Tervetuloa Rovaniemelle!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa Rovaniemelle!"

Transkriptio

1 Tervetuloa Rovaniemelle!

2 Rovaniemi: noin asukasta

3 Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kokonaisuus Meidän Rovaniemi osallistuu ja luo tulevaisuutta aktiivisesti yhdessä. Tavoitteemme on jatkuva, vuoropuheluun perustuva kehitys. Vammaiset Ikääntyvä väestö Lapset ja nuoret, opiskelijat ASUKKAAT YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT Yhdessä tekeminen & vuoropuhelu & kumppanuus Asukasfoorumit Aluelautakunnat Yritykset Dynaamisuus Kompleksisuus Moninaisuus Johto ja asiantuntijat Toimialalautakunnat KAUPUNGINHALLITUS, KAUPUNGINVALTUUSTO

4 Tavoitteena: ASUKKAIDEN OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN KEHITTÄMISOHJELMA Edistää kaiken ikäisten asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia elinympäristöä ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon Vahvistaa asukkaiden omatoimista yhteisöllistä toimintaa kaupunginosissa ja kylissä Kehittää asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, päättäjien sekä kaupungin johdon ja työntekijöiden vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä

5 ASUKKAIDEN OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN KUNNAN TOIMINNASSA Rovaniemi 2030 kaupunkistrategia osallisuus Osallisuus ja vaikuttaminen TA-prosessissa Tuloskortit; lakisääteinen kuuleminen, suora osallistuminen, sähköinen demokratia Osallistumis- ja viestintäsuunnitelmat: 1) Kohderyhmä, 2) Keskeiset valmisteluun vaikuttavat päätökset 3) Asukkaiden osallistumisen tavoitteet 4) Asukkaiden osallistumien tapojen määrittely 5) Aikataulu ja resurssit 6) Viestintäsuunnitelma Viestintä Koulutus Arviointi

6 ASUKKAIDEN OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN YHDESSÄ TEHTYÄ.. Esimerkiksi Maaseudun kehittämisohjelma Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmat Hyvinvointibussi hanke Lähipalveluperiaatteet Terveyskeskusverkosto

7 Lähipalvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen case Rovaniemen pikapoli

8 Rovaniemen pikapoli onnistunut, palkittukin, käyttäjälähtöinen prosessi Käyttäjälähtöinen terveyspalvelujen ( keskitetty lähipalvelu ) kehittämisprosessi, jossa kuntalaiset ovat olleet mukana alusta lähtien ja edelleen Palkittiin yleislääketieteen päivillä vuoden 2015 kehittäjäterveyskeskus palkinnolla

9 Kysymys on siis lähipalvelujen kehittämisestä Sähköiset palvelut 24 h - parantavat palvelujen alueellista saatavuutta (palvelutiedot, neuvonta, omahoito, ajanvaraus, etäkonsultaatio jne) Liikkuvat palvelut - pyörien päällä terveystarkastukset, rokotukset, laboratorio-kokeet, hammashoitola, sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän vastaanotto, kriisipalvelut jne. Kotiin tarjottavat palvelut -tukevat toimintakykyä ja arjessa selviytymistä (kotihoito, perhetyö, ensihoito, kotikuntoutus jne) Lähellä tarjottavat palvelut - matalan kynnyksen palvelupisteet, neuvolat, perhekeskukset, hoitajan ja lääkärin vastaanotto, sosiaalityö jne. Alueellisesti keskitetyt palvelut - harvemmin käytettyjä (päivystykset, poliklinikat, päiväkirurgia, perheneuvolat jne) Kansallisesti keskitetyt palvelut - viidessä yliopistollisessa keskuksessa (erityistason hoito ja kirurgia, riskiraskaudet, syöpäkeskus, hengityslaitepotilaat jne) Tuula Haatainen 9

10 Pikapolin kehittämisprosessin historiaa Taustalla aiempi kehittämistyö kokemuksineen ja oppeineen Haasteet avosairaanhoidon saatavuudessa Puolikiireellisten asioiden hoitamisen ongelmat (asiakkaiden pompottelu päivystyksen ja tiimien välillä) Palvelutarpeen kasvu väestökehityksen myötä (+ 65 v käyttävät noin nelinkertaisen määrän avosairaanhoidon palveluja verrattuna nuorempiin) Pohdittiin: Lisätäänkö tiimien resursseja vai tehdäänkö jotain toisin

11 Ennen. Päivystys HTA, Triage Tiimit Hoito ajanvarauksella puh HTA HTA ja ajanvaraus puh Henkilön terveyshuoli HTA= hoidon tarpeen arviointi

12 Päätettiin tehdä jotain toisin Asiakkaiden segmentointi ja työnjako uusiksi Palvelun käyttäjät mukaan uuden suunnitteluun Lisäksi parastettiin Iisalmen akuuttivastaanoton kustannustehokkaasta hoitajavetoisesta mallista Hyvä palvelukulttuuri: tulit oikeaan paikkaan, kuinka voin auttaa?

13 Käyttäjälähtöinen kehittämisprosessi 4 / 2014 lehti-ilmoituksella haettiin kehittäjäasiakkaita 20 lähti mukaan 5-9/2014 neljä kehittäjäasiakas tilaisuutta Verkostodialogiset työmenetelmät Kaupungin verkostokonsultti ja koulutetut verkostotyöntekijät Dialogisuus: uteliaisuus toisen todellisuutta kohtaan, eri näkökulmien tasavertaisuus, vuoropuhelu ilman toisen muuttamisen tarkoitusta

14 Aloitus Lautakunta Kehittäjäasiakas rekry Rekrytointi Koulutus Viestintä Aloitus Arviointi Kehittäminen Pikapolin kehittämisprojekti 2014 Käyttäjien osallisuus Ikäihmisten neuvosto Aloitus Asiakastyyt yväisyys- Asiakaspalaute kysely Infotilais Seuranta uus Seuranta 2015 Organisaat ion toiminta Jonojen sääntely Pikapolin toiminta 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

15 Jälkeen.. syntyi pikapoli Päivystys HTA, Triage puh HTA Pikapoli HTA ja hoito paikan päällä Tiimit Hoito ajanvarauksella HTA ja ajanvaraus puh Henkilön terveyshuoli

16 Pikapoli lyhyesti (toiminta käynnistyi ) Hoitajavetoinen malli; hoitaja pyytää lääkärin mukaan vastaanottotilanteeseen tarpeen mukaan (HTA, diagnostiset tutkimukset) Palvelut ilman ajanvarausta ja puhelinsoittoa Potilaat hoidetaan tulojärjestyksessä (vuoronumero) Kiireettömät ja ns. puolikiireelliset terveysongelmat 5-6 sh ja 2 lääkäriä, fysioterapeutin konsultaatioita (juuri vahvistettu lääkäriresurssia) Mahdollisesti tarvittava jatkohoito tiimissä tai muissa palveluissa mahdollisimman suoraviivaisesti Suurin osa hoituu kertakäynnillä

17 Uuden toiminnan ensimmäisen puolen vuoden tuloksia Asiakkaat erittäin tyytyväisiä Odotusaikoja pidetty ajoittain liian pitkinä, jos venynyt yli 2 tunnin Nyt käytössä älykäs vuoronumeroautomaatti, jonka avulla voidaan tasata ruuhkahuippuja (parhaillaan käyttöönotto menossa) Asiakas näkee netistä, mikä tilanne pikapolilla on ja voi sen perusteella hakeutua järkevään aikaan paikan päälle Pääsy hoitoon helpottunut Asiakkaiden kokemus palvelutilanteesta parantunut arvauskeskus vaihtunut terveyskeskukseksi

18 Henkilöstö erittäin tyytyväinen ja motivoitunut Mielekästä työtä, jossa lääkärin työpanos käytetään tehokkaasti Motivoiva työ Opettavainen työpaikka Työntäyteisiä päiviä positiivisella tavalla Vaihteleva työ ** Päivittäiset käyntimäärät noin , keskimäärin 73 / pv

19 Johto erittäin tyytyväinen Tuottavuus noussut Kalliit päivystyskäynnit vähenemässä Tiimien kuormitus tasaantunut (edelleen kehitettävä tiimien ja pikapolin työnjakoa) Poikinut monia uusia kehittämispolkuja vastaanottotoiminnassa

20 Mitä osallisuus erityisesti toi prosessiin? Käyttäjälähtöinen kehittäminen näyttää tukevan strategialähtöistä kehittämistä Helpottaa päätöksentekoa Poliittinen päätöksenteko / virkamies päätöksenteko ollaan oikealla asialla Tukee muutosjohtamista / henkilöstön muutosvalmius Palvelun käyttäjän näkökulma palveluun Realistinen ennakko-odotus palvelulle Palveluun ollaan tyytyväisiä Viestintä helpottui Viestinnän onnistuminen, tiedotusvälineiden yhteistyö Asiakkaat aktiivisia viestijöitä

21 Käyttäjälähtöinen arviointi Kehittäjäasiakkaat normaalien asiakkaiden lisäksi tuottamassa arviointitietoa nyt ja jatkossa Palvelujen käyttäjien näkökulman vahvistuminen esimiesten ja työntekijöiden mielessä -> vaikutus muuhun kehittämiseen (loi mielikuvaa asiakkaista asiantuntijoina)

22 Meiltä löytyy lukuisia muitakin onnistuneita caseja olemme lähteneet linjaamaan kaupungin yleisiä ja toimialakohtaisia lähipalveluperiaatteita Tästä jatkaa Maarit

23 ROVANIEMEN KAUPUNGIN LÄHIPALVELUPERIAATTEET Valmisteltava kaupunkistrategian pohjalta esitys siitä, mitkä ovat palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen perustuvat Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteet, jotka Saatetaan valtuuston käsiteltäviksi. Kaikkia kaupungin palveluja koskevat yleiset periaatteet Toimialakohtaiset lähipalveluperiaatteet Sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut Toimialalautakunnat hyväksyvät em. periaatteiden pohjalta Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen perusteet sekä Toimialan palveluverkon Valmistelun eteneminen Valmistelutyöryhmä (viranhaltijat), asukkaiden kuuleminen ja osallistuminen, toimielinten kuuleminen ja lausunnot, taloudellisten, yritys-, maaseutu- ym. vaikutusten arviointi Yhteys sote-uudistukseen

24 ASUKKAIDEN OSALLISTUMISEN TAVOITTEET Tiedotettiin palvelujen uudistamisen kokonaiskehyksestä. Palvelukarttojen ja -päiväkirjojen avulla selvitettiin ja koottiin asukkaiden käyttämät kaupungin, yksityisen ja järjestöjen palvelut viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Saatu tieto visualisoitiin asukkaiden lähipalveluympyröiksi. Palvelukartoilla selvitettiin: palvelu, käytön useus, perinteinen/sähköinen, etäisyys palveluun, palvelun käytön ajankohta sekä millä keinoin palvelu saavutettiin. Palvelupäiväkirjoilla selvitettiin arjen rytmiä ja sujuvuutta sekä palvelujen käyttöä.

25 ASUKKAIDEN SUUNNITTELUVAIHEEN OSALLISUUS Keskuksen alue: Kaiken kansan lähipalvelu foorumi osallistujaa (28 tallennettua palvelukarttaa), 8 palvelupäiväkirjaa Aluelautakuntien lähipalvelufoorumi osallistujaa, 7 palvelupäiväkirjaa Nuorten osallisuus: nuorisovaltuusto osallistujaa Sähköinen osallistuminen Otakantaa.fi:ssä ajalla osallistujaa Asukkaat yhteensä 151 osallistujaa Toimialojen lähipalvelufoorumi osanottajaa

26 Kaiken kansan lähipalvelufoorumi Rovaniemi, keskuksen alue. Asukkaiden palvelukarttojen ja -päiväkirjojen tiedon visualisointi lähipalveluympyräksi. Otakantaa.fi -kysely Posti-palvelut Hautauspalvelut Taksi, matkapalvelukeskus Rautakauppa ja LVI Sähköiset lomakkeet ja -palvelut Kunta tai kunnallinen toimija Yritys/järjestö, omatoiminen Elokuvat Vaate- ja kenkäkauppa Parturi, kampaamo, hieronta Kulttuuripalvelut Vesihuolto ja sähkö Puistot Joukkoliikenne Teatteri Lähiposti Optikko Kirjasto, kirjastoauto Uimahalli Kuntosali, jumppa, tanssi Lähiliikuntapaikat, mm. luistelu, hiihtol, kunto- ja luonto-polut, junioritoiminta Tiet ja kevyenliikenteen väylät Osviitta; asiointija neuvonta Kuntainfot Vakuutusyhtiö Pesula Kansalais- ja musiikkiopistot Alko Lähikauppa Apteekki Kirpputorit yms. Kioskit, Kahvilat Ravintolat Lapin yliopisto Jätehuolto ja -keräys Marketit ja kauppakeskus Eläkeläiskerhot, Potkuri Harrastukset mm. käsityö. Kyläily, yhteydenpito Sanomalehdet, kirjat Pankkipalvelut (verkkopankki ja paikan päällä) Wilma Kouluruokailu Terveyskeskus ja laboratorio LKS, Erikoissairaanhoito ja lääkärit, päivystys Yksit. sijaishoito Kirkko ja seurakunta Sähköiset palvelukanavat, verkkokaupat Peruskoulu/ lähikoulu Mökkeily, matkailu Opinto-ohjaus Työterveyshuolto Sähköiset varauspalvelut Apuvälineet Huoltoasemat ja huoltopalvelut Järjestötoiminta Kouluterveydenhuolto Veroasiat Sähköiset palvelut Julkinen ja yksityinen yhteistyössä Muu julkinen toimija KELA

27 Aluelautakuntien lähipalvelufoorumi Rovaniemi. Asukkaiden palvelukarttojen ja niitä täydentävän materiaalin visualisointi lähipalveluympyräksi. Lomamatkat Seniorijumppa Parturi, kampaamo Taideryhmä Julkinen liikenne Ikääntyneiden virkistyspäivä Kylän kulttuuritapahtumat Kansalaisopisto Optikko Tennis, lentopallo VIRTUluennot Taksi Asiointipalvelut Veikkaus Neuvolat Konsertit kylillä Nuorten palvelut Alko Baari, ravintola Maistraatti Työvoima Kirjastoauto Teatteri, taidemuseo, Korundi, elokuvat KIRJASTO (Lähi)Posti Kylätalo, kylätila Verkkopankki Naapuriapu Nettipalvelut VEROtoimisto Rake nnus - palv elut Sähkö Vesi TV, puhelin Lehdet Apteekki Huoltoasemat (Lähi) Kauppa Terveys- Keskus Lääkäri LKS/EA Laboratorio Market Työterveyshuolto Kunta tai kunnallinen toimija Aurauspalvelut Tiestö Kevyenliikenteenväylät Koulu Päiväkoti EKO-piste Kylän uimaranta Uimahalli Kuntopolut, auratut hiihtoladut Luistelukenttä LUONTO virkistys Hammaslääkäri Yritys/järjestö, omatoiminen Sähköiset palvelut Kuntainfo Lapin AMK SRK-palvelut Koulun leikkipuisto Kuntosali, liikuntaryhmät Julkinen ja yksityinen yhteistyössä Muu julkinen toimija KELA

28 Kaiken kansan lähipalvelufoorumi. Nuorisovaltuuston palvelukarttojen visualisointi lähipalveluympyräksi. Matkailu ja matkustuspalvelut Sähköinen kesätyöhaku Pankkipalvelut Optikko Vaate- ja kenkäkauppa Kirpputorit Kioski HARRASTUKSET Ratsastus, eräily, sirkus, bändi, FCstream HARRASTUKSET jumppa, tanssi, kerhot, järjestöt Kampaamo, kauneushoitola Nettikaupat Marketit, kauppakeskus Lähikauppa Joukkoliikenne Ravintolat, pikaruokalat WhatsApp FB, Instragram YouTube jne. PERUSKOULU JA LUKIO Taksi Tiet ja kevyen liikenteen väylät Sähkö, vesi Puistot Sähköiset asiointi- ja varauspalvelut HARRASTUKSET, salibandy, lentopallo, tennis, urheiluhalli ja kentät, jalkapallo, laskettelu, juoksu Teatteri, kulttuuripalvelut HARRASTUKSET kuntosali, hiihto, soittotunnit, partio Nuorisotila ja - palvelut Wilma Kirjasto Uimahalli Kouluruokailu Kouluterveydenhuolto Opintoohjaus Päivähoito Lähiposti ja sähköiset postipalvelut Kunta tai kunnallinen toimija Rovaniemi.fi Osviitta Elokuvat Terveyskeskus, LKS Yliopisto Yritys/järjestö, omatoiminen Apteekki Sähköiset palvelut Julkinen ja yksityinen yhteistyössä Muu julkinen toimija

29 LÄHIPALVELUJEN TOP 10 Valmisteluvaihe Lähipalvelu edistää asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta riittävän sujuvassa arkielämässä. Lähipalvelu lisää asukkaiden yhdenvertaisuutta vähentämällä alueellisista erityisolosuhteista johtuvia eroja heidän mahdollisuuksissaan käyttää tarvitsemiaan palveluja. Lähipalvelu tuottaa käyttäjälleen enemmän lisäarvoa kuin vastaava keskitetty palvelu ja on samalla kaupungille toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevä ja kustannustehokas ratkaisu. Asukkaan kannalta lähipalvelun keskeisiä ominaisuuksia, saatavuutta ja saavutettavuutta, varmistetaan laadukkaalla palveluohjauksella ja -neuvonnalla. Lähipalvelun tuottaminen perustuu monialaiseen yhteistyöhön kaupungin eri toimialojen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Lähipalvelu toteutetaan joko kaupungin omana palvelutuotantona tai hankittuna palveluna sen saatavuus, saavutettavuus, kokonaistaloudellinen edullisuus ja vaikuttavuus huomioon ottaen.

30 LÄHIPALVELUJEN TOP 10 Valmisteluvaihe Lähipalvelulla lisätään asukkaan ja hänen lähiyhteisönsä osallisuutta ja omatoimisuutta asukkaan hyvinvoinnin edistämisessä. Lähipalvelun saatavuuden ja saavutettavuuden sekä asukkaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi on käytettävissä erilaisia tapoja toteuttaa lähipalvelu. sähköiset ja virtuaaliset palvelut; verkkopalvelut lähellä olevat erillinen tai muun asiointipisteen yhteyteen sijoitettu lähi- tai itsepalvelupiste kotiin tuotavat palvelut kiertävät ja liikkuvat palvelut kuljetuspalvelut ja joukkoliikenne Lähipalvelut edellyttävät toimivia, turvallisia ja riittäviä tietoliikenneyhteyksiä. Lähipalvelun kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä palvelujen käyttäjien ja asukkaiden kanssa ja siinä otetaan aina huomioon sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristön kestävä kehitys.

31 Vielä kerran terveisiä napapiiriltä, Joulupukin omasta kotikaupungista Kiitoksia osallisuudestanne! Toivotamme Teille kaikille aurinkoista kevään jatkoa!

Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat? Kuntamarkkinat 2014 Antti Kuopila Kuntaliitto

Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat? Kuntamarkkinat 2014 Antti Kuopila Kuntaliitto Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat? Kuntamarkkinat 2014 Antti Kuopila Kuntaliitto (Lähi)palveluiden määrittely Ylätason määritelmä Lähipalvelut ovat usein käytettyjä tai arkipäiväisiä palveluita. Palvelut

Lisätiedot

Lähipalvelut mitä nekin nyt ovat?

Lähipalvelut mitä nekin nyt ovat? Lähipalvelut mitä nekin nyt ovat? Sisältö Lähipalveluiden käsitemäärittely 3 Asiakaslähtöisyys 5 Lähipalveluiden määritteleminen 8 Valtakunnallinen taso 8 Kunta- ja aluetaso 8 Asiakastaso 9 Asiakas- ja

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Kun pienestä kunnasta tulee kylä Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 33/2014 KAISU KUMPULAINEN

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä.

Lisätiedot

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Sisältö Lukijalle 3 Esitys ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittämiseksi pääkaupunkiseudulla 4 1 Ruotsinkielinen alueellinen asukasportaali

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot