AVOIMIEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sivistystoimi Varhaiskasvatuspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIMIEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sivistystoimi Varhaiskasvatuspalvelut"

Transkriptio

1 AVOIMIEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sivistystoimi Varhaiskasvatuspalvelut Syksy 2014

2 Sisältö Sisällys 1 Porvoon kaupungin varhaiskasvatuksen arvot Varhaiskasvatusympäristö... 4 Toimintaympäristö... 4 Avoin toiminta... 4 Kerhot... 4 Perheohjaus Vanhempien osallisuus/kasvatuskumppanuus... 6 Asiakaslähtöisyys... 6 Kasvatuskumppanuus... 6 Kerholaisen kasvatuskeskustelu... 6 Viestintä... 7 Sovitut asiat Hoito ja huolenpito Kasvatus ja opetus Teemat, painotukset, yhteiset tapahtumat Yhteistyö ja verkostoituminen Tapahtumat Kehittämiskohteet Kehittämisen painopisteitä tänä toimintavuonna:... 11

3 1 Porvoon kaupungin varhaiskasvatuksen arvot Herkkyys lapsen tarpeille Kasvatuskumppanuus Leikki Kestävä kehitys Vahva äidinkieli (2006) Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat osa Porvoon kaupungin varhaiskasvatuspalveluja perustuen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toiminnan tavoitteena on tukea perheitä arjessa. Tässä yksikön varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan miten me toteutamme yllä olevat arvot yksikössämme. 3

4 2 Varhaiskasvatusympäristö Avoimet varhaiskasvatuspalvelut on suunnattu perheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Perheet voivat valita omiin tarpeisiinsa sopivaa toimintaa. Palveluja tarjotaan eri alueilla, eri aikoina sekä sisällä että ulkona. Toimintamuotojamme ovat avoin toiminta, kerhot sekä perheohjaus. Toimintaympäristö Eniten avoimia varhaiskasvatuspalveluja käyttävät alle 3-vuotiaat lapset. Lapset toimivat yhdessä vanhempansa tai hoitajansa kanssa. Tuemme lapsen leikkiä muokkaamalla toimintaympäristöä asiakasperheille sopivaksi. Lelut, pelit ja peuhapaikat ovat ikätason mukaisia, jotta ne kannustavat lasta leikkimään. Toimintaympäristöä suunnitellessamme otamme huomioon vanhempien läsnäolon toiminnassa. Toimipaikoissamme voi syödä omia eväitä, perheiden käytössä on jääkaappi ja mikroaaltouuni. Vauvaperheille on vaipanvaihtoon soveltuvat tasot. Avoin toiminta Toimintapisteissämme perheillä on mahdollisuus tavata toisiaan, luoda ja ylläpitää uusia suhteita. Vapaan yhdessäolon ja leikin lisäksi on mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Toimintamuodot on nimetty toiminnan tai kohderyhmän mukaan: perhekahvila, babytreffis tai perhepuisto. Toimintapaikkojamme ovat Perhepaikka Famili Gammelbackassa, Perhetupa Ilona keskustassa, Kevätkummun perhekahvila nuorisotalolla sekä Pormestarinkadun ja Viertotien perhepuistot. Avoin toiminta on maksutonta eikä ilmoittautumista tarvita. Toiminta on kaksikielistä. Kerhot Kerhotoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Kerhot on suunnattu 3-6- vuotiaille lapsille, joita hoidetaan kotona. Lapset tulevat samaan ryhmään kaksi kertaa viikossa leikkimään, liikkumaan, tutkimaan ja ilmaisemaan itseään sekä harjoittelemaan sosiaalisia taitoja. Keskustan suomenkielinen kerho toimii aamupäivisin Kaivokadulla ja siinä on 17 lasta. Kaksikielinen Luontokerho, jossa on 10 lasta, toimii Gammelbackan metsässä. Kerhoissa on kuukausimaksu ja kerhoon haetaan ensisijaisesti sähköisellä kerhohakemuksella. Perheohjaus Perheillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä perhetyöntekijöihin arjen pulmatilanteissa. Perhetyöntekijät antavat tukea vanhemmuudessa ja neuvontaa kasvatus- ja parisuhdeasioissa. Keskustelut ja mallinnäyttäminen tapahtuvat toimitiloissamme, kotikäynneillä, pienryhmissä tai puhelimitse. Työskentelytapa valitaan yhdessä perheen kanssa. 4

5 Pienryhmissä on mahdollisuus jakaa toinen toisilleen vanhemmuuteen liittyviä iloja ja suruja. Vanhemmat saavat vertaistukea ja vinkkejä toinen toisiltaan. Useita ryhmiä järjestetään vuoden aikana. Ryhmiin ilmoittaudutaan, toiminta on maksutonta ja lastenhoito on järjestetty. 5

6 3 Vanhempien osallisuus/kasvatuskumppanuus Avoimetvarhaiskasvatuspalvelut perustuu vanhempien osallisuuteen. He osallistuvat toimintaan yksin tai lastensa kanssa. Asiakaslähtöisyys Tarjoamme konkreettista ja käytännönläheistä apua perheille vanhemmuuden haasteisiin. Autamme kiinnittämään huomiota perheen voimavaroihin. Perhelähtöisen toimintatapamme tavoitteena on perheen ja lapsen hyvinvoinnin lisääminen. Suunnittelemme ja toteutamme toimintaamme perheiden tarpeista ja toiminta muuntuu niiden mukaan. Rohkaisemme vanhempia ja lapsia osallistumaan toimintamme suunnitteluun. Tavoitteenamme on, että palvelumme on helposti saatavilla. Kasvatuskumppanuus Sitoudumme toimimaan lapsen parhaaksi yhdessä vanhempien kanssa. Kasvatuskumppanuus perustuu luottamukseen, molemminpuoliseen kunnioittamiseen, vaitiolovelvollisuuteen, toisen kuuntelemiseen ja perheiden tarpeiden huomioimiseen. Henkilökunta on läsnä ja toimii yhdessä perheiden kanssa arjen pulmatilanteissa. Keskustelemme kasvatustilanteista ja kasvatuskäytännöistä. Innostamme vanhempia pohtimaan vanhemmuutta ja kasvatusta. Tuemme tarvittaessa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Palveluohjauksen avulla perheet saavat lisää tietoa erilaisista tuen vaihtoehdoista, joista he voivat valita heille sopivimman ratkaisun sen hetkiseen elämäntilanteeseen. Kerholaisen kasvatuskeskustelu Jokaiselle kerholapselle tehdään syksyisin yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma käyttäen Porvoon kaupungin kerhovasu lomaketta. Tapaamisessa keskustellemme lapsen vahvuuksista, harjoiteltavista asioista ja tavoitteista. Pohdimme yhdessä mitä kerhossa voidaan tehdä lapsen kehityksen tueksi. Otamme kerhon varhaiskasvatussuunnitelmasta kopion perheelle mukaan vietäväksi lasten neuvolaan. Keväällä käymme lyhyeen arviointikeskustelun vanhemman kanssa tavoitteiden toteutumisesta. 6

7 Viestintä Tiedotamme toiminnastamme Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen esitteessä ja Facebook-sivustolla, Porvoon kaupungin verkkopalvelussa ja paikallisissa lehdissä. Jaamme asiakkaille tietoa muista lapsiperheiden tapahtumista ja palveluista. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä työntekijöihin puhelimitse, puhelinnumerot löytyvät esitteestämme. He voivat myös tarvittaessa olla työntekijöihin yhteydessä sähköpostitse ei kiireellisissä asioissa, Sovitut asiat Jokaisessa toimipisteessä on laadittu omat säännöt viihtyvyyden ja toimintaedellytysten parantamiseksi. Toivomme perheiden huolehtivan omalta osaltaan tilojen siisteydestä mm. leikin ja ruokailun jälkeen. Sairaana ei saa tulla toimipisteisiimme. Henkilökunta auttaa mahdollisuuksien mukaan hoito- ja kasvatustilanteissa. Työntekijät ja perheet ottavat uudet tulokkaat lämpimästi vastaan. Toimipisteissämme ei järjestetä myyntiesittelyjä. 7

8 4 Hoito ja huolenpito Hoidossa ja huolenpidossa kiinnitämme huomiota lapsen hellyyden tarpeeseen ja hänen tunteiden kuuntelemiseen sekä niiden sanoittamiseen. Kohtaamme lapsia ja aikuisia yksilöinä. Otamme uudet asiakkaat henkilökohtaisesti vastaan. Esittelemme heille henkilökunnan ja paikkoja, kerromme toiminnastamme, jaamme tarvittaessa tietoa. Tavoitteenamme on avoin, hyväksyvä ja luottavainen ilmapiiri. Tuemme perheitä haastavissa tilanteissa sekä tarvittaessa ohjaamme asiakkaita kaupungin muihin palveluihin. Tiloissamme luomme puitteet sille, että perhe voi huolehtia lapsen perustarpeista. Tarjoamme turvallisia ihmissuhteita sekä järjestämme toimintaympäristöä lapsen tarpeita huomioiden. Seuraamme varhaiskasvatuspalvelujen ja oman yksikkömme turvallisuussuunnitelmaa. Sairauksien ennaltaehkäisemiseksi toivomme, että asiakkaat pesevät kädet tulleessaan toimintayksikköön. Kiinnitämme myös huomiota toimintaympäristön hygieniaan. 8

9 5 Kasvatus ja opetus Kasvatukseen ja opetukseen tuodaan perhelähtöinen näkökulma. Korostamme herkkyyttä lapsen tarpeille. Perhe kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa jäsentensä kanssa. Hyvä vuorovaikutus sisältää mm. oikea-aikaista reagoimista, katsekontaktia sekä lapsen kehitystason mukaista ohjeistusta. Vanhemmuuden kasvu on elinikäinen prosessi. Työntekijät osallistuvat jatkuvan kasvun prosessiin perheen rinnalla kulkien. Kohtaamme lapsen hänen tarpeistaan ja lähtökohdistaan. Tutustumme lapseen yksilönä ja luomme hänelle edellytyksiä toimia yksin tai ryhmässä. Tuemme vanhempia ylläpitämään ja edistämään lastensa ja omaa hyvinvointia. Huomioimme perheitä yksilöllisesti ja tuomme vuorovaikutustilanteissa esille lapsen näkökulmaa. Jokaisella ihmisellä on tarve tulla hyväksytyksi omana itsenään. Turvallinen, johdonmukainen ja ennakoitavissa oleva kasvuympäristö luo mahdollisuuksia hyvälle oppimiselle. Toiminnassamme tuomme esille vanhemmuuden eri tehtäviä suhteessa lapsen kehitystason mukaisiin tarpeisiin. Korostamme positiivisen vuorovaikutuksen merkitystä. Mallinnamme ja innostamme vanhempia huomaamaan sen, miten tärkeää leikki on lapselle. Sen kautta hänellä on mahdollisuus ymmärtää ja harjoitella elämässään kohtaamiaan asioita. Kannustamme vanhempia käyttämään omaa äidinkieltään pienen lapsen kanssa. Vahvan äidinkielen myötä lapsi oppii myös muita kieliä. Tarvittaessa käytämme puheen tukena kuvia ja viittomia esim. kerhoissa mikäli tästä on sovittu vanhempien kanssa. 9

10 6 Teemat, painotukset, yhteiset tapahtumat Yhteistyö ja verkostoituminen Perhekeskeisen työn näkökulmasta teemme yhteistyötä päiväkotien ja perhepäivähoidon kanssa. Erityisesti teemme yhteistyötä päiväkotien kanssa, joissa järjestetään avoimia varhaiskasvatuspalveluja. Yhteistyökumppaneita ovat myös meille tiloja vuokraavat tahot, erityisesti muut sivistystoimen tehtäväalueet. Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen kiertävänä erityislastentarhanopettajana toimii Sara Wärnström, hän konsultoi tarvittaessa henkilökuntaa ja asiakasperheitämme. Teemme myös yhteistyötä S2-lastentarhanopettajan kanssa, hän konsultoi tarvittaessa perheitä jossa kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Teemme alueellista yhteistyötä. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. lastenneuvola, perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö, perheasiainneuvottelukeskus, nuorisotoimi, maahanmuuttajapalvelut, lapsiperheiden kotipalvelut ja seurakunta. Teemme yhteistyötä eri oppilaitosten kesken. Otamme mahdollisuuksien mukaan opiskelijoita eripituisille työssäoppimisjaksoille. Luontokerho tekee yhteistyötä Porvoon luontokoulun kanssa. Toimiva yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on rakentunut pitkäaikaisen työn tuloksena; omatoimiryhmät, kuten imetystukiryhmä, kestovaippayhdistys, Leijonaemojen Porvoon vertaisryhmä ja MLL:n Uusi Porvoo-yhdistys ovat saaneet käyttää tilojamme lapsiperhetoimintaan. Alueelliset ja valtakunnalliset tapaamiset muiden avoimia varhaiskasvatuspalveluja ja perhetyötä järjestävien kuntien ja kaupunkien kanssa ovat toiminnan kehittämisen kannalta olennaista verkostoitumista. Tapahtumat Järjestämme yhteistyössä lapsiperhepalveluja tarjoavien toimijoiden kanssa Yhdessä-Tillsammans tapahtuman keväällä Pormestarinkadun puistossa järjestämme sadonkorjuu-juhlat, joulujuhlat sekä juhannusjuhlat. 10

11 7 Kehittämiskohteet Toiminnan luonteeseen kuuluu vaihtelevuus ja jatkuva arviointi. Oman työn arviointi ja kehittäminen on osa päivittäistä toimintaa ja sillä pyritään takaamaan palvelujen laatu. Henkilöstö vahvistaa osaamistaan ja vastaa kehittämistyön jatkuvuudesta osallistumalla järjestettäviin koulutuksiin. Henkilökunnan kanssa käydään toimintakausittain arviointikeskustelut. Arvioinnin painopisteinä ovat tällä hetkellä asiakaslähtöisyys ja työtapojen kehittäminen. Lapset ja vanhemmat antavat palautetta välittömästi toiminnan aikana ja osallistuvat siten toimintamme suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Asiakaskyselyiden avulla selvitetään tarvittaessa asiakastyytyväisyyttä. Varhaiskasvatuksen ohjaaja käy vuosittain eri avoimien varhaiskasvatuspalveluiden toimintapisteissä. Tilastointi ja toiminnan dokumentointi on toimintamme arvioinnin perustana. Jokaisen toimintapäivän asiakasmäärät tilastoidaan. On kehitetty yhteinen tilastointilomake, jonka avulla tehdään kaikkien toimipisteiden kävijöistä kooste. Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja toimii kehittämisen työvälineenä. Asiakaslähtöisyys Kehittämisen painopisteitä tänä toimintavuonna: Kehitetään uusia palautekanavia asiakkaille, esim. hymynaama-arviointi Luontokerhossa Viestintä, esim. parannetaan toimipisteiden näkyvyyttä kyltein Kehitetään toiminnan dokumentoinnin työmuotoja Kehitämme huomiota ryhmiin osallistuvien lasten perehdyttämiseen, esim. lastenhoitaja vierailee Familin perhekahvilassa ennen vanhempainryhmän alkua Henkilöstö Kehitetään edelleen työnmuotoja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin Henkilöstön palveluohjaus-taitoihin panostetaan Työhyvinvointi - ergonomia ja keinoja selvitä henkisestä kuormituksesta 11

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.1 YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.2 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 KAUHAJOEN KAUPUNKI 2007 PERUSTURVA / PÄIVÄHOITO Piirrokset: Taina Ojaniemi Hyväksytty Kauhajoen perusturvalautakunnassa 18.12.2007 3

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006 1 SAATTEEKSI Seudullinen päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on viimeisin saavutus Jämsän ja Jämsänkosken kunnallisen päivähoidon yhteistyössä.

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS TERVETULOA LIELAHDEN PÄIVÄKOTIIN! Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Tulkkilan päiväkoti 1. Toimintayksikön kuvaus Tulkkilan päiväkoti sijaitsee kaupungintalon yhteydessä Kokemäen keskustassa. Rakennuksen toisessa kerroksessa olevissa tiloissa

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot