Fiery-asennusohjeet laitteelle WorkCentre sarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fiery-asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7300 -sarja"

Transkriptio

1 Fiery-asennusohjeet laitteelle WorkCentre sarja Tässä asiakirjassa kuvataan laitteen Fiery Network Controller for WorkCentre sarja asennus ja käyttöönotto. TÄRKEÄÄ: Täydellinen asennus kestää noin 1 tunnin. Lue huolellisesti kaikki alla olevat valmistavat vaiheet, ennen kuin aloitat asennuksen. Jos et noudata valmistelevia vaiheita tarkalleen esitetyllä tavalla, asennus epäonnistuu. Vaihe 1: Tee valmiiksi osa Asennusvaiheet sivulla 2. Jatka sitten vaiheeseen 2. Älä jatka asennusta, ennen kuin olet lukenut huolellisesti vaihetta 2 koskevat ohjeet. Vaihe 2: Määritä asennuksen työnkulku järjestelmän ja verkon kokoonpanon mukaan. Käytä seuraavia ohjeita: DHCP-verkkoympäristö Jos teet järjestelmän täyden asennuksen (WorkCentre sarja ja Fiery Controller) tai Fiery Controllerasennuksen (WorkCentre sarja asennettu aiemmin), suorita osassa C esitetyt vaiheet alkaen sivulta 6. Kiinteä verkkoympäristö Tee valmiiksi asiaan kuuluvat osat seuraavan taulukon mukaan. TÄRKEÄÄ: Jos et tee täsmälleen taulukossa lueteltuja osia, asennus epäonnistuu. Näyttö, näppäimistö ja hiiri eivät ole käytettävissä Näyttö, näppäimistö ja hiiri ovat käytettävissä vain asennusta varten Koko järjestelmän asennus (WorkCentre sarja ja Fiery Controller) Suorita osat A, B, C ja D tässä järjestyksessä alkaen sivulta 3. Suorita vaiheet C ja E tässä järjestyksessä alkaen sivulta 6. Fiery Controller-asennus (WorkCentre sarja asennettu aiemmin) Suorita osat B, C ja D tässä järjestyksessä alkaen sivulta 5. Suorita vaiheet C ja E tässä järjestyksessä alkaen sivulta 6. Vaihe 3: Suorita Tulostinohjaimen asennus alkaen sivulta 12. Copyright 2008 Electronics for Imaging, Inc. Osan numero: April 25, 2008

2 Asennusvaiheet Poista Fiery Controller -ohjain pakkauksesta. Aseta Fiery Controller jalustaan. Tarkista Fiery Controller -ohjaimen takana olevat kytkimet: Aseta virtakytkin asentoon Off (O). Aseta palvelukytkimet normaaliasentoon (pois asennosta ON). 2

3 A. Kopiokone Vain kiinteitä verkkoja koskevat valmistelutyöt A1. Kytke kopiokone kiinteään verkkoon. Jos kopiokone on jo kytketty verkkoon, siirry vaiheeseen vaihe A2. 3

4 A2. Määritä tilapäinen IP-osoite kopiokonekopiokonetta varten. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin kirjautumispainiketta. Kirjaudu kopiokone-kopiokoneeseen kirjoittamalla järjestelmänvalvojan salasana. (salasanan oletusarvo on ) Kosketa Entervalintaa. Paina Machine Status (Koneen tila) -painiketta. Kosketa Tools (Työkalut) -välilehteä. Valitse sitten System Settings (Järjestelmäasetukset) > Connectivity & Network Setup (Yhteys- ja verkkoasennus) > Protocol Settings (Protokollaasetukset). Aseta TCP/IP - IP -tilaksi IPv4 Mode. Aseta IPv4 - IP-osoitteen selvityksen arvoksi STATIC. Aseta IPv4 - IP-osoitteeksi järjestelmänvalvojan antama arvo. Aseta IPv4 - Aliverkon peitteeksi järjestelmänvalvojan antama arvo. Aseta IPv4 - Yhdyskäytävän osoitteeksi järjestelmänvalvojan antama arvo. Poistu Protokollan asetus -ikkunasta valitsemalla Close (Sulje). Poistu Tools (Työkalut) - välilehdestä painamalla kirjautumispainiketta. Käynnistä kopiokone uudelleen, kun järjestelmä kehottaa sinua tekemään niin. 4

5 B. Tulostimen asennuskuvakkeen määritys vain staattisia verkkoja varten B1. Ota käyttöön kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvake. TÄRKEÄÄ: Varmista, että teet kaikki tässä kuvatut vaiheet. Tässä vaiheessa otetaan käyttöön Printer Setup (Tulostimen asennus) - kuvake, jota tarvitaan myöhemmin osassa D Fiery Controller -ohjaimen IP-osoitteen määrittämiseksi. Jos et tee tätä vaihetta, koko asennusprosessi on toistettava alusta alkaen (vaiheet A D). Avaa www-selain asiakastietokoneessa (PC). Kirjoita selaimen osoiteriville kopiokone-koneen IP -osoite ja avaa kopiokone Internet Services (Internet-palvelut ) -sivu painamalla Enter-painiketta. Valitse Properties (Ominaisuudet) -välilehti. Valitse Security (Suojaus) > Machine Digital Certificate Management (Laitteen digitaalisen sertifikaatin hallinta). Kirjoita järjestelmänvalvojan nimi ja salasana, jos näyttöön tulee tätä koskeva kehote. (Oletusnimi on ja oletussalasana x-admin.) Napsauta Create New Self Signed Certificate (Luo uusi itsensä allekirjoittanut sertifikaatti) -valintaa. Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. Napsauta Properties (Ominaisuudet) -välilehden Security (Suojaus) > SSL / TLS Settings (SSL / TLS -asetukset) -painiketta Valitse HTTP - SSL / TLS Communication (HTTP - SSL / TLS -tiedonsiirto) -kohdassa Enabled (Käytössä). Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. Käynnistä kopiokone uudelleen, jos järjestelmä kehottaa sinua tekemään niin. Kun kopiokone on käynnistynyt uudelleen, siirry takaisin kopiokone-kopiokoneen Internet Services (Internet-palvelut) sivulle. Valitse Properties (Ominaisuudet) -välilehti. Valitse Connectivity (Yhteydet) > Port Settings (Porttiasetukset). (Kun näyttöön tulee kehote, kirjoita järjestelmänvalvojan käyttäjänimi ja salasana; oletuskäyttäjänimi on 1111 ja salasana x-admin). Valitse SNMP-kohdassa Enabled (Käytössä). Valitse SMB-kohdassa Enabled (Käytössä). Valitse FTP Client -kohdassa Enabled (Käytössä). Valitse SOAP-kohdassa Enabled (Käytössä). Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. Käynnistä kopiokone uudelleen, jos järjestelmä kehottaa sinua tekemään niin. Kun kopiokone on käynnistynyt uudelleen, siirry takaisin kopiokone-kopiokoneen Internet Services (Internet-palvelut) sivulle. Valitse Properties (Ominaisuudet) -välilehti. Valitse Services (Palvelut) > Custom Services (Mukautetut palvelut) > Custom Services (Mukautetut palvelut). Valitse Enabled (Käytössä). Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. HUOMAUTUS: Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvake ei tule näkyviin kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneeliin, ennen kuin Fiery Controller on kytketty ja käynnistetty uudelleen (vaiheen C7 jälkeen). 5

6 C. DHCP- ja kiinteä verkkoasennus C1. Määritä kopiokone DHCP-tiedonsiirtoa varten Fiery Controller -ohjaimen avulla. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin kirjautumispainiketta. Kirjaudu kopiokonekopiokoneeseen kirjoittamalla järjestelmänvalvojan salasana. (salasanan oletusarvo on ) Kosketa Enter-valintaa. Paina Machine Status (Koneen tila) -painiketta. Kosketa Tools (Työkalut) -välilehteä. Valitse sitten System Settings (Järjestelmäasetukset) > Connectivity & Network Setup (Yhteys- ja verkkoasennus) > Protocol Settings (Protokollaasetukset). Aseta TCP/IP - IP -tilaksi IPv4 Mode. Aseta IPv4 - IP-osoitteen selvityksen arvoksi DHCP. Poistu Protokollan asetus -ikkunasta valitsemalla Close (Sulje). Poistu Tools (Työkalut) - välilehdestä painamalla kirjautumispainiketta. Käynnistä kopiokone uudelleen, kun järjestelmä kehottaa sinua tekemään niin. C2. Katkaise virta kopiokone-laitteesta. Irrota tarvittaessa kopiokone verkosta. 6

7 C3. Kytke Fiery Controller virtapistokkeeseen, kopiokoneeseen ja verkkoon kuvan mukaisesti. Liitä kopiokone käyttämällä ristiinkytkettyä Ethernet-kaapelia, joka on toimitettu Fiery Controller-ohjaimen mukana. Käytä verkkoon kytkemiseen suoraa Ethernet-kaapelia. C4. Kytke Fiery Controller-ohjaimeen virta. C5. Tarkista, että Fiery Controller -ohjaimen takana oleva vihreä valo palaa jatkuvasti ja odota, että LED-näytössä näkyy 00. Kestää noin viisi minuuttia, että Fiery Controller -ohjain käynnistyy ja näyttöön tulee 00. 7

8 C6. Kytke virta kopiokone-kopiokoneeseen ja odota, kunnes aloitussivu tulostuu. TÄRKEÄÄ: Älä kytke virtaa kopiokone-kopiokoneeseen ennen kuin Fiery Controller -ohjaimen LEDnäytössä näkyy 00. Kun virta on kytketty, älä koske kopiokonekopiokoneeseen, ennen kuin aloitussivu tulostuu. Tämä kestää noin 5-15 minuuttia kopiokone-kopiokoneen ohjainohjelman mukaan. Tämän ajan kuluessa tapahtuu seuraavaa: ÄLÄ KOSKE KOPIOKONE- KOPIOKONEESEEN, ENNEN KUIN ALOITUSSIVU TULOSTUU. Fiery Controller määrittää automaattisesti kopiokone -kopiokoneen IP-osoitteeksi Tarvittaessa Fiery Controller asentaa kopiokonekopiokoneeseen ohjelman (tällöin kopiokonekopiokoneen ohjauspaneelissa näkyy ilmoitus Downloading (Lataus)). HUOMAUTUS: Asennus alkaa 2 3 minuutin kuluttua. Kun asennus on valmis, salli kopiokone- kopiokoneen automaattien käynnistys. Huomaa aloitussivulla seuraavaa: DHCP-verkot Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite on kelvollinen. Kiinteät verkot sivulla ilmoitettu Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite ei ole kelvollinen, ja se tulee jättää huomiotta. 8

9 C7. Käynnistä Fiery Controller -ohjain uudelleen ja odota, kunnes LED-näytöissä näkyy :00:05 Pidä pehmeää virtanäppäintä alhaalla viiden sekunnin ajan, kunnes vihreä valo sammuu. Odota 10 sekuntia. Kytke virta Fiery Controller -ohjaimeen painamalla pehmeää virtapainiketta kerran 00:00:10 uudelleen. Odota noin viisi minuuttia, kunnes LEDnäytöissä näkyy 00. Älä koske kopiokone-kopiokoneeseen, ennen kuin aloitussivu tulostuu. Vain DHCP-verkot: Asennus on nyt valmis. Ota halutessasi käyttöön Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvake. Tällöin voit käyttää Fiery Controller - ohjaimen toimintoja kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelista (lisätietoja on käyttöohjelevyn kohdan Configuration and Setup (Asennus ja kokoonpano) luvussa EIP-asetukset). Vain kiinteät verkot: Jatka osaan D tai E. 9

10 D. IP-osoitteen määritys vain staattisia verkkoja varten (näyttö, näppäimistö ja hiiri eivät käytettävissä) D1. Määritä Fiery Controller-ohjaimen IP-osoite tulostimen asennuskuvaketta käyttämällä. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Clear All (Poista kaikki) -painiketta. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Services (Palvelut) -painiketta. Kosketa Printes Setup (Tulostimen asennus) -kuvaketta. Jos kuvake ei tule näyttöön, lue tämän jakson lopussa oleva huomautus. Kosketa salasana-kenttää ja kirjoita järjestelmänvalvojan salasana Fiery Controller -ohjainta varten. (Oletussalasana on Fiery.1. Kirjoita isot ja pienet kirjaimet täsmälleen tässä muodossa.) Valitse sitten Save (Tallenna) ja sen jälkeen Login (Sisäänkirjaus). Valitse päänäytössä IPv4 Setup (IPv4-asennus). Määritä IPv4-osoitteen tyypiksi Manual ja kirjoita haluamasi Fiery Controllerohjaimen IP-osoite. Valitse Save Changes (Tallenna muutokset). Tee muut haluamasi verkkomääritykset. Valitse päänäytössä Restart Server (käynnistä palvelin uudelleen) > Reboot System (Käynnitä järjestelmä uudelleen) > Reboot System (Käynnistä järjestelmä uudelleen). Salli Fiery Controller -ohjaimen uudelleenkäynnistys ja tulosta uusi aloitussivu. HUOMAUTUS: Jos näytössä ei ole Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvaketta, tee seuraavaa: Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Machine Status (Laitteen tila) -painiketta ja varmista, että kopiokone-kopiokoneen IP-osoitteeksi on määritetty Jos osoite ei ole oikein, tarkista ja kytke uudelleen Fiery Controller -ohjaimen ja kopiokone-kopiokoneen välinen kaapeli. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Clear All (Poista kaikki) -painiketta. Käynnistä Fiery Controller uudelleen ja odota, kunnes LED-näytöissä näkyy 00 (lue ohjeet vaiheesta vaihe C7 sivulla 9). Kun Fiery Controller -ohjaimessa näkyy 00, paina uudelleen Clear All (Poista kaikki) -painiketta. Jos Printer Setup (tulostimen asennus) -kuvake ei vieläkään ole näytössä, toista koko asennusprosessi alkaen vaiheesta vaihe A1 sivulla 3. 10

11 D. IP-osoitteen määritys vain staattisia verkkoja varten (näyttö, näppäimistö ja hiiri ovat käytettävissä) E1. Määritä Fiery Controller-ohjaimen IP-osoite käytettävissä olevan näytön, näppäimistön ja hiiren avulla. Kytke näyttö, näppäimistö ja hiiri Fiery Controller-ohjaimeen. Kun näytössä näkyy kehote Log On to Windows (Kirjaudu Windowsiin), kirjoita käyttäjänimeksi Administrator ja salasanaksi Fiery.1. Paina Enternäppäintä. Odota noin 1 minuutti, kunnes näytön yläosaan tulee näkyviin sininen FieryBar, jossa on teksti Idle mode (valmiustila). Jos Command WorkStation avaa Available Servers (käytettävissä olevat palvelimet) -näytön, sulje näyttö napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta. Sulje sitten Login Server (Kirjauspalvelin) -näyttö napsauttamalla taas X-painiketta. Napsauta näytön yläreunassa olevaa FieryBar-palkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitse näkyviin tulevasta valikosta WebTools (Web-työkalut). Valitse Configure (Määritys) -välilehti. Valitse sitten Launch Configure (Aloita määritys). Jos näyttöön tulee suojausvaroitus, jossa kysytään, haluatko käynnistää sovelluksen, valitse Run (Suorita). Kun Login (Sisäänkirjautuminen) -kehote tulee näkyviin, kirjoita käyttäjänimeksi Administrator ja salasanaksi Fiery.1. Paina Enter-näppäintä. Valitse selaimen ikkunan vasemmasta ruudusta Network (Verkko) > Protocol (Protokolla) > TCP/IP > DNS. Poista Get DNS Address Automatically (Hae yhdyskäytävän osoite automaattisesti) -valintaruudun valinta. Kirjoita järjestelmänvalvojan antamat arvot kohtiin Primary DNS Server IP Address (Ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite), Secondary DNS Server IP Address (Toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite) ja Domain Name (Toimialuenimi). Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. Valitse selaimen ikkunan vasemmanpuoleisesta ruudusta WINS Server (WINS-palvelin). Jos haluat käyttää WINS-palvelinta, varmista, että Use WINS Server (Käytä WINS-palvelinta) -valintaruutu on valittuna. Valitse sitten IP-osoitekenttä ja kirjoita järjestelmänvalvojan antama WINS-palvelimen osoite. Jos et haluat käyttää WINS-palvelinta, poista Use WINS Server (Käytä WINS-palvelinta) -valintaruudun valinta. Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. (Ohjeet jatkuvat seuraavalla sivulla.) 11

12 E1. (jatkoa edelliseltä sivulta) Valitse selaimen ikkunan vasemmanpuoleisesta ruudusta Ethernet. Valitse Select Gateway Address (Valitse yhdyskäytävän osoite) -kohdasta Manually (Manuaalisesti). Kirjoita sitten järjestelmänvalvojan antama yhdyskäytävän IP-osoite. Valitse Select IPv4 Address (Valitse IPv4-osoite) -kohdasta Manually (Manuaalisesti). Kirjoita sitten järjestelmänvalvojan antama IP-osoite ja aliverkon peite Fiery Controller-ohjainta varten. Napsauta Apply (Käytä) -painiketta. Valitse selaimen ikkunan vasemmanpuoleisesta ruudusta Reboot (Käynnistä uudelleen). Valitse Yes (Kyllä), kun uudelleenkäynnistystä koskeva sanoma tulee näkyviin. Anna Fiery Controller-ohjaimen käynnistyä ilman keskeytyksiä. Odota noin 5 minuuttia, kunnes aloitussivu tulee näkyviin. Irrota näyttö, näppäimistö ja hiiri Fiery Controller-ohjaimesta. Ota halutessasi käyttöön Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvake. Tällöin voit käyttää Fiery Controller -ohjaimen toimintoja kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelista. (lisätietoja on käyttöohjelevyn kohdan Configuration and Setup (Asennus ja kokoonpano) luvussa EIP-asetukset). Tulostinohjaimen asennus Tulostus TCP/IP-portista: Windows 2000, Windows XP, Server 2003 ja Vista Asenna tietokoneeseen sopivat tulostinohjaimet käyttäjäohjelmiston DVD-levyltä tai WebTools-toiminnon avulla. Siirry Printer and faxes (Tulostin ja faksit) -ikkunaan ja valitse Add Printer (Lisää tulostin). Napsauta Ohjattu tulostimen asennus -ikkunassa Next (Seuraava) -painiketta. Valitse Local Printer (Paikallinen tulostin), poista Plug and play -tulostimien automaattisen etsinnän valinta ja valitse Next (Seuraava). Valitse Create a new port (Luo uusi portti), valitse sitten Standard TCP/IP port (Tavallinen TCP/IP-portti) ja valitse sitten Next (Seuraava). Valitse Next (Seuraava) -painike uudelleen. Anna Fiery Controller -ohjaimen P-osoite tai palvelimen nimi ja valitse Next (Seuraava). Valitse Finish (Valmis). Valitse Have Disk (Levy) valmistaja- ja tulostajatietoja sisältävässä ikkunassa. Etsi lataamiesi tulostinohjainten joukosta Oemsetup.info tai Oemsetup ja valitse Open (Avaa). Valitse Install From Disk (Asenna levyltä) ikkunassa OK. Valitse Fiery Controller -ohjaimen tulostinohjain ja valitse Next (Seuraava). Valitse tulostimen nimi ja valitse, haluatko määrittää sen oletustulostimeksi. Älä jaa tulostinta. Valitse Next (Seuraava). Tulosta halutessasi testisivu ja valitse Finish (Valmis). Asennettavien asetusten määritys Siirry Printers (Tulostimet) -kohtaan, napsauta Fiery Controller -tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Properties (Ominaisuudet). Valitse Installable Options (Asennettavat asetukset), lisää tai poista tarvittavat vaihtoehdot ja asetukset ja valitse OK. Valitse TCP/I-verkossa Two-Way Communication (Kaksisuuntainen tiedonsiirto), kirjota IP-osoite tai palvelimen nimi, valitse Update Fiery Driver When Opened (Päivitä Fiery-ohjain avattaessa) ja valitse lopuksi Update (Päivitä), jolloin kopiokonekopiokoneeseen tehdyt asetukset päivittyvät automaattisesti. 12

13 SMB-tulostus: Määritä TCP/IP ja ota käyttöön Fiery Controller -ohjaimen Windows Printing (SMB). Kaikissa SMB-tulostusta käyttävissä asiakastietokoneissa on oltava asennettuna TCP/IP-protokolla ja Microsoft-verkkojen asiakasprotokolla. Tarkista IP-osoite ja palvelimen nimi tulostamalla määrityssivu. Siirry asiakastietokoneessa kohtaan Start/Run (Käynnistä) ja kirjoita Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite (kirjoita \\<IP Address> ) tai etsi Fiery Controller-ohjainta verkkoympäristöstä (Network Neighborhood/My Network Places) IP-osoitteen tai palvelimen nimen mukaan. Tuo näyttöön tarvittaessa tulostusjonot kaksoisnapsauttamalla Fiery Controller -ohjaimen kuvaketta. Valitse haluamasi tulostusjono (suora, pito tai tulostus) napsauttamalla jonoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Open (Avaa) tai kaksoisnapsauttamalla jonoa. Lisätietoja muiden tulostinliitäntöjen asentamisesta on Fiery Controller -ohjaimen oppaissa. Mac OS X -tulostus: Asennus Poistu tulostimen asennusohjelmasta. Lataa OS X -kansio tietokoneeseen käyttäjäohjelmiston DVD-levyltä tai WebTools-toiminnon avulla. Kaksoisnapsauta OSX-asennusohjelman kuvaketta OS X: Printer Driver (OSX: Tulostinohjain) -kansiossa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Valitse Fast [Nopea] tai Comprehensive [Kattava]) ja valitse Quit [Lopeta]. Asennuksen loputtua valitse Quit (Lopeta). Asennus AppleTalk/Bonjour: Fiery Controller -ohjaimessa tulee olla käytössä AppleTalk ja Bonjour. Käynnistä tulostimen asennusohjelma, valitse Add (Lisää) ja valitse oletusselain. Jos Fiery Controller ei näy AppleTalkin yhteysluettelossa, valitse More Printers (Lisää tulostimia). Valitse se AppleTalk Zone-vyöhyke, jossa Fiery Controller sijaitsee. Valitse Bonjourissa Fiery Controller ja Bonjouryhteys. Siirry molempien yhteyksien määrittämistä varten kohtaan Print Using (Tulosta käyttäen) tai tulostinmallin valintaan ja valitse sopiva valmistaja sekä Fiery Controller -ohjaimen PPD-tiedosto. Valitse Add (Lisää). IP-tulostus: Käynnistä tulostimen asennusohjelma, valitse Add (Lisää) ja valitse (IP Printer) IP-tulostin. Valitse protokollaksi LPD/ LPR tai IPP. Valitse LPD/LPR-protokollaa varten IP-osoite tai palvelimen nimi sekä haluamasi tulostusyhteyden jono (suora, pito tai tulostus). Valitse IPP-protokollaa varten IP-osoite tai palvelimen nimi. Kirjoita Queue (Jono) -kenttään ipp/ ja haluamasi tulostusyhteyden jono. Siirry molempien yhteyksien määrittämistä varten kohtaan Print Using (Tulosta käyttäen) tai tulostinmallin valintaan ja valitse sopiva valmistaja sekä Fiery Controller -ohjaimen PPD-tiedosto. Valitse Add (Lisää). Kokoonpano Valitse tulostimen asennusohjelmassa Fiery Controller -ohjaimen tulostusyhteyden jono ja valitse Show Info (Näytä tiedot). alitse Installable Options (Asennettavat asetukset), lisää tai poista tarvittavat vaihtoehdot ja asetukset ja valitse Apply Changes (Ota muutokset käyttöön). 13

14

LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus

LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series asennetaan ja otetaan käyttöön. Tee verkkoympäristöösi ja toimintoihin

Lisätiedot

Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP

Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten asennetaan ja otetaan käyttöön Fiery Network Controller for WorkCentre 7700 MFP Series -ohjain. Asennus kestää

Lisätiedot

Verkko-opas. Värilasertulostin

Verkko-opas. Värilasertulostin Värilasertulostin Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään tai siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muulla tavalla

Lisätiedot

AXIS 1650:n käyttöopas

AXIS 1650:n käyttöopas AXIS 1650:n käyttöopas Canonin tulostimien ja monikäyttölaitteiden verkkotulostusja skanneripalvelin Tukee Canon Advanced Printing Technology (CAPT) -tekniikkaa Canon Advanced Raster Printing System -tekniikkaa

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet...11 Tämän käyttöoppaan lukeminen...12 Symbolit...12 Määritetyn mallin kuvaus...13 Näppäinten käyttäminen...14 Tulostamisen valmistelu

Lisätiedot

Verkko-opas NPD5040-01 FI

Verkko-opas NPD5040-01 FI NPD5040-01 FI Sisältö Sisältö Johdanto Huomautukset... 3 Tietoja tästä käyttöoppaasta... 3 Huomautus, Tärkeää ja Huomaa... 3 Käyttöjärjestelmäversiot... 3 Verkon perusteet... 4 WLAN (langaton)-verkko...

Lisätiedot

Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Käyttöopas

Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Käyttöopas Heinäkuu 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja XEROX ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai

Lisätiedot

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Verkko-opas 1 3 4 Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttämistä ja säilytä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet...12 Määritetyn mallin kuvaus...13 Tämän ohjeen lukeminen...14 Symbolit...14 Näppäinten käyttäminen...15 Tulostamisen valmistelu Pika-asennus...18

Lisätiedot

Tuetut ympäristöt. Laitteiston kytkeminen. Verkkotulostimen asennus. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Tuetut ympäristöt. Laitteiston kytkeminen. Verkkotulostimen asennus. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Tulostimet kytketään verkkoon tulostuspalvelinten avulla. Tällä tavoin monet käyttäjät voivat käyttää tulostimia omista työasemistaan, mikä on hyvin kannattava tapa jakaa suorituskykyisiä ja kalliita tulostimia.

Lisätiedot

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS Tavaramerkit HP ColorSmart II, HP PhotoREt II ja HP ZoomSmart Scaling Technology ovat Hewlett-Packard Companyn tavaramerkkejä. Microsoft on

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas. Versio 0 FIN

Verkkokäyttäjän opas. Versio 0 FIN Verkkokäyttäjän opas Versio 0 FIN Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 Verkkotoiminnot...1 Muut verkkotoiminnot...2 2 Verkkoasetusten muuttaminen 3 Laitteen verkkoasetusten muuttaminen...3 BRAdmin Light -apuohjelman

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Käyttöopas Linksys X-Series Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Sisällys Käyttöopas Sisällys Tuotteen yleiskatsaus X1000..................................... 1 Ylhäältä 1 Takaa 2 Asennus seinälle 2 X3500.....................................

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohjeet...8. Pika-asennus...9 Yhteysmuodon vahvistaminen...11 Verkkoyhteys...11 Paikallinen yhteys...14

Tulostimen käyttöohjeet...8. Pika-asennus...9 Yhteysmuodon vahvistaminen...11 Verkkoyhteys...11 Paikallinen yhteys...14 Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet...8 Tulostamisen valmistelu Pika-asennus...9 Yhteysmuodon vahvistaminen...11 Verkkoyhteys...11 Paikallinen yhteys...14 SmartDeviceMonitor

Lisätiedot

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa.

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Verkko-opas 1 2 3 4 5 6 7 Verkkotoiminnot Verkkokaapelin kytkeminen verkkoon Laitteen asentaminen verkkoon Windows-määritykset Tulostustoiminnon käyttö Verkkokortin määritykset Internet-selaimella Liite

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4443-00 FI

Käyttöopas NPD4443-00 FI NPD4443-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 10 Tämän oppaan käyttö... 11 Käytännöt... 11 Luvaton kopiointi ja tulostus... 12 Tuotteen ominaisuudet... 12 Tietoja Epson AcuLaser MX14

Lisätiedot

Lukemalla "Kopiokoneen käyttöohjeen" turvatiedot varmistat, että osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti. Verkko-opas

Lukemalla Kopiokoneen käyttöohjeen turvatiedot varmistat, että osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti. Verkko-opas Lukemalla "Kopiokoneen käyttöohjeen" turvatiedot varmistat, että osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti. Verkko-opas Johdanto Oppaassa annetaan laitteen käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita ja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COLOR LASERJET 2800 ALL-IN-ONE http://fi.yourpdfguides.com/dref/908424

Käyttöoppaasi. HP COLOR LASERJET 2800 ALL-IN-ONE http://fi.yourpdfguides.com/dref/908424 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COLOR LASERJET 2800 ALL-IN- ONE. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COLOR LASERJET 2800 ALL-IN-ONE käyttöoppaasta

Lisätiedot

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa.

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Verkko-opas 1 2 3 4 5 6 7 Verkkotoiminnot Verkkokaapelin kytkeminen verkkoon Laitteen asentaminen verkkoon Windows-määritykset Tulostustoiminnon käyttö Verkkokortin määritykset Internet-selaimella Liite

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4791-00 FI

Käyttöopas NPD4791-00 FI NPD4791-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Tietoja Epson AcuLaser CX17

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tulostamisen valmistelu Tulostinohjaimen valmistelu Muut tulostustoiminnot Suoratulostus digitaalisesta kamerasta (PictBridge) Tulostimen asetusten

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 Ennen käyttöönottoa Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tulostimen asetukset Asiakirjapalvelin-toiminnon käyttö Laitteen

Lisätiedot

ENNEN OHJELMAN ASENNUSTA ASENNUS WINDOWS- KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ ASENNUS MACINTOSH- KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ VIANETSINTÄ

ENNEN OHJELMAN ASENNUSTA ASENNUS WINDOWS- KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ ASENNUS MACINTOSH- KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ VIANETSINTÄ Ohjelmiston asennusohje ENNEN OHJELMAN ASENNUSTA ASENNUS WINDOWS- KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ ASENNUS MACINTOSH- KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ VIANETSINTÄ Kiitos tämän tuotteen hankkimisesta. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan,

Lisätiedot

SSL-ohje. (Secure Socket Layer)

SSL-ohje. (Secure Socket Layer) SSL-ohje (Secure Socket Layer) Saat perustietoja verkosta ja Brother-laitteesi monipuolisista verkkoominaisuuksista ohjeesta: uu Verkkokäyttäjän opas. Voit ladata itsellesi uusimmat käyttöohjeet vierailemalla

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

Phaser 3635MFP Pikakäyttöopas

Phaser 3635MFP Pikakäyttöopas Phaser 3635MFP Pikakäyttöopas Versio 3.2 11.01.08 Pikakäyttöopas Phaser 3635MFP Xerox Phaser 3635MFP Pikakäyttöopas Kiitos siitä, että valitsitte Phaser 3635MFP:n. Tämän oppaan ohjeiden noudattaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SWEEX LW150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2351742

Käyttöoppaasi. SWEEX LW150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2351742 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot