HOIVATYÖN YMPÄRISTÖVAATIMUKSET JA ASUNTOJEN ASETTAMAT RAJAT KOTIHOIDOLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOIVATYÖN YMPÄRISTÖVAATIMUKSET JA ASUNTOJEN ASETTAMAT RAJAT KOTIHOIDOLLE"

Transkriptio

1 HOIVATYÖN YMPÄRISTÖVAATIMUKSET JA ASUNTOJEN ASETTAMAT RAJAT KOTIHOIDOLLE Pirjo Sipiläinen, arkkitehti Helsingin kaupunki, terveyskeskus / Teknillinen korkeakoulu SOTERA

2 TAVOITE Hankkeessa arvioidaan asuntojen fyysisten ominaisuuksien soveltumista asukkaiden kotihoitoon tarkastelemalla sekä asuntojen ongelmakohtia että toiminnan tarpeita ja vaatimuksia. Tarkastelun kohteena ovat apua tarvitsevien ja apuvälineiden avulla liikkuvien henkilöiden sekä heidän avustajiensa vaatimukset toimintaympäristölle.

3 Kotihoidon asiakkaat naisia yli 80% asuvat yksin (noin 90 % naisista, 70 % miehistä) yli 40% vähintään 85-vuotiaita (Helsinki) yli 60 % tarvitsee apua liikkumisessa noin 75 %:lla käytössä liikkumisen apuväline (keppi, rollaattori tai pyörätuoli)

4 Kotihoidon avustamistehtävät päivittäisissä perustoimissa asiakkaiden luona Nainen % Mies % Peseytymisessä Pukeutumisessa Portaissa liikkumisessa Wc:ssä käynneissä Sisällä liikkumisessa Vvuoteesta/vuoteeseen Syömisessä Ulkona liikkumisessa

5 Avustajien kokema kuormittuminen tai huonot työasennot eri vustamistehtävissä jaoteltuna asiakkaan liikkumiskyvyn mukaan 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % itsenäinen liikkuja vähän apua tarvitseva liikkuja paljon apua tarvitseva liikkuja täysin autettava Peseytyminen 9 % 8 % 20 % 26 % Ulkona liikkuminen 0 % 8 % 15 % 25 % Pukeutuminen 13 % 6 % 12 % 26 % Portaissa liikkuminen 0 % 13 % 15 % 50 % Syöminen 0 % 5 % 0 % 0 % Wc-käynnit 0 % 14 % 20 % 42 % Sisällä liikkuminen 0 % 4 % 13 % 30 %

6 Asiakkaiden asuntojen ominaisuudet, jotka hankaloittavat avustajan toimintaa tai lisäävät siakkaan avun tarvetta (n= asuntoa) ,1 20, ,1 14,9 12,2 12,6 11,6 10,2 8,6 6,4 5 4,4 5,4 5 avustaja % 11,8 asiakas % 10,6 8,4 % asiakkaiden asunnoista 5,6 3,7 4,2 2,7 1,4 0 pitkät asiointimatkat hissin puuttuminen ympäristön korkeuserot ja portaat asunnon kynnykset tai tasoerot kapeat oviaukot asuinhuoneiden koko tai muoto wc-tai pesutilojen koko tai muoto kulkuyhteys wc- ja/tai pesutiloihin keitiökalusteiden sijoitus parvekkeen puuttuminen joku muu

7 Hygieniatilojen soveltuminen tehtävien tekemiseen 100 % Tilan soveltuminen tehtävään 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % huono välttävä tyydyttävä hyvä Liikkumisessa avustaminen Pukeminen Hoitotehtävä Peseytymisessä avustaminen Wc-toimissa avustaminen Tehtävät hygieniatilassa

8 Hygieniatilan keskeinen asema tehtävien suorittamisessa Hygieniatilassa tehdään kaikkia avustamistehtäviä Hygieniatilan ominaisuudet lisäävät eniten avustajan kuormittumista ja asiakkaan avun tarvetta asuntojen tiloista Hygieniatilan soveltuminen käyttäjän päivittäisten toimien tekemiseen on keskeistä kotona asumisen ja hoidon onnistumiselle Hygieniatila suunnitellaan ja rakennetaan valmiiksi yksityiskohtia myöten, jonka muuttaminen on jälkeenpäin vaikeaa Hygieniatilan soveltumattomuus kotihoidon toimintaan lisää tehtäviä muissa huonetiloissa ja monimutkaistaa prosesseja (samaa tehtävää joudutaan toistamaan eri huoneissa, kaikki tehtävät tehdään pesutilassa, tehtävien tekeminen on hankalaa, teknisten järjestelmien toimimattomuus lisää oheistehtäviä) Tilan ominaisuudet lisäävät avun tarvetta ja vaikeuttavat avustamista (avustaminen kylpyammeeseen, avustaminen liikkumisessa, ulottuminen säätimiin jne.) Tyypillisiä ongelmia: apuvälineitä ei pystytä käyttämään tilassa, asiakas pestään wc-istuimella, pesukone on tiellä

9 Suomen asuinkerrostalojen rakennusvuodet Kotihoidon asiakkaiden asuntojen rakennusvuodet Asiakkaiden asuntojen rakennusvuosi (n=843 asuntoa) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 %

10 1930-luvun asunnot

11

12

13 Avustaminen ahtaissa kylpyhuoneissa

14 Tilaelementtikylpyhuoneet

15 ertailuaineisto: oitolaitosten hygieniatilojen toimivuuden arviointi Viisi sairaalaa, rakennettu , peruskorjattu Pesuhuoneita ja wc-tiloja oli 24 eri kokoa, keskimäärin 5,5 m2 (Min. 2,5, Max. 8,5) nkilökunta: Kuntoutuksen kannalta on parempi, että käynti hygieniatilaan on suoraan potilashuoneesta. Yhtä wc-tilaa kohti ei pidä olla enemää kuin neljä käyttäjää, muuten muodostuu jonoja. Tilan tulee soveltua sekä omatoimiselle käyttäjälle että yhdelle tai kahdelle avustajalle. Tilan pitää tukea itsenäisen pyörätuolin käyttäjän toimintaa sekä wckäyntien ja peseytymisen harjoittelua. Luistamaton lattia ja tukikaiteet ovat tärkeitä. gelmia Pesuhuoneet ovat liian pieniä Ei ole riittävästi tukikaiteita ja kahvoja wc-istuimen luona Wc-istuin on liian matala tai epämukava Potilaat eivät ulotu tarvikkeisiin Pesuallas on liian matala tai korkea ja sen päälle kumartuminen on vaikeata. Laskutilaa ja jalkatila pesualtaan alta puuttuu sekä tilaa altaan ympäriltä Suihkutuoli on epämukava ja sen ympärillä ei ole tukikaiteita riittävästi

16 UDEN TOIMINTAA TUKEVAN HYGIENIATILAN EHITTÄMINEN Neljän kokotilamallin suunnittelu ja testaus. Mallit olivat erilaisia muodon, oven sijainnin, sekä kalusteiden ja varusteiden sijainnin suhteen MALLI A hypoteettinen hyvin toimiva tila MALLI B perustui ikäihmisten toimintaympäristöön kehitettyyn kylpyhuoneeseen MALLI C, wc-istuin sijaitsi 45-kulmassa nurkassa MALLI D, wc-istuin ja pesuallas sijaitsivat huoneen vastakkaisissa kulmissa Mallitilojen seinät olivat siirrettäviä siten,että tilan koko oli muunneltavissa testihenkilöiden tarpeiden mukaan.

17 STIHENKILÖT Mallien testaus, sairaalan akuuttiosastojen potilaita (n= 40) ikä vuotta (keskimäärin 79), naisia 70 % 5 liikkuin ilman apuvälinettä tei kepin avulla (3 tarvitsi apua) 14 käytti rollaattoria (7 tarvitsi apua) 6 käytti itsenäisesti pyörätuolia 8 pyörätuolin käyttäjää tarvitsi yhtä avustajaa 7 pyörätuolin käyttäjää tarvitsi kahta avustajaa Henkilökunta (N=6). Hoitajia ja fysioterapeutti Valmiin mallin testaus Kontulan vanhustenkeskuksessa, 34 testihenkilöä: 5 liikkui ilma apuvälineitä (kaikki tarvitsivat avustajan) 8 käytti rollaattoria (3 tarvitsi avustajan) 18 käytti pyörätuolia (7 tarvitsi yhden avustajan, 6 tarvitsi kaksi avustajaa) 3 käytti geriatrista tuolia (kaksi avustajaa kaikilla)

18 STAUKSET Keskeinen tehtävä oli wc-käynti Huoneeseen kulkeminen Siirtyminen wc-istuimen luokse Toiminnat wc-istuimen luona Istuutuminen ja istumasta ylös nouseminen Siirtyminen pesualtaan luo ja tomiminen altaan luona Siirtyminen ulos huoneesta Toinen tehtävä oli suihkussa käynti: siirtyminen suihkun luo, istuutuminen, toimiminen suihkuistumella jne.

19 ESTIT Kaikki testaukset videoitiin Er tilamallien toimivuutta arvioitiin vertailemalla saman tehtävän sujuvuutta tai onnistumista eri tiloissa Potilaiden kannalta arvioitiin itsenäisen suoriutumista ja avun tarpeen määrää, vaaratekijöitä sekä toiminnan sujuvuutta Avustajien kannalta tarkasteltiin tilan tarvetta ja riittävyyttä, tilan vaikutusta työasetoihin potilassiirroissa ja tehtävien suorittamisen helppoutta ja sujuvuutta Lisäksi kysyttiin testihenkilöiden käsitystä toiminnan onnistumisesta

20 ULOKSIA Testihenkilöillä, jotka liikkuivat ilman apuvälinettä tai keppiä, oli sellaisisa tehtävissä vaikeuksia, joissa heidän piti tehdä useita asioita samanaikaisti, kuten kääntyä, nostaa tai laskea housuja, istuutua, nousta istumasta ylös, kumartua eteen tai sivulle istuessa ja kurkottaa tarvikkeeseen, seistä ja pestä käsiä jne. Parhaiten toimintaa tukivat tilamallit, joissa oli tukikaiteita ja kahvoja wc-istuimen, suihkuistuimen ja pesualtaan välittömässä läheisyydessä. Kun sivuseinät olivat lähellä istuimia, toiminta koettiin turvallisemmaksi kuin silloin, kun istuin sijaitsi keskilattialla. Myös heikkonäköiset kokivat lähellä sijaitsevat seinät turvallisiksi. Rollaattorin avulla liikkuville oli tärkeää sujuva kulku ovelta wc-istuimelle, pesualtaalle ja ulos huoneesta. He tarvitsivat selkeää kulkureittiä, helppoja kääntymispaikkoja siten, ettei tarvinnut kulkea takaperin. Tilaa tarvitiin wc-istuimen, suihkuistuimen ja pesualtaan edessä. Tukien tarve oli sama kun ilman apuvälineitä liikkuvilla.

21 ULOKSIA Pyörätuolia käyttäneet testihenkilöt siirtyivät pyörtuolista wc-istuimelle seisoma-asennon kautta. Vaikeinta oli siirtyä pyörätuolista wcistuimelle ja takaisin Hankalia oheistehtäviä olivat istumasta ylösnousu, kääntyminen wc-istuimen edessä, seisominen housujen nostamisen aikana ja istuutuminen. Kriittinen tilatekijä oli pyörätuolin sijoittaminen siten, että tukikaiteet ja kahvat sijaitsivat ulottumisetäisyydellä. Tilaa tarvittiin pyörätuolin kääntämiseen wc-istuimen, pesualtaan ja suihkuistuimen luona. Avun tarve ja tekemisen itsenäisyyden aste riippui tilasta.

22 ULOKSIA Avustajien yleisin poitilassiirtomenetelmä oli potilaan nostaminen käsivarsista. Tässä siirrossa potilas ei voinut aktiivisesti osallistua siirtoon. Siirto aiheutti kipua potilaalle ja huonoja työasentoja avustajille. Siirtoon tarvittiin paljon tilaa molemmin puolin potilasta. Lisäksi testattiin muita siirtomenetelmä ja niiden tilavaatimuksia. Parhaiten potilaan itsenäisen suoriutumisen tilvaatimusten kanssa sopivat yhteen siirtomenetelmät, joissa avustaja toimi edessä ja toisella sivulla, mutta ei molemmilla sivuilla.

23 ULOKSI äyttäjien tilavaatimuksia hygieniatiloissa

24 OHTOPÄÄTÖKSIÄ Avustettavan itsenäisen suoriutumisen aste riippuu tilan mitoituksesta ja varusteista. Parhaiten itsnäiseen suoriutumiseen soveltuu tila, jossa wcistuin sijaitsee lähellä sivuseinää ja tukikaiteita ja kahvoja on ulottumisetäisyydellä. Tukikaiteita ja kahvoja tarvitaan useiden ohesitehtävien suorittamista varten. Rollaattorin käyttäjä ja avustaja tarvitse riitävästi tilaa wc-istuimen eteen. Istumasta ylösnousu on vaikein tehtävä wc-tilassa. Jos tukikaiteita on sijoitettu siten, että niistä on mahdollista vetää toisella kädellä ja toisella työntää, onnistuu istumasta ylösnousu parhaiten. Seisomisen tukemiseen tarvitaan kaiteita, joihin voidaan nojautua siten, että kädet pysyvät vapaina. Kulmaan sijoitettava pesuallas säästä tilaa ja edesautaa sujuvaa liikkumista apuvälineiden avulla.

Asumisympäristön toimivuuden ja. aktiivisempi ja hoitajan työ keveämpää

Asumisympäristön toimivuuden ja. aktiivisempi ja hoitajan työ keveämpää Asumisympäristön toimivuuden ja turvallisuuden avainasioita: asiakas aktiivisempi ja hoitajan työ keveämpää Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10.-11.6.2010 11.6.2010 Folkhälsan

Lisätiedot

Palvelutalon kylpyhuoneiden ergonomia ja käytettävyys

Palvelutalon kylpyhuoneiden ergonomia ja käytettävyys Loppuraportti 2005 Tett Esteettömyys asuinrakennuksissa Palvelutalon kylpyhuoneiden ergonomia ja käytettävyys Nina Nevala 1, Satu Åkerblom 2, Päivi Aro 2, Raila Vartiainen 2 1 Työterveyslaitos, Kuopio

Lisätiedot

Uudet pientaloasunnot

Uudet pientaloasunnot Uudet pientaloasunnot Asukkaiden kokemuksia asuntomessutalojen toimivuudesta ANNE MALIN ANNELI REISBACKA SARI LISKI-MARKKANEN Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 HELSINKI 2005 KOTITALOUS Uudet pientaloasunnot

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Honkilahden koulu 25.04.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Honkilahden koulu 25.04.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Honkilahden koulu 25.04.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

Hygieniatilat. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Hygieniatilat. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Hygieniatilat Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Hygieniatiloista määrätään F1:ssä mm. seuraavaa: Pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen avulla liikkuvien käytettävissä tulee olla tarpeelliseksi

Lisätiedot

Asunto ja elämänkaari

Asunto ja elämänkaari Eija Kyllönen, Marja Kurenniemi Asunto ja elämänkaari Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen Aiheita 23/2003 ISBN 951-33-1423-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2003 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ - VANHUSTEN PALVELUTALON KORJAUSMALLI

DIPLOMITYÖ - VANHUSTEN PALVELUTALON KORJAUSMALLI 30.8.2005 MARKO RAJALA - VALVOJA: TUOMO SIITONEN - OHJAAJA: ARTO SAARI TEKNILLINEN KORKEAKOULU - ARKKITEHTIOSASTO Sisällys Alkusanat 3 Diplomityön tiivistelmä 4 Abstract of Master s Thesis 4 1 Johdanto

Lisätiedot

Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen

Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2014 Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen suunnitteluopas Koti kaikille -hanke Liisa Sievänen ja Markku Sievänen

Lisätiedot

4.4 1940 70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön tarpeisiin

4.4 1940 70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön tarpeisiin 4.4 1940 70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön tarpeisiin Tuula Jeker 4.4.1 Tavoitteet Ikääntyvän väestön osuuden kasvaminen luo paineita tuottaa senioreille soveltuvaa asuinympäristöä. Uudisrakentamisen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN HOIVATYÖN VAATIMUKSET IKÄIHMISTEN ASUNNOILLE. Pirjo Sipiläinen

KUNTOUTTAVAN HOIVATYÖN VAATIMUKSET IKÄIHMISTEN ASUNNOILLE. Pirjo Sipiläinen KUNTOUTTAVAN HOIVATYÖN VAATIMUKSET IKÄIHMISTEN ASUNNOILLE Pirjo Sipiläinen Aalto-yliopiston julkaisusarja VÄITÖSKIRJAT 4/2011 KUNTOUTTAVAN HOIVATYÖN VAATIMUKSET IKÄIHMISTEN ASUNNOILLE Pirjo Sipiläinen

Lisätiedot

Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi

Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi Ympäristöministeriön raportteja 27 2014 Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi Niina Kilpelä, Johanna Hätönen, Arto Palo ja Tapio Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja

Lisätiedot

Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa

Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Niina Kilpelä, arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry / Siltasaarenkatu 4 00530 HELSINKI puh. (09) 6850

Lisätiedot

ASUINTILOJEN MITOITUSMALLIT

ASUINTILOJEN MITOITUSMALLIT Teknillinen korkeakoulu Sotera Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti 25.11.2005 ASUINTILOJEN MITOITUSMALLIT Tuula Tuononen Satu Åkerblom Esteettömyys asuinrakennuksissa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Millainen on esteetön liikkumisympäristö?...5 Maankäyttö- ja rakennuslaki...5 Maankäyttö- ja rakennusasetus...6 Laajennetun

Lisätiedot

ESTEETÖN KYLPYHUONE? Housing Enabler menetelmän käyttö korjausrakentamisen eri vaiheissa

ESTEETÖN KYLPYHUONE? Housing Enabler menetelmän käyttö korjausrakentamisen eri vaiheissa ESTEETÖN KYLPYHUONE? Housing Enabler menetelmän käyttö korjausrakentamisen eri vaiheissa Kirsi Tarhanen Opinnäytetyö Syyskuu 2010 Kuntoutuksen ohjaus ja suunnittelu Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI. Rauma-sali 15.10.2012

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI. Rauma-sali 15.10.2012 ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI Rauma-sali 15.10.2012 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ennakkoinformaatio kohteesta... 5 Saapuminen kohteeseen... 6 Lähin julkisen liikenteen pysäkkialue... 8 Sisäänkäynti...

Lisätiedot

Turvallinen avustettavan käsittely oikeilla tuotteilla ja ammattitaidolla.

Turvallinen avustettavan käsittely oikeilla tuotteilla ja ammattitaidolla. Turvallinen avustettavan käsittely oikeilla tuotteilla ja ammattitaidolla. LikoTM-nostoratkaisut Asiantuntijat nostoissa ja siirroissa. Yli 30 vuoden ajalta kertynyt kokemuksemme on antanut meille asiantuntemusta,

Lisätiedot

4.8 Opiskelija-asuntojen lyhytaikainen käyttö seniorien näkökulmasta

4.8 Opiskelija-asuntojen lyhytaikainen käyttö seniorien näkökulmasta 4.8 Opiskelija-asuntojen lyhytaikainen käyttö seniorien näkökulmasta Anneli Paakkari Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3. Domus Botnica, liikesiipi. Pohjankaleva, talo A. Tapiontie 9. 4.8.1 Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat

Lisätiedot

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 1 ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 Osa oriveden kaupungin turvallisuussuunnitelmaa Oriveden kaupungin vanhusja vammaisneuvosto Fysioterapeutti Katri Kilpijoki Fysioterapeutti Jaakko Tyni 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU. Pitkää ikää omassa kodissa! Esteettömyystietoa kylillä asuville

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU. Pitkää ikää omassa kodissa! Esteettömyystietoa kylillä asuville POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Pitkää ikää omassa kodissa! Esteettömyystietoa kylillä asuville Kyse on käytännöllisyydestä ja sinnikkyydestä Miten haja-asutusalueilla asuminen onnistuu, kun ikää karttuu

Lisätiedot

Asuntojen soveltuminen pyörätuolilla liikkumiseen

Asuntojen soveltuminen pyörätuolilla liikkumiseen Asuntojen soveltuminen pyörätuolilla liikkumiseen Neea Palojärvi Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka, tietotekniikka ja terveystieto 1 Tiivistelmä Suomessa pyörätuolia

Lisätiedot

Palvelutalojen parvekkeet

Palvelutalojen parvekkeet Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/91 Palvelutalojen parvekkeet Päivi Aro Tuula Tuononen Satu Åkerblom

Lisätiedot

Kevythissi kotiin. KÄKÄTE-oppaita 5/2012

Kevythissi kotiin. KÄKÄTE-oppaita 5/2012 5 Kevythissi kotiin Ira Verma, Kirsti Pesola JA Sara Ikävalko KÄKÄTE-oppaita 5/2012 Ira Verma, Kirsti Pesola JA Sara Ikävalko Kevythissi kotiin KÄKÄTE-oppaita 5/2012 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA

HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Anu Salpakoski TIIVISTELMÄ Väestön ikääntymisen myötä on tullut tarve kiinnittää entistä enemmän

Lisätiedot

Pienet teot, suuri vaikutus?

Pienet teot, suuri vaikutus? Pienet teot, suuri vaikutus? - esteetöntä matkailua edistämässä InFAcTo -International Food and Activity Tourism -project Pienet teot, suuri vaikutus? - esteetöntä matkailua edistämässä Esteettömyyttä

Lisätiedot

Kylpyhuone- ratkaisut

Kylpyhuone- ratkaisut Kylpyhuoneratkaisut 002 Sisällys 5 LinidoSolutions & SystemRoMedic 6 Turvallisuus ja käytettävyys omassa kylpyhuoneessa 10 Kylpyhuoneen suunnitteluprojektin haasteet 14 Funktionaaliset laitoskylpyhuoneet

Lisätiedot

Tett Esteettömyys asuinrakennuksissa. Perinteisen ja muunneltavan keittokomeron ergonomian ja käytettävyyden vertailu ikääntyneen käyttäjän kannalta

Tett Esteettömyys asuinrakennuksissa. Perinteisen ja muunneltavan keittokomeron ergonomian ja käytettävyyden vertailu ikääntyneen käyttäjän kannalta Tett Esteettömyys asuinrakennuksissa Perinteisen ja muunneltavan keittokomeron ergonomian ja käytettävyyden vertailu ikääntyneen käyttäjän kannalta Nina Nevala 1, Satu Åkerblom 2, Jesse Anttila 2, Päivi

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Kylpyhuoneiden. tunnelmallinen & toiminnallinen tilasuunnittelu. Opinnäytetyö / Mirja Nurmi / Sisustusarkkitehtuuri / Muotoilun tutkinto-ohjelma

Kylpyhuoneiden. tunnelmallinen & toiminnallinen tilasuunnittelu. Opinnäytetyö / Mirja Nurmi / Sisustusarkkitehtuuri / Muotoilun tutkinto-ohjelma Kylpyhuoneiden tunnelmallinen & toiminnallinen tilasuunnittelu Opinnäytetyö / Mirja Nurmi / Sisustusarkkitehtuuri / Muotoilun tutkinto-ohjelma Tiivistelmä Tekijä Mirja Nurmi Otsikko Kylpyhuoneiden tunnelmallinen

Lisätiedot