Kotitalouksissa syntyvän biojätteen keräilymenetelmän vaikutus biojätteen ominaisuuksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotitalouksissa syntyvän biojätteen keräilymenetelmän vaikutus biojätteen ominaisuuksiin"

Transkriptio

1 Kotitalouksissa syntyvän biojätteen keräilymenetelmän vaikutus biojätteen ominaisuuksiin Heikki Kallunki, Tapio Koskenmäki Jätekukko Oy Toukokuu 2004

2 ESIPUHE Biojätteen erilliskeräilyn käynnistäminen Kuopiossa ja Pieksämäen seudulla oli haastava projekti uudelle alueelliselle jätehuoltoyhtiölle. Keräily haluttiin käynnistää mahdollisimman tehokkaasti ja yhdenaikaisesti molemmilla keräilyalueilla. Alusta asti oli selvää, että keräilyn käynnistäminen haluttiin tehdä jätteentuottajille mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Tätä varten kaikille keräilyn piirin tulleille kiinteistöille jaettiin mm. keräysastiat Jätekukko Oy:n toimesta. Jätekukko Oy on selvittänyt aktiivisesti keräilyn käynnistymisen toteutumista kahdessa suuremmassa tutkimushankkeessa ja muutamassa pienemmässä selvityksessä. Näiden hankkeiden avulla on pyritty lisäämään sitä tietotaitoa, jota nykyaikainen biojätteen erilliskeräily vaatii ja toisaalta saamaan analysoitua tietoa biojätteen erilliskeräilystä sen mahdollista laajentamista varten. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kotitalouksien biojätteen keräilymenetelmä vaikuttaa biojätteen ominaisuuksiin. Tutkimusta tehtiin vertailemalla Kuopion ja Pieksämäen seudun toisistaan poikkeavia keräilymenetelmiä. Toisessa suuremmassa tutkimuksessa, joka niin ikään valmistui kevään 2004 aikana, Työtehoseura selvitti, miten biojätteen erilliskeräily toteutui kotitalouksissa ja miten kuntalaiset olivat keräyksen käynnistämisen kokeneet. Tämä tutkimus on tehty yhteistyössä Kuopion aluetyöterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian ja Vapo Oy:n laboratorioiden kanssa ja sen rahoitukseen ovat osallistuneet Jätekukko Oy:n lisäksi, Lassila & Tikanoja Oyj, Oy Biopartners Ab sekä PolarGruppen As. Tekijät haluavat kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita. Biojätteen erilliskeräily laajenee Jätekukon alueella vuoden 2005 alusta alkaen. Nyt meillä on enemmän eväitä tehdä järkeviä päätöksiä, jotta biojätteiden lajittelu olisi jatkossakin jätteentuottajille vaivatonta ja toisaalta kerättävä biojäte mahdollisimman laadukasta. Kuopiossa Tekijät 1

3 TIIVISTELMÄ Biojätteen erilliskeräily käynnistettiin Kuopiossa ja Pieksämäen seudulla vuoden 2003 aikana. Keräily käynnistettiin sekä vähintään 10 huoneiston asuinkiinteistöissä että muissa kuin asuinkiinteistöissä, joissa biojätekertymä on viikossa suurempi kuin 100 litraa. Jätekukko Oy toimitti kaikille keräykseen piiriin tulleille kiinteistöille keräysvälineet. Pieksämäen asuinkiinteistöihin toimitettiin 240 litran keräysastiat, jotka olivat ilmastoituja. Kuopion asuinkiinteistöille toimitetut astiat olivat umpinaisia. Kuopion keräysastioissa käytetään biohajoavasta maissitärkkelyksestä valmistettuja sisäsäkkejä, kun taas Pieksämäen seudulla säkkejä ei käytetä. Kiinteistökohtaisten keräysvälineiden lisäksi Jätekukko Oy jakoi Pieksämäen kotitalouksiin keittiön biojäteastian (biojätekorin) sekä 150 kappaletta biohajoavia maissitärkkelyspusseja biojätteen pakkaamista varten. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Kuopion ja Pieksämäen seudun asuinkiinteistöjen biojätteen keräilymenetelmät vaikuttavat biojätteen ominaisuuksiin (ph, kosteus ja mikrobit) ja miten keräilymenetelmät poikkeavat tässä suhteessa toisistaan käytännössä. Varsinaisten mittauksien lisäksi tehtiin aistinvaraista arviointia, jonka aikana arvioitiin biojäteastioiden puhtautta, hajua ja biojätekertymiä. Tutkimukset tehtiin syksyllä 2003 ja talvella Tässä tutkimuksessa saadut tulokset osoittavat, että Kuopion ja Pieksämäen seudun biojätteen keräilymenetelmällä ei ole vaikutusta kotitalouksista kerätyn biojätteen ph-arvoon, kosteuteen ja biojäteastiassa olevasta biojätteestä vapautuviin mikrobeihin. Toisaalta aistinvaraisissa arvioinneissa saatiin selviä viitteitä siitä, että Pieksämäellä asuinkiinteistöissä käytössä oleva keräilyjärjestely oli hygieenisempi kuin Kuopiossa käytössä oleva järjestelmä. Tämän tutkimuksen mittaukset tehtiin syksyllä ja talvella. Jatkossa on syytä selvittää, vaikuttaako keräilymenetelmä biojätteen ominaisuuksiin kesäaikana. On myös selvitettävä, miten Pieksämäen jätehuoltomääräyksien sallima biojäteastioiden pidempi tyhjennysväli (2 viikkoa) vaikuttaa biojätteen ominaisuuksiin ja toisaalta keräysastioista mahdollisesti vapautuviin epämiellyttäviin hajuihin, haitallisiin hiukkasiin ja yhdisteisiin. 2

4 SUMMARY The collection of source separated kitchen biowaste was started in larger scale in Finland during last decade. The kitchen biowaste is defined as easily degraded wastes of plant or animal origin. In the city of Kuopio and in the city of Pieksämäki collection of kitchen biowaste was started at the same time (in June 2003) using two methods. The collection was arranged by the regional waste management company. The collection of kitchen biowaste was started in dwelling real estates with more than 10 households. The regional waste management company provided biowaste bins for every dwelling real estate. In the city of Pieksämäki company provided bins with air holes (240 litres, made by Plastic Omnium) and furthermore every household was given one bucket, ventilated Combi BioBag holder system, and 150 compostable bags (biomat BioBags). In the city of Kuopio company provided bins without air holes (240 litres, made by Plastic Omnium) compostable sack inside. In Kuopio the household were given some compostable bags but the bucket was not given. The aim of this present study was to find out whether the different biowaste collection methods have influence on the quality (ph-value, moisture and microorganisms) of biowastes and compare these two collection methods in practice. In addition to the measurements also cleanliness, odour and quantity of biowastes was assessed. The moisture and ph-values of biowastes were at the same level in both collection methods. The mean of ph-values was 5,57 in Pieksämäki and 5,55 in Kuopio. The mean of moistures was 66,5 % in Pieksämäki and 66,5 % in Kuopio. In the city of Kuopio people used newspaper and other papers to the packing of biowastes more than in Pieksämäki. This may have an effect on the moisture of biowastes as well as on the ph-values. The results of microorganism study are present in the appendix (in Finnish and in English). According to the assessments, which were made during this study biowaste bins were cleaner, drier and more odourless in Pieksämäki than in Kuopio. On the basis of this study the kitchen biowaste collection method, which was used in Pieksämäki, was better than the method used in Kuopio. 3

5 ESIPUHE...1 TIIVISTELMÄ...2 SUMMARY JOHDANTO Lainsäädäntö erilliskeräilyn taustalla Biojätteen erilliskeräily käytännössä Biojätteen ominaisuudet AINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimuskohteet Mittaukset Kosteus ja ph-mittaukset Mikrobit Aistinvarainen arviointi Biojäteastioiden lämpötilat Tilastolliset analyysit TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU ph ja kosteus Mikrobit Aistinvarainen arviointi Biojäteastioiden lämpötilat JOHTOPÄÄTÖKSET...19 KIRJALLISUUS...21 LIITTEET

6 1. JOHDANTO Biojätteen hyödyntäminen ja sitä varten järjestetty biojätteen erilliskeräily on käynnistynyt Suomessa laajemmassa mittakaavassa 1990-luvulla luvulla biojätteen hyödyntäminen on laajentunut ja laajenee entisestään alati tiukentuvan jätelainsäädännön ohjaamana. Erilliskeräyksen toteuttamisessa ei ilmeisesti ole täysin onnistuttu, sillä vuonna 2001 julkaistussa raportissa on esitetty, että biojätteen hyödyntämisaste on ainoastaan 10 % (Anhava ym. 2001). Biohajoavaa jätettä on jäte, jota voidaan hajottaa biologisesti joko hapellisissa tai hapettomissa olosuhteissa. Biohajoaviin jätteisiin luetaan kuuluvaksi esimerkiksi elintarvikejätteet, kasvi- ja puutarhajätteet ja lietteet sekä lanta. Biojäte -sanaa voidaan pitää biohajoavan jätteen alakäsitteenä ja sillä tarkoitetaan pääasiassa elintarvike- ja ruokajätteitä sekä puutarhajätteitä. Kuopiossa ja Pieksämäen seudulla käynnistettiin biojätteen erilliskeräily vuoden 2003 aikana. Erilliskeräyksen piiriin sisällytettiin kyseisten kuntien jätehuoltomääräyksien mukaisesti asuinkiinteistöt, joilla oli vähintään kymmenen asuinhuoneistoa ja muut kuin asuinkiinteistöt, joissa tuotetaan biojätettä enemmän kuin 100 litraa viikossa. Keräyksen käytännön järjestelyistä vastasi alueellinen jätehuoltoyhtiö Jätekukko Oy. Keräyksen käynnistämisestä on julkaistu oma raportti (Kallunki ym. 2004). Jätekukko Oy on alueellinen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka toiminta-alue käsitti 19 kuntaa vuonna Yhtiön toiminta-ajatuksena on toimia täyden palvelun palveluntuottajana osakaskunnilleen sekä niiden alueilla toimiville jätteentuottajille. Jätekukko Oy tuottaa jätteiden kuljetuspalvelut kuntien järjestämänä kuljetuksena, jäteneuvonnan, jätteiden hyödyntämis- ja muut käsittelypalvelut, jätteen loppusijoituksen sekä tarpeelliset raportoinnit viranomaisille. Yhtiö kattaa toimintansa jätteentuottajilta perittävillä jätemaksuilla Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Kuopion ja Pieksämäen seudun asuinkiinteistöjen biojätteen keräilymenetelmät vaikuttavat biojätteen ominaisuuksiin ja miten keräilymenetelmät poikkeavat tässä suhteessa toisistaan käytännössä. Tutkimuksessa vertailtiin Kuopiossa ja Pieksämäen seudulla kerättyjen biojätteiden mikrobiologiaa, biojätteen koostumusta, kosteutta ja ph:ta. Lisäksi keräysvälineitä, lähinnä niiden hygieniaa, arvioitiin aistinvaraisesti. Tutkimuksessa saatuja tietoja voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja päätettäessä biojätteen 5

7 erilliskeräyksen järjestämisestä asuinkiinteistössä. Lisäksi tuloksia voidaan käyttää biojätteenkeräilymenetelmien vertailussa Lainsäädäntö erilliskeräilyn taustalla Valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista (861/97) mukaisesti vuoden 2005 alusta lukien kaatopaikoille ei saa sijoittaa sellaisesta asumisessa syntyvää eikä ominaisuudeltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, josta suurinta osaa biohajoavasta jätteestä ei ole kerätty erillään muusta jätteestä hyödyntämistä varten. VNp:n päätöksen lisäksi myös Heinälamminrinteen jätekeskuksen oma ympäristölupa kieltää biojätteen pääosan loppusijoittamisen jätekeskuksen loppusijoitusalueelle vuoden 2004 alusta alkaen. Jätekukko Oy:n toimialueella biojätteen erilliskeräily päätettiin käynnistää ensimmäisessä vaiheessa Kuopion, Pieksämäen ja Pieksämäen maalaiskunnan (vuodesta 2004 lähtien Pieksänmaan) alueilla. Keräily käynnistettiin jätehuoltomääräysten mukaisesti kymmenen tai useamman asunnon kiinteistöillä sekä muilla kiinteistöillä, joilla biojätettä syntyy yli 100 litraa viikossa Biojätteen erilliskeräily käytännössä Biojätteen erilliskeräily käynnistettiin Kuopion ja Pieksämäen seudun asuinkiinteistöillä, joilla oli vähintään kymmenen asuinhuoneistoa. Koulujen suurkeittiöt liittyivät keräilyn piiriin elokuussa ja muut kiinteistöt, joilla biojätettä syntyi arvioiden mukaan yli sata litraa viikossa, syyskuussa. Tarkoituksena oli käynnistää biojätteen erilliskeräily mahdollisimman tehokkaasti ja jätteiden tuottajien kannalta vaivattomasti. Jätekukko Oy toimitti keräysvälineet kaikille keräilyn piiriin kuuluville kiinteistöille. Keräysvälineiden (keräysastiat, sisäsäkit ja biojätepussit) hankinta tehtiin keskitetysti tarjouskilpailun perusteella. Sekä Kuopioon että Pieksämäen seudulle jaetut keräysastiat olivat Lassila & Tikanojan toimittamia Plastic Omniumin valmistamia Jäkki-jäteastioita. Pieksämäen seudun asuinkiinteistöille jaetut keräysastiat olivat ilmastettuja (kuva 1 a.). Kuopion 6

8 asuinkiinteistöille jaetut astiat olivat umpinaisia ja tyhjennyksen yhteydessä vaihdettavalla sisäsäkillä varustettuja (kuva 1 b.). Kuva 1 a. Pieksämäen astia Kuva 1 b. Kuopion astia Pieksämäellä asuntoihin jaetut biojäteastiat (biojätekorit, joiden tilavuus oli 6 litraa) olivat PolarGruppen AS:n valmistamia (kuva 2.). Astiat olivat kannettomia ja reikäisiä. Astioiden mukana asuntoihin jaetut biojätepussit olivat niin ikään PolarGruppen AS:n valmistamia. Materiaaliltaan pussit ovat maissitärkkelystä. Samaa materiaalia ovat Kuopiossa keräysastioissa käytettävät sisäsäkit. Kuopiossa kotitalouksille jaettiin infopaketin mukana muutamia biojätepusseja. Kuva 2. Pieksämäellä asuntoihin jaettu biojäteastia ja biojätepussi 7

9 1.3. Biojätteen ominaisuudet Biojätteen prosessoinnin kannalta biojätteen olisi oltava sopivan kosteaa (40 70 %) ja sen pharvon olisi oltava mahdollisimman lähellä neutraalia (ph 7,0). Suomessa ei tiettävästi ole aikaisemmin tehty tämän tutkimuksen kaltaisia tutkimuksia, joissa olisi selvitetty biojätteen ominaisuuksia välittömästi biojäteastioiden tyhjennysten jälkeen. Maassamme on kuitenkin tehty tutkimuksia, joissa on selvitetty biojätteen ominaisuuksia kompostoinnin ja varastoinnin aikana. Jyväskylän yliopiston tekemässä tutkimuksessa aumakompostoidun biojätteen ph-arvot vaihtelivat välillä 5,1 6,1 ja kosteuspitoisuudet välillä 27,3 % 76,8 % (ka 63,8 %) (Koivula 2000). 8

10 2. AINEISTO JA MENETELMÄT 2.1 Tutkimuskohteet Tutkimuksessa keskityttiin Kuopion ja Pieksämäen seudun alueen asuinkiinteistöihin, joissa biojätteen lajittelu ja erilliskeräily oli aloitettu Tutkimuskohteina olivat eri kokoluokkaa olevien taloyhtiöiden biojäteastiat ja niihin kerätyt biojätteet. Kaikissa tutkimuksessa mukana olleissa taloyhtiöissä oli jätekatos, johon biojäteastia oli sijoitettu. Biojäteastioiden tyhjennysväli oli viikko. Taloyhtiöiden asukkaita tiedotettiin tutkimuksesta taloyhtiöiden ilmoitustaululle tai jätekatoksen seinään kiinnitetyllä tiedotteella. Tutkimuksessa mukana olleet taloyhtiöt on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Tutkimuksessa mukana olleet taloyhtiöt Asuinkiinteistö: Osoite: Huoneistojen lukumäärä Biojäteastioiden lukumäärä Kuopio: Rivitaloyhtiö Malikkakuja Rivitaloyhtiö Lippukatu Kerrostaloyhtiö Kulmakatu Kerrostaloyhtiö Litmasenkaari Pieksämäki: Rivitaloyhtiö Hanhentie Rivitaloyhtiö Tuohiniementie Kerrostaloyhtiö Niilontie Kerrostaloyhtiö Savontie Tutkimus kesti kaikkiaan kuusi kuukautta, jonka aikana näytteitä otettiin kahden kuukauden välein yhteensä neljä kertaa. Varsinaisten näytteiden lisäksi otettiin mikrobiologisia tutkimuksia varten vertailunäytteitä tyhjistä biojäteastioista. 9

11 2.2 Mittaukset Näytteitä otettiin sekä syksyllä että talvella, jotta myös säätilan vaikutuksia biojätteen laatuun ja mittaustuloksiin voitiin arvioida. Näytteenottopäivät ja -olosuhteet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Näytteenottopäivät ja -olosuhteet Aika Paikka Lämpötila, C Yleinen säätila Kuopio Pieksämäki pilvinen, tuulinen pilvinen, tuulinen Kuopio Pieksämäki pilvinen, tyyntä pilvinen, tyyntä Kuopio - 6 pilvinen, tyyntä Pieksämäki - 6 sateista, tyyntä Kuopio Pieksämäki aurinkoista, tyyntä aurinkoista, tyyntä Kosteus ja ph-mittaukset Kosteuden mittaaminen erilliskerätystä biojätteestä on vaikeaa jätteen epähomogeenisuuden vuoksi. Tässä tutkimuksessa biojätteen kosteutta mitattiin esikäsittelyn jälkeen lämpökaappimenetelmällä. Kerätyt biojätenäytteet murskattiin Jyväskylässä Mustankorkean jätekeskuksella ns. Allu-kauhalla, jonka jälkeen varsinaiset kosteusmittaukset tehtiin Vapo Oy:n Jyväskylän laboratoriossa. Samassa yhteydessä biojätteestä mitattiin ph. Kosteus- ja ph-mittaukset tehtiin kaikkien tutkimuksissa mukana olleiden taloyhtiöiden biojäteastioiden sisällöstä. Kosteus- ja ph analyyseja varten tutkimusastiat kerättiin pakettiautoon ja ne kuljetettiin Mustankorkean jätekeskukseen Jyväskylään, jossa niiden sisältämät biojätteet murskattiin. Murskauksen jälkeen näytteet otettiin siten, että biojätteiden pakkauksia (sisäsäkkejä, biopusseja, sanomalehtiä jne.) ei näytteisiin otettu. Murskauksen ja näytteen oton jälkeen näytteet toimitettiin analysoitavaksi VAPO:n laboratorioon. 10

12 Tutkimuksessa mukana olleet biojäteastiat merkittiin seuraavilla tiedoilla: Kaupunki, katuosoite, tyhjennyspäivämäärä ja näyte(astia-) numero. Jokaisen näytteenoton yhteydessä taloyhtiöille toimitettiin tyhjä puhdistettu biojäteastia tutkimukseen otetun astian tilalle Mikrobit Biojätteestä ilmaan vapautuvia mikrobeja kerättiin jäteastioiden sisäkanteen kiinnitetyille kasvatusalustoille. Avonaiset kasvatusalustat oli kiinnitetty ilmastointiteipillä kuvan 1. mukaiseen järjestykseen. Näytteet otettiin avaamalla kantta 90 asteen kulmaan ja sulkemalla se säännöllisellä rytmillä yhteensä 20 kertaa. Tällä tavoin jäteastiaan saatiin aikaiseksi turbulenttisia ilmavirtauksia. Vastaavanlaista näytteenottomenetelmää on käytetty muissakin tämän tutkimuksen kaltaisissa tutkimuksissa (Klammer 2002). Näytteitä otettiin kolmelle kasvatusalustalle seuraavasti: mesofiiliset homeet Hagem-agarille, kserofiiliset homeet DG-18-agarille ja mesofiiliset bakteerit THG-agarille. Yhden näytteenoton aikana näytteitä otettiin kolmelle samanlaiselle alustalle, joten näytteitä otetaan kaikkiaan yhdeksälle alustalle yhden näytteenoton aikana (kuva 3). Jokaisesta keräysastiasta otettiin kaksi peräkkäistä näytettä jokaisen näytteenoton yhteydessä. = DG-18-agar = THG-agar = Hagem-agar Kuva 3. Maljojen asettelu biojäteastian sisäkanteen 11

13 Pakkaskaudella keräysastioiden sisäkansiin oli kertynyt jäätä, eteenkin Kuopion umpinaisissa astioissa, jolloin sisäkantta piti lämmittää nestekaasupolttimella kuvan 4 mukaisesti. Kuva 4. Sisäkannen sulatus nestekaasupolttimella Näytteet analysoitiin Kuopion aluetyöterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian laboratoriossa. Analyysimenetelmät on esitetty liitteessä Aistinvarainen arviointi Aistinvaraista arviointia tehtiin jokaisen näytteenoton yhteydessä. Näytteenottajat arvioivat jäteastian yleistä puhtautta, astian pohjalle ja seinämiin kertyneen kosteuden määrää ja talviaikana jäteastioiden sisäkanteen ja sisäpinnoille kertyneen jään määrää. Lisäksi arvioitiin jäteastian täyttötilavuuksia ja biojätteen koostumusta ja pakkausmateriaaleja. 12

14 2.2.4 Biojäteastioiden lämpötilat Biojäteastioiden lämpötilaa seurattiin biojäteastian sisäkanteen kiinnitetyllä tallentavalla lämpötilaloggereilla. Näytteenottopäivinä lämpötilaloggeri siirrettiin kiinteistölle jääneeseen tyhjään biojäteastiaan. Mittaustulos ilmoittaa jäteastian ilman lämpötilan, eikä astian sisältämän biojätteen lämpötilaa. Lämpötilaa tallennettiin kolmen tunnin välein kahdeksan kertaa vuorokaudessa koko tutkimushankkeen ajan. Mittarit asennettiin välisenä aikana. Lämpötilatiedot purettiin VAPO Oy:n Jyväskylän laboratoriossa. 2.3 Tilastolliset analyysit Biojätteen ph- ja kosteusmittauksien tuloksien tilastolliset analyysit tehtiin The SAS system for Windows ohjelmistolla. Tuloksista laskettiin normaalit tilastolliset tunnusluvut (keskiarvo, keskihajonta ja vaihteluväli). Varsinaista tilastollista testausta varten aineistojen normaalisuutta selvitettiin Shapiro-Wilk-testillä. Normaalit osa-aineistot testattiin T-testillä ja ei-normaalit osaaineistot ei-parametrisellä Kruskal-Wallis-testillä. Tulosten merkittävyydet on tarkasteltu p < 0,05 tasolla. Osalle aineistoa (täyttöasteen vaikutus ph-arvoon ja kosteuteen) selvitettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet. 13

15 3. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 3.1 ph ja kosteus Biojätteen ph-arvoissa ei havaittu eroja Kuopiossa ja Pieksämäellä kerättyjen biojätteiden välillä (Kruskal-Wallis, p = 0,858). Biojätteen kosteuspitoisuuksissa ei myöskään ollut tilastollisesti merkittäviä eroja (T-Test, p = 0,998). ph ja kosteusmittauksien tulokset on esitetty taulukoissa 3 ja 4. Tuloksissa ei ole huomioitu Pieksämäen Hanhentieltä otettua näytettä, koska biojäteastiassa oli hyvin vähän jätettä. Yksityiskohtaiset mittaustulokset on esitetty tämän raportin liitteessä 1. Taulukko 3. Biojätteiden ph-arvot Kuopio, n=16 Pieksämäki, n=15 Kaikki, n=31 keskiarvo 5,55 5,57 5,56 keskihajonta 0,98 0,57 0,80 vaihteluväli 4 8,4 4,8 6,7 4 8,4 Taulukko 4. Biojätteiden kosteuspitoisuudet, massa % Kuopio, n=16 Pieksämäki, n=15 Kaikki, n=31 keskiarvo 66,5 66,5 66,5 keskihajonta 6,04 6,00 5,92 vaihteluväli 54,4 75,1 50,9 74,4 50,9 75,1 14

16 Kerrostalojen ja rivitalojen biojäteastioiden biojätteistä otettujen näytteiden ph- ja kosteuspitoisuuksissa ei myöskään ollut eroja (ph: Kruskall-Wallis, p=0,843 ja kosteus: T-Test, p=0,829). Kerros- ja rivitaloyhtiöistä otettujen biojätenäytteiden ph-arvot ja kosteuspitoisuudet on esitetty taulukoissa 5. ja 6. Taulukko 5. Biojätteiden ph-arvot erityyppisissä taloyhtiöissä Kerrostalo, n=16 Rivitalo, n=15 Kaikki, n=31 keskiarvo 5,54 5,59 5,56 keskihajonta 0,55 1,02 0,80 vaihteluväli 4,8 6,7 4 8,4 4 8,4 Taulukko 6. Biojätteiden kosteus erityyppisissä taloyhtiöissä, massa % Kerrostalo, n=16 Rivitalo, n=15 Kaikki, n=31 keskiarvo 66,3 66,7 66,5 keskihajonta 5,77 6,27 5,92 vaihteluväli 50,9 74,4 54,4 75,1 50,9 75,1 Erikokoisissa taloyhtiöissä biojätteen kosteuspitoisuudet (kosteus: T-Test, 0,101) olivat myös samaa luokkaa (taulukko 8). Pienissä taloyhtiöissä biojätteen ph-arvo oli hieman suurempi kuin suurissa taloyhtiöissä (Kruskal-Wallis, p=0,047) (taulukko 7). Taulukko 7. Biojätteiden ph-arvot erikokoisissa taloyhtiöissä Pienet taloyhtiöt, n=15 Suuret taloyhtiöt, n=16 Kaikki, n=31 keskiarvo 5,68 5,45 5,56 keskihajonta 0,71 0,91 0,80 vaihteluväli 4 6,7 4 8,4 4 8,4 15

17 Taulukko 8. Biojätteiden kosteus erikokoisissa taloyhtiöissä, massa % Pienet taloyhtiöt, n=15 Suuret taloyhtiöt, n=16 Kaikki, n=31 keskiarvo 64,7 68,2 66,5 keskihajonta 5,58 5,60 5,92 vaihteluväli 50,9 73,7 54,4 75,1 50,9 75,1 Biojäteastian täyttöasteella ei havaittu olevan merkitystä biojätteen ph-arvoon (Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin -0,15) eikä biojätteen kosteuspitoisuuteen (Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin 0,15). 3.2 Mikrobit Mikrobitulokset on esitetty erillisessä Kuopion aluetyöterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian laboratorion tekemässä raportissa (liite 2.). 3.3 Aistinvarainen arviointi Aistinvaraisessa arvioinnissa kiinnitettiin huomiota keräysastioiden puhtauteen, hajuun ja täyttöasteeseen sekä talviaikana jään muodostumiseen astioiden sisäpinnoille. Pieksämäellä käytössä olevat keräysastiat olivat arvioiden perusteella pysyneet huomattavasti puhtaampina kuin Kuopion astiat. Pieksämäen astioihin ei ollut kertynyt nestettä eikä myöskään astian kanteen tai sivuseiniin ollut muodostunut kosteutta, kun taas Kuopion astioihin kosteutta oli kertynyt. Pakkaskautena Kuopion astioiden sisäkansiin oli kertynyt toisinaan suuriakin määriä jäätä (kuva 5 a), kun taas Pieksämäellä jäätä ei ollut muodostunut (kuva 5 b). 16

18 Kuva 5 a. Kuopiossa käytössä oleva biojäteastia pakkaskaudella. Kuva 5 b. Pieksämäellä käytössä oleva biojäteastia pakkaskaudella Jäteastioiden täyttötilavuudet vaihtelivat paljon. Kahdessa kerrostaloyhtiössä biojätekertymät olivat hyvin pieniä koko tutkimusjakson ajan, kun taas suurissa rivitaloyhtiöissä biojäteastiat olivat täysiä lähes jokaisella näytteenottokerralla. Biojätteiden joukossa ei esiintynyt vääriä jätelajeja ja ne olivat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta pakattu oikein. Pakkauksina oli yleensä käytetty biohajoavasta materiaalista tehtyjä pusseja ja sanomalehtiä. 3.4 Biojäteastioiden lämpötilat Biojäteastioiden ilman lämpötiloja seurattiin koko tutkimuksen ajan kaikissa tutkimuksessa mukana olleissa taloyhtiöissä. Puolet lämpötilaloggereista katosi tutkimusjakson aikana, joten jäteastioiden ilman lämpötiloja saatiin mitattua ainoastaan neljästä taloyhtiöstä. Jäteastioiden ilman lämpötilat näytteenottopäivinä on esitetty kuvassa 6. 17

19 10,0 5,0 0, ,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Pieni rivitaloyhtiö, Pieksämäki Iso kerrostaloyhtiö, Pieksämäki Pieni kerrostaloyhtiö, Pieksämäki Pieni kerrostaloyhtiö, Kuopio* Kuva 6. Biojäteastioiden ilman lämpötilat ( C) näytteenottopäivinä noin kello 7.40 (*tammikuun lämpötila mitattu 15.1., jolloin Kuopion näytteet otettiin) Tässä tutkimuksessa käytössä olleiden lämpötilaloggereiden toiminta-alue oli -20 C C, mikä voi aiheuttaa virheitä mittaustuloksiin kylmimmillä lämpötiloilla. 18

20 4. JOHTOPÄÄTÖKSET Kuopiossa ja Pieksämäen seudulla käytössä olevilla kotitalouksien biojätteen keräilymenetelmillä ei tämän tutkimuksen mukaan ole vaikutusta biojätteen ominaisuuksiin (mikrobit, kosteus ja ph-arvo). ph-arvot ja kosteuspitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa keräilymenetelmästä riippumatta. Myöskään mikrobipitoisuuksissa ja mikrobinäytteissä esiintyneissä mikrobisuvuissa ei ollut eroja, joita voitaisiin selittää keräilymenetelmien välisillä eroilla. Käytössä olleista biojäteastioista ei vapautunut ilmaan sen suurempia määriä mikrobeja kuin tyhjistä vertailuastioistakaan. Vuodenajalla sen sijaan oli vaikutusta mikrobipesäkkeiden määriin, mikä viittaa siihen, että kasvatusalustoille biojäteastian kannen avaamisen yhteydessä kerääntyneet mikrobit ovat pääosin peräisin ulkoilmasta. Nyt tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin kotitalouksissa käytännössä syntyvän biojätteen ominaisuuksia, joten tutkittujen biojätteiden laatu ja koostumus vaihtelivat mittauksesta toiseen, mikä osaltaan vaikuttaa mittaustuloksiin. Kotitalouksissa syntyvien biojätteiden koostumus ja jätteiden pakkaustapa vaikuttavat todennäköisesti biojätteen ph-arvoon ja kosteuteen. Kuopiossa ja Pieksämäen seudulla käytettiin osaksi erilaisia pakkausmateriaaleja. Havaintojen perusteella Kuopiossa käytettiin sekä sanomalehteä että biohajoavasta materiaalista tehtyjä biojätepusseja biojätteen pakkaamiseen, kun taas Pieksämäellä käytettiin lähes ainoastaan biohajoavasta materiaalista tehtyjä biojätepusseja. Samanlaisia tietoja saatiin myös Työtehoseuran tutkimuksessa (Korhonen ja Kallunki 2004). Biojätteen pakkaustavalla voi olla merkitystä biojätteen kosteuteen ja sitä kautta myös biojätteen ph-arvoon, mikä voi toisaalta tasoittaa käytettyjen keräilymenetelmien välisiä eroja suhteessa biojätteen ominaisuuksiin. Taloyhtiön koolla ja sillä, oliko kysymyksessä rivi- tai kerrostaloyhtiö, ei tämän tutkimuksen perusteella ole merkitystä biojätteen ominaisuuksiin. Havaintojen perusteella rivitaloyhtiöissä biojätekertymät olivat kuitenkin suurempia kuin kerrostaloissa, mikä osittain selittyy rivitaloasuntojen suuremmalla koolla ja rivitaloissa asuvien lapsiperheiden suuremmalla määrällä. Työtehoseuran tutkimuksessa on lisäksi selvinnyt, että Pieksämäellä kotitalouksiin ennen keräyksen käynnistymistä toimitetut keräysastiat (biojätekorit) ja biojätepussit parantavat biojätekertymiä ja helpottavat biojätteen käsittelyä (Korhonen ja Kallunki 2004). 19

21 Suomessa ei ole aikaisemmin tehty tämän tutkimuksen kaltaisia selvityksiä, joissa olisi tutkittu biojätteen ominaisuuksia välittömästi keräyksen jälkeen. Innsbruckin yliopistossa tehdyssä selvityksessä (Klammer 2002) havaittiin, että biojätteen painon väheneminen (kuivuminen) keittiön biojäteastiassa voi kolmen päivän aikana olla jopa 32 %, kun käytetään ilmastoituja biojäteastioita ja maissitärkkelyksestä valmistettuja biojätepusseja. Kyseinen tutkimus oli tehty laboratorioolosuhteissa, minkä vuoksi tuloksia ei voi suoraan verrata nyt tehtyyn tutkimukseen. Pieksämäellä käytetty ilmastoitu biojäteastia osoittautui aistinvaraisissa arvioissa toimivan paremmin kuin Kuopiossa käytetty umpinainen astia. Pieksämäellä keräysastian pohjalle ja sisäseinämiin kertyi huomattavasti vähemmän nesteitä ja vastaavasti talviaikana vähemmän jäätä kuin Kuopiossa käytössä oleviin astioihin. Kuopiossa kosteutta muodostui nimenomaan sisäsäkin ja astian väliin. Havainnot viittaavat siihen, että Pieksämäellä käytössä olevissa ilmastoiduissa keräysastioissa biojätteistä peräisin oleva kosteus pääsee haihtumaan ympäröivään ilmaan. On kuitenkin huomioitava, että sekä Kuopion että Pieksämäen menetelmissä biojäteastiat säilyivät suhteellisen siisteinä, joten sisäsäkin käyttö Kuopion umpinaisissa astioissa on perusteltua. Tämän tutkimuksen mittaukset ja näytteenotot ajoittuivat syksy- ja talviaikaan. Biojätteen käsittelyyn liittyvät ongelmat (haju, mikrobit) ovat suurimmillaan kuumimpaan kesäaikaan. Tämän vuoksi jatkossa on selvitettävä biojätteen ominaisuuksia myös kesäaikana. Myös Pieksämäellä eräissä taloyhtiöissä käytössä olevan pidemmän tyhjennysvälin (2 viikkoa) vaikutusta biojätteen ominaisuuksiin olisi selvitettävä. Lisäksi olisi syytä selvittää keräysastioihin kertyvän nesteen mikrobiologiaa. Tämän tutkimuksen, Työtehoseuran Jätekukko Oy:lle tekemän tutkimuksen sekä kuljetusurakoitsijalta sekä Jätekukon asiakaspalveluun tulleen palautteen perusteella voidaan biojätteen erilliskeräilyn laajentaminen suunnitella toteutettavaksi parhaalla mahdollisella tavalla. 20

22 KIRJALLISUUS Anhava, J., Ekholm, E., Ikäheimo, E., Koskela, K., Kurvi, M., Walavaara, M. (2001). Jätehuollon ja materiaalikierrätyksen teknologiat ja niiden kehittämistarpeet. Teknologiakatsaus 102/2001. TEKES Kallunki, H., Björk, P., Forsman, T., Ryhänen, A. (2004). Biojätteen erilliskeräilyn käynnistäminen. Loppuraportti Pohjois-Savon ympäristökeskukselle. Jätekukko Oy Klammer, S. (2002). Are there weight reductions and hygienic benefits through the ventilated biomat-combisystem and Mater-Bi BioBags. Final Report. Institute of Microbiology, University of Innsbruck Koivula, N., Hänninen, K., Tolvanen, O. (2000). Windrow composting of source separated kitchen biowastes in Finland. Waste Manage Res. 18: Korhonen, A., Kallunki, H. (2004). Biojätteen erilliskeräilyn järjestelyt kotitaloudessa. Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 9. 21

23 LIITTEET Liite 1. Biojätteiden kosteuspitoisuudet ja ph-arvot taloyhtiöittäin Liite 2. Kuopion aluetyöterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian laboratorion laatima raportti mikrobianalyyseista ja niiden tuloksista (suomeksi ja englanniksi) 22

24 Liite 1. ph- ja kosteusmittauksien tulokset taloyhtiöittäin Kuopio Osoite: ph kosteus % ph kosteus % ph kosteus % ph kosteus % Iso rivitaloyhtiö Lippukatu 5-7 8,4 54,4 5,5 75,1 6 73,4 4 59,6 Pieni rivitaloyhtiö Malikkakuja 2 5,2 73,7 5,9 59,3 4 73,5 6 64,4 Pieni kerrostaloyhtiö Kulmakatu 8 5,5 69,1 5,4 61 5,6 68,1 6 63,2 Suuri kerrostaloyhtiö Litmasenkaari 6 5,9 66 5,3 67,6 5, ,7 Pieksämäki Osoite: ph kosteus % ph kosteus % ph kosteus % ph kosteus % Iso rivitaloyhtiö Tuohiniementie 6 5,2 65,5 5,4 71,6 5,4 69,1 5,1 65,6 Pieni rivitaloyhtiö Hanhentie 14 5,2 77,8 6,2 62,4 5,5 70,5 6 63,1 Pieni kerrostaloyhtiö Niilontie 5 6,4 50,9 6 63,8 6,7 60,7 4,8 66,8 Iso kerrostaloyhtiö Savontie ,8 73,9 5,3 74,4 5,6 71 5,2 68,2 23

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA

KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA Lajittelisin, jos KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA Kehittämisen perusteita Improving Household Waste Management in Existing Blocks Tekesin Streams teknologiohjelman projekti Irene Roos, Työtehoseura

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Tekijä Johanna Hynynen Työn nimi Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KAMPUSALUEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

TURUN YLIOPISTON KAMPUSALUEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Pekka Sinkkonen TURUN YLIOPISTON KAMPUSALUEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusuohjelma Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.4.2014 Tekijä(t) Pekka Sinkkonen

Lisätiedot

JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N ALUEELLA SIPOOSSA VUOSINA 2012-2013

JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N ALUEELLA SIPOOSSA VUOSINA 2012-2013 JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N ALUEELLA SIPOOSSA VUOSINA 2012-2013 Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos 26.08.2013 1 JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN

Lisätiedot

TURUN SEUDUN BIOJÄTEHUOLLON ELINKAARISELVITYS

TURUN SEUDUN BIOJÄTEHUOLLON ELINKAARISELVITYS Opinnäytetyö (YAMK) Insinööri ylempi AMK Ympäristöteknologia 2012 Henna Knuutila TURUN SEUDUN BIOJÄTEHUOLLON ELINKAARISELVITYS kasvihuonekaasupäästöjen vertailu OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin vaikuttavat tekijät

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin vaikuttavat tekijät Pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin vaikuttavat tekijät Pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin vaikuttavat tekijät YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

SELVITYS ENERGIANTUOTANTOON SOVELTUVISTA JÄTTEISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

SELVITYS ENERGIANTUOTANTOON SOVELTUVISTA JÄTTEISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ SELVITYS ENERGIANTUOTANTOON SOVELTUVISTA JÄTTEISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 31.12.2010 Kannen kuvat: Vasemmalla ylhäällä Ekovoima Oy:n jätevoimala 1, Ekokem Oikealla ylhäällä: Lahti Energian KYVO2-voimalaitos,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun palvelualojen sekajätteen laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun palvelualojen sekajätteen laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun palvelualojen sekajätteen laatu vuonna 2012 Koulut, päivittäistavarakaupat, ravintolat, sairaalat ja toimistot Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen

Lisätiedot

Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely

Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin

Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin Olli Sahimaa Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 22.5.2014 Valvoja: Professori Riku

Lisätiedot

ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO

ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO LOPPURAPORTTI 15.6.2010 P11303 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Rosk n Roll Oy Ab 3 1.2 Tausta 3 1.3 Lähtötiedot 4 1.4 Päästölaskennasta

Lisätiedot

Enro -Energiaa rossista. Mittausdatan analysointi

Enro -Energiaa rossista. Mittausdatan analysointi Enro -Energiaa rossista Mittausdatan analysointi Arttu Lehtonen Opinnäytetyö Joulukuu 2011 Rakennustekniikan an koulutusohjelma Talonrakennustekniikka Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot

RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU

RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU 2009 RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU 3 Markku Illikainen Oulun Jätehuolto 14.5.2009 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

JÄTELAITOSYHDISTYS ry

JÄTELAITOSYHDISTYS ry Raportti 31.3.2005 JÄTELAITOSYHDISTYS ry REF -laitosten tarve- ja toimivuusselvitys 2 (67) ESIPUHE REF laitosten toimivuusselvityksessä on tarkasteltu jätettä polttoaineeksi jalostavien laitosten toimintaa

Lisätiedot

Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki

Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki 12 Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki Kirjallisuuskatsaus Heta-Kaisa Koivupuro, Lotta Jalkanen, Juha-Matti Katajajuuri, Anu Reinikainen ja Kirsi Silvennoinen 12 Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT

TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT / LOKAKUU 2003 TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT P. Vesterbacka, T. Turtiainen, K. Hämäläinen, L. Salonen, H. Arvela STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme 2 3 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ 1 YHTIÖ 4 1.1 Yhtiö lyhyesti 4 1.2 Toimitusjohtajan katsaus 5 1.3 Strategia 6 1.4 Hallinto ja johtaminen

Lisätiedot

Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013

Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013 Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

RAPORTTI 41. Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa. Foodspill 2010 2012 -hankkeen loppuraportti

RAPORTTI 41. Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa. Foodspill 2010 2012 -hankkeen loppuraportti MTT RAPORTTI 41 Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa Foodspill 2010 2012 -hankkeen loppuraportti Kirsi Silvennoinen, Heta-Kaisa Koivupuro, Juha-Matti Katajajuuri, Lotta Jalkanen, Anu Reinikainen 41

Lisätiedot

KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU

KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU Pro Gradu tutkielma Helsingin yliopisto Geotieteiden ja maantieteen laitos Geologian osasto Mia Buss

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEENKULJETUSTAR- KASTELU. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Forssa

FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEENKULJETUSTAR- KASTELU. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Forssa FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEENKULJETUSTAR- KASTELU Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Forssa 09.09.2010 FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEEN- KULJETUSTARKASTELU Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Forssa 09.09.2010 Tilaaja

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1883 Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen Hannu Koski, Jari Lehtinen, Anna-Leena Perälä & Markku Kiviniemi VTT Rakennustekniikka Jari Pölönen Skanska

Lisätiedot