Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa"

Transkriptio

1 Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Niina Kilpelä, arkkitehti SAFA Kynnys ry

2 Kynnys ry / Siltasaarenkatu HELSINKI puh. (09) fax (09) Teksti ja kuvat: Niina Kilpelä / Kynnys ry

3 Lukijalle Tässä selvityksessä tarkastellaan asumisen esteettömyyttä Jyväskylän asuntomessujen pientalokohteissa. Esteettömyys on asumisen laatua ja toimivia suunnitteluratkaisuja. Selvityksen tavoitteena on nostaa esille esteettömyyden kannalta hyviä esimerkkejä. Selvitys on toteutettu Jyväskylän kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen tilauksesta. Sen on koonnut arkkitehti Niina Kilpelä Kynnys ry:stä. Havainnot perustuvat messualueella toteutettuun esteettömyyskartoitukseen sekä messuvieraille toteutettuun esteettömyysoppaaseen, havainnointiin paikanpäällä messukohteiden sisääntulokerroksessa sekä kohteiden suunnitelmapiirustuksiin. Selvitys keskittyy pysyvien ratkaisujen tarkasteluun. Messuaikaisia sisäänkäyntijärjestelyjä, kuten tilapäisiä luiskia ei ole huomioitu. Selvityksen alussa on käsitelty messualueen pientalojen esteettömyyttä yleisesti ulkotilojen, sisäänkäyntien, tasoerojen, wc- ja pesutilojen sekä selviytymiskerrosperiaatteen toteutumisen osalta. Tarkempi esteettömyystarkastelu on toteutettu kuudesta erilaisesta messukohteesta, jotka on valittu mukaan niissä toteutettujen hyvien ratkaisujen vuoksi. Samankaltaisia ratkaisuja on myös muutamissa muissa messualueen pientalokohteissa. Työtehoseura TTS on arvioinut messualueen kohteiden keittiöiden toimivuutta erillisessä selvityksessä. Keittiöiden tarkastelu on siksi rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle. Jyväskylän asuntomessualueen pientalojen esteettömyydestä on lisäksi toteutettu opinnäytetyö. Helsingissä Niina Kilpelä, arkkitehti SAFA Kynnys ry

4 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut YLEISTÄ JYVÄSKYLÄN ASUNTOMESSUKOHTEIDEN ESTEETTÖMYYDESTÄ Ulkotilojen toimivuus Messualueen maasto ei ole aiheuttanut erityisiä haasteita esteettömyyden toteuttamiseen. Katualueilla pituuskaltevuudet noudattelevat pääosin esteettömyyssuosituksia. Tonttiliittymien kohdalla on yleensä luiskattu reunatuki ja useissa kohteissa on kulkuväylällä pituuskaltevuutta. Piha-alueiden kulkureiteillä ja asuntojen ulkotiloissa (terasseilla ja terassille johtavien ovien yhteydessä) on tasoeroja. Autokatoksesta tai -tallista sisäänkäynnille pääsee esteettömästi niissä kohteissa, joissa myös pääkulkureitti sisäänkäynnille on portaaton. Sisäänkäyntiratkaisut Pientalokohteita on kaikkiaan 37. Neljässä pientalokohteessa (kohteet nro 3, 7, 23 ja 35) kulkureitti pääsisäänkäynnille on toteutettu portaattomana. Esteetön kulkuyhteys pääsisäänkäynnille on toteutettu (oletettavasti) pysyväksi tarkoitetun luiskan avulla Kuva: Portaaton kulkureitti pääsisäänkäynnille. Kohde nro kahdessa kohteessa (kohteet nro 25 ja 38). Lisäksi yhdessä kohteessa on jyrkkä luiska kodinhoitohuoneeseen johtavalla sisäänkäynnillä (kohde nro 2). Muissa kohteissa pääsisäänkäynnille johtavat portaat eikä pääsisäänkäynnille ole esteetöntä kulkuyhteyttä. Paikallinen rakennusvalvonta on tulkinnut esteettömyysmääräyksiä siten, että sisäänkäynnin esteettömyyden toteuttamiseksi riittää luiskavarauksen esittäminen suunnitelmissa ja mahdollisuus esteettömän ratkaisun toteuttamiseen jälkikäteen. Tämä tulkinta näkyy selkeästi messualueella, jossa toteutuneita esteettömiä ratkaisuja sisäänkäyntien järjestelyissä on vain vähän. Useissa kohteissa tasoerot sisäänkäynnillä ovat kuitenkin niin pienet ja pihan mitoitus riittävän väljä, että esteetön vaihtoehto on toteutettavissa myös pysyvänä ratkaisuna rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla. Sisäänkäynnit ovat pääosin katettuja. Ulko-ovien vapaat leveydet mahdollistavat esteettömän toimimisen. Kynnysten korkeudet ylittävät kuitenkin määräysten mukaisen enimmäismitan 20 mm. Tasoerot kulkureiteillä sisäänkäynneille ja sisäänkäyntien yhteydessä muodostuvat kohteiden vierailtavuuden kannalta suurimmaksi ongelmaksi. Kuva: Talon tyyliin sopiva luiska pääsisäänkäynnillä. Kohde nro 25.

5 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Asunnon sisäiset tasoerot Jyväskylän asuntomessualueen pientalokohteista 11 on toteutettu yksikerroksisina. Enemmistö alueen kohteista on kaksikerroksisia pientaloja. Kahteen kerrokseen toteutettuja ratkaisuja (tai yksikerroksisia, joissa on kerroksen sisäinen tasoero) kohteita on kaikkiaan 21. Kolmekerroksisia (tai kaksikerroksisia, joissa on kerroksen sisäinen tasoero) kohteita oli 5. Yhteensä useampikerroksisia ratkaisuja on 26. Yli puolessa useampikerroksisia kohteita portaat on toteutettu suoravartisina. Kääntyvät portaat ovat kulkemisen kannalta suoravartisia hankalammat. Käytettävyys riippuu myös askelmien mitoituksesta sekä käsijohteista. Käsijohteiden toiminnallisuudessa on puutteita useassa kohteessa. Usein käsijohde on vain portaan toisella puolella tai se päättyy liian aikaisin. Selviytymiskerrosperiaatteen toteutuminen Selviytymiskerroksella tarkoitetaan useampikerroksisen asunnon tilaratkaisua, jossa sisääntulokerrokseen on sijoitettu kaikki jokapäiväisessä elämässä tarvittavat tilat eli wc- ja pesutila, keittiö ja oleskelu- ja makuutila. Mahdolliseksi makuutilaksi on tässä tarkastelussa kelpuutettu myös olohuone tai muu oleskelutila. Vähintään kahteen kerrokseen (tai tasoon) toteutettuja pientalokohteita on yhteensä 26. Näistä 19 toteutuu selviytymiskerrosperiaate. Esteettömän toimimisen näkökulmasta sisäänkäyntikerrokseen sijoitetut erilliset wc-tilat ovat kuitenkin usein mitoitukseltaan liian ahtaita. Keittiön sijoittuminen toiseen kerrokseen (tai kulkureitillä oleva tasoero) on yleisin syy useampikerroksisten asuntojen selviytymiskerrosperiaatteen toteutumattomuuteen. Kuva: Asunnon sisääntulokerroksessa sijaitseva tasoero ruokailutilan ja olohuoneen välillä on hankala muuttaa esteettömäksi jälkikäteen. Kuva: Suoravartiset portaat, joissa on avoaskelmat. Käsijohde on vain portaan toisella puolella. 5

6 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Wc- ja pesutilojen esteettömyyden toteutuminen Kaikissa pientalokohteissa on wc-tila sisääntulokerroksessa. Esteettömän toimimisen kannalta erilliset wc-tilat ovat usein kuitenkin liian ahtaita. Pesutilan yhteyteen sijoitetut wc-tilat ovat helpommin saavutettavissa. Osassa kohteita esteettömyyden toteuttaminen on jatkossa mahdollista pienin muutoksin, esimerkiksi poistamalla kevyt välisenä. Kuva: Kevyin seinäratkaisuin toteutetut tilajaot on helppo purkaa tarvittaessa jälkikäteen, mikäli tilaa toimimiseen tarvitaan lisää. 6

7 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut ESIMERKKIKOHTEIDEN TARKASTELU Kohde nro 3 Elämän lanka 6h + k/rt + tv-huone 198 m² s + th 23,5 m² 1. Ulkotilat Kulkureitti kadulta sisäänkäynnille on esteetön (pituuskaltevuus 6 %). 2. Sisäänkäynti Sisäänkäynnin edustalla on väljästi mitoitettu tasanne ja sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven kynnys on korkea, mutta sisäänkäynnin yhteydessä ei ole muita tasoeroja. 3. Tilojen sijoittuminen, tasoerot ja kulkuväylät Asuintilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Kerrosten välinen porras on toteutettu suoravartisena, ilman välitasannetta. Suunnitelmissa on esitetty tilavaraus hissille. Se sijoittuu eteistilan yhteyteen. Eteistila säilyy riittävän väljänä esteettömän toimimisen kannalta, vaikka siihen sijoitettaisiin hissi, mutta säilytystiloista joudutaan tinkimään. Eteistilaan jää silti tilaa säilytykseen. Kuva: Esteetön kulkureitti kadulta sisäänkäynnille. Tilojen sijoittelu toteuttaa selviytymiskerrosperiaatetta, eli elämisen kannalta välttämättömät tilat sijoittuvat sisääntulokerrokseen. Keittiö, ruokailutila, olohuone, kodinhoitohuone, wc- ja pesutila sekä yksi makuuhuone sijaitsevat kaikki ensimmäisessä kerroksessa. Yläkertaan sijoittuvat neljä makuuhuonetta, oleskelutila sekä wc- ja pesutila. Kahden makuuhuoneen yhteydessä on myös vaatehuone. Kulkuväylät sijoittuvat oleskelutilojen reunoille. Muutamien tilojen ovien yhteydessä kulkuväylien mitoitus on ahdas ja ovien aukeamissuunnat vaikeuttavat toimimista apuvälineiden kanssa tai heikentävät huonetilojen käytettävyyttä. Ruokailutilasta on kulkuyhteys terassille. Tilojen välillä on noin 150 mm tasoero. Kuva: Sisäänkäynti on katettu. Sen edustalla on toimimista helpottava tasanne. 7

8 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kuva: Tilavaraus hissille (aukko välipohjassa). Kuva: Ruokailutilasta on kulkuyhteys terassille. 4. Wc- ja pesutilat Ensimmäisen kerroksen wc- ja pesutilan väljä mitoitus helpottaa lasten avustamista tai mahdollistaa myös pyörätuolin sijoittamisen wc-istuimen viereen. Yläkerran wc- ja pesutilan mitoitus on ahdas ajatellen esteetöntä toimimista apuvälineiden kanssa. Wcistuimen vierellä ei ole vapaata tilaa, sillä vierelle sijoittuvat sekä pesuallas että hormi. Amme voidaan tarvittaessa vaihtaa esteettömämpään suihkuratkaisuun. 5. Keittiö Keittiön vapaan tilan mitoitus mahdollistaa liikkumisen myös apuvälineiden kanssa. Ruokailutila sijaitsee keittiön läheisyydessä. Kuva: Keittiön mitoitus mahdollistaa liikkumisen kaapistojen ja saarekkeen välissä myös apuvälineiden kanssa. 6. Makuuhuoneet Suurikokoisin makuuhuone sijoittuu toiseen kerrokseen. Sen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. Yläkerran kaksi pienintä makuuhuonetta ovat yhdistettävissä. 8

9 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 7. Muut tilat Toimivia ratkaisuja Saunatilat sijoittuvat erilliseen rakennukseen. Kulkureitillä asuinrakennuksen sisäänkäynniltä saunarakennukseen on yhden askelman tasoero, joka on kuitenkin helposti ratkaistavissa luiskalla. Saunan ovella on myös korkea tasoero. Takkahuoneeseen ja ulkovarastotiloihin on esteetön kulkuyhteys. Esteetön kulkureitti sisäänkäynnille. Selviytymiskerrosperiaatteen toteutuminen. Alakerran wc- ja pesutilan väljä mitoitus. Hissivaraus eteistilassa. Kuva: Tilava wc alakerrassa. Suihku sijoittuu wc-istuimen verellä olevan seinän taakse. 9

10 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kohde nro 16 Noppakoti B 2h + tupakeittiö + sauna 75,5 m² 1. Ulkotilat Kulkureitillä kadulta pääsisäänkäynnille on pituuskaltevuutta 13 %. Kulkureitillä on myös tasoeroja, mutta ne on mahdollista välttää kulkemalla portaattoman reitin kautta. 2. Sisäänkäynti Pääsisäänkäynnille johtavissa portaissa on kaksi askelmaa. Portaissa ei ole käsijohteita. Oven edustan tasanteen mitoitus on ahdas. Piha-alueen mitoitus mahdollistaa esteettömän kulkureitin rakentamisen pääsisäänkäynnille. 3. Tilojen sijoittuminen Asuntilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Kerrosten välinen porras on kääntyvä. Käsijohteen muoto mahdollistaa pitävän otteen saamisen. Eteistilan mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Yläkerrassa liukuoviratkaisut antavat tilaa toimimiselle. Tilojen sijoittelu toteuttaa selviytymiskerrosperiaatetta. Tupakeittiö (+ oh) sekä wc- ja pesutila sijoittuvat sisääntulokerrokseen. Yläkerrassa sijaitsevat kaksi makuuhuonetta, aula sekä wc- ja pesutila, jossa on sauna. 4. Wc- ja pesutilat Alakerran wc- ja pesutila on kokoonsa nähden toimiva. Tilan ovi sijaitsee kuitenkin kapean käytävän päässä, mikä vaikeuttaa toimimista. Seinän sisään menevä liukuovi olisi lisännyt toimivuutta. Toisen kerroksen wc- ja pesutilassa wc-istuimen vierellä on vapaata tilaa. Altaan kohdalla mitoitus on melko ahdas ajatellen esteetöntä toimimista apuvälineiden kanssa. 5. Keittiö Tupakeittiö avautuu oleskelutilaan. Kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. Keittiöstä on kulkuyhteys lasitetulle terassille. Oven kynnys on korkea. Lasitetun terassin ja kattamattoman terassin sekä pihan kulkuväylän välillä on yhden askelman tasoerot. Kuva: Käsijohteen muoto mahdollistaa pitävän otteen saamisen. Kuva: Wc- ja pesutilassa istuimen vierellä on vapaata tilaa. 10

11 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 6. Makuuhuoneet Suurikokoisin makuuhuone sijoittuu toiseen kerrokseen. Sen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. 7. Muuta Messualueen pienikokoisin omakotitalo. Tasoerot sisäänkäynnillä muodostuvat suurimmaksi ongelmaksi kohteen vierailtavuuden kannalta. Toimivia ratkaisuja Selviytymiskerrosperiaatteen toteutuminen. Toimiva wc- ja pesutila alakerrassa. Kuva: Kulkureitillä sisäänkäynnille on tasoeroja. Kohde nro 29 Lakka kivitalot Heikkinen 5 h + k + khh + s 152 m² 1. Ulkotilat Kulkureitti kadulta sisäänkäynnille on lähes tasainen. 2. Sisäänkäynti Sisäänkäynnille on yhden askelman tasoero. Sisäänkäynnin edustalla on melko väljästi mitoitettu tasanne ja sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven kynnys on korkea (5 cm). Kuva: Kulkureitti sisäänkäynnille. Sisäänkäynnin edessä on yhden askelman tasoero. 11

12 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kuva: Eteistilat ovat väljät. Kuva: Alakerran wc-tilassa istuimen vierellä on vapaata tilaa. 3. Tilojen sijoittuminen Tilat sijoittuvat yhteen kerrokseen. 4. Wc- ja pesutilat Kuva: Kulkuyhteys olohuoneesta terassille. Erillinen wc-tila sijaitsee eteisen yhteydessä. Sen mitoitus on kohtalaisen väljä ja istuimen viereen jää vapaata tilaa. Myös puku- ja pesutilan yhteydessä on wc, joka on rajattu kevyillä seinäratkaisuilla. 5. Keittiö L-mallisessa keittiössä kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. 6. Makuuhuoneet Suurimman makuuhuoneen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. 12

13 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 7. Muuta Tasoerot sisäänkäynnillä muodostuvat suurimmaksi ongelmaksi kohteen vierailtavuuden kannalta. Kodinhoitohuone on mitoitettu siten, että kalusteiden edessä mahtuu toimimaan myös apuvälineiden kanssa. Olohuoneesta on kulkuyhteys terassille liukuoven kautta. Oven yhteydessä on pieni tasoero. Toimivia ratkaisuja Tilat yhdessä tasossa. Katettu kulkureitti autokatoksesta sisäänkäynnille ja autokatoksen mitoitus mahdollistaa esteettömän toimimisen. Tilava eteinen. Kuva: Tilava kodinhoitohuone. Kuva: Keittiössä on tilaa toimimiseen. Mikrouuni sijoittuu korkealle. Kuva: Tilavin makuuhuone mahdollistaa esteettömän liikkumisen myös apuvälineiden kanssa, vaikka huoneeseen on sijoitettu parisänky. 13

14 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kuva: Ulko-oven kynnys on toteutettu melko matalana. Se ei kuitenkaan täytä nykyisiä esteettömyysmääräyksiä, joiden mukaan enimmäiskorkeus on 20 mm. Kuva: Väljästi mitoitettu wc-tila alakerrassa. Kohde nro 32 Lapplin Duo Kuva: Keittiökalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. Uunit sijoittuvat hyvälle käyttökorkeudelle. 3 h + k 109 m² + erillinen sauna- ja harrastusrakennus 1. Ulkotilat Kulkureitillä kadulta pääsisäänkäynnille on pituuskaltevuutta 11 %. 2. Sisäänkäynti Pääsisäänkäynnille johtavissa portaissa on kaksi askelmaa. Portaissa ei ole käsijohteita. Piha-alueen mitoitus mahdollistaa esteettömän kulkureitin rakentamisen pääsisäänkäynnille. 3. Tilojen sijoittuminen Asuntilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Kerrosten välinen porras on kääntyvä. Eteis- ja aulatilojen mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Tilojen sijoittelu ei toteuta selviytymiskerrosperiaatetta, sillä ensimmäisessä kerroksessa on vain wc, muttei pesutilaa. Pesutilat ovat toisessa kerroksessa ja erillisessä saunarakennuksessa. Keittiö, olohuone sekä kodinhoitotila sijoittuvat myös alakertaan. Yläkerrassa sijaitsevat kaksi makuuhuonetta, joiden yhteydessä on vaatehuoneet, aula sekä wc- ja pesutila. 14

15 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 4. Wc- ja pesutilat Alakerran wc-tilan mitoituksessa on pyritty huomioimaan esteettömyys. Tilasta on ovi sekä eteiseen että kodinhoitohuoneeseen. Yläkerran wc- ja pesutilasta saa esteettömyyden kannalta toimivamman pienin muutoksin, jolloin wcistuimen vierelle jää vapaata tilaa. 5. Keittiö Kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. Keittiö avautuu oleskelutilaan. 6. Makuuhuoneet Suurimman makuuhuoneen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. Mitoitus on kuitenkin melko ahdas. 7. Muut tilat Saunatilat sijoittuvat erilliseen rakennukseen. Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen välissä on terassi, jolla ei ole tasoeroja. Oven yhteydessä on kuitenkin tasoero. Toimivia ratkaisuja Alakerran wc-tilan väljä mitoitus. Tilava eteinen. Kuva: Kääntyvässä portaassa on käsijohteet molemmin puolin, mutta ne päättyvät liian aikaisin. 15

16 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kuvat: Osa keittiön kalusteista on sijoitettu pyörille, jolloin ne ovat helposti siirrettävissä esimerkiksi saarekkeeksi. Kohde nro 35 Talo Luck 4 h + k + 2 kph + s 180 m² 1. Ulkotilat Kulkureitti kadulta sisäänkäynnille on lähes tasainen. 2. Sisäänkäynti Sisäänkäynnin edustalla on väljästi mitoitettu tasanne ja sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven kynnys on korkea, mutta sisäänkäynnin yhteydessä ei ole muita tasoeroja. 3. Tilojen sijoittuminen Tilat sijoittuvat yhteen kerrokseen. Kulkuväylät ovat pääosin riittävän leveitä ajatellen esteetöntä toimimista myös apuvälineiden kanssa. Toisen wc- ja pesutilan oven edustalla käytävä on kuitenkin melko kapea. Liukuovien käyttö parantaa toiminnallisuutta. 4. Wc- ja pesutilat Molempien wc- ja pesutilojen mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Wc-istuimen vierellä on vapaata tilaa, mikä helpottaa lasten avustamista ja mahdollistaa myös pyörätuolin sijoittamisen wcistuimen vierelle. 5. Keittiö Kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. Keittiö avautuu oleskelutilaan. Osa kalusteista on sijoitettu pyörille, jolloin ne ovat siirreltävissä. Äänekkäimmät laitteet on sijoitettu kodinhoitotilaan, jonka mitoitus on kuitenkin ahdas ajatellen esteetöntä toimimista. 6. Makuuhuoneet Suurimman makuuhuoneen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. Makuuhuoneiden liukuovet parantavat tilojen käytettävyyttä. 16

17 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 7. Muut tilat Saunatilat ja takkahuone sijoittuvat erilliseen rakennukseen. Sisäänkäynnille on esteetön kulkuyhteys, mutta oven kynnys on korkea. Saunatilojen yhteydessä sijaitsevan wc-tilan mitoitus on ahdas. Toimivia ratkaisuja Esteetön kulkureitti sisäänkäynnille. Autokatoksen väljä mitoitus. Esteettömyyden huomioiminen asuintiloissa. Wc- ja pesutilojen väljä mitoitus. Liukuoviratkaisut. Kuva: Kodinhoitotilan mitoitus on ahdas ajatellen apuvälineiden kanssa liikkumista. Kuva: Wc- ja pesutilan mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Wc-istuimen vierellä on vapaata tilaa. Kuva: Sängyn vierelle jää vapaata tilaa. 17

18 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kohde nro 36 Hauhaus 3 h + k + s 101 m² 1. Ulkotilat Kulkureitti kadulta sisäänkäynnille on lähes tasainen. 2. Sisäänkäynti Sisäänkäynnillä on kaksi askelmaa. Portaissa ei ole käsijohteita. 3. Tilojen sijoittuminen Tilat sijoittuvat yhteen kerrokseen. 4. Wc- ja pesutilat Eteisen yhteyteen sijoittuvan wc-tilan mitoitus on ahdas ajatellen esteetöntä toimimista apuvälineiden kanssa. Pesuhuoneen yhteydessä on myös wc-istuin, joka on helposti saavutettavissa. Istuimen vierellä on vapaata tilaa. 5. Keittiö U-mallisessa keittiössä kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. 6. Makuuhuoneet Suurimman makuuhuoneen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. 7. Muut tilat Kodinhoitohuoneeseen on erillinen sisäänkäynti. Sisäänkäynnillä on kuitenkin tasoeroja. Toimivia ratkaisuja Tilat yhdessä tasossa. Pesutilan yhteydessä myös wc. Kuva: Pesuhuoneen yhteydessä sijaitsevan wc-istuimen läheisyyteen pääsee myös apuvälineiden kanssa. Vapaa tila wc-istuimen vierellä helpottaa lasten avustamista. Kuva: Keittiön kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. 18

19

20 Kynnys ry / Siltasaarenkatu HELSINKI puh. (09) fax (09)

Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi

Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi Ympäristöministeriön raportteja 27 2014 Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi Niina Kilpelä, Johanna Hätönen, Arto Palo ja Tapio Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 12.7.2012

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 12.7.2012 5 ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 1.7.01 ESTEETTÖMYYS ASUNTOMESSUILLA TAMPEREELLA Kartoituskohde: Kartoittajat: Asuntomessualue Tampereella Pasi Holmström, Kynnys

Lisätiedot

EKOTOIMIVAT ASUMISEN RATKAISUT KUOPION ASUNTOMESSUILLA

EKOTOIMIVAT ASUMISEN RATKAISUT KUOPION ASUNTOMESSUILLA EKOTOIMIVAT ASUMISEN RATKAISUT KUOPION ASUNTOMESSUILLA TTS tutkimus arvioi Kuopion Saaristokaupungin Lehtoniemen asuntomessualueen talojen toimivuuden. Arvioinnin tavoitteena oli löytää hyviä esimerkkejä

Lisätiedot

Uudet pientaloasunnot

Uudet pientaloasunnot Uudet pientaloasunnot Asukkaiden kokemuksia asuntomessutalojen toimivuudesta ANNE MALIN ANNELI REISBACKA SARI LISKI-MARKKANEN Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 HELSINKI 2005 KOTITALOUS Uudet pientaloasunnot

Lisätiedot

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1)

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) Ohjetta ei ole päivitetty uudistettujen rakentamista ohjaavien säädösten (2014 ja 2015) mukaiseksi. ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) HELSINGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄ OHJE Hyväksytty

Lisätiedot

Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen

Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2014 Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen suunnitteluopas Koti kaikille -hanke Liisa Sievänen ja Markku Sievänen

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12 Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Lisätiedot

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 1 ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 Osa oriveden kaupungin turvallisuussuunnitelmaa Oriveden kaupungin vanhusja vammaisneuvosto Fysioterapeutti Katri Kilpijoki Fysioterapeutti Jaakko Tyni 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Honkilahden koulu 25.04.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Honkilahden koulu 25.04.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Honkilahden koulu 25.04.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

Kevythissi kotiin. KÄKÄTE-oppaita 5/2012

Kevythissi kotiin. KÄKÄTE-oppaita 5/2012 5 Kevythissi kotiin Ira Verma, Kirsti Pesola JA Sara Ikävalko KÄKÄTE-oppaita 5/2012 Ira Verma, Kirsti Pesola JA Sara Ikävalko Kevythissi kotiin KÄKÄTE-oppaita 5/2012 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI. Rauma-sali 15.10.2012

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI. Rauma-sali 15.10.2012 ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI Rauma-sali 15.10.2012 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ennakkoinformaatio kohteesta... 5 Saapuminen kohteeseen... 6 Lähin julkisen liikenteen pysäkkialue... 8 Sisäänkäynti...

Lisätiedot

Esteetön uimahalliympäristö

Esteetön uimahalliympäristö HELSINKI KAIKILLE Esteetön uimahalliympäristö opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle 2009 Oppaan teksti: Esteettömiä ratkaisuja kuvitettu opas rakennusten suunnitteluun ja korjausrakentamiseen (2006)

Lisätiedot

4.8 Opiskelija-asuntojen lyhytaikainen käyttö seniorien näkökulmasta

4.8 Opiskelija-asuntojen lyhytaikainen käyttö seniorien näkökulmasta 4.8 Opiskelija-asuntojen lyhytaikainen käyttö seniorien näkökulmasta Anneli Paakkari Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3. Domus Botnica, liikesiipi. Pohjankaleva, talo A. Tapiontie 9. 4.8.1 Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat

Lisätiedot

4.4 1940 70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön tarpeisiin

4.4 1940 70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön tarpeisiin 4.4 1940 70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön tarpeisiin Tuula Jeker 4.4.1 Tavoitteet Ikääntyvän väestön osuuden kasvaminen luo paineita tuottaa senioreille soveltuvaa asuinympäristöä. Uudisrakentamisen

Lisätiedot

IRA VERMA JOHANNA HÄTÖNEN. Ikäihmiset, asuminen ja teknologia

IRA VERMA JOHANNA HÄTÖNEN. Ikäihmiset, asuminen ja teknologia IRA VERMA JOHANNA HÄTÖNEN Ikäihmiset, asuminen ja teknologia KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) www.ikateknologia.fi Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry

Lisätiedot

Asunto ja elämänkaari

Asunto ja elämänkaari Eija Kyllönen, Marja Kurenniemi Asunto ja elämänkaari Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen Aiheita 23/2003 ISBN 951-33-1423-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2003 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

F1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta

F1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta 1 F1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Esteetön rakennus Määräykset ja ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ - VANHUSTEN PALVELUTALON KORJAUSMALLI

DIPLOMITYÖ - VANHUSTEN PALVELUTALON KORJAUSMALLI 30.8.2005 MARKO RAJALA - VALVOJA: TUOMO SIITONEN - OHJAAJA: ARTO SAARI TEKNILLINEN KORKEAKOULU - ARKKITEHTIOSASTO Sisällys Alkusanat 3 Diplomityön tiivistelmä 4 Abstract of Master s Thesis 4 1 Johdanto

Lisätiedot

Pienet teot, suuri vaikutus?

Pienet teot, suuri vaikutus? Pienet teot, suuri vaikutus? - esteetöntä matkailua edistämässä InFAcTo -International Food and Activity Tourism -project Pienet teot, suuri vaikutus? - esteetöntä matkailua edistämässä Esteettömyyttä

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSMENETELMÄN SOVELTAMINEN LUONTOMATKAILUYMPÄRISTÖÖN

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSMENETELMÄN SOVELTAMINEN LUONTOMATKAILUYMPÄRISTÖÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUSMENETELMÄN SOVELTAMINEN LUONTOMATKAILUYMPÄRISTÖÖN Kaisa Hirvonen Opinnäytetyö Lokakuu 2009 Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Teknologiayksikkö OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Kohti joustavia asumisratkaisuja

Kohti joustavia asumisratkaisuja Kohti joustavia asumisratkaisuja Standardoidun asuntotuotannon ongelmat asumisen kehittämisessä II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Karin Krokfors Tiivistelmä Asuntotuotannon kehityksen edellytyksenä

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

Entä saavutettavuus?

Entä saavutettavuus? Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen Aura Linnapuomi ja Outi Salonlahti Kulttuuria kaikille -palvelu Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry Kaapelitehdas, Tallberginkatu

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Ramboll Knowledge taking people further --- Järvenpään kaupunki Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma syyskuu 2005 Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A

Lisätiedot

Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen. Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet

Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen. Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet

Lisätiedot

LIIKUNTARAJOITTEISEN ASIAKKAAN HUOMIOIMINEN ROVANIEMEN MAJOITUSPALVELUISSA

LIIKUNTARAJOITTEISEN ASIAKKAAN HUOMIOIMINEN ROVANIEMEN MAJOITUSPALVELUISSA LIIKUNTARAJOITTEISEN ASIAKKAAN HUOMIOIMINEN ROVANIEMEN MAJOITUSPALVELUISSA Leena Hirvonen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Restonomi AMK 2015 Opinnäytetyön tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma Tekijä

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot