TOIMELIAAT KYLÄT LOPPURAPORTTI ttori. Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkoordinaattori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMELIAAT KYLÄT LOPPURAPORTTI 9.11.2009-28.2.2012. ttori. Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkoordinaattori"

Transkriptio

1 TOIMELIAAT KYLÄT LOPPURAPORTTI ttori Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkoordinaattori

2 2 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA HANKKEEN TIEDOT KUVAUS RAPORTTI HANKKEEN TAVOITTEET HANKKEEN TOTEUTUS TOIMENPITEET TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN TILAISUUDET JA TAPAAMISET HANKKEEN TULOKSET KUSTANNUKSET JA RAHOITUS MIKÄ OLI HANKALAA JA SUOSITUKSET JATKOSTA OHJAUSRYHMÄN ARVIO ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS Monnin Muskarin lapsia esiintymässä opettajansa Salla Marttilan kanssa.

3 3 1. Hankkeen toteuttaja Lopen kunta Yhdystie 5, Loppi 2. Hanke nimi: Toimeliaat kylät hankkeen numero: 7003 DNro: 1655/ ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma toimintalinja: Leader toimenpide: Leader-toimenpiteet linjalla 3 Kylien kunnostus ja kehittäminen (322) toimintaryhmä: Eteläisen maaseudun osaajat, EMO ry 3. Hankkeen teemat ja useimmat tilaisuuksista kiinnostivat asukkaita. Lähidemokratian, kylien vaikutusmahdollisuuksien ja paikallisuuden vahvistaminen sekä yhdistysten rooli tulevaisuudessa ovat asioita, joita pidetään keskeisinä haasteina. Hankkeen tavoitteena oli rohkaista kyliä toteuttamaan kehittämisideoita mm. hankkeiden avulla, saada aikaan uusia toimintatapoja ja luoda yhteistyöverkostoja. Nämä tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin. Myös kylien välinen, kylien sisäinen sekä kuntien ja kylien välinen yhteistyö ja viestienvaihto saatiin hyvälle alulle. Toimeliaat kylät hankkeen tärkeimpiä toimenpiteitä olivat yhdistysten tukeminen ja neuvonta kehittämisideoiden hankkeistamisessa sekä hankeprosessien läpiviennissä. Tiedottaminen eri osapuolien välillä sekä aktiivinen ote kehittämistoimintaan lisääntyi. Kyläsuunnitelmien päivittäminen sekä uusien aloittaminen kylillä, joissa suunnitelmat olivat useamman vuoden takaa, toi kyliin uudenlaista toimintaa kuten tapahtumia ja tempauksia. Hankkeen näkyvimmät tuotokset ovat Juhlatalot julkaisu sekä Kotikylä 2011 lehti. Kyläkoordinaattori koordinoi kylien välistä, kuntien ja kylien välistä sekä kylien sisäistä toimintaa. Hankkeen myötä rakentui kylille, niiden tapahtumille ja osin kylistä löytyville palveluillekin markkinointi- ja tiedotusverkosto. Toimeliaat kylät hankkeen aikana kehitetyt menetelmät, uudet ideat, verkostot ja hyvien käytäntöjen levittäminen ovat tuoneet lisäarvoa paikalliselle kehittämistyölle.

4 4 4. Raportti 4.1. Hankkeen tavoitteet - ylemmän tason tavoite: toimenpiteet linjalla 322, kylien kunnostus ja kehittäminen - tavoite oli toteuttaa EMO ry:n kehittämisohjelmaa, jossa edistetään yhteistyötä, yhteistyöverkostojen luomista ja kylien vetovoimaisuutta - hanke toteutettiin kehittämishankkeena, yhdistykset hakivat omiin hankkeisiinsa projektikohtaisia kehittämis- ja investointitukia. yllä: panelikeskustelu Lopella vieressä: kyläsuunnittelua Launosissa 4.2. Toimenpiteet - Toimeliaat kylät hankkeen toimenpiteillä edistettiin kylien yhteistoimintaa, sisäistä tiedonkulkua sekä yhteistyötä kuntien kanssa Lopella ja Hausjärvellä. Hankkeen aikana järjestettiin tilaisuuksia lähidemokratian ja yhteistyön menetelmien kehittämiseksi sekä lisättiin sähköistä viestintää. - Asukkaat ja yhteisöt rohkaistuivat hakemaan hankerahoitusta kehittämisideoidensa toteuttamiseen. Asumisviihtyvyyttä parannettiin myös uudenlaisten, talkoilla organisoitujen kylätapahtumien avulla. - Opintoretkiltä käytiin hakemassa mallia sekä kylätoiminnan kehittämiseen, hankeideoihin että kylätapahtumien toteuttamiseen - Painotuotteet, hankkeen tapahtumat ja tempaukset tukivat kylien toimintojen, tapahtumien ja palvelujen tunnettuutta, monipuolisti tietoa kotiseudusta sekä lisäsi yhteisöllisyyttä. - Esitemallinen kyläsuunnitelma otettiin käyttöön ohjaamaan toimintaa ja tuomaan kylätoiminnalle näkyvyyttä. Kyläsuunnittelussa asukkaat ja kylän muut toimijat ovat määritelleet yhteisiä tarpeita, tavoitteita sekä konkreettisia toimenpiteitä lähivuosille.

5 5 - Hankkeen aikana järjestetyt kuntakohtaiset tilaisuudet valmistelivat lähidemokratian työkalujen kehittämistä sekä kylien yhteisen keskustelufoorumin perustamista Hankkeen toteutus Hankkeen projektipäällikkönä oli koko hankkeen ajan Anneli Vähätalo. Kyläkoordinaattori aloitti Hanke oli suunniteltu vastaamaan keskustelujen, palavereiden sekä kyläkyselyjen pohjalta haettuihin paikallisiin tarpeisiin. Hanke toteutui hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeella on ollut toimistotila sekä Hausjärven että Lopen kunnanvirastolla. a. aikataulu Seutukunnallinen paikallistoiminnan kehittämishanke, Toimeliaat kylät, esiteltiin lehdistölle , kyläkoordinaattori aloitti käynnistäen hankkeen suunnitelman mukaisesti. Hanke päättyi Hanke käynnistyi hankemateriaaliin tutustumisella, yhteydenotoilla kyläyhdistyksiin ja kylätoimikuntiin sekä tätä kautta yhteystietojen päivittämisellä. Hankkeen vuosiraportit (2009, 2010 ja 2011) sekä maksuhakemusten yhteydessä koostetut väliraportit kertoivat hankkeen etenemisestä. b. resurssit Kyläkoordinaattorin tukena on ollut hankkeen ohjausryhmä sekä 2010 perustettu pienempi työryhmä. - Ohjausryhmä: Anne Malin (Lopen kylät pj ) ja Mika Ågren (Hausjärven kylät pj ). Anne Malinin tilalle tuli 2011 Marjo Viitanen (Lopen kylät). Muut jäsenet: luottamushenkilöt Heini Ristavaara/ Hausjärvi, Marja Peltomäki /Loppi sekä kuntien edustajat Kirsi-Marja Nieminen ja Jyrki Käki. Ohjausryhmään kuuluivat myös Esko Pietari (EMO ry) sekä Ari Lindqvist (Ely-keskus Häme). - Työryhmässä olivat mukana Mika Ågren, Jyrki Käki, Kirsi-Marja Nieminen, Marjo Viitanen ja Esko Pietari, sekä ohjausryhmän että työryhmän sihteerinä oli Anneli Vähätalo. - Kirjanpidosta vastasi Lopen kunnan taloushallinto, pääkirjanpitäjä Irja Stenholm. c. toteutuksen organisaatio Hankkeen hakijana ja hallinnoijana oli Lopen kunta. d. raportointi ja seuranta Ohjausryhmä seurasi hankkeen toiminnallista ja taloudellista tilannetta kokouksissa. Hankkeen raportit ja maksatushakemukset sekä muut viralliset asiakirjat laati kyläkoordinaattori, ohjausryhmä käsitteli ja hyväksyi ne.

6 e. tiedottaminen ja markkinointi Kylä- ja muita yhdistyksiä on tiedotettu ja aktivoitu sähköpostin, kyläkirjeiden ja postin välityksellä myös muiden toimijoiden järjestämistä tilaisuuksista. - tapahtumista, ajankohtaisista maaseudun asioista yms. kerrottiin myös hankkeen kotisivuilla https://sites.google.com/site/toimeliaatkylaethanke/ - hanke markkinoi kylien tapahtumia sähköpostilistan avulla, kotisivuilla ja facebookissa - hankkeen ja kylien tapahtumista kerrottiin kuntien kotisivuilla sekä alueen lehdistössä - SOME (sosiaalinen media) otettiin käyttöön viestintäkeinona perustamalla hankkeelle sivu Facebookiin. Samalla koordinaattori perusti kylille keskusteluryhmiä ja monet kylät seurasivat esimerkkiä omalla sivustolla tai ryhmällä. Hankkeen perustamien kylien sivuille ja ryhmille löytyi sittemmin kylistä ylläpitäjät. Näissä ryhmissä on mukana lähes 700 henkilöä, hankkeella on omia faneja 127. Julkaisujen näyttökertoja on ollut vuositasolla yli kpl, yksittäisen julkaisun näyttökerrat vaihtelivat 50:stä lähes 400:aan. Käyttäjäryhmistä suurin, 23 %, ovat vuotiaat naiset, seuraavaksi isoin ryhmä on vuotiaat naiset, miehiä kävijöissä on 32 %. - Salonkylän Facebook-sivut valittiin Hämeen Kylät ry:n Hei tämä toimii meillä helmikuun paikallistoimintaesimerkiksi. 6 - Maaseuturahoitus tutuksi tiedonvälittämishankkeen kanssa yhteistyö oli aktiivista. - Hankkeesta oli lehtikirjoitus 76 kertaa Aamupostissa, Lopen Lehdessä, Etelä- Hämeen Lehdessä, Riihimäen Seudun Viikkouutisissa ja Hämeen Sanomissa. Pääasiassa lehdistössä on tiedotettu ja kerrottu hankkeen etenemisestä sekä tapahtumista. Tapahtumien ja muun toiminnan markkinointiin käytettiin myös lehti-ilmoituksia paikallislehdissä. Kuntailta Eskon koululla Katapulttia kokeiltiin opintomatkan varrella Virossa

7 f. toteutusoletukset ja riskit Toimintakulttuurin synnyttäminen ja kylien saaminen mukaan oli haasteellista. Vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöaktiivien sitouttamisella ja tukemisella sekä luottamuksella oli ratkaiseva merkitys hankkeen onnistumisessa. 7 - Kylien välisessä ja sisäisessä sekä kylien ja kuntien välisessä yhteistyön laadussa ja tasossa on huomattavia eroja. Myös yhdistysten/toimikuntien toimintatapa ja toimintakulttuuri poikkeavat toisistaan, osaamisen taso on kirjava. - Hankkeen tavoitteena oli saada mukaan toimintaan 10 kylää sekä päivittää/ laatia 5 kyläsuunnitelmaa. Hankkeen toimintaan lähti mukaan 12 kylää tai kyläryhmää sekä muita järjestöjä. Kyläsuunnitelmia aloitettiin kahdeksan, niistä saatiin valmiiksi neljä. g. yhteistyökumppanit - Yhteistyökumppaneita löytyi laajalta sektorilta, kylien toiminnoissa on mukana hyvin erilaisia yhteisöjä. Kyläyhdistykset olivat hankkeen tärkeimmät kumppanit, ne ovat oman alueensa erityisasiantuntijoita. - Yhteistyö Lopen ja Hausjärven kuntien ja virkamiesten kanssa kyliä koskevissa asioissa oli sujuvaa. - Asiantuntemusta hankeasioissa saatiin EMO ry:ltä sekä Ely-keskuksesta, kyläsuunnitelmista osa päivitettiin yhteistyössä Hämeen kylät ry:n kyläasiamies Elina Leppäsen kanssa. - LLLA ry (Luoteis-Lopen loma-asukkaat) Kaartjärven suojeluyhdistys, Torhon- Lairon säännöstely-yhtiö ja Vanajavesikeskus muodostivat yhteistyö- ja keskustelu-foorumin, Kaartjärvi-Teamin. Teamin tarkoitus on välittää tietoa ja tehdä yhteistyötä Kaartjärven valuma-alueen vedenlaadun hyväksi. - Yhteistyötä syntyi myös mm. Vapepan (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu), Räyskälä-Säätiön, Urheiluilmailuopiston, maa- ja kotitalousseurojen sekä työväenyhdistysten kanssa. Muita yhteistyötahoja olivat esim. Tammelan kylät ry, Linnaseutu ry sekä Vireä Uusimaa hanke. 5. Tulokset ja vaikutukset 5.1. Hankkeen tilaisuudet ja tapaamiset - Toimeliaat kylät -hankkeen käynnistyessä hankkeen toimintaa esiteltiin pääasiassa yhdistysten yleisissä kokouksissa sekä hallitusten kokouksissa. - Hankkeen loppua kohden ilmeni yhdistystoimijoiden lisääntynyt tarve saada tukea, rohkaisua ja neuvontaa hankeideoiden prosessoinnissa sekä hanke- ja maksatushakemusten teossa. Kyläkoordinaattorin työaika painottui hankkeen loppupuolella neuvontaan ja taustatietojen etsimiseen. Hankkeisiin liittyvät palaverit olivat mm. yhdistysten hanketyöryhmien kokouksia, muut yhteistyöpalaverit koskivat yhteisöjen yhteistyötä, toiminnan uusimista tai tapahtumien kehittämistä.

8 - Opintomatkojen kohteita olivat mm. Lähiruokamessut, tutustuminen kylätoimintaan ja kylien hankkeisiin Asikkalassa ja Tammelassa, käsityöläisyys ja Viron kylien aktiivinen ote kylien kehittämiseen. - Lähidemokratian, verkostoitumisen ja kuntayhteistyön edistämiseksi järjestettiin Hausjärvellä ja Lopella kummassakin kolme kuntailtaa. Iltojen tarkoitus oli tutustuttaa toimijoita toisiinsa, keskustella kehittämistarpeista sekä työstää yhteistyön malleja. Iltojen teemat vaihtelivat, tarpeita ja toiveita työstettiin ryhmissä ja keskustellen. Viimeisten kuntailtojen teemana olivat mm. nopeat valokuitu-yhteydet (Sadan Megan maakunta hanke), paneelikeskustelussa aiheena oli kylien äänen kuuluminen kunnan organisaatioissa. Iltojen näkyvin tulos on Lopella toteutettu yhdistysten vastikkeellinen toiminta-avustus. Tilaisuuksien ansiosta yhdistysten on myös helpompi lähestyä virkamiehiä. - Kyläsuunnitelmien tekeminen tai päivittäminen aloitettiin kahdeksassa kylässä. Valmiiksi niitä saatiin hankkeen kuluessa neljä. Kyläsuunnitteluun liittyviä tilaisuuksia oli 23, joista n. puolet isompia kyläiltoja. Kyläsuunnitelman laatiminen/päivittäminen vaati vähintään yhden yleisen kyläillan lisäksi useamman pienemmän työryhmän kokoontumisen ennen kuin suunnitelma sai lopullisen sisällön. Ryttylässä, Räyskälässä ja Monnissa laadittiin esitemallinen kyläsuunnitelma, joka jaettiin joka talouteen. Kormun kyläsuunnitelma jaettiin kyläkokouksessa, lisäksi se on netissä. Topenolla laadittiin ja postitettiin laaja kyläkysely, jonka pohjalta tehtävä kyläsuunnitelma ei ehtinyt valmiiksi. Toimeliaat kylät oli mukana ideoimassa sekä Topenon että Kormun kyläkyselyä. 8 Tilaisuus Kertaa Osanottajia Hankkeen toiminnan esittely Yhteistyöpalaverit ja hankeneuvonta Kyläsuunnittelu Opintomatkat Ohjausryhmän/työryhmän kokoukset Lähidemokratia: kuntaillat Muut tapahtumat: - hankkeen ja kylien esittely tapahtumissa ja messuilla 6 - kotiseuturetket yhteiset tapahtumat järjestöjen kanssa seminaarit, koulutus- ja tiedotustilaisuudet kaamosvalot -tapahtuma 1 16 kylää - muut Kyläkoordinaattori tai kylätoimija osallistunut muiden järjestämiin tilaisuuksiin (seminaarit, koulutus, tiedotus yms.) Yhteensä Hanke on edistänyt kylien aktivoitumista kylätoimintaan muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. Kylien yhteystiedot ja nettisivujen osoitteet on saatu ajantasalle, kylien kylätoimintaan liittyvä viestintä on lisääntynyt ja kylien tietoisuus toisista kylistä on parantunut.

9 9 Myös kylien tietoisuus paikallisen toimintaryhmän, EMO ry:n, toiminnasta ja maaseudun hanketukien hakemisesta on lisääntynyt. Näkyvin hankkeen tempaus, Kaamosvalot, sai 16 kylää innostumaan mukaan. Kylillä organisoitiin yhteisiä kävelyjä ja kannustettiin asukkaita sytyttämään tienvarsille, poluille, pihoihin ja vaikkapa terassille ulkotulia, roihuja tai muita tuikkuja Tempaukseen oli helppo osallistua ja tuntea yhteenkuuluvuutta, tulet sytytettiin klo välillä. Kaikkiaan tulia paloi Hausjärvellä ja Lopella tuhansia tuoden valoa kaamokseen. Kaamosvalotempaus valittiin Hämeen kylät ry:n joulukuun esimerkiksi Hei, tämä toimii meillä paikallistoiminnan esittelyssä. Hankekoordinaattori on osallistunut erilaisiin koulutustilaisuuksiin, mm. kylähankevetäjille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, kyläsuunnittelutreffeille, kylätoiminnan valtakunnallisille neuvottelupäiville ja Syty:n järjestämiin seminaareihin. Lisäksi koordinaattori ja kylien edustajia on osallistunut mm. kyläpäiville, yhdistystoiminnan ABCkurssille, lähidemokratiaseminaariin, opintomatkoille, Hämeen Kylät ry:n tilaisuuksiin ja hanketutustumisretkelle Hankkeen tulokset Rahoituksen saaneet, päättyneet hankkeet 8 Rahoitukset saaneet, käynnissä olevat hankkeet 3 Suunnitteilla olevat /päätöstä odottavat hankkeet 3 Kylien uudet tapahtumat 7 Kyläyhdistyksen uudet kotisivut 3 Kylien uudet yhteistyöverkostot 3 Rekisteröityneet kylätoimikunnat/uudet yhdistykset 2 Uusia tiedotuskanavia (ryhmät/sivut) Facebookissa 10 Julkaisut 2 Vastikkeellinen sopimus mm. kunnan kanssa reitistön, venevalkaman tai uimarannan kunnossapidosta, kylänraittien siivoamisesta 4 - Osa kyläsuunnittelun yhteydessä nousseista asukkaiden tarpeista, kehittämisideoista ja toimenpiteistä toteutettiin hakemalla hankerahoitusta. Tapahtumia ja toimintaa uusittiin ja toteutettiin talkoilla. Kylien uusia tapahtumia on esim. kyykkäilta, vappubrunssi ja kyläkerho, kylät tekivät kunnan kanssa huoltosopimuksia mm. ulkoilureittien ja venevalkamien huollosta. - Kyläsuunnitelma saatiin valmiiksi Kormussa, Räyskälässä, Ryttylässä ja Monnissa. Suunnitelman teko / päivittäminen aloitettiin myös Läyliäisissä, Launosissa, Topenolla ja Kuru-Nyryssä - Kotisivut laadittiin tai uusittiin Kormussa ja Topenolla sekä Pilpalassa - Uusi kyläyhdistys perustettiin Kuru-Nyryyn, Vojakkalan kylätoimikunta rekisteröityi - Facebookissa on Ryttylä, Kuru-Nyry, Piirivuori, Launonen, Läyliäinen, Pilpala, Kormu, Räyskälä, Salonkylä ja Topeno.

10 10 Toimeliaat kylät tuki yhteisöjä ideoinnissa ja hankkeistamisessa: Päättyneet hankkeet: - Sajaniemen koulusta hyvinvointikeskus (esiselvitys), Sajaniemeläiset ry - Pernunnummen pienten järvien tila (esiselvitys), Luoteis-Lopen loma-asukkaat ry - Kylätoiminnan historia kirja, Launosten kyläyhdistys ry - Kalamaja toimivaksi, Lopen Samoojat ry - Turvallinen avantouintipaikka (EMO ry:n koordinaatiohanke), Räyskälä-Säätiö - Laitesukeltajien laituri (EMO ry:n koordinaatiohanke), Riihimäen urheilusukeltajat - ATK, digikamera ym. välineet (EMO ry:n koordinaatiohanke), Hausjärven 4H-yhdistys - Äänentoistolaitteiden uusinta (EMO ry:n koordinaatiohanke), Silmu ry Käynnissä olevat: - Monnin Muskari, Monnin kyläyhdistys ry - Koivupirtin remontti, Ryttylän työväenyhdistys ry - Liitontalon korjaus (EMO ry:n koordinaatiohanke), Pilpalan kylät ry Hankkeen päättyessä työn alla / rahoituspäätöstä odottaa: - Vojakkalan kylätupa, Vojakkalan Valpas ry - Oitin työväentalon korjaus, Oitin työväenyhdistys ry - Ison saunan remontti, Räyskälä-Säätiö Sulatusmatto hankittiin hankerahoituksen avulla Ryttylän talvitapahtumassa maistui makkara 7. Kustannukset ja rahoitus Hanke sai rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, toimintaryhmä EMO ry:n kautta. Tukea myönnettiin 90 % hankkeen kokonaiskuluista, 75 % omarahoitusosuudesta kertyi talkootyöllä.

11 11 Kuluerä TA Toteutunut Palkat sivukuluineen ,11 Ostopalvelut ,23 Matkakulut ,85 Ulkomaan matkakulut ,39 Vuokrat ,84 Muut kulut ,30 Vastikkeeton työ Omarahoitusosuus ,66 Yhteensä ,38 7. Mikä oli hankalaa ja suositukset jatkosta Hankkeen käynnistyminen ja kylien saaminen mukaan hankkeeseen vei aikaa hankkeen alkukuukausina. Työn aloittaminen vaati yhteystietojen päivittämistä ja hankkeen esittelystä sopimista tiiviillä aikataululla. Hankkeen alkaminen marraskuussa hidasti hankkeesta tiedottamista, sillä lähestyvän joulun valmistelu sitoi kyläläisten ajan. Myös kevät ja kesä ovat haasteellisia kokousten, palaverien ja kyläsuunnittelun kannalta. Maaseudulla ja omakotitaloalueilla alkavat viljely- ja pihatyöt vähentävät osallistumishalukkuutta yhdistystoiminnalta. Parhaita kuukausia kehittämispalavereille ja kokouksille ovat tammi-maaliskuu sekä syyskuun puolivälistä marraskuun puoliväliin. Omarahoitusosuuden kerääminen osoittautui varsin vaativaksi, keräämiseen kannattaa laatia useampi suunnitelma ja vaihtoehtoja. Kylien lähteminen mukaan hankkeeseen oli varauksellista suunnitellun osallistumismaksun osalta, kyläyhdistykset kokivat sen liian suureksi. Osallistumismaksusta luovuttiin ja kylät maksoivat hankkeen tarjoamista palveluista, kuten kyläsuunnitelman ohjaamisesta. Omarahoitusosuutta kerättiin Juhlatalojulkaisun, Kotikylä 2011 lehden sekä opintomatkojen osallistumismaksuilla. Suunnitelmissa oli myös mm. arpajaiset, niihin ei saatu viranomaisilta lupaa. Viranomaisten näkemyksen mukaan hanke ei ole yleishyödyllinen yhdistys eikä luovuta arpajaistuloja yleishyödylliseen tarkoitukseen jotenka lupaa ei myönnetty. Osallistujien saaminen opintoretkille ja muihin hankkeen tilaisuuksiin oli alkuun työlästä. Koska Hausjärven - Lopen alueella ei ole aiemmin ollut vastaavaa tarjontaa, useampi retki ja tilaisuus jouduttiin perumaan, koska ilmoittautuneita ei ollut riittävästi. Kiinnostus hankkeen järjestämiseen on sittemmin herännyt ja jatkossa keskittymällä ajankohtaisiin, mielenkiintoa herättäviin asioihin ja tarpeisiin sekä tutustumiskohteisiin voidaan yksityistä rahoitusosuutta kartuttaa näillä keinoilla. Kylien isommat, yhteiset hankkeet eivät ole edenneet, yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen vie oletettua enemmän aikaa. Kehittämishankkeet eivät innostaneet odotetusti, vaikkakin niitä lopulta oli neljä (Monnin Muskari, Launosten kyläkirja, LLLA:n ympäristöhanke ja Sajaniemen hyvinvointikeskuksen esiselvityshanke). Kehittämishankkeita ei koeta kylillä niin hyödyllisiksi ja konkreettisiksi kuin investointeja. Kehittämiskohteita jatkossa voisi löytyä kylätapahtumien kehittämisestä ja kylien markkinoinnista sekä viestinnän tehostamisesta.

12 Hankkeen aikana tehdyistä hankesuunnitelmista osa jää vielä kesken ja kylien kehittämistyö vaatisi jatkuvaa kylätyöntekijää asioiden saattamiseksi eteenpäin. 12 Kylätoiminnan ja kylien kehittämistyön jatkuvuuden kannalta olisi erittäin perusteltua toteuttaa yhdistystoiminnan kehittämiseen suunnattu jatkohanke. Seuraavaksi olisi vahvistettava toimijoiden omaa osaamista ja tietoa mm. hankehallinnan, yhdistystoiminnan ja viestinnän parissa. Tämän hankkeen aikana tehty yhteistyö kylien ja muiden toimijoiden kesken helpottaa tulevien hankkeiden viemistä eteenpäin. Jatkossa uskalletaan lähteä yhteistyöhön omien vahvuuksien pohjalta yhdistäen ne muiden vahvuuksiin ja näin saada aikaan suurempi ja vahvempi yksikkö. Kaikkia kyliä vaivaa toimijoiden puute ja siksi kylien yhteistyöhanke säästää kyläaktiivien voimavaroja, lisäksi yhdessä tehden työ mukavampaa. Yhteistoimintaan oppiminen onkin yksi tärkeimmistä tämän hankkeen henkisistä tuloksista, yhteistyön eri tahojen kesken on havaittu olevan avain moneen asiaan. Yhteistyötä pyritään jatkossakin kehittämään, mm. erilaisten tapahtumien, yritystoiminnan ja uusien hankkeiden avulla. Kehittäminen kylillä jatkuu, hankkeen aikana tehtyjen kyläsuunnitelmien tuloksena uusia toimimisen tapoja kehitellään ja jalostetaan uusia ideoita. 8. Ohjausryhmän arvio Hanke oli tärkeä avaus seudullisena kylähankkeena ja joutui etenkin alkuvaiheessa keskittymään maaperän muokkaamiseen rakentavaan yhteistyöhön otolliseksi alueen kylien, yhdistysten ja viranomaisten kesken. Rekrytointi onnistui hienosti ja valittu koordinaattori on onnistunut luomaan toimijoihin asialliset suhteet. Toiminnan onnistumisen edellytyksenä oli ammattitaitoinen vetäjä, jolla kuitenkin oli vahvuutena kyky kohdata kylien asukkaat heidän omalla kielellään ja toimintamalleillaan. Kun maaperä on muokattu, hanke tarvitsee jatkotyön, jotta oraalla olevaa kehittämistyötä voidaan tuloksellisesti jatkaa. Kunnan ja kylien näkökulmasta hanke onnistui: niiden välillä on nyt toimijataho, joka tunnetaan sekä kylillä että kunnassa. Kyläyhdistyksistä osa on aktiivisesti toimivia ja osa uinuvia. Hanke on tuonut uutta intoa kylille ja uusia toimijoita on lähtenyt liikkeelle. Kaikki kylät ja yhdistykset eivät ole toistaiseksi lähteneet mukaan, mutta tietoisuuden lisääntyessä ja hyvien käytäntöjen levitessä laajemmalle sekä uskalluksen kasvaessa on todennäköistä, että useammat vielä lähtevät hanketoimintaan ja kylien kehittämiseen mukaan. Hanke on saanut hyvin näkyvyyttä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin sekä lehtien palstoilla. Hankkeen tuottamat juhlatalojulkaisu ja Kotikylä-lehti saivat tyytyväisen vastaanoton. Omarahoitusosuuden kerääminen oli vaikein kohta koko hankkeessa. Kylien on vaikea luvata rahallista tukea ja maksua koska kassavarat ovat yleisesti pieniä ja hankkeen oli vaikea luvata etukäteen konkreettista tulosta. Kuntailtoja järjestettiin kolme ja niihin osallistuttiin hyvin. Tilaisuudet lähensivät virkamiehiä, päätöksentekijöitä ja kylien asukkaita. Hankkeita on syntynyt, kylä- ja yhdistystoiminta kylillä on aktivoitunut, lähidemokratia on saanut uusia väyliä ja tapahtumia on järjestetty kylillä ja kunnan ja kylien yhteistyönä, retket ovat lisänneet kuntien sisäistä ja Lopen sekä Hausjärven kylien välistä yhteistyötä.

13 Toimeliaat kylät hanke edustaa uudenlaista kylien kehittämistoimintaa, jossa yhdistetään lähitoimintaa ja vanhoja toimintamalleja (kylätilaisuudet) sekä uusia tapoja tavoittaa ihmisryhmät (mm Facebook). Hanke oli pieni menestystarina, sen aikana ja sen toimenpiteinä yhdessä kylien aktiivitoimijoiden kanssa on luotu pohja, jonka päälle on hyvä rakentaa entistä tiiviimpää ja syvemmälle menevää toimintaa eri tasoilla pian käynnistyvän hankkeen aikana. Kylien innostaminen hankkeiden ideoimiseen ja hakuun vaatii pitkäjänteistä työtä. 13 Toimeliaat kylät hanke on nyt luonut hyvän pohjan toiminnalle. Toteutuneet ja alussa olevat hankkeet luovat uskoa järjestelmän toimivuuteen. Jatkossa pitää edelleen huomioida kylien erilaisuus, niiden tarpeet ja valmius toimia. Edelleen on tärkeää sitouttaa kyliä mukaan ja tarjota toimintaa avoimesti kaikille, lähtöajatuksen ollessa "jokaiselle jotakin, oman osaamisen ja halukkuuden mukaan, tärkeintä on lähteä mukaan ja osallistua" Hausjärvi Pj Mika Ågren, vpj. Marjo Viitanen, Kirsi-Marja Nieminen, Jyrki Käki, Heini Ristavaara, Marja Peltomäki, Ari Lindqvist ja Esko Pietari Kokosi Mika Ågren 9. Allekirjoitukset ja päiväys Lopella Karoliinan Viitanen Kunnanjohtaja Pekka Leppänen Talousjohtaja kylätapahtumia kyläsuunnittelua

14 14 opintomatkoja hankkeita

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI KEURUUN KAUPUNKI 2012-2014 SEITSEMÄN KYLÄALUEEN YHTEINEN PROJEKTI Tavoitteena: Kylätoiminnan aktivointi Elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden edistäminen Kylien yhteinen kehittämisohjelma INNOSTUMINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Perniön Kunnantalo 3.11.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 1. Neuvonta (Neuvontatuella ja yhteydenpidolla vahvistetaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer!

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Trygga och aktiva byar Hankkeen tarve ja tausta yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita supistetaan kylien turvallisuussuunnitelmilla,

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke Yhdistyshuoltamo VISIO Pohjois-Karjalan yhdistyshuoltamo 2017 tukee, auttaa ja kehittää yhteistyössä maakunnan yhdistystoimintaa. Yhdistyshuoltamo kokoaa yhteen ja tarjoaa yhdistyksille koko maakunnassa

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI ( )

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI ( ) Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI (2012-2014) Yleishyödyllinen kehittämishanke Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueella Hanketta

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Kantrin kyläaktivaattori

Kantrin kyläaktivaattori Kantrin kyläaktivaattori Hankesuunnitelma Tiivistelmä Kantrin kyläaktivaattori- hanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa, maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi. Hankkeen toimialuetta

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Sari Pitkänen, Matti Tuusa & Henna Harju arviointi- ja koulutusyksikkö 10.12.2012 1 Arvioinnin kohdentuminen, aikataulu ja toteuttajataho

Lisätiedot

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu kaksikielinen Leaderryhmä. SILMU ry:n toiminta-alue käsittää yhdeksän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa,

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo. Hankesuunnitelman yhteenveto.

Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo. Hankesuunnitelman yhteenveto. Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo. Hankesuunnitelman yhteenveto. 1. Kuvaus Kylätoiminnan tehtäväkenttä laajenee, koska taloudellinen tilanne vaatii pitkälle menevää yhteistyötä kaupungin ja paikallisten

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla Tiedotustilaisuudet Karstun seuratalolla 9.8.2016 Salon kaupungintalolla 10.8.2016 Jaana Joutsen Teemahanke yleisesti Leader-ryhmän kehittämishanke, jossa

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 Tässä kylien kehittämissuunnitelmassa määritellään Tornion maaseutumaisten alueiden ja kylien kehittämisen

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Frami 9.4.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 2.4.2015 Hakujen avautuminen maaseutuohjelmassa on jatkuva haku haku

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi 21.3.2016 Kehittämishankkeiden valintakriteerit 1.3.2016 alkaen ohjelmakaudella 2014 2020 Kehittämishankkeiden valintakriteereitä on muutettu, ja uusia valintakriteereitä sovelletaan 1.3.2016 alkaen vireille

Lisätiedot

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT Hankeaika 25.2.2010 31.07.2010 Hankkeen tarkoitus Virtain kylien yhteisen kyläsuunnitelman laatiminen Kyläsuunnitelman tavoite Hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi Suomen Ratsastajainliitto ry Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi 21.3.2013 1 Seurakehittämisen taustaa Idea lähti ratsastusseurojen toivomuksesta saada liitolta/alueelta konkreettista tukea ja apua

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

TORNION KYLIEN YHTEISTYÖN JA PALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE. Hankenumero: 2934 Hankkeen hallinnoija: Tornion kaupunki

TORNION KYLIEN YHTEISTYÖN JA PALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE. Hankenumero: 2934 Hankkeen hallinnoija: Tornion kaupunki TORNION KYLIEN YHTEISTYÖN JA PALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE 04.06.2008-31.12.2010 Hankenumero: 2934 Hankkeen hallinnoija: Tornion kaupunki VUOSIRAPORTTI 2009 31.12.2009 Tarja Kinnunen Tornion kaupunki 1. Hankkeen

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ

Lisätiedot