LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus"

Transkriptio

1 LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series asennetaan ja otetaan käyttöön. Tee verkkoympäristöösi ja toimintoihin liittyvät vaiheet: Asentajat Tee Asennusvaiheet sivulla 2. Anna lopuksi tämä asiakirja asiakkaan pääkäyttäjälle. Verkonvalvoja (kiinteä verkkoympäristö) Tee vaiheet 1 12 aloittaen vaiheesta sivu 3. Verkonvalvoja (DHCP-verkkoympäristö) Tee vaiheet 4-12 aloittaen vaiheesta. Lisätietoja verkkotulostimien asentamisesta on sivulla sivu 9 alkavassa jaksosta. Copyright 2008 Electronics for Imaging, Inc. Osanumero:

2 Asennusvaiheet Poista Fiery Controller -ohjain pakkauksesta. Aseta Fiery Controller jalustaan. Tarkista Fiery Controller -ohjaimen takana olevat kytkimet: Aseta virtakytkin asentton Off (O). Aseta palvelukytkimet normaaliasentoon (pois asennosta ON). 2

3 Kopiokone Vain kiinteitä verkkoja koskevat valmistelutyöt 1. Kytke kopiokone kiinteään verkkoon. Jos kopiokone on jo kytketty verkkoon, siirry vaiheeseen vaihe Määritä tilapäinen IP-osoite kopiokonekopiokonetta varten. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin kirjautumispainiketta. Kirjaudu kopiokone-kopiokoneeseen kirjoittamalla järjestelmänvalvojan salasana. (oletussalasana on ) Paina Machine Status (Koneen tila) -painiketta. Kosketa Tools (Työkalut) -välilehteä. Valitse sitten System Settings (Järjestelmäasetukset) > Connectivity & Network Setup (Yhteys- ja verkkoasennus) > Protocol Settings (Protokollaasetukset). Aseta TCP/IP - IP -tilaksi IPv4 Mode. Aseta IPv4 - IP-osoitteen selvityksen arvoksi STATIC. Aseta IPv4 - IP -osoitteeksi kopiokone IP-osoite. Poistu Protokollan asetus -ikkunasta valitsemalla Close (Sulje). Poistu Tools (Työkalut) -välilehdestä painamalla kirjautumispainiketta. Käynnistä kopiokone uudelleen, kun järjestelmä kehottaa sinua tekemään niin. 3

4 3. Ota käyttöön kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvake. TÄRKEÄÄ: Varmista, että teet kaikki tässä kuvatut vaiheet. Tässä vaiheessa otetaan käyttöön Printer Setup (Tulostimen asennus) - kuvake, jota tarvitaan myöhemmin Fiery Controller -ohjaimen IP-osoitteen määrittämiseksi. Jos et tee tätä vaihetta, koko asennusprosessi on toistettava alusta pitäen (vaiheet 1-12). Avaa www-selain asiakastietokoneessa (PC). Kirjoita selaimen osoiteriville kopiokone-koneen IP -osoite ja paina Enter-painiketta. Näyttöön tulee kopiokone-kopiokoneen Internet Services (Internet-palvelut) sivu. Valitse Properties (Ominaisuudet) -välilehti. Valitse Security (Suojaus) > Machine Digital Certificate Management (Laitteen digitaalisen sertifikaatin hallinta). Kirjoita järjestelmänvalvojan nimi ja salasana, jos näyttöön tulee tätä koskeva kehote. (Oletusnimi on ja oletussalasana x-admin.) Napsauta Create New Self Signed Certificate (Luo uusi itsensä allekirjoittanut sertifikaatti) ja valitse sitten Apply (Käytä). Napsauta Properties (Ominaisuudet) -välilehden Security (Suojaus) > SSL / TLS Settings (SSL / TLS -asetukset) -painiketta Valitse HTTP - SSL / TLS Communication (HTTP - SSL / TLS -tiedonsiirto) -rivillä Enabled (Käytössä). Valitse sitten Apply (Käytä). Käynnistä kopiokone uudelleen, jos järjestelmä kehottaa sinua tekemään niin. Kun kopiokone on käynnistynyt uudelleen, siirry takaisin kopiokone-kopiokoneen Internet Services (Internet-palvelut) sivulle. Valitse Properties (Ominaisuudet) > Connectivity (Yhteydet) > Port Settings (Porttiasetukset). (Kun näyttöön tulee kehote, kirjoita käyttäjänimi ja salasana. Oletusarvot on mainittu edellä toisessa kohdassa.) Napsauta Enabled (Käytössä) -painiketta seuraavien rivien kohdalla: SNMP, SMB, FTP Client ja SOAP. Valitse sitten Apply (Käytä). Valitse Properties (Ominaisuudet) -välilehdellä Services (Palvelut) > Custom Services (Mukautetut palvelut) > Custom Services (Mukautetut palvelut). Valitse Enabled (Käytössä) ja napsauta Apply (Käytä)-painiketta. HUOMAUTUS: Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvake tulee näkyviin kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneeliin, kun Fiery Controller on kytketty ja käynnistetty uudelleen. 4

5 DHCP- ja kiinteä verkkoasennus 4. Määritä kopiokone DHCP-tiedonsiirtoa varten Fiery Controller -ohjaimen avulla. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin kirjautumispainiketta. Kirjaudu kopiokonekopiokoneeseen kirjoittamalla järjestelmänvalvojan salasana. (salasanan oletusarvo on ) Paina Machine Status (Koneen tila) -painiketta. Kosketa Tools (Työkalut) -välilehteä. Valitse sitten System Settings (Järjestelmäasetukset) > Connectivity & Network Setup (Yhteys- ja verkkoasennus) > Protocol Settings (Protokollaasetukset). Aseta TCP/IP - IP -tilaksi IPv4 Mode. Aseta IPv4 - IP-osoitteen selvityksen arvoksi DHCP. Aseta IPv4 - IP -osoitteeksi kopiokone IP-osoite. Poistu Protokollan asetus -ikkunasta valitsemalla Close (Sulje). Poistu Tools (Työkalut) -välilehdestä painamalla kirjautumispainiketta. Käynnistä kopiokone uudelleen, kun järjestelmä kehottaa sinua tekemään niin. 5. Katkaise virta kopiokone-laitteesta. Irrota tarvittaessa kopiokone verkosta. 5

6 6. Kytke Fiery Controller virtapistokkeeseen, kopiokoneeseen ja verkkoon kuvan mukaisesti. Käytä kopiokone-laitteen kytkemiseen Fiery Controller -ohjaimen mukana toimitettua crossover Ethernet -kaapelia. Käytä verkkoliitäntään straight-through Ethernet - kaapelia. 7. Kytke Fiery Controller-ohjaimeen virta. 8. Tarkista, että Fiery Controller -ohjaimen takana oleva vihreä valo palaa ja odota, että LED-näytössä näkyy 00. Kestää noin viisi minuuttia, että Fiery Controller - ohjain käynnistyy ja näyttöön tulee

7 9. Kytke virta kopiokone-kopiokoneeseen ja odota, kunnes aloitussivu tulostuu. TÄRKEÄÄ: Älä kytke virtaa kopiokonekopiokoneeseen ennen kuin Fiery Controller - ohjaimen LED-näytössä näkyy "00".. Alä koske virran kytkemisen jälkeen kopiokonekopiokoneeseen ennen kuin aloitussivu tulostuu. Tämä kestää noin 5-15 minuuttia kopiokonekopiokoneen ohjainohjelman mukaan. Tämän ajan kuluessa tapahtuu seuraavaa: Fiery Controller määrittää automaattisesti kopiokone -kopiokoneen IP-osoitteeksi Tarvittaessa Fiery Controller asentaa kopiokonekopiokoneeseen ohjelman (tällöin kopiokonekopiokoneen ohjauspaneelissa näkyy ilmoitus Downloading (Lataus). Kun asennus on valmis, salli kopiokone- kopiokoneen automaattien käynnistys. Huomaa aloitussivulla seuraavaa: DHCP-verkot Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite on kelvollinen. Kiiteät verkot sivulla ilmoitettu Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite ei ole kelvollinen, ja se tulee jättää huomiotta. 10. Käynnistä Fiery Controller -ohjain uudelleen ja odota, kunnes LED-näytöissä näkyy 00. Pidä pehmeää virtanäppäintä alhaalla viiden sekunnin ajan kunnes vihreä valo sammuu. Odota 10 sekuntia. Kytke virta Fiery Controller -ohjaimeen painamalla pehmeää virtapainiketta kerran uudelleen. Odota noin viisi minuuttia, kunnes LED-näytöissä näkyy :00:05 00:00:10 7

8 11. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Clear All (Poista kaikki) -painiketta. 12. Vain DHCP-verkot: Ota halutessasi käyttöön Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvake (EIP-asetukset). Tällöin voit käyttää Fiery Controller -ohjaimen toimintoja kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelista. Käyttöohjelevyn kohdassa Configuration and Setup (Asennus ja kokoonpano) on yksityiskohtaiset ohjeet. Vain kiinteät verkot: Määritä Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Services (Palvelut) -painiketta. Kosketa Printes Setup (Tulostimen asennus) - kuvaketta. Jos kuvake ei tule näyttöön, lue tämän jakson lopussa oleva huomautus. Kosketa salasana-kenttää ja kirjoita järjestelmänvalvojan salasana Fiery Controller -ohjainta varten. (Oletussalasana on Fiery.1. Kirjoita isot ja pienet kirjaimet täsmälleen tässä muodossa.) Valitse sitten Save (Tallenna) ja sen jälkeen Login (Sisäänkirjaus). Valitse päänäytössä IPv4 Setup (IPv4-asennus). Määritä IPv4-osoitteen tyypiksi Manual ja kirjoita haluamasi Fiery Controllerohjaimen IP-osoite. Valitse Save Changes (Tallenna muutokset). Tee muut haluamasi verkkomääritykset. Valitse päänäytössä Restart Server (käynnistä palvelin uudelleen) > Reboot System (Käynnitä järjestelmä uudelleen) > Reboot System (Käynnitä järjestelmä uudelleen). Salli Fiery Controller -ohjaimen uudelleenkäynnistys ja tulosta uusi aloitussivu. HUOMAUTUS: Jos näytössä ei ole Printer Setup (Tulostimen asennus) -kuvaketta, tee seuraavaa: Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Machine Status (Laitteen tila) -painiketta ja vamista, että kopiokone-kopiokoneen IP-osoitteeksi on määritetty Jos osoite ei ole oikein, tarkista ja kytke uudelleen Fiery Controller -ohjaimen ja kopiokone-kopiokoneen välinen kaapeli. Paina kopiokone-kopiokoneen ohjauspaneelin Clear All (Poista kaikki) -painiketta. Käynnistä Fiery Controller uudelleen ja odota, kunnes LED-näytöissä näkyy 00 (lue ohjeet vaiheesta vaihe 10). Kun Fiery Controller -ohjaimessa näkyy 00, paina uudelleen Clear All (Poista kaikki) -painiketta. Jos Printer Setup (tulostimen asennus) -kuvake ei vieläkään ole näytössä, toista koko asennusprosessi alkaen vaiheesta vaihe 1. 8

9 Tulostinohjaimen asennus Tulostus TCP/IP-portista: Windows 2000, Windows XP, Server 2003 ja Vista Asenna tietokoneeseen sopivat tulostinohjaimet käyttäjäohjelmiston DVD-levyltä tai WebTools-toiminnon avulla.. Siirry Printer and faxes (Tulostin ja faksit) -ikkunaan ja valitse Add Printer (Lisää tulostin).. Napsauta Ohjattu tulostimen asennus -ikkunassa Next (Seuraava) -painiketta. Valitse Local Printer (Paikallinen tulostin), poista Plug and play -tulostimien automaattisen etsinnän valinta ja valitse Next (Seuraava). Valitse Create a new port (Luo uusi portti), valitse sitten Standard TCP/IP port (Tavallinen TCP/IP-portti) ja valitse sitten Next (Seuraava). Valitse Next (Seuraava) -painike uudelleen. Anna Fiery Controller -ohjaimen P-osoite tai palvelimen nimi ja valitse Next (Seuraava). Valitse Finish (Valmis). Valitse Have Disk (Levy) valmistaja- ja tulostajatietoja sisältävässä ikkunassa. Etsi lataamiesi tulostinohjainten joukosta Oemsetup.info tai Oemsetup ja valitse Open (Avaa). Valitse Install From Disk (Asenna levyltä) ikkunassa OK. Valitse Fiery Controller -ohjaimen tulostinohjain ja valitse Next (Seuraava). Valitse tulostimen nimi ja valitse, haluatko määrittää sen oletustulostimeksi. Älä jaa tulostinta. Valitse Next (Seuraava). Tulosta halutessasi testisivu ja valitse Finish (Valmis). Asennettavien asetusten määritys Sirry Printers (Tulostimet) -kohtaan, napsauta Fiery Controller -tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Properties (Ominaisuudet). Valitse Installable Options (Asennettavat asetukset), lisää tai poista tarvittavat vaihtoehdot ja asetukset ja valitse OK. Valitse TCP/I-verkossa Two-Way Communication (Kaksisuuntainen tiedonsiirto), kirjota IP-osoite tai palvelimen nimi, valitse Update Fiery Driver When Opened (Päivitä Fiery-ohjain avattaessa) ja valitse lopuksi Update (Päivitä), jolloin kopiokonekopiokoneeseen tehdyt asetukset päivittyvät automaattisesti. SMB-tulostus: Määritä TCP/IP ja ota käyttöön Fiery Controller -ohjaimen Windows Printing (SMB). Kaikissa SMB-tulostusta käyttävissä asiakastietokoneissa on oltava asennettuna TCP/IP-protokolla ja Microsoft-verkkojen asiakasprotokolla. Tarkista IP-osoite ja palvelimen nimi tulostamalla määrityssivu. Siirry asiakastietokoneessa kohtaan Start/Run (Käynnistä) ja kirjoita Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite (kirjoita \\<IP Address> ) tai etsi Fiery Controller-ohjainta verkkoympäristöstä (Network Neighborhood/My Network Places) IP-osoitteen tai palvelimen nimen mukaan. Tuo näyttöön tarvittaessa tulostusjonot kaksoisnapsauttamalla Fiery Controller -ohjaimen kuvaketta. Valitse haluamsi tulostusjono (suora, pito tai tulostus) napsauttamalla jonoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Open (Avaa) tai kaksoisnapsauttamalla jonoa. Lisätietoja muiden tulostinliitäntöjen asentamisesta on Fiery Controller -ohjaimen oppaissa. 9

10 Mac OS X -tulostus: Asennus Poistu tulostimen asennusohjelmasta. Lataa OS X -kansio tietokoneeseen käyttäjäohjelmiston DVD-levyltä tai WebTools-toiminnon avulla.. Kaksoisnapsauta OSX-asennusohjelman kuvaketta OS X: Printer Driver (OSX: Tulostinohjain) -kansiossa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Valitse Fast [Nopea] tai Comprehensive [Kattava]) ja valitse Quit [Lopeta]. Asennuksen loputtua valitse Quit (Lopeta). Asennus AppleTalk/Bonjour: Fiery Controller -ohjaimessa tulee olla käytössä AppleTalk ja Bonjour. KÄynnistä tulostimen asennusohjelma, valitse Add (Lisää) ja valitse oletusselain. Jos Fiery Controller ei näy AppleTalkin yhteysluettelossa, valitse More Printers (Lisää tulostimia). Valitse se AppleTalk Zone-vyöhyke, jossa Fiery Controller sijaitsee. Valitse Bonjourissa Fiery Controller ja Bonjour-yhteys. Siirry molempien yhteyksien määrittämistä varten kohtaan Print Using (Tulosta käyttäen) tai tulostinmallin valintaan ja valitse sopiva valmistaja sekä Fiery Controller -ohjaimen PPD-tiedosto. Valitse Add (Lisää). IP-tulostus: Käynnistä tulostimen asennusohjelma, valitse Add (Lisää) ja valitse (IP Printer) IP-tulostin. Valitse protokollaksi LPD/ LPR tai IPP. Valitse LPD/LPR-protokollaa varten IP-osoite tai palvelimen nimi sekä haluamasi tulostusyhteyden jono (suora, pito tai tulostus). Valitse IPP-protokollaa varten IP-osoite tai palvelimen nimi. Kirjoita Queue (Jono) -kenttään ipp/ ja haluamasi tulostusyhteyden jono. Siirry molempien yhteyksien määrittämistä varten kohtaan Print Using (Tulosta käyttäen) tai tulostinmallin valintaan ja valitse sopiva valmistaja sekä Fiery Controller -ohjaimen PPD-tiedosto. Valitse Add (Lisää). Kokoonpano Valitse tulostimen asennusohjelmassa Fiery Controller -ohjaimen tulostusyhteyden jono ja valitse Show Info (Näytä tiedot). alitse Installable Options (Asennettavat asetukset), lisää tai poista tarvittavat vaihtoehdot ja asetukset ja valitse Apply Changes (Ota muutokset käyttöön). 10

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet...11 Tämän käyttöoppaan lukeminen...12 Symbolit...12 Määritetyn mallin kuvaus...13 Näppäinten käyttäminen...14 Tulostamisen valmistelu

Lisätiedot

AXIS 1650:n käyttöopas

AXIS 1650:n käyttöopas AXIS 1650:n käyttöopas Canonin tulostimien ja monikäyttölaitteiden verkkotulostusja skanneripalvelin Tukee Canon Advanced Printing Technology (CAPT) -tekniikkaa Canon Advanced Raster Printing System -tekniikkaa

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet...12 Määritetyn mallin kuvaus...13 Tämän ohjeen lukeminen...14 Symbolit...14 Näppäinten käyttäminen...15 Tulostamisen valmistelu Pika-asennus...18

Lisätiedot

Verkko-opas. Värilasertulostin

Verkko-opas. Värilasertulostin Värilasertulostin Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään tai siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muulla tavalla

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohjeet...8. Pika-asennus...9 Yhteysmuodon vahvistaminen...11 Verkkoyhteys...11 Paikallinen yhteys...14

Tulostimen käyttöohjeet...8. Pika-asennus...9 Yhteysmuodon vahvistaminen...11 Verkkoyhteys...11 Paikallinen yhteys...14 Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet...8 Tulostamisen valmistelu Pika-asennus...9 Yhteysmuodon vahvistaminen...11 Verkkoyhteys...11 Paikallinen yhteys...14 SmartDeviceMonitor

Lisätiedot

Verkko-opas NPD5040-01 FI

Verkko-opas NPD5040-01 FI NPD5040-01 FI Sisältö Sisältö Johdanto Huomautukset... 3 Tietoja tästä käyttöoppaasta... 3 Huomautus, Tärkeää ja Huomaa... 3 Käyttöjärjestelmäversiot... 3 Verkon perusteet... 4 WLAN (langaton)-verkko...

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa.

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Verkko-opas 1 2 3 4 5 6 7 Verkkotoiminnot Verkkokaapelin kytkeminen verkkoon Laitteen asentaminen verkkoon Windows-määritykset Tulostustoiminnon käyttö Verkkokortin määritykset Internet-selaimella Liite

Lisätiedot

Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Käyttöopas

Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Käyttöopas Heinäkuu 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja XEROX ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS Tavaramerkit HP ColorSmart II, HP PhotoREt II ja HP ZoomSmart Scaling Technology ovat Hewlett-Packard Companyn tavaramerkkejä. Microsoft on

Lisätiedot

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Verkko-opas 1 3 4 Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttämistä ja säilytä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tulostamisen valmistelu Tulostinohjaimen valmistelu Muut tulostustoiminnot Suoratulostus digitaalisesta kamerasta (PictBridge) Tulostimen asetusten

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas. Versio 0 FIN

Verkkokäyttäjän opas. Versio 0 FIN Verkkokäyttäjän opas Versio 0 FIN Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 Verkkotoiminnot...1 Muut verkkotoiminnot...2 2 Verkkoasetusten muuttaminen 3 Laitteen verkkoasetusten muuttaminen...3 BRAdmin Light -apuohjelman

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 Ennen käyttöönottoa Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tulostimen asetukset Asiakirjapalvelin-toiminnon käyttö Laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COLOR LASERJET 2800 ALL-IN-ONE http://fi.yourpdfguides.com/dref/908424

Käyttöoppaasi. HP COLOR LASERJET 2800 ALL-IN-ONE http://fi.yourpdfguides.com/dref/908424 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COLOR LASERJET 2800 ALL-IN- ONE. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COLOR LASERJET 2800 ALL-IN-ONE käyttöoppaasta

Lisätiedot

SSL-ohje. (Secure Socket Layer)

SSL-ohje. (Secure Socket Layer) SSL-ohje (Secure Socket Layer) Saat perustietoja verkosta ja Brother-laitteesi monipuolisista verkkoominaisuuksista ohjeesta: uu Verkkokäyttäjän opas. Voit ladata itsellesi uusimmat käyttöohjeet vierailemalla

Lisätiedot

DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ

DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ MALLI: MX-2300N MX-2700N DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ Ohjelmiston asennusohje Pidä tämä opas lähettyvillä, jotta voit etsiä siitä ratkaisuja tarpeen tullen. Kiitos tämän tuotteen hankkimisesta.

Lisätiedot

Värilasertulostin Käyttöopas

Värilasertulostin Käyttöopas Värilasertulostin Käyttöopas Laitetyypit: 5062, 4916 Mallit: 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...11 Tietoja

Lisätiedot

Asennuksen pikaopas. Laitteistokuvaus. AXIS PrintPoint 140 BJC:n asennus. Laitteistoasennus

Asennuksen pikaopas. Laitteistokuvaus. AXIS PrintPoint 140 BJC:n asennus. Laitteistoasennus Asennuksen pikaopas Tässä ohjeessa käsitellään AXIS PrintPoint 140 BJC:n asennusta ja käyttöönoton perusteita. Lähempiä tietoja ja ohjeita saat AXIS PrintPoint 140 BJC:n käyttöoppaasta. Laitteistokuvaus

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Käyttöopas Linksys X-Series Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Sisällys Käyttöopas Sisällys Tuotteen yleiskatsaus X1000..................................... 1 Ylhäältä 1 Takaa 2 Asennus seinälle 2 X3500.....................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4030 RJ-4040

KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4030 RJ-4040 KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4040 RJ-4030 RJ-4040 Lue tämä Käyttöopas ennen tämän tulostimen käyttämistä. Suosittelemme, että säilytät tätä opasta paikassa, josta saat sen nopeasti käsiisi tarvittaessa. Versio

Lisätiedot

AR-NB2 VERKKOLAAJENNUS. OHJELMISTON ASENNUSOPAS (verkkokirjoittimelle) MALLI

AR-NB2 VERKKOLAAJENNUS. OHJELMISTON ASENNUSOPAS (verkkokirjoittimelle) MALLI MALLI AR-NB2 VERKKOLAAJENNUS OHJELMISTON ASENNUSOPAS (verkkokirjoittimelle) JOHDANTO ENNEN ASENNUSTA ASENNUS WINDOWS-YMPÄRISTÖSSÄ ASETUKSET MACINTOSH-YMPÄRISTÖSSÄ Sivu 2 9 23 JOHDANTO Tavaramerkit Microsoft

Lisätiedot

Langaton asennusopas. 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Langaton asennusopas. 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Langaton asennusopas 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painosta koskeva tiedote Kesäkuu 2008 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet HP Jetdirect -tulostuspalvelimet Hallintaopas (kiinteä ohjelmisto V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen ilman ennalta saatua kirjallista

Lisätiedot

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER http://fi.yourpdfguides.com/dref/885391

Käyttöoppaasi. HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER http://fi.yourpdfguides.com/dref/885391 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SWEEX LW150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2351742

Käyttöoppaasi. SWEEX LW150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2351742 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4791-00 FI

Käyttöopas NPD4791-00 FI NPD4791-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Tietoja Epson AcuLaser CX17

Lisätiedot