Fiery-asennusohjeet laitteelle WorkCentre sarja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fiery-asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7300 -sarja"

Transkriptio

1 Fiery-asennusohjeet laitteelle WorkCentre sarja Tässä asiakirjassa kuvataan laitteen Fiery Network Controller for WorkCentre sarja asennus ja käyttöönotto. TÄRKEÄÄ: Täydellinen asennus kestää noin 1 tunnin. Lue huolellisesti kaikki alla olevat valmistavat vaiheet, ennen kuin aloitat asennuksen. Jos et noudata valmistelevia vaiheita tarkalleen esitetyllä tavalla, asennus epäonnistuu. Vaihe 1: Tee valmiiksi osa Asennusvaiheet sivulla 2. Jatka sitten vaiheeseen 2. Älä jatka asennusta, ennen kuin olet lukenut huolellisesti vaihetta 2 koskevat ohjeet. Vaihe 2: Määritä asennuksen työnkulku järjestelmän ja verkon kokoonpanon mukaan. Käytä seuraavia ohjeita: DHCP-verkkoympäristö Jos teet järjestelmän täyden asennuksen (WorkCentre sarja ja Fiery Controller) tai Fiery Controllerasennuksen (WorkCentre sarja asennettu aiemmin), suorita osassa C esitetyt vaiheet alkaen sivulta 6. Kiinteä verkkoympäristö Tee valmiiksi asiaan kuuluvat osat seuraavan taulukon mukaan. TÄRKEÄÄ: Jos et tee täsmälleen taulukossa lueteltuja osia, asennus epäonnistuu. Näyttö, näppäimistö ja hiiri eivät ole käytettävissä Näyttö, näppäimistö ja hiiri ovat käytettävissä vain asennusta varten Koko järjestelmän asennus (WorkCentre sarja ja Fiery Controller) Suorita osat A, B, C ja D tässä järjestyksessä alkaen sivulta 3. Suorita vaiheet C ja E tässä järjestyksessä alkaen sivulta 6. Fiery Controller-asennus (WorkCentre sarja asennettu aiemmin) Suorita osat B, C ja D tässä järjestyksessä alkaen sivulta 5. Suorita vaiheet C ja E tässä järjestyksessä alkaen sivulta 6. Vaihe 3: Suorita Tulostinohjaimen asennus alkaen sivulta 12. Copyright 2008 Electronics for Imaging, Inc. Osan numero: April 25, 2008

2 Asennusvaiheet Poista Fiery Controller -ohjain pakkauksesta. Aseta Fiery Controller jalustaan. Tarkista Fiery Controller -ohjaimen takana olevat kytkimet: Aseta virtakytkin asentoon Off (O). Aseta palvelukytkimet normaaliasentoon (pois asennosta ON). 2

3 A. Kopiokone Vain kiinteitä verkkoja koskevat valmistelutyöt A1. Kytke kopiokone kiinteään verkkoon. Jos kopiokone on jo kytketty verkkoon, siirry vaiheeseen vaihe A2. 3

4 A2. Määritä tilapäinen IP-osoite kopiokonekopiokonetta varten. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin kirjautumispainiketta. Kirjaudu kopiokone-kopiokoneeseen kirjoittamalla järjestelmänvalvojan salasana. (salasanan oletusarvo on ) Kosketa Entervalintaa. Paina Machine Status (Koneen tila) -painiketta. Kosketa Tools (Työkalut) -välilehteä. Valitse sitten System Settings (Järjestelmäasetukset) > Connectivity & Network Setup (Yhteys- ja verkkoasennus) > Protocol Settings (Protokollaasetukset). Aseta TCP/IP - IP -tilaksi IPv4 Mode. Aseta IPv4 - IP-osoitteen selvityksen arvoksi STATIC. Aseta IPv4 - IP-osoitteeksi järjestelmänvalvojan antama arvo. Aseta IPv4 - Aliverkon peitteeksi järjestelmänvalvojan antama arvo. Aseta IPv4 - Yhdyskäytävän osoitteeksi järjestelmänvalvojan antama arvo. Poistu Protokollan asetus -ikkunasta valitsemalla Close (Sulje). Poistu Tools (Työkalut) - välilehdestä painamalla kirjautumispainiketta. Käynnistä kopiokone uudelleen, kun järjestelmä kehottaa sinua tekemään niin. 4

5 B. Tulostimen asennuskuvakkeen määritys vain staattisia verkkoja varten B1. Ota käyttöön kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvake. TÄRKEÄÄ: Varmista, että teet kaikki tässä kuvatut vaiheet. Tässä vaiheessa otetaan käyttöön Printer Setup (Tulostimen asennus) - kuvake, jota tarvitaan myöhemmin osassa D Fiery Controller -ohjaimen IP-osoitteen määrittämiseksi. Jos et tee tätä vaihetta, koko asennusprosessi on toistettava alusta alkaen (vaiheet A D). Avaa www-selain asiakastietokoneessa (PC). Kirjoita selaimen osoiteriville kopiokone-koneen IP -osoite ja avaa kopiokone Internet Services (Internet-palvelut ) -sivu painamalla Enter-painiketta. Valitse Properties (Ominaisuudet) -välilehti. Valitse Security (Suojaus) > Machine Digital Certificate Management (Laitteen digitaalisen sertifikaatin hallinta). Kirjoita järjestelmänvalvojan nimi ja salasana, jos näyttöön tulee tätä koskeva kehote. (Oletusnimi on ja oletussalasana x-admin.) Napsauta Create New Self Signed Certificate (Luo uusi itsensä allekirjoittanut sertifikaatti) -valintaa. Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. Napsauta Properties (Ominaisuudet) -välilehden Security (Suojaus) > SSL / TLS Settings (SSL / TLS -asetukset) -painiketta Valitse HTTP - SSL / TLS Communication (HTTP - SSL / TLS -tiedonsiirto) -kohdassa Enabled (Käytössä). Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. Käynnistä kopiokone uudelleen, jos järjestelmä kehottaa sinua tekemään niin. Kun kopiokone on käynnistynyt uudelleen, siirry takaisin kopiokone-kopiokoneen Internet Services (Internet-palvelut) sivulle. Valitse Properties (Ominaisuudet) -välilehti. Valitse Connectivity (Yhteydet) > Port Settings (Porttiasetukset). (Kun näyttöön tulee kehote, kirjoita järjestelmänvalvojan käyttäjänimi ja salasana; oletuskäyttäjänimi on 1111 ja salasana x-admin). Valitse SNMP-kohdassa Enabled (Käytössä). Valitse SMB-kohdassa Enabled (Käytössä). Valitse FTP Client -kohdassa Enabled (Käytössä). Valitse SOAP-kohdassa Enabled (Käytössä). Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. Käynnistä kopiokone uudelleen, jos järjestelmä kehottaa sinua tekemään niin. Kun kopiokone on käynnistynyt uudelleen, siirry takaisin kopiokone-kopiokoneen Internet Services (Internet-palvelut) sivulle. Valitse Properties (Ominaisuudet) -välilehti. Valitse Services (Palvelut) > Custom Services (Mukautetut palvelut) > Custom Services (Mukautetut palvelut). Valitse Enabled (Käytössä). Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. HUOMAUTUS: Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvake ei tule näkyviin kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneeliin, ennen kuin Fiery Controller on kytketty ja käynnistetty uudelleen (vaiheen C7 jälkeen). 5

6 C. DHCP- ja kiinteä verkkoasennus C1. Määritä kopiokone DHCP-tiedonsiirtoa varten Fiery Controller -ohjaimen avulla. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin kirjautumispainiketta. Kirjaudu kopiokonekopiokoneeseen kirjoittamalla järjestelmänvalvojan salasana. (salasanan oletusarvo on ) Kosketa Enter-valintaa. Paina Machine Status (Koneen tila) -painiketta. Kosketa Tools (Työkalut) -välilehteä. Valitse sitten System Settings (Järjestelmäasetukset) > Connectivity & Network Setup (Yhteys- ja verkkoasennus) > Protocol Settings (Protokollaasetukset). Aseta TCP/IP - IP -tilaksi IPv4 Mode. Aseta IPv4 - IP-osoitteen selvityksen arvoksi DHCP. Poistu Protokollan asetus -ikkunasta valitsemalla Close (Sulje). Poistu Tools (Työkalut) - välilehdestä painamalla kirjautumispainiketta. Käynnistä kopiokone uudelleen, kun järjestelmä kehottaa sinua tekemään niin. C2. Katkaise virta kopiokone-laitteesta. Irrota tarvittaessa kopiokone verkosta. 6

7 C3. Kytke Fiery Controller virtapistokkeeseen, kopiokoneeseen ja verkkoon kuvan mukaisesti. Liitä kopiokone käyttämällä ristiinkytkettyä Ethernet-kaapelia, joka on toimitettu Fiery Controller-ohjaimen mukana. Käytä verkkoon kytkemiseen suoraa Ethernet-kaapelia. C4. Kytke Fiery Controller-ohjaimeen virta. C5. Tarkista, että Fiery Controller -ohjaimen takana oleva vihreä valo palaa jatkuvasti ja odota, että LED-näytössä näkyy 00. Kestää noin viisi minuuttia, että Fiery Controller -ohjain käynnistyy ja näyttöön tulee 00. 7

8 C6. Kytke virta kopiokone-kopiokoneeseen ja odota, kunnes aloitussivu tulostuu. TÄRKEÄÄ: Älä kytke virtaa kopiokone-kopiokoneeseen ennen kuin Fiery Controller -ohjaimen LEDnäytössä näkyy 00. Kun virta on kytketty, älä koske kopiokonekopiokoneeseen, ennen kuin aloitussivu tulostuu. Tämä kestää noin 5-15 minuuttia kopiokone-kopiokoneen ohjainohjelman mukaan. Tämän ajan kuluessa tapahtuu seuraavaa: ÄLÄ KOSKE KOPIOKONE- KOPIOKONEESEEN, ENNEN KUIN ALOITUSSIVU TULOSTUU. Fiery Controller määrittää automaattisesti kopiokone -kopiokoneen IP-osoitteeksi Tarvittaessa Fiery Controller asentaa kopiokonekopiokoneeseen ohjelman (tällöin kopiokonekopiokoneen ohjauspaneelissa näkyy ilmoitus Downloading (Lataus)). HUOMAUTUS: Asennus alkaa 2 3 minuutin kuluttua. Kun asennus on valmis, salli kopiokone- kopiokoneen automaattien käynnistys. Huomaa aloitussivulla seuraavaa: DHCP-verkot Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite on kelvollinen. Kiinteät verkot sivulla ilmoitettu Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite ei ole kelvollinen, ja se tulee jättää huomiotta. 8

9 C7. Käynnistä Fiery Controller -ohjain uudelleen ja odota, kunnes LED-näytöissä näkyy :00:05 Pidä pehmeää virtanäppäintä alhaalla viiden sekunnin ajan, kunnes vihreä valo sammuu. Odota 10 sekuntia. Kytke virta Fiery Controller -ohjaimeen painamalla pehmeää virtapainiketta kerran 00:00:10 uudelleen. Odota noin viisi minuuttia, kunnes LEDnäytöissä näkyy 00. Älä koske kopiokone-kopiokoneeseen, ennen kuin aloitussivu tulostuu. Vain DHCP-verkot: Asennus on nyt valmis. Ota halutessasi käyttöön Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvake. Tällöin voit käyttää Fiery Controller - ohjaimen toimintoja kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelista (lisätietoja on käyttöohjelevyn kohdan Configuration and Setup (Asennus ja kokoonpano) luvussa EIP-asetukset). Vain kiinteät verkot: Jatka osaan D tai E. 9

10 D. IP-osoitteen määritys vain staattisia verkkoja varten (näyttö, näppäimistö ja hiiri eivät käytettävissä) D1. Määritä Fiery Controller-ohjaimen IP-osoite tulostimen asennuskuvaketta käyttämällä. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Clear All (Poista kaikki) -painiketta. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Services (Palvelut) -painiketta. Kosketa Printes Setup (Tulostimen asennus) -kuvaketta. Jos kuvake ei tule näyttöön, lue tämän jakson lopussa oleva huomautus. Kosketa salasana-kenttää ja kirjoita järjestelmänvalvojan salasana Fiery Controller -ohjainta varten. (Oletussalasana on Fiery.1. Kirjoita isot ja pienet kirjaimet täsmälleen tässä muodossa.) Valitse sitten Save (Tallenna) ja sen jälkeen Login (Sisäänkirjaus). Valitse päänäytössä IPv4 Setup (IPv4-asennus). Määritä IPv4-osoitteen tyypiksi Manual ja kirjoita haluamasi Fiery Controllerohjaimen IP-osoite. Valitse Save Changes (Tallenna muutokset). Tee muut haluamasi verkkomääritykset. Valitse päänäytössä Restart Server (käynnistä palvelin uudelleen) > Reboot System (Käynnitä järjestelmä uudelleen) > Reboot System (Käynnistä järjestelmä uudelleen). Salli Fiery Controller -ohjaimen uudelleenkäynnistys ja tulosta uusi aloitussivu. HUOMAUTUS: Jos näytössä ei ole Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvaketta, tee seuraavaa: Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Machine Status (Laitteen tila) -painiketta ja varmista, että kopiokone-kopiokoneen IP-osoitteeksi on määritetty Jos osoite ei ole oikein, tarkista ja kytke uudelleen Fiery Controller -ohjaimen ja kopiokone-kopiokoneen välinen kaapeli. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Clear All (Poista kaikki) -painiketta. Käynnistä Fiery Controller uudelleen ja odota, kunnes LED-näytöissä näkyy 00 (lue ohjeet vaiheesta vaihe C7 sivulla 9). Kun Fiery Controller -ohjaimessa näkyy 00, paina uudelleen Clear All (Poista kaikki) -painiketta. Jos Printer Setup (tulostimen asennus) -kuvake ei vieläkään ole näytössä, toista koko asennusprosessi alkaen vaiheesta vaihe A1 sivulla 3. 10

11 D. IP-osoitteen määritys vain staattisia verkkoja varten (näyttö, näppäimistö ja hiiri ovat käytettävissä) E1. Määritä Fiery Controller-ohjaimen IP-osoite käytettävissä olevan näytön, näppäimistön ja hiiren avulla. Kytke näyttö, näppäimistö ja hiiri Fiery Controller-ohjaimeen. Kun näytössä näkyy kehote Log On to Windows (Kirjaudu Windowsiin), kirjoita käyttäjänimeksi Administrator ja salasanaksi Fiery.1. Paina Enternäppäintä. Odota noin 1 minuutti, kunnes näytön yläosaan tulee näkyviin sininen FieryBar, jossa on teksti Idle mode (valmiustila). Jos Command WorkStation avaa Available Servers (käytettävissä olevat palvelimet) -näytön, sulje näyttö napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta. Sulje sitten Login Server (Kirjauspalvelin) -näyttö napsauttamalla taas X-painiketta. Napsauta näytön yläreunassa olevaa FieryBar-palkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitse näkyviin tulevasta valikosta WebTools (Web-työkalut). Valitse Configure (Määritys) -välilehti. Valitse sitten Launch Configure (Aloita määritys). Jos näyttöön tulee suojausvaroitus, jossa kysytään, haluatko käynnistää sovelluksen, valitse Run (Suorita). Kun Login (Sisäänkirjautuminen) -kehote tulee näkyviin, kirjoita käyttäjänimeksi Administrator ja salasanaksi Fiery.1. Paina Enter-näppäintä. Valitse selaimen ikkunan vasemmasta ruudusta Network (Verkko) > Protocol (Protokolla) > TCP/IP > DNS. Poista Get DNS Address Automatically (Hae yhdyskäytävän osoite automaattisesti) -valintaruudun valinta. Kirjoita järjestelmänvalvojan antamat arvot kohtiin Primary DNS Server IP Address (Ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite), Secondary DNS Server IP Address (Toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite) ja Domain Name (Toimialuenimi). Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. Valitse selaimen ikkunan vasemmanpuoleisesta ruudusta WINS Server (WINS-palvelin). Jos haluat käyttää WINS-palvelinta, varmista, että Use WINS Server (Käytä WINS-palvelinta) -valintaruutu on valittuna. Valitse sitten IP-osoitekenttä ja kirjoita järjestelmänvalvojan antama WINS-palvelimen osoite. Jos et haluat käyttää WINS-palvelinta, poista Use WINS Server (Käytä WINS-palvelinta) -valintaruudun valinta. Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. (Ohjeet jatkuvat seuraavalla sivulla.) 11

12 E1. (jatkoa edelliseltä sivulta) Valitse selaimen ikkunan vasemmanpuoleisesta ruudusta Ethernet. Valitse Select Gateway Address (Valitse yhdyskäytävän osoite) -kohdasta Manually (Manuaalisesti). Kirjoita sitten järjestelmänvalvojan antama yhdyskäytävän IP-osoite. Valitse Select IPv4 Address (Valitse IPv4-osoite) -kohdasta Manually (Manuaalisesti). Kirjoita sitten järjestelmänvalvojan antama IP-osoite ja aliverkon peite Fiery Controller-ohjainta varten. Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. Valitse selaimen ikkunan vasemmanpuoleisesta ruudusta Reboot (Käynnistä uudelleen). Valitse Yes (Kyllä), kun uudelleenkäynnistystä koskeva sanoma tulee näkyviin. Anna Fiery Controller-ohjaimen käynnistyä ilman keskeytyksiä. Odota noin 5 minuuttia, kunnes aloitussivu tulee näkyviin. Irrota näyttö, näppäimistö ja hiiri Fiery Controller-ohjaimesta. Ota halutessasi käyttöön Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvake. Tällöin voit käyttää Fiery Controller -ohjaimen toimintoja kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelista. (lisätietoja on käyttöohjelevyn kohdan Configuration and Setup (Asennus ja kokoonpano) luvussa EIP-asetukset). Tulostinohjaimen asennus Tulostus TCP/IP-portista: Windows 2000, Windows XP, Server 2003 ja Vista Asenna tietokoneeseen sopivat tulostinohjaimet käyttäjäohjelmiston DVD-levyltä tai WebTools-toiminnon avulla. Siirry Printer and faxes (Tulostin ja faksit) -ikkunaan ja valitse Add Printer (Lisää tulostin). Napsauta Ohjattu tulostimen asennus -ikkunassa Next (Seuraava) -painiketta. Valitse Local Printer (Paikallinen tulostin), poista Plug and play -tulostimien automaattisen etsinnän valinta ja valitse Next (Seuraava). Valitse Create a new port (Luo uusi portti), valitse sitten Standard TCP/IP port (Tavallinen TCP/IP-portti) ja valitse sitten Next (Seuraava). Valitse Next (Seuraava) -painike uudelleen. Anna Fiery Controller -ohjaimen P-osoite tai palvelimen nimi ja valitse Next (Seuraava). Valitse Finish (Valmis). Valitse Have Disk (Levy) valmistaja- ja tulostajatietoja sisältävässä ikkunassa. Etsi lataamiesi tulostinohjainten joukosta Oemsetup.info tai Oemsetup ja valitse Open (Avaa). Valitse Install From Disk (Asenna levyltä) ikkunassa OK. Valitse Fiery Controller -ohjaimen tulostinohjain ja valitse Next (Seuraava). Valitse tulostimen nimi ja valitse, haluatko määrittää sen oletustulostimeksi. Älä jaa tulostinta. Valitse Next (Seuraava). Tulosta halutessasi testisivu ja valitse Finish (Valmis). Asennettavien asetusten määritys Siirry Printers (Tulostimet) -kohtaan, napsauta Fiery Controller -tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Properties (Ominaisuudet). Valitse Installable Options (Asennettavat asetukset), lisää tai poista tarvittavat vaihtoehdot ja asetukset ja valitse OK. Valitse TCP/I-verkossa Two-Way Communication (Kaksisuuntainen tiedonsiirto), kirjota IP-osoite tai palvelimen nimi, valitse Update Fiery Driver When Opened (Päivitä Fiery-ohjain avattaessa) ja valitse lopuksi Update (Päivitä), jolloin kopiokonekopiokoneeseen tehdyt asetukset päivittyvät automaattisesti. 12

13 SMB-tulostus: Määritä TCP/IP ja ota käyttöön Fiery Controller -ohjaimen Windows Printing (SMB). Kaikissa SMB-tulostusta käyttävissä asiakastietokoneissa on oltava asennettuna TCP/IP-protokolla ja Microsoft-verkkojen asiakasprotokolla. Tarkista IP-osoite ja palvelimen nimi tulostamalla määrityssivu. Siirry asiakastietokoneessa kohtaan Start/Run (Käynnistä) ja kirjoita Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite (kirjoita \\<IP Address> ) tai etsi Fiery Controller-ohjainta verkkoympäristöstä (Network Neighborhood/My Network Places) IP-osoitteen tai palvelimen nimen mukaan. Tuo näyttöön tarvittaessa tulostusjonot kaksoisnapsauttamalla Fiery Controller -ohjaimen kuvaketta. Valitse haluamasi tulostusjono (suora, pito tai tulostus) napsauttamalla jonoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Open (Avaa) tai kaksoisnapsauttamalla jonoa. Lisätietoja muiden tulostinliitäntöjen asentamisesta on Fiery Controller -ohjaimen oppaissa. Mac OS X -tulostus: Asennus Poistu tulostimen asennusohjelmasta. Lataa OS X -kansio tietokoneeseen käyttäjäohjelmiston DVD-levyltä tai WebTools-toiminnon avulla. Kaksoisnapsauta OSX-asennusohjelman kuvaketta OS X: Printer Driver (OSX: Tulostinohjain) -kansiossa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Valitse Fast [Nopea] tai Comprehensive [Kattava]) ja valitse Quit [Lopeta]. Asennuksen loputtua valitse Quit (Lopeta). Asennus AppleTalk/Bonjour: Fiery Controller -ohjaimessa tulee olla käytössä AppleTalk ja Bonjour. Käynnistä tulostimen asennusohjelma, valitse Add (Lisää) ja valitse oletusselain. Jos Fiery Controller ei näy AppleTalkin yhteysluettelossa, valitse More Printers (Lisää tulostimia). Valitse se AppleTalk Zone-vyöhyke, jossa Fiery Controller sijaitsee. Valitse Bonjourissa Fiery Controller ja Bonjouryhteys. Siirry molempien yhteyksien määrittämistä varten kohtaan Print Using (Tulosta käyttäen) tai tulostinmallin valintaan ja valitse sopiva valmistaja sekä Fiery Controller -ohjaimen PPD-tiedosto. Valitse Add (Lisää). IP-tulostus: Käynnistä tulostimen asennusohjelma, valitse Add (Lisää) ja valitse (IP Printer) IP-tulostin. Valitse protokollaksi LPD/ LPR tai IPP. Valitse LPD/LPR-protokollaa varten IP-osoite tai palvelimen nimi sekä haluamasi tulostusyhteyden jono (suora, pito tai tulostus). Valitse IPP-protokollaa varten IP-osoite tai palvelimen nimi. Kirjoita Queue (Jono) -kenttään ipp/ ja haluamasi tulostusyhteyden jono. Siirry molempien yhteyksien määrittämistä varten kohtaan Print Using (Tulosta käyttäen) tai tulostinmallin valintaan ja valitse sopiva valmistaja sekä Fiery Controller -ohjaimen PPD-tiedosto. Valitse Add (Lisää). Kokoonpano Valitse tulostimen asennusohjelmassa Fiery Controller -ohjaimen tulostusyhteyden jono ja valitse Show Info (Näytä tiedot). alitse Installable Options (Asennettavat asetukset), lisää tai poista tarvittavat vaihtoehdot ja asetukset ja valitse Apply Changes (Ota muutokset käyttöön). 13

14

LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus

LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series asennetaan ja otetaan käyttöön. Tee verkkoympäristöösi ja toimintoihin

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 16. marraskuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys Fiery Driver Configurator...5 Järjestelmävaatimukset...5

Lisätiedot

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Käytettäessä eri käyttöjärjestelmää tai järjestelmäarkkitehtuuria palvelimelle ja asiakkaalle yhteys ei ehkä toimi oikein, kun yhteyden muodostus suoritetaan

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta Windows Deployment Services, WDS Käyttöjärjestelmän asennus työasemalle Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP * Domain Name System,

Lisätiedot

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI Visuaalinen opas Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-0177A-FI CX-tulostuspalvelintietokoneen kaapeliliitännät 1 3 4 5 1VDC POWER

Lisätiedot

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP DHCP-käyttöönotto 1 1. YLEISTÄ...2 2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP...2 3. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN - RAS PPPoE Windows 2000 / XP...4 4. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN Windows

Lisätiedot

Langattoman verkon asennusopas NPD4759-00 FI

Langattoman verkon asennusopas NPD4759-00 FI Langattoman verkon asennusopas NPD4759-00 FI Verkon tarkistus Tarkista tietokoneesi verkkoasetukset ja valitse, mitä tehdään seuraavaksi. Noudata sitä verkkoympäristöä koskevia ohjeita, jossa verkkosi

Lisätiedot

Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP

Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten asennetaan ja otetaan käyttöön Fiery Network Controller for WorkCentre 7700 MFP Series -ohjain. Asennus kestää

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...

Lisätiedot

Selaimen ja Netikka-yhteyden asennus. Netikka.netin asennus

Selaimen ja Netikka-yhteyden asennus. Netikka.netin asennus Taloyhtiöliittymän käyttöönotto Taloyhtiöliittymä toteutetaan joko HomePNA- tai Ethernet-tekniikalla. Jos et tiedä, millä tekniikalla taloyhtiösi liittymä on toteutettu, tarkista asia VLP:n asiakaspalvelusta.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Fiery-asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP

Fiery-asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP Fiery-asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten Fiery Network Controller for WorkCentre 7700 MFP Series asennetaan ja otetaan käyttöön. Asennus kestää noin

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Ohjelmiston asennusopas Suomi LB9154001 Johdanto Ominaisuudet P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (vain Windows ) Tämän avulla on helppo luoda useita

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 1: Microsoft Windows Server 2008 käyttöjärjestelmän asennus ja AD, DNS ja DHCP palveluiden käyttöönotto Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP Domain

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E:n käyttöopas 1 SISÄLTÖ Osat.......3 Asennusohjeet..... 5 Bluetoothin asetusten määritys...26 Diagnoosiohjelma....39 ECU:n kirjoitus (OBD)... 86 Skannaus....89 Historia...94 EOBD-yhteys..97 Tiedosto..41

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan.

Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan. Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser ja

Lisätiedot

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lisätiedot

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje työpaikan

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tässä oppaassa kerrotaan, miten laite yhdistetään

Lisätiedot

RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille

RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille Tämä opas antaa tietoa laitteen liittämisestä langattomaan verkkoon infrastruktuuritilassa. Infrastruktuuritilassa

Lisätiedot

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu Internet-asetukset 2(22) Sisällysluettelo 1 INTERNET-ASETUKSET MICROSOFT WINDOWS 95/98... 3 1.1 MODEEMIN ASENNUS... 3 1.2 APN:N ASETTAMINEN... 3 1.3

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

QL-580N QL-1060N. English LB9157001

QL-580N QL-1060N. English LB9157001 QL-580N QL-060N English LB95700 Johdanto Ominaisuudet P-touch Editor Tulostinohjain P-touch Address Book (vain Windows ) CD-levyjen varotoimenpiteet Älä naarmuta CD-levyä. Älä altista CD-levyä hyvin korkeille

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon

Lisätiedot

Asennuksen pikaopas. Laitteistokuvaus. AXIS PrintPoint 140 BJC:n asennus. Laitteistoasennus

Asennuksen pikaopas. Laitteistokuvaus. AXIS PrintPoint 140 BJC:n asennus. Laitteistoasennus Asennuksen pikaopas Tässä ohjeessa käsitellään AXIS PrintPoint 140 BJC:n asennusta ja käyttöönoton perusteita. Lähempiä tietoja ja ohjeita saat AXIS PrintPoint 140 BJC:n käyttöoppaasta. Laitteistokuvaus

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 2 (22) LAAJAKAISTA -ASENNUSOPAS Laajakaista Laajakaistaliittymän lisäksi tarvitaan verkkoyhteyttä tukeva tietokone.

Lisätiedot

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE 2 ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE... 3 KAAPELEIDEN KYTKENNÄT...3 ASETUKSET JA KONFIGUROINTI...4 TIETOKONEEN ASETUKSET...4 HM410:N KONFIGUROINTI...4 CONFIGURATION WIZARD... 6 Reititetty

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Lasertulostinsarja Windows Vista / 7 - asennusopas Tulostin on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen tulostimen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta Windows 7 Enterprise Windows XP Pro Microsoft Virtual PC Windows XP Pro * * Tietokone, jossa on jo asennettuna Windows XP Pro Tomi Stolpe Turun AKK 5.11.2009

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Bluetooth-yhteyden vianmääritys EV3:ssa

Bluetooth-yhteyden vianmääritys EV3:ssa Bluetooth-yhteyden vianmääritys EV3:ssa Yleisiä huomautuksia Varmista, että EV3 Brick -palikan iphone/ipad-toiminto on poistettu käytöstä, kun haluat käyttää Bluetooth-yhteyttä LEGO MINDSTORMS EV3 Home

Lisätiedot

Pika-asennusohjeet Suomeksi

Pika-asennusohjeet Suomeksi Pika-asennusohjeet Suomeksi (Virallinen ohje löytyy asennuslevyltä Englanninkielisenä) Tulosta tämä ohje asennuksen avuksi. Ensiksi asennetaan itse ohjelma, sitten rekisteröidytään testerin käyttäjäksi

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Hosted.fi Virtuaalikokouspalvelu

Hosted.fi Virtuaalikokouspalvelu Hosted.fi Virtuaalikokouspalvelu PALVELUN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Anvia Hosting Oy Urho Kekkosen katu 4-6 A 00100 Helsinki Puhelin 0207 7682 00 Fax 0207 7682 01 Y-tunnus 1666661-6 Kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. AC1200 WiFi-reititin Malli R6100 Asennusopas

Pakkauksen sisältö. AC1200 WiFi-reititin Malli R6100 Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE http://fi.yourpdfguides.com/dref/5390110

Käyttöoppaasi. SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE http://fi.yourpdfguides.com/dref/5390110 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ASENNUSOPAS

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ASENNUSOPAS HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLLYS HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L VIRTASOVITIN VIRTALÄHDE ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI KYTKE KAMERA REITITTIMEEN

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Epson EMP-765 langaton käyttö

Epson EMP-765 langaton käyttö Epson EMP-765 langaton käyttö Tämä on yleinen käyttöohje Epsonin videotykin langattomaan käyttöön. Kannattaakin huomioida, että eri kannettavissa koneissa langaton käyttö saattaa hieman poiketa tässä ohjeessa

Lisätiedot

DFL-200 Network Security Palomuuri

DFL-200 Network Security Palomuuri Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 6.2.3:a. DFL-200 Network Security Palomuuri Ennen kuin aloitat Jos olet

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 3: * Tehtävä 1, ** Tehtävä 2

TEHTÄVÄ 3: * Tehtävä 1, ** Tehtävä 2 TEHTÄVÄ 3: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM asetukset, asennustiedoston tekeminen, asennus asiakaskoneisiin ja niiden keskitetty hallinta Server 2008 käyttöjärjestelmässä Symantec Endpoint Protection

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot