Missä menee nuorten maahanmuuttajien koulutus Suomen maassa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Missä menee nuorten maahanmuuttajien koulutus Suomen maassa?"

Transkriptio

1 Missä menee nuorten maahanmuuttajien koulutus Suomen maassa? Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Leena Nissilä FL, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Osaamisen ja sivistyksen asialla

2 MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia (2007) 2,5 % väestöstä SUURIMMAT RYHMÄT Venäjä Irak Ukraina Viro Serbia Puola Ruotsi Montenegro Ranska Somalia Iran Italia Kiina Yhdysvallat Espanja Thaimaa Intia Sudan Saksa Afganistan Alankomaat 980 Turkki Vietnam Romania 922 Iso- Bosnia- Unkari 887 Britannia Hertsegovina Japani 882 *Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 n , *Suomen kansalaisuuden saaneita ( ) 2 Osaamisen ja sivistyksen asialla l Ti d t k tt i läht i tä

3 VIERASKIELISET OPPILAAT/OPISKELIJAT Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa (2006) Perusopetuksessa (2007) Lukiokoulutuksessa (2006) (nuoret+aik.) Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutus (2007) Valmistavassa koulutuksessa (amm.) (2007) Ammatillisessa peruskoulutuksessa (2006) Aikuisten at+eat -koulutus (2006) Oppisopimuskoulutuksessa (2006) Yliopistoissa (2006) Ammattikorkeakouluissa (2006) Lisäksi aikuislukioissa ja kansalaisopistoissa opiskelee maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita tiedot eri lähteistä 3 Osaamisen ja sivistyksen asialla

4 Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät vuosina lähde: OPM:n valtionsuustilastot 4 Osaamisen ja sivistyksen asialla

5 VUONNA 2005 AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPISKELEVAT, JOIDEN ÄIDINKIELI ON MUU KUIN SUOMI TAI RUOTSI Perustutkinnot Näyttötutkinnot Ops Näyttö Oppis Ammattit Oppis Erityisatit Oppis Yhteensä Kaikki opiskelijat Äidinkieli muu kuin suomi ja ruotsi 1. suomen kansalaiset ei suomen kansalaiset Yhteensä josta: Opetushallinnon alainen koulutus Äidinkieli muu kuin suomi ja ruotsi 1. suomen kansalaiset ei suomen kansalaiset Yhteensä Muu Äidinkieli muu kuin suomi ja ruotsi 1. suomen kansalaiset ei suomen kansalaiset Yhteensä K/Yhteenvetokansalsan/ur 5 Osaamisen ja sivistyksen asialla

6 Vieraskielisten ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden keskeyttäminen vuonna 2006 yhteensä keskeytt. % ,0 Etelä-Suomen lääni ,4 Länsi-Suomen lääni ,4 Itä-Suomen lääni ,2 Oulun lääni ,1 Lapin lääni ,0 kaikki ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat 9,5 % lähde: Tilastokeskus 6 Osaamisen ja sivistyksen asialla

7 Lukion vieraskielisten opiskelijoiden keskeyttäminen % yhteensä keskeytt ,0 Etelä-Suomen lääni ,9 Länsi-Suomen lääni ,6 Itä-Suomen lääni ,8 Oulun lääni ,4 Lapin lääni ,2 Kaikki lukion opiskelijat keskeytt. yht. 2,1% 7 Osaamisen ja sivistyksen asialla

8 Koulutusvalintatoiveet Toisen asteen yhteishaussa lähes sama osuus lukioon ja ammatilliseen koulutukseen kuin suomenkielisillä 60% ilmoitti pyrkivänsä lukioon 37 % ammatilliseen koulutukseen, kymppiluokalle ja muuhun yhteensä 3 % Heikommin arviointikokeissa suoriutuneet maahanmuuttajat ilmoittivat pyrkivänsä useammin lukioon kuin vastaavantasoiset suomenkieliset 8 Osaamisen ja sivistyksen asialla

9 Maahanmuuttajien koulumenestys Kantaväestön oppilaiden kaikkien aineiden keski-arvo keskimäärin 0,35 numeroa ja lukuaineiden keskiarvo keskimäärin 0,42 numeroa korkeampi kun vieraskielisillä oppilailla Ero on suurin reaaliaineissa; historiassa, biologiassa, maantiedossa Pienimmät erot ovat taito- ja taideaineisiin kuuluvissa käsityössä ja kuvaamataidossa Kielten arvosanat jopa parempia (paluu-ja toisen polven maahanmuuttajilla) kuin kantaväestöllä 9 Osaamisen ja sivistyksen asialla

10 Toisen polven maahanmuuttajilla on kantaväestöä parempi menestys 1-6 luokalla alkaneissa A1- ja A2- kielissä Toisen polven maahanmuuttajilla on myös kantaväestöä hieman parempi keskiarvo sekä kaikissa aineissa että lukuaineissa Vieraskielisten tyttöjen koulumenestys on parempi kuin poikien Liikunnassa kuitenkin tytöillä on poikia heikompi arvosana 10 Osaamisen ja sivistyksen asialla

11 Maahanmuuttajaoppilaiden jatkokoulutukseen hakeutuminen Lukio on suositumpi kuin ammatillinen koulutus kuten kantaväestössäkin Ensimmäisen polven EU:n ulkopuolelta tulevista 40 % aloittaa lukiossa, kun se kantaväestössä on 55 % kantaväestöön verrattuna kolminkertainen koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus 7 % hakematta jättäneiden osuus 3,5 % päättövuoden syksyllä sekä toisen asteen että peruskoulun ulkopuolella olevien osuus 15 % (yhteensä = jättänyt hakematta, jäänyt ulkopuolelle ja keskeyttänyt) 11 Osaamisen ja sivistyksen asialla

12 Toisen polven maahanmuuttajista ja EU:n ulkopuolelta tulevista paluumuuttajista aloittaa lukiossa suhteessa useampi kuin kantaväestöstä näiden ryhmien pojat suosivat lukiota ammatillista enemmän verrattuna muihin maahanmuuttajaryhmiin Vuosina on vieraskielisten lukiossa jatkaneiden osuus vaihdellut 35%-47%:iin, samoin on vaihdellut toisen asteen ulkopuolelle valikoituminen ammatilliseen koulutukseen jatkaneiden osuus kasvanut ajanjaksolla 6-7 prosenttiyksikköä 12 Osaamisen ja sivistyksen asialla

13 Koulutukseen valikoituminen Kantaväestöä suhteellisesti enemmän aloittavat: perusopetuksen lisäopetuksessa kaikki muut maahanmuuttajaryhmät paitsi EU:n ulkopuolelta tulevat paluumuuttajat lukiokoulutuksen aloittavat toisen polven maahanmuuttajat ja EU:n ulkopuolelta tulevat paluumuuttajat ammatillisen koulutuksen aloittavat EU alueen paluumuuttajat ja ensimmäisen polven maahanmuuttajat 13 Osaamisen ja sivistyksen asialla

14 Ensimmäisen polven maahanmuuttajat (EU:n ulkopuolelta) aloittavat useimmin kaupan ja hallinnon koulutusalalla tekniikan ja liikenteen alalla sosiaali- ja terveysalalla Toisen polven maahanmuuttajat eivät eroa kantaväestöstä, mutta valitsevat useammin kuin edellinen ryhmä luonnonvara-alan ( huom. saamenkieliset mukana) matkailu-, ravitsemis- ja talousalan Paluumuuttajat EU maista aloittavat kaupan ja hallinnon kulttuurialan (paluumuuttajat EU:n ulkopuolelta) 14 Osaamisen ja sivistyksen asialla

15 Ensimmäisen polven maahanmuuttajat hakevat ensisijaisesti lukiokoulutukseen useammin kuin heitä tulee valituksi tai aloittaa Toisen polven maahanmuuttajalla on tilanne päinvastainen, lukioon tulee valituksi useampi kuin sinne ensisijaisesti hakee he hakevat useammin sosiaali- ja terveysalalle ja luonnonvara-alalle kuin he niissä aloittavat Sosiaali- ja terveysalalle hakee kaikista maahanmuuttajaryhmistä enemmän nuoria, kuin he siinä aloittavat (pääsy- ja soveltuvuuskokeet) 15 Osaamisen ja sivistyksen asialla

16 Maahanmuuttajanuoret hakevat ja pääsevät lukiokoulutukseen heikommalla koulumenes-tyksellä kuin kantaväestön nuoret Toisen asteen ja perusopetuksen sekä toisen asteen ulkopuolelle jäämisen riski suhteessa kantaväestöön on maahanmuuttajaryhmillä yleensä noin kaksinkertainen Riski jättää yhteishaussa hakematta, jäädä koulutuksen ulkopuolelle hakemisesta huolimatta ja keskeyttää koulutus varhain on maahanmuuttajilla erityisen suuri 16 Osaamisen ja sivistyksen asialla

17 EU:n ulkopuolelta tulleilla ensimmäisen polven maahanmuuttajilla hakematta jättämisen riski on noin kolminkertainen, ulkopuolelle jäämisen noin viisinkertainen ja koulutuksen varhaisen keskeyttämisen riski noin kaksinkertainen verrattuna kantaväestöön. Tytöt suurimpana riskiryhmänä tällä ryhmällä riskisuhde kasvaa kun jälkivalinnat ja perusopetuksen lisäopetukseen siirtyminen otetaan huomioon he eivät hae opiskelupaikkaa epäonnistuneen yhteishaun jälkeen yhtä aktiivisesti kuin muut maahanmuuttajataustaiset tai kantaväestö 17 Osaamisen ja sivistyksen asialla

18 Työelämä ja jatkokoulutus 1996/2004 Vieraskielisistä on työn ja koulutuksen ulkopuolella lähes kaksinkertainen osuus verrattuna kantaväestöön Vieraskielisistä pojista on työttöminä selvästi useampi kuin kantaväestön pojista Joka viides maahanmuuttajatyttö kuuluu luokkaan muu tai tuntematon, mikä tarkoittaa, että he ovat kotiäiteinä 18 Osaamisen ja sivistyksen asialla

19 Vieraskielisten asema työmarkkinoilla paranee toisen asteen tutkinnon suorittamisen myötä kantaväestöä enemmän Vieraskielisten työttömyyskuukausien määrä pienenee ja työssäolokuukausien ja tulojen määrä kasvaa enemmän kuin kantaväestöllä Vieraskielisten poikien työttömyyskuukaudet vähenevät ja tulot kasvavat enemmän kuin vieraskielisten tyttöjen => pojat hyötyvät toisen asteen koulutuksesta tyttöjä enemmän! Jos vieraskieliset tytöt eivät heti peruskoulun jälkeen jatka toisen asteen koulutuksessa, on suuri riski, etteivät he saavuta lainkaan toisen asteen tutkintoa! 19 Osaamisen ja sivistyksen asialla

20 Monokulttuurisesta intrakulttuuriseen Monokulttuurisuus Etniset vähemmistöt ovat näkymättömiä. Näitä kouluja/oppilaitoksia on vielä muutamia. Multikulttuurisuus Eri kansallisuudet ovat omina ryhminään erillään, suvaitsevaisuuskasvatus on tarpeen. Interkulttuurisuus Eri kulttuurien edustajat kommunikoivat keskenään ja heidän välillään vallitsevat hyvät etniset suhteet. Intrakulttuurisuus Monet kielet ja kulttuurit ovat osa koulun/oppilaitoksen arkea ja niiden keskinäinen kommunikointi on luontevaa ja itsestään selvää. 20 Osaamisen ja sivistyksen asialla

21 MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN JA AIKUISKOULUTUS - OPETUSSUUNNITELMAT OPH:N VASTUULLA Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen suositus (uusittu 2006) Aikuisten kotoutumiskoulutuksen suositus (uusittu 2007) Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen perusteet (uusittu 2008) Ammatillisen peruskoulutuksen 52 tutkintoa uudistetaan samalla myös maahanmuuttajia koskevat osat (opetusjärjestelyt, arviointi, kielen tavoitteet uusittu 2008) 21 Osaamisen ja sivistyksen asialla

22 MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS - nuorten koulutus Ammattiosaamisen näytöt virallisiksi Näytöt käyttöön opas (OPH 2007) Kielen oppimiseen uusia väyliä työssäoppimisen yhteyteen muihin aineisiin integroiden ammattiopettajien valmennus selkeän opetuskielen käyttöön! Yrittäjyys korostuu opetuksen osana Valmistava koulutus hyödyllinen, vuonna 2007 yhteishaussa 3 lisäpistettä sen suorituksesta (OPM asetus 2006) 22 Osaamisen ja sivistyksen asialla

23 MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS - nuorten koulutus 2 Osaamisen tunnustaminen oikeasti käytäntöön Kielten opinnoissa otetaan käyttöön eurooppalainen viitekehys myös maahanmuuttajien suomen/ruotsin opinnoissa Ammatillisia sanastoja tarvitaan tiedotetaan niistä (EDU.fi) S2 -oppimateriaaliluettelo Erityisavustuksia - maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen 23 Osaamisen ja sivistyksen asialla

24 KIELITAIDON VAATIMUKSET 1 24 Osaamisen ja sivistyksen asialla

25 KIELITAIDON VAATIMUKSET 2 Keinoja: 1. rauhallinen puhetapa 2. runsas havainnollistaminen 3. eteneminen askel askeleelta 4. selkeä asian jäsentäminen 5. uusien asioiden liittäminen ennestään tuttuihin 4. selkokielistäminen ja elaborointi (tekstin muokkaamiskeinot) 25 Osaamisen ja sivistyksen asialla

26 Uusia julkaisuja Edit Lampinen, Taru Lyly, Taina Mylläri, Jukka Pitkänen (toim.): Kieli testiin. Marja Kokkonen, Saara Laakso, Anni Piikki: Arvaanko vai arvioinko? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin. Hanna Tani: Kielo. Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan. 26 Osaamisen ja sivistyksen asialla

27 Uusia julkaisuja tulossa Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet Muiden aineiden ja ammattialojen opetus 27 Osaamisen ja sivistyksen asialla

28 OPETUSHALLITUKSEN ROOLI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESSÄ Opetussuunnitelman perusteet ja opetussuunnitelmasuositukset Valtionavustusten jako Oppimateriaalit ja opettajien tukimateriaalit Opetuksen kehittämishankkeet Opettajien täydennyskoulutus Opetuksen kehittämisverkostot Informaatio-ohjaus 28 Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa. Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa. Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 155 705 henkilöä eli 2,9 prosenttia väestöstä. *Suurimmat ulkomaalaisten

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat

Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Osa 2 Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimussarja Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPISKELIJAT LUKIOKOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPISKELIJAT LUKIOKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPISKELIJAT LUKIOKOULUTUKSESSA 2012 SISÄLTÖ 3... Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa 4... Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan tie lukioon 8... Maahanmuuttajataustaisen

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot

Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Työpaperi Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot Liittyy tarkastukseen: Erityisopetus perusopetuksessa Tekijät: Tanja Kirjavainen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2010

Opettajat Suomessa 2010 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010 Lärarna i Finland 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 11 Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Jouko Mehtäläinen JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen arviointisihteeristö Maritta Leinonen PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ.

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. Kouvolan seudun ammattiopiston tapaturmakyselyn tuloksia 2011 Louna Karjalainen (toim.) RAPORTTI 2012 Sellasta sattuu. Eka näkee punasta

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017

Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 Päivitetty 29.4.2010 Erityisopetuksen, opinto-ohjauksen ja oppilashuollon kehittämissuunnitelman päivityksestä

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot