Syventävä harjoitustyö: Käytettävyyden testaus sykemittarin Matti Siistonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syventävä harjoitustyö: Käytettävyyden testaus sykemittarin. 25.5.2005 Matti Siistonen"

Transkriptio

1 Syventävä harjoitustyö: Käytettävyyden testaus sykemittarin käytettävyystesti Matti Siistonen

2 2 (17) 1. Johdanto Sykemittari M Miksi mitata sykettä? KÄYTETTÄVYYSTESTAUKSEN SUUNNITTELU Yleistä Testaussuunnitelman laatiminen ja testin suunnittelu Testin tavoitteiden ja käytettävyysvaatimusten määrittäminen Testattavien toimintojen valinta ja testitarinan laadinta Testihenkilöiden määrä ja valinta Käytettävyysmenetelmän valinta Muut testaukseen liittyvät käytännön asiat KÄYTETTÄVYYSTESTIN SUORITUS Pilottitesti Testitilanteen selvittäminen käyttäjälle Alkuhaastattelu Testitehtävien tekeminen Loppuhaastattelu TULOKSET TULOSTEN ANALYSOINTI Yleistä Käytettävyysongelmat Alkuhaastattelu Loppuhaastattelu YHTEENVETO TESTISTÄ...16 LÄHTEET...17

3 3 (17) 1. Johdanto Tässä työssä on tehty käytettävyystestaus Polarin M52- sykemittarille. Testaukseen kuului testaussuunnitelma, alkuhaastattelu, testi ja loppuhaastattelu, sekä tulosten analysointi ja raportointi. Testi oli luonteeltaan kvalitatiivinen. Testiin osallistui neljä henkilöä, kaksi miestä ja kaksi naista, iältään vuotta. Testitilanteesta otettiin kuvia digitaalikameralla ja testaajien ja testattavan lisäksi siellä ei ollut ylimääräisiä henkilöitä. Tehtävinä oli asettaa sykemittariin kellonaika, päivämäärä, omat tiedot sekä saada sykelukema näkyviin. Testihenkilöt saivat käyttää apuna käyttöohjetta. Vain kaksi sai suoritettua kaikki tehtävät hyväksytysti loppuun asti. Käytettävyysongelmia löytyi kuusi, joista vakavimpia olivat hankalat painikkeet ja puutteelliset poistumistiet. Käyttöohje oli todella tarpeellinen, jota myös testihenkilöt kehuivat hyväksi. Vaikeimmaksi tehtäväksi osoittautui kellonajan asetus ja helpoimmaksi omien tietojen asetus. 2. Sykemittari M52 Valitsin testattavaksi mittariksi Polarin jo markkinoilta poistuneen M52:n. Nykyään sitä vastaa malli M61. Mittarissa on ominaisuuksina OwnZone- toiminto, Polar- kuntotesti ja siihen liittyvä Ownindex- lukema, omien tietojen asetus, sykerajojen automaattinen määrittäminen ja tietenkin sykkeen mittaus. Laitteistoon kuuluu rannekkeen lisäksi joustava kiinnitysvyö, koodaava Polar- lähetin ja käyttöohje.

4 4 (17) Käyttäjä voi asettaa omina tietoinaan ikänsä, sukupuolensa, painonsa, pituutensa ja liikunnan aktiivisuustasonsa. Näiden perusteella sykemittari määrittää automaattisesti sykerajat, joita pystyy myös itse muokkaamaan. OwnZone- toiminto määrittää harjoitukselle henkilökohtaiset sykerajat muutamassa minuutissa, vaihtoehtoina perus, korkea tai matala tehoinen taso. OwnZone- toiminto määrittää harjoituksen alkulämmittelyn aikana henkilökohtaisen, tehokkaan ja turvallisen tavoitesykealueen. OwnZonesykealuemääritys perustuu sydämen sykevälivaihtelun mittaamiseen. Sykevälivaihtelulla tarkoitetaan sykähdysten välistä aikaeroa, jonka laskentayksikkö on millisekunti. Polar-kuntotesti määrittää kuntotason muutamassa minuutissa. Se mittaa käyttäjän aerobisen (sydän- ja verenkiertoelimistön) kunnon lepotilassa muutamassa minuutissa. Tuloksena saatava Polar OwnIndex -lukema vastaa maksimaalista hapenottokykyä (VO2max), joka on yleisimmin käytetty aerobisen kunnon kuvaaja. Testitulokseen vaikuttavat sukupuoli, ikä, pituus, paino, liikunta-aktiivisuus sekä syke ja sykevälivaihtelu. OwnIndex- lukema on käyttökelpoisin, kun kuntotasossa tapahtuvia muutoksia tarkastellaan pitkällä aikavälillä. Käyttäjä voi myös verrata omaa tulostaan samaa sukupuolta olevien samanikäisten henkilöiden lukemiin, jotka on taulukoitu Polarin käyttöohjeissa. Polar-kuntotestin avulla voi testata oman aerobisen kuntonsa itse, automaattisesti ja ilman rasitusta. Sykemittarin lisäksi ei tarvita mitään muita varusteita. Polarkuntotesti on yhtä tarkka VO2max- arvon määrittäjä kuin muut epäsuorat kuntotestit. (www.polar.fi) Liikuntasuorituksen alussa syke nousee nopeasti liikunnan tehon noustessa. Sykemittarin lähetinvyössä olevat elektrodit havaitsevat sydänlihaksesta peräisin olevan sähköisen signaalin (elektrokardiogrammi eli EKG). Lähetin välittää viestin langattomasti Polar-rannevastaanottimeen.

5 5 (17) 2.1. Miksi mitata sykettä? Sykettä seuraamalla voi toteuttaa harjoitteluohjelman optimaalisella teholla. Urheilun ammattilaiset sekä tavalliset kuntoilijat ovat jo vuosikymmeniä luottaneet sykemittarien antamaan tietoon seuraavista syistä: 1. Sydämen syke on tarkka, luotettava ja yksilöllinen liikunnan rasitustason mittari. 2. Sydämen sykkeen avulla voidaan arvioida liikuntasuorituksen tehoa jota voidaan vaihdella kuntotason ja liikuntatavoitteen mukaan. 3. Käyttäjä oppii tarkkailemaan kehonsa reaktioita liikunnan aikana. 4. Motivaatio kasvaa kun seuraa ja mittaa suoritustaan. 5. Voi ohjata liikuntaharjoituksen tehoa erilaisissa olosuhteissa. 6. Voi tarkkailla suoritusta objektiivisesti. Onko oikeilla jäljillä? Paraneeko suoritus? 7. Voi säädellä liikuntasuoritusten säännöllisyyttä ja tehoa. 8. Saa palautetta sekä liikuntasuorituksen aikana että sen jälkeen ja oppii miten elimistö reagoi liikuntaan. (www.polar.fi) 3. KÄYTETTÄVYYSTESTAUKSEN SUUNNITTELU 3.1. Yleistä Käytettävyystesti voidaan jakaa kolmeen osioon. Ensimmäinen on testaussuunnitelman laatiminen ja testin suunnittelu. Toinen on testin suorit-

6 6 (17) taminen ja kolmas testin analysointi ja raportin kirjoittaminen. (Käytettävyyden psykologia, 2002, 302). Testityypiksi valitsin kvalitatiivisen testin, jolla pyritään löytämään tuotteesta mahdollisimman monta käytettävyysongelmaa Testaussuunnitelman laatiminen ja testin suunnittelu Tein ennen testin suorittamista testaussuunnitelman, josta ilmenee mm. seuraavat asiat: - Testin tavoitteet - Käytettävyysvaatimukset - Testattavien toimintojen valinta - Testihenkilöiden määrä ja valinta - Testitarinan ja -tehtävien laadinta - Testausmenetelmän valinta - Käyttöohjeen tarpeellisuus - Pilottitestin järjestäminen - Aikataulu ja henkilöresurssit (Käytettävyyden psykologia 2002, ). 3.3 Testin tavoitteiden ja käytettävyysvaatimusten määrittäminen Oletin, että testihenkilöt osaisivat käyttää sykemittaria ilman aikaisempaa kokemusta, mutta käyttöohjeen avulla. Otin käyttöohjeen testaukseen mukaan, sillä kyseisessä sykemittarissa ei ole painikkeissa juuri mitään merkintöjä toiminnoista ja täten asetusten tekeminen olisi liian hankalaa ilman ohjetta. Toki normaalit toiminnot onnistuisivat ilman manuaalia, mutta alussa tehtävät omien tietojen syöttö vaatisi keneltä tahansa käyttöohjeen käyttöä.

7 7 (17) 3.4 Testattavien toimintojen valinta ja testitarinan laadinta Testattaviksi toiminnoiksi valitsin päivämäärän, kellonajan ja omien tietojen asetuksen (pituus, paino, ikä, sukupuoli, liikunnan aktiivisuustaso) sekä sykkeen saamisen näkyviin näytölle. En kertonut suoraan vaadittavia toimintoja, vaan piilotin ne testitarinaan, jotta ne kuulostaisivat luonnollisilta. Testitarina, jonka annoin testihenkilöille testitilanteessa sekä suullisesti että kirjallisesti oli seuraava: Olet ostanut itsellesi uuden sykemittarin ja nyt olet lähdössä ensimmäistä kertaa lenkille sen kanssa. Lenkin aikana haluat nähdä sykemittaristasi päivämäärän lisäksi kellonajan, jotta ehtisit kotiin katsomaan lempi tvohjelmaasi. Jotta kuntoilusi olisi tehokasta, sinun on kuntoiltava tietyllä sykealueella. Sykemittari asettaa automaattisesti sinulle oikeat sykerajat, sen tulee kuitenkin tietää painosi, pituutesi, ikäsi, sukupuolesi ja liikunnan aktiivisuustasosi. Tämän jälkeen oletkin jo tehnyt tarvittavat asetukset ja olet jo kotiovella lähdössä. Enää haluat vain sykelukeman näkyville mittarin näyttöön. Nyt olet valmis lenkille! 3.5 Testihenkilöiden määrä ja valinta Testihenkilöiden lukumääräksi valitsin neljä. Jacob Nielsenin mukaan 15 testihenkilön sijaan kannattaa tehdä kolme eri testiä viidellä käyttäjällä suunnittelun eri vaiheissa. Kolmannen testin jälkeen saadaan tuotteesta eliminoitua kaikki käytettävyysongelmat. Suurilla testihenkilöiden määrillä tuotteesta ei saada lisää käytettävyysongelmia, vaan siihen kuluu vain aikaa ja rahaa. Testistä saatujen havaintojen korjaamisen jälkeen voidaan suorittaa uusi käytettävyystesti. Tällöin ilmenee, onko tuottee-

8 8 (17) seen tullut uusia käytettävyysongelmia. Ne voidaan korjata testien jälkeen. (http://www.useit.com/alertbox/ html) Valitsin testihenkilöiksi sekä miehiä että naisia, iältään 21-54, yhteensä neljä henkilöä. Valitsin henkilöt sillä perusteella, että he olivat potentiaalisia sykemittarin käyttäjiä, mutta eivät kuitenkaan olleet aikaisemmin käyttäneet sellaista. Pyrin saamaan testaukseen jokseenkin urheilullisia ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita oman kuntonsa tarkkailemisesta ja tätä kautta olisin voinut saada heidät hankkimaan itselleenkin sykemittarin. Neljään testihenkilöön päädyin sen perusteella, että Käytettävyyden psykologia- kirjankin perusteella 3-4 käyttäjällä löytyvät vakavimmat virheet. Käyttäjien määrän lisääminen lisäisi vain materiaalia, mutta käytettävyysongelmia ei välttämättä löydy yhtään enempää. Testikäyttäjän tärkeä ominaisuus on kyky ilmaista itseään rohkeasti ja avoimesti. (Käytettävyyden psykologia 2002, ). 3.6 Käytettävyysmenetelmän valinta Valitsin menetelmäksi ääneen ajattelun, joka onkin yksi yleisimmistä käyttökelpoisimmista menetelmistä. Siinä tarkoituksena on, että käyttäjä tehtäviä tehdessään kertoo koko ajan mitä tekee ja mitä ajatuksia testi hänessä herättää. Ongelmana on se, että testihenkilö joutuu sekä miettimään suorittamaansa tehtävää ja puhumista. Tällöin kognitiivinen kuormitus lisääntyy. (Käytettävyyden psykologia 2002, 309.) 3.7 Muut testaukseen liittyvät käytännön asiat En kouluttanut testihenkilöitä etukäteen millään tavalla. Pilottitestin tein ennen varsinaista testiä. Pilottitestissä ei ilmennyt mitään muutettavaa, joten en tehnyt muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. En ottanut testi-

9 9 (17) tilanteeseen ketään ylimääräisiä henkilöitä, vaan toimin itse ohjaajana ja tarkkailijana. Ylimääräiset henkilöt olisivat saattaneet aiheuttaa häiriötä ja lisätä testihenkilöiden suorituspaineita. En videoinut tilannetta, koska siitä olisi tullut liikaa analysoitavaa materiaalia. 4. KÄYTETTÄVYYSTESTIN SUORITUS 4.1. Pilottitesti Ennen varsinaista käytettävyystestiä tein pilottitestin. Pilottitestissä on tarkoituksena koekäyttää testitehtävät, täydentää haastattelukysymyksiä ja tarvittaessa muokata molempia (Käytettävyyden psykologia 2002, 313). En havainnut pilottitestissä juurikaan korjattavaa, joten en tehnyt muutoksia testitehtäviin tai haastattelukysymyksiin Testitilanteen selvittäminen käyttäjälle Testitilanteessa painotin testin suorittajille, että testaan tuotetta, en henkilön osaamista. Jos he siis tekevät virheitä, vika on tuotteessa, ei siinä, että käyttäjät olisivat huonoja. Painotin myös sitä, että testihenkilöt ajattelisivat ääneen kaiken, mitä testitilanteessa tulisi mieleen. Kommentoida sai siis vapaasti. Pyysin testihenkilöitä olemaan tilanteessa mahdollisimman luonnollisia siitä huolimatta, että tarkkailin heitä ja kirjoitin muistiinpanoja. Kerroin, että testi on vapaaehtoinen ja sen voisi halutessaan keskeyttää. Koska tämä oli vain harjoitustesti ja tuote on jo valmis ja markkinoilla, en kertonut testihenkilöiden tärkeydestä hyvän ja helppokäyttöisen tuotteen kehittämisessä. Jos tämä olisi ollut oikea testi, tämäkin olisi pitänyt selvittää. (Käytettävyyden psykologia 2002, 314).

10 10 (17) 4.3. Alkuhaastattelu Alkuhaastattelun tarkoituksena on selvittää testihenkilöiden taustoja ja ennakkoasenteita, kuten myös osaaminen testin kohdealueelta. Tyypillisiä kysymyksiä ovat ikä, ammatti jne. (Käytettävyyden psykologia 2002, 314.) Päädyin kyselemään näiden lisäksi mielipiteitä ja tietoja sykemittarista. Kyselin testattavilta ja annoin heidän vastata vapaasti, itse kirjasin tietoja ylös Testitehtävien tekeminen Testin alussa kerroin käyttäjille testitarinan ja annoin sen myös heille kirjallisena. Katsoin kirjallisen version tarpeelliseksi, koska näin testattavat pystyivät palaamaan siihen ja tarkastamaan vaaditut tehtävät. Annoin testattavien miettiä rauhassa tehtäviä, ja annoin vinkkejä vain silloin kun käyttöohjeestakaan ei ollut heille apua. Kuitenkin vain yhdelle henkilölle jouduin antamaan vihjeen alkuun pääsemiseksi. Testitilanteessa yritin mahdollisimman huomaamattomasti tarkkailla testattavia ja kirjoittaa muistiinpanoja Loppuhaastattelu Testin jälkeen yritin saada aikaan keskustelua kysymällä testin jälkeisiä tuntemuksia. Tarkoituksena oli saada aikaan leppoisaa jutustelua, ei siis mitään tenttausta. Tästäkin kirjoitin itse asioita ylös. Kysymykset muodostuivat yksilöllisesti kussakin tilanteessa. Tärkeintä oli antaa testihenkilöille mahdollisuus vapaaseen mielipiteeseen testistä tai itse tuotteesta. Osa testattavista tuntui olevan jokseenkin kiireisiä, eivätkä he juurikaan malttaneet jäädä kertomaan tuntemuksistaan. Jos tämä olisi ollut oikea

11 11 (17) testi, olisi ollut hyvä, että tuotteen suunnittelija olisi tullut itse haastattelemaan testihenkilöitä haastattelun jälkeen. 5. TULOKSET Testihenkilöitä oli neljä, joista kaksi sai tehtyä kaikki tehtävät hyväksytysti. Kesken jääneitä tehtäviä olivat kellonajan asetus ja sykkeen saaminen näytölle. Keskimäärin testihenkilöt kuluttivat aikaa testiin n minuuttia. Jokaisella alkuun pääseminen tuntui olevan hankalaa ja jokainen turvautui heti käyttöohjeeseen. Kaikilla oli myös hapuilua ja virheellisiä suorituksia. Ensimmäisellä testihenkilöllä (mies, 33v, insinööri) meni paljon aikaa toimintojen oppimiseen ja nappuloiden painamiseen tarvittavan voiman keksimiseen. Hänelle jouduttiin myös antamaan vinkki eteenpäin pääsemiseksi, sillä hänen mielestään käyttöohje ei antanut oikeaa kuvaa toiminnasta. Kun hän pääsi alkuun, valikot tuntuivat hänen mielestään loogisilta ja tehtävät tuli suoritettua alkuhapuilun jälkeen nopeasti. Aikaa oli kulunut n. 14 minuuttia, kun ensimmäinen testitehtävä oli valmis. 18 minuutin jälkeen omatkin tiedot oli asetettu ja syke löytyi näytölle 20 minuutin jälkeen. Kaikki tehtävät tuli siis suoritettua loppuun asti. Ensimmäisen testihenkilön jälkeen käytettävyysongelmia löytyi neljä. Toinen testihenkilö ( mies, 54v, lehtori) tunsi osittain entuudestaan sykemittarin toimintoja, ja pääsi nopeasti alkuun. Hän teki ensin omat asetukset, johon meni aikaa n. 4,5 minuuttia. Henkilö juuttui epäolennaisiin valikoihin eikä tahtonut löytää kellonajan ja päivämäärän asetuksia. Henkilö tuntui turhautuvan omaan hapuiluunsa. Loppuaika oli 19 minuuttia, jolloin kellonaika oli väärin asetettu ja sykelukemaa ei saatu näkyville. Hän ei itse todennäköisesti huomannut väärää kelloajan asetusta.

12 12 (17) Hänellä meni paljon aikaa toimintojen testailuun ja ennakkoasenteet haittasivat testin suoritusta. Uusia käytettävyysongelmia löytyi kaksi. Kolmaskin testihenkilö (nainen, 45v, toimistosihteeri) päätyi ensin tekemään omia asetuksia, koska löysi kyseisen valikon vahingossa. Aikaa kuitenkin kului hapuiluun ja käyttöohjeen selailuun ja omat tiedot oli asetettu ajassa 9:50. Kellonajan asetus tuntui vaikealta ja henkilö joutui palaamaan testitarinaan uudemman kerran. Henkilö turvautui koko ajan käyttöohjeeseen, eikä uskaltanut kokeilla toimintoja itsenäisesti. Noin 14 minuutin jälkeen kellonaika ja päivämäärä kuitenkin oli oikein asetettu. Syke löytyi näytölle nopeasti ja loppuaika oli 14:50. Tehtävät tuli tehtyä loppuun asti, uusia käytettävyysongelmia ei enää löytynyt. Neljäs testihenkilö (nainen, 21v, opiskelija) turvautui myös käyttöohjeeseen ja teki ensin omien tietojen asetuksen, johon kului aikaa n. 5 minuuttia. Myös hän juuttui epäolennaisiin valikoihin, jotka eivät sisältyneet tehtävänantoon. Syke löytyi helposti ja aikaa oli kulunut 8,5 minuuttia. Hän turhautui tekemistään virheistä eikä saanut kellonaikaa oikein asetettua, tätä hän ei kuitenkaan itse huomannut. Loppuaika oli n. 14 minuuttia. Taaskaan uusia käytettävyysongelmia ei enää löytynyt. 6. TULOSTEN ANALYSOINTI 6.1. Yleistä Löysin kuusi käytettävyysongelmaa, jotka ilmenivät jo kahden ensimmäisen testattavan aikana. Myös kahdella jälkimmäisellä oli havaittavissa samanlaisia ongelmia. Löydetyt ongelmat liittyivät käyttöohjeeseen, painikkeisiin, vastausvaihtoehtoihin, valikoiden epäloogisiin järjestyksiin, poistumisteihin ja käyttäjäasetuksiin.

13 13 (17) 6.2. Käytettävyysongelmat Testihenkilöiden käyttöohjeen käyttö oli hieman puutteellista. Sisällysluetteloa ei huomattu ja siten sitä ei myöskään osattu hyödyntää. Muista poiketen ensimmäinen testihenkilö kuitenkin kehui käyttöohjetta erittäin selkeäksi ja ulkoasultaankin miellyttäväksi. Hän kuitenkin hämääntyi jo alussa käyttöohjeen sanamuodosta, jossa sanottiin paina, kunnes hän ymmärsi tämän, että painiketta tulisi painaa niin kauan, kunnes haluttu toiminto tapahtuu. Idea kuitenkin oli se, että painiketta tulee painaa niin monta kertaa, kunnes näin käy. Hänen mielestään sanamuoto tulisi korjata. Hänen mielestään käyttöohjeen koko oli hyvä. Hän myös ehdotti, että sivu, jossa oli selvitetty painikkeiden toiminnot olisi ollut käännettävissä sivuun, niin että sitä pystyisi katsomaan koko ajan käyttöohjetta luettaessa. Kaikilla tämä olisi ollut tarpeen, sillä jokainen joutui selaamaan ohjetta edestakaisin ja kertaamaan painikkeiden toimintoja. Käyttöohje oli todella tarpeellinen testissä, sillä kukaan ei edes yrittänyt suoriutua tehtävistä ilman sitä, ja tuskin olisivat siinä onnistuneetkaan. Eniten negatiivisia kommentteja tuli mittarin painikkeista. Niiden käyttämiseen vaadittava voima oli liian suuri ja muutenkin muotoilu olisi voinut olla parempi. Painikkeet olisivat voineet olla enemmän pullollaan ja pienemmällä voimalla painettavissa. Nyt jokaisen testihenkilön sormet kipeytyivät ja jokainen testattava mainitsi asiasta useaan otteeseen testin aikana ja jälkeen. Myös painikkeissa olisi voinut lukea jotain niiden toiminnasta, kuten edellisissä malleissa. Huomasin, että mittarin huonot painikkeet olisivat joillain testattavilla este kyseisen tuotteen ostamiselle. Painikkeiden ongelmat ovat suuria, eli korjaamiseen on korkea prioriteetti. Omien tietojen asetuksessa kysytyn liikunnan aktiivisuustason vastausvaihtoehdot olisi pitänyt olla kaikki kerralla nähtävissä ja selkeämmin

14 14 (17) määritelty käyttöohjeessa. Useat testihenkilöt kompastuivat juuri tähän kohtaan, kun vaihtoehdot joutui selaamaan läpi ja miettimään mihin luokkaan itse kuuluisi. Asiaa helpottaisi, jos vaihtoehdot lukisivat kaikki yhtä aikaa näytöllä. Valikoiden epälooginen järjestys tuli esiin kellonajan asetuksissa. Siellä herätyskellon asetukset ovat ennen varsinaista kellonajan ja päivämäärän asetuksia. Kaikki herätyskellon kohdat täytyy siis käydä läpi, ennen kuin pääsee eteenpäin. Ne kaksi henkilöä, jotka eivät saaneet ajan asetusta onnistumaan, kompastuivat juuri tässä kohdassa yrittäessään laittaa kellonaikaa herätyskellon paikalle. Normaalissa käytössä järjestys on kuitenkin looginen, sillä eihän kellonaikaa tarvitse joka kerta asettaa uudelleen, silloin on hyvä, että herätyskello on asetuksissa ensimmäisenä. Varsinaista käytettävyysongelmaa ei siis ole, se vain aiheutti hämmennystä asetuksia tehdessä. Poistumistiet koettiin tarpeelliseksi - nyt selkeitä poistumisteitä ei ollut. Käyttöohjeessa neuvottiin, miten pääsee kelloajan näyttötilaan (perusnäkymä). Edellisiin valikoihin ei päässyt palaamaan, vaan aina piti käydä kaikki muut valikot läpi, ennen kuin pääsi takaisin. Toisaalta edes se, että perusnäkymään pääsi yhdellä napin painalluksella, on jo paljon. Viimeinen käytettävyysongelma tuli ilmi omien tietojen asetuksissa. Eräs testihenkilö huomautti ikäänsä asettaessaan numeroiden juoksevan liian nopeasti, jos painiketta piti koko ajan pohjassa. Muut eivät maininneet asiasta Alkuhaastattelu Alkuhaastattelun perusteella ensimmäinen testihenkilö on kiinnostunut sykemittareista ja myös harkinnut sellaisen hankkimista. Testin jälkeen

15 15 (17) hän päätyi siihen tulokseen, ettei ainakaan halua kyseisenlaista mittaria. Hän kertoi harrastavansa liikuntaa jonkin verran ja jo tämänkin takia oli kiinnostunut sykkeen mittauksesta. Hän ei kuitenkaan kokenut laitetta välttämättömäksi. Toisella testihenkilöllä oli jo ennestään jokin sykemittari, mutta sen käyttö oli kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Hän siis oli kiinnostunut mittareista ja jokseenkin liikunnallinen. Eniten häntä ärsytti omassa mittarissaan hälytysäänet, joita hän ei osannut laittaa pois päältä. Kolmas testihenkilö kertoi harrastavansa vain vähän liikuntaa, eikä myöskään ollut kiinnostunut sykemittareista. Mutta hän ei kuitenkaan kokenut niitä aivan turhiksikaan laitteiksi. Neljäs testattavakaan ei harrasta paljoa liikuntaa, mutta tiesi kyllä sykkeen mittauksen hyödyt. Hän oli kiinnostunut itse sykelukemasta, mutta ei niinkään mittarin käytöstä Loppuhaastattelu Ensimmäisen testihenkilön mielestä testi oli hyvä, eikä ollenkaan liian vaikea. Hän oli kuitenkin yllättynyt, että tuotteesta löytyi asioita, joita ei osannut odottaa. Testitilanne jännitti häntä hieman, tuote ei ollut toiminnaltaan hänen mielestään looginen. Hänelle testistä oli hyötyä siinä mielessä, että nyt hän tietää mihin kiinnittää huomiota sykemittaria ostettaessa. Käytön on hänen mielestään oltava helppoa ja mukavaa. Hankalat painikkeet loivat hänelle koko tuotteesta oudon mielikuvan. Käyttöohjetta hän muisti kehua vielä tässäkin vaiheessa. Toisen testihenkilön mielestä tuotteessa oli hänen omien sanojensa mukaan liikaa viisautta ja ehkä se oli myös turhan monimutkainen. Enempää hän ei kommentoinut, koska tuntui turhautuneen kesken jääneestä testistä. Kolmas testattava koki häiritsevänä toiminnot ja valikot, joihin testissä ei tarvinnut puuttua. Häntä englannin kieli vähän häiritsi, vaikkakin termit olivat tuttuja ja suomennettu käyttöohjeessa. Neljäs henkilö oli sitä mieltä, että hän oli perehtynyt liian vähän käyttöohjeeseen, joka oli hänenkin mielestään

16 16 (17) selkeä. Hän koki mittarin jokseenkin hankalaksi, koska ei ollut ennen käyttänyt vastaavaa laitetta. 7. YHTEENVETO TESTISTÄ Päällimmäisenä tuntemuksena jäi mielikuva, että tuotteen käytettävyys ei ollut odottamallani tasolla, vaan siitä löytyi yllättäviäkin puutteita. Hyviä puolia mittarissa kuitenkin oli suuri ja selkeä näyttö ja loppujen lopuksi loogiset ja yksinkertaiset valikot. Itse mittarin muotoilu oli myös miellyttävä ja mm. kuntotesti- lisäominaisuus toi lisäilmettä kuntoiluun. Toisaalta muutamat ongelmat jättivät sellaisen tunteen, ettei itsekään haluaisi ostaa vastaavaa tuotetta. Kehitys on kuitenkin mennyt eteenpäin, sillä enää kyseistä mallia ei ole markkinoilla, vaan se on korvattu uudella ja todennäköisesti parannetulla tuotteella. Ajattelin ennen testiä, että helpoin tehtävä olisi sykkeen saaminen näytölle ja vaikein omien tietojen asetus. Huomasin kuitenkin, ettei näin ollut. Vaikeimmaksi tehtäväksi osoittautui kellonajan asetus ja helpoimmaksi omien tietojen asetus. Tähän vaikutti aiemmin mainittu valikkojen epäloogisuus. Itse käytettävyystesti oli helppo suorittaa, mutta kaikki muu siihen liittyvä työ (mm. testaussuunnitelma, loppuraportti) vei paljon aikaa. Testihenkilöt hyötyivät testistä siten, että hekin saivat tutustua paremmin sykemittariin. Toisaalta sain yhden testihenkilön, jolla jo oli sykemittari, käyttämään sitä uudelleen.

17 17 (17) LÄHTEET Sinkkonen, I., Kuoppala, H., Parkkinen, J., Vastamäki, R. Käytettävyyden psykologia 2002, Edita Oyj: Helsinki

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 2

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 2 Syksy 2005, laskari 2 Sisältö 1. Havainnointi 2. Havainnointi käytettävyystestissä 3. Contextual Inquiry Miten valita menetelmä? To study what people: say think SAY Haastattelut Kyselylomakkeet do use

Lisätiedot

Kuntotestissä mittaamme hapenotto- ja verenkiertoelimistön kunnon, lihaksiston toiminta- tai suorituskyvyn ja tarvittaessa kehonkoostumuksen.

Kuntotestissä mittaamme hapenotto- ja verenkiertoelimistön kunnon, lihaksiston toiminta- tai suorituskyvyn ja tarvittaessa kehonkoostumuksen. Kuntotestistä saat arvokasta tietoa tämänpäivän kunnostasi. Olit sitten aloittelija tai huippu-urheilija. Kuntotesti voidaan räätälöidä juuri sinulle sopivaksi kokokonaisuudeksi aikaisemman liikuntahistorian

Lisätiedot

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus 1/9 Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus Tehtävä ja tavoitteet Tehtävänä on arvioida Sitnet-projektissa tuotettavan sähköisen tenttimisen sovelluksen demoversion

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Käytettävyystyön laatu: tarjotaanko oikeita palveluja, tuotetaanko oikeita tuloksia?

Käytettävyystyön laatu: tarjotaanko oikeita palveluja, tuotetaanko oikeita tuloksia? Käytettävyystyön laatu: tarjotaanko oikeita palveluja, tuotetaanko oikeita tuloksia? Timo Jokela, FT Timo Jokela, FT historiaa 1990-luvun alussa VTT:llä käyttöliittymien mallinnusta 1995 Nokia Mobile Phones,

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Discendum Optima Käytettävyyden arviointi koehenkilöillä

Discendum Optima Käytettävyyden arviointi koehenkilöillä Discendum Optima Käytettävyyden arviointi koehenkilöillä TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytieteet Käytettävyyden perusteet Kurssin syventävä harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039)

Lisätiedot

Pikakäyttöohje: Firstbeat Kuntovalmentaja

Pikakäyttöohje: Firstbeat Kuntovalmentaja Pikakäyttöohje: Firstbeat Kuntovalmentaja Kuntovalmentaja on avaimesi hyvään kuntoon! Valmentaja: Kertoo harjoitteletko oikein suhteessa kuntotasoosi ja tavoitteeseesi. Älykäs päivittyvä harjoitusohjelma.

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa

Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa Janne Pitkänen Adusso Oy, Aalto yliopisto Matti Pitkäranta Adusso Oy Terveydenhuollon tietojärjestelmien

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Firstbeat Hyvinvointianalyysi Firstbeat Hyvinvointianalyysi Mihin Firstbeat -mittaus perustuu? Mittaus perustuu sykevälivaihtelun muutoksiin. Alla on kuvattuna mitä sykevälivaihtelu tarkoittaa. Mitä tietoa Firstbeat mittauksella saadaan?

Lisätiedot

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus 1/11 Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus Tehtävä ja tavoitteet Tehtävänä on arvioida Sitnet-projektissa tuotettavan sähköisen tenttimisen sovelluksen

Lisätiedot

Exercise Guide FIN A.fh8 2/12/02 18:31 Page 1 KUNNON LIIKUNTAOP KUNNON LIIKUNT AS

Exercise Guide FIN A.fh8 2/12/02 18:31 Page 1 KUNNON LIIKUNTAOP KUNNON LIIKUNT AS KUNNON LIIKUNTAOPAS TURVALLISUUTESI VUOKSI Vähentääksesi liikunnan riskejä, noudata seuraavia neuvoja, varsinkin, jos olet aloittamassa säännöllistä liikuntaa pidemmän tauon jälkeen. Ennen säännöllisen

Lisätiedot

FIRSTBEAT SPORTS EXAMPLE REPORTS

FIRSTBEAT SPORTS EXAMPLE REPORTS FIRSTBEAT SPORTS EXAMPLE REPORTS Harjoitusraportti Henkilö: Päivämäärä: Henkilön taustatiedot Ikä Pituus (cm) 24 184 Paino (kg) 79 Leposyke 34 Maksimisyke Aktiivisuusluokka 8 Athlete (Example) John 11.12.212

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

SoberIT Software Business and Engineering Institute T-121.110. Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SoberIT Software Business and Engineering Institute T-121.110. Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY T-121.110 Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 Yleistä Palautus viikolla 10 Vaiheessa palautetaan Prototyypin testaussuunnitelma Prototyypin navigaatiokartta Prototyyppi 1. Paperiprototyyppi

Lisätiedot

Puolustusvoimat puolustusvoimien kuntotestit 2011

Puolustusvoimat puolustusvoimien kuntotestit 2011 Puolustusvoimat puolustusvoimien kuntotestit 2011 Kuntotestit puolustusvoimissa Kuntotestit antavat yhdessä terveystarkastusten kanssa hyvän kuvan henkilön terveydentilasta ja fyysisestä kunnosta sekä

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

HELIA 1 (1) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 02.11.00 16:08

HELIA 1 (1) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 02.11.00 16:08 HELIA 1 (1) Luento 9 Käytettävyyden arviointi... 2 Yleistä... 2 Menetelmiä... 3 Etuja... 3 Ongelmia... 3 Palautteet... 4 Käyttäjäkyselyt ja haastattelut... 5 Ryhmäläpikäynti... 7 Käyttäjien havainnointi...

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus Table of Contents Käytettävyystestaus......................................................................... 1 1 Johdanto.................................................................................

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu www.tesku.fi tesku@tesku.fi

Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu www.tesku.fi tesku@tesku.fi Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu www.tesku.fi tesku@tesku.fi Valviran toimiluvalla ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon liikunnallisesti suuntautunut fyysisen kunnon testausta, liikunnallista koulutusta,

Lisätiedot

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3 Visma Approval Center Versiosaate 1.3 Visma Approval Center - Versiosaate 1.3 Kaikkia koskettavat kehitykset Muutokset käyttöliittymän välilehdissä Tarkastajat ja hyväksyjät näkevät ylävalikon jatkossa

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Käytettävyyssuunnittelu Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Mitä on käytettävyys helppo käyttää helppo oppia helppo muistaa virheetön miellyttävä käyttää Käyttäjän tehtävänä ei ole

Lisätiedot

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet?

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) *asiakaskohtaisten

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

1 Näin pääset alkuun... 3 1.1 Perusasetukset... 3 1.2 Tilat ja näkymät... 4 1.3 Valikkojen selaaminen... 5 2 Sykemittarin kanssa harjoitteleminen...

1 Näin pääset alkuun... 3 1.1 Perusasetukset... 3 1.2 Tilat ja näkymät... 4 1.3 Valikkojen selaaminen... 5 2 Sykemittarin kanssa harjoitteleminen... fi Pikaopas 1 2 1 Näin pääset alkuun.................................................................... 3 1.1 Perusasetukset.............................................................. 3 1.2 Tilat ja

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

Käytettävyys tuotekehityksessä mitä pitäisi osata?

Käytettävyys tuotekehityksessä mitä pitäisi osata? Käytettävyys tuotekehityksessä mitä pitäisi osata? ( mitä tehdä konkreettisesti ja kuinka paljon?) Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) Käytettävyyseminaari Oulu 15.4.2011

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

Ohjelmisto-ominaisuudet:

Ohjelmisto-ominaisuudet: Fitware Pro 3 Fitware Pro on fyysisen suorituskyvyn mittaus, analysointi- ja seurantaohjelmisto terveyden ja liikunnan ammattilaisille Fitware Pro on pedakoginen, visuaalinen ja informatiivinen työkalu

Lisätiedot

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17923225.00 SWE/DNK/FIN/NOR

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa

Etäopetus erityistilanteissa Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla Esimerkkitapauksena etäopetuksen järjestäminen Laitilassa, Kodjalan koululla lukuvuonna 2012 2013.

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja kokeesta.

Yleisiä kommentteja kokeesta. Lukuvuoden fysiikan valtakunnallisen kokeen palaute.6. Palautteita yhteensä 454 oppilaan tuloksesta. Pistekeskiarvo 7,6 joka vastaa arvosanaa 6,5. Oppilaita per pistemäärä 5 5 5 5 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6

Lisätiedot

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti STKS Tietoaineistoseminaari 14.3.2012 Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) Vähän minusta Päivi Ylitalo-Kallio

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 KÄYTETTÄVYYDEN TUTKIMISELLAKO TOIMIVAMMAT WWW-SIVUT? TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 Sisältö Mitä on tarkoitetaan sanalla käytettävyys

Lisätiedot

OPH Opintopolku, ammatillisen koulutuksen haku

OPH Opintopolku, ammatillisen koulutuksen haku OPH Opintopolku, ammatillisen koulutuksen haku Käytettävyystestitulokset Anne Kaikkonen 29.08.2013 Projektin yhteenveto Asiakas Opetushallitus www.cresense.com Projektin kesto Yhteyshenkilöt Arvioitu palvelu

Lisätiedot

Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti. Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi. FirstStep. FA20 Aktiivisuusmittari

Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti. Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi. FirstStep. FA20 Aktiivisuusmittari Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi FirstStep FA20 Aktiivisuusmittari AKTIIVISUUSMITTARI Päivittäisellä liikkumisella on tutkitusti terveyttä

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Polar-sykemittari Asetukset Sykkeenmittauksen aloitus OwnZone-sykealueen määritys Toiminnot sykkeenmittauksen aikana

Polar-sykemittari Asetukset Sykkeenmittauksen aloitus OwnZone-sykealueen määritys Toiminnot sykkeenmittauksen aikana SISÄLLYSLUETTELO Polar-sykemittari... 6 Sykemittarin osat... 6 Näin aloitat... 7 Näppäimet ja niiden toiminnot... 8 Toimintatilat ja niiden ominaisuudet... 9 Asetukset... 11 Käyttäjätiedot... 11 Aseta

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Polar F11 Sykemittari NÄPPÄIMET

KÄYTTÖOHJE. Polar F11 Sykemittari NÄPPÄIMET NÄPPÄIMET 17925806.00 SWE/FIN A FIN KÄYTTÖOHJE Polar F11 Sykemittari Light Back Avaa valikko painamalla OK. Liiku valikoissa painamalla / -näppäimiä. Palaa kellonajan näyttötilaan painamalla Back-näppäintä

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona

Lisätiedot

MURTOKOHTA OY - valmennuspalvelut www.murtokohta.fi 3 # testattavan nro tulostuspäivä: 05.05.2015 JUOKSIJAN TASOTESTI - LAKTAATTIMITTAUS

MURTOKOHTA OY - valmennuspalvelut www.murtokohta.fi 3 # testattavan nro tulostuspäivä: 05.05.2015 JUOKSIJAN TASOTESTI - LAKTAATTIMITTAUS mittaus MURTOKOHTA OY - valmennuspalvelut 3 # testattavan nro tulostuspäivä: 5.5.215 JUOKSIJAN TASOTESTI - LAKTAATTIMITTAUS Nimi: Erkki Esimerkki Päivämäärä: 5.5.215 Ikä: 27 Aika: 15:15 Pituus: 181 Perusaineenvaihdunta

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Miten suunnitella hyvä käyttöliittymä?

Miten suunnitella hyvä käyttöliittymä? Miten suunnitella hyvä käyttöliittymä? 6.5.2010 Timo Jokela Timo Jokela FT (2001), dosentti (Oulun yliopisto 2009) historiaa 1990-luvun alussa VTT:llä käyttöliittymien mallinnusta 1995 Nokia Mobile Phones,

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolella tutustuessasi Polar M91 ti -sykemittariisi. Ohjeen avulla laitteen käyttö ja hoito käyvät helpommin.

Lue käyttöohje huolella tutustuessasi Polar M91 ti -sykemittariisi. Ohjeen avulla laitteen käyttö ja hoito käyvät helpommin. Lue käyttöohje huolella tutustuessasi Polar M91 ti -sykemittariisi. Ohjeen avulla laitteen käyttö ja hoito käyvät helpommin. Etukannen yhteyteen sijoitettu irrotettava toimintokartta toimii pikaoppaana

Lisätiedot

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET Käytettävyysongelmat Tässä liitteen luvussa käsitellään kaikki testeissä esiintyneet käytettävyysongelmat,

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS

Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS Ohjelmaan kirjautuminen Siirry osoitteeseen www.nutri-flow.fi Klikkaa sivun ylälaidassa näkyvää Nutri-Flow palvelu painiketta. Avautuvalla sivulla on tiedotteita ja

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Algoritmit. Ohjelman tekemisen hahmottamisessa käytetään

Algoritmit. Ohjelman tekemisen hahmottamisessa käytetään Ohjelmointi Ohjelmoinnissa koneelle annetaan tarkkoja käskyjä siitä, mitä koneen tulisi tehdä. Ohjelmointikieliä on olemassa useita satoja. Ohjelmoinnissa on oleellista asioiden hyvä suunnittelu etukäteen.

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN

OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN Nutri-Flow ravintotulkki OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN Uuden ateriapäivän lisääminen Siirry ateriapäiväkirjaan päävalikon Ateriapäiväkirja -painikkeesta. 1. Klikkaa kalenterista päivämäärää, jolle

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugerhåndbog Käyttöohje Brukerveiledning

Bruksanvisning Brugerhåndbog Käyttöohje Brukerveiledning Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Tel. +358-8-520 2100 Fax +358-8-520 2300 17921548.01 SWE/DNK/FIN/NOR B www.polar.fi Hjärtfrekvensmätare Pulsmåler Sykemittari Hjertefrekvensmåler

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

19627430.00 SWE/FIN A FIN HELPPO TIE HYVÄÄN KUNTOON

19627430.00 SWE/FIN A FIN HELPPO TIE HYVÄÄN KUNTOON HELPPO TIE HYVÄÄN KUNTOON 19627430.00 SWE/FIN A FIN SISÄLLYS 1. Syke opastaa liikkumaan oikein... 3 2. Monipuoliset käyttövaihtoehdot... 4 3. Tavoitesykealue... 6 4. Oikein suoritettu liikuntakerta...

Lisätiedot

OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto

OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdon esittely 1. vuoden opiskelijoille Kari Laitinen www.oamk.fi/~karil/opetus.html Ohjelmistokehitys -opintosuunnan valitsevista henkilöistä

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Hyvinvointialan osaamisalue, Kuopio

Hyvinvointialan osaamisalue, Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvinvointialan osaamisalue, Kuopio Potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutuksen kokemuksia Marita Huovinen ja Tuija Sairanen Helsinki 11.6.2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala

Lisätiedot

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit ja lihakset toimeenpanevat Omat

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

Xerdacom Calendar 3.0. KatrinaXML-moottori. Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille. Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI!

Xerdacom Calendar 3.0. KatrinaXML-moottori. Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille. Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI! Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML Tapahtumien lisääjän opas, Suomi 1 (7) Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML-moottori Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI! Xerdacom Calendar

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS

FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS RANNENÄYTÖN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET» Toiminta-aika (huoneenlämmössä) - kellotilassa: 1 vuosi - mittaustilassa: 500 tuntia» Koko: leveys 46 mm, paksuus 18 mm» LCD-näyttö» Kaksi

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot