UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN. KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN. KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus"

Transkriptio

1 UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus

2 SISÄLLYS Teräs koskettaa meitä miljoonalla eri tavalla... 3 Tuotteen suunnittelu Muotin suunnittelu... 5 Muotin valmistus... 9 Muovaus...12 Muovausmenetelmät Ruiskuvalu...15 Ahtopuristus...16 Puhallusmuovaus...16 Muovin suulakepuristus...17 Uddeholmin työvälineteräkset muovien muovaukseen ohjeanalyysit ja toimituskovuudet...19 terästen ominaisuuksien vertailu...19 Muottiteräksen valinta yleiset suositukset...20 erityissuositukset...21 Maailmanlaajuinen palveluverkosto...23 Tämän julkaisun tiedot ovat ohjeellisia ja yleisluontoisia, eivätkä ne ole minkäänlaisena takuuna tuotteiden ominaisuuksista tai käyttösovelluksista. Uddeholm varaa itselleen oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Ajantasaiset tuotetiedot sekä EU direktiivin 1999/45/EC mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa internet-sivuiltamme MUOTTITERÄKSET 2

3 Teräs koskettaa meitä miljoonalla eri tavalla Autot, matkapuhelimet, silmälasit, tietokoneet ja monet muut arjen sujumista helpottavat tuotteet sisältävät osia, jotka on muovattu muovimuoteissa. Arkisetkin asiat voivat olla laadukkaita. Siksi useat maailman brändituotteet muovataan Uddeholmin teräksestä valmistetuissa muoteissa. Muotin käyttäjä tietää, että muotin kunnossapidosta ja korjauksesta, esim. uudelleenkiillotuksesta, puhdistamisesta, kuluneiden tai rikkoutuneiden osien vaihdosta ja uudelleenasennuksesta aiheutuu kustannuksia. Seisokkien aikaiset tuotantokatkot, ylityöt ja toimitusten viivästyminen merkitsevät lisäkustannuksia. Toimitusviiveistä aiheutuvalla asiakkaiden luottamuksen menetyksellä on myös suuri taloudellinen vaikutus. Muotin käyttäjä tietää myös, että hänen on ratkaistava työvälineen, eli muotin suorituskykyyn ja käyttöikään liittyvät ongelmat saadakseen mahdollisimman alhaisen kustannuksen valmistettua tuotetta kohden. Työvälineteräksen osuus muotin valmistuskustanuksista on yleensä vain 5 10 %. Kokonaiskustannuksista osuus on vieläkin pienempi. Uddeholmille on ominaista jatkuva uusien ratkaisujen etsiminen sekä innovatiivinen tuotekehitys ja -tutkimus. Uusien tuotteiden kehittäminen ja nykyisten tuotteiden ominaisuuksien parantaminen vastaamaan markkinoiden tarpeita on mahdollista ainostaan ymmärtämällä ja kuuntelemalla asiakkaita. Kun tuotannossa vaaditaan tarkkaa ja parasta mahdollista suorituskykyä, kannattaa materiaaliksi valita Uddeholmin teräs. Esittelemme tässä julkaisussa Uddeholmin korkealaatuiset muovimuottiteräkset sekä kerromme muista tärkeistä tekijöistä muovien muovaukseessa. Sykemittari. Uddeholm Stavax ESR on erinomainen muottimateriaali tämäntyyppisten tuotteiden valmistuksessa. MUOTTITERÄKSET 3

4 Tuotteen suunnittelu Autamme tuotesuun nittelijaa varmistumaan siitä, että valmis tuote on alkuperäisen suunnitelman mukainen. Uddeholmin maailmanlaajuinen organisaatio toimittaa korkealaatuisia muottiteräksiä, jotka soveltuvat useantyyppisiin sovelluksiin muovien muovauksessa ja suulakepuristuksessa. Tekninen tukemme antaa pätevää neuvontaa ja tietoa oikean teräksen valinnassa, lämpökäsittelyssä ja käyttötekniikassa. TUOTESUUNNITTELIJA ON TÄRKEÄSSÄ ASEMASSA Kun tuotesuunnittelija aloittaa uuden muovattavan tuotteen suunnittelun, hän kohtaa monenlaisia vaatimuksia. Puhtaasti toiminnallisten vaatimusten ohella pinnanlaatua ja toleransseja koskevien vaatimusten on täytyttävä pitkänkin valmistusjakson aikana. Lopputulos riippuu pitkälti siitä, miten hyvin lopputuote ja muottityöväline on suunniteltu, miten työväline on valmistettu ja millainen teräs muottiin on valittu. Onko muovattava muovi syövyttävää tai kuluttavaa tai ehkä molempia? (katso sivu 19) Miten tärkeää on pitää kiinni tiukoista toleransseista? Montako osaa on tarkoitus valmistaa; millainen kulumiskestävyys teräksellä on oltava? VÄLTÄ TERÄVIÄ KULMIA, NIIN VÄLTYT ONGELMILTA! Kokenut tuotesuunnittelija välttää teräviä kulmia ja reunoja aina kun mahdollista. Siten hän parantaa muotin kestävyyttä ja tuottavuutta. Muovattavan tuotteen terävät kulmat, ja siten myös muotin terävät kulmat, ovat aina mahdollisia jännityksiä lisääviä kohtia, ja joista todennäköisesti syntyy halkeamia ja vaurioita sekä lopputuotteeseen että muottiin. Suurentamalla muovattavan tuotteen kulmien sädettä tuotesuunnittelija parantaa huomattavasti muotin iskusitkeyttä. Näin syntyy vahvempi muotti, joka kestää paremmin suuria sulku- ja ruiskutuspaineita. SOPIVIMMAN MUOTTITERÄKSEN VALITSE- MINEN Tuotesuunnittelijan on tehtävä monia tärkeitä päätöksiä, jotka ennemmin tai myöhemmin liittyvät valittuun teräkseen. Hänen on tiedettävä esim. seuraavat asiat. Miten tärkeä pinnanlaatu on? Onko tavoitteena peilipinta tai optinen pinta? (katso sivu 9) Kuvioidaanko muotti fotosyövyttämällä? Onko muotissa useampia kuvioltaan samanlaisia fotosyövytettäviä osia, kuten esim. auton sisäosien muoteissa? Säteen suurenemisen vaikutus iskusitkeyteen Teräs: Uddeholm Orvar Supreme HRC. Koesauva otettu pinnalta pitkittäissuunnassa (katso sivu 11) MUOTTITERÄKSET 4

5 Muotin suunnittelu Muottisuunnittelija voi parantaa työvälineen taloudellisuutta merkittävästi, jos hän käyttää suunnittelussa hyväkseen stan dardin mukaisia vakiomittoja ja valmiiksi työstettyjä työvälinelaattoja. MUOTTISUUNNITTELIJAN TÄRKEÄ ROOLI Jotta työvälineestä tulisi mahdollisimman hyvä, muottisuunnittelijan on otettava huomioon monia yksityiskohtia. Hän vastaa yhdessä muotin valmistajan kanssa siitä, että muotilla on mahdollista valmistaa suunniteltuja tuotteita luotettavasti ja taloudellisesti. Samalla muottisuunnittelijan on vastattava siitä, että muotin valmistaminen on mahdollisimman helppoa ja edullista. Näiden vaatimusten täyttyminen riippuu pitkälti siitä, onko muottimateriaaliksi onnistuttu valitsemaan paras teräslaji ja teräksen kovuus. STANDARDIEN MUKAINEN SUUNNITTELU ON OIKOTIE TUOTTAVUUTEEN Useimmat muottisuunnittelijat ovat tottuneet käyttämään suunnittelussa erityyppisiä standardoituja komponentteja, esim. ohjaustappeja, holkkeja ja ulostyöntötappeja. Näitä osia saa lyhyillä toimitusajoilla kilpailukykyiseen hintaan, ja niiden avulla muotin valmistaja säästää kallista aikaa. Mutta enemmänkin rahaa ja aikaa säästyy, jos suunnittelu ulotetaan koskemaan myös terästen vakiomittoja ja valmiiksi työstettyjä materiaaleja. Kun muottiin valitaan lyhyillä toimitusajoilla saatavia vakiomittaisia teräksiä, muotin valmistaja varmistaa nopeat muottitoimitukset, pienentää työstökustannuksia ja rajoittaa materiaalihukan mahdollisimman vähiin. OIKEIN VALITTU MUOTTITERÄS ON TUOTANNOSSA TALOUDELLISIN Teräslaji ja toimittaja valitaan usein jo suunnitteluvaiheessa, jotta muotin toimitus olisi helppoa ja nopeaa. Materiaali ja osat voidaan tilata hyvissä ajoin ja työ suunnitella huolella. Materiaalin valinta ei aina ole helppoa. Useimmiten materiaalivalinnassa on tehtävä kompromissi muotin valmistajan ja käyttäjän toiveiden välillä. Muotin valmistajaa kiinnostavat ennen kaikkea teräksen lastuttavuus, kiillotettavuus sekä lämpö- ja pintakäsittelyominaisuudet. MUOTTITERÄKSET 5

6 Muotin käyttäjä puolestaan odottaa muotilta hyvää kulumis- ja korroosionkestävyyttä, suurta puristuslujuutta jne. YLEISIMMIN KÄYTETYT MUOTTITERÄKSET Yleisimmin käytetyt teräkset ovat: nuorrutetut muotti- ja muottirunkoteräkset läpikarkenevat muottiteräkset korroosionkestävät muottiteräkset (Lisätietoja teräksistä ja niiden ominaisuuksista on sivuilla ) NUORRUTETTUJEN MUOTTI- JA MUOTTI- RUNKOTERÄSTEN KÄYTTÖ Näitä teräksiä käytetään lähinnä: suurissa muoteissa muoteissa, joissa vaaditaan vain vähäistä kulumiskestävyyttä erikoislujissa muottirungoissa. Teräkset toimitetaan karkaistuina ja päästettyinä, tavallisesti HB kovuisina. Lämpökäsittelyä ei tarvita ennen muotin käyttöönottoa. Pintakovuutta voidaan usein parantaa liekkikarkaisulla tai typetyksellä (ks. Lämpökäsittely, sivulla 10). Nuorrutettuja muottiteräksiä käytetään yleensä suuriin muotteihin ja keskipitkiin valmistussarjoihin. UDDEHOLMIN NUORRUTETUT MUOTTI- JA MUOTTIRUNKO TERÄKSET Tyhjiökäsittelyssä puhdistetulla Uddeholm Impax Supremella on hyvä lastuttavuus ja homogeeni suus, erinomainen kiillottuvuus ja tasainen fotosyövytettävyys alhaisen rikkipitoisuuden ansiosta. Uddeholm Nimax on niukkahiilinen teräs, jonka sitkeys- ja hitsattavuusominaisuudet ovat hyvät. Vaikka Uddeholm Nimax on kovaa nuorrutusterästä, sen lastuttavuusominaisuudet ovat erinomaiset. Uddeholm Holdaxia suositellaan usein erikoislujiin runkolaattoihin ja suuriin muotteihin, joissa ei vaadita erityistä kiillottuvuutta. Erinomaisen lastuttavuuden ansiosta lastunpoisto on nopeaa syvissä muodoissa ja muottipesän syvennyksissä. Uddeholm Impax Supreme, Uddeholm Holdax ja Uddeholm Nimax ovat nuorrutettuja teräksiä. Uddeholm Impax Supremen ja Uddeholm Holdaxin toimituskovuus on HB ja Uddeholm Nimaxin HB. Uddeholm Ramax HH (high hard) ja Uddeholm Ramax LH (low hard) ovat nuorrutettuja ja helposti lastuttavia, ruostumattomia muottirunkoteräksiä. Uddeholm Ramax HH:n toimituskovuus on n. 340 HB ja Uddeholm Ramax LH:n noin 290 HB. Teräkset sopivat erittäin hyvin käytettäväksi yhdessä Uddeholm Stavax ESR:n, Uddeholm Mirrax ESR:n, Uddeholm Polmaxin ja Uddeholm Elmaxin kanssa, kun tavoitteena on ruostumaton muottikokonaisuus. Uddeholm Ramax LH on ensiluokkainen teräs muottirunkoihin. Kuva Craftsman Tool & Mold, Aurora, Il, USA. MUOTTITERÄKSET 6

7 LÄPIKARKENEVIEN TERÄSTEN KÄYTTÖ Näitä teräksiä käytetään lähinnä pitkissä valmistussarjoissa abrasiivisten materiaalien muovauksessa muoteissa, joissa sulku- ja ruiskutuspaineet ovat suuria. Teräkset toimitetaan pehmeäksihehkutettuina. Yleensä ne rouhintakoneistetaan, jännitystenpoistohehkutetaan, hienotyöstetään, karkaistaan ja päästetään vaadittuun kovuuteen, viimeistelyhiotaan ja usein vielä kiillotetaan tai fotosyövytetään. UDDEHOLMIN LÄPIKARKENEVAT TERÄKSET Uddeholm Stavax ESR, Uddeholm Mirrax ESR, Uddeholm Polmax, Uddeholm Orvar Supreme ja Uddeholm Unimax ovat läpikarkenevia teräksiä. Jauhemetallurgisesti valmistetut Uddeholm Vanadis 4 Extra, Uddeholm Vanadis 6, Uddeholm Vanadis 10 ja Uddeholm Elmax teräslajit kestävät kulutusta parhaiten. Läpikarkaistut teräkset, joita käytetään muottipesiin ja keernoihin, sijoitetaan tavallisesti nuorrutetuista teräksistä, kuten Uddeholm Holdaxista, Uddeholm Ramax HH:sta tai Uddeholm Ramax LH:sta valmistettuihin runkolaattoihin. Kun muotti tai irtopesä valmistetaan läpikarkenevasta muottiteräksestä, jonka kovuus on HRC, saadaan parempi kulumiskestävyys ja kiillotettavuus sekä vältetään muodonmuutokset ja painumat. Hyvä kulumiskestävyys on erittäin tarpeellinen silloin, kun muovataan täyteaineita sisältäviä muoveja tai lujitemuoveja. Valmistettujen kappaleiden laatu säilyy korkeana, kun muottimateriaalissa ei tapahdu muodonmuutosta eikä muottipesässä tai jakotasoilla esiinny painumia. Hyvä kiillottuvuus on tarpeen silloin, kun muovattavilta kappaleilta vaaditaan erinomaista pinnanlaatua. KORROOSIONKESTÄVIEN MUOTTI- TERÄSTEN KÄYTTÖ Jos on todennäköistä, että muotti tulee altistumaan korroosiolle, muottimateriaalina tulisi käyttää ruostumatonta terästä. Vaikka ruostumattoman teräksen hankintahinta on korkea, perinteisen muottiteräksen uudelleenkiillotus tai pintakäsittely on usein kalliimpaa. Korroosio voi vahingoittaa muovimuotteja monin tavoin: muovimateriaali voi synnyttää syövyttäviä sivutuotteita korroosio heikentää jäähtymistä, jos jäähdytyskanavat syöpyvät tai tukkeutuvat kokonaan pitkien tuotantoseisokkien aiheuttama kondensaatio sekä kosteat tuotanto- tai varastointitilat synnyttävät usein korroosiota. Tupperwaren muovirasiat on valmistettu Uddeholm Mirrax ESR teräksestä valmistetussa muotissa. MUOTTITERÄKSET 7

8 UDDEHOLMIN KORROOSIONKESTÄVÄT MUOTTITERÄKSET Uddeholm Stavax ESR ja Uddeholm Mirrax ESR ovat korroosionkestäviä muottiteräksiä, joissa yhdistyvät erinomainen kiillottuvuus, kulumiskestävyys ja painumien kestävyys. Uddeholm Mirrax ESR on kehitetty suuriin muotteihin, joissa vaaditaan erityisesti hyvää sitkeyttä ja läpikarkenevuutta. Uddeholm Polmax on myös korroosionkestävä muottiteräs, jonka kiillottuvuus on erittäin hyvä. Se on kehitetty vaativien high-tech tuotteiden valmistukseen, esim. CD:t, muistilevykkeet ja linssit. Uddeholm Elmax on jauhemetallurgisesti valmistettu muottiteräs, jolla on hyvä kulumis- ja korroosionkestävyys. Uddeholm Corrax on erkautuskarkeneva muottiteräs, jolla on erinomainen korroosionkestävyys, hyvä hitsattavuus ja jonka lämpökäsittely on helppoa. MUUT MATERIAALIT Alumec-työvälinealumiinia suositellaan prototyyppimuotteihin ja lyhyihin valmistussarjoihin silloin, kun ei vaadita erityistä lujuutta tai kulumiskestävyyttä. Alumec soveltuu myös erinomaisesti alhaisella paineella suoritettaviin muovauksiin, kuten puhallustai vaahtomuovaamiseen. MUOTIN OIKEA TYÖKOVUUS Muottiin valittu työkovuus ja lämpökäsittelymenetelmä, jolla kovuus saadaan, vaikuttavat moniin muotin ominaisuuksiin, mm. sitkeyteen, puristuslujuuteen sekä kulumis- ja korroosionkestävyyteen. Yleisesti voi todeta, että suuri kovuus antaa paremman kulumiskestävyyden ja suojaa muottia kulumiselta ja painumilta. Pienempi kovuus tuottaa paremman sitkeyden. Läpikarkenevien terästen työkovuus on yleensä HRC. Kunkin kohteen sopivin työkovuus riippuu teräksestä, muotin koosta, muottipesien sijoittelusta ja muodosta, muovausmenetelmästä, muovimateriaalista jne. Sivuilla on annettu teräs- ja kovuussuosituksia eri muovimateriaaleille ja muovausmenetelmille. Lisätietoja muovimuottien lämpökäsittelystä on Uddeholmin julkaisussa Työvälineterästen lämpökäsittely. Berylliumkupariseos Moldmax HH:ta käytetään muoteissa, joissa tarvitaan hyvää lämmönjohtokykyä. Nuorrutettu teräs, kuten esim. Uddeholm Impax Supreme tai Uddeholm Nimax, on hyvä valinta muovisankojen valmistukseen. MUOTTITERÄKSET 8

9 Muotin valmistus Suuri osa muotin kokonaiskustannuksista muodostuu muotin valmistuksesta. Siksi valmistusprosessin tulisi olla mahdollisimman mutkaton. MUOTIN VALMISTAJAN TÄRKEÄ ROOLI Hyvin varustettu koneistamo sekä pätevät, kokeneet ammattimiehet ovat olennaisen tärkeitä tekijöitä muotin valmistuksessa. Muotin valmistus on suuri rahallinen investointi ja prosessin tärkeimpiä vaiheita on muottimateriaalin hankinta. Kokenut muotin valmistaja edellyttääkin, että sekä teräksen toimittaja että muottiteräksen laatu, ominaisuudet ja saatavuus täyttävät tiukat vaatimukset. PARASTA TERÄSTÄ Muotin valmistaja odottaa, että teräs on virheetöntä, sitä on helppo lastuta ja kiillottaa, että lämpökäsittelyominaisuudet ovat vakiot ja että terästä voi tarvittaessa kipinätyöstää ja/tai fotosyövyttää. Kaikki Uddeholmin valmistamat teräkset käyvät läpi erityyppisiä sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia, esim. ultraäänitarkastuksen. Näin varmistetaan korkea ja tasainen laatu. HYVÄ LASTUTTAVUUS HYVÄ TUOTTAVUUS Koneistuksen osuus muotin valmistuksen kokonaiskustannuksista on n. 1/3. Helppo ja tasainen lastuttavuus on siten tärkeä ominaisuus. Uddeholmin karkaistavat teräkset toimitetaan pehmeäksihehkutettuina, jolloin lastunpoistonopeus on aina paras mahdollinen. Alla oleva taulukko kuvaa joidenkin Uddeholmin terästen suhteellista lastuttavuutta. Vertailu perustuu työvälineen kulumiskokeisiin. Uddeholmin IMPAX SUPREME muottiteräs NIMAX STAVAX ESR MIRRAX ESR POLMAX ORVAR SUPREME UNIMAX ELMAX CORRAX Uddeholmin HOLDAX muottirunkoteräs RAMAX HH RAMAX LH UHB 11 FORMAX Sitä parempi lastuttavuus mitä pidempi palkki. Uddeholm Impax Supreme, Holdax, Nimax ja Ramax HH ja Ramax LH testattiin nuorrutettuina. Työvälinealumiini Alumecin lastuttavuus on erinomainen ja sitä voidaan työstää suurilla nopeuksilla, mikä alentaa muotin kustannuksia ja lyhentää toimitusaikaa. MITEN TÄRKEÄ OMINAISUUS ON HYVÄ KIILLOTTUVUUS? Kiillotuskustannukset voivat kohota jopa 30 %:iin muotin kokonaiskustannuksista, koska kiillotukseen kuluu paljon aikaa ja se on kallis työvaihe. Kiillotustulos riippuu paljon kiillotustekniikasta ja sen ohella muutamista muista tekijöistä, kuten teräksen puhtaudesta eli ei-metallisten sulkeumien tyypistä, jakautumisesta, määrästä ja koosta, teräksen homogeenisuudesta ja kovuudesta sekä karkaistuissa teräksissä lämpökäsittelytavasta. Uddeholm Polmaxia käytetään muottiteräksenä CD-levyjen muovauksessa. MUOTTITERÄKSET 9

10 Ei-metallisten sulkeumien määrä pystytään rajoittamaan minimiin suorittamalla teräkselle tuotannossa tyhjiökäsittely kaasujen poistamiseksi ja/tai ESRkäsittely (Electro Slag Refining). ESR-käsittely parantaa teräksen homogeenisuutta ja vähentää sulkeumien määrää perinteiseen teräksen valmistusprosessiin verrattuna. ÄLÄ KIILLOTA LIIKAA! Työvälinettä ei kannata kiillottaa liikaa ennen lämpökäsittelyä. Alla oleva taulukko sisältää pienimmät suositeltavat hioma-aineen raekoot kiillotuksessa ennen eri menetelmin suoritettavaa karkaisua- ja päästöä. Lisätietoja on saatavana Uddeholmin julkaisusta Työvälineterästen kiillotus. Uddeholmin teräs STAVAX ESR MIRRAX ESR POLMAX ORVAR SUP- REME UNIMAX RIGOR ELMAX Tyhjiö/ SVERKER Raekoko tai karkeampi 180 tai karkeampi Valurautalastu/ Raekoko Suolakylpy/ Raekoko Suojakaasu/ Raekoko 180 tai karkeampi MIKSI LÄMPÖKÄSITTELY? Lämpökäsittelyn tarkoitus on aikaansaada valmiiseen työvälineeseen sopivat mekaaniset ominaisuudet kuten esim. kovuus, sitkeys ja lujuus. Lämpökäsittelyyn liittyy kuitenkin tiettyjä haitallisia ilmiöitä, kuten vääntyminen ja mittamuutokset, jotka on ratkaistava oikealla tavalla. VÄÄNTYMISONGELMAN RATKAISU Työväline tulisi jännitystenpoistohehkuttaa rouhintatyöstön jälkeen, jolloin koneistuksessa syntyneet jännitykset laukeavat ja vääntyminen vähenee. Loput vääntymät oikaistaan hienotyöstössä ennen lämpökäsittelyä. Jos materiaalina käytetään läpikarkenevaa terästä enimmäiskovuudessa, vääntymistä ei ehkä pystytä välttämään. Syynä on se, että tällainen materiaali vaatii korkean karkaisulämpötilan ja nopean sammutuksen. Tämä koskee etenkin suuria kappaleita. Varmin tapa välttää vääntymät on käyttää Uddeholm Impax Supremen tai Uddeholm Nimaxin tyyppistä nuorrutettua terästä, joka ei vaadi uutta lämpökäsittelyä. Eri pintakäsittelymenetelmin pintakovuutta voidaan nostaa paikallisesti. MITTAMUUTOKSET Karkaisussa tapahtuu aina jonkin verran mittamuutoksia. Jossain määrin muutoksia pystytään kuitenkin rajoittamaan ja säätelemään esim. kuumentamalla työväline hitaasti ja tasaisesti austenitointilämpötilaan, välttämällä liian korkeaa lämpötilaa ja suorittamalla sammutus sopivalla tavalla. Uddeholm Stavax ESR, Uddeholm Mirrax ESR, Uddeholm Unimax, Uddeholm Orvar Supreme, Uddeholm Polmax ja Uddeholm Elmax voidaan karkaista ilmaan, jos mitanpitävyys on tärkeää. Electroluxin pölynimureita Uddeholm Corrax vaatii vain vanhentamisen ºC:ssa, eikä lainkaan sammutusta. Näin menetellen vääntymistä ei esiinny lainkaan, vaan pelkästään tasaista 0,1 %:n kutistumista joka suuntaan. Koska kutistuminen on täysin ennustettavissa, siihen on mahdollista varautua jättämällä työkaluun työvara ennen vanhennusta. MUOTTITERÄKSET 10

11 VALITSE OIKOTIE TUOTTAVUUTEEN! Esikoneistettujen terästen hankinta on erinomainen tapa vapauttaa työvälineiden valmistukseen sidottua kapasiteettia vaativampiin työvaiheisiin. Uddeholmin teräksiä on saatavana esikoneistettuina kankina useissa teräslajeissa eri tavoin viimeisteltyinä ja eri tavoin koneistettuina. Esikoneistetuista teräksistä löytyy sopiva vakiomitta kulloiseenkin työhön, mikä vähentää tarpeettoman ja kalliin koneistuksen määrää. Kaikkiin esikoneistettuihin mittoihin on jätetty työstövara, joka mahdollistaa viimeistelyn vakiomittaan. TYÖSTETYT KANGET Kun työvälineen valmistaja käyttää valmiiksi työstettyjä materiaaleja, työkalun kokonaiskustannuksissa on mahdollista saavuttaa säästöjä: Materiaalia tarvitaan kiloina vähemmän ja materiaalihukka pienenee. Hiilenkadolle altistuneen pintakerroksen poistosta ei synny työstökustannuksia. Valmistusaika lyhenee, suunnittelu yksinkertaistuu ja laskelmat ovat tarkempia. KIPINÄTYÖSTÖ (EDM) Muottipesien kipinätyöstössä on huomioitava muutamia tekijöitä, jotta päästään hyvään tulokseen. Kipinätyöstön seurauksena teräksen pintakerros karkenee ja on haurasta. Tämä voi aiheuttaa halkeamia ja työvälineen ennenaikaisen rikkoutumisen. Kipinätyöstössä tulisi noudattaa seuraavia suosituksia. Lopeta kipinätyöstö hienokipinöinnillä eli alhaisella virralla ja suurella taajuudella. Poista kiillottamalla tai hiomalla pintakerros, johon kipinätyöstö on vaikuttanut. Jos kipinätyöstettyä pintaa käytetään valmiiseen muottiin, se on päästettävä uudelleen 25 ºC edellistä päästöä alhaisemmassa lämpötilassa. Jos kipinätyöstetty pinta fotosyövytetään, on tärkeää, että pintakerros poistetaan huolella esim. hiomalla. Lisätietoja on saatavana Uddeholmin julkaisusta Työvälineterästen kipinätyöstö. LANKASAHAUS Lankasahaamalla on helppo valmistaa monimutkaisia muotoja karkaistuista teräskappaleista. Karkaistut teräkset sisältävät kuitenkin aina jännityksiä, ja kun kappaleesta poistetaan yhdellä kerralla suuria materiaalimääriä, siinä voi tapahtua muodonmuutoksia tai se voi jopa haljeta. Näitä ongelmia voidaan ehkäistä työstämällä kappale perinteisellä menetelmällä lähelle lopullista muotoa ennen lämpökäsittelyä. Työkappale mukautuu tällöin lämpökäsittelyn aikana lopulliseen muotoon ja jännityksiin. MIKSI FOTOSYÖVYTYS ON NIIN YLEISTÄ? Pinnaltaan kuvioidut muovituotteet ovat yleistyneet nopeasti. Kuviointia varten muottityökalujen pinta viimeistellään usein fotosyövytyksellä kiillotuksen sijaan. Fotosyövytyksen ansiosta tuotteen pinnan ulkonäkö paranee, pinta on kestävä, eikä se ole erityisen arka naarmuuntumiselle tai vahingoittumiselle. FOTOSYÖVYTYSOHJEITA Fotosyövytyksellä saatu lopputulos riippuu syövytystekniikan ja muottimateriaalin ohella paljon myös siitä, miten työvälinettä on käsitelty valmistuksen aikana. Tästä syystä tulisi noudattaa seuraavia suosituksia: Jos muottiin kuuluu useita samalla mallilla fotosyövytettäviä muottipaloja, osien materiaalin ja valssaussuunnan tulisi olla sama (mieluiten samasta kangesta tai latasta). Suorita kappaleille koneistuksen jälkeen jännitystenpoistohehkutus ja sen jälkeen hienotyöstö. MUOTTITERÄKSET 11

12 Raekokoa 220 hienomman hionta-aineen käyttäminen fotosyövytettävään pintaan ei yleensä tuota lisäetua. Kipinätyöstetyt pinnat on aina hiottava tai kiillotettava ennen fotosyövytystä. Kipinätyöstössä uudelleenkarenneiden pintojen fotosyövytys ei onnistu hyvin. Liekkikarkaisua tulisi välttää ennen fotosyövytystä. Hitsattu työväline voidaan joissain tapauksissa fotosyövyttää. Edellytys on, että hitsi vastaa työvälineen materiaalia. Jos työvälinettä on hitsattu, fotosyövyttäjälle on ilmoitettava, missä hitsattu alue sijaitsee. Jos työväline typetetään, se on tehtävä fotosyövytyksen jälkeen. Muottipesän pinta-ala kasvaa kuvioinnin vuoksi, mikä saattaa aiheuttaa ulostyöntöongelmia. Kannattaa pyytää aikaisessa vaiheessa ohjeet fotosyövytyksen ammattilaiselta, jotta muodolle ja mallille osataan määritellä oikea päästökulma. FOTOSYÖVYTYKSEEN SOVELTUVAT UDDEHOLMIN MUOTTITERÄKSET Nuorrutetuissa Uddeholm Impax Supreme ja Uddeholm Nimax-muottiteräksissä sekä läpikarkaistussa Uddeholm Orvar Supremessa ja Uddeholm Unimaxissa fotosyövytystulos on erittäin hyvä näiden terästen alhaisen rikkipitoisuuden vuoksi. Uddeholm Stavax ESR, Uddeholm Mirrax ESR, Uddeholm Elmax, Uddeholm Corrax ja Uddeholm Polmax pystytään fotosyövyttämään, mutta ne vaativat hieman toisenlaista syövytystekniikkaa korroosionkestävyytensä vuoksi. Muovaus Kun muottimateriaaliksi valitaan Uddeholmin teräs, muotin käyttäjä saa luotettavan ja tuottavan työvälineen. MUOVITUOTTEIDEN VALMISTAJAN VAATIMUKSET Valmistaja edellyttää ensinnäkin, että muotti toimitetaan ajallaan. Lisäksi hän odottaa, että muotilla pystytään valmistamaan mahdollisimman pienin kustannuksin tietty määrä tuotteita, jotka täyttävät asetetut laatuvaatimukset. Valmistajan tärkeimmät vaatimukset ovat: Muotin toimitusaika pitää, mikä edellyttää muottiterästen hyvää saatavuutta. Muotti toimii luotettavasti: valmistus sujuu tasaisesti ja nopeasti, lopputuotteet ovat tasalaatuisia, muotti on kestävä ja sen kunnossapito on edullista. Samaa materiaalia ja vakiokomponentteja on saatavana myöhemminkin kunnossapitoon. Lyhyesti sanottuna työvälineen on oltava luotettava. Autojen sisustuksessa käytetään useita kuvioituja muovikappaleita. Fotosyövytettyjä pintoja. MUOTTITERÄKSET 12

13 TYÖVÄLINEEN LUOTETTAVUUS Luotettavuus riippuu sopivien muottimateriaalien ja komponenttien hyvästä saatavuudesta, suorituskyvystä ja muotin osien vaihtokelpoisuudesta. MUOTTITERÄKSEN SAATAVUUS Hyvä saatavuus ja nopeat toimitukset edellyttävät paikallisia varastoja, luotettavia toimituksia sekä kattavaa tuote- ja mittavalikoimaa. PAIKALLISET VARASTOT Hyvän toimitusvalmiuden ylläpitämisessä on varastojen sijainnilla tärkeä merkitys. Uddeholmin maailmanlaajuinen myyntiorganisaatio varmistaa, että tuotteiden vakiomittaohjelmat ja varastot vastaavat paikallisten markkinoiden tarpeita. LUOTETTAVAT TOIMITUKSET Uddeholmin maailmanlaajuinen jakeluverkosto ja kattava tuoteohjelma muodostavat logististen palvelujemme perustan. Paikallisten varastojen toimintaa ohjaavat kehittyneet varasto- ja toimitusjärjestelmät. KATTAVA TUOTEVALIKOIMA Uddeholmin tuoteohjelmassa on laaja valikoima muotti- ja muottirunkoteräksiä. Pätevä tekninen neuvonta sekä teräsvalintaa, muottimateriaalien lämpökäsittelyä ja käyttöä, työkaluterästen kipinätyöstöä, kiillotusta ja fotosyövytystä koskevat ohjeet ovat olennainen osa palveluamme. MUOTTITERÄKSEN SUORITUSKYKY JA MUOTIN LUOTETTAVUUS Muottiteräksen suorituskyky vaikuttaa olennaisesti työvälineen luotettavuuteen. Muottipesän ja muotopalojen materiaali on tästä syystä valittava muovattavien muovien, valmistussarjan pituuden, muovausprosessin ja lopputuotteen tyypin perusteella. Muottiteräksen suorituskyky riippuu kulumiskestävyydestä, lämmönjohtavuudesta ja sitkeydestä. Uddeholmin muottiteräsvalikoima on keskittynyt vain muutamiin, määrättyihin käyttökohteisiin soveltuviin teräslajeihin. Tämä helpottaa materiaalin saatavuutta ja muotin valmistajan ja käyttäjän perehtymistä teräslajien ominaisuuksiin (esim. lastuttavuus, lämpökäsittely) ja suorituskykyyn. KULUMISKESTÄVYYS Kulumiskestävyydelle asetettavat vaatimukset riippuvat muovin laadusta, täyte- ja lisäaineiden määristä, valmistussarjan pituudesta, toleransseista jne. Muottiteräksillä on erilaisia kulumiskestävyys- ja puristuslujuusominaisuuksia. Periaatteessa teräkset jakautuvat kahteen ryhmään: nuorrutettuihin muottiteräksiin, jotka soveltuvat kohtuullisiin vaatimuksiin, esim. Uddeholm Impax Supreme, Uddeholm Nimax, Uddeholm Holdax, Uddeholm Ramax HH, Uddeholm Ramax LH sekä läpikarkeneviin muottiteräksiin, jotka soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, esim. Uddeholm Stavax ESR, Uddeholm Mirrax ESR, Uddeholm Polmax, Uddeholm Corrax, Uddeholm Orvar Supreme, Uddeholm Unimax ja Uddeholm Elmax. Nuorrutetut muottiteräkset voidaan pintakäsitellä paremman kulumiskestävyyden saavuttamiseksi. Läpikarkaistuissa teräksissä yhdistyvät kuitenkin paras kulumiskestävyys ja puristuslujuus. Läpikarkaistujen terästen kulumiskestävyyttä voidaan edelleen parantaa pintakäsittelyllä tai pinnoituksella, esim. typetyksellä tai kovakromauksella. Tällaisia pintakäsittelyjä käytetään mieluiten vasta sen jälkeen, kun muotti on täysin hyväksytty, koska käsittelyn jälkeen työstö saattaa olla vaikeaa. On huomattava, että Uddeholm Stavax ESR:n, Uddeholm Mirrax ESR:n, Uddeholm Polmaxin, Uddeholm Corraxin ja Uddeholm Elmaxin korroosionkestävyys heikkenee typetyksessä. Pulveriteräkset Uddeholm Elmax, Uddeholm Vanadis 4 Extra, Uddeholm Vanadis 6 ja Uddeholm Vanadis 10 ovat erittäin kulumiskestäviä. Niitä suositellaan sellaisiin pieniin muotteihin, muottipaloihin ja keernoihin, jotka joutuvat alttiiksi abrasiiviselle kulumiselle. PURISTUSLUJUUS Sopiva puristuslujuus määräytyy muovin muovausprosessin, ruiskutus- ja sulkupaineiden sekä valmiin MUOTTITERÄKSET 13

14 tuotteen toleranssien perusteella. Muovauksessa puristusvoimat keskittyvät työvälineen jakopinnoille. Nuorrutettujen terästen puristuslujuutta voidaan tarvittaessa parantaa esim. liekkikarkaisulla. KORROOSIONKESTÄVYYS Muottipintojen on pysyttävä moitteettomina koko tuotannon ajan, jos valmistuksen halutaan sujuvan nopeasti ja tasaisesti. Tuotantoa haittaavaa korroosiota voi ilmetä monin tavoin: Tietyt muovit voivat tuottaa syövyttäviä sivutuotteita, esim. PVC:stä syntyy suolahappoa. Ilmiötä voidaan minimoida pitäytymällä tälle materiaalille suositellussa muovauslämpötilassa, joka PVC:lle on yleensä n. 160 ºC. Jäähdytysaaine voi olla syövyttävää. Tämä voi aiheuttaa jäähtymistehon alenemista tai jopa tukkia jäähdytyskanavat kokonaan. Kosteassa tai korrodoivassa ympäristössä tapahtuvassa tuotannossa tai pitkäaikaisessa varastoinnissa vesi tai kondensaatio voivat aiheuttaa pintavaurioita ja jopa ruostetta muottipesiin ja heikentää lopputuotteen laatua. Yllä mainituista syistä keernat ja runkolevyt saattaa olla tarpeen valmistaa korroosionkestävästä materiaalista. Parhaan korroosionkestävyyden omaava Uddeholm Corrax soveltuu erinomaista korroosionkestävyyttä vaativiin kohteisiin mm. syövyttävien muovien tuotannossa. Uddeholm Stavax ESR ja Uddeholm Mirrax ESR ovat erittäin puhtaita korroosionkestäviä teräksiä. Uddeholm Polmaxissa yhdistyvät erinomainen kiillottuvuus ja korroosionkestävyys. Uddeholm Elmaxilla on kohtuullisen hyvä korroosionkestävyys ja erittäin hyvä kulumiskestävyys. Uddeholm Ramax LH ja Uddeholm Ramax HH ovat korroosionkestäviä, helposti lastuttavia muottirunkoteräksiä. Kun kiinnityslevyihin käytetään Uddeholm Ramax teräksiä, koko muotista tulee ruostumaton. LÄMMÖNJOHTAVUUS Muottityövälineen tuotantonopeus riippuu lähinnä muotin kyvystä siirtää lämpöä muovattavasta muovista jäähdytys aineeseen. Runsasseosteisten terästen lämmönjohtavuus on hieman heikompi kuin niukkaseosteisten terästen. Tutkimuksissa on kuitenkin selvästi todettu, että nimenomaan valmistetun kappaleen muovi vaikuttaa eniten muotin lämmön johtavuuteen, koska muovin lämmönjohtavuus teräkseen verrattuna on hyvin alhainen. Kuitenkin tehokkaan ja häiriöttömän tuotannon kannalta korroosionkestävyys on myös tärkeä tekijä. Korroosionkestävyydellä on edullinen vaikutus jäähdytyskanaviin. Ruostumattomat muottiteräkset Uddeholm Stavax ESR tai UddeholmMirrax ESR ovat hyviä materiaalivalintoja. Kun tarvitaan sekä hyvää korroosionkestävyyttä että erinomaista lämmönjohtavuutta, suosittelemme kuparimuottiseosten käyttöä. Moldmax HH on erikoisluja seos, jonka lämmönjohtavuus-, korroosionkestävyys-, kulumiskestävyys- ja kiillottuvuusominaisuudet ovat hyvät. SITKEYS Halkeamien syntyminen on pahinta, mitä muotille voi tapahtua. Monimutkaiset muottipesät, pienet säteet, terävät kulmat, ohuet seinämät ja suuret vaihtelut seinämien vahvuudessa ovat nykyään yleisiä. Siksi eräs tärkeimpiä muottiteräkseltä vaadittavia ominaisuuksia on suuri sitkeys. Braun Oral-B hammasharjat muovataan Uddeholm Stavax ESR teräksestä valmistetuissa muoteissa. Materiaalin murtumissitkeys ilmaisee materiaalin kykyä vastustaa vetojännityksessä jännityshuippujen MUOTTITERÄKSET 14

15 aiheuttamaa halkeamien etenemistä. Käytännössä jännityshuiput esiintyvät koneistuksen jälkeen pintavirheinä, alkavina väsymissäröinä, sulkeumina tai virheellisen lämpökäsittelyn aiheuttamana vääränlaisena rakenteena. Koska sitkeyden merkitys on olennainen, käytämme valmistuksessa nykyaikaisinta valmistusteknologiaa parhaan sitkeyden aikaansaamiseksi. Esim. tyhjiökäsittelyn, erityisten puhdistusprosessien ja sähkökuonasulatuksen ansiosta kaikkien terästemme sitkeys on paras, mihin nykymenetelmillä päästään. Pinnan lisäksi sitkeys on erinomainen myös teräksen sisällä. Ruiskuvalu Ruiskuvalu on muovausmenetelmä, jossa kuumennettu ja pehmitetty kesto- tai kertamuovimateriaali ruiskutetaan kovalla paineella suhteellisen viileään muottipesään jähmettymään. Ruiskuvalu on suurituottoinen menetelmä. Muotit voivat kuitenkin olla äärimmäisen monimutkaisia ja kalliita. MUOTIN SUORITUSKYKY Muotin suorituskykyyn voidaan vaikuttaa muottimateriaalin valinnalla. Suorituskyvyn määritteenä voi olla: muotin käyttöikä valmistettavan kappaleen laatu tuottavuus. MUOTIN IKÄ Muotin ikään vaikuttavat monet eri mekanismit: kuluminen pintavauriot painuminen korroosio. Lujitemuovit tai pitkät jaksoajat saattavat aiheuttaa kulumista. Pintavaurioita saattaa syntyä jo muotinvalmistuksen aikana kiillotusongelmien ja kipinätyöstövirheiden takia. Painuminen saattaa olla peräisin liian suuresta sulkuvoimasta. Korroosiota saattaa esiintyä tietysti muovattaessa korrosoivia muoveja kuten PVC:tä, mutta myös syövyttävästä jäähdytysvedestä tai kosteasta ympäristöstä johtuen. MUOVITUOTTEEN LAATU Muovituotteen laatu perustuu luonnollisesti sen ulkonäköön, mutta myös toimivuuteen. Kiillotettavien muottien teräsmateriaalilla on suuri merkitys. Teräksen on oltava puhdasta ja sulkeumien määrän on oltava erittäin alhainen. Toleranssimuutokset saattavat johtua muotin epätasaisesta lämpötilasta, mikä taas riippuu suuressa määrin jäähdytyskanavien koosta ja sijainnista, mutta myös muottimateriaalin valinnasta. Hyvän lämmönjohtavuuden omaavia alumiinia ja kupariseoksia voidaan käyttää joissakin tapauksissa muottimateriaalina. Roottorien valmistuksessa käytettävä, Uddeholm Unimaxista valmistettu muotti. MUOTTITERÄKSET 15

16 TUOTTAVUUS Muottimateriaalin valinta saattaa joskus vaikuttaa jopa tuottavuuteen. Ilmeisintä se on hyvän lämmönjohtavuuden omaavien materiaalien suhteen. MUOTTIMATERIAALIN OMINAISUUDET Muottimateriaalin valintaan vaikuttaa ruiskuvalujaksojen lukumäärä, muovattava muovimateriaali, muotin koko ja haluttu pinnanviimeistely. Huomioitavat materiaaliominaisuudet ovat: lujuus ja kovuus sitkeys kulumiskestävyys puhtaus korroosionkestävyys lämmönjohtavuus. Ahtopuristus Ahtopuristus on menetelmä, jota käytetään pääasiassa kertamuovien muovaamiseen. Muovattava aineseos laitetaan avoimeen muottipesään, muotti suljetaan ja lämmön ja paineen avulla materiaali kovetetaan. Ahtopuristusmenetelmää käytetään usein lasikuitulujitemuovien muovaamiseen. Ahtopuristuksella on monia etuja: muovin hukkamateriaalia ei synny (ei syöttöaukkoja, ei valukanavia) valmistettuun kappaleeseen syntyy vain vähäisiä sisäisiä jännityksiä menetelmää voidaan käyttää erittäin painaville osille taloudellinen menetelmä. Rajoitukset: vaikeaa muovata monimuotoisia kappaleita, joissa on ulokkeita tai pieniä reikiä toleranssit voi syntyä purseita. MUOTTIMATERIAALIN OMINAISUUDET Tärkeitä ominaisuuksia ovat: kulumiskestävyys lujuus ja kovuus. Suurten muottien muottipesissä, joissa kulumiskestävyyden tarve on suurin, käytetään yleensä nuorrutettua ja kovaa irtopalamateriaalia. Puhallusmuovaus Puhallusmuovaus on menetelmä, jolla lämpömuovautuva kestomuovi muovataan ensin letkuksi ja sen jälkeen venytetään ilmanpaineen avulla ja jäähdytetään muotin pintaa vasten. Puhallusmuovaustekniikoita on erilaisia eri sovelluksiin. ekstruusiopuhallusmuovaus ruiskuvalupuhallusmuovaus Ekstruusiopuhallusmuovauksessa materiaali pursotetaan letkuksi, joka kuljetetaan muotin sisälle ja paineilma puristaa materiaalin muotin jäähdytettyjä seinämiä vasten. Aihio jähmettyy muotin pintojen mukaiseksi. Ekstruusiopuhallus-muovauksessa käytetään sekä jatkuvaa että jaksottaista valua. Ruiskuvalupuhallusmuovauksessa valmistetaan ensin aihio joko suulakepuristus- tai ruiskuvalumuotilla. Aihio lämmitetään ja puhalletaan sen jälkeen haluttuun muotoon. MUOTTIMATERIAALIN VAATIMUKSET Muottimateriaalin vaatimukset ovat luonnollisesti täysin erilaisia riippuen siitä onko kyseessä aihioiden ruiskuvalu tai suulakepuristus vai itse puhallusmuovaus. Materiaalivaatimukset ruiskuvalussa ja/tai suulakepursotuksessa löytyvät niitä koskevien otsikoiden alta. Puhallusmuovaus on pienpainemenetelmä, jossa vaaditaan vain kohtuullista lujuutta ja kulumiskestävyyttä. Joissakin muotin osissa, kuten leikkuualueissa ja/tai leikkuurenkaissa voi olla tarpeellista käyttää kovempaa materiaalia. Pulloihin käytetään yleensä PVC:tä, mikä saattaa aiheuttaa korroosio-ongelmia. Puhallusmuovaus on suurituottoinen menetelmä, jossa jaksoajoilla on suuri merkitys. MUOTTIMATERIAALIN OMINAISUUDET Tärkeitä ominaisuuksia ovat: kohtuullinen lujuus korroosionkestävyys lämmönjohtavuus. MUOTTIMATERIAALISUOSITUKSET MUOTTITERÄKSET 16

17 Puhallusmuoteissa yleisimmin käytetty materiaali on Alumec alumiiniseos. Materiaalina käytetään myös Uddeholm Ramax HH ja Uddeholm Ramax LH teräksiä sekä Uddeholm Stavax ESR terästä. Muovin suulakepuristus Muovin suulakepuristus on jatkuva prosessi, jossa kuuma, pehmitetty materiaali puristetaan matriisissa olevan aukon läpi, jolloin syntyy halutun muotoinen profiili. Muovimateriaali syötetään sylinteriin. Ruuvikuljetin työntää materiaalin sylinteristä ja puristaa sen matriisin läpi oikeaan muotoon. Puristettu profiili kulkee jäähdytysaineen läpi. Kun profiili on jäähtynyt riittävästi, se leikataan halutun pituiseksi. Jäähdyttäminen voi tapahtua huoneenlämpötilassa, kylvyssä tietyssä lämpötilassa tai paineilmalla. Valmiin profiilin mittojen varmistamiseksi käytetään tavallisesti kalibrointilaitetta. Jäähdyttäminen on tarkka prosessi, jossa on huolehdittava siitä, että profiilin mitat pysyvät toleransseissa ja ettei profiili vääristy. MATERIAALIOMINAISUUDET Suulakepuristuksessa tarvitaan monia koneen osia. Kalibrointiyksiköt on usein valmistettu alumiinista, jotta jäähtyminen olisi nopeaa. Matriisi on yleensä valmistettu teräksestä. Lujuusvaatimukset ovat kohtuullisia. PVC profiilien suulakepuristuksessa vaaditaan kuitenkin korroosionkestävyyttä ja lujitemuovien suulakepuristuksessa kulumiskestävyyttä. Yleensä nuorrutetut teräkset, kuten Uddeholm Ramax HH, ovat tarpeeksi lujia tavanomaiseen suulakepuristukseen. Joskus matriisi typetetään kulumiskestävyyden lisäämiseksi. Tutuiksi tulleet PET-pullot valmistetaan kahdessa vaiheessa. Ensin ruiskuvaletaan aihiot ja sen jälkeen ne puhallusmuovataan valmiiksi pulloiksi. Työvälineet valmistetaan Uddeholm Stavax ESR teräksestä. MUOTTITERÄSTEN HITSAUS Muottiterästen hitsaus onnistuu, kun käytetään terästä vastaavaa hitsausainetta. Erityisen tärkeää se on silloin, kun hitsattua pintaa fotosyövytetään tai kiillotetaan. Uddeholmilla on vastaavat hitsausaineet mm. seuraaville teräksille: TIG-hitsaus Uddeholm Impax Supreme Uddeholm Nimax Uddeholm Unimax Uddeholm Corrax Uddeholm Orvar Supreme (QRO 90 TIG- Weld) Uddeholm Stavax ESR Moldmax Laserhitsaus Uddeholm Nimax Uddeholm Stavax ESR Moldmax Puikkohitsaus Uddeholm Impax Supreme Uddeholm Orvar Supreme (QRO 90 Weld) MUOTTITERÄKSET 17

18 Uddeholmin työvälineteräkset muovien muovaukseen Muottiteräkset UDDEHOLM IMPAX SUPREME UDDEHOLM NIMAX UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLM POLMAX UDDEHOLM CORRAX ORVAR SUPREME UDDEHOLM UNIMAX UDDEHOLM ELMAX UDDEHOLM VANADIS 4 Extra UDDEHOLM VANADIS 10 UDDEHOLM VANCRON 40 Muottirunkoteräkset Nuorrutettu CrNiMo-seosteinen teräs, jonka toimituskovuus on HB. Erinomainen kiillottuvuus ja fotosyövytettävyys. Soveltuu monentyyppisiin ruiskuvalu- ja puhallusmuotteihin sekä suulakepuristusmatriiseihin. Matalahiilinen teräs, jonka toimituskovuus on HB. Erinomainen sitkeys, lastuttavuus ja hitsattavuus. Hyvä kiillottuvuus ja fotosyövytettävyys. Läpikarkeneva ruostumaton muottiteräs, jolla on hyvä korroosionkestävyys ja erittäin hyvä kiillottuvuus. Läpikarkeneva muottiteräs, jolla on hyvä korroosionkestävyys ja erittäin hyvä kiillottuvuus. Erkautuskarkeneva teräs, jolla on poikkeuksellisen hyvä korroosionkestävyys, hyvä lämpökäsiteltävyys ja hitsattavuus. Monikäyttöinen läpikarkeneva 5 % Cr muottiteräs, jolla on hyvä kulumiskestävyys ja kiillottuvuus. Hyvä karkenevuus, sopii pinnoitettavaksi. Hyvän sitkeyden ja kulumiskestävyyden vuoksi soveltuu pitkiin sarjoihin ja lujitemuovien muovaukseen. Jauhemetallurgialla valmistettuja muottiteräksiä, joiden mitanpitävyys, kiillottuvuus ja kulumiskestävyys ovat hyviä. Elmax on korroosionkestävä teräs, Vanadis 4 Extralla on paras sitkeys ja Vanadis 10:llä paras kulumiskestävyys. Suositellaan pitkiin tuotantosarjoihin pienien ja monimutkaisten tuotteiden ja/tai kuluttavien muovien muovauksessa. Jauhemetallurgisesti valmistettu työvälineteräs, joka tarjoaa erinomaisen yhdistelmän kitkasyöpymisen ja adhesiivisen kulutuksen kestävyyttä. Alhaiset kitkaominaisuudet vähentävät muottipintoihin tarttuvan muovimateriaalin aiheuttamia ongelmia. UDDEHOLM HOLDAX UDDEHOLM RAMAX LH, UDDEHOLM RAMAX HH Muut seokset ALUMEC (alumiini) MOLDMAX HH (kupariseos) MOLDMAX XL (berylliumvapaa, hyvin lämpöäjohtava kupariseos) Nuorrutettu teräs, jolla on erittäin hyvä lastuttavuus ja suuri vetolujuus. Nuorrutettu muottirunkoteräs, jolla on hyvä lastuttavuus, suuri vetolujuus ja hyvä korroosionkestävyys. Erikoisluja Al-seos, jonka toimituskovuus on noin 160 HB. Suositellaan protomuotteihin ja lyhyihin tuotantosarjoihin silloin, kun ei vaadita suuurta lujuutta tai erityistä kulumiskestävyyttä. Erikoisluja kupariseos, jolla on hyvä lämmönjohtokyky. Sopii puhallusmuovauksessa leikkureihin ja suukappaleisiin, ruiskuvalussa keernoihin, muottipaloihin ja suuttimiin. MUOTTITERÄKSET 18

19 OHJEANALYYSI JA TOIMITUSKOVUUS Muottiteräs: Analyysi % Toimituskovuus UDDEHOLM C Si Mn Cr Ni Mo V S HB noin CORRAX 0,03 0,3 0,3 12,0 9,2 1,4 - Al 1,6 330 ELMAX 1,7 0,8 0,3 18,0 1,0 3,0 280 IMPAX SUPREME 0,37 0,3 1,4 2,0 1,0 0,2 <0, MIRRAX ESR 0,25 0,3 0,5 13,3 1,3 0,3 0,3 +N 250 NIMAX 0,1 0,3 2,5 3,0 1,0 0,3 380 ORVAR SUPREME 0,39 1,0 0,4 5,2 1,4 0,9 180 POLMAX 0,38 0,9 0,5 13,6 0,3 190 RIGOR 1,0 0,3 0,6 5,3 1,1 0,2 215 STAVAX ESR 0,38 0,9 0,5 13,6 0,3 190 UNIMAX 0,5 0,2 0,5 5,0 2,3 0,5 185 VANADIS 4 Extra 1,4 0,4 0,4 4,7 3,5 3,7 230 VANADIS 10 2,9 1,0 0,5 8,0 1,5 9,8 275 Muottirunkoteräs: UDDEHOLM HOLDAX 0,4 0,4 1,5 1,9 0,2 0, RAMAX HH 0,12 0,2 1,3 13,4 1,6 0,5 0,2 0,1 +N 340 RAMAX LH 0,12 1,9 1,4 14,0 0,4 0,2 0,1 0,13+N 290 TERÄSTEN OMINAISUUKSIEN VERTAILU Teräslaji: UDDEHOLM CORRAX ELMAX HOLDAX IMPAX SUPREME MIRRAX ESR NIMAX ORVAR SUPREME POLMAX VANADIS 4 Extra RAMAX HH RAMAX LH RIGOR STAVAX ESR UNIMAX Normaalikovuus HRC (HB) (~310) (~310) 52 (380) (~340) (~290) Kulumiskestävyys Sitkeys Puristuslujuus Korroosionkestävyys Lastuttavuus ** Kiillotettavuus Hitsattavuus Typetettävyys Fotosyövytettävyys 8 * 8 * * * * 9 * vaatii erikoismenetelmää ** koestettu toimitustilassa Ominaisuudet on arvioitu asteikolla 1 10, jolloin 10 on paras pistemäärä. Vertailu on ainoastaan suuntaa-antava. Huom. Taulukko on tarkoitettu yksittäisten ominaisuuksien vertailuun, eikä esim. terästen kokonaispistemäärärillä ole vertailun kannalta merkitystä. MUOTTITERÄKSET 19

20 Muottiteräksen valinta YLEISET SUOSITUKSET Prosessi/Materiaali Uddeholmin terästyyppi Kovuussuositus Ruiskuvalu Puristus/siirtopuristus Puhallusmuovaus Suulakepuristus Muottirungot Kestomuovit - Alumiini - Nuorrutettu muottiteräs ALUMEC UDDEHOLM IMPAX SUPREME UDDEHOLM NIMAX UDDEHOLM RAMAX HH - Läpikarkeneva muottiteräs UDDEHOLM ORVAR SUPREME UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLM POLMAX UDDEHOLM UNIMAX UDDEHOLM CORRAX UDDEHOLM ELMAX UDDEHOLM VANADIS 4 Extra Kertamuovit UDDEHOLM UNIMAX UDDEHOLM RIGOR UDDEHOLM ELMAX UDDEHOLM VANADIS 4 Extra Kertamuovit Yleensä PVC Yleensä PVC 1. Erikoisluja, nuorrutettu, erinomainen lastuttavuus 2. Kuten kohta 1, lisäksi korroosionkestävyyden ansiosta alhaiset ylläpitokustannukset. Sopii myös korkeaa hygieniatasoa vaativiin kohteisiin. Ei vaadi pinnoitusta. UDDEHOLM UNIMAX UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLM ORVAR SUPREME UDDEHOLM ELMAX UDDEHOLM VANADIS 4 Extra ALUMEC UDDEHOLM IMPAX SUPREME UDDEHOLM NIMAX UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLM RAMAX HH UDDEHOLM CORRAX UDDEHOLM IMPAX SUPREME UDDEHOLM NIMAX UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLM RAMAX HH UDDEHOLM CORRAX HRC (HB) (~160) 33 (~310) 40 (~380) 37 (~ 340) (~160) 33 (~310) 40 (~380) (~340) (~310) 40 (~380) (~340) UDDEHOLM HOLDAX 33 (~310) UDDEHOLM RAMAX LH UDDEHOLM RAMAX HH (~ 290) 37 (~340) MUOTTITERÄKSET 20

21 ERITYISSUOSITUKSET Käyttökohteet/vaatimukset Uddeholmin terästyyppi Kovuussuositus HRC (HB) Suuret muotit Erittäin hyvä pinnanlaatu Monimutkaiset muodot Kuluttavat materiaalit Autoteollisuuden komponentit, esim. kojelautojen, puskurien ja listojen muotit Kuten edellä, jos pinnanlaatuvaatimukset eivät ole erityiset Optisten/lääkintätarvikkeiden ja kirkkaiden kansien/paneelien muotit 1. Suuret autoteollisuuden tai kotitalouskoneiden osat. 2. Pienet osat, jotka vaativat vain vähäistä kulumiskestävyyttä 3. Pienet osat, joissa vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä, esim. sähkö- ja elektroniikkakomponentit Lujitemuovit, täyteaineita sisältävät materiaalit, tekniset muovit ALUMEC UDDEHOLM IMPAX SUPREME UDDEHOLM NIMAX UDDEHOLM CORRAX UDDEHOLM ORVAR SUPREME UDDEHOLM HOLDAX UDDEHOLM RAMAX HH UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLM UNIMAX UDDEHOLM POLMAX UDDEHOLM ELMAX UDDEHOLM VANADIS 4 Extra UDDEHOLM ORVAR SUPREME UDDEHOLM IMPAX SUPREME UDDEHOLM NIMAX UDDEHOLM CORRAX UDDEHOLM IMPAX SUPREME UDDEHOLM NIMAX UDDEHOLM CORRAX UDDEHOLM RIGOR UDDEHOLM UNIMAX UDDEHOLM ORVAR SUPREME UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLM ELMAX UDDEHOLM VANADIS 4 Extra UDDEHOLM RIGOR UDDEHOLM UNIMAX UDDEHOLM ORVAR SUPREME UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLM ELMAX UDDEHOLM VANADIS 4 Extra UDDEHOLM VANADIS 10 (~160) 33 (~310) (~380) (~310) 37 (~340) (~310) (~380) (~310) (~380) MUOTTITERÄKSET 21

22 ERITYISSUOSITUKSET Käyttökohteet/vaatimukset Teräslaji Kovuussuositus HRC (HB) Pitkät valmistussarjat Kertamuovituotteet, mm. kertakäyttöaterimet, astiat, pakkaukset UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLM UNIMAX UDDEHOLM ORVAR SUPREME UDDEHOLM ELMAX UDDEHOLM VANADIS 4 Extra Korroosionkestävyys 1. Syövyttäville materiaaleille, UDDEHOLM STAVAX ESR esim. PVC 2. Kosteisiin tuotanto- tai varastointiolosuhteisiin UDDEHOLM ELMAX 3. Yleisesti pinnan ruostumista vastaan UDDEHOLM RAMAX HH 4. Jäähdytyskanavien syöpymistä UDDEHOLM RAMAX LH vastaan UDDEHOLM CORRAX Fotosyövytys 1. Nuorrutettu teräs UDDEHOLM IMPAX SUPREME UDDEHOLM NIMAX 2. Läpikarkaistu teräs UDDEHOLM ORVAR SUPREME UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLM UNIMAX UDDEHOLM ELMAX UDDEHOLM VANADIS 4 Extra Hyvä lämmönjohtavuus Ruiskuvalu- ja puhallusmuotit, esim. MOLDMAX HH keernat ja muotopalat, kuumakanavajärjestelmien osat MOLDMAX XL (~340) 32 (~290) (~310) (~380) ~40 ~30 MOLDMAX on Brush Wellman Inc., Cleveland, Ohio rekisteröimä tuotemerkki. MUOTTITERÄKSET 22

23 Uddeholm ASSAB Maailmanlaajuinen palveluverkosto Uddeholm on maailman johtava työvälinemateriaalien valmistaja. Tämän aseman olemme saavuttaneet tuomalla markkinoille jatkuvasti asiakkaidemme liiketoimintaa parantavia ratkaisuja. Pitkä perinne yhdistettynä tutkimukseen ja tuotekehitykseen antaa meille valmiudet ratkaista työvälineisiin liittyvät ongelmat. Johtavasta asemasta huolimatta on tavoiteemme säilynyt entisenä haluamme olla asiakkaillemme ensiluokkainen yhteistyökumppani ja terästoimittaja. Uddeholmin läsnäolo kaikilla mantereilla tarjoaa korkealaatuisen palvelun siellä missä asiakkaamme ovat. Uddeholmin tytäryhtiö ASSAB toimii tuotteidemme myyntikanavana määrätyillä markkina-alueilla. Olemme lähellä asiakkaitamme kaikkialla maailmassa. Kumppanuus merkitsee luottamusta. Luottamus on ansaittava joka päivä. Lisätietoja: Uddeholm Oy Ab, Ritakuja 1 (PL 57), Vantaa, puh , faksi , MUOTTITERÄKSET 23

Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan

Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan uddeholm stainless concept www.uddeholm.fi Korroosio on tuttu ongelma muovien muovauksessa. Oikea teräsvalinta ratkaisee ongelman. Muovatut muovituotteet

Lisätiedot

T U O T E L U E T T E L O SYYSKUU

T U O T E L U E T T E L O SYYSKUU nro 4 T U OT E L U E T T E LO U D D E H O L M OY A B Hyvä yhteistyökumppani, Meille Uddeholmilla laatu on kunnia-asia, jota yritämme noudattaa kaikessa mitä teemme. Se koskee: tuotteitamme toimituspalveluamme

Lisätiedot

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Uddeholmin teräkset kestävät kaikenlaista kuormaa Akselit ovat tärkeitä koneenosia varsinkin nostureissa. Akseleiden

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

Ruiskuvalumuottiteräkset

Ruiskuvalumuottiteräkset Ruiskuvalumuottiteräkset Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ruiskuvalumuotin muottilaatat, inserttikappaleet, kiinteät keernat ja liikkuvat keernat valmistetaan yleensä jostakin muotteihin tarkoitetusta

Lisätiedot

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3 1 (5) Yleistä Uddeholm Stavax ESR on korkealaatuinen ruostumaton teräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä korroosionkestävyys erinomainen kiillottuvuus hyvä kulumiskestävyys hyvä lastuttavuus hyvä mitanpitävyys

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m 3 7 800 7 750 7 700. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m 3 7 800 7 750 7 700. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3 1 (5) Yleistä Uddeholm Stavax ESR on korkealaatuinen ruostumaton teräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä korroosionkestävyys erinomainen kiillottuvuus hyvä kulumiskestävyys hyvä lastuttavuus hyvä mitanpitävyys

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työkalun ennenaikainen rikkoutuminen Hyvä kulumiskestävyys

Lisätiedot

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta Monissa kylmätyösovelluksissa työkalut on pintakäsitelty kiinnileikkautumisen ja adhesiivisen kulumisen estämiseksi. Ennenaikaisen

Lisätiedot

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset 1 (6) Yleistä Uddeholm Caldie on kromi/molybdeeni/vanadiini seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä lohkeilun- ja halkeilun kestävyys hyvä kulumiskestävyys suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 60 on runsasseosteinen jauhemetallurgisesti valmistettu pikateräs, joka sisältää kobolttia. Se sopii erittäin hyvin vaativiin kylmätyösovelluksiin, joissa vaaditaan

Lisätiedot

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (6) Yleistä Käyttökohteet Uddeholm Orvar Supreme on kromi/molybdeeni/vanadiini -seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä lämpökuormituksen ja termisen väsymisen kestävyys suuri lujuus korkeissa

Lisätiedot

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (7) Yleistä Uddeholm Dievar on suorituskykyinen kromi/molybdeeni/ vanadiini- seosteinen kuumatyöteräs, jolla on erittäin hyvä kestävyys kuumahalkeilua, yksittäisiä suuria halkeamia, kuumakulumista ja

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan? Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Pinnanlaadun arviointi. Työkaluteräksen laatu 2007-12-01E 1 (7)

Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan? Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Pinnanlaadun arviointi. Työkaluteräksen laatu 2007-12-01E 1 (7) 1 (7) Sisältö Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan?... 1 Pinnanlaadun arviointi... 1 Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät... 1 Työkaluteräksen laatu... 1 Lämpökäsittely... 2 Kiillotustekniikka... 2

Lisätiedot

UUDET TYÖVÄLINEMATERIAALIT 3-D TULOSTUKSEEN JA PERINTEISEEN TYÖVÄLINEVALMISTUKSEEN

UUDET TYÖVÄLINEMATERIAALIT 3-D TULOSTUKSEEN JA PERINTEISEEN TYÖVÄLINEVALMISTUKSEEN UUDET TYÖVÄLINEMATERIAALIT 3-D TULOSTUKSEEN JA PERINTEISEEN TYÖVÄLINEVALMISTUKSEEN Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät 2018 Lars Lindfors Uddeholm Oy Ab The voestalpine Group voestalpine is

Lisätiedot

uddeholmin teräkset suulakepuristukseen käyttösovellusopas suulakepuristus

uddeholmin teräkset suulakepuristukseen käyttösovellusopas suulakepuristus uddeholmin teräkset suulakepuristukseen käyttösovellusopas suulakepuristus sisällys Johdanto... 3 Uddeholmin kuumatyöteräkset suulakepuristustyövälineisiin... 4 Tyvälineteräkseltä vaadittavat ominaisuudet...

Lisätiedot

UDDEHOLMIN TERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN. KÄYTTÖKOHDEOPAS kylmätyöstö

UDDEHOLMIN TERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN. KÄYTTÖKOHDEOPAS kylmätyöstö UDDEHOLMIN TERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN KÄYTTÖKOHDEOPAS kylmätyöstö SISÄLLYS Johdanto... 3 Työvälineterästen perusasiat...... 4 Työvälineteräksen valinta...11 Työvälineen valmistus...14 Pintakäsittely...18 Tuoteohjelma...20

Lisätiedot

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx

Lisätiedot

uddeholmin teräkset PAineVAluun käyttökohdeopas

uddeholmin teräkset PAineVAluun käyttökohdeopas uddeholmin teräkset PAINEVALUUN KÄYTTÖKOHDEOPAS kuumatyöstö sisällys Johdanto... 3 Painevalettujen osien vaatimuksia... 3 Työvälineen suunnittelu... 4 Työvälineen valmistus... 5 Työvälineen suorituskyky...

Lisätiedot

TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS. käyttösovellusopas kylmätyöstö

TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS. käyttösovellusopas kylmätyöstö TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS käyttösovellusopas kylmätyöstö sisällys Yleistä työvälineterästen hitsauksesta... 3 Hitsausmenetelmät... 3 Työpiste... 5 Hitsausaineet... 6 Varo vetyä!... 7 Korotettu työlämpötila...

Lisätiedot

TERÄSTEN JA MUIDEN METALLIEN YHDISTÄMINEN TYÖVÄLINEISSÄ. Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät 2016 Lars Lindfors Uddeholm Oy Ab

TERÄSTEN JA MUIDEN METALLIEN YHDISTÄMINEN TYÖVÄLINEISSÄ. Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät 2016 Lars Lindfors Uddeholm Oy Ab TERÄSTEN JA MUIDEN METALLIEN YHDISTÄMINEN TYÖVÄLINEISSÄ Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät 2016 Lars Lindfors Uddeholm Oy Ab TYYPILLISET KÄYTTÖKOHTEET JOISSA KÄYTETÄÄN TERÄSTÄ JA EI-RAUTAMETALLIEN

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

Mo 0,5 V 0,2. pehmeäksihehkutettu n. 200 HB Fysikaaliset ominaisuudet

Mo 0,5 V 0,2. pehmeäksihehkutettu n. 200 HB Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Calmax on kromi/molybdeeni/vanadiiniseosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys hyvä kulumiskestävyys hyvä läpikarkenevuus hyvä mitanpitävyys karkaisussa hyvä

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

Johdanto. Kipinätyöstön periaate OY UDDEHOLM AB 2000-04-02 (8) Työvälinemateriaalien työstö TYÖKALUTERÄSTEN KIPINÄTYÖSTÖ

Johdanto. Kipinätyöstön periaate OY UDDEHOLM AB 2000-04-02 (8) Työvälinemateriaalien työstö TYÖKALUTERÄSTEN KIPINÄTYÖSTÖ (8) Sisältö Johdanto...1 Kipinätyöstön periaate...1 Kipinätyöstön vaikutukset työkaluteräksiin...2 Pintalujuus...2 Sulanut ja uudelleen jähmettynyt kerros...2 Uudelleen karennut kerros...2 Päästynyt kerros...3

Lisätiedot

www.alteams.com Global partner local commitment

www.alteams.com Global partner local commitment www.alteams.com Global partner local commitment yleinen käsitys ja ehkäpä osittainen totuuskin Miksi kallis, miksi pitkä toimitusaika? Pitääkö olla näin? Hinta on suhteellista, toimitusaika ei Mitä olisi

Lisätiedot

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET Jos teräksen ominaisuusvaihtelut ovat aiheuttaneet karkaisuprosessissasi ongelmia, suosittelemme vaihtamaan SSAB Boron -teräkseen. SSAB BORON TEKEE TUOTANNOSTA

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 23 1 (7) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 23 1 (7) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar PYÖRÖTERÄKSET BUDERUS EDELSTAHL Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

Kulutusta kestävät teräkset

Kulutusta kestävät teräkset Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu

Lisätiedot

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Varmin tapa täydelliseen pinnanlaatuun Ammattimaisesti hiotut työkappaleet erottuvat hyvän pinnanlaatunsa johdosta,

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 30. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Kylmätyöstö 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 30. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Kylmätyöstö 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 30 on kobolttiseosteinen, pulverimetallurgisesti valmistettu pikateräs. Noin 8,5 %:n kobolttipitoisuus parantaa kuumalujuutta, kuumakovuutta, päästönkestävyyttä ja

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU 12 bar 10 bar 10 bar Pakkaskarkaisu Teräksen karkaisun yhteydessä tehtävää kylmäkäsittelyä on perinteisesti kutsuttu pakkaskarkaisuksi. Pakkaskarkaisu tarkoittaa sitä että karkaisuhehkutuksen

Lisätiedot

Ovakon WR-teräkset hyvään kulumisen kestoon. Reeta Luomanpää, tuotepäällikkö Lämpökäsittely- ja takomopäivät

Ovakon WR-teräkset hyvään kulumisen kestoon. Reeta Luomanpää, tuotepäällikkö Lämpökäsittely- ja takomopäivät Ovakon WR-teräkset hyvään kulumisen kestoon Reeta Luomanpää, tuotepäällikkö Lämpökäsittely- ja takomopäivät 10-11.10.17 Ovako yhdellä silmäyksellä Faktat Pääkonttori Tukholmassa Tangot, renkaat, putket

Lisätiedot

UDDEHOLM BURE 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM BURE 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Bure on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kulumiskestävyys korkeissakin lämpötiloissa hyvä sitkeys hyvä kuumalujuus ja terminen väsymislujuus

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

PAREMPI TERÄS PAREMPI TULEVAISUUS. Yritysesittely 2015

PAREMPI TERÄS PAREMPI TULEVAISUUS. Yritysesittely 2015 PAREMPI TERÄS PAREMPI TULEVAISUUS Yritysesittely 2015 Saanko esitellä: Ovako Kehittää teknologisesti korkeatasoisia koneenrakennusteräksiä Asiakkaina maailmanlaajuisesti johtavia laakeri-, konepaja- ja

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

kulutusterästuotteet tieterät kauhateräkset Kauhan kynnet www.uddeholm.fi 1

kulutusterästuotteet tieterät kauhateräkset Kauhan kynnet www.uddeholm.fi 1 kulutusterästuotteet tieterät kauhateräkset Kauhan kynnet KESTÄVIÄ JA KOVIA TERÄKSIÄ YMPÄRIVUOTISEEN URAKOINTIIN www.uddeholm.fi 1 Uddeholm on tunnettu maailmanlaajuisesti korkealaatuisista työvälineteräksistään.

Lisätiedot

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi Optim erikoisluja teräs Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön www.ruukki.fi Paremmin, korkeammalle Nosturivalmistuksessa suunnittelupöydän ja edistyksellisen lopputuotteen välinen kuilu kapenee

Lisätiedot

UDDEHOLM HOTVAR 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM HOTVAR 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Hotvar on suorituskykyinen molybdeeni/ vanadiini -seosteinen kuumatyöteräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kuumakulumiskestävyys erinomaiset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa

Lisätiedot

RAHANARVOISTA SUORITUSKYKYÄ

RAHANARVOISTA SUORITUSKYKYÄ Hardox wear plate. product is made of genuine This sign confirms that this of SSAB. www.hardox.com Hardox is a registered trademark RAHANARVOISTA SUORITUSKYKYÄ Jos haluat teräsrakenteen, joka on sekä kova,

Lisätiedot

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut Polymeeriratkaisut Polymeerisovellusten ammattilaiset palveluksessasi Teknikum tarjoaa asiakaskohtaisia polymeeripohjaisia tuotteita ja ratkaisuja.

Lisätiedot

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä.

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä. Täydentävää tietoa Uddeholmin terästen mekaanisista ominaisuuksista koneenrakentajille Uddeholmin työvälinemateriaaleja on käytetty erilaisissa koneenrakennuskohteissa hyvällä menestyksellä jo vuosia.

Lisätiedot

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille.

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille. Päästöt Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Ruiskuvalettavissa kappaleissa on lähes aina tarpeellista käyttää päästöjä. Päästökulmat helpottavat kappaleen ulostyöntöä muotista. Jos ruiskuvalukappale

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat 10. Kaavauskehykset Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kaavauskehysten päätehtävä on pitää sullottu muotti koossa. Muotin muodostaa useimmiten kaksi päällekkäin olevaa kehystä, joiden

Lisätiedot

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali Thermowood Thermowood Metsä Woodin ThermoWood on lämpökäsiteltyä puuta. Lämpökäsittely vaikuttaa pysyvästi puun ominaisuuksiin. Käsittelyn ansiosta puu on kestävämpää, mittapysyvämpää ja sillä on parempi

Lisätiedot

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille www.polarputki.fi 2 3 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974]

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974] Muotin kiillotus Heikki Tikka Tampereen teknillinen yliopisto Periaate Varsin usein kiillotus sekoitetaan hiontaan, jolla pyritään ainetta poistamalla parantamaan työkappaleen mittatarkkuutta ja pinnanlaatua.

Lisätiedot

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET TkT Harri Eskelinen Elektroniikkasuunnittelijan ei tarvitse osata itse valmistaa koteloita, mutta mitä enemmän tietää valmistusmenetelmistä

Lisätiedot

KULUTUSTERÄSTUOTTEET

KULUTUSTERÄSTUOTTEET KULUTUSTERÄSTUOTTEET TIETERÄT - KAUHATERÄKSET - KAUHAN KYNNET KESTÄVIÄ JA KOVIA TERÄKSIÄ YMPÄRIVUOTISEEN URAKOINTIIN www.uddeholm.fi 1 Uddeholm on tunnettu maailmanlaajuisesti korkealaatuisista työvälineteräksistään.

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök Täysmuottikaavaus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Täysmuottikaavaus on menetelmä, jossa paisutetusta polystyreenistä (EPS) valmistettu, yleensä pinnoitettu

Lisätiedot

PURISTIN www.vaahtogroup.fi

PURISTIN www.vaahtogroup.fi PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv)

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Kaikki mahdollisuudet, täysi vastuu Atlas Copco tarjoaa juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivat

Lisätiedot

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

Corthal, Thaloy ja Stellite

Corthal, Thaloy ja Stellite Corthal, Thaloy ja Stellite KOVAHITSAUSTÄYTELANGAT KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SOMOTEC Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh. 0207 969 240 fax. 0207 969 249 email: somotec@somotec.fi internet: www.somotec.fi

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 FAVORIT FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. FAVORIT on korkealaatuinen ruoanlaittoastiasarja. Sarjan tuotteet testataan huolellisesti,

Lisätiedot

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY PIM Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY Prosessi - Metallien ruiskuvalu kehitettiin erityisesti monimutkaisten ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan

Lisätiedot

AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET

AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET V & M TUBES - kumppanisi onnistumiseen Laaja asiantuntemus Erikoisosaaminen saumattomasta, kuumavalssatusta teräsputkesta. Kattava mittavalikoima Halkaisijat 17,3

Lisätiedot

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ Uusi kaksipuolinen Z -geometria, jossa yhdistyvät positiivisen ja negatiivisen kääntoterän parhaat ominaisuudet.terävä

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Toisen sukupolven KX-SARJAN timanttisegmenttien valmistuksessa on käytetty uusinta KX-teknologiaa, jossa timanttihiukkaset ovat tasaisena rivistönä sideaineessa.

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

Täyskovametalliporat ja syvänreiän poraus

Täyskovametalliporat ja syvänreiän poraus Täyskovametalliporat ja syvänreiän poraus KOVAMETALLIPORIA JA PORAKALVAIMIA HAM - Täyskovametalliporat yleiskäyttöön - Superporat, Nirodrill ja syvänreiänporat - NC-porat - Keskiöporat A MAPAL MxF-monikerrospinnoite

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E

Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E Tekniset tiedot rakenne materiaalit asennus liitännät Pneumaattiset tiedot väliaine koneistettu alumiiniprofiili alumiini ruuveilla katso seuraava

Lisätiedot

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla Kierteet Technical University of Gabrovo Yordanka Atanasova Käännös: Sanna Nykänen, Tampereen teknillinen yliopisto Muovituotteeseen voidaan valmistaa kierteitä kolmella tavalla: a) ruiskuvalamalla kierre

Lisätiedot

Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja

Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja Uusi Outokumpu 02 Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja Kaupungit kasvavat, ihmiset matkustavat entistä enemmän ja väestönkasvu tuo uusia vaatimuksia tavaroita ja palveluja tuottaville

Lisätiedot

uddeholm sleipner 1 (6) Yleistä Ominaisuudet Puristuslujuus Käyttökohteet Lohkeilunkestävyys

uddeholm sleipner 1 (6) Yleistä Ominaisuudet Puristuslujuus Käyttökohteet Lohkeilunkestävyys 1 (6) Yleistä Uddeholm Sleipner on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kulumiskestävyys hyvä lohkeilunkestävyys hyvä puristuslujuus suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Kon Teräkset Harjoituskierros 6.

Kon Teräkset Harjoituskierros 6. Kon-67.3110 Teräkset Harjoituskierros 6. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Viikkoharjoitus #6 - kysymykset Mitä on karkaisu? Miten karkaisu suunnitellaan?

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii veitsiltä paljon. SLITBAR-veitset ovat korkealaatuisia veitsiä jokaista yksityiskohtaa myöten.

Päivittäinen käyttö vaatii veitsiltä paljon. SLITBAR-veitset ovat korkealaatuisia veitsiä jokaista yksityiskohtaa myöten. SLITBAR Päivittäinen käyttö vaatii veitsiltä paljon. SLITBAR-veitset ovat korkealaatuisia veitsiä jokaista yksityiskohtaa myöten. Takaamme, että SLITBAR-veitset pysyvät toimintakuntoisina 25 vuoden ajan.

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiitit ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiittien mahdollisuudet -Roadshow 2008 Harri Välimäki Kareline Oy Ltd KARELINE OY LTD Sirkkalantie 12 B FIN-80100 Joensuu www.kareline.com Customers

Lisätiedot

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat on tarkoin testattu, jotta voisimme olla varmoja,

Lisätiedot

3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209

3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209 Sisällysluettelo 3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209 Väljentimet...182-183 Puh. (09) 838 6260 www.tkp-toolservice.fi Kaikki hinnat Alv 0% Konekalvaimet...184-193 DIN 212 Lieriövarsi...184-187 DIN 208 Kartiovarsi...

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

PURISTUS. Mallien määrä. Kapasiteetti mm. Tyyppi. Sivu

PURISTUS. Mallien määrä. Kapasiteetti mm. Tyyppi. Sivu Puristustyökalut Alkuasentoon palautus varmistaa aina saman luotettavan, vedenpitävän liitoksen. Tuottavat erinomaista laatua ja kestävyyttä tukena RIDGIDin elinikäinen takuu. Mallien määrä Kapasiteetti

Lisätiedot

WSX445. Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä

WSX445. Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä WSX445 kevyttä koneistusta Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä DOUBLE-Z geometria 1. Matalat lastuamisvoimat 2. SOPII KAIKenlaisiin KONEISIIN 3. ERINOMAINEN lastunpoisto 4. Lastu

Lisätiedot

UDDEHOLM VIDAR SUPERIOR. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohde. Painevalutyövälineet. Työvälineen suorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM VIDAR SUPERIOR. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohde. Painevalutyövälineet. Työvälineen suorituskykyä parantavat ominaisuudet (6) 0.06. Yleistä Uddeholm Vidar Superior on kromi/molybdeeni/vanadiini -seosteinen kuumatyöteräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kestävyys lämpökuormitusta ja termistä väsymistä vastaan hyvä kuumalujuus

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti (PET) ja polybuteenitereftelaatti (PBT) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Polyeteenitereftelaatti (PET) Polyeteenitereftelaatti on eniten

Lisätiedot

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT URANIE INTERNATIONAL {Thalachrome} Ranskalainen URANIE INTERNATIONAL on maailman johtava kromattujen tankojen valmistaja. Jatkuva kehitystyö ja investoinnit uudenaikaisimpiin

Lisätiedot

KLINGER ramikro. Tinankuja 3, 02430 MASALA Puhelin 010 400 1 015 Fax 010 400 1 550

KLINGER ramikro. Tinankuja 3, 02430 MASALA Puhelin 010 400 1 015 Fax 010 400 1 550 KLINGER ramikro Tinankuja 3, 02430 MASALA Puhelin 010 400 1 015 Fax 010 400 1 550 O-renkaita valmistetaan DIN 3770 ja DIN ISO 3601 mukaisesti. Lisäksi käytössä ovat amerikkalainen standardi MS 29513, ranskalainen

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön.

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön. 8. Päästö (hellitys) Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Päästöllä eli hellityksellä tarkoitetaan kaltevuutta, joka mallin pinnoilla tulee olla, jotta ne voitaisiin irrottaa muotista sitä vahingoittamatta.

Lisätiedot

Teräsrakenne

Teräsrakenne Teräsrakenne 4 2016 1 2 Teräsrakenne 4 2016 Teräsrakenne 4 2016 1 1. Artikkelit Rakenteiden optimoinnista entistä helpompaa Maailman kolmanneksi suurin ruostumattomien neliö- ja suorakaideputkien valmistaja

Lisätiedot

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN ERIKOIS-TERÄS AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN EDUSTAJA SUOMESSA: O. Y. AF FORSELLES INSINÖÖRITOIMISTO HELSINKI Sähköosoite: Postiosoite: FORSELLESCOMP

Lisätiedot