MONITOIMITILASTA MAHDOLLISUUS LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONITOIMITILASTA MAHDOLLISUUS LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 MONITOIMITILASTA MAHDOLLISUUS LOPPURAPORTTI 2011

2 HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry 2. Hankkeen nimi ja hankenumero Monitoimitilasta mahdollisuus 1280/ Lyhyt yhteenveto hankkeesta Voimistelu- ja urheiluseura Kilpi ry rakensi Suur-Miehikkälän seurantalon alueelle ns. monitoimitilan, kodan, roskakatoksen ja maitolaiturin kylällä toimivien järjestöjen käyttöön. Rakennuksella saatiin metsästysseuran käyttöön ajanmukaiset lihankäsittely- ja kylmätilat sekä urheiluseuralle käytännöllinen moottorikelkkavarasto, pesu- ja pukeutumistilat sekä ajanotto- ja kuuluttamotilat. Rakennukseen tuli myös varastotilaa urheiluvälineille ja Marttojen astioille sekä muille tarvikkeille. Rakennettujen tilojen myötä on mahdollisuus laajentaa ja kehittää nykyistä toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa kuntalaisten, vapaa-ajan- ja lähiseudun asukkaiden parhaaksi. Hankkeeseen olivat sitoutuneet pääyhteistyökumppanina Suur-Miehikkälän metsästysyhdistys sekä kylän muut yhdistykset. Rakennettuja tiloja tullaan käyttämään aktiivisesti erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa uudenlaisen toiminnan kehittämisen koko seutukunnan hyväksi. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli euroa. Rahalla saatiin rakennettua suunniteltu monitoimitila sekä tiukan kilpailutuksen tuloksena säästyneillä rahoilla vielä kota, roskakatos, maitolaituri sekä pieni alue asfalttia. Investointihankkeen myötä onnistuimme yhdistämään yhdistykset toimimaan yhdessä. Tiivis yhteistyö on saanut aikaan uusia kehittämisideoita ja toimintatapoja, sillä yhteisen tekemisen tavoitteena on houkutteleva maaseutu asuinympäristönä ja, että se tarjoaisi työtä sekä elämisen mahdollisuuden unohtamatta hienoja vapaaajantapahtumia.

3 Kylän yhdistysten yhteiset nettisivut ovat parantaneet kylän markkinointia, tiedotustoimintaa ja kylän ajankohtaiset asiat ovat helposti löydettävissä. 4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta 4.1 Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on ollut, että Voimistelu- ja urheiluseura Kilpi ry rakentaa Suur-Miehikkälän seurantalon alueelle ns. monitoimitilan kylällä toimivien järjestöjen käyttöön. Rakennuksella saataisiin metsästysseuran käyttöön ajanmukaiset lihankäsittely- ja kylmätilat sekä urheiluseuralle käytännöllinen moottorikelkkavarasto, pesu- ja pukeutumistilat sekä ajanotto- ja kuuluttamotilat. Rakennukseen tulisi myös varastotilaa urheiluvälineille ja Martoille astia- ja tarvikevarasto. Rakennettavien tilojen myötä olisi mahdollisuus laajentaa ja kehittää nykyistä toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa kuntalaisten, vapaa-ajan- ja lähiseudun asukkaiden parhaaksi. Rakennettuja tiloja tullaan käyttämään aktiivisesti erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa uudenlaisen toiminnan kehittämisen koko seutukunnan hyväksi. Hankkeen tavoitteena on ollut myös maaseudun elinvoimaisuuden lisääminen. Hankkeella tavoiteltiin kyläläisten, ja vapaa-ajan asukkaiden aktivoimista kehittämään kotikyläänsä ja toimimaan erilaisissa yhdistyksissä yhteisen hyvän vuoksi. Toimintaan on pyritty innostamaan uusia toimijoita ja osallistujia lähialueilta ja yhdistämään eri yhdistysten voimavarat ja osaaminen koko seutukunnan yhteiseksi hyväksi. Tärkeänä tavoitteena on ollut myös se, että eri yhdistyksissä toimivat henkilöt kokevat kuuluvansa johonkin ja näin edistämme heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. 4.2 Hankkeen toteutus Toimenpiteet Hankkeen aloitus viivästyi vuodella, koska hakepäätös saatiin ELYkeskuksesta Rakennustyön aloituskokous pidettiin ja rakennuksen pohja kaivettiin

4 Investointihanketta vietiin eteenpäin suunnitelmien mukaan yhdistysten yhteisvoimin yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Hankkeen tsemppikuva. Metsästysyhdistyksen puheenjohtaja Juha Rongas.

5 Anturan valu Rakennuksen harjakaiset

6 Tilanne monitoimitilan villoituksesta vastasivat pääasiassa naiset.

7 Vuoden 2009 loppuun mennessä saatiin hankerakennus ulkoasultaan lähes valmiiksi Vuosi 2010 oli sisätilojen rakentamista. Kuvassa takkatupa valmistuu.

8 Kodan ja roskakatoksen pohjatyöt kodan pystyttäminen

9 Muutoshakemusten jälkeen vuonna 2011 rakennettiin kota, roskakatos ja maalaismaisemaan kuuluva maitolaituri. Loppurahoilla saatiin vielä pieni alue asfalttia. Tässä suuren työn tulos

10 Aikataulu Hankkeen toteutusaika oli ja jatkoaika Resurssit Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry on vastannut hankkeen toteutettujen toimien rahallisesta sekä toiminnallisesta toteuttamisesta. Suur- Miehikkälän metsästysyhdistys on maksanut vuokraennakkoa puolet hankkeen omarahoitusosuudesta. Muut toimijat ja yhdistykset ovat aktiivisesti tukeneet työtä toiminnallisella panostuksellaan sekä osallistumalla talkoisiin. Talkoisiin osallistui kaikkiaan 135 eri henkilöä. Toteutuksen organisaatio Hankkeen toteutuksesta vastasi Voimistelu-ja Urheiluseura Kilpi ry ja sen puheenjohtaja Leila Tylli (hankevastaava) sekä sihteeri Päivi Jarva. Hankkeen seurantaryhmässä on ollut mukana kylän eri yhdistysten edustajia, joka on helpottanut asioiden eteenpäin vientiä. Kustannukset ja rahoitus Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli ,00 euroa (EU+valtio ,00 euroa, kunnat ,00 euroa, yksityinen rahoitus ,00 euroa ja yksityinen talkootyö ,00 euroa). Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry otti lainaa hankkeen toteuttamiseen. Raportointi ja seuranta Hankkeen seurantaryhmä on kokoontunut 10 kertaa ja lisäksi hankkeen päättävä kokous pidettiin Seurantaryhmän tapaamisissa on keskitytty käsittelemään hankeen eri vaiheita sekä tekemään suurimmat linjaavat päätökset. Tapaamisissa on myös suunniteltu hankkeen toimintaa ja vaihdettu kehittämisajatuksia ja ideoita.

11 Hankkeesta on tiedotettu aktiivisesti kylän yhdistysten yhteisillä nettisivuilla sekä yhdistysten kokouksissa ja tapahtumissa. Paikallislehti Kaakonkulma on tehnyt muutaman artikkelin hankkeesta. Toteutusoletukset ja riskit Kyseessä oli suuri hanke, mutta päätettiin, että hankevetäjää ei palkata vaan työ tehdään vapaaehtoisella pohjalla. Riskinä oli vetäjien ajan riittävyys ja eri yhdistysten saaminen aktiivisesti yhteistoimintaan mukaan. Yhdistykset toimivat aktiivisesti ja vastuunkantajia löytyi, joten tehtävät saatiin hyvin soviteltua. Merkittävänä riskinä oli hankepäätöksen viipyminen vuodella. Hanke olisi pystytty viemään läpi suunnitellussa aikataulussa, mutta myönnettyä rahaa olisi jäänyt käyttämättä, joten tehtiin muutoshakemus loppurahojen käytöstä ja samalla jatkettiin hankeaikaa vuoden loppuun. Tässä ajassa saatiin kaikki loput suunnitelmat toteutettua ja rahat käytettyä. 4.3 Yhteistyökumppanit Voimistelu-ja urheiluseura Kilven vetämän hankkeen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat kylän yhdistykset: Suur-Miehikkälän Marttayhdistys, Suur-Miehikkälän Metsästysyhdistys, Suur-Miehikkälän kylätoimikunta ja Suur-Miehikkälän Maamiesseura. Muina yhteistyökumppaneina olivat Miehikkälän kunta, Sepra, Elykeskus ja monet asiantuntijat. 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hankkeelle oli selkeä tilaus, sillä uusia toimitiloja tarvitsivat sekä Kilpi, että metsästysyhdistys ja uudistiloista pääsevät hyötymään myös kylän muut järjestöt sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien kautta useat seudun asukkaat. Hanke eteni hyvin aktiivisten talkoolaisten voimin. Talkoolaisista löytyi hyvin erilaista osaamista, joka on helpottanut hankkeen etenemistä. Hankkeen aikana oli myös yleinen lama ja talkoolaisissa oli paljon lomautettuja, jotka saivat viikkoihin uutta sisältöä ja etenkin nuoret

12 rakentajat saivat hyvää oppia vanhemmilta rakentajilta. Yhdessä tekeminen on lisännyt yhteisöllisyyttä ja rakennuksen eteneminen on ollut koko kylän ja osin koko kunnan kiinnostuksen kohteena. Rakennushanke oli merkittävä asia kylälle. Halu kehittää ennakkoluulottomasti kylää ja pitää se elinvoimaisena lisääntyi oleellisesti hankkeen aikana. Hanke on työllistänyt paikallisia yrityksiä ja antanut uutta sisältöä kylälle. Hankkeen myötä on saatu positiivista julkisuutta ja tapahtumien järjestäminen on lisääntynyt alueella. Hanketta on viety eteenpäin aktiivisen ja idearikkaan talkooporukan voimin. Tiivis järjestöjen välinen yhteistyö on saanut aikaan uusia kehittämisideoita ja toimintatapoja. Olemme onnistuneet kokoamaan toiminnan saman katon alle, jossa meillä on hyvät puitteet ja talkoohenki toimii. Maaseutu ja kaupungit elävät voimakasta muutoksen aikaa. Maaseutua ajatellaan uudella tavalla. Uusi maaseutu kehittyy kylien kautta ja maaseudun elinvoimaisuuden ehto on toimiva kyläyhteisö. Koko toiminta-alueen etu on, että meillä on elävä ja hyvinvoiva maaseutu, jota kehitetään yhdessä lähikuntien ja kaupunkien kanssa, tavoitteena monipuolinen toisiaan täydentävä, seudullinen kokonaisuus ja maaseudun peruspalveluiden säilyttäminen. 5. Jatkosuunnitelmat Hanke vietiin loppuun suunnitellussa aikataulussa. Hanke on elänyt kolmen vuoden rakentamisen aikana ja muutoshakemuksia tehtiin rahavarojen puitteissa. Hanke on hyvin yhdistänyt kylän yhdistykset tekemään suuriakin asioita yhdessä. Yhteisvoimin voimme pitää maaseudun elinvoimaisena ja tehdä kylästä entistä paremman paikan asua, elää ja tehdä työtä. Hanke on merkittävästi lisännyt mahdollisuuksia toimia ja järjestää erilaisia tapahtumia. Näin kylä on elävöitynyt ja koko kunta on saanut julkisuutta lisää. Olemme onnistuneet yhdistämään kylän eri yhdistykset tekemään yhteistyötä ja talkoita koko kylän toiminnallisuuden kehittämiseksi. Hankkeen onnistuneen toteuttamisen ansioista yhdistyksillä on tietoa ja taitoa hankeasioista ja se on apuna mietittäessä tulevaisuuden kehittämiskohteita.

13 6. Allekirjoitus ja päiväys Suur-Miehikkälä Leila Tylli Hankevastaava Päivi Jarva Sihteeri

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry 2. Hankkeen nimi ja hankenumero Yhteistyöllä maaseutu voimavaraksi - YTY, 4921 3. Lyhyt yhteenveto hankkeesta Voimistelu-

Lisätiedot

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä 1 LOPPURAPORTTI 16.1.2012 18.3.2013 Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä (15931) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy 2 Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 4 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta Pirkanmaan kylätoimintahanke 2011-2013 Loppuraportti 1.1.2011 30.9.2014 1. Toteuttajan nimi Pirkan Kylät ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pirkanmaan Kylätoimintahanke 2011-2013, hankenumero 10541 3.

Lisätiedot

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry 1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttaja Hankkeen toteuttaja oli Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry niminen rekisteröity kyläyhdistys, Tampereen

Lisätiedot

Koonnut: Tuija Veija 2

Koonnut: Tuija Veija 2 Koonnut: Tuija Veija 2 Lukijalle Maaseudun voimavarana on kautta aikojen ollut yhteisöllisyys, mikä näkyy niin lähimmäisestä välittämisessä kuin myös yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä.

Lisätiedot

NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE

NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE Loppuraportti VIITASAAREN 4H-YHDISTYS RY 7.11.2014 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:eurooppa investoi maaseutualueisiin 2 1. Hankkeen toteuttaja Viitasaaren

Lisätiedot

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Sisällys 1 Hankkeen toteuttaja... 2 2 Hankkeen nimi ja tunnus... 2 3 Yhteenveto hankkeesta... 2 4 Raportti... 3 4.1 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö

LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö 1 LOPPURAPORTTI 15.1.2014 Paltamon kunta Kari Heikkinen projektipäällikkö 2 3 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 5 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 5 3. YHTEENVETO HANKKEESTA 5

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki

LOPPURAPORTTI. Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry. 2.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MÖRKÖMAA-HANKE 1.11.2012-31.10.2014. Niina Vuori päämörkö

LOPPURAPORTTI MÖRKÖMAA-HANKE 1.11.2012-31.10.2014. Niina Vuori päämörkö LOPPURAPORTTI MÖRKÖMAA-HANKE 1.11.2012- Niina Vuori päämörkö LOPPURAPORTTI 1 MÖRKÖMAA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2013-1. Hankkeen toteuttaja Lions Club Karstula 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Mörkömaa

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi

KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi + Loppuraportti 1.3.2012 30.4. 2014 ttori Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkehittäjä 2 Sisältö 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA HAUSJÄRVEN KUNTA KESKUSTIE 2-4, 12100

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 2009 - ohjelmakausi 2007 2013 Yhteenveto 2/11 Uuden

Lisätiedot

ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE

ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE Loppuraportti Raportin laatija: Energiaomavaraiset kylät-hankkeen projektipäällikkö Seppo Kiljo Sisällys Hankkeen toteuttaja... 3 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 Yhteenveto

Lisätiedot

KASKI. kasvun esteiden selvitys Etelä-Savon maitoyrityksissä 1.2.2014-31.12.2014. Loppuraportti

KASKI. kasvun esteiden selvitys Etelä-Savon maitoyrityksissä 1.2.2014-31.12.2014. Loppuraportti KASKI kasvun esteiden selvitys Etelä-Savon maitoyrityksissä 1.2.2014-31.12.2014 Loppuraportti ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Lapin kyläkirje 1/2013

Lapin kyläkirje 1/2013 Lapin kyläkirje 1/2013 Maakunnallinen kyläyhdistys LAPPILAISET KYLÄT RY Vuoden Lappilainen kylä 2012 Kantomaanpää Ylitorniolta PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Ajelin etelän vieraani kanssa nelostietä pohjoista

Lisätiedot

Kannen kuva: Soile Ojanen

Kannen kuva: Soile Ojanen KYLÄSAAREN KYLÄSUUNNITELMA 2007 2013 Kannen kuva: Soile Ojanen Tietojen ilmoittajan yhteystiedot ja lähdetiedot: Sinikka Ketonen tiedottaja Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry Rantaniityntie 76, 28760 Pori

Lisätiedot

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy Kajaani University of Applied Sciences Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Lisätiedot

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot