UDDEHOLMIN TERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN. KÄYTTÖKOHDEOPAS kylmätyöstö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UDDEHOLMIN TERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN. KÄYTTÖKOHDEOPAS kylmätyöstö"

Transkriptio

1 UDDEHOLMIN TERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN KÄYTTÖKOHDEOPAS kylmätyöstö

2 SISÄLLYS Johdanto... 3 Työvälineterästen perusasiat Työvälineteräksen valinta...11 Työvälineen valmistus...14 Pintakäsittely...18 Tuoteohjelma...20 Uddeholmin työvälineteräkset kylmätyöstöön...22 toimitustilat ja tuotteet...25 kemiallinen koostumus...25 Maailmanlaajuinen palveluverkosto...26 Tämän julkaisun tiedot ovat ohjeellisia ja yleisluontoisia, eivätkä ne ole minkäänlaisena takuuna tuotteiden ominaisuuksista tai käyttösovelluksista. Uddeholm varaa itselleen oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Ajantasaiset tuotetiedot sekä EU direktiivin 1999/45/EC mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa internet-sivuiltamme KYLMÄTYÖTERÄKSET 2

3 Johdanto Samaa osaa valmistavien puristimien rivistö oli aikaisempina vuosina yleinen näky tuotantolinjoilla. Yksittäisten työvälineiden aiheuttamat yllättävät seisokit eivät siten häirinneet tuotantoa kovinkaan paljon. Työvälineet korjattiin ja valmistettiin yleensä omalla työvälineverstaalla teräksistä, joita pidettiin varastossa muutamia lajeja. Työvälineen muoto, valmistustekniikka, valmistusmateriaali ja työstettävä materiaali vaikuttavat kaikki osaltaan tuottavuuden parantamiseen ja kustannusten alentamiseen. Paras tuottavuus saavutetaan oikein valituilla työvälineteräksillä, joiden suorituskyky vastaa nykyteknologian vaatimuksia. Kaiken kaikkiaan työstettävät materiaalit olivat yksinkertai sempia ja puristimien käyttönopeudet alhaisempia. Vakavia työ välineiden rikkoutumisia sattui harvoin. Tuotantotekniikka on kehittynyt kuitenkin huimasti. Koneil ta ja tuotantolaitoksilta vaaditaan parempaa tarkkuutta ja tehokkuutta. Tuottavuuden ja alhaisten valmistuskustannusten merkitys on kasvanut olennaisesti. Pikapuristimet, joilla osat valmistetaan täsmälleen oikeaan aikaan entistä vaikeammin työstettävistä materiaaleista ovat yleistyneet. Työvälineiden valmistus on lisäksi usein ulkoistettu. Törmäysvaimennin Uddeholm Sleipner Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 Oven vahvikkeet Uddeholm Sleipner Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 A-pilari Uddeholm Sleipner Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 Kattokisko Uddeholm Sleipner Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 Etusivutuki Uddeholm Sleipner Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 Puskurin vahvike Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 Alapalkin vahvike Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 KYLMÄTYÖTERÄKSET 3

4 Työvälineterästen perusasiat Uddeholm auttaa monella tavoin työvälineterästen käyttäjiä. Maailmanlaajuinen markkinointi- ja myyntiorganisaatio toimittaa korkealaatuisia työvälineteräksiä yli 100 maassa. Tuoteohjelma kattaa useiden vakioteräslajien lisäksi myös teräslajeja, jotka on suunniteltu erityisesti vastaamaan kylmätyöstön vaatimuksia. Uddeholm auttaa asiakasta valisemaan työvälineeseen parhaiten soveltuvan työvälineteräksen. Teemme tämän tunnistamalla työvälineeseen kohdistuvat vauriomekanismit. Teräksen oikea valinta johtaa alhaisempiin työvälinekustannuksiin, alhaisempiin kunnossapitokustannuksiin ja vähentää seisokkien määrää. VAATIMUKSET KYLMÄTYÖSTÖSSÄ Oikein valitun työvälineteräksen tärkeys kasvaa työvälineelle asetettujen vaatimusten myötä. Mitä nämä vaatimukset ovat? riittävä kulumiskestävyys luotettava suorituskyky ja kestävyys ennenaikaista lohkeamista, halkeamista tai plastista muodonmuutosta vastaan Paras työvälineen kokonaistaloudellisuus ( = alhaisin mahdollinen kustannus yhtä valmistettua kappaletta kohti, kunnossapito mukaanluettuna) saavutetaan vain käyttämällä työvälineeseen parhaiten soveltuvaa teräslajia. C-pilari Kattokaari Uddeholm Sleipner Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 Uddeholm Sleipner Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 B-pilari Uddeholm Sleipner Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 Keskipalkin vahvike Uddeholm Sleipner Istuimen kallistin Uddeholm Sleipner Poikittaispalkki Uddeholm Sleipner Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 Istuimen runko Istuimen kisko Uddeholm Sleipner Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 Uddeholm Sleipner Uddeholm Vanadis 6 Uddeholm Vancron 40 KYLMÄTYÖTERÄKSET 4

5 TYÖVÄLINEEN MATERIAALI LÄMPÖKÄSITTELY TYÖVÄLINEEN SUUNNIT- TELU TYÖVÄLINEEN TUOTANTO TYÖVÄLINEEN HUOLTO TYÖSTETTÄVÄ MATERIAALI TUOTANTO-OLOSUHTEET Kuva 1. Työvälineen käyttöikään vaikuttavat tekijät kylmätyösovelluksissa TYÖVÄLINEEN SUORITUSKYKY Kylmätyöstövälineen suorituskyky riippuu useista tekijöistä (kuva 1). Usein työvälineen suorituskykyä arvioidaan valmistetun kappaleen laadun perusteella. Useimmissa sovelluksissa valmistetulta kappaleelta vaaditaan esim. tiettyä pinnanlaatua tai mittatarkkuutta. Kulunut tai vaurioitunut työväline tuottaa hylkykappaleita ja työväline on kunnostettava tai korvattava uudella. Työstettävällä materiaalilla itsessään on oleellinen vaikutus vauriomekanismeihin. Kuvassa 3, sivulla 6 esitetään kylmätyöstössä useimmin esiintyvät vauriomekanismit. VAURIOMEKANISMIEN JA TYÖVÄLINE- TERÄKSEN OMINAISUUKSIEN VÄLINEN YHTEYS ABRASIIVINEN KULUMINEN Abrasiivista kulumista esiintyy, kun työstettävä materiaali on kovaa ja/tai sisältää kovia partikkeleita kuten oksideja tai karbideja. Kovat partikkelit hankaavat työvälinen pintaa (kuva 2). Esimerkki pistimen abrasiivisesta kulumisesta on sivulla 7, valokuvassa 1. Abrasiivinen kuluminen on vallitseva vauriomekanismi esim. karkaistuja teräksiä, keraameja tai puuta työstettäessä.työvälineteräksen ominaisuudet, jotka ehkäisevät abrasiivista kulumista ovat: suuri kovuus runsas karbidien määrä karbidien suuri kovuus karbidien suuri koko. Liikkeen suunta Kuluttava partikkeli Viime vuosina vauriomekanismien ja työvälineterästen ominaisuuksien välistä yhteyttä on tutkittu paljon. Tietoa vauriomekanismien ja työvälineterästen ominaisuuksien välisestä yhteydestä on käytettävissä nyt enemmän. Työväline Kuluminen Kuva 2. Abrasiivinen kuluminen Työstettävä materiaali KYLMÄTYÖTERÄKSET 5

6 Kuluminen Lohkeilu Plastinen muodonmuutos ADHESIIVINEN KULUMINEN Adhesiivinen kuluminen tai syöpyminen on materiaalin siirtymistä metallin pinnalta toiselle, kun pinnat liukuvat toisiaan vasten. Pintojen välille syntyy mikrohitsejä. Metallin pinta ei ole koskaan täysin sileää, vaan pinnalla on mikroskooppisen pientä, irtohiukkasten muodostamaa karheutta. Kun nämä kaksi pintaa liukuvat toisiaan vasten, voi heikommasta materiaalista irrota hiukkasia toisen kappaleen pintaan. Esimerkki työvälineen ja työstettävän materiaalin adhesiivisesta kulumisesta on kuvassa 4. Jos mikrohitsi rikkoutuu työvälineen puolella, työvälineen pinnalta irtoaa pieniä työvälineteräshiukkasia ja lopputuloksena on adhesiivinen kuluminen. Jos mikrohitsit murtuvat työstettävän materiaalin puolella, työstettävän materiaalin hiukkaset syöpyvät kiinni työvälineen pintaan. Adhesiivinen kuluminen voi aiheuttaa myös lohkeilua. Väsymisvaurio alkaa vähitellen adhesiivisen kulumisen seurauksena. Mikrohalkeamat syvenevät ja levenevät vähitellen ja voivat johtaa laajaan pintarikkoumaan (lohkeiluun) ja jopa työvälineen täydelliseen rikkoutumiseen. Halkeilu/rikkoutuminen Esimerkki pistimen adhesiivisesta kulumisesta on valokuvassa 2 sivulla 7. Väsymissäröt näkyvät selvästi. Adhesiivista kulumista ja syöpymistä esiintyy yleensä työstettäessä pehmeitä, kiinni tarttuvia ja tahmeita metalleja, kuten alumiinia, kuparia, austeniittista ruostumatonta terästä tai niukkahiilisiä teräksiä. Syöpyminen on kuitenkin ongelma, jota esiintyy myös valmistettessa komponentteja lujista materiaaleista, kuten erikoislujista teräksistä. Syöpyminen Liikkeen suunta Mikrohitsejä Työväline Työstettävä materiaali Hiertorako = kuluminen Kuva 3. Yleisimmät vauriomekanismit kylmätyöstössä Kuva 4. Adhesiivinen kuluminen KYLMÄTYÖTERÄKSET 6

7 Adhesiivista kulumista ja syöpymistä voi ehkäistä vaikeuttamalla hiukkasten irtoamista materiaalista. Työvälineteräksen adhesiivista kulumista ehkäiseviä ominaisuuksia ovat: suuri kovuus alhainen kitkakerroin työvälineen ja työstettävän materiaalin välillä (sopiva topografia ja sopiva voitelu) hyvä vetositkeys pintakäsittely tai pinnoitus lisäävät kulumiskestävyyttä Uddeholmin jauhemetallurgisesti valmistettu, typpeä sisältävä Uddeholm Vancron 40 teräs kestää syöpymistä ja adhesiivista kulumista erittäin hyvin. Uddeholm Vancron 40 terästä käytetään useimmiten pinnoittamattomana. SEKAKULUMINEN Toisinaan adhesiivisen kulumismekanismin ohella työvälineteräksestä repeytyneet hiukkaset tarttuvat työstettävään materiaaliin ja aiheuttavat työvälineen pinnalla abrasiivista kulumista. Tällaista adhesiivisen ja abrasiivisen kulumisen yhteisesiintymistä kutsutaan sekakulumiseksi. Huom. sekakuluminen on mahdollista vain, kun sitä ennen esiintyy adhesiivista kulumista. Valokuva 1. Elektronimikroskooppivalokuva D2 materiaalista valmistetusta pistimestä, jossa abrasiivista kulumista (työstettävä materiaali 1 % C-teräs, 46 HRC). LOHKEILU Lohkeaminen tapahtuu usein silloin, kun työväline on ollut käytössä melko lyhyen ajan. Vauriomekanismin syy on vähäisten kuormitusvaihtelujen aiheuttama väsyminen. Aluksi työvälineen pintaan muodostuu pieniä halkeamia, joiden kasvaminen johtaa lopulta materiaalin lohkeamiseen. Hyvä vetositkeys ehkäisee lohkeilua. PLASTINEN MUODONMUUTOS Plastista muodonmuutosta esiintyy silloin, kun teräksen myötöraja ylittyy. Plastinen muodonmuutos vaurioittaa työvälinen pintaa tai aiheuttaa siihen muodonmuutosta. Työvälineteräksen plastista muodonmuutosta ehkäisee materiaalin suuri kovuus. Huom. Kovuutta määriteltäessä on otettava huomioon sen vaikutus sitkeyteen. HALKEILU Halkeaminen tapahtuu yleensä varoittamatta ja sen seurauksena työväline on korvattava uudella. Vaurion aiheuttaa halkeaman yhtäkkinen eteneminen. Halkeamat muodostuvat jännityskeskittymistä, esim. hionta- ja työstöjäljistä tai terävistä nurkista ja säteistä työvälineen muotoilussa. Kipinätyöstön seurauksena työvälineen pintaan muodostunut kerros on myös yleinen halkeamisen syy. Työvälineteräksen halkeilua ehkäiseviä ominaisuuksia ovat: alhainen kovuus hyvä mikrorakenteen sitkeys. Huom. Alhaisella kovuudella voi olla haitallisia vaikutuksia muihin vauriomekanismeihin. Näin ollen on parempi käyttää terästä, jonka mikrorakenne on sitkeä, sen sijaan että halkeamista yritetään ehkäistä alhaisella kovuudella. Valokuva 2. Elektronimikroskooppivalokuva D2 materiaalista valmistetusta pistimestä, jossa adhesiivista kulumista (työstettävä materiaali austeniittista ruostumatonta terästä). KYLMÄTYÖTERÄKSET 7

8 TYÖVÄLINETERÄSTEN TÄRKEÄT OMINAISUUDET Työvälineteräksen kestävyys eri vauriomekanismeja vastaan riippuu teräksen kemiallisesta koostumuksesta ja käytetystä valmistusmenetelmästä. Sivulla 25 olevassa taulukossa esitetään Uddeholmin kylmätyöterästen kemialliset koostumukset. Taulukko sisältää; korkealaatuisia vakioteräslajeja, erikoisvalmisteisia, iskunkestäviä teräslajeja sekä erittäin suorituskykyisiä, jauhemetallurgisesti valmistettuja teräslajeja. Uddeholmin kylmätyöterästen valikoimasta löytyy optimaalinen teräslaji lähes kaikkiin kylmätyösovelluksiin ja erilaisiin tuotantovolyymeihin. Taulukko 2 kuvaa kylmätyöterästen suhteellista kestävyyttä eri vauriomekanismeja vastaan. PERINTEISESTI VALMISTETUT TERÄKSET Perinteisellä menetelmällä valmistettujen terästen abrasiivinen kulumiskestävyys paranee siirryttäessä teräslajista Arne teräslajiin Sverker 21. Pitkään uskottiin, että työvälineen kuluminen on seurausta abrasiivisesta kulumisesta. Tästä syystä useimmilla vanhemmilla, käytössä vakiintuneilla kylmätyöteräksillä, kuten Sverker 21:llä tai Sverker 3:lla, on erinomainen abrasiivisen kulumisen kestävyys. Nämä teräkset toimivat hyvin kohteissa, joissa vallitseva vauriomekanismi on abrasiivinen kuluminen, mutta ne eivät toimi yhtä hyvin kohteissa, joissa vauriomekanismeina on adhesiivinen kuluminen, lohkeilu tai halkeilu. Useimmat kylmä työsovelluksissa työstettävät materiaalit aiheuttavat työvälineisiin adhesiivista tai sekakulumista ja/tai lohkeilua ja halkeilua. Tästä syystä on kehitetty esim. Rigor teräslaji. UDDEHOLMIN VAKIOTERÄKSET KYLMÄ- TYÖVÄLINEIDEN RUNKO- JA TUKIOSIIN Uddeholmin teräslaji SLEIPNER SVERKER 21 FORMA UHB 11 Taulukko 3. AISI Kemiallinen koostumus % AISI D2 AISI ,9 1,55 0,18 0,50 C Si Mn 0,9 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 1,3 0,7 Uddeholmilla on myös perinteisesti valmistettuja iskunkestäviä teräksiä, jotka soveltuvat erityisesti lujien ja paksujen materiaalien meistoon ja muokkaamiseen. Nämä teräkset ovat Uddeholm Calmax sekä Uddeholm Unimax ja, joista kaksi viimeksi mainittua on valmistettu ESR (Electro Slag Remelting) -menetelmällä. UDDEHOLMIN KYLMÄTYÖTERÄSTEN SUHTEELLINEN KESTÄVYYS ERI VAURIOMEKANISMEJA VASTAAN Kulumiskestävyys Abrasiivinen Adhesiivinen kuluminen kuluminen Uddeholmin teräslaji AISI Kovuus/ plastisen muodonmuutoksen kestävyys ARNE O1 CALMA - CALDIE - RIGOR A2 SLEIPNER - SVERKER 21 D2 SVERKER 3 D6 UNIMA - VANADIS 4 Extra* - VANADIS 6* - VANADIS 10* - VANADIS 23* AISI M3:2 VANCRON 40* - * Jauhemetallurgisesti valmistetut teräslajit Väsymismurtuminen Sitkeys/ Sitkeys/ lohkeilunkestävyys halkeilunkestävyys KYLMÄTYÖTERÄKSET 8

9 JAUHEMETALLURGISESTI VALMISTETUT TERÄKSET Suorituskykyisten työvälineterästen kysyntä on kasvanut voimakkaasti, koska vaaditaan entistä alhaisempia työvälinekustannuksia valmistettua osaa kohti. Tämä onnistuu jauhemetallurgisesti valmistettujen terästen avulla. Perinteiset työvälineteräkset sulatetaan samalla tavoin kuin rakenneteräkset, yleensä kuitenkin pienempinä aihioina. Metallisula valetaan kokilleihin, aihiot taotaan, valssataan terästangoiksi, jotka pehmeäksihehkutetaan tai lämpökäsitellään. Valmiissa teräskangissa verkoista on muodostunut karbidi nauhoja, jotka heikentävät työvälineteräksen mekaanisia ominaisuuksia etenkin poikittaissuunnassa. Taonnan ja valssauksen aikaisesta voimakkaasta muokkautumisesta huolimatta työvälineteräksillä kuten Uddeholm Sverker 3 ja Uddeholm Sverker 21 karbidien tuottama hyvä kulumiskestävyys heikentää sitkeyttä. Suotautumat ja suuret karbidit sekä niiden haitalliset vaikutukset sitkeyteen voidaan välttää täysin toisen tyyppisellä valmistusmenetelmällä. Jauhemetallurgisella menetelmällä pystytään valmistamaan runsas seosteisia työvälineteräsaihioita, joissa makrosuotautumia ei esiinny. Seuraavaalla sivulla, kuvassa 6 on kaavio jauhemetallurgisesta valmistusmenetelmästä. Metallisula atomisoidaan ja siitä syntyvät pienet pisarat jähmettyvät erittäin nopeasti jauheeksi. Kapseliin pakattu jauhemainen jähmettynyt teräs tiivistetään isostaattisessa puristuksessa aihioksi, joka on valmis kuumatyöstettäväksi (taonta ja valssaus) kangen muotoon. Koska jauhemetallurgisella menetelmällä vältetään makrosuotautumien syntyminen, on tällä menetelmällä mahdollista valmistaa seostetumpaa terästä kuin perinteisellä menetelmällä. Pulveripuristuksessa käytettävä työväline. Jähmettymisen aikana valussa tapahtuu kuitenkin eriasteista seosaineiden suotautumista ja syntyy karbidiverkostoa, joka on tyypillistä runsasseosteisille työvälineteräksille. Kuumamuokkauksen aikana karbidiverkot hajoavat vähitellen, kuten kuva 5 osoittaa. Jähmettyneen aihion mikrorakenne Karbidiverkkoja Taotun kangen mikrorakenne Kuva 5. Karbidiverkot hajoavat kuumatyöstössä. KYLMÄTYÖTERÄKSET 9

10 Valokuvassa 3 on verrattu tavanomaisella menetelmällä valmistetun 12 % Cr-teräksen (Uddeholm Sverker 21) ja jauhemetallurgisesti valmistetun teräksen () mikrorakenteita. Jauhe metallurgi sissa teräksissä hyvin pienet ja erittäin kovat karbidit parantavat huomattavasti kulumiskestävyyttä ja samalla väsymislujuutta (joka puolestaan parantaa lohkeilun- ja halkeilunkestävyyttä). Perinteisellä menetelmällä valmistetussa teräksessä parempi lohkeilun- ja halkeilunkestävyys saavutetaan vain alentamalla kovuutta, mikä puolestaan taas heikentää kulumiskestävyyttä. Tästä syystä jauhemetallurgisesti valmistetuilla teräksillä (taulukko 2, sivulla 9) on parempi kulumiskestävyys (sekä abrasiivinen että adhesiivinen) ja lisäksi parempi lohkeilunkestävyys. Jauhemetallurgisten terästen kehittämisessä on keskitytty tähän saakka enimmäkseen työvälineiden kulumis- ja lohkeamisvaurioiden estämiseen. Uusin innovaatio jauhemetallurgiateknologiassa ja työvälineterästen valmistuksessa on teräksen typettäminen. Typetyksellä teräkseen saadaan erinomainen kestävyys kitkasyöpymistä vastaan ilman, että terästä tarvitsee pintakäsitellä tai pinnoittaa. Näin valmistettu teräs on Uddeholm Vancron 40. Kaikki Uddeholmin jauhemetallurgiset teräslajit on valmistettu hyödyntäen uusinta teknologiaa, jonka ansiosta teräksiin saadaan mahdollisimman korkea puhtausaste. Valokuva 3. Perinteisellä menetelmällä valmistetun 12% Cr-teräksen (Uddeholm Sverker 21) ja jauhemetallurgisesti valmistetun kylmätyöteräksen () mikrorakenteet. Uddeholm Sverker 21 Pulveripuristettujen komponenttien sintrausta. Kuva 6. Kaavio työvälineteräksen valmistuksesta jauhemetallurgisella menetelmällä. KYLMÄTYÖTERÄKSET 10

11 Työvälineteräksen valinta Työvälineteräs valitaan käyttökohteeseen siinä vallitsevien vauriomekanismien perusteella. Valinta vaatii muutakin kuin terästen ominaisuuksien tuntemista. On myös otettava huomioon valmistettavien tuotteiden määrä, työstettävän materiaalin tyyppi, paksuus ja kovuus. Perusohje työvälineteräksen valinnassa on, että ensin jätetään huomiotta muut vauriomekanismit kulumista lukuunottamatta. Kulumiskestävyys valitaan valmistetta vien osien määrän perusteella. Seuraavassa esitetään muutamia yksinkertaisia esimerkkejä vaiheittain etenevästä valinnasta. MÄÄRITTELE KULUMISTYYPPI Seuraavat työstettävän materiaalin ominaisuudet on otettava huomioon vallitsevan kulumistyypin (abrasiivinen, adhesiivinen, sekakuluminen) määrittelyssä: työstettävän materiaalin tyyppi työstettävän materiaalin kovuus materiaalissa esiintyvät kovat partikkelit. Tämä on kaikkein tärkein vaihe, koska se määrää, millainen kulumiskestävyys työvälineteräksellä pitää olla. LOHKEILUN TAI PLASTISEN MUODON- MUUTOKSEN VAARA Riski lohkeilun tai plastisen muodonmuutoksen mahdollisuudesta eli se, vaaditaanko suurta sitkeyttä ja/vai suurta kovuutta, määräytyy seuraavien seikkojen perusteella käyttösovellus työstettävän materiaalin paksuus ja kovuus valmistettavien kappaleiden geometria. Työvälineen käyttäjällä on yleensä kokemusta näistä asioista. HALKEILUVAARA Seuraavien kohtien avulla voidaan määritellä mahdollinen halkeamisriski eli se, onko tarpeen valita sitkeä ja/vai kohtalaisen kova teräs käyttösovellus valmistettavan kappaleen geometria työvälineen rakenne ja koko työstettävän materiaalin paksuus ja kovuus. VALMISTETTAVIEN OSIEN MÄÄRÄ Erittäin pitkät valmistussarjat vaativat usein useamman kuin yhden työvälineen ja materiaalin on oltava erittäin korkeatasoista terästä, jotta työvälinekustannukset pysyisivät mahdollisimman edullisina. Toisaalta lyhyisiin tuotantosarjoihin voi riittää niukemmin seostettu teräs. Jonotyöväline KYLMÄTYÖTERÄKSET 11

12 TYÖVÄLINETERÄKSEN VALINTA Työvälineteräs, jolla on paras kestävyys käyttökohteessa esiintyviä vauriomekanismeja vastaan, voidaan valita taulukossa 2, sivulla 9 annettujen tietojen perusteella. Teräsvalinnan suorittaminen: Esim. 1 Ohuen (0,5 mm) karkaistun teräsnauhan (45 HRC) meisto vallitseva vauriomekanismi on abrasiivinen kuluminen lohkeilu- tai halkeiluvaara geometrialtaan yksinkertaisia kappaleita työstettäessä on pieni, mutta kasvaa geometrian monimutkaistuessa plastisen muodonmuutoksen vaara on pieni, koska työstettävä materiaali on ohutta. Työvälineteräslaji Uddeholm Arne sopii keskikokoisiin työvälineisiin silloin, kun valmistussarja on lyhyt ja kappaleen geometria yksinkertainen. Suurempiin työvälineisiin tarvitaan seostetumpaa terästä, jolloin karkenevuus on parempi. Uddeholm Calmax on silloin hyvä vaihtoehto. Pitempiin valmistussarjoihin, joissa vaaditaan enemmän abrasiivisen kulumisen kestävyyttä, Uddeholm Sverker 21 on hyvä valinta sellaisiin kappaleisiin, joiden geometria on melko yksinkertainen. Monimutkaisimpiin kappaleisiin, joissa halkeamisvaara on suurempi valitaan Uddeholm Vanadis 6. Erittäin pitkissä valmistussarjoissa vaaditaan erinomaista abrasiivisen kulumisen kestävyyttä ja silloin teräkseksi valitaan Uddeholm Vanadis 10 (sekä geometrialtaan yksin kertaisiin että monimutkaisiin kappaleisiin). puolestaan on selvä valinta pitempiin tai erittäin pitkiin geometrialtaan yksinkertaisten tai monimutkaisten kappaleiden valmistussarjoihin. VALMISTUSSARJAN PITUUTEEN PERUSTU- VA TERÄSVALINTA Se, mitä pidetään lyhyenä, keskipitkänä tai pitkänä valmistus sarjana, perustuu yleensä kokemukseen. Lyhyinä sarjoina pidetään usein alle kappaleen valmistusta, keskipitkänä kappaleen valmistusta ja pitkänä valmistussarjana yli kappaleen valmistusta. Tämä ryhmittely ei kuitenkaan ota huomioon kovuuden ja paksuuden vaikutusta, vaikka ne molemmat lisäävät alttiutta lohkeilun ja halkeilun esiintymiseen. Jotta nekin tulisi otettua huomioon, sarjojen pituudet voidaan määrittää seuraavasti: Lyhyet sarjat: yksi työväline, jonka materiaali on suoritus kyvyltään alemman ryhmän terästä pystyy valmistamaan halutun määrän kappaleita. Keskipitkät sarjat: yksi työväline, jonka materiaali on suorituskyvyltään keskiluokkaan kuuluvaa terästä pystyy valmistamaan halutun määrän kappaleita. Pitkät sarjat: useampi työväline, joiden materiaali on suorituskyvyltään keskiluokkaan kuuluvaa terästä vaaditaan valmistamaan haluttu määrä kappaleita. Suorituskyvyltään parhaasta teräksestä valmistettu työväline tuottaa aina taloudellisesti parhaimman tuloksen. Esim. 2 Paksun (5 mm) ja pehmeän (150 HV) austeniittisen ruostumattoman teräksen meisto vallitseva vauriomekanismi on adhesiivinen kuluminen halkeamis- tai lohkeamisriski on huomattava plastisen muodomuutoksen riski on kohtalainen, mutta se voidaan välttää käyttämällä riittävän kovaa materiaalia. Uddeholm Calmax on hyvä valinta geometrialtaan yksinkertaisten tai monimutkaisten osien lyhyisiin valmistussarjoihin. Hienomeistotyöväline (Kuva: Feintool, Sveitsi) KYLMÄTYÖTERÄKSET 12

13 Uddeholmin kylmätyöteräkset voidaan jakaa kolmeen ryhmään valmistuserän pituuden mukaan (taulukko 4). Jokaisessa ryhmässä on erityyppisiä teräslajeja. Sopivimman teräslajin valinta käyttökohteeseen ja valmistussarjaan määräytyy vallitsevien vauriomekanismien perusteella. Teräsvalinta perustuu hyvin usein aikaisemmasta tai samantyyppisestä tuotannosta saatuun kokemukseen. Vertailu eri teräslajien vauriomekanismien kestävyydestä on esitetty taulukossa 2 sivulla 9. Yleisohje teräsvalinnassa on pyrkiä rajoittamaan lohkeilu ja halkeilu mahdollisimman vähiin, vaikka se merkitsisi suurempaa työvälineen kulumista. Kulumisella on muutamia etuja lohkeiluun ja halkeiluun verrattuna. Se on ennakoitavissa ja siitä johtuvat kunnossapitokustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat. Kunnossapidon suunnittelu on helpompaa ja kalliit tuotantoseisokit voidaan välttää. Jos kokemus aiemmasta tai samantyyppisestä tuotannosta puuttuu, voi alla olevaa taulukkoa käyttää ohjeena sopivan teräksen valinnassa. UDDEHOLMIN KYLMÄTYÖTERÄSTEN VALINTA VALMISTUSSARJOJEN PITUUDEN JA VALLITSEVIEN VAURIOMEKANISMIEN PERUSTEELLA Valmistussarjan pituus Adhesiivinen kuluminen Sekakuluminen Abrasiivinen kuluminen Lyhyt ARNE HRC ARNE HRC ARNE HRC CALMA HRC CALDIE HRC UNIMA HRC Keskipitkä CALMA HRC CALDIE HRC SLEIPNER HRC UNIMA HRC RIGOR HRC SVERKER HRC CALDIE HRC SLEIPNER HRC SLEIPNER HRC Pitkä VANADIS 4 Extra HRC VANADIS 4 Extra HRC SVERKER HRC VANCRON HRC VANADIS HRC VANADIS HRC VANADIS HRC Taulukko 4. Uddeholm Vancron 40 teräksestä valmistettu työväline tiskikoneen osien valmistukseen. KYLMÄTYÖTERÄKSET 13

14 Työvälineen valmistus Jos työvälineeltä odotetaan mahdollisimman hyvää suorituskykyä mahdollisimman pienin kunnossapitokustannuk sin ja seisokein, on työvälineen huolellinen valmistaminen yhtä tärkeää kuin oikeanlaisen teräksen valinta. Huolimaton työ voi vaikeuttaa valmistusta monella tavoin. Lisäksi työvälineen suorituskyky saattaa heiketä olennaisesti. Työvälineen valmistuksessa tehdyt virheet voivat nimittäin pahentaa vauriomekanismien vaikutuksia. TYÖVÄLINEEN SUUNNITTELUA KOSKEVAT PERUSOHJEET On selvää, että työväline on suunniteltava huolellisesti. Tiettyyn käyttökohteeseen ja tietylle materiaalipaksuudelle suunniteltu työväline ei välttämättä toimi paljon paksumman ja/tai kovemman materiaalin työstössä, vaan se voi ylikuormittua pahasti. Seuraavien perusohjeiden avulla voidaan ehkäistä ennenaikaista rikkoutumista lämpökäsittelyssä tai käytössä: Suunnittele ulkomitat riittävän suuriksi, jotta työvälineestä tulee tarpeeksi luja ja tukeva. Vältä teräviä kulmia ja käytä nurkissa riittävän suuria säteitä. Jos mahdollista, älä suunnittele työvälineeseen vierekkäisiä paksuja ja ohuita lohkoja. Vältä mahdollisia jännityshuippuja, esim. kylmämeistoa, rouhintatyöstöä tai jyrsimen jälkiä. Jätä riittävästi tilaa reikien ja reunojen väliin. Monimutkaiset työvälineet on parasta koota erillisistä osista, joiden lämpökäsittely on varmempaa ja korjaaminen tai vaihtaminen helpompaa. Jos näin ei tehdä työväline saattaa haljeta lämpökäsittelyssä (sammutuksessa) tai tuotannossa työpinnoilla voi tapahtua plastista muodonmuutosta työvälineen kulumiskestävyys heikkenee. HIONTA Oikea hiontatekniikka helpottaa työvälineen valmistusta ja parantaa työvälineen suorituskykyä. Hionnan aikana korkean lämpötilan, kitkan ja paineen vaikutuksesta työvälineen pinnalle muodostuvia jännityksiä voidaan alentaa käyttämällä kunnolla teroitettuja, vapaasti leikkaavia hiomalaikkoja rajoittamalla hiontapainetta/aineenpoistonopeutta tai lastuamissyvyyttä käyttämällä runsaasti jäähdytysnestettä. Runsasseosteisista teräksistä valmistetut työvälineet, jotka on päästetty matalissa lämpötiloissa, ovat erittäin herkkiä hiottavia. Nyrkkisääntö on: mitä kovempi teräs, sitä pehmeämpi hiomalaikka ja päinvastoin. HIILENKATO Työvälineterästen valmistuksessa on lähes mahdotonta kokonaan estää hiilen hapettumista kangen pinnalla. Hiilenkadon aste riippuu teräksen analyysistä sekä siitä, miten kankea on kuumennettu. Joskus pinnalla ei ole lainkaan yhtenäistä, hiilenkadolle altistunutta kerrosta, vaan alueita, jotka sisältävät vähemmän hiiltä kuin kangen muu osa. On tärkeää poistaa hiilenkadolle altistunut kerros ennen kuin kangesta aletaan valmistaa työvälinettä. Kohomesti KYLMÄTYÖTERÄKSET 14

15 Jos hiontaa ei tehdä oikein, voi seurauksena olla: teräksen pintakovuus heikkenee (liian korkea lämpötila), mikä heikentää kulumiskestävyyttä. hiotut pinnat voivat uudelleenkareta. Sen seurauksena voi muodostua hiontasäröjä ja työväline voi rikkoutua tai haljeta. työvälineeseen voi muodostua voimakkaita jännityksiä, jotka saattavat rikkoa työvälineen. Rouhintahionnan jälkeen on tärkeää poistaa jännityksiä sisältävä pintakerros viimeistelyhionnalla. Hiontajännityksiä voi laukaista myös jännitystenpoistohehkutuksella, joka tehdään edeltävää päästölämpötilaa n. 25 C alhaisemmassa lämpötilassa. On huomattava, että pintasäröjä syntyy helposti silloin, kun työväline on lämpökäsittelyssä ylikuumentunut, pitoaika ylitetty tai jos se ei ole kunnolla päästynyt. Syynä tähän on pehmeä jäännösausteniitti mikrorakenteessa. Hionnassa syntyvä lämpö ja paine muuttaa sen tavallisesti päästymättömäksi martensiitiksi. Tämän seurauksena työvälineen pintaan voi syntyä halkeamia. Työvälineen pintaan jääneet hiontajäljet voivat käytössä aiheuttaa seuraavia ongelmia: niihin voi syntyä jännityshuippuja, jotka saattavat aiheuttaa lohkeilua, hilseilyä tai jopa halkeamia. ne voivat aiheuttaa kiinnileikkautumista, etenkin jos ne esiintyvät poikittain metallin työstösuuntaan nähden. Trukin pölykapseli Syvävetotyöväline KYLMÄTYÖTERÄKSET 15

16 Kun työvälineen pinta on muuten viimeistelyhiottu, jäysteet hiotaan vielä huolella kevyesti käsin. Tämä vähentää leikkaavan särmän lohkeilu- tai hilseilyvaaraa tuotannon alussa. Erityisen tärkeää viimeistely on työvälineissä, joiden kovuus on suuri ja joita käytetään ohuiden materiaalien leikkaamiseen. Jauhemetallurgisesti valmistettujen Uddeholm Vanadis 4 Extra ja Vanadis 23 terästen hiottavuus on niiden mikrorakenteessa olevien erittäin pienten karbidien ansiosta huomattavasti parempi kuin vastaavien yhtä runsas seosteisten materiaalien. Lisätietoja ja hiomalaikkasuosituksia on Uddeholmin julkaisussa Työvälineterästen hionta. LÄMPÖKÄSITTELY Lämpökäsittelyn avulla materiaaliin saadaan sopivat mekaaniset ominaisuudet kuten kovuus, sitkeys ja lujuus. Pääasialliset lämpökäsittelyyn liittyvät ongelmat ovat: muodonmuutos mittamuutokset hiilenkato hiilettyminen karbidierkaumat raerajoilla (esieutektoidinen karbidi). MUODONMUUTOS Muodonmuutos lämpökäsittelyn jälkeen voi johtua: työstöjännityksistä termisistä jännityksistä muutosjännityksistä. Rouhintakoneistuksen jälkeen työväline pitäisi aina jännitystenpoistohehkuttaa työstöjännitysten alentamiseksi. Mahdolliset muodonmuutokset voidaan oikaista viimeistelytyöstössä ennen karkaisua. MITTAMUUTOKSET Teräksen mikrorakenteen muuttuessa syntyy muutosjännityksiä. Muutosten aiheuttamiin mittamuutoksiin on vaikea vaikuttaa muutoin kuin vaihtamalla teräslajia. Mittamuutoksia tapahtuu sekä karkaisussa että päästössä. Mittamuutoksia etukäteen arvioitaessa on karkaisussa ja päästössä tapahtuvat muutokset laskettava yhteen. Uddeholmin terästen teknisissä tuotelehdissä on lisä tietoja mittamuutoksista. HIILENKATO On tärkeää suojata työväline hapettumiselta ja hiilen kadolta. Paras suoja on tyhjiöuuni, jossa työvälineen pinta säilyy muuttumattomana. Hiilenkato heikentää kulumis kestävyyttä. HIILETTYMINEN Hiilettyminen on seurausta hiilen sitoutumisesta teräksen pintaan, jos teräksen suojaamiseen käytetyssä aineessa on vapaata hiiltä. Hiilettyminen aiheuttaa kovan, hauraan pintakerroksen työkalun pinnalle ja lisää lohkeilu- tai halkeiluvaaraa. ERKAUMAT RAERAJOILLA Karbidit voivat erkautua sammutuksessa, jos sammutus tapahtuu liian hitaasti. Karbidierkaumia esiintyy lähinnä raerajoilla ja ne aiheuttavat sitkeyden ja lopullisen kovuuden heikkenemistä. Lisätietoja on Uddeholmin julkaisussa Työ välineterästen lämpökäsittely. Termisiä jännityksiä syntyy työvälineen kuumennuksessa. Ne kasvavat, jos kuumentaminen tapahtuu nopeasti tai epätasaisesti. Työväline pitäisi aina kuumentaa niin hitaasti, että koko kappale lämpenee tasaisesti. Suuret ja monimutkaiset osat voidaan kuumentaa vaiheittain. Kuumentamista koskevat seikat pätevät myös sammutukseen. KYLMÄTYÖTERÄKSET 16

17 KIPINÄTYÖSTÖ Kipinätyöstössä on huomioitava, että lämpökäsitellyn teräksen pintakerros karkenee työstön aikana uudelleen ja tulee hauraaksi. Tämä johtaa usein lohkeiluun, väsymis säröihin ja heikentää työvälineen kestävyyttä. Ilmiön ehkäisemiseksi suosittelemme seuraavien ohjeiden noudattamista: Lopeta kipinätyöstö hienokipinöinnillä (matala virta, suuri taajuus). Hienokipinöinnissä on tärkeää, että elektrodin mitoitus on oikeanlainen, jotta karkeakipinätyöstössä syntynyt pintakerros (ks. valokuva 4) saadaan poistettua. Hienokipinöinnissä syntynyt pintakerros on poistettava mahdollisuuksien mukaan hiomalla tai kiillottamalla. Jos vaikuttaa siltä, ettei kipinätyöstön seurauksena syntynyttä kerrosta ole saatu poistettua kokonaan, työväline päästetään vielä kertaalleen työstön jälkeen lämpötilassa, joka on C alhaisempi kuin aikaisempi päästölämpötila. LANKASAHAUS Lankasahauksella on helppo valmistaa monimutkaisia muotoja karkaistuista teräskappaleista. Karkaistut teräkset sisältävät kuitenkin aina jännityksiä, ja kun teräksestä poistetaan yhdellä kerralla suuria materiaalimääriä, kappaleessa voi tapahtua muodonmuutoksia tai se voi jopa haljeta. Halkeamista esiintyy yleensä vain melko paksuissa, esim. yli 50 mm ainevahvuuksissa. Halkeamisriskiä voidaan pienentää seuraavin tavoin: alentamalla yleistä jännitystasoa päästämällä kappale korkeassa lämpötilassa. Tämä vaatii teräkseltä hyvää päästönkestävyyttä. oikein suoritettu karkaisu ja kaksi päästöä ovat tärkeitä. Paksut kappaleet on hyvä päästää kolmesti. työkappale koneistetaan lähelle lopullisia mittoja ennen lämpökäsittelyä. poraamalla useita reikiä poistettavalle alueelle ja yhdistämällä ne sahaamalla ennen karkaisua ja päästöä. Lankasahauksessa syntyvä uudelleen karennut kerros on yleensä melko ohut ja sitä voidaan verrata hienokipinätyöstössä syntyvään kerrokseen. Kerros on kuitenkin usein tarpeeksi paksu aiheuttamaan lohkeilua tai halkeilua, etenkin geometrialtaan monimutkaisissa työkaluissa, joiden kovuus on suuri. Siksi on hyvä suorittaa karkeatyöstön jälkeen ainakin yksi sahaus hieno työstämällä. Usein vaaditaan joka tapauksessa yksi tai useampia hienotyöstöjä ennen kuin vaadittuihin mittatoleransseihin päästään. Lisätietoja on Uddeholmin julkaisussa Työvälineterästen kipinätyöstö. Valokuva 4. Uddeholm Sverker 21:n pinta karkeakipinätyöstön jälkeen. Valkoinen kerros on haurasta ja siinä on halkeamia. KYLMÄTYÖTERÄKSET 17

18 Pintakäsittely KAASUTYPETYS Kaasutypetyksellä saadaan aikaan kova pintakerros, jolla on hyvä abrasiivinen kulumiskestävyys. Kova, typetetty kerros on kuitenkin haurasta ja voi lohkeilla tai kuoriutua, jos työvälineeseen kohdistuu iskuja tai nopeita lämpötilan vaihteluita. Riski on sitä suurempi, mitä paksumpi kerros on. Työväline on karkaistava ja päästettävä ennen typetystä. Päästölämpötilan pitää olla n. 25 C korkeampi kuin typetyslämpötila. HIILITYPETYS Hiilitypetyksen tuottama pintakerros on yleensä ohuempi kuin plasma- tai tavallisen kaasutypetyksen tuottama kerros. Sitä pidetään myös sitkeämpänä ja liuku ominai suuksiltaan parempana. On havaittu, että hiilitypetetyt pistimet toimivat hyvin etenkin ohuiden, tahmeiden materiaalien kuten esim. austeniittisen ruostumattoman teräksen leikkauksessa. Typetetty pinta vähentää lävistimen ja työkappaleen välistä adhesiivista kiinnitarttumista. Seuraavat Uddeholmin kylmätyöteräkset voidaan typettää: Caldie, Calmax, Rigor, Sleipner, Sverker 21, Unimax, Vanadis 4 Extra, Vanadis 6, Vanadis 10 ja Vanadis 23. Uddeholm Vancron 40 terästä käytetään yleensä pinnoittamattomana estämään kitkasyöpymistä. Kuitenkin teräs on joskus tarpeen pinnoittaa, jos käytetyn sovelluksen pintapaine on erityisen suuri. Tällöin tulokset ovat erinomaisia. Pintakerroksen kovuus on HV 10 terästyypistä ja typetysmenetelmästä riippuen. PINNOITUS Pinnoitettua työvälineterästä voidaan käyttää useissa kylmätyösovelluksissa. Pinnoitusmenetelmä, työvälineen geometria ja toleranssi vaatimukset asettavat tiettyjä vaatimuksia työvälinemateriaalille. PVD (Physical Vapour Deposition) on menetelmä, jolla saadaan kulutusta kestävä pinta n. 500 C:n lämpötilassa. Nykyään pinnoitus on mahdollista vieläkin alhaisemmassa lämpötilassa. Menetelmä vaatii teräkseltä hyvää päästönkestävyyttä. Kappale pinnoitetaan karkaisun ja päästön jälkeen. CVD (Chemical Vapour Deposition) menetelmällä kulutusta kestävä pinta saadaan n C:n lämpötilassa. CVD menetelmä vaatii karkaisun ja päästön tyhjiöuunissa pinnoituksen jälkeen. Menetelmä ei sovellu kovin hyvin sellaisiin työvälineisiin, joissa on tiukat toleranssit, koska lämpökäsittelyssä saattaa tapahtua mittamuutoksia. Uddeholmin kylmätyöteräkset Vanadis 4 Extra, Vanadis 10 ja Vanadis 23 soveltuvat erittäin hyvin titaanikarbidi-, titaaninitridi- ja titaanialumiininitridipinnoituksiin. Näissä teräksissä tasaisesti jakaantuneet karbidit edistävät pinnoitteen kiinnittymistä ja vähentävät karkaisussa syntyneiden mittamuutosten leviämistä. Niiden suuri lujuus parantaa lisäksi pinnoitteen kestävyyttä. Työvälineen pinnoittaminen tiettyyn käyttökohteeseen on suunniteltava huolella ottamalla huomioon mm. pinnoitteen tyyppi ja toleranssivaatimukset. Lisätietoja on saatavana Uddeholmilta. PVD-pinnoitettu tyyny ja meisti. Kova pinnoitusmateriaali on yleensä titaaninitridiä, titaanikarbidia tai titaanikarbonitridiä. Nykyään on saatavilla myös monia uusia pinnoitteita. Pinnoitteen kovuus ja alhainen kitka saavat aikaan paremman kulumis kestävyyden, joka alentaa kiinnileikkautumisriskiä. KYLMÄTYÖTERÄKSET 18

19 LEIKKAUSVÄLI Oikea leikkausväli määritellään työvälineen suunnittelu vaiheessa ja siinä otetaan huomioon työstettävän materiaalin paksuus ja kovuus. Riittämätön tai liian suuri väli voi aiheuttaa voimakasta työvälineen kulumista. Kun väli on todettu sopivaksi, on vielä varmistettava, että pistin on kohdistettu oikein tyynyn aukkoon, jolloin leikkauspaineet ovat tasaiset eikä työväline kulu epätasaisesti tai rikkoudu. YLEISIÄ TERÄSSUOSITUKSIA MEISTOTYÖVÄLINEISIIN Osa Uddeholmin teräslaji Kovuus HRC riippuen teräsvalinnasta 1 Tyyny ARNE, CALDIE, SLEIPNER, RIGOR, SVERKER 21, SVERKER 3, VANADIS 4 Extra, VANADIS 6, VANADIS 10, VANADIS 23, VANCRON 40 2 Irtopala SVERKER 21 SVERKER 3, CALDIE, SLEIPNER, UNIMA, VANADIS Extra, VANADIS 6, VANADIS 10, VANADIS 23, VANCRON 40 3 Irrotuslevy UHB 11, esikoneistettu 4 Pistimet ARNE, CALDIE, SLEIPNER, RIGOR, SVERKER 21, SVERKER 3, UNIMA, VANADIS 4 Extra, VANADIS 6, VANADIS 10, VANADIS 23, VANCRON 40 5 Ohjauslevy UHB 11 6 Tyynyn tukilevy UHB 11 7 Pistimen kiinnityslevy ARNE, esikoneistettu 8 Painelaatta ARNE Pistimen istukka UHB 11, FORMA 10 Tyynyn istukka UHB 11, FORMA 11 Levyaihion ohjain UHB 11, esikoneistettu KYLMÄTYÖTERÄKSET 19

20 Tuoteohjelma UDDEHOLMIN KYLMÄTYÖTERÄSTEN SAATAVUUS Pitkäaikainen kokemuksemme kylmätyöteollisuuden terästoimittajana ja yhteistyö asiakkaidemme kanssa on opettanut meidät tuntemaan alalla yleisimmin käytettävät mitat, teräslajit ja toleranssit. Uddeholmin terästen nopea saatavuus on paikallisten varastojen, luotettavan toimitusvarmuuden ja kattavan tuote- ja mittavalikoiman ansiota. PAIKALLISET VARASTOT Hyvän toimitusvalmiuden ylläpitämisessä on varastojen sijainnilla tärkeä merkitys. Uddeholmin maailmanlaajuinen myyntiorganisaatio varmistaa, että tuotteiden vakiomittaohjelmat ja varastot vastaavat paikallisten markkinoiden tarpeita. LUOTETTAVAT TOIMITUKSET ESIKONEISTETUT TERÄSLAATAT Koneistuskustannuksia voi vähentää jo suunnitteluvaiheessa rakentamalla työväline valmiiksi esikoneistetuista teräslaatoista, jotka on hiottu kaikilta sivuilta määrämittaisiksi. Uddeholm tarjoaa terästen työstöpalvelua asiakkailleen nykyaikaisella työstö- ja koneistuslaitteistollaan. ESIKONEISTETTU TERÄS Uddeholmin pitkä kokemus työvälinemateriaaleista on osoittanut, että esikoneistettujen kankien ja laattojen käyttäjien mielestä tärkeimät vaatimukset (tarkasti ohjatun analyysin ja sopivan mikrorakenteen lisäksi) ovat: tasomaisuuden ja paksuuden poikkeamien oltava määriteltyjen toleranssien sisällä jäännösjännitysten poistosta aiheutuvien muodonmuutosten riskin on oltava mahdollisimman pieni jatkojalostuksen aikana pinnan on oltava teknisesti hyvä. Maailmanlaajuinen jakeluverkostomme ja kattava tuoteohjelmamme muodostavat logististen palvelujemme perustan. Paikallisten varastojen toimintaa ohjaavat kehittyneet varasto- ja toimitusjärjestelmät. VALITSE OIKOTIE TUOTTAVUUTEEN! Esikoneistettujen terästen hankinta on erinomainen tapa vapauttaa työvälineiden valmistukseen sidottua kapasiteettia vaativampiin työvaiheisiin. Uddeholmin teräkset toimitetaan usean muotoisina ja eri tavoin viimeisteltyinä. Esikoneistettuja materiaaleja on saatavilla useissa eri teräslajeissa. Aina on mahdollista löytää sopiva vakiomitta kulloiseenkin työhön ja siten vähentää tarpeettoman ja kalliin koneistuksen määrää. Kaikkiin esikoneistettuihin mittoihin on jätetty työstövara, joka mahdollistaa viimeistelyn vakiomittaan. Ei kustannuksia hiilenkadolle altistuneiden pintojen poistamisesta. Lyhyempi valmistusaika; helpompi suunnittelu, tarkemmat laskelmat. Esikoneistettuja kankia, joiden pinta on hiottu poikittaissyötöllä. KYLMÄTYÖTERÄKSET 20

21 Laajan kehitys- ja investointiohjelman ansiosta Uddeholmilla on kattava valikoima esikoneistettuja kankia ja laattoja, joissa pinnan segmenttihiontaa on täydennetty ristiinhionnalla. Yllä mainittujen etujen lisäksi esikoneistettujen materiaalien käyttö tarjoaa seuraavia etuja: koneistuksen tarve lopullisiin mittoihin vähenee minimiin mm pituiset kanget toimitetaan hiottuina/ esikoneistettuina seuraavilla toleransseilla: paksuus: + 0,40/+0,65 mm leveys: + 0,40/+0,80 mm mm pituisten kankien toleranssit ovat: paksuus: 0/+0,20 mm leveys: 0/+0,40 mm HITSAUSAINEET Uddeholm Calmax, Carmo, Caldie ja Unimax kylmätyöteräslajeille on kehitetty teräslajikohtaiset hitsausaineet. Uddeholm Calmax/Carmo Weld ja Uddeholm Caldie Weld ovat emäspäällysteisiä hitsauspukkoja, joiden halkaisijat ovat 2,5 mm ja 3,2 mm. Uddeholm Calmax/Carmo TIG-Weld on hitsauslanka, jonka halkaisija on 1,6 mm. TIG-Weld on hitsauslanka, jonka halkaisijat ovat 1,0 mm ja 1,6 mm. Uddeholm Unimax TIG-Weld on hitsauslanka, jonka halkaisija on 1,6 mm. Esikoneistettuja materiaaleja on saatavilla useissa eri teräslajeissa. UDDEHOLM GRANSHOT Uddeholm Granshot on granulaatteina toimitettava metalliraaka-aine valettujen kappaleiden valmistamiseen. Granulaatit ovat heti käyttövalmiita. Lisäseostaminen ei ole tarpeen, joten sulatuksen jälkeen sula metalli on heti valmista valettavaksi. Granshot granulaatteja on saatavana valmiina seuraavina teräslajeina: Uddeholm Carmo Granshot Granshot Uddeholm Sverker 21 Granshot Uddeholm Fermo Granshot Materiaali on pakattu 200 l vetoisiin metallitynnyreihin. Teräslaji, paino ja sulatuserän numero on merkitty tynnyreittäin. KYLMÄTYÖTERÄKSET 21

22 UDDEHOLMIN TYÖVÄLINETERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN UDDEHOLM ARNE Uddeholm Arne on yleiskäyttöön soveltuva työvälineteräs, jonka ensisijaisia ominaisuuksia ovat hyvä lastuttavuus ja suuren pintakovuuden ja hyvän sitkeyden yhdistel- (AISI 01, W.-Nr ) mä karkaisun jälkeen. Uddeholm Arne soveltuu lyhyiden valmistussarjojen työvälineisiin, tukilevyihin ja meistin kiinnityslevyihin. UDDEHOLM CALMA Uddeholm Calmax on työvälineteräs, jonka ominaisuuksia ovat suuri puristuslujuus, (W.-Nr ) suuri pintakovuus karkaisun jälkeen, hyvä läpikarkenevuus, erityisen hyvä sitkeys, hyvä kulumiskestävyys (adhesiivinen kuluminen), hyvä karkenevuus liekki- ja induktiokarkaisussa sekä hyvä hitsattavuus (korjaushitsaukset). Uddeholm Calmax soveltuu lyhyiden ja keskipitkien valmistussarjojen kylmätyövälineisiin, joissa adhesiivinen kuluminen on vallitseva vauriomekanismi ja joissa lohkeamis- tai halkeamisriki on suuri, esim. paksujen materiaalien meisto ja muokkaus. UDDEHOLM CALDIE on työvälineteräs, jonka ominaisuuksia ovat erinomainen suuren puristuslujuuden ja lohkeilunkestävyyden yhdistelmä, hyvä karkenevuus, hyvä lastuttavuus ja hiottavuus, hyvä kipinätyöstettävyys ja hyvä adhesiivisen ja kohtalaisen hyvä abrasiivisen kulumisen kestävyys. soveltuu erittäin hyvin vaativiin, keskipitkien valmistussarjojen työvälineisiin, joissa tarvitaan erittäin hyvää suuren puristuslujuuden ja lohkeilunkestävyyden yhdistelmää, kuten esim. vaikeiden materiaalien ja vaikeiden muotojen kylmätaontaan ja erittäin lujien levyjen meistoon ja muovaukseen. on myös erinomainen perusmateriaali monentyyppisille pinnoitteille. UDDEHOLM RIGOR Uddeholm Rigor on työvälineteräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä lastuttavuus, suuri (AISI A2, W.-Nr ) puristuslujuus, hyvä karkenevuus, kohtuullinen sitkeys ja kulumiskestävyys (sekakuluminen). Uddeholm Rigor soveltuu keskipitkien valmistussarjojen työvälineisiin. UDDEHOLM SLEIPNER Uddeholm Sleipner on työvälineteräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin suuri puristuslujuus, hyvä karkenevuus, hyvä lastuttavuus ja hiottavuus, hyvä kipinätyöstettävyys, hyvä adhesiivisen ja myös abrasiivisen kulumisen kestävyys sekä hyvä lohkeilunkestävyys. Uddeholm Sleipner soveltuu monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta monentyyppisiin keskipitkien valmistussarjojen kylmätyövälineisiin. Uddeholm Sleipner on erityisen hyvä valinta lujien ja erittäin lujien levyjen meistoon ja muokkaukseen. UDDEHOLM SVERKER 3 (AISI D6, W.-Nr ) Uddeholm Sverker 3 on työvälineteräs, jonka ominaisuuksia ovat suuri puristuslujuus, suuri pintakovuus karkaisun jälkeen, hyvä läpikarkenevuus ja erittäin hyvä kulumiskestävyys (abrasiivinen kuluminen). Uddeholm Sverker 3 soveltuu pitkien sarjojen valmistukseen sovelluksissa, joissa työstettävä materiaali on erityisen abrasiivista ja joissa sitkeysvaatimukset ovat alhaiset, esim. muuntajalevyjen meistoon ja keramiikan puristukseen. KYLMÄTYÖTERÄKSET 22

23 UDDEHOLMIN TYÖVÄLINETERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN UDDEHOLM SVERKER 21 (AISI D2, W.-Nr ) UDDEHOLM UNIMA UDDEHOLM VANADIS 4 Extra UDDEHOLM VANADIS 6 UDDEHOLM VANADIS 10 Uddeholm Sverker 21 on työvälineteräs, jonka ominaisuuksia ovat suuri puristuslujuus, suuri pintakovuus karkaisun jälkeen, hyvä läpikarkenevuus ja erittäin hyvä kulumiskestävyys (abrasiivinen kuluminen). Uddeholm Sverker 21 soveltuu keskipitkien sarjojen valmistukseen sovelluksissa, joissa vallitseva vauriotyyppi on abrasiivinen kuluminen eikä lohkeamis- tai halkeamisriskiä juurikaan esiinny, esim. ohuehkojen, kovien materiaalien meistoon ja muokkaukseen. Uddeholm Unimax on työvälineteräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä lohkeilun- ja halkeilunkestävyys (sitkeys on hyvä kaikissa suunnissa), hyvä karkenevuus, hyvä lastuttavuus, ja hiottavuus, hyvä kipinätyöstettävyys ja hyvä adhesiivisen ja kohtuullisen hyvä abrasiivisen kulumisen kestävyys. Uddeholm Unimax soveltuu erityisesti keskipitkien sarjojen valmistukseen lukuisissa sovelluksissa, esim. vaativissa meisto- ja kylmämuokkaussovelluksissa, joissa vaaditaan erittäin hyvää lohkeilun- ja halkeilunkestävyyttä. on jauhemetallurgisesti valmistettu työvälineteräs, jonka ominaisuuksia ovat suuri puristuslujuus, suuri pintakovuus karkaisun jälkeen, erittäin hyvä läpikarkenevuus, erittäin hyvä lohkeilunkestävyys, erittäin hyvä kulumiskestävyys (adhesiivinen kuluminen) ja erittäin hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä. soveltuu monentyyppisiin pitkien valmistussarjojen työvälineisiin, joissa adhesiivinen kuluminen on vallitseva vauriomekanismi ja/tai lohkeamis- tai halkeamisriski on suuri, esim. paksujen materiaalien, kuten austeniittisen ruostumattoman teräksen, puolipehmeän teräksen, kuparin, erittäin lujien terästen ja alumiinin jne. meistoon ja muovaukseen. soveltuu hyvin pinnoitettavaksi. Uddeholm Vanadis 6 on jauhemetallurgisesti valmistettu työvälineteräs, jonka ominaisuuksia ovat erinomainen abrasiivisen/adhesiivisen kulumisen kestävyys, suuri puristuslujuus, suuri sitkeys, erittäin hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä ja tuotannossa, erittäin hyvä läpikarkenevuus ja päästönkestävyys. Uddeholm Vanadis 6 soveltuu pitkien valmistussarjojen työvälineisiin, joissa sekakuluminen (abrasiivinen/adhesiivinen) tai abrasiivinen kuluminen ja/tai lohkeaminen/halkeaminen ja/tai plastinen muodonmuutos ovat vallitsevia vauriomekanismeja. Uddeholm Vanadis 6 soveltuu hyvin pinnoitettavaksi. Uddeholm Vanadis 10 on jauhemetallurgisesti valmistettu työvälineteräs, jonka ominaisuuksia ovat suuri puristuslujuus, suuri pintakovuus karkaisun jälkeen, erittäin hyvä läpikarkenevuus, suuri sitkeys, erittäin hyvä kulumiskestävyys (abrasiivinen kuluminen) ja erittäin hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä. Uddeholm Vanadis 10 soveltuu hyvin pitkien valmistussarjojen työvälineisiin, joissa abrasiivinen kuluminen on vallitseva vauriomekanismi, esim. abrasiivisten materiaalien meisto ja muokkaus, sähköteknisten levyjen meisto, pituusleikkurin terät (paperi ja folio), syöttöruuvit jne. KYLMÄTYÖTERÄKSET 23

24 UDDEHOLM VANADIS 23 (AISI M3:2, W.-Nr ) UDDEHOLM VANCRON 40 RUNKOMATERIAALIT UDDEHOLM FORMA UDDEHOLM UHB 11 (W.-Nr ) Uddeholm Vanadis 23 on jauhemetallurgisesti valmistettu pikateräs, jonka ominaisuuksia ovat suuri puristuslujuus, suuri pintakovuus karkaisun jälkeen, erritäin hyvä läpikarkenevuus, suuri sitkeys, hyvä kulumiskestävyys (seka-/abrasiivinen kuluminen), erittäin hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä ja erittäin hyvä päästönkestävyys. Uddeholm Vanadis 23 soveltuu monentyyppisiin pitkien valmistussarjojen työvälineisiin, joissa seka- tai abrasiivinen kuluminen ovat vallitsevia vauriomekanismeja ja joissa työvälineen työpintojen plastinen muodonmuutosriski on suuri, esim. kylmävalssatun teräksen tai kovien materiaalien meisto. Uddeholm Vanadis 23 on erityisen hyvä perusaine PVD-pinnoitukselle. Uddeholm Vancron 40 on jauhemetallurgisesti valmistettu työvälineteräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä kestävyys kitkasyöpymistä vastaan, erittäin hyvä adhesiivisen kulumisen kestävyys, hyvä lohkeilun- ja halkeilunkestävyys, suuri puristuslujuus, hyvä läpikarkenevuus ja hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä. Kitkasyöpymiskestävyytensä ansiosta Uddeholm Vancron 40 soveltuu erittäin hyvin pitkien sarjojen tuotantoon, jossa normaalisti tarvittaisiin pinnoitusta estämään kitkasyöpyminen. Uddeholm Vancron 40 terästä ei tarvitse pinnoittaa useimmissa sovelluksissa. Uddeholm Formax on matalahiilinen teräs, joka soveltuu suuriin kiinnityslevyihin sekä keskisuurta lujuutta vaativiin tukilevyihin. Uddeholm Formax on helposti polttoleikattavaa hitsattavaaja hiiletyskarkaistava teräs. Uddeholm UHB 11 on keskihiilinen teräs, joka soveltuu kiinnityslevyihin sekä suurta lujuutta vaativiin tukiosiin. KYLMÄTYÖTERÄKSET 24

25 TOIMITUSTILAT JA TUOTTEET KANKIEN TOIMITUSTILAT MUUT TUOTTEET Työstämätön Rohintatyöstetty Reiällinen kanki Esikoneistettu Tarkkuustyöstetty Levyt Hitsauspuikot Granulaatti UDDEHOLM ARNE UDDEHOLM CALDIE UDDEHOLM CALMA UDDEHOLM RIGOR UDDEHOLM SLEIPNER UDDEHOLM SVERKER 3 UDDEHOLM SVERKER 21 UDDEHOLM UNIMA UDDEHOLM VANADIS 4 Extra UDDEHOLM VANADIS 6 UDDEHOLM VANADIS 10 UDDEHOLM VANADIS 23 UDDEHOLM VANCRON 40 UDDEHOLM FORMA UDDEHOLM UHB 11 KEMIALLINEN KOOSTUMUS Toimitus- Analyysi % C Si Mn Cr Mo W V S kovuus- Brinell UDDEHOLM ARNE 0,95 0,3 1,1 0,6 0,6 0,1 ~190 UDDEHOLM CALDIE 0,7 0,2 0,5 5,0 2,3 0,5 ~215 UDDEHOLM CALMA 0,6 0,35 0,8 4,5 0,5 0,2 ~185 UDDEHOLM RIGOR 1,0 0,3 0,6 5,3 1,1 0,2 ~215 UDDEHOLM SLEIPNER 0,9 0,9 0,5 7,8 2,5 0,45 ~235 UDDEHOLM SVERKER 3 2,05 0,3 0,8 12,7 1,1 ~240 UDDEHOLM SVERKER 21 1,55 0,3 0,4 11,8 0,8 0,8 ~210 UDDEHOLM UNIMA 0,5 0,2 0,5 5,0 2,3 0,5 ~185 UDDEHOLM VANADIS 4 Extra 1,4 0,4 0,4 4,7 3,5 3,7 ~230 UDDEHOLM VANADIS 6 2,1 1,0 0,4 6,8 1,5 5,4 ~255 UDDEHOLM VANADIS 10 2,9 0,5 0,5 8,0 1,5 9,8 ~275 UDDEHOLM VANADIS 23 1,28 0,5 0,3 4,2 5,0 6,4 3,1 ~260 UDDEHOLM VANCRON 40 1,1 0,5 0,4 4,5 3,2 3,7 8,5 1,8 (N) ~300 Muottirunkoteräkset UDDEHOLM FORMA 0,18 0,3 1,3 ~170 UDDEHOLM UHB 11 0,50 0,2 0,7 ~200 KYLMÄTYÖTERÄKSET 25

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työkalun ennenaikainen rikkoutuminen Hyvä kulumiskestävyys

Lisätiedot

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta Monissa kylmätyösovelluksissa työkalut on pintakäsitelty kiinnileikkautumisen ja adhesiivisen kulumisen estämiseksi. Ennenaikaisen

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset 1 (6) Yleistä Uddeholm Caldie on kromi/molybdeeni/vanadiini seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä lohkeilun- ja halkeilun kestävyys hyvä kulumiskestävyys suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 60 on runsasseosteinen jauhemetallurgisesti valmistettu pikateräs, joka sisältää kobolttia. Se sopii erittäin hyvin vaativiin kylmätyösovelluksiin, joissa vaaditaan

Lisätiedot

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (7) Yleistä Uddeholm Dievar on suorituskykyinen kromi/molybdeeni/ vanadiini- seosteinen kuumatyöteräs, jolla on erittäin hyvä kestävyys kuumahalkeilua, yksittäisiä suuria halkeamia, kuumakulumista ja

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 23 1 (7) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 23 1 (7) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

UUDET TYÖVÄLINEMATERIAALIT 3-D TULOSTUKSEEN JA PERINTEISEEN TYÖVÄLINEVALMISTUKSEEN

UUDET TYÖVÄLINEMATERIAALIT 3-D TULOSTUKSEEN JA PERINTEISEEN TYÖVÄLINEVALMISTUKSEEN UUDET TYÖVÄLINEMATERIAALIT 3-D TULOSTUKSEEN JA PERINTEISEEN TYÖVÄLINEVALMISTUKSEEN Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät 2018 Lars Lindfors Uddeholm Oy Ab The voestalpine Group voestalpine is

Lisätiedot

Mo 0,5 V 0,2. pehmeäksihehkutettu n. 200 HB Fysikaaliset ominaisuudet

Mo 0,5 V 0,2. pehmeäksihehkutettu n. 200 HB Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Calmax on kromi/molybdeeni/vanadiiniseosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys hyvä kulumiskestävyys hyvä läpikarkenevuus hyvä mitanpitävyys karkaisussa hyvä

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 30. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Kylmätyöstö 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 30. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Kylmätyöstö 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 30 on kobolttiseosteinen, pulverimetallurgisesti valmistettu pikateräs. Noin 8,5 %:n kobolttipitoisuus parantaa kuumalujuutta, kuumakovuutta, päästönkestävyyttä ja

Lisätiedot

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Uddeholmin teräkset kestävät kaikenlaista kuormaa Akselit ovat tärkeitä koneenosia varsinkin nostureissa. Akseleiden

Lisätiedot

T U O T E L U E T T E L O SYYSKUU

T U O T E L U E T T E L O SYYSKUU nro 4 T U OT E L U E T T E LO U D D E H O L M OY A B Hyvä yhteistyökumppani, Meille Uddeholmilla laatu on kunnia-asia, jota yritämme noudattaa kaikessa mitä teemme. Se koskee: tuotteitamme toimituspalveluamme

Lisätiedot

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (6) Yleistä Käyttökohteet Uddeholm Orvar Supreme on kromi/molybdeeni/vanadiini -seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä lämpökuormituksen ja termisen väsymisen kestävyys suuri lujuus korkeissa

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

uddeholm sleipner 1 (6) Yleistä Ominaisuudet Puristuslujuus Käyttökohteet Lohkeilunkestävyys

uddeholm sleipner 1 (6) Yleistä Ominaisuudet Puristuslujuus Käyttökohteet Lohkeilunkestävyys 1 (6) Yleistä Uddeholm Sleipner on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kulumiskestävyys hyvä lohkeilunkestävyys hyvä puristuslujuus suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

uddeholmin teräkset suulakepuristukseen käyttösovellusopas suulakepuristus

uddeholmin teräkset suulakepuristukseen käyttösovellusopas suulakepuristus uddeholmin teräkset suulakepuristukseen käyttösovellusopas suulakepuristus sisällys Johdanto... 3 Uddeholmin kuumatyöteräkset suulakepuristustyövälineisiin... 4 Tyvälineteräkseltä vaadittavat ominaisuudet...

Lisätiedot

Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan

Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan uddeholm stainless concept www.uddeholm.fi Korroosio on tuttu ongelma muovien muovauksessa. Oikea teräsvalinta ratkaisee ongelman. Muovatut muovituotteet

Lisätiedot

Kulutusta kestävät teräkset

Kulutusta kestävät teräkset Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu

Lisätiedot

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3 1 (5) Yleistä Uddeholm Stavax ESR on korkealaatuinen ruostumaton teräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä korroosionkestävyys erinomainen kiillottuvuus hyvä kulumiskestävyys hyvä lastuttavuus hyvä mitanpitävyys

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m 3 7 800 7 750 7 700. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m 3 7 800 7 750 7 700. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3 1 (5) Yleistä Uddeholm Stavax ESR on korkealaatuinen ruostumaton teräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä korroosionkestävyys erinomainen kiillottuvuus hyvä kulumiskestävyys hyvä lastuttavuus hyvä mitanpitävyys

Lisätiedot

Ovakon WR-teräkset hyvään kulumisen kestoon. Reeta Luomanpää, tuotepäällikkö Lämpökäsittely- ja takomopäivät

Ovakon WR-teräkset hyvään kulumisen kestoon. Reeta Luomanpää, tuotepäällikkö Lämpökäsittely- ja takomopäivät Ovakon WR-teräkset hyvään kulumisen kestoon Reeta Luomanpää, tuotepäällikkö Lämpökäsittely- ja takomopäivät 10-11.10.17 Ovako yhdellä silmäyksellä Faktat Pääkonttori Tukholmassa Tangot, renkaat, putket

Lisätiedot

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET Jos teräksen ominaisuusvaihtelut ovat aiheuttaneet karkaisuprosessissasi ongelmia, suosittelemme vaihtamaan SSAB Boron -teräkseen. SSAB BORON TEKEE TUOTANNOSTA

Lisätiedot

TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS. käyttösovellusopas kylmätyöstö

TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS. käyttösovellusopas kylmätyöstö TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS käyttösovellusopas kylmätyöstö sisällys Yleistä työvälineterästen hitsauksesta... 3 Hitsausmenetelmät... 3 Työpiste... 5 Hitsausaineet... 6 Varo vetyä!... 7 Korotettu työlämpötila...

Lisätiedot

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974]

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974] Muotin kiillotus Heikki Tikka Tampereen teknillinen yliopisto Periaate Varsin usein kiillotus sekoitetaan hiontaan, jolla pyritään ainetta poistamalla parantamaan työkappaleen mittatarkkuutta ja pinnanlaatua.

Lisätiedot

UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN. KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus

UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN. KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus SISÄLLYS Teräs koskettaa meitä miljoonalla eri tavalla... 3 Tuotteen suunnittelu...... 4 Muotin suunnittelu... 5 Muotin valmistus...

Lisätiedot

Johdanto. Kipinätyöstön periaate OY UDDEHOLM AB 2000-04-02 (8) Työvälinemateriaalien työstö TYÖKALUTERÄSTEN KIPINÄTYÖSTÖ

Johdanto. Kipinätyöstön periaate OY UDDEHOLM AB 2000-04-02 (8) Työvälinemateriaalien työstö TYÖKALUTERÄSTEN KIPINÄTYÖSTÖ (8) Sisältö Johdanto...1 Kipinätyöstön periaate...1 Kipinätyöstön vaikutukset työkaluteräksiin...2 Pintalujuus...2 Sulanut ja uudelleen jähmettynyt kerros...2 Uudelleen karennut kerros...2 Päästynyt kerros...3

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx

Lisätiedot

Kon Teräkset Harjoituskierros 6.

Kon Teräkset Harjoituskierros 6. Kon-67.3110 Teräkset Harjoituskierros 6. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Viikkoharjoitus #6 - kysymykset Mitä on karkaisu? Miten karkaisu suunnitellaan?

Lisätiedot

UDDEHOLM HOTVAR 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM HOTVAR 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Hotvar on suorituskykyinen molybdeeni/ vanadiini -seosteinen kuumatyöteräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kuumakulumiskestävyys erinomaiset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU 12 bar 10 bar 10 bar Pakkaskarkaisu Teräksen karkaisun yhteydessä tehtävää kylmäkäsittelyä on perinteisesti kutsuttu pakkaskarkaisuksi. Pakkaskarkaisu tarkoittaa sitä että karkaisuhehkutuksen

Lisätiedot

uddeholmin teräkset PAineVAluun käyttökohdeopas

uddeholmin teräkset PAineVAluun käyttökohdeopas uddeholmin teräkset PAINEVALUUN KÄYTTÖKOHDEOPAS kuumatyöstö sisällys Johdanto... 3 Painevalettujen osien vaatimuksia... 3 Työvälineen suunnittelu... 4 Työvälineen valmistus... 5 Työvälineen suorituskyky...

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

UDDEHOLM BURE 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM BURE 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Bure on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kulumiskestävyys korkeissakin lämpötiloissa hyvä sitkeys hyvä kuumalujuus ja terminen väsymislujuus

Lisätiedot

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö 1 Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015 Karkaisu ja päästö Teräs kuumennetaan austeniittialueelleen (A), josta se jäähdytetään nopeasti (sammutetaan) nesteeseen,

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

Ruiskuvalumuottiteräkset

Ruiskuvalumuottiteräkset Ruiskuvalumuottiteräkset Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ruiskuvalumuotin muottilaatat, inserttikappaleet, kiinteät keernat ja liikkuvat keernat valmistetaan yleensä jostakin muotteihin tarkoitetusta

Lisätiedot

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi Optim erikoisluja teräs Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön www.ruukki.fi Paremmin, korkeammalle Nosturivalmistuksessa suunnittelupöydän ja edistyksellisen lopputuotteen välinen kuilu kapenee

Lisätiedot

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Varmin tapa täydelliseen pinnanlaatuun Ammattimaisesti hiotut työkappaleet erottuvat hyvän pinnanlaatunsa johdosta,

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan? Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Pinnanlaadun arviointi. Työkaluteräksen laatu 2007-12-01E 1 (7)

Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan? Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Pinnanlaadun arviointi. Työkaluteräksen laatu 2007-12-01E 1 (7) 1 (7) Sisältö Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan?... 1 Pinnanlaadun arviointi... 1 Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät... 1 Työkaluteräksen laatu... 1 Lämpökäsittely... 2 Kiillotustekniikka... 2

Lisätiedot

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry Lämpökäsittelyoppi Esipuhe Metallit ovat kiehtova materiaaliryhmä erityisesti siksi, että niiden ominaisuudet ovat muunneltavissa hyvin laajasti. Metalleja voidaan seostaa keskenään, mutta ennen kaikkea

Lisätiedot

PURISTIN www.vaahtogroup.fi

PURISTIN www.vaahtogroup.fi PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta

Lisätiedot

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen

Lisätiedot

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Yksinkertaiset lämpökäsittelyt Pehmeäksihehkutus Nostetaan lämpötilaa Diffuusio voi tapahtua Dislokaatiot palautuvat Materiaali pehmenee Rekristallisaatio Ei ylitetä faasirajoja

Lisätiedot

kulutusterästuotteet tieterät kauhateräkset Kauhan kynnet www.uddeholm.fi 1

kulutusterästuotteet tieterät kauhateräkset Kauhan kynnet www.uddeholm.fi 1 kulutusterästuotteet tieterät kauhateräkset Kauhan kynnet KESTÄVIÄ JA KOVIA TERÄKSIÄ YMPÄRIVUOTISEEN URAKOINTIIN www.uddeholm.fi 1 Uddeholm on tunnettu maailmanlaajuisesti korkealaatuisista työvälineteräksistään.

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 3.11.2013 Seuraavasta aineistosta kiitän Timo Kauppia Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu 2 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Ruostumattomat teräkset ovat standardin SFS EN 10022-1 mukaan seostettuja

Lisätiedot

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille www.polarputki.fi 2 3 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

Kopadi Oy, timanttihiomalaikat

Kopadi Oy, timanttihiomalaikat Timanttihiomalaikat Kopadi Oy, timanttihiomalaikat Kopadi Oy:n timanttihiomalaikat on suunniteltu betonin hiontaan sekä erilaisten pintamateriaalien poistamiseen kuten: tasoitteet, liimat, maalit, epoksi,

Lisätiedot

KUIVATUSOSA www.vaahtogroup.fi

KUIVATUSOSA www.vaahtogroup.fi KUIVATUSOSA VRS-GUIDE Paksuus: 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa Maksimi lämmönkesto: 85 Metalli- tai hiilikuitukomposiittiterä paperin- ja kuivatushuovanjohtotelat VRS-GUIDE on taloudellinen pinnoitevaihtoehto

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY PIM Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY Prosessi - Metallien ruiskuvalu kehitettiin erityisesti monimutkaisten ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan

Lisätiedot

3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209

3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209 Sisällysluettelo 3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209 Väljentimet...182-183 Puh. (09) 838 6260 www.tkp-toolservice.fi Kaikki hinnat Alv 0% Konekalvaimet...184-193 DIN 212 Lieriövarsi...184-187 DIN 208 Kartiovarsi...

Lisätiedot

DIARC-pintakäsittelyillä uusia ominaisuuksia tuotteisiin

DIARC-pintakäsittelyillä uusia ominaisuuksia tuotteisiin Nanoteknologiaa koneenrakentajille DIARC-pintakäsittelyillä uusia ominaisuuksia tuotteisiin Juha Viuhko 1 kehittää ja valmistaa älykkäitä pintaratkaisuja parantamaan asiakkaiden tuotteiden ja palveluiden

Lisätiedot

www.alteams.com Global partner local commitment

www.alteams.com Global partner local commitment www.alteams.com Global partner local commitment yleinen käsitys ja ehkäpä osittainen totuuskin Miksi kallis, miksi pitkä toimitusaika? Pitääkö olla näin? Hinta on suhteellista, toimitusaika ei Mitä olisi

Lisätiedot

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ Uusi kaksipuolinen Z -geometria, jossa yhdistyvät positiivisen ja negatiivisen kääntoterän parhaat ominaisuudet.terävä

Lisätiedot

ThyssenKrupp Steel Europe

ThyssenKrupp Steel Europe Erikoislujat erikoisrakenneteräkset Laatu ennen määrää Steel Europe Meidän tulevaisuus on teräksessä high strength Erikoislujat nuorrutuskarkaistut N-A-XTRA XABO ja XABO high strength -rakenneteräkset

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja

Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja Uusi Outokumpu 02 Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja Kaupungit kasvavat, ihmiset matkustavat entistä enemmän ja väestönkasvu tuo uusia vaatimuksia tavaroita ja palveluja tuottaville

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

KULUTUSTERÄSTUOTTEET

KULUTUSTERÄSTUOTTEET KULUTUSTERÄSTUOTTEET TIETERÄT - KAUHATERÄKSET - KAUHAN KYNNET KESTÄVIÄ JA KOVIA TERÄKSIÄ YMPÄRIVUOTISEEN URAKOINTIIN www.uddeholm.fi 1 Uddeholm on tunnettu maailmanlaajuisesti korkealaatuisista työvälineteräksistään.

Lisätiedot

WSX445. Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä

WSX445. Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä WSX445 kevyttä koneistusta Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä DOUBLE-Z geometria 1. Matalat lastuamisvoimat 2. SOPII KAIKenlaisiin KONEISIIN 3. ERINOMAINEN lastunpoisto 4. Lastu

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

J O H D A N T O... E 1. 2

J O H D A N T O... E 1. 2 Ruiskutuspulverit J O H D A N T O.......................................... E. 2 H Ö G A N Ä S r u i s k u t u s j a u h e e t................. E. 3 W O K A r u i s k u t u s j a u h e e t......................

Lisätiedot

Asko Niinimäki. Työkalumateriaalien valinta aihioleikkain- ja epäkeskopuristintyökalujen suunnittelussa. A-Helat Oy

Asko Niinimäki. Työkalumateriaalien valinta aihioleikkain- ja epäkeskopuristintyökalujen suunnittelussa. A-Helat Oy Asko Niinimäki Työkalumateriaalien valinta aihioleikkain- ja epäkeskopuristintyökalujen suunnittelussa A-Helat Oy Opinnäytetyö Kevät 2012 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy

UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy Suomen Elektrodi Oy PL 3, Vattuniemenkatu 19 00210 Helsinki puh. 09 477 8050 fax 09 477 80510 weldexpert@suomenelektrodi.fi ISO 9001: 2000

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar PYÖRÖTERÄKSET BUDERUS EDELSTAHL Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Fe 3 C F = Bainiitti (B) C ehtii diffundoitua lyhyitä matkoja. A A A A Lämpötila laskee è Austeniitti Ferriitti Austeniitti => ferriitti muutos : atomit siirtyvät

Lisätiedot

TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com

TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com Timanttireikäsahat Reikien työstäminen koviin keraamisiin materiaaleihin ei perinteisesti ole ollut mahdollista ilman kalliita erikoiskoneita ja -työkaluja. Tästä

Lisätiedot

AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET

AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET V & M TUBES - kumppanisi onnistumiseen Laaja asiantuntemus Erikoisosaaminen saumattomasta, kuumavalssatusta teräsputkesta. Kattava mittavalikoima Halkaisijat 17,3

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

LAAJA VALIKOIMA TERIÄ MONITOIMIKONEILLE

LAAJA VALIKOIMA TERIÄ MONITOIMIKONEILLE LAAJA VALIKOIMA TERIÄ MONITOIMIKONEILLE tarvikkeet monitoimikoneille cv 18DBL / CV 350V Monta työkalua, yksi kone Hitachi multikoneella voit leikata, kaapia, hioa, murskata, puhdistaa ja kiillottaa. Monitoimikone

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

WIDIA-HANITA TUOTTEET

WIDIA-HANITA TUOTTEET WIDIA-HANITA TUOTTEET JÄLLEENMYYJÄNÄ: WIDIA-Hanita tuotteet VariMill...3-4 VariMill pallopäiset jyrsimet...5 Yleisjyrsimet...6-9 Viimeistelyjyrsimet... 10-11 Jyrsimet alumiinille...12-13 Rouhintajyrsin...14

Lisätiedot

Kon Luento 12 -Säteilyhaurastuminen -Mikrorakenteen vaikutus murtumiseen -Yhteenveto -CASE: Murtumismekanismien yhteisvaikutukset

Kon Luento 12 -Säteilyhaurastuminen -Mikrorakenteen vaikutus murtumiseen -Yhteenveto -CASE: Murtumismekanismien yhteisvaikutukset Kon-67.3401 Luento 12 -Säteilyhaurastuminen -Mikrorakenteen vaikutus murtumiseen -Yhteenveto -CASE: Murtumismekanismien yhteisvaikutukset Säteilyhaurastuminen Reaktoripaineastia ja sisukset 12/3/2015 3

Lisätiedot

Taivutus ja muotoilu

Taivutus ja muotoilu Taivutus ja muotoilu Laaja valikoima erilaisiin taivutus- ja muotoilutarpeisiin. Luotettavaa laatua. Mallien Putkikoot määrä mm Sivu Putkentaivutuspihdit Putkityöt 7 5 8-4 10-18 8.2 Taivutuspihti 8 16-1

Lisätiedot

KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS

KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS UOP Pikateräskalvaimet MAPAL Kalvinta ja hienoporaus timanttityökalut BAUBLIES Silovalssaus Puh. 029 006 130 www.maantera.fi ax. 029 006 1130 e-mail: maantera@maantera.fi

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 tehty kestämään. Pitkäkestoista teräksen sorvausta

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 tehty kestämään. Pitkäkestoista teräksen sorvausta Inveio Uni-directional crystal orientation tehty kestämään Pitkäkestoista teräksen sorvausta Luotettavat teräsärmät Sandvik Coromantin spesialistien haasteena oli kehittää teräksen sorvaukseen terälaatu,

Lisätiedot

ALIPAINEKULJETINHIHNAT

ALIPAINEKULJETINHIHNAT ALIPAINEKULJETINHIHNAT Jotkut kuljettimet vaativat hihnakäytöiltä enemmän kuin tavalliset. Suuret nopeudet, kiihtyvyydet ja hidastuvuudet, paikoitustarkkuus tai kappaleen keveys aiheuttavat sen että normaali

Lisätiedot

Täyskovametalliporat ja syvänreiän poraus

Täyskovametalliporat ja syvänreiän poraus Täyskovametalliporat ja syvänreiän poraus KOVAMETALLIPORIA JA PORAKALVAIMIA HAM - Täyskovametalliporat yleiskäyttöön - Superporat, Nirodrill ja syvänreiänporat - NC-porat - Keskiöporat A MAPAL MxF-monikerrospinnoite

Lisätiedot

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Lisätiedot

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT URANIE INTERNATIONAL {Thalachrome} Ranskalainen URANIE INTERNATIONAL on maailman johtava kromattujen tankojen valmistaja. Jatkuva kehitystyö ja investoinnit uudenaikaisimpiin

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Tiisjärvi Teemu UUSIEN VIIMEISTELYMENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO PATRUUNAVAL- MISTUSTYÖKALUJEN VALMISTUK- SESSA

Tiisjärvi Teemu UUSIEN VIIMEISTELYMENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO PATRUUNAVAL- MISTUSTYÖKALUJEN VALMISTUK- SESSA Tiisjärvi Teemu UUSIEN VIIMEISTELYMENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO PATRUUNAVAL- MISTUSTYÖKALUJEN VALMISTUK- SESSA Tekniikka ja liikenne 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

RAHANARVOISTA SUORITUSKYKYÄ

RAHANARVOISTA SUORITUSKYKYÄ Hardox wear plate. product is made of genuine This sign confirms that this of SSAB. www.hardox.com Hardox is a registered trademark RAHANARVOISTA SUORITUSKYKYÄ Jos haluat teräsrakenteen, joka on sekä kova,

Lisätiedot

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Särmädislokaatio 2 Ruuvidislokaatio 3 Dislokaation jännitystila Dislokaatioiden vuorovaikutus Jännitystila aiheuttaa dislokaatioiden vuorovaikutusta

Lisätiedot