KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi"

Transkriptio

1 KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi väliraportti ttori Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkehittäjä

2 2 1. Hankkeen toteuttaja Hausjärven kunta Keskustie 2-4, Oitti 2. Hanke nimi: KyKyä Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi hankkeen numero: 23714, Dno 308/ ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma toimintalinja: Leader toimenpide: Leader-toimenpiteet linjalla 3 Kylien kunnostus ja kehittäminen (322) toimintaryhmä: Eteläisen maaseudun osaajat, EMO ry 3. Hankkeen teemat valittiin hankesuunnitelmaan kyselyjen, kuntailtojen sekä työryhmien tilaisuuksissa. Kolme kärkeä: osaamisen vahvistaminen, viestinnän kehittäminen sekä asuinviihtyvyyden ja henkisen hyvinvoinnin lisääminen ovat kylien kehittymisen kannalta oleellisia tärkeitä kehittämisalueita. Hankkeen tavoite on rohkaista kyliä toteuttamaan kehittämisideoita mm. hankkeiden avulla, saada aikaan uusia toimintatapoja ja luoda yhteistyöverkostoja. Osaamisen lisääminen yhdistystoiminnassa on saatu alulle. Talkoolaisia maalaamassa KyKyä hankkeen tärkeimpiä toimenpiteitä hankkeen alkuvaiheessa on ollut: - Asuinviihtyvyys ja hyvinvointi kylissämme tilaisuus - Hygieniakurssi järjestöväelle - Sissipuutarhurit talkoot ja tv-ohjelman kuvaukset - Opintomatka ruoka -teemalla - Pottupiilot tempaus - Kotikylä lehden kokoamin - Lähidemokratia paneelikeskustelut kuntavaalien alla 4. Raportti 4.1. Hankkeen tavoitteet - ylemmän tason tavoite: toimenpiteet linjalla 322, kylien kunnostus ja kehittäminen - hanke toteuttaa EMO ry:n kehittämisohjelmaa, jossa edistetään yhteistyötä, yhteistyöverkostojen luomista ja kylien vetovoimaisuutta

3 - hanke toteutetaan kehittämishankkeena, yhdistykset hakevat omiin hankkeisiinsa projektikohtaisia kehittämis- ja investointitukia Toimenpiteet - hankkeen toimenpiteillä edistetään kylien yhteistoimintaa, sisäistä tiedonkulkua sekä yhteistyötä kuntien kanssa Lopella ja Hausjärvellä. - Asukkaita ja yhteisöjä rohkaistaan hakemaan hankerahoitusta sekä organisoimaan kylätapahtumia. - Opintoretkiltä käydään hakemassa mallia sekä kylätoiminnan kehittämiseen, hankeideoihin että kylätapahtumien toteuttamiseen. - Painotuotteet, hankkeen tapahtumat ja tempaukset tukevat kylien toimintojen, tapahtumien ja palvelujen tunnettuutta Hankkeen toteutus Projektipäällikkönä on ollut Anneli Vähätalo joka aloitti kyläkehittäjänä Hanke on suunniteltu vastaamaan keskustelujen, palavereiden sekä kyselyjen pohjalta haettuihin paikallisiin tarpeisiin. Toimistotila on sekä Hausjärven että Lopen kunnanvirastolla. a. Aikataulu Seutukunnallinen paikallistoiminnan kehittämishanke, KyKyä, esiteltiin lehdistölle ja yhdistysväelle Lasimuseolla Asuinviihtyvyys ja hyvinvointi kylissämme tilaisuudessa. b. Resurssit Kyläkehittäjän tukena on hankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmä: pj Mika Ågren (Hausjärven kylät), varapj Kaisa Ketonen (Lopen kylät). Muut jäsenet: luottamushenkilöt Heini Ristavaara/ Hausjärvi, Eeva Pyhälammi /Loppi sekä

4 kuntien edustajat Markus Peevo ja Jyrki Käki. Ohjausryhmään kuuluivat myös Esko Pietari (EMO ry), Ari Lindqvist (Ely-keskus Häme) ja Elina Leppänen (Hämeen Kylät ry). c. Kirjanpidosta vastaa Hausjärven kunnan taloushallinto RHL- Data Oy d. Toteuttaja Hankkeen hakijana ja hallinnoijana on Hausjärven kunta. 4 e. Raportointi ja seuranta Ohjausryhmä seuraa hankkeen toiminnallista ja taloudellista tilannetta kokouksissa. Hankkeen raportit ja maksatushakemukset sekä muut viralliset asiakirjat laatii kyläkehittäjä, ohjausryhmä käsittelee ne kokouksissaan. f. Tiedottaminen ja markkinointi Kylä- ja muita yhdistyksiä on tiedotettu ja aktivoitu sähköpostin, kyläkirjeiden ja postin välityksellä sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa. Tietoa on välitetty myös maaseudun muiden kehittäjäorganisaatioiden järjestämistä tilaisuuksista. - tapahtumista, ajankohtaisista maaseudun asioista yms. kerrotaan hankkeen kotisivuilla https://sites.google.com/site/toimeliaatkylaethanke/ sekä hankkeen Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/#!/toimeliaatkylat - KyKYä hanke tiedottaa kylien ja muiden yhteisöjen tapahtumista sähköpostilistan avulla, kotisivuilla ja facebookissa - Toimeliaat kylät hankkeen aikana perustetut kylien FB-sivut ja ryhmät jatkavat edelleen toimien sekä tiedottamisen että keskustelun kanavana. Näissä ryhmissä on mukana yli 700 henkilöä, hankkeella on omia faneja 144. Julkaisuja nähneiden määrä nousi yli kpl, piikin aiheutti kyläkehittäjän julkaisema albumi Vanhoillislestadiolaisten suviseuroista Lopen Räyskälässä. Julkaisujen näyttökerrat vaihtelivat 50:stä lähes :aan. Käyttäjäryhmistä suurin, 23 %, ovat vuotiaat naiset, seuraavaksi isoin ryhmä on vuotiaat naiset, miehiä kävijöissä on 30 %. - Salonkylän Facebook-sivut valittiin Hämeen Kylät ry:n Hei tämä toimii meillä vuoden paikallistoimintaesimerkiksi. - Maaseuturahoitus tutuksi tiedonvälittämishankkeen kanssa yhteistyö on aktiivista. - Hankkeesta tai sen tapahtumista oli lehtikirjoitus tai ilmoitus 15 kertaa Aamupostissa, Lopen Lehdessä, Etelä-Hämeen Lehdessä, Riihimäen Seudun Viikkouutisissa tai Hämeen Sanomissa.

5 g. Toteutusoletukset ja riskit Aktiivisen toimintakulttuurin synnyttäminen ja yhteisöjen saaminen mukaan on tässäkin hankkeessa haasteellista. Vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöaktiivien sitouttamisella ja tukemisella sekä luottamuksella on ratkaiseva merkitys hankkeen onnistumisessa. - Kylien välisessä ja sisäisessä sekä kylien ja kuntien välisessä yhteistyön laadussa ja tasossa on huomattavia eroja. Myös yhdistysten toimintatapa ja toimintakulttuuri poikkeavat toisistaan, osaamisen taso ja halu kehittyä on kirjava. h. Hankkeen tavoitteena on saada mukaan toimintaan 10 kylää sekä päivittää/ laatia 8 kyläsuunnitelmaa sekä ympäristön hoito/suojelu/maisemasuunnitelmia 5 kpl. i. Yhteistyökumppanit 5. Tulokset ja vaikutukset - Yhteistyökumppaneita on laajalta sektorilta, kylien toiminnoissa on mukana hyvin erilaisia yhteisöjä. Kyläyhdistykset ovat oman alueensa erityisasiantuntijoita ja siksi tärkeimmät kumppanit verkostoitumisessa. - Yhteistyö Lopen ja Hausjärven kuntien ja virkamiesten kanssa kyliä koskevissa asioissa on sujuvaa. - Asiantuntemusta hankeasioissa saadaan EMO ry:ltä sekä Ely-keskuksesta - Yhteistyötä on myös LLLA ry (Luoteis-Lopen loma-asukkaat) maa- ja kotitalousseurojen sekä työväenyhdistysten ja Kaartjärven suojeluyhdistyksen kanssa - Hämeen Kylät ry ja siellä Kyläasiamies Elina Leppänen sekä kyläkehittäjä Heli Laurikainen ovat olleet mukana mm. tapahtumien suunnittelussa. Muita yhteistyötahoja ovat esim. Tammelan kylät ry, Linnaseutu ry sekä Vireä Keski-Uusimaa hanke. 5 MoniMarjat ry ottaa aktiivisesti osaa niin hankkeen kuin kylien tapahtumiin

6 Hankkeen tilaisuudet ja tapaamiset - työaika painottui hankkeen alkupuolella Kotikylä lehden kokoamiseen ja kahden hankkeen neuvonta-apuun sekä hygieniakoulutuksen ja opintoretkien järjestämiseen - Kyläsuunnitelmien tekeminen tai päivittäminen ei ole alkanut, keskeneräinen Läyliäisten kyläsuunnitelma saatiin valmiiksi ja julkaistua Näkyvin paikallinen hankkeen tempaus oli viidellä kylällä järjestetty Pottupiilot. Suurta kiinnostusta ja runsaasti osallistujia oli Räyskälän kyläkaupan ympäristön kaunistus talkoissa. TV 2 kuvasi talkoot osana Sissipuutarhurit ohjelmaa, tapahtuman suunnitteluun ja järjestelyihin osallistui asukkaita Räyskälästä. Varsinaisena talkoopäivänä mukana oli päivän mittaan nelisenkymmentä henkilöä. Osallistujat edustivat vakinaisia ja loma-asukkaita Räyskälästä, ilmailijoita sekä muutamien muiden kylien asukkaita. Mukana oli ihmisiä lapsista vanhuksiin varusteinaan puutarhahanskat, kottikärryt, lapio, talikko, sirkkeli, saha ym. ja parikin traktoria. KyKyä hankkeen omia tilaisuuksia oli aloitustilaisuus Asuinviihtyvyys ja hyvinvointi kylissämme, jossa haettiin suuntaviivoja seuraavalle kahdelle vuodelle ja kehittämisen painopisteitä. Hygieniaosaamista varmistanut ja lisännyt koulutustilaisuus ja hygieniapassin suoritusmahdollisuus keräsi runsaan joukon yhdistysväkeä oppimaan mitä hyvä elintarvikehygienia vaatii. Syksyllä oli vuorossa kylien liiketoimintailta, Kylien bisneskeissit. Illan aikana perehdyttiin kylien liiketoiminta-asiamiehen johdolla siihen, mitä liiketoiminta voisi olla ja kuultiin erilaisia esimerkkejä monipalveluauto Moppiilista kauppaosuuskuntaan. Hanke oli myös mukana uusille loppilaisille tarkoitetun tilaisuuden järjestelyissä ja toteutuksessa sekä mukana vastaavassa tilaisuudessa Hausjärvellä. Kyläkehittäjä on osallistunut erilaisiin tapahtumiin esittelemällä hanketta tai kyliä: tonttimarkkinat Hikiällä Tavataan torilla tullaan tutuksi Lopella 9.6. Mommilanjärven soutelu Ryttylän kylätoimikunnan Sadonkorjuutapahtuma 8.8. Takakonttikirppis Launosissa Tilaisuus Kertaa Osanottajia Hankkeen toiminnan esittely 3 30 Yhteistyöpalaverit ja hankeneuvonta 7 29 Kyläsuunnittelu 1 14 Opintomatkat 2 40 Ohjausryhmän/työryhmän kokoukset 3 23 Lähidemokratia: kuntaillat Muut tapahtumat: - hankkeen ja kylien esittely tapahtumissa ja messuilla 5 - kotiseuturetket/kuntaesittelyt yhteiset tapahtumat järjestöjen kanssa seminaarit, koulutus- ja tiedotustilaisuudet pottupiilot -tapahtuma 1 5 kylää - muut: Sissipuutarhurit, Tervetulotilaisuudet Kyläkoordinaattori tai kylätoimija osallistunut muiden järjestämiin tilaisuuksiin (seminaarit, koulutus, tiedotus yms.) Yhteensä kylää

7 7 kyläkehittäjä on osallistunut esim. kylien tapahtumiin, kyläkokouksiin, muiden yhdistysten tapahtumiin, uusien asukkaiden tervetulotilaisuuksiin sekä mm. Suomen Kylätoiminta ry:n neuvottelupäiville ja maaseudun kehittämiseen liittyviin tilaisuuksiin. Lisäksi kyläkehittäjä ja kylien edustajia on osallistunut mm. Kylien bisnekeissit tilaisuuteen Teurolla sekä Hämeen Kylien kevätkokoukseen 6. Hankkeen tulokset - Kotikylä lehti, Hygieniakoulutus kylien toimijoille, tv- ohjelman teon myötä syntynyt mehenki, opintoretkien tuoma tietoisuus maaseudun elinkeinoista ja lomanviettokunnasta - Kylien uusia tapahtumia oli Pottupiilot - Kylien liiketoimintailta antoi eväitä uudenlaiseen yritystoiminnan kehittämiseen kylillä - Facebookissa olevat kylät Ryttylä, Kuru-Nyry, Piirivuori, Launonen, Läyliäinen, Pilpala, Kormu, Räyskälä, Salonkylä ja Topeno Menossa olevat/rahoituspäätöksen saaneet hankkeet - Vojakkalan kylätupa, Vojakkalalaiset ry - Mommilan seurojentalon kunnostus Työn alla/suunnitteilla olevat kylien/toimijoiden hankkeet/kehittämisajatukset - Läyliäisten kylätupa, Läyliäisten kyläyhdistys ry - Oitin työväentalon korjaus, Oitin työväenyhdistys ry - Ison saunan remontti, Räyskälä-Säätiö - Piirivuoren kylien nuorisohanke 7. Kustannukset ja rahoitus Hanke saa rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, toimintaryhmä EMO ry:n kautta. Tukea myönnettiin 90 % hankkeen kokonaiskuluista, 75 % omarahoitusosuudesta kertyi talkootyöllä. Kuluerä TA 2012 Toteutunut Palkat sivukuluineen ,35 Ostopalvelut ,24 Matkakulut ,45 Ulkomaan matkakulut Vuokrat ,64 Muut kulut ,75 Vastikkeeton työ Omarahoitusosuus Yhteensä ,43

8 8 8. Mikä oli hankalaa ja suositukset jatkosta Hankkeen alkoi maaliskuussa. Lähestyvä kesä sitoi kyläläisten ajan, kevät ja kesä ovat haasteellisia kokousten, palaverien ja kyläsuunnittelun kannalta. Maaseudulla ja omakotitaloalueilla alkavat viljely- ja pihatyöt vähentävät osallistumishalukkuutta. Omarahoitusosuutta kerättiin opintomatkojen ja kurssien osallistumismaksuilla. Kaikki retket ja tapahtumat eivät toteutuneet. Keskikesällä ei tunnu riittävän kiinnostusta osallistua tapahtumien järjestämiseen. Kotikylä lehteen ei ollut helppoa saada kirjoituksia, ongelma voi johtua ajankohdasta (huhtikuu),joka on kevään kiireaikaa. Muita vaihtoehtoja on, että kirjoittaminen koetaan vaikeaksi tai ettei tunnu olevan mitään kirjoitettavaa. Mikäli taas lehti koetaan turhaksi, asenteeseen pitää pystyä vaikuttamaan. Kotikylä on koettu hyväksi keinoksi jakaa kokemuksia ja osaamista sekä ideoita ja tapahtumia. Kaikkia kyliä vaivaa toimijoiden puute ja siksi kylien yhteistyöhanke säästää kyläaktiivien voimavaroja, lisäksi yhdessä tehden työ mukavampaa. Yhteistoimintaan oppiminen voisi olla yksi tärkeimmistä tämän hankkeen henkisistä tuloksista 9. Allekirjoitukset ja päiväys Oitissa Päivi Terävä Kunnanjohtaja Aleksi Heikkilä Hallintojohtaja Hausjärvellä keskusteltiin vaalien alla lähidemokratian toteutumisesta ja toteuttamisesta.

KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi

KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi + Loppuraportti 1.3.2012 30.4. 2014 ttori Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkehittäjä 2 Sisältö 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA HAUSJÄRVEN KUNTA KESKUSTIE 2-4, 12100

Lisätiedot

TOIMELIAAT KYLÄT LOPPURAPORTTI 9.11.2009-28.2.2012. ttori. Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkoordinaattori

TOIMELIAAT KYLÄT LOPPURAPORTTI 9.11.2009-28.2.2012. ttori. Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkoordinaattori TOIMELIAAT KYLÄT LOPPURAPORTTI 9.11.2009-28.2.2012 ttori Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkoordinaattori 2 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA... 3 2. HANKKEEN TIEDOT... 3 3. KUVAUS.... 3 4. RAPORTTI... 4 4.1.

Lisätiedot

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Sisällys 1 Hankkeen toteuttaja... 2 2 Hankkeen nimi ja tunnus... 2 3 Yhteenveto hankkeesta... 2 4 Raportti... 3 4.1 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta Pirkanmaan kylätoimintahanke 2011-2013 Loppuraportti 1.1.2011 30.9.2014 1. Toteuttajan nimi Pirkan Kylät ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pirkanmaan Kylätoimintahanke 2011-2013, hankenumero 10541 3.

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Kylä välittää vuosiraportti 2009

Kylä välittää vuosiraportti 2009 Kylä välittää vuosiraportti 2009 1 Kylä välittää viittaa hankkeen nimenä kylien keskeiseen asemaan yksittäisen asukkaan ja julkisen sektorin välissä. Kylien yhdistykset toimivat asukkaidensa ajatusten

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAUSTAA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 toteuttamaan ja hallinnoimaan laajalla yhteistyöllä koottua SILMU ry:n Maaseudun Leader- kehittämisohjelmaa 2007

Lisätiedot

Yhdessä tulevaan Asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä /4.12.2012

Yhdessä tulevaan Asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä /4.12.2012 , Yhdessä tulevaan Asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä /4.12.2012 1. TIIVISTELMÄ Yhdessä tulevaan Asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä on uudenlaisen paikallistoiminnan ja kansalaisvaikuttamisen

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE 1.11.2009-30.6.2012

LOPPURAPORTTI KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE 1.11.2009-30.6.2012 LOPPURAPORTTI KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE 1.11.2009-30.6.2012 Yhdistyslaki- ja kokouskäytäntökoulutus Taivalkoskella 5.4.2011 1 KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE, 3054/3570-2009, 7420 Hankkeen

Lisätiedot

KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI

KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI 2014 KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI Rita Porkka Oulun kaupunki 10.4.2014 Sisältö 1. Hankkeen toteuttaja... 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 2 4. Raporttiosio...

Lisätiedot

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä 1 LOPPURAPORTTI 16.1.2012 18.3.2013 Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä (15931) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy 2 Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 4 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2014 2 Yhteenveto NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2014 (käytettävissä olleet resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 40 kpl, osallistujia

Lisätiedot

Yhdessä tehden. Hyviä käytäntöjä yhteisöille

Yhdessä tehden. Hyviä käytäntöjä yhteisöille Yhdessä tehden Hyviä käytäntöjä yhteisöille Sisältö Yhteistyön voima... 3 YHTEISÖhautomo pähkinänkuoressa...4 YHTEISÖhautomo lukuina...6 Hyvät käytännöt -vinkkejä...8 Paikallisyhteisöt...9 Lähipalvelut...

Lisätiedot

TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ - TYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ NAAPURIN ELÄMÄN TURVAAMISEKSI VERTTI & TYYNE -HANKE KYLIEN ELINOLOT PAREMMIKSI YHTEISTOIMIN Toteuttaja: Hallinnoija: Päijät-Hämeen kylät ry kyläasiamies

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020 ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 21 4 22 SISÄLLYS SIVU 1. EMON STRATEGIA 1 2. STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ 1 2.1 EMOn toiminta-alueen määrittely 1 2.2. Toiminta-alueen kuvaus

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Kylä välittää raportti ajalta 1.1. - 30.6.2010

Kylä välittää raportti ajalta 1.1. - 30.6.2010 Kylä välittää raportti ajalta 1.1. - 30.6.2010 1 1 TOTEUTTAJAN TIEDOT Päätoteuttaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni KY Koulutuskeskus Salpaus (Y-tunnus 0993644-6) Yhteyshenkilö: Liisa Helanto, projektipäällikkö,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073 PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073 LOPPURAPORTTI Yhteishanke Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen kylät Hankkeen toteutusaika 1.3.2006 29.2.2008

Lisätiedot

YHTEISÖhautomo- uusien mahdollisuuksien maaseutu

YHTEISÖhautomo- uusien mahdollisuuksien maaseutu Oulun Seudun Leader YHTEISÖhautomo 2011 2014 YHTEISÖhautomo- uusien mahdollisuuksien maaseutu LOPPURAPORTTI Laatinut Ritva Sauvola Oulussa 31.12.2014 1 Tiivistelmä Toimivat paikallisyhteisöt Oulun Seudun

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Niemenkatu 73 Laurellintie 55 15140 Lahti 17320 Asikkala p. (03) 8114 280, 050 594 9980 p.

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Niemenkatu 73 Laurellintie 55 15140 Lahti 17320 Asikkala p. (03) 8114 280, 050 594 9980 p. Kyllikki Kyläkouluista monipalvelukeskuksia Hankesuunnitelma 4.1.2006 Yhteishanke: Lahden Tiede- ja yrityspuisto Oy / Aluekeskusohjelma Päijät-Hämeen kylät ry Yhteyshenkilöt: Riitta Vesala Elina Leppänen

Lisätiedot

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKKEEN HANKESUUNNITELMA Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry/ Taustaa

Lisätiedot