydessä. Asuinhuoneiden osalta keskeistä on tilan riittävyys, oviaukkojen leveys ja kynnyksettömyys. Wc- ja pesutilojen osalta tarvitaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua, jotta apuvälineidenkäytölle on tilaa ja samanaikaisesti kiintokalusteet ja varusteet sijaitsevat asukkaiden toimintakyvyn ja avustamisen kannalta oikeissa paikoissa. Asuinrakennusten peruskorjausten ja erityisesti putkiremonttien yhteydessä tehtävät hygieniatilojen toiminnalliset muutokset ovat avainasemassa, jos olemassa olevia asuntoja pyritään muuttamaan kotihoitoon soveltuviksi

Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen

Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2014 Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen suunnitteluopas Koti kaikille -hanke Liisa Sievänen ja Markku Sievänen

Lisätiedot

Asunto ja elämänkaari

Asunto ja elämänkaari Eija Kyllönen, Marja Kurenniemi Asunto ja elämänkaari Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen Aiheita 23/2003 ISBN 951-33-1423-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2003 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi

Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi Ympäristöministeriön raportteja 27 2014 Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi Niina Kilpelä, Johanna Hätönen, Arto Palo ja Tapio Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja

Lisätiedot

IRA VERMA JOHANNA HÄTÖNEN. Ikäihmiset, asuminen ja teknologia

IRA VERMA JOHANNA HÄTÖNEN. Ikäihmiset, asuminen ja teknologia IRA VERMA JOHANNA HÄTÖNEN Ikäihmiset, asuminen ja teknologia KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) www.ikateknologia.fi Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

Ira Verma Leena Aalto Jesse Anttila Päivi Aro Satu Åkerblom

Ira Verma Leena Aalto Jesse Anttila Päivi Aro Satu Åkerblom Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera ASUNNONMUUTOSTöiden kehittämis- ja seurantamalli Ira Verma Leena Aalto Jesse Anttila Päivi Aro Satu Åkerblom

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ - VANHUSTEN PALVELUTALON KORJAUSMALLI

DIPLOMITYÖ - VANHUSTEN PALVELUTALON KORJAUSMALLI 30.8.2005 MARKO RAJALA - VALVOJA: TUOMO SIITONEN - OHJAAJA: ARTO SAARI TEKNILLINEN KORKEAKOULU - ARKKITEHTIOSASTO Sisällys Alkusanat 3 Diplomityön tiivistelmä 4 Abstract of Master s Thesis 4 1 Johdanto

Lisätiedot

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Millainen on esteetön liikkumisympäristö?...5 Maankäyttö- ja rakennuslaki...5 Maankäyttö- ja rakennusasetus...6 Laajennetun

Lisätiedot

4.8 Opiskelija-asuntojen lyhytaikainen käyttö seniorien näkökulmasta

4.8 Opiskelija-asuntojen lyhytaikainen käyttö seniorien näkökulmasta 4.8 Opiskelija-asuntojen lyhytaikainen käyttö seniorien näkökulmasta Anneli Paakkari Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3. Domus Botnica, liikesiipi. Pohjankaleva, talo A. Tapiontie 9. 4.8.1 Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN HOIVATYÖN VAATIMUKSET IKÄIHMISTEN ASUNNOILLE. Pirjo Sipiläinen

KUNTOUTTAVAN HOIVATYÖN VAATIMUKSET IKÄIHMISTEN ASUNNOILLE. Pirjo Sipiläinen KUNTOUTTAVAN HOIVATYÖN VAATIMUKSET IKÄIHMISTEN ASUNNOILLE Pirjo Sipiläinen Aalto-yliopiston julkaisusarja VÄITÖSKIRJAT 4/2011 KUNTOUTTAVAN HOIVATYÖN VAATIMUKSET IKÄIHMISTEN ASUNNOILLE Pirjo Sipiläinen

Lisätiedot

4.4 1940 70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön tarpeisiin

4.4 1940 70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön tarpeisiin 4.4 1940 70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön tarpeisiin Tuula Jeker 4.4.1 Tavoitteet Ikääntyvän väestön osuuden kasvaminen luo paineita tuottaa senioreille soveltuvaa asuinympäristöä. Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

Hygieniatilat. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Hygieniatilat. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Hygieniatilat Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Hygieniatiloista määrätään F1:ssä mm. seuraavaa: Pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen avulla liikkuvien käytettävissä tulee olla tarpeelliseksi

Lisätiedot

Uudet pientaloasunnot

Uudet pientaloasunnot Uudet pientaloasunnot Asukkaiden kokemuksia asuntomessutalojen toimivuudesta ANNE MALIN ANNELI REISBACKA SARI LISKI-MARKKANEN Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 HELSINKI 2005 KOTITALOUS Uudet pientaloasunnot

Lisätiedot

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä TYÖTEHOSEURA SARI KIVILEHTO TIINA LYBECK IRENE ROOS ARJA RYTKÖNEN Työtehoseuran raportteja ja oppaita

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

ESTEETÖN KYLPYHUONE? Housing Enabler menetelmän käyttö korjausrakentamisen eri vaiheissa

ESTEETÖN KYLPYHUONE? Housing Enabler menetelmän käyttö korjausrakentamisen eri vaiheissa ESTEETÖN KYLPYHUONE? Housing Enabler menetelmän käyttö korjausrakentamisen eri vaiheissa Kirsi Tarhanen Opinnäytetyö Syyskuu 2010 Kuntoutuksen ohjaus ja suunnittelu Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA

HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Anu Salpakoski TIIVISTELMÄ Väestön ikääntymisen myötä on tullut tarve kiinnittää entistä enemmän

Lisätiedot

Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet Tampereen kaupunki ja Kotilinnasäätiö

Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet Tampereen kaupunki ja Kotilinnasäätiö Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet Tampereen kaupunki ja Kotilinnasäätiö Kati Mikkola, Johanna Nummelin & Markku Riihimäki VTT Materiaalit & Rakentaminen, Toukokuu 2006 Tiivistelmä Tässä

Lisätiedot

Palvelutalon kylpyhuoneiden ergonomia ja käytettävyys

Palvelutalon kylpyhuoneiden ergonomia ja käytettävyys Loppuraportti 2005 Tett Esteettömyys asuinrakennuksissa Palvelutalon kylpyhuoneiden ergonomia ja käytettävyys Nina Nevala 1, Satu Åkerblom 2, Päivi Aro 2, Raila Vartiainen 2 1 Työterveyslaitos, Kuopio

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

Palvelutalojen parvekkeet

Palvelutalojen parvekkeet Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/91 Palvelutalojen parvekkeet Päivi Aro Tuula Tuononen Satu Åkerblom

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen toiminnot ja niiden turvallinen hallinta

Ikäihmisten arjen toiminnot ja niiden turvallinen hallinta TTS:n julkaisuja 419 Ikäihmisten arjen toiminnot ja niiden turvallinen hallinta Anneli Reisbacka Arja Rytkönen KANNEN KUVA: MINNA KUUSELA 2 TTS TYÖTEHOSEURA PL 5, (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki, puh.

Lisätiedot

Kevythissi kotiin. KÄKÄTE-oppaita 5/2012

Kevythissi kotiin. KÄKÄTE-oppaita 5/2012 5 Kevythissi kotiin Ira Verma, Kirsti Pesola JA Sara Ikävalko KÄKÄTE-oppaita 5/2012 Ira Verma, Kirsti Pesola JA Sara Ikävalko Kevythissi kotiin KÄKÄTE-oppaita 5/2012 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä

Lisätiedot

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN ANNA TIAINEN ANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKITUKSEN MUUTS IKÄÄNTYIEN ASUMISEEN Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen & TkT Tanja Tyvimaa Tarkastajat, aihe ja kieli hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä

Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä SUOMEN YMPÄRISTÖ 21 2006 Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä ASUMINEN Katariina Välikangas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 21 2006 Kuntien toiminta ikääntyneiden

Lisätiedot

KESKUSTAN ASUINKERROSTALOJEN PERUSPARANNETTAVIEN PIHOJEN KEHITTÄMINEN IKÄÄNTYVIEN ASUKKAIDEN TARPEISIIN

KESKUSTAN ASUINKERROSTALOJEN PERUSPARANNETTAVIEN PIHOJEN KEHITTÄMINEN IKÄÄNTYVIEN ASUKKAIDEN TARPEISIIN 1 Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA) tutkimus KESKUSTAN ASUINKERROSTALOJEN PERUSPARANNETTAVIEN PIHOJEN KEHITTÄMINEN IKÄÄNTYVIEN ASUKKAIDEN TARPEISIIN OULUN YLIOPISTO Arkkitehtuurin osasto Korjausrakentamisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus

Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus Tulevaisuuden senioriasuminen hankkeen tutkijoiden yhteinen raportti. Kesäkuu 2004 Alkusanat Vuoteen 2030 mennessä yli 65-vuotiaiden seniorikansalaisten

Lisätiedot

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 1 ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 Osa oriveden kaupungin turvallisuussuunnitelmaa Oriveden kaupungin vanhusja vammaisneuvosto Fysioterapeutti Katri Kilpijoki Fysioterapeutti Jaakko Tyni 2 SISÄLLYS

Lisätiedot