Liite tarjouspyyntöön, osio B IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN LIITTYVÄT KULJETUKSET PALVELUKUVAUS, OSIO B

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite tarjouspyyntöön, osio B IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN LIITTYVÄT KULJETUKSET PALVELUKUVAUS, OSIO B"

Transkriptio

1 IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN LIITTYVÄT KULJETUKSET PALVELUKUVAUS, OSIO B 1. Palvelukokonaisuuteen sisältyvät kuljetukset Tässä palvelukuvauksessa esitetyt aikataulut ja toimintakäytännöt perustuvat tämän hetkisten asiakkaiden kuljetustarpeisiin. Erityisesti kuljetusaikatauluihin voi kuitenkin tulla sopimuskaudella muutoksia. Niistä neuvotellaan erikseen palveluntuottajan kanssa. Asiakkaat kuljetuksiin ohjaa Nokian kaupungin kotihoito. Asiakas- ja tavaramäärät saattavat sopimuskaudella vaihdella. Tilaaja ei sitoudu palvelukuvauksessa ilmoitettuihin nykyisiin asiakas- tai kassimäärien toteutumiseen sopimuskaudella. Mikäli samanaikaisesti hoidetaan useampia päällekkäisiä kuljetuksia samalla autolla, voidaan maksu periä palveluntilaajalta vain yhden kuljetuksen osalta Päiväkeskuskuljetukset Tällä hetkellä päivätoimintaa järjestetään kolmessa päivätoimintayksikössä: Vihnuskodin päiväkeskus (Vihnuskatu), Orvokin palvelukeskus (Räikäntie) ja Vastamajan palvelukeskus (Korkeemäenkatu). Kuljetukset sisältävät asiakkaiden haun kotoa (tarvittaessa sisältä asti) ja kuljetuksen kotihoidon hänelle osoittamaan ryhmätoimintapaikkaan. Asiakas noudetaan ryhmästään iltapäivällä ja kuljetetaan kotiin (tarvittaessa sisälle asti). Asiakasta ei saa kuljetusten yhteydessä jättää pois kyydistä muualle kuin asuinosoitteeseensa. Päivätoimintapäivä alkaa ryhmissä klo 8.00 ja päättyy ryhmästä riippuen klo Asiakkaiden vienti ja nouto tulee tapahtua +/- 20 minuuttia ko. ryhmän alkamis- ja loppumisajankohdasta. Tällä hetkellä kuljetukset tapahtuvat arkipäivisin aamulla noin ja iltapäivällä noin välisenä aikana. Asiakkaiden hakujärjestyksestä tulee neuvotella tarvittaessa palvelun tilaajan edustajan kanssa. Muutokset päivätoiminta-ajoissa ja toimintayksiköissä ovat mahdollisia sopimuskaudella. Tällöin ajoaikatauluista voidaan neuvotella tarkemmin uudelleen palveluntilaajan ja tuottajan välillä. Kaikki kuljetukset tapahtuvat arkipäivinä. Asiakkaat ja näin myös kuljetusreittien pituus vaihtelee kulloistenkin asiakkaiden asuntojen sijainnin mukaan. Asiakkaat päivätoimintaryhmiin ohjaa Nokian kaupungin kotihoito. Asiakkaita käy keskimäärin 6-10 asiakasta/ päivä/ryhmä. Päiväkeskuskuljetuksiin kuluva aika päivässä on yhteensä keskimäärin noin 11 h 30 min. Tällä hetkellä päiväkeskuskuljetukset hoitaa kaksi eri autoa. Toinen auto vastaa Palveluliikenteestä sekä Orvokin ja Vastamajan päiväkeskuskuljetuksista. Toinen autoa ajaa Vihnuskodin päiväkeskuskuljetukset ja vastaa Keski-Nokian kauppatavaroiden jaosta sekä laboratorionäytteiden viennistä.

2 1.2. Kauppatavaroiden kuljetukset: Kuljetus sisältää Nokian kaupungin kotihoidon etukäteen tilaamien tavaroiden noudon tavaroiden välityksestä vastaavasta myymälästä ja tavaroiden toimittamisen asiakkaan kotiin. Kuljetukseen sisältyy myös tavaroiden huolehtiminen asianmukaiseen säilytykseen, mikäli asiakas ei itse kykene tästä huolehtimaan. Noutomyymälä on tällä hetkellä K-Supermarket Löytis Oy, mutta muutokset välitystä hoitavassa myymälässä voivat olla mahdollisia sopimuskauden aikana. Asiakkaita on palvelun piirissä tällä hetkellä noin 140 ja kauppakasseja viedään kuukaudessa noin 800. Kasseja on päivittäin kuljetuksessa noin Keski-Nokian alueella asiakkaita on keskimäärin noin 15/päivä, Pohjois- Nokialla keskimäärin 8/päivä ja Etelä-Nokialla 12/päivä. Kuljetettavien kassien määrä vaihtelee eri viikonpäivien välillä. Kuljetusalueena on pääasiassa koko Nokia. Tällä hetkellä kauppakuljetuksia ei suoriteta Siuro-Linnavuori alueelle. Tavaroiden kuljetus tapahtuu arkipäivin toiminta-alueesta riippuen klo: välisenä aikana. Keski-Nokian alueen ja Pohjois-Nokian kuljetukset tapahtuvat klo alkaen ja Etelä-Nokian kuljetukset alkavat noin klo Tavaroiden nouto kaupasta tapahtuu erissä. Kuljetusaikatauluihin on mahdollisuus tehdä muutoksia edellyttäen, että muutokset sopivat myös tavaroiden keräämisestä vastaavalle elintarvikeliikkeelle. Tilaajan edustajan (kotihoito) on voitava poikkeuksellisesti siirtää yksittäisen asiakkaan kauppakassi-toimituksen ajankohtaa kyseisen ajopäivän sisällä. Kauppatavaroiden kuljetukseen kuluva aika on koko Nokian alueella päivässä keskimäärin 9 h 30 min. Tällä hetkellä kauppakassien hoidosta vastaa kaksi eri autoa. Toinen huolehtii Pohjois- ja Etelä-Nokialle suuntautuvat kuljetukset (6-7 h/päivä) ja toinen auto Keski-Nokian kuljetukset, joihin kuluu aikaa n. 2,5 h/päivä. Tämä autoa vastaa myös Vihnuksen päiväkeskuskuljetuksista ja laboratorionäytteiden viennistä. Kuljetusprosessi: Toimitus tapahtuu asiakkaan kotiin, tarvittaessa kaappiin, jääkaappiin tai pakastimeen saakka Mikäli asiakas ei ole kotona tai ei avaa ovea kassien saapuessa, kuljettajan on otettava välittömästi puhelimella yhteys kotihoitoon Kotihoidolla on oltava myös mahdollisuus ottaa tarvittaessa yhteys suoraan ajoreitin kuljettajaan Kuljettaja tarkistaa, että tavaratoimitus ja kuitti ovat tilauksen mukaiset Asiakkaan toimintakyvyn seuranta: Jos asiakkaan voinnissa havaitaan poikkeavuuksia normaalitilaan verrattuna, kuljettajan on otettava välittömästi yhteys puhelimitse kotihoitoon

3 1.3. Saunakuljetukset Kuljetus tapahtuu yhtenä päivänä viikossa. Tällä hetkellä ajopäivä on torstai. Asiakkaat noudetaan kotoa ja kuljetetaan saunaan Orvokin palvelukeskukseen (Räikäntie). Kuljetuksissa tulee noudattaa samoja periaatteita kuin aiemmin kuvatussa päiväkeskuskuljetuksessa. Asiakkaiden tulee olla perillä saunotuspisteessä noin klo Nouto Orvokin palvelukeskuksesta ja asiakkaiden ajo takaisin kotiin tapahtuu noin klo Asiakkaita on kuljetuksessa tällä hetkellä keskimäärin 3-4. Kuljetusaika on yhteensä noin 1 h. Tällä hetkellä kuljetukset hoitaa Palveluliikenteestä vastaava auto Laboratoriokuljetukset ja muut pienimuotoiset kuljetukset Vihnuskodin päiväkeskuksesta haetaan laboratorionäytteet kahdesti päivästä ja toimitetaan ne Nokian terveyskeskukseen. Aamunäytteet haetaan noin klo 9.15 ja kuljetus on yhdistetty aamun päiväkeskuskuljetukseen Vihnuksen päiväkeskukseen. Toisen kerran näytteet haetaan noin klo Näytteitä kuljetetaan pääsääntöisesti joka arkipäivä. Satunnaisesti näytekuljetusten yhteydessä voidaan kuljettaa mm. apuvälineitä terveyskeskuksen ja päivätoimintakeskuksen välillä. Lisäksi sopimuskaudella voi tulla kuljetettavaksi muita pienimuotoisia tavarakuljetuksia, joiden vienti voidaan yhdistää palvelukuvauksessa esitettyihin muihin kuljetuksiin. Aikaa näytteiden kuljetukseen kuluu tällä hetkellä noin 30 min/päivä. Tällä hetkellä kuljetuksista vastaa Vihnuskodin päiväkeskusajot suorittava auto. 2. Kalustolle ja toiminnalle asetettavat vaatimukset Asiakaskuljetukset: Henkilökuljetuksissa tulee noudattaa voimassaolevia ohjeita ja määräyksiä. Lisäksi: Valmius suorittaa saattajapalveluun liittyviä tehtäviä, esim. asiakkaan nostaminen ja siirtämiset Palveluliikenne ja päiväkeskuskuljetukset: pyörätuolipaikkoja 2 kpl sekä hissi ja vähintään 14 istuinpaikkaa Muut henkilökuljetukset (mm. saunakuljetukset): liikuntarajoitteisten kuljetukseen sopiva kalusto; vähintään 4 istuinpaikkaa sekä tilaa apuvälineiden kuljettamiseen (tavallisesti rollaattori) Kauppatavarakuljetukset: Tavaroiden kuljettamisessa noudatetaan elintarvikkeiden säilytyksestä, kuljetuksesta sekä elintarvikehygieniasta annettuja määräyksiä ja ohjeita. (Elintarvikelaki, Elintarvikehygienia- asetus, Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta, Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 28/2009, Eviran ohje eräiden elintarvikehuoneistojen hyväksymisestä ja elintarvikekuljetuksista lopulliselle kuluttajalle Dno 5052/929/2007).

4 Mikäli toiminta on ainoastaan ammattimaista elintarvikkeiden kuljettamista, tulee kuljetuskaluston olla hyväksytty elintarvikkeiden kuljettamiseen. Taksia ei tarvitse hyväksyttää, mikäli sillä tehdään kauppatavarakuljetuksia muun toiminnan ohella. Elintarvikkeiden kuljetuksessa tulee tällöin varmistaa, ettei kylmäketju pääsee katkeamaan. Palveluntuottajalla tulee olla käytössää kylmälaukut, joissa tavaroiden (myös pakasteiden) kuljettaminen ilman kylmäketjun katkeamista on mahdollista. Taksikuljetuksissa toimijan tulee sisällyttää omavalvontaansa keinot, joilla kuljetettavien elintarvikkeiden lämpötilan pysyminen sallituissa rajoissa voidaan varmistaa. Omavalvontasuunnitelma, johon sisältyy lisäksi mm. kuvaus auton puhdistuksesta ja reitityksestä, tulee toimittaa tiedoksi elintarvikevalvonnasta vastaavalle viranomaiselle. Palveluntuottajan tulee pyydettäessä toimittaa raportti kylmäketjun seurannasta sekä omavalvonnan tulokset tilaajalle. Kauppatavaroiden kuljetus kaupasta asiakkaalle kestää 0,5-2 tuntia kuljetusreitistä riippuen. Kuljetusaika ei saa ylittää kahta tuntia. Kuljetukset tulee sujua arkipäivin myös ongelmatilanteissa. Mikäli kuljetuksessa tapahtuu poikkeamia ja muutoksia, on niistä ilmoitettava tilaajalle ensi tilassa. Mikäli asiakkaalle toimitettava ja kuljetettava muu tuote vioittuu tai vahingoittuu kuljetuksen aikana niin, ettei sen toimitus ole mahdollinen, vastaa korvauksesta asiakkaalle palvelun tuottaja. Lisätietoa kuljetettavista tuotteista ja elintarvikekuljetuksille esitetyistä vaatimuksista on tämän palvelukuvauksen liitteenä. Laboratoriokuljetukset ja muut pienimuotoiset kuljetukset: Ei erityisvaatimuksia. Kaluston tulee olla sellainen, että sillä voidaan kuljettaa mm. apuvälineitä kokoon taitettuina (mm. pyörätuoli, rollaattori). 3. Asiakaspalvelun laatu Palvelulle asetetaan seuraavat laatuvaatimukset: Palveluissa on kunnioitettava asiakkaan oikeuksia sekä yksilöllisiä tarpeita. Asiakkaan kohtelun on oltava kunnioittavaa ja asiakasta arvostavaa. Asiakkaiden henkilökohtaisen tarpeen mukainen avustaminen ja saattoapua sisältyvät asiakaskuljetuksiin. Palveluntuottajan henkilöstön on oltava tehtäväänsä hyvin perehdytetty ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ikäihmisten palveluun soveltuva ja luotettava. Palveluntuottajan henkilöstöltä edellytetään riittävää suomen kielen taitoa, nuhteetonta taustaa ja samaa salassapito-velvollisuutta kuin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta. Sekä kuljettajia että palveluntuottajan muuta henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus asiakkaiden ja heidän läheistensä henkilökohtaisista asioista. Kuljettajan käytöksen on oltava asiallista ja hyvän asiakaspalvelun mukaista.

5 Kuljettajan on kunnioitettava asiakkaan kotia. Kuljettaja ei saa aiheuttaa asiakkaalle vahinkoa tai ottaa häneltä vastaan rahasuorituksia tai muita korvauksia. Kunkin ajoreitin kuljettajalla on oltava matkapuhelin, josta hänet tavoittaa arkipäivisin klo Palveluntuottajan tulee noudattaa liitteenä olevan asiakkaiden avainten hallintaohjeen määräyksiä.

6 liite KULJETETTAVAT TUOTTEET JA KULJETUSOHJEET Kuljetettavat tuotteet Pääasiassa kuljetettavat tuotteet ovat valmiiksi pakattuja (mm. tuore liha, siipikarja ja kala, maito ja maitotuotteet, einekset, kuivatavarat, juomat). Pakasteiden kuljettaminen on vain satunnaista. Irtotavaroista kuljetetaan pääasiassa hedelmiä ja vihanneksia sekä erilaisia konditoriatuotteita. Nämä on kuljetuksen ajaksi pakattu erillisiin säilytyspusseihin tai laatikoihin. Kuljetuksen yhteydessä voidaan toimittaa asiakkaille myös muita kuin elintarvikkeita (esim. pesu- ja puhdistusaineet, erilaiset paperitavarat). Kuljetuksen yhteydessä ei toimiteta pakkaamattomia nestemäisiä, rakeisia tai jauhomaisia elintarvikkeita tai pakkaamattomia leipomotuotteita tai pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Elintarvikkeiden kuljetusta koskevat yleiset elintarvikehygieeniset vaatimukset Elintarvikkeiden kuljetuksessa käytettävät kuljetusajoneuvot ja tavaratilat on pidettävä puhtaina. Kuljetusajoneuvojen tilat, joissa kuljetetaan muuta kuin elintarvikkeita, on tarkastettava ja tarvittaessa puhdistettava ennen kuin tiloja käytetään elintarvikkeiden kuljetukseen. Kuljetusajoneuvojen ja tavaratilojen tulee olla tiiviitä ja materiaalin pitää olla helposti puhdistettavia. Elintarvikkeita kuljetettaessa on huolehdittava, että elintarvikkeet on suojattu kastumiselta, jäätymiseltä, pölyyntymiseltä tai muulta likaantumiselta ja ettei niiden hygieeninen laatu vaarannu kuljetuksen aikana. Sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden kuljettamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota niiden saastumisen estämiseen. Jos kuljetusajoneuvossa kuljetetaan tuotteita, jotka voivat vaarantaa elintarvikkeen hygieenisen laadun, elintarvikkeet on kuljetettava näistä tuotteista erillään. Elintarvikkeita on kuljettava siten, että niihin ei siirry vierasta hajua tai makua taikka haitallisia ominaisuuksia kuljetusajoneuvoista tai tavaratilasta taikka kuljetettavista muista elintarvikkeista tai tavaroista. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävissä vähittäiskaupan toimituksissa kuormatila tai muu jäähdytettävä kuljetustila tai -astia tulee varustaa tallentavalla lämpötilanseurantajärjestelmällä. Tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita, jos elintarvikkeet toimitetaan elintarvikehuoneistosta suoraan kuluttajalle. Tällöin toimijan tulee sisällyttää omavalvontaansa ne keinot, joilla kuljetettavien elintarvikkeiden lämpötilan pysyminen sallituissa rajoissa voidaan varmistaa. Elintarvikkeiden kuljetusvälineet Kuljetuslaatikot, -astiat ja -säiliöt sekä muut vastaavat kuljetusvälineet on säilytettävä elintarvikehuoneistossa suojattuina ja erillään siten, ettei niissä kuljetettavien

7 elintarvikkeiden hygieeninen laatu heikkene. Kuljetusvälineet on puhdistettava käyttökertojen välillä. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimukset Helposti pilaantuvat elintarvikkeet, jotka säilyäkseen on säilytettävä alhaisessa lämpötilassa, tulee kuljettaa jäähdytyslaitteistolla varustetussa kuormatilassa tai muulla tavoin jäähdytettävässä, suljettavassa lämpöeristetyssä kuljetusastiassa korkeintaan 6 C:n lämpötilassa. Pakasteet kuljetetaan niin, että lämpötila ei saa kuljetuksen aikana nousta yli 15 C:n. Mikäli tuotteiden sallitut lämpötilat kuljetuksen aikana ylittyvät/alittuvat tai tuotteen laatu on muutoin vaarantunut (esimerkiksi haju- ja makuhaitat) tuotetta ei saa toimittaa asiakkaalle. Kuljetuksesta vastaava palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan asiakkaalle kuljetuksen aikana tapahtuneesta virheestä tai vahingosta aiheutuneet kustannukset. Muuta huomioitavaa Kuljetettavat muut tuotteet kuin elintarvikkeet (esimerkiksi pesu- ja puhdistusaineet, paperituotteet ja kemikaalit) eivät vaadi lämpötilaseurantaa. Kuitenkin pesu- ja puhdistusaineet sekä muut kemikaalit tulee pakata erilleen elintarvikkeista. Omavalvonta Kuljetuksesta vastaavalla yrityksellä tulee olla omavalvontasuunnitelma tuotteiden laadun varmistamiseksi kuljetuksen aikana. Omavalvontasuunnitelman laadinnassa ja hyväksynnässä sekä omavalvonnan toteuttamisessa tulee noudattaa voimassaolevaa lainsääntöä.

8 ASIAKKAIDEN AVAINTEN HALLINTAOHJE liite Palveluntuottajalla tulee olla mahdollisuus säilyttää asiakkaiden avaimia alla olevan ohjeen mukaisesti. Asiakkaan avaimia vastaanotetaan vain välttämätön määrä. Kotihoito kuittaa avaimet kotihoidon asiakkailta. Palveluntuottaja tai palveluntuottajan nimeämä kuljettaja kuittaa kotihoidon asiakkaan avaimet kunkin alueen kotihoidolta sopimuksen alkaessa ja päättyessä tai asiakkaan tilanteen muuttuessa. Avaimet säilytetään palveluntuottajan toimistossa lukitussa, turvallisessa säilytyspaikassa silloin kun niitä ei tarvita työtehtävien hoitoa varten. Palveluntuottaja tekee avaininventaarion puolivuosittain ja toimittaa inventaariosta raportin kotihoitoon kullekin alueelle. Avaimia ei saa merkitä tunnistettavasti. Tunnistetiedot tulee säilyttää turvallisesti, avaimista erillään. Avaimia ei saa jättää ajoneuvoihin tai muualle ilman valvontaa. Ajoneuvon lukitseminen ei ole riittävä varotoimenpide. Palveluntuottaja ei saa luovuttaa kotihoidon asiakkaan avaimia muille kuin kuljetuksia hoitaville kuljettajille. Kuljettaja ei saa luovuttaa avaimia kenellekään. Tarpeettomia avaimia ei saa kuljettaa mukana. Palveluntuottaja korvaa henkilökuntansa aiheuttamat avainten kadottamisesta aiheutuvat uusien avainten hankinta- ja lukkojen sarjoituskustannukset täysimääräisesti.

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto 8.7.2014 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20

Lisätiedot

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Toimintaa koskevat osiot on rastitettu sisällysluetteloon X = kuuluu toimintaamme Sivu s. 3 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 Asiat ja vastuuhenkilöt 1 Toimipaikan

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta.

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta. OHJE 1 (8) OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNAN KUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta, tarjoilu- ja valmistustilat, tuotevalikoima, mahdolliset anniskeluluvat sekä yrityksen yhteystiedot

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/1 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Aidon perinteisen tuotteen nimitys...2 3 Tilojen hyväksyminen...

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta MITÄ ON OMAVALVONTA? Omavalvontasuunnitelman runko on esitetty mallissa omavalvontasuunnitelman laatimiseksi. Tämä ohje on tarkoitettu tueksi suunnitelman laadintaan,

Lisätiedot

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta Eviran ohje 16036/2 Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Määritelmiä... 2 3 Lainsäädäntöä... 3 4 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 5

Lisätiedot

Hyväksyjä Auli Vaarala

Hyväksyjä Auli Vaarala Tuula Lundén Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 4 Alkutuotantoilmoitus... 4 5

Lisätiedot

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7 12.3.2015 Sivu 1/11 LUONNOS PUITESOPIMUS / TILAUS- JA VAIHTUVIEN KULJETUSTEN HANKINTA 1. Osapuolet 1.1. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja) Myllyojantie 2 21520 Naskarla

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 10 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 4 JÄTTEENKULJETUSSOPIMUSMALLI Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Sisältö Sopijapuolet Noudatettavat asiakirjat Sopimusehdot Sopimusalue Kuljetettavat

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

OMAVALVONTA TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS KRIITTISTEN PISTEIDEN ARVIOINTI OMAVALVONTASUUNNITELMA: SISÄLLYS:

OMAVALVONTA TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS KRIITTISTEN PISTEIDEN ARVIOINTI OMAVALVONTASUUNNITELMA: SISÄLLYS: OMAVALVONTA SISÄLLYS: I II III TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS KRIITTISTEN PISTEIDEN ARVIOINTI OMAVALVONTASUUNNITELMA: 1. Tavaran hankinta ja vastaanotto 2. Kylmä- ja pakastelaitteiden valvonta 3. Elintarvikkeiden

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Paimion kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL 50 21531 Paimio 1 TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 4 1.1 Matkojenyhdistelyn yleiskuvaus... 4 1.2 Osapuolet... 4 1.3 Kuljetuspalvelun prosessi... 5 2 Yhdistelyjärjestelmän

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

URJALAN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Liite nro 71 Siv 13.12.2007, muutettu 18.6.2008 43, 8.10.2008 66 ja 10.9.2009 51 URJALAN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Sivistyslautakunta 13.12.2007 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET Porvoon kaupungin terveydensuojelu 2011 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen... 4 3 Suunnittelussa huomioitavaa... 5 4 Rakenteelliset vaatimukset...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Versio 4.6.2014 Jyväskylän kaupunki Kasvun- ja oppimisen palvelut / perusopetuspalvelut Sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot