Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP"

Transkriptio

1 Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten asennetaan ja otetaan käyttöön Fiery Network Controller for WorkCentre 7700 MFP Series -ohjain. Asennus kestää kokonaisuudessaan noin tunti viisitoista minuuttia. Voit asentaa Fiery Controller -ohjaimen toisessa kahdesta kokoonpanotilasta: Direct Connection (Suora yhteys): Tämä on oletuksena oleva kokoonpanotila, jossa Fiery Controller -ohjain ja tulostin on yhdistetty suoraan toisiinsa. Jos haluat asentaa Direct Connection (Suora yhteys) -tilassa, suorita seuraavat vaiheet: Alkuvaiheet, Mukauttamisen vaiheet (tarvittaessa) ja Perusyhteys. Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä): Tämä on vaihtoehtoinen kokoonpanotila, jossa Fiery Controller -ohjain ja tulostin on kumpikin kytketty verkko-ohjaimeen, joka taas on liitetty verkkoon. Tässä tilassa tulostimella on erillinen IP-osoite, jolloin käyttäjät voivat käyttää muiden valmistajien tulostinsovelluksia. Jos haluat asentaa Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä) -tilassa, suorita seuraavat vaiheet: Alkuvaiheet, Mukauttamisen vaiheet (tarvittaessa), Perusyhteys ja Network Switch Connection (Verkkoohjainliitäntä) (vaihtoehtoinen). HUOMAUTUS: Kun Fiery Controller -ohjain on asennettu, voit asentaa tulostinohjaimet asiakastietokoneisiin, kuten käyttöohjelevyn Printing (Tulostus) -kohdassa mainitaan. Copyright 2009 Electronics for Imaging, Inc. Osanumero: joulukuuta 2009

2 ReadMe We care about the environment We recommend that you recycle all products at the end of their useful lifetime. By doing this you keep potentially toxic materials from entering the environment. When recycling or disposing of any product, please comply with local guidelines or regulations. Lisez-moi Prenons soin de l environnement Nous vous conseillons de recyler tous les produits en fin de vie. Vous éviterez ainsi que des matières potentiellement toxiques n entrent dans l environnement. Pour jeter ou recycler un produit, quel qu il soit, veuillez respecter la réglementation locale. Leggim Salvaguardiamo l ambiente Si consiglia di riciclare tutti i prodotti alla fine del loro ciclo di vita. Tale operazione potrebbe comportare l immissione nell ambiente di materiali potenzialmente tossici. Per il riciclaggio o lo smaltimento dei prodotti, attenersi alle disposizioni e alle normative locali. ReadMe Die Umwelt ist uns wichtig Wir empfehlen Ihnen, alle Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer dem Recycling zuzuführen. Hierdurch verhindern Sie, dass potenziell giftige Stoffe in die Umwelt gelangen. Bitte beachten Sie beim Recycling oder der Entsorgung jedes Produkts die örtlichen Bestimmungen und Vorschriften. Copyright 2005 Electronics for Imaging, Inc. Part Number: Rev. A-1 17 November 2005 Fieryn asennusohjeet laitteelle WorkCentre 7700 Series MFP Alkuvaiheet 1. Poista Fiery Controller -ohjain pakkauksesta. 2. Poista Personalization Kit (Mukauttaminen) -paketti pakkauksesta. HUOMAUTUS: Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain), joka näkyy yllä olevien katkoviivojen sisällä, ei ole kaikkien Personalization Kit (Mukauttaminen) -pakettien mukana. 3. Asenna kumituet Fiery Controller -ohjaimen pohjaan. 2

3 4. Aseta Fiery Controller -ohjain jalustaan. 5. Kytke Fiery Controller -ohjain pistorasiaan. 6. Aseta virtakytkin asentoon OFF (O) (POIS). 3

4 Mukauttamisen vaiheet TÄRKEÄÄ: Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole kaikkien Personalization Kit (Mukauttaminen) -pakettien mukana. Jos paketissa on Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain), Fiery Controller -ohjain on mukautettava kohtien vaihe 7 ja vaihe 22 mukaisesti. Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Siirry kohtaan Perusyhteys sivulla Aseta palvelukytkimet käynnistystilaan (aseta kytkin 1 yläasentoon ON (PÄÄLLÄ), aseta kytkin 2 ala-asentoon OFF (POIS)). 4

5 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Kytke kertakäyttöinen Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ja Product Activation USB drive (Tuotteen aktivoinnin USB-asema) Fiery Controller -ohjaimen USB-portteihin. Kumpaakin porttia voidaan käyttää kummankin laitteen kanssa. PRODUCT ACTIVATION KEY PRODUCT ACTIVATION DRIVE 9. Kytke virta Fiery Controller -ohjaimeen siirtämällä virtakytkin asentoon ON ( ) (PÄÄLLE) ja varmistamalla, että virtapainikkeeseen syttyy valo. HUOMAUTUS: Jos virtapainikkeeseen ei syty valoa viiden sekunnin kuluttua, kytke Fiery Controller -ohjaimeen virta painamalla painiketta kerran. 5

6 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Odota noin kolme minuuttia, kunnes tuotteen aktivointi valmistuu. Anna Fiery Controller - ohjaimen sammua automaattisesti. Tuotteen aktivoinnin aikana LED-näyttö vilkkuu satunnaisesti ja siinä näkyvät numerot 00. Sen jälkeen näytössä näkyvät numerot 01 ja 02 sekä tekstit F0 ja FF. Kun näytössä on näkynyt teksti FF noin 30 sekunnin ajan, Fiery Controller -ohjain sammuu automaattisesti. 00:03:00 HUOMAUTUS: Jos tuotetta aktivoitaessa tulee näkyviin virhekoodi, katso alla olevista vianmääritysvihjeistä lisätietoja. 00:00:30 Virhekoodien vianmääritys: E1, E2, E3 ja EC: Kertakäyttöistä sovitinta on jo käytetty, tai se on vioittunut tai vääränlainen. Hanki vaihtosovitin valtuutetusta huollosta tai tukikeskuksesta. E4: Kertakäyttöiseen sovittimeen tuli tuotteen aktivoinnin aikana häiriö. Irrota sovitin, kytke se uudelleen paikalleen ja odota, kunnes järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen. Tuotteen aktivointiprosessi toistuu automaattisesti. E5 ja EE: Tämä järjestelmätyyppi ei tue tuotteen aktivointia. Varmista, että käytät oikeanlaista Fiery Controller -ohjainta, kertakäyttöistä sovitinta ja Product Activation USB drive (Tuotteen aktivoinnin USB-asemaa). Jos haluat lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoon tai tukikeskukseen. E6 ja E9: Järjestelmä on jo aktivoinut tuotteen. Irrota sovitin ja USB-asema ja siirry kohtaan vaihe 12. E8: Tuotteen aktivointi ei onnistunut. Irrota sovitin ja USB-asema ja yritä aktivoida tuote uudelleen aloittamalla kohdasta vaihe 8. Jos ongelma ei häviä, ota yhteys valtuutettuun huoltoon tai tukikeskukseen. EB: Product Activation USB drive (Tuotteen aktivoinnin USB-asema) on vioittunut. Hanki vaihtoasema valtuutetusta huollosta tai tukikeskuksesta. 6

7 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Kun Fiery Controller -ohjain sammuu, irrota kertakäyttöinen Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ja Product Activation USB drive (Tuotteen aktivoinnin USB-asema) Fiery Controller -ohjaimesta. Kertakäyttöinen Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) on nyt käytetty, eikä sitä voida käyttää uudelleen. Hävitä avain paikallisten määräysten mukaisesti. Product Activation USB drive (Tuotteen aktivoinnin USB-asema) voidaan tarvita myöhemmin, jos haluat muuntaa Fiery Controller -ohjaimen muuhun kuin WorkCentre järjestelmään sopivaksi. Säilytä asema turvallisessa paikassa Fiery Controller -ohjaimen lähellä. 12. Kytke järjestelmän ohjelmiston USB-asema jompaankumpaan Fiery Controller -ohjaimen USB-porteista. SYSTEM SOFTWARE, WC7700 7

8 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Kytke Fiery Controller -ohjaimeen virta painamalla virtapainiketta kerran. 14. Odota noin 15 minuuttia, kunnes järjestelmän ohjelmistotiedostot siirretään Fiery Controller -ohjaimeen. 00:15:00 Aluksi LED-näytössä näkyy satunnaista toimintaa. Lopulta näkyviin tulee 00. Sen jälkeen näytön lukema lisääntyy yhdellä numerolla suunnilleen 30 sekunnin välein. Kun kaikki tiedostot siirretään Fiery Controller -ohjaimelle, näytössä näkyy teksti FF. ÄLÄ LUO YHTEYTTÄ FIERY CONTROLLER -OHJAIMEEN TIEDOSTOJEN SIIRRON AIKANA. Jos tiedostojen siirto keskeytetään, järjestelmä voi vioittua. Silloin Fiery Controller -ohjaimessa voi näkyä käynnistyksen aikana AA-teksti yli kymmenen minuutin ajan. Jos järjestelmä on vioittunut, järjestelmän ohjelmisto on asennettava uudelleen alusta asti kohdasta vaihe 12. 8

9 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Kun LED-näytössä näkyy teksti FF, odota 30 sekuntia. Katkaise virta Fiery Controller - ohjaimesta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä alhaalla viiden sekunnin ajan, ennen kuin vihreä valo sammuu. HUOMAUTUS: Varmista, että katkaiset järjestelmästä virran virtapainikkeesta. Älä käytä virtakytkintä. Jos virtakytkintä käytetään, järjestelmä voi vioittua. Silloin Fiery Controller -ohjaimessa voi näkyä käynnistyksen aikana AA-teksti yli kymmenen minuutin ajan. Jos järjestelmä on vioittunut, järjestelmän ohjelmisto on asennettava uudelleen alusta asti kohdasta vaihe :00:30 00:00: Irrota järjestelmän ohjelmiston USB-asema Fiery Controller -ohjaimesta. Säilytä asema turvallisessa paikassa Fiery Controller -ohjaimen lähellä. Saatat tarvita järjestelmän ohjelmistoasemaa myöhemmin, jos järjestelmän ohjelmisto asennetaan uudelleen Fiery Controller - ohjaimeen vianmääritystarkoituksissa. 9

10 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Aseta palvelukytkimet normaalitilaan. Aseta molemmat kytkimet ala-asentoon OFF (POIS). 18. Kytke Fiery Controller -ohjaimeen virta painamalla virtapainiketta kerran. 10

11 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Odota noin 35 minuuttia, kunnes järjestelmän ohjelmiston asennus jatkuu. ÄLÄ LUO YHTEYTTÄ FIERY CONTROLLER -OHJAIMEEN ASENNUKSEN AIKANA. Vaikka vain muutamia toimintatilan merkkivaloja näkyy, asennus on vielä kesken, eikä sitä saa keskeyttää. Jos asennus keskeytetään, järjestelmä voi vioittua. Silloin Fiery Controller -ohjaimessa voi näkyä käynnistyksen aikana AA-teksti yli kymmenen minuutin ajan. Jos järjestelmä on vioittunut, järjestelmän ohjelmisto on asennettava uudelleen alusta asti kohdasta vaihe 12. Asennuksen ensimmäisen 10 minuutin aikana Fiery Controller -ohjain käynnistyy useita kertoja uudelleen. LED-näytössä näkyvät numerot 00 ja teksti AA kunkin uudelleenkäynnistyksen aikana. Lisäksi numerot 02 jäävät näkyviin noin neljäksi minuutiksi. Jälkeenpäin näytössä näkyvät numerot 03" ja numerot 04 noin viiden minuutin ajan. Sen jälkeen numerot 05 ovat näkyvissä noin kuuden minuutin ajan. Seuraavan kymmenen minuutin ajan Fiery Controller -ohjain käynnistyy uudelleen useita kertoja ja jokaisella kerralla näkyviin tulevat numerot 00 ja tekstit AA, kunnes asennus on valmis. Kun asennus on valmis, LED-näyttöön tulevat ja jäävät näkyviin numerot 00 yli viideksi minuutiksi. 00:04:00 00:05:00 00:06:00 00:10:00 00:35:00 11

12 TÄRKEÄÄ: Jos Product Activation key (Tuotteen aktivointiavain) ei ole paketin mukana, Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu tehtaalla. Älä suorita tällä sivulla olevia mukauttamisen vaiheita, vaan siirry suoraan vaiheeseen Perusyhteys sivulla Katkaise virta Fiery Controller -ohjaimesta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä alhaalla viiden sekunnin ajan, kunnes vihreä valo sammuu. HUOMAUTUS: Varmista, että katkaiset järjestelmästä virran virtapainikkeesta. Älä käytä virtakytkintä. Jos virtakytkintä käytetään, järjestelmä voi vioittua. Silloin Fiery Controller -ohjaimessa voi näkyä käynnistyksen aikana AA-teksti yli kymmenen minuutin ajan. Jos järjestelmä on vioittunut, järjestelmän ohjelmisto on asennettava uudelleen alusta asti kohdasta vaihe :00: Aseta virtakytkin asentoon OFF (O) (POIS). 22. Olet suorittanut Fiery Controller -ohjaimen mukauttamisen vaiheet. Jatka asennusta siirtymällä seuraavaan jaksoon. 12

13 Perusyhteys TÄRKEÄÄ: Tässä jaksossa edellytetään, että Fiery Controller -ohjain on jo mukautettu. Tietoja siitä, onko Fiery Controller -ohjaimen mukauttamisen vaiheet suoritettava, saat kohdasta Mukauttamisen vaiheet sivulla Jos tulostin ei ole vielä päällä, kytke siihen virta. Varmista, että tulostin on määritetty DHCP-tiedonsiirtoa varten. HUOMAUTUS: tulostimen IP-asetukset on määritetty oletuksena DHCP: ksi, mutta verkonvalvoja on saattanut muuttaa asetuksia. DHCP vaaditaan, jotta tiedonsiirto toimii tulostimen ja Fiery Controller -ohjaimen välillä. A. Paina tulostimen ohjauspaneelin Log In/Out (Kirjautuminen) -painiketta. Kirjaudu tulostimeen kirjoittamalla järjestelmänvalvojan käyttäjänimi ja salasana. (Oletusnimi on admin ja oletussalasana Joskus salasanaa ei tarvitse kirjoittaa.) Kosketa Enter (Kirjoita) -painiketta. B. Paina Machine Status (Koneen tila) -painiketta. C. Kosketa Tools (Työkalut) -välilehteä. Kosketa sitten Network Settings (Verkkoasetukset) > TCP/IP Settings (TCP/IP-asetukset). Varmista, että asetukset on määritetty seuraavasti: TCPIP-käytettävyydeksi on valittu IPv4 Enabled (IPv4 otettu käyttöön). (IPv6 on voitu ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.) Dynamic Addressing (Dynaaminen osoitteenmääritys) -asetukseksi on valittu DHCP. Jos asetusta on muutettava, kosketa asetuksen nimeä, määritä oikea asetus ja kosketa sitten Save (Tallenna) -painiketta. D. Kosketa Close (Sulje) -painiketta. E. Kosketa näytön yläosassa olevaa admin (hallinta) -välilehteä. (Jos järjestelmänvalvojan käyttäjänimi on muuttunut oletuksesta, välilehti näyttää voimassaolevan käyttäjänimen.) Kosketa Log Out (Kirjaudu ulos) -painiketta. Help Services Language Job Status Machine Status Interrupt Printing Energy Saver 13

14 24. Katkaise virta tulostimesta. Jos tulostin on kytketty verkkoon, irrota se verkosta. 25. Aseta Fiery Controller -ohjain tulostimen viereen. Kytke Fiery Controller -ohjain verkkoon, tulostimeen ja pistorasiaan kuvan mukaisesti. A. Käytä tulostimeen kytkemiseen Fiery Controller -ohjaimen mukana toimitettua crossover Ethernet -kaapelia. B. Käytä verkkoliitäntään straight-through Ethernet -kaapelia, jota ei ole toimitettu ohjaimen mukana. 14

15 26. Kytke virta Fiery Controller -ohjaimeen siirtämällä virtakytkin asentoon ON ( ) (PÄÄLLE) ja varmistamalla, että virtapainikkeeseen syttyy valo. HUOMAUTUS: Jos virtapainikkeeseen ei syty valoa viiden sekunnin kuluttua, kytke Fiery Controller -ohjaimeen virta painamalla painiketta kerran. 27. Odota, että LED-näyttöön tulevat ja jäävät näkyviin numerot 00. Kestää noin kolme minuuttia, että Fiery Controller -ohjain käynnistyy ja että näyttöön tulevat numerot 00. Ensiksi LED-näyttö vilkkuu satunnaisesti ja siinä näkyvät numerot 00. Sen jälkeen näytössä näkyy jonkin aikaa teksti AA, kunnes näyttöön tulevat ja jäävät numerot

16 28. Kytke virta tulostimeen ja odota, kunnes Fiery Controller -ohjaimen aloitussivu tulostuu. Jos tulostimen Configuration Report (Määritysraportti) on otettu käyttöön, sekin tulostuu. Älä kytke virtaa tulostimeen, ennen kuin Fiery Controller -ohjaimen LED-näyttöön tulevat ja jäävät näkyviin numerot 00. KUN TULOSTIMEEN ON KYTKETTY VIRTA, ÄLÄ KOSKETA TULOSTINTA, ENNEN KUIN ALOITUSSIVU ON TULOSTETTU! A. Odota noin kolme minuuttia, kunnes tulostin käynnistyy ja aloitussivu tulostuu. Kolmen minuutin kuluessa tulostimen ohjauspaneelissa ei näy juurikaan toimintaa. B. Tarkista, että aloitussivulle ilmestyy teksti WorkCentre 7700 Series (EFI). Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite on Protocol Setup (Protokolla-asennus) -luettelossa. WorkCentre 7700 Series (EFI) WorkCentre 7700 Series (EFI) Jos aloitussivu ei tulostu, toimi seuraavasti: A. Paina Job Status (Työn tila) -painiketta ja tarkista, onko aloitussivua pidätelty resurssitilanteen vuoksi. Jos näin on, varmista, että sisälokerossa on tavallista Letter LEF- tai A4 LEF -paperia. Jotta aloitussivu voidaan tulostaa, tulostimessa on oltava jompaakumpaa mainituista paperilaaduista. B. Jos Configuration Report (Määritysraportti) tulostui käynnistyksen aikana, katso Common User Data (Tavallisen käyttäjän tiedot) -kohtaa ja tarkista, että tulostimen IP-osoite on (Jos Configuration Report (Määritysraportti) ei tulostunut käynnistyksen aikana, paina ensin tulostimen ohjauspaneelin Machine Status (Laitteen tila) -painiketta, kosketa Machine Information (Laitetiedot) -välilehteä ja Information Pages (Tietosivut) > Configuration Report (Määritysraportti) -kohtaa ja vielä Print (Tulosta) -kohtaa.) Jos osoite ei ole oikein, tarkista ja kytke uudelleen Fiery Controller -ohjaimen ja tulostimen välinen kaapeli. Katkaise tulostimesta virta ja kytke siihen virta uudelleen. 16

17 29. Kun aloitussivu on tulostunut, paina Services (Palvelut) -painiketta tulostimen ohjauspaneelista ja tarkista, että Fierykuvake ilmestyy näyttöön. Kosketa tarvittaessa Services Home (Palvelut Koti) -kohtaa, jotta kuvake tulee näkyviin. HUOMAUTUS: Jos Fiery-kuvake näkyy tulostimen ohjauspaneelissa oikein, siirry kohtaan vaihe 30 sivulla 19. Jos Fiery-kuvake ei tule näkyviin, katso vianmääritysvaiheet kohdasta sivu 18. Fiery Services Job Status Machine Status Energy Saver Help Interrupt Printing Language 17

18 Jos Fiery-kuvake ei tule näkyviin, tee vianmääritys seuraavasti: A. Paina tulostimen ohjauspaneelin Clear All (Poista kaikki) -painiketta. B. Paina ja pidä alhaalla Fiery Controller -ohjaimen virtapainiketta viiden sekunnin ajan, kunnes vihreä valo sammuu ja järjestelmästä katkeaa virta. Kytke sitten järjestelmään virta painamalla virtapainiketta kerran. Odota, että Fiery Controller -ohjaimen LEDnäyttöön tulevat ja jäävät näkyviin numerot 00 ". C. Kun Fiery Controller -ohjaimessa näkyvät numerot 00, paina Clear All (Poista kaikki) -painiketta uudelleen. D. Varmista, että Fiery Controller -ohjaimessa ja tulostimessa on samat kellonaika- ja päivämäärätiedot. Jos kellonaika- ja päivämäärätiedot eivät ole molemmissa laitteissa samat, Fiery-kuvake ei välttämättä tule näkyviin. Jos Fiery-kuvake ei tule vieläkään näkyviin, jatka vianmääritystä alla olevien vaiheiden mukaan. E. Kiinteän verkon käyttäjille (DHCP-verkon käyttäjät siirtyvät kohtaan vaihe F): Katkaise virta tulostimesta. Irrota tulostin Fiery Controller -ohjaimesta. Liitä tulostin verkkoon straight-through Ethernet -kaapelin avulla. Määritä tilapäinen kiinteä IP-osoite tulostinta varten. Katso yksityiskohtaiset ohjeet kohdasta vaihe 34 sivulla 22. F. Määritä tulostimen asetukset Centreware Internet Services (Centreware Internet-palvelut) -kohdassa seuraavasti: Avaa www-selain asiakastietokoneessa (PC). Vain DHCP-verkon käyttäjät Kirjoita Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite selaimen osoitekenttään ja paina Enter (Kirjoita). (IPosoite näkyy aloitussivun Protocol Setup (Protokolla-asennus) -kohdassa.) Napsauta alleviivattua linkkiä Xerox WorkCentre WebTools -kotisivulla. Kiinteän verkon käyttäjät Kirjoita tulostimen IP -osoite (määritetty kohdassa vaihe E) selaimen osoitekenttään ja paina Enter (Kirjoita). Napsauta Login (Kirjautuminen) Centreware Internet Services (Centreware Internet-palvelut) -sivulla. Kirjoita järjestelmänvalvojan käyttäjänimi ja salasana. (Oletusnimi on admin ja oletussalasana Napsauta sitten Login (Kirjautuminen)). Valitse Properties (Ominaisuudet) -välilehti. Valitse General Setup (Yleiset asetukset) > Extensible Services Setup (Laajat palvelut -asetukset). Jos Extensible Service Registration (Laajan palvelun rekisteröinti) -ominaisuutta ei ole vielä otettu käyttöön, valitse asetuksen vierestä Configure (Määritä). Siirry kohtaan Remote System Management (Järjestelmän etähallinta) ja valitse Enable for Extensive Service Registration (Ota laajan palvelun rekisteröinti käyttöön). Valitse sitten Save (Tallenna). Siirry takaisin kohtaan Properties (Ominaisuudet) > General Setup (Yleiset asetukset) > Extensible Services Setup (Laajat palvelut -asetukset). Valitse Browser Settings (Selainasetukset) -kohdasta Enable the Extensible Services Browser (Ota laajojen palveluiden selain käyttöön). Siirry sitten alaspäin ja valitse Apply (Käytä). Siirry kohtaan Properties (Ominaisuudet) > Connectivity (Yhteydet)> Protocols (Protokollat) > HTTP ja napsauta sitten HTTPpainiketta. Valitse Connection (Yhteys) -kohdasta Enabled (Käytössä) ja aseta portin numeroksi 80. Valitse sitten Apply (Käytä). G. Vain kiinteän verkon käyttäjät Toista asennusprosessi alusta kohdasta vaihe 23 sivulla 13. Jos Fiery-kuvake ei tule vieläkään näkyviin, käynnistä Fiery Controller -ohjain uudelleen (katso yllä olevasta kohdasta vaihe B). 18

19 30. Määritä tarvittaessa Fiery Controller -ohjaimen asennuksen lisäasetukset. HUOMAUTUS: Jos asennuksen lisäasetuksia, kuten kiinteä IP- tai 802.1x -asetuksia, ei tarvitse määrittää, voit jättää tämän vaiheen väliin. A. Paina tulostimen ohjauspaneelin Services (Palvelut) -painiketta. Jos et näe palvelu-kuvakkeita, kosketa Services Home (Palvelut Koti) -kohtaa. B. Kosketa tulostimen kosketusnäytön Fiery-kuvaketta. C. Kosketa Setup (Asetukset) -välilehteä. D. Valitse Administrator (Järjestelmänvalvoja) -asetus ja kosketa sitten salasana-kenttää. Kirjoita Fiery Controller -ohjaimen järjestelmänvalvojan salasana kosketusnäyttöön ilmestyvällä näppäimistöllä. (Oletussalasana on Fiery.1. Kirjoita isot ja pienet kirjaimet täsmälleen tässä muodossa.) Valitse sitten Save (Tallenna) ja sen jälkeen Login (Kirjautuminen). Pääasennusnäyttö tulee näkyviin. Määritä asennuksen asetukset tarvittaessa. Määritä kiinteä IP-osoite Fiery Controller -ohjainta varten seuraavasti: A. Kosketa Network Setup (Verkkoasennus) -kohdan alta TCP/ IP > Ethernet. Määritä seuraavat asetukset: Aseta IPv4-osoitteen tyypiksi Manual (Manuaalinen). Kosketa IP-osoitekenttää. Kirjoita sitten näkyviin tulevalla näppäimistöllä Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite, jonka verkonvalvoja on määrittänyt. Aseta Subnet Mask (Aliverkon peite) -kohtaan verkonvalvojan määrittämä arvo. Aseta Gateway Type (Yhdyskäytävän tyyppi) -asetukseksi Manual (Manuaalinen). Aseta Gateway Address (Yhdyskäytävän osoite) -kohtaan verkonvalvojan määrittämä osoite. B. Kosketa Save Changes (Tallenna muutokset) -kohtaa. Kosketa sitten Exit (Lopeta) -kohtaa. C. Kosketa pääasennusnäytössä Restart Server (Käynnistä palvelin uudelleen) > Reboot System (Käynnistä järjestelmä uudelleen) -kohtia. Anna Fiery Controller -ohjaimen käynnistyä uudelleen. D. Odota, kunnes aloitussivu tulostuu. Fiery Controller -ohjain käynnistyy uudelleen noin kolmessa minuutissa. Sen jälkeen tulostin tulostaa aloitussivun. Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite näkyy aloitussivun Protocol Setup (Protokolla-asennus) -kohdassa. Määritä 802.1x-asetukset Fiery Controller -ohjainta varten seuraavasti: A. Valitse Network Setup (Verkkoasennus) -kohdasta 802.1x Setup (802.1x-asennus). Määritä tarvittaessa asetukset. Katso lisätietoja käyttöohjelevyn kohdasta Configuration and Setup (Asennus ja kokoonpano). Kosketa Save Changes (Tallenna muutokset) -kohtaa. B. Kosketa pääasennusnäytössä Restart Server (Käynnistä palvelin uudelleen) > Reboot System (Käynnistä järjestelmä uudelleen) -kohtia. Anna Fiery Controller -ohjaimen käynnistyä uudelleen. C. Odota, kunnes aloitussivu tulostuu. Fiery Controller -ohjain käynnistyy uudelleen noin kolmessa minuutissa. Sen jälkeen tulostin tulostaa aloitussivun. Fiery Controller -ohjaimen IP-osoite näkyy aloitussivun Protocol Setup (Protokolla-asennus) -kohdassa. 19

20 31. Olet asentanut Fiery Controller -ohjaimen Direct Connection (Suora yhteys) -tilassa. Jos haluat jäädä Direct Connection (Suora yhteys) -tilaan, keskeytä toimenpiteet tähän. Säilytä tämä asiakirja varmassa paikassa Fiery Controller -ohjaimen lähellä, jotta voit käyttää sitä, mikäli joitakin asennusvaiheita on tehtävä myöhemmin uudelleen. Jos haluat asentaa Fiery Controller -ohjaimen vaihtoehtoisessa Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä) -tilassa, jatka asennusta siirtymällä seuraavaan jaksoon. 20

21 Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä) (vaihtoehtoinen) TÄRKEÄÄ: Tässä jaksossa kerrotaan lisävaiheista, jotka liittyvät Fiery Controller -ohjaimen asennukseen Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä) -tilassa. Tässä vaihtoehtoisessa määritystilassa käyttäjät voivat käyttää muiden valmistajien tulostinsovelluksia. 32. Ennen kuin siirryt tähän jaksoon, varmista, että olet suorittanut kaikki kohdissa vaihe 23 ja vaihe 31 mainitut vaiheet, jotka ovat Perusyhteys -jaksossa. Muuten asennus ei onnistu. 33. Valmistaudu sammuttamaan Fiery Controller - ohjain seuraavalla tavalla: A. Paina tulostimen ohjauspaneelin Services (Palvelut) -painiketta. Jos et näe palvelukuvakkeita, kosketa Services Home (Palvelut Koti) -kohtaa. Fiery B. Kosketa tulostimen kosketusnäytön Fierykuvaketta. C. Kosketa Jobs (Työt) -välilehteä ja sitten Login (Kirjautuminen). Services Job Status Machine Status Energy Saver D. Valitse Administrator (Järjestelmänvalvoja) - asetus ja kosketa sitten salasana-kenttää. Kirjoita Fiery Controller -ohjaimen järjestelmänvalvojan salasana kosketusnäyttöön ilmestyvällä näppäimistöllä. (Oletussalasana on Fiery.1. Kirjoita isot ja pienet kirjaimet täsmälleen tässä muodossa.) Valitse sitten Save (Tallenna) ja sen jälkeen Login (Kirjautuminen). Help Language Interrupt Printing E. Kosketa Restart Server (Käynnistä palvelin uudelleen) -kohtaa. F. Kosketa Shut Down System (Sulje järjestelmä) - kohtaa. Odota, kunnes Fiery Controller -ohjaimen LED-näyttö tyhjenee ja järjestelmä sammuu kokonaan. 21

22 34. Määritä tarvittaessa tulostimen kiinteä IPosoite. Jos määritystä ei tarvita, siirry kohtaan vaihe 35. A. Paina tulostimen ohjauspaneelin Log In/Out (Kirjautuminen) -painiketta. Kirjaudu tulostimeen kirjoittamalla järjestelmänvalvojan käyttäjänimi ja salasana. (Oletusnimi on admin ja oletussalasana Joskus salasanaa ei tarvitse kirjoittaa.) Kosketa Enter (Kirjoita) -painiketta. B. Paina Machine Status (Koneen tila) -painiketta. C. Kosketa Tools (Työkalut) -välilehteä. Kosketa sitten Network Settings (Verkkoasetukset) > TCP/IP Settings (TCP/IP-asetukset). D. Kosketa Dynamic Addressing (Dynaaminen osoitteenmääritys) -kohtaa ja valitse Disabled (Ei käytössä). Valitse sitten Save (Tallenna). E. Kosketa IP Address/Host Name (IP-osoite/Isäntänimi) -kohtaa. Aseta IPv4-osoite tulostimen IP-osoitteeksi, jonka verkonvalvoja on määrittänyt. Kosketa sitten Close (Sulje) -kohtaa. F. Kosketa Subnet and Gateway (Aliverkko ja yhdyskäytävä) -kohtaa ja määritä asetukset seuraavasti: Aseta IP Gateway (IP-yhdyskäytävä) -kohtaan yhdyskäytävän osoite, jonka verkonvalvoja on määrittänyt. Aseta Subnet Mask (Aliverkon peite) -kohtaan verkonvalvojan määrittämä arvo. Kun olet määrittänyt asetukset, kosketa Close (Sulje) -kohtaa. G. Kosketa näytön yläosassa olevaa admin (hallinta) -välilehteä. (Jos järjestelmänvalvojan käyttäjänimi on muuttunut oletuksesta, välilehti näyttää erilaisen käyttäjänimen.) Kosketa Log Out (Kirjaudu ulos) -painiketta. H. Anna tulostimen käynnistyä uudelleen. I. Jos tulostimen Configuration Report (Määritysraportti) tulostui käynnistyksen aikana, katso Common User Data (Tavallisen käyttäjän tiedot) -kohtaa ja tarkista, että tulostimen IP-osoite on kohdassa vaihe E määrittämäsi kiinteä IP-osoite. (Jos Configuration Report (Määritysraportti) ei tulostunut käynnistyksen aikana, paina ensin tulostimen ohjauspaneelin Machine Status (Laitteen tila) -painiketta, kosketa Machine Information (Laitetiedot) -välilehteä ja Information Pages (Tietosivut) > Configuration Report (Määritysraportti) -kohtaa ja vielä Print (Tulosta) -kohtaa.) Help Services Language <IP> Job Status Machine Status Energy Saver Interrupt Printing 22

23 35. Katkaise virta tulostimesta. 36. Irrota olemassa olevat kaapelit. Kytke tulostin, Fiery Controller -ohjain, verkkoohjain ja verkko-ohjaimen virtalähde kuvan mukaisesti. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti: Kytke Fiery Controller -ohjain ja tulostin verkkoohjaimeen ja verkko-ohjain verkkoon straightthrough Ethernet -kaapelilla, jota ei ole toimitettu ohjaimen mukana. Varmista, että kytket jokaisen kaapelin Fiery Controller - ohjaimen oikeaan liitäntään. Verkko-ohjaimen Ethernet-portit ovat toiminnaltaan samanlaiset, ja kumpaakin voidaan käyttää samalla tavoin. Crossover Ethernet -kaapelia ei käytetä Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä) - tilassa. 23

24 37. Kytke Fiery Controller -ohjaimeen virta painamalla virtapainiketta kerran. Odota, että LED-näyttöön tulevat ja jäävät näkyviin numerot 00. Kestää noin kolme minuuttia, että Fiery Controller -ohjain käynnistyy ja että näyttöön tulevat numerot 00. Ensiksi LED-näyttö vilkkuu satunnaisesti ja siinä näkyvät numerot 00. Sen jälkeen näytössä näkyy jonkin aikaa teksti AA, kunnes näyttöön tulevat ja jäävät numerot

25 38. Kytke virta tulostimeen ja odota, kunnes aloitussivu tulostuu. Jos tulostimen Configuration Report (Määritysraportti) on otettu käyttöön, sekin tulostuu. Älä kytke virtaa tulostimeen, ennen kuin Fiery Controller -ohjaimen LED-näyttöön tulevat ja jäävät näkyviin numerot 00. KUN TULOSTIMEEN ON KYTKETTY VIRTA, ÄLÄ KOSKETA TULOSTINTA, ENNEN KUIN ALOITUSSIVU ON TULOSTETTU! A. Odota noin kuusi minuuttia, kunnes aloitussivu tulostuu. Kuuden minuutin ajan Fiery Controller -ohjain määrittää automaattisesti verkko-ohjainliitännän tulostimeen ja käynnistyy kerran uudelleen. B. Tarkista aloitussivulta, että Configuration Mode: Network Switch (Kokoonpanotila: Verkko-ohjain) näkyy Printer Information (Tulostintiedot) -kohdassa. Tulostimen IP-osoite näkyy myös Printer Information (Tulostimen tiedot) -kohdassa. Network Switch Connection (Verkko-ohjainliitäntä) -tilan asennus on nyt valmis. Säilytä tämä asiakirja varmassa paikassa Fiery Controller -ohjaimen lähellä, jotta voit käyttää sitä, mikäli joitakin asennusvaiheita on tehtävä myöhemmin uudelleen. WorkCentre 7700 Series (EFI) Configuration Mode: Network Switch 25

LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus

LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series asennetaan ja otetaan käyttöön. Tee verkkoympäristöösi ja toimintoihin

Lisätiedot

AXIS 1650:n käyttöopas

AXIS 1650:n käyttöopas AXIS 1650:n käyttöopas Canonin tulostimien ja monikäyttölaitteiden verkkotulostusja skanneripalvelin Tukee Canon Advanced Printing Technology (CAPT) -tekniikkaa Canon Advanced Raster Printing System -tekniikkaa

Lisätiedot

Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Käyttöopas

Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Käyttöopas Heinäkuu 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja XEROX ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Käyttöopas Linksys X-Series Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Sisällys Käyttöopas Sisällys Tuotteen yleiskatsaus X1000..................................... 1 Ylhäältä 1 Takaa 2 Asennus seinälle 2 X3500.....................................

Lisätiedot

Verkko-opas NPD5040-01 FI

Verkko-opas NPD5040-01 FI NPD5040-01 FI Sisältö Sisältö Johdanto Huomautukset... 3 Tietoja tästä käyttöoppaasta... 3 Huomautus, Tärkeää ja Huomaa... 3 Käyttöjärjestelmäversiot... 3 Verkon perusteet... 4 WLAN (langaton)-verkko...

Lisätiedot

Phaser 3635MFP Pikakäyttöopas

Phaser 3635MFP Pikakäyttöopas Phaser 3635MFP Pikakäyttöopas Versio 3.2 11.01.08 Pikakäyttöopas Phaser 3635MFP Xerox Phaser 3635MFP Pikakäyttöopas Kiitos siitä, että valitsitte Phaser 3635MFP:n. Tämän oppaan ohjeiden noudattaminen

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. LW320/LW321 Sweex Langaton 300N-reititin. Pakkauksen sisältö. Termistöluettelo

Suomenkielinen versio. LW320/LW321 Sweex Langaton 300N-reititin. Pakkauksen sisältö. Termistöluettelo LW320/LW321 Sweex Langaton 300N-reititin Älä altista langatonta Sweex 300N -reititintä äärilämpötiloille. Älä pidä laitetta suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä käytä langatonta

Lisätiedot

Pikaopas. AC1750 Smart WiFi -reititin Malli R6400. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Pikaopas. AC1750 Smart WiFi -reititin Malli R6400. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Tuki Kiitos, että hankit tämän NETGEAR-tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen tuotetarraan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa https://my.netgear.com. Pikaopas Pakkauksen

Lisätiedot

Verkko-opas. Värilasertulostin

Verkko-opas. Värilasertulostin Värilasertulostin Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään tai siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muulla tavalla

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SWEEX LW150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2351742

Käyttöoppaasi. SWEEX LW150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2351742 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas. Versio 0 FIN

Verkkokäyttäjän opas. Versio 0 FIN Verkkokäyttäjän opas Versio 0 FIN Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 Verkkotoiminnot...1 Muut verkkotoiminnot...2 2 Verkkoasetusten muuttaminen 3 Laitteen verkkoasetusten muuttaminen...3 BRAdmin Light -apuohjelman

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4443-00 FI

Käyttöopas NPD4443-00 FI NPD4443-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 10 Tämän oppaan käyttö... 11 Käytännöt... 11 Luvaton kopiointi ja tulostus... 12 Tuotteen ominaisuudet... 12 Tietoja Epson AcuLaser MX14

Lisätiedot

Reitittimen asennusopas

Reitittimen asennusopas Reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Heinäkuu 2008 208-10199-03 versio 1.0 2008 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit NETGEAR ja NETGEAR-logo

Lisätiedot

Pikaopas. Nighthawk X4. AC2350 Smart WiFi -reititin. Pakkauksen sisältö. Asennusvideo. Malli R7500

Pikaopas. Nighthawk X4. AC2350 Smart WiFi -reititin. Pakkauksen sisältö. Asennusvideo. Malli R7500 Tuki Kiitos, että hankit tämän NETGEAR-tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen tuotetarraan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa https://my.netgear.com. Tuote on rekisteröitävä,

Lisätiedot

Heinäkuu 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Käyttöopas

Heinäkuu 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Käyttöopas Heinäkuu 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa

Lisätiedot

FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas

FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas FreeAgent GoFlex Home -käyttöopas 2011 Seagate Technology LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Seagate, Seagate Technology, aaltologo ja FreeAgent ovat Seagate Technology LLC:n

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4791-00 FI

Käyttöopas NPD4791-00 FI NPD4791-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Tietoja Epson AcuLaser CX17

Lisätiedot

Linksys WAP300N. Käyttöopas

Linksys WAP300N. Käyttöopas Käyttöopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleiskatsaus Pakkauksen sisältö............................. 1 Kuva takaa.................................. 1 Kuva alhaalta.................................2

Lisätiedot

My Net. N900 Central -reititin. Käyttöopas

My Net. N900 Central -reititin. Käyttöopas My Net N900 Central -reititin Käyttöopas WD :n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun http://support.wdc.com

Lisätiedot

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera SÄÄNKESTÄVÄ Käyttöohje APM-J2033 SISÄLLYS 1 TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 OMINAISUUDET... 3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Tuetut ympäristöt. Laitteiston kytkeminen. Verkkotulostimen asennus. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Tuetut ympäristöt. Laitteiston kytkeminen. Verkkotulostimen asennus. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Tulostimet kytketään verkkoon tulostuspalvelinten avulla. Tällä tavoin monet käyttäjät voivat käyttää tulostimia omista työasemistaan, mikä on hyvin kannattava tapa jakaa suorituskykyisiä ja kalliita tulostimia.

Lisätiedot

Langaton asennusopas. 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Langaton asennusopas. 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Langaton asennusopas 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painosta koskeva tiedote Kesäkuu 2008 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Internet-faksi ja Windows - käyttöjärjestelmän Internet-tulostus

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Internet-faksi ja Windows - käyttöjärjestelmän Internet-tulostus VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Internet-faksi ja Windows - käyttöjärjestelmän Internet-tulostus Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) tarjoaa ratkaisuja kaikkiin tulostustarpeisiin. Sieltä voit

Lisätiedot

Pikaopas. Pikaopas 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Pikaopas. Pikaopas 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Pikaopas 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Sisällysluettelo 1 - Tietoa tulostimesta... 5 Tulostimen ohjauspaneelin käyttö... 5 Alkunäytön sisältö... 6 Kosketusnäytön painikkeiden käyttö... 7 2 - Alkunäytön asettaminen

Lisätiedot

FI9840 Ensimmäinen painos Joulukuu 2014 Kannettavan tietokoneen

FI9840 Ensimmäinen painos Joulukuu 2014 Kannettavan tietokoneen FI9840 Ensimmäinen painos Joulukuu 2014 Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää,

Lisätiedot