Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa"

Transkriptio

1 Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Niina Kilpelä, arkkitehti SAFA Kynnys ry

2 Kynnys ry / Siltasaarenkatu HELSINKI puh. (09) fax (09) Teksti ja kuvat: Niina Kilpelä / Kynnys ry

3 Lukijalle Tässä selvityksessä tarkastellaan asumisen esteettömyyttä Jyväskylän asuntomessujen pientalokohteissa. Esteettömyys on asumisen laatua ja toimivia suunnitteluratkaisuja. Selvityksen tavoitteena on nostaa esille esteettömyyden kannalta hyviä esimerkkejä. Selvitys on toteutettu Jyväskylän kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen tilauksesta. Sen on koonnut arkkitehti Niina Kilpelä Kynnys ry:stä. Havainnot perustuvat messualueella toteutettuun esteettömyyskartoitukseen sekä messuvieraille toteutettuun esteettömyysoppaaseen, havainnointiin paikanpäällä messukohteiden sisääntulokerroksessa sekä kohteiden suunnitelmapiirustuksiin. Selvitys keskittyy pysyvien ratkaisujen tarkasteluun. Messuaikaisia sisäänkäyntijärjestelyjä, kuten tilapäisiä luiskia ei ole huomioitu. Selvityksen alussa on käsitelty messualueen pientalojen esteettömyyttä yleisesti ulkotilojen, sisäänkäyntien, tasoerojen, wc- ja pesutilojen sekä selviytymiskerrosperiaatteen toteutumisen osalta. Tarkempi esteettömyystarkastelu on toteutettu kuudesta erilaisesta messukohteesta, jotka on valittu mukaan niissä toteutettujen hyvien ratkaisujen vuoksi. Samankaltaisia ratkaisuja on myös muutamissa muissa messualueen pientalokohteissa. Työtehoseura TTS on arvioinut messualueen kohteiden keittiöiden toimivuutta erillisessä selvityksessä. Keittiöiden tarkastelu on siksi rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle. Jyväskylän asuntomessualueen pientalojen esteettömyydestä on lisäksi toteutettu opinnäytetyö. Helsingissä Niina Kilpelä, arkkitehti SAFA Kynnys ry

4 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut YLEISTÄ JYVÄSKYLÄN ASUNTOMESSUKOHTEIDEN ESTEETTÖMYYDESTÄ Ulkotilojen toimivuus Messualueen maasto ei ole aiheuttanut erityisiä haasteita esteettömyyden toteuttamiseen. Katualueilla pituuskaltevuudet noudattelevat pääosin esteettömyyssuosituksia. Tonttiliittymien kohdalla on yleensä luiskattu reunatuki ja useissa kohteissa on kulkuväylällä pituuskaltevuutta. Piha-alueiden kulkureiteillä ja asuntojen ulkotiloissa (terasseilla ja terassille johtavien ovien yhteydessä) on tasoeroja. Autokatoksesta tai -tallista sisäänkäynnille pääsee esteettömästi niissä kohteissa, joissa myös pääkulkureitti sisäänkäynnille on portaaton. Sisäänkäyntiratkaisut Pientalokohteita on kaikkiaan 37. Neljässä pientalokohteessa (kohteet nro 3, 7, 23 ja 35) kulkureitti pääsisäänkäynnille on toteutettu portaattomana. Esteetön kulkuyhteys pääsisäänkäynnille on toteutettu (oletettavasti) pysyväksi tarkoitetun luiskan avulla Kuva: Portaaton kulkureitti pääsisäänkäynnille. Kohde nro kahdessa kohteessa (kohteet nro 25 ja 38). Lisäksi yhdessä kohteessa on jyrkkä luiska kodinhoitohuoneeseen johtavalla sisäänkäynnillä (kohde nro 2). Muissa kohteissa pääsisäänkäynnille johtavat portaat eikä pääsisäänkäynnille ole esteetöntä kulkuyhteyttä. Paikallinen rakennusvalvonta on tulkinnut esteettömyysmääräyksiä siten, että sisäänkäynnin esteettömyyden toteuttamiseksi riittää luiskavarauksen esittäminen suunnitelmissa ja mahdollisuus esteettömän ratkaisun toteuttamiseen jälkikäteen. Tämä tulkinta näkyy selkeästi messualueella, jossa toteutuneita esteettömiä ratkaisuja sisäänkäyntien järjestelyissä on vain vähän. Useissa kohteissa tasoerot sisäänkäynnillä ovat kuitenkin niin pienet ja pihan mitoitus riittävän väljä, että esteetön vaihtoehto on toteutettavissa myös pysyvänä ratkaisuna rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla. Sisäänkäynnit ovat pääosin katettuja. Ulko-ovien vapaat leveydet mahdollistavat esteettömän toimimisen. Kynnysten korkeudet ylittävät kuitenkin määräysten mukaisen enimmäismitan 20 mm. Tasoerot kulkureiteillä sisäänkäynneille ja sisäänkäyntien yhteydessä muodostuvat kohteiden vierailtavuuden kannalta suurimmaksi ongelmaksi. Kuva: Talon tyyliin sopiva luiska pääsisäänkäynnillä. Kohde nro 25.

5 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Asunnon sisäiset tasoerot Jyväskylän asuntomessualueen pientalokohteista 11 on toteutettu yksikerroksisina. Enemmistö alueen kohteista on kaksikerroksisia pientaloja. Kahteen kerrokseen toteutettuja ratkaisuja (tai yksikerroksisia, joissa on kerroksen sisäinen tasoero) kohteita on kaikkiaan 21. Kolmekerroksisia (tai kaksikerroksisia, joissa on kerroksen sisäinen tasoero) kohteita oli 5. Yhteensä useampikerroksisia ratkaisuja on 26. Yli puolessa useampikerroksisia kohteita portaat on toteutettu suoravartisina. Kääntyvät portaat ovat kulkemisen kannalta suoravartisia hankalammat. Käytettävyys riippuu myös askelmien mitoituksesta sekä käsijohteista. Käsijohteiden toiminnallisuudessa on puutteita useassa kohteessa. Usein käsijohde on vain portaan toisella puolella tai se päättyy liian aikaisin. Selviytymiskerrosperiaatteen toteutuminen Selviytymiskerroksella tarkoitetaan useampikerroksisen asunnon tilaratkaisua, jossa sisääntulokerrokseen on sijoitettu kaikki jokapäiväisessä elämässä tarvittavat tilat eli wc- ja pesutila, keittiö ja oleskelu- ja makuutila. Mahdolliseksi makuutilaksi on tässä tarkastelussa kelpuutettu myös olohuone tai muu oleskelutila. Vähintään kahteen kerrokseen (tai tasoon) toteutettuja pientalokohteita on yhteensä 26. Näistä 19 toteutuu selviytymiskerrosperiaate. Esteettömän toimimisen näkökulmasta sisäänkäyntikerrokseen sijoitetut erilliset wc-tilat ovat kuitenkin usein mitoitukseltaan liian ahtaita. Keittiön sijoittuminen toiseen kerrokseen (tai kulkureitillä oleva tasoero) on yleisin syy useampikerroksisten asuntojen selviytymiskerrosperiaatteen toteutumattomuuteen. Kuva: Asunnon sisääntulokerroksessa sijaitseva tasoero ruokailutilan ja olohuoneen välillä on hankala muuttaa esteettömäksi jälkikäteen. Kuva: Suoravartiset portaat, joissa on avoaskelmat. Käsijohde on vain portaan toisella puolella. 5

6 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Wc- ja pesutilojen esteettömyyden toteutuminen Kaikissa pientalokohteissa on wc-tila sisääntulokerroksessa. Esteettömän toimimisen kannalta erilliset wc-tilat ovat usein kuitenkin liian ahtaita. Pesutilan yhteyteen sijoitetut wc-tilat ovat helpommin saavutettavissa. Osassa kohteita esteettömyyden toteuttaminen on jatkossa mahdollista pienin muutoksin, esimerkiksi poistamalla kevyt välisenä. Kuva: Kevyin seinäratkaisuin toteutetut tilajaot on helppo purkaa tarvittaessa jälkikäteen, mikäli tilaa toimimiseen tarvitaan lisää. 6

7 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut ESIMERKKIKOHTEIDEN TARKASTELU Kohde nro 3 Elämän lanka 6h + k/rt + tv-huone 198 m² s + th 23,5 m² 1. Ulkotilat Kulkureitti kadulta sisäänkäynnille on esteetön (pituuskaltevuus 6 %). 2. Sisäänkäynti Sisäänkäynnin edustalla on väljästi mitoitettu tasanne ja sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven kynnys on korkea, mutta sisäänkäynnin yhteydessä ei ole muita tasoeroja. 3. Tilojen sijoittuminen, tasoerot ja kulkuväylät Asuintilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Kerrosten välinen porras on toteutettu suoravartisena, ilman välitasannetta. Suunnitelmissa on esitetty tilavaraus hissille. Se sijoittuu eteistilan yhteyteen. Eteistila säilyy riittävän väljänä esteettömän toimimisen kannalta, vaikka siihen sijoitettaisiin hissi, mutta säilytystiloista joudutaan tinkimään. Eteistilaan jää silti tilaa säilytykseen. Kuva: Esteetön kulkureitti kadulta sisäänkäynnille. Tilojen sijoittelu toteuttaa selviytymiskerrosperiaatetta, eli elämisen kannalta välttämättömät tilat sijoittuvat sisääntulokerrokseen. Keittiö, ruokailutila, olohuone, kodinhoitohuone, wc- ja pesutila sekä yksi makuuhuone sijaitsevat kaikki ensimmäisessä kerroksessa. Yläkertaan sijoittuvat neljä makuuhuonetta, oleskelutila sekä wc- ja pesutila. Kahden makuuhuoneen yhteydessä on myös vaatehuone. Kulkuväylät sijoittuvat oleskelutilojen reunoille. Muutamien tilojen ovien yhteydessä kulkuväylien mitoitus on ahdas ja ovien aukeamissuunnat vaikeuttavat toimimista apuvälineiden kanssa tai heikentävät huonetilojen käytettävyyttä. Ruokailutilasta on kulkuyhteys terassille. Tilojen välillä on noin 150 mm tasoero. Kuva: Sisäänkäynti on katettu. Sen edustalla on toimimista helpottava tasanne. 7

8 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kuva: Tilavaraus hissille (aukko välipohjassa). Kuva: Ruokailutilasta on kulkuyhteys terassille. 4. Wc- ja pesutilat Ensimmäisen kerroksen wc- ja pesutilan väljä mitoitus helpottaa lasten avustamista tai mahdollistaa myös pyörätuolin sijoittamisen wc-istuimen viereen. Yläkerran wc- ja pesutilan mitoitus on ahdas ajatellen esteetöntä toimimista apuvälineiden kanssa. Wcistuimen vierellä ei ole vapaata tilaa, sillä vierelle sijoittuvat sekä pesuallas että hormi. Amme voidaan tarvittaessa vaihtaa esteettömämpään suihkuratkaisuun. 5. Keittiö Keittiön vapaan tilan mitoitus mahdollistaa liikkumisen myös apuvälineiden kanssa. Ruokailutila sijaitsee keittiön läheisyydessä. Kuva: Keittiön mitoitus mahdollistaa liikkumisen kaapistojen ja saarekkeen välissä myös apuvälineiden kanssa. 6. Makuuhuoneet Suurikokoisin makuuhuone sijoittuu toiseen kerrokseen. Sen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. Yläkerran kaksi pienintä makuuhuonetta ovat yhdistettävissä. 8

9 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 7. Muut tilat Toimivia ratkaisuja Saunatilat sijoittuvat erilliseen rakennukseen. Kulkureitillä asuinrakennuksen sisäänkäynniltä saunarakennukseen on yhden askelman tasoero, joka on kuitenkin helposti ratkaistavissa luiskalla. Saunan ovella on myös korkea tasoero. Takkahuoneeseen ja ulkovarastotiloihin on esteetön kulkuyhteys. Esteetön kulkureitti sisäänkäynnille. Selviytymiskerrosperiaatteen toteutuminen. Alakerran wc- ja pesutilan väljä mitoitus. Hissivaraus eteistilassa. Kuva: Tilava wc alakerrassa. Suihku sijoittuu wc-istuimen verellä olevan seinän taakse. 9

10 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kohde nro 16 Noppakoti B 2h + tupakeittiö + sauna 75,5 m² 1. Ulkotilat Kulkureitillä kadulta pääsisäänkäynnille on pituuskaltevuutta 13 %. Kulkureitillä on myös tasoeroja, mutta ne on mahdollista välttää kulkemalla portaattoman reitin kautta. 2. Sisäänkäynti Pääsisäänkäynnille johtavissa portaissa on kaksi askelmaa. Portaissa ei ole käsijohteita. Oven edustan tasanteen mitoitus on ahdas. Piha-alueen mitoitus mahdollistaa esteettömän kulkureitin rakentamisen pääsisäänkäynnille. 3. Tilojen sijoittuminen Asuntilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Kerrosten välinen porras on kääntyvä. Käsijohteen muoto mahdollistaa pitävän otteen saamisen. Eteistilan mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Yläkerrassa liukuoviratkaisut antavat tilaa toimimiselle. Tilojen sijoittelu toteuttaa selviytymiskerrosperiaatetta. Tupakeittiö (+ oh) sekä wc- ja pesutila sijoittuvat sisääntulokerrokseen. Yläkerrassa sijaitsevat kaksi makuuhuonetta, aula sekä wc- ja pesutila, jossa on sauna. 4. Wc- ja pesutilat Alakerran wc- ja pesutila on kokoonsa nähden toimiva. Tilan ovi sijaitsee kuitenkin kapean käytävän päässä, mikä vaikeuttaa toimimista. Seinän sisään menevä liukuovi olisi lisännyt toimivuutta. Toisen kerroksen wc- ja pesutilassa wc-istuimen vierellä on vapaata tilaa. Altaan kohdalla mitoitus on melko ahdas ajatellen esteetöntä toimimista apuvälineiden kanssa. 5. Keittiö Tupakeittiö avautuu oleskelutilaan. Kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. Keittiöstä on kulkuyhteys lasitetulle terassille. Oven kynnys on korkea. Lasitetun terassin ja kattamattoman terassin sekä pihan kulkuväylän välillä on yhden askelman tasoerot. Kuva: Käsijohteen muoto mahdollistaa pitävän otteen saamisen. Kuva: Wc- ja pesutilassa istuimen vierellä on vapaata tilaa. 10

11 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 6. Makuuhuoneet Suurikokoisin makuuhuone sijoittuu toiseen kerrokseen. Sen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. 7. Muuta Messualueen pienikokoisin omakotitalo. Tasoerot sisäänkäynnillä muodostuvat suurimmaksi ongelmaksi kohteen vierailtavuuden kannalta. Toimivia ratkaisuja Selviytymiskerrosperiaatteen toteutuminen. Toimiva wc- ja pesutila alakerrassa. Kuva: Kulkureitillä sisäänkäynnille on tasoeroja. Kohde nro 29 Lakka kivitalot Heikkinen 5 h + k + khh + s 152 m² 1. Ulkotilat Kulkureitti kadulta sisäänkäynnille on lähes tasainen. 2. Sisäänkäynti Sisäänkäynnille on yhden askelman tasoero. Sisäänkäynnin edustalla on melko väljästi mitoitettu tasanne ja sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven kynnys on korkea (5 cm). Kuva: Kulkureitti sisäänkäynnille. Sisäänkäynnin edessä on yhden askelman tasoero. 11

12 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kuva: Eteistilat ovat väljät. Kuva: Alakerran wc-tilassa istuimen vierellä on vapaata tilaa. 3. Tilojen sijoittuminen Tilat sijoittuvat yhteen kerrokseen. 4. Wc- ja pesutilat Kuva: Kulkuyhteys olohuoneesta terassille. Erillinen wc-tila sijaitsee eteisen yhteydessä. Sen mitoitus on kohtalaisen väljä ja istuimen viereen jää vapaata tilaa. Myös puku- ja pesutilan yhteydessä on wc, joka on rajattu kevyillä seinäratkaisuilla. 5. Keittiö L-mallisessa keittiössä kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. 6. Makuuhuoneet Suurimman makuuhuoneen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. 12

13 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 7. Muuta Tasoerot sisäänkäynnillä muodostuvat suurimmaksi ongelmaksi kohteen vierailtavuuden kannalta. Kodinhoitohuone on mitoitettu siten, että kalusteiden edessä mahtuu toimimaan myös apuvälineiden kanssa. Olohuoneesta on kulkuyhteys terassille liukuoven kautta. Oven yhteydessä on pieni tasoero. Toimivia ratkaisuja Tilat yhdessä tasossa. Katettu kulkureitti autokatoksesta sisäänkäynnille ja autokatoksen mitoitus mahdollistaa esteettömän toimimisen. Tilava eteinen. Kuva: Tilava kodinhoitohuone. Kuva: Keittiössä on tilaa toimimiseen. Mikrouuni sijoittuu korkealle. Kuva: Tilavin makuuhuone mahdollistaa esteettömän liikkumisen myös apuvälineiden kanssa, vaikka huoneeseen on sijoitettu parisänky. 13

14 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kuva: Ulko-oven kynnys on toteutettu melko matalana. Se ei kuitenkaan täytä nykyisiä esteettömyysmääräyksiä, joiden mukaan enimmäiskorkeus on 20 mm. Kuva: Väljästi mitoitettu wc-tila alakerrassa. Kohde nro 32 Lapplin Duo Kuva: Keittiökalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. Uunit sijoittuvat hyvälle käyttökorkeudelle. 3 h + k 109 m² + erillinen sauna- ja harrastusrakennus 1. Ulkotilat Kulkureitillä kadulta pääsisäänkäynnille on pituuskaltevuutta 11 %. 2. Sisäänkäynti Pääsisäänkäynnille johtavissa portaissa on kaksi askelmaa. Portaissa ei ole käsijohteita. Piha-alueen mitoitus mahdollistaa esteettömän kulkureitin rakentamisen pääsisäänkäynnille. 3. Tilojen sijoittuminen Asuntilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Kerrosten välinen porras on kääntyvä. Eteis- ja aulatilojen mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Tilojen sijoittelu ei toteuta selviytymiskerrosperiaatetta, sillä ensimmäisessä kerroksessa on vain wc, muttei pesutilaa. Pesutilat ovat toisessa kerroksessa ja erillisessä saunarakennuksessa. Keittiö, olohuone sekä kodinhoitotila sijoittuvat myös alakertaan. Yläkerrassa sijaitsevat kaksi makuuhuonetta, joiden yhteydessä on vaatehuoneet, aula sekä wc- ja pesutila. 14

15 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 4. Wc- ja pesutilat Alakerran wc-tilan mitoituksessa on pyritty huomioimaan esteettömyys. Tilasta on ovi sekä eteiseen että kodinhoitohuoneeseen. Yläkerran wc- ja pesutilasta saa esteettömyyden kannalta toimivamman pienin muutoksin, jolloin wcistuimen vierelle jää vapaata tilaa. 5. Keittiö Kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. Keittiö avautuu oleskelutilaan. 6. Makuuhuoneet Suurimman makuuhuoneen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. Mitoitus on kuitenkin melko ahdas. 7. Muut tilat Saunatilat sijoittuvat erilliseen rakennukseen. Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen välissä on terassi, jolla ei ole tasoeroja. Oven yhteydessä on kuitenkin tasoero. Toimivia ratkaisuja Alakerran wc-tilan väljä mitoitus. Tilava eteinen. Kuva: Kääntyvässä portaassa on käsijohteet molemmin puolin, mutta ne päättyvät liian aikaisin. 15

16 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kuvat: Osa keittiön kalusteista on sijoitettu pyörille, jolloin ne ovat helposti siirrettävissä esimerkiksi saarekkeeksi. Kohde nro 35 Talo Luck 4 h + k + 2 kph + s 180 m² 1. Ulkotilat Kulkureitti kadulta sisäänkäynnille on lähes tasainen. 2. Sisäänkäynti Sisäänkäynnin edustalla on väljästi mitoitettu tasanne ja sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven kynnys on korkea, mutta sisäänkäynnin yhteydessä ei ole muita tasoeroja. 3. Tilojen sijoittuminen Tilat sijoittuvat yhteen kerrokseen. Kulkuväylät ovat pääosin riittävän leveitä ajatellen esteetöntä toimimista myös apuvälineiden kanssa. Toisen wc- ja pesutilan oven edustalla käytävä on kuitenkin melko kapea. Liukuovien käyttö parantaa toiminnallisuutta. 4. Wc- ja pesutilat Molempien wc- ja pesutilojen mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Wc-istuimen vierellä on vapaata tilaa, mikä helpottaa lasten avustamista ja mahdollistaa myös pyörätuolin sijoittamisen wcistuimen vierelle. 5. Keittiö Kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. Keittiö avautuu oleskelutilaan. Osa kalusteista on sijoitettu pyörille, jolloin ne ovat siirreltävissä. Äänekkäimmät laitteet on sijoitettu kodinhoitotilaan, jonka mitoitus on kuitenkin ahdas ajatellen esteetöntä toimimista. 6. Makuuhuoneet Suurimman makuuhuoneen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. Makuuhuoneiden liukuovet parantavat tilojen käytettävyyttä. 16

17 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut 7. Muut tilat Saunatilat ja takkahuone sijoittuvat erilliseen rakennukseen. Sisäänkäynnille on esteetön kulkuyhteys, mutta oven kynnys on korkea. Saunatilojen yhteydessä sijaitsevan wc-tilan mitoitus on ahdas. Toimivia ratkaisuja Esteetön kulkureitti sisäänkäynnille. Autokatoksen väljä mitoitus. Esteettömyyden huomioiminen asuintiloissa. Wc- ja pesutilojen väljä mitoitus. Liukuoviratkaisut. Kuva: Kodinhoitotilan mitoitus on ahdas ajatellen apuvälineiden kanssa liikkumista. Kuva: Wc- ja pesutilan mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Wc-istuimen vierellä on vapaata tilaa. Kuva: Sängyn vierelle jää vapaata tilaa. 17

18 Esteettömyysselvitys I Jyväskylän asuntomessut Kohde nro 36 Hauhaus 3 h + k + s 101 m² 1. Ulkotilat Kulkureitti kadulta sisäänkäynnille on lähes tasainen. 2. Sisäänkäynti Sisäänkäynnillä on kaksi askelmaa. Portaissa ei ole käsijohteita. 3. Tilojen sijoittuminen Tilat sijoittuvat yhteen kerrokseen. 4. Wc- ja pesutilat Eteisen yhteyteen sijoittuvan wc-tilan mitoitus on ahdas ajatellen esteetöntä toimimista apuvälineiden kanssa. Pesuhuoneen yhteydessä on myös wc-istuin, joka on helposti saavutettavissa. Istuimen vierellä on vapaata tilaa. 5. Keittiö U-mallisessa keittiössä kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. 6. Makuuhuoneet Suurimman makuuhuoneen mitoitus mahdollistaa apuvälineillä liikkumisen, vaikka tilassa olisi parisänky. 7. Muut tilat Kodinhoitohuoneeseen on erillinen sisäänkäynti. Sisäänkäynnillä on kuitenkin tasoeroja. Toimivia ratkaisuja Tilat yhdessä tasossa. Pesutilan yhteydessä myös wc. Kuva: Pesuhuoneen yhteydessä sijaitsevan wc-istuimen läheisyyteen pääsee myös apuvälineiden kanssa. Vapaa tila wc-istuimen vierellä helpottaa lasten avustamista. Kuva: Keittiön kalusteiden edessä on hyvin tilaa toimimiseen. 18

19

20 Kynnys ry / Siltasaarenkatu HELSINKI puh. (09) fax (09)

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 10.7.2013

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 10.7.2013 5 ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 10.7.2013 ESTEETTÖMYYS HYVINKÄÄN ASUNTOMESSUILLA Kartoituskohde: Kartoittajat: Asuntomessualue Hyvinkäällä Niina Kilpelä, Kynnys

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 8.7.015 3 4 ESTEETTÖMYYS VANTAAN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Suomen Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoituksen on toteuttanut Kynnys ry

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 12.7.2012

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 12.7.2012 5 ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 1.7.01 ESTEETTÖMYYS ASUNTOMESSUILLA TAMPEREELLA Kartoituskohde: Kartoittajat: Asuntomessualue Tampereella Pasi Holmström, Kynnys

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 9.7.2014 2 3 4 ESTEETTÖMYYS JYVÄSKYLÄN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Jyväskylän kaupungin ja Suomen Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoituksen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet

Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet Hanna-Leena Rissanen Rakennusvalvonta PIENTALOT 2 Rakennukseen johtava kulkuväylä Ei koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos esteettömän

Lisätiedot

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Hankkeen tausta ja tavoitteet Kestävä asuntorakentaminen. VAMPO 2010-2015: yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Mitä ja miksi? Esteettömyys on hyviä perusratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Esteettömyys sisäliikuntatiloissa Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Toimii asiantuntijan vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Rakennetun

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Pituuskaftevuus - 12 o/o

Pituuskaftevuus - 12 o/o 69 1O ORIVEDEN RYHMAKOTI 10.1 Piha-alueet 1a sisaankayn nit Rakennusten sisddnkaynnille johtavan tren kaltevuus on noin 12 % (kuva 1). Sisddnkdynnin edessa olevan pihan sivukaltevuus on noin 10-11 % (kuva

Lisätiedot

LappliSENIORI. Lappli-senioritalot

LappliSENIORI. Lappli-senioritalot Lappli-senioritalot 1 Huolettoman asumisen aika 2 Lappli ajattelee asumista seniorikansalaisen näkökulmasta! Onko Sinulle tai läheisellesi koittanut elämänvaihe, jossa nykyisessä asunnossa asuminen ja

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN

TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN TEHTY ELÄMÄÄN AINOA KAARI on suunniteltu joustamaan asukkaansa elämän mukana. Se on tilava ja toimiva kaikissa elämäntilanteissa. Kaaren käytännölliset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012:

Lisätiedot

Esteettömyys asuntorakentamisessa

Esteettömyys asuntorakentamisessa Esteettömyys asuntorakentamisessa Lisäkustannus vai hyvää suunnittelua? 1.9.2015 Rakennusfoorumi RTS Sampo Vallius arkkitehti SAFA, kehittämisarkkitehti Jokaisella on oikeus hyvään asumiseen ESITYKSEN

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 5 ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 14.7.2011! ESTEETTÖMYYS ASUNTOMESSUILLA KOKKOLASSA Kartoituskohde: Kartoittajat: Asuntomessualue Kokkolassa Lauri Louhivirta,

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

kylmäkone, esim. jääkaappi-pakastin tasoliesi + kalusteuuni + tuuletin tilavaraus: pyykinpesukone + kuivausrumpu naulakkokaluste, suuntaa-antava

kylmäkone, esim. jääkaappi-pakastin tasoliesi + kalusteuuni + tuuletin tilavaraus: pyykinpesukone + kuivausrumpu naulakkokaluste, suuntaa-antava M E R K K I E N S E L I T Y S J A L Y H E N T E E T ASUNNON TILAT ASUNNON USTEET JA LAITTEET MUU TEKNIIKKA JA MERKINNÄT E KT OH WC KH PH S ak yk eteinen keittotila olohuone makuuhuone wc kylpyhuone pesuhuone

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 2 ESTEETTÖMYYS MIKKELIN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Mikkelin Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoitus, kriteeristön kehitys ja raportin

Lisätiedot

Tourism Service Development Luotsi Projekti

Tourism Service Development Luotsi Projekti Tourism Service Development Luotsi Projekti Järvenpää-talon teatteri Julia Lindholm, Tina Tran, Elisa Vanajas, Tu Linh Do www.laurea.fi Sisältö Projektin esittely ja tavoitteet Tutkimustulokset 1. Markkinointi

Lisätiedot

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Kuinka muunneltavuus ja esteettömyys otetaan huomioon uusissa asunnoissa Pekka Helin, YIT 6.9.2012 YIT 1 Internal Asiakaslähtöistä asuntorakentamista Ajankäyttö Ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 120 Kompakti yksikerroksinen ekotalo suuntaan katseensa huomiseen. Rakennuksen pinnat voidaan varustella aurinkopaneelein, jolloin se on valmis

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYS RAKENNUSVALVONNAN PROSESSEISSA. Jaana Solasvuo esteettömyyskoordinaattori

ESTEETTÖMYYS RAKENNUSVALVONNAN PROSESSEISSA. Jaana Solasvuo esteettömyyskoordinaattori ESTEETTÖMYYS RAKENNUSVALVONNAN PROSESSEISSA Jaana Solasvuo esteettömyyskoordinaattori 28.3.2019 Esteettömyys - tavanomaista suunnittelua - hyvin suunnitellussa ja toteutetussa rakennuksessa kaikki tilat

Lisätiedot

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi Järvenpää-talo Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen www.laurea.fi Opasteet ja Ulkotilat Ulkotilat Esteetön sisäänkäynti Pysäköinti sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä 2 LI-paikkaa

Lisätiedot

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760.

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760. Elokuu 2013 Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus Hirvijärven leirikeskus sijaitsee 13 kilometriä Riihimäen keskustasta lounaaseen, osoite: Hirvijärventie 760. Leirikeskuksessa on kolme rakennusta:

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN. Lahden seudun rakennusvalvonta

RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN. Lahden seudun rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN Lahden seudun rakennusvalvonta ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. ESTEETTÖMYYS: RakMk osat G1 ja F1 2. RAKENNUSLUPAMENETTELY 3. POISTUMISTURVALLISUUS: RakMk

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 25.11.2008 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja esteettömyyden

Lisätiedot

ILTARUSKO. Taiteilijan näkemys. Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko Kontukuja 2 00940 Helsinki turvallisesti omaan kotiin

ILTARUSKO. Taiteilijan näkemys. Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko Kontukuja 2 00940 Helsinki turvallisesti omaan kotiin ITARUO Taiteilijan näkemys Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko 2 turvallisesti omaan kotiin Helsingin asumisoikeus Oy ITARUO Kontula, 2a, Senioriasuminen Iltaruskossa Yleistä Yhtiön läheisyydes on Kontulan

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYDEN TARKISTUSLISTA GOLFYHTEISÖILLE SUOMEN HCP GOLF RY

ESTEETTÖMYYDEN TARKISTUSLISTA GOLFYHTEISÖILLE SUOMEN HCP GOLF RY ESTEETTÖMYYDEN TARKISTUSLISTA GOLFYHTEISÖILLE SUOMEN HCP GOLF RY Kentän nimi: Selvityksen tekijät ja pvm: Tämän tarkistuslistan tavoitteena on helpottaa golfkenttien kenttätoimikuntien ja vastaavien työtä,

Lisätiedot

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030! -verkostoseminaari 20.03.2014 / Johanna Hätönen Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen Hanke on käynnistynyt

Lisätiedot

Asuinpinta-ala 170 m2 (200 m2). Alakerran tilat n. 100 m2, yläkerrassa asuintilaa n. 70 m2. Lisäksi pesutilat, tekninen tila ja lasitettu terassi.

Asuinpinta-ala 170 m2 (200 m2). Alakerran tilat n. 100 m2, yläkerrassa asuintilaa n. 70 m2. Lisäksi pesutilat, tekninen tila ja lasitettu terassi. 1 (8) LIIKE- / ASUINTILA 170 m2 Sääksniemi, Sydänmaantie 1147, 61170 Sääksniemi, Alavus Yläkerta keittiö, olohuone / makuuhuone Alakerta oleskelutila, keittiö, pesuhuone, wc, aula Rakennusvuosi aloitettu

Lisätiedot

Porrastetut. Kuvassa Törmäpääsky 120. Törmäpääsky

Porrastetut. Kuvassa Törmäpääsky 120. Törmäpääsky Porrastetut Kuvassa Törmäpääsky 120 Törmäpääsky 20 Suunnittelimme sinulle selkeän ja toimivan kodin. Törmäpääsky on tulvillaan valoa aamusta iltaan. Sen olohuone, ruokailutila ja keittiö muodostavat viihtyisän

Lisätiedot

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 32 - Lapplin Duo Katuosoite Freesiantie 1 Postiosoite 40200, Jyväskylä Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Jyväskylä/Keski-Suomi Laskijan tiedot Nimi Asuntomessut

Lisätiedot

Mitä vammaisneuvostojen toimijoiden tulisi tietää uudesta esteettömyysasetuksesta?

Mitä vammaisneuvostojen toimijoiden tulisi tietää uudesta esteettömyysasetuksesta? Mitä vammaisneuvostojen toimijoiden tulisi tietää uudesta esteettömyysasetuksesta? Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Sisältö Uusi asetus esteettömästä rakennuksesta

Lisätiedot

KUVALIITE RAKENTAMISTAPA- OHJEESEEN RAKENTAMISMÄÄRÄYS- KOKOELMAN OSIEN F1 JA G1 TULKINNOISTA HELSINGIN RAKENNUS- VALVONTAVIRASTOSSA

KUVALIITE RAKENTAMISTAPA- OHJEESEEN RAKENTAMISMÄÄRÄYS- KOKOELMAN OSIEN F1 JA G1 TULKINNOISTA HELSINGIN RAKENNUS- VALVONTAVIRASTOSSA KUVALIITE RAKENTAMISTAPA- OHJEESEEN RAKENTAMISMÄÄRÄYS- KOKOELMAN OSIEN F1 JA G1 TULKINNOISTA HELSINGIN RAKENNUS- VALVONTAVIRASTOSSA KULKUVÄYLÄT ULKOTILOISSA: Yläkuva: ulkoluiska keskustan korttelin sisällä.

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Esteettömyysasetus ja ajankohtaisia ohjeita. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Esteettömyysseminaari Oulu

Esteettömyysasetus ja ajankohtaisia ohjeita. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Esteettömyysseminaari Oulu Esteettömyysasetus ja ajankohtaisia ohjeita Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Esteettömyysseminaari.28.3.2019 Oulu Sisältö Esteettömyys mitä ja miksi? Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Lisätiedot

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 TUNNELMAA JA KODIKKUUTTA modernilla tavalla Lehmuskuja on suunniteltu sinulle, joka haluat kodiltasi toimivuutta sekä klassisia yksityiskohtia kuten ruutuikkunoita ja

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 2 3 4 ESTEETTÖMYYS SEINÄJOEN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Seinäjoen Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoitus, kriteeristön kehitys ja raportin

Lisätiedot

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa?

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA Esityksen sisältö: 1. Lainsäädäntö ja esteettömän rakentamisen

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Ohje:$VXLQKXRQHWDUYLWVHHNl\WW WDUNRLWXVWDDQYDVWDDYDVWLVXRUDDDXULQJRQYDORD$VXLQKXRQHHQLNNXQDV WDDYDXWXYLOODQlN\PLOOlRQPHUNLW\VYLLKW\LV\\GHQNDQQDOWD

Ohje:$VXLQKXRQHWDUYLWVHHNl\WW WDUNRLWXVWDDQYDVWDDYDVWLVXRUDDDXULQJRQYDORD$VXLQKXRQHHQLNNXQDV WDDYDXWXYLOODQlN\PLOOlRQPHUNLW\VYLLKW\LV\\GHQNDQQDOWD 9$17$$1.$8381., Rakennusvalvonta Vantaan ympäristölautakunnan rakennuslupajaoston 29.11.2005 292 )1-$*178/.,17$2+-( *$VXQWRVXXQQLWWHOXPllUl\NVHWMDRKMHHWVHNl )(VWHHW QUDNHQQXVPllUl\NVHWMDRKMHHW Tämä tulkintaohje

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sen edistäminen matalalla kynnyksellä

Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sen edistäminen matalalla kynnyksellä Soveltavan liikunnan seutufoorumi, 29.11.2016 Rovaniemi Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sen edistäminen matalalla kynnyksellä Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Honkilahden koulu 25.04.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Honkilahden koulu 25.04.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Honkilahden koulu 25.04.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014

RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014 ARKKITEHTITOIMISTO L&M S i e v ä n e n Oy RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014 TALO A (alatalo) Sisäänkäynti Sisäänkäynti rakennukseen on esteellinen: - Piha-alueelta sisäänkäyntikatoksen

Lisätiedot

LECA-KAUPUNKIPIENTALOT

LECA-KAUPUNKIPIENTALOT 19/09/2019 LECA-KAUPUNKIPIENTALOT Olemme tehneet muutamia malleja antamaan ideoita suunnitteluun pienille ja kapeille tonteille. Malliston perusidea on tyhjä pohja, jonka voit itse suunnitella mieleiseksi.

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kirkonkylän koulu 16.04.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kirkonkylän koulu 16.04.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kirkonkylän koulu 16.04.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

Uudistuva esteettömyysasetus. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Uudistuva esteettömyysasetus. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Uudistuva esteettömyysasetus Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Sisältö Esteettömyyden tarve ja asetusmuutosten taustat Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 12.8.2010

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 12.8.2010 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Esteettömyys peruskouluissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys peruskouluissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys peruskouluissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 13.12.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja esteettömyyden

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Panelian koulu 05.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Panelian koulu 05.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Panelian koulu 05.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 9

Huonetilat ja lisätilat 1 / 9 Huonetilat ja lisätilat 1 / 9 Kohteen tiedot Nimi 23. Ainoa Feeniks Katuosoite Rubiinikehä 16 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI AS OY ESPOON PORTTITIE JOULUKUUTA Havainnekuva

ENNAKKOMARKKINOINTI AS OY ESPOON PORTTITIE JOULUKUUTA Havainnekuva ENNAKKOMARKKINOINTI A OY EPOON PORTTITIE 13 14. JOULUKUUTA 2017 Havainnekuva A OY EPOON PORTTITIE 13 KAUNIAINEN JUNA-AEMA ELLO Asunto-osakeyhtiö Espoon Porttitie 13 on rauhallisen Mankkaan keskelle sijoittuva

Lisätiedot

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1)

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) Ohjetta ei ole päivitetty uudistettujen rakentamista ohjaavien säädösten (2014 ja 2015) mukaiseksi. ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) HELSINGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄ OHJE Hyväksytty

Lisätiedot

HUONETILOJEN LYHENTEET ASTIANPESUKONE

HUONETILOJEN LYHENTEET ASTIANPESUKONE TOWNHOUSE 10.11.2015 ENNAKKOMARKKINOINTI PIIRUSTUSMERKINNÄT JA SELITTEET KALUSTEIDEN LYHENTEET sk py SIIVOUSKOMERO SUIHKU, SUIHKUSEINÄ JA LATTIAKAIVO LIKAVAATEKOMERO SEINÄ WCISTUIN KAAPISTO SARANAOVIN

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi

Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi Ympäristöministeriön raportteja 27 2014 Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi Niina Kilpelä, Johanna Hätönen, Arto Palo ja Tapio Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja

Lisätiedot

Kodin esteettömyysratkaisuja

Kodin esteettömyysratkaisuja 7.4.2016 Kampin palvelukeskus Kodin esteettömyysratkaisuja Niina Kilpelä, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p. 0400 258 896, niina.kilpela@invalidiliitto.fi www.invalidiliitto.fi

Lisätiedot

Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista.

Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista. Pientalon suunnittelu Sykli 1 Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista. Ilmansuunnat Tontilla kaavatekstit kirjoitetaan

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä 19.8.2016 1 (6) ESPOON VAMMAISNEUVOSTO ESBO HANDIKAPPRÅD Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä Espoon vammaisneuvosto esittää, että esteettömyysnormien

Lisätiedot

ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100

ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100 TALOT ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100 JÄRVITAIMEN 100 kompakti tilaihme selkeä design innovatiivinen eteis- ja kodinhoitotila valoisa ja avara pohjaratkaisu JÄRVITAIMEN 100 Huoneistoala 99 m², Kerrosala

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4h+k+tkh+khh+kph/wc+erill.wc+s+terassi, 180 m, 295 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Uusi asetus esteettömästä rakennuksesta. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Uusi asetus esteettömästä rakennuksesta. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Uusi asetus esteettömästä rakennuksesta Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Sisältö Taustat Uusi asetus esteettömästä rakennuksesta Merkittävimmät muutokset Perustelumuistio,

Lisätiedot

ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006

ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006 ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006 Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti SAFA) asiantuntija, Invalidiliitto ry / esteettömyysprojekti puh (09) 6131 9263 tai 050 594

Lisätiedot

myös kellarikerroksen maanpaineseinissä. LakkaLaineen harkkoulkoseinien pinnat on rapattu Lakkarappauslaastilla.

myös kellarikerroksen maanpaineseinissä. LakkaLaineen harkkoulkoseinien pinnat on rapattu Lakkarappauslaastilla. Vantaan asuntomessujen voittaja Kivitalo LakkaLaine Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, päätoimittaja Betoni Talo LakkaLaine voitti sekä Paras Piha- että Paras Talo-yleisöäänestykset Vantaan vuoden 2015

Lisätiedot

Kolme vuotta esteettömyystyötä, mitä saatiin aikaan?

Kolme vuotta esteettömyystyötä, mitä saatiin aikaan? Kolme vuotta esteettömyystyötä, mitä saatiin aikaan? Aija Saari, tutkimuspäällikkö LitT Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi Niina Kilpelä, arkkitehti Invalidiliiton Esteettömyyskeskus

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

150,0 m², 4h, avok, kp...,

150,0 m², 4h, avok, kp..., Kohteen ilmoittaja Nimi: Timo Lindström Puh: 040 170 2011 Solid House Oy LKV Helsinki Erottajankatu 1-3 00130 Helsinki Puh: 044 282 0038 Vuonna 2013 vanha, 40-luvulla rakennettu talo Aulangolla, Vanajaveden

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Esteetön asuminen ja eläminen

Esteetön asuminen ja eläminen Esteetön asuminen ja eläminen HEA loppuseminaari 19.11.2013 Tuula Hämäläinen, lehtori Sanna Spets, lehtori Saimaan AMK Mitä on hyvä vanheneminen? Hyvä vanheneminen on kohtuullinen määrä sapuskaa, lämmintä

Lisätiedot

98,0 m², 3h+k+s+autotalli,

98,0 m², 3h+k+s+autotalli, Kohteen ilmoittaja Nimi: Sari Järvinen Puh: 044 3181828 Vihdoin Kotona LKV Oy - Äntligen Hemma AFM Ab Vaasanpuistikko 6 65100 Vaasa Puh: +358407036603 Suositulla Korkeamäen alueella sopivan kokoinen koti

Lisätiedot

Koti lähellä kaupungin keskustaa

Koti lähellä kaupungin keskustaa Koti lähellä kaupungin keskustaa Laadustaan tunnettu Jopera rakentaa upeita koteja viihtyisään ja pidettyyn Haapalehtoon. Alueella on runsaasti palveluja ja hyvät liikenneyhteydet. Matkaa Oulun kaupungintalolle

Lisätiedot

As Oy Jyväskylän Jokivillat. Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä

As Oy Jyväskylän Jokivillat. Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä As Oy Jyväskylän Jokivillat Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä Ver 8.5.2014 Nykyaikainen unelmakoti Jokivarren viihtyisälle alueelle valmistuu tasokkaita ja nykyaikaisia kaupunkivilloja. Kohteen viisi lämminhenkistä

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 27 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT Sotkamon kunta / sivistyspalvelut LIITE 2 PL 42 88601 SOTKAMO Palvelun sisältö ja taajuus1.1.2013 PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT PÄIVÄTOIMINTA LEIVOLA (382,9m²) Käytävä (102, 104, 109) 5 x viikko Likaantuneet

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 28.10.2009

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 28.10.2009 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 29 - Lakka Kivitalot Heikkinen Katuosoite Daaliatie 6 Postiosoite 40200, Jyväskylä Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Jyväskylä/Keski-Suomi Laskijan tiedot

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Hyvä Ikä 2016 tapahtuma Esteettömyyskartoittajien tapaaminen Johanna Hätönen, Kynnys ry Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Tilaajan yhteydenotto

Lisätiedot

Sipusaaren seurakuntakoti

Sipusaaren seurakuntakoti Kesäkuu 2017 Sipusaaren seurakuntakoti Käyntiosoite: Sipusaarentie 31, 11120 Riihimäki Seurakuntakoti valmistui vuonna 1970. Rakennuksen suunnittelijana oli rakennusmestari Urho Lehtonen. Seurakuntakoti

Lisätiedot

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE ESPOO, OMAKOTITALO 7h, k, ruokasali, 3 kph, wc, spa-/saunaosasto, kodinhoitohuone, walk-in-closet, autotalli, 2 462 m, 4 600 000 Vastaava välittäjä Linda Fagerström Kiinteistönvälittäjä,

Lisätiedot