TOIMELIAAT KYLÄT LOPPURAPORTTI ttori. Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkoordinaattori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMELIAAT KYLÄT LOPPURAPORTTI 9.11.2009-28.2.2012. ttori. Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkoordinaattori"

Transkriptio

1 TOIMELIAAT KYLÄT LOPPURAPORTTI ttori Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkoordinaattori

2 2 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA HANKKEEN TIEDOT KUVAUS RAPORTTI HANKKEEN TAVOITTEET HANKKEEN TOTEUTUS TOIMENPITEET TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN TILAISUUDET JA TAPAAMISET HANKKEEN TULOKSET KUSTANNUKSET JA RAHOITUS MIKÄ OLI HANKALAA JA SUOSITUKSET JATKOSTA OHJAUSRYHMÄN ARVIO ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS Monnin Muskarin lapsia esiintymässä opettajansa Salla Marttilan kanssa.

3 3 1. Hankkeen toteuttaja Lopen kunta Yhdystie 5, Loppi 2. Hanke nimi: Toimeliaat kylät hankkeen numero: 7003 DNro: 1655/ ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma toimintalinja: Leader toimenpide: Leader-toimenpiteet linjalla 3 Kylien kunnostus ja kehittäminen (322) toimintaryhmä: Eteläisen maaseudun osaajat, EMO ry 3. Hankkeen teemat ja useimmat tilaisuuksista kiinnostivat asukkaita. Lähidemokratian, kylien vaikutusmahdollisuuksien ja paikallisuuden vahvistaminen sekä yhdistysten rooli tulevaisuudessa ovat asioita, joita pidetään keskeisinä haasteina. Hankkeen tavoitteena oli rohkaista kyliä toteuttamaan kehittämisideoita mm. hankkeiden avulla, saada aikaan uusia toimintatapoja ja luoda yhteistyöverkostoja. Nämä tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin. Myös kylien välinen, kylien sisäinen sekä kuntien ja kylien välinen yhteistyö ja viestienvaihto saatiin hyvälle alulle. Toimeliaat kylät hankkeen tärkeimpiä toimenpiteitä olivat yhdistysten tukeminen ja neuvonta kehittämisideoiden hankkeistamisessa sekä hankeprosessien läpiviennissä. Tiedottaminen eri osapuolien välillä sekä aktiivinen ote kehittämistoimintaan lisääntyi. Kyläsuunnitelmien päivittäminen sekä uusien aloittaminen kylillä, joissa suunnitelmat olivat useamman vuoden takaa, toi kyliin uudenlaista toimintaa kuten tapahtumia ja tempauksia. Hankkeen näkyvimmät tuotokset ovat Juhlatalot julkaisu sekä Kotikylä 2011 lehti. Kyläkoordinaattori koordinoi kylien välistä, kuntien ja kylien välistä sekä kylien sisäistä toimintaa. Hankkeen myötä rakentui kylille, niiden tapahtumille ja osin kylistä löytyville palveluillekin markkinointi- ja tiedotusverkosto. Toimeliaat kylät hankkeen aikana kehitetyt menetelmät, uudet ideat, verkostot ja hyvien käytäntöjen levittäminen ovat tuoneet lisäarvoa paikalliselle kehittämistyölle.

4 4 4. Raportti 4.1. Hankkeen tavoitteet - ylemmän tason tavoite: toimenpiteet linjalla 322, kylien kunnostus ja kehittäminen - tavoite oli toteuttaa EMO ry:n kehittämisohjelmaa, jossa edistetään yhteistyötä, yhteistyöverkostojen luomista ja kylien vetovoimaisuutta - hanke toteutettiin kehittämishankkeena, yhdistykset hakivat omiin hankkeisiinsa projektikohtaisia kehittämis- ja investointitukia. yllä: panelikeskustelu Lopella vieressä: kyläsuunnittelua Launosissa 4.2. Toimenpiteet - Toimeliaat kylät hankkeen toimenpiteillä edistettiin kylien yhteistoimintaa, sisäistä tiedonkulkua sekä yhteistyötä kuntien kanssa Lopella ja Hausjärvellä. Hankkeen aikana järjestettiin tilaisuuksia lähidemokratian ja yhteistyön menetelmien kehittämiseksi sekä lisättiin sähköistä viestintää. - Asukkaat ja yhteisöt rohkaistuivat hakemaan hankerahoitusta kehittämisideoidensa toteuttamiseen. Asumisviihtyvyyttä parannettiin myös uudenlaisten, talkoilla organisoitujen kylätapahtumien avulla. - Opintoretkiltä käytiin hakemassa mallia sekä kylätoiminnan kehittämiseen, hankeideoihin että kylätapahtumien toteuttamiseen - Painotuotteet, hankkeen tapahtumat ja tempaukset tukivat kylien toimintojen, tapahtumien ja palvelujen tunnettuutta, monipuolisti tietoa kotiseudusta sekä lisäsi yhteisöllisyyttä. - Esitemallinen kyläsuunnitelma otettiin käyttöön ohjaamaan toimintaa ja tuomaan kylätoiminnalle näkyvyyttä. Kyläsuunnittelussa asukkaat ja kylän muut toimijat ovat määritelleet yhteisiä tarpeita, tavoitteita sekä konkreettisia toimenpiteitä lähivuosille.

5 5 - Hankkeen aikana järjestetyt kuntakohtaiset tilaisuudet valmistelivat lähidemokratian työkalujen kehittämistä sekä kylien yhteisen keskustelufoorumin perustamista Hankkeen toteutus Hankkeen projektipäällikkönä oli koko hankkeen ajan Anneli Vähätalo. Kyläkoordinaattori aloitti Hanke oli suunniteltu vastaamaan keskustelujen, palavereiden sekä kyläkyselyjen pohjalta haettuihin paikallisiin tarpeisiin. Hanke toteutui hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeella on ollut toimistotila sekä Hausjärven että Lopen kunnanvirastolla. a. aikataulu Seutukunnallinen paikallistoiminnan kehittämishanke, Toimeliaat kylät, esiteltiin lehdistölle , kyläkoordinaattori aloitti käynnistäen hankkeen suunnitelman mukaisesti. Hanke päättyi Hanke käynnistyi hankemateriaaliin tutustumisella, yhteydenotoilla kyläyhdistyksiin ja kylätoimikuntiin sekä tätä kautta yhteystietojen päivittämisellä. Hankkeen vuosiraportit (2009, 2010 ja 2011) sekä maksuhakemusten yhteydessä koostetut väliraportit kertoivat hankkeen etenemisestä. b. resurssit Kyläkoordinaattorin tukena on ollut hankkeen ohjausryhmä sekä 2010 perustettu pienempi työryhmä. - Ohjausryhmä: Anne Malin (Lopen kylät pj ) ja Mika Ågren (Hausjärven kylät pj ). Anne Malinin tilalle tuli 2011 Marjo Viitanen (Lopen kylät). Muut jäsenet: luottamushenkilöt Heini Ristavaara/ Hausjärvi, Marja Peltomäki /Loppi sekä kuntien edustajat Kirsi-Marja Nieminen ja Jyrki Käki. Ohjausryhmään kuuluivat myös Esko Pietari (EMO ry) sekä Ari Lindqvist (Ely-keskus Häme). - Työryhmässä olivat mukana Mika Ågren, Jyrki Käki, Kirsi-Marja Nieminen, Marjo Viitanen ja Esko Pietari, sekä ohjausryhmän että työryhmän sihteerinä oli Anneli Vähätalo. - Kirjanpidosta vastasi Lopen kunnan taloushallinto, pääkirjanpitäjä Irja Stenholm. c. toteutuksen organisaatio Hankkeen hakijana ja hallinnoijana oli Lopen kunta. d. raportointi ja seuranta Ohjausryhmä seurasi hankkeen toiminnallista ja taloudellista tilannetta kokouksissa. Hankkeen raportit ja maksatushakemukset sekä muut viralliset asiakirjat laati kyläkoordinaattori, ohjausryhmä käsitteli ja hyväksyi ne.

6 e. tiedottaminen ja markkinointi Kylä- ja muita yhdistyksiä on tiedotettu ja aktivoitu sähköpostin, kyläkirjeiden ja postin välityksellä myös muiden toimijoiden järjestämistä tilaisuuksista. - tapahtumista, ajankohtaisista maaseudun asioista yms. kerrottiin myös hankkeen kotisivuilla https://sites.google.com/site/toimeliaatkylaethanke/ - hanke markkinoi kylien tapahtumia sähköpostilistan avulla, kotisivuilla ja facebookissa - hankkeen ja kylien tapahtumista kerrottiin kuntien kotisivuilla sekä alueen lehdistössä - SOME (sosiaalinen media) otettiin käyttöön viestintäkeinona perustamalla hankkeelle sivu Facebookiin. Samalla koordinaattori perusti kylille keskusteluryhmiä ja monet kylät seurasivat esimerkkiä omalla sivustolla tai ryhmällä. Hankkeen perustamien kylien sivuille ja ryhmille löytyi sittemmin kylistä ylläpitäjät. Näissä ryhmissä on mukana lähes 700 henkilöä, hankkeella on omia faneja 127. Julkaisujen näyttökertoja on ollut vuositasolla yli kpl, yksittäisen julkaisun näyttökerrat vaihtelivat 50:stä lähes 400:aan. Käyttäjäryhmistä suurin, 23 %, ovat vuotiaat naiset, seuraavaksi isoin ryhmä on vuotiaat naiset, miehiä kävijöissä on 32 %. - Salonkylän Facebook-sivut valittiin Hämeen Kylät ry:n Hei tämä toimii meillä helmikuun paikallistoimintaesimerkiksi. 6 - Maaseuturahoitus tutuksi tiedonvälittämishankkeen kanssa yhteistyö oli aktiivista. - Hankkeesta oli lehtikirjoitus 76 kertaa Aamupostissa, Lopen Lehdessä, Etelä- Hämeen Lehdessä, Riihimäen Seudun Viikkouutisissa ja Hämeen Sanomissa. Pääasiassa lehdistössä on tiedotettu ja kerrottu hankkeen etenemisestä sekä tapahtumista. Tapahtumien ja muun toiminnan markkinointiin käytettiin myös lehti-ilmoituksia paikallislehdissä. Kuntailta Eskon koululla Katapulttia kokeiltiin opintomatkan varrella Virossa

7 f. toteutusoletukset ja riskit Toimintakulttuurin synnyttäminen ja kylien saaminen mukaan oli haasteellista. Vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöaktiivien sitouttamisella ja tukemisella sekä luottamuksella oli ratkaiseva merkitys hankkeen onnistumisessa. 7 - Kylien välisessä ja sisäisessä sekä kylien ja kuntien välisessä yhteistyön laadussa ja tasossa on huomattavia eroja. Myös yhdistysten/toimikuntien toimintatapa ja toimintakulttuuri poikkeavat toisistaan, osaamisen taso on kirjava. - Hankkeen tavoitteena oli saada mukaan toimintaan 10 kylää sekä päivittää/ laatia 5 kyläsuunnitelmaa. Hankkeen toimintaan lähti mukaan 12 kylää tai kyläryhmää sekä muita järjestöjä. Kyläsuunnitelmia aloitettiin kahdeksan, niistä saatiin valmiiksi neljä. g. yhteistyökumppanit - Yhteistyökumppaneita löytyi laajalta sektorilta, kylien toiminnoissa on mukana hyvin erilaisia yhteisöjä. Kyläyhdistykset olivat hankkeen tärkeimmät kumppanit, ne ovat oman alueensa erityisasiantuntijoita. - Yhteistyö Lopen ja Hausjärven kuntien ja virkamiesten kanssa kyliä koskevissa asioissa oli sujuvaa. - Asiantuntemusta hankeasioissa saatiin EMO ry:ltä sekä Ely-keskuksesta, kyläsuunnitelmista osa päivitettiin yhteistyössä Hämeen kylät ry:n kyläasiamies Elina Leppäsen kanssa. - LLLA ry (Luoteis-Lopen loma-asukkaat) Kaartjärven suojeluyhdistys, Torhon- Lairon säännöstely-yhtiö ja Vanajavesikeskus muodostivat yhteistyö- ja keskustelu-foorumin, Kaartjärvi-Teamin. Teamin tarkoitus on välittää tietoa ja tehdä yhteistyötä Kaartjärven valuma-alueen vedenlaadun hyväksi. - Yhteistyötä syntyi myös mm. Vapepan (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu), Räyskälä-Säätiön, Urheiluilmailuopiston, maa- ja kotitalousseurojen sekä työväenyhdistysten kanssa. Muita yhteistyötahoja olivat esim. Tammelan kylät ry, Linnaseutu ry sekä Vireä Uusimaa hanke. 5. Tulokset ja vaikutukset 5.1. Hankkeen tilaisuudet ja tapaamiset - Toimeliaat kylät -hankkeen käynnistyessä hankkeen toimintaa esiteltiin pääasiassa yhdistysten yleisissä kokouksissa sekä hallitusten kokouksissa. - Hankkeen loppua kohden ilmeni yhdistystoimijoiden lisääntynyt tarve saada tukea, rohkaisua ja neuvontaa hankeideoiden prosessoinnissa sekä hanke- ja maksatushakemusten teossa. Kyläkoordinaattorin työaika painottui hankkeen loppupuolella neuvontaan ja taustatietojen etsimiseen. Hankkeisiin liittyvät palaverit olivat mm. yhdistysten hanketyöryhmien kokouksia, muut yhteistyöpalaverit koskivat yhteisöjen yhteistyötä, toiminnan uusimista tai tapahtumien kehittämistä.

8 - Opintomatkojen kohteita olivat mm. Lähiruokamessut, tutustuminen kylätoimintaan ja kylien hankkeisiin Asikkalassa ja Tammelassa, käsityöläisyys ja Viron kylien aktiivinen ote kylien kehittämiseen. - Lähidemokratian, verkostoitumisen ja kuntayhteistyön edistämiseksi järjestettiin Hausjärvellä ja Lopella kummassakin kolme kuntailtaa. Iltojen tarkoitus oli tutustuttaa toimijoita toisiinsa, keskustella kehittämistarpeista sekä työstää yhteistyön malleja. Iltojen teemat vaihtelivat, tarpeita ja toiveita työstettiin ryhmissä ja keskustellen. Viimeisten kuntailtojen teemana olivat mm. nopeat valokuitu-yhteydet (Sadan Megan maakunta hanke), paneelikeskustelussa aiheena oli kylien äänen kuuluminen kunnan organisaatioissa. Iltojen näkyvin tulos on Lopella toteutettu yhdistysten vastikkeellinen toiminta-avustus. Tilaisuuksien ansiosta yhdistysten on myös helpompi lähestyä virkamiehiä. - Kyläsuunnitelmien tekeminen tai päivittäminen aloitettiin kahdeksassa kylässä. Valmiiksi niitä saatiin hankkeen kuluessa neljä. Kyläsuunnitteluun liittyviä tilaisuuksia oli 23, joista n. puolet isompia kyläiltoja. Kyläsuunnitelman laatiminen/päivittäminen vaati vähintään yhden yleisen kyläillan lisäksi useamman pienemmän työryhmän kokoontumisen ennen kuin suunnitelma sai lopullisen sisällön. Ryttylässä, Räyskälässä ja Monnissa laadittiin esitemallinen kyläsuunnitelma, joka jaettiin joka talouteen. Kormun kyläsuunnitelma jaettiin kyläkokouksessa, lisäksi se on netissä. Topenolla laadittiin ja postitettiin laaja kyläkysely, jonka pohjalta tehtävä kyläsuunnitelma ei ehtinyt valmiiksi. Toimeliaat kylät oli mukana ideoimassa sekä Topenon että Kormun kyläkyselyä. 8 Tilaisuus Kertaa Osanottajia Hankkeen toiminnan esittely Yhteistyöpalaverit ja hankeneuvonta Kyläsuunnittelu Opintomatkat Ohjausryhmän/työryhmän kokoukset Lähidemokratia: kuntaillat Muut tapahtumat: - hankkeen ja kylien esittely tapahtumissa ja messuilla 6 - kotiseuturetket yhteiset tapahtumat järjestöjen kanssa seminaarit, koulutus- ja tiedotustilaisuudet kaamosvalot -tapahtuma 1 16 kylää - muut Kyläkoordinaattori tai kylätoimija osallistunut muiden järjestämiin tilaisuuksiin (seminaarit, koulutus, tiedotus yms.) Yhteensä Hanke on edistänyt kylien aktivoitumista kylätoimintaan muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. Kylien yhteystiedot ja nettisivujen osoitteet on saatu ajantasalle, kylien kylätoimintaan liittyvä viestintä on lisääntynyt ja kylien tietoisuus toisista kylistä on parantunut.

9 9 Myös kylien tietoisuus paikallisen toimintaryhmän, EMO ry:n, toiminnasta ja maaseudun hanketukien hakemisesta on lisääntynyt. Näkyvin hankkeen tempaus, Kaamosvalot, sai 16 kylää innostumaan mukaan. Kylillä organisoitiin yhteisiä kävelyjä ja kannustettiin asukkaita sytyttämään tienvarsille, poluille, pihoihin ja vaikkapa terassille ulkotulia, roihuja tai muita tuikkuja Tempaukseen oli helppo osallistua ja tuntea yhteenkuuluvuutta, tulet sytytettiin klo välillä. Kaikkiaan tulia paloi Hausjärvellä ja Lopella tuhansia tuoden valoa kaamokseen. Kaamosvalotempaus valittiin Hämeen kylät ry:n joulukuun esimerkiksi Hei, tämä toimii meillä paikallistoiminnan esittelyssä. Hankekoordinaattori on osallistunut erilaisiin koulutustilaisuuksiin, mm. kylähankevetäjille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, kyläsuunnittelutreffeille, kylätoiminnan valtakunnallisille neuvottelupäiville ja Syty:n järjestämiin seminaareihin. Lisäksi koordinaattori ja kylien edustajia on osallistunut mm. kyläpäiville, yhdistystoiminnan ABCkurssille, lähidemokratiaseminaariin, opintomatkoille, Hämeen Kylät ry:n tilaisuuksiin ja hanketutustumisretkelle Hankkeen tulokset Rahoituksen saaneet, päättyneet hankkeet 8 Rahoitukset saaneet, käynnissä olevat hankkeet 3 Suunnitteilla olevat /päätöstä odottavat hankkeet 3 Kylien uudet tapahtumat 7 Kyläyhdistyksen uudet kotisivut 3 Kylien uudet yhteistyöverkostot 3 Rekisteröityneet kylätoimikunnat/uudet yhdistykset 2 Uusia tiedotuskanavia (ryhmät/sivut) Facebookissa 10 Julkaisut 2 Vastikkeellinen sopimus mm. kunnan kanssa reitistön, venevalkaman tai uimarannan kunnossapidosta, kylänraittien siivoamisesta 4 - Osa kyläsuunnittelun yhteydessä nousseista asukkaiden tarpeista, kehittämisideoista ja toimenpiteistä toteutettiin hakemalla hankerahoitusta. Tapahtumia ja toimintaa uusittiin ja toteutettiin talkoilla. Kylien uusia tapahtumia on esim. kyykkäilta, vappubrunssi ja kyläkerho, kylät tekivät kunnan kanssa huoltosopimuksia mm. ulkoilureittien ja venevalkamien huollosta. - Kyläsuunnitelma saatiin valmiiksi Kormussa, Räyskälässä, Ryttylässä ja Monnissa. Suunnitelman teko / päivittäminen aloitettiin myös Läyliäisissä, Launosissa, Topenolla ja Kuru-Nyryssä - Kotisivut laadittiin tai uusittiin Kormussa ja Topenolla sekä Pilpalassa - Uusi kyläyhdistys perustettiin Kuru-Nyryyn, Vojakkalan kylätoimikunta rekisteröityi - Facebookissa on Ryttylä, Kuru-Nyry, Piirivuori, Launonen, Läyliäinen, Pilpala, Kormu, Räyskälä, Salonkylä ja Topeno.

10 10 Toimeliaat kylät tuki yhteisöjä ideoinnissa ja hankkeistamisessa: Päättyneet hankkeet: - Sajaniemen koulusta hyvinvointikeskus (esiselvitys), Sajaniemeläiset ry - Pernunnummen pienten järvien tila (esiselvitys), Luoteis-Lopen loma-asukkaat ry - Kylätoiminnan historia kirja, Launosten kyläyhdistys ry - Kalamaja toimivaksi, Lopen Samoojat ry - Turvallinen avantouintipaikka (EMO ry:n koordinaatiohanke), Räyskälä-Säätiö - Laitesukeltajien laituri (EMO ry:n koordinaatiohanke), Riihimäen urheilusukeltajat - ATK, digikamera ym. välineet (EMO ry:n koordinaatiohanke), Hausjärven 4H-yhdistys - Äänentoistolaitteiden uusinta (EMO ry:n koordinaatiohanke), Silmu ry Käynnissä olevat: - Monnin Muskari, Monnin kyläyhdistys ry - Koivupirtin remontti, Ryttylän työväenyhdistys ry - Liitontalon korjaus (EMO ry:n koordinaatiohanke), Pilpalan kylät ry Hankkeen päättyessä työn alla / rahoituspäätöstä odottaa: - Vojakkalan kylätupa, Vojakkalan Valpas ry - Oitin työväentalon korjaus, Oitin työväenyhdistys ry - Ison saunan remontti, Räyskälä-Säätiö Sulatusmatto hankittiin hankerahoituksen avulla Ryttylän talvitapahtumassa maistui makkara 7. Kustannukset ja rahoitus Hanke sai rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, toimintaryhmä EMO ry:n kautta. Tukea myönnettiin 90 % hankkeen kokonaiskuluista, 75 % omarahoitusosuudesta kertyi talkootyöllä.

11 11 Kuluerä TA Toteutunut Palkat sivukuluineen ,11 Ostopalvelut ,23 Matkakulut ,85 Ulkomaan matkakulut ,39 Vuokrat ,84 Muut kulut ,30 Vastikkeeton työ Omarahoitusosuus ,66 Yhteensä ,38 7. Mikä oli hankalaa ja suositukset jatkosta Hankkeen käynnistyminen ja kylien saaminen mukaan hankkeeseen vei aikaa hankkeen alkukuukausina. Työn aloittaminen vaati yhteystietojen päivittämistä ja hankkeen esittelystä sopimista tiiviillä aikataululla. Hankkeen alkaminen marraskuussa hidasti hankkeesta tiedottamista, sillä lähestyvän joulun valmistelu sitoi kyläläisten ajan. Myös kevät ja kesä ovat haasteellisia kokousten, palaverien ja kyläsuunnittelun kannalta. Maaseudulla ja omakotitaloalueilla alkavat viljely- ja pihatyöt vähentävät osallistumishalukkuutta yhdistystoiminnalta. Parhaita kuukausia kehittämispalavereille ja kokouksille ovat tammi-maaliskuu sekä syyskuun puolivälistä marraskuun puoliväliin. Omarahoitusosuuden kerääminen osoittautui varsin vaativaksi, keräämiseen kannattaa laatia useampi suunnitelma ja vaihtoehtoja. Kylien lähteminen mukaan hankkeeseen oli varauksellista suunnitellun osallistumismaksun osalta, kyläyhdistykset kokivat sen liian suureksi. Osallistumismaksusta luovuttiin ja kylät maksoivat hankkeen tarjoamista palveluista, kuten kyläsuunnitelman ohjaamisesta. Omarahoitusosuutta kerättiin Juhlatalojulkaisun, Kotikylä 2011 lehden sekä opintomatkojen osallistumismaksuilla. Suunnitelmissa oli myös mm. arpajaiset, niihin ei saatu viranomaisilta lupaa. Viranomaisten näkemyksen mukaan hanke ei ole yleishyödyllinen yhdistys eikä luovuta arpajaistuloja yleishyödylliseen tarkoitukseen jotenka lupaa ei myönnetty. Osallistujien saaminen opintoretkille ja muihin hankkeen tilaisuuksiin oli alkuun työlästä. Koska Hausjärven - Lopen alueella ei ole aiemmin ollut vastaavaa tarjontaa, useampi retki ja tilaisuus jouduttiin perumaan, koska ilmoittautuneita ei ollut riittävästi. Kiinnostus hankkeen järjestämiseen on sittemmin herännyt ja jatkossa keskittymällä ajankohtaisiin, mielenkiintoa herättäviin asioihin ja tarpeisiin sekä tutustumiskohteisiin voidaan yksityistä rahoitusosuutta kartuttaa näillä keinoilla. Kylien isommat, yhteiset hankkeet eivät ole edenneet, yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen vie oletettua enemmän aikaa. Kehittämishankkeet eivät innostaneet odotetusti, vaikkakin niitä lopulta oli neljä (Monnin Muskari, Launosten kyläkirja, LLLA:n ympäristöhanke ja Sajaniemen hyvinvointikeskuksen esiselvityshanke). Kehittämishankkeita ei koeta kylillä niin hyödyllisiksi ja konkreettisiksi kuin investointeja. Kehittämiskohteita jatkossa voisi löytyä kylätapahtumien kehittämisestä ja kylien markkinoinnista sekä viestinnän tehostamisesta.

12 Hankkeen aikana tehdyistä hankesuunnitelmista osa jää vielä kesken ja kylien kehittämistyö vaatisi jatkuvaa kylätyöntekijää asioiden saattamiseksi eteenpäin. 12 Kylätoiminnan ja kylien kehittämistyön jatkuvuuden kannalta olisi erittäin perusteltua toteuttaa yhdistystoiminnan kehittämiseen suunnattu jatkohanke. Seuraavaksi olisi vahvistettava toimijoiden omaa osaamista ja tietoa mm. hankehallinnan, yhdistystoiminnan ja viestinnän parissa. Tämän hankkeen aikana tehty yhteistyö kylien ja muiden toimijoiden kesken helpottaa tulevien hankkeiden viemistä eteenpäin. Jatkossa uskalletaan lähteä yhteistyöhön omien vahvuuksien pohjalta yhdistäen ne muiden vahvuuksiin ja näin saada aikaan suurempi ja vahvempi yksikkö. Kaikkia kyliä vaivaa toimijoiden puute ja siksi kylien yhteistyöhanke säästää kyläaktiivien voimavaroja, lisäksi yhdessä tehden työ mukavampaa. Yhteistoimintaan oppiminen onkin yksi tärkeimmistä tämän hankkeen henkisistä tuloksista, yhteistyön eri tahojen kesken on havaittu olevan avain moneen asiaan. Yhteistyötä pyritään jatkossakin kehittämään, mm. erilaisten tapahtumien, yritystoiminnan ja uusien hankkeiden avulla. Kehittäminen kylillä jatkuu, hankkeen aikana tehtyjen kyläsuunnitelmien tuloksena uusia toimimisen tapoja kehitellään ja jalostetaan uusia ideoita. 8. Ohjausryhmän arvio Hanke oli tärkeä avaus seudullisena kylähankkeena ja joutui etenkin alkuvaiheessa keskittymään maaperän muokkaamiseen rakentavaan yhteistyöhön otolliseksi alueen kylien, yhdistysten ja viranomaisten kesken. Rekrytointi onnistui hienosti ja valittu koordinaattori on onnistunut luomaan toimijoihin asialliset suhteet. Toiminnan onnistumisen edellytyksenä oli ammattitaitoinen vetäjä, jolla kuitenkin oli vahvuutena kyky kohdata kylien asukkaat heidän omalla kielellään ja toimintamalleillaan. Kun maaperä on muokattu, hanke tarvitsee jatkotyön, jotta oraalla olevaa kehittämistyötä voidaan tuloksellisesti jatkaa. Kunnan ja kylien näkökulmasta hanke onnistui: niiden välillä on nyt toimijataho, joka tunnetaan sekä kylillä että kunnassa. Kyläyhdistyksistä osa on aktiivisesti toimivia ja osa uinuvia. Hanke on tuonut uutta intoa kylille ja uusia toimijoita on lähtenyt liikkeelle. Kaikki kylät ja yhdistykset eivät ole toistaiseksi lähteneet mukaan, mutta tietoisuuden lisääntyessä ja hyvien käytäntöjen levitessä laajemmalle sekä uskalluksen kasvaessa on todennäköistä, että useammat vielä lähtevät hanketoimintaan ja kylien kehittämiseen mukaan. Hanke on saanut hyvin näkyvyyttä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin sekä lehtien palstoilla. Hankkeen tuottamat juhlatalojulkaisu ja Kotikylä-lehti saivat tyytyväisen vastaanoton. Omarahoitusosuuden kerääminen oli vaikein kohta koko hankkeessa. Kylien on vaikea luvata rahallista tukea ja maksua koska kassavarat ovat yleisesti pieniä ja hankkeen oli vaikea luvata etukäteen konkreettista tulosta. Kuntailtoja järjestettiin kolme ja niihin osallistuttiin hyvin. Tilaisuudet lähensivät virkamiehiä, päätöksentekijöitä ja kylien asukkaita. Hankkeita on syntynyt, kylä- ja yhdistystoiminta kylillä on aktivoitunut, lähidemokratia on saanut uusia väyliä ja tapahtumia on järjestetty kylillä ja kunnan ja kylien yhteistyönä, retket ovat lisänneet kuntien sisäistä ja Lopen sekä Hausjärven kylien välistä yhteistyötä.

13 Toimeliaat kylät hanke edustaa uudenlaista kylien kehittämistoimintaa, jossa yhdistetään lähitoimintaa ja vanhoja toimintamalleja (kylätilaisuudet) sekä uusia tapoja tavoittaa ihmisryhmät (mm Facebook). Hanke oli pieni menestystarina, sen aikana ja sen toimenpiteinä yhdessä kylien aktiivitoimijoiden kanssa on luotu pohja, jonka päälle on hyvä rakentaa entistä tiiviimpää ja syvemmälle menevää toimintaa eri tasoilla pian käynnistyvän hankkeen aikana. Kylien innostaminen hankkeiden ideoimiseen ja hakuun vaatii pitkäjänteistä työtä. 13 Toimeliaat kylät hanke on nyt luonut hyvän pohjan toiminnalle. Toteutuneet ja alussa olevat hankkeet luovat uskoa järjestelmän toimivuuteen. Jatkossa pitää edelleen huomioida kylien erilaisuus, niiden tarpeet ja valmius toimia. Edelleen on tärkeää sitouttaa kyliä mukaan ja tarjota toimintaa avoimesti kaikille, lähtöajatuksen ollessa "jokaiselle jotakin, oman osaamisen ja halukkuuden mukaan, tärkeintä on lähteä mukaan ja osallistua" Hausjärvi Pj Mika Ågren, vpj. Marjo Viitanen, Kirsi-Marja Nieminen, Jyrki Käki, Heini Ristavaara, Marja Peltomäki, Ari Lindqvist ja Esko Pietari Kokosi Mika Ågren 9. Allekirjoitukset ja päiväys Lopella Karoliinan Viitanen Kunnanjohtaja Pekka Leppänen Talousjohtaja kylätapahtumia kyläsuunnittelua

14 14 opintomatkoja hankkeita

KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi

KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi väliraportti 1.3.2012 30.9.2012 ttori Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkehittäjä 2 1. Hankkeen toteuttaja Hausjärven kunta Keskustie 2-4, 12100 Oitti 2.

Lisätiedot

KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi

KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi + Loppuraportti 1.3.2012 30.4. 2014 ttori Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkehittäjä 2 Sisältö 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA HAUSJÄRVEN KUNTA KESKUSTIE 2-4, 12100

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI KEURUUN KAUPUNKI 2012-2014 SEITSEMÄN KYLÄALUEEN YHTEINEN PROJEKTI Tavoitteena: Kylätoiminnan aktivointi Elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden edistäminen Kylien yhteinen kehittämisohjelma INNOSTUMINEN

Lisätiedot

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry 2. Hankkeen nimi ja hankenumero Yhteistyöllä maaseutu voimavaraksi - YTY, 4921 3. Lyhyt yhteenveto hankkeesta Voimistelu-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Perniön Kunnantalo 3.11.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 1. Neuvonta (Neuvontatuella ja yhteydenpidolla vahvistetaan

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke Hankkeen esittely Nuoret oman kylän kehittäjinä Nuoret oman kylän kehittäjinähankkeessa kehitettiin Etelä-Savoon haja- asutus -alueille toimintamalleja ja verkostoja nuorten toiminnan tukemiseksi. Hanke

Lisätiedot

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi Digineuvos - hanketyökalu 1 Digiteekki Oy Verkkopalveluiden suunnittelu ja -toteutus Tietotekniikkakoulutus Hankkeiden hallinta Kahden hengen

Lisätiedot

Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala

Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala - millainen on hyvä kyläsuunnitelma? - onko tarpeen määritellä hyvän suunnittelun laatukriteereitä? - mitkä ovat keskeiset elementit kyläsuunnittelusta? Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala Millainen

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana 2010 Voimistelu-ja urheiluseura YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana YTY-hanke Vuosiraportti 10.4.2010 2 Sisältö HANKKEEN VUOSIRAPORTTI...

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

Kantrin kyläaktivaattori

Kantrin kyläaktivaattori Kantrin kyläaktivaattori Hankesuunnitelma Tiivistelmä Kantrin kyläaktivaattori- hanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa, maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi. Hankkeen toimialuetta

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010 Hankkeen tapahtumat Alussa oli suo, kuokka ja. . vuorovaikutuksen puute Paradoksimme Suuri osa henkilökuntaamme on asiakas/potilastyössään vuorovaikutuksen ammattilaisia ja silti Kalliolan sisällä henkilökunnan

Lisätiedot

Maakunnallinen kyläyhdistys

Maakunnallinen kyläyhdistys Maakunnallinen kyläyhdistys V U O S I K E R T O M U S 2011 1 Lappilaiset Kylät ry toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten ja Lapin maaseudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä,

Lisätiedot

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Ely:n kokemuksia käynnissä olevista hankkeista Uusien hankkeiden suunnitteluun näkemyksiä Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Ypäjä 24.5.2011 Hevosalan

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Kasvua ja Innovaatioita seminaari

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke Yhdistyshuoltamo VISIO Pohjois-Karjalan yhdistyshuoltamo 2017 tukee, auttaa ja kehittää yhteistyössä maakunnan yhdistystoimintaa. Yhdistyshuoltamo kokoaa yhteen ja tarjoaa yhdistyksille koko maakunnassa

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 Tässä kylien kehittämissuunnitelmassa määritellään Tornion maaseutumaisten alueiden ja kylien kehittämisen

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN!

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa?

LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? Lähidemokratiaseminaari Päijät Hämeessä 16.3. 2010 Rovaniemen kaupunki / Yläkemijoen aluelautakunta Meeri Vaarala YLÄKEMIJOEN ALUE Yläkemijoki

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-toimintaryhmät Maaseudun kehittämisyhdistyksiä, jotka aktivoivat, neuvovat ja rahoittavat Maaseudun toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE 29.9.2010 Ilpo Lehtinen ja Kalevi Welling SISÄLTÖ 1. HAKIJA 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 3 4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI 4 5. HANKKEEN TOIMIJAT JA

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN

TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 2.2.2011 Helvi Walli, Ari Vaitiniemi, Henna Lempiäinen NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Toimikunnan toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot