Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP"

Transkriptio

1 Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten asennetaan ja otetaan käyttöön Fiery Network Controller for WorkCentre 7700 MFP Series -ohjain. Asennus kestää kokonaisuudessaan noin tunti viisitoista minuuttia. Voit asentaa Fiery Controller -ohjaimen toisessa kahdesta kokoonpanotilasta: Direct Connection (Suora yhteys): Tämä on oletuksena oleva kokoonpanotila, jossa Fiery Controller -ohjain ja tulostin on yhdistetty suoraan toisiinsa. Jos haluat asentaa Direct Connection (Suora yhteys) -tilassa, suorita seuraavat vaiheet: Alkuvaiheet, Mukauttamisen vaiheet (tarvittaessa) ja Perusyhteys. Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä): Tämä on vaihtoehtoinen kokoonpanotila, jossa Fiery Controller -ohjain ja tulostin on kumpikin kytketty verkko-ohjaimeen, joka taas on liitetty verkkoon. Tässä tilassa tulostimella on erillinen IP-osoite, jolloin käyttäjät voivat käyttää muiden valmistajien tulostinsovelluksia. Jos haluat asentaa Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä) -tilassa, suorita seuraavat vaiheet: Alkuvaiheet, Mukauttamisen vaiheet (tarvittaessa), Perusyhteys ja Network Switch Connection (Verkkoohjainliitäntä) (vaihtoehtoinen). HUOMAUTUS: Kun Fiery Controller -ohjain on asennettu, voit asentaa tulostinohjaimet asiakastietokoneisiin, kuten käyttöohjelevyn Printing (Tulostus) -kohdassa mainitaan. Copyright 2009 Electronics for Imaging, Inc. Osanumero: joulukuuta 2009

2 ReadMe We care about the environment We recommend that you recycle all products at the end of their useful lifetime. By doing this you keep potentially toxic materials from entering the environment. When recycling or disposing of any product, please comply with local guidelines or regulations. Lisez-moi Prenons soin de l environnement Nous vous conseillons de recyler tous les produits en fin de vie. Vous éviterez ainsi que des matières potentiellement toxiques n entrent dans l environnement. Pour jeter ou recycler un produit, quel qu il soit, veuillez respecter la réglementation locale. Leggim Salvaguardiamo l ambiente Si consiglia di riciclare tutti i prodotti alla fine del loro ciclo di vita. Tale operazione potrebbe comportare l immissione nell ambiente di materiali potenzialmente tossici. Per il riciclaggio o lo smaltimento dei prodotti, attenersi alle disposizioni e alle normative locali. ReadMe Die Umwelt ist uns wichtig Wir empfehlen Ihnen, alle Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer dem Recycling zuzuführen. Hierdurch verhindern Sie, dass potenziell giftige Stoffe in die Umwelt gelangen. Bitte beachten Sie beim Recycling oder der Entsorgung jedes Produkts die örtlichen Bestimmungen und Vorschriften. Copyright 2005 Electronics for Imaging, Inc. Part Number: Rev. A-1 17 November 2005 Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP Alkuvaiheet 1. Poista Fiery Controller -ohjain pakkauksesta. 2. Poista Personalization Kit (Mukauttaminen) -paketti pakkauksesta. HUOMAUTUS: Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain), joka näkyy yllä olevien katkoviivojen sisällä, ei ole kaikkien Personalization Kit (Mukauttaminen) -pakettien mukana. 3. Asenna kumituet Fiery Controller -ohjaimen pohjaan. 2

3 4. Aseta Fiery Controller -ohjain jalustaan. 5. Kytke Fiery Controller -ohjain pistorasiaan. 6. Aseta virtakytkin asentoon OFF (O) (POIS). 3

4 Mukauttamisen vaiheet TÄRKEÄÄ: Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole kaikkien Personalization Kit (Mukauttaminen) -pakettien mukana. Jos paketissa on Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain), Fiery Controller -ohjain on mukautettava kohtien vaihe 7 ja vaihe 22 mukaisesti. Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Siirry kohtaan Perusyhteys sivulla Aseta palvelukytkimet käynnistystilaan (aseta kytkin 1 yläasentoon ON (PÄÄLLÄ), aseta kytkin 2 ala-asentoon OFF (POIS)). 4

5 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Kytke kertakäyttöinen Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ja Product Activation USB drive (Tuotteen aktivoinnin USB-asema) Fiery Controller -ohjaimen USB-portteihin. Kumpaakin porttia voidaan käyttää kummankin laitteen kanssa. PRODUCT ACTIVATION KEY PRODUCT ACTIVATION DRIVE 9. Kytke virta Fiery Controller -ohjaimeen siirtämällä virtakytkin asentoon ON ( ) (PÄÄLLE) ja varmistamalla, että virtapainikkeeseen syttyy valo. HUOMAUTUS: Jos virtapainikkeeseen ei syty valoa viiden sekunnin kuluttua, kytke Fiery Controller -ohjaimeen virta painamalla painiketta kerran. 5

6 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Odota noin kolme minuuttia, kunnes tuotteen aktivointi valmistuu. Anna Fiery Controller - ohjaimen sammua automaattisesti. Tuotteen aktivoinnin aikana LED-näyttö vilkkuu satunnaisesti ja siinä näkyvät numerot 00. Sen jälkeen näytössä näkyvät numerot 01 ja 02 sekä tekstit F0 ja FF. Kun näytössä on näkynyt teksti FF noin 30 sekunnin ajan, Fiery Controller -ohjain sammuu automaattisesti. 00:03:00 HUOMAUTUS: Jos tuotetta aktivoitaessa tulee näkyviin virhekoodi, katso alla olevista vianmääritysvihjeistä lisätietoja. 00:00:30 Virhekoodien vianmääritys: E1, E2, E3 ja EC: Kertakäyttöistä sovitinta on jo käytetty, tai se on vioittunut tai vääränlainen. Hanki vaihtosovitin valtuutetusta huollosta tai tukikeskuksesta. E4: Kertakäyttöiseen sovittimeen tuli tuotteen aktivoinnin aikana häiriö. Irrota sovitin, kytke se uudelleen paikalleen ja odota, kunnes järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen. Tuotteen aktivointiprosessi toistuu automaattisesti. E5 ja EE: Tämä järjestelmätyyppi ei tue tuotteen aktivointia. Varmista, että käytät oikeanlaista Fiery Controller -ohjainta, kertakäyttöistä sovitinta ja Product Activation USB drive (Tuotteen aktivoinnin USB-asemaa). Jos haluat lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoon tai tukikeskukseen. E6 ja E9: Järjestelmä on jo aktivoinut tuotteen. Irrota sovitin ja USB-asema ja siirry kohtaan vaihe 12. E8: Tuotteen aktivointi ei onnistunut. Irrota sovitin ja USB-asema ja yritä aktivoida tuote uudelleen aloittamalla kohdasta vaihe 8. Jos ongelma ei häviä, ota yhteys valtuutettuun huoltoon tai tukikeskukseen. EB: Product Activation USB drive (Tuotteen aktivoinnin USB-asema) on vioittunut. Hanki vaihtoasema valtuutetusta huollosta tai tukikeskuksesta. 6

7 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Kun Fiery Controller -ohjain sammuu, irrota kertakäyttöinen Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ja Product Activation USB drive (Tuotteen aktivoinnin USB-asema) Fiery Controller -ohjaimesta. Kertakäyttöinen Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) on nyt käytetty, eikä sitä voida käyttää uudelleen. Hävitä avain paikallisten määräysten mukaisesti. Product Activation USB drive (Tuotteen aktivoinnin USB-asema) voidaan tarvita myöhemmin, jos haluat muuntaa Fiery Controller -ohjaimen muuhun kuin WorkCentre järjestelmään sopivaksi. Säilytä asema turvallisessa paikassa Fiery Controller -ohjaimen lähellä. 12. Kytke järjestelmän ohjelmiston USB-asema jompaankumpaan Fiery Controller -ohjaimen USB-porteista. SYSTEM SOFTWARE, WC7700 7

8 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Kytke Fiery Controller -ohjaimeen virta painamalla virtapainiketta kerran. 14. Odota noin 15 minuuttia, kunnes järjestelmän ohjelmistotiedostot siirretään Fiery Controller -ohjaimeen. 00:15:00 Aluksi LED-näytössä näkyy satunnaista toimintaa. Lopulta näkyviin tulee 00. Sen jälkeen näytön lukema lisääntyy yhdellä numerolla suunnilleen 30 sekunnin välein. Kun kaikki tiedostot siirretään Fiery Controller -ohjaimelle, näytössä näkyy teksti FF. ÄLÄ LUO YHTEYTTÄ FIERY CONTROLLER -OHJAIMEEN TIEDOSTOJEN SIIRRON AIKANA. Jos tiedostojen siirto keskeytetään, järjestelmä voi vioittua. Silloin Fiery Controller -ohjaimessa voi näkyä käynnistyksen aikana AA-teksti yli kymmenen minuutin ajan. Jos järjestelmä on vioittunut, järjestelmän ohjelmisto on asennettava uudelleen alusta asti kohdasta vaihe 12. 8

9 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Kun LED-näytössä näkyy teksti FF, odota 30 sekuntia. Katkaise virta Fiery Controller - ohjaimesta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä alhaalla viiden sekunnin ajan, ennen kuin vihreä valo sammuu. HUOMAUTUS: Varmista, että katkaiset järjestelmästä virran virtapainikkeesta. Älä käytä virtakytkintä. Jos virtakytkintä käytetään, järjestelmä voi vioittua. Silloin Fiery Controller -ohjaimessa voi näkyä käynnistyksen aikana AA-teksti yli kymmenen minuutin ajan. Jos järjestelmä on vioittunut, järjestelmän ohjelmisto on asennettava uudelleen alusta asti kohdasta vaihe :00:30 00:00: Irrota järjestelmän ohjelmiston USB-asema Fiery Controller -ohjaimesta. Säilytä asema turvallisessa paikassa Fiery Controller -ohjaimen lähellä. Saatat tarvita järjestelmän ohjelmistoasemaa myöhemmin, jos järjestelmän ohjelmisto asennetaan uudelleen Fiery Controller - ohjaimeen vianmääritystarkoituksissa. 9

10 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Aseta palvelukytkimet normaalitilaan. Aseta molemmat kytkimet ala-asentoon OFF (POIS). 18. Kytke Fiery Controller -ohjaimeen virta painamalla virtapainiketta kerran. 10

11 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Odota noin 35 minuuttia, kunnes järjestelmän ohjelmiston asennus jatkuu. ÄLÄ LUO YHTEYTTÄ FIERY CONTROLLER -OHJAIMEEN ASENNUKSEN AIKANA. Vaikka vain muutamia toimintatilan merkkivaloja näkyy, asennus on vielä kesken, eikä sitä saa keskeyttää. Jos asennus keskeytetään, järjestelmä voi vioittua. Silloin Fiery Controller -ohjaimessa voi näkyä käynnistyksen aikana AA-teksti yli kymmenen minuutin ajan. Jos järjestelmä on vioittunut, järjestelmän ohjelmisto on asennettava uudelleen alusta asti kohdasta vaihe 12. Asennuksen ensimmäisen 10 minuutin aikana Fiery Controller -ohjain käynnistyy useita kertoja uudelleen. LED-näytössä näkyvät numerot 00 ja teksti AA kunkin uudelleenkäynnistyksen aikana. Lisäksi numerot 02 jäävät näkyviin noin neljäksi minuutiksi. Jälkeenpäin näytössä näkyvät numerot 03" ja numerot 04 noin viiden minuutin ajan. Sen jälkeen numerot 05 ovat näkyvissä noin kuuden minuutin ajan. Seuraavan kymmenen minuutin ajan Fiery Controller -ohjain käynnistyy uudelleen useita kertoja ja jokaisella kerralla näkyviin tulevat numerot 00 ja tekstit AA, kunnes asennus on valmis. Kun asennus on valmis, LED-näyttöön tulevat ja jäävät näkyviin numerot 00 yli viideksi minuutiksi. 00:04:00 00:05:00 00:06:00 00:10:00 00:35:00 11

12 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Katkaise virta Fiery Controller -ohjaimesta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä alhaalla viiden sekunnin ajan, kunnes vihreä valo sammuu. HUOMAUTUS: Varmista, että katkaiset järjestelmästä virran virtapainikkeesta. Älä käytä virtakytkintä. Jos virtakytkintä käytetään, järjestelmä voi vioittua. Silloin Fiery Controller -ohjaimessa voi näkyä käynnistyksen aikana AA-teksti yli kymmenen minuutin ajan. Jos järjestelmä on vioittunut, järjestelmän ohjelmisto on asennettava uudelleen alusta asti kohdasta vaihe :00: Aseta virtakytkin asentoon OFF (O) (POIS). 22. Olet suorittanut Fiery Controller -ohjaimen mukauttamisen vaiheet. Jatka asennusta siirtymällä seuraavaan jaksoon. 12

13 Perusyhteys TÄRKEÄÄ: Tässä jaksossa edellytetään, että Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu. Tietoja siitä, onko Fiery Controller -ohjaimen mukauttamisen vaiheet suoritettava, saat kohdasta Mukauttamisen vaiheet sivulla Jos tulostin ei ole vielä päällä, kytke siihen virta. Varmista, että tulostin on määritetty DHCP-tiedonsiirtoa varten. HUOMAUTUS: tulostimen IP-asetukset on määritetty oletuksena DHCP: ksi, mutta verkonvalvoja on saattanut muuttaa asetuksia. DHCP vaaditaan, jotta tiedonsiirto toimii tulostimen ja Fiery Controller -ohjaimen välillä. A. Paina tulostimen ohjauspaneelin Log In/Out (Kirjautuminen) -painiketta. Kirjaudu tulostimeen kirjoittamalla järjestelmänvalvojan käyttäjänimi ja salasana. (Oletusnimi on admin ja oletussalasana Joskus salasanaa ei tarvitse kirjoittaa.) Kosketa Enter (Kirjoita) -painiketta. B. Paina Machine Status (Koneen tila) -painiketta. C. Kosketa Tools (Työkalut) -välilehteä. Kosketa sitten Network Settings (Verkkoasetukset) > TCP/IP Settings (TCP/IP-asetukset). Varmista, että asetukset on määritetty seuraavasti: TCPIP-käytettävyydeksi on valittu IPv4 Enabled (IPv4 otettu käyttöön). (IPv6 on voitu ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.) Dynamic Addressing (Dynaaminen osoitteenmääritys) -asetukseksi on valittu DHCP. Jos asetusta on muutettava, kosketa asetuksen nimeä, määritä oikea asetus ja kosketa sitten Save (Tallenna) -painiketta. D. Kosketa Close (Sulje) -painiketta. E. Kosketa näytön yläosassa olevaa admin (hallinta) -välilehteä. (Jos järjestelmänvalvojan käyttäjänimi on muuttunut oletuksesta, välilehti näyttää voimassaolevan käyttäjänimen.) Kosketa Log Out (Kirjaudu ulos) -painiketta. Help Services Language Job Status Machine Status Interrupt Printing Energy Saver 13

14 24. Katkaise virta tulostimesta. Jos tulostin on kytketty verkkoon, irrota se verkosta. 25. Aseta Fiery Controller -ohjain tulostimen viereen. Kytke Fiery Controller -ohjain verkkoon, tulostimeen ja pistorasiaan kuvan mukaisesti. A. Käytä tulostimeen kytkemiseen Fiery Controller -ohjaimen mukana toimitettua crossover Ethernet -kaapelia. B. Käytä verkkoliitäntään straight-through Ethernet -kaapelia, jota ei ole toimitettu ohjaimen mukana. 14

15 26. Kytke virta Fiery Controller -ohjaimeen siirtämällä virtakytkin asentoon ON ( ) (PÄÄLLE) ja varmistamalla, että virtapainikkeeseen syttyy valo. HUOMAUTUS: Jos virtapainikkeeseen ei syty valoa viiden sekunnin kuluttua, kytke Fiery Controller -ohjaimeen virta painamalla painiketta kerran. 27. Odota, että LED-näyttöön tulevat ja jäävät näkyviin numerot 00. Kestää noin kolme minuuttia, että Fiery Controller -ohjain käynnistyy ja että näyttöön tulevat numerot 00. Ensiksi LED-näyttö vilkkuu satunnaisesti ja siinä näkyvät numerot 00. Sen jälkeen näytössä näkyy jonkin aikaa teksti AA, kunnes näyttöön tulevat ja jäävät numerot

16 28. Kytke virta tulostimeen ja odota, kunnes Fiery Controller -ohjaimen aloitussivu tulostuu. Jos tulostimen Configuration Report (Määritysraportti) on otettu käyttöön, sekin tulostuu. Älä kytke virtaa tulostimeen, ennen kuin Fiery Controller -ohjaimen LED-näyttöön tulevat ja jäävät näkyviin numerot 00. KUN TULOSTIMEEN ON KYTKETTY VIRTA, ÄLÄ KOSKETA TULOSTINTA, ENNEN KUIN ALOITUSSIVU ON TULOSTETTU! A. Odota noin kolme minuuttia, kunnes tulostin käynnistyy ja aloitussivu tulostuu. Kolmen minuutin kuluessa tulostimen ohjauspaneelissa ei näy juurikaan toimintaa. B. Tarkista, että aloitussivulle ilmestyy teksti WorkCentre 7700 Series (EFI). Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite on Protocol Setup (Protokolla-asennus) -luettelossa. WorkCentre 7700 Series (EFI) WorkCentre 7700 Series (EFI) Jos aloitussivu ei tulostu, toimi seuraavasti: A. Paina Job Status (Työn tila) -painiketta ja tarkista, onko aloitussivua pidätelty resurssitilanteen vuoksi. Jos näin on, varmista, että sisälokerossa on tavallista Letter LEF- tai A4 LEF -paperia. Jotta aloitussivu voidaan tulostaa, tulostimessa on oltava jompaakumpaa mainituista paperilaaduista. B. Jos Configuration Report (Määritysraportti) tulostui käynnistyksen aikana, katso Common User Data (Tavallisen käyttäjän tiedot) -kohtaa ja tarkista, että tulostimen IP-osoite on (Jos Configuration Report (Määritysraportti) ei tulostunut käynnistyksen aikana, paina ensin tulostimen ohjauspaneelin Machine Status (Laitteen tila) -painiketta, kosketa Machine Information (Laitetiedot) -välilehteä ja Information Pages (Tietosivut) > Configuration Report (Määritysraportti) -kohtaa ja vielä Print (Tulosta) -kohtaa.) Jos osoite ei ole oikein, tarkista ja kytke uudelleen Fiery Controller -ohjaimen ja tulostimen välinen kaapeli. Katkaise tulostimesta virta ja kytke siihen virta uudelleen. 16

17 29. Kun aloitussivu on tulostunut, paina Services (Palvelut) -painiketta tulostimen ohjauspaneelista ja tarkista, että Fierykuvake ilmestyy näyttöön. Kosketa tarvittaessa Services Home (Palvelut Koti) -kohtaa, jotta kuvake tulee näkyviin. HUOMAUTUS: Jos Fiery-kuvake näkyy tulostimen ohjauspaneelissa oikein, siirry kohtaan vaihe 30 sivulla 19. Jos Fiery-kuvake ei tule näkyviin, katso vianmääritysvaiheet kohdasta sivu 18. Fiery Services Job Status Machine Status Energy Saver Help Interrupt Printing Language 17

18 Jos Fiery-kuvake ei tule näkyviin, tee vianmääritys seuraavasti: A. Paina tulostimen ohjauspaneelin Clear All (Poista kaikki) -painiketta. B. Paina ja pidä alhaalla Fiery Controller -ohjaimen virtapainiketta viiden sekunnin ajan, kunnes vihreä valo sammuu ja järjestelmästä katkeaa virta. Kytke sitten järjestelmään virta painamalla virtapainiketta kerran. Odota, että Fiery Controller -ohjaimen LEDnäyttöön tulevat ja jäävät näkyviin numerot 00 ". C. Kun Fiery Controller -ohjaimessa näkyvät numerot 00, paina Clear All (Poista kaikki) -painiketta uudelleen. D. Varmista, että Fiery Controller -ohjaimessa ja tulostimessa on samat kellonaika- ja päivämäärätiedot. Jos kellonaika- ja päivämäärätiedot eivät ole molemmissa laitteissa samat, Fiery-kuvake ei välttämättä tule näkyviin. Jos Fiery-kuvake ei tule vieläkään näkyviin, jatka vianmääritystä alla olevien vaiheiden mukaan. E. Kiinteän verkon käyttäjille (DHCP-verkon käyttäjät siirtyvät kohtaan vaihe F): Katkaise virta tulostimesta. Irrota tulostin Fiery Controller -ohjaimesta. Liitä tulostin verkkoon straight-through Ethernet -kaapelin avulla. Määritä tilapäinen kiinteä IP-osoite tulostinta varten. Katso yksityiskohtaiset ohjeet kohdasta vaihe 34 sivulla 22. F. Määritä tulostimen asetukset Centreware Internet Services (Centreware Internet-palvelut) -kohdassa seuraavasti: Avaa www-selain asiakastietokoneessa (PC). Vain DHCP-verkon käyttäjät Kirjoita Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite selaimen osoitekenttään ja paina Enter (Kirjoita). (IPosoite näkyy aloitussivun Protocol Setup (Protokolla-asennus) -kohdassa.) Napsauta alleviivattua linkkiä Xerox WorkCentre WebTools -kotisivulla. Kiinteän verkon käyttäjät Kirjoita tulostimen IP -osoite (määritetty kohdassa vaihe E) selaimen osoitekenttään ja paina Enter (Kirjoita). Napsauta Login (Kirjautuminen) Centreware Internet Services (Centreware Internet-palvelut) -sivulla. Kirjoita järjestelmänvalvojan käyttäjänimi ja salasana. (Oletusnimi on admin ja oletussalasana Napsauta sitten Login (Kirjautuminen)). Valitse Properties (Ominaisuudet) -välilehti. Valitse General Setup (Yleiset asetukset) > Extensible Services Setup (Laajat palvelut -asetukset). Jos Extensible Service Registration (Laajan palvelun rekisteröinti) -ominaisuutta ei ole vielä otettu käyttöön, valitse asetuksen vierestä Configure (Määritä). Siirry kohtaan Remote System Management (Järjestelmän etähallinta) ja valitse Enable for Extensive Service Registration (Ota laajan palvelun rekisteröinti käyttöön). Valitse sitten Save (Tallenna). Siirry takaisin kohtaan Properties (Ominaisuudet) > General Setup (Yleiset asetukset) > Extensible Services Setup (Laajat palvelut -asetukset). Valitse Browser Settings (Selainasetukset) -kohdasta Enable the Extensible Services Browser (Ota laajojen palveluiden selain käyttöön). Siirry sitten alaspäin ja valitse Apply (Käytä). Siirry kohtaan Properties (Ominaisuudet) > Connectivity (Yhteydet)> Protocols (Protokollat) > HTTP ja napsauta sitten HTTPpainiketta. Valitse Connection (Yhteys) -kohdasta Enabled (Käytössä) ja aseta portin numeroksi 80. Valitse sitten Apply (Käytä). G. Vain kiinteän verkon käyttäjät Toista asennusprosessi alusta kohdasta vaihe 23 sivulla 13. Jos Fiery-kuvake ei tule vieläkään näkyviin, käynnistä Fiery Controller -ohjain uudelleen (katso yllä olevasta kohdasta vaihe B). 18

19 30. Määritä tarvittaessa Fiery Controller -ohjaimen asennuksen lisäasetukset. HUOMAUTUS: Jos asennuksen lisäasetuksia, kuten kiinteä IP- tai 802.1x -asetuksia, ei tarvitse määrittää, voit jättää tämän vaiheen väliin. A. Paina tulostimen ohjauspaneelin Services (Palvelut) -painiketta. Jos et näe palvelu-kuvakkeita, kosketa Services Home (Palvelut Koti) -kohtaa. B. Kosketa tulostimen kosketusnäytön Fiery-kuvaketta. C. Kosketa Setup (Asetukset) -välilehteä. D. Valitse Administrator (Järjestelmänvalvoja) -asetus ja kosketa sitten salasana-kenttää. Kirjoita Fiery Controller -ohjaimen järjestelmänvalvojan salasana kosketusnäyttöön ilmestyvällä näppäimistöllä. (Oletussalasana on Fiery.1. Kirjoita isot ja pienet kirjaimet täsmälleen tässä muodossa.) Valitse sitten Save (Tallenna) ja sen jälkeen Login (Kirjautuminen). Pääasennusnäyttö tulee näkyviin. Määritä asennuksen asetukset tarvittaessa. Määritä kiinteä IP-osoite Fiery Controller -ohjainta varten seuraavasti: A. Kosketa Network Setup (Verkkoasennus) -kohdan alta TCP/ IP > Ethernet. Määritä seuraavat asetukset: Aseta IPv4-osoitteen tyypiksi Manual (Manuaalinen). Kosketa IP-osoitekenttää. Kirjoita sitten näkyviin tulevalla näppäimistöllä Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite, jonka verkonvalvoja on määrittänyt. Aseta Subnet Mask (Aliverkon peite) -kohtaan verkonvalvojan määrittämä arvo. Aseta Gateway Type (Yhdyskäytävän tyyppi) -asetukseksi Manual (Manuaalinen). Aseta Gateway Address (Yhdyskäytävän osoite) -kohtaan verkonvalvojan määrittämä osoite. B. Kosketa Save Changes (Tallenna muutokset) -kohtaa. Kosketa sitten Exit (Lopeta) -kohtaa. C. Kosketa pääasennusnäytössä Restart Server (Käynnistä palvelin uudelleen) > Reboot System (Käynnistä järjestelmä uudelleen) -kohtia. Anna Fiery Controller -ohjaimen käynnistyä uudelleen. D. Odota, kunnes aloitussivu tulostuu. Fiery Controller -ohjain käynnistyy uudelleen noin kolmessa minuutissa. Sen jälkeen tulostin tulostaa aloitussivun. Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite näkyy aloitussivun Protocol Setup (Protokolla-asennus) -kohdassa. Määritä 802.1x-asetukset Fiery Controller -ohjainta varten seuraavasti: A. Valitse Network Setup (Verkkoasennus) -kohdasta 802.1x Setup (802.1x-asennus). Määritä tarvittaessa asetukset. Katso lisätietoja käyttöohjelevyn kohdasta Configuration and Setup (Asennus ja kokoonpano). Kosketa Save Changes (Tallenna muutokset) -kohtaa. B. Kosketa pääasennusnäytössä Restart Server (Käynnistä palvelin uudelleen) > Reboot System (Käynnistä järjestelmä uudelleen) -kohtia. Anna Fiery Controller -ohjaimen käynnistyä uudelleen. C. Odota, kunnes aloitussivu tulostuu. Fiery Controller -ohjain käynnistyy uudelleen noin kolmessa minuutissa. Sen jälkeen tulostin tulostaa aloitussivun. Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite näkyy aloitussivun Protocol Setup (Protokolla-asennus) -kohdassa. 19

20 31. Olet asentanut Fiery Controller -ohjaimen Direct Connection (Suora yhteys) -tilassa. Jos haluat jäädä Direct Connection (Suora yhteys) -tilaan, keskeytä toimenpiteet tähän. Säilytä tämä asiakirja varmassa paikassa Fiery Controller -ohjaimen lähellä, jotta voit käyttää sitä, mikäli joitakin asennusvaiheita on tehtävä myöhemmin uudelleen. Jos haluat asentaa Fiery Controller -ohjaimen vaihtoehtoisessa Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä) -tilassa, jatka asennusta siirtymällä seuraavaan jaksoon. 20

21 Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä) (vaihtoehtoinen) TÄRKEÄÄ: Tässä jaksossa kerrotaan lisävaiheista, jotka liittyvät Fiery Controller -ohjaimen asennukseen Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä) -tilassa. Tässä vaihtoehtoisessa määritystilassa käyttäjät voivat käyttää muiden valmistajien tulostinsovelluksia. 32. Ennen kuin siirryt tähän jaksoon, varmista, että olet suorittanut kaikki kohdissa vaihe 23 ja vaihe 31 mainitut vaiheet, jotka ovat Perusyhteys -jaksossa. Muuten asennus ei onnistu. 33. Valmistaudu sammuttamaan Fiery Controller - ohjain seuraavalla tavalla: A. Paina tulostimen ohjauspaneelin Services (Palvelut) -painiketta. Jos et näe palvelukuvakkeita, kosketa Services Home (Palvelut Koti) -kohtaa. Fiery B. Kosketa tulostimen kosketusnäytön Fierykuvaketta. C. Kosketa Jobs (Työt) -välilehteä ja sitten Login (Kirjautuminen). Services Job Status Machine Status Energy Saver D. Valitse Administrator (Järjestelmänvalvoja) - asetus ja kosketa sitten salasana-kenttää. Kirjoita Fiery Controller -ohjaimen järjestelmänvalvojan salasana kosketusnäyttöön ilmestyvällä näppäimistöllä. (Oletussalasana on Fiery.1. Kirjoita isot ja pienet kirjaimet täsmälleen tässä muodossa.) Valitse sitten Save (Tallenna) ja sen jälkeen Login (Kirjautuminen). Help Language Interrupt Printing E. Kosketa Restart Server (Käynnistä palvelin uudelleen) -kohtaa. F. Kosketa Shut Down System (Sulje järjestelmä) - kohtaa. Odota, kunnes Fiery Controller -ohjaimen LED-näyttö tyhjenee ja järjestelmä sammuu kokonaan. 21

22 34. Määritä tarvittaessa tulostimen kiinteä IPosoite. Jos määritystä ei tarvita, siirry kohtaan vaihe 35. A. Paina tulostimen ohjauspaneelin Log In/Out (Kirjautuminen) -painiketta. Kirjaudu tulostimeen kirjoittamalla järjestelmänvalvojan käyttäjänimi ja salasana. (Oletusnimi on admin ja oletussalasana Joskus salasanaa ei tarvitse kirjoittaa.) Kosketa Enter (Kirjoita) -painiketta. B. Paina Machine Status (Koneen tila) -painiketta. C. Kosketa Tools (Työkalut) -välilehteä. Kosketa sitten Network Settings (Verkkoasetukset) > TCP/IP Settings (TCP/IP-asetukset). D. Kosketa Dynamic Addressing (Dynaaminen osoitteenmääritys) -kohtaa ja valitse Disabled (Ei käytössä). Valitse sitten Save (Tallenna). E. Kosketa IP Address/Host Name (IP-osoite/Isäntänimi) -kohtaa. Aseta IPv4-osoite tulostimen IP-osoitteeksi, jonka verkonvalvoja on määrittänyt. Kosketa sitten Close (Sulje) -kohtaa. F. Kosketa Subnet and Gateway (Aliverkko ja yhdyskäytävä) -kohtaa ja määritä asetukset seuraavasti: Aseta IP Gateway (IP-yhdyskäytävä) -kohtaan yhdyskäytävän osoite, jonka verkonvalvoja on määrittänyt. Aseta Subnet Mask (Aliverkon peite) -kohtaan verkonvalvojan määrittämä arvo. Kun olet määrittänyt asetukset, kosketa Close (Sulje) -kohtaa. G. Kosketa näytön yläosassa olevaa admin (hallinta) -välilehteä. (Jos järjestelmänvalvojan käyttäjänimi on muuttunut oletuksesta, välilehti näyttää erilaisen käyttäjänimen.) Kosketa Log Out (Kirjaudu ulos) -painiketta. H. Anna tulostimen käynnistyä uudelleen. I. Jos tulostimen Configuration Report (Määritysraportti) tulostui käynnistyksen aikana, katso Common User Data (Tavallisen käyttäjän tiedot) -kohtaa ja tarkista, että tulostimen IP-osoite on kohdassa vaihe E määrittämäsi kiinteä IP-osoite. (Jos Configuration Report (Määritysraportti) ei tulostunut käynnistyksen aikana, paina ensin tulostimen ohjauspaneelin Machine Status (Laitteen tila) -painiketta, kosketa Machine Information (Laitetiedot) -välilehteä ja Information Pages (Tietosivut) > Configuration Report (Määritysraportti) -kohtaa ja vielä Print (Tulosta) -kohtaa.) Help Services Language <IP> Job Status Machine Status Energy Saver Interrupt Printing 22

23 35. Katkaise virta tulostimesta. 36. Irrota olemassa olevat kaapelit. Kytke tulostin, Fiery Controller -ohjain, verkkoohjain ja verkko-ohjaimen virtalähde kuvan mukaisesti. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti: Kytke Fiery Controller -ohjain ja tulostin verkkoohjaimeen ja verkko-ohjain verkkoon straightthrough Ethernet -kaapelilla, jota ei ole toimitettu ohjaimen mukana. Varmista, että kytket jokaisen kaapelin Fiery Controller - ohjaimen oikeaan liitäntään. Verkko-ohjaimen Ethernet-portit ovat toiminnaltaan samanlaiset, ja kumpaakin voidaan käyttää samalla tavoin. Crossover Ethernet -kaapelia ei käytetä Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä) - tilassa. 23

24 37. Kytke Fiery Controller -ohjaimeen virta painamalla virtapainiketta kerran. Odota, että LED-näyttöön tulevat ja jäävät näkyviin numerot 00. Kestää noin kolme minuuttia, että Fiery Controller -ohjain käynnistyy ja että näyttöön tulevat numerot 00. Ensiksi LED-näyttö vilkkuu satunnaisesti ja siinä näkyvät numerot 00. Sen jälkeen näytössä näkyy jonkin aikaa teksti AA, kunnes näyttöön tulevat ja jäävät numerot

25 38. Kytke virta tulostimeen ja odota, kunnes aloitussivu tulostuu. Jos tulostimen Configuration Report (Määritysraportti) on otettu käyttöön, sekin tulostuu. Älä kytke virtaa tulostimeen, ennen kuin Fiery Controller -ohjaimen LED-näyttöön tulevat ja jäävät näkyviin numerot 00. KUN TULOSTIMEEN ON KYTKETTY VIRTA, ÄLÄ KOSKETA TULOSTINTA, ENNEN KUIN ALOITUSSIVU ON TULOSTETTU! A. Odota noin kuusi minuuttia, kunnes aloitussivu tulostuu. Kuuden minuutin ajan Fiery Controller -ohjain määrittää automaattisesti verkko-ohjainliitännän tulostimeen ja käynnistyy kerran uudelleen. B. Tarkista aloitussivulta, että Configuration Mode: Network Switch (Kokoonpanotila: Verkko-ohjain) näkyy Printer Information (Tulostintiedot) -kohdassa. Tulostimen IP-osoite näkyy myös Printer Information (Tulostimen tiedot) -kohdassa. Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä) -tilan asennus on nyt valmis. Säilytä tämä asiakirja varmassa paikassa Fiery Controller -ohjaimen lähellä, jotta voit käyttää sitä, mikäli joitakin asennusvaiheita on tehtävä myöhemmin uudelleen. WorkCentre 7700 Series (EFI) Configuration Mode: Network Switch 25

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU Kamera Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU 1 Tietoja säädöksistä Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Asennus. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli WN3000RPv3

Asennus. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli WN3000RPv3 Asennus WiFi-kantaman laajennin N300 Malli WN3000RPv3 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia Sisällys Johdanto Mitkä ovat LAN-yhteyden hyödyt? Onko se turvallista? Mitkä postitusjärjestelmät käyttävät LAN-yhteyttä? Mitä minun tarvitsee kertoa verkon ylläpitäjälle / IT-osastolle? Ohjeet Miten liität

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Piilotettu verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.

Piilotettu verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD. Piilotettu verkkokamera Pikakäyttöohje-suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Tietoja säädöksistä Piilotettu verkkokamera Pikakäyttöohje

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

D E F. D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä

D E F. D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä Tuotetiedot B D E F A C G H I A: Linssi B: Virtavalo (LED) C: Liitännän osoitinvalo D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä G: Kamerajalustan liitäntä (päältä) H: Kamerajalustan liitäntä

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Näkymä modeemista edestä tai ylhäältä. MO251V2 Sweex langaton ADSL 2/2+ Modeemi/reititin 54 Mbps Liite A

Suomenkielinen versio. Johdanto. Näkymä modeemista edestä tai ylhäältä. MO251V2 Sweex langaton ADSL 2/2+ Modeemi/reititin 54 Mbps Liite A MO251V2 Sweex langaton ADSL 2/2+ Modeemi/reititin 54 Mbps Liite A Johdanto Älä altista Sweex langatonta ADSL 2/2+ modeemia/reititintä 54 Mbps Liite A äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS 10-käyttöjärjestelmä (Windows 8) 1. Laita Abitti USB-tikku tietokoneen USB-porttiin. 2. Käynnistä kone. 3. Valitse Käynnistä -valikosta (nurkassa oleva

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

Käytettäväksi Xerox ConnectKey -teknologiaa käyttävien monitoimitulostinten kanssa

Käytettäväksi Xerox ConnectKey -teknologiaa käyttävien monitoimitulostinten kanssa Xerox App Gallery -sovellus Pika-aloitusopas 702P03997 Käytettäväksi Xerox ConnectKey -teknologiaa käyttävien monitoimitulostinten kanssa Etsi Xerox App Gallery -sovelluksesta sovelluksia, joilla lisäät

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW.

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW. AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot