Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa"

Transkriptio

1 Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Niina Kilpelä, arkkitehti SAFA Kynnys ry

2 Kynnys ry / Siltasaarenkatu HELSINKI puh. (09) fax (09) Teksti ja kuvat: Niina Kilpelä / Kynnys ry

3 Lukijalle Tässä selvityksessä tarkastellaan asumisen esteettömyyttä Jyväskylän asuntomessujen pientalokohteissa. Esteettömyys on asumisen laatua ja toimivia suunnitteluratkaisuja. Selvityksen tavoitteena on nostaa esille esteettömyyden kannalta hyviä esimerkkejä. Selvitys on toteutettu Jyväskylän kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen tilauksesta. Sen on koonnut arkkitehti Niina Kilpelä Kynnys ry:stä. Havainnot perustuvat messualueella toteutettuun esteettömyyskartoitukseen sekä messuvieraille toteutettuun esteettömyysoppaaseen, havainnointiin paikanpäällä messukohteiden sisääntulokerroksessa sekä kohteiden suunnitelmapiirustuksiin. Selvitys keskittyy pysyvien ratkaisujen tarkasteluun. Messuaikaisia sisäänkäyntijärjestelyjä, kuten tilapäisiä luiskia ei ole huomioitu. Selvityksen alussa on käsitelty messualueen pientalojen esteettömyyttä yleisesti ulkotilojen, sisäänkäyntien, tasoerojen, wc- ja pesutilojen sekä selviytymiskerrosperiaatteen toteutumisen osalta. Tarkempi esteettömyystarkastelu on toteutettu kuudesta erilaisesta messukohteesta, jotka on valittu mukaan niissä toteutettujen hyvien ratkaisujen vuoksi. Samankaltaisia ratkaisuja on myös muutamissa muissa messualueen pientalokohteissa. Työtehoseura TTS on arvioinut messualueen kohteiden keittiöiden toimivuutta erillisessä selvityksessä. Keittiöiden tarkastelu on siksi rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle. Jyväskylän asuntomessualueen pientalojen esteettömyydestä on lisäksi toteutettu opinnäytetyö. Helsingissä Niina Kilpelä, arkkitehti SAFA Kynnys ry

4 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut YLEISTÄ JYVÄSKYLÄN ASUNTOMESSUKOHTEIDEN ESTEETTÖMYYDESTÄ Ulkotilojen toimivuus Messualueen maasto ei ole aiheuttanut erityisiä haasteita esteettömyyden toteuttamiseen. Katualueilla pituuskaltevuudet noudattelevat pääosin esteettömyyssuosituksia. Tonttiliittymien kohdalla on yleensä luiskattu reunatuki ja useissa kohteissa on kulkuväylällä pituuskaltevuutta. Piha-alueiden kulkureiteillä ja asuntojen ulkotiloissa (terasseilla ja terassille johtavien ovien yhteydessä) on tasoeroja. Autokatoksesta tai -tallista sisäänkäynnille pääsee esteettömästi niissä kohteissa, joissa myös pääkulkureitti sisäänkäynnille on portaaton. Sisäänkäyntiratkaisut Pientalokohteita on kaikkiaan 37. Neljässä pientalokohteessa (kohteet nro 3, 7, 23 ja 35) kulkureitti pääsisäänkäynnille on toteutettu portaattomana. Esteetön kulkuyhteys pääsisäänkäynnille on toteutettu (oletettavasti) pysyväksi tarkoitetun luiskan avulla Kuva: Portaaton kulkureitti pääsisäänkäynnille. Kohde nro kahdessa kohteessa (kohteet nro 25 ja 38). Lisäksi yhdessä kohteessa on jyrkkä luiska kodinhoitohuoneeseen johtavalla sisäänkäynnillä (kohde nro 2). Muissa kohteissa pääsisäänkäynnille johtavat portaat eikä pääsisäänkäynnille ole esteetöntä kulkuyhteyttä. Paikallinen rakennusvalvonta on tulkinnut esteettömyysmääräyksiä siten, että sisäänkäynnin esteettömyyden toteuttamiseksi riittää luiskavarauksen esittäminen suunnitelmissa ja mahdollisuus esteettömän ratkaisun toteuttamiseen jälkikäteen. Tämä tulkinta näkyy selkeästi messualueella, jossa toteutuneita esteettömiä ratkaisuja sisäänkäyntien järjestelyissä on vain vähän. Useissa kohteissa tasoerot sisäänkäynnillä ovat kuitenkin niin pienet ja pihan mitoitus riittävän väljä, että esteetön vaihtoehto on toteutettavissa myös pysyvänä ratkaisuna rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla. Sisäänkäynnit ovat pääosin katettuja. Ulko-ovien vapaat leveydet mahdollistavat esteettömän toimimisen. Kynnysten korkeudet ylittävät kuitenkin määräysten mukaisen enimmäismitan 20 mm. Tasoerot kulkureiteillä sisäänkäynneille ja sisäänkäyntien yhteydessä muodostuvat kohteiden vierailtavuuden kannalta suurimmaksi ongelmaksi. Kuva: Talon tyyliin sopiva luiska pääsisäänkäynnillä. Kohde nro 25.

5 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Asunnon sisäiset tasoerot Jyväskylän asuntomessualueen pientalokohteista 11 on toteutettu yksikerroksisina. Enemmistö alueen kohteista on kaksikerroksisia pientaloja. Kahteen kerrokseen toteutettuja ratkaisuja (tai yksikerroksisia, joissa on kerroksen sisäinen tasoero) kohteita on kaikkiaan 21. Kolmekerroksisia (tai kaksikerroksisia, joissa on kerroksen sisäinen tasoero) kohteita oli 5. Yhteensä useampikerroksisia ratkaisuja on 26. Yli puolessa useampikerroksisia kohteita portaat on toteutettu suoravartisina. Kääntyvät portaat ovat kulkemisen kannalta suoravartisia hankalammat. Käytettävyys riippuu myös askelmien mitoituksesta sekä käsijohteista. Käsijohteiden toiminnallisuudessa on puutteita useassa kohteessa. Usein käsijohde on vain portaan toisella puolella tai se päättyy liian aikaisin. Selviytymiskerrosperiaatteen toteutuminen Selviytymiskerroksella tarkoitetaan useampikerroksisen asunnon tilaratkaisua, jossa sisääntulokerrokseen on sijoitettu kaikki jokapäiväisessä elämässä tarvittavat tilat eli wc- ja pesutila, keittiö ja oleskelu- ja makuutila. Mahdolliseksi makuutilaksi on tässä tarkastelussa kelpuutettu myös olohuone tai muu oleskelutila. Vähintään kahteen kerrokseen (tai tasoon) toteutettuja pientalokohteita on yhteensä 26. Näistä 19 toteutuu selviytymiskerrosperiaate. Esteettömän toimimisen näkökulmasta sisäänkäyntikerrokseen sijoitetut erilliset wc-tilat ovat kuitenkin usein mitoitukseltaan liian ahtaita. Keittiön sijoittuminen toiseen kerrokseen (tai kulkureitillä oleva tasoero) on yleisin syy useampikerroksisten asuntojen selviytymiskerrosperiaatteen toteutumattomuuteen. Kuva: Asunnon sisääntulokerroksessa sijaitseva tasoero ruokailutilan ja olohuoneen välillä on hankala muuttaa esteettömäksi jälkikäteen. Kuva: Suoravartiset portaat, joissa on avoaskelmat. Käsijohde on vain portaan toisella puolella. 5

6 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Wc- ja pesutilojen esteettömyyden toteutuminen Kaikissa pientalokohteissa on wc-tila sisääntulokerroksessa. Esteettömän toimimisen kannalta erilliset wc-tilat ovat usein kuitenkin liian ahtaita. Pesutilan yhteyteen sijoitetut wc-tilat ovat helpommin saavutettavissa. Osassa kohteita esteettömyyden toteuttaminen on jatkossa mahdollista pienin muutoksin, esimerkiksi poistamalla kevyt välisenä. Kuva: Kevyin seinäratkaisuin toteutetut tilajaot on helppo purkaa tarvittaessa jälkikäteen, mikäli tilaa toimimiseen tarvitaan lisää. 6

7 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut ESIMERKKIKOHTEIDEN TARKASTELU Kohde nro 3 Elämän lanka 6h + k/rt + tv-huone 198 m² s + th 23,5 m² 1. Ulkotilat Kulkureitti kadulta sisäänkäynnille on esteetön (pituuskaltevuus 6 %). 2. Sisäänkäynti Sisäänkäynnin edustalla on väljästi mitoitettu tasanne ja sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven kynnys on korkea, mutta sisäänkäynnin yhteydessä ei ole muita tasoeroja. 3. Tilojen sijoittuminen, tasoerot ja kulkuväylät Asuintilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Kerrosten välinen porras on toteutettu suoravartisena, ilman välitasannetta. Suunnitelmissa on esitetty tilavaraus hissille. Se sijoittuu eteistilan yhteyteen. Eteistila säilyy riittävän väljänä esteettömän toimimisen kannalta, vaikka siihen sijoitettaisiin hissi, mutta säilytystiloista joudutaan tinkimään. Eteistilaan jää silti tilaa säilytykseen. Kuva: Esteetön kulkureitti kadulta sisäänkäynnille. Tilojen sijoittelu toteuttaa selviytymiskerrosperiaatetta, eli elämisen kannalta välttämättömät tilat sijoittuvat sisääntulokerrokseen. Keittiö, ruokailutila, olohuone, kodinhoitohuone, wc- ja pesutila sekä yksi makuuhuone sijaitsevat kaikki ensimmäisessä kerroksessa. Yläkertaan sijoittuvat neljä makuuhuonetta, oleskelutila sekä wc- ja pesutila. Kahden makuuhuoneen yhteydessä on myös vaatehuone. Kulkuväylät sijoittuvat oleskelutilojen reunoille. Muutamien tilojen ovien yhteydessä kulkuväylien mitoitus on ahdas ja ovien aukeamissuunnat vaikeuttavat toimimista apuvälineiden kanssa tai heikentävät huonetilojen käytettävyyttä. Ruokailutilasta on kulkuyhteys terassille. Tilojen välillä on noin 150 mm tasoero. Kuva: Sisäänkäynti on katettu. Sen edustalla on toimimista helpottava tasanne. 7

8 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kuva: Tilavaraus hissille (aukko välipohjassa). Kuva: Ruokailutilasta on kulkuyhteys terassille. 4. Wc- ja pesutilat Ensimmäisen kerroksen wc- ja pesutilan väljä mitoitus helpottaa lasten avustamista tai mahdollistaa myös pyörätuolin sijoittamisen wc-istuimen viereen. Yläkerran wc- ja pesutilan mitoitus on ahdas ajatellen esteetöntä toimimista apuvälineiden kanssa. Wcistuimen vierellä ei ole vapaata tilaa, sillä vierelle sijoittuvat sekä pesuallas että hormi. Amme voidaan tarvittaessa vaihtaa esteettömämpään suihkuratkaisuun. 5. Keittiö Keittiön vapaan tilan mitoitus mahdollistaa liikkumisen myös apuvälineiden kanssa. Ruokailutila sijaitsee keittiön läheisyydessä. Kuva: Keittiön mitoitus mahdollistaa liikkumisen kaapistojen ja saarekkeen välissä myös apuvälineiden kanssa. 6. Makuuhuoneet Suurikokoisin makuuhuone sijoittuu toiseen kerrokseen. Sen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. Yläkerran kaksi pienintä makuuhuonetta ovat yhdistettävissä. 8

9 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 7. Muut tilat Toimivia ratkaisuja Saunatilat sijoittuvat erilliseen rakennukseen. Kulkureitillä asuinrakennuksen sisäänkäynniltä saunarakennukseen on yhden askelman tasoero, joka on kuitenkin helposti ratkaistavissa luiskalla. Saunan ovella on myös korkea tasoero. Takkahuoneeseen ja ulkovarastotiloihin on esteetön kulkuyhteys. Esteetön kulkureitti sisäänkäynnille. Selviytymiskerrosperiaatteen toteutuminen. Alakerran wc- ja pesutilan väljä mitoitus. Hissivaraus eteistilassa. Kuva: Tilava wc alakerrassa. Suihku sijoittuu wc-istuimen verellä olevan seinän taakse. 9

10 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kohde nro 16 Noppakoti B 2h + tupakeittiö + sauna 75,5 m² 1. Ulkotilat Kulkureitillä kadulta pääsisäänkäynnille on pituuskaltevuutta 13 %. Kulkureitillä on myös tasoeroja, mutta ne on mahdollista välttää kulkemalla portaattoman reitin kautta. 2. Sisäänkäynti Pääsisäänkäynnille johtavissa portaissa on kaksi askelmaa. Portaissa ei ole käsijohteita. Oven edustan tasanteen mitoitus on ahdas. Piha-alueen mitoitus mahdollistaa esteettömän kulkureitin rakentamisen pääsisäänkäynnille. 3. Tilojen sijoittuminen Asuntilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Kerrosten välinen porras on kääntyvä. Käsijohteen muoto mahdollistaa pitävän otteen saamisen. Eteistilan mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Yläkerrassa liukuoviratkaisut antavat tilaa toimimiselle. Tilojen sijoittelu toteuttaa selviytymiskerrosperiaatetta. Tupakeittiö (+ oh) sekä wc- ja pesutila sijoittuvat sisääntulokerrokseen. Yläkerrassa sijaitsevat kaksi makuuhuonetta, aula sekä wc- ja pesutila, jossa on sauna. 4. Wc- ja pesutilat Alakerran wc- ja pesutila on kokoonsa nähden toimiva. Tilan ovi sijaitsee kuitenkin kapean käytävän päässä, mikä vaikeuttaa toimimista. Seinän sisään menevä liukuovi olisi lisännyt toimivuutta. Toisen kerroksen wc- ja pesutilassa wc-istuimen vierellä on vapaata tilaa. Altaan kohdalla mitoitus on melko ahdas ajatellen esteetöntä toimimista apuvälineiden kanssa. 5. Keittiö Tupakeittiö avautuu oleskelutilaan. Kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. Keittiöstä on kulkuyhteys lasitetulle terassille. Oven kynnys on korkea. Lasitetun terassin ja kattamattoman terassin sekä pihan kulkuväylän välillä on yhden askelman tasoerot. Kuva: Käsijohteen muoto mahdollistaa pitävän otteen saamisen. Kuva: Wc- ja pesutilassa istuimen vierellä on vapaata tilaa. 10

11 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 6. Makuuhuoneet Suurikokoisin makuuhuone sijoittuu toiseen kerrokseen. Sen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. 7. Muuta Messualueen pienikokoisin omakotitalo. Tasoerot sisäänkäynnillä muodostuvat suurimmaksi ongelmaksi kohteen vierailtavuuden kannalta. Toimivia ratkaisuja Selviytymiskerrosperiaatteen toteutuminen. Toimiva wc- ja pesutila alakerrassa. Kuva: Kulkureitillä sisäänkäynnille on tasoeroja. Kohde nro 29 Lakka kivitalot Heikkinen 5 h + k + khh + s 152 m² 1. Ulkotilat Kulkureitti kadulta sisäänkäynnille on lähes tasainen. 2. Sisäänkäynti Sisäänkäynnille on yhden askelman tasoero. Sisäänkäynnin edustalla on melko väljästi mitoitettu tasanne ja sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven kynnys on korkea (5 cm). Kuva: Kulkureitti sisäänkäynnille. Sisäänkäynnin edessä on yhden askelman tasoero. 11

12 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kuva: Eteistilat ovat väljät. Kuva: Alakerran wc-tilassa istuimen vierellä on vapaata tilaa. 3. Tilojen sijoittuminen Tilat sijoittuvat yhteen kerrokseen. 4. Wc- ja pesutilat Kuva: Kulkuyhteys olohuoneesta terassille. Erillinen wc-tila sijaitsee eteisen yhteydessä. Sen mitoitus on kohtalaisen väljä ja istuimen viereen jää vapaata tilaa. Myös puku- ja pesutilan yhteydessä on wc, joka on rajattu kevyillä seinäratkaisuilla. 5. Keittiö L-mallisessa keittiössä kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. 6. Makuuhuoneet Suurimman makuuhuoneen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. 12

13 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 7. Muuta Tasoerot sisäänkäynnillä muodostuvat suurimmaksi ongelmaksi kohteen vierailtavuuden kannalta. Kodinhoitohuone on mitoitettu siten, että kalusteiden edessä mahtuu toimimaan myös apuvälineiden kanssa. Olohuoneesta on kulkuyhteys terassille liukuoven kautta. Oven yhteydessä on pieni tasoero. Toimivia ratkaisuja Tilat yhdessä tasossa. Katettu kulkureitti autokatoksesta sisäänkäynnille ja autokatoksen mitoitus mahdollistaa esteettömän toimimisen. Tilava eteinen. Kuva: Tilava kodinhoitohuone. Kuva: Keittiössä on tilaa toimimiseen. Mikrouuni sijoittuu korkealle. Kuva: Tilavin makuuhuone mahdollistaa esteettömän liikkumisen myös apuvälineiden kanssa, vaikka huoneeseen on sijoitettu parisänky. 13

14 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kuva: Ulko-oven kynnys on toteutettu melko matalana. Se ei kuitenkaan täytä nykyisiä esteettömyysmääräyksiä, joiden mukaan enimmäiskorkeus on 20 mm. Kuva: Väljästi mitoitettu wc-tila alakerrassa. Kohde nro 32 Lapplin Duo Kuva: Keittiökalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. Uunit sijoittuvat hyvälle käyttökorkeudelle. 3 h + k 109 m² + erillinen sauna- ja harrastusrakennus 1. Ulkotilat Kulkureitillä kadulta pääsisäänkäynnille on pituuskaltevuutta 11 %. 2. Sisäänkäynti Pääsisäänkäynnille johtavissa portaissa on kaksi askelmaa. Portaissa ei ole käsijohteita. Piha-alueen mitoitus mahdollistaa esteettömän kulkureitin rakentamisen pääsisäänkäynnille. 3. Tilojen sijoittuminen Asuntilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Kerrosten välinen porras on kääntyvä. Eteis- ja aulatilojen mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Tilojen sijoittelu ei toteuta selviytymiskerrosperiaatetta, sillä ensimmäisessä kerroksessa on vain wc, muttei pesutilaa. Pesutilat ovat toisessa kerroksessa ja erillisessä saunarakennuksessa. Keittiö, olohuone sekä kodinhoitotila sijoittuvat myös alakertaan. Yläkerrassa sijaitsevat kaksi makuuhuonetta, joiden yhteydessä on vaatehuoneet, aula sekä wc- ja pesutila. 14

15 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 4. Wc- ja pesutilat Alakerran wc-tilan mitoituksessa on pyritty huomioimaan esteettömyys. Tilasta on ovi sekä eteiseen että kodinhoitohuoneeseen. Yläkerran wc- ja pesutilasta saa esteettömyyden kannalta toimivamman pienin muutoksin, jolloin wcistuimen vierelle jää vapaata tilaa. 5. Keittiö Kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. Keittiö avautuu oleskelutilaan. 6. Makuuhuoneet Suurimman makuuhuoneen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. Mitoitus on kuitenkin melko ahdas. 7. Muut tilat Saunatilat sijoittuvat erilliseen rakennukseen. Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen välissä on terassi, jolla ei ole tasoeroja. Oven yhteydessä on kuitenkin tasoero. Toimivia ratkaisuja Alakerran wc-tilan väljä mitoitus. Tilava eteinen. Kuva: Kääntyvässä portaassa on käsijohteet molemmin puolin, mutta ne päättyvät liian aikaisin. 15

16 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kuvat: Osa keittiön kalusteista on sijoitettu pyörille, jolloin ne ovat helposti siirrettävissä esimerkiksi saarekkeeksi. Kohde nro 35 Talo Luck 4 h + k + 2 kph + s 180 m² 1. Ulkotilat Kulkureitti kadulta sisäänkäynnille on lähes tasainen. 2. Sisäänkäynti Sisäänkäynnin edustalla on väljästi mitoitettu tasanne ja sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven kynnys on korkea, mutta sisäänkäynnin yhteydessä ei ole muita tasoeroja. 3. Tilojen sijoittuminen Tilat sijoittuvat yhteen kerrokseen. Kulkuväylät ovat pääosin riittävän leveitä ajatellen esteetöntä toimimista myös apuvälineiden kanssa. Toisen wc- ja pesutilan oven edustalla käytävä on kuitenkin melko kapea. Liukuovien käyttö parantaa toiminnallisuutta. 4. Wc- ja pesutilat Molempien wc- ja pesutilojen mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Wc-istuimen vierellä on vapaata tilaa, mikä helpottaa lasten avustamista ja mahdollistaa myös pyörätuolin sijoittamisen wcistuimen vierelle. 5. Keittiö Kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. Keittiö avautuu oleskelutilaan. Osa kalusteista on sijoitettu pyörille, jolloin ne ovat siirreltävissä. Äänekkäimmät laitteet on sijoitettu kodinhoitotilaan, jonka mitoitus on kuitenkin ahdas ajatellen esteetöntä toimimista. 6. Makuuhuoneet Suurimman makuuhuoneen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. Makuuhuoneiden liukuovet parantavat tilojen käytettävyyttä. 16

17 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 7. Muut tilat Saunatilat ja takkahuone sijoittuvat erilliseen rakennukseen. Sisäänkäynnille on esteetön kulkuyhteys, mutta oven kynnys on korkea. Saunatilojen yhteydessä sijaitsevan wc-tilan mitoitus on ahdas. Toimivia ratkaisuja Esteetön kulkureitti sisäänkäynnille. Autokatoksen väljä mitoitus. Esteettömyyden huomioiminen asuintiloissa. Wc- ja pesutilojen väljä mitoitus. Liukuoviratkaisut. Kuva: Kodinhoitotilan mitoitus on ahdas ajatellen apuvälineiden kanssa liikkumista. Kuva: Wc- ja pesutilan mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Wc-istuimen vierellä on vapaata tilaa. Kuva: Sängyn vierelle jää vapaata tilaa. 17

18 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kohde nro 36 Hauhaus 3 h + k + s 101 m² 1. Ulkotilat Kulkureitti kadulta sisäänkäynnille on lähes tasainen. 2. Sisäänkäynti Sisäänkäynnillä on kaksi askelmaa. Portaissa ei ole käsijohteita. 3. Tilojen sijoittuminen Tilat sijoittuvat yhteen kerrokseen. 4. Wc- ja pesutilat Eteisen yhteyteen sijoittuvan wc-tilan mitoitus on ahdas ajatellen esteetöntä toimimista apuvälineiden kanssa. Pesuhuoneen yhteydessä on myös wc-istuin, joka on helposti saavutettavissa. Istuimen vierellä on vapaata tilaa. 5. Keittiö U-mallisessa keittiössä kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. 6. Makuuhuoneet Suurimman makuuhuoneen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. 7. Muut tilat Kodinhoitohuoneeseen on erillinen sisäänkäynti. Sisäänkäynnillä on kuitenkin tasoeroja. Toimivia ratkaisuja Tilat yhdessä tasossa. Pesutilan yhteydessä myös wc. Kuva: Pesuhuoneen yhteydessä sijaitsevan wc-istuimen läheisyyteen pääsee myös apuvälineiden kanssa. Vapaa tila wc-istuimen vierellä helpottaa lasten avustamista. Kuva: Keittiön kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. 18

19

20 Kynnys ry / Siltasaarenkatu HELSINKI puh. (09) fax (09)

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Hankkeen tausta ja tavoitteet Kestävä asuntorakentaminen. VAMPO 2010-2015: yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 5 ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 14.7.2011! ESTEETTÖMYYS ASUNTOMESSUILLA KOKKOLASSA Kartoituskohde: Kartoittajat: Asuntomessualue Kokkolassa Lauri Louhivirta,

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE ESPOO, OMAKOTITALO 7h, k, ruokasali, 3 kph, wc, spa-/saunaosasto, kodinhoitohuone, walk-in-closet, autotalli, 2 462 m, 4 600 000 Vastaava välittäjä Linda Fagerström Kiinteistönvälittäjä,

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4h+k+tkh+khh+kph/wc+erill.wc+s+terassi, 180 m, 295 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 2 3 4 ESTEETTÖMYYS SEINÄJOEN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Seinäjoen Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoitus, kriteeristön kehitys ja raportin

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Hyvä Ikä 2016 tapahtuma Esteettömyyskartoittajien tapaaminen Johanna Hätönen, Kynnys ry Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Tilaajan yhteydenotto

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sen edistäminen matalalla kynnyksellä

Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sen edistäminen matalalla kynnyksellä Soveltavan liikunnan seutufoorumi, 29.11.2016 Rovaniemi Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sen edistäminen matalalla kynnyksellä Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton

Lisätiedot

Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista.

Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista. Pientalon suunnittelu Sykli 1 Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista. Ilmansuunnat Tontilla kaavatekstit kirjoitetaan

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä 19.8.2016 1 (6) ESPOON VAMMAISNEUVOSTO ESBO HANDIKAPPRÅD Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä Espoon vammaisneuvosto esittää, että esteettömyysnormien

Lisätiedot

PORAKUJA 1, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

PORAKUJA 1, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. PORAKUJA 1, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 oh-rh+k+4mh+takkah+vh+kph+saunaos.+uima-allas, 328 m, 347 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Kodin esteettömyysratkaisuja

Kodin esteettömyysratkaisuja 7.4.2016 Kampin palvelukeskus Kodin esteettömyysratkaisuja Niina Kilpelä, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p. 0400 258 896, niina.kilpela@invalidiliitto.fi www.invalidiliitto.fi

Lisätiedot

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ROADSHOW 2013 Sampo Vallius, arkkitehti SAFA kehittämisarkkitehti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ARA - erityiskohteen tulee sijaita tavallisen asumisen joukossa,

Lisätiedot

HUONETILOJEN LYHENTEET ASTIANPESUKONE

HUONETILOJEN LYHENTEET ASTIANPESUKONE KONE 10.11.2015 ENNAKKOMARKKINOINTI PIIRUSTUSMERKINNÄT JA SELITTEET KALUSTEIDEN LYHENTEET sk py SIIVOUSKOMERO SUIHKU, SUIHKUSEINÄ JA LATTIAKAIVO LIKAVAATEKOMERO SEINÄ WCISTUIN KAAPISTO SARANAOVIN PESUALLAS

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 29. Villa Chili Katuosoite Rubiinikehä 12 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Nuorekasta ilmettä: Basic Line Optima tarjoaa tilaa kaupunkilaiseen makuun Tontin tehokäyttäjä, Basic

Lisätiedot

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 27.11.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja

Lisätiedot

PUOLUKKATIE 12, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

PUOLUKKATIE 12, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. PUOLUKKATIE 12, ESPOO MYYNTIESITE ESPOO, PARITALO 2 4-6h+avok+s+2kph+3 terassia, 372 m, 1 580 000 Vastaava välittäjä Tiina Kantola Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 044 0111066 tiina@bolkv.fi Edustavuutta,

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Yksilöllisiä ratkaisuja helposti: talon hinta pysyy samana, mutta sisätilat ovat vapaasti valittavissa

Lisätiedot

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku 2 00410 HELSINKI Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta. Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 17.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Matosuontie 34, 90230 Oulu Oulu Kastelli Kiinteistötunnus: 564-22-6-26 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 152 m² Kokonaisala asuinrakennus:

Lisätiedot

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1)

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) 1 ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) Helsingin rakennuslautakunnan 31.8.2010 hyväksymä ohje, korvaa 12.7.2005 hyväksytyn ohjeen YLEISTÄ Tämä ohje tarkastelee rakennusten esteettömyyttä kolmella

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 08-Passiivikivitalo Skaala Katuosoite Lutterikuja 3 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Energiatehokasta tilaa kaupunkilaisella otteella: Jubilee XXL tuo tyyliä moderniin asumiseen Suorakulmainen

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Kodin esteettömyysratkaisuja

Kodin esteettömyysratkaisuja Kodin esteettömyysratkaisuja Harri Leivo Kemin Kulttuurikeskus 29.9.2016 esteettömyysasiamies, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE puh (09) 613 191 harri.leivo@invalidiliitto.fi www.invalidiliitto.fi

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 01.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Oulunseläntie 7, 90580 Oulu Oulu Taskila Pinta-ala: n. 140 m² Kokonaisala: 162 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 19-Honka Markki Katuosoite Tulikivimylly 14 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kodin esteettömyysratkaisuja

Kodin esteettömyysratkaisuja 14.4.2016 Pääkirjasto Apila, Seinäjoki Kodin esteettömyysratkaisuja Marika Nordlund, vt. johtaja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p. 050 492 3020, marika.nordlund@invalidiliitto.fi www.invalidiliitto.fi

Lisätiedot

KOTKANTIE 12, MASKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KOTKANTIE 12, MASKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KOTKANTIE 12, MASKU MYYNTIESITE MASKU, PIIKSVUORI 2 6h+k+khh+s+ph+3wc+at+var, 249 m 498 000 Asuntoa myy Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi Todellinen lapsiperheen

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikkien etu!

Esteetön ympäristö kaikkien etu! Esteetön ympäristö kaikkien etu! Kajaani 3.12.2012 Harri Leivo, ry www.esteetön.fi 1 Esteettömyys koskee koko yhteiskuntaa Kaikille soveltuva, esteetön yhteiskunta työ, harrastukset, kulttuuri, opiskelu,

Lisätiedot

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina Kassun takkahuoneen siivous AKKAHUONEEN SIIVOUS + PUKUHUONE + KÄYÄVÄ 1 vähintään 16 vuotias + 2 muuta henkilöä 1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN OPISKELIja- ASUNTORAKENTAMISEsSA

ESTEETTÖMYYSMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN OPISKELIja- ASUNTORAKENTAMISEsSA 550 900 2 050 6 1 830 310 3 590 100 2 230 600 1 880 390 3 300 4 070 TALO J 1:30 Toteutunut suunnitelma 22,8 m 2 12,9 m 2 3 920 2 230 550 900 KALLE TUOMOLA ESTEETTÖMYYSMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN OPISKELIja-

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 11. Tunturikoivu 140 Katuosoite Lounatuulentie 3 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa A Oy Jyväskylän Viherpeippo Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa Luotettavaa rakentamista jo vuodesta 1985 HUOLONTA JA HELPPOA AUMITA VÄINÖLÄÄ As Oy Jyväskylän Viherpeippo koostuu kolmesta rivitalosta

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. -

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 13. Passiivienergiatalo Pekkarinen Simpukankatu 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN LEINIKKI

AS OY VUOREKSEN LEINIKKI UUDIDE A OY VUOREEN LEINII oukkuaurankatu 7, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen oukkurann alueelle rakennetaan puistoon rajoittuvalle tontille nykyaikaisia 1-tasoisia rivitaloasuntoja. Lämmitysmuoto

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 24.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Tuomaantie 18, 90410 Oulu Oulu Pinta-ala: 172 m² Kokonaisala: 203 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 05.07.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Johdekuja 4, 90540 Oulu Oulu Ritaharju Omakotitalo Pinta-ala: 153 m² Kerrosala: 193 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

MAUNULAN TERVEYSASEMAN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS. niina kilpelä, arkkitehti / kynnys ry

MAUNULAN TERVEYSASEMAN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS. niina kilpelä, arkkitehti / kynnys ry MAUNULAN TERVEYSASEMAN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS niina kilpelä, arkkitehti 22.3.2007 / kynnys ry Siltasaarenkatu 4 00530 Helsinki puh. (09) 6850 110 fax. (09) 6850 1199 www.kynnys.fi 2 MAUNULAN TERVEYSASEMAN

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

Kodin esteettömyysratkaisuja

Kodin esteettömyysratkaisuja Kodin esteettömyysratkaisuja Harri Leivo Joensuun kirjasto 10.11.2016 esteettömyysasiantuntija, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE puh (09) 613 191 harri.leivo@invalidiliitto.fi www.invalidiliitto.fi

Lisätiedot

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE LAHTI, ASEMANTAUSTA 2 3h+k+kph/s+p, 71 m 189 000 Asuntoa myy Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi Tervetuloa tutustumaan

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN VANAMO

AS OY VUOREKSEN VANAMO UUDIDE A OY VUOREEN VANAMO oukkuaurankatu 9, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen oukkurann alueelle rakennetaan puistoon rajoittuvalle tontille nykyaikaisia 1-tasoisia rivitaloasuntoja. Lämmitysmuoto

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

KISAPUISTON JÄÄHALLI, LAPPEENRANTA. Esteettömyyskartoitusraportti 4/2016

KISAPUISTON JÄÄHALLI, LAPPEENRANTA. Esteettömyyskartoitusraportti 4/2016 KISAPUISTON JÄÄHALLI, LAPPEENRANTA Esteettömyyskartoitusraportti 4/2016 ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kohde: Läsnä 29. 30.3.2016: Kisapuiston jäähalli Jukka Parviainen, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Lisätiedot

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA!

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA! VARAA OMASI AJOISSA! ENNAKKOMARKKINOINNISSA HIRSIRIVITALO Kurkiniementie 1, Taivalkoski muovitontalo.fi Hirsi on ollut aikojen alusta asti ihmisten asuntojen perusmateriaali. Hirsi on ekologinen ja hengittävä.

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE VANTAA, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.parveke, 75 m, 299 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella Maisema kruunaa asumisen Täällä asut Puijon uljaiden maisemien äärellä, aivan Kuopion kupeessa! Asunto Oy Kuopion Puijonkruunu sijaitsee uudella Pihlajalaakson

Lisätiedot

PAPINSALMENKATU 31A, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

PAPINSALMENKATU 31A, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. PAPINSALMENKATU 31A, TURKU MYYNTIESITE TURKU, PAPINSAARI 2 4-5h, avok.,kph,s,khh,3xwc,v,atx2, 435 m 648 000 Asuntoa myy Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi

Lisätiedot

Asunto Oy Kuunariranta

Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Parainen Kirkkosalmenkatu 9 11 1600 Parainen Uusi Kirkkosalmenranta Meren rannalla keskellä kaupunkia Paraisille rakennetaan uniikki pientalokokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130

Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130 Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Kaupunkilaiseen makuun: Topline 130 yhdistelee luksusta käytännöllisiin ratkaisuihin Avariat ja selkeät

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 26.1.2016 4 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.5.2016 ALKAEN Liite nro 1 RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa RANTA-TAMPELLA Tampereen Näsinkeula Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa Uusi koti rannalla. Lepoa silmille ja sielulle. Koti, jossa taivas, vesi ja maa kohtaavat Ranta-Tampellan uuden asuinalueen rakentaminen

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 02.09.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Linnaportintie 7B, 90450 Kempele Kempele Linnakangas Pinta-ala: 148,8 m² Kokonaisala: 168,2

Lisätiedot

KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE PÖYTYÄ, RIIHIKOSKI 2 4h+k+khh+erill.wc+kph/wc+s, ak, varasto, 180 m 205 000 Asuntoa myy Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Esteettömyyden arviointimenetelmän ja luokituksen kehittäminen

Esteettömyyden arviointimenetelmän ja luokituksen kehittäminen Matkailusta hyvinvointia, aloitusseminaari Joensuu 12.2.2009 Esteettömyyden arviointimenetelmän ja luokituksen kehittäminen Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti SAFA) asiantuntija, ry puh (09) 613 191

Lisätiedot

TILOJEN HIERARKIA TARKKAILUMAHDOLLISUUS VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ ULOS SUUNNITTELUPERIAAATEET

TILOJEN HIERARKIA TARKKAILUMAHDOLLISUUS VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ ULOS SUUNNITTELUPERIAAATEET EPSILON - AUTISMIN KIRJO, SUUNNITTELUKILPAILU - KOTKAN KUTSUKILPAILU: HOVINSAARI - 22.2.2013 YLEISTÄ Ehdotuksessa on otettu huomioon autismin kirjon moninaisuus, asukkaiden heterogeenisyys ja oireyhtymän

Lisätiedot

KAITAISTENTIE 2, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAITAISTENTIE 2, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAITAISTENTIE 2, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h+k+kph+erillinen wc+2x parveketta, 113 m, 198 000 Vastaava välittäjä Johanna Hansén Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, Partner 040 969 6679 johanna.hansen@bolkv.fi

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 20. DUROFIX Kototalo Katuosoite Lounatuulentie 8 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Olohuone lattia laminaatti kattorasiat lampuille + led valaistus Makuuhuoneet + Vaatehuone lattia laminaatti kattorasia lampulle Kodinhoitohuone sisäkatto valkolakattu

Lisätiedot

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto ESKE-verkostoseminaari 17.3.2016 Sisältö 1. Koko Rakentamismääräyskokoelma uudistuu

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 16-Nuuka Katuosoite Tulikivimylly 20 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa Laskijan

Lisätiedot

Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto

Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto Korjausneuvonta Vanhustyön keskusliitto VANHUSTYÖN KESKUSLIITON KORJAUSNEUVONTA Valtakunnallinen korjausneuvojaorganisaatio 15 alueellista korjausneuvojaa Sotainvalidien ja veteraanien asunnonmuutostöiden

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Koulutuspäivä 24.4.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lisätietoa majoituksesta

Lisätietoa majoituksesta Lisätietoa majoituksesta Huoneet Kartanon päärakennuksessa Huoneita on yhteensä 11, joista yksi on neljän hengen huone (hinta 95 per vrk), kaksi kolmen hengen (75 vrk), kuusi kahden hengen (60 vrk) ja

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 02.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Koivikonkaari 10, 91910 Tupos Liminka Tupos Kiinteistötunnus: 425-402-19-178 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Omakotitalo omalla

Lisätiedot

METSÄRANNANTIE 90, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

METSÄRANNANTIE 90, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. METSÄRANNANTIE 90, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4-5h+k+ khh+s+ph+3wc+p, 180 m, 269 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 0248 johanna@bolkv.fi

Lisätiedot