Jäteveden käsittely. haja-asutusalueella. Piirros: Tiina Paju

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäteveden käsittely. haja-asutusalueella. Piirros: Tiina Paju"

Transkriptio

1 Jäteveden käsittely haja-asutusalueella Piirros: Tiina Paju

2 Johdanto Tästä esitteestä saavat tietoa niin jätevesijärjestelmiä suunnittelevat kuin eri vaihtoehtoja miettivät uudisrakentajat. Lisäksi esite palvelee vanhan kiinteistön omistajaa jätevesijärjestelmää päivitettäessä. Esite on suunnattu Suupohjan alueelle ja siihen on lisätty yhteystietoja ja erityispulmia Suupohjan alueista. Uudistettu Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan Asetus on niin sanottu hajajätevesiasetus, joka määrittelee muun muassa puhdistustasot orgaaniselle aineelle, fosforille ja typelle sekä siirtymäajan pituuden. Mikäli jätevesiremontti jäi vielä askarruttamaan, on esitteessä neuvottu lisätietoa antavat tahot. l Piirros: Seppo Leinonen 2

3 Mitä laki sanoo? Vuonna 2011 hajajätevesiin liittyvää lainsäädäntöä uudistettiin. Jätevesien puhdistustason vaatimuksia muutettiin ja siirtymäaikaa pidennettiin. Uudet säädökset koskien haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä tulivat voimaan maaliskuussa Talousjätevesien puhdistukselle on määritelty hajajätevesiasetuksessa vähimmäisvaatimustaso. Kunta voi ympäristönsuojelumääräyksissä/rakennusjärjestyksessä määrätä ankaramman puhdistustasovaatimuksen, joka koskee herkästi pilaantuvia alueita. Vaadittavassa puhdistustasossa puhdistustulos on keskimääräinen ja lasketaan kuormitusluvusta. Kiinteistöllä tulee olla jätevesien käsittelyjärjestelmä, joka puhdistaa jätevesiä tarpeeksi tehokkaasti. l Vähimmäispuhdistustaso: Orgaanisen aineen osalta 80 % kokonaisfosforin osalta 70 % kokonaistypen osalta 30 % Ankarampi ohjeellinen puhdistustaso: Orgaanisen aineen osalta 90 % kokonaisfosforin osalta 85 % kokonaistypen osalta 40 % N Kenen pitää tehdä? asukkaan, jolla on tarve uusia tai tehostaa vanhaa jätevesijärjestelmäänsä. Kiinteistöjen jätevesienkäsittelyjärjestelmän tulee puhdistaa jätevesiä tarpeeksi tehokkaasti normaaleissa olosuhteissa. Teetä jätevesialan ammattilaisella aina kiinteistökohtainen arviointi, kun arvioit puhdistusvaatimuksia. jätevesiremontti kuuluu uudisrakentajalle tai vanhan asunnon vesijärjestelmän kunnostajalle. mikäli on tiedossa, ettei jätevesijärjestelmä ole riittävä, tulee remonttia varten palkata ammattitaitoinen suunnittelija. Mikäli on epäselvää, riittääkö nykyinen järjestelmä, kannattaa kääntyä kunnan rakennustarkastajien tai jätevesineuvojan puoleen. N Kenen ei tarvitse tehdä? asukkaan, jonka kiinteistön jätevedet johdetaan tai tullaan johtamaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Selvitä sijaitseeko kiinteistö vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tai ollaanko toiminta-aluetta laajentamassa. asukkaan, jonka kiinteistössä ei ole vesikäymälää ja jonka jätevesien määrä on vähäinen eikä jätevesistä aiheudu haittaa ympäristölle. vaikeassa elämäntilanteessa olevat asukkaat, kuten vähäistä eläkettä saavat eläkeläiset, työttömät ja pitkäaikaissairaat voivat hakea asetuksen vapautusta viideksi vuodeksi kerrallaan tai pysyvästi. Kiinteistön omistajan, joka on syntynyt ennen Kaikkien kiinteistön omistajien tulee täyttää kriteeri. Ikäpoikkeus ei koske vapaa-ajan asuntoja, eikä rakennuksia joissa tehdään korjaustöitä. 3

4 Mitä pitää tehdä? Selvitä, millainen jätevesijärjestelmäsi on. Jätevesijärjestelmän remontointitarpeen tunnistat seuraavista asioista: Järjestelmällä on ikää: remontille voi olla tarvetta, jos järjestelmä tai sen osa on ainakin kymmenen vuotta vanha. Kiinteistöllä on vain sakokaivot. Jätevedet laskevat väärään paikkaan: remontti kannattaa tehdä, jos jätevetesi ovat aiemmin purkautuneet purkupaikaksi sopimattomaan paikkaan, kuten suoraan vesistöön, naapurin tontin rajalle, lähelle talousvesikaivoa tai pohjavesialueelle. Sopimattoman paikan tunnistat lisäksi haisevasta, tukkeutuneesta tai pahasti rehevöityneestä ojasta. Hajuhaitat: Jätevesiremontin tarpeen tunnistat epämiellyttävästä hajusta. Huoltoväli: Jos saostuskaivot ovat olleet vuosia tyhjentämättä ja järjestelmä huoltamatta muutenkin, on remontti tarpeen. Piirros: Seppo Leinonen 4

5 Aina ei tarvita muutoksia. Jos kuitenkin jätevesiremontti on edessä, muista nämä ohjeet: Ota kunnasta selvää, voiko vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittyä. Yhteisviemäröinnin mahdollisuus kannattaa selvittää naapurin kanssa. Kokeile Internetissä olevaa jätevesijelpparia, jolla voit hahmottaa oikean järjestelmän. Ota yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan. Ota yhteyttä puolueettomaan jätevesisuunnittelijaan. Ota huomioon, että jätevesisuunnittelijan tekemässä suunnitelmassa tulee huomioida määräykset, kiinteistön olosuhteet kuten korkeuserot, maaperän ominaisuudet ja koko kuten pinta-ala, korkeuserot ja maaperän ominaisuudet. Lisäksi suunnitelmassa tulee olla järjestelmän hoidon ja huollon määrä, toimintavarmuus ja kustannukset. Suunnitelmassa olevia huolto-ohjeita tulee noudattaa. Jätevesijärjestelmän remonttiin tarvitaan yleensä toimenpidelupa. Hae lupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Lupahakemukseen tulee liittää suunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat. Kunta käsittelee luvan. Lupa on voimassa kolme vuotta. Vertaile jätevesijärjestelmän osien ja tarvikkeiden hintoja, pyydä niistä tarjoukset ja tarvittavat hankinnat. Lupien täytyy olla ensin kunnossa, ennen kuin hankintaa ja urakoitsijaa kannattaa kilpailuttaa. Rakentamisen tulee olla valvottua, huolehdi valvonnasta. Rakennustyömaan työmaapäiväkirjaan kannattaa kirjata rakentamisen vaiheet, käytetyt materiaalit ja maanäytteiden tulokset. Valokuvaa myös eri työvaiheet. Asunnon omistajan vaihtuessa arkistointi on tärkeää. Muutoksista on tehtävä suunnitelma. Kiinteistöllä tulee olla tarvittavat asiakirjat, selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet, vaikka jätevesijärjestelmää ei tarvitse korjata tai uusia. jätevesiasioiden hoidon täytyy olla kunnossa ennen Piirros: Seppo Leinonen 5

6 Piirros: Seppo Leinonen Eri ympäristövyöhykkeet ohjaavat erilaisille käsittelyille Neljä tärkeintä vyöhykettä: Peruskäsittelyn alueella käyvät monenlaiset vaihtoehdot, kuten kiinteistökohtainen käsittely ja yhteiskäsittely. Puhdistustaso 1 on asetuksen vähimmäisvaatimustason mukaan. Puhdistusmenetelmäksi sopii maahan imeytys, maasuodattamo tai pienpuhdistamo. Maahan imeytys sopii Suupohjassa vain harvoin. Mahdollinen viemäröitävä alue on haja-asutuksen asutustihentymä, kuten kylä, jossa yhteisen viemäriverkoston rakentaminen on mah- 2 dollista. Puhdistusmenetelmäksi sopii esimerkiksi kyläpuhdistamo. Rantavyöhykkeellä rakennus sijaitsee lähempänä kuin metriä vesistön rantaviivasta ja niillä on tehostettu puhdistus- 3 vaatimus Suupohjan alueen kunnissa. Pohjavesialuevyöhykkeellä rakennukset sijaitsevat luokitellulla pohjavesialueella. Alueella puhdistetun jäteveden johtaminen maa- 4 han tai vesistöön on yleensä kielletty. Jätevedet täytyy pääsääntöisesti johtaa alueen ulkopuolelle puhdistettavaksi, puhdistaa tiiviissä järjestelmässä ja johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai tutkitusti maaperältään tiiviiseen ojaan tai kerätä umpisäiliöön. l 6

7 Jätevesijelppari Oikean jätevesijärjestelmän valinta voi olla vaikeaa. Internetistä löytyvä jätevesijelppari on hyvä keino selvittää oikea jätevesijärjestelmä nopeasti ja vaivattomasti. Testin löydät Internetistä osoitteesta Jätevesijelpparin kehityksestä vastaa Kyrönmaan puolueeton neuvontaprojekti nimeltään Jätevesitieto toiminnaksi-hanke. Jätevesijelppari ei kuitenkaan ole jätevesisuunnitelma, eikä se korvaa ammattitaitoisen suunnittelijan käyttöä. l N Vinkkejä kiinteistön omistajalle: Kuivakäymälää kannattaa harkita. Vähennät kuivakäymälän käytöllä jätevesien puhdistustarvetta ja helpotat puhdistusprosessia. Kuivakäymälään perustuvat vaihtoehdot ovat usein myös edullisimpia. Huolla jätevesijärjestelmääsi, jotta toimivuudesta voidaan olla varmoja. päästä viemäriin mahdollisimman vähän lika-aineita, kuten fosfaattipesuaineita, ruoan tähteitä ja kemikaaleja. Näin vähennät puhdistustarvetta ja lisäät järjestelmäsi käyttöikää ja huoltotarvetta. 7

8 Erilaisia jätevesijärjestelmiä: Pienpuhdistamo Piirros: Katariina Harteela Mihin: Mihin tahansa maasto-oloihin, käyttö pohjavesialueilla on sovittava ympäristötoimen kanssa. Laskupaikka tulee olla pohjavesialueiden ulkopuolella tai tutkitusti maaperältään tiiviillä alueella. Pienpuhdistamoissa on tärkeää, että jätevettä tulee ympäri vuoden. Siksi pienpuhdistamo ei sovellu loma-asumuksiin. Pienpuhdistamoita on erikokoisia, joten perheen koko ratkaisee, kuinka suuri puhdistamo kannattaa hankkia. Käyttöikä: 20 vuotta. Toimintaperiaate: Pienpuhdistamoita on useita erilaisia valmistajasta riippuen. Yleensä jätevedet käsitellään annoksina, eli panoksina. Varastosäiliöön kootaan tietty määrä jätevettä, joka pumpataan edelleen prosessisäiliöön käsiteltäväksi. Yleensä puhdistuksesta huolehtivat bakteerit, jotka kuolevat ellei uutta puhdistettavaa tule säännöllisesti. Monesti fosforin poistoa tehostetaan syöttämällä järjestelmään kemikaaleja. Puhdistunut vesi johdetaan maaperään tai purkuojaan. Lisäksi on jatkuvatoimisia laitteita, joiden käyttöperiaate on biosuodatus. Kaksoisviemäröinti Mihin: Vesi-WC-talouksiin, joissa viemäröinnin erottaminen on mahdollista. Kaksoisviemäröintiä kannattaa suunnitella uudiskohteisiin. Käyttöikä: Riippuu jäteveden käsittelyjärjestelmästä. Toimintaperiaate: Kaksoisviemäröinnissä WC-vedet kerätään tyypillisesti umpisäiliöön. Tällöin harmai- den vesien eli pesuvesien käsittely on helpompaa. Kaksoisviemäröinnissä vesijakeet viemäröidään eri putkia pitkin ja käsitellään eri paikoissa. Tuotos erotellaan ja erottelun jälkeen vedet käsitellään omissa prosesseissa. Yhdistelmiä voi olla monenlaisia, kuten umpisäiliö + maaperäkäsittely tai umpisäiliö + harmaavesisuodatin. Erottelulla jätevedestä saadaan suurin osa kuormituksesta pois. 8

9 N Herkällä alueella oleva purkupaikka määrää puhdistusvaatimukset ja -menetelmän, ei pelkästään rakennuksen sijainti. Maasuodattamo Piirros: Katariina Harteela Mihin: Soveltuu monenlaisiin maasto-oloihin, ei kuitenkaan pohjavesialueille. Tontilla on oltava riittävästi tilaa, sillä järjestelmä on suurikokoinen ja se täytyy kaivaa syvälle. Järjestelmä on kuitenkin helppohoitoinen, joskin pitkällä aikavälillä puhdistusteho voi heiketä. Käyttöikä: vuotta. Toimintaperiaate: Jätevesi painuu rakennetun suodatinhiekkakerroksen läpi ja puhdistuu samalla. Maasuodattamon hiekkakentässä on paikalle tuotua maa-ainesta, kun taas imeyttämö hyödyntää tontin omaa maa-ainesta. Kentästä puhdistunut jätevesi johdetaan putkistolla purkuojaan tai päästetään vapaasti maahan. Maasuodattamoon edellytetään ranta-alueilla tehostettua fosforin poistoa. Kuivakäymälä Mihin: Voi suositella erityisesti vesistöjen läheisyydessä sijaitseviin vapaa-ajan asuntoihin. Käyttöikä: lähes iätön, riippuu ylläpidosta. Kaikkia käymälöitä täytyy huoltaa. Toimintaperiaate: Kuivakäymälässä säästetään vettä ja jätevedenkäsittely helpottuu. Kuivakäymälävaihtoehdossa puhdistettaviksi jäävät vain keittiössä ja kylpyhuoneessa syntyvät pesuvedet. Kui- vakäymälävaihtoehtoja on monia, kuten kompostoiva, haihduttava- tai erotteleva käymälä ja pakastava- ja polttokäymälä. Kompostoivassa käymälässä virtsa ja uloste kerätään samaan säiliöön, josta ulostemassan läpi suotautunut virtsa, niin sanottu suotoneste kerätään erikseen. Erottelevassa kuivakäymälässä virtsa ja uloste johdetaan istuimissa omiin säiliöihin. Eroteltu virtsa on puhdasta ja sitä voidaan käyttää lannoitteena. Kiinteä käymäläjäte pitää kompostoida. 9

10 Maahanimeyttämö Piirros: Katariina Harteela Mihin: Tontin maan on koostuttava hyvin vettä läpäisevistä aineksista, kuten hiekasta, sorasta tai hiekkamoreenista. Tontilla on oltava riittävästi tilaa. Suupohjassa imeyttämöä voi harkita vain joissain tapauksissa, koska maa on täällä tasaista ja savipitoista. Rinteillä asuvien kannattaa selvittää, olisiko imeyttämö mahdollinen. Pohjavesialueilla ja rantojen läheisyydessä sekä talousvesikaivojen lähettyvillä imeyttämön käyttö on kielletty. Paikan valinnassa vaa- ditaan erityistä maaperä- ja pohjavesiasiantuntemusta. Käyttöikä: vuotta. Toimintaperiaate: Jätevesi johdetaan saostussäiliöiden kautta imeytyskenttään. Kentässä jätevesi suodattuu imeytyskentän kerrosten ja luonnollisten maakerrosten läpi. Lopulta puhdistunut jätevesi kulkeutuu hajautettuna pohjaveteen. Umpisäiliö Mihin: Minne tahansa, sillä maastovaatimuksia ei ole. Monesti on ainoa vaihtoehto pohjavesialueilla. Soveltuu väliaikaisratkaisuksi uusille ja peruskorjattaville kiinteistöille. Umpisäiliö on hyvä vaihtoehto, mikäli alueelle tulevaisuudessa rakennetaan viemäriverkko, mutta asukkaiden täytyy jo huolehtia jätevesistään. Sopii myös loma-asumuksille. Käyttöikä: 30 vuotta. Piirros: Katariina Harteela Toimintaperiaate: Kaikki jätevedet johdetaan eristettyyn säiliöön, joka tyhjennetään tarpeellisin väliajoin, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 10

11 Ota yhteyttä: Rakennusluvat, Kauhajoen kaupunki Käyntiosoite: Hallintoaukio, Kauhajoki Esa Alapiha, rakennustarkastaja puh , Pasi Lassila, rakennustarkastaja puh , Piia Rantala, rakennustarkastaja puh , Sirkku Paavola, palvelusihteeri puh , Rakennusluvat, Teuvan kunta Käyntiosoite: Porvarintie 26 D, Teuva Rakennustarkastaja Vesa Osmo tavattavissa Teuvalla ma, ke, to ja pe (tiistaisin Karijoella) puh , Rakennusluvat, Karijoen kunta Käyntiosoite: Kristiinantie 3, Karijoki Rakennustarkastaja Vesa Osmo puh , Karijoen kunnanvirastossa tiistaisin Rakennusvalvonnan ja teknisen toimen toimistosihteeri Kai Niemelä puh , Rakennusluvat Isojoen kunta Käyntiosoite: Teollisuustie 1 A, Isojoki Jouni Niemi, rakennustarkastaja puh , Marjo Saari, toimistosihteeri puh , Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, ympäristönsuojelu Käyntiosoite: Kauhajoki: Hallintotie 3, (Oikeustalon 1. krs.), Ympäristösihteeri on tavoitettavissa myös sovittaessa: Teuva: Porvarintie 26 D, Teuva Karijoki: Kristiinantie 3, Karijoki Ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi puh , Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala puh , Muuta hyödyllistä tietoa: Jätevesijelppari: Ympäristöhallinnon jätevesisivusto: Opas jätevesien maailmaan (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry): Selvitys jätevesijärjestelmästä, mallilomake: ->selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje LÄHTEET: Airix Ympäristö FMC Group, Länsirannikko puhdistaa jätevesiä-hanke Piirros: Seppo Leinonen 11

12 Piirros: Katariina Harteela Jätevesiammattilaisia GRUNDFOS - jätevesipumput ja -pumppaamot PH VETIKKO OY - jätevesijärjestelmät JITA OY - jätevesijärjestelmät SKT SUOMI OY - paineviemärijärjestelmät KONVA-CENTER - harmaavesipuhdistamot WEHOPUTS - pienpuhdistamot Jätevedet Putkeen Suupohjassa Jätevesi-info -hanke Paino: I-print Oy, 2013, JOUTSENMERKITTY PAINOLAITOS lupanumero

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin. JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Haja-asutusalueiden jätevesiasetus koskettaa noin miljoonaa s.11 Tukea jätevesiremonttiin s. 8 Kuivakäymälä helpottaa

Lisätiedot

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Ympäristötoimi 2012 OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Miksi kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen Karvian Kunta Jätevesiopas Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen 2 Sisältö JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO... 3 YLEISTÄ... 3 AIKATAULU... 4 LYKKÄYKSET

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Oulaisten kaupunki Haapaveden kaupunki Siikalatvan kunta Pyhännän kunta HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen ohje (toim.) Eeva Heiska Tämä ohje perustuu:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUEIDEN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI LUONNOS Raportti, taulukot ja liitekartat ladattavissa: http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/varsinais_suomen_ely/

Lisätiedot

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon Opas Kokemäen haja-asutusalueen jätevesihuoltoon Puhdas vesi on arvokkain luonnonvaramme! Kokemäen kaupungin Jätehuoltohanke Asetus talousjätevesien käsittelystä Suomessa yli miljoona ihmistä asuu viemäriverkostojen

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröinti

Lounais-Suomen viemäröinti elinvoimaa alueelle 2 2014 Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju hannuksela Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Jätevedet putkeen Suupohjassa -kehittämishanke, Suupohjan jätevesi-info -tiedotushanke, Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat, Kauhajoen kaupunki Kiireisiä aikoja odotettavissa

Lisätiedot

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA

JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYKSET...2 1.1 Rakentamismääräykset ja -ohjeet...2 1.2 CE-merkintä...2 1.3 Suunnittelijoiden pätevyys...2

Lisätiedot

1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi?

1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi? LUOKO ry 1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi? Jäteveden johtamista säädellään lailla. Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lainsäädännön

Lisätiedot

JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Government Decree on Treating Domestic Wastewater - Evaluation of Effectiveness

JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Government Decree on Treating Domestic Wastewater - Evaluation of Effectiveness LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Government

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Menetelmän valinta, suunnittelu ja asiakirjat Kai Saralehto SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 2.1 PAINEVIEMÄRIJÄRJESTEL MÄT...1

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI

NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 208/2013 SISÄLLYS 1 Hankkeen toteuttaja... 1 2 Hankkeen nimi... 1 3 Yhteenveto hankkeesta... 1 4 Yksityiskohtainen kuvaus

Lisätiedot

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT 1 KÄSITTELYMENETELMIEN KUSTANNUKSET Kiinteistön omistajaa kiinnostaa eri käsittelymenetelmien investointikustannukset ja käyttökustannukset.

Lisätiedot